/ Language: Bulgaria / Genre:prose_classic

Закупена вечност

Христо Пощаков


Христо Пощаков

Закупена вечност

Манфред Баун скучаеше. Минералните бани му опротивяха още на първата седмица, около него се мотаеха безинтересни жени, евентуалната мъжка компания предпочиташе бирата и играта на карти. Той не харесваше тези занимания, а не му идваше на ум какво изобщо би му харесало.

Изпълнен с досада, предприе кратка разходка из улиците на курортното градче. Мина край някакво магазинче, стоките на витрината му се сториха интересни и реши да влезе вътре.

Посрещна го мрачен тип със заострена брадичка и коса, която се спускаше до раменете му. Все пак субектът направи усилие да изобрази нещо като усмивка и произнесе дрезгаво:

— Заповядайте, с какво мога да бъда полезен?

— Нека да поогледам — заяви Манфред.

— Елате, ще ви покажа нещо интересно — покани го мрачният продавач. — Ето тук в ъгъла.

Неестествено дългият му пръст, завършващ с остър, мръсен нокът, посочи блестящ предмет, разположен в края на рафта.

— Може ли да го разгледам? — попита Манфред.

— Разбира се — отвърна собственикът на магазина. — Разгледайте го по-близо до светлината.

Предметът изглеждаше стъклен и тежеше. В прозрачната му вътрешност се забелязваха няколко дребни човечета, застинали в неестествени пози. Невероятно бе, че изглеждаха като живи.

„Какъв технически напредък! Сигурно са стерео-изображения, но са изработени съвършено!“ — помисли Манфред и неочаквано поиска да стане притежател на странния предмет.

— Колко струва? — попита.

— Само петдесет марки. Но това, че го показах, не означава, че трябва да го купите.

— Не разбирам?!

— Необходимо е добре да помислите наистина ли искате да го купите. Предметът е свързан с вечността, но тя е опасна за притежание.

„Не е с всичкия си“ — каза си Манфред, извади портофейла си и отброи исканата сума.

— Не може да се каже, че не ви предупредих, но щом настоявате… — промърмори продавачът и в следващия момент лицето му невероятно се уголеми, а малките човечета в стъклената маса порастнаха до нормален размер. Едно от тях се оказа съвсем близо до Манфред — бе солиден господин с тъжен поглед. Зад него стоеше красива млада жена и Манфред изпита неволно желание да й махне с ръка, но тя не можа да помръдне. Едва сега осъзна жестоката истина — бе станал един от ТЯХ!

Огромната ръка на мрачния тип взе предмета и го върна на рафта, след това почеса още по-огромната си глава. Гигантския кичур коса, който се отмести, откри грамадно заострено ухо, обрасло с дебели като въжета косми. Манфред поиска да извика от ужас, но вече не можеше.

Информация за текста

© 1996 Христо Пощаков

Източник: http://sfbg.us

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/1100]

Последна редакция: 2006-08-10 20:36:47