/ / Language: Українська / Genre:sf / Series: КОМПАС (Подорожі. Пригоди. Фантастика)

Година бика

Иван Ефремов

События научно-фантастического романа о далеком будущем происходят на планете с олигархическим строем. Группа землян — людей высшей социальной формации — прибыли на планету Торманс с целью ее исследования и налаживания связей, однако здесь они натолкнулись на невероятные трудности, стали свидетелями произвола и жестокости правящей верхушки и морального убожества их подчиненных, характеры и образ жизни которых сформировались в условиях гнета и тирании. Події науково-фантастичного роману про віддалене майбутнє відбуваються на планеті з олігархічним устроєм. Група землян — людей вищої соціальної формації — прибули на планету Торманс з метою її дослідження та налагодження зв’язків, проте тут вони наразилися на неймовірні труднощі, стали свідками свавілля й жорстокості правлячої верхівки та моральної убогості жителів, характери і спосіб життя яких сформувалися в умовах гніту й тиранії.

Іван Єфремов

ГОДИНА БИКА 

Присвячується

Т. Й. Єфремовій

Науково-фантастичний роман

Художник Олександр Дмитрієв

ВІД АВТОРА

Третій твір про далеке майбутнє, після “Туманності Андромеди” та “Серця Змії”, став несподіванкою для мене самого. Я зібрався писати історичну повість і популярну книгу з палеонтології, одначе понад три роки довелося присвятити науково-фантастичному роману, який хоч і не став безпосереднім продовженням двох перших моїх творів, проте свідчить про шляхи розвитку грядущого комуністичного суспільства.

Появу книги “Година бика” спричинила поширена у нашій науковій фантастиці (не кажучи вже про зарубіжну) тенденція розглядати майбуття в похмурих фарбах прийдешніх катастроф, невдач і несподіванок, переважно неприємних. Такі твори, що дістали назви романів-попереджень, або антиутопій, були б навіть корисні, якби, окрім картин про біди, ще й показували, як їх уникнути чи принаймні як вибратися з тих грізних пасток, котрі готує майбутнє для людства.

Другим полюсом антиутопій можна вважати чималу кількість науково-фантастичних творів, від дрібних оповідань до обсягових романів, де щасливе комуністичне прийдешнє досягнуто ніби само собою, і люди епохи всепланетного комунізму страждають чи не гіршими вадами, аніж ми, їхні недосконалі предки, — ці неврівноважені, неввічливі, балакучі й банально-іронічні герої будучини більше схожі на недовчених і погано вихованих нероб сучасності.

Обидва полюси уявлень про грядуще змикаються в єдності ігнорування марксистсько-діалектичного трактування історичних процесів і зневіри в людину.

Своїм романом я хотів би заперечити таким творам і, отже, піти за трьома найважливішими твердженнями В. І. Леніна, котрі дивовижним чином випадали з уваги творців моделей майбутнього суспільства на Землі.

Неймовірна складність світу і матерії, яку ми лише починаємо осягати в другій половині XX століття і про яку Ленін попереджав три чверті століття тому, вимагатиме велетенських зусиль для суттєвого поступу в пізнанні.

Перехід до безкласового комуністичного суспільства й цілковите здійснення мрії основоположників марксизму про “стрибок з царства необхідності в царство свободи” не прості, вони вимагатимуть від людей щонайвищої дисциплінованості й свідомої відповідальності за кожну дію. І нарешті, нині як ніколи доречно нагадати пораду В. І. Леніна, який рекомендував письменникові-фантаст у О. О. Богданову показати розграбування природних ресурсів нашої планети капіталістичним господарюванням.

У “Годині Бика” я зобразив групу землян, котрі, переселившись на іншу планету, цим самим повторюють піонерське завоювання заходу Америки, проте маючи значно вищий рівень технічних можливостей. Неймовірна швидкість росту населення а капіталістичне господарювання призвели до виснаження планети та масової смертності від голоду й хвороби. Державний лад на пограбованій планеті, звісно, мусить бути олігархічним. Отож, аби побудувати модель подібної держави, я продовжив у майбутнє ті тенденції гангстерського профашистського монополізму, котрі зароджуються тепер в Америці та деяких інших країнах, що намагаються зберегти “свободу” приватного підприємництва на густій націоналістичній основі.

Зрозуміло, що не наука й техніка віддаленого прийдешнього чи дивні цивілізації безмірно далеких світів стали метою мого роману. Контраст між людьми майбутньої Землі, вирощеними багатовіковим існуванням вищої, комуністичної форми суспільства, і такими ж землянами, але сформованими в гнобленні й тиранії олігархічного ладу іншої планети, — ось головна мета і зміст книги.

Тож якщо хоч якоюсь мірою вдалося це показати і тим допомогти будівникам майбутнього — нашій молоді — йти далі, до всебічного вдосконалення людей комуністичного завтра, духовної висоти людства, тоді моя праця виконана не даремно.

Серпень, 1968 р.

ГОЛОВНІ ДІЙОВІ ОСОБИ

ЕКІПАЖ ЗОРЕЛЬОТА “ТЕМНЕ ПОЛУМ’Я”

Начальниця експедиції,

історик

ФАЙ РОДІС

Командир зорельота,

інженер анігіляційних установок

ГРІФ РІФТ

Астронавігатор-І

ВІР НОРІН

Астронавігатор-ІІ

МЕНТА КОР

Інженер-пілот

ДІВ СІМБЕЛ

Інженер броньового захисту

ГЕН АТАЛ

Інженер біологічного захисту

НЕЯ ХОЛЛІ

Інженер обчислювальних

установок

СОЛЬ САЇН

Інженер зв’язку і зйомок

ОЛЛА ДЕЗ

Лікар зоряного флоту

ЕВІЗА ТАНЕТ

Біолог

ТІВІСА ХЕНАКО

Соціолог-лінгвіст

ЧЕДІ ДААН

Астрофізик і планетолог

ТОР ЛІК

ПЕРСОНАЖІ ПЛАНЕТИ ТОРМАНС

Голова Ради Чотирьох,

Володар планети

ЧОЙО ЧАГАС

Його заступники

ГЕН ШІ

ЗЕТ УГ

КА ЛУФ

Дружина Чойо Чагаса

ЯНТРЕ ЯХАХ

Коханка Чагаса

ЕР ВО-БІА

Інженер інформації

ХОНТЕЕЛО ТОЛЛО

ФРАЕЛЬ (ТАЕЛЬ)

Начальник “лілових”

ЯН ГАО-ЮАР (ЯНГАР)

Дівчина Торманса

СЮ АН-ТЕ (СЮ-ТЕ)

Ватажок “кжи”

ГЗЕР БУ-ЯМ

Ді Пхі Юй Чхоу — земля, народжена в годину Бика (інакше — Демона, о другій ночі)”.

(Старий китайсько-російський словник єпископа Інокентія. Пекін, 1909)

ПРОЛОГ

У школі третього циклу розпочався останній рік навчання. Наприкінці його учні під керівництвом уже вибраних менторів повинні були спробувати повторити подвиги Геркулеса. Готуючись до цього, юнаки й дівчата з особливим інтересом проходили огляд історії людства Землі, особливу увагу приділяючи вивченню ідейних помилок і хибного напряму соціальної організації суспільства на тих ступенях його розвитку, коли наука досягла рівня, який дозволив керувати долею народів і країн спершу малою мірою, а потім повністю. Історія людей Землі порівнювалась із безліччю інших цивілізацій на далеких світах Великого Кільця.

Голубі рами з опалесціюючими шибками вгорі були відчинені. За ними ледь чувся хлюпіт хвиль і шелест вітру в листі — вічна музика природи, що настроює на спокійні роздуми. Тиша в класі, вдумливі ясні очі… Учитель щойно закінчив свою лекцію.

Безшумно опустивши штори над великими екранами і натиском кнопки примусивши стереопроектор ТВФ[1] сховатися під кафедру, він сів і глянув на клас, милуючись зосередженими. обличчями. Очевидно, лекція вдалася, хоч як важко було поєднати мале й велике, могутній злет людства й безодню його страждань у минулому, зворушливі швидкоплинні радощі окремих людей і грізні катастрофи держав.

Учитель знав — після мовчання посиплються запитання, тим допитливіші, чим сильніше зачепила молоду душу змальована ним історична картина. Чекаючи цих з. апитань, він намагався вгадати, що сьогодні найбільш зацікавило учнів, а що могло лишитися незрозумілим… Мабуть, психологія людей у важкі епохи переходу від нижчих суспільних форм до вищих, коли віра в благородство і чесність людини, в її світле майбутнє роз’їдалась нагромадженням брехні, безглуздої жорстокості. й страху. Сумніви надавали снаги борцям за перетворення світу або ж робили їх байдужими до всього, ледачими циніками. Інакше чим пояснити оті почварливі масові психози наприкінці ЕРС — Ери Роз’єднаного Світу, що призводили до знищення культури і винищення кращих? Модель ЕРЗ — Ери Рук, які Зустрілися — безмірно далека від усього, пов’язаного з історично напруженою нервозністю і страхами минулих часів…

Думки вчителя урвалися, коли з-за столиків у різних рядах одночасно підвелися дівчина і юнак, схожі.одне на одного манерою широко відкривати очі, від чого обоє мали здивований вигляд. Вони переглянулись, і юнак підняв руку долонею вгору — жест запитання.

— Чи правильно сказати, що весь історичний досвід стверджує неминучу перемогу вищих форм над нижчими як у розвитку природи, так і в зміні? — почав юнак.

— Правильно, Ларк, якщо виключити особливі збіги обставин, дуже рідкісні, як і все те, що виходить за межі великого діалектичного процесу усереднення, — відповів учитель.

— Наприклад, випадок із Зірдою, чиї мертві руїни поросли чорними маками? — запитала Пуна, витягуючись на весь невисокий зріст.

— Або інші, згодом відкриті планети, — додав учитель, — де є все для життя: голубе склепіння могутньої атмосфери, прозоре море й чисті річки, тепле світило. Але вітри перевівають мертві піски, і їх шум разом з шумом моря чи громовиці — єдині звуки, що порушують безгоміння неозорих пустель. Мисляче життя в дикій омані вбило себе і все живе, ледве доторкнувшись до могутності атома й космосу.

— Але ми вже заселили їх?

— Еге ж! Та яке це має значення для тих, чиї сліди мільйони років тому розвіялися пилом, не зберігши нічого, аби ми змогли зрозуміти, як і нащо вони знищили себе і все життя своєї планети!

У прохід між столиками ковзнула Айода — мовчазна й полум’яна, схожа на стародавніх дівчат Південної Азії, які носили в зачісках або за поясами гострі кинджали й сміливо послуговувалися ними, коли треба було захистити свою честь.

— Щойно я читала про мертві цивілізації нашої Галактики, — сказала вона низьким голосом, — не вбитих, не таких, які самознищились, а саме мертвих. Спадщина їхніх думок і справ, якщо вона збереглася, інколи може послужити небезпечною отрутою, здатною знищити ще незріле суспільство, яке сліпо сприймає удавану мудрість, або ж дорогоцінним досвідом міль-йонолітньої боротьби за звільнення із пут природи. Дослідження загиблих цивілізацій так само небезпечне, як ліквідація давніх складів зброї, що часом трапляються на нашій планеті. Мені хотілося б присвятити своє життя таким дослідженням, — тихо додала дівчина.

— Здається, ми відхилилися вбік від того, з чого почав Ларк, — сказав учитель.

— Пуна запитала неточно, — підвівся опасистий чорночубий юнак.

Він оглянувся на товаришів, більшість яких підняла руки, мало не підскакуючи з нетерплячки.

— Чи слід розуміти так, що нинішній розвиток суспільства— неодмінно або перехід у вищу, комуністичну, форму, або загальна загибель? І нічого іншого? — провадив він далі.

— Формулювання неправильне, Кімі, — заперечив учитель. — Не можна прирівнювати процес суспільного розвитку до двох шальок терезів. Серед відомих нам по Кільцю цивілізацій існують випадки швидкого й легкого переходу до вищого, комуністичного, суспільства. Ми щойно говорили про самознищення роз’єднаного світу, який досяг високого рівня наукового і технічного пізнання. Бували періоди тривалої паніки, згубних війн, що відкидали людство деяких планет назад, до злиднів і здичавіння. Починалося нове сходження, нова боротьба — і так кілька разів, аж поки продуктивні сили планети виснажувались і технічно деградували. Цю деградацію нащадкам доводилось виправляти віками, незважаючи на безмежну могутність вищої суспільної форми й поміч розуму Великого Кільця.

— Але й тут прихід цієї форми комуністичного суспільства був неминучий?

— Авжеж!

— Тоді я неправильно поставив питання, — після паузи сказав Кімі. — Чи відомі випадки, коли людство на якійсь іншій планеті досягало високого рівня науки, техніки, продуктивних сил, але не ставало комуністичним і не гинуло від нищівних сил передчасного пізнання? Чи багато таких винятків із загального закону розвитку, який, коли він загальний, повинен їх мати?

Учитель хвилину думав, опустивши очі на напівпрозорий зелений пульт кафедри, в якому під час лекції загорялися потрібні довідки й цифрові дані.

Дивовижна історія планети Торманс була сенсацією в пам’яті старшого покоління. Звичайно, про неї знають і його юні учні. Чимало книжок, фільмів, пісень і поем викликала дожиття епопея зорельота “Темне Полум’я”. Тринадцять її героїв увічнені пам’ятником із сяючого червонуватого каменю на маленькому плоскогір’ї Реват, на тому самому місці, звідки почав свій шлях зореліт.

Аудиторія мовчазно чекала. Учні старших класів були достатньо треновані щодо витримки і самовладання: без виховання цих необхідних якостей людина не могла ні здійснити подвигів Геркулеса, ні навіть вдатися до них.

— Ви мали па увазі планету Торманс? — промовив учитель.

— Ми знаємо лише її! — хором відповіли учні. — А що, були й інші, на неї схожі?

— Я не маю конкретних даних, — учитель усміхнувся трохи розгублено, — я історик Землі й відаю про цивілізації інших планет лише в загальних рисах. Чи треба вам нагадувати, що для пізнання найскладнішого процесу історії інших планет потрібне дуже глибоке проникнення в суть чужих для нас понять економіки й соціальної психології.

— Навіть для того, щоб зрозуміти, добра чи погана цивілізація, несе вона радість чи горе, розквіт чи загибель? — озвався хлопчик, який сидів біля вікна й вирізнявся з-поміж інших серйозністю.

— Навіть для того, Міран, — підтвердив учитель. — Інакше ми не будемо відрізнятись од наших предків, швидких у діях і незрілих у судженнях. Я сказав вам про загиблі від лихого розуму планети, але ж були й інші світи, де ніхто нікого не вбивав, одначе розумне життя на них скінчилось, як казали в давнину, “природним” шляхом. Мислячий вид життя на цих планетах відмер, як відмирають неминуче всі види тварин, що змінюють один одного, і людина також, якщо вона знехтує пізнання біологічних явищ в історичному розвитку. Мешканці цих упорядкованих і прекрасних планет, вмираючи, залишали їх поколінням, для яких найбільш підходила та чи інша сукупність природних умов. Усі дані передавалися по Великому Кільцю, а заселення відбувалося після того, як відходили останні представники приреченої цивілізації і по Кільцю проносився сигнал смерті.

— Наче Рицарі Щастя… — сказала сором’язлива Кунті. — Але ж ми мало знаємо навіть про планету Торманс. Звісно, про неї читав кожен, але зараз, вивчаючи нашу історію, ще більше її зрозуміємо.

— Тим більше що планета населена такими ж, як і ми, людьми, нащадками землян, і всі процеси її розвитку аналогічні нашим, — згодився вчитель. — Це непогана ідея. Я попрошу з Будинку Історії “зірочку” пам’ятної машини з повною розповіддю про минулі експедиції на Торманс. Але для її перегляду нам слід підготуватися. Домовтеся з розподільним бюро про звільнення від інших лекцій. Крім того, хай хто-небудь із вас, хто захоплюється космофізикою, хоч би Кімі, приготує на завтра реферат про перші зорельоти прямого променя. Це допоможе вам зрозуміти особливість умов праці екіпажу “Темного Полум’я”. Потім ми поїдемо на плоскогір’я Реват, до пам’ятника, спорудженого експедиції. Тільки після цього “зірочка” дасть вам цілковите розуміння всього, що сталося…

А через два дні останній клас школи СП ШЦ-401 весело вмощувався під прозорим куполом гігантського вагона Спіральної Дороги. Тільки-но поїзд набрав швидкість, у центральному проході з’явився Кімі й оголосив, що він готовий читати реферат. У відповідь почулись енергійні протести. Учні доводили, що не зможуть бути уважними, бо увага розпорошуватиметься — надто цікаво за вікнами. Учитель примирив усіх порадою прослухати реферат пізніше, коли поїзд перетинатиме фруктову смугу завширшки майже чотириста кілометрів, а це займе дві години ходу.

І ось потяглися нескінченні, геометрично правильні ряди дерев на місці колишнього пустельного степу Декана. Кімі встановив у проході маленький проектор і стрямував на стінку салону кольорові промені ілюстрацій.

Юнак говорив про відкриття спіральної будови Всесвіту, яке стало поштовхом для розв’язання проблеми наддалеких міжзоряних перельотів. Про біполярну будову світу математики відали ще в ЕРС, проте фізики того часу заплутали питання наївним уявленням про антиречовину.

— Подумати лишень! — вигукнув Кімі. — Вони вважали, що переміна поверхневого заряду частки змінює всі якості матерії І перетворює “нормальну” речовину нашого світу в антиречовину, зіткнення з якою нібито спричинить цілковиту анігіляцію матерії. Вони вдивлялися в пітьму нічного неба, не вміючи ні пояснити її, ані зрозуміти того, що справжній антисвіт — тут, поряд, чорний і непроглядний, непідвладний приладам, настроєних для виявлення нашого, світлого світу…

— Не гарячкуй, Кімі, — зупинив хлопця вчитель, — ти даремно погано відгукуєшся про предків. Саме наприкінці ЕРС, в епоху відмирання давніх принципів соціального життя, наука стала провідною силою суспільства. Тоді були поширені подібні однобокі і, я б сказав, несправедливі судження про попередників. Хіба важко збагнути, що неправильний або неточний аспект явища буде помилковим лише в результаті несумлінного чи хибно орієнтованого дослідження? А решта “помилок” попередників залежить від загального рівня, на якому перебувала наука в той час. Спробуйте на мить уявити, що, винайшовши сотні елементарних частинок у мікросвіті, вони навіть не здогадувалися, що все це лише різні аспекти руху на різних рівнях анізотропної структури простору й часу.

— Невже? — Кімі почервонів до вух.

Учитель кивнув, і зніяковілий юнак вів далі, але вже з меншим запалом:

— Антисвіт, або чорний світ, був названий ученими Тамасом, як називали океан бездіяльної енергії в давньоіндійській філософії. Він в усіх відношеннях полярний нашому світові й тому абсолютно несприйнятний нашими відчуттями. Лише недавно спеціальними приладами, ніби “вивернутими” по відношенню до приладів нашого світу, умовно названого світом Шакті, почали намацувати зовнішні контури Тамаса. Ми не знаємо, чи є в Тамасі аналогічні нам формації зірок і планет, хоча, за законами діалектичної філософії, рух матерії має бути й там.

— Важко уявити, проте як чудово звучить — “невидиме сонце Тамаса”! — вигукнув Рер.

— І планета-невидимка, населена такими ж істотами, як і ми, котрі намагаються проникнути в безодню нашого світу! — продзвенів із заднього ряду голос Іветти.

— І цілі зоряні системи, галактики з мінус-гравітацією, негативними властивостями полів там, де вони в нас позитивні, і мертвою нерухомістю, де в нас рух. І взагалі все навпаки! — підхопила Айода, що зіперлася на м’який виступ бортового вікна.

— До речі, про галактики. Їхні класичні спіральні форми стали відомі ще першим винахідникам телескопів, — розповідав Кімі, — але потрібно було декілька століть, аби зрозуміти в них реальне відбиття структури всесвіту — волокон, чи, точніше, пластів нашого світу, перешарованого з Тамасом і разом з ним закрученого в безконечну спіраль. І окремі елементи, від галактик до атомів, котрі на кожному щаблі мають свої особливі властивості загальних законів. Виявилося, що світло та інші випромінення ніколи не поширюються у всесвіті прямолінійно, а намотуються на спіраль, одночасно ковзаючи по гелікоїду й щораз більше розвертаючись у міру віддалення від спостерігача. Дістали пояснення і стиснення та розтягування світлових хзиль із скороченням їх при входженні в глибину спіралі й позірне розбігання зірок та галактик у далеких витках. Розгадали Лоренцеве рівняння з його уявним зникненням часу й зростанням маси при швидкості світла. Ще крок — і став зрозумілим нуль-простір, як межа між світом і антисвітом, між світом Шакті й Тамасом, де полярні точки простору, часу й енергії взаємно урівноважені й нейтралізовані. Нуль-простір також скручено в спіраль відповідно до обох світів, але… — Юнак за-тнувся. — Я досі не можу збагнути, яким чином у ньому виникає можливість пересування, при якому майже миттєво можна досягти будь-якої точки нашого всесвіту. Мені пояснили це наближено, що, мовляв, зореліт прямого променя йде не за спіральним ходом світла, а ніби впоперек нього, за поздовжньою віссю равлика, використовуючи анізотропію простору. Крім того, зореліт у часі мовби стоїть на місці, а вся спіраль світу обертається навколо нього… — Червоніючи, Кімі безпорадно похитав головою під сміх своїх товаришів.

— Даремно ви так віддячили Кімі, — невдоволено підняв руку вчитель. — У новій картині всесвіту ще багато що доступне лише математичному “обмацуванню” окремих явищ.

Ви забули, що наука рухається в пітьмі незнаних глибин всесвіту, наче сліпий з простягнутими руками, сприймаючи нечіткі контури. І лише після величезної праці створюються апарати дослідження, здатні висвітлити невідоме і прилучити його до пізнаного. — Учитель оглянув принишклих учнів і завершив: — Кімі не сказав ще про одне, важливе. Давно були вгадані ділянки негативної гравітації в космосі, але тільки три століття тому вони дістали своє пояснення, як провали з нашого світу в Тамас або в нуль-простір. Інколи в них безслідно зникали зорельоти інших цивілізацій, не пристосовані для руху в нульовому просторі. Ще на більшу небезпеку наражається зореліт прямого променя. При найменшій помилці в урівноваженні полів він ризикує зісковзнути або в наш простір Шакті, або в простір Тамаса. Із Тамаса повернутися неможливо. Ми навіть не відаємо, що діється там з нашими предметами. Чи відбувається миттєва анігіляція, чи все ж активні процеси так само миттєво завмирають, перетворюючи, приміром, зореліт у брилу абсолютно мертвої речовини (це нове поняття речовини теж стало наслідком відкриття Тамаса). Тепер ви можете уявити собі небезпеку, на яку наразилися перші ЗПП — Зорельоти Прямого Променя — і серед них — “Темне Полум’я”. Але люди йшли на цей жахливий ризик. Можливість миттєво проникнути в потрібну точку простору варта будь-якого ризику. Бо ж іще зовсім недавно оволодіння безконечністю космосу здавалося абсолютно неможливим, не проглядалося ніяких шляхів до подолання цього прокляття всіх часів і всіх цивілізацій космосу, об’єднаних у Великому Кільці. Бачити одна одну досі їм допомагали лише Екрани Зовнішніх Станцій.

Минуло триста літ відтоді, як людство вступило в ЕРЗ — нову Еру. Здійснилася смілива мрія людей, і нині далекі світи перебувають від нас на відстані простягнутої руки — за часом.

Звісна річ, пересування ЗПП відбувається не миттєво. Необхідний час на виведення в нуль-простір, час на дуже складний розрахунок точки виходу й дотягування зорельота із наближеної точки до мети на звичайних анамезонних двигунах і субсвітловій швидкості. Але що значить два-три місяці цієї праці порівняно з мільйонами світлових літ відстаней звичайного спірально-світлового шляху в нашому просторі! Навіть приріст швидкості від черепахи до звичайного зорельота ніщо в порівнянні із ЗПП.

Немов ілюструючи слова вчителя, поїзд пірнув у довгий тунель. У вагоні спалахнуло опалове світло, відтінюючи за вікнами непроглядну пітьму. На зміну їй яскравим спалахом освітилася безмежна рівнина, поросла сріблястою травою. Від стрімкого бігу широко закрутилися, розлітаючись на всі боки, вихори. Яскраво-синя смуга вдалині позначила ступінчасті древні гори, посеред яких у напрямку Індійського океану лежало плоскогір’я Реват. Щоб досягти його, юним мандрівникам достатньо було мати лише треновані в ходьбі й бігу ноги.

Далекий берег угадувався за відтінками неба й призахідного сонця. Трава боляче шмагала по голих ногах подорожніх, вітер обвівав їхні спини сухим жаром. Струмені повітря, здіймаючись угору, мерехтливою стіною оточили кільцеве пасмо плоских пагорбів. Піднявшись на перевал, усі завмерли. Небачений гай височезних секвой приховував центр плоскогір’я. Тридцять чотири широкі доріжки — за числом головних векторів Великого Кільця — розбігалися з гаю до схилів навколишніх пагорбів з коричневого базальту, стрімко зрізаних і вкритих якимись барельєфами. Учні не стали їх розглядати й, рушили до гаю по білому камінню широкого шляху. Лише дві круглі колони чорного граніту позначали вхід. Під розпростертим на запаморочливій висоті віттям секвой сліпуче сонце пекло менше і шелест вітру вщух. Сувора могуть велетенських стовбурів змусила стишити кроки й приглушити голоси, ніби учні проникли у віддалене од усього світу сховище таємниці. Схвильовано й у напруженні переглядалися, чекаючи чогось незвичайного. Та коли вийшли на центральну галявину, під невблаганну яскравість неба, пам’ятник зорельоту “Темне Полум’я” здався їм надто простим.

Модель корабля — напівсферичний купол з темно-зеленого металу — була розітнута навпіл, наче хтось ударив по ній гігантським мечем. Довкола основи під кільцевим виступом розташовувалися статуї людей. Майданчик — підніжжя пам’ятника — являв собою туго скручену спіраль світлого, дзеркально полірованого металу, врізаного в чорний матовий камінь.

Число скульптур на кожному півколі розрубу виявилося неоднаковим: п’ять — із західного, вісім — із східного. Учні швидко розгадали нескладну символіку.

— Це смерть, яка розділила загиблих на планеті Торманс, і тих, хто повернувся на Землю, — тихо сказала Айода, ледь збліднувши від почуття, що її охопило.

Учитель мовчки схилив голову.

— А ті, хто повернувся?

— Вони жили недовго — надто виснажливий був шлях, на якому вони зазнали страшних випробувань.

У цей момент Ларк, який наблизився до західного півкола скульптур, підняв угору схрещені долоні, закликаючи мовчати. Повільно підійшла решта учнів. Позаду був тепер тільки вчитель, він дивився на купол зорельота, що височів над довгою тінню гаю і був схожий на блискуче темне дзеркало. Трохи далі зупинилася струнка жінка з книжкою в руках. Легкі складки костюма з короткою спідницею облягали її стан. Лише товстий сигнальний браслет астронавта вище ліктя лівої руки свідчив про її причетність до наддалекої космічної експедиції. Вона дивилася поверх книги, великі пасма густого волосся спадали на замислене чоло. Та ж напружена думка відбивалася в скорботному згині повних губ і рисочках навколо очей…

— Сама Фай Родіс, командир експедиції, — шепнула Пуна, яка першою підійшла до статуй.

У мовчанні пам’ятника кроки по гладенькому металу здавалися визивно гучними, і діти скинули взуття.

Ще одна жінка стояла боком, виставивши вперед ліве плече і зануривши руку в розкішну гриву волосся, ніби в тривозі чекала на щось. Її обличчя, правильно овальне з явно монгольськими рисами, було звернене до глядачів. В очах з розкосим розрізом чаїлася дуже сильна нервова напруга. Здавалося, що Тівіса Хенако, біолог експедиції, ось-ось крикне: “Дивіться, як це погано!”

І на противагу тривозі біолога, опліч з нею, астрофізик зорельота Тор Лік вільно й спокійно зіперся на раму люка, а правицю жестом заспокоєння й захисту поклав на плече Тівіси. Він стояв, безпечно схрестивши ноги, і від усієї його постаті йшла не фізична, для цього він був надто молодий і худорлявий, а нервова сила. Відвернувшись од астрофізика і схиливши велику голову, перший астронавігатор Вір Норін простяг праву руку перед грудьми останнього з п’ятірки — інженера броньового захисту Гена Атала.

Інженер високо заніс обидві руки, що тримали руків’я якоїсь примітивної зброї. Його довге обличчя з вузькими, близько посадженими очима, було грізне. Ген Атал постав перед пам’яттю Землі як воїн у двобої з ненависним ворогом.

Статуї тих, хто назавжди лишився на безмірно далекій планеті й віддав своє життя невідомим людям Торманса, різко освітлювалися променями призахідного сонця, які пробивалися крізь верхів’я секвой. Скульптури восьми з тих, що повернулися, опинились у присмерковому затінку, наче оповиті габою смутку.

Майже на лінії розрубу, зовсім близько від п’яти загиблих І трохи відступивши від інших, стояли, міцно обнявшись, дві жінки. Одна, в повному розквіті сил, одягнена в тоненьку блузку з відкритими плечима і звичайні штани астронавта. Вона дивилася скоса з-під опущених вій, і гірка посмішка торкала верхню губу. До неї притиснулася невисока дівчина в повному костюмі зоре-літниці, тобто в легкій куртці із стоячим коміром і вільних штанах. Вона вся напружилась у напівоберті, ніби стримуючи непогамовні почуття, і, спираючись стегном на частину якогось приладу, дивилася на глядачів з гнівом, горем і рідкісною на Землі жалістю, в упертому вольовому зусиллі стиснувши твердо окреслений завеликий рот. “Лікар Зоряного Флоту Евіза Танет і антрополог-лінгвіст Чеді Даан”, — прочитали учні на постаменті, повільно пересуваючись до наступної скульптури. Командир і найвідповідальніший спеціаліст корабля, інженер анігіляційних установок Гріф Ріфт був зображений у кріслі пілота, його руки лежали на умовно позначеному пульті. Він повернув високочоле, сповнене суворої рішучості обличчя, пооране зморшками роздумів і волі, від приладів до інших статуй, ніби несподівано зібрався сказати своїм товаришам щось дуже важливе. І не лише важливе — в обличчі інженера була виразно передана художником недобра звістка.

Поруч сидів у кріслі інженер пілотних пристроїв Дів Сімбел, який виставив. уперед руку з браслетом астронавта й нагнувся, не зводячи очей з Гріфа Ріфта. Скульптор виліпив його в профіль, боком до глядача. Масивна голова з міцно стиснутими щелепами на противагу решті, дуже живим скульптурам, здавалася камінно-нерухомою на похиленій могутній шиї. Правиця стискала руків’я приладу — Дів Сімбел чекав сигналу.

Три жіночі статуї наприкінці півкола передавали зовсім інший настрій.

Другий астронавігатор Мента Кор, затишно вмостившись, підгорнувши під себе ноги, сиділа в кутку чогось на зразок глибокого дивана. Її широко відкриті очі під низькими бровами були спрямовані вдалину над стрічкою обчислювальної машини. Вона обома руками тримала стрічку майже впритул до губів напіввідкритого в задумі рота. Тонка майстерність зуміла відби— і ти переможну впевненість. Очевидно, астронавігаторові вдалося розв’язати щось надто важке.

Нея Холлі — інженер біозахисту, така ж юна, як і Чеді Даан, сіла на краєчок виступу, нагнувшись уперед і спираючись відведеними назад руками на короткі важелі. Рвучко повернувши голову на ліве плече, вона ніби дивилась на ворога, який зненацька з’явився. Сувора сміливість відбивалася в усій її гнучкій фігурі, одягненій у розстебнуту на грудях блузу із засуканими рукавами. Ноги, оголені по всій довжині, були перехрещені в явному зусиллі, і ліва, закинута вище правої, упиралася в педаль. Недбалі пасма волосся спадали на праве плече, щоку і частково прикривали лоб.

— Вона мені подобається найбільше, — шепнув Ларк подрузі, що стояла поруч.

Та промовчала, заперечливо хитнувши головою, і показала на третю зорелітницю. Майже оголена, із зухвалим усвідомленням особливої сили власного тіла, вона випросталася з високо піднятими грудьми, обхопивши долонями неймовірно тонкий стан і опустивши очі. Старовинна коротка зачіска обрамляла її обличчя, що звужувалося до загостреного підборіддя. Мудра неприязна усмішка грала на її губах з ямочками в кутиках рота. Одне плече прикривали тонкі складки вирізьбленого з чорного каменю шарфа, перекинутого з-під руки на спину. Можливо, скульптор був закоханий у цей образ, принаймні Олла Дез, інженер зв’язку і зйомки, втілилася в навдивовижу живу статую, сповнену почуття й жіночності.

Але останній член екіпажу зорельота Соль Саїн, розміщений за Оллою в кінці півкола, не дивився на неї. Висунувшись із-за і пульта машини, інженер-обчислювач примружився в ніжній і усмішці, що лукавими зморшками поорала його худе обличчя. Здавалося, він намагався заглянули по той бік пам’ятника, де стояла найближча і кохана, тепер назавше схована від нього.

Сонце остаточно сіло, купол погас, і тропічна ніч підкралася зненацька. Але тут-таки, скоряючись присутності відвідувачів, автоматично спалахнули лампи оранжевого світла, приховані в кільцевому піддашші над статуями. В химерно перехрещених променях статуї стали ще живішими, тоді як усе навколо зникло в непроглядному мороці. Учні затаїли віддих — вони немов лишилися на самоті з героями “Темного Полум’я”. Кілька хвилин чекання — і зорелітники зітхнуть, усміхнуться і подадуть руки своїм нащадкам. Але час минав, і заклякла нерухомість фігур дедалі більше обтяжувала. Можливо, вперше почуття неминучості смерті, безповоротної втрати глибоко проникло в свідомість молоді.

Хтось голосно зітхнув. Кімі потер скроні, рішуче ступив крок до статуї Фай Родіс і схилився перед нею в прощальному поклоні, ледве не наткнувшись на ріг кам’яної книги, яку вона тримала перед собою. Його товариші розбрелися, спиняючись у задумі перед статуями, які найбільше сподобались. Інші, відійшовши подалі, розглядали скульптурну групу цілком. Більшість учнів затрималася перед західною групою. Ці люди так і не повернулися на любу Землю, не доторкнулися більше до її цілющої природи, не побачили в передсмертні години жодної людини рідної планети. Світ Торманса, що перебував на недоступній нічому, крім ЗПП, відстані, здавався ще безнадійнішим, небезпечнішим і тужливішим, аніж мертві планети, виявлені біля близьких сонць, або світи незбагненного життя на екранах Великого Кільця.

Молоді люди перейнялися настроєм тих часів, коли відбуття першого ЗПП було схоже на стрибок у невідаму безодню. Вони забули про те, що жертва Землі на Тормансі не була даремною, і стояли перед пам’ятником, як ті, хто проводжав “Темне Полум’я” понад століття тому в його ніким ще не проторений шлях, сповнені невиразної тривоги й цілком реального усвідомлення великої небезпеки експедиції.

Учитель домігся свого — учні підготувалися до перегляду “зірочки” Будинку Історії — стереофільму з описанням експедиції, більшою частиною знятого з натури. Інші події були відновлені за записом пам’ятних приладів і розповідями членів експедиції, які повернулися. Молодим людям довелося нагадати про необхідність повернення. Кілька чоловік запропонували заночувати на місці, проте більшість прийняла пораду вчителя — повернутися нічним поїздом, щоб завтра ж переглянути “зірочку”, яка вимагатиме цілого дня з перервою на відпочинок.

Неохоче, часто оглядаючись, учні зібрались і пішли по дорозі через гай. Ледве остання людина зійшла з майданчика підніжжя, як освітлення пам’ятника погасло. Модель зорельота і статуї його команди зникли в мороці, ніби провалилися в чорну безодню антисвіту Тамаса. Слабким фосфоричним сяйвом засвітились узбіччя шляху. Подорожні могли впевнено йти і в непроглядній пітьмі гаю, і під зоряним небом через перевал кола пагорбів. У зосередженій мовчанці вони прибули до станції. Звична обстановка Спірального Шляху, світло й безліч людей послабили враження, і молодь взялася збуджено обговорювати пооачене. Питання: хто кому більше сподобався — гаряче дебатувалося, аж поки підійшов поїзд і стомлені мандрівники прилягли на м’яких сидіннях.

— А все-таки ті п’ятеро, що загинули, кращі за тих, хто повернувся, і це не випадково! — твердив Кімі, вмощуючись зручніше.

— Зовсім ні! — заперечила Пуна, згорнувшись калачиком. — Мені Гріф Ріфт видався найглибшим, найтвердішим, найрозумнішим!

— Чому тоді він зостався в кораблі?

— Хто ж крім нього, міг справитися з анігіляцією? Невже ти не зрозумів, що “Темне Полум’я” загинув би на Тормансі або в дорозі і ми ніколи нічого не довідалися б!

— Це так! І все ж…

— І все ж я хочу спати, а не сперечатися з тобою. Тим більше то всі по-різному поставилися до людей експедиції. Дальнє у захваті від бойового Ген Атала і Неї Холлі, а ти не зводив очей з Фай Родіс і Дів Сімбела.

— Побачимо, хто кращий! — заперечили з другого ряду крісел, — завтра, після “зірочки”.

— Побачимо, — сонно пробурмотіла Пуна, але невгамовний Кімі підійшов до вчителя, який влаштувався в задньому кінці салону.

Юнак жестом спитав дозволу, і той ствердно кивнув головою.

— Ось ви, з життєвим досвідом і поглибленим розумінням, — сказав Кімі, — кого з них ви обрали б своїм другом?

— Ти думаєш про товаришів у подвигах чи ж про ментора?

Кімі зашарівся і опустив очі.

— Розумію. Але у виборі подруги не може бути наслідування, і я тобі не приклад.

— Ні звісно. Але я хотів дізнатись… думаючи про правильність судження і смаку. Ми всі так розійшлися…

— І добре Незалежність судження ми, вчителі, прагнемо виховати у вас з перших кроків у житті. Потім, коли буде здобуто певну суму знань, виникає спільність розуміння.

— І ви?

— Якби я міг вибирати, вибрав би Фай Родіс.

— Ага! І я…

— Чи Оллу Дез!

— Чому? — спантеличено запитав юнак. — Вони такі різні, зовсім несхожі.

— У тім-то й річ. Бачиш, я попередив тебе. Час спати, не будемо розпочинати складної розмови. Але невдовзі тобі доведеться пізнати вже не розумом, а чуттям усю неминучу полярність відчувань, діалектику життя, значно складніші й важчі за всі найголоволомніші задачі творців теорій у науці й нових цпяхів мистецтва. Завжди пам’ятай, що найскладніше в житті — це сама людина, адже вона вийшла з дикої природи не призначеною для того життя, яке повинна вести по силі своєї думки і благородству почуттів.

Учитель замовк і ласкаво підштовхнув Кімі до його місця. Ці заключні слова щоразу спливали в пам’яті юнака в ті хвилини, коли “зірочка” пам’ятної машини розгортала повість про планету Торманс у майже натуральному житті екранів ТВФ.

Розділ І

МІФ ПРО ПЛАНЕТУ ТОРМАНС

— На закінчення дозвольте розповісти про походження назви. У п’ятому періоді ЕРС у західній сфері світової культури наростало невдоволення цивілізацією, яка виросла з капіталістичної форми суспільства. Багато письменників і вчених пробували заглянути в майбутнє. Передчуття художників входило тривогою в думи передових людей перед кризою, яка наближалася, в ті роки, коли протиріччя, що назрівали, закінчувалися воєнними конфліктами. Але з винаходом далеких ракет і ядерної зброї побоювання за майбутню долю людства стало загальним і, ясна річ, відбилося в мистецтві. У Будинку Мистецтв зберігається картина тих часів. Короткий підпис під нею нам абсолютно зрозумілий: “Остання хвилина”. На просторому полі рядами стоять гігантські ракети, схожі на високі хрести на старовинному цвинтарі. Низько нависло каламутне безсонячне небо, загрозливо прокреслене гострими списами бойових головок — страхітливих носіїв термоядерної смерті. Люди, боязко оглядаючись, ніби самі в страху від заподіяного, вервечкою біжать до чорної печери глибокого бліндажа. Художник зумів передати відчуття страшної біди, вже неминучої, бо у відповідь на загибель мільйонів безневинних людей звідти, куди спрямовані хрестоподібні чудовиська, прилетять такі ж самі ракети. Загинуть не ті, котрі біжать у бліндаж, а зображені на зворотному боці диптиху чоловік і жінка, юні й симпатичні. Вони стали на коліна на березі великої річки. Жінка притискає до себе немовля, а старший хлопчик міцно вчепився рученятами за батька. Чоловік обнімає жінку й дітей, повернувши голову назад, туди, де з хмари атомного вибуху, що накочується, висунувся занесений над безпорадними постатями людей гігантський меч. Жінка не озирається — вона дивиться на глядача, і безмежний смуток приреченості на її обличчі пригнічує кожного, хто бачить цю картину. Не менш сильно виражено безпорадність чоловіка — він знає, що всьому кінець, і лише прагне, аби швидше.

Настрої, аналогічні відбитим на картині, серед людей, які сповідують християнську релігію й беззастережно вірять у надзвичайні містичні, як називали тоді, сили, що стояли над природою, з’явилися ще раніше, після першої світової війни ЕРС. Моралісти давно побачили неминучість розпаду колишньої моралі, яка виходила з релігійних догм, разом із занепадом релігії, проте на відміну від філософів-діалектиків не бачили виходу у перебудові суспільства. Прикладом такої реакції на дійсність стала для нас невеличка книга Артура Ліндсея, що збереглася від того часу, про фантастичну подорож на одну з планет у системі зірки Арктур. Звичайно, подорож мислилась як духовно-містична. Ні про які зорельоти техніка того часу не могла й гадати. На уявній планеті спокутувалися гріхи людства. Похмуре, сповнене нудьги життя, змальоване автором, дивує багатством фантазії. Планета називалася Торманс, що давньою мовою означало “катування”. Так народився міф про планету мук, який згодом використовували, можна судити, і художники, і письменники багатьох поколінь. До міфа про Торманс поверталися не раз, особливо в періоди криз, тяжкої війни, голоду й непевного майбутнього. Для нас планета Торманс була лише однією з багатьох тисяч казок, які пішли в небуття. Але всім відомо, що сімдесят два роки тому ми одержали по Великому Кільцю першу звістку про дивну планету червоного сонця в сузір’ї Рисі. Історик Кін Рух, який витягнув з-під нашарувань часу першоджерело міфа, назвав нову планету Тормансом — символом тяжкого життя людей у невлаштованому суспільстві.

Глибокий голос Фай Родіс змовк, і в залі Ради Зореплавання на хвилину запанувала тиша. Потому на трибуні з’явився худорлявий чоловік з рудим непокірним чубом. Його добре знала вся планета — і як прямого нащадка знаменитого Рен Боза, який першим здійснив експеримент прямого променя і мало не загинув при цьому, і як теоретика навігації ЗПП. Люди, котрі бачили пам’ятник Рен Бозу, вважали, що Вел Хег дуже схожий на прадіда.

— Обчислення закінчено і не суперечать гіпотезі Фай. Незважаючи на колосальну віддаленість Торманса, цілком можливо, що ті самі три зорельоти, які покинули Землю на початку ЕСВ, досягли цієї планети. Уявімо собі, що кораблі потрапили в сферу негативної гравітації, провалилися в нуль-простір і звідти, природно, зісковзнули назад, в одну, мить пролетівши сотні парсеків. При цілковитому невігластві в астронавігації загибель зорельотів була неминучою, проте їх врятував чисто випадковий збіг точки виходу з планетою, дуже близькою за властивостями до нашої Землі. Тепер відомо, що планети нашого типу зовсім не рідкісне явище і, як правило, вони існують у кожній зоряній системі з кількома супутниками. Тому знахідка такої планети сама по собі не дивина, але вихід на неї в мало-зоряних широтах Галактики — подія виняткова. У давнину говорили, підмітивши закон попереднього подолання обставин, що божевільних супроводжує успіх. Так і тут — божевільне починання втікачів із Землі, фанатиків, які не бажали скоритися неминучому ходу історії, увінчалось успіхом. Вони йшли навмання на щойно відкрите тоді скупчення темних зірок неподалік від Сонця, не підозрюючи, що ця пляма, оточена поясом темної речовини, зовсім не складна система зірки-невидимки, а провал, місце розповзання поздовжньої структури простору, яка обтікає ундуляцію Тамаса. Я ще раз переглянув записи пам’ятних машин сполучення 886449, сто п’ятого ключа, двадцять першої групи інформаційного центру 26 Великого Кільця. Описання мешканців Торманса бідні.

Експедиція з планети в сузір’я Цефея, чия назва ще не перекладена мовою Кільця, змогла одержати лише кілька знімків, і з них можна судити, що тормансіани вельми схожі на тих людей, які вдалися до відчайдушної спроби багато віків тому.

Уже проваджено підрахунок біополярної вірогідності — він дорівнює нуль-чотнрьом. Машина Загального Розуму по всіх округах підсумувала “так” з високим індексом, і Академія Горя й Радості також висловилася за експедицію.

Вел Хег залишив трибуну, і його місце зайняв голова Ради.

— Після такої аргументації Раді нічого вирішувати — ми підкоряємося думці планети!

Суцільне сяйво зелених вогнів у залі було відповіддю на слова голови. Той вів далі:

— Рада негайно розпочинає роботу по формуванню експедиції. Найголовніше, найважливіше — підбір астронавтів. “Темне Полум’я” — другий наш ЗПП — невеликий і ми не зможемо послати людей стільки, скільки потрібно. Керують зорельотом вісім чоловік, усі беззмінні, крім навігаторів. Ще п’ять чоловік, рахуючи начальника, — максимум, що може взяти “Темне Полум’я”. Інакше люди будуть у нестерпних умовах. Ми з гіркотою усвідомлюємо, що наші ЗПП — не більше ніж дослідні машини, і ті, хто їх водить, по суті, випробувачі найнебезпечнішого виду пересування в космосі. Кожен політ, особливо в незвідану зону космосу, як і раніше, таїть у собі смертельний ризик…

В одному з верхніх рядів залу тричі блимнув червоний вогник. Підвівся молодик у широкому білому плащі.

— Чи варто підкреслювати небезпеку? — заявив він. — Ви знаєте, наскільки це збільшує приплив бажаючих навіть у технічному експерименті. Але йдеться про Торманс, про можливості з’єднатися з нашими людьми, часткою людства, випадково закинутою в безконечний простір!

Голова похитав головою.

— Ви недавно прибули з Юпітера і не знаєте подробиць обговорення. Нема й краплі сумніву — ми повинні це зробити. Якщо жителі Торманса — люди із Землі, то наші і їхні прадіди Дихали тим самим повітрям, молекули якого наповнюють наші легені. В них і в нас спільний фонд генів, спільна кров, як сказали б у ту епоху, коли вони покинули Землю. І якщо життя в них таке тяжке, як це вважають Кін Рух і його співробітники, то тим більше ми зобов’язані поспішити. Ми в Раді говорили про небезпеку, як про спеціальний мотив добору людей. Нагадую ще й ще раз: ми не можемо застосувати силу, не можемо прийти до них ні караючими, ні всепрощаючими вісниками вищого світу. Примусити їх змінити своє життя було б божевіллям, і тому потрібен зовсім особливий такт і підхід у цій небувалій експедиції.

— На що ж ви сподіваєтеся? — стурбовано запитав чоловік з Юпітера.

— Якщо їхня біда — як величезна більшість усіх бід — від невігластва, тобто сліпоти пізнання, тоді нехай вони прозріють. І ми будемо лікарями їхніх очей. Якщо хвороба від важких загальних умов планети, ми запропонуємо їм зцілити їхню економіку й техніку, — в усіх випадках наш обов’язок прийти лікарями, — відповів голова, і всі члени Ради підвелись, як один, щоб висловити цілковиту згоду.

— А якщо вони не захочуть? — заперечив юпітеріанин. Голова знехотя відповів:

— Зверніться в Академію Передбачення Майбутнього. Вона вже обговорює різні варіанти. Нам же, до того як члени Ради розійдуться по робочих групах, треба всім гуртом вирішити питання про начальника експедиції.

Ім’я Фай Родіс, учениці Кін Руха, знавця історії ЕРС, викликало блиск поясів зелених вогнів.

— Я гадаю, — додав голова, готуючись зійти з трибуни, — що треба добирати людей якомога молодших, у тому числі й спеціалістів корабля. Молодь психологічно ближча до ЕРС і ЕСВ, аніж зрілі люди, які далеко пішли по шляху самовдосконалення й інколи погано розуміють раптовість і силу емоцій молодості.

Голова посміхнувся побіжно й лукаво, уявивши собі обурені заяви, які одержить від молодіжних груп інформаційний центр Ради Зореплавання.

Місце старту ЗПП “Темне Полум’я” вибрали так, щоб його могли провести якомога більше людей. Степова рівнина в оточенні низьких пагорбів на плоскогір’ї Реват в Індії виявилася в цьому відношенні ідеальною. Як усі перші зорельоти прямого променя, “Темне Полум’я” йшов за межі сонячної системи на звичайних анамезонних двигунах і там, у попередньо розрахованій точці, екранував свій стан у нашій системі простору-часу. Це давало можливість стати на рубіж Тамаса в нуль-просторі.

Незграбна форма зорельота ускладнювала його відрив від Землі. Доводилося підніматись не на планетарних, а відразу на анамезонних двигунах. Тому перші ЗПП не могли злітати на звичайних космодромах, а лише у віддалених і пустельних місцях.

Дворогі активатори магнітного поля висунулися на захист. Ті, хто зібрався на пагорбі, сховалися за металевою сіткою, одягнувши спеціальні напівмаски, які надійно прикривали вуха, ніс, рот шаром м’якого пластику. На “рогах” активаторів спалахували сигнали, ледве помітні в світлі тропічного ранку. Зелений купол великого корабля здригнувся, підстрибнув на десяток метрів і завмер на ті кілька секунд, за які магнітні амортизаційні шахти всередині корабля набрали повну потужність. “Темне Полум’я” повис, повільно обертаючись навколо вертикальної осі. Блідий стовп анамезону мерехтливо розтікався під ним до меж захисної стіни. Несподівано зореліт зробив другий вертикальний стрибок у небо і в одну мить зник. Раптовість, простота, а також нестерпний для вуха різкий звук зовсім не були схожі на гучний і урочистий старт звичайних зорельотів. Гігантські й грізні кораблі йшли із Землі величаво, ніби пишаючись своєю силою, а цей щез, немов утікаючи.

Ті, хто проводжав, розійшлися трохи розчаровані. Але ніяк не всі уявляли собі небезпеку ЗПП і складність експедиції. Тільки запальна уява, або глибокі знання, або і те й інше разом змусили частину людей лишитися в задумі перед спорожнілою улоговиною, яка покрилася білим порохом перепаленого ґрунту.

Людський розум, хоч як збагатився і розвинувся за останні три тисячі літ, все ще сприймав деякі явища лише з одного зовнішнього їхнього боку і відмовлявся вірити, що ця незграбна споруда здатна майже миттєво пробити простір, замість того щоб покірно крутитися в ньому, як і промені світла, впродовж тисяч років за дозволеними каналами його складної структури.

Користуючись своїми магнітними гасителями інерції, “Темне Полум’я” продовжував набирати швидкість такими ж убивчими для попередніх зорельотів стрибками, і зв’язок з кораблем урвався.

Усередині “Темного Полум’я”, тільки-но прилади ШПШ (швидкості простору Шакті) стали на індекс 0,10129, усі члени екіпажу залишили інерційну камеру й розійшлися по своїх постах.

У-сплющеному сфероїді кабіни управління, підвішеному в центрі купола, були тільки командир корабля Гріф Ріфт, Фай-Родіс і Дів Сімбел. Відлік за відліком бракувалися варіанти Шакті — орієнтації зорельота, що миттєво перебирались електронним мозком курсового пульта. Спритними, блискавичними поворотами важільців Дів Сімбел зумисне вводив перешкоди на дисторсію тяжіння і перебивання, імітуючи випадковості Фіннегана. Нарешті слабке світіння осяяло чотири зірочки в підсумковому віконці, і вібрація зорельота стихла. “Темне Полум’я” ліг на курс. Інженер увімкнув пілотну установку й завмер над циферблатом стійкості.

Фай Родіс і Гріф Ріфт мовчки встали на диск у підлозі кабіни, який опустив їх на другу перегородку корабля. Тут обидва астронавігатори разом із Соль Саїном трудилися над розрахунками точки входу і точки виходу — обидві мали бути готовими одночасно, бо зореліт ковзав на межі Тамаса в нуль-просторі лише короткий час, який витрачає на повороти після входу й на виході. Для просування в нуль-просторі часу Шакті не існувало. Точність розрахунку для навігації цього роду переважала будь-яке уявлення і не так давно ще вважалася недосяжною. Перший ЗПП “Нооген” міг виходити лише в приблизно визначені сфери простору. Вірогідність помилок була велика, що й призвело врешті до загибелі “Ноогена”.

Після винаходу каскадного методу кореляцій стало можливим визначення місця виходу з точністю до півмільярда кілометрів. Створені майже одночасно прилади для “обмацування” полів тяжіння із нуль-простору виключили катастрофи від виходу на зірку чи інше небезпечне скупчення матерії. На ці прилади покладали надії відчайдушно сміливі дослідники Тамаса.

