/ Language: Bulgaria / Genre:prose_classic

Странно отклонение

Иван Петров


Иван Миланов Петров

Странно отклонение

Бащата на Робърт беше първият, който забеляза странното поведение на сина си. Тъй като Робърт никога не се беше държал така, бащата силно се обезпокои. Той моментално потърси майката на момчето в съседната стая и й разказа с пълни подробности за поведението на сина й. Майката имаше богат опит с децата, тъй като освен сина си, тя познаваше още 200 други деца, на които преподаваше химия, чрез интернет. Тя бързо дотича в стаята на Робърт и лошите й предчувствия, че съпругът й не е преувеличавал се сбъднаха. Детето подскачаше без видима причина, разхождаше се наляво-надясно, говореше си сам и не отговаряше на първите няколко повиквания.

Двамата родители бяха много обезпокоени и заведоха момчето на лекар. Лекарят прегледа сина им и доста разтревожен, но и доста заинтригуван нареди родителите да оставят Робърт в болницата, за да направи пълни прегледи. След като родителите напуснаха кабинетът му лекарят заведе детето на ехограф, кардиолог, УНГ, хирург, ендокринолог, ревматолог, невролог, онколог, уролог, ортопед и педиатър, където направи най-разнообразни изследвания. Така лекарят научи, че много от жизнените процеси при момчето бяха извън обичайните равнища. Съпоставяйки данните медикът реши да потърси болестта в медицинските справочници, като за по-сигурно сложи детето под карантина.

След два дни родителите бяха повикани в лекарският кабинет, където доктора ги чакаше търпеливо. Двамата нахълтаха вътре и засипаха доктора с тревожни въпроси: „Докторе, какво му е?“, „Ще се оправи ли?“, „Неговото лекува ли се?“, „Има ли шансове да се подобри?“

Преди да отговори докторът каза:

— Най-важното е, че знам какво му е! Нямате си представа колко се мъчих, докато открия болестта на сина Ви. Какви ли не прегледи му направих, но така и не го открих в медицинските справочници. Добре, че беше един познат, който изучава древна литература. Разказах му за болестта на детето Ви и той веднага се досети от какво страда той.

— И какво му е, докторе? — разтревожено попитаха родителите.

— Синът Ви е щастлив.

Информация за текста

© Иван Миланов Петров

Източник: http://bezmonitor.com

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/1972]

Последна редакция: 2006-08-05 13:53:29