/ Language: Bulgaria / Genre:adv_western,

Сребърният каньон

Луи Ламур


Луи Ламур

Сребърният каньон

Глава първа

Спусках се от високите Сини хълмове през обраслите с храсталаци равнини към Хатън Поинт, места от сурови по-сурови, разпръснати безразборно покрай скалистия склон на едно обагрено в ръждиво високопланинско плато.

Това беше страната за всеки истински мъж, една голяма страна, където човек можеше да осъществи себе си, страна, в която всеки мъж разчиташе единствено само на себе си, страна, изобилна с богатства, принадлежащи единствено само на смелите мъже.

Колко е хубаво да си млад и здрав, сърцето ти да бие силно и спокойно, да си изтъкан целият от железни мускули, и с ръце по-бързи от светкавица! И да си обзет от чувството, че там някъде в градчето под краката ти те чака мъж готов да подложи на изпитание бързината и точността на стрелбата ти.

А Хатън Поинт беше точно такова място, към което пришпорвах жребеца си. Всеки нов град представлява едно ново предизвикателство; а ако там имаше мъже готови да изпитат силата на юмрука ми, те бяха добре дошли.

Знаех добре, че вкусът на чистото уиски на този град щеше да бъде като на онова от предишния ми град. Но въпреки това аз блъснах подвижните врати на салона и се приближих до бар-плота, където вдигнах чашата си с ръжено уиски и я гаврътнах, след което се огледах да преценя мъжете застанали до бара или седнали по масите.

Сред тях не се мяркаха познати лица, но въпреки това бях срещал дузини като тях в десетките градчета по прашните пътища които тъпчех откакто бяха стъпал здраво на краката си.

Едрият мъжага със суровия поглед и стоманеносива коса, който си мислеше, че е солта на земята, и стройният мъж с обветрено лице и пронизителни очи, застанал до него, който беше бърз и точен с револвера като гърмяща змия.

Имаше и други, мъже произлезли от мелницата на западните покрайнини, всички от тях устремени към златното руно, мъже, с които всеки разумен човек беше длъжен да се съобразява, мъже, сред които нямаше и един, който да се слага по-долу от останалите. И аз бях в това число.

Пред очите ми изплаваха дните когато моят стар баща ми казваше, там сред хълмовете където изядох първия си царевичен хляб.

— Иди и виж, синко. Изпитай го. Това време никога повече няма да се повтори, нито през нашия живот, нито когато и да е.

Той се бе родил и отраснал на запад, беше станал свидетел на израстването му през дните на Бриджес и Карсън, беше видял как биволите бяха изместили бизоните, като след това на свой ред бяха заместени от воловете и кравите. Нямах още и двайсет години когато ме изпращаше на запад и ми казваше да вървя с изправен гръбнак и да кося с широк замах.

Едрият мъж със стоманеносивата коса се извърна към мен така както една мечка би се обърнала да хвърли поглед към някоя катерица.

— Кой те извика тук?

Думите му съдържаха остро предизвикателство. Това беше студената заповед на един завоевател и аз се изсмях наум. Гласът му ме накара отново да придобия онова нехайство, което винаги се проявяваше в мен, защото и тук беше както винаги, във всички градчета които се бяха оказвали на моя път.

— Никой не ме е викал. — Гласът ми прозвуча почтително, но с тънка нотка безочливост. — Яздя където си искам и се отбивам където си ща.

Той беше мъж привикнал на уважение и респект от страна на по-дребните мъже, а моят отговор беше чисто предизвикателство. Лицето му изведнъж стана студено и неподвижно, но в този момент за него аз все още бях само един келеш.

— Тогава продължавай да яздиш — каза ми той. — Не си желан тук, в Хатън Поинт.

— Съжалявам, приятелю, но тук ми харесва. Не знам каква игра играеш, но с удоволствие ще заложа няколко чипа в нея.

Едрото му лице почервеня, но преди да успее да ми отговори, един друг мъж се намеси. Беше висок, млад и белокос.

— Това, което той иска да ти каже, е, че тук мястото гъмжи от неприятности, и мъжете обикновено заемат нечия страна. Защото един самотен мъж може да се окаже всекиму враг.

— Тогава може би ще заема нечия страна — изрекох аз. — Открай време си падам по престрелките.

Слабият мъж ме изучаваше с поглед, а той имаше проницателно око, мога да ви уверя в това.

— Ела да си поговорим преди да вземеш решение — каза той.

— Готово съм да говоря с теб или с който и да е друг мъж — отвърнах му аз.

Когато излязох отвън слънцето вече бе огряло цялата улица. На пейката, където бях спал предната нощ, бях зъзнал здраво. Студът още не искаше да си отива, но слънчевите лъчи вече сгряваха тялото ми.

Там, вътре в бара, сигурно ме обсъждаха. Бях ги предизвикал с моето явно предизвикателство и желание за забавление. Не ме вълнуваше нищо и никой… Изведнъж обаче се развълнувах силно.

Тя беше застанала на дъсчения тротоар пред мен, стройна, слаба и прекрасна, с тяло гъвкаво и с плавни очертания, великолепни очи и коса по-черна от непрогледна нощ. Кожата й беше с лек бронзов загар, устните пълни и многообещаващи.

Черните ми кожени ботуши бяха прашни и износени, а сивата ми риза покрита със засъхнали петна от пот от дългия път, бузите ми бяха хлътнали с набола няколкодневна четина, а под широкополата ми шапка и моята коса беше черна като нейната, но разрошена. Не бях във вид най-подходящ за среща с момиче като нея, но тя стоеше пред мен, и в този миг аз внезапно проумях, че тя беше момичето на моя живот, единственото момиче на света.

Човек може да каже, че това не се случва, но това не е така, и моят случай го доказва. През целия си път дотук бяха срещал момичета. С леко сърце се бях влюбвал, и после отминавах, но когато погледнах в очите на това момиче, аз разбрах, че спасение за мене повече нямаше да има. Нито утре, нито догодина, нито дори и след десет години, освен ако момичето не тръгнеше с мен.

Само с две крачки се озовах до нея и бързият тропот от ботушите ми по дървения тротоар я накара да се извърне рязко.

— Нямам нищо освен един кон и револверите на колана си — изрекох бързо аз — и съм наясно, че външният ми вид трудно може да предизвика интерес, да не говорим за любов, но на мен ми се струва, че това е най-подходящият момент за вас да се запознаете с мъжа, за когото ще се омъжите. Казвам се Мат Бренан.

Стресната, тя не успя веднага да намери необходимите думи, с които да ми отговори.

— Какъв безсрамник!

— Чудни думи! Повечето истински романи са започвали именно с тези думи, отколкото с някои други! А сега, моля да ме извините, трябва да тръгвам.

Обърнах се, нахлупих шапката и като прескочих леко през перилата на тротоара, се метнах на седлото.

Тя стоеше така, както я бях оставил, втренчена в мен, с удивени очи, но вече не толкова ядосана, колкото изпълнена с любопитство.

— Приятен ден! — повдигнах шапката си аз. — Ще ви се обадя по-късно.

Беше време да тръгвам. Беше още рано да продължавам с ухажването си, защото нямаше да стигна доникъде, а така я бях оставил да изгаря от любопитство, а не е тайна, че жените имат много по-голям нюх към мъжете, отколкото обратното.

Конюшнята за гледане и даване на коне под наем в Хатън Поинт, крупна сграда с пристройки, се намираше в покрайнините на града. От едни хамбар купих гребло царевица и докато жребецът ми се запасяваше солидно за тежките дни, които ни предстояха, аз го разчесах.

Това беше дейност, която изискваше особено внимание. Конят ми я харесваше, но самата му природа го караше да се бунтува, така че аз избягвах да чеша задните му крака.

Звукът на шпори ме предупреди, че някой идва насам и аз бързо погледнах между краката си като се наведох напред. Облегнат на един кол за връзване на коне, зад мен беше застанал някакъв мъж.

Изправих се и цяла минута разчесвах коня без да бързам преди да се обърна нехайно. Той не знаеше, че аз го бях видял, и очакваше да ме изненада.

Дрехите му бяха овехтели и неспретнати, но носеше два револвера; единственият мъж в града който бях видял с два револвера, ако се изключеше кльощавия в салона. Този беше висок и стегнат, а около устата му имаше нещо, което никак не ми хареса.

— Казаха ми, че си имал сблъсък с Руд Макларън.

— Всичко мина спокойно.

— Хората казват, че Канавал ти е предложил работа.

Канавал? Това сигурно беше мъжът с проницателното лице и двата револвера. А Руд Макларън беше онзи, който искаше да ме прогони от града. Обмислих тази информация, но премълчах.

— Казвам се Джим Пайндър, имам ранчо. Плащам най-добрата заплата, седемдесет долара месечно, плюс безплатна квартира и храна. Оръжия и амуниция всякакви.

Очите ми пробягаха зад него към мястото, където двама мъже се спотайваха в една тъмна конюшня, като си вярваха, че никой не ги вижда. Бях сигурен, че са дошли с Пайндър.

Какво щеше да стане, ако откажех предложението му? Всичко около мен ми сочеше, че ми подготвят нещо, и аз целият настръхнах от възбуда. В главата ми бръмна мисълта, че само той е заповядал на онези двамата да се скрият в конюшнята.

Рязко изблъсках Пайндър настрани и пристъпих напред в откритото пространство между двата обора.

— Хей, вие двамата! — изкрещях аз с ръце върху револверите си и гласът ми ярко се отрази в безмълвието на сградата. — Излезте веднага на открито! Веднага, или започвам да стрелям!

Ръцете ми бяха разперени с разтворени пръсти и вече нищо друго нямаше никакво значение. Онова старо дяволче в душата отново бе навирило глава, което не жадуваше кръв, но умираше да взема участие в битка откакто вече бях тръгнал по широкия друм.

В един момент вече си помислих, че те няма да излязат, и почти пожелах да не го правят. Бях сварил съвсем неподготвен Джим Пайндър, а това никак не му хареса. На него му беше пределно ясно че ще получи порцията си олово в стомаха само да посмее да мръдне.

И те пристъпиха бавно отпред, като държаха ръцете си далеч от револверите си. Прекрачиха неохотно; много им се искаше да се сбият, но не им държеше.

Единият от тях беше едър мъж с черна коса и синкавочерна брада. Другият имаше плоското и жестоко лице на апах.

— Ами ако бяхме излезли стреляйки? — запита чернокосият.

— Тогава щяха да ви погребат преди залез слънце — усмихнах му се аз. — Ако не ми вярвате, защо не пробвате?

Не ме познаваха, а и аз бях напълно готов. Беше им ясно, че зад думите ми се криеше опитът ми, придобит през дългия път, но не бяха сигурни къде свършваше блъфът ми и къде започваше смъртоносната игра.

— Наистина си бърз — обади се Пайндър, — но я си представи какво би станало ако се намесех и аз?

— Бях готов и за теб. — Усмивката ми го вбеси. — Ти щеше да получиш първата порция олово, после чернокосия, и накрая — аз посочих към апаха — вашето приятелче тук. Той щеше да е най-трудният.

Думите ми определено не се понравиха на Джим Пайндър, нито пък аз. На всичкото отгоре той имаше и допълнителен проблем.

— Направих ти предложение.

— Пет пари не давам за предложението ти.

Устните му се превърнаха в тясна бяла цепка; не бях виждал до този момент колко много омраза могат да съдържат човешките очи. Бях го превърнал за смях пред хората му.

— Тогава си обирай крушите. Присъединиш ли се към Макларън, ти си мъртъв.

Когато човек е млад, дяволът обикновено надзърта от очите му. Тогава бях млад и буен, и съзнавах, че ще е по-добре, ако си държа езика зад зъбите. Но мен ме беше обзело опияняващото веселие на младостта и непобедимото желание за веселба, като изобщо нямах намерение да преглъщам каквото и да било оскърбление.

— Защо да чакаш чак онзи момент? — изсмях се аз в лицето му. — Засега не съм се присъединил към никого, но си добре дошъл всяка минута когато ти се достреля.

— Няма да живееш дълго.

— Няма ли? Е, добре, обещавам ти да хвърля най-голямата буца пръст когато започнат да те засипват в гроба.

След тези думи отстъпих встрани и изгледах Пайндър право в очите.

— Ти си пръв, amigo, освен ако решиш да не го правиш на въпрос.

Той се обърна и си тръгна, последван от хората си, а аз стоях и ги гледах как се отдалечават. Няма да отрека, че изпитах облекчение. При една схватка с трима мъже щяха да ме изнесат на катафалка, но в нея нямаше да бъда сам, а Джим Пайндър не беше човек на риска. Или поне в този момент.

По-нагоре по улицата след конюшнята видях една приветстваща табела:

КУХНЯ НА МАЙКА О’ХАРА

ПОЛОВИН ДОЛАР НА ЯДЕНЕ

Нямаше много хора на масата, още беше рано за вечеря, но там беше младият мъж с бялата коса и се хранеше, а до него беше седнало момичето което обичах.

Столовата представляваше една дълга, тясна и прихлупена стая от кирпич, с белосани стени, и беше единствената с дъсчен под от трите закусвални в градчето. Масите бяха чисти и подредени, съдовете измити, а храната изглеждаше добра. Момичето вдигна поглед, и войнствен пламък пламна в очите й. Ухилих й се в отговор и се поклоних леко.

Белокосият младеж ме изгледа изненадано, после бързо хвърли поглед към момичето, чиито бузи пламнаха като божур.

От кухнята излезе една здрава и напета жена, която се спря и ни огледа и двамата, след което лека усмивка раздвижи ъгълчетата на устата й, както правилно бях предположил, това беше Майка О’Хара. Момичето сведе глава и продължи да се храни без да промълви дума.

— Май се познавате с мис Макларън? — обади се мъжът до нея.

Макларън ли, добре ли бях чул?

— Не съвсем официално — казах аз, — но тя ми е на ума от години. — И умеейки да разпознавам ценния приятел, когато го срещнех, аз добавих — Не е за учудване, че е толкова красива, щом се храни тук!

— Мирише ми на подмазване — произнесе сухо Майка О’Хара, — но ако сте дошъл да се храните, заповядайте.

От другата страна на масата срещу тях имаше празна пейка и аз се настаних върху нея. Момичето не вдигна глава, но мъжът ми предложи ръката си през масата.

— Казвам се Кий Чейпин. А за да бъдем официални, позволете ми да ви представя Мойра Макларън.

— Казвам се Бренан — произнесох аз. — Мат Бренан.

Един прошарен мъж с прашни дрехи в отдалечения край на масата вдигна глава при името ми.

— Мат Бренан от Мобити, стрелецът от Моголън?

Сега вече всички вдигнаха поглед към мен, защото името ми не беше от съвсем неизвестните из тия краища. Репутация, която не бях придобил по желание, но името беше моето и репутацията си вървеше с него.

— Господинът ме познава?

— Вие сте отхвърлили предложението на Макларън?

— Също и на Пайндър.

Те ме изучаваха известно време и след минута Чейпин се обади:

— Аз бих очаквал да приемете едно от предложенията.

— Аз си имам свои собствени представи за бъдещето си — казах му аз — а и освен това не съм наемен стрелец.

Глава втора

Мисис О’Хара донесе храната ми; нахраних се и пих кафе, като карах другите през това време да чакат и мислят. Този път не можех да подмина просто така какви мисли се въртяха из главите им. Досега това не бе имало някакво особено значение. Досега просто бях един човек, пътуващ от град на град.

Сега обаче нещата се бяха променили… и то много рязко. А причината за тази рязка промяна беше момичето със зелени очи и черна коса. Бях наясно, че я търсех от много дълго време; а тя сега стоеше от другата страна на масата срещу мен. А това, което исках да й дам, не можеше да се купи с надницата на наемен стрелец.

Храната беше чудесна и аз я изгълтах с голям апетит. Другите приключиха преди мен, но останаха на масите пиейки кафето си. Накрая и аз привърших и започнах да си свивам цигара.

Кой път да хващам оттук? Как можеше човек да скъса със скитническия си начин на живот и да пусне корени на едно място? Защото това беше момиче с хубав дом. Не можех да й предложа нищо по-лошо от това, което имаше.

— За какво всъщност воюват тук? — запитах след малко аз.

— За какво се водят повечето битки? За овце, добитък или пасища. Или вода… както впрочем е и в този случай.

На изток оттук се простира една дълга долина, казва се Котънууд Уош. Откъм изток в нея се врязва каньонът Ту-Бар. От каньона изтича един хубав целогодишен ручей, който е достатъчен да пои хиляди глави добитък и земята за тях. Макларън се нуждае страшно от нея, а и Пайндър предявява претенции за нея.

— Чие притежание е тя?

— Не един мъж на име Бол. Той не е стрелец, а няма пари да си наеме. Ненавижда Макларън и категорично отказва да си има каквато и да било работа с Пайндър.

— И е точно по средата между тях.

Чейпин остави чашата си върху масата и извади тютюн и лула.

— Комарджиите в града залагат, че той няма да изтрае и месец, като се обзалагат, че ще го убият до десет дни.

Значи такава била работата? Два животновъда искат водата на трети. Две големи банди решени на всяка цена да станат още по-големи, и един дребен човечец който се явява препятствие на пътя и на двамата.

Човекът не бил от тия, дето се биели ли? Та това беше повече от храбър мъж… защото за да стои такъв човек на такова място, означаваше, че той притежава непреклонен дух.

Това ми беше достатъчно засега. Обърнах се към дъщерята на Руд Макларън.

— Можеш да си приготвяш вече чеиза — казах аз. — Нямаш много време.

Тя ме изгледа със студен поглед, но и нейната дързост не отстъпваше на моята.

— Това не ме притеснява. В Буут Хил не правят сватби.

Всички се изсмяха на думите й, но едновременно с това всички мислеха, че тя имаше право. Когато един мъж препаше колан с револвери, човек трябва да си има едно на ум, но нещо в мен ми казваше, че ми е още рано да умирам… все още. Не от револвер или кон или придошла река… все още не.

— Ти имаш пророческа дарба — изрекох аз, — и може би един ден наистина ще свърша в Буут Хил. Но чуй ме добре какво ще ти кажа, дъще на Макларън; преди да полегна за вечния си сън в Буут Хил, тук, на тази земя, ще крачат нашите синове и дъщери. Предчувствам го, а ние, планинските хора, умеем да познаваме. И тогава, когато ме носят в последния ми земен път, аз ще бъда на раменете на шестима синове като канари, а ти ще крачиш до тях, припомняйки си всички хубави години прекарани заедно с мен.

И когато вратата хлопна след мен аз осъзнах, че се бях държал и приказвал глупаво, но онова чувство беше още в мен, а защо, в края на краищата, да беше глупаво?

През тънките дъски до слуха ми достигна гласът на Майка О’Хара:

— По-добре си приготви чеиза, Мойра Макларън! Този момък знае какво приказва!

— Това са само приказки — изрече тя — празни приказки.

Гласът й обаче не прозвуча толкова убедено, колкото може би й се беше искало, и така завърши тази наша среща, защото имах още много работа пред мен.

Бях преживял много тежки моменти. Колкото и да бях млад, опитът ми беше като на възрастен мъж, защото бях препускал по опасни пътища, бях воювал с команчите и крадците на добитък, и бях се научил да стрелям бързо и точно още преди гръдният ми кош да възмъжее.

Не беше трудно човек да се хвали пред някое момиче, лесно беше да се замайват с ласкателства женските уши, но аз нямах никакъв праг, над който да я пренеса, нито пък някакво, макар и малко, късче земя. Тази мисъл досега не ме беше безпокоила особено, но когато един човек започне да мисли за жена, и за собствен дом, едва тогава почва да разбира той какво означава това, да бъдеш мъж.

Студеният вечерен въздух се спускаше от хълмовете и мракът започваше да се сгъстява под стрехите на хамбарите и улиците, когато изведнъж намерих отговора.

Проблясна ми за миг, но перспективата, която очертаваше пред мен, накара кръвта ми да кипне, а устните ми да се смеят. Защото сега вече ясно виждах бъдещето си, начина, по който щях да спечеля парите си, дома, и всичко, от което се нуждаех, за да се оженя за Мойра Макларън… Пътят, който ми предстоеше, беше жесток и кървав, но самото предизвикателство, което представляваше той, караше кръвта ми да завира.

Обърнах се и тръгнах към конюшнята, и изведнъж спрях, защото малко остана да се блъсна в един мъж.

Той беше грамаден, над шест фута и два инча, по-широк и по-тежък от моите двеста паунда. Беше с едър кокал и изпълнен с груба сила, и двете ми длани не биха могли да закрият лицето му, а крупната му глава се увенчаваше с гъста маса къдрави коси.

— Ти ли си Бренан?

— Да, аз съм — отвърнах и той ме удари.

Ударът ме свари абсолютно неподготвен. Грамадният му юмрук се стовари върху челюстта ми все едно тъпата страна на брадва и нещо сякаш ме шибна отзад по коленете и аз усетих как политам към земята. Той отново замахна и аз се нанизах върху юмрука му както падах, жесток и коварен удар който ме подхвърли нагоре.

Скочи върху мен с всичките си двеста и шейсет паунда и закова ръцете ми с коленете си, като започна да ми нанася размазващи животински удари по главата и лицето. Накрая се изправи, отстъпи назад и ме изрита в ребрата.

— Ако си още в съзнание, чуй ме добре. Аз съм Морган Парк и аз съм мъжът, който ще се ожени за Мойра Макларън.

Устните ми бяха разцепени и кървяха, а мозъкът ми замъглен.

— Лъжеш! — изтръгнах аз от себе си и той отново ме изрита и после се отдалечи подсвиркайки си.

Някак си успях да се претърколя, опрях се на ръцете си и се повдигнах на колене. Пропълзях от улицата до стената на платформата за дилижанса, където полегнах с глава пулсираща подобно на голям барабан, а кръвта се тичаше по разбитите ми устни и лице.

Беше ме пребил като животно. Не бяха ме шибали с камшик откакто бях пораснал и никога не бях изпитвал удари като тези. Юмруците му сякаш бяха направени от дъб, а ръцете му бяха подобни на дървени стволове.

Всеки дъх беше придружен със стенание; бях сигурен, че ми е счупил най-малко едно ребро. Но аз трябваше да потеглям. Бях изрекъл големи думи в Хатън Поинт и не исках Мойра Макларън да ме види проснат на улицата като пребита с камшик хрътка.

Дланите ми се добраха до ъгъла на зданието и полека се изправих на крака. Затътрих се олюлявайки се покрай стената на зданието към конюшнята за отдаване коне под наем.

Накарах ги да оседлаят коня ми, след което с мъка го възседнах и потеглих към вратата.

Улицата беше пуста… никой не бе станал свидетел на побоя, който бях изял, а откъдето и да беше дошъл Морган Парк, вече не се виждаше никъде наоколо. За миг дръпнах поводите на коня под светлината на фенера закачен над вратата на обора.

Някаква врата се отвори и след миг бях заслепен от лъч светлина. На прага на отворената врата на Майка О’Хара беше застанала Мойра Макларън.

Тя слезе по стъпалата и се приближи до мен, като огледа подпухналите ми устни и окървавено лице с изражение на ужас.