А зараз Вір Норін і Мента Кор закладали в машини всі попередні розрахунки, зроблені гігантськими інститутами Землі, щоб перевести їх на конкретні умови в місці анігіляції зорельота. Працювали не кваплячись, але й не відволікаючись. У їхньому розпорядженні було сорок три дні.

Фай Родіс жестом попрощалася з Ріфтом і повільно пішла по м’якій доріжці до своєї каюти, розташованої серед інших по периферії другої палуби. Її присутність не вимагалась ніде. Екіпаж корабля, який готувався місяцями, й спеціалісти експедиції не потребували ніяких вказівок для щоденної праці — такі умови вже тисячоліття існують для людей Землі. Поки нічого не трапиться, час Фай Родіс належав їй самій, тим більше що безліч справ була незмірно вищою від її компетентності. Товсті двері із волокнистого силіколу автоматично відчинились і зачинилися, пропустивши Фай Родіс. Вона посилила приплив повітря в каюту й додала йому свого улюбленого аромату — свіжого теплого запаху нагрітих сонцем африканських степів. Слабо гули стіни каюти, ніби й справді навколо розстелялася обвіяна вітром савана.

Фай Родіс сіла на низький диван, подумала і зісковзнула на білий жорсткий килим перед магнітним столиком. Серед речей, що приліпилися до його поверхні, стояла оправлена в золотистий овал невелика діорама. Родіс посунула непомітний важілець, і маленька річ перетворилася в просвіт неосяжної далечіні живих і сильних барв природи. Над синюватою рівниною, що спускалася в невідомість, летів апарат у вигляді незграбної платформи, з грубими випнутими кутами, кривими стояками і запорошеним верхом. Учепившись за якийсь важіль, на ньому стояли двоє молодих людей. Юнак з різкими рисами обличчя міцно тримав за стан дівчину монгольского типу. Її чорні коси маяли на вітрі, а одна рука була піднята вгору — чи то сигнал, чи то жест прощання. Похмура запорошена рівнина з чахлою рослинністю збігала в прірву, прикриту валом густих жовтих хмар. Ця дивна річ дісталася Родіс від учителя Кін Руха, який бачив у ній символіку, що відображала його мрії. Для Кін Руха, котрий остаточно розкрив інфернальність минулих епох, ця Діорама стала містком для тих людей, які давно зникли, нащадком думок і почуттів яких він був, аби оцінити й зрозуміти незмірну силу їхніх подвигів. Тих, хто не змирився з безвихідним колом страждань, страху, хвороб і нудьги, що охопили Землю з давніх геологічних епох і до тієї пори, коли в ЕСВ вдалося, нарешті, побудувати справді вище суспільство — комуністичне.

Дуже важка робота історика, особливо коли вчені взялися за головне — історію духовних цінностей, процес перебудови свідомості й структури ноосфери — суми здобутих людиною знань, мистецтва й мрій.

Справжні носії культури раніше складали незначну кількість. Зникнення духовних цінностей, окрім двірцевих предметів мистецтва, з археологічної документації цілком природне. Нерідко щезали в руїнах і під пилом тисячоліть цілі острівці високих культур, обриваючи ланцюжок історичного розвитку. Із збільшенням земного населення і розвитком монокультури європейського типу історикам вдалося перейти від суб’єктивних здогадок до істинного аналізу історичних процесів. З іншого боку, стало важче з’ясовувати справжнє значення документації. Дезинформація і жахлива брехня стали знаряддям політичної боротьби за владу. Весь п’ятий період ЕРС, вивченню якого Фай Родіс присвятила себе, характерний колосальними нагромадженнями псевдоісторичних творів саме цього гатунку. В їх масі тонуть окремі документи і книги, що відбивають істинне поєднання причин і наслідків.

Фай Родіс згадувала дивне відчуття жаху й огиди, що приходило до неї в міру того, як вона заглиблювалася в обрану епоху. В зосереджених роздумах вона немов перевтілювалась у якусь посередню людину тих часів, однобоко освічену, вбого інформовану, обтяжену забобонами й наївною вірою в чудо, яку породжувало незнання.

Учений тих часів здавався емоціонально глухим; збагачений емоціями художник — невігласом до сліпоти. І між цими крайностями звичайна людина ЕРС, полишена сама на себе, не-дисциплінована вихованням, хвороблива, втрачала віру в себе й людей і перебувала на грані нервового надлому, кидаючись від однієї безглуздості до іншої в своєму короткому житті, яке залежало від безлічі випадковостей.

Найжахливішим здавалася відсутність ясної мети і жаги пізнання світу в дуже багатьох людей, котрі без інтересу дивилися в темне майбутнє, яке не обіцяло жодних суттєвих змін, окрім неминучого кінця — смерті.

Молода двадцятип’ятирічна дослідниця прийшла до вчителя, похнюпивши голову. Фай Родіс завше почувалася впевнено на невеликій ниві стародавньої моноісторії, проте нині вона відчула емоційну слабкість. Фай Родіс забажалося спуститись у ще більшу давнину, де окремі вогнища цивілізацій не давали можливості для моноісторичного синтезу й здавалися набагато прекраснішими. Брак фактів давав простір домислам, освітленим уявленням Ери Рук, які Зустрілися. Твори мистецтв, які збереглися, покривали те мізерне, що було відомо, ореолом великого духовного злету.

Кін Рух, не приховуючи усмішки, запропонував Фай продовжити вивчення ЕРС іще на рік. Коли Родіс простежила, як у невлаштованому житті ЕРС виконувалися духовні морально-етичні основи майбутнього світу, вона була вражена й повністю захоплена картиною великої боротьби за знання, правду, справедливість, за свідоме завоювання здоров’я і краси. Вперше вона зрозуміла нагальність, що здавалася загадковою, перелому ходу історії на рубежі ЕСВ, коли людство, змучене існуванням на межі нищівної війни, розрізнене класовим, національним і мовним розбратом, яке вичерпало природні ресурси планети, здійснило світове соціалістичне об’єднання. Нині, з далечі віків, цей гігантський крок уперед справляв враження несподіваного стрибка. Простеження коріння майбутнього, гідної подиву впевненості в світлій і прекрасній суті людини стало для Фай Родіс головною справою життя. І тепер, через п’ятнадцять років, коли вона досягла сорокалітньої зрілості, дослідження привело її до керівництва небувалою експедицією в дивовижно віддалений світ, схожий на земний період кінця ЕРС, — олігархічний державний капіталізм, якимось чином зупинений в історичному суспільному розвитку, що вважався неминучим. Якщо це так, то там зустрінеться небезпечне, отруєне брехливими ідеями суспільство, де цінність окремої людини мізерна і її життя без вагань приноситься в жертву чому завгодно — державному ладу, грошам, виробничому процесу, нарешті, будь-якій війні з будь-якого приводу.

Їй доведеться стати віч-на-віч з цим світом — і не тільки як холодному дослідникові, чия роль — дивитися, вивчати й доставити на рідну планету зібрані матеріали. Її обрали, звісно, не за її незначні наукові досягнення, а як посланницю Землі, жінку ЕРЗ, яка з усією глибиною почуттів, тактом і ніжністю зможе передати нащадкам рідної планети радість світлого життя комуністичного світу.

Фай Родіс впевненим рухом вимкнула діораму. Взяти з собою часточку мрії вчителя — що це, як не відлуння її колишньої збентеженості від пізнання ЕРС! Нині, в ту мить, коли зореліт мчить назустріч невідомій до. лі, вона дивилася на дівчину, що летіла, як на подругу. Та стояла в повній готовності, піднявши для сигналу тонку руку перед спуском у прірву. І Родіс теж невдовзі стане перед смертельно небезпечним для всього чужого світом Торманса. Її супутники чекатимуть від неї вирішального сигналу.

Фай Родіс пересунула важілець під подушкою дивана, і частина стіни каюти перетворилася на дзеркало. Хвилину вона вивчала в ньому своє обличчя, шукаючи схожості з трагічно напруженим лицем дівчини. Однак тверде правильне обличчя зрілої жінки ЕРЗ з ідеально виліпленою структурою сильного кістяка, яка проступала під виразними м’язами і бездоганною шкірою, сильно відрізнялося від напівдитячого виразу дівчини, ЕРС навіть у дуже схожих переживаннях.

Передчуття випробувань і тривога за успіх експедиції поглибили серйозність зелених очей Фай Родіс, чіткіше окреслили впертий і твердий виріз губів.

Фай Родіс ширше розкрила очі й підняла руку — порухом тієї, що летить на платформі, але дзеркало відбило його патетичним і кумедним. Коротко розсміявшись, Родіс прибрала дзеркало, скинула сукню і лягла на диван, розслабивши тіло і втупивши погляд у синювату кульку над головою, яка ледь світилася. Вона лишалась нерухомою майже три години, поки в системі концентричних кіл на стелі не загорілася жовта цятка і не пролунав слабкий дзвін. Фай Родіс зробила комплекс гімнастичних вправ. Ще кілька хвилин — і перед дзеркалом стояла інша жінка, яка здавалася суворішою у м’якому й зручному одязі астронавта і з короткою, щільно вкладеною зачіскою. Вона надягла на ліву руку важкий сигнальний браслет і вийшла з каюти.

У круглому приміщенні, теж на центральній осі корабля, під пілотським сфероїдом і обчислювальними машинами, вже зібралися учасники експедиції. Ожили циферблати дублерних приладів, і тієї ж миті через люк у стелі до залу ковзнули Мента Кор і Дів Сімбел. Тихо заспівала настроєна в сі бемоль струна ОЕЗ, що свідчила про нормальну роботу охоронців електронних зв’язків. Зореліт більше не потребував уваги і йшов за заданим курсом у напрямку галактичного полюса.

Очікувальна тиша змусила Фай Родіс відразу вдатися до найважчого — розділити людей на тих, хто висадиться, і тих, хто лишиться в недоторканній команді корабля. Вона почала з показу знімків, переданих чужою експедицією з Цефея по Кільцю. Вони досягли б Землі звичайним шляхом ще через два з половиною тисячоліття, якби ЗПП з планет у зоні сузір’я Дракона не йшов у нашу частину Галактики і не доставив би повідомлення в 26-й сегмент Великого Кільця.

Експедиція цефеян тільки двічі облетіла планету Торманс і, не одержавши дозволу на посадку, зникла, зробивши за перехопленими телепередачами загальну зйомку планети і її мешканців.

Червоне сонце Торманса — звичайна зірка для земного спостерігача — перебувала в сузір’ї Рисі, темної, бідної на зірки зони високих широт Галактики.

Нікому б не спало на думку, що в цій. глибині простору змогли оселитися жителі Землі. Але передані по Кільцю знімки не лишили сумніву — це абсолютно схожі на землян люди.

Важко було судити про колір їхньої шкіри — мабуть, вона не відрізнялася від смуглявіших землян. Вузькі й видовжені очі здавалися непроникно темними, косі, підняті до перенісся брови надавали обличчям трохи трагічного виразу. Антропологи знаходили в профілях жителів Торманса монголоїдні риси, а невеликий зріст і слабка, переважно неправильна статура також нагадувала людей кінця ЕРС і початку ЕСВ.

Поверхня планети, знята в розривах хмарного покриву, не була схожа на Землю. Вона швидше скидалася на планету Зеленого Сонця. Показник променевого зондування говорив досвідченому погляду планетографів про невелику в порівнянні з океанами Землі глибину морів Торманса.

Очевидно, товщина атмосфери Торманса дорівнювала земній. Червоне сонце освітлювало планету, що оберталася “лежачи”, вісь якої збігалася з лінією орбіти і її біг навколо світила був стрімкіший, ніж у Землі.

— Якщо рослинність, і, отже, склад атмосфери тут схожі на наші, якщо тут немає якихось особливо хвороботворних організмів, то на цій планеті жити легко, — порушив мовчанку Тор Лік. — Тут мають бути відсутні різні зміни клімату, надлишок радіації, землетруси, урагани та інші катастрофічні явища, які так довго доводилося нам пом’якшувати.

— Очевидно, ви маєте рацію, — підтвердив Гріф Ріфт. — Але навіщо ж тоді Торманс? Можливо, стан планети не такий уже й поганий і вчитель Фай Родіс лише воскресив міф минулого? Подейкували, що він надто сміливо найменував планету, ґрунтуючись лише на попередніх даних. Орбітальні демографічні профілі експедиції цефеян засвідчили чисельність населення в п’ятнадцять мільярдів чоловік. Оборот водної маси й характер рельєфу свідчать про неможливість біологічного процвітання такої великої кількості людей. Уникнути голоду можна, якшо на планеті здійснені або прийняті по Кільцю наукові відкриття у виробництві синтетичної їжі, не вдаючись до посередництва організмів вищого порядку. З Великим Кільцем вони не спілкуються, а відмова в прийомі чужого зорельота цілою планетою свідчить про існування замкнутої централізованої влади, для якої поява гостей з космосу невигідна. Отже, ця влада побоюється високих пізнань прибульців, що показує її низький рівень, який не забезпечує необхідної соціально-наукової організації суспільства. Ніхто інший не відповів на поклик зорельота Цефеян. Це означає, що олігархічний лад не дозволяє нікому користуватися потужними передавачами, навіть у надзвичайних випадках.

— Це значить, що на планеті придушуються індивідуальні інтереси, адже зореліт — така подія, на яку повинні були відгукнутися мільйони людей, — сказала Фай Родіс, — а з історії планет відомо, що така система завше збігається з науковою відсталістю і технічним регресом.

— Кін Рух має рацію! — вигукнула Чеді Даан. — Величезне населення без прискореного прогресу швидко вичерпає ресурси планети, погіршить умови життя, ще послабить прогрес, — одне чолово, кільце замкнулося.

— Подібними словами мій учитель обґрунтовував своє найменування планети, бо муки людей за формулою інфернальності в таких умовах неминучі, — підтвердила Фай Родіс.

— Ви маєте на увазі стару формулу чи її нову розробку, дану Кін Рухом?

— І те й інше. Теорія висунута і названа одним філософом і вченим ЕРС.

— Я знаю, — відповіла Чеді Даан, — це був Ерф Ром, який жив у п’ятому періоді.

— Теорію ми обговоримо пізніше. Ставши супутником Торманса, ми зможемо спостерігати його життя, — сказала Фай Родіс. — А зараз поділимося на дві групи. Кожен готуватиметься до багатогранної просвітницької діяльності, що чекає як тих, хто залишиться охороняти “Темне Полум’я”, так і тих, хто ступить на заборонений ґрунт планети.

— Але якщо вони знову не захочуть? — запитав Дів Сімбел.

— Я вигадала прийом, який відкриє нам доступ на планету, — відповіла Фай Родіс.

— Кого ви візьмете з команди корабля? — запитав Соль Саїн.

— Крім мене й трьох спеціалістів експедиції, тобто Чеді, Тівіси й Тора, необхідні лікар, технолог і обчислювач вищого класу, який володіє методами стохастики. Як технолог висадиться Ген Атал, обов’язки якого по броньовому захисту корабля візьме Нея Холлі, обчислювачем буде перший астронавігатор Вір Норін, а лікар — вона в нас одна.

— Дякую, Фай, — Евіза послала повітряний цілунок, а Вір Норін радісно кивнув, не зводячи з Фай Родіс очей, і легкий рум’янець забарвив його щоки, бліді від напруженої праці останніх місяців у тісних приміщеннях корабля.

Ген Атал міцно стиснув тонкі губи, і глибока вертикальна зморшка лягла між його брів.

— А як же я? — невдоволено вигукнула Олла Дез. — Я підготувалась до висадки й перебуваю в найкращій формі. Я гадала, що теж зможу виконувати подвійну роль дослідника і демонстратора! Показати Тормансу пластичні танці…

— І ви покажете, Олло, безсумнівно, — відповіла Фай Родіс, — через екран нашого корабля. Ви потрібні тут — для зв’язку з особистими роботами і для віддаленої зйомки. Між іншим, якщо все буде благополучно, то кожен з нас буде гостем Торманса.

— А поки що розрахунок на найгірше, — гірко всміхнулась Олла Дез.

— На гірше, але не най… — сказала Фай Родіс.

Розділ ІІ

ПО КРАЮ БЕЗОДНІ

Двадцять днів, як пливли каравели

На могутніх хвилях і вітрах.

Двадцять днів, як компаснії стріли

Замість карт показували шлях.

Наспівуючи ці прадавні слова на мелодію “Зоряного Раю”, Чеді Даан увірвалася до круглого залу. Побачивши Фай Родіс, яка схилилась над машиною для читання, вона зніяковіла.

— Входжу в мислення ЕРС, — пояснила Чеді, — сьогодні рівно двадцять днів, як ми загальмувались і нерухомо висимо в просторі!

— А вам не здається, — слова Фай Родіс супроводжувались її звичною усмішкою, — що “Зоряний Рай” не підходить для віршів ЕРС? Дейра Мір, яка недавно створила кантату, прихильниця похмурого червоно-оранжевого спектра мелодій. А я гадаю, що поети ЕРС — люди порядні, бо створювали в тих умовах добрі, людяні твори голубого спектра. Ви знаєте, що з тих часів я над усе шаную російську поезію! Вона видається мені найглибшою, наймужнішою і найлюдянішою серед поетичної спадщини всього тодішнього світу. Порядні люди завжди носили в собі смуток невлаштованого, інфернального життя, і мелодії їхніх пісень не повинні були бути мажорнішими від зеленого спектра.

— Але записи музики, що вціліли, — заперечила Чеді, — багаті навіть на жовті мелодійні лінії.

— Авжеж, проте не забувайте, Чеді, перевтілюючись у дівчину ЕРС, що в творчості того часу завше розділялися дві сторони — зовнішня і внутрішня. Внутрішню вміли виражати лише побічно, а зовнішня була маскою в жовтому, оранжевому й навіть інфрачервоному спектрі мелодій, її називали ще абстрактною, сказати б, надемоційною музикою.

— А маска слугувала вимогам суспільства чи влади?

— Часто, але не завжди. Як будь-яка маска, вона для художника насамперед прикривала розрив між пориваннями й життям, яке йому доводилося вести.

— Але тоді всі носили маски, — здивувалася Чеді Даан.

— Так і було. Тих, хто зрідка пробував жити без маски, вважали божевільними, святими чи так званими дурнями — тодішній термін для неагресивних людей з дефектним мисленням.

— І це доведено?

— Звісно, ні. Про внутрішнє життя людей тієї епохи мало відомо, і завжди можлива дисторсія уявлень, але, даруйте, я перебила вас.

— У вас значно більше знань з ЕРС і вибору, заспівайте мені. Таке, що вам особливо подобається.

Фай Родіс, зіпершись ліктями на стіл, обхопила пальцями тверде підборіддя. Кілька хвилин вона лишалася в цій позі, потім заспівала сильним високим голосом:

Ні, не докір, і не звістка

Ті освячені часи!

Врівноважилися близько -

Серця мого терези.

Чеді стримала подих захоплення.

Мить між світлом і тінню,

День між зимою й весною,

Вся підкоряюсь горінню

Пісні, що лине зі мною!

— У синьому спектрі? — запитала Чеді.

— Зеленому. Я взяла мелодію з “Байдужої Богині”.

— “Мить між світлом і тінню…” — задумливо повторила рядок Чаді. — Чудова річ! Назавжди запам’яталась. І як пасує вона до нашого майбутнього шляху на межі між зоряними просторами Шакті і безоднею Тамаса!

— Мить між світлом і тінню — адже це наше “Темне Полум’я”. Я не подумала про це, — сказала Родіс, — для мене звучав лише внутрішній зміст пісні, а він привів до теперішнього. Непоодинокий збіг при глибокому почутті! — І Фай Родіс знову замислилась, а Чеді Даан вислизнула в круговий коридор, де ледь не зіткнулася з астронавігаторами.

— Ходімо з нами, Чеді, — запросила Мента Кор, — ми біжимо потанцювати. Сьогодні добре працювали! Ми заклали останню кохлеарну програму, але всередині все кипить від напруги.

— Гаразд, я тільки покличу собі партнера, — відповіла Чеді, — Гріф Ріфта. — І вона підняла перед себе циферблат сигнального браслета.

Мента Кор прикрила його рукою.

— Не треба. Він зійшов на веранду. — Мента затнулася, опустивши очі. — Навіщо тривожити Ріфта? Мені здається, він розмірковує над глобальними проблемами.

— Саме тому й потрібно його відволікти. Очевидно, ви не знаєте, що він пережив. Гріф Ріфт утратив кохану жінку. Вона загинула, відкриваючи древній склад біологічної отрути, яку наші предки запасли у кількості достатній, щоб отруїти всю планету. Мудрість людей ЕРЗ врятувала всіх від жахливої катастрофи ціною лише одного життя. Але це життя було дорогоцінним для Ріфта.

Чеді Даан підійшла до дверцят ліфта, які послужливо відчинилися перед нею. “Верандою” називався простір між куполом навколо сфероїда пілотської кабіни, він використовувався як прогулянковий майданчик і гімнастичний зал. Там уже шалено й поривчасто ганяли Тізіса Хенако і Тор Лік.

Чеді Даан побачила Ріфта, який схилився на поручні галереї і втупився в сріблясте дзеркало басейну для гімнастики. Заповнений перетвореним ізотопом талію, неотруйним і нелетючим, він слугував для складних вправ в умовах нормального й підвищеного тяжіння.

Чеді повела інженера вниз. І похмурий повелитель зорельота мимохіть усміхнувся, дивлячись згори вниз на розрум’янене обличчя Чеді. Вони танцювали повільно й мовчки. Чеді відчула, як напружені рухи Гріф Ріфта стали вільнішими.

— Ще кілька днів, і вони, — Чеді кивнула на астронавігаторів, — одержать усі дані. Тоді візьметеся за справи ви, — Чеді зітхнула. — Кажуть, що нема нічого страшнішого, ніж входити в нуль-простір. Можливо…

— Я знайду для вас місце в пілотській кабіні. Там, за охолоджувачем індикатора швидкостей, є маленьке крісло. Треба ж соціологу подивитись на коріння Всесвіту, нещадного й убивчого для життя, яке пролітає в його чорних глибинах, нзмов чайка в нічному урагані.

— І все ж пролітає.

— Так, у цьому й полягає найбільша загадка життя і його безглуздість. Матерія, яка породжує в собі сили для розгадування себе, нагромаджує інформацію про саму себе. Змія, що вчепилась у свій хвіст!

— Ви говорите як древній чоловік, що жив вузько, мало і без радощів пізнання.

— Усі ми, як і тридцять тисяч літ тому, стаємо вузькими й малими, ледве зустрінемося віч-на-віч із нещадністю світу.

— Не вірю. Тепер ми значно більше розчинені в тисячах духовно близьких людей. Здається, що нічого не страшно, навіть загибелі, безслідного зникнення такої малої краплі, як я. Хоча… вибачте, я маю на увазі тільки себе.

— Я і не відчув вас учителькою другого циклу. Та чи знаєте ви, яке страшне слово “ніколи” і як важко з ним змиритися? Воно нестерпне, і я переконаний, що завше було так! Відтоді як людина стала пам’яттю воскрешати минуле й уявою заглядати в майбутнє.

— А світ побудований так, що “ніколи” повторюється кожної миті життя, мабуть, це єдине, що невідворотно повторюється.

Може, справжня людина тільки та, що знайшла в собі силу поєднати глибоке почуття і це нещадне “ніколи”. Раніше, та й нині, багато хто старався розв’язати це протиріччя боротьбою з почуттям. Якщо попереду “ніколи”, якщо любов, дружба — це всього лише процес, що має неминучий кінець, то клятви в коханні “навіки”, дружбі “назавжди”, за які так чіплялися наші предки, наївні й нереальні. Отже, чим більше холодності у стосунках, тим ліпше — це відповідає істинній структурі світу.

— Невже ви не бачите, наскільки це не відповідає людині? Адже в самій своїй основі вона влаштована як протест проти “ніколи”, — відповів Гріф Ріфт.

— Я не думала про це, — зізналася Чеді.

— Тоді прийміть боротьбу емоцій проти миттєвості життя, нещадної безконечності всесвіту як природне, як одну з координат людини. Але якщо людина поєднала в собі глибину почуттів і “ніколи”, не дивуйтесь її смутку!

Чеді Даан схвильовано подивилась на схилене до неї обличчя інженера й ніжно погладила його велику руку.

— Ходімо! — коротко сказав Ріфт і повів її на другу палубу, в свою простору каюту.

Інженер увімкнув сіре світло, яке використовувалося для розгляду кольорових співвідношень, і відсунув легку панель у стіні. Пластична голограма воскресила зовнішність тієї, котра зосталася колишньою тільки в пам’яті Гріф Ріфта.

Молода жінка в широкій білій сукні сиділа, склавши оголені руки на колінах і трохи піднявши обличчя, обрамлене серпоподібною рамкою ретельно зачесаного світлого волосся. Опуклий гладенький лоб, тонкі косі брови й веселі, лукаві очі гармоніювали із сміхотливим обрисом великого рота. Висока шия охоплювалася кількома рядами рожевих перлин, які опускалися на низько відкриті за модою недавніх літ груди. Легка юна радість ішла від усієї її фігури. В каюті зорельота немовби опинилася фея Весни невмирущих казок людства, щоб передати астронавтам те особливе передчуття щастя, яке властиве лише дуже молодим у розпалі весни, пройнятої всіма ароматами, сонячними відблисками й свіжим вітром Землі.

З цим відчуттям Чеді тихо вийшла з каюти, коли Гріф Ріфт погасив стереопластичний портрет і стояв у сірому світлі мовчазний і нерухомий. Чеді ж стримувала сльози і нервовий клубок у горлі, дивуючись, як сильно подіяло на неї побачення із загиблою коханою знаменитого інженера. “Соціолог Ери Рук, які Зустрілися, — говорила вона собі, — що ж сталося з тобою? Чи насправді ти стаєш жінкою ЕРС — нестримано жалісливою, чутливою до будь-якого страждання. Слід подумати, чи буде це корисним у важкі дні, коли доведеться поринути в життя Торманса?” Вона вже давно вирішила побувати на планеті в ролі звичайної тормансіанки, не гості, не вчительки, а просто учениці, Зуміти стати схожою, не вирізнятися, загубитися в людських натовпах, які бачили на знімках цефеян. Судити не іззовні, а зсередини — основна заповідь соціолога вищих форм суспільного устрою. Фай Родіс підтримує її проект, лише ставить умову, що остаточне рішення буде ухвалено на Тормансі…

Гріф Ріфт дотримав своєї обіцянки. Чеді забилась у глибину крісла. Всі місця в пілотській кабіні були зайняті. В центрі півкола пультів сидів Гріф Ріфт, трохи позаду й праворуч Дів Сімбел, схожий на кам’яну статую борця. Соль Саїн спрямував зіщулені очі на верхній ряд екранів. Вилиці його сухого обличчя різко виступали, а глибока зморшка оббігала підборіддя від однієї щоки до другої. Обидва астронавігатори, збайдужілим виглядом намагаючись показати, що вони зробили все, розташувалися за лівим кінцем пульта. Чеді Даан зі свого місця могла бачити в профіль Фай Родіс, яка сиділа в кріслі “для гостей” за два метри позаду інженера-анігілятора. Глава експедиції зовні здавалася цілком спокійною, проте це не могло ввести в оману чутливу Чеді, яка помітила її хвилювання.

“Теж уперше”, — подумала Чеді, оглядаючись на щільно зачинені двері. Решта екіпажу, крім Ген Атала, перебувала в камері біозахисту у віданні Неї Холлі й Евізи Таяет. Ген Атал усамітнився в тісній каюті під самим куполом, вище пілотської кабіни, куди, як до полюса, сходилися лінії силових напруг, температурної деформації і рефлекторів кульових згушень мі-нус-поля. Палка уява Чеді Даан змалювала інженера броньового захисту прадавнім воїном, який ховався за щитом, готовим відбити несподівані удари ворога. По суті, так воно й було, лише замість руків’їв меча й кинджала пальці інженера тримали важелі набагато могутніших знарядь.

Тиша порушувалася трьома нотами акорду ОЕЗ. Гріф Ріфт повернувся до Соль Саїна і подав йому якийсь знак. Звуки ОЕЗ змовкли, тиша стала такою глибокою, що екрани кругового огляду, спалахнувши, здавалося, зашелестіли й задзвеніли купками яскравих зірок ліворуч, у напрямку галактичного центру. Сплутані нитки голчастих світил тяглися праворуч, уздовж зовнішнього рукава нашого всесвіту.

За другим знаком Гріф Ріфта Дів Сімбел повернув зореліт. Повільно зникли з попередніх екранів дико скуйовджена туманність газу, що світився, край хмари темної матерії, підсвічений щільним вогнем кульового скупчення, і довгі нитки розсіяного світла в Лебеді.. Чорнота космічної ночі насунулася впритул, відкидаючи в безмежну далину тьмяні вогники далеких зірок і галактик. Це означало, що ніс корабля повернувся до сузір’я Рисі й наближався до репагулюму — ніби перегородки, яка розділяла частину оберту світу й антисвіту, Шакті й Тамаса, вкладених один в одного.

Дів Сімбел розкрутив невелике червоне колесо, насаджене на конус, який стирчав з пульта. Зореліт здригнувся, легеньке прискорення втиснуло Чеді в глибину крісла. Нижні краї екранів замерехтіли, гасячи сліпучі зоряні вогні відблисками роботи нейтронної вирви. Гріф Ріфт чимось клацнув, пронизливий сигнал пронісся по всіх приміщеннях корабля, і блакитне полум’я, що спалахнуло на екранах, змусило стрепенутися Чеді й Фай Родіс. Обидві жінки інстинктивно прикрили руками очі, поки не звикли до переміни кольорів — блакитного й синього. що вихрились і стрімко обтікали купол зорельота. В пілотській кабіні стало темно, ніби вона поринула в озеро пітьми, накрите згори чашею швидких потоків світла.

Чотири гігантські круглі шкали спалахнули одна над другою на вертикальній переділці, яка розмежовувала два екрани, на вершині дуги пультів. Гріф Ріфт кивнув убік Дів Сімбела, й інженер-пілот квапливо повернув червоне колесо назад.

Чеді Даан радше вгадала, ніж відчула обертання сфероїда кабіни, циферблати замиготіли перебігом жовтогарячих вогнів, і їхні великі стрілки поповзли ліворуч, здригаючись і гойдаючись туди-сюди. Гріф Ріфт схилився над пультом, і його руки, освітлені лише полиском циферблатів, замелькали на клавішах приладів із швидкістю першокласного музиканта. Стрілки повільно вирівнювались, одна за одною припиняючи своє нерівне тремтіння, із правого боку на екрани почала наповзати темінь. Це не був нічний морок Землі, наповнений повітрям, запахами й звуками життя. І не морок космічного простору, чорнота якого завше передбачає неосяжну просторінь. На зореліт повзло щось таке, що не піддається почуттям і розуму, не наділене жодною із звичних для людини властивостей, що не піддається навіть абстрактному визначенню. Це була не речовина і не простір, не порожнеча і не хмара. Щось таке, у чому всі відчуття людини водночас тонули й опиралися, викликаючи глибокий жах. Чеді Даан вчепилась у крісло і зціпила зуби, охоплена первісним страхом. Чеді вся тремтіла. Вона затримала погляд на видовженому суворому обличчі Гріф Ріфта, який завмер над своїми приладами. Чотири циферблати над його головою тепер горіли тьмяним жовтим полум’ям. Чітко вирізнялися вістря стрілок — дві вгору, дві вниз, — які підповзали до вертикальної межі. Ледве стрілки торкнулися цієї межі, зореліт труснуло. На мить перед очима Чеді постало незабутнє грандіозне видовище — зоряні хмари, що палали кинджальними променями, смуги й кулі аж до вертикального стовпа із циферблатами, а ліворуч — стіна пітьми, яка заповнила все.

І раптом усе погасло. Відчуття провалля, падіння в безодню без опори і рятунку пригнітило потьмарену свідомість Чеді. Невимовно болісне відчуття внутрішнього нервового вибуху змусило її кричати надривно й безтямно. Насправді ж Чеді лише безгучно ворушила губами. Їй здавалося, що все її єство випаровується, неначе крапля води. Потім крижаний холод скував її в глибині тієї безодні, куди вона без кінця падала…

З відчуттям, що тіло неушкоджене, до Чеді повернулася свідомість. Струмені тонізуючої газової суміші тихо обвівали її вкрите потом обличчя. Повільно, боячись не пережити повторної непритомності, Чеді скосила очі на праві екрани. На них не виднілося нічого, крім каламутної й сірої порожнечі. Ліворуч, Де раніше сяяла світлоносна потужність мільйонів сонць центру Галактики, теж було сіре ніщо. Чеді очима зустрілася з Фай Родіс, яка мляво усміхнулась і, бачачи, що Чеді хоче щось сказати, приклала пальці до губів.

Гріф Ріфт, Дів Сімбел і Соль Саїн зсунули свої крісла. В трикутнику їхніх плечей і голів тепер світилася невисока, прозора, як кришталь, колона. Всередині її по ледве помітній спіралі текла схожа на ртуть рідина. Найменше уповільнення або прискорення її потоку викликало стрибок однієї із стрілок на великих циферблатах і короткий вимогливий гудок звідкись із підніжжя пульта. При цьому всі три голови здригались, напружуючись, і знову впадали в заціпеніння, ледве стрілки повертались на межу.

Пролунав особливо настирливий гудок, дві стрілки зсунулись одночасно. На правому екрані із сірої імли проступила пляма пітьми.

Чеді достатньо знала нові уявлення про будову всесвіту, щоб зрозуміти цю пляму тільки як виступ Тамаса. Вона знала, що гравітаційні поля в нашому всесвіті мають дуже різноманітну форму, найчастіше вони схожі на дзиги, вирви, сильно сплюснуті конуси, які ланцюгами тягнуться в напрямках анізотропії простору-часу. Тож не дивно, що антигравітаційні для нас поля антисвіту, тобто гравітація Тамаса, побудовані аналогічно і за цим хвилястим виступом приховані згущення антиматерії — чорні галактики й сонця-невидимки Тамаса.

Колись людям здавалось неймовірним, що в сусідніх галактиках, на зразок Туманності Андромеди, можуть опинитись населені світи. А ще раніше паморочилась голова від уявлення про жителів планет Арктура чи Альтаїра. Тепер людині вже мало свого всесвіту з його мільярдами галактик, і вона підкрадається до жахного мороку антисвіту, який перебуває зовсім близько. Але яку ж відвагу й жадобу пізнання треба набути людям, аби не лише безстрашно постати перед стіною жаху, а й прагнути проникнути крізь неї в те, що в звичайної людини, як у самої Чеді, навіть не має визначення! І вона мало не набралася сміливості вчити життя самого Гріф Ріфта! Ні, вона розмовляла з ним чемно, з дружнім розумінням і єдністю почуттів…

“Мить між світлом і тінню…” — озвалася в пам’яті пісня Родіс. Справді, мить. Вертикальна планка із циферблатом уособлює певну грань. Зісковзнути з неї, і… вона знає тепер, що буде в Тамасі. Можна опинитись і в нашому світі, світлому Шакті, проте він також убивчий, якщо вийти надто близько до зірки або в кульове скупчення. Так проносяться по гребеню хвилі, з тією різницею, що політ “Темного Полум’я” з тринадцятьма життями його екіпажу чекає вельми славна доля. Гріф Ріфт сказав їй про чайку, яка летить у нічному урагані — чи йому не знати! Для нього це не поетичне порівняння, а точний образ ЗПП. Ні, годі! Корені всесвіту надто страшні для неї, людини, яка виросла в турботливому суспільстві Землі. Цікаво, що відчула Фай Родіс, — ось вона, така ж нерухома, як ті троє довкола кришталевої колони, звела погляд на екрани, за якими сіра порожнеча і, певно, теж намагається уявити Тамас?

Чеді не вгадала думок Фай Родіс. Відчуття, пережиті нею, були болючіші, ніж у Чеді, тому що Родіс не непритомніла. Її сильне, чудово натреноване тіло опиралося переходу в нуль-простір майже так само, як у водіїв ЗПП. Швидко повернувшись до нормального стану, вона думала про кімнату в інституті Кін Руха, на сході Канади, де вона готувалась до експедиції.

Простора кімната зі стіною, заскленою величезними листами силіколу, виходила на долину широкої річки, що пролягала серед соснових лісів заповідника. Фай Родіс пригадалися найнезначніші деталі — від палевого відтінку суцільного килима до великих столів і диванів із штучного сіро-шовковистого дерева. Теплий затишок сприяв роботі. Особливо коли за прозорою стіною ген над річкою повзли низькі хмари й холодний дощ проносився за вітром. Тоді Фай Родіс вмощувалась на дивані, що стояв на протилежному боці кімнати біля читального апарату й стосів відновлених стародавніх фільмів, читала, думала і споглядала. Щасливий час для “всотування” інформації, щоб бути здатною до розуміння давніх історичних процесів і шляхів розвитку людства.

Одного разу їй потрапив до рук уривок фільму про війну. Гриб води і пари від ядерного вибуху стояв над океаном, сягаючи хмар, над пагорбами й пальмовими гаями крутого берега. Кілька кораблів були перевернуті й порозкидані. З берегового укріплення двоє людей спостерігали за тим, що відбувається. Немолоді й опасисті, вони були в однакових кашкетах із золотими символами — очевидно, командири.

їхні обличчя, освітлені загравою морської пожежі, поорані зморшками, з припухлими повіками стомлених очей виражали не переляк, а лише зосереджену увагу. Обидва мали виразні риси, масивні щелепи й однакову впевненість у благополучному закінченні титанічної битви…

Родіс пригадала, як тоді, дивлячись у чорну ніч за прозорою стіною, думала про океан мужності, що знадобилася людям Землі, аби вивести себе з дикого стану, а свою планету перетворити в світлий квітучий сад.

Дев’яносто мільярдів людей пройшли під косою часу, починаючи з хитких куренів на гілках дерев або вузьких щілин в урвищах скель, поки з перемогою розуму й знання, з наступом всепланетного комуністичного суспільства не скінчилася ніч нещасть, яка здавна супровождувала людство. Страхітлива ціна!

Проте зараз горда жінка була вражена і, якщо чесно зізнатися, налякана зіткненням з реальністю всесвіту, налякана не менше, ніж зазнавали страху її сестри, які колись жили на планеті. Страх перед реальністю, що веде до розриву з нею, до створення ілюзій і спотворення дійсності, завжди володів людиною, не загартованою з дитинства для боротьби із силами природи. Навіть тепер вона, дужа, спеціально натренована психічно, тремтить перед фундаментальними структурами реального світу… Проте тверді й невблаганні обличчя її соратників у боротьбі із силами антисвіту, перед якими не лише людина, а навіть ціла галактика — пилинка, що безслідно зникає у ворожій пітьмі Тамаса — античасу й антипростору…

Фай Родіс роздивлялася трьох безстрашних пілотів корабля, що сиділи перед нею, і запитувала себе: де межа і чи є вона? Після винаходу ЗПП настала Ера Рук, які Зустрілись, а що прийде їй на зміну в майбутньому? Ера з’єднання Шакті і Тамаса? Урівноваження коріння двополюсного весвіту? Та як уникнути замикання, безструктурності, анігіляції? Навіть невиразні здогади про це їй не під силу.

І нараз кришталева колона погасла, новий звук, наче акорд басової струни, відбився у підлозі кабіни. Фай Родіс інстинктивно зрозуміла, що “Темне Полум’я” досяг мети, а саме-точки виходу. Знову щось скоїлося з її тілом. Падіння чи зліт? Розтягування чи стиснення? Фай Родіс не могла збагнути. Зникли всі звичні почуття. Вона ніби плавала в невагомості, не відчуваючи ні холоду, ні тепла, ні долу, ні гори, ні світла, ні мороку. Втративши всі орієнтири, мозок відмовився будь-що сприймати. Однотонні тупі думки закрутилися по колу, наздоганяючи одна одну в нескінченній низці повторень. Вона не відчувала ні страху, ні радості, не розуміла свого стану, схожого на життя, яке вже народилось і ще нерозумне, як мільярди літ тому. Але незнане вдерлося в думки, що мчали по колу, розірвало їхній замкнений ланцюг. Свідомість знову розкрила свої обійми зовнішньому світові. Повернувшись із небуття… Ні, цей стан не можна було так називати. Родіс була, але не існувала, чи, точніше, існувала, а не була.

Вона побачила розкішний розсип зоряних вогнів. Лише пояси та кулі вогненної матерії тепер опустилися вниз по лівому боці екранів. Попереду, праворуч, у чорноті космосу зловісно світило сузір’я П’яти Червоних Сонць, а збоку — ще дві близькі бліді зірки.

Гріф Ріфт підвівся, провів долонями по обличчі, немов змиваючи із себе втому. Дів Сімбел маніпулював цифровими дисками на пульті. Зореліт кілька разів здригнувся, ніби звір, що заспокоювавсь, і завмер. Радість, невиразна й глибока, зігріла Фай Родіс. Так почувається людина, яка, блукаючи в згубному підземеллі, виходить до голубого неба, теплого сонця, живого запаху трав і лісу. Вона всім усміхалася: Гріф Ріфту, Чеді, обом астронавігаторам, які пробиралися вздовж пультів до ліфта в приміщенні обчислювальних машин. Перед овальними дверима звідкілясь з’явився Ген Атал. Він пересунув зелений важіль, і масивні двері відповзли праворуч. Інженер броньового захисту підійшов до Чеді одночасно з Гріф Ріфтом.

— Усе! — сказав Ріфт. — Тепер нехай астронавігатори мудрують. Скоро вони скажуть нам, як далеко ми відійшли від мети. Як ви гадаєте. Дів?

Інженер-пілот показав на тьмяне світило діаметром чотирп-н’ять сантиметрів, наполовину приховане рамкою екрана й раніше не помічене Фай Родіс.

— Якщо це сонце Торманса і воно за розміром подібне до нашого, то до нього може бути всього триста — чотириста мільйонів кілометрів. Це дрібниці.

— А якщо не воно? Яке-небудь з тієї п’ятірки? — запитав Соль Саїн.

— Тоді доведеться мандрувати довго… або знову входити в нуль-простір, проте вже без завчасу підготовленої на Землі сітки. Буде лихо, та я вірю і розрахункам Землі, і нашим астронавігаторам. Не вперше вони ведуть ЗПП, — спокійно сказав Дів Сімбел.

Чеді Даан обережно опустила ноги на тугу підлогу.

— Як почуваєтесь, Чеді? — турботливо спитав Гріф Ріфт. — Може, викликати Евізу? Все-таки ми ризикували, піддаючи вас такому випробуванню. Я покладався на ретельне тренування нашого екіпажу.

— І не помилились, — випросталася Чеді, з усіх сил стараючись подолати кволість у ногах і мерехтіння перед очима.

Троє водіїв зорельота схвально перезирнулися. Вона відповідає так, ніби непритомніти двічі за короткий проміжок часу для неї було звичною справою. Чеді завважила сміхотливу іскорку в темних очах Соль Саїна.

— Чому ви не турбуєтесь про Фай Родіс? Вона також уперше потрапила в нуль-простір.

— За Фай Родіс ніхто не тривожився, — Гріф Ріфт притишив голос, — вона не лише вела розкопки на дальніх планетах, але й пройшла всі десять ступенів інфернальності.

— Навіщо? — здивувалася Чеді Даан.

— Історики роблять усе, аби глибше зрозуміти відчуття людей далеко минулого.

Чеді порожевіла від напливу різних почуттів. Вдруге в тісному товаристві з тринадцяти чоловік вона недооцінила людину. Справді, не можна вважати себе соціологом до п’ятдесяти років. Добре, що машинна лінгвістика — сфера, в якій вона може покладатися на себе. Скільки ще сюрпризів принесе їй подальша робота з товаришами по експедиції? Вона попрямувала до своєї каюти, кинувши скоса погляд на Фай Родіс. Зіпершись на спинку крісла, та дивилася на недобре мерехтіння сузір’я Червоних Сонць. Чеді раптом пригадалася картина однієї з художніх виставок. Безрадісний ландшафт: пасма бурого каміння, ослизлі и покриті звивистими смугами брудно-коричневої рослинності — Довгих, схожих на водорості пачосів. Низьке захмарене небо піДпиралось, ніби колонами, рядами червоно-іржавих ажурних веж. На бантинах найближчих загадкових будівель висіли ті ж коричневі пасма, відхилені вбік стійким і рівномірним вітром. Попереду широким планом була зображена жінка в складному скафандрі. Верхня частина шолома, трохи піднята як забороло стародавніх рицарів, відкривала частину обличчя. За характерними обрисами лоба, перенісся, брів і очей Чеді тепер безпомилково впізнала Фай Родіс, хоча ніс, рот і підборіддя ховались у складному респіраторному пристрої. Так, безсумнівно, вона була там, на мокрих планетах інфрачервоних сонць! А отже, короткий, передостанній стрибок “Ноогена” відбувся за участю Фай Родіс. І вона мовчала, аби Чеді та її товариші, які не були в нуль-просторі, не почувалися перед нею зеленими новачками.

Чеді не знала ще багато чого. А втім, і сама Фай Родіс не підозрювала, що в цю саму мить серед гір Передкавказзя сидів біля велетенського телескопа автор картини, відомий астроном. Підбадьорюючи себе таблетками, що знімали сон, він чергував третю ніч. Перед ним блимали на екрані червоні цятки п’ятизо-ряного скупчення в сузір’ї Рисі, посилені в мільйон разів. Десь там, можливо, поблизу цього маленького червоного вогника вище скупчення, за тисячі літ шляху світлового променя, має виринути “Темне Полум’я”. На ньому незабутня Фай Родіс, чиї багатоликі образи тепер зможе стерти з його пам’яті лише смерть…

Саме в цей час у сфероїді пілотської кабіни Фай Родіс і Гріф Ріфт теж дивилися на яскраво-червону зірку. Інженер-пілот правильно здогадався — тьмяне світило, що скидалося на екрані на маленький диск, було сонцем Торманса.

Вір Норін і Мента Кор уже визначили відстань — триста вісімдесят мільйонів кілометрів зореліт мав пройти на анаме-зонних моторах — звичайних космічних двигунах. Якби зореліт не був повністю загальмований, а йшов хоча б із так званою “швидкістю підходу” в 0,1 Л, то він міг би досягнути Торманса рівно через три з половиною години. Але розгін, а відтак гальмування “Темного Полум’я” вимагали ще близько тридцяти годин.

Переможно пролунали сигнали, які загнали людей в амортизаційні кабіни магнітних шахт.

“Темне Полум’я” стрибками понісся за новим курсом. Щг до появи ЗПП звичайні зорельоти, обладнані магнітними гаси телями інерції, одержали прізвисько “зоряних кенгуру” саме з.і цю здатність неймовірно швидкого набирання швидкості.

Дів Сімбел і Соль Саїн налаштували автомати керуванні корабля, щоб пройти набирання швидкості, політ і гальмуванні в єдиному циклі. Весь екіпаж, поринувши в гіпнотичний сон, яки;і пом’якшував незручності, не полишив амортизаційних кабін Ніхто на кораблі, крім тих, що вели дорожню зйомку і журна і роботів, не міг спостерігати, як червоне сонце виростало, змінюючи забарвлення на чимраз червоніший колір. Спочатку воно росло повільно, потому стало наближатись із загрозливою швидкістю, виливаючи на зореліт свою вогненну силу. Досягнувши в поперечнику близько двох метрів, воно виглядало не плоским диском, а кулею в мантії, яка широко розкинулась і світилася. Воно віддалилось так само швидко, тільки-но корабель пройшов анастерій, і зрівнялося за розмірами із Сонцем, яке було видно із Землі.

Зореліт завершив описувати точну криву. Його швидкість упала до визначеного мінімуму. В окремій маленькій кабіні, де дрімали Дів Сімбел і Вір Норін, запрацювали апарати пробудження, які розбудили б чергових на випадок будь-якої неполадки ОЕЗ. Невдовзі всі тринадцять чоловік зібралися в пілотському сфероїді, дивилися на планету, що наближалась. Друга від свого світила й набагато ближча до нього, ніж Земля до Сонця, вона теж мала лише один віддалений супутник екваторіального обертання. Астронавтам добре знайома чиста блакить рідної планети, яка ставала дедалі яскравішою і радіснішою в міру наближення до неї. Натомість Торманс виявився густо-синім, а там, де згущення хмарного покриву відбивали й менше розсіювали промені червоного сонця, — фіолетовим. В густоті забарвлення планети був відтінок непривітності. Більш нервові, ніж зорелітники, люди, можливо, побачили б у зовнішньому вигляді Торманса щось лиховісне.

Темно-синя куля висіла в чорному небі, а під нею, ледве помітний, плив попелястий диск супутника.

— Все-таки Торманс, мабуть, був третьою планетою, — голосно сказав Тор Лік. — Перша давно впала на своє світило, як то буде з нашим Меркурієм. Ця зірка старша… — Астрофізик замовк, дивлячись на приймальний екран передніх локаторів, прокреслений дугою пунктиру.

Гріф Ріфт кинувся до пульта, проте Олла Дез випередила його й увімкнула зв’язок. У другому віконці під локатором побігли короткі вертикальні стовпці, а перекладна машина стала виспівувати дві ноти — ре і соль, повторюючи їх без упину.

— Мова Кільця! — вигукнув Гріф Ріфт.

Олла Дез пересунула індекс перекладної машини. Зразу ж У віконці отвору побігли цифри: 02, 02, 02, 02… — галактичні позивні станцій Великого Кільця. Зореліт викликали!

Якісь надзвичайно чутливі локатори виявили наближення “Темного Полум’я” і тепер зверталися до нього мовою, спільною Для мільйонів планет Галактики і позагалактичних зоряних скупчень, об’єднаних у могутній союз Великого Кільця. Навіть галактика М-ЗІ, або Туманність Андромеди, тепер з допомогою зорельотів прямого променя приєднує колосальну потужність свого колективного розуму, свого Кільця, до нашого, і це лише сам початок нової ери ЕРЗ. Ця умовна мова, розшифрована сином Землі, незабутнім Кам Аматом, готувалася зазвучати в звичайних символах з планети Торманс!

Але тоді зовсім неправильні були земні уявлення про неї! Якщо тормансіани входять до Кільця, знають його мову і спілкуються з братами по розуму, то ніякої планети мук не існує. Це міф, помилка, зумовлена випадковим нерозумінням. Очевидно, мислення цефеян надто відрізнялося від мешканців сузір’я Дракона, які послали ЗПП у двадцять шосту сферу восьмого оберту, і це не могла перевірити станція Великого Кільця, яка передала повідомлення Землі!

Чеді Даан здалося, що в зорельоті повіяло підбадьорливим вітром далекої Землі. Замість того щоб стукати в двері негостинної, можливо, ворожої планети, вони приходять званими гостями, як рівні до рівних. Тормансіани усе зрозуміють, і марними видаються побоювання образити чи бути ображеними недовір’ям і страхом.

Товариші Чеді розділяли її радість. Тільки в гострому обличчі Олли Дез на мить промайнуло розчарування. Із неусвідомленого бажання наслідувати Фай Родіс Чеді Даан спершу подивилась на неї, впіймавши кинутий Гріф Ріфтом погляд веселого полегшення, майже торжества. Фай Родіс злегка відкинулась назад, щоб не відвертатись від екранів, і подала Гріф Ріфту руку таким жестом, що Чеді була в захопленні: вона ще ніколи не дивилася на голову експедиції як на жінку, особливо поруч із такими неперевершеними представницями своєї статі, як Олла Дез і Евіза Танет. А зараз у Родіс ніби злилися ніжність матері, доброта лікаря і радість усвідомлювати себе прекрасною.

Перебіг цифрових сигналів за склом приймача тривав визначене число хвилин. Потім надійшла низка інших знаків. Жорсткий, слабо модульований голос, яким говорили малогабаритні перекладні машини на кораблях, повільно вимовив: “Усім, усім, усім. Слухайте повідомлення…”

Чеді похолола й безпорадно оглянулась. Фай Родіс миттю нагнулась до приймача, а Гріф Ріфт стиснув у кулак руку, яка щойно тримала пальці тріумфуючої Родіс. “Слухайте повідомлення експедиції з планети”, — машина ніби захлинулась, видавши кілька невиразних звуків, і вела далі, як і раніше, чітко, без інтонацій: “Ми встановили орієнтир галактичних координат і попередження на ненаселеному супутнику планети. Слухайте спочатку попередження: 02, 02, 02, 02, — слухайте попередження”.

— О-ох, — зітхнув хтось із гіркотою розчарування, ледве машина на секунду замовкла.

“Застереження кисневого життя. Не робіть посадки. Планету заселяє гуманоїдна цивілізація великої щільності ІТВ (індекс технічної висоти) близько 36, що не входить у ВК. На прохання прийняти зореліт, надіслане їхньою мовою, категорично заперечили. Вони не хочуть відвідувачів. Не робіть посадки на планету”. Машина зробила другу паузу, а у віконці поповзли значки її цифри, непотрібні для землян, які заздалегідь знали координати. Люди стояли в мовчанці, поки знову не повторилися звуки і цифри галактичних позивних.

— Усе зрозуміло! — Олла Дез вимкнула приймач.

— Так, — невесело сказав астронавігатор, — бомбова станція на супутнику. Справно працює третє століття. Молодці цефеяни!

— Взагалі, якби не вони… — почала Олла Дез.

— Нас би тут не було, — озвався Соль Саїн, сухо засміявшись від пережитого напруження.

Люди зарухались і заговорили, намагаючись приховати одне від одного своє розчарування.

— Прошу уваги, — припинив розмови Гріф Ріфт і звернувся до Фай Родіс: — Який план?

— Як і раніше, без змін, — відповіла вона, знову перетворившись на колишню, спокійну й несхитну Родіс.

— Чи треба спочатку наближатися до супутника, — спитав Гріф Ріфт, — тепер, коли повідомлення цефеян підтверджує його безлюдність?

