/ Language: Latvia / Genre:sf

Elektroniskas acis

Jānis Zile


Jānis Zile

Elektroniskas acis

Hronika.

Sorīt pulksten četros uz jahtas «Lēdija Džeina» nošauts pazīstamais komersants un sabiedriskais darbinieks firmas NNO ģenerāldirektors Klods Moro.

Jahta atradusies četras jūdzes uz austrumiem no Aivo indiāņu apmetnes.

Bez Kloda Moro uz klāja bijusi viņa sieva Vitlna Moro un septiņi miesassargi no firmas «Sargeņģelis».

Kā norāda krasta apsardze, citi peldoši satiksmes līdzekli minētajā rajonā nav novēroti. Uzsākta izmeklēšana.

Profesors Erī pielēca kājās. Aizsvieda laikrakstu un izsteidzās no istabas.

Noklaudzēja ārdurvis. Tika iedarbināta mašīna. Pēc brīža tā jau izbrauca no pa¬galma un uzņēma ātrumu.

Pa istabas logu varēja redzēt līkumotu kalnu cehi un cilvēku, kurš nāca uz mājas pusi. Attālums samazinājās. Mašīna un nācējs sastapās. Profesors Erī aši izkāpa un satvēra nācēja roku.

Jau piekto dienu ienaidnieka aviācija bez žēlastības bombardēja pilsētu.

Pār mūsu galvām joņoja lidmašīnas. Krita bumbas: fugasa, šķembu, lodīšu, kasešu, vakuuma, fosfora, napalma un asaru gāzes, — asaru vēl bija par maz.

Mani ievainoja, kad no degošas mājas skrēju uz kādu sagrautu ēku, kuras pa¬grabos vēl varēja iekļūt.

Es sēžu, atspiedies pret sienu. Tā ir patīkami vēsa. . . Visapkārt tumsa, un pamazām sāku aptvert, ka esmu akls. Uzmanīgi pieskaros ar pirkstiem apsējam. Tas ir pretīgi lipīgs, bet acu vietā divi tukši caurumi.

Man ir septiņpadsmit gadu, veca šau¬tene, kuru esmu pazaudējis, un meitene tur tajā namā zem drupām.

— Kā gribas remdēt slāpes un dzīvot.

Krīt bumbas: fugasa, šķembu. . . Viss cilvēka ģēnija radīts, bet es tik tikko protu lasīt. . .

Hronika.

Izmeklēšanā noskaidrots, ka Klods Moro nošauts ar Simensa Tota sistēmas optisko šauteni. Šāvējs atradies krasts apmēram jūdzi attālajā Aivo indiāņu apmetnes ra¬jonā.

Neilgi pirms šis traģēdijas Kloda Moro sieva Vitina palūgusi viru pavadīt viņu uz klāju, kur vēlējusies pavērot saullēktu.

Tā kā rīts Izrādījies dzestrs, viņa atgrie¬zusies kajītē pēc jaciņas. Kad no jauna uznākusi uz klāja, vīrs jau bijis miris.

Eksperti uzskata, ka Moro varējusi no¬nāvēt nomaldījusies lode. Netiek izslēgta arī rūpīgi apsvērtas slepkavības iespēja.

— Kaut kur te viņam jābūt . . . Re, kur gul. . .

— Dzīvs?

— Tā liekas …

— Ei, puis, vai esi dzīvs? Pamostos. Gribu pa paradumam izberzēt

miegu no acīm, bet plaukstas atduras pret apsēju, kas jau grab.

— Paiet vari?

Pieraušos kājās. Tās mazliet dreb, tomēr paklausa.

Pēc vakardienas elles valda klusums. Reizi pa reizei nosprakst pa šāvienam un brūk sakropļotie nami. Smird pēc dūmiem, sadegušas gaļas un gruzdoša auduma.

Ejam ātri. Dažviet kājas atsitas pret ķieģeli un sāpīgi atbalsojas manī.

— Tepat vajadzētu būt.

— Ne velna nevar saprast . . i Viss sa-vandīts.

— Nav jau viņu pilsēta.

Beidzot sākam klaudzināt pie kādām durvīm, ilgi un neatlaidīgi, līdz īgna sie¬vietes balss jautā, kas vajadzīgs.

—; Atnesām ievainoto .. .

— Kur lai mēs viņu liekam?

Tomēr durvis veras. Sejā iesitas sasma¬cis, silts, līdz pēdējai iespējai zāļu un urīna smārda piesūcies gaiss.

