/ Language: Bulgaria / Genre:prose_classic

Гневно писмо

Иван Петров


Иван Миланов Петров

Гневно писмо

Пиша Ви това гневно писмо, за да изразя възмущението си от последното интервю на известният в цялата галактика професор Сабарел (когото аз специално много уважавам) и по-специално на тезата му, че между земяните има отчуждение. По какво съди уважаемият професор, че между земяните има отчуждение? Нима по това, че не познаваме съседите си? Нима дълбокоуважаемият професор не би се съгласил, че на една планета, на която живеят 12 милиарда разумни същества познанството е малко проблематично, да не кажа изключително трудно не само на практика, но и на теория? Ами твърдението му, че земяните не познават най-близките си хора? Не смята ли за нормално професорът, някой да запазва за себе си цялата истина? Нима никой няма право на лична неприкосновеност? А дали професорът не смята за ненормално, някой да сортира информацията, която има, за да живеят близките му по-спокойно? Или смята, че разумните същества не трябва да крият нищо помежду си? Не смята ли, че неговата гледна точка по този въпрос не е цивилизована, не е морална, не е нормална, НЕ Е РАЗУМНА! Все още ли твърди професорът, че хората не се вслушват един в друг? Първо какво означава „Да се вслушват един в друг“? Защото едва ли някой ще отрече, че няма нищо ненормално да прекъснеш някой, който говори откровени глупости. Може ли професорът да обясни какво има в предвид, когато твърди, че между хората няма диалогичност? Не вярва ли, че с това писмо влизам в задочен диалог с него? Ами набеденото за аргумент твърдение, че човек не се интересува какво става с другият? Не смята ли професорът, че всяко едно разумно същество трябва да върви по своя път и никой няма право да му се меси? Може би професор Сабарел сериозно смята, че човек не възприема другите хора по душата, а по дрехите които носи? Вероятно той не може да предположи, че външният вид е отражение на вътрешният свят и следователно няма нищо странно да съдим за човека по външният му вид? По какъв начин смята да аргументира твърдението си, че е лошо хората да са калкулиращи същества, които смятат какви дивиденти и загуби им носи дадена социална връзка? Не е ли именно това най-нормалното нещо за едно разумно същество? Не е ли чувал професорът за поговорката „Добри сметки — добри приятели“? Ами смешните умозаключения на професора, че сексуалните и психически разстройства са следствие от самотата и отчуждението? Не може ли да си представи професорът, че това се дължи на изключително интензивният начин на живот, който е нормален за всяка техническа цивилизация? Дали професорът все още ще се съгласи на знаменитата фраза, която изрече, че „... агенциите за запознанства демонстрират в най-пълна степен задълбочаващата се асоциализация на земяните и пълната им неспособност да осъществят един-единствен социален контакт без посредничеството на нещо друго?“ Предполагам, че професорът не осъзнава, че именно клубовете за запознанство задълбочават социализацията, тоест те са социализиращ фактор, а не показват асоциализация? След всички тези нелепи твърдения още ли вярва професорът, че домашните животни, като котките и кучетата служат за заместител на човешката обич? И най-вече абсурдни са подобни риторични въпроси от рода на „Кой съм аз?“, професоре! Вярно е, че проучванията, които водят до извода, че психическите разстройства, посегателствата над деца, изнасилванията, депресиите, опитите за самоубийства, както и самите самоубийства, сексуалните отклонения, наркоманията и детската престъпност се увеличават. Но какво от това? Не може ли професорът да направи елементарното умозаключение, че населението на Земята също се увеличава? И следователно е напълно нормално и престъпленията да се увеличават. И в това няма нищо обезпокоително! Така че, професоре, предлагам Ви да не търсите под вола — теле, а да се захванете с нещо наистина важно, например: Как да подобрим външно-търговското салдо на Земята или как да накараме меморийците да купят нашият нов продукт — ЕКСТРАВАГАНТ, защото това са неща, с които наистина си струва да се занимавате.

Информация за текста

© Иван Миланов Петров

Източник: http://bezmonitor.com

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/1966]

Последна редакция: 2006-08-05 13:53:29