— Треба. Ми з нашим досвідом можемо побачити те, що не могли зрозуміти і, отже, не помітити цефеяни. Можливо, на супутнику зосталися споруди колишньої цивілізації Торманса, яка лише згодом занепала. На планеті могла існувати ще давніша цивілізація, що вимерла або була знищена сучасними мешканцями Торманса, якщо вони прибульці…

Гріф Ріфт кивнув, мовчазно погоджуючись.

“Темне Полум’я” повільно наближався до супутника і, вирівнявши з ним свою орбіту, почав обліт позбавленої життя кулі діаметром близько шестисот кілометрів, як Мімас Сатурна. Потужні стереотелескопи обмацували сіру поверхню, місцями поорану глибокими тріщинами провалів і низьких гір. Стрічки відзнятих фільмів просто з апаратів тяглися на збільшення, достатнє, аби роздивитись окреме каміння. Перехресний обліт не дав ані найменшого доказу, що супутник колись населяли розумні істоти. Знайшли навіть бомбову станцію цефеян, яка затишно розташувалась у напівцирку, врізаному в круте урвище пухирчастої світлої лави. У це зручно захищене від метеоритів місце на Другому колі обльоту скинули бомбову станцію “Темного Полум’я”, яка сповістила мовою Кільця, що ЗПП Землі прибув сюди із спеціальною місією і сідатиме на планету. Продовження роботи станції більше п’яти років з моменту скидання означає загибель зорельота, про що планета СТ 3388 + 04ЖФ (Земля) просила повідомити по Кільцю при найпершій можливості. — Не забути б вимкнути на зворотному шляху, — стурбовано сказав Дів Сімбел, — такі випадки траплялися на радощах, коли рятувалися з небезпечних планет.

— У нас є запобіжний пристрій, — запевнив Соль Саїн, — тут додатковий контур. Будемо віддалятися від Торманса і його супутника, станція завиватиме, поки не вимкнемо.

— Тоді все готово! Час іти на Торманс, — сказав, позіхнувши, інженер-пілот.

— Устигнемо відпочити. Фай Родіс попередила, щоб ми підходили до планети якомога повільніше, з денного боку, не користуючись локаторами і не сигналячи.

— Підкрадаємось, наче давні мисливці до звіра, — невдоволено всміхнувся Соль Саїн.

— Вам не подобається? — здивувався Дів Сімбел.

— У цьому є щось негідне — ховатися, скрадатися потайки!

— Фай Родіс говорила про необхідність не тривожити мешканців Торманса. Якщо вони вороже настроєні до гостей з космосу, то прихід “Темного Полум’я” викличе обурення, а нам доведеться один-два місяці обертатись на орбіті навколо планети, поки ми вивчимо мову й ознайомимось із звичаями. Якщо вони дізнаються про зореліт, що літає над їхньою планетою, то зараз ми навіть ре зможемо пояснити, нащо ми тут!

— Цефеяни ж пояснили!

— Певне, завчивши одну-дві фрази. І одержали відмову. А ми; не повинні її чути — надто далекий був шлях, і Торманс — наша мета, а не мимохідь помічена планета, — сказав Дів Сімбел.

— А чи не схоже це на нескромне підглядання з-за рогу? — не здавався Соль Саїн. — Методи, які годяться для древніх людей, а не для вищої форми суспільства… А ось і наш соціолог! Ви якої думки, Чеді? — Інженер-кібернетик переповів розмову.

Та замислилась, потому рішуче оголосила:

— Було б недостойно людей Землі й нашої ери з’явитися, підгледіти й тихо повернутись назад. Ніякої шкоди ми не завдали б, але це… зазирати до кімнати людини, коли вона нічого не підозрює… Ми пояснимо, коли спустимося на планету, і вони зрозуміють.

— А якщо не зрозуміють і не приймуть? — опирався Соль Саїн глузливо мружачись.

— Не знаю, як би я вирішила. Я згодна з Родіс.

— І я думаю так само, — сказав інженер-пілот. — Тим паче що ви обидва випускаєте з поля зору істотну деталь. З величезної висоти, на якій ми можемо вести стійкий орбітальний політ, побачимо тільки найзагальніші деталі життя планети. І зможемо ловити лише ті передачі, які призначені для всієї планети. Інакше кажучи, ми побачимо й почуємо тільки відкрите суспільне життя. Нам більше нічого й не потрібно для розуміння їхньої мови й норм поведінки.

— Правильно, Дів! Як це до мене зразу не дійшло? Що ви скажете, Соль?

Інженер-кібернетик розвів руками, погоджуючись.

— І ще одне, — провадив Дів Сімбел. — У них нема високих штучних супутників, і ми нічого не порушимо в системі їхнього зв’язку.

— А може, взагалі немає супутників, ні високих, ані низьких? — запитав Соль Саїн.

— Незабаром побачимо, — сказав Дів Сімбел.

Розділ ІІІ

НАД ТОРМАНСОМ

— “Екваторіальна швидкість планети гамма 1 дріб 16, період обертання 22 земні години…” — доповідав суматор, не по-людськи чітко вимовляючи слова. Широка стрічка записів повзла в приймач маршрутного журналу. Автомати “Темного Полум’я” ретельно досліджували Торманс, не пропускаючи жодной деталі.

— Дивує кількість вуглекислоти в нижніх шарах атмосфери, — сказав Тор Лік. — А скільки ще розчинено в океанах! Схоже на палеозойську геологічну еру Землі, коли вуглекислота ще не була частково пов’язана процесами вуглеутворення.

— Оранжерейний ефект? — поцікавився Соль Саїн.

— Клімат тут, як правило, м’який і рівномірний. Екватор Торманса стоїть “вертикально” порівняно із земним, тобто перпендикулярно до площини орбіти, а вісь обертання однозначна з лінією орбіти. Це могло створити різку зональність, але Торманс біжить по орбіті разів у чотири швидше за Землю…

— Нестача води може звести нанівець ці переваги, — втрутився Гріф Ріфт, який читав криві зондажі поверхні. — Площа океанів п’ятдесят п’ять сотих, а медіанний перепад коливань по глибині — один-два кілометри.

— Саме по собі це ще не свідчить про нестачу вологи, — сказав Тор Лік, — будемо досліджувати баланс випаровування, насиченості водяними парами, розподіл вітровими потоками. Вели ких запасів криги на полюсах при такому кліматі чекати не варто — ми їх і не бачимо. Нема й полярних фронтів та й взагалі сильних переміщень повітряних мас.

Члени екіпажу продовжували працювати біля приладів, час від часу поглядаючи в шахту візуального спостереження, яку відкрив для них Ген Атал. Пронизуючи товщу стін корабля і закінчуючись широким вікном з прозорої ітрієвої кераміки, шахта через систему дзеркал дозволяла оглядати планету необзроеним оком.

У прозорому вікні під зорельотом ледве помітно рухалась планета. “Темне Полум’я” обертався на висоті двадцяти двох тшгяч кілометрів трохи повільніше планети: так було зручно оглядати поверхню Торманса. Хмарний покрив, який спочатку видався землянам загадково щільним, на екваторі був усіяний великими розривами. В них пропливали свинцеві моря, коричневі рівнини, схожі на степи чи ліси, жовті хребти і масиви зруйнованих невисоких гір. Спостерігачі поступово звикали до вигляду планети, і все більше подробиць ставали зрозумілими на знімках.

Торманс, майже однаковий за розмірами із Землею і схожий на неї багатьма спільними рисами планетарного порядку, помітно відрізнявся від неї у деталях своєї планетографії. Моря займали широку зону на екваторі, а материки були зсунуті до полюсів. Розділені меридіональними протоками, точніше, морями, материки складали ніби два вінці, кожен з чотирьох сегментів, які розширювалися до екватора і звужувалися до полюсів, схожих на Південну Америку Землі. Здалеку і згори поверхня планети справляла враження симетричності, різко відмінної від складних обрисів морів і суходолу Землі. Великі річки текли переважно від полюсів до екватора, впадаючи в екваторіальний океан або його затоки. Між ними виднілися широкі клинки незрошеної суші, очевидно, пустель.

— Що скаже планетолог, — за звичаєм примружився Соль Саїн, — чудернацька планета?

— Нічого чудернацького! — важко відповів Тор Лік. — Старіша, ніж наша Земля, але швидше обертається. Отже, полярний зсув материків минав активніше і зайшов далі, ніж у нас. Симетрія, точніше, схожість одного півкола на інше, — справа випадкова. Очевидно, глибини Торманса спокійніші, аніж земні, не такі гострі піднесення і опускання, мало або й зовсім немає діючих вулканів, слабші землетруси. Все це закономірно, дивовижно інше…

— Збагачення вуглекислотою при високому вмісті кисню? — запитав Гріф Ріфт.

— Тормансіани спалили надто багато природного палива. Тут нам важко дихатиметься і доведеться уникати глибоких западин рельєфу. Зате море, насичене вуглекислотою, буде прозорим, як у найдавніші геологічні епохи Землі, мабуть, з масою вапнякового осаду на дні. Все це не пов’язується з чисельністю населення, відзначеного цефеянами двісті п’ятдесят літ тому.

— Тут чимало протиріч між планетографією і демографією, — погодився Гріф. — Може, не варто старатися їх розгадати, поки не спустимося на низьку орбіту. Якщо нема штучних супутників, то, крім ризику виявлення, ніщо не завадить нам облетіти планету на будь-якій висоті.

— Тим більше, що ми вже все взяли з першої орбіти, — гаряче підхопив Тор Лік.

— Ще зайняті Чеді і Фай. Нашій лінгвістці вдалося одержати тексти достатнього обсягу, щоб з’ясувати структуру мови методом Кам Амата. Фай Родіс хоче, щоб ми, наблизившись до планети і стежачи за телепередачами, могли розуміти мову тормансіан.

— Мудро! Уникнути неправильних асоціацій, з яких утворюються стійкі кліше, що заважають розумінню.

— О, вас, планетологів, непогано готують! Навіть із психології.

— Давно помітили недосконалість фізикокосмологів, які зосередилися лише на своїй галузі. Без уявлення про людину як фактор планетного масштабу траплялися небезпечні помилки. Тепер за цим стежать, — сказав Тор Лік, підводячись і зупиняючи повільний хід жовтої стрічки.

— І водночас ви досягли неабияких успіхів у спеціальності. Ледве завершивши подвиги Геркулеса, ви винайшли гіпсоболо-метр і з супутника відкрили той гігантський мідно-ртутний пояс, про який досі сперечаються геологи, як про унікальний виняток, — додав Гріф Ріфт.

Молодий планетолог порожевів від задоволення і, щоб приховати зніяковіння, додав:

— А виняток цей залягає на глибині двадцяти кілометрів мало не під усім Синійським щитом!..

Планетолог чекав недовго. Ще кілька днів (ночі були дуже короткі на такій висоті обльоту), і “Темне Полум’я” непомітно зісковзнув на орбіту заввишки менше половини діаметра Торманса і, щоб не витратити багато енергії, збільшив відносну швидкість.

Чеді й Фай Родіс понавішували в круглому залі гіпнотаблиць з мови Торманса. Кожен член екіпажу, який завершив безпосередню роботу, приходив сюди і заглиблювався в споглядання схем, водночас прослуховуючи і підсвідомо запам’ятовуючи звучання і зміст слів чужої мови. Не зовсім чужої — її семантика та альдеологія надто були схожі на давні мови Землі з дивною сумішшю слів Східно-азіатської мови та англійської, поширеної наприкінці ЕРС. Як і земна, мова Торманса була всепланетною, але з якимись залишковими діалектами в різних півкулях планети, для яких довелось придумувати умовні назви, аналогічні земним. Півкулю, обернену вперед за бігом Торманса на орбіті, назвали Північною, а задню — Південною. Як згодом з’ясувалось, астрономи Торманса називали їх відповідно півкулями головною і хвостовою — Життя і Смерті.

Загальність мови полегшувала завдання дослідників, але зміна висоти голосу і носова вимова, то розтягнута, то прискорена, виявилися значно важчими від земної, з її чіткою і чистою вимовою.

— Навіщо це? — обурювався Гріф Ріфт, найвідсталіший з усіх учнів Чеді. — Хіба не можна висловити відтінок думки зайвим словом замість завивання, зойку чи нявкання? Чи не повернення це до предків із числа тих, що стрибали по гілках?

— Для декого простіше одне й те ж слово вимовити по-різному, змінюючи смисл, — заперечила Тівіса, яка за висловом командира віртуозно “нявкала”.

— А для мене простіше запам’ятати десять слів, аніж завити в середині чи в кінці вже відомого, — невдоволено супився Гріф. — Хіба не все одно, сто чи сто п’ятдесят тисяч слів?

— Не все одно, якщо орфографія так сильно не збігається з вимовою, як у тормансіан, — авторитеїно заявила Чеді.

— Як могло статися таке безглузде розходження?

— Через недалекоглядний консерватизм. Воно спостерігалось і в нас за часів досвітової мови і до раціоналізації суперечності, яку змусила спричинити поява перекладних машин. Із прискоренням розвитку суспільства мова стала змінюватись і збагачуватись, а правопис лишився на колишньому рівні. Навіть гірше: вперто спрощувати ор%фографію, полегшуючи мову для ледачих чи тупих людей, в той час як суспільний розвиток вимагав дедалі більшого ускладнення.

— І як наслідок мова втрачала своє фонетичне багатство?

— Неминуче. По суті, процес був складніший. Наприклад, у кожного народу Землі з піднесенням культури йшло збагачення побутової мови, яка висловлювала почуття, описувала навколишній світ і внутрішні переживання. Відтак, у міру розподілу праці, з’явилася технічна, професіональна мова. З розвитком техніки вона ставала дедалі багатшою, поки число слів у ній не перевищило загально емоціональну мову, а та, навпаки, убожіла. І я підозрюю, що загальноемоціональна мова Торманса така ж бідна, як і наша наприкінці ЕРС, і навіть ще бідніша.

— Чи означає це перевагу професіонального життя над дозвіллям?

— Поза будь-яким сумнівом. У кожного було мало часу на заняття самоосвітою, мистецтвом, спортом, навіть просто для спілкування між собою. Набагато менше, ніж на обов’язки перед суспільством і на оособисті справи. Може бути й інше — невміння використовувати своє дозвілля для самоосвіти й самовдосконалення. Те й друге — ознаки поганої організації і низького рівня суспільної свідомості. Фай Родіс каже, що в прочитаних нами текстах радіопередач Торманса так само мало змісту, як у давні наші історичні періоди ЕРС, коли віддруковані на аркушах неякісного паперу щоденні бюлетені новин, теле— і радіопередачі несли не більше трьох — п’яти відсотків корисної інформації. Крім того, Родіс, зважаючи на наявність великої кількості семантичних стереотипів, підозрює, що писемність планети чомусь на низькому рівні розвитку. Але ми ще не бачили її зразків, а мову розшифрували за записами пам’ятних машин.

— Ще й писемність учити? — жартівливо зітхнув Вір Норін. — Скільки ж нам доведеться крутитися над Тормансом?

— Не так уже й багато, — утішила його Чеді, — тепер справа піде цікавіше. Сьогодні Олла Дез розпочала перехоплювати, телепередачі, і, мабуть, не пізніше ніж завтра ми побачимо життя Торманса.

Вони побачили. Телебачення не досягло найтоншої ейдопластичної техніки Землі, але передачі виявилися чіткими, з гарною колірною гамою.

Екіпаж “Темного Полум’я”, за винятком чергових, вмощувався перед величезним стереоекраном, годинами спостерігаючи чуже життя. Люди Торманса були такі схожі на землян, що більше ні в кого не лишалося сумніву в слушності здогаду істориків про долю трьох зорельотів ЕСВ. Дивне відчуття охоплювало землян. Ніби вони дивилися на свої ж масові вистави, що розігрувалися на. історичні теми. Вони бачили гігантські міста, подекуди розкидані по планеті, наче вирви, які всмоктали в себе основну масу населення. У цих містах люди Торманса жили в тісноті багатоповерхових кам’яниць, під якими в лабіринтах підземель велася повсякденна технічна робота. Кожне місто, оточене поясом убогих гаїв, розтинало їх широкими дорогами, наче щупальцями, що простяглися в розлогі поля, засаджені якимись рослинами, схожими на соєві боби і картоплю Землі, які культивувались у величезній кількості. Найбільші міста лежали поблизу берегів екваторіального океану, на тих ділянках дельт річок, де кам’янистий ґрунт давав опору великим будівлям. Удалині від річок і оброблених полів розкинулися безмежні площі сухих степів з рідкою трав’яною рослинністю і нескінченно одноманітними заростями чагарників.

У поясах обробленої землі вражала відсутність постійних поселень. Якісь похмурі споруди, довгі й низькі, стомлювали око повторенням одноманітності повсюдно — і в головній, і в хвостовій півкулях, обіч великих міст і менших концентрацій населення. Важкі машини рухалися в куряві, обробляючи ґрунт або збираючи врожай, не менш важкі повози з гуркотом неслися по гладеньких і широких дорогах.

Земні спостерігачі не могли зрозуміти, чому так шумлять ці величезні машини, поки не збагнули, що жахливий гуркіт виникає просто через недосконалу конструкцію двигунів, недбале припасування частин.

Година за годиною, не сміючи порушувати мовчанку, щоб не завадити товаришам, мешканці Землі дивилися на життя чужої планети, приголомшені масою перших вражень. Час від часу ті чи інші члени екіпажу “Темного Полум’я” підводились і йшли до тієї частини круглої зали за легкою перегородкою, куди на довгий стіл підвели подачу харчів. Там, обмінюючись враженнями, вони їли і знову поверталися до екранів, боячись пропустити хоча б годину з часу телепередач Торманса. Власне, не Торманса, а планети Ян-Ях, як вона називалась тормансіанською мовою. Одначе назва “Торманс” так міцно увійшла в свідомість членів експедиції за всі ті місяці, коли вона була головним орієнтиром їхніх роздумів, що земляни продовжували нею користуватися.

Впізнали й головне місто планети, чия назва в перекладі мовою Землі означала “Центр Мудрості”.

— І насамперед підтвердився здогад Фай Родіс, що писемність Торманса являла собою систему складних знаків — ідеограм, на оволодіння якими навіть гострим умам землян знадобилося б багато часу. На щастя, існував спрощений набір письмових знаків, якими послуговувались у повсякденному житті та в полегшеній мові видань друкованих новин. Нові таблиці прикрасили стіни залу на “Темному Полум’ї”. Прикрасили, тому що написання знаків відповідало естетичному чуттю екіпажу зоре-льота. Їхні складні переплетіння здавалися вишуканими абстрактними малюнками. Тексти писались або чорним на яскраво-жовтому папері, або ж насиченою темно-зеленою фарбою на блідо-голубому тлі.

— Як гарно в порівнянні з убогою простотою нашого лінійного алфавіту! — захоплювалась Олла Дез. — Можливо, по поверненні варто подати алфавіт Торманса в РЗУ — Раду Загальних Удосконалень?

— Не думаю, — заперечила Фай Родіс, — алфавітами цього виду вже користувалися на Землі багато віків. Консерватори всіх часів і народів доводили їх перевагу перед чисто фонетичними, схожими на ті, які започаткували наше лінійне письмо. Вони довели, що знаки, які становлять систему ідеограм, читаються в єдиному розумінні різномовними народами…

— І літери стають не лише абстрактними знаками, а й символами з конкретним змістом, — підхопила Олла Дез. — Ось чому їх така велика кількість!

— І надто мало для всього обсягу людської думки, яка розширюється експоненціально, — додала Чеді Даан.

— Ви правильно зрозуміли головне протиріччя, — підтвердила Фай Родіс, — ніщо не дається даремно, і переваги ідеографічного письма стають мізерними з розвитком культури й науки. Зате в сто разів посилюється його недолік — смислова закам’янілість, яка сприяє відставанню мислення, уповільненню його розвитку. Складне красиве письмо, яке виражає тисячі відтінків думки там, де їх потрібні мільйони, стає архаїзмом, подобою піктограм людей кам’яного віку, звідки воно, безсумнівно, і виникло.

— Я давно здалася, Фай! — розсміялась Олла Дез. — В РЗУ мене б оголосили прибічницею печерного мислення. Дякую за рятунок від ганьби.

— Навряд чи РЗУ розправилася б з вами так нещадно, — в тон їй відповіла Фай Родіс— У цій Раді більшість чоловіків, і до того ж скептиків. Поєднання нестійке перед персонами нашої статі, особливо з вашими даними.

— Ви жартуєте, — серйозно сказала Чеді, — а мені видається трагічним таке тривале співіснування ідеограм на Тормансі. Це неминуча відсталість мислення…

— Точніше, уповільненість прогресу й архаїка форм, — поправила її Родіс, — відсталість припускає порівняння. З ким? Якщо з нами, то на якому історичному рівні? Наш сучасний набагато вищий. Скільки віків хорошого, мудрого і дружнього життя, жадібного пізнання світу, щастя збагачення красою і радістю лишилося позаду. Хто з нас відмовився б жити в ті часи?

— Я, — відгукнувся Вір Норін. — Вони, наші предки, знали так мало. Я не міг би…

— І я теж, — погодилася Фай Родіс, — але безмежний океан пізнання так само розстеляється перед нами, як і перед ними. Емоціональної різниці нема. А власна гідність, мрії і любов, дружба і розуміння — все, що вирощує й виховує нас? У цьому ми однакові. Навіщо ж відмовляти Тормансу в схожому щаблі? Тільки через відсталу писемність? Тим більше головний доказ тормансіанства, очевидно, відпадає. Наші демограми не підтверджують колосальної чисельності населення, підрахованого цефеянами. Розбіжність на цілий порядок!

— Неймовірно! — похитав головою Гріф Ріфт. — В усьому іншому цефеяни показали себе непоганими планетографами. Помилка це чи…

— Різке падіння чисельності, — докінчила Фай Родіс. — Можливо. Але тоді це катастрофа, а ми не помітили нічого особливого.

— Не обов’язково катастрофа, — заперечила Тівіса Хенако.

— З часу відвідин цефеян минуло понад двісті п’ятдесят років. Візьмемо середню тривалість життя, характерну для початку ЕСВ, — сімдесят років. За період, рівний четвертній тривалості життя, населення Торманса могло зменшитися ще більше або, навпаки, вирости з причин чисто внутрішніх.

— Гадаю, внутрішні причини— найгірший вид катастрофи, — сказала Чеді. — Не подобається мені поки що планета Ян-Ях у своїх телеперадачах!

Ніби виправдовуючи слова Чеді, з глибини стереоекрана почулась мелодійна музика, що лише зрідка переривалася дисонансними ударами та зойками. Перед землянами на згірку з’явилася площа, покрита чимось на зразок бурого скла. Скляна доріжка прямувала через площу до сходів із того ж матеріалу. Уступ, оздоблений високими вазами і масивними стовпами із сірого каменю, всього за кілька сходинок досягав скляного будинку, що виблискував у червоному сонці. Легкий фронтон підтримувався низькими колонами з химерною в’яззю пілястрів і яскраво-жовтого металу. Легенький димок струменів із двох чорних чаш перед входом.

Скляною дорогою рухалося юрмище молодих людей, які розмахували короткими паличками і вдаряли ними в диски, що дзвеніли й гули. Дехто ніс на перекинутих через плече ремінцях маленькі червоні із золотом коробочки, настроєні на одну й ту ж музику, яку земляни віднесли б до зелено-голубого спектра. Досі вся чута ними музика Торманса належала тільки до червоного або жовтого віяла тональностей і мелодій.

Камера телеприймача наблизилась до тих, що йшли, виділивши серед натовпу дві пари, котрі оглядалися на супутників і далі на місто з дивною мішаниною тривоги і зухвальства. Всі четверо були одягнені в однакові яскраво-жовті накидки, оздоблені звивами чорних змій із зяючими пащами.

Кожен із чоловіків подав руку своїй супутниці. Продовжуючи рухатись боком до сходів, вони раптом заспівали, точніше — пронизливо заголосили. Тужливий наспів підхопили всі супроводжуючі.

Чеді Даан, Фай Родіс і Тівіса Хенако, котрі ліпше всіх оволоділи мовою Торманса, стали напружено прислухатися. Клацнув спеціальний фільтр звукозапису, що моделював прискорену нерозбірливу мову.

— Вони оспівують ранню смерть, вважаючи її головним обов’язком людини по відношенню до суспільства! — вигукнула Тівіса Хенако.

Фай Родіс нахилилась до екрана й мовчала: так вона робила завжди, коли була вражена чимось баченим. Чеді Даан затулила долонями обличчя, повторюючи нашвидку перекладений наспів, мелодія якого спершу сподобалася землянам.

“Вища мудрість — піти в смерть сповненим здоров’я і сил, Уникнувши печалей старості й неминучих страждань досвіду життя…

Так ідуть у теплу ніч після вечірніх посиденьок друзів…

Так ідуть у свіжий ранок після ночі з коханими, тихо зачинивши двері квітучого саду життя.

А могутні чоловіки — опора й охорона — ідуть, зачиняючі ворота. Останній удар лунає в мороці підземель часів, що одна ково приховують грядуще і минуле…”

Чеді урвала переклад і, здивовано глянувши на Фай Родіс, додала:

— Вони співають, що обов’язок смерті приходить на сто першому році їхнього життя. Або, за їхнім другим календарем Білих Зірок, який не відрізняється від нашого, — після двадцяти п’яти років, цих чотирьох проводжають до Храму Ніжної Смерті.

— Як може існувати таке суспільство? — забувши про пристойність, обурено запитала Олла Дез. — Чим вища соціальна структура і наука, тим пізніше людина дозріває.

— Тому-то ми, біологи, насамперед ще з давності ЕРС поставили за мету продовжити життя, тобто молодість, — сказала Нея Холлі, не відводячи погляду від процесії тормансіан, яка піднімалася по сходинках.

— У нас людина до здійснення подвигів Геркулеса через складності життя і величезний обсяг інформації вважається дитиною. Ще двадцять років триває юність, зрілість настає лише під сорок років. Потім перед нами сімдесят років, а то й цілий вік зрілості, сповненої енергії, потужної праці й пізнавання життя. Замість десяти-двадцяти літ, як у давнину. Раніше людина вважалася старою під сорок років. Я була б бабусею, — сказала Фай Родіс.

— І людина помирала, так нічого й не дізнавшись про розмаїття і красу світу! — обурено відгукнувся Вір Норін. — Але в таку давнину, коли дев’яносто відсотків людей не вміли навіть читати, це не дивно. Довге життя було обтяжливим, просто непотрібним. Замолоду померлих називали улюбленцями богів. Але на Тормансі досить висока технічна цивілізація. Як же можуть вони зрубувати дерева, які ще не дали плодів? Це безумство і загибель!

— Вір, ви забули, що перед нами не комуністичне й навіть не соціалістичне суспільство, а класова соціальна структура. По-моєму, жахливий звичай ранньої смерті має пряме відношення до перенаселеності і вичерпання ресурсів планети, — заперечила Родіс.

— Розумію, — сказала Чеді, — рання смерть не для всіх!

— Так. Ті, хто рухає технічний прогрес, повинні жити довше, не кажучи вже про правлячу верхівку. Помирають ті, хто не може дати суспільству нічого, крім свого життя і нескладної фізичної праці, тобто не здатні до високого рівня освіти. Принаймні на Тормансі два класи: освічені й неосвічені, над якими стоять державці, а десь між ними люди мистецтва — ті, хто розважає, прикрашає і виправдовує.

— Вони також не помирають двадцятип’ятилітніми! — вигукнула Олла Дез.

— Авжеж. Але, мабуть, для артистів там, де необхідні молодість і краса, межа життя трохи більша, — відповіла Фай Родіс.

А в ТВФ зорельота загриміла різка, дико ритмічна музика, що змінювалася наспівами маршу, тобто узгодженого ритмічного ходу безлічі людей. Верескливі звуки невідомих інструментів перебивали ледь уловиму канву метушливої і стрибаючої мелодії. Починався фільм.

Широкими степами, серед високих трав тяглися незграбні вози, запряжені рогатими чотириногими, схожими на земних жуйних, чи то антилоп, чи то биків. Верхи на довгоногих, що нагадували оленів, тваринах басували начорно засмаглі Тормансіани, розмахуючи сокирами або механізмами, аналогічними вогнепальній зброї стародавньої Землі. Вершники безстрашно відбивались од зграй повзучих коротколапих хижаків, безлічі жахливих змій з високими, стиснутими з боків головами. Інколи, стріляючи на повному скаку, на вози нападали такі ж вершники. В перестрілці гинув або караван, що їхав степом, або ті, хто нападав, або ті й інші разом.

Земляни швидко зрозуміли, що дивляться фільм про розселення тормансіан по планеті. Неясно було, хто такі розбійники, які нападали. Їх не можна було вважати аборигенами планети, оскільки вони нічим не відрізнялися від переселенців.

Фільмів, вистав і картин на тему про геройське минуле, про підкорення нової планети екіпажу “Темного Полум’я” довелося побачити безліч. Люті бійки, перегони, вбивства чергувалися з навдивовижу плоским і вбогим показом духовного життя. Повсюдно і завжди торжествували молоді чоловіки, наділені якостями, особливо цінними в цьому уявному світі розважальних ілюзій. Бойовитість, сила, швидка реакція, вміння стріляти з примітивної зброї у вигляді трубки, з якої силою розширення газів виштовхувався смертоносний шматочок металу.

Подібні теми повторювалися в різних варіаціях і дуже швидко надокучили землянам. Проте вони продовжували дивитись їх через уривки документальної хроніки давніх часів, нерідко вкраплених у досить-таки безглуздий сюжет. У старих уривках проглядалось лице незайманої і багатої життям планети, яка ще не зазнала втручання людини. Такою ж, тільки з іще могутнішим тваринним і рослинним життям, була доісторична Земля. Повторювалась картина, вже відома в земній історії за часів заселення Америки білою расою. Піонери по периферії, вільїг, неприборкані, які здебільшого зневажали закони, і охоронці віри та суспільного порядку в обжитих центрах. Потім приборкання піонерів до повного придушення вільного суспільства. І недарма столиця планети називається містом Центру Мудрості. Це ім’я виникло в піонерські часи освоєння планети Торманс.

На Тормансі спочатку степи переважали над лісами. Природа планети не породила тварин-гігантів на зразок слонів, носорогів чи жираф Землі. Найбільшими із наземних чотириногих вважалися рогаті тварини за розмірами близькі до середнього земного бика, які нині щезли. Величезні череди бикоподібних істот наводняли колись величезні степи. У дрібних, прогрітих променями червоного сонця морях кишіли в суцільних хащах водоростей риби, навдивовижу схожі на земні.

Відсутність сильних вітрів на планеті підтверджувалася тим, що на вивищених ділянках екваторіального узбережжя колись росли дерева небачених на Землі розмірів. У ближчих до полюсів зонах раніше існували обширні болота, вкриті заростями одноманітних дерев, схожих на земні таксодії, тільки з брунатним відтінком дрібних і вузьких, наче розплющені хвоїнки, листочків.

Усе це було на Тормансі, як незаперечно свідчили стародавні фільми. Але тепер земляни повсюдно бачили або оброблені поля, або неозорі площі низьких чагарників, нагріті сонцем і позбавлені будь-якої іншої рослинності. Навіть слабкі вітри Торманса здіймали і крутили над кущами густу куряву. Відрадніше виглядали сухі степи, але й там трава здавалася низькою і рідкою, швидше нагадуючи напівпустелі, колись поширені в зоні пасатних кілець Землі.

Можливо, фільми про минуле планети втамовували природну нудьгу за колишньою розмаїтістю рідної природи? Переважна більшість населення жила у величезних містах, де, звичайно, молодецькі перегони і стрілянина на степових просторах або мисливські експедиції в дрімучі ліси під яскравими й чистими зорями назавжди відійшли в безповоротне минуле.

Важче піддавались поясненню видовища іншого характеру, в яких красиві жінки частково оголювалися, здійснюючи еротичні рухи і завмираючи в обіймах чоловіків у відвертих до огиди позах. Водночас земляни жодного разу не бачили повної наготи або чистої відкритості Ероса, таких звичних на рідній планеті. Тут неодмінно щось лишалося прихованим, спотворювалося, ховалось, натякаючи на якісь заборонені або таємничі якості, очевидно, з метою збудити слабку уяву чи надати особливий смак стосункам статей, які надокучили і втратили інтерес.

Цей специфічний еротизм поєднувався з незнаною на Землі обов’язковістю одягу. Ніхто не смів з’являтися в громадських місцях або перебувати вдома в присутності інших людей, повністю не прикривши своє тіло.

Жінки здебільшого носили просторі короткі сорочки з широкими й довгими рукавами та низьким стоячим коміром, перехоплені м’яким, як правило, чорним поясом, і широкі штани, інколи довгі, до кісточок, спідниці. Майже таким же був чоловічий костюм, але з коротшими полами сорочок. Тільки молодь з’являлася в коротких, вище колін, штанах, дуже схожих на земні. В громадських зібраннях чи на свята носили одяг з яскравих і візерунчастих матерій і куці плащі або накидки з чудовим гаптуванням.

Одяг видався землянам зручним і простим у виготовленні, відповідав теплому клімату планети і найрізноманітнішим умовам праці. Красиві поєднання відтінків червоного й жовтого, очевидно, подобалися більшості жінок і дуже пасували до смаглявого тону їхньої шкіри й чорного волосся. Чоловіки віддавали перевагу сіро-фіолетовим і пурпурним кольорам з контрастним обрамленням на комірах і рукавах. Частина Тормансіан носила на лівому боці грудей, над серцем, нашивки у формі видовженого горизонтального ромба з якимись знаками. Як завважила Чеді, до тих, у кого в ромбі блищало щось схоже на око, виявлялась особлива повага. А загалом поваги одне до одного майже не відчувалось. Безцеремонна штовханина на вулиці, невміння поступитися дорогою чи допомогти подорожньому, що спіткнувся, дивували зорелітників. Більше того, дрібні нещастя на зразок падіння на вулиці викликали сміх у випадкових очевидців. Досить було людині розбити крихкий предмет, розсипати якусь ношу, як перехожі посміхались, ніби радіючи маленькій біді.

Якщо ж траплялася велика біда — телепередачі показували інколи катастрофи з повозами чи літальними апаратами, — то негайно збиралась юрба.

Люди оточували тих, хто постраждав, і мовчки стояли, спостерігаючи з жадібним інтересом, як одягнені в жовте чоловіки, очевидно, лікарі й рятувальники, допомагали пораненим. Натовп збільшувався, з усіх боків збігалися нові глядачі з такою ж пожадливою звіриною цікавістю на обличчях. Те, що люди бігли не допомогти, а лише подивитись, над усе дивувало землян.

Коли передача йшла безпосередньо із стадіону, заводу, станцій сполучень, вулиць міста і навіть помешкань, то мову дикто-, ра чи музику незмінно супроводжувало глухе ревище, яке спочатку зорелітники вважали за недосконалість передачі. З’ясувалося, що на Тормансі зовсім не дбають про ліквідацію шуму. Повози ревіли й тріщали своїми двигунами, небо тремтіло від гуркоту літальних апаратів. Тормансіани розмовляли, свистіли й голосно кричали, анітрохи не зважаючи на оточуючих. Тисячі маленьких радіоапаратів вливалися в загальне ревіння безладної мішанини музики, співу чи просто гучної і неприємно модульованої мови. Як могли витримувати мешканці планети обридливий шум, що не вщухав ні на хвилину, а послаблюзяяся тільки глибокої ночі, лишалося загадкою для лікаря й біолога “Темного Полум’я”.

Поступово вникаючи в чуже життя, земляни виявили дивну особливість передач всепланетних новин. Їхня програма так відрізнялась від змісту загальної програми передач Землі, що заслуговувала окремого вивчення.

Мізерна увага приділялася досягненням науки, показу мистецтва, історичних знахідок і відкриттів, що переважали в земних передачах, не кажучи вже про повністю відсутні на Тормансі новини Великого Кільця. Всепланетно не обговорював лися ніякі переміни в суспільному устрої, удосконалення чи проекти великих будов, організації великих досліджень. Ніхто не порушував ніяких питань, ставлячи їх, як на Землі, перед Радами чи персонально перед кимось із кращих умів людства.

Надто мало місця надавалося демонстрації й обговоренню нових проблемних вистав театру, які намагалися зреагувати на повороти і зміни, що виникали в суспільній свідомості. Безліч кінофільмів про криваве минуле, підкорення (а насправді, знищення) природи і масові спортивні ігри забирали найбільше часу. Люди Землі дивувалися, як могли спортивні змагання збирати таку велику кількість глядачів, котрі не брали в них участі, зате невідь чому неймовірно збуджувались від споглядання боротьби спортсменів. Тільки згодом земляни збагнули суть справи. У спортивних змаганнях виступали ретельно відібрані люди, які присвятили весь свій час наполегливому й тупому тренуванню в своїй спортивній спеціальності. Решті не було місця в змаганнях. Тормансіани, слабкі фізично й духовно, мов маленькі діти, обожнювали своїх видатних спортсменів. Це виглядало смішно й навіть бридко. Мало чим відрізнялося становище артистів. З-поміж мільйонів людей відбирались одиниці, їм надавалися кращі умови життя, право участі в будь-яких виставах, фільмах і концертах. Їхні імена слугували принадою для сили-силенної глядачів, що змагалися за місця в театрах, а самі ці артисти, котрі називалися “зірками”, обожнювались так само по-наївному, як і спортсмени. Становище, досягнуте “зіркою”, позбавляло її чи його будь-якої іншої діяльності. Виступати в ролі артиста будь-якій людині, котра зуміла самотужки досягти висот мистецтва, як на Землі, тут, очевидно, не вдавалося. Загалом відбиток вузького професіоналізму лежав на всьому житті Торманса, збіднюючи почуття людей і звужуючи їхній кругозір. Можливо, так лише здавалося зорелітникам внаслідок відбору подій і матеріалів інформації. Тільки прямий контакт з народом планети міг розв’язати це питання.

У телепередачах та радіоінформації дуже багато уваги приділялося невеликій групі людей, їхнім висловлюванням і поїздкам, нарадам і рішенням. Найчастіше згадувалось ім’я Чойо Чагаса, міркування якого на різні теми суспільного життя, насамперед економіки, викликали надмірне захоплення і возвеличувались як вища державна мудрість. Можливо, далекі від справжньої прозорливості генія, що охоплював усю глибину й широчінь проблеми, висловлювання Чойо Чагаса в чомусь були важливими для мешканців Торманса? Як могли судити про те прибульці, котрі літали на висоті шести тисяч кілометрів?..

Фай Родіс і Гріф Ріфт нагадували про це запальним і різким у судженнях молодим товаришам.

Дивна річ, але, незважаючи на постійні повідомлення про виступи й поїздки Чойо Чагаса і ще трьох чоловік, його найближчих помічників, які складали Раду Чотирьох — верховний ор-ган планети Ян-Ях, — нікому із зорелітників ще не вдавалося їх побачити. Найчастіше згадувані, ці люди ніби були присутні всюди й ніде. Лише єдиний раз у передачі з міста Центру Мудрості юрба, що заповнила вулиці й площі, захопленим ревінням вітала п’ятірку машин, які важко, наче панцерники давніх часів Землі, проповзали в стовпищі людей. Крізь темні шиби нічого не проглядалось, але тормансіани, охоплені масовим психозом, кричали й жестикулювали, мов на своїх спортивних змаганнях.

Земляни зрозуміли, що ці четверо на чолі з Чойо Чагасом і є справжніми володарями всіх і всього. Як заведено у древніх народів, у жителів Торманса переважали одноманітні імена, і тому їм доводилося мати по троє імен. Іноді траплялися люди з двома іменами. Очевидно, двоіменні складали вищі класи суспільства планети. Тормансіанські імена звучали почасти подібно до земних, але у важчому для землян дисонансі складів. Чойо Чагас, Гентло Ші, Кандо Лелуф і Зетрино Умрог — так звали четвірку верховних правителів. Дозволялося скорочувати імена всіх, окрім Чойо Чагаса. Ген Ші, Ка Луф, Зет Уг повторювалися з настирливою одноманітністю в незмінному порядку після імені Чойо Чагаса, яке ввучало магічним закляттям диких предків.

Олла Дез жартома оголосила, що всі земляни з їхньою системою подвійних, безконечно різноманітних імен повинні належати на Тормансі до верховного класу.

— І ти хотіла б, не посоромилася б? — запитала Чеді Даан.

— Я б мала змогу побачити справжніх володарів життя і смерті будь-якої людини. Ще в школі другого циклу я захопилась історичними фантазіями. Над усе мене цікавили книжки про могутніх королів, завойовників, про піратів І тиранів. Ними сповнені всі казки Землі, хоч би якій стародавній країні вони належали.

— Це несерйозно, Олло, — сказала Чеді, — найбільші страждання людству завдали саме ці люди, майже завжди неосвічені й жорстокі. Одне тісно пов’язане з іншим. У погано побудованому суспільстві людина або повинна розвивати в собі міцну, безстрашну психіку, яка служить самозахистом, або, що буває значно частіше, сподіватися лише на зовнішню опору — бога. Якщо нема бога, то виникає віра в надлюдей, з тією ж потребою схиляння перед сонцеподібними вождями, всемогутніми володарями. Ті, хто грав цю роль, як правило, темні політикани, могли дати людству лише фашизм і нічого більше.

— Серед них були і мудреці, і герої, — не збентежилась Олла Дез. — Мені хотілося б зустрітися з такими людьми. — Вона закинула за голову руки і зіперлась спиною на виступ дивана, мрійливо мружачи очі.

Фай Родіс пильно глянула на інженера зв’язку.

— Чеді має рацію в одному аспекті, — сказала вона. — В діях усіх володарів, окрім обумовленості, була ще відсутність розуміння віддалених наслідків. Це породжувало безвідповідальність, яка призводила до трагічного результату. І я розумію Оллу Дез…

— Як? — запитали разом Чеді, Вір і Тівіса.

— Будь-який землянин такий обережний у своїх вчинках, що програє у порівнянні з володарями нашої древності. У нього немає зовнішніх ознак могутності, хоча насправді у нього більше схожості з велетенським слоном, що сторожко ступає, аніж з наляканим оленем, який летить напролом.

— Володар — і наляканий? — розсміялась Олла. — Одне суперечить іншому.

— А отже, і складає діалектичну єдність, — підсумувала Фай Родіс.

Подібні дискусії повторювалися безліч разів, але несподівано спокійному вивченню планети настав кінець.

Нічний черговий по радіопередачах — ним був саме Ген Атал — підняв по тривозі Родіс, Гріфа й Чеді. Всі четверо зібралися біля темного екрана, прорізаного лише яскравою індикаторною лінією з її сплесками осциляції. Перекладна машина була вимкнута, оскільки слова, що звучали в обертонній вирві, зоре-літники тепер розуміли.

“Повідомлення головної обсерваторії Хвоста підтверджено спостережними станціями. Навколо нашої планети обертається невідоме небесне тіло, очевидно, космічний корабель. Орбіта кругова, кут до екваторіальної площини — 45, висота — 200, швидкість…”

— Вони вміють розраховувати й орбіти, — буркнув Гріф Ріфт.

“Розміри космічного тіла за попередніми даними значно менші зорельота, що відвідав нас у Вік Мудрої Відмови. Наступне повідомлення спостережних станцій о восьмій годині ранку”.

— Ось ми і виявлені, — з відтінком смутку сказав Гріф Ріфт, звертаючись до Фай Родіс. — Що робитимемо?

Родіс не встигла відповісти, як спалахнув великий екран і на ньому з’явився знайомий диктор.

— Термінове повідомлення! Всім слухати! Слухати місто Центру Мудрості! — Тормансіанин говорив уривчасто, різко, ніби підвиваючи в середині фраз. Він передав повідомлення про зореліт і закінчив: — О десятій ранку виступить друг Великого Чойо Чагаса, сам Зет Уг. Усім слухати місто Центру Мудрості!

— Що будемо робити? — повторив Гріф Ріфт, приглушивши повторне повідомлення.

— Говорити з Тормансом! Після виступу Зет Уга перервемо передачу, і на всіх екранах з’явлюсь я з проханням про посадку. Олла Дез приготувалася до такого випадку, — на щоках Фай Родіс виступив рум’янець легкого хвилювання.

У призначений час весь екіпаж зорельота зібрався біля екранів зв’язку. Настав найважливіший момент. Заради нього вони послані Землею і проробили цей неймовірний політ прямого променя. Все залежить від того, як складуться стосунки гостей, на жаль, непроханих, з тормансіанами — точніше, з їхніми володарями. Адже рішення цієї невеликої групки людей, або навіть одного лише Чойо Чагаса, визначить “волю” Торманса й успіх експедиції землян.

Сигнальний годинник над крилом відбивача стереоекрана йшов за часом головного міста Торманса. Фай Родіс на якийсь час зникла в своїй каюті і з’явилася приблизно за чверть години до виступу Зет Уга. Очевидно, вона зарані приготувала сукню улюбленого тормансіанського кольору — червоного із золотисто-оранжевим відтінком з пухнастої матерії, яка ще більше поглиблювала тон. Відтінені цією сукнею знайомі риси Фай Родіс стали непохитніші й твердіші, майже грізні, а її плавні рухи скидалися на відблиски червоного сонця Торманса. Вона ще коротше зрізала волосся, повністю відкривши горду шию. Ретельно зачесана, з кучериками на скронях, без жодної прикраси, Фай Родіс сіла в крісло перед екраном, не перемовившись ані словом із супутниками. Приглушений звичний спів приладів ОЕЗ не порушив напруженої тиші корабля.

Гучні удари, що відлунювали металом, наче у великий бойовий щит, сповістили про початок виступу одного з правителів планети. Якийсь час екран був пустим, потім на ньому з’явився невеликого зросту чоловік у червоній накидці, гаптованій химерно переплетеними золотими зміями, його шкіра здавалася світлішою, ніж у більшості людей Торманса. Нездорова одутлість пом’якшувала глибокі складки довкола широкого тонкогубого рота, маленькі розумні очі виблискували рішучістю і водночас неспокійно бігали, ніби тормансіанин остерігався щось випустити з виду.

Олла Дез стримала зітхання подиву та розчарування і скоса глянула на Фай Родіс. Та лишилася незворушною, неначе зовнішність цієї людини не була для неї несподіванкою.

Зетрино Умрог провів маленькою рукою по високому, із залисинами лобу, поораному поперечними зморшками.

— Народе Ян-Ях! Великий Чойо Чагас доручив мені попередити тебе про небезпеку. В нашому небі з’явився прибулець із пітьми і холоду всесвіту. Керований ворожий корабель. Ми оголошуємо по всій планеті надзвичайний стан, щоб відбити ворога. Наслідуймо приклад наших предків, їхню мудрість за часів правління Іно Кау і мужність народу, який прогнав непроханих прибульців у Вік Мудрої Відмови. Хай живе Чойо Чагас!

— Може, досить? Володар висловився ясно? — шепнула Олла Дез із-за пульта.

Фай Родіс згідливо кивнула головою, і Олла повернула блакитну кульку до кінця, ввімкнувши на повну потужність настроєну установку ТВФ. Зображення Зет Уга затремтіло, розбилося на кольорові зигзаги і зникло. На частку секунди Фай Родіс устигла помітити вираз переляку на обличчі володаря, підвелась і стала на коло головного фокуса. Вона пильно дивилася в ромбик центрального променя, а боковим зором могла бачити себе на екранах, як у дзеркалі.

Перед ошелешеними тормансіанами замість скривленого зображення Зет Уга з’явилася напрочуд схожа на них чарівна, усміхнена жінка, з голосом ніжним і сильним.

— Люди і правителі Ян-Ях! Ми прийшли із Землі, планети, яка породила і вигодувала ваших предків. Волею випадку віддалились ви у недоступну нам раніше глибину простору. Тепер ми маємо силу здолати його і прибули до вас як кревні близькі родичі, щоб об’єднати зусилля в досягненні кращого життя. Ми ніколи не були нічиїми ворогами і сповнені добрих почуттів до вас. Між нами нема ніяких суперечностей і можливе цілковите взаєморозуміння. Ми просимо дозволу опуститися на вашу планету, познайомитися з вами, розповісти про життя на Землі й передати вам усе, що ми знаємо корисного й доброго. В екіпажі нашого корабля всього тринадцять таких, як ви, людей, це жменька порівняно з безліччю жителів Ян-Ях. Ми не заподіємо вам ніякого зла, якщо ви приймете нас гостями своєї планети. Ми вивчили вашу мову, аби уникнути помилок і непорозумінь…

Екран вкрився сірими брижами, зробившись плоским і пустим. Зображення зникло, натомість з’явився переривчастий виючий звук, крізь який надривно кричав знайомий уже землянам голос диктора міста Центру Мудрості:

— Передачу… припиняємо передачу…

Фай Родіс перезирнулася з Гріф Ріфтом і, відступивши назад, сіла в крісло. Олла Дез простягнула руку до кульки вимикача, але Родіс жестом зупинила її. Нагнувшись до приймача, вона заговорила голосно й дзвінко, незважаючи на виття і свист перешкод.

— Зореліт “Темне Полум’я” викликає Раду Чотирьох! Викликає Раду Чотирьох! Повторюємо прохання — дозволити посадку! Просимо повідомити про це Чойо Чагаса, голову Ради Чотирьох. Чекаємо відповіді на непрямій частоті ваших навігаційних передач. Чекаємо відповіді!

Олла Дез вимкнула ТВФ. Загорівся синій вогник еліпсоїдної антени. Після виття та гавкотливих криків у круглому залі запала мертва мовчанка. Її порушила Фай Родіс.

— Не можу вважати початок успішним, — стурбовано мовила вона.

— Я б сказав, що спроба познайомитися виявилася невдалою, — скупо усміхнувся Гріф Ріфт.

— Добрі мені правителі! — обурено вигукнула Чеді. — Чого вони бояться?

— Того ж, чого боялися всі виховані капіталізмом, просякнуті заздрістю вимушеної нерівності. Бояться конкуренції, — сумовито відповіла Фай Родіс.

— Тобто бояться, що ми заберемо владу? — запитала Чеді.

— Авжеж!

— Але ж це дико й безглуздо. Навіщо нам влада в чужому світі?

— Це ясно для нас, для людей Землі, для Великого Кільця, але навряд чи більшість людей на Тормансі розуміють це.

— Тоді навіщо нам взагалі просити дозволу на посадку? Очевидно, ми не зрозуміємо одне одного, — стенула плечима Чеді.

— Для тих, хто зможе зрозуміти. Та й нам теж слід зрозуміти їх, навіть цих дивних правителів, — твердо сказала Родіс.

— І ви наполягатимете?

— Спробую!

Синє вічко горіло годину, другу, а планета мовчала. Зореліт пішов на нічний бік, коли Фай Родіс підвелася й запросила вільних від вахти супутників до їдальні.

Усі енергійно взялися за темно-коричневі кубики харчової суміші, достатньо смачної, аби підтримати апетит, і досить пружної, щоб дати роботу міцним зубам і щелепам — спадщині предків, які споживали всіляку тверду й важку для травлення їжу. Фай Родіс випила келих густого КМТ — оливково-зеленого напою. Гріф Ріфт обмежився лише кількома ковтками чистої води.

Чеді Даан чергувала на прийомі телеперадач, спостерігаючи перебіг всепланетних новин. Перед об’єктивами телекамер пропливали вулиці й площі різних міст Торманса, зали зібрань та аудиторії шкіл. Всюди збуджені тормансіани жестикулювали, кричали здаля або виливали потоки слів у безпосередній близькості від приймальних апаратів. Всюди чулося запитання: “Що робити із зорельотом?”, і найчастіше повторювалися слова: “Геть, забирайтеся, не допустимо, знищимо!..” На широкому виступі перед будівлею, схожою на астрономічну обсерваторію, з’явився молодий чоловік у блакитному одязі. Диктор оголосив, що виступить один із Вартових Неба — організації, покликаної охороняти недоторканість планети Ян-Ях. Чоловік у блакитному заволав: “Ви чули мерзенну брехню нікчемної жінки, ватажка зграї міжзоряних злодюг, яка з нечуваним нахабством посміла назвати себе кревною сестрою нашого великого народу. За одне це блюзнірство небезпечні прибульці заслуговують на кару. Наші вчені давно встановили й довели, що предки народу Ян-Ях прибули з Білих Зірок, аби підкорити природу забутої планети і влаштувати тут життя, повне щастя і спокою…”

Чеді Даан, захопившись безглуздою промовою оратора, що проголошувалась із незвичним для землян пафосом голосом, який то тремтів, то зривався на крик, не помітила, як за її спиною з’явилася Фай Родіс і увімкнула перекладну машину. Але навіть вона не змогла знайти пояснення до слів “мерзенний”, “зграя”, “злодюги”, “нікчемний”, “блюзнірство”. Родіс пішла по довідники, а Чеді, час від часу регулюючи диференційне збільшення, продовжувала вдивлятися в натовп — молоді обличчя, тільки молоді, з тим непроникним і відчуженим від світу виразом, який буває у фанатиків або в тупих, байдужих людей.

Раптовий здогад примусив Чеді увімкнути на сигнальному браслеті виклик Олли Дез. Та прибігла, розпашіла після відбиття атаки, яку провели на неї одразу Вір Норін, Тівіса і Нея Холлі за її романтичну прихильність до “володарів”. Слідом за нею ввійшла Фай Родіс з аркушем щойно скопійованого із “зірочки” словника стародавніх понять.

— Знайшли загадкові слова? — не витримала Чеді, хоч як їй хотілося розкрити власний здогад.

— Лайка, тобто слова на низькому рівні розвитку психіки, які вважаються образливими для тих, кому адресовані.

— Навіщо? Адже вони нічого не знають про нас!