Sieviete paņem mani pie rokas. Puiši novēl drīzu izveseļošanos un aiziet.

Hronika.

Firmas NNO ģenerāldirektora atraitne Vitīna Moro saderinājusies ar prolesoru Erī, plaši pazīstamo ķirurgu un elektro¬nisko protēžu speciālistu. Klīst baumas, ka prolesors izstrādājis elektroniskās acis cilvēkam.

Mūsu tehnikas laikmetā ne tas vien ir iespējams. Ir taču elektroniskās ausis. Kādēļ nevarētu būt arī acis?

Tā bija kāda žēlsirdīgo misijas slim¬nīca …

— Te nekas daudz nav ko darīt.. . Tīri nostrādāts . . . Pēc nedēļas, puis, būsi uz pekām.

— Acis?

— Acu nebūs.

— Acu nebūs …

Nopūšos . . . Guļu . . . Klausos mirstošo vaidus … Lādu sevi un visu pasauli. Būs jādzīvo aklam . .. Pat raudāt nebūs iespē¬jams. To arī sauc par dzīvi. .. Paldies!

• • •

Hronika.

Kloda Moro atraitne Vitīna Moro zie¬dojusi prāvu naudas summu izmeklēšanas izdevumu segšanai. Tiek minēts, ka tā varētu tuvoties miljonam. Oliciālās iestā¬des to atsakās nosaukt. Kad par to pajau¬tājām pašai Moro kundzei, viņa neatbil¬dēja būtiski.

— Esmu gatava ziedot jebkuru summu, lai tikai uzzinātu patiesību.

— Vai jums te kāds ir pilnīgi akls? Māsa laikam norāda uz manu gultu.

Dzirdu tuvojamies soļus. Vīrs atsēžas uz manas gultas. Klusējam. Man tāda sajūta, ka viņš mani pēta. Es nervozi sakustos. Sēdētājs ierunājas:

— Vai jums ir vecāki?

— Nav . . .

— Sieva?

— Nav . . .

— Piederīgie?

— Nav . . .

— Iznāk, ka jūs esat pilnīgi viens.

— Tā laikam ir .. .

To, ka man ir meitene zem drupām, neteicu. Runa taču ir par dzīvajiem.

— Jūs bijāt labs šāvējs?

— Domāju gan . . . Man roka nedreb . ..

— Jūs gribat redzēt?

Kāds muļķīgs jautājums! Kurš aklais nesapņo par to.

— Man taču nav palikušas pat pēdas no acīm . . .

— Sīkumi . . . Tas man tieši vajadzīgs . . . Es lieku galdā deviņdesmit procentus, ka jūs redzēsit. Desmit paliks katram gadī¬jumam, tā sakot, manam sirdsmieram, ja kļūdos . . .

Es piekristu pat, ja būtu otrādi. Slīkonis ķeras arī pie salmiņa.

— Noteikumi?

— Jūs man piederēsit visu mūžu . . .

— Vergs?

— Kādēļ uzreiz tā . . . Jūs būsit pirmais cilvēks ar elektroniskām acīm . . .

— Elektroniskām?!

— Klusāk . . . Par to pagaidām skaļi nerunā … Es pienākšu pēc trim dienām. Tikmēr visu labi apdomājiet. . .

Hronika.

Vitīna Moro pasūtījusi pie slavenā tēl¬nieka Fransuā Lapaso savam nelaiķa vīram pieminekli par pasakainu summu.

«Mīļotā cilvēka piemiņai jābūt izci ar zelta veseri.»

Trešajā dienā viņš neatnāca …

Ar ko gan daži cilvēki neuzjautri Meklē piedzīvojumus tur, kur sāpes st"! pat neaizsegušās ar plīvuru.

Viņš neatnāca arī ceturtajā dienā ..

Kur paliek cilvēku solījumi? Vai ļ otram cerēt nav nežēlīgāk nekā iešaut 1 pierē?

Vai es kādam esmu ko lūdzis, diedelē draudējis atņemt ar varu? Nē, tikai mie gulējis šajā nolādētajā gultā.

Lieciet mani mierā. Akls arī ir cilv" Gan pats tikšu uz priekšu, bet, ja apt spēka, paliek vēl. . .

Klau, tā ir viņa balss!

— Pie velna! Sajā ellē pat gliem tiks ātrāk uz priekšu . . . Taisies, puis! nav laika ķēpāties . . . Atceries reiz visām reizēm, ka laiks cilvēkam dots t' vienreiz un tas maksā naudu … Se, bies!