— Значи те е намерил. Винаги се намира някой да му прошепне на ухото когато някой мъж се опита да се сближи с мен, и след това… Виждаш ли, Мат, не е толкова проста работа да се ожениш за Мойра Макларън.

В гласа й се прокрадна нотка на искрено съжаление.

— А сега тръгваш ли си?

— Ще се върна за теб… и за да си върна боя на Морган Парк.

Лицето й изведнъж стана студено изпълнено с презрение.

— Ти си само един самохвалко… бива те само да отваряш голямата си уста и да ядеш бой!

Това ме накара да се ухиля, а усмивката прониза с остра болка разцепените ми устни.

— Не е много добро като начало, нали?

Тя остана на улицата докато се отдалечавах с коня си.

Цяла нощ яздех навлизайки във все по диви и по-диви местности. Бях като куче което търси дупка в която да се свре и да умре. Само че аз нямах намерение да умирам, а исках да живея, за да намеря Морган Парк и да си отмъстя.

Яздех в дългата нощ, черепът ми се пръскаше от болки, лицето ми беше отекло и безформено. Стените на големия каньон се въздигаха високо над мен и аз пиех от хладината им. После се изкачих на едно високо плато където вятърът кротко се промъкваше през откритото пространство носейки със себе си пресните аромати на планински чай и сего.

Бегло познавах равнината, в която яздех, защото тя беше земя самотна и забравена от бога, обитавана само от шепа хора, а тези люде не обичаха пришълци.

Изгревът ме завари в един дълъг каньон в който се издигаха високи борове. Някъде сред дърветата клокочеше ручей и аз отбих коня от утъпкания път, като го насочих през гъстата и висока до колене трева към боровете. Въздухът беше особено ароматен сред дърветата и аз усетих покоя да бъдеш сам сред пустошта която се явява източникът на всички наши сили.

Край потока си избрах място за спане, разгънах одеялото си и го разстлах на една шарена сянка, после забих колчето и завързах коня, след което с огромно наслаждение и облекчение се отпуснах върху одеялата. След малко сънят ме унесе.

Следобедът преваляше когато отворих очи. Не се чуваше нищо освен ромоленето на ручея и шумът на вятъра сред високите борове, един далечен и самотен звук. Някъде надолу в потока се гмуркаше бобър, в клонете на дърветата каканижеше някаква сврака, която се зъбеше на една катерица.

Бях сам… Накладох огън с няколко пръчки и кипнах вода, след което напарих внимателно лицето си с шепи, и докато вършех това от ума ми не излизаше образът на мъжа, който ми беше причинил тези рани.

Вярно беше, че ме беше нападнал без предупреждение, след което ме беше приковал на земята с огромната си тежест, така че да не мога да мърдам. Не можех обаче да отрека, че боят беше извършен наистина както трябва. И въпреки всичко жадувах да се върна. Тук револверите не ми вършеха работа. С голите си ръце трябваше да пребия този мъж.

Но имаше още нещо, с което бях длъжен да се съобразя. От всичко, което бях научил, Ту-Бар беше ключът към ситуацията, в която сам си бях избрал да застана на страната на Бол, вироглавият и непокорен мъж изправил се смело срещу две крупни банди. Открай време си падах да защитавам загубени каузи, като заставам срещу силни мъже. Ако към смелостта си Бол прибавеше и моите револвери…

На запад от мястото, където бях отседнал сред зелената ливада, се издигаше гигантска скала. Дървета забулваха ливадата, а на изток се стичаше поток, покрай който боровете отстъпваха място на платан и няколко дъба.

На два пъти зървах пъргав елен да се провира между дърветата. Лежах в засада близо до мястото на водопой и търпението ми скоро беше възнаградено; успях да застрелям един млад самец.

Два дни ядох и спах под ромола на ручея. Болката в челюстите ми отшумя, като само някое рязко движение ми напомняше за нея, но си останаха втвърдени и не даваха да ги докосна. Синините около очите и едната ми скула бавно започнаха да избледняват, а някои от отоците ми започнаха да спадат. След още два дни вече не ме сдържаше на едно място. Метнах се на коня и обърнах обратно към Ту-Бар.

Кожата на коня ми бе потъмняла от пот под силното обедно слънце когато навлязох в Котънууд Уош.

Тревата тук беше гъста и сочнозелена, имаше дървета и вода. Стените на Уош бяха високи, а дърветата се извисяваха толкова нагоре, че върховете им стигаха горния праг на скалите; където и да мярнех добитък, изглеждаше дебел и ленив.

Цял час яздех бавно усещайки горещия полъх на слънцето върху раменете си и вдъхвайки сочния аромат на гъстата трева, докато накрая пътеката изведнъж ме изведе пред една врата с голяма табела.

ТОВА Е ВРАТАТА НА ТУ-БАР

ОХРАНЯВА СЕ ОТ ЕДИН СПЕНСЪР 56 КАЛИБЪР

ТУК СЕ СТРЕЛЯ

Зад тази точка вече човек си поемаше сам риска и никой не можеше да каже, че не е бил предупреден.

На известно разстояние по-навътре се виждаше къщата, кацнала на едно хълмче. Изправих се на стремената и размахах шапка. Само миг след това покрай ушите ми изсвистя куршум, и веднага след него грохотът на изстрела разтърси ушите ми.

Очевидно това беше предупредителен изстрел, така че аз размахах още веднъж шапката си.

Този път куршумът мина съвсем близо и аз мигновено се приведох, претъркулих се, като използвах стремето да убия скока си и се стоварих в тревата. Веднага пропълзях до най-близкия голям камък. Смъкнах шапката си, захвърлих я близо до коня, после свалих ботуша си и го настаних на земята така, че да се вижда откъм вратата. Но отдалеч трудно можеше да се разбере дали това е само ботуш, а не крак обут с него.

После изпълзях в храсталака сред скалите, откъдето можех да покривам вратата. За всички външни наблюдатели зад скалата лежеше проснат мъж.

Всичко беше замряло. Потта се стичаше на ручейчета по лицето ми. Хълбокът ми пулсираше малко от усукването ми докато се смъквах от коня. Избърсах изпотените си длани в панталоните и зачаках.

И тогава се появи и Бол. Беше висок възрастен мъж с бели дълги мустаци и присвити очи. Не беше глупав, внимателно огледа обстановката и никак не я хареса. По всичко изглеждаше, сякаш се беше излъгал в сметките си и ударил целта.

Хвърли поглед към странната порода на жълтеникавия ми кон, на калифорнийското ми седло и такъми. Накрая отвори вратата и излезе на открито, като през това време се обърна с гръб към мястото, където се криех.

— Не мърдай, Бол, или си мъртъв!

Той замря на място, не желаейки да предизвиква неведомия стрелец.

— Кой си ти? Какво искаш от мен?

— Нямам намерение да ти създавам никакви проблеми… искам да си поговорим за един бизнес.

— Не правя бизнес с никого.

— С мен ще правиш. Казвам се Мат Бренан. Имам проблеми Пайндър и Макларън. Преди няколко дни Морган Парк ме преби до смърт.

Бол се изхили.

— Мислиш си, че само ти имаш проблеми ли? Мога ли вече да се обърна?

Казах му да го стори и той се обърна. Пристъпих иззад скалите. Той се дръпна малко назад, за да огледа добре ботуша ми и се ухили.

— Втори път на тази въдица няма да се хвана.

Седнах на земята и си обух ботуша.

Глава трета

Изправих се на крака, приближих се до шапката и я вдигнах. Той ме следеше с поглед, без да отделя дори и за миг очи от мен.

— Голяма награда са обявили за главата ти — казах аз. — Комарджиите в града залагат големи суми, че няма да изкараш и месец.

— Знам.

Той беше корав мъж, този старец. Но въпреки това фините бръчици сгъстили се около очите му го издаваха, че не беше спал от много дълго време, и че се тревожи. Но в очите му нямаше страх. Този мъж не се боеше от нищо.

— Приключих със скитането. Решил съм да пускам корени някъде, а наоколо има само едно ранчо, което бих купил.

— Това ли имаш предвид?

— Да.

Той ме изучаваше с ръце отпуснати на бедрата си. Не изпитвах никакво съмнение че и при най-слабото ми подозрително движение е готов да стреля.

— И какво възнамеряваш да правиш с мен?

— Нека да отидем в къщата ти и ще поговорим за това.

— Ще говорим, но тук.

— Добре… Има два варианта. Ти ме ангажираш със защитата и работата на това място. Това е единият начин. Другият е да ми го продадеш, като аз ще ти платя когато мога. И аз поемам отбраната му.

Той ме огледа внимателно. Не беше от мъжете, които задават глупави въпроси. Белезите ми от боя който бях изял личаха съвсем ясно, и ме беше чул да казвам, че имам неприятности с Макларън и Пайндър. Знаех какво искам от него.

— Ела, ще си поговорим.

И той ме пусна пред себе си, като поведе коня ми. Старецът ми се понрави.

Но аз знаех, че картите в колодата бяха подредени така, както исках. Той не можеше да издържа до безкрайност без да мигва по цяла нощ. Не можеше едновременно да работи и да пази добитъка си. Не можеше да ходи до града да попълва запасите си от храна и да оставя мястото без охрана. А двамата заедно щяхме да се справим с всички проблеми от този род.

Два часа по-късно вече бяхме постигнали съгласие. Поемах защитата и ставах съдружник. Един мъж сам не можеше да се справи с двете неща едновременно, шансовете винаги биха били дори и срещу кои да са двама мъже действащи заедно… но двамата вече биха имали шанс.

— Когато разберат, ще полудеят за връзване.

— Няма да го научат веднага. Основната ми дейност е стрелбата и амунициите.

Ту-Бар държеше под контрол по-голямата част от Котънууд Уош, а на изток се отваряше към дива пустош с тук-таме разхвърляни късчета зеленина. На запад граничеше с Бокс М на Макларън и имението на Пайндър, като земята на Макларън се простираше на едно място чак до пустинята.

И двете ранчо притискаха обратно добитъка на Ту-Бар, като узурпираха участъка му в своя полза. В резултат на това повечето от телетата на Ту-Бар бяха погълнати от стадата на Бокс-М и Пайндър.

— Най-вече на Пайндър — каза Бол. — Момчетата на Пайндър са много мръсни и хитри. Яздят с Куантрил, и хората казват, че Роли на времето бил в бандата на Джеси Джеймс. Джим е бърз стрелец, но не може да стъпи и на малкия пръст на Роли.

На разсъмване потеглих към Хатън Поинт с три недамгосани мулета, които щяха да носят покупките, като описах широк кръг за да поема пътя към града откъм противоположната на Ту-Бар страна.

Имах си едно наум, че Ту-Бар може да е под наблюдение, но след като поразгледах по границата на Уош реших, че те считат, че вече са притиснали здраво Бол и положението му е безнадеждно. А и вероятно не биха имали нищо против да го видят как тръгва за града… защото когато се върнеше, те вече щяха да са се настанили в собствения му дом.

Яздих няколко мили по дължината на Уош, като в един момент излязох на един тесен и неизползван път, и подкарах направо през равнината, като се придържах към ниските места, за да избягна евентуални любопитни погледи.

Оскъдната растителност на пустинята отстъпваше място на мескит и тревисти храсти. Утрото беше ярко, и слънцето скоро щеше да затопли земята. На два пъти на хоризонта изпъкнаха силуети на конници, но никой от тях не успя да ме види.

Градчето беше спокойно когато навлязох в него и аз обиколих магазинчетата на гърба на конюшнята за коне под наем и оставих мулетата си вързани за корала близо до задната врата на склада.

Излязох на улицата, запалих си цигара, а очите ми играеха на четири. Никой не даде признак да ме е забелязал, нито че му е известно да съм в града. Никъде не се виждаха Макларън, Канавал или Мойра.

Докато натоваря багажите целият плувнах в пот. Денят беше горещ и замрял, а хълбокът ми още се обаждаше. Лицето ми беше подпухнало, макар че вече не напрягах очите си, за да ги отворя, а черните отоци бяха преминали в мътносиньо и жълто. След като приключих поведох мулетата към канадските тополи в покрайнината на града и ги завързах така, че да мога всеки миг да потегля. После отидох в закусвалнята на Майка О’Хара. Имах две неща наум. Исках да се нахраня богато и да чуя последните новини.

Кий Чейпин и Канавал бяха вътре и вдигнаха глави когато влязох. Чейпин обходи с очи лицето ми, и ми е стори, че прочетох съчувствие в изражението му.

Канавал също го забеляза, но не коментира.

— Предложението ми е още в сила — каза той. — Можеш да работиш при нас.

— Благодаря. — Запасът ми от предизвикателство едва ли щеше да се свърши някога. Мулетата ми бяха натоварени и готови за тръгване, а запасите купени в града щяха да ни стигнат за три месеца, като се развличахме с малко стрелба и заколехме един или два бивола. — Мисля да се грижа за собствената си ферма.

Може би беше глупаво да се издавам. Може би трябваше да го запазя в тайна колкото беше възможно по-продължително време. Но тъкмо когато си отворих устата да говоря долових вратата да изскърцва зад мен и до ноздрите ми стигна ароматът на парфюм който вече познавах много добре. А може би именно заради това бях тук, за да видя Мойра, а не толкова заради яденето или новините.

От първия ден, когато я бях видял, винаги усещах близостта й. Нещо вътре в мен ми казваше, пращаше сигнали в кръвта ми, беше някакво чувство извън обичайното. Това беше жената на моя живот и аз го знаех.

Беше влязла в ресторанта зад мен и може би това ме беше накарало да си развържа езика, за да й съобщя, че аз не се бях изплашил или избягал, и че възнамерявах да остана, че бях започнал да градя темелите на къщата ни която щеше да ни приюти.

— Твоята собствена ферма ли? — Чейпин беше изненадан. — Да не свиваш гнездо тук?

Канавал не произнесе нищо, а само ме изгледа, но аз разбрах, че той вече знаеше. Видях разбирането в очите му и нещо наподобяващо уважение се появи в погледа му.

— Ставам фермер.

Изправих се и се огледах. Мойра ме гледаше с равен и втренчен поглед.

— Мис Макларън? — Махнах с ръка към свободното до мен място. — Ще се радвам, ако седнете до мен.

Тя се поколеба, после поклати леко глава и заобиколи масата да седне до Канавал, управителят на тяхното ранчо и дясната ръка на баща й.

— Ставаш фермер, така ли? — Канавал беше озадачен. — Не съм чувал да има наблизо свободни участъци.

— Мястото се намира на изток оттук… казва се Ту-Бар.

— Какво каза за Ту-Бар? — намеси се Руд Макларън, който беше последвал дъщеря си в ресторанта. Той заобиколи масата и застана до нея, като ме прониза със студения си и твърд поглед на солиден мъж.

Взех си чаша от подноса и я напълних с кафе.

— Мистър Бренан иска да ни съобщи, татко, че работи в Ту-Бар.

— Какво?

Макларън имаше вид на човек зашлевен с яка плесница.

— Бол имаше нужда от помощ, а аз имах нужда от ранчото. Аз съм действителен съдружник. — После изгледах Мойра и добавих:

— За един мъж не е много добре да се отдалечава твърде много от момичето, за което ще се жени.

— Какво каза? — Макларън не повярва на ушите си.

— Как, татко? — Възкликна театрално Мойра, и някакво палаво дяволче надзърна от очите й. — Не си ли чул? Мистър Бренан казва, че ще ожени за мен!

— Първо ще го видя в ада! — Той ме изгледа отгоре до долу с възможно най-презрителния поглед, на който беше способен. — Млади човече, предупреждавам ви повече да не оскърбявате името на дъщеря ви, защото в противен случай ще се разправяте с мен.

— Бих предпочел да не се разправям с вас. Не обичам дрязгите в семейството. — Повдигнах чашата си и направих глътка от кафето. — Няма мъж, който да уважава името на дъщеря ти повече от мен. В края на краищата… тя ще бъде моя съпруга.

Лицето на Макларън се зачерви от гняв, но Канавал се изкикоти и дори Мойра изглеждаше развеселена.

Кий Чейпин вмъкна няколко успокоителни думи преди Макларън да изрече нещо неразумно, което да влоши още повече ситуацията.

— Това положение има един нюанс, Руд, който може да ти е убягнал. Ако Бренан е станал съдружник на Бол, то може би ще бъде по-добре да му позволим да остане, а после да изкупим неговия дял.

Макларън прегърна ентусиазирано идеята. Целият му вид говореше за това. Той отново ме изгледа, но вече с интерес.

— Да, да, разбира се. Ние можем да направим хубав бизнес с теб, млади човече.

— Можем… нуждаем се от мир, а не от война. Но аз не съм станал съдружник, за да си продавам после дяла. А и освен това ще бъда искрен с вас. Съгласих се да стана съдружник като обещах никога да не продавам дяла си. Утре ще избирам място за къща. Което ме навежда на една мисъл. На участъка на Ту-Бар има добитък от Бокс М. Ще се радвам особено много, ако за една седмица успеете да си го приберете оттам. Ще информирам и Пайндър за същото.

Лицето на Макларън представляваше разтворена книга. Той отвори уста да проговори, но се поколеба. Допих си кафето, хвърлих монета върху масата и излязох от ресторанта, като затворих внимателно вратата след себе си тъкмо когато Макларън заговори.

Всяко нещо си искаше времето, а сега беше време да тръгвам… докато не съм загубил преднината си.

Заобиколих сградата и в миг спрях. Чернокосият юнак на Пайндър беше застанал до коня ми с изваден револвер и гадна усмивка.

— Нещо много ти знае балалайката. Чух, че си се нанесъл при Бол.

— Правилно си чул.

— Разбира се, както и фактът, че Джим ще плати допълнително възнаграждение за новото ти скривалище.

Пръстът му започна да се стяга върху спусъка; мигновено се хвърлих встрани и револверът се озова в дланта ми. Всичко стана мигновено… инстинктивната реакция на мъж трениран да използва оръжието си. Револверът избумтя в ръката ми и в интервала между първия и втория ми изстрел неговото оръжие също стреля и куршумът му прониза врата ми.

Чернокосия се извърна сякаш да си тръгва, и в следващия миг политна право напред, като заби пръсти в праха.

Множество мъже се втурнаха към нас, след тях и онези от ресторанта на Майка О’Хара.

— Видях го! — извика един късокрак мъж с обветрено лице който оседлаваше коня си в една близка уличка. — Чернокосия го чакаше в засада с изваден револвер!

Погледът на Канавал беше студен и преценяващ.

— С изваден револвер? Браво, момко, вие сте действително много бърз.

Този път Макларън ме изгледа вече наистина с много внимателен поглед. Може би най-после се беше убедил, че не съм някакъв младок с жълто около устата. Това щеше да промени нещата. Вместо един възрастен и изтощен собственик Ту-Бар вече имаше за бранител още един мъж, млад и бърз стрелец.

След малко успях да се измъкна от тълпата и се приближих до коня си, като го поведох към улицата зад ъгъла. Стъпих на стремето и се озърнах; Мойра беше застанала на стъпалата и ме гледаше. Повдигнах шапка, после потеглих към мястото, където бях завързал мулетата си.

Бол ме посрещна още на вратата и ясно видях изписаното в очите му облекчение при вида ми.

— Неприятности ли имаше?

Разказах му накратко какво се случи. Никога не можех да свикна с убийствата, дори и когато нямах друг изход.

— Още един по-малко — изрече Бол със зловещо лице.

Но в паметта ми изплува лицето на момичето върху стъпалата. Мойра вече знаеше, че бях убил човек. Как ли щеше да се почувства при тая мисъл? Как ли щеше да ме гледа отсега нататък?

Глава четвърта

Следващите два дни изкарах повечето време на седлото в обиколки на земите по които се движеше добитъкът на Ту-Бар. Бяха още по-добри отколкото си ги бях представял, и не беше толкова трудно да разбере човек завистта, която изпитваха Пайндър и Макларън.

Освен сочната и гъста трева на Котънууд Уош и изобилието на вода, в продължение на мили се простираха местности покрити с рядка трева и граничещи с пустинята, като дори и тя беше богата на храсталаци и ланолин.

Ранчото беше много добро, с няколко извора освен потока който течеше през Уош, и допълнителни ручеи стичащи се от планината. Други ферми имаше само на запад от нас, и само оттам можеше да дойде чужд добитък който да се размеси с нашите животни. Телетата на Бол бяха в по-голямата си част окрадени от двете големи съседски банди, и ако се надявахме да успеем, трябваше да се отървем от останалите животни и да си набавим млада стока. Добитъкът, с който разполагахме в момента, беше добре охранен, но отсега нататък щеше само да старее. Сега му беше момента да се продава, но прекарването на стадото беше невъзможно.

Бол направо беше загубил кураж.

— Страх ме, че ни свършиха, Мат — каза той. — Когато ти дойде аз вече бяха готов да клякам.

— Отвъд Орган Рок зад хълмовете има друга ферма.

Бол поклати остро глава.

— Забравих да те предупредя. Стой далеч от онази пасмина. Това е ранчото на Бенарас, Б Бар Б. Шест стрелеца имат в семейството. Абсолютно с никой си нямат работа и стрелят смъртоносно.

Той пуши мълчаливо няколко минути, а аз се замислих върху ситуацията с ранчото. Нямаше никакво време за губене, нито пък имаше смисъл да се свиваме от страх. Цялата работа беше да почваме колкото е възможно по-скоро строежа на фермата.

Една идея ми хрумна и на следващата сутрин оседлах коня и потеглих на юг.

Местността към Орган Рок беше дива и безлюдна, ерозирала хиляди години под слънцето, дъжда и вятъра, местност напукана от дълбоки урви сякаш от някакъв умопобъркан великан. Земята много мили наред беше само камънаци с тук-там някой зелен храсталак сред монотонния пейзаж от червено, розово и бяло.

Много нарядко като по чудо можеха да се срещнат и оазиси в зелено с дървета, вода и трева. И във всеки един от тях имаше по няколко глави добитък, дебели и лениви животни под сенките на дърветата.

Една тясна пътека извеждаше върху платото и аз поех по нея, като оставих коня си сам да води. Следите от други коне бяха доста редки и аз заключих, че дори и момчетата от Б Бар Б рядко идваха насам.

Вятърът препускаше необезпокояван по безлюдното плато, смриките се люлееха и шумяха. Дръпнах поводите под една шарена сянка на едно дърво и се взрях напред. Платото изглеждаше пусто, но въпреки това имах чувството, че някой ме следи. Останах така дълго време заслушан във вятъра, но никакъв друг шум не можах да доловя.

Конят ми продължи напред почти без някаква намеса от моя страна. Пътеката ми се пресече с един вече доста по-утъпкан път. И двата водеха в моята посока.

Не се чуваше нищо; само стъпките от копитата на коня ми и скърцането на седлото се разнасяха наоколо, а по едно време някъде нададе крясък орел. Заек изскочи отнейде и се втурна като стрела да се укрие.

Платото свършваше рязко и пред мен се разстла една зелена долина не по-различна от Котънууд Уош, но далеч по-дива и по-отдалечена. Надвисналите скални кули я държаха в прегръдката си, а един каньон с мрачно устие се врязваше дълбоко в долината. Пътеката, която се спускаше от платото, почваше да се вие в резки зиг-заги и аз бързо излязох от замисленото си състояние.