— Вони застосовують методи проникнення у психіку людини через підсвідомість, свого часу ці методи були заборонені в нас законом, але широко використовувались у демагогії фашистських і псевдосоціалістичних держав ЕРС. Запеклий злочинець Гітлер, який розцінював свій народ як стадне збіговисько мавп, діяв достоту як ці тормансіанські оратори. Він репетував, шаленів, червонів у нестямі, вивергаючи лайку і слова ненависті, заражаючи натовп отрутою своїх нестримних емоцій. “У натовпі інстинкт над усе, а з нього виходить віра” — ось його слова, використані згодом в олігархічному псевдосоціалізмі Китаю. Із супротивниками не сперечаються. На них кричать, плюють, б’ють, а при потребі знищують фізично. Ви самі бачите, що для ораторів Торманса нема нічого, крім утовкмачених у голову понять. Вони звертаються не до здорового глузду, а до тваринного безглуздя, тож хай вас не бентежить ця лайка — вона лише прийом у розробленій системі обману народу.

Чеді підвелась і пройшлася перед стіною екранів та пультів, від нетерпіння стиснувши кулачки.

— А я, здається, зрозуміла, — повільно заговорила вона, — навіть покликала Оллу, перш ніж ви прийшли, — для експерименту…

Родіс і Олла очікувально дивилися на Чеді.

— У них є друга мережа всепланетних новин. Та, яку ми щоденно приймали, контролюється й фільтрується так, як і наша Світова Мережа. Та якщо ми робимо це для відбору найцікавішого і найважливішого, що підлягає першочерговому повідомленню, то тут це робиться з іншою метою.

— Розумію, — кивнула Фай Родіс, — показати лише те, що хочуть правителі Торманса. Добором новин створюється “певне враження”. А може, формуються і самі “новини”.

— Поза всяким сумнівом. Я здогадалася, коли дивилась на “обурення” народу. Групи людей, які висловлюються абсолютно однаково, з награною запопадливістю. Вони відібрані з різних міст. А реального огляду людей і думок ми не бачимо, як не бачить його і населення планети.

— Коли так… — почала Фай Родіс.

— Має бути ще одна мережа, — вела далі Чеді. — Нею йде справжня інформація. Правителі не дивляться фальшивку. Це не тільки марно, а й небезпечно для управління.

— І ви хочете настроїтись на другу мережу? — запитала Олла Дез. — Є міркування про її параметри?

— Пам’ятаєте, ми спіймали нічні рапорти обсерваторій? Олла Дез схилилася над апаратом хвилевого розрізу, і стрілки його індикаторів ожили, промацуючи канали передач.

Фай Родіс обняла Чеді за плечі й легенько притиснула до себе. Обидві пильно дивилися на сліпий екран. Пропливали і стрімко проносилися розмиті контури чи проблиски чітких ліній. За кілька хвилин голосна мова зазвучала одночасно з появою на екрані просторого приміщення, заставленого рядами столів з розгорнутими на них таблицями і кресленнями. Зовсім не схожі на тих, що буянили на вулицях, люди в коричневому й темно-сірому одязі стояли колом на задньому плані. Вони були значно старші за екзальтовану молодь.

“Не розумію цієї паніки, — говорив один у центрі тих, що зібралися. — Треба б прийняти зореліт. Подумати лишень, як багато ми зможемо дізнатися від них, очевидно, людей вищої культури і таких схожих на нас…”

“У тім-то й річ, — перервав інший, — але як же бути з міфом Білих Зірок?”

“Кому він зараз потрібен?” — сердито нахмурився перший.

“Тим, хто твердив про непорушні істини в книжках найвидатнішого генія Цоама, доставлених із Білих Зірок. Якщо ж ми справді з планети цих прибульців і там усе так змінилося, тоді…”

“Досить! У Чотирьох всюди очі й вуха, — перебив той, що говорив першим, — мовчімо”.

Ніби за сигналом, люди розійшлися по своїх місцях за столами. Око телекамери зупинилося на лабораторії з апаратурою та стіною сітчастих кліток, в яких ворушилося щось живе. Тут стояли літні люди в жовтих халатах, і розмова теж ішла про зореліт землян.

“Незвичайне, нарешті, сталося, — сказала жінка з кумедними кісками, які й на Землі годилися б для дівчинки. — Тисячоліття ми заперечували розумне життя з високою культурою довкруж нас, або вважали його величезною рідкістю. У вік Мудрої Відмови прилітав один зореліт, а тепер з’явився другий, та ще з нашими кревними родичами. Як же можна його не прийняти!

— Цс-с! — цілком по-земному дав знак мовчання старий, зігнутий віком тормансіанин. — Там, — він підняв палець угору, — ще нічого не сказали”.

І знову за мовчазною командою люди розійшлися. Камера перейшла на високу залу з великими стовпоподібними машинами, трубами й котлами. І раптом усе погасло. Синє вічко приймача потемніло, зеленувате світіння осяяло віко фільтратора, і почулася вересклива тормансіанська мова. Земляни, які затримались у їдальні, поспішили приєднатися до спостерігачів.

“Прибульцям чужої планети. Прибульцям чужої планети. Рада Чотирьох викликає вас для переговорів. Вступайте у двосторонній відеозв’язок по особливому каналу. Технік пояснить спосіб вмикання!”

Темний стереоекран спалахнув знову. У тісній камері, схожій на звичайну автоматичну установку ТВФ, сидів немолодий тормансіанин у блакитному. Він почав говорити в маленький рупор перед собою, намагаючись пояснити землянам параметри особливої лінії. Олла Дез миттю під’єднала вже настроєний ТВФ “Темного Полум’я”. Тормансіанин відкинувся назад і завмер від подиву, побачивши на своєму екрані людей зорельота.

— Зореліт “Темне Полум’я” до переговорів готовий, — з ледь помітною ноткою торжества сказала Олла Дез, трохи спотикаючись на тормансіанській вимові.

Технік у блакитному нарешті оговтався від несподіванки і приглушено промовив щось нерозбірливе в кубик на гнучкій ніжці, вислухав відповідь і підняв зблідле обличчя.

— Приготуйтесь. Виберіть серед вас того, хто вміє добре говорити мовою Ян-Ях і знає слова поваги. Перемикаю вас на Оселю Ради Чотирьох!

На екрані з’явилася велика кімната, вся задрапірувана вертикальними складками важкої матерії насиченого малахітово-зеленого кольору. На передньому плані стояв круглий стіл із масивними, оздобленими різьбленням ніжками у формі пазуристих лап. На столі самотньо лежала блідо-голуба куля. Чотири крісла з тієї ж зеленої тканини стояли на яскравому сонячно-жовтому килимі. На задній стіні виднілась астрономічна карта, яка тьмяно світилася над чорною шафою з дверцятами, оздобленими строкатими й витонченими малюнками. На шафі стояла висока лампа з блідо-голубим абажуром, облямованим зеленою смугою, яка кидала світло на чотирьох людей, що з пихатістю розвалилися в кріслах. Троє ховалися в затінку, попереду сидів худорлявий і високий чоловік у білій накидці, з непокритою головою і сіро-чорним волоссям, що стирчало йоржиком. Жорсткий рот не гармоніював із притупленим коротким носом, а уважні вузенькі очі — з високо піднятими, мов у зусиллі щось збагнути, бровами. Проте Олла Дез могла бути вдоволена. Чойо Чагас справляв враження володаря і, безсумнівно, був ним.

Фай Родіс, як завжди в своїй червоно-оранжевій сукні, ступила на коло головного фокуса. Чойо Чагас випростався і довго розглядав жінку Землі.

— Я вітаю вас, хоч ви явилися без дозволу! — нарешті сказав він.

“Для того, щоб запитати дозволу на “запрошення” і одержати відповідь, знадобилося б кілька тисяч років!” — подумала Родіс, і губи її затремтіли в ледве помітній усмішці, що викликала у володаря таку ж швидку реакцію — брови його трохи зсунулися.

— Нехай той, хто у вас володарює і кому доручено представляти правителів вашої планети, пояснить мету прибуття, — провадив він.

Фай Родіс коротко й чітко розповіла про експедицію, про джерела відомостей про планету Ян-Ях й історію зникнення трьох зорельотів Землі на самому початку ЕСВ. Чойо Чагас незворушно слухав, відкинувшись назад і поклавши на м’яку підставку ноги, обтягнуті білими гетрами. І чим пихатішою ставала його поза, тим ясніше прозирала розгубленість, яка народжувалася в душі голови Ради Чотирьох.

— Я не зрозумів, від чийого імені ви говорите, прибульці. Всі ви занадто молоді! — сказав Чойо Чагас, ледве Родіс закінчила своє повідомлення з проханням прийняти “Темне Полум’я”.

— Ми люди Землі й говоримо від імені нашої планети, — відповіла Фай Родіс.

— Я бачу, що ви люди Землі, але хто велів вам говорити так, а не інакше?

— Ми не можемо говорити інакше, — заперечила Родіс, — ми тут частинка людства. Кожен з людей Землі говорив би те саме, тільки, можливо, іншими словами або ясніше.

— Людство? Що це таке?

— Населення нашої планети.

— Тобто народ?

— Поняття народу в нас було в давнину, допоки всі народи планети не злилися в єдину сім’ю. Та якщо користуватися цим поняттям, то ми говоримо від імені єдиного народу Землі.

— Як може народ говорити поза законними правителями? Як може неорганізована юрба, а надто простолюд, висловити єдину й слушну думку?

— А що ви розумієте під терміном “простолюд”? — обережно запитала Фай Родіс.

— Нездатну до вищої науки частину населення, яку використовують для відтворення та для найпростіших робіт.

— У нас нема простолюду, немає юрби і правителів. Законне ж у нас лише бажання людства, виражене через підсумування думок. Для цього є точні машини.

— Я не розумію, яку цінність має судження окремих осіб, темних і некомпетентних.

— У нас немає некомпетентних осіб. Кожне велике питання відкрито вивчається мільйонами вчених у тисячах наукових інститутів. Результати доводяїься до загального відома. Дрібні питання і рішення по них ухвалюються відповідними інститутами, навіть окремими людьми, а координуються Радами з головних напрямків економіки.

— Але ж є верховний правлячий орган?

— Його немає. При потребі, в надзвичайних’обставинах владу бере за своєю компетенцією одна з Рад. Наприклад, Економіки, Здоров’я, Честі, Права, Зореплавання. Розпорядження перевіряються Академіями.

— Я бачу у вас небезпечну анархію і сумніваюся, що спілкування народу Ян-Ях з вами буде корисним. Наше щасливе й спокійне життя може бути порушене… Я відмовляюся прийняти зореліт. Повертайтеся на свою планету анархії або й далі волочіться по безоднях всесвіту!

Чойо Чагас підвівся, випростався на весь зріст і тицьнув указівним пальцем у Фай Родіс. Три інших члени Ради Чотирьох підхопились і дружно скинули догори руки, спрямовані ребром уперед, — жест вищого схвалення і захоплення на Тормансі.

Фай Родіс зблідла і теж простягла вперед руку заспокійливим жестом Землі.

— Прошу вас іще кілька хвилин подумати, — дзвінко сказала вона Чойо Чагасу. — Я змушена зв’язатися з нашою планетою, перед тим як вдатися до рішучих дій…

— Ось і викрилося справжнє лице прибульців! — Чойо Чагас картинно повернувся до своїх соратників. — Які рішучі дії? — Він грізно примружив свої вузькі очі.

— Це залежить від того, які дозволить Земля! Якщо…

— Але як ви зможете зв’язатися? — нетерпляче перервав Чойо Чагас. — Ви щойно говорили про недоступність відстані. Чи все це обман?

— Ми ще ніколи нікого не обманювали. При гострій потребі, витративши величезну енергію, можна пронизати простір прямим променем.

Супутники Фай Родіс з подивом переглянулися. Чеді Даан відкрила була рот, та Гріф Ріфт стиснув їй плече, очима наказуючи мовчати.

Олла Дез незворушно підійшла до Родіс, і погляди чотирьох правителів зосередилися на новій представниці Землі. Олла подала Родіс звичайний мікрофон для переговорів всередині корабля і спроектувала рамку ТВФ на екран у глибині зали, де звичайно екіпаж зорельота переглядав взяті із Землі стереофільми та ейдопластичні зображення. Ніхто не мав сумніву, що обидві жінки діють за раніше узгодженим планом.

Фай Родіс заходилася викликати в мікрофон Раду Зореплавання. Короткі й мелодійні слова земної мови звучали для Тормансіан наче заклинання. Четверо володарів лишилися стояти поза світлом лампи, і Фай Родіс не могла встежити за виразом їхніх темних облич.

На екрані, цілком реальні у тривимірній пластиці й природних барвах, з’явилися люди Землі. У просторій залі йшло засідання однієї з Рад, очевидно, уривок із хроніки.

Чеді Даан різко вивільнила плече від пальців Гріфа Ріфта.

— Негідний обман! — голосно промовила вона.

Фай Родіс так само спокійно вела далі, схилившись уперед і не зводячи очей з володарів Торманса.

— Перекладаю свої запитання Землі мовою Ян-Ях! — І вона стала говорити навперемінно то земною, то тормансіанською мовою. — Шановні члени Ради, я змушена просити дозволу вжити надзвичайних заходів. Правителі Торманса, не з’ясувавши думки і всупереч бажанню багатьох людей планети, відмовилися прийняти наш зореліт з мотивів помилкових і нікчемних…

— Брехня! Хіба ви не бачили по всепланетних передачах, як обурюється народ і вимагає, щоб вас не тільки не пускали до нас, а й просто знищили? — владно перебив Чойо Чагас.

— Ми ввімкнулись у вашу особливу мережу й бачили інше, — незворушно відрізала Родіс і вела далі: — Тому я прошу дозволити нам стерти з лиця планети головне місто — центр самовладної олігархії — або провести всепланетну наркотизацію з персональним відбором.

Чойо Чагас сів на край столу, а решта троє кинулися вперед, розмахуючи руками.

Олла Дез непомітно пересунула кадри ейдопластики. На екрані ТВФ голова Ради енергійно заговорив, показуючи на карту вгорі. Члени Ради ствердно закивали. Обговорювалося будівництво тренувальної школи для майбутніх дослідників Тамаса. Збоку ж можна було подумати, що Фай Родіс одержала необхідний дозвіл.

— Нечувано! Я більше не можу! — Чеді Даан вибігла із зали, кинулась у свою каюту й зачинилася там, невимовно страждаючи.

Слідом за нею рушили Ген Атал, Тівіса і Мента Кор, але їх зупинив владний тон Фай Родіс.

— Я одержала дозвіл на надзвичайні дії. Прошу ще раз подумати. Чекатиму дві години за часом Ян-Ях, — Фай Родіс повернулася, щоб вийти з головного фокуса.

— Стривайте! — заволав Чойо Чагас. — На які дії ви отримали добро?

— На будь-які.

— І що вирішили?

— Поки що нічого. Чекаю вашої відповіді.

Родіс погасила зворотний зв’язок ТВФ, лишивши володарів Торманса перед екраном їхньої секретної мережі. Вони не здогадалися відразу вимкнутись, і земляни могли кілька хвилин спостерігати їхню суперечку і метушливі, перелякані жести.

— Становище небезпечне! — говорив горбоносий тормансіа-нин з круглими й опуклими очима, як згодом дізналися земляни, перший помічник Чойо Чагаса Ген Ші. — Могутність прибульців не викликає сумніву.

— Хоч би як вони брехали, зореліт володіє величезною силою і, безперечно, могутньою зброєю. Без нього ніхто не рушав би в далеку путь до невідомих планет, — бубонів Зетрино Умрог, — але зореліт, який сів на планету…

— Це зовсім інше! — сказав Чойо Чагас і щось вигукнув убік. Екран вимкнувся.

Родіс стомлено опустилася в крісло і кілька разів провела долонями по обличчі й волоссі знизу вгору, ніби вмиваючись. Гріф Ріфт мовчки подав келих КМТ, і вона взяла його, вдячно усміхнувшись.

— Вистава вийшла блискуча! — вдоволено сказала Олла Дез і прорвала греблю обуреного мовчання.

— Ганебно! Соромно! Люди Землі не повинні розігрувати брехливі сцени і вдаватися до обману! Ніколи не чекали, що глава нашої експедиції здатна на негідний вчинок! — навперебій заговорили Тівіса Хенако, Мента Кор, Ген Атал і Тор Лік. Навіть твердокам’яний Дів Сімбел осудливо дивився на Фай Родіс, у той час як Нея Холлі, Вір Норін, Соль Саїн і Евіза Танет не приховували свого захоплення нею.

Фай Родіс відставила келих, підвелась і підійшла до товаришів. Погляд її зелених, великих, навіть як для жінки ЕРЗ, очей був сумовитий і твердий.

— Думки про мій вчинок розділилися у вас майже навпіл — схоже, це свідчення його правильності… Не треба виправдання, адже я сама усвідомлюю провину. Знову перед нами, як тисячі разів раніше, постає одне й те ж питання: втручання — невтручання в процеси розвитку, чи, як говорили колись, долю окремих людей, народів, планет. Злочинні нав’язані силоміць готові рецепти, але не менш злочинне байдуже спостерігання мук мільйонів живих істот, чи то тварин, чи людей. Фанатик або одержимий власною величчю психопат без вагання і совісті втручається в усе. В індивідуальні долі, в історичні шляхи народів, знищуючи направо й наліво в ім’я своєї ідеї, яка у величезній більшості випадків виявляється породженням обмеженого розуму і хворобливої уяви параноїка. Наш світ переможного комунізму дуже давно покінчив із стражданнями від психічних помилок і невігластва влади. Зрозуміло, кожний із нас прагне зарадити тим, котрі ще страждають. Але як не посковзнутися на застосуванні давніх методів боротьби — сили обману, таємниці. Хіба не очевидно, що, застосовуючи їх, ми стаємо на один рівень з тими, від кого хочемо рятувати? А перебуваючи на тому ж рівні, яке ми маємо право судити, адже втрачаємо знання? Так і я ступила один крок по давньому шляху, і ви самі кидаєте мені звинувачення в неприпустимому вчинку.

Фай Родіс сіла до столу, за звичкою підперши підборіддя рукою і запитально оглядаючи людей, котрі мовчали. Вона не знайшла серед присутніх Чеді Даан, збагнула причину, і очі її стали ще смутніші.

— Хіба можна повністю заперечувати втручання, — спитав Гріф Ріфт, — якщо з дитячих літ— і впродовж усього соціального життя — суспільство веде людей по шляху дисципліни і самовдосконалення? Без цього не буває людини. Крок вище, до народу — удосконалення його соціального життя, а потім і сукупності народів, країни чи планети в цілому. Що ж таке ступені до соціалізму й комунізму, як не втручання знань в організацію людських відносин?

— Це так, проте коли воно створюється зсередини, а не іззовні, — заперечив Тор Лік. — А тут ми чужі, прибульці із зовсім іншого світу.

— Не чужі! Ми діти Землі, і вони теж! — вигукнула Нея Холлі.

— Майже два тисячоліття вони йшли самі, без нас. І ми не маємо права й честі тепер розглядати тормансіан як своїх, — різко заперечила Тівіса.

— Чи може біолог і антрополог судити так поверхово? — скривилась Евіза Танет. — Дві тисячі літ без нас, а мільйони з нами і весь останній, найважчий шлях від варварства і феодалізму до ЕСВ. Усі жертви, кров, сльози й горе великого шляху з нами! Які ж вони чужі? Хіба ви забули, що людина — це кульмінація трьох мільярдів років природного відбору, сліпої гри на виживання, інферно, завісу над яким уперше підняв Дарвін. Ми пов’язані через гени історичною спадкоємністю з усім тваринним життям планети, отже, тормансіани теж. Хіба ми можемо відмовитись від свого коріння, як це з відомих нам причин вчинили предки сучасних мешканців Ян-Ях? Віддавна вони, як і ми, знали, що людина занурена в аморфний океан думки, нагромадженої інформації, який видатний учений ЕРС Вернадський назвав ноосферою. В ноосфері — всі мрії, здогади, натхненні ідеали тих, хто давно щезнув з лиця Землі, розроблені наукою способи пізнання, творча уява художників, письменників, поетів усіх народів і віків. Ми знаємо, що людина Землі в своїй психіці почерпнула величезну снагу, яка реалізувалася в побудові комуністичного суспільства: зачудування і схиляння перед красою, повагу, гордість, творчу віру в моральність, не кажучи вже про основу основ — кохання. Те, що тормансіани перервали цю спадкоємність, — ненормально. Чи немає тут порушення першого Закону Великого Кільця — свободи інформації? Якщо є, то, ви знаєте, ми повноважні на найсуворіше втручання…

— Переконливо! — сказав Соль Саїн.

— І все ж це не виправдання методів давнини, — сказав Тор Лік.

— Не виправдання, я вже сказала, — відповіла Фай Родіс. — Але уявімо собі шальку терезів. Кинемо на одну можливість допомогти всій планеті, а на другу — брехливу комедію, розіграну мною. Що переважить?

— Не варто сперечатися, — згодилась Мента Кор, — але суть справи не в співвідношенні добра й зла, горя й радості, які, ми знаємо, абсолютні лише в мірі, а не в порівнянні. Зерно небезпеки тут, як я розумію, у рівні вчинку, бо, ступивши на шлях брехні й залякування, як визначити міру і ту грань, далі якої не можна пройти, щоб не впасти?

— Мента, ви дуже точно висловили загальну думку, — сказала Чеді Даан, яка раптово з’явилась у залі. — Брехня викличе брехню у відповідь, переляк — взаємні спроби настрахати, для подолання яких потрібні нові обмани й залякування, все покотиться вниз нестримною лавиною жаху й горя.

— Я впевнена, що сутність протиріччя ви формулюєте правильно, але поки що ці останні ступені — далека абстракція, — сказала Фай Родіс.

Синє вічко погасло. Планета Ян-Ях викликала “Темне Полум’я”. Засвітились екрани на кораблі і в Оселі Ради Чотирьох.

Чойо Чагас сидів неприродно штивно, схрестивши на грудях руки, і дивився землянам у вічі.

— Я дозволяю відвідання планети і запрошую до мене в гості. За добу буде підготовлене і вказане місце посадки корабля.

Фай Родіс, підвівшись, уклонилася, вклавши в цей рух ледь помітну грайливість і жіночу іронічність.

— Дякую вам від імені Землі та моїх супутників. Поспішати з посадкою немає потреби. Ми повинні пройти імунізацію, щоб не занести вам тих хвороботворних елементів, проти яких у вас нема антитіл, і створити імунітет для себе. Тепер, маючи дозвіл, ми візьмемо проби землі, води й повітря…

— Без посадки?

— Атож, для цього є апарати — у нас їх називають черкаючими ракетами. Думаю, що днів через десять ми будемо готовими до посадки. Крім того… — Фай Родіс на мить затнулась.

— Крім того? — гостро зблиснули очі Чойо Чагаса.

— Я викличу другий зореліт. Він обертатиметься на високій орбіті навколо Ян-Ях, чекаючи нас, — на випадок аварії нашого зорельота.

— Невже водії кораблів Землі такі невправні? — роздратовано сказав Чойо Чагас. Члени Ради Чотирьох обмінялися збентеженими поглядами.

— Мандрівники космосу чи бурлаки всесвіту, як назвали нас Вартові Неба, мають бути готовими до будь-яких випадковостей, — наголосила на останньому слові Фай Родіс.

Володар Торманса знехотя кивнув, і телеаудієнція скінчилась.

Розділ IV

ВІДГОМІН ІНФЕРНО

Громадисько “Темного Полум’я” наблизилося до поверхні планети. Швидкість обльоту зростала, і розріджене на висоті сотень кілометрів повітря оглушливо ревіло за неприступними стінками корабля, надійно захищеними і від перегріву, і від будь-якої радіації. Цей звук страхітливої сили вловлювали звукозонди Торманса. Виявляється, і тут були прилади, які записували звукову хроніку неба. Підсилювачі донесли цей одноманітний, різкий, як сигнал небезпеки, звук до кабінетів учених-спостерігачів, до високих веж Вартових Неба і просторих апартаментів правителів, сповіщаючи про наближення непроханого гостя, який лякав і приваблював.

Невтомно трудилися техніки зорельота, вираховуючи програми і закладаючи їх у тупоносі ракети. Невдовзі пачки спіральних трубок, зачохлені в п’ятиметрові рибоподібні оболонки, одірвалися від корабля, окреслили величезні параболи і торкнулися поверхні планети в заздалегідь визначених місцях. Одна черкнула по хвилях океану, друга пронеслась у його глибинах, третя розпорола гладінь річки, подальші проорали поля, річки й зелені зони в дозволених тормансіанами місцях. І, знову піднявшись на висоту обльоту, ракети приєднувались до бортів “Темного Полум’я”, несучи для його лабораторій біологічні проби води, землі й повітря чужої планети.

Нея Холлі, Евіза Танет і Тівіса Хенако третю добу не стуляли очей. Під журливий спів ультрацентрифуг вони не відходили від протонних мікроскопів і термостатів із незліченними серіями бактеріальних та вірусних культур. Аналітичні компаратори порівнювали токсини шкідливих мікробів Землі й Торманса і виводили довгі формули імунологічних реакцій, щоб нейтралізувати досі незнані хвороботворні начала. Імунізацію одержували однаковою мірою як призначені до висадки, так і ті, що лишалися на кораблі. Члени екіпажу важко дихали, у них палали обличчя, і очі гарячково блищали. Тор Ліка і Менту Кор довелося навіть занурити в гіпнотичний сон, оскільки сила реакції організму вимагала виключення будь-якої діяльності.

І все ж за кілька днів Евіза Танет оголосила, що вона невдо-волена результатами і не може гарантувати повноцінного захисту.

— Який термін досягнення повноцінності? — запитала її Фай Родіс.

Трохи збентежена Евіза відповіла не зразу.

— Я гадала, що зустріну тут звичайний комплекс. Адже тормансіани привезли із Землі в своїх кишечниках ту саму бактеріальну флору, без якої не можемо існувати й ми. Якщо вони не були знищені місцевими мікробами, а, навпаки, процвітали, це означає, що земні бактерії і віруси приглушили первісний мікросвіт Торманса. Одначе виявлено два надзвичайно шкідливі віруси. Вони могли виникнути лише в умовах колосальної скупченості людей. Зараз нічого подібного ми на Тормансі не спостерігаємо.

— Це непрямі підтвердження колишнього перенаселення планети, — сказала Фай Родіс, — але нам треба якомога швидше спуститися на Торманс.

— Перебудова наших захисних реакцій навряд чи відбудеться раніше, аніж за два місяці, — заявила Евіза Танет таким тоном, ніби вона була винна в неможливості швидше провести імунізацію.

Фай Родіс усміхнулась їй.

— Що вдієш! Хочеться бути повноправним гостем нової землі, і майже ніколи це не вдається. Повсякчас виникають обставини, які кваплять, не дозволяють чекати. Багато хто розповідав про незабутнє відчуття зустрічі з новою і небезпечною планетою. Виходиш із корабля на чистісіньке повітря, під нове сонце і, немов дитина, біжиш по ласкавому незайманому ґрунті. Шалене бажання скинути одяг і всім єством зануритись у свіжість кришталево-чистого світу. Щоб босі ноги ступали по м’якій траві, щоб вітер і сонце, торкаючись оголеної шкіри, передавали їй усі відтінки мінливого дихання природи. Дуже небагатьом із сотень тисяч мандрівників на інші світи щастило відчути все це!

— Виходить, скафандри? — спитала Холлі.

— Авжеж! Хоч як жаль! Потім, коли закінчиться імунізація, ми їх знімемо. Без шоломів, лише з біофільтрами — і це вже успіх! Зате ми будемо готові за три-чотири дні.

— Може, це й на краще, — сказала Нея Холлі. — Аналіз води Торманса показав деякі структурні відмінності від земної. Попервах, поки звикнуть до нової води, усі будуть ослаблені.

— Хіба важливо, яка вода? — запитала Фай Родіс. — Даруйте, але я знаю так мало. Якщо вода чиста й позбавлена шкідливих домішок?

— Вибачимо історику давню помилку, — усміхнулась Евіза. — Наші предки довго вважали воду просто водою, поєднанням кисню і водню і зовсім не вміли її аналізувати. З’ясувалося, що вода має складну фізико-хімічну структуру з багатьма елементами. Тисячі видів води — корисної, шкідливої, нейтральної, хоча в простому аналізі вона однакова й абсолютно чиста — зустрічаються в джерелах, річках і озерах Землі. Торманс — інша планета, із своєрідним характером загального кругообігу води, ерозії та мінерального насичення. Ми дослідили, що ця вода в середньому може позначитися на певному пригніченні нервової системи. Проти нього я підібрала таблетки ІГН-102. Тільки не забувайте покласти їх у будь-яку рідину для пиття чи їжі.

— Отже, скафандри, — втрутився Гріф Ріфт, який досі мовчав. — У нас буде одна перевага…

— На випадок небезпеки? — Евіза схилила голову, кинувши погляд на Чеді Даан.

Здогад правильний. Скафандр не піддається ні ножу, ні кулі, ні піропроменю, — підтвердив Ріфт.

— Але голова, найцінніша частина тіла, без шолома піддається, — весело заперечила Фай Родіс. Чеді Даан пильно глянула на Родіс, ніби дивуючись її пожвавленню. Справді, стриману, трохи сувору керівницю експедиції зараз, напередодні випробування, неначе підмінили.

— То як же з пропозицією Чеді? — запитав Ген Атал.

— Ми повернемось до неї пізніше, після акліматизації, — г відповіла Фай Родіс.

Чеді лише міцніше стиснула губи й відвернулась до великої карти Торманса, що висіла над входом до круглого залу.

— Чеді, мені щойно спало на думку, — озвалась до колеги Евіза Танет, — ви вразливо поставилися до комедії, розіграної Фай Родіс і Оллою Дез. Та чи не вважаєте ви, що намір злитися з народом Ян-Ях, маскуючись під дівчину з Торманса, теж має елемент обману? Дивитися чужими очима на відкрите вам, як корінній тормансіанці? Чи не підглядання це?

— Я… так… ні, я уявляла це по-іншому. Просто стати ближ-че до них, живучи однаковим життям, переживаючи одні й ті ж труднощі й радощі, біди й небезпеки!

— Проте маючи можливість будь-якої миті повернутися до своїх? Володіючи могутністю людини ЕРЗ? І щастям опинитися знову в прекрасному світі Землі? — наступила Евіза.

Чеді оглянулась на Родіс, за давньою звичкою оцінювати реакцію свого ідеалу, але зелені очі Родіс дивилися на неї серйозно й незворушно.

— Ні, тут зовсім інше, — мовила Чеді. — Я думала про важливіше.

— Для кого? — Евіза була немилосердна.

— Для нас. А їм, — Чеді показала на карту Торманса, — не буде ніякої шкоди. Адже ми робимо це, щоб не помилитися, щоб знати, як і чим допомогти.

— Насамперед треба дізнатися, чи варто! — сказав Гріф Ріфт. — Може виявитися…

Сліпучий спалах рудого вогню блиснув за вікном прямого спостереження. Зореліт здригнувся. Ген Атал миттю зник у ліфті, а Гріф Ріфт і Дів Сімбел кинулися до дублерів пілотського пульта.

Ще спалах, ще один легкий поштовх корпуса “Темного Полум’я”. Увімкнені звукоприймачі донесли страхітливий гуркіт, що заглушив неприємне виття за бортом зорельота.

Люди побігли на місце аварійного розкладу і завмерли біля приладів, ще не усвідомлюючи того, що сталося. Зореліт мчав далі крізь пітьму на нічному боці планети. До термінатора лишалося не більше півгодини. Задзвеніли срібні дзвіночки сигналу “небезпеки нема”. Ріфт і Сімбел спустилися з пілотської кабіни, а Ген Атал — з поста броньового захисту.

— Що це було? Напад? — зустріла їх Фай Родіс.

— Очевидно, — похмуро кивнув Гріф Ріфт. — Мабуть, стріляли ракетами. Ми з Ген Аталом це передбачили й тримали увімкненим зовнішнє відбивне поле, хоча воно викликає жахливий шум в атмосфері. Жодних пошкоджень зореліт не одержав. Як відповідатимемо?

— Ніяк! — твердо сказала Фай Родіс. — Вдамо, що ми нічого не помітили. Вони бачили спалахи й знають, що влучили обидва рази, отже, пересвідчаться — наш корабель надійно захищений. Я певна, що інших спроб не буде.

— Мабуть, так, — згодився Гріф Ріфт, — але поле ми залишимо — хай краще виє, аніж усім нам ризикувати від їхнього боягузливого віроломства.

— Тепер я ще більше стою за скафандри, — сказала Евіза.

— Ще й із шоломами СП, — відгукнувся Ріфт.

— Шоломів не потрібно, — заперечила Фай Родіс. — Тоді не буде контакту з жителями планети й наша місія принесе мізерну користь. Доведеться піти на цей ризик.

— Навряд чи шоломи стануть надійним захистом, — знизала своїми прекрасними плечима Евіза Танет.

Нападу на зореліт не повторилося. “Темне Полум’я” перейшов на високу орбіту й вимкнув двигуни, На кораблі ні на хвилину не припинялися приготування до висадки. Біологічні фільтри найретельнішим чином підганяли до носа, рота, вуха семи “десантників”. Особисті роботи-супутники СДФ настроювалися на індивідуальні біоструми. Цазва СДФ — від перших літер латинських слів: “слуга, захисник, носій” — визначала назву машини. Найбільше клопоту, як звичайно, було із скафандрами, їх виготовляв спеціальний інститут з найтонших шарів молекулярно перебудованого металу, ізольованого підкладкою, яка не подразнювала шкіру. Незважаючи на неймовірну — для техніки навіть недалекого минулого — міцність і термопроникність, товщина скафандра вимірювалася частками міліметра, і він зовні не відрізнявся від найтоншого гімнастичного костюма з високим коміром, що тісно облягав усе тіло. Людина, одягнена в такий костюм, була схожа на металеву статую, тільки гнучку, живу й теплу.

Вибираючи кольори скафандрів, Олла Дез намагалася представити кожного учасника висадки, особливо жінок, якомога ефектніше.

Фай Родіс, не вагаючись, узяла чорний із синім полиском, кольору воронячого крила, який дуже пасував її чорному волоссю, твердим рисам обличчя і зеленим очам. Евіза попрохала надати металу сріблясто-зеленавого кольору вербового листя. Вона вирішила не міняти темно-рудого відтінку свого волосся і топазових котячих очей. Чорний пояс і чорне оздоблення комірця ще виразніше підкреслювали полум’я її голови.

Чеді Даан вибрала попелясто-голубий, кольору глибокого земного неба, із срібною оздобою, а Тівіса без вагань узяла темно-гранатовий з рожевим поясом, що гармоніював з її оливковою шкірою і трохи засмученими карими очима.

Чоловіки хотіли були одягти однакові сірі скафандри, але, підкоряючись наполяганням жінок, вибрали собі металеву броню привабливіших кольорових поєднань.

Фай Родіс задумливо розглядала обличчя супутників. Вони здавалися блідими порівняно із смуглявими мешканцями планети Ян-Ях, і вона порадила всім випити таблетки для засмаги.

— Може, нам слід змінити й колір очей, зробити їх непроникно-чорними, як у тормансіан? — запитала Евіза.

— Ні, не варто, — заперечила Родіс. — Хай вони будуть такими, як є. Хіба що зробимо їх ще яскравішими. Чи можливо це, Евізо? Кілька років тому були в моді “зірчасті” очі.

— Можливо, тільки за умови, що в мене буде чотири дні для серії хімічних стимуляцій!

— Чотири дні буде, зробіть усім нам променисті очі, які нагадують зорі, і хай бачать землянина здалеку, в будь-якій юрбі!

— Цікаво, які очі найбільше подобалися нашим далеким предкам у часи, коли ще не вміли довільно міняти їхній колір? — сказала Олла Дез. — Фай знає, приміром, смаки ЕРС.

— Якщо говорити про смаки цієї ери, то вони були дуже мінливі, невиразні й необґрунтовані. Але чомусь у ті часи краса вимагалася переважно від жінок. Твори літератури, фото, фільми перераховують жіночі достоїнства і майже не згадують про чоловічі.

— Невже наші далекі сестри були такими ганебно нерозбірливими? — обурилась Олла. — Спадок тисячоліть воєнного патріархату!

— Надмір повелителів, які так вас цікавлять, — усміхнулася Родіс, — та повернімося до очей. На першому місці були мої, — чисто-зелені очі, і це цілком природно за біологічними законами здоров’я і сили.

— А хто з нас на другому місці?

— Чеді. Сині або фіалкові, яскравого відтінку. Далі йшли сірі, потім карі й голубі. Дуже рідкісними були, а тому й високо цінувалися топазові очі, як у Евізи, чи золотисті, як у Олли, але вони вважалися зловісними через те, що скидалися на очі хижих тварин: кицьок, тигрів, орлів.

— А для чоловіків був якийсь критерій? — запитала Евіза.

— Зелених очей у них, очевидно, не було, та, судячи з літератури, і синіх теж, — стенула плечима Родіс. — Найчастіше згадуються сірі, як криця, або голубі, як лід, — ознака сильних, вольових натур, справжніх чоловіків, котрі підкоряють собі інших, завжди готових пустити в хід кулаки або зброю.

— За цією ознакою слід боятися Гріф Ріфта й Вір Норіна, — розсміялась Евіза.

— Але якщо Гріф Ріфт природжений командир, то Вір Норін занадто м’який як для чоловіка ЕРЗ, — заперечила Олла Дез.

— Очі очима, а все ж доведеться одягати цей метал, — зітхнула Евіза Танет, — і надовго відмовитись од відчуття своєї шкіри, — вона долонею провела по плечу й голій руці одвічним жестом людини, з дитинства навченої ретельно доглядати тіло.

— Почнемо. Хто буде асистувати — ви, Олла, і Нея?

— Без Неї не обійдемось, — відповіла Олла Дез.

— Тоді покличте її, — і Фай Родіс перша переступила поріг камери біологічного контролю.

Процес одягання був тривалий і малоприємний. Минуло досить часу, поки всі семеро зібрались у круглій залі. Чеді Даан ще жодного разу не надягала скафандр і поступово звикала до відчуття подвійної шкіри. Вона не могла відвести очей од Фай Родіс — таким утіленням краси сильного жіночого тіла здавалася вона в чорному панцирі, що відтіняв блідість її обличчя і прозорість зелених очей.

На поясі в кожного була овальна коробочка для деструкції продуктів метаболізму, на плечах виблискували смужки приладів відеозапису і трикутні дзеркальця кругового огляду. На праву руку наділи другий сигнальний браслет-для зв’язку з кораблем через персонального робота, а в заглибині між ключицями розмістили циліндр повітряного обдуву. Час від часу між тілом і скафандром від плечей аж до ступнів пробігала повітряна хвиля, створюючи приємне відчуття легкого масажу. Повітря виходило через клапани на п’ятах, а збоку здавалося, ніби на металевому тілі перекочуються могутні м’язи.

Фай Родіс оглядала товаришів, які стали на диво чужими, недоступними в холодному блиску металу, що облягав тіло…

— І ви збираєтесь у такому вигляді постати перед тормансіанами? — почувся позаду голос Гріф Ріфта.

Родіс раптом усвідомила, що її турбувало.

— Ні в якому разі! — повернулася вона до Ріфта. — Ми, жінки, надінемо звичайні короткі спіднички тропічної зони, накинемо пелеринки.

— Може, ліпше сорочки, як у тормансіанок? — запитала Тівіса, яка соромилася зовнішньої відкритості скафандра.

— Спробуємо, може, вони виявляться зручнішими, — погодилася Родіс.

— А для чоловіків пропоную тропічний костюм, — сказав Вір Норін.

— Шорти годяться, але сорочка без рукавів приверне увагу до “металевих” рук, — заперечив Гріф Ріфт. — Тормансіанські сорочки зручніші й для чоловіків.

— Як дивно, що на Тормансі на вулицях, і вдома люди закутують себе в одяг. Але на сценах, у великих залах громадських видовищ або в телепередачах вони мало не голі, — завважила Олла Дез.

— Справді, тут безглузде протиріччя — одне з багатьох, які нам належить розгадати, — сказала Родіс.

— Можливо, видовища подібного роду тому й привабливі для них, що тормансіани звичайно одягнені з голови до ніг, — згодилася Чеді.

— Це просте і ймовірне пояснення напевно помилкове; судячи із законів психіки, все значно складніше, — завершила дискусію Родіс.

Після першого ж сеансу магнітної стимуляції, проведеного Евізою, десантники розійшлися, почуваючи себе в панцирі незвично скутими й відчуженими. Вони мусили звикати до нього за дні, що лишилися до посадки. Тонесенька металева плівка, яка, по суті, ніскільки не перешкоджала рухам, постала незримою стіною між ними й тими, хто зостався в кораблі. Все нібито лишалося, як завжди, але вже не було одностайного “ми” в обговоренні найближчих планів — з’явилися “вони” й “ми”.

На сигнал готовності зорельота з головної обсерваторії Вартових Неба надійшла вказівка про місце посадки. “Темне Полум’я” повинен був сісти на широкий пологий мис на північному березі екваторіального моря, приблизно за триста кілометрів від столиці. Збільшені знімки цього місця зображали похмурий, порослий високими темними чагарниками вал, що вклинився в сіро-зелене море. І місцевість, і море здавалися безлюдними, і це викликало побоювання серед тих, хто лишився в зорельоті.

— Безлюддя — основна умова для посадки ЗПП. Ми попередили Раду Чотирьох, — нагадав товаришам Гріф Ріфт.

— Могли б вибрати місце бличже до міста, — сказала Олла Дез. — Все одно вони не дозволили виходити всім.

— Ви забули одну річ, Олло, — невесело сказала Родіс. — Поблизу міста дуже важко утримати допитливих. А тут вони поставлять довкруж охорону, і ніхто з жителів Торманса не підійде до нашого корабля.

— Підійдуть! Я подбаю про це! — з несподіваною гарячковістю втрутився Гріф Ріфт. — Я проб’ю чагарник екрануючим коридором, який відкриватиметься звуковим паролем. Місце входу я передам Фай по відеопроменю. І ви зможете посилати до нас гостей, бажаних, звісно.

— Будуть і небажані, — завважила Родіс.

— Не сумніваюсь. Нея заступає Атала, і ми з нею відіб’ємо будь-яку спробу. Треба бути напоготові. Після невдачі з ракетами вони вигадають щось інше.

— Та спершу пересвідчаться в тому, що другий зореліт, про який я казала, не прийде. До того часу ви будете в безпеці три-чотири місяці, можливо, й більше. Як і ми, — тихіше додала Родіс.

Гріф Ріфт поклав їй руку на плече в теплому чорному металі, заглянув у сумовиті й безстрашні очі.

— Ви самі визначили термін вашого повернення на корабель, Родіс. І його краще скоротити, а не подовжувати.

— Я розумію вашу тривогу, Ріфт…

— Уявіть, що ви натрапите на стіну глухого, абсолютного нерозуміння і її не вдасться пробити. Чи виправданим буде йодальше перебування? Надто великий ризик.

— Не повірю, що тормансіани наважаться відхилити знання і досвід Землі. Адже це двері в безмежне і ясне майбутнє з їхнього короткочасного, нестерпного і, боюся, темного життя, — заперечила Родіс.

— Відчуття необхідності жертви — найархаїчніше в людині, воно проходить через усі релігії в історії древніх суспільств, щоб уласкавити невідому силу, пом’якшити божество, надати довговічність слабкій долі. Від заколювання людей на вівтарях перед боєм, полюванням, для врожаю чи заснування будівель, від колосальних гекатомб вождів, царів, фараонів до неймовірного винищення в ім’я примарних політичних і релігійних ідей, національної ворожнечі. Але ми, ті, хто пізнав міру, творці великих охоронних устроїв суспільства, покликаних відвертати горе й жертви, — невже ми ще не розлучилися з цією древньою рисою психіки?

Фай Родіс ласкаво провела пальцями по чуприні Гріфа.

— Якщо ми вторгаємося в життя Торманса, застосовуючи застарілі методи — зіткнення сили із силою, якщо ми спускаємось до рівня їхніх уявлень про життя і мрію… — Родіс замовкла.

— Отже, приймаємо й необхідність жертви. Чи не так?

— Так, Ріфт…

Тільки-но Родіс увійшла до своєї каюти, як її сигнальний браслет спалахнув — Чеді Даан, котра якийсь час уникала зустрічі з нею сам на сам, просила дозволу прийти.

— Мабуть, я велика нетяма, — заявила Чеді, ледве переступивши поріг, — я так мало знаю про великі складності життя…

Фай Родіс злегка потисла гарячі, обрамлені на зап’ястках срібними кільцями скафандра руки дівчини, милуючись її обличчям, що почало смуглявіти в овалі попелясто-русявого волосся.

— Не побивайся так, Чеді! Головне завжди і всюди — не робити вчинку, продиктованого хибною думкою. Хто не плутався у, здавалось би, нерозв’язних протиріччях? Навіть боги древніх вірувань були схильні до цього. Тільки природа буває немилосердно жорстокою, коли вирішує протиріччя сліпим експериментом за рахунок усього живого!

Вони сіли на диван. Чеді запитально подивилась на Родіс.

— Розкажіть мені про теорію інферно, — трохи повагавшись, попросила вона й квапливо додала: — Мені дуже важливо це знати.

Родіс задумливо пройшлася по каюті і, зупинившись біля стелажа мікробібліотеки, провела пальцями по зелених платівках кодових позначень.

— Теорія інфернальності — так її називають здавна. Насправді ж це не теорія, а звід статистичних спостережень на нашій Землі над стихійними законами життя і особливо людського суспільства. “Інферно” — від латинського слова “нижній, підземний” — означало пекло. До нас дійшла чудова поема Данте, який, хоча писав лише політичну сатиру, уявою створив похмуру картину багатоступінчатого інферно. Він же пояснив зрозумілу колись тільки окультистам страшну суть назви “інферно”, його безвихідь. Напис “облиш надію кожен, хто сюди ввійде” на воротах пекла відбивав головну властивість вигаданої людством обителі мук. Це інтуїтивне передчуття істинного підґрунтя історичного розвитку людського суспільства — в еволюції всього життя на Землі як жахливого шляху горя й смерті — було виміряне і враховане з появою електронних машин. Горезвісний природний відбір виявився найяскравішим вираженням інфернальності, методом добиватися поліпшення наосліп, немов у грі, кидаючи кості безліч разів. Але за кожним кидком стоять мільйони життів, які гинули в стражданні і безвиході. Жорстокий відбір формував і спрямовував еволюцію по шляху вдосконалення організму лише в одному, головному, напрямі — більшої свободи, незалежності від зовнішнього середовища. Але це неминуче вимагало підвищення гостроти почуттів, особливо нервової діяльності, зумовлювало неодмінне збільшення суми страждань на життєвому шляху.

Інакше кажучи, цей шлях заводив у глухий кут. Відбувалося множення недозрілого, гіпертрофія одноманітності, як піску в пустелі, порушення унікальності й неповторної дорогоцінності численним повторенням… Проходячи трильйони перетворень від невідомих морських створінь до мислячого організму, тваринне життя мільярди літ геологічної історії перебувало в інферно.

Людина як істота мисляча потрапила в подвійне інферно — для тіла й для душі. Їй спочатку здавалося, що вона врятується від усіх життєвих незгод утечею в природу. Так створювалися казки про первісний рай. Коли стала зрозумілішою будова психіки людини, вчені визначили, що інферно для душі — це первісні інстинкти, полон, в якому людина тримає сама себе, вважаючи, що зберігає індивідуальність. Деякі філософи, утверджуючи фатальну нездоланність інстинктів, сприяли їх розвитку і тим самим ускладнювали вихід з інферно. Тільки створення умов для переваги осіб не інстинктивних, а тих, які самовдосконалюються, могло сприяти здійсненню великого кроку до піднесення суспільної свідомості.

Релігійні люди стали проповідувати, що природа, яка сприяє розвитку інстинктів, — від утілення зла, давно відомого під іменем Сатани. Вчені заперечували, вважаючи, що процес сліпої природної еволюції спрямований на звільнення від зовнішнього середовища і, отже, на вихід з інферно.

З розвитком потужних державних апаратів влади й гноблення, з посиленням націоналізму з наглухо закритими кордонами, інферно стали створюватись і в суспільстві.

Така була плутанина в природних і в суспільних протиріччях, доки Маркс не сформулював простого і ясного положення про стрибок із царства необхідності в царство свободи єдино можливим шляхом — шляхом перебудови суспільства.

Вивчаючи фашистські диктатури ЕРС, філософ та історик п’ятого періоду Ерф Ром сформулював принцип інфернальності, згодом докладно розроблені моїм учителем.

Ерф Ром помітив тенденцію будь-якої недосконалої системи самоізолюватись, оберігаючи свою структуру від контакту з іншими системами, щоб врятувати себе. Звісно, що прагнути оберігати недосконале могли тільки привілейовані класи даної системи — гнобителі. Вони передусім створювали сегрегацію свого народу під будь-якими приводами — національними, релігійними, аби перетворити його життя в замкнуте коло інферно, відділити від решти світу й спілкуватися з ним через групу, яка панує. Тому інфернальність неминуче була справою їхніх рук. Так несподівано реалізувалося наївно-релігійне вчення Мані про існування в світі скерованого зла — маніхейство. Насправді ж це була цілковито матеріальна боротьба за привілеї в світі, де всього не вистачало.

Ерф Ром застерігав людство від світового володарювання олігархії — фашизму або державного капіталізму. Тоді над нашою планетою закрилося б гробове віко повної неминучості інфернального існування під п’ятою абсолютної влади, озброєної всією могутністю нищівної зброї тих часів і не менш убивчої науки. Твори Ерф Рома, на думку Кін Руха, зарадили побудові нового світу на переході до Ери Світового Возз’єднання. До речі: саме Ерф Ром перший помітив, що вся природна еволюція життя на Землі інфернальна. Про це ж згодом так яскраво написав Кін Рух.

Родіс звично набрала шифр, і невеликий квадрат бібліотечного екрана засвітився. Знайоме обличчя виникло в жовтій глибині — то був Кін Рух. Він пильно дивився на глядачок вражаюче гострими білястими очима. Учений повів рукою і зник на екрані, все ще говорячи за кадром.

А на екрані з’явилося стомлене, зажурене й натхненне обличчя старого чоловіка з квадратним чолом і високо зачесаним сивим легеньким чубом. Кін Рух пояснив, що це стародавній філософ Алдіс, якого раніше ототожнювали з винахідником морського сигнального ліхтаря. Важко розібратися в іменах народів, у яких фонетика не збігалася з орфографією, вимову ж було втрачено за наступні віки, що особливо позначилося на поширеній в ЕРС англійській мові.

Алдіс, помітно хвилюючись і чадихаючись від сердечної хвороби, говорив: “Взяти б для прикладу молодого чоловіка, який втратив кохану дружину, що померла від раку. Він ще не відчував, що він жертва особливої несправедливості, загального біологічного закону, нещадного, жахливого й цинічного, аніскільки не ліпшого за звірячі фашистські “закони”. Цей немилосердний закон провіщав, що людина мусить страждати, втрачати молодість та сили і помирати. Він дозволив, щоб в молодої людини забрали все найдорожче, і не давав йому ні безпеки, ані захисту, лишаючи назавжди беззахисним перед будь-якими ударами долі із тіні майбутнього! Людина завше палко мріяла змінити цей закон, відмовляючись бути біологічною невдахою у грі долі, за правилами, що встановилися мільярди літ тому. Чому ж ми повинні приймати свою долю без боротьби?.. Тисячі Ейнштейнів у біології допоможуть витягнути нас із цієї гри, ми відмовляємося схилити голову перед несправедливістю природи, скоритись їй”.

— Кін Рух сказав: важко ясніше сформулювати поняття “інферно” для людини. Бачите, як давно люди збагнули його принципи? А тепер…

На екрані виникла модель земної кулі, багатошаровий сфероїд, освітлений зсередини. Кожна ділянка його поверхні була крихітною діорамою, яка кидала стереоскопічне зображення просто на глядача, наче з безмежної далечі. Спочатку загорялися нижні шари кулі, верхні ж лишалися прозорими й німими. Перед глядачем проходила наочно історія Землі, відбита в геологічних нашаруваннях. Ця звичайна демонстрація моделі була насичена небаченим раніше Чеді змістом. Кін Рух оголосив, що побудував схему еволюції тварин за даними Ерф Рома.

Кожен вид тварин був пристосований до певних умов життя, так званої екологічної ніші, як її назвали біологи те в давнину. Пристрій замикав вихід з ніші, створюючи окремий осередок інферно, поки вид не розмножувався так, що більше не міг існувати в перенаселеній ніші. Чим досконаліший був пристрій, тим більших успіхів досягли окремі види, тим страшніша наставала розплата.

Загорялись і гасли ділянки глобуса, мелькали картини потворної еволюції тваринного світу. Багатотисячні стовпища крокодилоподібних земноводних, які копошилися в липкому мулі боліт і лагун; озерця, переповнені саламандрами, змієподібними та ящероподібними тварюками, що гинули мільйонами в безглуздій боротьбі за існування. Черепахи, велетенські динозаври, морські чудовиська, які корчилися в отруєних від гниття бухтах, конали з голоду на виснажених пустельних берегах.

Вище за земними нашаруваннями та геологічним часом з’явилися мільйони птахів, потім гігантські стада звірів. Неминуче розвивався мозок і почуття, дедалі сильнішим ставав страх смерті, турбота про потомство, все відчутнішим страждання травоїдних, яких пожирали, і в примітивному світосприйманні яких величезні хижаки повинні були представляти подобу демонів і дияволів, створених згодом уявою людини. Велична могутність, міцні зуби й кігті, які захоплювали своєю первісною красою, мали тільки одне призначення — шматувати, терзати живу плоть, дробити кістки.