Viņš pat nepajautāja, ko esmu izlē Mums palika brīvas rokas. Toreiz pat neienāca prātā, ka tas atvieglos m šķiršanos. Nekad nevar zināt, kas not rīt . . .

Pirms devos ceļā, gribēju pajautāt, ko man gods būt kopā, bet viņš aizsteid priekšā:

— Profesors Erī. . . Dieva dēļ, vism šinī pilsētā nesauciet mani vārdā. Te v jadzīgs tūkstošiem protēžu . . . Godāji kā gribat. . . Jums taču ir fantāzija?

Fantāzijas man nebija, un es nosauci viņu sava bijušā saimnieka vārdā pa: Frenku, kuram tīrīju zābakus un mašīnu

Kāda starpība, kā sauc saimnieku, ja esi kalps.

Hronika.

Izmeklēšanas komisija secinājusi, Klodu Moro nonāvējusi nejauša lode. Lieta izbeigta, materiāli nodoti arhīvā.

— Tā, Bili, esam mājās. Te var runāt, cik skaļi grib. Kliegt, ja tas sagādā prieku. . . Tagad atpūties … Ja kas va¬jadzīgs, pasauc, kamēr nebūsi iemanījies orientēties apkārtnē.

Esmu Amerikā . . . Man šī zeme liekas mašīnām piebāzta. Visapkārt dārd, klaudz, cilvēki skrien, grūžas cits citam virsū un pat neatvainojas, jo laiks maksā naudu.

Visapkārt klusums, mīksts kā vilnas pavediens — tin, tin, bet vienmēr tavā rokā mīksts pavediens. Dīvaini. . .

Ak es, muļķis! Amerika taču ar vienu roku ieķērusies ziemeļpolā, ar otru svei¬cina Antarktīdu. Var būt, ka te aiz loga ir Aļaskas sniegs, Amazones džungļi, Patagonijas prērijas.

aāk, puis . . . Kas tev teica, kur tu esi? ^Visticamāk … jā, visticamāk, ka te nav Eiropa, ne Āzija, ne Amerika, bet tā ēpumainā zeme, kuru Velss sauc par zemi— «TTie country of the Blind». Reizi nedēļā te iegriežas sieviete. Daž-paliek pa nakti, citreiz pasaka «lab¬is un aizbrauc. Varbūt mīļākā, kas to • zināt. Vi tina . . .

profesors aizbrauc, es ilgi palieku Vitīna atved ēdamo. Parasti viņa iiani nerunā, staigā un dungo dzies-par kovboju, kas nolaupa savu mī-

kšņi viņa nostājas manā priekšā. - Bili. . .

Jā, — es sastomos, — kundze. Vai jūs varētu nolaupīt meiteni kā kts dziesmiņā?

muļķīgiem jautājumiem neatbild, ole . . . Kovboju laiki' ir beigušies . . . ides vietā es tikai pasmaidu un atklāti saku:

Šāvējs, Bili, diez vai tu kādreiz būsi. Es gan, Bili, — un viņa šāk dziedāt, aa man apkārt: Dzīvoja reiz meitene prēmijā …

Bili, man viss sagatavots. Laiks ķer-pie darba. Varējām sākt arī mazliet i, bet, saproti, kā lai to labāk pa-

i. . . Līdz šim es operēju tikai trušus

i suņus. Šoreiz būs cilvēks. Tas, Bili, nav un tas pats.

espējams, bet man no tā vieglāk ne-

st. Rīt trusītis būšu es, un to neviens

ir noliegt. >

Tātad norunāts, Bili, — rīt. . . Tā diena ir pienākusi. Raudi vai

ii. .. Man nemaz vairs negribas re-

… Pirkstiņš ir padots, un to vairs

rar pavilkt atpakaļ. -trā dienā profesors mani pamodina

Celies, Bili. Sāksim .. . rī paņem mani zem rokas, un mēs ejam

ii kā bērēs. Es saku «mēs». Sirds —

to labāk nerunāsim . ..

)ļi noklust celiņu mīkstumā. Trūkst

ai bēru dziesmas. )mas auļo . . . Drosme papēžos … Es 3s nezaudēt dūšu, bet nesanāk. Jā, ilgoties ir pavisam kas cits nekā ilties uz galda . . . ar laimi, gājiens beidzas. Mani ieved zālēm smaržojošā istabā, ietērpj pēc Jēm smaržojošās drēbēs un nogulda uz srācijas galda.