В далечината два пъти мярнах антилопа и веднъж елен. Навсякъде около мен имаше следи от добитък, но малко се мяркаха наоколо.

На изток от мен дивата местност представляваше вълнуваща гледка. Един огромен лабиринт от виещи се каньони и начупени скални отломъци. Това беше една земя, все още неизследвана и непокорена, жадуваща за стъпката на истински мъже.

Внезапен звук от вдигнат ударник ме върна към действителността. Конят ми замря на място с внезапно наострени уши, а аз положих длани върху дръжките на револверите си.

— Накъде отиваш, странниче?

Гласът сякаш се разнесе откъм една купчина скални отломъци в края на една тревна ливада, но никой не се виждаше.

— Търся шефа на Б Бар Б.

— каква работа имаш с него?

— Бизнес. Нямам лоши помисли.

— Да си виждал човек с лоши помисли застанал под дулата на два спенсъра? — изкикоти се сухо невидимият мъж.

След миг се разнесе гласът и на едно невидимо момиче.

— Кой си ти?

— Аз съм Мат Бренан, съсобственик на Ту-Бар.

— Да не лъжеш?

— Мога ли да видя шефа ви?

— Разбира се.

Високо момче на осемнайсет години се показа иззад камъните. Стройно със слаби крайници, но изглеждаше корав и помъдрял не за годините си. Държеше спенсъра си сякаш беше роден с него. Кимна ми с глава към една едва забележима пътека към широкия каньон.

Леки стъпки притичаха нейде зад него докато водеше коня напред. Той не се обърна в седлото си и ръцете му през цялото време се виждаха добре.

Старият вожд на племето беше застанал пред един каменен дом построен като същинска крепост. На ръст не беше по-нисък от синовете си, а гръбнакът му беше като на младеж.

Вляво и вдясно от къщата, само в скалите, се намираха конюшните и другите помощни сгради. Силно утъпканата земя беше чиста, конете бяха разчесани, а всички сгради — поддържани добре. Семейство Бенарас можеха да бъдат и разбойници, но не можеше да се отрече, че се трудеха съвестно.

Старецът ме изгледа без всякакво изражение на лицето си. После извади лулата от устата си.

— Слизай от коня и влизай в къщи.

Отвътре домът беше спретнат не по-лошо, отколкото отвън. Подът беше почистван съвсем наскоро, също и масата. Всичко в къщата беше изработено с вкус, от майсторски ръце, всеки детайл беше изпипан до съвършенство.

Едра жена с приветливо майчинско изражение подреди чаши на масата и наля кафе. Едно момиче в спретната памучна рокля донесе домашно приготвени хляб и масло. После добави и буркан мед.

— Имаме си пчелин.

Старият Боб Бенарас ме изгледа изпод рунтавите си вежди. Приличаше на изскочил от страниците на Вехтия завет племенен вожд.

Не отделяше погледа си от мен докато говорех, като мълчаливо и спокойно пушеше. Изядох една филия хляб, като не подминах маслото и меда. Той гледаше с одобрение, а момичето донесе висока чаша пълна с маслено мляко.

— Имаме малко охранен добитък — започнах аз, — но не можем да го прекараме. Искам да ти продам зрелия добитък, или да го разменя за по-млада стока от теб.

Изпих чашата до половината и я поставих върху масата. Беше студено, без съмнение току-що извадено от хладника.

— Ти можеш да закараш животните си на пазара — продължих аз, — и можеш да ги продадеш, така че няма да загубиш нищо. Просто ще си помогнем един на друг като съседи.

Той ме прониза с погледа си когато използвах тази дума, и аз веднага проумях, че бях използвал най-точната. Този вдъхващ страхопочитание старец, независим и горд, уважаваше семейството и съседите си.

— Ще направим размяната. — Той изчука лулата си. — Момчетата ми ще ти помогнат да събереш добитъка и да го прекараш.

— Благодаря ти, но не е необходимо. Не трябва да се забъркваш в тази свада.

Той заби свирепите си сини очи в мен.

— Аз купувам крави — изрече той със зловещ глас. — А който си няма работа и е решил да си създава неприятности, да заповяда.

— Хайде, татко! — Мама Бенарас ми се усмихна. — Нашият татко си мисли, че е във война.

Бенарас поклати глава, докато си намазваше филията с масло.

— Не сме длъжници на никого, и никой не може да ни забрани да помогнем на човека. Ник, иди и вземи Зеб. После оседлай и тръгни с този мъж. Ще изпълняваш всичките му заповеди. Няма да се месиш в никакви свади, но няма да отстъпваш пред никого. Ясно ли е?

Ник се обърна и излезе от стаята, а Бенарас се обърна към съпругата си.

— Хайде, майко, слагай масата. Имаме си гостенин. — Той ме огледа с изучаващ поглед. — Значи си имаш неприятности с Пайндър, а?

Разказах му как започна всичко, за разговора в конюшнята, и за срещата ми с Чернокосия по-късно. Последното им го предадох много пестеливо, само с няколко думи «Чернокосия ме предизвика… чакаше ме с револвер в ръка.»

Това беше всичко, което им казах. Момчетата размениха погледи, а старецът започна да тъпче тютюн в лулата си.

— Получил си е заслуженото, този негодник. Джоли се беше сблъскал веднъж с него и му се закани рано или късно да го гръмне.

Това обяснение им беше напълно достатъчно. Някакъв мъж те чака в засада с изваден револвер… и на децата беше ясно, че за да оживееш след такава среща, това означаваше другият да е мъртъв. Което също така означаваше, че си и много бърз.

Храната беше много вкусна: големи купчини картофено пюре, огромни порции говеждо и сърнешко месо, и няколко зеленчукови ястия. Всички момчета бяха налице, високи, стройни и широкоплещести; приличаха си като като капки вода, видна беше само разликата в годините. Всички до едно бяха точни копия на обруления от живота техен баща.

След като се нахранихме неохотно се надигнах да си тръгвам. Старият Боб Бенарас ме изпроводи до коня. Той погали животното с ръка и кимна.

— Мъжът се познава по неговия кон — изрече той — или по револвера му. Радват ми окото, когато са добре подбрани и поддържани. Добре дошъл си по всяко време, синко. Тук нещо не се имаме много със съседите си, не ни падат много на сърцето. Но ти си винаги добре дошъл в моята къща.

Беше се смрачило порядъчно когато излязохме от фермата без да бързаме особено, като се опознавахме един друг, с ясното съзнание че може да налетим на какво ли не докато се доберем до вкъщи. Напълно възможно беше някой да е станал свидетел на пътешествието ми. Колкото и да се притеснявах, все си повтарях, че старецът живееше в ранчото много преди аз да се появя, и че той умееше да се грижи за себе си.

Спомних си табелата с надписа на вратата и се почувствах по-добре. Едва ли имаше мъж на света мераклия да се запознае по-отблизо с мощната цев на спенсъра.

Скоро изгря луната, а с нея се показаха и звездите. Жегата на деня сякаш се бе изпарила, както винаги става в пустинята където почти няма растителност която да я задържи, а само голи скали и пясък. Въздухът на високото плато беше рядък и ние ускорихме ход.

В един момент ни се стори, че чухме някакъв звук… Вслушвахме се внимателно няколко минути, но не доловихме нищо повече.

Като стигнахме до вратата аз скочих да я отворя готов на всякаква изненада.

Изведнъж Ник Бенарас прошепна:

— Почакай малко!

Двамата застинахме неподвижни. До слуха ни достигнаха звуците от движещи се коне, и на границата на Уош, на не повече от петдесет ярда от мястото, където стояхме, се показаха двама конници. Зачакахме с готови пушки в ръце, но след малко двамата конници се отдалечиха.

Минахме през вратата и затворихме. Нищо не ни обезпокои.

Изведнъж Зеб рязко дръпна поводите на коня си.

— Ник!

Заковахме на място и напрегнахме слуха.

— Какво има, Зеб?

— Пушек… усещам пушек.

Глава пета

Внезапен страх прониза цялото ми тяло. Пришпорих яростно коня и препуснах в галоп, а Ник и Зеб ме следваха отзад.

После мярнах езиците на пламъци и препуснах още по-бързо.

От къщата бяха останали само купчина овъглени останки, от която тук-таме се обаждаха бледи пламъчета. Хамбарът беше изчезнал безследно, коралите бяха съборени всички.

— Бол! — изревах аз, сграбчен от внезапната паника. — Бол!

Отнякъде долетя приглушен вик.

Беше се укрил в една скална ниша близо до извора и беше цяло чудо, че беше оцелял, за да ми разкаже цялата история. Целият нашарен от куршуми, с дрехи превърнати в овъглени парцали, и крака станали на кървава рана. Един поглед само ми беше достатъчен да разбера, че старецът умираше… и нямаше спасение.

Зад мен дочух сподавеното възклицание на Ник и приглушената ругатня на Зеб.

В пронизителните очи на Бол за пръв видях изписана молба.

— Не им позволявай… не им давай да ти отнемат мястото! Никога…

Очите му се отместиха върху застаналите зад мен Ник и Зеб.

— Вие сте свидетели… Вече всичко… е негово. Оставям цялото си имущество на Мат… на Бренан. Да не си го продал никому! Не се предавай!

— Кой, кой беше?

Едва когато коленичих до полумъртвото тяло на стареца разбрах колко се бях привързал към него. Бяхме прекарали заедно само няколко дни, но това беше чудесно време, и във взаимоотношенията не се бе прокраднала дори и следа от сянка. А сега си отиваше, прострелян целият и оставен да пукне като куче в горящата къща. За пръв път сърцето ми се изпълни с желание да убивам.

Желанието ми да нося смърт беше толкова силно, че ръцете ми се тресяха целите, а гласът ми трепереше. Бях станал целият на възел, а сълзите в очите ми се дължаха както и на гнева, така и на мъката.

— Пайндър! — Гласът на Бол се бе превърнал в дрезгав шепот. — Роли Пайндър, той… той беше облечен… като теб. Пуснах го и тогава… Странно нещо… стори ми се, че зърнах Парк.

— Морган Парк? — не повярвах аз на ушите си.

Устните му се раздвижиха в безсилен опит да произнесат още няколко думи, но не успяха. Вдигна поглед към мен и се опита да се усмихне… Издъхна така, проснат на земята с отблясъците от огъня играещи върху лицето му, и един студен полъх на вятъра откъм хълмовете развя белите му коси.

— Чухте ли какво каза, че Парк е бил с тях?

— Няма логика. Той е гъст с Макларън.

Нищо в чудно в здрача Бол да се е заблудил. Но въпреки това си отбелязах на ум, да проверя къде се е намирал Парк по това време.

Огънят взе да стихва и нощта напредна избутвайки все повече и повече облаци пред себе си, затъмнявайки звездите, навлизайки навътре в каньоните.

Бях получил цяло ранчо като подарък, но бях загубил приятел. Пътят пред мен се простираше дълъг и самотен, път който трябваше да извървя с револвер в ръка.

Застанал така в мрака, аз мислено се заклех, че ако законът не успее да накаже Пайндър, а това беше най-вероятното, аз щях да приложа закона със собствената си ръка. Роли и Джим щяха да умрат, а всички останали, които са били с тях този ден, щяха да останат живи, но докрая на живота си нямаше да го забравят.

Предадох с няколко думи мислите си на момчетата. Те кимнаха; знаеха добре какво изпитвам в момента. Бяха двама млади мъже от земя изпълнена с вражди, мъже способни на приятелство до смърт и на безжалостна ненавист, и борба до последен дъх.

— Той беше добър човек — каза Зеб. — Татко го обичаше.

Два дни прочесвахме клисурите, докато съберем добитъка. Към края на втория ден бяхме успели да открием само триста глави. Стадата ни бяха силно оредели след продължителните кражби от страна на Пайндър и Макларън.

Събрахме всички животни, които бяхме успели да открием, в дъното на Котънууд Уош, където имаше вода и трева. Тук вече беше лесно да пазим кравите.

— Елате сутринта, тогава ще подкараме стадото.

Ник се огледа наоколо.

— Мислиш да оставиш ранчото без защита ли?

— Посмеят ли да дойдат втори път — казах му аз, — или ще си отидат, или ще бъдат погребани тук.

Каньонът разтегли стадото в тънка ивица; животните бяха в добро състояние и лесни за управляване. Прехвърлянето на стадото ни отне цял ден докато прехвърлим платото което бях прекосил по време на първото ми пътешествие до Орган Рок. Хълбокът вече почти не ме болеше, макар и още да беше втвърден. Само огънят на яростта към убийците на стария Бол изгаряше душата ми.

Бяха оставили ранен човек да умира в пламъците. Бяха убили човек, който беше искал единствено спокойствие и правото да се радва на ранчото си, което беше издигнал буквално от нищо. Той беше възрастен мъж, силен за годините си, но преуморен и изтощен от положените усилия, жадуващ за спокойни вечери и студени утрини, и за люлеещ се стол на верандата. А вместо това бе посрещнал смъртта си сред горящите останки на дома си, с тяло сгърчено от пронизалите го куршуми.

В ранчото разказахме за случилото се на стария Бенарас и докато слушаше, обруленото му лице на възрастен мъж се сгърчи от гняв.

Разбрах, че онзи млад мъж, който се бе заселил преди няколко дни в Хатън Поинт, вече го нямаше.

Право на младостта е да бъде весела и дръзка, да язди към всички предизвикателства. Младият бивол винаги трябва да изпробва своята сила. Законът на живота беше този, който подлагаше на изпитание силата и младостта. Но когато един мъж срещнеше една жена тогава беше съвсем различно. Бях срещнал моята и бях видял как умира един стар човек… това са нещата които носеха годините на човек.

Когато утрото отново настъпи в Орган Рок, Джоли и Джонатан Бенарас ми помогнаха да подкарам стадото от млади животни към пътя. Бенарас ми беше дал и две дузини млади животни отгоре над бройката, за която се бяхме договорили, но пък стоката, която му бях оставил, беше охранена и готова за пазара.

Джоли бил в Хатън Поинт когато новината стигнала градчето. В нападението били взели участие апахът-следотърсач, Бън Трейлър и Корби Китчън, а другите трима били неизвестни.

— Да си чул нещо за Морган Парк?

— Не е бил там. Лайъл, един от хората му, бил с нападателите.

Бол може би е искал да ми каже, че е видял човек на Парк, а не самия него. Това беше по-вероятно.

Джонатан се върна от ранчото. Беше избързал напред, за да проучва пътя.

— Има хора в ранчото ти… двама, може би трима.

Нещо в мен се сгърчи и стана студено като лед.

— Води стадото. Аз ще избързам напред.

Голямата адамова ябълка на Джонатан се раздвижи.

— Двамата с Джоли от доста време не сме имали развлечение. Не можем ли дойдем и ние?

— В подножието на хълма. Точно под мястото където беше къщата.

Внезапно ми хрумна една идея.

— Къде им е лагерът? Те са си взели палатка.

— Ще поемем стадото и ще го откараме право при палатката.

— Момчетата ще се разсърдят. Да пропуснат такова развлечение.

Подкарахме стадото. Животните бяха млади и изпълнени с енергия. Измъкнаха се от каньона на някакви си двеста ярда от лагера им, и тогава ние вече здраво ги пришпорихме.

Нададох див вик и стрелях два пъти във въздуха; стадото буквално полудя и се втурна напреди като към водопой след дълъг преход. Тичаха като елени разлюлявайки тревата.

Мъжете изведнъж наскачаха. Някой изрева, друг посегна към пушката си, и в този момент стадото ми ги връхлетя като торнадо.

Един мъж скочи към коня си, не успя да сграбча юздите му и се просна на земята. Изправи се мигновено и хукна с всички сили към една голяма скала, покрай която само след миг профуча стадото.

Палатката беше изравнена със земята, а храната стъпкана в пръстта. Огънят се пръсна на главни, съдовете за хранене полетяха във въздуха. Стадото премина като ураган през лагера, като се раздели на няколко групи, една от тях пое към хълма, друга се пръсна наоколо. Лагерът представляваше пълен хаос, всички вещи, които бяха успели да съберат мъжете, бяха потрошени.

Един мъж, който бе успял навреме да се добере до коня си, се върна обратно. Беше едър и червенокос мъжага. Изгаряше от желание да се сбие с някого.

— Какво става тук? Какво, по дяволите, е това?

Яздеше кон от Бокс М. Хората на Руд Макларън бяха изтласкали юнаците на Пайндър от имението.

Дръпнах поводите на коня си тъкмо когато се изравних с него и казах:

— Аз съм Мат Бренан, собственик на ранчото Ту-Бар, със свидетели, които могат да го потвърдят. Вие нарушавате частна собственост. Веднага изчезвайте!

— Ще изчезна, как не! — лицето му запламтя от гняв. — Имам заповед и …

Юмрукът ми се стовари с опъкото си върху зъбите му, размазвайки устните му в кървава каша. Той скочи от седлото, аз завъртях коня си, като се приземих тъкмо в мига когато започваше да се надига от земята. Ударих го тъкмо когато се изправяше и той отново се стовари върху пръстта. Отново се надигна, като този път се хвърли към краката ми. Отскочих встрани и го улових за косите тъкмо когато прелиташе покрай мен, като го изправих на крака. Забих юмрук в ребрата му, после го изблъсках и му стоварих два юмрука в лицето. Той политна към земята и повече не помръдна.

Джонатан и Джоли бяха обкръжили още двама мъже и ги подкараха към мен.

Единият от тях беше слаб младеж с грубо лице, който имаше вид на човек изпаднал в бяс. И преди бях виждал такива като него. Другият беше един набит червенокос мъж с белег през челюстта си.

— Ти съсипа лагера ми — произнесе той. — Защо го направи?

— Тръгнеш ли с хора като тези да си търсиш белята, трябва да бъдеш готов на всичко. Какво очакваше да те посрещне тук? Парти с чай в твоя чест ли? Иди и кажи на Макларън повече да не праща деца да му вършат мъжката работа. Следващите, които се осмелят да дойдат, ще ги посрещна с куршум.

По-младият само изсумтя.

— Ами ако изпрати мен? — Той плъзна ръце по бедрата си. — Имаш късмет, че си загубих револвера по време на патардията!

— Джоли! Дай ми револвера си!

Бенарас ми протегна оръжието си без да произнесе и дума.

Очите на младока изведнъж започнаха да пресмятат. Той заподозря някакъв номер, но не можеше да отгатне какъв ли ще е.

Поех револвера за дулото и го приближих.

— Давам ти шанс — казах аз. Подхвърлих го върху дланта си за да го изправя с дръжката нагоре, и му го протегнах. — Винаги съм на твое разположение. — Опитай някой номер или стреляй от мястото, на което стоиш. Но както и да се опиташ да го направиш, пак ще те убия.

Това не му хареса. Изгледа първо мен и после револвера. Облиза с език устните си. Толкова му се искаше да усети револвера в ръката си докато моят беше още в кобура ми.

Притежаваше необходимата за един убиец жестокост, но сега изведнъж се бе изправил лице в лице със смъртта, а точно в този момент не изпитваше желание да си мери силите с нея. Това, което го притесняваше особено много, беше фактът, че аз бях готов да блъфирам. Никой мъж не би блъфирал така, освен ако не беше сигурен в победата си… или пък луд.

— Това е номер — изрече той. — Ти не си чак такъв глупак.

— Глупак ли?. — Думите му ме докараха до истински бяс. — Ти, една нещастна и некадърна имитация на наемен стрелец! Ще ти дам два револвера и пак ще ти прострелям ушите всеки път, когато поискам! Хайде да го направим още сега! Забий револвера в корема ми, аз ще забия моя в твоя корем! Ако искаш да умреш, нека да стане бързо! Хайде, нещастен плъх такъв! Опитай се!

Дали не беше лудост ли? Разбира се, че беше. Но точно в този момент не ми пукаше от нищо. Лицето му побеля, а очите му се сгърчиха като на плъх. Трепереше само да докопа револвера. Но лице в лице? С револвери забити в коремите си? Щяхме и да загинем и двамата. Никой не можеше да пропусне. Той поклати глава, устните му бяха сухи, а очите втренчени в мен.

— Не… не…

Държах револвера за дулото. Подхвърлих го върху дланта си, улових го за дръжката и го стоварих върху черепа му. Той заби глава в пръстта пред краката ми и застина неподвижен.

Другите двама ме гледаха мълчаливо в очакване.

— Добре — произнесох с отвращение аз. — Вдигайте го и си обирайте крушите оттук.

— Така ни беше заповядано.

— Можеше и да не се подчините, нали така?

Набитият червенокос ме загледа.

— Не ти остава много живот. От днес нататък той тръгва по петите ти. Знаеш ли кой е той? — И той махна с ръка към падналия на земята. — Това е Боди Милър!

Името ми беше познато. Боди Милър беше убил двама души. Беше широко известен с жестокостта си, която, макар и да не беше рафинирана, го правеше един от най-опасните.

Двамата червенокоси вдигнаха Милър от земята и го проснаха върху седлото му. И потеглиха бавно с конете си и разоръжени по пътя към дома си.

За добитъка не се притеснявах. Нищо на света не беше способно да ги откъсне от тучните пасища на Уош или да ги тласне по обратния път към старото имение.

Джонатан Бенарас сви цигара и си я запали, след което опъна единствената си презрамка върху рамото.

— Е — изрече лукаво той, — не могат да кажат, че си се прибрал тихомълком. Цялата околия ще го разбере!

Те си тръгнаха, а аз се замислих над ситуацията. Нямаше на какво да се радвам особено. Макларън скоро щеше да се върне… или пък Пайндър можеше да го изпревари, а аз бях сам.

Глава шеста

Беше невъзможно повече да се брани Ту-Бар. Всякак бях го обмислял, но това беше единственият извод. Макар и неохотно, реших, че поне засега нямаше да е лошо да си имам и някакво място за отстъпление, ако се наложеше.

Преди да убият Бол двамата с него бяхме крояли планове за нашето последно убежище, ако се наложи, в една стара къща сред скалите на каньона Ту-Бар. Бяхме си складирали известен запас от храни; след продължително ровене из останките на къщата бях успял да открия няколко консерви останали незасегнати от огъня, като и тях пренесох там и ги скрих близо до къщата сред скалите.

Докато яздех се мъчех да намеря някакъв изход от положението в което се бях озовал.

Единствените ми приятели бяха семейство Бенарас, но това беше моя война, не тяхна.

На изток се простираше местност накъсана от каньони и пустини, едно почти безводно място, късче от ада, където човек можеше да пукне като куче под палещите лъчи на слънцето с устни сгърчени от жажда… освен ако не знаеше къде да намери вода.

На запад бяха именията на Пайндър и Макларън.

Само допреди няколко седмици нямаше да имам търпение да се втурна след мъжете убили съдружника ми. Сега обаче вече благоразумието ми диктуваше какво да правя.

Единственият начин да ги надвия беше да си запазя ранчото, както ми беше завещал Бол, като не им позволя да осъществят замисленото от тях. А за да успея в това, трябваше да остана жив и да мисля с разсъдъка си, а не с чувствата си за отмъщение.