І ніхто й ніщо не могло зарадити, несила було полишити те замкнуте коло інфернальності, болото, степ чи ліс, в якому тварина з’явилася на світ у сліпому інстинкті розмноження і збереження виду… А людина з її сильними почуттями, пам’яттю, вмінням розуміти майбутнє, невдовзі усвідомила, що, як і всі земні створіння, вона приречена від народження на смерть. Питання лише в терміні виконання та в тій кількості страждання, яке випадає на долю окремого індивіда. І що вища, чистіша, благородніша людина, то більша міра страждання буде їй відпущена “щедрою” природою і суспільним буттям-доти, доки мудрість людей, котрі об’єдналися в титанічних зусиллях, не урве цієї гри сліпих стихійних сил, яка триває вже мільярди літ у гігантському загальному інферно планети…

Ось чому перше розуміння інфернальності життя раніше спричинялось до стількох психічних надломів і самовбивств у найпрекраснішому віці — вісімнадцяти — двадцяти років.

— Я зіставила два уривки з лекцій мого вчителя, — сказала Фай Родіс, — і тепер вам зрозуміла горезвісна теорія інфернальності. “Але мільйони літ на віру наших “так!” Відказуєш ти “ні!” — проспівала Родіс, перефразовуючи одного із своїх улюблених давніх російських поетів.

— О так! — вигукнула Чеді. — Але чи можна мені дізнатися про випробування, яким піддавалися деякі історики?

— Ви, певне, знаєте про мене більше, ніж я гадала, — сказала Родіс, читаючи її думки, — тож довідайтесь іще.

З цими словами вона дістала зіркоподібний кристал мне-мозапису, який називається в просторіччі “зірочкою”, і подала його Чеді.

— Інфернальність стократ посилювала неминучі страждання життя, — сказала вона. — Народжувались люди із слабкою нервовою системою, які жили ще важче, — це перше згубне коло. В періоди відносного поліпшення життя страждання слабшало, породжуючи байдужих егоїстів. З переходом свідомості на вищий суспільний щабель ми перестали замикатися в особистому стражданні, зате безмірно розширилося страждання за інших, тобто співчуття, турбота про всіх, про викоренення горя і бід в усьому світі — те, що турбує і тривожить щогодини кожного з нас. Якщо вже перебувати в інферно, усвідомлюючи неможливість виходу з нього окремої людини через тривалість процесу, то це перебування має сенс лише задля того, аби допомогти його знищити, а отже, зараджувати іншим, роблячи добро, створюючи прекрасне, поширюючи знання. Інакше який же сенс у житті?

Проста істина, до якої приходять на диво не швидко. Тому справжніх революціонерів було дуже мало в ті давні часи.

Аби уявити міру особистого страждання минулих часів, ми, історики, розробили систему випробувань, умовно названих ступенями інфернальності. Це серія не лише фізичних, а й психічних мук, призначених для того, щоб ми, вивчаючи історію ЕРС, краще збагнули б відчуття предків. Мотивація їхніх учинків і забобонів стала б зрозумілішою для віддалених тисячоліттями світлого життя нащадків.

Чеді Даан зосереджено схилила голову.

— І ви гадаєте, що тут, на Тормансі, — інферно? Що віко всепланетного гноблення тут закрилося тому, що вони не досягли…

— У них всепланетна олігархія настала швидко через однорідність населення і його культури, — пояснила Родіс.

Чеді Даан вийшла, оглядаючись на нерухому Фай Родіс, яка полинула думками чи то на незвідану планету внизу під кораблем, чи то на безмежно далеку Землю.

За дві години Чеді з’явилася знову, з розпашілими щоками й опущеними очима. Вона мовчки подала “зірочку”, схопила простягнуту руку Родіс, приклала до лоба й несподівано поцілувала. Шепнувши: “Пробачте мені за все”, вона вискочила з каюти, ще незграбна в скафандрі. Родіс подивилась їй услід, і навряд чи хто-небудь з екіпажу зорельота міг уявити собі стільки материнської доброти на обличчі начальниці експедиції.

Враження від щойно переглянутої “зірочки” схвилювало Чеді, збудивши в ній якісь древні інстинкти. Побачене напливало й виступало в пам’яті з хворобливою різкістю, хоч як хотілося Чеді швидше забути про нього. Знаючи безліч подібних історій із стародавніх книг і фільмів про минуле, Чеді уявляла собі жорстокість прадавніх часів досить абстрактно.

Опір героїв запалював, а саме описання їхніх нещасть навіть полишало невиразно приємне відчуття безпеки, неможливості подібного свавілля долі ні з самою Чеді, ні з кимось іншим із величезної кількості людей на Землі. Учитель психології пояснював у школі, що в давнину, коли було багато голодних і злиденних людей, ситі й забезпечені любили читати книги й дивитися фільми про вбогих, тих, котрі помирали з голоду, гноблених і принижених, щоб сильніше відчути своє забезпечене й спокійне життя. Найбільше в той непевний і тривожний час ЕРС було створено сентиментальних книжок про обділених та нещасних людей і, як антитеза до них, про нечу-вано щасливих героїв і красунь. Тоді люди, передчуваючи неминучість грізних потрясінь у житті людства, були раді кожному твору мистецтва, який міг дати дорогоцінне відчуття бодай тимчасової безпеки: “нехай це трапляється з іншими, але не зі мною”.

Чеді, як і всі, проходила загартування фізичними труднощами, працювала в госпіталях важких захворювань — рецидивів розладнаної спадковості чи дуже серйозних травм з нерідкими випадками евтаназії — вироком легкої смерті, хоч би на якому високому рівні розвитку суспільства воно перебувало.

Однак усе це було природною необхідністю життя, зрозумілого, сповненого мудрості й психологічного гарту життя, яке щомиті відчуває свою єдність із загальним духовним потоком людства, що прагне до ще прекраснішого майбутнього. В нього не треба було вірити, як у давнину, настільки реально й зримо воно поставало перед усім, що відходило в минувшину. Але те, що побачила Чеді в “зірочці” Родіс, зовсім не було схоже на безрадісне життя ЕРЗ.

Самотність і безпорадність людини, силоміць відірваної від усього цікавого, світлого й дорогого, були так яскраво виражені, що відчуття нестерпної нудьги настирно укорінювалося в душі проти волі Чеді. Приниження і муки, яких зазнавала та самотня, упосліджена істота, повертали людину ЕРЗ в первісне шаленство навпереміш із гіркотою безсилля, здавалося б, немислимого для землянина.

Через випробування Фай Родіс Чеді ніби занурилась в атмосферу задушливої безглуздої жорстокості й ворожнечі давноминулих віків. Горда, сталева гідність жінки ЕРЗ не похитнулась під силою психологічного впливу, можливо, тому, що перед нею була Фай Родіс — уособлення всього, до чого прагнула сама Чеді.

Молода дослідниця людини й суспільства, засоромилася, згадавши, як на далекій Землі вона не раз ставила під сумнів необхідність складних охоронних систем комуністичного суспільства. Люди Землі з покоління в покоління витрачали на них величезні матеріальні кошти й сили. Тепер Чеді знала, що, незважаючи на неминуче зростання доброти, жалю і ніжності, від суми пережитих за мільйони літ інфернальних страждань, нагромаджених у генній пам’яті, завше можлива поява людей з архаїчним розумінням доблесті, з диким прагненням до влади над людьми, з бажанням підносити себе, принижуючи інших. Один скажений собака може покусати й піддати смертельній небезпеці сотні людей. Так і людина з викривленою психікою здатна — авдати в доброму оточенні, яке нічого не підозрює, жахливих бід, аж поки світ, що давно забув про попередні соціальні небезпеки, зуміє ізолювати й трансформувати її.

Ось чому така складна організація ПНОІ — психологічного нагляду, яка працює разом з ГТІ — ґратчастою трансформацією індивіда — і безперервно вдосконалюється Радою Честі й Права. Повна відповідність з ОЕЗ — охороною електронних зв’язків космічного корабля, тільки ще складніша й різноманітніша.

Вперше зрозумівши до кінця роль ПНОІ, Чеді заспокоїлась. Наче материнська невсипна турбота людства Землі своєю могутньою рукою дістала сюди, крізь витки Шакті й Тамаса. Глибоко зітхнувши, дівчина перестала відчувати металевий панцир і заснула так спокійно, як не спала з моменту наближення до Торманса.

РОЗДІЛ V

У САДАХ ЦОАМ

Нея Холлі, яка переселилася під купол зорельота на місце Ген Атала, прокинулась від глухого виття приладів зовнішнього прослуховування. Вона збагнула, що “Темне Полум’я” перейшов на низьку орбіту, не вимикаючи захисного поля. На екрані внутрішнього ТВФ вона побачила водіїв зорельота, які жваво розмовляли з Фай Родіс.

Зниження “Темного Полум’я” повинно було розбурхати всю планету. Став можливим повторний напад саме в той час, коли земляни вимкнуть захисне поле. Фай Родіс, наполягаючи нз вимкненні поля, взяла гору. Вона переконала пілотів корабля в тому, що в олігархічній державі зворотний зв’язок неминуче слабкий. Поки звістка про те, що поле знято й можна повторити напад, проб’ється до верховного володаря, “Темне Полум’я” встигне спуститися.

Зореліт кружляв над планетою Ян-Ях, вибираючи місце посадки. Цей мис, що врізався в море, був надто малий для величезного, неповороткого ЗПП. Відкрили ще дві оглядові шахти, і земляни не могли відірватися від них, уперше розглядаючи планету на такій близькій відстані. “Темне Полум’ям робив останні витки на висоті близько 250 кілометрів. Трохи щільніша, ніж у Землі, атмосфера вже почала нагрівати корабель, що розтинав її. Переважав фіолетовий відтінок, великі озера серед гір мали майже чорний, із золотавим полиском, колір, а океани — густо-аметистовий. Там, де крізь неглибоку воду просвічували мілини, море похмуро зеленіло.

Земляни з сумом згадували радісний зелений відтінок Тібету, яким вони запам’ятали його востаннє з такої висоти.

Паралельні ребра розсічених невисоких гребенів, низки пірамід, які наче наповзали одна на одну, лабіринти суходолу,їа неозорих плоскогір’ях Ян-Ях здавалися світло-коричневими з фіолетовим відтінком. Місцями тонкий рослинний покрив накидав на зритий і неродючий ґрунт шоколадний серпанок. Колосальні виливи брижуватих темно-сірих лав позначали зону екваторіальних розломів. Довкруж цих похмурих зон гручт набув цеглянистого кольору, а чим далі від лавових гір, ставав жовтішим. Симетричні борозни піщаних дюн брижили пустельне узбережжя, і планета здавалася безлюдною.

Лише придивившись, земляни побачили, що вздовж великих річок та в низьких улоговинах, де ґрунт голубів від вологи випарів, чималі площі були розбиті на правильні квадрати. Відтак проступили дороги, зелені острови міст і величезні бурі плями підводних заростей на морських мілководдях. Хмари не дробилися пухнастими клубочками, пір’їстими смугами чи пошматованими сліпучо-білими полями, як на Землі. Тут воли громадилися лускатими, зернистими масами, скупчуючись н.;д морями хвостової і головної півкуль.

Зореліт струснула вібрація. Гріф Ріфт увімкнув охолоджувачі. Огорнутий сірою хмарою, корабель ринув униз. Екіпаж цього разу зустрів перевантаження гальмування не в магн;т-них камерах, а в амортизаційних кріслах і на канапах. І знову, несвідомо дотримуючись незримої грані, семеро вдягнених у металевий панцир зібралися на канапі окремо від решти зорс-літників.

Місце й час посадки “Темного Полум’я”, як потім дізналися земляни, трималося в таємниці. Тому лише деякі мешканці планети Ян-Ях бачили, як громаддя корабля, раптово вихопившись із глибини неба, нависло над пустельним мисом. Гарячий стовп гальмівної енергії вдарив у пухкий ґрунт, здійнявши курний, димний смерч. Колона шалено крутилась і довго не піддавалася натиску морського вітру. Її гаряче дихання поширилося далеко по морю і суші, навстріч довгим, переповненим тормансіанами в однакових лілових шатах, вервечком машин, що, гуркочучи, поспішали сюди. Люди були озброєні — у кожного на грудях висіли коробки з короткими трубками, що стирчали вперед. Захоплені спечним диханням смерчу, машини зупинилися на безпечній відстані. Тормансіани вдивлялися в пилову завісу, намагаючись зрозуміти, що це — вдалий спуск чи катастрофа? Поступово крізь сірувато-коричневу імлу почав проступати темний купол зорельота, який стояв так рівно, неначе він спустився на раніше вимощений підмурівок. На подив тормансіан, навіть зарості високого чагарника навколо корабля виявилися непошкодженими. Довелося прорубати шлях, щоб пропустити призначені для прибульців машини з емблемою чотирьох змій.

Безпосередньо біля самого зорельота рослинність була знищена, і ґрунт розплавився, утворивши рівний кільцевий майданчик.

Зненацька основа зорельота потонула в срібній хмарі. На тормансіан повіяло холодом. За кілька хвилин ґрунт захолов. У кораблі відчинилися два круглі люки, що нагадували широко поставлені величезні очі. Опуклі поліровані поверхні їх загорілися зловісним відблиском червоного світила, промені якого пробилися крізь клуби пилу. Тормансіани в ліловому, що кільцем пробиралися через чагарник, зупинилися, оглядаючись на машини, які застряли позаду. Звідти по ланцюжку передали розпорядження ближче не підходити. Могутнє зітхання пролунало над мисом. Спіральний рух повітря закрутив листя, уламки обвугленого гілля і пилюку, підносячи їх високо до фіолетового небозводу. Вітер підхопив і відніс сміття в пустельне море. Не гаючись, над кільцеподібним виступом основи купола корабля розповзлися навсебіч товсті панцерні плити. Висунулася масивна труба діаметром понад людський зріст. На кінці її безшумно розгорнулося віяло з металевих балок, під яким опустилася на ґрунт прозора клітка підіймача. Затамувавши подих, жителі Торманса дивилися на цю блискучу, як кришталь, коробку.

Фай Родіс, ідучи попереду по трубчастій галереї, поглядом прощалася з членами екіпажу, які залишилися. Вишикувавшись у ряд і стараючись приховати тривогу, вони проводжали друзів усмішками й міцними потисками рук.

Біля важелів підіймача стояв Гріф Ріфт. Він затримав металевий лікоть Родіс, шепнувши з незвичною для нього м’якістю:

— Фай, пам’ятайте, я готовий усе взяги на себе! Я зітру їхнє місто з лиця планети і розрию його на глибину кілометра, щоб виручити вас!

Фай Родіс обняла командира за шию, притягла до себе й поцілувала.

— Ні, Гріф, ви ніколи не зробите цього!

У тому “ніколи” було стільки сили, що суворий зорелітник покірно схилив голову…

Перед жителями планети Ян-Ях з’явилася жінка в костюмі чорного кольору, схожому на ті, які були дозволені лише вищим вельможам міста Центру Мудрості. Металеві стойки на комірі тримали перед обличчям гості прозорий щиток. На плечах у такт ході здригалися змієподібні трубки й сліпуче блищали трикутні дзеркальця, немов священні символи влади. Поруч, виблискуючи воронованою накривкою, хутко дріботів дев’ятьма стовпцями-ніжками якийсь механізм, що невідступно супроводжував жінку Землі…

Один за одним виходили її супутники — три жінки й тфе чоловіків, кожен у супроводі такої ж механічної дев’ятиніжки.

Над усе господарів планети вразили ноги прибульців, оголені до колін. Вони блищали різноколірним металом, а на п’ятах виступали зубці на зразок коротких острогів. Метал блищав і в розрізах чоловічих сорочок, і в широких рукавах жіночих блуз. Жителі Ян-Ях із здивуванням помітили, що обличчя землян, гладенькі, вкриті рівною засмагою, по суті, нічим не відрізнялися од “білозоряних людей”, як тормансіани називали себе. Вони зрозуміли, що метал на прибульцях — лише дуже тоненький одяг, який щільно облягає тіло.

Двоє статечних тормансіан зійшли з високого й довгого повоза, що вигнувся в заростях, неначе члениста комаха. Вони зупинилися перед Фай Родіс і рвучко вклонились.

Жінка Землі заговорила чистою мовою Ян-Ях. Але її голос, дзвінкий і високий, металевого тембру, зазвучав з циліндра на спині супроводжуючого механізму.

— Родичам, які розлучилися на двадцять століть, настав час знову зустрітися.

Тормансіани відгукнулися незграйним гомоном, перезираючись із виглядом надзвичайного подиву. Прикрашені емблемами змій сановники поспіхом наблизились і запросили гостей до великого екіпажу. Старший за віком вельможа дістав із нагрудної сумки аркуш жовтого паперу, списаний красивими знаками Ян-Ях. Схиливши голову, він почав вигукувати слова так, що його почули й люди в зорельоті, і тормансіани, котрі стояли віддалік за кущами. При перших же словах сановника тормансіани шанобливо витягнулись і як один схилили голови.

— Говорить великий і мудрий Чойо Чагас. Його слова до прибульців: “Ви явилися сюди, на планету щастя, легкого життя і легкої смерті. У великій доброті своїй народ Ян-Ях не відмовляє вам у гостинності. Поживіть з нами, повчіться і розкажіть про нашу мудрість, благополуччя і справедливий устрій життя в тих невідомих безоднях неба, звідки ви так несподівано прийшли!”

Оратор замовк. Земляни чекали продовження промови, але сановник сховав папір, випростався і змахнув рукою. Тормансіани відповіли голосним ревінням.

Фай Родіс оглянулась на супутників, і Чеді могла поручитися, що зелені очі на незворушному обличчі її керівниці сміялись, як у пустотливої школярки.

Двері в борту машини розчинились, і Родіс ступила на опущену підніжку. Робот-дев’ятиніжка, тобто вірний СДФ, рушив слідом. Старший сановник застережливо підняв руку. Миттю з-за його спини вихопився дебелий, одягнений у лілове чоловік з нашивкою у вигляді ока на лівому боці грудей. Фай Родіс уже піднялася в машину, а СДФ учепився передніми кінцівками за край підніжки, коли чоловік у ліловому енергійно штовхнув робота ногою просто в ковпак з воронованого металу. Застережливий крик Родіс, що обернулася надто пізно, завмер на її губах. Тормансіанин злетів у повітря і, описавши дугу, впав у гущавину колючого чагарника. Обличчя охоронників спотворились від люті. Вони ладні були кинутися до СДФ, спрямовуючи на нього розтруби нагрудних апаратів. Фай Родіс простягла руку над своїм роботом, опустила захисний щиток на обличчя, і вперше сильний голос жінки Землі пролунав на планеті Ян-Ях без передавального пристрою:

— Обережно! Це всього лише машина, яка служить валізою для речей, носієм, секретарем і сторожем. Машина зовсім нешкідлива, але влаштована так, що куля, випущена в робота, відлетить назад з тією ж силою, а удар може викликати поле відштовхування, як це щойно сталося. Допоможіть вашому слузі вибратися з кущів і дайте спокій нашим механічним слугам!

Тормансіанин, що впав у колючки, борсався там, завиваючи від люті. Охоронники й обидва сановники позадкували, і всі сім СДФ залізли в повіз.

Востаннє земляни окинули поглядом “Темне Полум’я”. Затишна й надійна частина рідної планети самотньо стояла серед курної галявини на яскраво освітленій чужим світилом рівнині. Люди Землі знали: шестеро тих, що лишилися, пильно стежать за ними, але темінь у глибині люка й галереї здавалася непроникною.

Скорившись знаку сановника — “Змієносця”, як назвала його Евіза, зорелітники опустилися на глибокі м’які сидіння, і машина, погойдуючись і підстрибуючи, помчала нерівною дорогою. Десь під підлогою гули двигуни. Здійнялася брунатна тонка курява, ховаючи купол “Темного Полум’я”. Розтруби могутнього компресора здували куряву назад. Земляни оглянулися. Ті, що супроводжували, на чолі з двома “Змієносцями” сіли віддалік, не проявляючи ні приязні, ні ворожнечі, ні навіть простої цікавості. Однак Родіс помітила жадібну й обережну допитливість у поглядах, які вони кидали крадькома. Так могли б поводитись діти далекої минувшини Землі, яким під страхом покарання веліли не знайомитися з прибульцями і триматись осторонь їх. Висадка землян зберігалася в таємниці. Машина, що шалено мчала, спочатку не привертала уваги дедалі численніших пішоходів та людей у високих повозах, які розгойдувалися на ходу. Але чутки про гостей із Землі якимось чином розійшлися по місту Центру Мудрості. За чотири земні години, коли машина стала наближатися до столиці планети, обабіч широкої дороги вже товпилися люди, всі без винятку молоді, в робочому одязі одноманітного покрою, але різних кольорів. Позаду лишилося коричневе безмежжя суходолу. Темно-зелені густі гаї чергувалися з правильною геометрією оброблених полів, а довгі ряди низеньких осель — з масивними кубами, очевидно, заводських будівель.

Нарешті під колесами машини нестерпно засяяло дзеркально-скляне покриття вулиці, схоже на ті, які бачили зорелітники в телевізійних передачах. Замість того, щоб проїхати в місто, машини повернули на шлях, обсаджений високими деревами з темно-оливковою корою прямих стовбурів. Довге віття, що нагадувало опахала, було спрямоване до шляху й кулісоподібно перекривало сусідні дерева. Дорога йшла в тінь, мов у глибину сцени крізь нескінченні ряди декорацій. Несподівано дерева-куліси поступилися місцем потрійному ряду невисоких дерев, схожих на жовті конуси, перевернуті догори основою. Між ними в трикутних просвітах на тлі темно-бузкового неба виднілася всіяна розмаїтими квітами вершина горба, що височів над столицею. Глуха чотириметрова блакитна стіна обмежувала овальний простір, в якому клубочився, наче прагнув перехлюп-нутися через верх, густий гай стріблясто-зелених, схожих на ялини, дерев. Цей сад чи парк, за строкатим килимом галявини, видався прекрасним після бурих, коричневих і темно-шоколадних степів, що простяглися під густим бузковим небом впродовж трьохсот кілометрів шляху від зорельота до столиці.

— Що це за гай? — уперше порушила мовчанку Фай Родіс, звернувшись до старшого “Змієносця”.

— Сади Цоам, — відповів той, злегка вклоняючись, — місце, де живе сам великий Чойо Чагас і його високі помічники — члени Ради Чотирьох.

— Хіба ми їдемо не в місто?

— Ні. В своїй безмежній доброті й мудрості великий дасть притулок вам у садах Цоам. Ви будете його гостями доти, поки не полишите планету Ян-Ях… Ось ми й приїхали. Далі дороги нема. — Старший сановник з несподіваною спритністю відчинив задні дверцята і ступив на скляну гладінь “майданчика перед ворітьми. Він підняв перед обличчям блискучий диск і зник у проході, що відчинився збоку. Другий “Змієносець”, який весь час мовчав, жестом запросив землян вийти з машини.

Зорелітники зібралися перед ворітьми, розминаючись і по-правляючи трубки біофільтрів. Вір Норін і Чеді Даан відійшли назад, щоб охопити поглядом багатоповерхові споруди із внутрішніми виступами й позолоченими гребенями — стилізованою брамою садів Цоам.

— І тут змія! — вигуюнула Чеді. — Помітили? На грудях сановників, і на бортах машин, і тепер тут, на брамі палацу володарів.

— Нічого дивного, — сказав астронавігатор, — адже вони із Землі, де цей символ так часто зустрічався в стародавніх цивілізаціях. Змія недарма була вибрана атрибутом Сатани і влади. Вона наділена здатністю гіпнозу, проникає всюди й отруйна…

— Не уявляю, як вони позбавляються від пилу в таких витончених і складних архітектурних формах? — мовила, підходячи, Евіза Танет.

— Без людських рук тут не обійтись, але це небезпечна робота, — відповів Вір Норін.

— Отже, не цінуються ні руки, ні життя, — підсумувала Чеді, можливо, занадто поспішно.

її слова потонули в громовому ревінні, що пролунало з невеликої вежки в центрі надбрамного перекриття.

— Вітаю вас, чужинці. Заходьте, не бійтеся, бо тут ви під високим захистом Ради Чотирьох, найвищих обранців народу Ян-Ях, і особисто мене, їхнього глави…

Зненацька розчинилися величезні стулки воріт. Земляни усміхнулись: запевнення володаря Торманса були даремні — ніхто з них не відчував навіть тіні страху. Зорелітники пішли по пружних плитах, які гасили звуки кроків. Дорога описувала круті зигзаги, що нагадували знаки блискавки, які здавна застосовувались на Землі.

— Чи не занадто багато слів про безпеку? — запитала Чеді з ледве помітним відтінком нетерпіння.

— І поворотів, — додала Евіза.

Крізь гущавину дерев вимальовувались громіздкі лінії архітектури палацу, що важко розплився за килимом жовтих квітів, гострі, конічні суцвіття яких стирчали цупко, не коливаючись під вітром.

Височезні, в чотири людські зрости, двері здавалися вузькими. Темні панелі дверей були вкриті блискучими металевими пірамідками. Всі сім роботів СДФ раптом подалися вперед, уривчасто й тривожно видзвонюючи. Вони вишикувались перед дверима, перепиняючи шлях зорелітникам, але за кілька секунд замовкли і розступилися.

— Пірамідки на дверях під струмом, — відповів на запитальний погляд Фай Родіс Ген Атал.

— Так, але заряд уже вимкнули, — підтвердив Тор Лік, який тримався збоку і з видимою неприязню вивчав архітектуру садів Цоам.

Зненацька й безшумно розкрилася темна висока шпарина дверного проходу, і земляни вступили в колосально високу залу, різко розмежовану на дві частини. Передня, з підлогою з шестикутних дзеркальних плит, була на два метри нижча від задньої, застеленої грубим чорно-жовтим килимом. Промені високого світила проникали крізь червоно-золоті шибки, і від того горішня частина зали була пронизана якимось чарівним сяйвом. Там сиділи в знайомому порядку незмінні чотири постаті: одна попереду і в центрі, решта три — ліворуч і трохи позаду. В низькій частині зали панувало тьмяне світло, яке пробивалося зі стелі між гігантськими металевими, закріпленими на виступах зміями, які роззявляли ікласті пащеки над гостями із Землі. Дзеркальні плити відкидали невиразні мінливі тіні, посилаючи тривожну бентегу, яка оволодівала кожним, хто наважувався стати віч-на-віч з Радою Чотирьох.

Володарів Торманса, очевидно, вже сповістили про все, що стосувалося землян. Вони не виявили здивування, коли побачили кумедних дев’ятиніжок, які тупцяли біля ніг зорелітників, що виблискували металом. Підкоряючись знаку Фай Родіс, усі сім СДФ вишикувалися в ряд на тьмяній дзеркальній підлозі. Земляни спокійно піднялися по бокових сходах на підвищення і зупинились, мовчазні й суворі, не зводячи очей з володарів планети. Не кваплячись, Чойо Чагас підвівся навстріч Фай Родіс і подав руку. Те саме, але вже поспіхом зробили троє інших. Всього секунда знадобилася Родіс, щоб пригадати забуті на Землі давні форми привітання. Вона потиснула руку володареві, як робили тисячі літ назад її предки, засвідчуючи відсутність зброї й лихих намірів. А втім, навряд чи зброя була тут відсутня насправді. В кожному заглибленні стіни між сяючими вікнами ховалася ледве видима постать. Один, два, три… вісім нерухомих людей налічив Тор Лік. Їхні обличчя не виражали нічого, крім загрозливої готовності. Можна було не сумніватися, що за першим же знаком ці закам’янілі постаті перетворяться в бездумних виконавців будь-якого наказу. Так, будь-якого, це виразно відбивалося на тупих обличчях з масивними кістками черепа, які проступали під гладенькою смуглявою шкірою.

Евіза не втрималася від пустощів і кинула на вартових такі чарівні погляди, на які тільки була здатна. Не побачивши реакції, вона змінила тактику, і вираз її обличчя став улесливо-розчуленим. Це подіяло. У двох найближчих до неї сторожів по щоках розлився темний рум’янець.

Земляни сіли в крісла з розчепіреними у вигляді пазуристих лап ніжками. Зорелітники мовчазно розглядали хитромудрі візерунки килима, а навпроти, з нечемною пильністю вивчаючи гостей, також мовчки сиділи члени Ради Чотирьох. Мовчання ставало обтяжливим. Вір Норін і Фай Родіс, котрі бличже від інших сиділи до володарів, могли почути їхнє важке дихання — дихання людей, далеких від спорту, фізичної праці чи аскетичної стриманості.

Чойо Чагас переглянувся з худим і жилавим Гентло Ші, вже відомим землянам під скороченим іменем Ген Ші, який відав миром і спокоєм планети Торманс. Той витягнув шию і сказав, ледь шепелявлячи:

— Рада Чотирьох і сам великий Чойо Чагас хочуть знати ваші наміри й побажання.

Чеді уважно дивилася на володаря планети, не розуміючи, як може людина, напевно розумна, слухати примітивні лестощі, але обличчя Чойо Чагаса не виказувало ніяких почуттів.

— Рада Чотирьох знає всі наші бажання, — відповіла Фай Родіс, — нам нічого додати до того, що ми просили по ТВФ.

— Ну, а наміри? — улесливо запитав Ген Ші.

— Швидше розпочати вивчення планети Ян-Ях і її народу!

— Як ви збираєтеся це зробити? Чи усвідомлюєте непосильність завдання за такий короткий термін вивчити величезну планету?

— Все залежить від двох чинників, — спокійно відповіла Родіс, — від співробітництва ваших сховищ знання, пам’ятних машин, академії і бібліотек та від швидкості ваших засобів пересування по планеті. Безглуздим було б думати, що ми самі зможемо пізнати все те, що накопичено тисячоліттями праці ваших учених. Але ми в змозі відібрати істотне і вникнути в суть життя народу Ян-Ях, ознайомившись із його історією, літературою і мистецтвом. Багато що можемо записати пам’ятними машинами зорельота. Ми хочемо повезти на Землю якомога більше інформації.

— Хіба ви підтримуєте прямий зв’язок із зорельотом? — швидко запитав Зет Уг, недавній опонент Родіс по телебаченню.

— Авжеж. І ми розраховуємо показати вам дещо із записів пам’ятних машин зорельота. На жаль, наші СДФ не можуть розгорнути проекцію на великому екрані. Кожен робот розрахований на аудиторію не більше тисячі чоловік. Сім СДФ одночасно покажуть фільми семи тисячам глядачів.

З неприхованою тривогою Ген Ші підвівся.

— Думаю, що це не знадобиться!

— Чому?

— Народ Ян-Ях не підготовлений для таких видовищ.

— Не розумію, — з ледь помітним зніяковінням усміхнулася Родіс.

— Нічого дивного, — раптом сказав Чойо Чагас, який досі мовчав. Від звуку його голосу, різкого, владного й нетерпимого, решта членів Ради затремтіла і повернулася до володаря. — Тут багато що буде вам незрозумілим. А те, що ви повідомите нам, може бути неправильно витлумачено. Ось чому мій друг Ген Ші побоюється показу ваших фільмів.

— Але ж будь-яке непорозуміння може бути усунене лише пізнанням, отже, тим важливіше показати якомога більше, — заперечила Родіс.

Чойо Чагас ліниво підняв руку долонею до землян.

— Не будемо обговорювати те, що тільки-но прийшло на поріг розуміння. Я накажу інститутам, бібліотекам, сховищам мистецтва підготувати для вас зведення і фільми. У нас, певно, нема таких пам’ятних машин, про які ви говорите, але інформація, закодована в найдрібніші одиниці, проходить двома потоками — через слова і зображення. Все це ви одержите тут, не полишаючи садів Цоам. Зі швидкістю руху наших газових літаків… — Чойо Чагас затнувся, — майже тисячу кілометрів за земну годину, ви хутко дістанетесь будь-якого місця нашої планети.

Настала черга землян обмінятися здивованими поглядами: володар Торманса знав земні міри.

— Одначе, — вів далі Чойо Чагас, — вам слід сказати наперед, які місця ви плануєте відвідати. Наші літаки не скрізь можуть сідати, та й не всі райони планети Ян-Ях безпечні.

— Може, ми спочатку познайомимось із загальною планетографією Ян-Ях і потім визначимо план відвідувань? — запропонувала Родіс.

— Гаразд, — погодився Чойо Чагас, підводячись, і несподівано привітно сказав: — А тепер ходімо у відведені вам покої палацу.

І рушив попереду, ступаючи безшумно по м’яких килимах через боковий хід по коридору, стіни якого виблискували тьмяним металом.

— Невже ця маска завжди прикриватиме ваше обличчя? — Він легенько доторкнувся до прозорого щитка Фай Родіс.

— Не завжди, — усміхнулася жінка, — тільки-но я стану безпечною для вас і…

— Ми для вас, — володар з розумінням кивнув. — Тому я не запрошую пообідати з нами. Ось тут, — він обвів руками простору залу з великими вікнами, шибки яких були затемнені внизу, — ви можете почуватися в цілковитій безпеці. До завтра!

Фай Родіс вдячно вклонилась.

Земляни оглянули кімнати-двері в них були навпроти вікон, у стіні ліворуч. Потім вони знову зібралися в залі.

— Чудернацька архітектура, у нас так будують психолікарні, — сказала Евіза.

— Чому верховний володар так настирливо запевняє нас у безпеці? — запитала Тівіса.

— Виходить, її нема, — серйозно сказала Родіс. — Вибирайте-но кімнати і ми домовимось, хто куди поїде, щоб я могла висловити наші побажання Чойо Чагасу. — Помітивши здивування на обличчях своїх супутників, вона пояснила: — Я певна, що Чойо Чагас поквапиться побесідувати зі мною таємно. Вони думають, що я ваша володарка, а державці повинні говорити наодинці.

— Невже? — здивувалась Евіза.

— У давні часи на Землі це приносило незмірні біди. Але будемо поштивими гостями і підкоримося тому, до чого звикли наші господарі. Мені треба наперед знати ваші бажання і ваші поради, інакше як я відповідатиму володареві?

— Можливо, попервах Чеді підсумує свої спостереження при обльоті Торманса? — сказав Вір Норін. — Тоді й нам буде легше вибирати лінію поведінки.

— Не думаю, що я дізналася більше, ніж ви, — засоромилась Чеді. — Якщо Фай допоможе, спробую… Ми зіткнулись із суспільством своєрідним, аналогів якому не було в історії Землі чи некомуністичних цивілізаціях інших планет. Поки що незрозуміло, стало воно дальшим розвитком монополістичного державного капіталізму чи ж мурашиного псевдосоціалізму. Як ви знаєте, обидві ці форми змикалися в нашій земній історії подібним встановленням олігархічних диктатур. Спершу на Землі соціалізм наслідував капіталізм у його гонитві за матеріальною могутністю і масовою дешевою продукцією, іноді приносячи в жертву ідеологію, виховання, мистецтво. Деякі соціалістичні країни Азії намагалися створити в себе соціалістичну систему якомога швидше, жертвуючи всім, чим тільки можна було, а найгірше — непоправними людськими й природними ресурсами. Водночас у наймогутнішій капіталістичній країні ЕРС — Америці, — яка стала на шлях воєнного диктату, виникла необхідність сконцентрувати всі найважливіші галузі промисловості в руках держави, щоб запобігти флуктуації та опору підприємців. Це сталося без підготовки необхідного державного апарату. Саме в Америці з її антисоціалістичною політикою гангстерські банди пронизали всю промисловість, державний апарат, армію і поліцію, всюди несучи страх і корупцію. Почалася боротьба з політичним впливом бандитських об’єднань, який дедалі посилювався, почалися політичні терори, що зумовили збільшення таємної поліції, а в кінцевому підсумку захоплення влади олігархією гангстерського типу.

Мурашиний псевдосоціалізм створився в Китаї, що тільки-но став на шлях соціалістичного розвитку, після захоплення влади маленькою групою, яка з допомогою недовченої молоді розгромила державний апарат і висунула як абсолютно незаперечний авторитет “великого”, “найвидатнішого”, “сонцеподібного” вождя. В тому й іншому випадку кінцевим наслідком була нелюдська олігархія з багатоступеневою ієрархічною пірамідою. Добір на цій піраміді тривав за ознакою сліпої та бездумної відданості, яка підживлювалась дешевим підкупом. Монополістичний державний капіталізм неможливий без олігархії, бо при неминучому падінні продуктивних сил можна добре забезпечити лише привілейовану верхівку. Отже, посилювалась інфернальність. Незліченні злочини проти народу виправдовувалися інтересами народу, який на ділі розглядався як грубий матеріал історичного процесу. Для будь-якої олігархії важливо лише, щоб цього матеріалу було якомога більше, щоб завжди існувала неосвічена маса — опора єдиновладдя і війни. Між такими державами виникало безглузде змагання по зростанню народонаселення, яке потягло за собою божевільне марнотратство виробничих сил планети, що зруйнувало велику рівновагу біосфери, досягнуту мільйонами століть природної еволюції. А для “матеріалу” — народу — безглуздість життя дійшла краю, зумовивши наркоманію в усіх видах і байдужість до всього… Чеді помовчала й закінчила:

— Я гадаю, що на Тормансі ми зустріли олігархічне суспільство, яке виникло з державного капіталізму, тому що є тут рештки релігії і справа виховання має низький рівень. Капіталізм зацікавлений у технічній освіті й підтримує проповідь релігійної моралі. Мурашиний псевдосоціалізм, навпаки, старанно викорінює релігію, не зацікавлений у високому рівні освіти, а лише в тому мінімумі, який необхідний, щоб маси слухняно сприймали “великі” ідеї володарів — для цього люди не повинні розуміти, де закон, а де беззаконня, не передбачали наслідків своїх вчинків і повністю втрачали індивідуальність, стаючи частками налагодженої машини гноблення й свавілля.

— А як же мораль? — запитала Тівіса.

— Мораль залежно від обставин диктується згори. Крім моралі релігійної і звичайного права, що виникло із суспільного досвіду, є духовні підвалини, які сягають корінням тисячі століть соціального життя дикого рівня розвитку, в цивілізованої людини приховані в підсвідомості й надсвідомості. Якщо в тривалому гнобленні й розкладу моралі утрачено й цей досвід, тоді нічого від людини не лишається. Тому в індивідуальностях не може бути нічого постійного, крім відсутності ініціативи та ще, може, страху перед вищестоящими. Різноманітні страхи, що пронизують таке суспільство, аналогічні марновірним страхам, які виникали в ізольованих залишках архаїчних культур, де острах перед богами змушував захищати себе щонайскладнішими ритуальними обрядами замість свідомої відповідальності за свої вчинки.

— Але ж це юрба! — сказала Евіза.

— Звісно, юрба. Придушення індивідуальності зводить людей в людський натовп, як було в Темні Віки Землі, коли християнська церква фактично виконала завдання Сатани, розлютивши і зробивши вбивцями безліч людей… На жаль, головна релігійна книга найтехнічнішої і наймогутнішої з минулих цивілізацій — білої, була Біблія, наповнена злом, зрадою, племінною ворожнечею і безконечними вбивствами… Для іншої великої цивілізації минулого — жовтої — вчення Конфуція породило мовчазну покірність обставинам життя… Але ви змушуєте мене відхилятися від економіки в психологію. Закінчую. На Тормансі існує класове капіталістичне суспільство, олігархія, яка панує над двома основними класами, однаково пригнобленими: класом освічених, які за необхідністю живуть довше, інакше невигідно їх учити, і класом неосвічених, які помирають у двадцять п’ять років.

— І ви, Родіс, згодні з твердженнями Чеді? — запитав Вір Норін.

— Мені вони видаються цілком імовірними, тільки не зовсім зрозуміла грань між держкапіталізмом і мурашиним псев-досоціалізмом. Можливо, суспільство Торманса виникло з другого?

— Можливо, — погодився Чеді. — Якщо вони визнають науку лише як засіб захоплення й утвердження влади, а мораль — як спосіб змусити одноманітно мислити величезні маси людей, але й самі тоді, бувши неосвіченими й аморальними, перебувають під пресом страху й підозр. Для цього суспільного ладу типові дві фази: примусити плодитися й розножуватись, як кроликів, поки планета ще не освоєна, впроваджуючи священний обов’язок розмноження через релігійну мораль. Друга фаза — поспішне знищення одвічних духовних підвалин, коли тіснота перенаселення викликала необхідність абсолютної покори незліченних людських мас. У цьому багатомільярдному морі людства Торманса стерлась індивідуальність, потонули видатні люди науки й мистецтва. І виникла потреба впровадити обов’язок і повинність ранньої смерті.

— Я гадаю, Чеді має рацію, — сказала Фай Родіс, — і її висновок про ненауковість управління правильний. Те й друге: і швидке розмноження, і знищення незліченних мас людей відбувалося стихійно, без мети і смислу, так, що навіть уся ця дивовижна жорстокість була даремною. Заперечуючи соціальну науку, правителі Торманса не дослідили, чи приріст населення дає збільшення числа обдарованих людей, чи, навпаки, зменшує це число. Чи стає окрема людина щасливішою і здоровішою, а чи зростає горе й нещастя — апріорно можна сказати, що за такого жорстокого ладу горе посилювалось. Напевно, нічого навіть віддалено схожого на нашу Академію Горя і Радості тут не могло бути. А ресурси планети виснажувались…

— Скажіть нам, Родіс, — попросила Евіза, — невже і в нас на Землі колись було щось подібне? Я вивчала історію, але недостатньо, і цей важкий перехідний період історії людства — Ери Роз’єднаного Світу — уявляю погано. В чому його суть?

— У цей період почали формуватися держкапіталістичні формації з тенденцією поширитися по всій планеті. Саме в фазі державного капіталізму виявилася вся нелюдськість такої системи. Ледве усунулась конкуренція, як одразу ж Еідпала необхідність у поліпшенні й здешевленні продуктів виробництва. Важко уявити, що діялося в Америці після встановлення цієї форми! В країні, розбещеній достатком речей! Олігархія володарює лише заради своїх привілеїв. Сутність цієї форми в нерівності розподілу, не обумовленого ні власністю на засоби виробництва, ні кількістю і якістю праці. Водночас найголовнішим стає приватне питання особистого успіху, задля якого люди готові на все, не турбуючись про суспільство й майбутнє. Все продається, справа лише в ціні.

Псевдосоціалізм, засвоївши від державного капіталізму демагогію і марні обіцянки, змикається з ним у захопленні влади групою обраних та придушенні, точніше, навіть фізичному знищенні інакомислячих, у войовничому націоналізмі, в терористичному беззаконні, яке неминуче призводить до фашизму. Як відомо, без закону нема культури, навіть цивілізації. В умовах псевдосоціалізму велике протиріччя особистості й суспільства не може бути розв’язане. Щораз тугіше скручується пружина складності взаємної кооперації окремих елементів у вищому організмі й вищому суспільстві — чим вища організація, тим сильнішою стає влада суспільства над індивідом. І якщо боротьба за владу ведеться найменш корисними членами суспільства, то це і є зворотний бік організації.

Чим складніше суспільство, тим міцніша в ньому повинна бути дисципліна, але дисципліна свідома, а отже, необхідні дедалі більший і більший розвиток особи, її багатогранність. Однак за відсутності самообмеження порушується внутрішня гармонія між індивідом і зовнішнім світом, коли він виходить за рамки відповідності своїм можливостям і, намагаючись досягти вищого, набуває комплексу неповноцінності й зривається в бузувірство та святенництво. Ось чому навіть у нас таке складне виховання й освіта, адже воно триває практично все життя. Ось чому обмежено “я так хочу” і замінено на “так необхідно”.

— Хто ж був першим на цьому шляху? Невже знову Росія? — зацікавилася Евіза.

— Знову Росія — перша країна соціалізму. Саме вона пішла великим шляхом по лезу бритви між капіталізмом, що гангстеризувався, псевдосоціалізмом і всіма їх різновидами. Росіяни вирішили, що краще бути біднішими, зате створити суспільство з більшою турботою про людей і з більшою справедливістю, викоренити умови й саме поняття капіталістичного успіху, викоренити будь-яких володарів, великих і малих, у політиці, науці, мистецтві. Ось ключ, який привів наших предків до Ери Світового Возз’єднання. Його ми не виявили на Тормансі, тому що тут через дві тисячі літ після ЕСВ ще існує інферно, олігархія, яка створила витончену систему гноблення. Для боротьби з цією системою треба виховати людей високого психофізіологічного загартування і, як і ми, безневинних у своїй могутності. І насамперед навчити їх боротись із всепроникною “обраністю” — системою протиставлення володарів і натовпу, всезнаючих учених і темних неуків, зірок і безталанних, еліти й нижчого робітничого класу. В цій системі корінь фашизму й розбещення людей Торманса…

Семеро землян сиділи на широкій канапі багряно-червоного кольору. Крізь високе вікно з якоїсь товстої пластмаси рожевого відтінку виднілися дерева саду, пронизані промінням світила Торманса. На відміну від земного Сонця воно не описувало дуги по небу, а опускалося повільно й величаво майже по прямовисній лінії. Його проміння крізь рожеві вікна здавалося бузковим. Бронзові обличчя зорелітників набули похмурого зеленуватого відтінку.

— Отже, вирішено, — сказав Вір Норін, чий СДФ виконував обов’язки секретаря і кодував результати наради для передачі на “Темне Полум’я”.

— Вирішено, — підтвердила Родіс, — ви залишаєтесь у столиці серед учених та інженерів. Тор Лік і Тівіса перетнуть планету від полюса до полюса, побувають у заповідниках і на морських станціях, Евіза — в медичних інститутах, Чеді й Ген вивчатимуть суспільне життя, а я займусь історією. Зараз треба зв’язатися з кораблем, а потім — спати. Наші господарі рано лягають і рано встають.

Справді, ледве погасли останні промені заходу і під високою стелею автоматично ввімкнулось освітлення, як настала цілковита тиша. Інколи можна було помітити в сутінках саду тіні вартових, котрі повільно походжали, і знову все застигало, як у мертвій воді казкового озера.

Евізі стало душно, вона підійшла до вікна й почала морочитись із засувкою. Широка рама розчинилася, прохолодне повітря саду чужої планети, що пахло по-особливому, повіяло в кімнату, і в ту ж мить гидотно завила труба. З усіх боків побігли люди, світячи ліхтарями й загрозливо піднімаючи чорні розтруби своєї зброї.

Вір Новір одним стрибком опинився біля приголомшеної Евізи і зачинив вікно. Виття припинилось. Норін жестами намагався заспокоїти вартових, що з’юрмилися під вікном. Ліхтарі погасли, охоронники розійшлись, і земляни дали волю своїм почуттям, кепкуючи з обуреної Евізи.

— Я певен, що нас слухають і бачать весь час, — сказав Тор Лік.

— Добре, що мова Землі абсолютно незрозуміла Тормансу! — вигукнула Евіза. — У них немає ще наших текстів достатньої довжини.

— Я гадаю, її легко розшифрують, — заперечила Чеді, — багато схожих слів і понять. По суті справи, це одна з мов п’ятого періоду ЕРС, що змінилася за двадцять два століття.

— Хоч би як там було, наші розмови поки що незрозумілі і зайве не потурбують володарів Ян-Ях, — сказала Фай Родіс. — Слід інколи екрануватися з допомогою СДФ, щоб не показувати їм інтимні сторони нашого життя. Скажімо, зараз, коли ми говоритимемо із зорельотом.

Чорно-синій СДФ Родіс вийшов до центра кімнати. Під його ковпаком загув дальній проектор ТВФ, кімната потонула в темряві. Зорелітники посідали щільніше на канапі. З протилежного боку спалахнуло зелене світло й зазвучали мелодійні звуки пісні про гілку верби над гірською річкою. Невиразні контури людей, які швидко рухалися, нараз намітились різко й об’ємно, ніби ті, що лишилися в кораблі, перенеслися сюди, в сади Цоам, і сіли поруч у цій високій кімнаті палацу.

Економлячи енергію батарей СДФ, сила яких могла знадобитися на важливіші справи, кожен стисло переказав свої враження першого дня на Тормансі. Рекорд стислості побив Тор Лік, котрий говорив останнім: “Багато пилу, слів про велич, щастя і безпеку. Поряд з цим страх і охоронні пристрої, призначені не для безпеки, а для того, щоб зробити володарів Торманса недоступними. Обличчя людей смутні, навіть птахи — і ті не співають”.

Коли погасло стереозображення і зв’язок із зорельотом перервався, Родіс казала:

— Не знаю, як вас, а мене запобіжна сироватка й біофільтри хилять на сон.

Сонливість замість звичайної жаги діяльності відчували всі. Евіза вважала це нормальним явищем і попередила, що зорелітники будуть млявими ще днів три-чотири.

На ранок, ледве семеро землян устигли поснідати, як з’явився сановник у вугільно-чорному вбранні з вишитими на ньому голубувато-срібними зміями. Він запросив Фай Родіс на побачення з “самим великим Чойо Чагасом”. Решті членів експедиції він запропонував прогулянку по садах Цоам, поки не настане час іти в центральне “Коло Відомостей”, куди передадуть інформацію “за наказом великого Чойо Чагаса”.

Фай Родіс, пославши рукою товаришам поцілунок, вийшла у супроводі мовчазного охоронця в ліловому. Шанобливо киваючи, він показував дорогу. Біля одного із виходів, прикритих важким килимом, він завмер, розпростерши руки й зігнувшись навпіл. Фай Родіс сама відкинула килим, і враз розчинилися масивні двері, що, як і всі двері на Тормансі, поверталися на завісах, а не всувалися в стіну, мов у будинках землян. Фай Родіс опинилась у кімнаті з темно-зеленими драпіруваннями і різьбленими меблями чорного дерева, яку земляни вже бачили із зорельота по секретному каналу телепередач.

Чойо Чагас стояв, злегка торкаючись пальцем кришталевої мінливої кулі на чорній підставці. Зблизька “великий” був мало схожим на свої зображення на екрані. Чагас лукаво й підбадьорливо всміхнувся, рукою запрошуючи її сідати, і Родіс усміхнулась у відповідь, зручно вмощуючись у широкому кріслі.

Чойо Чагас сів ближче, довірливо нахилився вперед і склав руки, немов приготувавшись терпляче слухати свою гостю.

— Тепер ми можемо говорити наодинці, як і належить вершителям доль. Навіть, якщо зореліт лише піщинка порівняно з нашою планетою, психологічна відповідальність і повнота влади одна й та ж.

Фай Родіс хотіла заперечити — подібна формула стосовно неї не тільки неправильна, а й морально образлива для людини Землі, проте стрималась. Було б смішно й марно навчати закоренілого олігарха основ земної комуністичної етики.

— Які норми людського спілкування у вас, на Землі, — вів далі Чойо Чагас, — в яких випадках ви говорите правду?

— Завжди!

— Це неможливо. Істинної, незаперечної правди нема!

— Є її наближення до ідеалу, тим ближче, чим вищий рівень суспільної свідомості людини.

— До чого тут вона?

— Коли більшість людей усвідомлює, що будь-яке явище двостороннє, що правда має двоє облич і залежить від життя, яке змінюється….

— Отже, нема абсолютної правди?

— Гонитва за абсолютним — одна з найтяжчих помилок людини. Це породжує однобокість, тобто напівправду, а вона гірша, ніж просто брехня, — вона ошукує менше число людей і не страшна для людини тямущої.

— І ви завжди тримаєтесь цього правила? Неухильно?

— Неухильно! — твердо відповіла Родіс і тут же подумки знітилася, згадавши інсценівку, розіграну на зорельоті.

— Тоді скажіть правду: нащо ви прибули сюди, на планету Ян-Ях?

— Повторюю попереднє пояснення. Наші вчені вважають вас нащадками землян п’ятого періоду древньої епохи, яку називають на Землі ЕРС — Ерою Роз’єднаного Світу. Ми припускаємо, що ви наші прямі родичі. Та хіба це не очевидно, досить подивитися на нас з вами?

— Народ Ян-Ях іншої думки, — чітко сказав Чойо Чагас, — але припустимо, що сказане вами — правда. Що ж далі?

— Далі ми б хотіли спілкуватися. Обмінятися досвідом, вивчити уроки помилок, зарадити скруті, можливо, навіть, злитися в одну сім’ю.

— Он воно що! Злитися в одну сім’ю! Так вирішили ви, земляни, за нас! Злитися в одну сім’ю! Підкорити народ Ян-Ях. Такі ваші таємні наміри!

Фай Родіс випросталась і завмерла, дивлячись у вічі Чойо Чагаса. Її зелені очі потемніли. Якась незнайома сила скувала волю голови Ради Чотирьох. Він поборов скороминуще відчуття гніву і вів далі.

— Хай наші побоювання перебільшені, але ж ви не запитали нас, прибувши сюди. Чи треба мені називати всі причини, за якими наша планета відмовляє всім і будь-яким прибульцям із чужих світів?

— А особливо із світу таких схожих на вас людей, — підказала Родіс думку, не висловлену Чагасом.

Той ковзнув по жінці підозрілим поглядом вузьких очей: “Відьма, чи що?” — і ствердно кивнув головою.

— Я не можу повірити, що люди Ян-Ях відмовилися б заглянути в океан безмежних знань, відкритий їм завдяки нашій планеті й Великому Кільцю!

— Я не знаю, що це таке.

— Тим більше! — Родіс здивовано глянула на Чойо Чагаса, нахилилася ближче. — Хіба для вас не головне — примноження краси, знань, гармонії і в людині, і в суспільстві?

— Це ваша правда! А наша — це обмеження знань, бо вони відкривають людині страхітливу прірву космосу, на краю якої вона усвідомлює свою нікчемність, втрачає віру в себе. Руйнується цінність простих і прекрасних проявів життя. Щастя людини бути задоволеною тими умовами, в яких вона народжена й перебуватиме завжди, бо вихід із них — це смерть, ніщо, іскра, що згасла на вітрі. І ми створили тут щастя не для того, щоб його зруйнували прибульці, нехай навіть ті, які претендують на кровну спорідненість із нами!