Pa vienai injekcijai zem plakstiem, pa rim deniņos. Tas esot novokaīns un emot sāpes . . . Pasakas . . .

Palabosim mazliet acu dobumus . . . Dzelzs spīles neļauj aizvērt plakstus . . .

bet es ciešos. Esmu vīrs. Gadiem te av nozīmes . . .

— Elpo dziļāk . . . Eh, kā derētu asis¬tents, bet. . .

«Bet» palika gaisā karājoties.

— Pūlies skatīties pa labi. Tagad it kā pa kreisi. Tā . . . labi. Uzliksim dažas šu¬ves . . . Nekas, nekas . . . Tūlīt viss būs galā. Labi. . . Tagad es tevi kādu laiku atslēgšu no dzīves . . .

Adatas dūrienu vēnā vēl sajutu, un viss . . .

— Pamodies?

Manas rokas ir piesietas. Manas kājas ir piesietas. Tas ir tas pats galds, uz kura apgūlos, bet istaba ir cita. To jūtu ar visu savu «es».

Galva ir apsaitēta kā toreiz, kad mani ievainoja, un ļoti smaga. Acu dobumos spiež un grauž. Viss esmu salauzts tūkstoš gabalos un atkal salikts.

— Kā jūties, veco zēn?

— Var iztikt. . .

To, ka tāpat kā zem drupām, nesaku. Mani interesē kaut kas cits. Cauri apsē¬jam, šķiet, spiežas gaisma.

— Profesor, vai istabā nedeg uguns?

— Ir novakare, Bili. Saule spīd tev tieši sejā . . .

Viņš runā lēni, mierīgi kā par maizes šķēli, kas sagriezta sīkos gabaliņos un apcepta. Viens no šiem gabaliņiem biju es . . . Pie velna! Mani tu neapmānīsi. Tu esi vairāk uztraucies nekā es tad, kad pirmo reizi nospiedu šautenes mēlīti. To¬reiz atskanēja šāviens, bet tagad . . .

— Un nu?

— Tagad ir tumšāk . . .

— Paldies, Bili.

Kuram bija jāsaka paldies — man vai viņam? Tie deviņdesmit procenti laikam bija man kabatā.

Es aizmigu kā mazs laimīgs cilvēkbērns, mātes ieaijāts.

— Attīsim, Bili, vēl dažas kārtas . . . Gribētos visas šīs lupatas aizsviest, bet nedrīkst. Tavas smadzenes ir atradušas no gaismas. Var sadegt . . . Vai tagad ir gaišāks?

— Jā, profesor.

— Būs labi, Bili. Galvu augšā!

Galvu tomēr nedrīkst pacelt. Pats pro¬fesors baro mani ar karotīti, padod pudeli, kad ir neatliekamas vajadzības, un aiznes.

— Tavas acis būs tumši brūnas. Manas acis bija melnas . . .

— Vai ir gaišāks, Bili?

— Jā, profesor.

Es ieraugu rūsganus griestus un šķel¬mīgi smaidošu vīru, kas paceltā rokā tur baltu marles saiti. Es viņam uzsmaidu un aizveru acis.

— Pagūli, manu zēn. Mēs abi esam pie¬kusuši no laimes . . .

— Paldies . . .

Visapkārt kalni sniegotām virsotnēm, un mākoņi, pāri skriedami, noglāsta tiem pieres.

Es redzu tālu, ļoti tālu, un dziedu, un smejos. Esmu līdz malām pilns prieka. Tas līst pāri: zālē, ziedos un paša rokās.

Profesors sēž uz terases ar grāmatu rokās, bet viņš nelasa. Viņš smejas līdzi manam priekam.

— Bili, pasaki, kas tur uz tās klints.

— Tur putns vij ligzdu.

— Bili, vai alpu pļavās ir daudz puķu?

— Daudz . . . Un kādas krāsas!

— Tu tālu redzi, Bili. Tālāk nekā ar cilvēka acīm, bet tās mūžīgi smiesies. Arī tad, Bili, kad tu raudāsi.

Kā plok palu straumes, plok arī prieks, un dienas iet, darbā piekusušas.

Man jāgraiza suņi, kaķi, truši, peles — viss dzīvais, kas pagadās pie rokas.

Piedevām magnetofoni bāž galvā visas tās gudrības, ko savācis cilvēks.

