Kazimierz Sejda

C.K. Dezerterzy

Language: Polski

Genre: prose_contemporary