— Щастя молюска, що сховався в мушлю і ось-ось має бути роздушений неминучим збігом обставин, який— раніше називали на Землі, та й тепер називають у вас долею.

— У нас усе передбачено!

— Без знання? А недавні катастрофічні наслідки перенаселення? Вся ваша планета вкрита кладовищами — десятки мільярдів жертв невігластва й затятості, — гірко мовила Фай Родіс. — Звичайна розплата за цивілізацію, позбавлену мудрості. Допустити сліпе переповнення екологічної ніші,[2] як для будь-якого виду тварин?! Сумний і ганебний кінець для гомо сапієнс — людини мудрої.

— Он як? Вам відома історія Ян-Ях? Звідки? — підозріливо примружився Чойо Чагас.

— Лише уривок з повідомлення чужого зорельота, який спостерігав вашу планету двісті вісімдесят років тому. Йому відмовили в посадці ваші попередники, котрі також уявили, ніби вони тримають у своїх руках долю планети. — Фай Родіс сказала це глузливо й різко, розуміючи, що лише так можна пробити шкаралупу самовпевненої величі цієї людини.

Чойо Чагас схопився і зміряв Родіс з голови до ніг таким поглядом, від якого у підвладних йому людей підкошувались ноги й відбирало мову. Жінка Землі підвелася, спроквола й незворушно розглядаючи володаря, як щось цікаве, що підлягає вивченню. Люди Землі здавна навчилися тонко відчувати психологічну атмосферу, яка оточує кожну людину, і з неї судити про її думки й почуття.

— Знищення тих, хто не згоден — прийом давній і застарілий, — сказала вона, читаючи думки володаря. — Не лише за посланців інших світів, провісників космічного братерства розуму, але й за людей свого народу кінець кінцем доведеться відповідати.

— Яким чином? — стримуючи лють, запитав Чойо Чагас.

— Якщо дослідники запровадять на планеті шкідливу жорстокість і навмисну дезинформацію, перешкоди для шляхів пізнання, що веде до невігластва населення, тоді вони можуть апелювати до арбітражу Великого Кільця.

— І що ж тоді?

— Ми лікуємо хвороби не тільки окремих людей, а й цілих суспільств. І особливу увагу надаємо профілактиці соціальних нещасть. Мабуть, слід було б це зробити на планеті Ян-Ях кілька століть тому…

— Ви з’явилися з повчаннями, коли ми вже самі виплуталися з дуже тяжкого становища, — заспокоюючись, сказав голова Ради Чотирьох.

— Ви знаєте, що земляни колись не могли подолати гігантський простір. Та ми й не підозрювали, що наші предки із Землі змогли подолати таку неймовірну відстань. Якби не дослідники із Цефея… А втім, навіщо ми даремно гаємо час. Спробуйте відкинути роль всесильного володаря. Допоможіть нам пізнати вас. А результат визначить ваші подальші рішення.

— А ваші?

— Я не можу вирішувати сама нічиїх доль — навіть тих, хто довірився мені. Ось чому я не володар у вашому розумінні.

— Візьму до відома, — сказав Чойо Чагас, який знову став люб’язним і запропонував Родіс сісти. — Чи обдумали ви план ознайомлення з нашою планетою?

Фай Родіс виклала свої міркування. Чойо Чагас слухав уважно і, на подив Родіс, не висловив ніяких заперечень. Він стояв, поглядаючи на кришталеву кулю і нібито замислившись. Родіс замовкла, і він, не відводячи очей від кулі, дав згоду на всі поїздки своїх гостей.

— За однієї лише умови, — раптом повернувся він до Фай Родіс, — якщо ви тим часом залишитесь гостею садів Цоам!

— Як заложниця? — напівжартома-напівсерйозно запитала Родіс.

— Ні, що ви! Просто я першим повинен дізнатися про свою “прабатьківщину”, — іронічно відповів він.

— Невже ви нічого не знаєте про неї?

Чойо Чагас ледь помітно здригнувся й ухилився від мудрих зелених очей.

— Зрозуміло! Ми з Білих Зірок, як визначено нашими вченими. А ви зовсім інші. Ви не бачите себе збоку й не розумієте, наскільки ви відмінні від нас. Насамперед у вас нечувана швидкість рухів, думок, яка поєднується з упевненістю й очевидним внутрішнім спокоєм. Все це може неабияк розлютити.

— Це погано. Ви демонструєте неповноцінність, глибоко зачаєну у вашій душі, праматір будь-якої жорстокості. Коли приходять до влади люди з таким комплексом, вони замість прикладу доблесті й служіння людині починають сіяти навколо себе озлоблення і приниження, і воно розходиться як кола по воді.

— Пусте! Це вам лише здається, людям з чужою нам психологією.

Фай Родіс підвелася так швидко, що Чойо Чагас зіщулився від несподіванки, як хижий звір. Але вона тільки доторкнулася до кришталевої кулі, яка зацікавила її своїми особливими переливами барв.

— Ці ворожильні кулі для аутогіпнозу вміли робити на Землі лише в Японії п’ять тисячоліть тому. Стародавні майстри вирізьблювали їх з прозорих природних кристалів кварцу. Головна оптична вісь кристала орієнтована по осі кулі. Для ворожіння потрібні дві кулі, одну ставлять віссю вертикально, другу — горизонтально, як ваш Тор… ваша планета. Де ж друга куля?

— Лишилась у предків на Білих Зорях.

— Можливо, — байдуже згодилася Родіс, ніби втративши інтерес до дальшої розмови.

Уперше в житті голова Ради Чотирьох відчув незвичайну бентегу. Він опустив голову. Кілька хвилин обоє мовчали.

— Я познайомлю вас із моєю дружиною, — несподівано сказав Чойо Чагас і безшумно зник за складками зеленої тканини. Фай Родіс лишилася стояти, не відводячи погляду від кулі й ледь усміхаючись своїм. думкам. Нараз вона простягла руку до пояса й витягла маленьку металеву трубку. Приклала її до підставки ворожильної кулі, і в ній опинилася крихітна порошина чорного дерева, цілком достатня для аналізу.

Фай Родіс не здогадувалася, що удостоїлась нечуваної почесті. Особисте життя членів Ради Чотирьох завжди було прихованим. Вважалося, що ці надлюди взагалі не опускаються до таких житейських справ, як одруження, зате можуть взяти в коханки будь-яку жінку планети Ян-Ях. Насправді Еолодарі брали дружин і коханок лише з вузького кола найвідданіших їм людей.

Чойо Чагас увійшов безшумно й несподівано. Очевидно, це було його звичкою. Він кинув швидкий погляд навсебіч і лише потім подивився на нерухому гостю.

— Вони на місці, — тихо сказала Родіс, — тільки…

— Що — тільки? — нетерпляче вигукнув Чойо Чагас, хутко перетнув кімнату й відіп’яв складчасте драпірування, яке нічим не відрізнялося від оббивки стін. У ніші за нею стояв чоловік і широко розкритими очима дивився на свого володаря. Чойо Чагас гнівно закричав, проте вартовий не зрушив з місця. Чойо Чагас кинувся в інший бік. Родіс жестом зупинила його.

— Другий теж у такому ж стані!

— Це ваші жарти? — у нестямі запитав владика.

— Я остерігалася зустріти нерозуміння, як учора з вікном, — вибачливо призналася Родіс.

— І ви можете це зробити з кожним? Навіть зі мною?

— Ні. Ви входите до тієї п’ятої частини всіх людей, яка не піддається гіпнозу. Спочатку треба зламати вашу підсвідомість. А втім, ви це знаєте… У вас зібрана і тренована воля, могутній розум. Ви підкоряєте собі людей не тільки впливом слави, влади, відповідної обстановки. Хоча й цими способами користуєтесь чудово. Ваша приймальна зала: ви вгорі, в осяянні, а внизу, в сутінках, — усі інші, нікчемні прислужники.

— Хіба погано придумано? — запитав Чойо Чагас з ноткою зверхності.

— Ці речі здавна відомі на Землі. І значно величніші!

— Наприклад?

— У стародавньому Китаї імператор, він же Син Неба, щорічно відправляв молитву про врожай. Він ішов з храму в спеціальну мармурову альтанку — вівтар — через парк дорогою, по якій мав право ходити лише він. Дорога була піднята до верхівок дерев парку й вимощена ретельно вкладеними плитами мармуру. Він прямував у цілковитій самотині й тиші, несучи посудину з жертвою. Кожному, хто траплявся ненароком там, унизу, під деревами, негайно стинали голову.

— Отже, для повної величі мені слід було б учора зітнути голови всім вам?.. Та облишмо це. Як ви справилися з моїми вартовими?

— Дуже легко. Вони треновані на безвідповідальне й бездумне виконання. Це призводить до тупості, втрати розумного сприйняття і сили волі — головного компонента стійкості. Це вже не індивідуальність, а біомашина із закладеною в неї програмою. Нема нічого простішого, як замінити програму…

Із-за драпірування несподівано, як і її чоловік, з’явилася жінка незвичайної для тормансіанок вроди. Одного зросту із Фай Родіс, значно тендітніша, вона рухалася з особливою гнучкістю, явно розрахованою на ефект. Волосся, таке ж чорне, як у Родіс, але матове, а не блискуче, було зачесане назад з високого гладенького лоба, лягаючи на скроні й потилицю важкими хвилями. На тім’ї виблискували дві переплетені змії з роззявленими пащами, тонко викарбувані із світлого, з рожевуватим відблиском металу. Намисто такого ж металу у вигляді мережаних квадратів, з’єднаних рожевим камінням з алмазним блиском, охоплювало високу шию і спускалося чотирма сяючими підвісками в улоговину між грудьми, ледве прикритими фестонами пружного корсажу. Похилі вузькі плечі, красиві руки й більша частина спини були оголені, зовсім не за правилами повсякденного одягу Торманса.

Довгі, ледь розкосі очі під ламаними бровами дивилися пильно й владно, а губи великого рота з трохи піднятими куточками були щільно стиснуті, виражаючи невдоволення.

Жінка зупинилась, безцеремонно розглядаючи свою гостю. Фай Родіс перша рушила навстріч.

— Не обманюйте себе, — стиха сказала вона, — ви, безперечно, вродлива, але прекраснішою за всіх бути не можете, як ніхто у всесвіті. Врода має безліч відтінків — у цьому багатство світу.

Дружина володаря примружила темно-коричневі очі й подала руку жестом власної величності, в якому проступало щось удавано дитяче. Фай Родіс, котра вже засвоїла привітання Торманса, обережно стиснула її вузеньку долоню.

— Як вас звуть, гостя із Землі? — спитала та високим різкуватим голосом, уривчасто, ніби наказуючи.

— Фай Родіс.

— Звучить гарно, хоча ми звикли до інших поєднань звуків. А я Янтре Яхах, в буденному скороченні — Ян-Ях.

— Вас назвали по імені планети! — вигукнула Родіс. — Вдале ім’я для дружини верховного володаря.

На губах жінки Торманса промайнула зневажлива усмішка.

— Що ви! Планету назвали моїм іменем.

— Дивовижно! Перейменовувати планету з кожною новою володаркою — який величезний і даремний труд! Адже треба переписувати всі позначення, та й у книжках плутанина!

— Клопіт із зміною імен — дрібниці! — втрутився Чойо Чагас. — Нашим людям не вистачає роботи, тож працівники завжди знайдуться.

Фай Родіс уперше зніяковіла й мовчки стояла перед володарем планети та його чарівною дружиною.

Обоє по-своєму витлумачили її збентеження і вирішили, що настав сприятливий момент для завершення аудієнції.

— Унизу, в жовтому залі, чекає інженер, він допомагатиме вам одержувати інформацію. Він весь час перебуватиме тут, з’являючись за першим вашим покликом.

— Ви сказали — інженер? — перепитала Родіс. — Я розраховувала на історика. Адже я невіглас у питаннях технології. Крім того, у нас на Землі історія — найважливіша галузь знань, наука наук.

— Щоб розпоряджатись інформацією, потрібен інженер. У нас так заведено. — Чойо Чагас поблажливо усміхнувся.

— Дякую, — Родіс уклонилась.

— О, ми зустрінемося ще не раз! Коли ви покажете мені фільми про Землю?

— Коли захочете.

— Гаразд. Я виберу час і повідомлю. До речі, — Чойо Чагас кивнув на драпірування, — виведіть їх із гіпнотичного стану.

— Можете подати сигнал, вони вільні.

Чойо Чагас клацнув пальцями, і тієї ж секунди обидва вартові вийшли із схованок з похиленими головами. Один із них пішов попереду Фай Родіс через коридори до зали, завішаної чорним драпіруванням і встеленої чорними килимами. Звідси сходи з чорного каменю двома півколами спускалися до золотисто-жовтої нижньої зали. Вартовий зупинився біля балюстради, і Фай Родіс пішла вниз одна, відчуваючи дивну полегкість, ніби за похмурою чорнотою вгорі залишилася тривога про долю експедиції.

Посередині на жовтому килимі стояв чоловік, блідіший за звичайного тормансіанина, з густою і короткою чорною бородою, схожий на старовинний портрет епохи ЕРС. Могутній лоб, густі брови, що нависали над ледь опуклими фанатичними очима, вузька дуга чорних вусів… Чоловік неначе в трансі дивився, як спускалась по чорних сходах жінка Землі, навдивовижу правильні й тверді риси обличчя якої були напівприхо-вані прозорим щитком. Щось нелюдське випромінювали її широко розкриті зелені очі під прямою лінією брів. Вона дивилась ніби крізь нього в безмежні, їй одній відомі далі. Тормансіанин відразу зрозумів, Що це дочка світу, не обмеженого однією планетою, відкритого просторам всесвіту. Подолавши хвилинну розгубленість, інженер підійшов.

— Я — Хонтеело Толло Фраель, — чітко вимовив він трислів-не ім’я, що означало нижчий ранг.

— Я — Фай Родіс.

— Фай Родіс, я посланий у ваше розпорядження. Моє ім’я складне, особливо для гостей з чужої планети. Називайте мене просто Таель, — інженер усміхнувся зніяковіло й лагідно.

Родіс зрозуміла, що це перша по-справжньому добра людина, яку вона зустріла на планеті Ян-Ях.

— У вас є якісь додатки до імені, що означають повагу, вирізняють розум, працю, геройство, як у нас на Землі?

— Ні, нічого подібного. Всіх коротко називають “кжи” — короткожитель, жителька; вчених, техніків, людей мистецтва, які не підлягають ранній смерті, “джи” — довгожителями, а до правителів звертаються зі словами “великий”, “всемогутній” або “повелитель”.

Фай Родіс обмірковувала почуте, а інженер нервово водив по килиму носком свого черевика, твердого й рипучого на відміну від безшумного, м’якого взуття “Змієносців”.

— Може, ви хочете пройти в сад? — несміливо запропонував він. — Там ми можемо…

— Ходімо… Таель, — сказала Родіс, даруючи інженерові усмішку.

Він зблід, повернувся і пішов попереду. Через вікно-двері вони спустилися в сад, до вузеньких алей, розпланованих геть по-земному.

Фай Родіс роздивлялася, пригадуючи, де вона бачила щось схоже. Чи не в якійсь із шкіл третього циклу в Південній Америці?

Безпелюсткові квіти-диски, яскраво-жовті по краях і густо-фіолетові всередині, що погойдувалися на тоненьких голих стеблах над бірюзовою травою, нічим не нагадували Землю. Чужими здавалися жовті лійкоподібні дерева. Через біофільтри ледь чутно проникав пряний запах інших квітів, різкого синього відтінку, які кетягами звисали з куща довкруж овальної галявини. Фай Родіс ступила крок до широкої лави, збираючись сісти, але інженер енергійно показав в інший бік, де конічний горбик увінчувала альтанка у вигляді корони з тупими зубцями.

— Це квіти бездумного відпочинку, — пояснив він, — досить посидіти там кілька хвилин, щоб поринути в заціпеніння без думок, страху й турбот. Тут полюбляють сидіти верховні правителі, і слуги приходять за ними у призначений час, інакше людина може пробути тут невизначено довго!

Тормансіанин і гостя із Землі піднялися в альтанку з виглядом на сади Цоам. Далеко внизу, за голубими стінами садів, біля підніжжя плоскогір’я, розкинулося величезне місто. Його скляні вулиці виблискували, немов річкові протоки. Але води бракувало навіть у садах Цоам. У підземних трубах шуміли струмки й деінде вливалися в невеликі басейни. Від височенних воріт навіть сюди долинала безладна музика, зливаючись із шумом голосів, сміхом і окремими вигуками.

— Там щось коїться? — запитала Родіс.

— Нічого. Там вартові й прислуга садів.

— Чому ж вони такі невитримані? Хіба правителі, які тут живуть, не вимагають тиші?

— Не знаю. В місті шуму набагато більше. В палаці не чутно, а до зручностей інших їм байдуже. Слуги володарів нічого не бояться, якщо до вподоби своїм володарям.

— Тоді вони їх дуже погано виховують!

— А навіщо? І що ви маєте на увазі?

— Насамперед уміння стримувати себе, не заважаючи іншим людям. У цьому єдина можливість зробити спільне життя щасливим для всіх без винятку.

— І ви досягли такого на Землі?

— Значно більшого. Вищих ступенів сприйняття і самодисципліни, коли думаєш спершу про іншого, потім про себе.

— Це неможливо!

— Це досягнуто вже тисячоліття тому.

— Виходить, і у вас не завжди було так?

— Авжеж. Людина подолала незліченні перепони. Але найважчим і найголовнішим було подолання самого себе не задля одиниць, а для всієї маси. А згодом це стало просто. Вміння розуміти людей і допомагати їм принесло відчуття власної значимості, для якого не вимагалося ні особливого таланту, ні виняткової інтелектуальності — це і є шлях більшості людей. Вони відчули, як стають чуйнішими, вправнішими й відкритішими, з величезною перевагою над вузькими інтелектуалами, навіть і розумнішими.

Інженер промовчав, прислухаючись до далекого ревіння радіо й людського гомону.

— А тепер розкажіть мені про способи зберігання інформації на планеті Ян-Ях. І допоможіть одержати її.

— Що цікавить вас насамперед?

— Історія заселення планети з часу приходу сюди ваших людей і донині. Особливо мене цікавлять періоди максимального заселення та подальшого різкого спаду населення Ян-Ях. Звичайно, з економічними показниками і зміною ідеології.

— Усе, що стосується нашої появи тут, заборонено. Так само закрита вся інформація про періоди Великої Біди й Мудрої Відмови.

— Не розумію.

— Володарі Ян-Ях нікому не дозволяють вивчати так звані заборонені періоди історії.

— Неймовірно! Мені здається, тут якесь непорозуміння. А поки що познайомте мене хоч би з тією історією, яку дозволено, але тільки з точними економічними показниками і статистичними даними обчислювальних машин.

— Дані обчислювальних машин нікому не показуються, не показувались і раніше. Для кожного періоду вони обробляються спеціальними людьми в секретному порядку. Обнародувалось лише дозволене.

— Яке ж значення мають ці відомості для науки?

— Майже ніякого. Кожен період правителі старалися подати таким, яким хотіли.

— Чи є можливість добути справжні факти?

— Лише побічним шляхом, у рукописних мемуарах, у літературних творах, які уникли цензури чи знищення.

Фай Родіс підвелась. Інженер Толло Фраель теж підвівся, похнюпившись, принижений у своєму рабстві дослідника. Родіс поклала руку на його плече.

— Так і вчинимо, — лагідно сказала вона. — Спочатку загальний нарис історії в дозволеному обсязі, потому постарайтеся знайти все, що вціліло від минулих цензур, виправлень, точніше — спотворень і прямої дезинформаціі. Не журіться, на Землі були схожі періоди. А що сталося згодом, невдовзі побачите.

Інженер мовчки провів її до палацу.

Розділ VI

ЦІНА РАЮ

— Евізо, де Родіс?

— Не знаю, Вір.

— Я не бачив її три дні.

Чеді шукала її всюди — від Кола Відомостей до покоїв верховного володаря, але туди її не допустили.

— Родіс зникла після показу наших стереофільмів, як тільки Тівіса й Тор полетіли до хвостової півкулі Торманса, так і не дочекавшись дозволу зняти скафандри, — сказав Вір.

— На жаль, — згодилась Евіза, — доведеться ще трохи поносити панцир. Я звикла до металевої шкіри, та коли звільнилася від трубок і лицьових щитків — стало просто чудово. Біофільтри заважають значно менше… А ось і Ген Атал! Чи знаєте ви що-небудь про Родіс?

— Родіс у Залі Темряви. Я піднімався по чорних сходах, а вона йшла поруч з Чойо Чагасом у супроводі вартових, яких так недолюблює Чеді.

— Не подобається мені все це, — сказав Вір Норін.

— Чому ви тривожитесь? — спокійно запитав Ген Атал. — Фай усамітнюється з Чагасом. Володар з володарем, як вона жартує.

— Ці нечеми-володарі, котрі зневажають дисципліну, схожі на тигрів. Вони небезпечні своїми нестримними емоціями, які штовхають їх на безглузді вчинки. А СДФ Родіс стоїть тут вимкнений.

— Зараз побачимо, — інженер броньового захисту зробив у повітрі хрестоподібний жест руками.

Коричнево-золотистий, кольору Генового скафандра СДФ відразу підбіг до його ніг. Кілька секунд — і циліндр на високій ніжці, що висунулася з купола спини робота, загорівся бузково-рожевим світлом. Перед стіною кімнати згустилося, фокусуючись, зображення частини пілотської кабіни “Темното Полум’я”, перетвореної на пост зв’язку і спостереження.

Миловидне обличчя Неї Холлі здавалося стомленим у полисках зелених, голубих і оранжевих вогників, що засвічувалися на різних пультах.

Нея привітала Гена і, раптом насторожившись, запитала;

— Чому не в обумовлений чак?

— Треба глянути на “дошку життя”, — сказав Ген.

Нея Холлі перевела погляд на світло-кремову панель, де яскраво й рівно світилися сім зелених вогнів.

— Бачу сам! — вигукнув Ген, попрощався з Неєю і вимкнув робота.

— Ми все взнали! — сказав він Евізі й Віру. — Родіс жива, і сигнальний браслет на ній, але, можливо, її тримають… як це називається…

— У полоні! — підказав Вір Норін.

— г Хто в полоні? — продзвеніла позаду Чеді.

— Фай Родіс! Вір бачив її в Залі Темряви з Чойо Чагасом три дні тому, а ми зовсім з нею не зустрічалися.

— То ходімо в Залу Темряви, і хай Ген покаже, куди вони зникли, — Чеді хутко пішла попереду.

У кінці серпоподібної зігнутої галереї вони спустилися на чорні килими, оточені колом чорних колон, альковів і стін Зали Темряви, як її називали зорелітники.

Ген Атал відійшов до сходів з балюстрадою, подумав кілька секунд і впевнено попрямував до темного простору між двома зближеними колонами. Двері за ними виявилися замкнутими. Після кількох невдалих спроб відчинити їх Ген Атал різко постукав.

— Хто сміє вриватися в покої володаря Ян-Ях? — гаркнув згори посилений електронними приладами голос охоронця.

— Ми, люди Землі, шукаємо свою володарку! — зарепетував, удаючи підсилювач, Вір Норін.

— Нічого не знаю. Вертайтеся до себе і ждіть, поки володарі не вважатимуть потрібним з’явитися до вас!

Земляни переглянулися. Чеді шепнула щось Віру Норіну, і астронавігатор по-хлоп’ячому усміхнувся.

— Володар Торманса робить так! — і він клацнув пальцями. За кілька секунд почулося легке тупотіння дев’ятиніжки, І

в чорній залі появився червоно-фіолетовий СДФ.

— Що ви затіяли, Вір? — стурбовано запитала Евіза. — Коли б не нашкодити Родіс!

— Гірше не буде. Настав час дати невеликий урок всіляким там володарям та верховним істотам, яких тут так багато.

Евіза відійшла вбік з осудливим, проте зацікавленим виглядом, а Чеді й Ген Атал захоплено наблизилися до Вір Норіна. За командою астронавігатора СДФ висунув уперед круглу блискучу коробочку на грубому кільчастому кабелі.

— Закрийте вушні фільтри, — розпорядився Вір.

Несамовите вищання прорізало безмовність палацу. Коробочка СДФ описала в повітрі паралелограм, і величезні двері повалилися всередину темного проходу. Звідти почулись перелякані крики.

Вір Норін повів рукою, випромінювач ультразвуку сховався під СДФ, поступившись звичайному розтрубу фонопередавача.

— Фай Родіс! Викликаємо Фай Родіс! — від гучного ревіння СДФ згори посипалися шматочки скла, хитнувся і погас грушеподібний світильник, підвішений між колонами.

— Кличемо Фай Родіс! — ще голосніше залементував СДФ, і раптом земляни відчули, що підлога чорної зали пливе з-під ніг, а вони ковзають по похилій галереї. Від несподіванки, попри всю блискавичну реакцію землянина, Вір Норін не встиг вимкнути свій СДФ. Дев’ятиніжка продовжувала звертатися до Фай Родіс у непроглядній теміні підвалу, куди скотились усі четверо землян.

Вір Норін черкнув долонею по повітрі, і СДФ замовк. Сліпучі ліхтарі схрестили свої промені на обличчях землян. Вони ледве могли розгледіти, що провалилися в круглий підвал зі стінами з необробленого, грубо склепаного заліза. З п’яти боків зяяли низькі проходи, в кожному появилась група охоронників у ліловій уніформі, які спрямували чорні розтруби своєї зброї на зорелітників.

Дев’ятиніжка виставила випромінювач захисного поля, схожий на гриб із загостреною шапкою. Земляни зосереджено оглядалися, розмірковуючи, як вибратись із пастки. Спокійний вигляд порушників священного покою палацу розлютив охоронників. Роззявляючи чорні роти в нечутному крикові, вони кинулись до групи землян, але були відкинуті до залізних стін. З лівого проходу з’явились люди з нашивками “око в трикутнику”.

— Підлий пристрій! — обурено вигукнула Чеді.

— Дотепний з їхньої точки зору, — сказав Ген Атал,

— Я думаю, як би пробити стелю і піднятися в Жовту Залу, — задумливо сказав Вір Норін. — Але на це піде надто багато енергії.

— Чи не ліпше зачекати, що буде далі? — порадила Евіза.

— Атож! — згодився астронавігатор.

Довго чекати не довелося. Лілові вартові зробили кілька пострілів із своєї зброї. Зорелітники нічого не чули — захисне поле не пропускало навіть звуків, лише помітили спалахи малинового полум’я, що виривалося з розтрубів. Відбиті захисним полем кулі вдарили рикошетом по тих, хто їх випустив. Ті, що стріляли, із спотвореними обличчями попадали на залізну підлогу.

Вір Норін занепокоєно глянув на покажчик — батареї виснажувались. Він шкодував, що ще чотири могутні помічники стоять у їхніх кімнатах нагорі без дії — Фай Родіс просила вимикати роботів, щоб якимось випадковим сигналом не змусити їх порушити суворі правила.

Несподівано — а тут, на Тормансі, все траплялося несподі-. вано, адже через незнання характеру і суспільних відносин Тормансіан гостям із Землі було важко передбачити розвиток подій — розгубленість минулась, і лілові охоронці, винісши поранених, сховалися в проходах, а в монотонне гудіння захисного поля врізався сигнал Фай Родіс.

— Вимкніть СДФ, Вір!

З полегкістю зітхнувши, астронавігатор сховав “парасольку” і почув у підсилювачах наказ Чойо Чагаса: “Непорозуміння припинити, розійтись, “очам” провести гостей нагору, до їхніх покоїв”.

За кілька хвилин великий підіймач доставив чотирьох героїв до того згину коридора, звідкіля починалися хори Залу Темряви. Біля розчиненого вікна в сад виділявся чіткий силует Фай Родіс. Протяг ледь ворушив її коротке чорне волосся. Першою до неї кинулась Чеді. Родіс поклала руки на її плечі. Губи її усміхались, але очі були сумні, сумніші, ніж у перші дні перебування на Тормансі.

— Наробили переполоху, любі! — вигукнула Родіс без осуду. — Я ще не полонена… ще!

— Але так надовго зникнути! — покартала Евіза.

— Справді, я вчинила погано. Та стільки побачила за ці дні, що забула про ваше хвилювання.

— Все одно треба було трохи протверезити їх тут, — гнівно насупився Ген Атал. — Життя стає нестерпним від безглуздих обмежень, сміховинного самовдоволення і розсіяного довкола страху.

— Але Фай слід відпочити, — перебила Чеді.

Ставши під живильний душ негативних іонів, у той час як тонкі лапки СДФ легкими доторками біологічно активізованих рукавиць масажували її, Фай Родіс перебирала спогади про дні, проведені в покоях Чойо Чагаса. Це випробування похитнуло її впевненість у визначеному раніше плані.

Усе почалося з демонстрації стереофільмів Землі. З допомогою двох СДФ по спеціальному каналу “Темне Полум’я” почав передавати дуже натуральні яскраві зображення, які по-старовинному називають на Землі стереофільмами. Для жителів Ян-Ях вони виявилися дивом, живими картинами життя далекої планети.

Члени Ради Чотирьох, їхні дружини, кілька вищих сановників, інженер Таель, затамувавши подих, стежили, як перед ними розгорталися картини природи й життя людей Землі.

На превелике здивування тормансіан, нічого таємничого й незрозумілого в усіх сферах життя цього чудового будинку людства не було. Гігантські машини, автоматичні заводи і лабораторії в підземних чи підводних приміщеннях. Тут у незмінних фізичних умовах тривала невтомна робота механізмів, які наповнювали продуктами дископодібні будівлі підземних складів, звідки розбігалися транспортні лінії, теж сховані під землею. А під голубим небом розкинувся простір для людського життя. Тормансіани побачили неосяжні парки, широкі степи, чисті озера й річки, незаплямованої білизни гірські сніги й шапки криги в центрі Антарктиди. Після тривалої економічної боротьби міста остаточно поступилися зоряним і спіралеподібним системам селищ, між якими були розкидані центри дослідження й інформації, музеї та будинки мистецтва, пов’язані в одну гармонійну мережу, що простягалася по найзручніших для помешкання зонах помірних субтропіків планети. Інакше виглядали шкільні садиби різних циклів. Вони розташовувалися меридіально й надавали різноманітності умовам життя підростаючого покоління комуністичного світу.

Самі земляни спочатку видалися жителям Ян-Ях надто серйозними й зосередженими. Їхня небагатослівність, несхильність до насмішкуватості й повне несприйняття будь-якого блюзнірства, постійна зайнятість і стримане вираження почуттів в очах балакучих, нетерплячих, психічно нетренованих тормансіан здавалися нудними, позбавленими справді людського змісту.

Лише опісля жителі Ян-Ях зрозуміли, що ці люди сповнені безтурботної веселості, породженої не легковажністю і невіглаством, а усвідомленням власної сили й неослабної турботи всього людства. Простота й щирість землян випливали з глибокого усвідомлення відповідальності за кожен вчинок і з витонченої гармонії індивідуальності, зусиллями тисяч поколінь приведеної у відповідність із суспільством і природою.

Серед них не було шукачів сліпого щастя, і тому не було людей розчарованих, які зневірилися в усьому. Були відсутні психологічно слабкі індивіди, котрі гостро відчувають свою неповноцінність і через це отруєні заздрістю і садистською люттю. На вольових і правильних обличчях не проглядалося ні розгубленості, ні настороженого побоювання, ні стурбованості про долю свою і своїх близьких, яка ізолює людину від ї побратимів.

Тормансіани не побачили жодної знеможеної нудьгою людини. Земляни усамітнювалися для роздумів, переживань, для відпочинку після щойно завершеної тяжкої праці. Але тимчасова нерухомість і глибокий спокій були готові в одну мить змінитися могутньою дією думки і тіла.

Живі видіння прекрасної Землі розбудили гостру, незнану раніше тугу в невеличкої купки землян, відрізаних від батьківщини неймовірною безоднею простору. Тормансіани намагалися не помічати нездоланну привабливість побаченого світу, вони переконували себе в тому, що їм показали навмисне підготовлені інсценування. Але гігантські охоплення, всепланетний масштаб видовища свідчив про правдивість стереофільмів. І, пересвідчившись у достеменності, жителі Ян-Ях перейнялися такою ж тугою, що й жителі Землі. Та причина цієї туги була інша. Тут, на вершині горба у фортеці грізних володарів, в оселі страху і взаємної ненависті, постало видовище казкового життя. Ніби їх підвели до широко розчинених воріт саду, де ніщо не приховувалось від їхніх жадібних очей і водночас було недоступне. А внизу тулилося багатомільйонне місто Центру Мудрості, назва якого звучала іронічно на курній і вбогій планеті.

— Може, досить для першого разу? — запитала Фай Родіс, помітивши втому на обличчях глядачів.

Чойо Чагас скоса глянув на присутніх, його дружина Янтре з усіх сил притискала руки до грудей. Інженер Таель підвів голову і намагався непомітно змахнути сльози, що котилися в густу бороду. Такі ж сльози Чойо Чагас побачив у Зет Уга. Спалах непоясненного гніву оволодів ним:

— Так, годі! Кінчайте!

Здивовано глянувши на володаря, Фай Родіс вимкнула зв’язок із зорельотом. СДФ погасили й сховали випромінювачі. Глядачі пішли до себе, а Фай Родіс ступила до Чойо Чагаса, який знаком попросив її затриматись. Коли в спорожнілому залі лишилися тільки вони вдвох, Чойо Чагас уперше взяв Родіс за лікоть, але злегка скривився і відпустив руку. Родіс засміялась.

— Я звик до вашого обличчя без щитка і забув, що решта метал. Інколи мені здається, що земляни звичайнісінькі роботи з головами живих людей, — пожартував володар, заводячи гостю до знайомої кімнати із зеленим драпіруванням і кришталевою кулею.

— А може, ми справді лише роботи? — запитала Родіс, вклавши в погляд і усмішку німого кокетства, і жіночий виклик.

Чойо Чагасу довелося напружити всю волю, щоб не піддатися могутній принадності земної жінки. Він одвернувся, відчинив чорну шафу й дістав предмет, схожий на стародавню люльку. Влаштувавшись у кріслі навпроти Родіс, закурив. Крізь димок, що різко пахнув, володар планети придивлявся до Фай Родіс, і його вузькі очі пойнялися пеленою забуття. Він мовчав так довго, що Родіс заговорила першою:

— Що означала ваша команда “кінчайте!”? Невже вам не сподобалася Земля?

— Фільми технічно бездоганні. Ми ніколи не бачили нічого подібного!

— Хіба справа в техніці? Я маю на увазі нашу планету.

— Не мені судити про казочки. Як я можу відрізнити брехню від правди, не знаючи про вашу планету нічого, крім оцих картинок?

Фай Родіс підвелася, трохи зіпершись на край химерного стола, й уважно подивилась на Чойо Чагаса.

— Зараз ви брешете, — сказала вона рівно, уникаючи звичного для тормансіан модулювання тональності голосу. — Допоможіть мені зрозуміти вас. Ви, людина видатного розуму, чому ви уникаєте говорити прямо, правдиво? Чого ви боїтесь?

Чойо Чагас повільно підвівся, холодний і бундючний. Фай Родіс не відступила, коли він зупинився перед нею, витягнувши шию і навалившись на стіл стиснутими кулаками. Їхній мовчазний поєдинок тривав доти, доки володар не відступив, витираючи лоба тоненькою жовтою хустиною.

— Ми могли б вас знищити, — скривився він у недобрій і недоречній посмішці, — а натомість я ще змушений перед вами звітувати!

— Невже ця жертва вас обтяжує? — інтонація Родіс звучала неприхованим глумом. — Ви боїтеся, що з’явиться ще один зореліт і обидва кораблі розтрощать ваші міста, палаци, заводи? Але я певна, що ви й ваші поплічники байдуже сприймете загибель мільйонів жителів Ян-Ях, руйнування тисячолітньої праці, зникнення видатних творів людського, генія, тільки б лишилися жити ви! Чи не так?! — зненацька різко запитала Родіс.

— Так, — здригнувшись, зізнався Чойо Чагас. — А кого жаліти? Погань, нікчемних людців з дріб’язковими почуттями? Старий мотлох віджилого мистецтва, який лежить непотрібним звалищем у припалих пилом сховищах? Шкідливих фантазерів “джи”?

— Але ж вони люди! — вигукнула Родіс.

— Де там! Ні!

— А хіба ви допомагаєте їм стати людьми? Я не можу зрозуміти вас. Найпрекрасніше в житті — зараджувати людям, і особливо коли маєш для цього владу, силу, можливості. Чи може бути більша радість? Невже ви навіть не думали про це, нещасний чоловік?

— Ні, це ви нещасна! — заволав володар. — Істинна давня приказка, що для жінки існує теперішнє і майбутнє, минуле ж — ні. Який ви історик, коли не розмієте, що море порожніх душ розливалося по планеті, випивши, обжерши, витоптавши всі її закутки!

Фай Родіс уже заспокоїлась.

— Чи відомо вам, що мозок людини наділений унікальною здатністю виправляти спотворення зовнішнього світу, і не тільки візуальні, а й розумові, які виникають через викривлення законів природи в неправильно влаштованому суспільстві? Мозок бореться з дисторсією, виправляючи її до прекрасного, спокійного, доброго. Я кажу, певна річ, про нормальних людей, а не про психопатів з комплексом неповноцінності. Хіба ви не знаєте, що обличчя людей здалеку завжди красиві, а чуже життя, побачене збоку, здається цікавим і значущим? Отже, в кожній людині закладені мрії про прекрасне, які сформувалися за тисячі поколінь, і підсвідомість схиляє нас до добра більше, ніж нам здається. Як же можна говорити про людей, як про непотріб історії?

— Мені починає подобатись ваша відвертість, — з кривою посмішкою сказав Чойо Чагас. — Але кажіть далі!

— Знаю, що ви тепер не сумніваєтесь у нешкідливості наших намірів. Скільки разів ваші люди намагалися вловити хоча б краплю ворожнечі в будь-кого з нас, навіть після пробної атаки зорельота за вашим наказом! Адже тут нічого не чиниться без наказу Ради Чотирьох?!

— Авжеж, — знову піддаючись дивній магнетичній силі жінки Землі, підтвердив володар.

— Коли так, то справа у вигаданій загрозі, яка нібито виходить від нас. Я зрозуміла, що ви хочете заборонити показувати життя Землі народові Ян-Ях. Але ви повинні діяти за якоюсь спонукою, продиктованою вашим баченням світу, системою поглядів. Ми, земляни, не угледіли у вашій примітивній пропаганді ніяких глибоких турбот про вдосконалення вашого суспільства і людей. Збереження існуючої структури потрібне лише купці правителів. В історії Землі це занапастило сотні держав і мільйони людей. Ви тут не так давно пережили катастрофу перенаселення…

Фай Родіс обірвала мову, з подивом відзначивши, що володар Торманса раптом змінився на обличчі. Чойо Чагас уперше втратив самовладання.

— Годі! Не хочу! Ні слова про Землю! Ненавиджу! Ненавиджу прокляту Землю, планету безмежного страждання моїх предків!

— Ваших предків? — запитала Фай Родіс, і в неї перехопило в горлі: її здогад підтвердився.

— Так, так, моїх, так само, як і ваших! Це таємниця, яку оберігають багато століть, і розголошення її карається смертю!

— Чому?

— Щоб не виникали мрії про минуле, про інший світ, які підточують підвалини нашого життя. Людина не повинна знати про минуле й шукати в ньому силу, адже все це змінює її переконання й породжує ідеї, несумісні з підкоренням владі. Історію треба зрізати від кореня і почати з моменту, коли дерево людства прищепилося на Ян-Ях.

Чойо Чагас хвилину стояв у роздумах, потому сів, показавши Родіс на її крісло. Він курив, зосереджено дивлячись на кришталеву кулю, а гостя із Землі сиділа нерухома, як статуя, в глибокій тиші покоїв володаря. Чойо Чагас ковзнув поглядом по її незворушній постаті і, наважившись, підвівся. З потайного місця він видобув набір інструментів, схожих на старовинні ключі. Одним, коротким і товстим, він відімкнув непомітні дверцята з товстого металу, повернув щось усередині й знову ретельно зачинив їх.

— Ходімо, — просто сказав він, відкидаючи зелену завісу перед вузенькими, як щілина, дверима.

Фай Родіс, не вагаючись, рушила за ним. Чойо Чагас опустив голову і йшов, не оглядаючись, довгим проходом, ледве освітленим тьмяним світлом вічних газових ламп. Він обернувся лише біля дверцят підіймача, пропускаючи Родіс у кабіну. Пролунав скрегіт старого механізму. Кабіна стрімко полетіла донизу. У Фай Родіс, яка чомусь чекала підйому, перехопило подих. Вони спустилися на значну глибину й вийшли в коридор, по один бік якого були залізні опори і рейки. Чойо Чагас оглянувся, заводячи свою супутницю до невеликого темного вагона й сідаючи за важелі керування. Він увімкнув шляховий прожектор, і з гуркотом, як у старовинних машин Землі, вагон помчав у непроглядну темінь.

Родіс, усміхнувшись схвильованому володареві, тихо заспівала, піддаючись гіпнозу миготливих вертикальних різноколірних знаків, і помітила, що Чойо Чагас уважно слухає, часто оглядаючись на неї в полисках сигнальних люмінофорів.

— Що за пісня? — уривчасто запитав він, прискорюючи і без того шалений біг вагона.

— “Пірнути стрімко й невблаганно у мертву і страшну глибінь, щоб врятувати з дна грузького…” — почала перекладати Родіс мовою Ян-Ях.

— Ото й усе? — запитав Чойо Чагас.

— А що ви чекали?

— Чогось войовничого. Надто бадьора й ритмічна мелодія, — сказав володар, різко гальмуючи перед квадратом фіолетового люмінофора.

Вони вийшли в морок підземелля. Лише рисочки показчиків тьмяно світилися в підлозі, мовби плаваючи в темряві.

Чойо Чагас обережно взяв Родіс за руку. Наблизившись до квадратної колони, він знайшов у ній маленький люк, відкрив його і прислухався.

— Треба пересвідчитись, що вимикач у моїй кімнаті спрацював, — пояснив він безмовній Родіс, — інакше при спробі відчинити сейф із дверними реле кожен буде вбитий на місці.

Другим ключем із зв’язки він відчинив ще один люк, узявся за схожу на стрілу рукоятку і з силою потягнув на себе. Висунувся срібний стержень, і тієї ж миті зі скреготом розчинилися важкі, як ворота, двері до яскраво освітленої просторої зали. Ледве вони увійшли, як володар натиснув на кнопку й двері зачинилися.

Родіс огледілась, поки Чойо Чагас, нагнувшись над широким кам’яним столом, щось пересував на ньому й клацав тумблерами, схожими на важелі старовинних електронних машин, які Родіс часто бачила в історичних фільмах і музеях. Приміщення теж було схоже на музей. Височіли засклені колонки шаф і стелажів, ряди щільно засунутих шухляд були помережані тьмяними ієрогліфами. Східці пересувних драбин, що посіріли від пилу, де-не-де зберігали сліди ніг тих, хто піднімався по них до верхніх полиць.

Чойо Чагас випростався, урочистий і блідий. Він скидався на древнього жерця, хранителя сокровенних знань, та й насправді він ним був.

— Ви знаєте, куди ми прийшли! — хрипко запитав володар.

— Я збагнула. Тут зберігається те, що ви… ваші предки привезли на зорельотах із Землі. — Фай Родіс напружилась від хвилювання. Ще б пак, історик ЕРС потрапляє до сховища свідчень про найтемніший, певне, період ери великих переворотів напередодні ЕСВ — Ери Світового Возз’єднання! Родіс шанобливо торкнулася громіздкого пульта, очевидно, знятого із зорельота далеких часів — одного з перших кораблів, який відчайдушно пірнув у незвідані глибини всесвіту, що виявилися безмірно складними.

Чойо Чагас підбадьорливо кивнув збентеженій Фай Родіс і вказав їй на ряд жорстких стільців з металу й пластмаси в центрі зали.

— Я розумію, що тут для вас усе цікаво. Проте ми, не забувайте цього, продовжуємо розмову. Ви переглянете фільми, привезені предками як пам’ять про планету, звідки вони втекли. Втекли з примарною надією на порятунок, але знайшли незайману планету і нове життя, яке обернулося старим. Коли сумнів чи неясність шляху долає стомлені нерви, я приходжу сюди, щоб насититись ненавистю і в ній почерпнути силу.

— Ненависть до чого, до кого?

— До Землі і її людства! — з притиском сказав Чойо Чагас. — Подивіться ось цю серію. Мені не буде потреби пояснювати вам мотиви заборони ваших стереофільмів. Побачивши історію вашого раю, — з їдкою гіркотою сказав володар, — хто не засумнівається в правді показаних вами видовищ? Як могло статися, щоб пограбована, знівечена планета перетворилась на чудовий сад, а розлючені люди, котрі не вірили ні в що, зробилися ніжними друзями? Які знаряддя, які шляхи залізного страху тримають народи Землі в лещатах такої дисципліни? А втім, хіба ви скажете? Ви вмієте зваблювати. Я сам це відчув. Пам’ятаєте легенду про Цірцею, чаклунку, яка перетворювала людей у свиней? Іноді мені здається, що ви Цірцея…

— Цірцея — чудовий міф з давніх-давен, який виник ще від матріархальних божеств про сексуальну магію богині залежно від рівня еротичного прагнення: або вниз — до свинства, або вгору — до богині. Він майже завжди тлумачився неправильно. Врода і бажання володіти жінкою викликають свинство лише в психіці тих, хто не піднявся в своїх сексуальних почуттях вище тварин. Жінки в давні часи дуже рідко розуміли шляхи боротьби із сексуальною дикістю чоловіка, і ті, хто це знав, вважалися Цірцеями. Зустріч із Цірцеєю була пробним каменем для будь-якого чоловіка, щоб дізнатися, чи людина він в Еросі. Сексуальна магія діє лише на низький рівень сприйняття Краси й Еросу. Хочете спробувати? — запропонувала Родіс і, до невпізнання змінившись, спрямувала на володаря погляд широко відкритих владних очей, гордовито вигнувши свій величаво стрункий стан.

Темна сила скувала волю Чойо Чагаса, якась могутня пружина стала розвиватись у ньому, спираючи дихання, стискаючи щелепи і зводячи м’язи несамовитим бажанням.

— Ні! — знавісніло крикнув він.

Родіс опустила погляд, і володар важко сів на край стола, натиснувши на важільці.

Погасло світло, стіна підземелля зникла, пробита зображенням, яке по глибині навіть перевершувало звичайні ТВФ. І Фай Родіс забула про все, полинула у далеке минуле рідної планети.

Спочатку йшли інсценування. Чойо Чагас підібрав фільми в історичній послідовності подій. Для найдавніших часів ще не існувало фільмової документації. Довелося створювати реконструкції найважливіших подій. Однак ці події нещадно руйнували прекрасні казки Землі про добрих царів, мудрих королев, відважних рицарів — захисників гноблених і знедолених. Легенди про славетних полководців і борців за віру оберталися низкою кривавих убивств, жорстокого фанатизму й бузувірства, руйнуванням красивих міст, країн і родючих островів.

Земна історія, яку писали і вчили далекі предки, була спрямована на приховання істинної ціни завоювань, зміни володарів і цивілізацій. Але фільми-реконструкції пізнішої ЕРС ставили перед собою завдання показати, що зусилля людей до створення краси, упорядкування Землі, мирної праці й пізнання природи незмінно виявлялися марними, завершувалися бідами і руйнуваннями. То озвірілі людожери пожирали більш цивілізоване плем’я перед його турботливо оздобленими й опорядженими печерами. То на тлі палаючих міст ассірійські завойовники убивали дітей і старих, ґвалтували жінок перед натовпом по-звірячому зв’язаних чоловіків, прив’язаних до колісниць за протягнуті крізь нижні щелепи ремені. Нескінченною вервечкою проходили палаючі поселення, розграбовані міста, витоптані поля, юрби виснажених людей, яких гнали, наче стадо. Ні, ніякий скотар ніколи не поводився так зі своїми тваринами. Цілком очевидно, що людина цінувалась куди менше худоби. Більше того, люди постійно зазнавали садистських катувань. Їх повільно перепилювали навпіл на майданах Китаю, садили на палі по дорогах Сходу, розпинали на хрестах у Середземномор’ї, вішали на залізних гаках, як оббіловані м’ясні туші.

Техніка масових знищень невпинно “вдосконалювалась”. Відрубування голів, багаття, хрести й палі не могли знищити скупчення людей у завойованих містах. Людей стали складати у в’язки на полях, і кінні орди басували по них. Списами й шаблями гнали ошалілі натовпи в гори, скидаючи їх із стрімких круч. Примушували мурувати з живих людей стіни й вежі, перекладаючи ряди тіл шарами глини. Із цієї фантасмагорії масових знищень, в яких найбільш приголомшливою була цілковита покірність людських мас, загіпнотизованих силою переможців, Фай Родіс запам’ятала сцену падіння Риму. Горді римлянки зі своїми дітьми пробували знайти притулок на Форумі. Беззахисні, позбавлені звичної опори батьків, чоловіків, братів, перебитих у бою, — дівчатка, молоді й старі жінки з заціпенілому безвихідному відчаї дивились, як до них наближається юрба гунів чи германців, сп’янілих від перемоги, із закривавленими сокирами й мечами. Ця незабутня сцена, поставлена вмілим художником, стала для Родіс уособленням одного із ступенів інферно.

Немов у відповідь на співчуття Родіс, у фільмі одна за одною поставали картини злочинів римлян, доводячи цим самим справедливість помсти, яка, на жаль, так рідко настигала злочинні держави й народи в ході історичного розвитку. З усіх падінь людства в далекому і в недавньому історичному минулому деградація римлян не мала собі рівних, хіба що в Німеччині в епоху фашизму. Римляни, які високо підносили себе над “варварами”, самі були найгіршими дикунами в ставленні до людей.

Потураючи найницішим інстинктам, правителі Риму перетворили своїх громадян на садистський натовп невігласів, невситимих у вимаганні “хліба й видовищ”. Жорстокість і цілковита відсутність співчуття перетворили муки людини в розвагу, а брак уявлення про гідність іноплемінників та іновірців викликали атрофію совісті й благородства.

Ще в дохристиянський період римляни почали практикувати в цирках, як спеціально споруджених для цієї мети, так і в перебудованих грецьких театрах, видовища кривавих поєдинків людей з дикими звірами або між собою. Звичай цей, що призвів до жахливих винищень, тривав понад п’ятсот років, до едикту імператора Константина, котрий заборонив ігри з убивством людей.

Звичне притуплення сильних відчуттів змушувало імператорів і консулів нарощувати число вбивств і урізноманітнити прийоми.

Помпей відсвяткував свою перемогу, влаштувавши Венецію, або “полювання”, в цирку. За п’ять днів ігрищ було вбито шістсот левів і 1400 чоловік.

Імператор Тіт, що побудував величезний цирк у Римі — Колізей, знищив дев’ять тисяч звірів і дванадцять — людей. Першого ж дня загинуло сім тисяч чоловік і п’ять тисяч звірів. Християн, зашитих у звірячі шкури або прив’язаних до стовпів, хижаки жерли живими під ревище п’ятдесяти тисяч глядачів — так званих вільних громадян великого міста.

Імператор Троян занапастив двадцять чотири тисячі чоловік і одинадцять тисяч звірів. Слони, бегемоти, леви, леопарди, ведмедиці, гієни, крокодили, тигри, кабани — все гинуло на втіху знавіснілих натовпів. Тисячі голих жінок, зовсім юних дівчат і дітей були пошматовані на аренах хижаками, розтоптані слонами, носорогами й дикими бугаями.

Імператор Пробує насадив ліс на арені Колізею і влаштував “полювання” із ста левів, двохсот леопардів і трьохсот ведмедів. Люди-“мисливці” мусили вбивати хижаків короткими списами. Наступного дня було вбито три тисячі кабанів, оленів і страусів.

Імператор Гордіан влаштував святкування з тисячею ведмедів, а в день тисячоліття Риму дві тисячі гладіаторів загинули на арені. Такі вистави, звичайно, були не в одному Римі, а в усіх великих містах.

Не меншу жорстокість і духовну деградацію проявляли римляни й під час завойовницьких походів. Замість поваги до мужності й геройського опору своїх ворогів, вони вчиняли підлу розправу над беззбройним мирним населенням, зганяючи переможених разом з сім’ями, дітьми й старими в рудники і каменярні, де вони тяжко помирали в нелюдських умовах, не маючи навіть житла, постелей, води для вмивання. Особливо жорстоко розправлялися з християнами та євреями. Придушивши повстання в Іудеї, римські легіони зігнали все її населення в африканські каменярні. Чоловіків, кастрованих, осліплених на одне око розпеченим залізом, в кайданах і з тавром на лобі примушували добувати знаменитий нумідійський мармур для розкішних римських будівель. Якщо уявити собі величезну кількість мармуру, використану на форуми, палаци, храми, акведуки й навіть дороги, то океан людських страждань не може не викликати в душі кожної справжньої людини відразу й ненависть до непоправного минулого.

Такою була велична цивілізація, що лишила горді написи “Глорія Романорум” (Слава Римлян), яку народи Європи впродовж багатьох століть вважали недосяжним взірцем.

Відплата, як завжди, прийшла пізно й звалилась, як це буває, на безневинних. Але держави, які з’явилися значно пізніше, теж змагалися в жорстокостях. Французькі королі, котрі носили пишні прізвиська, на зразок Короля-Сонця, з неймовірною дикістю розправлялися з іновірцями-французами.