Es vairs neesmu pņisis, kas tik tikko prot lasīt, bet pusrobots, puscilvēks.

Naktīs esmu pieslēgts pie elektroniskā skaitļotāja. Tas sakārto manas zinību dris-kas un ieraksta atkal jaunas.

Pielikt sunim jaunu kāju ar simts mikro¬shēmām man ir sīkums. Lai skrien kusto-nītis un nedomā pie stūra pacelt kāju. To es neesmu ieplānojis.

Dzīve pārvērtusies par karuseli un^es par ēzeli, kas to jriež:

Tikai tad? kad ierodas Vitīna, es drīkstu atpūsties un uzsvilpot dziesmiņu: «Es cil¬vēks ar robota acīm.»

— Kāda skaista sieviete . . .

— Un vairāk tu neko neredzi, Bili? Pateikt — pat aklais pamanītu, — ka

Vitīna ir viņa mīļākā, negribas. Redzēt otra sirdslietas man liekas nepieklājīgi.

Viņš laikam saprot, par ko es domāju,

un pasteidzas piebilst: ,! .;;./.

— Es, Bili, ne par to . . . Gribu dzirdēt dažus vārdus par ārējo, acīm saredzamo . . . Vai tiešām tu neko neredzi?!

Nezinu, ko atbildēt, tādēļ papurinu galvu.

— Redzi, Bili, es viņu faktiski saliku no gabaliem, pēc tam, kad viņas mašīna bija ietriekusies otrā.

— Tā?

— Jā, Bili . . . Pie reizes atbildēšu uz to, ko tu nepateici. Man taču ir tiesības mīlēt savu roku veidojumu?

To es nezināju. No gabaliem saliktu cil¬vēku sastopu pirmo reizi, un mani tas ne visai interesē. Paša krekls tuvāks par svešu… Es domāju, kādēļ te, atskaitot Vitīnu, neviens neiegriežas. Esmu taču pasaulē pirmais cilvēks ar elektroniskām acīm. To vajag zināt visiem, bet valda klusums, it kā manis nebūtu.

Kādu vakaru, kad sēžam terasē un dze¬ram tēju, es viņam to pajautāju.

Profesors ilgi klusē, un man sāk likties, ka viņš neatbildēs.

— Paskaties, kādiem smadzeņu centriem iet cauri elektrodi un kuriem tie pievie¬noti . . . Man vajadzēja gadu, lai tu zinātu visu, ko zinu es. Tavās smadzenēs ESM kā magnetofona lentē ierakstīja grāmatu pēc grāmatas.

Es viņu netaktiski pārtraucu:

— To es zinu . .. Neredzu tur nekā ļauna. Tas taču ir lieliski!

— No vienas puses — jā, no ot¬ras — nē . . . Es tev, Bili, varu pavēlēt, un tu dancosi, kā svilpošu… Tu esi daļa no manis. Manā klātbūtnē mēs domājam gandrīz vienādi. Tu uztver manas domas un pieņem tās kā savas. Es, tēlaini izsakoties, varu likt tev zagt un slepkavot. Arī citi to var. Tur jau ir tas āķis.

Vienmēr var atrasties kāds, kas to nekau¬nīgi izmantos. ,

Par elektroniskajām acīm Klods Moro uzzināja nejauši. Bija mazas mājas viesības. Dzēra vīnu, un uz galda dega sveces. Tādās reizēs cilvēkam gribas runāt un viņš pa īstam neaptver teikto.

— Kā jūtaties? — kāds no viesiem uzru¬nāja mājasmāti.

— Paldies, labi… Atcerējās profesoru Erī.

— Tas jau nav nekas, ko viņš izdarīja ar mani. Būtu jūs redzējuši viņa cilvēku ar elektroniskajām acīm . . .

Vitīna aprāvās, • atcerējusies profesora vairākkārtējos lūgumus par to ne ar vienu nerunāt, bet pateikto vairs, nevarēja paņemt atpakaļ.'

- Viņa gan tūlīt cerētās visu samudžināt, bet Vitīnā neviens vairs neklausījās. Visi runāja par elektroniskajām acīm. Ikviens bija kaut ko pa ausu galam dzirdējis un tagad centās paspīdēt. Neiespējamais kļuva iespējams, ja to sasaistīja ar Erī vārdu. ļ

Kad mājasmāte ar viešņām izgāja, saru¬nas uzreiz pieņēma citu nokrāsu.