Младите животни вече пасяха тревата на Ту-Бар. Много скоро щяха да наддадат на тегло. Тук нямаше за какво да се тревожа. Имах обаче да строя нова къща и нови корали. Бях длъжен да пусна такива дълбоки корени, които никой да не може да изтръгне. А пускането на корени беше нещо все още почти непознато за мен.

Макларън щеше да положи всички усилия да придаде законно оправдание на действията си. Пайндър обаче нямаше такива скрупули. Но това не правеше единия по-малко опасен от другия.

Имаше и още нещо. Трябваше да пазя дружбата си с онези малцина приятели които имах. А семейство Бенарас бяха почти всичко, което имах. Но в Хатън Поинт имаше хора, които макар и да не можеха да се нарекат приятели, не можех да ги нарека и врагове. Кий Чейпин беше от хората, които не вземаха страна в свадата. Поне в морално отношение трябваше да го спечеля на моя страна. А мисис О’Хара също изпитваше симпатии към мен.

Шерифът Тарп не се месеше в никакви свади за земя. Бол ми го беше обяснил пределно ясно. Шерифът беше безмилостен към всички хора извън закона, убийци и крадци на добитък. Но имуществените спорове се разрешаваха от страните засегнати в конфликта, без значение дали с револвер или не.

Все пак ако Тарп ме намереше симпатичен, това означаваше някаква помощ. Всичките ми действия щяха да бъдат разглеждани като законна самоотбрана, както впрочем си и беше.

През целия следващ ден работих, като почиствах овъглените останки от къщата, и възстановявах коралите, но през цялото време бях нащрек. Някои от впрегатните животни бяха избягали след като бяха срутили коралите. Успях да ги възстановя и върнах стадото вътре в тях с мулетата си.

Един млад бик си беше счупил крака по време на атаката срещу лагера на Макларън, така че го застрелях и изкормих трупа, като го нарязах на пастърма и я накачих да съхне.

Почистих извора в близост до мястото, където се бе намирала къщата, и си подготвих няколко леговища за стрелба с пушката при възможни атаки. После яхнах коня и направих един последен оглед на местността за деня. Никъде не се виждаха конници. Всичко беше като замряло. Младите животни се чувстваха като у дома си сред високата до колене трева.

Три места си набелязах като особено удобни за отбрана и си отбелязах маршрутите по които можех да притичвам от една позиция на друга без да се излагам на показ. И тъй като вече бях станал практичен човек, набелязах си и маршрут за отстъпление.

Спах под навеса до извора и на разсъмване се изтърколих от одеялата си и оседлах коня.

Утрото беше ясно и студено. Само след час слънцето щеше да стопли хълмовете, но сега палтото беше полезна вещ. Неохотно угасих огъня и се метнах на седлото. Конят ми беше отпочинал и напираше да тръгва.

Зад една чупка внезапно зърнах цяла дузина конници да препускат в галоп към мен. Мигновено завъртях коня, пришпорих го и препуснах в пълен галоп. Куршум профуча покрай главата ми тъкмо когато свивах в един страничен каньон и поех нагоре към платото.

Конниците след мен профучаха покрай устието на каньона. Внезапно се разнесе вик. Някой ме беше зърнал, и те обърнаха коне. Аз обаче вече бях стигнал върха когато те навлязоха в устието.

Бяха хората на Пайндър обзети от жажда за кръв и мъст.

Скочих на земята и се хвърлих зад една скала, като едновременно с това притиснах уинчестъра до рамото си. Прикладът легна удобно, поех си дълбоко дъх и натиснах спусъка.

Един кон се препъна и хвърли ездача през глава, а вторият ми изстрел довърши мъжа още преди да успее да се изправи. Прицелвайки се колкото можех по-бързо аз изстрелях една дузина куршуми към устието на каньона. Ездачите панически се хвърлиха да търсят прикрития и устието на каньона се превърна в хаос от крещящи мъже и цвилещи коне.

Мъжът, когото бяха успял да прострелям, запълзя напред, влачейки счупения си крак. Той вече не представляваше опасност и аз го оставих да се укрие.

Няколко коня бяха избягали, но два от тях се бяха проснали на земята. На единия от тях имаше завързана голяма манерка. Прицелих се внимателно и я изпразних само с един куршум. Нечий крак се показа иззад една скала и аз натиснах спусъка на уинчестъра. Парче кожа от ботуша изхвърча във въздуха и кракът мигновено се прибра.

Куршумите свиреха в рикошет около мен, но позицията ми беше възможно най-добрата. Мъжете долу не можеха нито да ме атакуват, нито да се оттеглят, докато я заемах.

Слънцето вече се бе издигнало високо в небето и денят обещаваше да бъде наистина горещ. Една надвиснала скала хвърляше сянка над мястото където лежах, а на седлото на коня ми имаше голяма манерка пълна с вода. Мъжете долу обаче не разполагаха нито с едното, нито с другото. Издълбах си една удобна яма в пясъка под мен и се настаних още по-удобно.

Още няколко изстрела прогърмяха, но стрелците нямаха особено желание да ми се откриват, и куршумите профучаха далеч над главата ми.

Минаха пет, десет минути. И тогава зърнах един мъж да се опитва да пропълзи обратно към устието на каньона.

Оставих го да пълзи необезпокояван докато стигна на двайсетина ярда от прикритието и тогава насочих дулото на уинчестъра си към него. Куршумът ми вдигна пясък само на няколко инча пред главата му. Той мигновено скочи и се втурна към укритието на скалата. Пръснах парченца от скалата в лицето му със следващия куршум и той панически се хвърли по очи подпомогнат от още един куршум.

— Жегата днес ще е много здраво! — извиках аз.

Гласът ми се разнесе надалеч в скалистия каньон, и някой изпсува злобно. Седнах и си запалих цигара. Долу никой не помръдваше.

Устието на каньона беше завряло като фурна. Маранята танцуваше под слънцето, а скалите пускаха мехури по кожата ако човек неволно се допреше до тях. Часовете се точеха като охлюви. От време на време някоя неспокойна душа опитваше да се раздвижи, но бързият ми изстрел охлаждаше намеренията му. Надигнах малко манерката и се преместих малко по-навътре в сянката.

— Колко време мислиш да ни държиш тук? — изрева някой отдолу.

— Толкова, колкото да изкарам с една манерка вода и двеста патрона! — извиках му аз в отговор.

Някой изпсува повторно и се разнесоха куп заплахи. След малко тишината се възцари над каньона. Гневът, че са останали без вода, усилваше още повече жаждата им. Слънцето танцуваше в медночервеникавата мараня, а хоризонтът трепереше целият. Потта течеше на ручеи по лицето ми и се стичаше по тялото ми и под мишниците. От време на време ме лъхваше и слаб ветрец, но там долу нямаше дори и следа от полъх.

Накрая изстрелях един прощален куршум и се скрих зад скалите, където вече се изправих на крака.

Конят ми си хрупкаше някаква трева в сянката на едни скали. Прехвърлих пушката в лявата си ръка и се спуснах надолу, като изтрих челото си с дясната. И тогава замрях с ръка до колана си.

Облегнат на една скала до коня ми стоеше един мъж когото познах начаса, макар и никога да не го бях виждал. Беше Роли Пайндър.

— Извади душите на момчетата.

— Те си го търсеха.

Още не бях довършил думите си когато слаба усмивка споходи лицето му, а ръката му се спусна към револвера.

Небрежната му усмивка и нехайната му реч бяха предназначени да ме изведат от равновесие, но лявата ми ръка държеше пушката на няколко инча пред предпазителя, а прикладът беше точно пред мен.

В мига в който ръката му се спусна към револвера аз рязко завъртях пушката и ложата й се блъсна в бедрото ми, а с другата ръка блъснах рязко предпазителя.

Роли беше много бърз и револверът му изгърмя още с появата в ръката му. Куршумът му ме прониза миг преди да дръпна спусъка. Усетих как нещо ме изрита в хълбока и аз залитнах назад, левият ми крак се спъна на някакъв камък и тялото ми се озова встрани от линията на втория му изстрел.

И тогава отново стрелях. Бях презаредил несъзнателно и мерникът ми беше точен.

Роли беше подхвърлен във въздуха и падна върху скалите. Нехайната му усмивка беше застинала върху устните му, но този път беше замръзнала завинаги. Дясната му ръка повдигна револвера и до слуха ми достигна гърмът от изстрела му. Но и аз не спрях да стрелям… Изстрелях три куршума един след друг.

Изправих се олюлявайки не краката си и се втренчих в тялото му. 44-калибровите ми куршуми бяха пробили дълбоки дупки в плътта му.

Задрасках обратно към старата си позиция и се добрах тъкмо навреме. Мъжете долу разтревожени от изстрелите ми правеха опит да се измъкнат. Главата ми се люшкаше, виеше ми се свят, и ако решаха да тръгнат срещу мен в този момент, с мен беше свършено.

Земята сякаш се люлееше под мен, но аз повдигнах пушката и стрелях два пъти. Един мъж залитна и падна, а другите задрапаха да се укрият.

Краката ми се подгънаха и аз се строполих на земята. Въздухът влизаше и излизаше в дробовете ми пресекулки; разкъсах ризата си и запуших как да е раните си. Трябваше незабавно да се измъквам оттук. Но дори и пътят ми да беше открит, пак не можех да се изкача до къщата сред скалите.

Запълзях към коня си подпирайки се на уинчестъра. На два пъти припадах от слабост. Болката беше сграбчила цялото ми тяло. Успях да се хвана за седлото и да се кача в него. Успях да пъхна пушката в калъфа й, след което привързах ръцете и краката си за седлото, за да не падна.

Конят ми вече крачеше нетърпеливо, сякаш почувствал колко е важно да се махаме бързо оттук. Насочих го към вътрешността на каньона.

— Давай, момчето ми. Не спирай.

И след малко съм изгубил съзнание… На два пъти след това идвах в съзнание, а конят ми все вървеше и крачеше на запад. Всеки път изломотвах похвалата си с надебелелия си език, а той крачеше в мрака намирайки сам пътя си.

Те щяха да ме преследват. Това беше единствената ми мисъл. Сгърчен от болка напред ме тласкаше единствено огромното желание да спася живота си. Навлизах все по-навътре и по-навътре в тази самотна и пустинна земя на която мракът придаваше още по-зловещ вид.

Наближаваше разсъмване когато очите ми пак се отвориха. Зави ми се свят докато вдигах глава да огледам наоколо, но не видях нищо познато.

Бък беше спрял до един малък поток в един каньон. Тревата беше изобилна, имаше и няколко дървета, а недалеч се виждаха и развалините на една скална къща. На пясъка близо до ручея ясно се виждаха следите на планински лъв и елен, но нямаше и следа от хора, коне или добитък. Каньонът тук беше широк към петдесет ярда, а стените му се извисяваха на стотици футова в небето.

Отеклите ми пръсти с мъка развързаха възлите, които ме прикрепваха към седлото. Плъзнах се по коня и рухнах на земята. Бък изпръхтя и се дръпна малко настрани, но после пак се върна и ме подуши любопитно. Острият мирис на мръсните ми и зацапани с кръв дрехи го отблъсна, а аз го гледах от земята, едно смачкано човеко същество, с тяло разкъсвано от болки и отслабнало до смърт.

— Всичко е наред, Бък — прошепнах му аз. — Всичко е наред.

Останах да лежа неподвижен с очи втренчени в небето, като следях променящата се светлина. Исках да остана така завинаги… да умра безболезнено.

Да умра?

Не…

Бях дал обещание. Обещание на Мойра, и клетва на един уморен старец, когото бяха убили най-безжалостно.

Но трябваше да се раздвижа, ако исках да живея. Защото те нямаше да ме оставят на мира. Джим Пайндър нямаше да спре, докато не накажеше убиеца на брат си, а освен него там беше и Боди Милър, от хората на Макларън.

Сега… трябваше да действам незабавно… да почистя и превържа раните си, да се напия с вода, да си намеря място, където да се скрия, последно убежище. И трябваше да е наблизо, защото не можех да стигна далече в това състояние, в което се намирах.

Нищо отвътре не ми подсказа, че мога да го направя. Тялото ми беше изтощено до крайност, а волята ми сякаш бе изчезнала, но все някак си трябваше да се опитам да го направя.

Преобърнах се и се подпрях на ръце, след което запълзях напред…

Глава седма

Довлякох се до ръба на извора, потопих глава в студената и чиста вода и пих до насита. Хладината сякаш се разнесе по цялото ми тяло и аз останах да лежа така, дишайки дълбоко.

Заливаше ме океан от тъпа болка, но аз се насилих да мисля, да прогоня обратно болката. Трябваше да почистя раните си. Това означаваше да имам гореща вода, а за да имам гореща вода, първо трябваше да наклада огън.

Толкова бях изнемощял че нямах сили да свия пръстите на ръката си. Бях загубил много кръв, не бях се хранил от няколко дни, а дългото пътешествие бе изцедило силите ми до крайност.

Загледах с презрение безпомощните си ръце, ненавиждайки се за тяхната слабост. И тогава започнах да вдъхвам сила на тези пръсти. Лявата ми ръка се протегна и придърпа една съчка. После друга.

Събрах няколко изсъхнали листа, няколко парчета изсъхнала мансанита и скоро щях да разполагам с огън.

Аз бях същество, което се бореше да оцелее, най-древната битка известна на човека. През непрестанно завръщащите се вълни на делириум и слабост аз се довлякох до една трепетлика, от която обелих кори, за да направя гърне, в което да загрея водата.

Бавно и търпеливо, с непрестанно затварящи се клепачи, с непослушните си пръсти изваях едно грубо гърне, в което налях вода.

Малко остана да заплача от изнемощение докато палех огъня и наблюдавах как пламъците се разгарят. После поставих съда от кора върху два камъка и пламъците го обгърнаха. Внимавах само огъня да не се извиси над нивото на водата, защото тогава кората щеше да пламне. Докато се опитвах да добавя още съчки в огъня, припаднах отново.

Водата вече завираше когато отворих очи. Успях да се изправя в седнало положение, развързах колана с револверите и го пуснах до мен на земята. После внимателно разкопчах ризата си като наквасих едно парче от плата в горещата вода, започнах да мия раните си.

Топлата вода ми действаше успокояващо докато внимателно измъквах смачканите кървави парчета плат от раната, но видът й ме изплаши много. Беше зачервена и възпалена, но куршумът бе преминал чисто през нея, и доколкото можех да усетя, не бе закачил никакъв жизнено важен орган.

Друг куршум бе пронизал бедрото ми без да засегне костта, и след като изплакнах и тази рана, останах така да лежа дълго време, като събирах сила и пристъквах огъня.

Наблизо имаше храстовидна дребна круша. Допълзях до нея и отрязах няколко големи листа и ги прекарах през гърнето, за да отстраня жилките им, след което наложих така получената каша върху раните си. Това беше метод използван от индианците да лекуват възпалени рани, а тук нямаше какво друго да използвам.

Но процесът на зарастване изискваше време, раните ми щяха да се оправят бавно, а аз не разполагах с месеци. Враговете ми скоро щяха да се доберат до следите ми, а аз нямах и най-малката представа колко път бе изминал конят ми, нито къде ме беше отвел. Следите ми можеха да бъдат ясни като на длан, но понякога можеха и да объркат преследвачите ми.

До мен имаше един храст амолило и аз изкопах няколко корена, като ги изварих в кипящата вода. След малко водата се разпени и аз отпих от кипналата течност. Индианците твърдяха, че огнестрелните рани зараствали по-добре, след като човек пиел отвара от амолило.

После си приготвих ястие от индианско зеле и хлебен корен, защото нямах сила да се довлека до торбите завързани за седлото ми. Зави ми се свят докато допълзя под храстите и заспах, като се събуждах само да пия вода от ручея и после заспивах пак.

А в червеникавия здрач на страната на сънищата ми мъже препускаха на коне край мен, оръжията им гърмяха. Множество мъже се биеха в граничната межда между унеса и съзнанието ми.

Морган Парк… Пайндър… Руд Макларън, и острото злобно лице на Боди Милър.

Разбуди ме цвиленето на коня ми; студената светлина на новия ден опари очите ми.

— Спокойно, Бък — прошепнах аз. — Буден съм. Още съм жив.

И наистина бях жив… все още.

Изнемощялостта ми започваше да ме плаши. Ако в този момент се натъкнеха на мен, не биха се поколебали и за миг преди да ме убият, а аз нямаше да мога да им окажа никаква съпротива.

Лежах на гръб и дишах тежко, като се мъчех да намеря някакъв изход. Не се и съмнявах, че бяха по петите ми, и че не са далеч оттук.

Дори и следите ми да бяха ги заблудили, те пак знаеха, че аз съм ранен и безпомощен, че конят ми е водил сам напред. И тогава щяха да връхлетят.

Високо в стените на каньона се зеленееше пътека; може би проход сред скалите. Очите ми несъзнателно се бяха спрели върху нея от няколко минути преди разсъдъкът ми да я регистрира. Внезапна надежда ми вдъхна сили. Очите ми напрегнато се впиха в прохода в скалата, ако това въобще беше проход. Имаше зеленина, няколко дръвчета бяха пуснали корен, а под тях личеше да има ръб. Пропълзях по земята до потока, напих се до насита и после напълних манерката си. Сега ми оставаше само да се кача на седлото, но преди това се опитах да залича всички следи от пребиваването на това място. Съзнавах, че не ще успея да прикрия всички… но поне се надявах, че ще успея да ги заблудя за известно време.

Изправих се на колене, залових се за стремето на коня и се придърпах в изправено положение. После стъпах на стремето и се качих в седлото.

За миг кръвта ми оттече от тила и светът около мен се завъртя; стиснах с колкото сила ми беше останала рога на седлото. След малко мозъкът ми се проясни и аз повдигнах с усилие глава, като бавно подкарах коня напред. Имаше пътека, много тясна, на места засипана с камъни откъртили се от скалите отгоре, но въпреки това все пак пътека. Насочих коня с колене към нея и го пришпорих. Той беше отраснал в планините и се заизкачва нагоре, като пръхтеше леко, но пристъпваше енергично.

Изминаха няколко минути и аз се вкопчих в лъка на седлото, неспособен да повдигна глава, като се нуждаех от всичката си сила, за да не падна. И в този момент заобиколихме един голям скален къс и се озовахме в една висока, висяща планинска долина.

Представляваше една огромна пукнатина в скалата на платото, навярно породена от някое земетресение; дъното й беше заравнено, стените високи, а тревата гъста и сочна. Чувах някъде да ромоли поток навътре.

Мястото заемаше площ не надвишаваща седем или осем акра, а в далечния й край се виждаше и друг проход, частично закрит от скална плоча. Бях открил един истински оазис в пустинята, но очевидно не бях първият използвал това убежище. Само миг по-късно се убедих в това.

Точно пред мен, почти закрита от скалата до която стоях, се издигаше масивна каменна кула. Беше четвъртита и се извисяваше на почти шестдесет фута, почерняла от старост и огън.

Древните индианци които я бяха построили, явно са разбирали от тия неща, защото тук имаше и вода, и фураж, и дървета за огрев. Плюс това мястото беше идеално за отбрана. Никой не можеше да се изкачи по пътеката, която аз бях използвал, ако я бранеше решен на всичко защитник.

Близо до култа растеше буйна някакъв сорт царевица, който аз не познавах, явно отдавна подивял. Никъде нямаше дори и признак, че човешки крак беше стъпвал тук от столетия.

Спуснах се до кулата и видях източника на водата. Бликаше от една пукнатина в скалата и се вливаше в едно малко езерце с размери може би десет фута в диаметър и плитко пет фута.

Внимателно се смъкнах от коня, после разхлабих подпръга и оставих седлото да се изхлузи от гърба на животното. Издърпах оглавника и пропълзях на едно място в тревата, където се проснах.

Имах още толкова много работа да върша, но положените усилия ме бяха изцедили до капка. Но дори и в това положение бях изпълнен с бясна решимост да живея, да се бия, да победя. Аз не бях някаква безгласна твар или животно което всеки може да преследва до смърт и накрая да убие, нито пък имаше сила способна да ме откъсне от онова, което по право ми принадлежеше.

Сега трябваше да почивам и да събирам сили, без значение какво можеха да предприемат враговете ми. Нека да се радват, че са успели да ме прогонят. Аз бях още жив.

В торбите на седлото ми имах храна — говежда пастърма, малко сушени плодове, няколко сухара. Можех да набера мамули царевица, които по-късно да смеля с камъни, а от брашното можех да си изпека хляб. Имаше индианско зеле и хлебни корени. Намираха се и пиньони … зърнах и следи оставени от елени и зайци.

Еленовите изпражнения бяха лъскави… свидетелство, че животните скоро са били тук. Значи и елените спохождаха мястото… а аз вече бях зърнал синя яребица която е коренна жителка на пустинята. Значи щях да живея, щях да оцелея, щях да победя.

Направих си леговище близо до руините на кулата. Работейки внимателно издигнах груба преграда от камъни, зад която можех да покривам пътеката, по която се бях добрал в долината. Близо до нея оставих и пушката с амунициите. Зад гърба ми се намираше ручеят.

И едва тогава се отпуснах да си отдъхна.

Седмицата бавно отмина. Спях, пробуждах се, готвех, хранех се, и отново заспивах. Раните ми бавно заздравяваха и силата ми започваше да се възвръща. Но въпреки това до пълното ми оздравяване имаше още много време. Няколко пъти залагах капани за зайци и хванах няколко, а веднъж успях да застрелям и елен. Никакъв човек не се мяркаше наоколо, а дори и да се бяха отбивали до извора долу нямаше как да ги чуя.

Всеки път, когато съберях силица достатъчна да извървя няколко олюляващи се крачки, аз изследвах по-нататък моето убежище. Докато се провирах сред дърветата в дъното на долината, убих една дива кокошка и направих гъста яхния, като прибавих див лук, хлебен корен и луковици на пустинна лилия.

На няколко пъти намирах върхове на стрели. Бяха абсолютно различни от всички стрели които досега ми се беше случвало да видя, по-дълги и загладени по краищата.

Дяволът на нетърпението обаче се беше вселил в мен и не ми даваше покой. Колкото повече отсъствах от ранчото, толкова повече враговете ми щяха да са готови да ме посрещнат. И въпреки това пак се насилвах да изчаквам. Еленовото месо беше на привършване и аз убих яребица и още една дива кокошка. Хранех се добре, но все не ме свърташе на едно място. Няколко пъти успявах да се изкача върху равнината на платото и лежах там на слънцето като наблюдавах каньона по който Бък трябва да беше дошъл докато съм лежал в безсъзнание на седлото.

Платото, от което наблюдавах околността, се издигаше над околната местност, и под краката ми се простираха дълги мили хаотични скали и гигантски пукнатини. Беше една приказна земя обагрена в бледорозово, червеникавооранжево, и тъмночервено, по които плуваха сенките на облаците. Беше сурова и величествена гледка.

Но нетърпението ме изгаряше отвътре. Моментът да тръгвам вече бе дошъл. Запасите ми от сушено говеждо и еленово месо отдавна бяха привършили. Яребиците и дивите кокошки вече бяха станали много предпазливи.

На сутринта на шестнадесетия ден оседлах коня си. Беше време да се връщам.

Колкото и да не ми се напускаше мястото, още по-голямо беше желанието ми да се върна. Дълбокият и продължителен гняв който ме беше изгарял отвътре накрая бе изкристализирал в ясно решение. Внимателно започнах да се спускам по пътеката.