Скутих одним ланцюгом по кількасот чоловік, їх гнали на галери Середземного моря, де в жахливих умовах, зовсім голі, прикуті до лав, вони працювали на веслах довічно, не маючи за собою ніякої провини. Кожна галера потребувала 300–400 веслярів, а цих суден були тисячі на Середземному морі, в тому числі й арабських, на яких мучилися раби-християни.

Найкровожерніший султан Марокко Мулай-Ізмаїл замкнув у своєму гаремі вісімдесят тисяч полонянок. Не відставали від цих володарів й африканські царки та цариці. Аби вшанувати пам’ять королеви чорного народу Ашанті, три тисячі п’ятсот рабів було вбито відтинанням рук і ніг, частину спалено живцем. Перед цими жорстокостями блякнуть стародавні поховання царів, приміром, фараона Джера, на могилі котрого було вбито 587 чоловік, або скіфських вождів на Кубані та в Причорномор’ї, кургани яких рясно поливались кров’ю людей і коней, які піддавалися масовому знищенню.

Перлина стародавньої культури — Еллада, що стала козячим пасовиськом на початку Темних Віків; руїни ще давнішої цивілізації морських народів Кріту; стерта копитами азіатських полчищ культура древньої Русі; колосальні знищення аборигенів Південної Африки племенами завойовників, які вдерлися з півночі, — все це, вже знайоме, не викликало нових асоціацій. Проте Родіс ніколи не бачила уривків документальних зйомок, вмонтованих у інсценовані фільми про останні періоди ЕРС. Із збільшенням населення планети й розвитком могутньої техніки масові винищення набули ще жахливішого вигляду. У величезних концентраційних таборах — фабриках смерті, де голодом, виснажливою працею, газовими камерами, спеціальними апаратами, що вивертали цілі зливи куль, люди знищувалися сотнями тисяч і мільйонами. Гори людського попелу, трупів і кісток — таке не снилося навіть стародавнім винищувачам роду людського. Атомними бомбардуваннями за кілька секунд зміталися з лиця землі величезні міста. Довкруж ущент спаленого центру, де сотні тисяч людей, дерев і споруд гинули миттєво, поміж зруйнованих будівель повзали осліплені, обпалені жертви. З-під уламків лунав розпачливий крик дітей, які кликали батьків і благали дати води. Ці картини змінилися сценами масових репресій, що перемежовувалися з битвами, в яких тисячі літаків у небі, броньованих гармат на суші ч:і кораблів з літаками на морях зіштовхувалися в безперервному шквалі виючого заліза і нуртуючого вогню. Десятки тисяч погано озброєних солдатів затято, напролом ішли на суцільну завісу вогню скорострільної зброї, поки гора трупів не завалювала укріплення, позбавляючи противника можливості стріляти, або ж його солдати не божеволіли. Під час бомбардування міст відчайдушні люди фотографували зруйновані палаючі будівлі. Приречені на смерть пілоти-самовбивці мчали крізь завісу снарядів і розбивалися об палуби гігантських кораблів. Здіймаючи вогненні смерчі, летіли вгору люди, гармати, уламки машин. Підводні кораблі несподівано виринали з глибин моря, щоб приголомшити ворогів залпом ракет з термоядерними зарядами…

— Прокиньтесь, землежителько, — почула Фай Родіс голос Чойо Чагаса.

Вона здригнулась, і він вимкнув проектор.

— Ви не знали всього цього? — глузливо запитав Чойо Чагас.

— У нас не збереглися так повно фільми, минулих часів, — відповіла Фай Родіс. — Після того, як полетіли ваші зорельоти, була ще велика битва. Наші предки не здогадалися сховати документи під землю або в море. Багато що загинуло.

Чойо Чагас кинув погляд на годинник. Родіс підвелась.

— Я забрала у вас багато часу. Вибачте й дякую вам. Голова Ради Чотирьох спинився, про щось розмірковуючи.

— Я справді більше не можу бути з вами. Та якщо ви хочете…

— Безумовно!

— Тоді доведеться витратити не один день!

— Я можу довго обходитися без харчів. Потрібна тільки вода.

— Воду знайдете тут, — Чойо Чагас відімкнув третім ключем ще одні маленькі дверцята. — Бачите зелений кран? Це моя лінія водозабезпечення, — усміхнувся він, — тож пийте і не бійтесь. Я вас замкну, але сигнальну шафу лишу відчиненою. Не намагайтеся вийти самі: тут надто багато пасток. Матеріал про останнє століття ви зможете подивитись не раніше, як через два дні. Витримаєте?

Фай Родіс мовчки кивнула головою.

— Я прийду по вас сам. Мікрокотушки з перезнятими оригіналами ось у цих шухлядах. Щасливо прожити! — так говорять у нас розлучаючись.

Фай Родіс подала володареві руку в знак дружби. Він стиснув її і на мить затримав, вдивляючись у глибину сяючих “зоряних” очей своєї гості, які так разюче вирізнялися з усього, що було йому знайоме й на рідній планеті, і зі старовинних фільмів Землі, якої зреклися його предки.

Зненацька цей дивний чоловік відпустив, точніше, відштовхнув руку Родіс і зник за дверима. Величезна броньована плита зачинилась уривчастим ударом, схожим на звук механічного молота.

Родіс зайнялася вправами дихання і зосередження, щоб зарядити тіло енергією для майбутньої праці. Не лише переглянути, а й зберегти в пам’яті побачене. Надто пізно думати про записи через СДФ, та й навряд чи неврівноважений володар планети погодився б повторити свій порив.

Розібравши котушки, Родіс побачила, що Чойо Чагас показав одну групу, позначену ієрогліфами, які вона прочитала як “Людина — людині”. Друга й третя шухляди були надписані: “Людина — природі” та “Природа — людині”.

Фільми “Людина — природі” показували, як щезали з лиця. Землі ліси, пересихали річки, знищувалися родючі ґрунти, розвіяні чи засолені, гинули залиті відходами й нафтою озерс й моря. Величезні ділянки Землі, подовбані гірничими робота ми, захаращені відвалами шахт чи заболочені марними спро бами утримати прісну воду в порушеному балансі водообміну суходолу. Фільми-звинувачення, зняті в одних і тих же місцях з проміжком кількох десятків років. Жалюгідні чагарники на місці величавих, як храми, гаїв кедрів, секвой, араукарій, евкаліптів, гігантів із найгустіших тропічних лісів. Мовчазні, оголені, об’їдені комахами дерева — там, де знищили пташок. Цілі поля трупів диких тварин, отруєних через неправильне застосування хімікатів. І знову — неощадливе спалювання мільярдів тонн вугілля, нафти, газу, накопичених за мільярди років існування Землі, сила-силенна знищеного дерева. Нагромадження цілих звалищ битого скла, пляшок, іржавого заліза, незламної пластмаси. Зношене взуття збиралося трильйонами пар, утворюючи потворні купи вище єгипетських пірамід.

Шухляда “Природа — людині” виявилася найнеприємнішою. У жахливих фільмах останніх століть, де зіштовхувалися нищівна сила техніки й колосальні маси людей, людська індивідуальність, незважаючи на огром страждання, стиралася, розчиняючись в океані загального жаху й горя. Людина — інтегральна одиниця в битві чи у приреченому до згуби натовпі — прирівнювалась за значенням до кулі або сміття, яке належить прибрати. Антилюдяність і неминуча ганьба падіння цивілізації, її масштаби так пригнічували психіку, що не полишали місця індивідуальному співчуттю і розумінню мук людини як близької істоти.

Фільми третьої шухляди розглядали окремих осіб великим планом, показуючи страждання і хвороби, що виникали через безладне життя, через відірваність від природи, нерозуміння потреб людського організму й хаотичного, стихійного дітонародження. Промайнули гігантські міста, опустілі через брак води — купи уламків бетону й заліза, асфальту, що брався пухирями. Величезні гідроелектростанції, занесені мулом, греблі, розламані зміщенням земної кори. Гниючі затоки й бухти морів, біологічний режим яких був порушений, а води отруєні нагромадженням важкої води від прискореного випаровування штучних мілководних басейнів на перегороджених річках. Гігантські смуги мертвої піни вздовж безлюдних берегів: чорні — від нафтового бруду, білі — від мільйонів тонн миючих хімікатів, спущених у моря й озера.

Потім потяглися скорботною вервечкою переповнені лікарні, психіатричні клініки й притулки для калік та ідіотів. Лікарі вели відчайдушну боротьбу із захворюваннями, що дедалі збільшувались. Санітарно-бактеріологічні заходи знищили епідемічні хвороби, що атакували людство іззовні. Але відсутність мудрого розуміння біології, а також ліквідація жорстокого відбору слабких розхитали міцність організму, набуту мільйонами літ природного відбору. Несподівані вороги напали на людину зсередини. Різноманітні алергії, найстрашнішим виразником яких був рак, дефекти спадковості, психічна неповноцінність множились і стали справжнім лихом. Медицина, що, хоч як це дивно, не була раніше наукою першорядної ваги, також розглядала окрему людину мов абстрактну кількісну одиницю і виявилась не готовою до нових форм хвороб. Ще більше лиха додала груба фальсифікація продуктів. Хоча людство вже було навчено гірким досвідом з маніокою, бататом і кукурудзою — крохмалистою їжею прадавніх суспільств тропічних областей, одначе навіть в епоху ЕРС до нього не прислухались. Не хотіли збагнути, що цей достаток харчів — позірний; насправді ж їжа неповноцінна. Потому наставало поступове виснаження від нестачі білків, а на стадії дикості розвивався канібалізм. Погане харчування збільшувало число немічних, млявих людей — важкого тягаря для суспільства.

Фай Родіс ледве стачило сил дивитися на замучених раком хворих, жалюгідних, дефективних дітей і апатичних дорослих; на сповнених снаги людей, енергія і жадоба діяльності яких призвели до спрацювання серця, неминучого в умовах нелегкого життя минулих часів, і до передчасної смерті.

Найгрізнішими виявилися нерозпізнані психози, які непомітно підточували свідомість людини і калічили її життя та майбутнє її близьких. Алкоголізм, садистська лють і жорстокість, аморальність і нездатність стримувати навіть хвилинні бажання, перетворювали людину на відворотне бидло. І найгірше, що люди ці розпізнавалися надто пізно. Не було законів для захисту суспільства від їхніх учинків, і вони встигали морально знівечити багатьох людей довкола себе, особливо ж своїх власних дітей, незважаючи на виняткову самовідданість жінок — їхніх дружин, коханих і матерів…

“А точніше, — подумала Родіс, — завдяки цій самовіданності, терпінню і доброті розпускалися пишні квіти зла із невинних бутонів вродженої нестриманості й безвілля. Більше того, терпіння і покірність жінок допомагали чоловікам пережити тиранію і несправедливість суспільного ладу. Принижуючись і плазуючи перед володарями, вони потім помщалися на своїй сім’ї. Найдеспотичніші режими довго існували там, де жінки були найпригніченіші й найпокірніші: у мусульманських країнах стародавнього світу, в Китаї й Африці. Скрізь, де жінки були перетворені на робочу худобу, виховані ними діти виростали темними й відсталими дикунами”.

Ці міркування здалися Фай Родіс цікавими, і вона продиктувала їх записувальному пристрою, захованому в дзеркальному крильці правого плеча.

Побачене приголомшило Фай Родіс. Вона розуміла, що фільми давніх зорельотів пройшли спеціальний відбір. Люди, які ненавиділи свою планету, зневірилися в здатності людства вибратися з пекла невлаштованого життя, взяли з собою все, що ганьбило цивілізацію, історію народів і країн, щоб наступне покоління уявляло собі полишену Землю місцем неймовірних страждань, куди не можна повертатися ні за яких випробувань, навіть тоді, коли людство чекав трагічний кінець. Очевидно, це ж відчуття розриву з минулим примусило предків нинішніх тормансіан, коли їм дивовижно поталанило знайти цілком придатну для життя планету без розумних істот, оголосити себе прибульцями з міфічних Білих Зірок, нащадками могутньої і мудрої цивілізації. Ніщо не завадило б і пізніше показувати фільми земних жахів. На їх фоні сучасне життя Торманса виглядало б сущим раєм. Але стало вже небезпечно руйнувати віру, що вкоренилася, в якусь вищу мудрість Білих Зірок і її охоронців — олігархів. Напевно, існували й інші мотиви.

Фай Родіс стомилася. Знявши псевдотормансіанський одяг із тонкої тканини, вона виконала найскладнішу систему вправ і закінчила імпровізованим танцем. Нервовий перебіг думок зупинився, і Родіс знову стала здатною до спокійних роздумів. Сівши на краю величезного стола в класичній позі стародавніх східних мудреців, Родіс зосередилася так, що все навколишнє зникло і в уяві лишалася тільки рідна планета.

Навіть вона, фахівець з найкритичнішого й найгрізнішого періоду розвитку земного людства, не уявляла весь обсяг і всю глибину інферно, через яке пройшов світ шляху до розумного й вільного життя.

Древні люди жили в цих умовах усе життя, іншого в них не було. І крізь цей частокіл убогості та жорстокості з покоління в покоління віками протягувалися золоті нитки чистого кохання, сумління, благодатного співчуття, допомоги і самовідданих пошуків виходу з інферно. “Ми звикли схилятися перед титанами мистецтва і наукової думки, — міркувала Родіс, — але ж їм, одягненим у панцир відчуженої творчості чи пізнання, було легше пробиватися крізь злигодні життя. Куди важче доводилося звичайним людям — не мислителям і не художникам. Єдиним, чим могли вони оборонитися від ударів життя, були заяложені й пом’яті в його незгодах мрії і фантазії. І все ж… виростали нові, схожі на них, скромні й порядні люди непомітної праці, по-своєму віддані високим прагненням. І за Ерою Роз’єднаного Світу настала Ера Світового Возз’єднання і Ера Загальної Праці, і Ера Рук, які Зустрілися.

Лише тепер не розумом, а серцем збагнула Фай Родіс усю незмірність ціни, заплаченої людством Землі за його комуністичне сьогодення, за вихід з інферно природи. Збагнула по-новому мудрість охоронних систем суспільства, гостро відчула, що ніколи, ні за яких умов не можна допускати ані найменшого відхилення до минувшини. Ні кроку вниз по сходах, назад до тісної безодні інферно. За кожним щаблем цієї драбини стояли мільйони людських очей, тужливих, мрійливих, стражденних і грізних. І море сліз. Який великий і який пророчий був учитель Кін Рух, що поставив теорію інфернальності в основу вивчення стародавньої історії! Лише після нього остаточно з’ясувалася найважливіша психологічна обставина давніх епох — брак вибору. Точніше, вибір був, проте — настільки ускладнений суспільною невлаштованістю, що будь-яка спроба подолання обставин виростала в морально-психологічну кризу чи в загрозливу фізичну небезпеку.

Слідом за думками про вчителя перед Фай Родіс зринув образ іншої людини, яка також не побоялась душевного тягара дослідника історії ЕРС.

Організатор славнозвісних розкопок, артистка і співачка Веда Конг ще з дитинства стала для Родіс незмінним ідеалом. Давним-давно тіло Веди Конг випарувалося в блакитному спалаху високотемпературного поховального променя. Але чудові стереофільми Ери Великого Кільця як і раніше несуть через століття її живу чарівну зовнішність. Немало молодих людей запалювалися прагненням пройти тим же шляхом. У суспільстві, де історія вважається найважливішою наукою, багато хто обирав цей фах. Однак історик, котрий співпереживає всі незгоди й труднощі людей епохи, яку вивчає, зазнає іноді нестерпного психологічного навантаження. Більшість уникає грізних Темних Віків і ЕРС, проникнення в які вимагає особливої витримки й духовного загартування.

Фай Родіс відчула весь тягар минулого, що ліг на її душу, тягар віків, коли історія була не наукою, а лише інструментом політики і гноблення, нагромадженням брехні. Фальсифікатори докладали дуже багато зусиль, аби принизити рядових людей давніх часів і тим самим немовби компенсувати неповноцінне, жалюгідне життя їхніх нащадків. Для людей нових, комуністичних ер історії Землі, які безстрашно й самозречено заглиблювалися в минуле, незмірність наявного там страждання лягала чорною тінню на все життя.

Родіс так глибоко поринула в свої роздуми, що, не почула скреготу броньованих дверей, які обережно відчинив Чойо Чагас. Горішнє освітлення було вимкнуте. Лише бліді промені фіолетових газових ламп перехрещувалися в сутінках підземної зали. Чойо Чагас не одразу збагнув, що бачить свою гостю в скафандрі, який облягав її, наче власна шкіра, і хтиво став її роздивлятися. Фай Родіс отямилась, легко зіскочила зі столу й під пильним поглядом Чойо Чагаса підійшла до стільця, на якому лежала її одіж. Чойо Чагас підняв руку, зупиняючи Родіс. Вона нерішуче глянула на нього, поправляючи волосся.

— Невже всі жінки Землі такі прекрасні?

— Я звичайнісінька, — усміхнулася Фай Родіс і запитала: — Мій вигляд у скафандрі вам подобається?

— Ще й як! Ви просто чарівна.

Фай Родіс скрутила тонкий одяг у пишний джгут і обгорнула навколо голови, на зразок широкого тюрбана. Одягнений трохи набакир, тюрбан надав правильним і дрібним рисам земної жінки безтурботного й лукавого виразу.

Чойо Чагас запалив горішнє світло й не поспішав іти, дивлячись на гостю з неприхованим захопленням.

— Хіба в зорельоті є жінки ще кращі від вас?

— Так. Олла Дез, наприклад, але вона сюди не прийде,

— Шкода.

— Я попрошу її затанцювати для вас.

Вони повернулися до зеленої кімнати, яку Родіс покинула три дні тому. Чойо Чагас запропонував їй відпочити, Родіс відмовилась.

— Я поспішаю, бо завинила перед супутниками. Мої друзі, мабуть, тривожаться. Фільми земного минулого змусили мене забути про це. Але я так вдячна вам за відвертість! Легко уявити, наскільки важлива для історика ця зустріч з документами й творами стародавнього мистецтва, втраченими у нас на Землі.

— Ви одна з дуже небагатьох, хто бачив це, — суворо сказав Чойо Чагас.

— Ви зв’язуєте мене обіцянкою нічого не говорити жителям вашої планети?

— Саме так!

Фай Родіс подала руку, і знову Чойо Чагас спробував затримати її в своїй. Пролунав легенький свист переговорного пристрою. Володар відвернувся до столика, сказав кілька нерозбірливих слів. Невдовзі до кімнати зайшов схвильований інженер Таель. Спинившись біля дверей у шанобливій позі, він вклонився Чойо Чагасу, не відразу помітивши Родіс у глибині кімнати.

— Гості Землі шукають свою володарку. Вони з’явилися в Залу Засудження і привели з собою один із дев’ятиногих апаратів. Які будуть накази?

— Ніяких. Їхня володарка тут, вона зараз прийде до них. А ви лишитесь, треба порадитись!

Інженер Таель повернувся і остовпів. Металева Родіс, увінчана хвацьким чорним тюрбаном, під яким сяяли її незвичайні зелені очі, видалася йому могутнім створінням незнаного світу. Вона стояла незалежно й вільно, що було немислимо для жінки Ян-Ях, повністю відкрита і водночас така далека й неприступна, що інженерові стало боляче до нестями.

Фай Родіс усміхнулась йому і звернулась до голови Ради Чотирьох:

— Ви дозволите невдовзі побачитися з вами?

— Аякже. Не забудьте про вашу Оллу й танці!

Фай Родіс вийшла. Вона тепер ходила без супроводу через безлюдний коридор і безлюдні зали. В першій залі з рожевими стінами з клинописом чорних стріл і ламаних ліній стояла жінка. Родіс упізнала дружину володаря, яка свого часу дала ім’я цілій планеті. Красиві губи Янтре Яхах скривилися в зверхній посмішці, чіткішим став недобрий злам брів.

— Я бачу вашу гру, але не чекала від ученого ватажка прибульців такої безсоромності й зухвалості!

Фай Родіс мовчала, згадуючи семантику забутих на Землі лайливих слів, з якими довелося познайомитись на Тормансі. Це ще більше розгнівало тормансіанку.

— Я не дозволю, щоб ви розгулювали тут у такому вигляді! — закричала вона.

— У якому вигляді? — здивовано оглянула себе Фай Родіс. — А, здається, я розумію. Але ваш чоловік сказав, що цей вигляд йому до вподоби.

— Сказав! — задихнулася від гніву Янтре Яхах. — Ви не розумієте, що ви непристойні. — Вона з підкресленою відразою оглянула Родіс.

— Вбрання за вашими звичаями не годиться для вулиці, — погодилася Родіс— Але в житлах? Ваш одяг, приміром, мені здається і красивішим, і зухвалішим.

Тормансіанка, одягнена в сукню з низьким корсажем, що оголював груди, і в короткій, розрізаній на вузькі стрічки спідниці, яка при кожному поруху відкривала стегна, здавалася справді більш оголеною.

— Крім того, — ледве помітна усмішка ковзнула по губах Родіс, — у цьому металі я абсолютно неприступна.

— Ви, земляни, або безмірно наївні, або дуже хитрі. Невже не розумієте, що ви вродлива, як ніяка жінка моєї планети? Вродлива, незвичайна й небезпечна для наших чоловіків… Навіть тільки дивитися на вас… — Янтре Яхах нервово стиснула руки. — Як мені вам пояснити? Ви звикли до досконалості тіла, це стало у вас нормою, а в нас — рідкісний дар.

Фай Родіс поклала руку на оголене плече Янтре Яхах, і та відсахнулася, замовкнувши.

— Вибачте мені, — легенько вклонилася Родіс. Вона розмотала тюрбан і вмить одягнулась.

— Але ви обіцяли чоловікові якісь танці?

— Так, це доведеться виконати. Я не думаю, що це може бути вам неприємним. Одначе стосунки з володарем планети — справа особлива, яка визначає контакти наших світів.

— І я тут ні до чого? — знову спалахнула тормансіанка.

— Так! — підтвердила Фай Родіс, і Янтре Яхах зникла, оніміла від люті.

Фай Родіс постояла в задумі й повільно рушила через залу. Сильна втома притупила її постійну гостроту почуттів. Вона перетнула другу, жовту з коричневим, залу і тільки-но ступила в останню, тьмяно освітлену галерею, що з’єднувала покої володаря з відведеною землянам частиною палацу, як відчула чийсь погляд. Родіс враз напружилась у психічному зусиллі, яке називалось прийомом відсічі зловмисності. Невиразний звук, схожий на скрик здивування й розгубленості, пролунав з темряви. Родіс набрала духу і пройшла мимо, а позаду неї, низько нахилившись, бігла людина, прямуючи в той бік, звідки вона з’явилась.

І раптом унизу щось важко гупнуло. Крик СДФ, що кликав Родіс, проник в усі закутки палацу. Пробігли охоронці. Це був той самий момент, коли “рятувальна” компанія провалилася крізь підлогу Зали Мороку, чи Зали Засудження, як вона офіційно називалась.

Люди Землі ще не розуміли, що охоронців палацу й нижчих начальників не можна вважати за нормальних, хай недостатньо освічених та вихованих, але людей, які відповідають за свої вчинки. Ні, “лілові” були морально неповноцінними, психологічно зламаними істотами, нездатними мислити, відданими волі вищих начальників, які повністю звільнили себе від відповідальності. Такого висновку й дійшли зорелітники, які після стислого звіту Фай Родіс обговорили те, що сталося.

— Усі ми наробили безліч помилок. — Родіс обвела товаришів усміхненими очима. — Чи мені дорікати вам, коли самій хочеться розворушити, розвалити цю чавунну впертість, бажання зберігати потворні порядки?

— Нас просто приголомшили сховища інформації, — сказала Чеді, — старовинні храми та інші занедбані приміщення, набиті стосами кннжок, паперів, карт і документів, запліснявілих, інколи напівзогнилих. Щоб дати лад хоча б одному такому сховищу, потрібні сотні старанних працівників, а приблизне число таких сховищ по всій планеті — майже триста тисяч.

— Не краща справа і з витворами мистецтва, — зауважив Ген Атал. — У будинках Музики, Живопису й Скульптури виставлено лише те, що подобається Раді Чотирьох та їхнім найближчим поплічникам. Решту, старе й нове, звалено в зачинених приміщеннях, куди ніхто не навідується. Я заглянув в одне. Там купи злежаних полотен і безладні піраміди статуй, вкритих товстим шаром пилу. Серце стискається, коли дивишся на це кладовище колосальної творчої праці, мрій, надій, які ось так “реалізовувало” людство Ян-Ях!

— Отже, все зрозуміло, — сказала Евіза Танет. — Перебуваючи тут, ми нічого не побачимо, крім того, що нам дозволять показати. В результаті ми доставимо на Землю жахливо спотворену картину життя Торманса, і наша експедиція дасть дуже мало користі!

— Що ж ви пропонуєте? — запитав Вір Норін.

— Піти в гущавину звичайного життя планети, — переконано відповіла Евіза. — Днями ми зможемо зняти скафандри, і наша металева зовнішність нікого не бентежитиме.

— Зняти скафандри? А зброя вбивць? — вигукнув Ген Атал.

— І все ж доведеться, — спокійно сказала Родіс, — інакше нас цуратимуться люди Торманса. А лише завдяки їм ми матимемо істинне уявлення про життя тут, його цілі й сенс. Безглуздо розраховувати, що ми, семеро чоловік, розкопаємо величезні завали занедбаної інформації і зможемо розібратися в ній. Нам потрібні люди з різних місць, різних суспільних рівнів і професій. А професія тут дуже важлива, вона в них одна на все життя.

— І, незважаючи на це, вони працюють погано, — зауважила Чеді. — Тівіса й Тор оглядали біологічні інститути планети й були вражені неймовірною занедбаністю заповідників і парків-гинуть виснажені ліси, повністю вироджується фауна. Знімайте-но скафандр, Евізо!

— Доведеться потерпіти ще днів шість.

Зорелітники стали розходитися по кімнатах, щоб підготувати чергову передачу на “Темне Полум’я”.

— Ви хотіли побачити Веду Конг? Тоді ходімо, — раптом звернулася Родіс до Чеді.

Чорний СДФ, який довго німував, задріботів з кутка до дивана. Фай Родіс дістала з нього “зірочку” пам’ятної машини і розгорнула фольгу. Гранатовий колір свідчив про біографію ліричного напряму. Кілька маніпуляцій Родіс — і перед високою, задрапірованою блакитним стіною виникло живе марево. Стереофільми ЕВК нічим не поступалися сучасним, і Веда Конг крізь століття, що спливли в минуле, ввійшла і сіла перед Родіс та Чеді в ажурне металеве крісло того часу.

— Я поставила на п’ятий промінь, — пошепки сказала схвильована Родіс. — Те, що я ніколи не бачила сама, — останнє десятиріччя її життя. Коли вона закінчила розшифрування воєнної історії четвертого періоду ЕРС…

Чеді з другого кутка дивана бачила перед собою одночасно Веду Конг і Фай Родіс, котрі ніби сиділи одна навпроти одної, жілку Ери Великого Кільця і жінку Ери Рук, які Зустрілися… Кожна школярка Землі знала Веду Конг, дослідницю страшних підземель ЕРС, героїню давніх казок, кохану двох знаменитих людей свого часу — Ерг Ноора і Дар Вітра, приятельку легендарного Рен Боза. Чеді порівнювала знайомий образ із живою продовжувачкою її справи. Фай Родіс не довелося пробиватися крізь товщі каміння й небезпеки захисних пристроїв. У безодні космосу на відстані, неймовірній навіть для людей епохи Веди Конг, вона знайшла цілу планету, яка ніби вціліла від тих критичних часів земного людства. Чеді з дитячим захопленням розглядала витончене обличчя Веди, ніжне, з ласкавими сірими очима, з мрійливою усмішкою. Голова ледь схилилася під вагою довгих кіс. Роки не відбилися на дівочій стрункості її стану, але Чеді, яка пам’ятала фільми молодих літ Веди, здалося, ніби прихована туга пронизувала все її єство.

Велике розмаїття людської зовнішності на Землі, надто в Еру Загальної Праці, коли стали зливатися найрізноманітніші раси і народності, перебільшувало будь-яке уявлення. Різні відтінки волосся, очей, кольору шкіри й особливості статури поєднувалися в нащадках кхмеро-індійців, іспано-російсько-японців, англо-полінезо-зулусо-норвежців, баско-італо-арабо-індонезійців тощо. Перелік цих численних комбінацій заповнював цілі котушки родовідних. Широчінь вибору генетичних поєднань забезпечувала безконечність життя без виродження, тобто безмежне сходження людства. Щастя Землі полягало в тому, що людство виникло з різних віддалених груп і створило на історичному шляху безліч відгалужень, культурних і фізичних. Ближче до Ери Великого Кільця тип людини Землі став досконалішим, замінивши багатоликі типи Ери Загальної Праці. До кінця Цієї Ери люди розподілялися на дві головні категорії: неандерталоїдну — міцну, з масивними кістками грубуватої статури, і кроманьоїдну, з тоншим кістяком, високим зростом, вразливішу психічно й делікатнішу в почуттях. Справою генетиків було взяти від кожної краще, зливши їх в одне, що й зробили протягом ЕВК. А до ЕРЗ чистота зовнішності стала ще яскравіше вираженою, і це помітила Чеді, порівнюючи аскетичну твердість ніби викарбуваного з каменю обличчя Фай Родіс з ніжним личком Веди Конг.

Фай Родіс уособлювала ще один ступінь підвищення енергії й універсальності людини, яку свідомо виробляє суспільство, що уникає згубної спеціалізації. Фай Родіс в усьому здавалася міцнішою, твердішою від жінки ЕВК — і обрисами сильного тіла з міцним скелетом, і гордо піднятою головою на високій, але не тонкій шиї, і невблаганним поглядом очей, розставлених ширше, ніж у Веди, і відповідно ширшим чолом і підборіддям.

Окрім цих зовні архаїчних рис більшої психо-фізичної сили і міцності тіла, Родіс і внутрішньо відрізнялась від Веди Конг. Якщо до Веди кожен потягнувся б беззастережно й довірливо, то Родіс була немов відгороджена межею, для подолання якої необхідні впевненість і зусилля. Якщо Веда викликала любов з першого погляду, то Родіс — почуття глибокої поваги і певний острах.

Веда Конг звернулась до невидимих глядачів: “Дві пісні воєнного періоду ЕРС, недавно перекладені Тір Твістом. Мелодії залишені без змін”.

Чиїсь руки передали Веді легкий музичний інструмент з широким плоским резонатором і струнами, напнутими на довгий гриф. З-під її пальців полинули довгі дзвінкі звуки простої і тужливої, як повільні сльози, мелодії.

“Молитва про кулю”, — сказала Веда, і її низький дужий голос наповнив велику кімнату палацу.

То було звертання до якогось бога з благанням дарувати загибель у бою, адже в житті для людини вже більше нічого не лишалося.

— “Кулю смертельну пошли мені навстріч, бо ж милосердя безмірне твоє”, — повторила Чеді. — Як могло суспільство довести людину, таку спокійну й хоробру, до молитви про кулю?

Інша пісня здалася ще неймовірнішою:

Щасливий лиш мертвий. Летять літаки,

Гармати гуркочуть, і танки ідуть.

А кулі січуть, і люди тремтять,

І гори трупів ростуть…

Веда Конг співала, схилившись до струн, що тужливо й грізно рокотали. Скорботно скривились її вуста, створені для щирої усмішки.

“Вийдеш на море — трупи на хвилях…”

Тільки-но зникло зображення, Фай Родіс підвелась і засмучено сказала:

— Веда Конг дужче, ніж ми, відчувала весь безмір страждання, що його зазнавали наші предки.

— Невже антигуманізм був такий поширений в ЕРС, невже він визначав перебіг усього життя? — запитала Чеді.

— На щастя, ні. І все ж антигуманізм пронизував усе, навіть мистецтво. Найвидатніші поети тих часів дозволяли собі вірші, подібні до цих. — Родіс продекламувала низько й голосно: “Кулями рясно по переляканих, по втікачах удар, парабелуме!”

— Неймовірно! — здивувалася Чеді. — Що таке парабелум?

— Кульова кишенькова зброя.

— То це серйозно? Бити рясно кулями по тих, хто тікає, рятується від небезпеки? — Чеді спохмурніла.

— Цілком серйозно.

— Але до чого ж це призвело?

Замість відповіді Родіс відкрила бічну стінку СДФ і витягла довгастий ромбічний футляр кристалохвильового органу. Піднявши його на долоні лівої руки, вона кілька разів провела над ним правою. Пролунала музика, могутня й лиха, вона котилася валом, у якому тонули й захлиналися дисонансні акорди розтягнутих звуків. Але ці притлумлені скарги міцнішали, зливалися, скручувались у вихор прокляття й глузування.

Чеді несамохіть зіщулилася.

Верескливі звуки, то понижуючись, то підвищуючись, розпливалися в приглушеному гарчанні. В цьому хаосі мелодії, яка ламалася, стрибала, почувся голос Фай Родіс:

Земле, не жартуй зі мною,

Геть убоге скинь вбрання,

Знов зорею стань ясною,

Вогнесяйною до дна!

Оглушливий свист і виття, ніби спалах атомного полум’я, здійнялися слідом, і музика обірвалась.

— Що це було? Звідкіля? — схвильовано запитала Чеді.

— “Прощання з планетою скорботи й гніву”, п’ятий період ЕРС. Вірші давніші, і я підозрюю, що поет колись вклав у них інший, ліричний, зміст. Бажання знищити дощенту лиховісне життя на планеті, яке успадкували його нащадки, реалізувалося, зокрема, у втечі предків тормансіан.

— І незважаючи на все це, наша Земля відродилася світлою і чистою.

— Так, але не все людство. Тут, на Тормансі, повторюється наша історія.

Чеді пригорнулась до Фай Родіс, немов дочка, яка шукає підтримки матері.

Розділ VII

ОЧІ ЗЕМЛІ

“Темне Полум’я” височів як дикий стрімчак у сухому п пустельному приморському степу. Вітер уже навіяв ребристий шар тонкого піску і пилу на острівець спеченого довкруги зорельота ґрунту. Жоден живий слід не перетинав гребінці брижів. Інколи крізь звуконепроникні повітряні фільтри до землян долинали схожі на вигуки розмови вартових, які патрулювали навколо, і гучний гуркіт двигунів транспортних машин.

Зорелітники розуміли, що варта стоїть тут для того, щоб перешкодити контакту з тормансіанами, і аж ніяк не для захисту гостей від міфічних злочинців. Одного разу вночі з боку держави була здійснена спроба нападу на “Темне Полум’я”. Зорелітників не вдалося захопити зненацька, і апарати нічної зйомки зафіксували подробиці “бою”. Битви, власне, не відбулося. “Лілові”, які несподівано обстріляли галерею і кинулися в її наземний пристрій, були зупинені захисним полем і поранені пострілами: за браком досвіду Нея Холлі перестаралась, увімкнувши поле раптово й на велику потужність. Відтоді ніхто не наближався до “Темного Полум’я”. Людині, яка сюди потрапила вперше, могло здатися, що зореліт полишений давно.

Екіпаж чекав повної акліматизації, коли можна буде влаштувати відкриту галерею і, економлячи запаси земного повітря, відчинити люки корабля. Дів Сімбел і Олла Дез мріяли здійснити екскурсію в море, а Гріф Ріфт і Соль Саїн планували насамперед встановити контакт з населенням Торманса. Насилу вони почали розбиратися в житті планети, яка, виявилося, була близькою людьми, але чужою історією, соціальним ладом, побутом і невідомими цілями. Терпляче очікування стало однією з основних якостей вихованого землянина, і тут його витримати було б легше, якби не постійна тривога за сімох товаришів, які занурилися в потік життя чужої планети і віддалися волі її невідомих законів. Отож будь-якої хвилини вони мають бути готовими допомогти товаришам.

Усі канали зв’язку зводилися до двох — сегмента 46 у хвостовій півкулі і подвійного каналу, спрямованого на місто Центр Мудрості. Вони піднімались над планетою до відбивного заатмосферного шару і звідти каскадом падали донизу, накриваючи віялом широку площу. Випромінювачі головного каналу були схожі на очі в куполі “Темного Полум’я”, які вдень мінилися скляною синявою, а вночі палали жовтим вогнем. Ці пильні очі вселяли в тормансіан страх. У надрах корабля всередині сфероїда пілотської кабіни сидів беззмінний черговий і стежив за сімома зеленими вогниками на горішній смузі похилої дошки пульта. Вночі, як повелося, чергували чоловіки за давньою звичкою, яка збереглася від тих прадавніх часів, коли з настанням темряви поблизу житла чи стоянки людини никали небезпечні хижаки.

Спливав тиждень за тижнем, і регулярні побачення з товаришами по ТВФ пом’якшували гостроту розлуки і побоювання. Дів Сімбел навіть запропонував перемкнути оптичні індикатори на звукову тривогу й відмовитись від чергування біля пульта, але Гріф Ріфт відхилив “удосконалення”.

— Ми не маємо права позбавляти товаришів нашої турботи, завдяки якій вони відчувають зв’язок з цією частинкою земного світу, — командир зорельота обвів корабель широким гордим жестом. — Там, на Землі, кожен з нас перебував у психічному полі взаємної чуйності і турботи. Тут же повсякчас відчувається чуже, розкидане і лихе. Ми ніколи ще не були такі самотні, а душевна самотина ще болючіша, ніж зреченість звичного світу. Нам випали важкі випробування.

Одного вечора Гріф Ріфт сидів перед пультом персональних сигналів, поставивши лікті на поліровану дошку й підперши кулаками важку голову. Позад нього зненацька і безшумно з’явився Соль Саїн.

— Що ви бродите, Соль? — не повертаючись, запитав Ріфт. — Неспокійно на душі?

— Я — мов бігун, що віддав усі сили ривку, а його задовго до фінішу раптом спинили. Важко витримати вимушене неробство.

— Ви займаєтесь упакуванням одержуваної інформації?

— Марна робота. Нам так мало вдається добути щось путнє. Біда в тому, що тормансіани не співробітничають з нами, а інколи й просто заважають.

— Зачекайте-но ще трохи. Ми налагодимо зв’язок насамперед з людьми, а не з установами влади.

— Коли б швидше! Так хочеться зробити для них щось добре. І встигнути якомога більше. А зараз — хоч починай курити якийсь легкий наркотик.

— Ой, що ви кажете, Соль!

Інженер Соль Саїн підняв голову, і зелені вогники надали нездорового відтінку його сухому обличчю, туго обтягнутому гладенькою шкірою.

— Може, це неминуче в наших умовах?

— Що ви маєте на увазі, Соль?

— Безсилля. Не можна пробити найміцнішу з усіх стін — стіну психологічну, якою оточили нас…

— Але чому не можна? Я б на вашому місці усі свої знання і талант конструктора використав, щоб виготовити найнеобхідніші інструменти для жителів Торманса. Вони їм дуже потрібні.

— І що, по-вашому, найнеобхідміше?

— Індикатор ворожості і зброя. І те й інше гранично мініатюризоване, до розміру ґудзика, виглядає як маленька пряжка чи жіноча сережка.

— І зброя?

— Авжеж. Від бомбочок УБТ до променевих пронизувачів.

— УБТ? Ви можете думати про таке і водночас вважати аморальним моє безневинне бажання закурити? Скільки життів забрав УБТ дві тисячі літ тому в нас, та й на інших планетах!

— А скільки врятував, розгромивши орди вбивць?

— Я не можу погодитися з вами. Це було необхідним у ті часи, і ми знаємо про те лише з книжок. Я не можу… — Соль Саїн замовк, бачачи, як несподівано випростався командир.

Ліве верхнє зелене вічко померкло, двічі блимнуло й знову засяяло рівним світлом. Зосереджене обличчя Гріф Ріфта проясніло, великі, інстинктивно стиснуті кулаки обм’якли. Соль Саїн з полегкістю зітхнув.

Обидва довго мовчали.

— Ви дуже любите її, Ріфт? — Соль Саїн доторкнувся руки Гріф Ріфта. — Я запитав не з цікавості, — твердо сказав він, — адже я теж…

— Хто? — видихнув Ріфт.

— Чеді! — відповів Соль Саїн, помітивши тінь здивування, яка промайнула в погляді командира, і додав: — Так, маленька Чеді, а не чарівна Евіза!

Ріфт дивився на лівий верхній вогник, обережно торкаючись пальцями зовнішнього ряду кнопок на пульті, ніби піддаючись спокусі викликати на зв’язок столицю Торманса.

— Приреченість Родіс віддаляє її від мене, а за моєю спиною теж тінь смерті. — Ріфт підвівся, пройшовся кілька разів по кабіні й наблизився до Соль Саїна з ледь помітним занепокоєнням.

— Є давня пісенька: “Я не знаю, що чекає в темноті попереду, і назад оглянутись боюсь!”

— I ви, дорікаючи мені в слабкості, робите таке зізнання?

— Так, тому що дорікаю собі теж, А ще й вибачаю.

— Але якщо вони посміють…

— Я сказав їй, що розрию всю планету на кілометр глибиною, а її внайду.

— I вона заборонила?

— Звичайно! “Ріфт, хіба ви зможете це зробити з людьми?” — командир намагався передати інтонацію Фай Родіс, докірливу й сумну. — “Ви не посмієте вдаватись навіть до найменшого насильства…”

— А прямий напад на “Темне Полум’я”? — запитав Соль.

— Інша річ. Третій закон Ньютона вони вже осягнули на досвіді. І шкода, що в цьому суспільстві він не здійснюється при індивідуальному насильстві. Все їхнє життя було б куди щасливішим і простішим…

— Так ось навіщо зброя!

— Атож!

— Але якщо її одержують усі?

— Дарма. Кожен буде знати, що ризикує головою, і двадцять разів подумає, перш ніж вчинити насилля. А коли подумає, то навряд чи це зробить.

Верхнє ліве вічко на мить погасло, спалахнуло і блимнуло кілька разів.

З полегкістю всміхнувшись, Ріфт метнувся до пульта, увімкнув систему крайових частот. Малий екран допоміжного ТВФ слухняно засвітився, чекаючи імпульсу. Гріф Ріфт перекрив зворотний зв’язок і звернувся до Соль Саїна:

— Мене стривожило, мені здалося… Але я згадав про умову з Фай Родіс. Якщо вона захоче порадитись, то подасть сигнал, коли я буду чергувати.

Соль Саїн рушив до виходу.

— Залиштесь! Я не жду секретів, тих вічних і милих секретів, єдиних, що вціліли ще на нашій Землі, — зажурено сказав Ріфт.

Соль Саїн стояв у нерішучості.

— Можливо, з нею буде Чеді, — кинув Ріфт. Інженер-обчислювач повернувся й сів у крісло.

Чекати довелось недовго. Екран спалахнув фіолетовим відтінком газосвітлових ламп планети Ян-Ях. У фокусі виник невеликий квадратний сад на заломі зверненої до гір частини палацу. Гріф Ріфт знав, що цей сад відведено для земних гостей, і не здивувався, побачивши Фай Родіс в одному скафандрі. Поруч з нею ішов тормансіанин з густою чорною бородою — у ньому Ріфт упізнав інженера Таеля. Соль Саїн злегка підштовхнув командира, показуючи на СДФ, які стояли в двох протилежних кутках саду. “Екрановано для розмови віч-на-віч, — здогадався Ріфт, — але тоді навіщо я?” Відповідь на це запитання прийшла не відразу. Фай Родіс не дивилась у бік зорельота і поводилася так, ніби не здогадувалася, що передавач СДФ працює, хоча насправді сама його ввімкнула.

Вона йшла з похиленою головою, задумливо слухаючи інженера. Зорелітники, які мало говорили мовою Ян-Ях, розуміли її лише почасти. Шелестіла на вітрі висока трава, похитувались дикорослі, розгорнуті віялом кущі, і важкі диски темно-пурпурових квітів хилилися на пружних стеблах. Невеличкий сад був сповнений неспокою мінливого життя, яке особливо відчувалося з недоступної навіть космічним силам пілотської кабіни корабля.

Сад огортало кільце пітьми. На Тормансі нічне освітлення зосереджувалось у великих містах, важливих транспортних вузлах і на заводах. На всій іншій території планети темрява, панувала півдоби. Невеликий і віддалений супутник Торманса ледве розсіював морок. Поодинокі зорі збоку галактичного полюса підкреслювали чорноту неба. В напрямку центру Галактики тьмяно світилася суцільна пляма зоряного пилу, яка сумно згасала в космічній безодні.

Фай Родіс розповідала тормансіанові про Велике Кільце, яке допомагає земному людству ось уже близько півтори тисячі років, підтримує віру в могутність розуму і радість життя, розкриває неосяжність космосу, застерігає від сліпих пошуків і тупиків на шляху. А тепер те, що раніше проходило зримо, але не втілювалось на екранах зовнішніх станцій Землі, з розкриттям таємниці спірального простору і появою зорельотів Прямого Променя стало близьким.

— Настала Ера Рук, які Зустрілись, і ось ми тут, — закінчила Родіс. — Якби не Велике Кільце, довелося б чекати мільйони літ, перш ніж ми, дві планети, населені людьми Землі, знайшли б одна одну.

— Людьми Землі! — вигукнув приголомшений інженер.

— Хіба ви не знаєте? — насупилась Родіс. Вважаючи Таеля наближеною до Ради Чотирьох особою, вона думала, що йому відома таємниця трьох зорельотів і підземелля в палаці. Насправді ж інженер Хантеело Толло Фраель виявився першим із трийменних тормансіан, яким відкрилася таємниця Ради.

Таель безгучно ворушив губами, силкуючись щось сказати. Родіс приклала долоні до його скронь, і він з полегкістю зітхнув.

— Я порушила обіцянку, дану вашому володареві. Але я навіть не здогадувалася, що завідуючий інформацією всієї планети не знає її справжньої історії.

— Ви, я бачу, не усвідомлюєте до кінця, яка прірва відділяє нас, звичайних людей, від тих, хто нагорі і хто їм прислуговує.

— Така ж, як між “джи” — довгоживучими, і “кжи” — короткоживучими, тими, хто не здобуває освіти і приречений до передчасної смерті?

— Більша. “Кжи” можуть поповнити знання самостійно й зрівнятися з нами в розумінні світу, а ми без надзвичайних обставин ніколи нічого не дізнаємось, окрім того, що нам дозволено згори.

— І ви не знаєте, що передачі Великого Кільця інколи ловлять тут, на планеті Ян-Ях?

— Не може бути!

Фай Родіс ледь усміхнулась, згадавши відвідання бібліотеки в Інституті Суспільного Устрою.

…Вдоволений інтересом землян, начальник-“змієносець” провів їх через простору залу з численними колонами, виступами, різьбленим каменем і позолоченим деревом, оздобленими барельєфами. Змії, схожі на квіти, чи квіти — на змій, — цей надокучливий мотив повторювався на ступінчастих виступах горішньої частини стін, решітках хорів, капітелях і підніжжях колон. Вузенькі вікна прорізали масиви книжкових шаф, тіні яких перехрещувались, немов віяла, на кам’яній підлозі, а прозорі куполи стелі освітлювали високо розташовані скульптури тварин, черепашок і людей у спотворених безумством чи людтю масках. По центральній осі довгої зали на химерних мідних підставках стояли небесні глобуси, відгороджені один від одного столами з кольоровими картами. Землянам було досить лише глянути на них, щоб зрозуміти, що зображення інших світів, таке детальне і наближене, не могли дати ніякі телескопи. Отже, тормансіани зрідка ловили передачі Великого Кільця.

Бідолаха інженер усе ще дивився на Родіс здивованими очима.

“Погляд ідеаліста”, — подумала Родіс, порівнюючи його з ширяючими очима “Змієносців” та з пильним, проникливим поглядом “лілових” вартових. Вона зробила умовний знак.

Гріф Ріфт увімкнув зворотний зв’язок.

— Познайомтеся з вашими побратимами в зорельоті, Таель, — сказала Родіс, показуючи на стереозображення Ріфта і Саїна, — тільки говоріть повільніше. У них бракує практики з мови Ян-Ях.

Зорелітникам сподобався цей щирий тормансіанин з відкритою душею.

Фай Родіс повільно пішла вздовж квіткової клумби, дозволивши Таелю самому говорити з її друзями.

— Ви можете заповнити прірву нашого незнання? Можете показати нам і Землю, і планети інших зірок, і найвищі досягнення їх цивілізацій? — збуджено запитував інженер.

— Усе, що ми вивчили самі! — запевнив його Ріфт. — Але у всесвіті відомо так багато явищ, перед якими ми — немов діти, котрі ще не вміють читати.

— Нам хоч би десяту частину ваших знань, — усміхнувся інженер Таель, — я кажу — нам. Є багато людей на планеті Ян-Ях, які куди більше заслуговують знайомства з вами, ніж я! Як це зробити? Сюди, в цей палац, їм ходу нема.

— Можна демонструвати фільми й говорити навіть з тисячею чоловік біля зорельота, — сказав Гріф Ріфт.

— І забезпечити їхній захист, — додав Соль Саїн.

Вони почали обговорювати план дій. Родіс не брала участі. Гріф Ріфт поглядав на її постать, що темніла віддалік біля якоїсь химерно викривленої скульптури на розгалуженні двох садових доріжок.

— Найголовніша складність, як завше, не в техніці, а в людях, — підсумував Гріф Ріфт. — Виявляється, ви не вмієте розрізнити психічну структуру людини за її зовнішнім виглядом.

— Ви передбачили це, говорячи про індикатор ворожості, — нагадав Соль Саїн.

— Поки його немає, який сенс у моєму передбаченні! і Підійшла Фай Родіс і сказала:

— Поки ми не придумали психоіндикатора, доведеться нам узяти на себе його роль. Евіза, Вір і я, як загартованіші психічно, відбиратимемо знайомих і друзів Таеля. Так збереться початкова аудиторія.

Коли в кабіні зорельота зникло зображення саду, Соль Саїн сказав:

— Усе це нагадує легенду про Іоланту, тільки навпаки.

— Навпаки? — не збагнув Ріфт.

— Пам’ятаєте легенду про незрячу дівчину, яка не розуміла, що вона незряча, поки не прийшов до неї лицар? Так само й тут: і заборонений сад, і осліплений невіглаством чоловік, і лицар з широкого світу, тільки в жіночій подобі. І навіть у панцері…

Гріф Ріфт скупо усміхнувся, стиха постукуючи пальцями по пульту.

— Споконвіку одне й те ж питання: чи задля щастя потрібні знання, чи краще цілковите невігластво, але злагода з природою, невибагливе життя, прості пісні?

— Ріфт, де ви бачили просте життя? Воно просте лише в казках. Для мислячої людини одвічно єдиним був шлях до пізнання необхідності й перемога над нею, зруйнування інферно. Інший шлях міг бути тільки через притуплення думки, винищення розумних створінь до цілковитого перетворення людини в тварину. Вибір: або вниз-у рабство, або вгору — до невтомної праці, творчості й пізнання.

— Ви маєте слушність, Соль. Але чим зарадити їм?

— Знанням. Тільки знаючі можуть обирати свої шляхи. Тільки вони можуть створити охоронні системи суспільства, які дозволять уникнути деспотизму і обману. Результат невігластва-оця розграбована планета, де соціальна структура дає змогу здобути освіту лише двадцятій частині людей, а решта звеличує красу передчасної смерті. Та досить слів, я побуду кілька днів на самоті і подумаю над індикатором. Передайте упаковку інформації Менті Кор.

Соль Саїн вийшов. Довга ніч Торманса тяглася повільно. Гріф Ріфт думав: люди Землі прагнули допомогти жителям Торманса, проте чи не було в їх діях того забороненого і злочинного втручання в чуже життя, коли представники вищої цивілізації, які не розуміють її законів, завдавали непоправної шкоди процесу нормального історичного розвитку? Людство деяких планет відобразило ці втручання в легендах про посланців Сатани, духів пітьми й зла.

Ріфт закрокував по кабіні, занепокоєно поглядаючи на сім зелених вогнів, ніби шукаючи відповіді. Він хотів порадитися з Фай Родіс, проте не встиг. Це вона познайомила їх з Тормансіанином нижчого стану і спрямувала розмову в таке русло, із якого землянам одразу став зрозумілим злочинний розрив інформації.

Ні, знання і краса, на які має незаперечне право кожна людина, не порушать історичного розвитку, якщо з’єднають обірвані провідні нитки! Навпаки, вони виправлять зловмисно зупинену течію історичного процесу, спрямують його в потрібний бік. Велике щастя врятувати одну людину, якою ж буде радість, коли вдасться допомогти цілій планеті!

І в цілковитому безгомінні нічного корабля його командирові почувся голос Фай Родіс, який твердо і рішуче сказав йому: “Так, любий Ріфт, так!”

Зодягнуті у легкі аварійні скафандри Нея Холлі, Олла Дез, Гріф Ріфт і Дів Сімбел стояли на куполі зорельота. Над ними височів білий балон, сяяв дзеркалами електронного перископа і слабо джеркотів турбінкою, що втримувала його проти вітру. Перед Дів Сімбелом розкрилася в усій красі місцевість навкруг зорельота. Пілот підняв руку, і Гріф Ріфт повернув широко розставлені об’єктиви далекоміра-стереотелескопа в напрямі, що позначився на лімбі. Всі земляни по черзі припадали до віконечка далекоміра: їм сподобався вибір інженера-пілота.

Посеред безплідних урвищ коричневої землі, врізаних у пасма жовтих прибережних пагорбів, лежала ниркоподібна улоговина, різко обмежена виступами перевернутих шарів пісковика. Звернений до зорельота бік приморського цасма підрізався крутим бескидом, що захищав улоговину од вітру. З приморських пагорбів аж до води спускалися густі зарості чагарника.

— Місцевина ідеальна! — сказав задоволений Сімбел. — Загороджує захисними полями обидва краї улоговини, а збоку — хвосто-полярну частину аж до моря. Глядачі припливатимуть уночі і, минувши чагарник, спускатимуться в долину.