— Jūs dzirdējāt, — Klods Moro tieši griezās pie klātesošajiem. — Nešaubos, ka elektroniskās acis pastāv. . . Jūs mani sa¬protat — tā ir nauda . . . Vienīgais, kā tikt tai klāt. Erī pilnīgi atkrīt. Tas ir humānists kvadrātā . . . Atliek mana sieva un jūsu iz¬doma. Es gaidu jūsu priekšlikumus . . .

— Man ar tevi jāaprunājas, Vitīn . . .

— Esmu tavā rīcībā, Klod . . .

— Tātad elektroniskās acis ir radītas . . . Viņa ātri apsvēra atbildi. Nebija vērts

noliegt. Ja Klods to apgalvoja, tad viņš jau konkrēti kaut ko zināja.

— Ir radītas . . .

— Tu to puisi atstiepsi šurp . . .

— Nē, Klod . . .

— Vai saproti, ka mēs kļūsim vēl bagā¬tāki. Tu drīkstēsi izvēlēties jebkuru briljantu . . .

— Iztikšu . . .

— Muļķe . . . Naudas nekad nav par daudz! Es jau esmu aprunājies ar speciālis¬tiem . . . Siem cilvēkiem jābūt dzīviem ro¬botiem … Tu zini, kas ir dzīvs robots? Tas, kas klausa un neprotestē … Es pada¬rīšu aklos redzīgus un pielikšu pie mūsu konveijeriem. Darbaspēks gandrīz par brīvu. Lieliski, vai ne . . .

— Tu esi nežēlīgs!

— Mērķis attaisno līdzekli, dārgā . . . Puisi! . . . Vairāk es nekā no tevis neprasu. Ka tu guli viņa gultā, tas mani neinteresē. Es arī reizēm izmantoju svešas . . . Puisi!

Pie šiem vārdiem viņš satvēra sievas plecu.

— Laid!

— Puisi!

— Nekad! Man Erī ir dārgāks par tevi un tavu naudu!

— Mīļā, puisi! … To tev pavēl Klods, tavs vīrs.

— Nē! Un vēlreiz — nē!

— Ak, tu mazo pelēn, vai tad nejūti, ka runcis tev uzlicis ķepu . . . Puisi!

— Nelieti!

— Ha-ha-ha! Tu neesi pirmā, kas man to saka . . . Puisi!

— Kliegšu . . .

— Kliedz! Man nervi ir stipri.

Viņi stāvēja viens otram pretī. Klods smīnēja. Viņš bija pārliecināts, ka panāks savu. Jā, kad tad ir bijis citādi? Viņš taču ir Klods Moro, firmas NNO ģene¬rāldirektors.

Viņš saspieda sievas plecu vēl ciešāk. Vitīna sāpēs iekunkstējās un ar zobiem iecirtās vīra rokā.

— Maita!

Viņš atgrūda sievieti. Tā ar muguru at¬sitās pret krēslu un, uz mirkli zaudējusi sa¬maņu, nokrita ar seju uz grīdas. No pār¬sistās pieres sāka pilēt asinis.

— To es tev nekad nepiedošu .. .

— Kaķa lāsti debesīs nekāpj … To tu, mīļā, ļoti labi zini. . . Se, noslauki seju . . . Es neesmu radis, ka ar mani tā apietas . . . Jaunnedēļ pabraukāsimies gar piekrasti ar «Lēdiju Džeinu». Tur tu nomierināsies un izstāstīsi visu, ko zini. Pēc tam izstrādāsim plānu, kā to puisi bez lieka trokšņa dabūt šurp . . . Tagad, lūdzu, nevienam ne vārda . . . Skaidrs? Līdz jaunnedēļai . . .

— Es aizbraucu, Bili. Man vajadzīgs vēl viens cilvēks. Liekas, ka esmu. ticis uz pēdām.

* *

Palieku viens. Pie klusuma esmu pieradis, tikai biežāk domāju par savu meiteni un lielo pasauli. Man atkal gribas būt tajā.

— Paraugies, Bili, uz mani . . .

— Vitin, kas ar jums?

— Klods . . .

. . . Un indiāņi vairs neauļo zirgos. Mei¬tenes neviens nelaupa . . .

— Man viņš jānogalina!

Es pat nesarāvos. Pats par to domāju neatlaidīgi un ar dusmām.

Mēs sākām apspriest plānu, kā nogalināt Klodu Moro. Mūsu domas sakrita pat sīkumos.