Като стигнах до извора се огледах. Имаше пресни следи от два коня. Значи бяха успели да ме проследят дотук, и едва тогава са се отказали да продължат, след което са поели обратния път. Това означаваше, че са загубили следата ми. Без да знам къде се намирам, поех по следите оставени от тези двама конника като най-добрия пътеводител до Ту-Бар.

Още не бях изминал и три мили по дължината на каньона когато започнах да виждам колко трудна е била следата ми за проследяване. И тогава разбрах, че двамата конника, които са стигнали до извора, са се добрали до мястото повече с късмет, отколкото целенасочено.

Каньонът се стесняваше точно там, където един поток се вливаше в него, и единственият начин човек да напредне беше да стъпва във водата. От двете страни се издигаха високите стени на каньона. На места огромни изпъкнали скали надвисваха над потока и аз се озовавах в полумрак. Тук-там каньонът се свиваше до някакви си тридесетина фута и всичко беше покрито с вода.

Следвайки острите зиг-заги на скалните проходи внезапно се озовах в един огромен амфитеатър обграден от надвиснали и настръхнали зъбери. Дръпнах поводите на коня и се взрях през амфитеатъра към една долина широка цяла миля. Бък изведнъж надигна тревожно глава с разширени ноздри. Потупах го по шията и му поговорих успокоителни думички, и той се отпусна.

Самотен конник, твърде далеч, за да го разпозная, се приближаваше към мен.

Глава осма

Дръпнах поводите на коня и го изтеглих сред дърветата, като зачаках. Дали ме бяха видели? И ако беше така, дали щеше да се приближи?

Конникът продължи… с приведена глава търсеше по земята следи. Зачаках положил ръка върху револвера.

Денят беше топъл и небето ясно. Конникът вече беше близо и аз различавах цветовете на дрехите му, коня му… Това беше Мойра Макларън!

Измъкнах се от сенките на дърветата и зачаках да ме види. И тя ме съзря в същия миг.

Ризата ми беше превърната на парцали от куршума и от отпраните парчета, с които бях запушвал раните си, лицето ми бе обрасло с двуседмична брада, бузите ми бяха изпити и хлътнали, но въпреки това бях щастлив да зърна върху лицето й израза на искрено облекчение при вида ми.

— Мат? Жив ли си? — Тя направо не вярваше на очите си.

Жребецът ми се приближи до кобилата й.

— Да не си мислиш, че ще се отървеш толкова лесно преди да си ми родила синовете които ти обещах?

— Не се шегувай.

— Не се шегувам.

Очите й търсеха моите; тя поруменя слабо и побърза да смени темата.

— Трябва да си ходиш. Върнеш ли се, ще те убият.

— Няма да бягам. Ще се върна.

— Не бива да го правиш! Те те считат за мъртъв. Остави ги да си мислят така. Отивай си, докато можеш. Преровиха всички околности, но не можаха да те открият. Джим Пайндър се е заклел, че ще те убие на място още щом те зърне, а Боди Милър те мрази до смърт.

— Ще се върна.

Тя изглежда, че вдигна ръце, а аз не вярвах, че тя действително си мислеше, че аз ще подвия опашка. И тази мисъл ме правеше щастлив.

— Джим Пайндър се е настанил в Ту-Бар.

— Тогава може да си ходи.

Тя забеляза пълната ми манерка, после махна с ръка към долината където бяха застанали конете ни.

— Татко ще бъде изумен като научи, че тук има вода и трева. Никой не вярваше, че човек може да оживее в тая пустош. Мисля, че си открил единственото място където има и вода и трева.

— Не преувеличавай чак толкова възможностите ми. Конят ми го откри.

— Много тежко ли беше ранен?

— Не беше много весело. — Хвърлих поглед към пътя откъдето беше дошла. — Да не са те проследили?

— Не… взех мерки.

— Отдавна ли ме търсиш?

Тя кимна.

— Да, Мат. Страхувах се, че някъде умираш сам. Не можех да понеса тази мисъл.

— Роли си го биваше. Дори много.

— Значи ти си го убил?

— Че кой друг?

— Канавал и Боди го намериха. Канавал беше сигурен, че си бил ти, но някои от другите решиха, че са били момчетата на Бенарас.

— Те нямат нищо общо с войната ми.

Замълчахме няколко минути, всеки потънал в мислите си. Нямах представа какво се въртеше из главата й, но умът ми беше единствено с нея. Сега, когато вече можех спокойно да я огледам, видях, че беше отслабнала и с хлътнали бузи. Мисълта, че някоя жена би могла да се тревожи за мен, още ми беше много непривична. Отдавна беше минало времето, когато някой се бе притеснявал за мен.

— Май сме на доста мили от всяко населено място, нали?

Тя се огледа, а очите й търсеха моите.

— Иска ми се да не се налагаше да се връщаме.

— Трябва.

Тя се поколеба за миг и после изрече:

— Мат, ти ми каза, че ме желаеш. Вярвам ти. Ще дойда с теб където кажеш, Мат, само не се връщай. Веднага… където кажеш.

Значи ето каква беше работата… имах всичко, което би могъл да иска един мъж. Момиче толкова прекрасно, че всеки път дъхът ми секваше, когато очите ми се спираха върху нея, и непресъхващото желание да я стискам в прегръдките си. Обичах дъщерята на Макларън.

— Не — произнесох аз, — знаеш, че трябва да се върна. Бол ми заръча никога да не се предавам, и аз съм длъжен да изпълня заръката му.

— Но ти не можеш! Болен си, беше ранен!

— Така е… раниха ме. Но раната вече зарасна и се поправям бързо. Оттогава минаха шестнайсет дни, а това е напълно достатъчна почивка.

Тя извърна коня си до моя, и ние яздихме известно време в мълчание.

— Кажи на баща си да изтегли добитъка си от пасището ми — казах аз. — Не искам да имаме никакви проблеми с него.

— Няма да го направи.

— Трябва.

— Забравяш на кого съм дъщеря.

— И съпруга… много скоро.

Този път тя не се отметна. Но и не го потвърди.

Вече към края на пустинната област, след дълъг спор, аз се завъртях в седлото си.

— Оттук нататък продължавам сам. За теб става много опасно. Но ти можеш да предадеш на Морган Парк, че…

Спрях и проследих с поглед как се отдалечава към пътя за имението на баща си, като си мислех колко щастлив ще бъда когато се оженим.

Тя седеше на седлото си гордо като кралица, с изправен гръб и рамене, прекрасна. Сякаш усети погледа ми и се извърна, но не ми махна с ръка, нито аз на нея.

После дръпнах поводите на коня и поех пътя към града.

Често щях да си спомням тази раздяла и дългото ми спускане от планините. Често щяха да ме спохождат мислите за нея и как беше изглеждала този ден, защото такива дни са много редки в живота на мъжа. Вярно, бяхме спорили оживено, но разумно и без оскърбителни думи.

А сега пред мен ме чакаха тревожни часове. Имаше само един път за мен. Някой друг на мое място сигурно би имал избор, но не и аз. Бях длъжен да стигна дотам и да хвана бика за рогата, и точно това възнамерявах да направя. В града, защото пътят ми към Ту-Бар минаваше оттам.

Те вече бяха научили, че съм жив. Вече знаеха и подробностите от битката и оцеляването ми.

Не бях от хората, които подвиват опашка, а това беше мястото, където бях пожелал да изградя бъдещето си, и това бяха хората, сред които щях да живея отсега нататък. Беше много важно и те да го разберат.

Така че отивах право в града. Ако Джим Пайндър беше там, един от двама ни щеше да умре.

Ако заварех Боди Милър там, трябваше да го убия или да легна сам в пръстта.

Всеки от хората на Макларън и Пайндър можеше да си опита късмета с мен. Бях една чудесна възможност за себеутвърждаването на всеки един от тях.

Съдбата ми лежеше пред мен, а аз не бях от колебливите. Насочих коня си в пътеката и поех по нея в лек тръс. Имаше много време… Не бързах особено да убивам когото и да било или да бъда убит самия аз.

Руд Макларън не беше лош човек, бях убеден в това. Също като повечето хора, той поставяше ранчото си на първо място, като искаше то да бъде най-доброто от всички. Не беше трудно да се разбере защо толкова искаше да се докопа до водата на Ту-Бар; на негово място вероятно и аз бих бил обзет от същото желание.

Но Руд Макларън беше свикнал с мисълта, че всичко, което разхубавяваше ранчото му, разхубавяваше и всичко останало. Подобно на много мъже, издигнали се благодарение единствено на качествата си, той беше силно егоцентричен. Беше стъпал върху цялата земя и всичко случило се върху нея беше от изключителна важност за него.

Той беше добър човек, но притежаваше власт, а от онези отдавна отминали дни, когато бях имал време да чета книги, бях научил, че властта развращава.

И сега ми предстоеше да се изправя лице в лице срещу тази власт.

Пътят беше пуст, а следобедът клонеше към залез. Конят ми поддържаше добър ход и ние бързо напредвахме. Няколко комина пушеха, чух някъде да бие брадва, врата се затръшна.

Отклоних се от пътя и срязах напряко през пустинята към предградията на града, представляваше хаотично нахвърляни колиби и навеси, които предлагаха известно прикритие докато се приближа.

Дръпнах поводите на коня зад един изоставен навес. Свих си цигара, запалих я и запуших.

Имах нужда от бръснар… Припомних си месторазположението на бръснарницата спрямо другите сгради. Имаше вероятност да се добера до него и да се обръсна без някой да ме забележи или обърне внимание.

Веднага след като приведях в ред външния си вид, щях да отида в ресторанта на Майка О’Хара. Щях да избягвам салоните където можеха да са отседнали хората на Пайндър или Макларън, щях да хапна и да опитам да поговоря с Кий Чейпин. С Майка О’Хара също имах да провеждам един разговор.

И двамата бяха влиятелни хора и потенциални ценни съюзници. Не ми трябваше помощта им; исках само да ме разберат.

Избърсах праха от револверите си и проверих барабаните. Във всеки револвер имаше заредени по шест патрона. Изтупах шапката си от праха, сресах брадата си и се опитах да приведа ризата си поне в някакво подобие на спретнатост.

— Спокойно, Бък — изрекох аз тихо. — Стигнахме.

Заобиколихме ъгъла и минахме покрай един двор където младо момиче хранеше пилета, подминахме два спънати коня, и после излязохме на гърба на бръснарския салон. Там имаше една запусната конюшня и аз скочих от коня, след което го въведох вътре и го завързах.

Беше продълговато здание с нисък покрив от стара тръстика. Имаше останало малко сено, и аз загребах с вилата и му хвърлих в яслата, след което подпрях вилата на стената и нахлупих шапката ниско над очите си.

Ръцете ми се потяха, а устата ми беше пресъхнала. Казах си, че съм глупак, и после прекрачих на улицата. Наоколо нямаше жива душа.

Крачейки бавно, за да не привлека нечие внимание, аз прекосих улицата към задната врата на бръснарския салон.

Тревата в задния двор беше стъпкана и изсъхнала, нащърбените и посивели стари стъпала бяха счупени и изскърцаха когато стъпих върху тях. Погледнах през стъклото на вратата; единственият мъж в салона беше самият бръснар. Отворих и прекрачих вътре.

Той вдигна поглед, после се изправи с безизразно лице и застана зад стола.

— Подстригване и бръснене — казах аз. — Скитах доста време.

— Кравар ли сте?

— Да… и ще се радвам пак да се върна при тях.

Той се изкикоти и започна да работи.

— Голям майтап изтървахте — каза той. — Доста весело стана напоследък.

— Да?

— Роли Пайндър беше убит… явно не е предполагал, че другият отсреща ще е по-бърз от него. Някои твърдят, че това е работа на момчетата Бенарас, но те използват пушки. Мисля, че е бил онзи момък Бренан.

Кълцаше здраво с ножицата. След малко продължи.

— Най-вероятно никога няма да разберем. Вече е мъртъв.

— Кой, Бренан ли?

— Аха… хората казват, че Роли успял и той да му пусне малко олово под кожата. Намерили следи от кръв.

Чувствах се много удобно на стола и притворих очи. Не беше лошо да подремна малко, да събера сили. Доста време беше минало откак бях спал за последен път в легло. Спокойното жужене на гласа на бръснаря и удобният стол ме отпуснаха и аз само кимах унасяйки се.

— Трябва да седнете изправен, мистър. Иначе няма да мога да ви подстрижа.

И аз седнах с изправен гръб, но когато той свали облегалката на стола назад, за да ме обръсне, очите ми отново се притвориха, и тялото ми се отпусна. Изпитвах истинско наслаждение от горещата кърпа върху лицето си. Вслушвах се в стърженето на бръснача и пляскането му върху коженото точило. Скоро и аз щях да пляскам така по някоя волска кожа.

Усмихнат и полуунесен усещах как бръснарят ловко сапунисва брадата ми. Не бях нито заспал, нито буден. Някакъв конник мина по улицата. Бръсначът беше остър и се плъзгаше без да скубе по кожата ми… унесох се…

Някаква ръка ме разтърси за рамото, и то здраво. Очите ми мигновено се отвориха; лицето на бръснаря беше само на инч от моето.

— Вижте, мистър, по-добре си тръгвайте оттук. Направо изчезвайте от града.

— Познавате ли ме? — Вече бях без брада.

— виждал съм ви веднъж… в ресторанта на Майка О’Хара. По-добре си тръгвайте.

Още бях като замаян след краткия сън. Станах от стола и проверих револверите си. Едва ли беше моментът да се доверявам на първия срещнат.

— Не искаш да ме убият тук, така ли? Не искаш да оплискам с кръвта си пода ти, нали?

— Не е това, което си мислиш. Нямам нищо против теб. Познах те едва когато свалих брадата ти. Не, просто изчезвай. Тук не си в безопасност. Бандата на Пайндър…

Пръстите ми напипаха парите в джоба ми.

— Благодаря ти — казах аз. — Беше ми приятно да се обръсна при теб.

После се приближих до предната врата и огледах улицата. Пред магазина бяха седнали двама мъже. Нахлупих шапката и махнах с ръка на бръснаря, след което пристъпих на улицата.

До заведението на Майка О’Хара имаше само някакви си шейсет фута, които сигурно щяха да ми се сторят най-дългите в моя живот.

Глава девета

Крачех по улицата с ясното съзнание, че имаше най-малко една дузина мъже готови да ме убият на часа. Несъзнателно изпънах гордо гръб. Не на всеки мъж се случва да го гони малка армия по петите!

За миг спрях до прозореца на ресторанта и погледнах вътре. Вътре бяха Кий Чейпин и Морган Парк. Не можех да видя дали има други хора. На улицата всичко беше спокойно. Дори и някой да ме беше разпознал, не бързаше да ми го покаже, а бръснарят не беше напуснал салона си.

Ръката ми завъртя дръжката на вратата и аз прекрачих прага, притваряйки след себе си.

Във въздуха се носеше ароматът на кафе, и в залата цареше спокойствие. Морган Парк вдигна глава и погледите ни се сблъскаха.

— Следващият път няма да ме изненадаш с ръце на земята, Парк.

Преди още да успее да ми отговори аз издърпах края на пейката и седнах, като гледах револверите ми да са свободни за ръцете. Каната беше на масата и аз си сипах една чаша.

— Чейпин, давам ти тема за пресата. Нещо такова: Мат Бренан, собственикът на Ту-Бар, посети града в петък следобед. Мат се възстановява от огнестрелните си рани получени по време на дребни разногласия с Роли Пайндър, и се връща в Ту-Бар да си поеме онова, което е оставил.

— Това е ще е новост за Пайндър.

— Кажи му да ме чака. Ще убия или ще имам грижата да увисне на въжето всеки, който е взел участие в убийството на стария Бол.

— Ти ги познаваш, така ли?

Всички се бяха втренчили в мен, и мисис О’Хара беше застанал на праг на кухнята.

— Знам ги всичките… с изключение на един. Когато Бол умираше, той спомена името на един мъж, само че аз не съм сигурен.

Кий Чейпин се приведе напред.

— Кой?

— Морган Парк — отвърнах аз.

Едрият мъж скочи от мястото си. Кафявото му лице се бе изкривило злобно.

— Това е лъжа!

— Ти наричаш лъжец един мъртвец, не мен. Бол може да е имал предвид, че е видял някой от твоите хора. Един наистина е бил там… мъж на име Лайъл.

— Това е лъжа. — Гласът на Морган Парк изведнъж бе станал дрезгав до неузнаваемост. Той трескаво погледна Чейпин, който седеше без да помръдва. — Нямам нищо общо с цялата тази работа.

Това беше мъжът, който ме беше ударил без предупреждение, който ме беше притиснал безпомощен на земята и най-брутално ме беше пребил.

— Ако това се окаже вярно — казах му аз, — аз ще те убия, но преди това ще те нашибам с камшик.

— Да ме нашибаш с камшик?

Смайването му беше безгранично. Той беше като разтърсен, но не от заплахата ми, че ще го убия, а от това, че аз, или който и да е друг мъж, можеше да го нашиба с камшик.

— Само не бъди толкова нетърпелив. И твоят ред ще дойде. Точно сега в момента още имам да се възстановявам.

Той бавно седна на мястото си, а аз вдигнах чашата си. Чейпин ни наблюдаваше с любопитен поглед, а очите му отскачаха от мен върху Парк и обратно.

— Май никога не спираш да замисляш гадости, а, Парк?

Той ме гледаше в очакване.

— Ти ме удари с копитото си. Точно по брадата. Не ме събори в нок-аут. Просто ме блъсна на земята и притисна ръцете ми с колене и започна да ме удряш… но не успя да ме повалиш в безсъзнание.

Не откъсваше поглед от мен; никога до този момент не бях виждал толкова много омраза събрана в две очи. Това беше първият път когато истината за боя излезе наяве. Много хора считаха, че всичко е било честно… но сега вече щяха да знаят.

А и сега вече той щеше да проумее, че аз бях прав. Беше ударил с пълна сила незащитената ми челюст, и аз бях паднал на земята, но не и в безсъзнание. А тази мисъл не му хареса.

— Но следващия път няма да ме свариш неподготвен.

Той изведнъж скочи от мястото си и закрачи към вратата.

— Изчезвай оттук! Изчезвай… или ще те убия!

И след тези думи той отвори вратата и излезе; беше разтревожен, но и аз също не бяха особено спокоен. Този мъж беше огромен. До този момент просто не го бях видял толкова ясно. Китките и ръцете му бяха грамадни. Но това не беше всичко. Този мъж освен крайници имаше и мозък. До този момент не се бях замислял особено върху този факт, но той беше извънредно хитър и коварен. Обмисляше всеки свой ход и никога не действаше под напора на импулсите. И тогава, когато ме беше пребил, го беше извършил по строго замислен план.

Майка О’Хара ми донесе храна, а Кий Чейпин остана да си допие спокойно кафето. Още хора влязоха в ресторанта и седнаха, като ми хвърляха крадешком погледи.

След малко дойдоха Руд Макларън и Канавал. Поколебаха се, но накрая седнаха срещу мен.

Храната беше вкусна, а аз бях гладен. Присъствието ми беше раздразнило Макларън, но аз се държах спокойно, не исках да го предизвиквам. Той също не ми действаше много успокояващо, но аз не забравях, че той беше и баща на Мойра.

Мислите ми вече препускаха напред. Онзи амфитеатър, където се бяхме срещнали с Мойра… можеше да побере доста глави добитък. Околните скали представляваха естествените му стени, имаше изобилие от вода, трева и сянка. И тъй като беше далеч от всички утъпкани пътища, нямаше да е зле да оставя малко добитък да се охрани там. И един стар, опитен и свиреп бивол да ги пази от неприятни компании.

Няколко мъже се нахраниха, станаха и си тръгнаха. Знаех, че на улицата вече се говореше за мен… как съм обядвал на една маса с Руд Макларън и Канавал, как съм прогонил Морган Парк… и че търся убийците на стария Бол.

Канавал се нахрани и се облегна на стола си, като запуши.

— Как стана това с Роли?

И аз му разказах, а той слушаше и пушеше мълчаливо. Той щеше да разбере какво се криеше зад премълчаното, щеше да види с опита как се бе случило всичко.

— А сега?

— Връщам се в Ту-Бар.

Макларън почервеня целият. Беше много сприхав, това беше ясно.

— Изчезвай… нямаш право на това ранчо. Изчезвай и стой настрана.

— Съжалявам много… но ще остана. Не се поддавай на изкушението на грубата сила, Макларън. Не можеш да ми нареждаш какво да правя. Аз оставам… Ту-Бар е моя собственост. И ще остане моя. Освен това искам да ти кажа, че не желая никакви неприятности с теб. Ти си бащата на момичето, което ще стане моя жена.

— Първо ще те видя в ада! — Вече бях слушал тези думи от него.

Станах и хвърлих една монета върху масата. Посещението ми при бръснаря и обяда в ресторанта ми се отразиха добре. Но още бях слаб, и се уморявах бързо.

Кати О’Хара ме следеше с поглед, и когато се обърнах да тръгна към вратата тя се усмихваше. Хубаво беше човек да види дружелюбна усмивка. Кий Чейпин не продума нищо, само слушаше и изчакваше.

Затворих вратата и огледах внимателно улицата. Вече всички знаеха, че съм в града. Не видях коне на хората на Пайндър, но това не означаваше нищо, така че се обърнах и закрачих нагоре по улицата, после свърнах в една странична уличка към коня си.

Там ме чакаше един човек, седнал на задните стъпала на бръснарския салон. Имаше лице на нещастна маймуна и глава плешива и гладка като бутилка. Вдигна поглед към мен.

— Като те гледам, трябва да си Мат Бренан.

Раменете му бяха не по-тесни от тези на Морган Парк, но беше няколко инча по-нисък от мен. Едва ли имаше много над пет фута ръст, но трябва да тежеше най-малко двеста паунда, без грам тлъстина. Вратът му напомняше дъбов ствол, а ръцете и китките му изключително дебели.

— Кати О’Хара ми каза, че си търсел човек за Ту-Бар. Мисля, че ще останеш доволен. По занаят съм оръжеен майстор, но разбирам и от ковашки неща, дърводелство, кожарство, и по малко от всичко, от което имаш нужда.

— Ще падне здрав бой.

— Падам си по боя, особено когато аз бия.

— Кати О’Хара ли те изпрати?

— Да, тя ме изпрати, и ще ме счете за много несериозен, ако не ме вземеш.

— Значи си човек на Кати, така ли?

Очите му примигнаха лукаво.

— Страхувам се, че такъв няма. Бива си го това женище, тая Кати. — Той вдигна очи към мен. — Е, имам ли работа?

— Когато си върна обратно ранчото.

— Ами тогава да тръгваме да го върнем.

Той изведе коня ми и едно муле от конюшнята. Мулето беше сивокафяво на черти с муцуна изпълнена с порок и дяволитост. Беше завързал дисаги пред и зад седлото. Той яхна мулето и ме изчака да възседна и аз коня си.

— казвам се Брайън Мълвейни, можеш да ми казваш както искаш.

Над кончовите му се подаваха две дръжки на револвери. Той ги потупа и се ухили широко.