— А маяк? — запитав Гріф Ріфт.

— Не потрібен, — відповіла Олла Дез. — Для захисного поля доведеться ставити вежку, вона ж слугуватиме й передавачем ТВФ за кілометр від “Темного Полум’я”. Піднімемо щоглу зі щілинним ультрафіолетовим випромінювачем, а їх нехай забезпечать люмінесцентними гоніометрами.

Спостерігаючи за зорельотом, охоронці побачили, як спустився білий балон, і чудовисько, що з’явилося з невідомих глибин космосу, заревіло. Двома протяжними гудками воно викликало представника варти.

Офіцер, підійшовши до зорельота, зрозумів, що земляни, які стояли на куполі, мали намір щось робити збоку від корабля. Але завваживши, що у цій зритій яругами місцевості не було жодної душі, він подав сигнал дозволу. Хвилі пилу й диму ринули від зорельота, перетворившись у прямовисну стіну, яка закривала приморські пагорби. Коли дим розвіявся, тормансіани побачили пряму дорогу, що пролягала через зарослі й байраки і закінчувалась на підвищенні, де росли поодинокі дерева з колючим, обвислим віттям. Офіцер варти вирішив повідомити начальників про несподівану активність землян. Та не встиг він зв’язатися по радіотелефону з Управлінням Очей Ради, як із надр “Темного Полум’я” виповзла споруда, схожа на низький, вертикально поставлений циліндр і, величаво перевалюючись, рушила щойно прокладеною дорогою. За кілька хвилин циліндр досяг кінцевої точки і завертівся там, вирівнюючи кам’янистий ґрунт. Він обертався дедалі швидше і нараз став рости вгору, висуваючи оберт за обертом спірально скручену товсту смугу білого металу. Поки офіцер варти доповідав, над деревами уже піднялась блискуча вежка, схожа на розтягнуту пружину й увінчана тонкою жердиною з кубиком на верхівці. Із зорельота ніхто не виходив, вежка стояла нерухомо. На сухому і спекотному побережжі все стихло, і тормансіани вирішили нічого не робити.

Того ж вечора “Темне Полум’я” передав Фай Родіс карту місцевості і план імпровізованого театру. Родіс попередила, що володар Торманса нагадав їй про “змагання” в танцях. Олла Дез пообіцяла за добу підготувати свій виступ.

Навіть Соль Саїн вийшов із свого відлюддя, коли увімкнули великий стереоекран зорельота.

У палаці Цоам чотири СДФ дали розгорнуте зображення просторої круглої кімнати корабля і — зворотним зв’язком — увесь Перлинний зал палацу.

Славетна танцівниця Гає Од Тімфіфт виступила зі своїм партнером, плечистим, невисоким, з мужнім і зосередженим обличчям. Вони виконали дуже складний, з різкими поворотами і кружляннями акробатичний танець, що відображав взаємну боротьбу чоловіка й жінки. Танцівниця була в короткій спідниці з ледве зшитих нитками вузьких червоних стрічок. Важкі браслети кайданами стягували ліву руку. Високо на шиї виблискувало намисто, схоже на нашийник. Жінка падала, чіпляючись за партнера, і простягалася на підлозі перед ним. У красивій і безсилій позі вона лежала на боці, граційно витягнувши руку й ногу і піднявши благальний погляд. Вона покірно подала партнерові другу руку й підігнула коліно, ладна будь-якої миті підвестись за його бажанням — промовистий вияв влади чоловіка і мізерної, але водночас небезпечної сили жінки.

Майстерність і краса виконавців, бездоганна легкість і вишуканість найскладніших поз, пристрасний, знадливий заклик танцівниці, тіло якої було ледь прикрите стрічками, справили враження навіть на володарів Торманса. Чойо Чагас, не звертаючи уваги на похмурість Янтре Яхах, посадив Фай Родіс поруч із собою і нахилився до гості, поблажливо усміхаючись:

— Мешканці планети Ян-Ях красиві й володіють мистецтвом виражати витончені почуття.

— Безумовно! — згодилась Родіс— Нам це особливо цікаво, адже на Землі немає чоловіків-танцюристів.

— Як? Ви не танцюєте вдвох?

— Танцюємо, і багато! Але я маю на увазі спеціальні сольні виступи великих артистів. Лише жінки здатні передати, своїм тілом усі хвилювання, переживання і бажання, які охоплюють людину в її пошуках прекрасного. Відійшли в минуле всі драми суперництва, ураженого самолюбства, поневолення жінки.

— Але що ж тоді можна виразити в танці?

— У нас танець перетворюється в чародійство таємничо мінливе і відчутно реальне.

Чойо Чагас знизав плечима.

— Фай даремно старається, добираючи поняття, які лише віддалено відповідають нашим, — шепнула Мента Кор, що сиділа позаду Дів Сімбела.

— Мабуть, Олла не матиме успіху, — сказала Нея Холлі, — після того як жінку крутили, гнули, мало не били.

Полинула мелодія, немов річка, що біжить, з її сплесками і коловоротами. Потім завмерла, несподівано змінившись іншою, тужною й уповільненою, низькі звуки немов виринали із дзеркально тихої, прозорої глибіні.

Відповідаючи їй, у глибині імпровізованої сцени, розділеної на дві половини — чорну й білу — з’явилась оголена Олла Дез. Легенький шум почувся із залу палацу Цоам, та його заглушили високі й різкі акорди, в ритмі яких вигиналося золотаве тіло Олли. Мелодія змінювалась, ставала майже грізною, і танцюристка опинялась на чорній половині сцени, а потім продовжувала танець на тлі сріблястой білої тканини. Дивовижна гармонійність, цілковита, надзвичайно висока відповідність танцю й музики, ритму й гри світла та тіні захоплювала, наче вела на край прірви, де мусив обірватись нечувано прекрасний сон.

Захоплені поезією небаченого танцю, жителі Торманса то поплескували по бильцях крісел, то здивовано знизували плечима, інколи навіть пошепки перемовлялися.

Повільно гасло світло. Олла Дез розчинилась у чорній половині сцени.

— Іншого я й не сподівалася! — вигукнула Янтре Яхах, і присутні загомоніли, притакуючи.

Чойо Чагас метнув на дружину невдоволений погляд, відкинувся на спинку крісла і сказав, ні до кого не звертаючись:

— Є щось нелюдське, неприпустиме в такій відкритості й силі почуттів. І небезпечне — тому, що ця жінка так недозволено гарна.

Фай Родіс бачила, як спалахнули щоки Чеді, що сиділа поруч. Дівчина подивилась на неї з благанням, майже наказуючи: “Зробіть же що-небудь!”

“Тупість ніколи не повинна торжествувати — наслідки незмінно бувають поганими”, — майнула в голові Родіс фраза з якогось підручника. Вона рішуче підвелась, поманивши до себе Евізу Танет.

— Тепер ми станцюємо, — спокійно оголосила вона, як щось таке, що входило в програму.

Чеді радісно плеснула руками.

— З мене досить! — в’їдливо сказала Янтре Яхах і рушила до виходу.

За нею покірно підвелися ще п’ять запрошених до палацу тормансіанок. Але Чойо Чагас лише зручніше вмостився в кріслі, і чоловіки не наважились піти. А втім, земляни, які дивились із зорельота, угледіли, що жінки Торманса на чолі з дружиною володаря зачаїлися за сріблясто-сірим драпіруванням.

Фай Родіс і Евіза Танет на кілька хвилин зникли і потім з’явилися в самих скафандрах, кожна несучи на долоні прикріплений до неї восьмигранний кристал із звукозаписом. Дві жінки, одна — кольору воронового крила, друга — сріблясто-зелена, як вербове листя, стали поряд, високо піднявши руки з кристалами. Рвучкий, незвичайний ритм, що змінювався дрібними і затяжними ударами, загуркотів у залі. У такт ритмічній музиці танець почався швидкими рухами простягнутих уперед, до глядачів, рук і різкими вигинами стегон.

Від рук з повернутими донизу долонями линули на тормансіан хвилі, сила яких викликала заціпеніння. Підкоряючись монотонному ритму, Евіза й Родіс опустили руки, притиснувши їх до боків і відставивши долоні. Повільно й узгоджено вони почали обертатися, відчужено і владно дивлячись з-під насуплених брів на глядачів. Вони кружляли, високо піднімаючи руки. Посипались удари таємничих інструментів, співзвучні чомусь глибоко прихованому в серцях чоловіків Торманса. Евіза і Фай завмерли. Стиснуті губи обох жінок ледь розтулились, показавши ідеальні зуби, а їхні сяючі очі переможно сміялись. Вони врочисто заспівали протяжний стародавній іранський гімн:

“Сп’яніла і закохана

Вночі, мов неземна,

В шовках напівзростебнутих

І з келихом вина…

Палка жага в очах її,

Нудьга у згині губ!”

Громовиця звуків розсипалась дрібно й глумливо, змусивши глядачів зачаїти подих. Нерухомі тіла з чорного й зеленого металу ожили знову. Не сходячи з місця, вони згиналися в такт музиці, виграючи навдивовижу слухняними і сильними м’язами. Як вода під поривом вітру, оживали раптово й швидкоплинно руки й плечі, живіт і стегна. Ці короткі спалахи злилися в один безперервний потік, що перетворив тіла Евізи й Родіс у щось невловиме й надзвичайно привабливе. Музика урвалася.

— Ха! — вигукнула Евіза й Фай, разом опускаючи руки.

Жінки за портьєрами заціпеніли від жаху, коли побачили, що Чойо Чагас і члени Ради Чотирьох під впливом гіпнотичної музики нахилились уперед і вивалилися з крісел, але тут же спохопилися, вдаючи, нібито нічого не сталось, і несамовито заляскали долонями по бильцях, що означало вищу похвалу.

Родіс і Евіза вибігли.

— Як можна! — докірливо сказала Олла Дез, яка уважно спостерігала дивовижний танок.

— Ні, це чудово! Дивіться, тормансіан як шоком уразило! — вигукнув Дів Сімбел.

Справді, глядачі в палаці Цоам мали вигляд розгублений, а жінки, що повернулися на свої місця, принишкли, вражені побаченим. Однак, коли з’явилися Фай Родіс і Евіза Танет, їх привітали гучними ударами по кріслах і схвальними вигуками.

Родіс повернулася до товаришів у зорельоті, на пальцях показала, що батареї розрядилися, і вимкнула СДФ. Олла Дез теж перервала передачу з “Темного Полум’я” і сказала:

— Родіс іноді поводиться як школярка третього циклу.

— Але ж вони справді були чудові! — заперечив Гріф Ріфт. — Я не порівнюю їх з вами. Ви — богиня танцю, але тільки на Землі.

— Безумовно, я переможена тут, — погодилась Олла. — Родіс і Евіза вміло скористалися впливом ритмів на підсвідомість. Спільний ритмічний спів, кружляння вважалися в давнину як елемент магії для впливу на людей, так само як воєнні марширування і спільна гімнастика у йогів. Тантричні “червоні оргії” в буддійських монастирях, містерії на честь богів кохання і родючості в храмах Еллади, Фінікії і Риму, танці живота в Єгипті й Північній Африці, “чарівливі” танці Індії, Індонезії і Полінезії в минулі часи справляли на чоловіків не стільки еротичний, як гіпнотичний вплив. Лише набагато пізніше психологи розібралися в поєднанні зорових асоціацій — головного почуття людини в її відчутті краси, міцно спаяного з еротикою сотнями тисячоліть природного відбору найдосконалішого. Гнучкість і музичність жіночого тіла недарма справіку порівнювалися з танцем змій. Фай Родіс, як історик, відібрала все гіпнотичне з давніх танців, і ефект виявився незаперечним, але коли вона встигла навчити Евізу?

— Отож не слід звинувачувати Родіс у легковажності й необдуманості дій. Цей танок вона, як видно, готувала давно, аби показати їхню спорідненість із нами, — переконано сказав Гріф Ріфт.

Поза стінами садів Цоам на другому заломі передгір’їв ріс невеликий лісок, дерева в ньому настільки були схожі на земні криптомерії, що навіть здалеку викликали в Родіс припливи туги за рідною планетою. Криптомерії росли довкруг її школи першого циклу. Перший цикл був найважчим у дитинстві. Після свободи і безтурботності нульового циклу наставала пора суворої відповідальності за свої вчинки. Маленька Фай часто тікала в затінок криптомерієвого гаю, щоб там виплакатися.

І нині, опинившись за межами палацу і прогулюючись з інженером Таелем, Родіс кинулась до дерева і пригорнулась до його стовбура, вдихаючи рідний запах смоли й кори, нагрітої сонцем. Скафандр заважав їй відчути запах живого дерева, бо притуплював притаманне землянам загострене відчуття навколишнього шкірою всього тіла, а від стовбура пахло лише пилом.

Почуття безвиході, забуте з часів інфернальних випробувань, стисло груди Родіс, і вона опустила голову, аби Евіза й Вір не прочитали на її обличчі тугу за батьківщиною. Рідне дерево ошукало. А скільки ще чекає тут обманів, насамперед серед людей, схожих на земних і таких чудових душевно!

Інженер Таель під різними приводами провів перед землянами близько сотні товаришів і знайомих. Незважаючи на дивовижну однорідність групи, гості із Землі порадили вилучити майже тридцять чоловік. Такий високий відсів спочатку приголомшив Таеля. Земляни пояснили, що вони розпізнали не лише прямих носіїв зла і заздрісників, які приховували свою пошкоджену, неповноцінну психіку, а й тих, чиї прагнення до знань і духовної свободи поступалися властивим нетренованій людині недолікам її психіки.

Через вісім днів людей Торманса зібралося достатньо, щоб розпочати сеанси. На подив землян, це були лише “джи” — довгоживучі: технічна інтелігенція, вчені, люди мистецтва. Фай Родіс зажадала, щоб запросили й “кжи” — короткоживучу молодь. Інженер Таель збентежився.

— Вони не одержують достатньої освіти, і ми майже не спілкуємося з ними. Тому я не знаю тих, які заслуговують довір’я. І до того ж навіщо це їм?

— Я даремно змарнувала на вас час, — суворо сказала Родіс, — якщо ви досі не збагнули, що майбутнє може належати або всім, або нікому.

— У них класове гноблення принизливіше, ніж було у нас при феодалізмі! — вигукнула Чеді. — Відгонить рабовласницьким ладом!

Тормансіанин побагровів, губи його затремтіли, і він втупив свої фанатичні очі в Родіс з такою собачою відданістю і благанням, що Чеді стало ніяково.

— Справді, у нас різко розділені ті, що мають право на освіту, і неосвічені. Але ж вони відбираються за реальними здібностями з усієї маси дітей, які народжуються. І вони сповна щасливі, ці люди “кжи”!

— Цілком так само, як і ви, “джи”. Ви займаєтесь обраною справою, творите, робите відкриття. Тоді чим пояснити ваші шукання й душевні терзання? Ні, я бачу, що ми досягли ще небагато чого. Це мій прорахунок! Прогулянки відміняються, і ми з вами візьмемось до історичної діалектики.

Переляк, що сягав відчаю, не сходив з обличчя Таеля.

“Він чекає нещадної розправи за кожну помилку, — здогадалася Чеді. — Очевидно, тут такий спосіб спілкування з людьми”.

Незважаючи на всі труднощі й перешкоди, показ фільмів відбувся через шістнадцять днів.

У спекотній улоговині, де стебла напівсухої трави, що коливалися вітром, були чи не єдиними ознаками життя, виник такий близький, приголомшливо схожий на Землю світ.

Гріф Ріфт і Олла Дез скористалися вигином захисного поля як внутрішньою поверхнею екрана і, змінюючи кривизну, утворили під кручею пагорба велику сцену.

Для мешканців планети Ян-Ях усе тут було незвичайним: і плавання потайки на низьких надувних плотах по темному морю, і раптова поява світних знаків на гоніометрі від невидимого ультрафіолетового маяка, і висадка під прибережними кущами, й’підйом угору з орієнтиром на розмиту сяючу пляму якогось зоряного скупчення, і пошуки двох невисоких дерев, між якими пролягав вхід у заборонену тепер для всіх інших улоговину, і незвичайне розсіяне й похмуре світло, що виходило нізвідки і осявало дно улоговини з борознами вимоїн, між якими сідали схвильовані відвідувачі. Це настільки відрізнялося від монотонного життя Ян-Ях з її до отупіння одноманітною роботою і примітивними розвагами, що створювало незвичну атмосферу нервового піднесення.

Зненацька з непроникної пітьми захисного поля виникло зображення круглої зали зорельота, де шестеро землян вітали гостей їхньою рідною мовою. Спочатку всі прибульці далекого світу здавалися тормансіанам красивими, але дуже схожими. Чоловіки — високі, з мужніми виразними обличчями, серйозні до суворості. Жінки — з вишукано правильними дрібними рисами, ідеально прямими носами, твердими підборіддями, губаті й дужі. Лише коли око звикало до цих загальних особливостей, мешканці Ян-Ях помічали індивідуальну різноманітність землян.

Хто-небудь із зорелітників, найчастіше Олла Дез, коротко пояснював тему стереофільму, і зореліт зникав.

Перед тормансіанами хлюпалося неймовірно прозоре море з синьою водою. Чисті пляжі чорного, рожевого і червоного піску вабили поєднатися з сонцем і морем. Проте мальовничі береги були майже безлюдні на відміну від зручних для купання місць на Тормансі, вщерть заповнених людьми. Час від часу сюди приходили люди, плавали, пірнали й потім швидко зникали, роз’їжджаючись у відкритих вагонах маленьких поїздів, що снували вздовж узбережжя.

Вражала жителів Ян-Ях гігантська Спіральна Дорога: зняте впритул наближення величезного поїзда навіювало незвичній людині первісний страх.

Тропічні сади, що розкинулись на неозорих просторах, і такі ж безмежні поля казкової пшениці з колоссям, завбільшки з кукурудзяний качан, так різко контрастували з убогими чагарниками й бобовими ланами Торманса, що Гріф Ріфт вирішив більше не показувати щедроти рідної планети, аби не ранити гостей.

Автоматичні заводи штучного м’яса, молока, масла, рослинного жовтка, ікри та цукру ніби не мали ніякого відношення до полів, плодових садів і черід домашніх тварин. Плоскі, прозорі чаші уловлювачів радіації для виробництва білка складали лише невелику частину величезних підземних споруд, в яких при постійній температурі циркулювали потоки амінокислот. Широкі вежі цукрових заводів таємниче, приглушено шуміли, мов луна далекої громовиці. Ця колосальна кількість повітря всмоктувалась у їх приймачі, осаджуючи зайву вуглекислоту, що нагромадилася за тисячі років недбалого господарювання. Найкрасивішими були сніжно-білі колонади фабрик синтетичного жовтка, які виблискували на кедрових узліссях. Тільки побачивши технічний розмах харчового виробництва, тормансіани зрозуміли, чому на Землі мало молочної худоби — корів і антилоп-кан — і зовсім нема забійної, нема птахофабрик і рибних заводів.

— Коли відпала необхідність забивати для їжі, тоді людство здійснило останній крок від необхідності до істинно людської свободи. Цього не можна було зробити доти, доки ми не навчились із рослинних білків створювати тваринні. Замість корів — фабрика штучного молока і м’яса, — пояснював Гріф Ріфт.

— Чому ж у нас немає цього досі? — звично запитували тормансіани.

— Ваша біологія, очевидно, займалася чимось іншим або була неповноцінною, витісненою іншими науками, менш важливими для процвітання людини. Становище, відоме і в земній історії…

— І ви дійшли висновку, що не можна досягти справді високої культури, забиваючи тварин для їжі?

— Так!

— Але ж тварини потрібні й для наукових дослідів?

— Ні! Шукайте обхідний шлях, але уникайте тортур. Світ надзвичайно складний, і ви неодмінно знайдете багато інших шляхів до розкриття істини.

Лікарі й біологи планети Ян-Ях недовірливо переглядалися. Але знову й знову виникали перед ними красиві, як храми, наукові інститути, багатокілометрові підземні лабіринти пам’ятних машин — сховищ всепланетної інформації. Збувалися слова стародавнього поета, який зичив людині бути “простою, як вітер, невичерпною, як море, і насиченою пам’яттю, як Земля”. Тепер уся планета руками своїх мудрих дітей насичувалася пам’яттю не лише свого життя, а й тисяч інших населених світів Великого Кільця.

Багато інженерних споруд входили глибоко в землю. Замість виснажених у давні епохи копалень працювали самозбагачувальні гідротерми, зв’язані з підкорковими течіями в мантії на ділянках виділення ювенільних вод. Ці ж гідротермальні висхідні потоки на поверхні використовувалися в енергетичних і обігрівальних установках.

Мабуть, найдивовижніше для тормансіан було загальне поширення різних видів мистецтв. Практично кожна людина володіла якимось із видів, змінюючи його в різні періоди життя. Простота в користуванні інформацією поєднувалася з можливістю оглядати будь-які картини, скульптури, добувати електронні записи будь-якого музичного твору, будь-якої книжки. Незліченна кількість Будинків Астрографи, Книги, Музики, Танцю, які, по суті, являли собою палаци, де всі відвідувачі в спокої і зручності могли насолоджуватися видовищем космосу, його населених планет і всього невичерпного багатства людської творчості за тисячі літ документованої історії. Воістину неймовірне число творів мистецтва було створено за два тисячоліття, що минули з часів ЕСВ — Ери Світового Воззє’днання!

Тормансіани бачили школи із здоровими й веселими дітьми, пишні свята, на яких усі здавалися однаково молоді й повні снаги. Суспільне виховання не здивувало жителів Ян-Ях. Найбільш вражаючою видалась відсутність будь-яких охоронців чи наділених особливою владою людей, що відмежувались од світу в палацах і садах, які охоронялись. У жодному з тисяч мелькаючих перед тормансіанами облич не змигнула й тінь страху чи замкнутого егоїстичного побоювання, хоча настороженість і тривога нерідко читалися на лицях лікарів-вихователів, спортивних інструкторів. Глядачів вражала відсутність у містах Землі шуму, голосної музики й розмови, не чути було машин, які гуркотіли й диміли, вражали вулиці й провулки, схожі на тихі алеї, де ніхто не смів тривожити іншу людину. Музика, спів, танці, веселощі, навіть пустотливі до нестями ігри на землі, на воді і в повітрі дозволялися в спеціально призначених для цього місцях.

Веселі не перебували разом із сумними, діти з дорослими. І ще одна риса земного життя дивувала. Власні приміщення людей Землі, скромно умебльовані, справляли на жителів Ян-Ях враження напівпорожніх, навіть убогих.

— Нащо нам що-небудь більше, крім найнеобхіднішого, — відповіла на неминуче запитання Олла Дез, — якщо ми будь-коли можемо користуватися всією розкішшю громадських приміщень?

Справді, жителі Землі працювали, думали, відпочивали і веселились у просторих, зручних, обсаджених садами будинках, з гарно умебльованими кімнатами й залами, — палацах і храмах мистецтв або наук. Шанувальники старовини відновлювали будинки з товстими стінами, вузькими вікнами і громіздкими, масивними меблями. Інші, навпаки, споруджували— просторі, відкриті всім вітрам і сонцю висячі сади, що вганялися в море чи повисали на високих гірських схилах, від чого паморочилася голова.

— А в нас, — говорили тормансіани, — громадські будівлі, парки й палаци переповнені людьми й надто гомінкі. Через безліч відвідувачів їх не можна утримувати в належній чистоті, зберегти витонченість оздоблення. Тому наші власні квартири схожі на фортеці, які слугують нам захистом від зовнішнього світу і в які ми ховаємо все, що нам особливо дороге.

— Важко так одразу збагнути причину цієї відмінності, — сказала Олла Дез. — Очевидно, ви любите гамір, штовханину, скупчення народу.

— Та ні ж бо, ми ненавидимо це, як більшість людей розумової праці. Але щоразу кожне красиве місце, заново відбудований Палац відпочинку виявляються переповненими людьми.

— Я, здається, зрозумів, у чім річ, — сказав Соль Саїн. — У вас нема відповідності між кількістю населення і ресурсами. В даному випадку не вистачає громадських приміщень для відпочинку і розваг.

— А у вас є?

— Це щонайперше завдання Ради Економіки. Лише у відповідності числа людей і реальних економічних можливостей — основа благополуччя і стабілізації ресурсів планети на вічні часи.

— Але як ви цього досягаєте? Регулюванням дітонародження?

— Авжеж, а крім того — передбаченням випадковостей, флуктуації успіхів і неуспіхів, космічних циклів. Людина повинна все це знати, інакше яка ж вона людина? Головна мета всіх наук полягає у досягненні щастя людства.

— А яке воно, ваше щастя?

— Насамперед, це зручне, спокійне і вільне життя, з одного боку. А також якнайсуворіша дисципліна, одвічне невдоволення досягнутим, прагнення прикрасити життя, розширити межі пізнання світу.

— Але ж це суперечить одне одному!

— Навпаки, становить діалектичну єдність, в якій і полягає розвиток!

Такі бесіди супроводжували демонстрацію кожного стереофільму, а інколи перетворювалися в лекції чи схвильовані обговорення. Тормансіани за складом своєї психіки нічим не відрізнялися від землян. Їхня передісторія була спільною. Тому й сучасне земне життя, навіть у загальних рисах, ставало для них зрозумілим. Мистецтво Землі теж легко сприймалося мешканцями Ян-Ях. З наукою ж справа гірша. У пізнанні най-тонших структур світу далеко вперед пішли земляни.

Ще важче сприймалися стереофільми Великого Кільця. Дивні істоти, у чомусь схожі на землян, їхня незрозуміла мова, звичаї, розваги, будівлі, машини. Позірна відсутність мешканців на планетах поблизу центру Галактики, де під кілометровими склепіннями застигли або повільно оберталися прозорі диски, які випромінювали блакитне сяйво. В інших світах зустрічались зірчасті форми, облямовані тисячами сліпучих фіолетових куль, на відміну від дисків орієнтованих вертикально. Тормансіани так і не збагнули, що це: машини, які конденсували якийсь вид енергії, чи психічне втілення мислячих істот, які бажали лишитись нерозпізнаними навіть для приймачів Великого Кільця.

Надто лиховісними видавалися населені вищим життям планети інфрачервоних сонць, що входили в Кільце. Записи були зроблені до введення винайдених на планеті зірки Бета Чаші хвилевих інверторів, які давали змогу бачити за будь-яких умов освітлення Всесвіту Шакті. Ледве помітні контури гігантських будівель, пам’ятників, аркад таємниче чорніли під зорями, і рух сили-силенної народу здавався грізним. Напрочуд чарівлива музика линула в пітьмі, і невидиме море хлюпалося з таким гекзаметричним шумом, як на Землі й на планеті Ян-Ях. Олла Дез показала і деякі записи, що лишилися нерозшифрованими і були доставлені зорелітниками Прямого Променя з галактик Андромеди і М-51 у Гончих Псах. Багатобарвні спіралі, що дико вертілися, і кулясті пульсуючі тисячогран-ники ніби просвердлювали океан щільної пітьми. Тільки екіпаж “Темного Полум’я”, що пройшов по краю безодні, здогадувався: ці зображення могли означати проникнення в Тамас, недоступний і незримий антисвіт, який огортає наш Всесвіт.

І все ж передачі з далеких і дивовижних світів, незважаючи на свою незвичність, мало цікавили тормансіан. Зате їх безмежно хвилювали стереофільми про землян на інших планетах, скажімо, не так давно заселеної планети Зеленого Сонця в системі Ахернара. Не могли не заполонити їхню уяву симпатичні червоношкірі люди з Епсілон Тукана — з цією планетою Земля встановила регулярне сполучення.

Після того як ЗПП стали здійснювати рейси на Епсілон Тукана і назад — протяжністю сто вісімдесят парсеків — за сімнадцять днів, на Землі, особливо серед молоді, спалахнула епідемія закоханості в червоношкірих людей.

Але з’ясувалося, що шлюби між землянами і червоношкірими туканцями приречені на безплідність: це завдало немало розчарувань. Могутні біологічні інститути обох планет зосередили свої зусилля на подоланні несподіваної перешкоди. Ніхто не сумнівався, що складне завдання невдовзі буде розв’язане і злиття двох людств, на диво схожих, проте різних за походженням, стане можливим, а це в свою чергу безмежно продовжить період існування людини Землі як виду.

Люди, які переселились на планету Зеленого Сонця, прожили там ще небагато віків, але через радіацію світила набули бузкового кольору шкіри і зовні відрізнялись від бронзово-смуглявих мешканців Ян-Ях. Проте життєвий устрій піонерів земного людства на Ахернарі нічим не поступався устрою на їхній батьківщині, і це не давало тормансіанам упевненості в їхньому особистому союзі з могутньою Землею. Привітне й уважне ставлення зорелітників до своїх гостей зміцнювало цю надію. Хоча земляни здавалися їм холоднуватими і злегка відчуженими, тормансіани усвідомлювали різницю інтересів і смаків. Ці щирі й чесні люди ніколи ні на мить не показували свою перевагу, і жителі Ян-Ях почувалися з ними просто й легко, як із найближчими.

Аудиторія в пустелі складалась із освічених і мудрих “джи”, які невдовзі зрозуміли, що союз Землі та Ян-Ях означає насамперед крах їхнього олігархічного ладу, зруйнування системи “джи” — “кжи” й філософії передчасної смерті. Така структура не здатна вивести планету із стану злидарства. Водночас цей лад забезпечував найвищі привілеї олігархічній верхівці. Хоча сума переваг виявилась мізерною порівняно з вільним, світлим і здоровим життям комуністичного ладу Землі, повірити в це і відмовитися від своїх привілеїв володарі Ян-Ях, звісно, не могли. Тому перше знайомство із стереофільмами Землі викликало в правлячої верхівки почуття ворожості й остраху. Вони зрозуміли, що життя Землі самим своїм існуванням було ворожим устрою Торманса, спростовуючи обраний володарями нібито єдино правильний шлях, і зводячи нінащо палке вихваляння, яким захоплювалися демагоги-пропагандисти Ради Чотирьох.

Відвідання імпровізованого театру в пустелі поблизу зоре-льота Землі, до якого було заборонено навіть наближатися, вважалося, з точки зору володарів Ян-Ях, державним злочином і повинно було каратись. Але тормансіани ладні були витримати все, тільки б потрапити на передачу стереофільмів “Темного Полум’я”. Природно, що земляни непокоїлися за своїх глядачів. Детектор біострумів для розпізнання людей, якому Соль Саїн дав назву — ДПА, або дисектор психосутності, ще не вдалося довести до робочої готовності, тож не виключено, що при вмілому маскуванні могли бути помилки.

Становище врятувала Нея Холлі, яка допомагала Соль Саїну в конструюванні ДПА. Вона помітила збільшення зубців К у біострумах усіх тормансіан, які щиро й відкрито прагнули інформації. Будь-який сумнів, недовіра чи прихована сильна емоція неодмінно викликала спад зубців К.

У проході між двома деревами влаштували додаткове поле, яке пропускало лише людей з певним рівнем збудження зубців К і відкидало всіх інших. Так тормансіани одержали додаткову гарантію безпеки.

За три тижні Олла Дез провела вісімнадцять демонстрацій для кількох тисяч мешканців Ян-Ях. Однієї з останніх демонстрацій учений-тормансіанин з титулом “змієзнавця” і чудернацьким як для мови землян іменем Чадмо Сонте Тазтот засумнівався в можливості спільного походження людства обох планет.

— Людина Ян-Ях погана за самою своєю суттю, — заявив учений, — успадкованою від предків, що вбивали, ревнували, зраджували, і цим забезпечували собі виживання; через те всі зусилля кращих людей розбивались об стіну душевної порожнечі, страху й недовір’я. Якщо людство Землі піднялося на таку висоту, то, очевидно, воно іншого походження, з благороднішими душевними задатками.

Олла Дез подумала, порадилася з Ріфтом і Саїном і взяла “зірочки” з фільмами про минуле. Не документальні записи, а швидше екскурси в різні історичні епохи, відновлені за архівами, мемуарами і музейними колекціями.

Вкрай приголомшені тормансіани побачили жахливі поневіряння, затуркане й безпросвітне життя перенаселених міст, громадські “дискусії”, де слова застороги й мудрості губилися в реві обдурених натовпів. Звичайна людина в ті часи гостро відчувала свою неповноцінність перед великими досягненнями науки і мистецтва, розуму й уяви. Психологічні комплекси приниженості й невіри в себе породжували агресивні прагнення вирізнятися будь-якою ціною.

Психологи Землі передбачали неминучість появи надуманих, безглуздих, понівечених форм мистецтва з усією гамою переходів від марних спроб безталанних людей висловити невимовне до психопатичного дроблення образів у зображеннях і словопотоках літературних творів. Людина, в масі своїй неви-хована, недисциплінована, яка не знає шляхів до самовдосконалення, прагнула втекти від незрозумілих проблем суспільства й особистого життя і вдавалася до наркотиків, з яких найпоширенішим був алкоголь, оглушлива музика, пустопорожні, галасливі ігрища й масові видовища, нескінченна гонитва за дешевими речами. Розмноження на Землі в епоху ЕРС нічим не обмежувалось в ім’я конкуренції народів, військової переваги однієї нації над іншою, тоді як на Тормансі, де вже не було воєнних конфліктів, дітонародження не регулювалося з іншою метою — для відбору тих п’яти відсотків здібних до навчання людей, без яких зупинилася б машина цивілізації.

Деякі вчені Землі, у відчаї від назріваючої небезпеки потворного капіталістичного розвитку, що дедалі прискорювався, закликали до того, щоб зосередити всі зусилля на вдосконаленні технології штучних харчів і синтетичних товарів, припускаючи, що всі біди кояться від недостачі матеріальних благ. Вони пов’язували з цим глобальне розорення Землі, нагадуючи, що людина первісно була мисливцем і збирачем, а не землеробом.

“Для наших правнуків, — писав один учений, — наші нинішні турботи й тривоги здадуться лихим сном темного розуму. Ми повинні знову відкрити забуті в нас самих і реставрувати нашу Голубу Планету до істинної краси”.

Принаймні найзапекліші ескапісти[3] стали тверезішати, коли земляни зробили перші колосальні витрати на вихід у космос і зрозуміли величезні труднощі позаземних польотів, складність освоєння міжзоряних просторів і мертвих планет сонячної системи. Тоді знову звернулись до Землі, усвідомивши, що вона ще тривалий час повинна служити домівкою для земного людства, спохопились і встигли втрятувати її від зруйнування.

— Велика Змія! — вигукнув Чадмо Сонте Тазтот. — Це так схоже на нас, але як ви впоралися з цим?

— Важким і тернистим шляхом, — відповів Соль Саїн, — подолати який міг лише колективний розум планети. Не організована згори думка натовпу, а спільне обдумування і віра в слушність своєї справи на основі взаєморозуміння і правдивої інформації. При великій кількості людей на Землі все це стало можливим лише після винаходу комп’ютерів — лічильних машин. З їх допомогою ми здійснили ретельне сортування людей. Справжня боротьба за здоров’я нащадків і чистоту сприйняття почалася, коли ми професії вчителів і лікарів піднесли вище всіх інших на Землі. Впровадили діалектичне виховання. З одного боку, суворо дисципліноване, колективне, з іншого — пом’якшено індивідуальне. Люди зрозуміли, що не можна ні на щабель спускатися з уже досягнутого рівня виховання, знання, здоров’я, — хоч би що там було. Тільки вгору, далі, вперед, ціною навіть серйозних матеріальних обмежень.

— Але ж на Ян-Ях також є лічильні машини, і вже давно! Ми називаємо їх “кільцями дракона”, — не вгавав “змієзнавець”.

— Здається, я здогадався, в чім річ! — вигукнув Соль Саїн. — На Землі в нас безліч народів, кілька великих культур, різні соціальні системи. У взаємопроникненні чи в прямій боротьбі вони затримали утворення монокультури і світової держави до того часу, поки не піднялася суспільна свідомість і техніка не забезпечила суспільство необхідною для справжньої комуністичної справедливості й колективності апаратурою. Крім того, загроза нищівної війни змусила держави серйозніше ставитись одна до одної в світовій політиці, — так називалася тоді національна конкуренція між народами.

— А в нас на планеті Ян-Ях, населеній одним, по суті, народом, при монокультурі розвиток виявився одноманітним.

— І ви не встигли опам’ятатись, як на всій планеті запанувала олігархічна система державного капіталізму! — вигукнула Мента Кор, і надзвичайне збудження тормансіан засвідчило правильність її твердження.

Після цієї бесіди інженер Таель попросив позачергового побачення з Фай Родіс.

Тим часом Евіза Танет визначила, що вироблення антитіл в організмах зорелітників достатнє для імунітету. Вона дозволила зняти скафандри. Земляни зраділи і були готові негайно скинути обридлі панцери. Фай Родіс відкликала вбік Ген Атала:

— Тівіса й Тор передали на “Темне Полум’я”, що вони закінчили огляд інститутів і заповідників. Тепер вони хочуть обстежити полишені міста і вцілілі первісні ліси в зоні Дзеркального моря. Власті попереджають про якусь небезпеку, одначе нам необхідно познайомитись із заповідними куточками планети.

— Я зрозумів вас. Утрьох небезпека не така страшна. Коли мені летіти?

— Завтра. Але Тівіса й Тор вирішили не знімати скафандрів.

— А я зніму.

— Та якщо двоє ваших супутників будуть у металі, а ви ні, то чи це не порушить надійсності групи? Адже ви будете ланкою меншої міцності…

— Що ж, доведеться ще походити металевим.

Ген Атал глянув на Евізу. Та відповіла співчутливим кивком, але інженер броньового захисту не прочитав у її топазових тигрячих очах потрібної відповіді. Він повернувся до Родіс і сумно сказав, що йде лаштувати свій СДФ.

Родіс докірливо подивилась на Евізу, тільки-но Ген Атал зник за дверима. Евіза розсміялася, закинувши темно-руду голову, і Родіс пошкодувала, що Ген Атал не бачить її цієї хвилини.

— Мені так хотілося б не засмучувати його, але що я можу вдіяти із собою, — сказала Евіза, — Ходімо. Я одвикла від нормального відчуття тіла, ніби виросла в лусці, як тормансіанська змія.

Інженер Хонтеело Толло Фраель прийшов до Фай Родіс і чекав її в садку, де вперше почув таємницю своєї планети.

Фай Родіс вийшла до нього, наспівуючи, легкою і пружною ходою, у коротенькій домашній сукні Землі. Тугий корсаж з низько відкритими плечима і широка спідничка, що лягала вільними складками, була стягнута в талії чорною стрічкою. Руки й оголені до половини стегон ноги покривала рівна червонувато-коричнева засмага, що гармоніювала з блідо-золотим кольором сукні. В цьому вбранні ватажок землян утратила частину своєї величі, ніби стала молодшою і, на думку Тормансіанина, ще гарнішою. Фай Родіс уже звикла до того, що незначні переміни в зовнішності або вчинках справляють невиправдано сильне враження на жителів Ян-Ях, і поквапилася на допомогу інженерові.

— Щось сталося? — спитала вона, всміхаючись, і додала: — Я стаю справжньою жінкою Ян-Ях, якщо так часто думаю про небезпеку.

— Небезпеки немає. Але треба порадитись, — інженер озирнувся.

Родіс натисла кнопку на сигнальному браслеті. Почулося дрібне тупотіння, і в сад примчала слухняна дев’ятиніжка, яка зберегла на своєму куполі чорно-вороний колір скафандра своєї хазяйки. Родіс відгородила себе й інженера захисним полем.

— Я бачився з друзями. Вони нарадили мене прийти до вас. Після перегляду фільмів про вашу… і нашу, — додав він, — історію всі думають лише про те, як зробити життя подібним до земного. Перш ніж ви полетите від нас на далеку Землю, ви повинні залишити нам зброю.

— Зброя без знання завдасть тільки шкоди. Не маючи ясної, обґрунтованої й перевіреної мети, ви створите лише тимчасову анархію, яка завше породжує ще гіршу тиранію.

— Що ж робити?

— За діалектичними законами зворотного боку залізна фортеця олігархічного режиму водночас дуже крихка. Треба вивчити її вузлові кріплення і потім систематично вдаряти по них, поки вся будівля, незважаючи на її позірну монолітність, не розсиплеться, тому що тримається вона лише на страху — знизу доверху. Отож вам треба небагато людей, мужніх, сміливих, розумних, щоб розвалити олігархію, але дуже багато просто добрих людей, аби побудувати справжнє суспільство.

— І тому ви так наполягаєте на підготовці народу? — запитав Таель.

— Діалектичний парадокс полягає в тому, що для побудови комуністичного суспільства необхідний розвиток індивідуальності, а не індивідуалізму кожної людини. Хай буде місце для духовних конфліктів, невдоволеності, прагнення вдосконалити світ. Між “я” і суспільством повинна лишатися грань. Якщо вона зітреться, то утвориться натовп, адаптована маса, що відстає від прогресу тим сильніше, чим більша її адаптація. Пам’ятайте завжди, що нинішнього, по суті, нема, є тільки процес переходу майбутнього в минуле. Цей процес не можна затримувати, тим паче зупиняти. А ваша олігархія загальмувала розвиток суспільства Ян-Ях на його неминучому шляху до комунізму головним чином тому, що ви допомагали їй зміцнювати своє панування. Ваші вчені не повинні ставати на шлях убивць, незважаючи на почесті, привілеї, підкуп. Затямте, що ваша суспільна система зведена на придушенні й терорі. Будь-яке вдосконалення цих методів неминуче повернеться проти вас самих. Адже біда в тому, що “кжи” називають вас убивцями, і вони мають слушність, хоча розпалювання взаємних образ — випробуваний прийом олігархів.

— Ви не уявляєте, якими розбещеними стали люди, — уперто сказав Таель. — Я маю на увазі демагогію, що нібито всі люди однакові, і варто їх лише належним чином вимуштрувати, виховати (теж однаково), як ми одержимо єдність мислення 1 здібностей. Насправді сталося зворотне: фактична нерівність породила море персональної заздрості, заздрість породила комплекс приниженості, в якому притлумилась класова свідомість, мета і сенс боротьби проти системи. “Кжи” проти нас, ми проти них, а система століттями лишається недоторканою. Загальне отруєння ненавистю і глибоким нерозумінням.

— Таель, і це говорите ви? Починаєте втомлюватись? А приклад Землі? Адже тільки великі й тривалі зусилля перетворять безвихідні кола інферно в нескінченну спіраль, що розкручується. От ми й пришли до того, з чого почали.

— Ні, не до того. Ви, як і “кжи”, звинувачуєте нас?

— Так, Таель. У капіталістичній олігархії, чим вище той ч — інший клас, група чи прошарок стоїть на градації суспільно: ієрархії, тим більше в ній убивць, прямих і непрямих, потенцій них і реальних. Убивці бувають різні — свідомі й несвідомі. Одні чинять так через прислуговування вельможам, інші від невігластва, коли високу посаду займає неосвічена, темна людина. “Джи”, хоча серед них немало темних і затурканих людей, здебільшого освічені й інтелігентні, тому, стаючи вбивцями, вони винні подвійно. Види вбивства різноманітні. Убивають невідповідністю виконуваної роботи й умов, у яких вона проводиться. Отруюють відходами виробництв і миючими хімікатами річки й ґрунтові води; недосконалими, виготовленими нашвидкуруч ліками; інсектицидами, фальсифікованими здешевленими продуктами. Вбивають зруйнуванням природи, без якої людина не може жити, вбивають будівництвом міст і заводів у місцях, шкідливих для проживання, з непридатним кліматом, убивають шумом, який ніхто й ніщо не обмежує. Погано обладнаним; школами і лікарнями, нарешті, невмілим керуванням, що породжує велику кількість особистих нещасть, а ті призводять до величезного спектру нервових хвороб. І за все це відповідальні передусім “джи” — вчені й технологи, бо кому, як не їм, слід передбачати причини, що викликають згубні наслідки. А випадки, коли “джи” виступають прямими вбивцями, озброюючи охоронні сили для знищення інакомислячих? Коли розробляють нові методи тортур і психологічного пригнічення, коли створюють знаряддя масового вбивства? За законами Великого Кільця ці діячі підлягають позбавленню права працювати п науці, аж до фізичного переселення на дикі планети.

Інженер Таель непорушно стояв перед Родіс. Знайомий їй вираз дитячої розгубленості дедалі виразніше проступав на його обличчі. Фай Родіс відчула, що слід підтримати тормансіанина і його друзів, давши опору їхній нетренованій психіці.

— Мабуть, вам потрібен один вид зброї, щоб викорінити стеження, доноси, насильства. Це ІКП — пульсаційний інгибітор короткої пам’яті. На кораблі виготовляють кілька десятків ІКП, але ви не повинні пускати їх у хід раніше, ніж розмножите сотні тисяч екземплярів.

— Мені незрозуміле призначення ІКП, — стомлено сказав Таель.

— Ви знаєте про два види пам’яті? Вони керуються в мозку різними системами молекулярних механізмів. Позбавивши людину довгої пам’яті, ви перетворите її в ідіота. Але, вилучивши коротку пам’ять — усі нещодавно здобуті знання і навіяні психоштампи, — ви знешкодите найнебезпечнішого ворога, не відібравши в нього можливості повернутися до будь-якої діяльності.

— Хоч би й до попередньої?

— Атож. Але йому доведеться починати все заново, як і його вчителям.

— То це ж чудово! Коли б ще ця зброя та невеликого розміру…

— Вона мініатюризована, трохи більша від прикрас, які колись носили на пальцях. Додайте до неї дисектор ДПА для розпізнання психіки людини.

Тель рвучко схопив руку Фай Родіс і, опускаючись на коліна, припав губами до кінчиків її пальців. Родіс стрепенулася, відчуваючи, що цей жест архаїчного поклоніння не такий неприємний, як їй здавалося раніше.

Розділ VIII

ТРИ ШАРИ СМЕРТІ

Судно на двох сигароподібних поплавцях ковзало по морській гладіні. Довга затока Екваторіального океану недаремно мала назву Дзеркального моря. Розташоване в поясі спокійної атмосфери, ближче до хвостового полюса, море рідко зазнавало бур. Відсутність великих річок, які впадали в нього, зберігала води первозданно чистими, темними в глибині й сліпуче виблискуючими в червоних променях світла Торманса.

Ген Атал захоплювався грою барв за кормою, а Тівіса Хенако й Тор Лік милувалися незвичайною чистотою моря.

У тригранному виступі каюти біля важелів керування сиділи двоє тормансіан у бузковій уніформі, безвідривно дивилися вперед і лише зрідка обмінювались уривчастими вигуками.

Вони тримали курс на урвище бочкоподібної гори. Її темно-сіра кам’яна маса була розбита розгалуженими прожилками червоної породи, немов кривавими артеріями.

Лівіше, під горою, берег був облицьований кам’яними брилами. За набережною виднілися будинки, що в безладді відступали від моря. Кинуте місто Чендін-Тот лежало поблизу заповідного гаю, останнього на планеті Ян-Ях. Тут віддавна був край “прихильників природи” — людей, які не визнали загальної урбанізації й переселилися у зони з нездоровим кліматом. Непомірне збільшення населення планети змусило збудувати й заповідний район. “Прихильники природи” зникли, влившись у загальну масу міських жителів. Усе ж незначна ділянка первісного лісу вціліла від захланного споживацтва шістнадцяти мільярдів населення Торманса. Очевидно, це сталося випадково. Катастрофічна криза вибухнула раніше, ніж був зрубаний останній гай. Багато міст вимерло, і ті, що перебували в менш сприятливих кліматичних зонах, ніколи вже не заселялися.

Берег наближався. Земляни хотіли піднятись на дах каюти, що замінила собою місток, але провідники рішуче заперечили. Вони говорили дуже швидко, з вимовою жителів хвостової півкулі — ковтаючи приголосні. Земляни, котрі звикли до чіткої вимови державних радіопередач і повільної мови чиновників, насилу розуміли своїх супутників. З’ясувалося, що в Дзеркальному морі водяться лімаї. Ці ненажерливі чудовиська своїми довгими щупальцями хапають з відкритої палуби все живе і тягнуть у глибину. У морі їх аж кишить.

— Дивовижна аналогія із земними морями, — сказала Тівіса. — Коли в Еру Роз’єднаного Світу знищили кашалотів, розмножилися великі головоногі, з якими довелося вести справжню війну. Взагалі знищення будь-якого виду негайно порушувало мільйо-нолітню рівновагу природи. З огляду на вибіркову направленість будь-якого лихого наміру, яку ми тепер називаємо Стрілою Арі-мана, знищувалися тварини й рослини — переважно красиві, помітні, менше пристосовані до нових умов життя. Залишалися ж здебільшого шкідливі види. Іноді вони розмножувалися фантастично швидко і буквально заливали хвилями своєї біомаси величезні простори. Закон виживання переважно шкідливих видів там, де природа невміло нівечилася людиною, осягли на власному досвіді й тормансіани.

— Шкода, що прекрасне кришталеве море населене такою гидотою! Я хотіла б скупатися тут, якби не скафандр, — сумно закінчила Тівіса.

— Ти не помічаєш повсюди на Тормансі одну дивну закономірність? — запитав Тор Лік. — В усіх добрих місцях, будинках, навіть у людях прихований якийсь гандж.

— Любий Афі (так на Землі називали астрофізиків), — Тівіса скуйовдила чуприну Тора, — тобі час повернутися в зореліт. Ностальгія проявляється все частіше…

— Ти маєш рацію. Я ступив на цю спустошену планету, як у засохлий сад, з якого немає виходу!

— Невже людина так змінила всю планету? — запитав Ген Атал, котрий на мить уявив собі невичерпну щедрість Землі.

— Ресурси будь-якої планети обмежені, — відповів Тор, — нічого не можна брати, не віддаючи. Повернути взяте можна шляхом упорядкування планети. Інакше, як траплялось і в нас на Землі, усталені форми життя неминуче розпадуться, виснажаться нагромаджені за мільйони століть енергетичні ресурси, а це прирікає на зубожіння і злигодні наступні покоління. Ми зараз на планеті, яку пограбували не лише війни, а й божевільне кроляче розмноження. Щодо експлуатації багатств природи вони лічили лише доходи, не думаючи про збитки також і в людських ресурсах.

— Так, ми бачили багато сумного, — погодилась Тівіса, — перебито всіх звірів, великих птахів, виловлено рибу, з’їдено молюски й водорості. Все це пішло в їжу під час катастрофічного Століття Голоду. Недалекоглядна гонитва за кількістю, за дешевизною й масовістю продуктів отруїла річки, озера й моря. Річки висохли після знищення лісів і сильного випаровування водосховищ електростанцій, відтак почалось обміління й засолення озер. Майже повсюдно прісна вода така ж дорога, як і харчі. Її ледве вистачає на землеробство цієї бідолашної планети. Для опріснення недостатньої енергії. Великих полярних шапок тут немає — отже, нема й запасів прісної криги. А тваринництво… Ви бачили їхню худобу? Біологічно це ті ж кози, які колись врятували біблейську цивілізацію, але знищили всю рослинність по берегах Середземного моря.

— Але вони самі хоч розуміють, що накоїли? — запитав Ген Атал. — Ви зустрічалися з ученими в біологічних інститутах?

— Я гадаю, що розуміють. Але їхня біологія архаїчна й зводиться головним чином до селекції, практичної анатомії, фізіології й медичних її галузей. Навіть своїх тварин не встигли як слід вивчити, а вони зникли. Це втрачено вже назавжди.

— “Назавжди”! Щось я надто часто чую це нестерпне для людини слово, — сказав Тор Лік і, замовкнувши, втупився в море.

Кришталеву воду попереду вкрила брижі. Спочатку землянам здалося, що то спливли переплетені водорості. Але з драглистої маси піднялися цілі хащі синьо-зеленого кольору щупалець, які ззивалися. Вони здіймались на висоту близько чотирьох метрів над поверхнею моря, вивертаючись і вимахуючи на всі боки розплющеними червоними кінчиками.

Судно зробило крутий поворот, землян кинуло на стіну каюти, а ліва “сигара” поплавця піднялася над водою. Двигуни заревіли, і за валом, що піднявся, страховисько зникло.

Обидва тормансіани стали неголосно сперечатись, і переміг стерновий, що енергійно показував рукою кудись убік від вибру-кованого каменем берега.

— Ми не причалимо просто до міста, — пояснив своїм пасажирам другий тормансіанин, — біля пристані дуже глибоко й можуть напасти лімаї. Ніхто ще не зустрічав їх так близько від міста. Неподалік є мілина, куди лімаї зайти не можуть, і ми причалимо. Доведеться лише зробити великий гак пішки.

— Ми не боїмося відстаней, — усміхнулась Тівіса.

— Але ми не боїмося і цієї гидоти, — втрутився Тор Лік, — наші СДФ відженуть їх або знищать!

— Навіщо розряджати батареї? — заперечила Тівіса. — Хоча Ген привіз свіжі, але в нас іще довгий шлях.

— Тівіса слушно каже. Нам говорили про якісь небезпеки. Крім того, при підводному нападі доведеться витрачати енергію подвійно. — Тор Лік на знак згоди підніс руки до лоба.

Під судном виринув з глибини підгірок мілини. Водії дозволили пасажирам вибратись на палубу. У важкому застояному повітрі вчувався присмак окису азоту. Схоже було, безживні хімічні процеси переважали в тутешній природі. Дивовижно рівне дно зеленого кольору виявилося затужавілим мулом. За кормою розпливались величезні клуби скаламучного осаду.

— Ну яке тут купання, Тівісо? — показав на дно Ген Атал. — Тут загрузнеш з головою.

Ревнули двигуни, довкола закипіла каламуть. Стерновий з розмаху викинув судно на прибережний вал піску та дрібної гальки. Звідси земляни легко перебрались на берег по широкій дошці й перевели своїх д