Vitīnas atnesto Simensa Tota šauteni ar optisko tēmēkli mēs izmēģinājām otrā dienā. Es šāvu lieliski.

Atgriezies tukšām rokām, profesors Erī veltīgi meklēja Billu. Mājās viņa nebija. Paņēmis laikrakstu, sāka lasīt un nobālēja. To viņš nebija paredzējis.

— Es atnācu, Elēn . . .

Profesors Elēns Erī paraudzījās un no¬vērsās. Sievietes acis mirdzēja mežonīgā priekā. Nekad viņam nebija ienācis prātā, ka tā var priecāties par nāvi. Tad vajadzēj bezgalīgi nīst.

— Es redzu, tu nepriecājies , . .

Kāds tur varēja būt prieks — dzīvot ar slepkavu zem viena jumta.

— Tu domā, ka esmu slepkava. Nē, Erī, es nenošāvu savu vīru. To paveica Bills. Pietika man ieminēties, un viņš bija stāvā sajūsmā. Klausīja kā suns saimniekam . . . Nē, to es negribēju teikt … Tu jau nezini, kas notika . . . Klods nedrīkstēja dzīvot! Es to izdarīju, lai glābtu tevi un Billu, pa¬sargātu no mokām daudz nelaimīgo . . . At¬ļauj man atvilkt elpu. Es tev visu paskaid¬rošu . . . Tikai, lūdzu, nedzen mani prom . . . Mēs abi ar Billu visu to pastrādājām … J Tu klusē . . . Paskaties vismaz vēlreiz uz mani.

Viņš paskatījās ciešāk. Tā nebija vairs Vitīna, jautrais draiskais cilvēkbērns. Viņa priekšā stāvēja drūma sieva izjukušiem un jau nosirmojušiem matiem. Pirms ne^fr dēļas tie bija tumši. Rokas saliktas lūgumš^p Katra šuve redzama, un tās draud izirt. Va¬jadzēs atkal pāršūt, bet …»

Kliedza Bills, kliedza Vitīna:

— Erī, redzi, kādu tu mani esi palaidis pasaulē — dzīvu robotu. Pataisi mani bei¬dzot par cilvēku …

— Erī, es draudu sašķīst gabalos. Dari arī ar mani kaut ko.

— Erī, vai tu mūs dzirdi? Erī, Erī, Erī . . .

— Paliec, Vitīn, — viņš teica un pie¬cēlās. — Par mūsu turpmāko dzīvi parunā¬sim vēlāk . . . Tagad viss, ko no tevis prasu, ir — atļauj man strādāt.

Beidzot pienāca profesora Erī un Vitīnas Moro kāzu diena.

Tik tālu viņa bija tikusi, sevsi līdz pēdējai šķiedrai atdevusi.Cāzas bija klusas. Tikai laikraksti rak-:ija gan teiktus, gan neteiktus vārdus. Kloda lieta bija noklusuši, tagad varēja tt dzīvi.

Viņi sēdēja divatā pie bagātīgi klāta ilda un pūlējās neatcerēties aizgājušās ēnas, bet tas nebija iespējams.

— Kas tev?

— Galva noreiba . . . Viss acu priekšā itumsa . . . Pats saproti — esmu pie-susi. . .

Saprast viņš saprata, bet atcerējās, ka šo ilvēkbērnu bija saticis tikai pa pusei. No Dusēs viss bija tīrs un glits, bet iekšā aut kas notika, un tam viņš netika klāt. sinsspiediens palika nenostabilizēts. Tas kāja augšup un lejup. Nesenie notikumi palika bez sekām.

Cik tumšs palika! Laikam būs lietus. Nekas nebija mainījies. Istabā plūda smas straume. Trūka tikai saules za-

Iedūra pakausī kā ar nazi… Diagnozi noteica tūdaļ — profesionālas iemaņas:

— Insults . . . Skarts redzes centrs.

— Ko tu tā sadrūmi?

— Atcerējos Billu. Diez, kā puisim klā-s? Zēl, ka viņa nav te. — Bet pats domāja:

lai es viņu noguldu gultā?» Pateikt taisnību viņš neuzdrīkstējās. - Vismaz mūsu kāzu dienā nerunāsim to . . .

— Labi. . . Ieslēgsim mūziku.