— Това са револвери Нийл Бутлег, натъкмил съм според нуждите ми. 35 калибър са, и стрелят безпогрешно.

— А това — продължи той, като измъкна от пояса си нещо, което трябваше само да бъде поставено на колела, за да се получи истинско оръдие, — това беше един Милс 75 калибър. Хвърлих два месеца труд, но накрая го превърнах в четирицевен пистолет. Чудесно оръжие.

Беше дълъг цели седемнадесет инча, способно да счупи китката на човек при откат, но Мълвейни определено имаше ръце способни да се справят с него. Човек прострелян с това оръжие нямаше да има нужда от доктор.

А Мълвейни беше човек, който си струваше да имам на своя страна. Бях виждал достатъчно мъже, за да не разпозная качествата на този пред мен. Той беше боец… и не беше глупав. Докато яздехме ми разказа, че бил борец, келтски стил.

Трябваше да имам човек на моя страна, на когото да мога да поверявам ранчото в мое отсъствие след като си го върнех. Не знаех още как да го направя, но бях длъжен на всяка цена да се справя.

Огромна умора тегнеше на плещите ми. Не бях имал много време за сън или отдих откакто бях дошъл в Хатън Поинт, ако не се брояха онези шестнадесет дни в планините, но тогава се бях възстановявал след раняването. А тази рана ме бе лишила от силата от която толкова много се нуждаех през идващите дни.

Промъкнахме се скришом до Ту-Бар, както и другите се бяха промъквали срещу мен, и заварихме четири коня в корала. Не се виждаше никакъв добитък от мястото, на което се намирахме, но това нямаше значение. Бяха издигнали внушителна барикада от дънери; явно мъжете бяха получили заповед да залягат ниско и да не отстъпват. Бяха ни видели и сега ни чакаха със заредени пушки. Слънцето проблясна в дулото на една пушка зад барикадата, но ние бяхме извън обсега им.

— Ще падне веселба.

Мълвейни пъхна ръка в дисагите пред себе си.

— Как мислиш, какво си нося в торбичката, момчето ми? Ще ти подскажа, че последно работих като миньор?

— Експлозиви?

— И то на пръчки. Някаква нова мода са, ама ги бива.

Той приближи с мулето си зад едни скали и измъкна пръчките взрив от дисагите след като слязохме.

— Имам нужда от помощник, разбира се, ако не те е страх да пипаш такива неща. Ще ги разрежем на половинки.

Разрязахме няколко и пъхнахме по един капсул във всяка, след което ги завързахме за няколко камъка.

Здрачът беше близо. Време беше да се размърдаме. До този момент се бяхме укривали зад скалата, но мъжете зад барикадата знаеха, че сме тук, и вероятно се чудеха какво ли замисляме. Може би бяха зърнали дисагите ни озадачени какво ли съдържаха.

Внимателно събрахме бомбите си и се плъзнах ме иззад скалата. Все още бяхме на порядъчно разстояние от барикадата. Изведнъж скочих и се затичах с всички сили. Бях си набелязал едно малко укритие точно пред мен, но в този момент един мъж се надигна иззад барикадата и стреля по мен тъкмо в мига когато рухнах зад новото си убежище.

Мълвейни също препускаше след мен. Прозвуча още един изстрел, но аз се изправих на колене и хвърлих първата си бомба.

Бях запалил фитила и летящият динамит пръсна цял фойерверк искри. Някой диво изрева и миг след това бомбата се удари в целта и експлодира.

Последваха я първата бомба на Мълвейни и моята втора. Поредната експлозия разцепи нощта на две, някакъв мъж изхвърча над барикадата и хукна право към мен. Другите се втурнаха към корала. Засилилият се срещу мен мъж изведнъж ме съзря и спря като вкопан. Завъртя се като пумпал и хукна сякаш дяволът беше по петите му.

Четирима конници излетяха от корала и препуснаха като бесни.

Мълвейни се изправи иззад камъка си и закрачихме към корала. Кикотеше се като побъркан.

— Сигурно щяха да устоят на револверите и пушките, но от тоя прашец им се разтрепераха мартинките.

Оставих го и се върнах да доведа коня си и мулето му. Ранчото отново беше мое…

Вперих поглед към града застанал под застиналите звезди. Щяха да отидат първо в града, така поне предполагах. А това означаваше, че първо щяха да обърнат по някоя друга чашка, преди да последва нова атака. А Мълвейни се бе оказал прав, разбира се. Револверите и пушките нямаше да ги уплашат, но динамитът им беше взел страха.

Поведох конете към двора на ранчото и заварих Мълвейни да събира дърва.

— Ранчото е чудесно — произнесе замислено той, — а ти си голям късметлия.

— Ако успея да го задържа.

— Ще го задържим — изрече спокойно той.

Глава десета

Тъкмо бяхме приключили с обяда на следващия ден когато видяхме някакъв конник да вдига облак прах.

Мълвейни се изправи без да бърза и се отправи към барикадата от дънери, зачака с пушка в ръка. Не беше от мъжете, които се развълнуват лесно, и това ми харесваше особено в него. Битките не са за хора със слаби нерви.

Свих си цигара без да откъсвам поглед от конника. Това можеше да означава и всичко, и нищо.

Никой мъж не обича да застава срещу опасността, но понякога това е единственият избор. Няма мъж, който се изправя с охота срещу съперник по-силен от самия него, и особено когато наоколо се навъртат вечните мекотели които са готови винаги да бъдат в услуга на силния на деня.

А това винаги внася горчивина в душата на един мъж, особено когато се бори за правото дело.

Но тази сутрин аз нямах за какво да се тревожа. Ездачът се приближаваше в лек тръс и се оказа Мойра Макларън.

Цялата сутрин бяхме разчиствали участъка за строежа на новата къща. Мойра дръпна поводите и очите й пробягаха по разчистеното пространство и камъните които бяхме струпали на един куп за фундамента на къщата.

Къщата щеше да е изправена на един хълм с лице към ширината на Котънууд Уош, засенчена от няколко големи канадски тополи и един-два платана.

— Трябва да внимаване много. Мисля, че снощи сте имали посетител — каза тя.

— Посетител?

— Морган Парк е идвал насам.

Значи се е навъртал наоколо, така ли? Сигурно е бил по-тих и от водата, защото иначе щяхме да го усетим. Това беше много сериозна вест и трябваше да я запомним. Мойра имаше право. Трябваше да бъдем по-внимателни.

— Много ме озадачава този човек, Мойра. Кой е той?

— Не говори много за миналото си. Знам, че е бил във Филаделфия и Ню Йорк. Често отскача до Солт Лейк или Сан Франсиско.

Тя скочи от коня си и се огледа; погледът й спря върху барикадата.

— Имаше ли ранени сред момчетата? — запитах я аз.

— Не… но се разнесоха доста приказки за динамита, дето си го използвал. — Тя повдигна очи към мен. — Щеше да ли имаш нещо против, ако бяха пострадали?

— Кой говори за пострадали? Исках само да ги прогоня от мястото. Само че ако дойдат юнаците на Пайндър… няма да съм толкова грижовен.

Стояхме до коня й и се наслаждавахме под лъчите на топлото слънце, а пред нас се бе разпрострял Уош със сочната си трева където кротко пасяха говедата.

— Много хубава гледка.

— Ще имаш възможността да й се радваш всеки ден, от къщата.

Тя огледа около мен.

— Ти май наистина си вярваш, нали?

И преди да успея да отговоря, добави замислено:

— Одеве ме запита за Морган Парк. Бъди внимателен, Мат. Този човек според мен е лишен от всякакви скрупули.

Не беше свършила още и аз зачаках. Имаше нещо около Морган Парк, което ме тревожеше. Той беше и красив, и силен мъж. А това се харесваше особено на жените. Но от начина на обясненията й започваше да ми става ясно, че Мойра споделяше чувствата ми по отношение на този мъж.

— На изток оттук имаше един млад мъж на име Арнолд Д’Арси — произнесе тя, — който ме харесваше. След като познавах Морган, не споменавах името му когато той беше наоколо. Една вечер обаче той сам отвори дума за него, и каза, че ще бъде най-добре за всички, ако младежът не се върне повече.

Тя се извърна и ме погледна право в очите.

— Мат, когато Морган разбра за Арнолд, той се уплаши.

— Уплашен? Морган?

— Да… а Арнолд не беше едър мъж, или да кажеш, че беше опасен. Но Морган започна да разпитва. Какво прави Д’Арси тук? Дали е разпитвал за някого? Или е споменавал, че търси някого?

Това ме накара да се замисля. Беше ли възможно мъж като Морган Парк да се изплаши? Не от физическа заплаха… той очевидно считаше себе си за неуязвим. Явно беше свързано с нещо друго.

— Ти спомена ли това на Д’Арси?

— Не. — В очите й се появи страх. — Мат, той никога повече не се появи.

Хвърлих й един бърз поглед.

— Искаш да кажеш, че той повече не се върна, така ли?

— Никога. Дори и не ми писа.

Разхождахме се по Уош и разговаряхме за ранчото и за плановете ми. Беше един спокоен и приятен час, нещо твърде рядко за мен, защото откакто бях дошъл в Хатън Поинт едва ли ми се събираха повече от няколко спокойнИ часа; а докато не приключех с всичко едва ли щях да имам и минута спокойна.

Запитах я когато възсядаше коня си:

— Тоя Д’Арси… откъде беше той?

— Върджиния. Беше служил в Армията, и преди да дойде тук, бил стациониран в Уошингтън.

Гледах я как се отдалечава и умът ми отново се прехвърли върху Морган Парк. Разбира се, беше възможно да е изплашил и прогонил Д’Арси оттук, но това си струваше да го обмисля.

Зад разпитванията на Морган и изчезването на Д’Арси можеше да се крие нещо зловещо, нещо което Парк държеше на всяка цена да остане скрито. Но той беше идвал тук последната нощ и въпреки това не ме беше убил. Дали защото не е имал възможност за добър изстрел? Или поради някаква друга причина? Дали ме искаше да остана жив?

Двамата с Мълвейни се заехме сериозно с работа по мястото, но от време на време ми се налагаше да вземам почивка, защото още не бях се възстановил до края. Свършихме много работа, и докато падне нощта фундаментът на къщата беше готов и контурът на къщата ми вече стан видим.

Мълвейни беше страхотен работар, който не познаваше умората. Всеки от двама ни от време на време обикаляше периметъра на участъка да огледа околността, въпреки че фундаментът на къщата беше на почти същата височина като тази на участъка.

Привечер възседнал един сив кон обиколих внимателно цялата околност. Открих следи, които беше възможно да принадлежат на коня на Морган Парк, защото бяха оставени от много едър кон, който би носил такъв човек като Парк. Огледах ги добре, защото исках да съм сигурен, че ще ги разпозная, ако ми се случеше да попадна отново на тях. В ума ми започваше да се оформя един план.

Въпросът имаше четири страни в хатън Поинт. Джим Пайндър и неговото имение, Макларън и Бокс М, аз самият с Ту-Бар, и Морган Парк.

Пайндър разбираше единствено само от грубата сила. Макларън видеше ли че няма никакъв шанс за победа, щеше да се отдръпне. Но това, което истински ме тревожеше, беше Морган Парк.

Нямаше да е лошо да се поразровя малко из миналото му.

На времето бях познавал един майор Лио Д’Арси във Форт Кончо, Тексас. Един схватлив и интелигентен офицер с богат опит. Името не беше съвсем необичайно, но той беше от Върджиния, почти бях сигурен в това. Не можеше да е брат на този младеж, освен ако не беше много по-възрастен брат. Най-вероятно да се окажеше баща или чичо. А можеше и изобщо да не е роднина, но това все пак беше някаква вероятност, а и аз все пак трябваше да почна отнякъде.

Накосихме сено за конете които се налагаше да държим в корала, и докато луната се издигне в небето вече лениво дъвчехме вечерята си.

— Утре отивам в Силвър Рийф, Мълвейни. Имам да изпратя две съобщения.

— Гледай да не си строшиш краката от бързане. Ще се оправя и сам тук.

Той хвърли един поглед към обляния от лунна светлина Уош.

— Тук е много хубаво. Ще се радвам да остана.

— Защо да не останеш? Ще имам нужда от помощта ти.

Разказах му за среднощното посещение на Морган Парк и ясно видях, че това не му хареса. Налагаше се да бъдем по-предпазливи.

Дълго време останах буден завит в одеялата си, като гледах звездите. Огънят догаряше… някъде койот виеше към луната, а отдругаде призивно се обади яребица.

Мълвейни се завъртя и промърмори нещо насън. Нищо не се помръдваше на западния хоризонт.

Пред погледа ми отново изплува лицето на Морган Парк, четвъртито, животинско, и красиво. Това беше едно силно и волево лице, но какво се криеше зад него? Какво представляваше този човек? Кой беше в действителност той? Откъде беше дошъл? Каква му беше целта тук?

И какво беше станало с Арнолд Д’Арси?

Койотът отново зави протяжно в далечината… от въглените бавно се процеждаше тънка струйка дим и клепачите ми бавно натежаха…

Глава единадесета

Описвайки широка дъга заобиколих Хатън Поинт и поех направо през обсипаната от голи и напукани скали земя, където маршрутът ми щеше да пресече пътя за Силвър Рийф. Не можах да зърна никакъв човек докато яздех натам.

Денят беше много горещ и застинал. Напукани скални зъбери и гребени се подаваха над повърхността на пустинята, а в цепнатините и ерозиралите им повърхности се беше събрал вятърът беше навял бял пясък. Прашно дяволче танцуваше пред мен и аз пришпорих коня виждайки вече покривите на града пред мен да придобиват форми.

Не се чуваше нищо освен чаткането на подковите на коня ми по сбития и спечен утъпкан път докато го спусках по последния склон делящ ни от Силвър Рийф.

Градът се беше проточил хаотично около главната улица. Навсякъде се виждаха обичайните гранични салони, магазини, църкви и домове. Знакът на Елк Хорн улови вниманието ми и аз свърнах коня в сянката пред салона и слязох от него.

— Уиски?

Кимнах и барманът мЕ обслужи. Беше плешив мъж с тесни очи.

— как са нещата в мините?

— Горе-долу. Но вие не сте миньор. — Той обходи с поглед дрехите ми на кравар и аз разбрах, че беше видял двата револвера при влизането ми.

— Това е спокоен град. Насам рядко заобикалят наемни стрелци. Мястото им е на изток.

— Хатън Поинт ли имаш предвид?

— Аха. Чувам че и двете — и Бокс М и имението на Пайндър — наемат стрелци.

— Ще пийнеш ли едно за моя сметка?

— Не пия. По цял ден гледам как го правят и това ми стига.

Уискито имаше добър вкус и си поръчах още едно. Втората чаша си я повъртях из пръстите, като изкопчвах време и информация. В салона беше хладно а и аз не бързах особено. Изпращането на съобщенията щеше да ми отнеме не повече от няколко минути. А междувременно не беше зле да си отдъхна.

— Двама души от Хатън се отбиха тук преди два дни. Единият беше доста едър.

Мислено застинах в очакване. Усетих какво се готви.

— Най-едрият мъж когото някога съм виждал.

Морган Парк в Силвър Рийф…

— Не каза ли нещо за това какво става в Хатън Поинт?

— На мен нищо не ми е казал. Момъкът, който беше с него, питаше за момчетата на Слейд. Те и двамата са стрелци.

— Значи очаквай пукотевици.

Глътнах остатъка от питието и отказах следващото когато ми подаде бутилката.

— И аз не съм пияч. От време на време обръщам по чашка като се отбивам в града.

— В Хатън може да има неприятности. — Барманът се облакъти на бар-плота. — Оня, едрият, отиде да се срещне с онзи мошеник, Джейк Букър.

— Адвокат ли е?

— И завършен мошеник?

Барманът не искаше така лесно да се раздели с мен. Салонът беше празен, а той жадуваше за приказка. Бутнах шапката на тила си, запалих цигара и се заслушах.

Морган Парк бил посещавал няколко пъти досега Силвър Рийф, но в Елк Хорн не се бил отбивал. Ограничавал се с кантората на Джейк Букър или задната стая на един вертеп наречен Блатото.

Барманът не спираше да говори, а аз бях добър слушател. Не беше осведомен чак толкова много, но и малкото, което ми съобщи, беше съществено и важно и ми помогна да си изясня картината.

Морган Парк явно не искаше да се афишира много в Силвър Рийф. В същност никой не знаеше името му тук. Пиеше си уискито в задната стая на Блатото, и ако имаше човек в града освен Букър, който да го познава, то това беше само собственикът на Блатото. Той рядко отваряше през деня, като обикновено идваше преди разсъмване или след смрачаване. Всичките му действия говореха за човек зает с неособено почтен бизнес.

След като излязох от салона отидох в пощенското отделение и изпратих съобщението си до Лио Д’Арси. После се заех да открия Блатото и кантората на Джейк Букър.

Нощта падна бързо, а с мрака миньорите слязоха в града и наводниха улиците и салоните. Бяха груби и сърдечни хора, които се бутаха и блъскаха, но инак бяха добродушни. Тук-там в началото на вечерта зървах по някой мъж с широкопола шапка от околността, но те бяха много малко.

Силвър Рийф процъфтяваше, и парите течаха свободно като уискито. Малко мъже носеха оръжие, а мнозинството вероятно изобщо не носеше. На няколко пъти улавях да ме гледат с любопитни погледи, и той най-вече заради препасаните ми револвери.

Някакъв младо миньор с навъсено лице спря пред мен. От погледа му ясно личеше, че само търси кавгата, а аз не исках неприятности с никого.

— Ставаш ли за нещо без тия пищови, приятел? — подхвърли ми той.

Ухилих му се.

— какво да ти кажа, авер, веднъж или два пъти ми се наложи да ги сваля. Няколко пъти извадих късмет… но последния път ми натриха здравата ушите.

Той се изкикоти и враждебността изчезна от погледа му.

— Ще пийнеш ли нещо?

— Давай!

След малко упорито настояваше да ме почерпи още едно, но за късмет в този момент в салона шумно нахлу група негови приятели. Внимателно се отдръпнах от бара докато те окупираха заведението и се загубих в тълпата. Излязох отвън и тръгнах по улицата.

Завих покрай магазина на Лаудър, подминах една улична лампа на ъгъла и за миг останах очертан силует на фона й. Откъм сянката пламна изстрел. Нещо прониза ръкава ми и в същия миг изрева и моят револвер; втурнах се напред към мястото, откъдето беше прозвучал изстрелът.

Някакъв мъж изскочи от тъмнината покрай магазина и побягна олюлявайки се към уличката зад него. Затичах подир него с револвер в ръка.

Той се подхлъзна, залитна и рухна на колене, после се изправи и се хвърли напред, като залиташе, падаше и пак се изправяше. С трясък се сблъска в оградата на корала и после падна, претъркулвайки се. Явно дори и не беше видял препятствието.

Той се подпря на ръце и се опита да се изправи, после се подхлъзна, падна и замря неподвижен. Светлината от един прозорец освети лицето му. Беше Лайъл.

Предницата на ризата му беше обляна в кръв, а лицето му бе придобило зашеметено изражение. Изви очи към мен и се опита да проговори. Бях го ранил много тежко.

— Проклет да си… пропуснах.

— А аз — не.

Той се втренчи в мен и аз понечих да се отдалеча.

— Ще повикам доктор. Видях една фирма нагоре по улицата.

Той ме сграбчи за ръкава.

— Не отивай… няма смисъл. Не искам… да умирам сам.

— Ти беше в бандата на онези които убиха Бол.

— Не! — Той ме сграбчи за ризата. — Не, не бях! Той… той беше добър старец.

— А Морган Парк? Той не беше ли там?

Той извърна поглед от мен.

— Защо да е бил там? Това… не беше негова работа.

Вече дишаше дрезгаво. На улицата бяха излезли мъже които оживено спореха. Опитваха се да разберат откъде бяха дошли изстрелите.

Само след минута и някой можеше да му хрумне на надзърне и в малката уличка.

— Защо се среща с Букър? Какво общо има с тая работа Сам Слейд?

По чакъла захрустяха приближаващи се стъпки. Това беше самотен мъж който идваше от противоположната посока и носеше фенер.

— Извикайте доктор, моля ви. Този човек е тежко ранен.

Той остави фенера на земята и затича. Взех фенера и започнах да откривам раната.

— Няма смисъл — запротестира Лайъл, — добре ме улучи. — Той ме изгледа с трескавия поглед с няма молба да му повярвам. — Никога до този момент не бях стрелял от засада.

Разхлабих колана му и разкопчах дрехите му. Той дишаше дрезгаво, а очите му се бяха втренчили в мрака.

— Бандата на Слейд се канят да убият Канавал.

— А аз?

— На теб ти е хвърлил мерника Парк.

— Какво още иска той? Ранчото ли?

Дъхът му излизаше бавно и тежко. Чувах мъжете в мрака да се приближават.

— Той… иска пари.

Докторът дотича бързо. Във вълнението си се отдръпнах, после се извърнах и се отдалечих в мрака. Ако имаше човек посветен в плановете на Парк, това можеше да бъде само Букър, а аз имах представа как да се вмъкна в кантората на Букър.

Спрях и се огледах назад. Около Лайъл се бяха събрали доста мъже. Чух някой да извика да запазят тишина и после го запита кой го е прострелял. Не чух нищо, дори и да му беше отговорил. Или вече бе изпаднал в безсъзнание, или пък не искаше да каже. Скрит в мрака обмислих ситуацията.

Пътешествието ми би имало смисъл само ако изпратех съобщението, но аз вече бях научил нещо за предстоящите планове на Морган Парк.

Но защо… защо?

Той искаше да се отърве от Канавал. Това можеше да означава единствено, че стрелецът от Бокс М стоеше между него и целта му.

Това би могло да означава, че крайната му цел беше Бокс М. Дали не беше Мойра? Или имаше и нещо зад нея?

Но Парк явно ухажваше Мойра с явното одобрение на Макларън… защо му беше тогава да премахва Канавал?

Освен тогава да имаше и още нещо, нещо, което той да желаеше повече от всичко друго. Защото даже и да се оженеше за Мойра, Макларън пак щеше да притежава ранчото. Но ако Макларън бъдеше убит…? Впрочем нали Лайъл беше споменал, че онова, което искал морган Парк, били парите.

Кантората на Букър се намираше на втория етаж на една сграда до който се стигаше по една външна стълба. Веднъж след като се озовеше горе човек се оказваше в капан, ако на някого му хрумнеше да се качи в кантората преди той да се е измъкнал.

Вдигнах поглед нагоре застанал в мрака. Никога не съм обичал да се озовавам на тясно или затворено място… обичах широкия простор на равнините.

Вече бе захладняло и звездите се бяха появили. Не се виждаше жива душа наоколо. Сега ми беше шансът, ако изобщо имах такъв, след като поемех по стъпалата нагоре.

Някъде нагоре по улицата някакъв мюзикбокс вдигаше голям шум и изглеждаше така сякаш целият град не спеше. В един не много отдалечен салон пееше група от четирима мъже; може и да не беше много вярно, но поне беше силно. Улиците обаче бяха пусти и безлюдни.