Viņš pūlējās pateikt to iespējami mieri-

tomēr balss bija aizsmakusi. Par laimi, Vitīna to neievēroja, citādi ņam atkal būtu jāmelo. Jādabū viņa gultā. Iespējami ātrāk . . .

skarts, cik skarts, to noskaidrošu ilāk . . . Vēl viens trieciens, un viņa būs la . . . Jaunas smadzenes tu neieliksi. Ne-ens neieliks … To lēkājošo zvēru tev ari neizdosies savaldīt. Te beidzot ir tā ro-eža, aiz kuras nesniedzas tavas rokas un "prāts … Tu šim cilvēkbērnam vari gau¬žām maz palīdzēt.

Ziema atnāca agri un sniegiem bagāta. Kupenas nošķīra viņus no pārējās pasaules, un tikai ar slēpēm varēja aizkļūt lidz tu¬vākajai apdzīvotajai vietai, saņemt un no¬dot pastu.

Parasti to veica Vitīna. Viņas veselība bija uzlabojusies. Asinsspiediens normali¬zējies, redze daļēji atgūta.

Šoreiz viņš aizslēpoja pats. Tā bija vēs¬tule Billam, kuru viņš aiznesa. Tajā bija pateikts, kas jādara, lai cilvēks ar elektro¬niskajām acīm vairs nebūtu dzivs robots.

Viņš atgriezās pacilātā garastāvoklī, ap¬zinādamies, ka viens darba posms ir noslē¬dzies ar uzvaru.

«Tagad varēs pa īstam noņemties ar Vi-tīnu,» viņš pie sevis domāja. «Es viņu iz¬ārdīšu un salikšu daudz labāk nekā pirmo

reizi. Pie tā paša izdzēsīšu pagātni, un viņa

man atkal dziedās:

«Dzīvoja reiz meitene prērijā …» Tomēr kāds visu laiku atgādināja: «Erī, savam prātam tu pāri nepārkāpsi.

Viņa būs akla. Agri vai vēlu, tomēr būs. To

tu pats ļoti labi zini. Lai tas tā nebūtu, ir

vajadzīgi gadi . . .»

Viņš gan spurojās pretī, bet pamazām

pieklusa.

Erī satika Vitīnu atceļā uz mājām.

— Uzkāpsim kalnos, ja neesi piekusis . . . Es paņēmu līdzi maizītes un termosā karstu tēju.

Viņi kāpa augstāk un augstāk. Visapkārt klusums un miers. Tālu lejā vīdēja Erī mājas jumts . . .

— Vai tu esi laimīgs?

Viņš īsti nezināja, ko atbildēt. Nekad ne¬bija iznācis laika par to domāt. Tagad vajadzēja teikt — jā vai nē.

Viņš atcerējās nosūtīto vēstuli. Redzēja Vitīnu, kas kā bērns priecājās par kalnu skarbo skaistumu, piemirsa viņas likstas un pateica — jā.

— Noķer mani!

Viņa atgrūdās ar nūjām un sāka slīdēt uz ieleju, uz savu beidzot atrasto māju.

Pirms viņš paguva izkustēties, ieraudzīja, ka sievas slēpes sāk svaidīties, un tūdaļ at¬skanēja izbaiļu kliedziens:

— Glāb! Es neredzu!

«Glāb» — atbalsojās kalnos, un tajā pašā acumirklī tie iedunējās. No baltajām vir¬sotnēm šurp auļoja mežonigi sniega zirgi.

Satvert viņas roku viņš vēl paguva. Pēc tam nebija ne zemes, ne debess, tikai grūs¬toša akmens un sniega lavīna . ..

Bills saņēma profesora Erī vēstuli un turpat pastā to izlasīja. Kad viņš izgāja uz ielas, krēsloja.

— Labvakar, Bili. . .

Viņam blakus bija apstājusies mašīna ar firmas NNO zīmi. Bills gribēja aizbēgt, bet nespēja.

— Sēdies blakus, Bili… — pavēlēja viens no trijiem braucējiem.

Viņš paklausīja.

Bills pamodās kaut kādās drazās. Mute bija aizbāzta ar vates vikšķi. Visās malās sāpēja. Acu vietā bija tukši dobumi un kabatas tukšas.

— Laime, ka esmu vēl dzīvs, — viņš nopūtās un pierausās kājās. — Bet, kad jūs atvērsit man nozagtās acis . . .

Hronika.

Šonakt firmas NNO mikroelektronikas laboratorijā notika sprādziens. Tā rezultātā izcēlās ugunsgrēks. Ir cilvēku upuri. Zau¬dējumus lēš miljonos. Uzsākta izmeklēšana.

V. Rudzīša zīm.