Букър имаше приятели в града, а аз нямах никого. Рискът някой да ме забележи или усъмни в нещо беше голям, а нямах никаква правдоподобна история. Дошъл съм при адвоката за консултация? Но прозорците на кантората бяха тъмни.

Нямах избор. Трябваше да изкача тези стъпала, защото вече бях наясно, че там можеше да се крие отговора на въпросите, от които зависеше живота ми.

Хвърлих последен поглед в двете посоки на улицата. Всичко беше безлюдно. Прекосих подножието на стълбата като си поех дълбоко дъх. Безшумно и бързо се изкачих до горе. Вратата беше заключена, но аз знаех нещичко за бравите, и след малко вратата се отвори.

Вътре беше тъмно като в рог и миришеше на вкиснат тютюн. Запалих си едно малко парче свещ и изследвах повърхността на бюрото, горното чекмедже, и после страничните. Сетивата ми се бяха напрегнали до крайност. Работех бързо и точно. Изведнъж замрях.

В ръката си държах доклада на един пробирер. Липсваше името му, не беше спомената и местността, но оценената руда беше с изумително богато съдържание на сребро. Оставих го за малко настрана и прерових бързо останалите документи, като изведнъж попаднах на познато име.

Името беше подписано към една буква на само един параграф… и то беше това на Морган Парк.

Препоръчаха ви като дискретен мъж който може да осигури едно хубаво парче недвижима собственост предлагаща бърза печалба, и като човек, който може да уреди пазарлъка с купувача. Искам да се срещнем и ще бъда в Силвър Рийф на 12. Необходимо е посещението ми, също както и естеството на нашия бизнес да останат абсолютна тайна.

Не беше много, но все пак означаваше нещо. Бързо преписах доклада на пробирера, след което върнах оригинала на мястото му в чекмеджето. Листа сгънах и пъхнах внимателно в джоба си. Угасих остатъка от свещта и я върнах на рафта, където я бях намерил.

Дългата езда ме беше уморила повече отколкото бях очаквал и сега изведнъж проумях, че почивката беше онова, от което най-много се нуждаех в момента. На всяка цена трябваше да съхраня силите си. Раните ми се бяха оказали много тежки и макар че хубавата храна, пресният и чист въздух, и упорития труд който полагах, да ми връщаха бързо виталността, още се уморявах бързо.

В момента, в който се насочих към вратата, дочух неясни гласове и стъпки по стъпалата.

Мигновено отстъпих назад и потърсих в мрака дръжката на една врата която бях зърнал преди малко че води към едно вътрешно помещение. Отворих я, шмугнах се вътре и и я притворих безшумно подир себе си. И тъкмо навреме.

Протегнатата ми в мрака ръка докосна някаква груби дъски струпани до стената. В стаята се носеше лек дъх на спарено като отдавна непроветрявана стая.

Гласовете вече звучаха съвсем близо и се чу звук от затваряна врата. После някой драсна кибритена клечка и стаята се озари в полумрак. Някой повдигна шишето на лампа и после отново го спусна.

— Сигурно е бил някой надрънкан глупак. Прекалено подозрителен си станал в последно време, Морган.

— Лайъл не пиеше толкова много.

— Забрави го… Ако ти беше женен за момичето, това щеше да опрости доста нещата. Какво има, да не би и Бренан да има мераци в тая област?

— Затваряй си устата! — Гласът на Парк прозвуча заплашително и грозно. — Само още веднъж да повториш тия думи и ще ти скърша врата като на пиле, Букър. И да знаеш, че не се шегувам.

— Ти си вършиш твоята работа, аз — моята. Адвокатите вече получиха парите си и са готови. Нямат намерение да чакат цяла вечност. — Последва тишина, после се разнесе звукът на коркова тапа измъкната от бутилката, а след това заклокочи разливана течност.

— Не е толкова лесно… той никога не е сам — обади се Морган.

— Имаш момчетата на Слейд на своя страна.

Някакъв стол застърга по пода. Чаша беше оставена върху някаква повърхност, след това вратата се отвори и двамата излязоха. Вслушах се в отдалечаващите им се стъпки. Видях ги през един прозорец да застават за миг под светлината на уличната лампа и после да се разделят. Единият пое в едната посока, а другият в противоположната.

Всеки момента на Букър можеше да му хрумне нещо и да се върне. Бързо отворих вратата и тръгнах надолу по стъпалата като прескачах по две наведнъж. После се появих на улицата от съвсем друга посока и то след внимателно оглеждане.

Нямах повече работа в Силвър Рийф. Трябваше да се прибирам у дома. Едва когато се намерих върху седлото си позволих да прехвърля наум наученото до този момент. Не беше много, но засега стигаше.

Никой не знаеше кой беше застрелял Лайъл, но Морган Парк имаше подозрения. Но въпреки това нямаше основания да предполага, че аз дори съм бил наблизо.

Лайъл бе отрекъл участието му в убийството на Бол, което можеше и да е вярно, и да не е. Умиращите не винаги казват истината, но реакцията му когато го бях запитал за присъствието на Парк ме караше да се удивлявам.

Морган Парк и Букър имаха някакво споразумение за продажбата на някакво недвижимо имущество което Парк още не можеше да осигури.

Когато беше споменал «Той никога не е сам» не беше имал предвид мен, защото аз повечето време прекарвах сам.

Информацията, с която разполагах, действително не беше много, и докато яздех в самотната нощ си казвах да не правя прибързани заключения, но въпреки всичко мъжът който никога не биваше сам по всяка вероятност щеше да се окаже Макларън.

Или пък някой друг. Можеше да е и Кий Чейпин. Но въпреки това забележката за брака с момичето не можеше да означава Кий Чейпин… или можеше? Разбира се, зетят на Макларън щеше да е мъж с авторитет и неуязвимо обществено положение.

Колкото повече размишлявах върху това, толкова повече се убеждавах, че този мъж можеше да бъде само Макларън. Ето защо бандата на Слейд възнамеряваше да убие Канавал.

Когато се отдалечих на шест мили от Силвър Рийф свърнах от пътя в една клисура с тясно устие и се върнах малко назад. И там под един изсъхнал мескитов храст си направих бивак.

Беше далеч след полунощ… нещо се размърда в близкия храсталак.

Това беше безлюдна област, на север се простираше само пустиня, а на юг областта се простираше необитавана чак до Колорадския каньон. Това беше мрачна местност, накъсана от огромни каньони, с разхвърляни в безпорядък огромни пясъчници, земя, която дори и индианците рядко се осмеляваха да скитат.

В Силвър Рийф се бях запасил с известно количество провизии. Накладох слаб огън и си опържих бекон и две яйца, после наскубах трева за Бък, и легнах да поспя.

Оголените бели скали на дъното на клисурата изпъкваха ясно под лунната светлина. Мескитовият храст предлагаше някаква безопасност и поне докато не изгрееше слънцето можех да не се безпокоя че някой може да ме забележи.

Шерифът в Силвър Рийф беше смел и безкомпромисен, на когото умът му сечеше и можеше да си направи съвсем определени изводи ако се досетеше да разпита бармана като мен.

Пробудих доста преди разсъмване; здрачът бавно бе започнал да посивява и въздухът беше студен. Храстите изглеждаха черни на фона на сивата пустиня… небето бледнееше, само няколко от най-упоритите звезди можеха да се видят. Докато изпия кафето и те се предадоха и аз възседнах коня. Бък енергично пристъпваше на място, изгарящ от желание да препусне към дома; отклоних се от пътя и потеглих към клисурата която следваше пътя, но се намираше на половин миля от него. Морган Парк щеше да се движи по същия път. Не исках по никакъв начин да му давам да разбере че съм бил в Силвър Рийф.

Не се чуваше никакъв звук освен чаткането на подковите на коня и поскърцването на обшитото с кожа седло. Черните храсти постепенно позеленяваха, последните звезди се стопиха върху небето, и гигантските пукнатини изпъкнаха ярко под утринната светлина. Огромни скални образувания бяха разпръснати навсякъде из околността и само тук-там можеха да се зърнат отделни ивици съсухрена трева.

По едно време се извърнах и погледнах към пътя. Слабо облаче прах се движеше бавно напред… някакъв конник.

Дали не беше Морган Парк?

Нищо чудно… и можеше да е видял оставените от мен следи.

Глава дванадесета

На няколко пъти дръпвах поводите на коня и и се извръщах към пътя. Онова самотно облаче прах продължаваше със същата скорост като моята, но аз сериозно се съмнявах дали конникът имаше представа за присъствието ми.

По моя път прахът почти отсъстваше. Пътят ни криволичеше, изкачваше се и се спускаше, а зад нас остана скалистото лице на планината. Сред това обкръжение другият трудно можеше да ме забележи, но въпреки това се придържах по дъното на клисурата.

Склоновете ставаха все по-стръмни и по-високи, без пукнатини или проходи. В подножието им се бяха струпали купища отломъци, скални парчета от ерозирал пясъчник. По обед направих лагер в едно малко оазисче с няколко дървета. Отникъде не долиташе и най-малкият звук… Забих колчето в тревата и вързах коня. Седнах в тревата и се отпуснах, дъвчейки парче говежда пастърма.

Опитах се да си съставя някакъв план както си почивах до водата. Ако Парк действително заговорничеше срещу Макларън, аз бях длъжен да го предупредя, но той едва ли щеше да ме послуша. Нито пък Мойра… тя познаваше Морган Парк от доста време, докато аз бях новодошъл любител на острите конфликти. Ако им изтърсех такава история неподкрепена от никакви доказателства, това щеше по-скоро да навреди, отколкото да допринесе някаква полза.

Но Канавал… Канавал беше разумен човек, който щеше да ме изслуша.

Разбира се, не беше длъжен да ми повярва, но поне щеше да стане по-предпазлив и да си има едно наум, защото той по природа беше предпазлив, и като повечето стрелци, не се доверяваше никому ей-така.

Трябваше да го предупредя за бандата на Слейд.

На връщане в Котънууд Уош и Ту-Бар първи ме посрещна вятърът който шепнеше в листата на канадските тополи и караше тревата да танцува. Толкова беше хубаво човек да се прибере у дома; под седлото усещах нетърпението на коня ми което премина в тръс въпреки силната му умора от дългия път.

Мълвейни пристъпи на открито тъкмо когато преминавах покрай скалата, където бях изчаквал през онзи ден, който сега ми изглеждаше като нещо безкрайно далечно, денят, в който за пръв път бях видял стария Бол и го бях изчакал да се приближи.

— Има ли някакви проблеми? — запитах го аз.

— Не… само няколко мъже направиха опит да ме заобиколят, но не им хареса звукът който издаваше спенсъра ми. — Той се обърна към колибата. — На масата има манджа.

Домъкнах седлото от коня и се огледах. Мълвейни не беше изоставил работата докато ме нямаше, а свършеното от него беше за двама души. Той беше добър мъж, този Мълвейни, и аз бях задължен на Кати О’Хара загдето ми го беше изпратила.

— Как мина в Силвър Рийф?

— Убиха един човек.

— Внимавай, момчето ми. Смъртните случаи нещо много зачестиха тия дни.

Разказах му цялата история докато завързвах коня за колчето, без да скривам нищо, а той ме слушаше без да отделя погледа си от мен. Той беше добър мъж и аз уважавах мнението му.

— Правилно — одобри той решението ми. — Най-добре ще е да разговаряш с Канавал.

Извърнах се от корала и се загледах по дължината на Котънууд в белочелите крави и биволи които кротко си пасяха там; погледът ми не отмина и водата която течеше по канала за напояване на зеленчуковата градина която си бяхме насадили. Нещата наистина бяха започнали да придобиват плът и кръв. Аз не сънувах. Вече пусках корени.

Мълвейни не откъсна погледа си от мен докато се хранехме, седнали далеч от огъня и зад стена за да не ни изненада някой изстрел.

— Ти си много уморен — обади се той по едно време. Беше си запалил лулата и пушеше спокойно. — Ще отвърнеш ли на предизвикателството на Морган Парк?

— Разбира се.

— Много е як, момчето ми. Виждал съм го да повдига бъчонка с бира с изпънати ръце право пред себе си.

Не беше необходимо да им го обяснява, защото бях опитал силата на юмрука му. Но как щеше да реагира Морган Парк към мъж, който можеше да му е равностоен съперник? Мъж, който нямаше да е толкова лесно да пребие. Считах, че такива едри мъже рядко им се налагаше да доказват силата си. Техният ръст е едно огромно психологическо преимущество и повечето мъже благоразумно биха се отказали да влизат в стълкновение. Дали имаше богат опит от такива двубои? Или всеки път се беше справял по най-лесния начин, чрез блъфиране?

— Боксирал ли си се, Мълвейни? Нали ми каза, че си бил борец, корнуелски стил.

— Че има ли ирландец, който да не е играл бокс? Ако търсиш спаринг-партньор, по-добър от мен няма да намериш. Ако знаеш само колко ме сърбят ръцете пак да вържа ръкавиците.

Последва една спокойно седмица в Ту-Бар, изпълнена не само с работа, но и с ежедневни тренировъчни боксови срещи. Понякога обаче и двамата се разгорещявахме, а Мълвейни беше напорист, с голям хъс и мощен в клинчовете. На седмия ден направихме пълни тридесет минути без почивка; почти напълно бях възстановил силата си, а хълбокът изобщо не го усещах.

Щях да предоставя на Морган да избере начина, по който да разрешим спора си. Бях израснал сред потоци от кервани и корали с животни. Никога не оставях магарето си в калта. След десетото ни занимание с кожените кълба Мълвейни смъкна ръкавиците си.

— Добре си заякнал, момчето ми! Тоя последният удар наистина изобщо не видях откъде дойде, но ме разтърси чак до петите!

— Благодаря ти… Утре потеглям за града.

— Да се биеш с него ли?

— Да видя Мойра, да попълня запасите ни от хранителни продукти, и да поговоря с Канавал. Нещо много се бави. Вече взех да си мисля какво ли не.

На втория ден след завръщането ми от Силвър Рий две от момчетата на Бенарас се бяха отбили за малко при нас на път за града и аз бях проводил бележка по тях за Канавал, с уговорката да му я предадат лично. Нямах представа какво ли може да се е случило оттогава или какво може да си е помислил Канавал. А това вече ме тревожеше, и то много. Канавал можеше да се погрижи за себе си, но дали Макларън беше способен на това?

В бележката си му бях написал, че има заговор срещу Макларън. Не бях посмял да му обяснявам с подробности.

— А що се отнася до Морган Парк — казах аз на Мълвейни, — искам той да побеснее. Да загуби самообладание преди преди да започнем боя.

— Това ще помогне… но трябва да бъдеш много внимателен, момчето ми.

Хатън Поинт си кротуваше под обедното слънце докато конят ми чаткаше с копитата по улицата. Напоих го и тръгнах към салона. Имах нужда не толкова от питие, колкото от малко приказка. Трябваха ми новини.

Заварих Кий Чейпин вътре и както винаги се зачудих какво представляваше този човек. На чия страна беше застанал? Какво искаше?

— Славата ти се носи навсякъде, — обади се той.

— Всичко, което искам в този живот, е едно ранчо.

— Убили са Лайъл… в Силвър Рийф.

Очите му ме обходиха замислено и изучаващо, но не ми зададе никакви въпроси.

Повдигнах рамене.

— Нали знаеш поговорката, че който нож вади…

— Шерифът им нещо много се амбицирал да разкрие убийството и започнал здраво разследване.

Пропуснах го покрай ушите си и зададох въпроса, който ме интересуваше.

— Първият път, когато се появих в града, ти ми каза, че хората тук всички са се самоопределили на нечия страна. На коя страна си самият ти?

Той се поколеба, преди да ми отговори; повъртя чашата между пръстите си.

— Откакто ти дойде в града, вече ми е трудно да кажа. Срещу хората на Пайндър съм защото те обикновено са хора извън закона.

— А Макларън?

— Упорит, и много вироглав. Но понякога може да бъде вразумен. Има преувеличена представа за собствената си правота.

— А Морган Парк?

Той ме изгледа остро, после хвърли поглед към вратата. Намръщи се.

— За Морган се говори, че вижда нещата като Макларън… не вярваш ли?

— Не… впрочем това може и да е вярно, но само когато е в негов интерес. Морган Парк е готов на всичко, само и само да има полза от цялата работа. Ще застане на страната на този, който му плати най-добре.

При тези мои думи Чейпин остана мълчалив, и видях, че беше разтревожен от чутото, макар че не ми беше ясно защо. Той беше приятел на Макларън, доколкото знаех, но също така беше и дружелюбно разположен и към Морган Парк.

— Виж, Чейпин — приведох се аз към него, — ти си пресата тук. Виждал съм и градове доста по-закоравели от този, но всички до един бяха укротени. Разбира се, законът и редът не се налагат с благи поучения, а с бой, и те го разбраха. А ти повече от всеки друг тук имаш възможността да поведеш една такава битка. А аз ще ти помогна с всичко, което мога.

— Готов си да се откажеш дори и от личната си война ли?

— Каква война? Един мирен старец държеше ранчо представляващо лакома плячка за две големи банди. И те се опитаха да му го отнемат. Но не успяха. Той ми завеща ранчото си. Ако защитата на частната собственост означава война, тогава се приготви за продължителна битка.

— Можеш да го продадеш.

— Не… — Вдигнах шапката си от масата и се приготвих да тръгвам. — Твоята работа ще бъде да се занимаеш с мотивите скрити зад всичко това. Как е започвала тази война? Защо не се заровиш в миналото на някои от хората тук? При това нямам предвид Макларън или Пайндър.

— Още не ти е минало с Морган.

Изправих се и нахлупих шапката на главата си.

— Да си чувал някога за един адвокат от Силвър Рийф на име Букър?

— Той е един ненадминат негодник.

— Задай си въпроса защо Морган Парк се среща тайно с него. А когато видиш юнаците на Слейд в града, запитай се защо са тук.

Изгледа ме с вече сериозно разтревожени очи, и тогава се обърнах и излязох от салона.

Мойра отсъстваше от града, така че насочих коня към Бокс М.

Първият човек, който видях в двора на ранчото, беше един кравар с бинтован крак. Той трепна, но след като проумя, че нямаше под ръка револвер, седна внимателно обратно на мястото си.

— Здравей… трябва да ти кажа, че идвам на гости, а не да си търся неприятности. — Ухилих му се. — Не ти се сърдя.

— Ти не ми се сърдиш? А какво да кажа аз? За малко не ми откъсна крака!

— Следващият път много-много не го размятай. Пък и какво толкова си се разциврил? Не си свършил работа и за един напръстник откакто те раних. Само си седиш по цял ден на задника и оплакваш крака си!

Някой зад мен се изкикоти и аз се извърнах в седлото си. Беше Канавал.

— Направил го е, за да има оправдание да не работи, Бренан.

— Оправдание? — Раненият скочи на здравия си крак с алено от гняв лице. После изведнъж видя, че и двамата с Канавал се смеем, и закуцука настрани.

Канавал се обърна към мен. Извади торбичката си с тютюн и започна да си свива цигара.

— За какво си дошъл, Бренан?

— Искам да поухажвам малко… имаш ли нещо против?

— Това не ми влиза в работата. Само че на Руд това може да не се хареса и може да ми нареди да те изгоня.

— Кажеш ли ми да си тръгна, веднага потеглям. Само искам да уточня едно нещо. Ако Парк е тук, дръж го далеч от мен. Още не съм готов да се срещна с него, а когато наистина стана готов, бих предпочел това да не става пред очите й.

— Разбирам те напълно. — Очите му весело примигнаха и той ме изгледа леко развеселен. — Само че смятам, че грешиш, като искаш да лишиш Мойра от тази гледка. Смятам, че може да я хареса.

Смъкнах се от коня и разхлабих малко седлото, след което завързах коня за оградата на корала. Канавал застана до мен наблюдавайки ме.

— Момчетата на Бенарас идваха тук.

— Предадоха ли ти писмото ми?

Той изведнъж застана нащрек и заинтригуван.

— Да… получих го. Защо ще им е на Слейд да идват тук? На кой ще му е притрябвало да убива Руд Макларън?

— Поблъскай си малко главата… може би някой иска да си мъртъв, като по този начин Руд остане сам.

Той не ми вярваше. Виждах го и това беше голяма изненада за мен. Дали Канавал знаеше нещо, което ми беше неизвестно? Или нещо се беше случило след предупреждението ми?

На стъпалата спрях и се обърнах назад.

— Същият този юнак има планове да ме запази за десерт… като ми оказва особено внимание.

Той остана зад мен с цигара в ръка, а аз почуках на вратата. Отвътре се раздаде глас от който кръвта ми закипя. Това беше глас, към който нямаше да остана равнодушен и до смъртта си. Глас, на който никога нямаше да се наситя.

Влязох и за миг изображението ми застина до нейното върху огледалото пред което беше застанала. Тя ме съзря и в миг се обърна.

Стояхме така и се гледахме. Висок, загорял млад мъж с широки плещи в тъмносиня риза, черна копринена кърпа около врата, черни джинси, и два кобура с револвери с дръжки от орехово дърво; Мойра в морскозелена рокля, ефирна, в разцвета си, момиче с чудна шия и рамене, с меки устни…

— Мат! Не трябваше да идваш тук! Татко ще…

— Все ще трябва да свикне един ден, и колкото скоро, толкова по-добре.

— Говориш глупости!

Устните й го изрекоха, но очите й не считаха думите ми за глупави. Макар че точно в тази минута, когато изглеждаше като богиня, и отвсякъде заобиколена от разкош и богатство, това можеше да прозвучи глупаво дори и на мен.

— По-добре започвай да си купуваш чеиза. Поне година или две още няма да имам толкова пари, за да…

— Мат, — очите й излъчваха трескава молба, — по-добре си тръгвай, защото очаквам Морган.

Улових я за ръцете.

— Не се тревожи, Мойра. Обещах на Канавал да не създавам никакви неприятности и ще изпълня обещанието си.

Тя не беше много убедена в това и се опита да спори, но на мен в ума ми се въртеше единствено преклонението пред нейната красота. Разтревожена и малко ядосана, с чудната си оголена шия, тя можеше да докара всеки мъж до полуда.

— Мат! — Гневът й вече се бе разраснал и тя беше малко уплашена от мисълта, че Морган Парк всеки момент може да се появи. — Ти дори не ме слушаш! И не ме гледай така!

— А как искаш един мъж да гледа една жена?

В този момент тя се предаде и ние влязохме навътре. Всекидневната беше комфортно обзаведена, но не по онзи претрупан и безвкусен маниер на градовете от източните щати. Руд Макларън очевидно беше човек, който обичаше комфорта, и беше отгледал дъщеря, която можеше да превърне всяка къща в красота даже и в тази сурова земя.

— Мат… как си? Искам да кажа, как са раните ти? Добре ли си?

— Не съвсем… но далеч по-добре оттогава.

Седнахме и за пръв път тя изглежда се чувстваше малко неудобно, и упорито избягваше погледа ми.

— Къде беше преди да дойдеш тук, Мат? Канавал каза, че си бил маршал на Мобити някога.

— За много кратко време.

Разказах й за онези дни, и после нещо за останалото време, за дългите нощи езда, за разтеглените на мили стада, за бизоните, за кръчмите по границата. За онези дни в Сонора когато работех за една мексиканска хасиенда, и за рудните проучвания в Баха Калифорния, за развалините на старите мисии, и за още много неща.

Тя полека забравяше къде се намираме и аз й разказвах за нестихващия вятър в огромния океан на прерията на изток от Скалистите планини, как се разлюлява тревата на мощни вълни подобно на море. За дивите крясъци на команските атаки… и за нощите под звездите, самотните нощи, когато дълго време лежах буден, копнеещ да дойде в мрака тя, единствената, да я прилаская, и тя мен да приласкае.

Ние се срещахме тогава както мъж и жена трябва да се срещат, когато светът и времето застават разделени и не остава нищо друго, освен среща на двама души, две създания от плът и кръв, и докосването на ръцете в ленивите часове.

И тогава в безмълвието се разнесе тропот на копита в двора; два коня се приближаваха към къщата.

Два коня… с двама ездачи.

Глава тринадесета

Мойра бързо се изправи с разпиляни кичури черна коса по врата си; ситни капчици пот бе избила по горната й устна, защото денят беше много горещ.

— Мат, това е татко. По-добре да тръгваш.

Тя беше пристъпила до мени и аз я улових за ръцете, като я притеглих към мен. Тя понечи да се дръпне, но я хванах за брадичката и извих лицето й към мен. Тя беше уплашена и се опита да се дръпне назад, но не много упорито. Очите й внезапно станаха широки и тъмни… и тогава я целунах.

За миг останахме притиснати заедно и след това тя рязко се дръпна. Остана така няколко секунди, безмълвна, и после изведнъж пристъпи към мен и бързо ме целуна отново. Останахме така докато чухме стъпките отвън.

Разделихме се миг преди Руд Макларън и Морган Парк да влязат през вратата.

Парк ни зърна и нещо в държането на Мойра трябва да му беше подсказало представата какво беше станало преди малко. Лицето му потъмня от гняв и той тръгна към мен.

— Изчезвай оттук! Изчезвай, казвам ти! — изхърка той с дрезгав глас.

Погледнах през рамото му към Макларън.

— Мислех, че това е твоят дом, Руд.

— Достатъчно, Морган! — На Макларън не му се понрави присъствието ми тук, но още по-малко му допадаше представата Морган да издава команди в дома му. — Тук аз казвам кой да остава и кой не.

Лицето на Морган Парк се изкриви още повече. Беше готов на всичко, но точно преди да отвори уста, Канавал пристъпи в стаята зад гърба му.

— Шефе, Бренан каза, че той само идва на гости, не търси никакви неприятности. Каза, че ще си тръгне веднага щом му кажа, и че няма никакви намерения да се заяжда с Парк.

Мойра се намеси бързо.

— Татко, мистър Бренан е мой гост. Когато настане времето за тръгване, той ще си отиде. А дотогава искам да остане.

— Не го искам у дома! — заяви гневно Макларън. — Проклет да си, Бренан! Имаш смелостта да стъпиш в къщата ми след като стреля по моите хора, открадна ми от участъка който ми принадлежи по право, и прогони кравите ми от Котънууд!

— Между нас няма различия, които да не можем да разрешим по мирен път — уверих го спокойно аз. — Никога не съм желаел каквото и да било препирни с теб и считам, че можем да се разберем.

Това охлади гнева му. Той беше още напушен, готов всеки момент да избухне, но първоначалната му пара вече я нямаше. И точно в този момент усетих какво представляваше з действителност Руд Макларън. Него не го вълнуваха толкова много земята и имотът, колкото желанието да бъде прочут като най-крупният земевладелец в цялата страна. Той просто не познаваше друг начин да завоюва уважение и възхищение освен чрез силата и богатството.

Проумяването на тази истина ми даде онова оръжие, от което толкова много се нуждаех. Имах голяма нужда от мир, и то мир специално с Макларън. А той беше само на една ръка разстояние, ако успеех да намеря необходимите думи.

— Днес говорих с Чейпин. Този сблъсък може да бъде прекратен единствено когато начело застане най-подходящият човек. И аз мисля, че именно ти си този човек, Макларън.

Той ме слушаше и това, което чуваха ушите му, му харесваше много. Той охотно се виждаше в ролята си на миротворец. Освен това той беше и пресметлив човек и не можеше да не си дава сметка, че тази война му струваше хора, добитък, пари. Когато хората му се биеха или обикаляха околностите, те не можеха да се грижат за добитъка му.

— Ти си влиятелният човек тук. Направиш ли тази стъпка, и другите ще те последват.

— Не и Пайндърс. Ти уби Роли, и те няма да се примирят докато не те видят мъртъв. А и освен това той ме ненавижда, мен и всичко онова, което за мен е свято.

Морган Парк внезапно се заслуша с внимание в разговора ни. Едва ли някога беше очаквал ние двамата с Макларън да се сближим толкова, че да разговаряме приятелски. Успеехме ли да стигнем до споразумение, щяхме да осуетим всичките му планове.

— Ако Пайндър се опитат да продължат войната — предположих аз, — тогава ще се окажат извън закона. Ще загубят абсолютно всякакъв авторитет в очите на всички. Освен това, ако войната не приключи, тук ще се стекат крадци на добитък от цялата страна, за да се възползват от хаоса и ще крадат масово животни без да се съобразяват кое на кого е.

Мойра ме слушаше силно изненадана, и бих казал, с респект. Моите собствени инстинкти винаги ме бяха призовавали на бой, но аз винаги бях преценявал безполезността от него. Успеехме ли да си уредим взаимоотношенията мирно и цивилизовано, Пайндър щяха да се видят принудени да свият платната. Неизвестната карта в колодата обаче беше Морган Парк. Ако, както аз считах, той имаше причина да желае продължаването на сблъсъка за да осъществи плановете си, то тогава прекратяването на враждата щеше да нанесе смъртен удар на замислите му с Букър.

Руд наистина беше впечатлен от думите ми, това беше очевидно и за Мойра и за Морган Парк, както и за мен. Макларън замислено разтри челюстта си, изправен пред желязната логика на ситуацията така, както му я бях представил.

Руд Макларън беше внимателен и пресметлив човек, който беше дошъл отдавна тук, беше работил упорито и планирал добре. Едва през последните няколко години бе успял да се сдобие с влияние и власт. Но той не можеше да не проумее, че повечето от съседите му гледаха на него с безразличие. И тъй като той не будеше интерес у окръжаващите го, беше повече от очевидно, че възможността да стане широко известен го изкушаваше много.

Парк внезапно се намеси.

— Не се хващай на тия приказки, Руд. Бренан го изкарва всичко по мед и масло, но той си има нещо наум. Какво планове крои? Какво прикрива той?

Мойра бурно запротестира.

— Морган! Изненадана съм от теб! Мат е искрен, и ти го знаеш много добре.

— Не знам нищо такова. И въпреки това, ти защитаваш този… този убиец.

Той не откъсна погледа си от мен докато произнасяше думите си, сякаш предизвиквайки ме да му възразя. Беше ми ясно, че само търсеше повод да се счепка с мен. А едно сбиване щеше да разруши всичко постигнато от мен до този момент.

И тогава изведнъж ми хрумна как да постъпя в този момент. И го направих, макар и не без колебание.

— Убивал съм, но никога не съм застрелвал човек без оръжие. Мъж, който би бил безпомощен срещу мен във всеки случай.

Сега аз на свой ред не откъсвах погледа си от него докато произнесох думите и нещо трепна в очите му; мярна се израз който до този момент не бях виждал. Убедих се, че присъдата ми в очите му не подлежеше на обжалване. Морган Парк щеше да се възползва и от най-малката възможност да я произнесе.

Бях имал предвид Д’Арси… защото бях стрелял напосоки в мрака единствено допускайки, че той е бил убит.

Но това беше нещо повече от изстрел напосоки. Д’Арси е бил човек който никога не би пропуснал да благодари на домакините си за гостоприемството им. Никога не би си тръгнал без да се сбогува с тях. А нещо му беше попречило да го стори. Но аз не разполагах с никакви доказателства. Само това мъгляво предположение, и фактът, че Д’Арси бе изчезнал много скоро след като Морган Парк бе проявил внезапен интерес към него.

Веднъж вече потеглил по този път, нямах никакво намерение да се връщам или спирам. Възнамерявах да направя всичко възможно, за да накарам Руд Макларън да се замисли.

— Не става въпрос само за крадците на добитък — продължих аз, — но и за онези, които кроят други планове също така, планове, осъществими само в случай че войната продължи.

Лицето на Морган Парк застина неподвижно. В действителност не ми беше известно почти нищо, но въпреки това бях успял да докосна някой негов оголен нерв, и той внезапно се разтревожи. Ако моето предположение беше правилно, то той сега вече беше наясно, че аз знаех нещо, и отсега нататък щеше да ме подозира, че крия далеч повече от онова, което споделях пред него.

— Ще обмисля предложението ти — изрече накрая Макларън. — Не мога да взема веднага решение.

— Разбира се. — Обърнах се към мойра и я улових за ръката. — А сега ви моля да ни извините.

Тръгнахме към вратата и гневът на Морган Парк изведнъж избухна. Той рязко тръгна напред с алено лице. Бутнах Мойра настрани и застанах готов пред него.

— Спрете!

Канавал се вмъкна между двама ни спирайки хода на Морган Парк.

— Край, Парк. Тук няма да има никакви престрелки.

— Какво има? Да не би Бренан да се нуждае от бавачка?

— Не. — Канавал беше много напрегнат. — Бренан ми обеща, че няма да създава никакви неприятности, и аз не ще ти позволя да го провокираш.

Настъпи тишина и Мойра пристъпи до мен. Нямах представа какво можех да очаквам от Морган Парк, но бях нащрек за всичко. Никога до този момент не бях изпитвал по-силно желание да размажа нечие лице или да застрелям някого повече от човека застанал пред мен. Пред очите ми беше как ме беше възседнал на земята и ме налагаше с гигантските си юмруци.

— Бренан — проговори изведнъж Макларън, — нямам причина да те обичам, но ти говориш прямо, и си гост на дъщеря ми. Остани толкова, колкото искаш.

По-късно щях да проумея, че точно в този момент Парк бе взел своето решение. За него повече нямаше друга алтернатива. Той се отдръпна и видимо се отпусна, без да каже нито дума повече.

Мойра ме съпроводи до коня ми. Беше силно разтревожена.

— Той вече ти е смъртен враг, Мат. Съжалявам, че стана така.

— Той вече беше мой враг. А това, че е смъртен, мога и сам да се досетя. Мисля, че един твой приятел скоро го е разбрал.

Тя вдигна бързо очи с вече съвсем ясно изписан страх в тях.

— Не те разбирам.

— Да ти е оставял Д’Арси прощална бележка?

— Не… но какво общо може да има това с…

— Не е ли малко странно? Бих предположил, че мъж с неговото възпитание не би могъл да пропусне нещо толкова естествено.

Сигурен бях, че подобна мисъл е преминавала и през нейната глава. Бях го усетил още първия път когато бях споменал този друг приятел. Беше напълно необяснимо как може мъж като Д’Арси да си тръгне така внезапно без предизвестие.

Останахме безмълвни няколко минути; не се нуждаехме от думи. Сърцата ни биеха заедно, кръвта ни пулсираше общо, един и същ вятър галеше нежно лицата ни.

— Това ще премине — казах аз — както ще отмине и нощта, и когато всичко свърши, аз ще те отведа в Котънууд Уош.

— Странен човек си ти, Мат. Изглеждаш като някой съвсем обикновен фермер, но говориш с език на образован човек.

— На времето ми се случи да прочета една книга, да не бяха и две — ухилих й се аз. — А колкото се отнася за фермерите, не се оставяй външният им вид да те заблуди.

Стегнах подпръга и завъртя коня да го възседна.

— Денят, в който пристигнах в Хатън Поинт и те видях, аз разбрах, че ще остана завинаги тук. Защо всъщност скита един мъж? Само защото търси нещо. Пари, дом, жена.

Нощта се бе спуснала от планините, предвождайки батальоните си от сенки под дърветата и в пазвите на сградите, простирайки се да обгърне и ранчото в обятията си. Появиха се и първите звезди.

Приведох се от коня и улових Мойра за ръката, като я дръпнах към мен, и кракът й стъпа на стремето. Дъхът й секна в мига в който я притеглих в обятията си, после се съвзе бързо, и устните й леко се разтвориха когато я стиснах в прегръдката си. Усетих топлото й тяло да се отпуска в моето, а устните й затърсиха, настойчиво и страстно моите. Зарових пръсти в косите й цялото чакане, всичкият сблъсък, всичките ни тревоги се разтвориха в нищото.

Изведнъж тя рязко се дръпна, изплашена и възбудена едновременно, а гърдите й бурно се вдигаха и спускаха сякаш се мъчеше да се овладее.

— Това не е хубаво, Мат! Ние сме прекалено… прекалено буйни! Трябва да бъдем малко по-разумни.

Изсмях се при тия думи изпълнен целият от соковете на живота, стиснал в прегръдките си любимата жена в ранната нощ.

— Ти не си точно от най-разумните.

— Аз ли? — Тя сякаш се поколеба. — Добре, така да е. Никой от двама ни не е достатъчно разумен.

— А трябва ли да бъдем?

В този момент дочухме някой да идва откъм къщата, и леко да подсвирва. Нечии ботуши заскърцаха върху чакълестата пътека и аз бързо пуснах Мойра на земята.

Беше Канавал.

— По-добре да тръгваш… Морган Парк ще излезе всеки момент. Не искам патаклами.

Улових поводите на коня.

— Вече ме няма.

— Ти наистина ли беше искрен одеве, когато разправяше онези неща? За мира и всичко останало?

— Какво можем да спечелим от битките?

Канавал се извърна към Мойра.

— Ще ме оставиш ли да си поговорим само двамата с Бренан? Трябва да му съобщя нещо.

Канавал я изчака да се прибере в къщата и после се извърна към мен.

— Напомня ми за майка й.

Изгледах го изненадан.

— Познавал си майка й?

— Тя беше моя сестра.

— Но… Мойра знае ли?

— На времето Руд и аз яздехме заедно. Бях много бърз с револвера и убих един човек с прекалено много роднини, така че се наложи да напусна областта където живеехме. Руд се ожени за сестра ми след като аз се махнах, и от време на време поддържахме връзка. После му потрябва помощ срещу крадците на добитък и ме повика. Убеди ме да остана при него. — Той се поколеба, но после добави. — Мойра не знае за това.

Замълчахме и двамата, заслушани в нощта, както само мъже като нас можеха да го правят. Сега вече разбрах, че Канавал ме одобряваше, защото в противен случай никога не би споделил това с мен.

Глава четиринадесета

Минаваше полунощ когато накрая си тръгнах от Бокс М, като изоставих главния път и потеглих напряко през местността към устието на Джипсъм Каньон.

Преди тръгване бяха разказал на Канавал чутото за бандата на Слейд, и той го беше изслушал без да коментира. Нямаше как да разбера дали ми беше повярвал, но поне го бях предупредил. И двамата знаехме всичко, което беше известно за Слейд. Той беше наемен убиец, един студенокръвен и ефикасен стрелец.

През нощта има някаква магия в пустинята. Докато човек не я усети застанал сам по средата й, той няма представа какво вълнуващо изживяване е това. Всичко е застинало и замряло, а звездите слизат по-близко от всяко друго място на земята.

Яздех бавно, с постоянен ритъм, без да бързам, като се наслаждавах на хладината която предлагаше нощта, припомняйки си момичето с което се бях разделил само преди няколко часа, Мойра.

Мълвейни ме чакаше.

— Познавам походката коня си. — Той кимна към хълмовете. — Нещо много е спокойно там.

Влязохме вътре и си легнахме, но някъде през нощта бях пробуден от гърмежа на изстрел. Мълвейни спеше шумно, така че реших да не го будя, още повече, че не бях и сигурен дали не ми се е счуло. Дали наистина се беше стреляло? Или го бях сънувал? Всичко беше спокойно, и след като се вслушвах няколко минути в нощта, отново се върнах сред топлите завивки; не изпитвах особено желание разглеждам местността нощем.

Сутринта споменах за случая на Мълвейни.

— Стана ли?

— Да, но не чух нищо. Може да е било някое от момчетата на Бенарас. Понякога ловуват наблизо нощем.

Два часа по-късно обаче вече знаех, че греша. Потокът Мейвърик лежеше в ничията земя където граничеха участъците на Бокс М и Ту-Бар. Често бях наобикалял мястото, защото от едната страна на потока имаше мочурище и два пъти ми се беше налагало да оправям течението му.

Утрото ме посрещна чисто и студено докато се издигах нагоре по склона. От другата страна на потока съзрях самотен кон без ездач.

Стоеше с приведена глава; това изведнъж ме разтревожи и аз пришпорих коня си.

Като се приближих видях на земята до него някаква безформена купчина. Купчината се окажа мъж, мъртъв. Още преди да преобърна тялото с лицето нагоре вече знаех кой е. Руд Макларън.

Беше прострелян с два куршума в тила.

Лежеше проснат по лице, едното коляно прегънато, с ръце прострени напред в пясъка. Коланът му с револвера беше закопчан. Руд Макларън беше прострелян два пъти отзад без всякакво предупреждение.

След този кратък оглед аз се отдръпнах, извадих пушката от калъфа и стрелях бързо три пъти във въздуха; сигнал за Мълвейни.

Лицето му стана по-бяло и от сняг като видя кой е убитият.

— Това означава големи неприятности, момчето ми. В околността го уважаваха много. Някой ще увисне на въжето заради това.

— Пипни го, Мълвейни. Студен е. Значи това е бил изстрелът, който съм чул снощи.

Мълвейни кимна.

— Ще трябва да измислиш някаква история, Мат. — Това беше първият път, когато се обръщаше към мен с малкото ми име. — Това ще разбуни духовете.

Нямах и най-малкото съмнение, както и не беше необходимо да ме убеждава, че аз бях най-логичният извършител.

— Никакви истории. Ще им кажа самата истина.

— Ще те обесят. Той е намерен на територията на участъка ти, а всички знаят, че сте във вражда.

Стоях над тялото, а в ушите ми звънеше предупреждението на Мълвейни. Ситуацията, в която бях изпаднал, ми беше ясна повече от стъкло. Не ми беше ясно само какво беше търсил тук Макларън посред нощ. И кой е бил с него.

Някой толкова много е желаел смъртта му, че го е примамил тук под някакъв претекст, след което го е прострелял в гръб. Макларън не беше любител на среднощните разходки. Бях си тръгнал от ранчото в доста късен час, а той си беше останал там. Но и Морган Парк също.

Утрото беше студено, започваше да прехвърча дъжд. Мълвейни потегли към Бокс М да съобщи на Канавал за убийството. Канавал после щеше да извести и Мойра. Дори и не ми се мислеше за това.

За мой късмет Джоли Бенарас се появи в Уош и аз го изпратих в града да съобщи на шерифа и Чейпин за убийството.

След като потеглиха и аз се метнах на коня и обходих околността, като внимавах да не стъпча някакви следи. Конят беше оставил множество отпечатъци от копитата си през нощта и на това място пясъкът беше целият разровен; беше невъзможно да се различат каквито и да били следи. Имаше едно нещо, което ме озадачаваше много. Аз бях чул само един изстрел, но по тялото имаше следи от два изстрела. Приклекнах до трупа и огледах внимателно раните. Само от едната рана беше текло кръв, което правеше картината още по-загадъчна.

Други следи не можах да открия. Всичко беше разровено и размесено, и понеже почвата беше силно песъчлива, картината ставаше абсолютна неузнаваема.

Върнах се при тялото когато видях група конници да приближават. Най-близкият беше Канавал, а до него яздеше Мойра. Другите трима бяха говедари от Бокс М. Достатъчен ми беше само един поглед, за да прочета по лицата им присъдата си; едва ли някой от тях изпитваше дори и грам съмнение, че аз бях застрелял господаря им.

Канавал ме изгледа със студен и изучаващ поглед. Мойра скочи от коня и се хвърли върху тялото на баща си. Не даде дори и признак да е забелязала присъствието ми.

— Много лошо, Канавал. Мисля, че чух изстрела.

— Изстрела?

— Само един… а той е бил прострелян два пъти.

Никой не пророни и дума, но всички бяха вперили погледи в мен. Очакваха ме да почна да се оправдавам.

— Кога потегли от ранчото?

— Никой всъщност не знае точния час. — Канавал седеше напрегнат в седлото си и аз разбрах, че той се опитва да прецени как да се държи с мен. — Той си легна след като ти си тръгна; трябва да е било някъде около два часа. Може и по-късно.

— Изстрелът, който чух, беше някъде около четири.

Конниците от Бокс М се бяха придвижили напред, сякаш съвсем непреднамерено, като ми отрязваха всякаква възможност за бягство. Зад мен оставаха потокът, мочурището, и една издадена от земята скала. А пред мен се беше образувал полукръг от конници.

Това бяха мъже, които яздеха подир добитъка, мъже лоялни, верни до смърт, и напълно безжалостни когато се налагаше. Предната нощ ги бях накарал да се замислят доста, сега обаче ситуацията им сочеше с показалец към мен.

— Кой беше с него когато го видя за последно снощи?

— Беше сам. А ако си мислиш за Морган Парк, забрави го по-добре. Той си тръгна веднага след теб.

Том Фокс, един слаб и висок със сурово лице мъж от Бокс М, измъкна въжето от седлото си.

— Какво чакате още, момчета? Ето го нашият човек.

— Фокс, доколкото знам, ти си умен мъж, така че не хвърляй ласото си прибързано. Не съм убил Руд Макларън, и нямам никаква причина да го направя. Снощи си поговорихме мирно и кротко и се разделихме съвсем нормално.

Фокс изви глава към Канавал.

— Вярно ли е това?

— Да, но после Руд промени мнението си.

— Какво?

Не можех да повярвам на ушите си, но знаех, че Канавал нямаше да ме излъже. Самият аз знаех добре, че бяха успял само наполовина да го завоювам за каузата си. Но въпреки това не можех да си представя как можеше да промени толкова бързо мнението си.

— Добре, дори и така да е било, как бих могъл да знам за това?

— Ти не би могъл, разбира се — съгласи се Канавал, — освен ако не е станал от леглото и не е препуснал след теб, за да ти го каже. А той беше тъкмо такъв човек… изобщо не мога да си представя друга причина способна да го изкара от леглото по това време на нощта.

Единственото нещо, което си бях повтарял непрекъснато до този момент и което ми беше вдъхвало кураж, беше, че никой нямаше да ме обвини, защото нямах мотив. А ето сега изскачаше съвършеният мотив. Устата ми пресъхна и ръцете ми станах изведнъж ледени… по челото ми изби пот.

Фокс започна да размахва ласото. Опитах се да уловя погледа на Мойра, но тя упорито ме избягваше. Канавал сякаш размишляваше за нещо.

Никой още не беше извадил револвера си, но ласото в ръцете на Фокс можеше да се наниже върху плещите ми по-бързо отколкото дори само да посегна към револвера си, камо ли да стрелям. А дори и да успеех да стрелям, Канавал също щеше да отвърне на изстрела ми. Не знаех дали мога да победя Канавал… а той беше човек, когото не бих искал да убивам.

Фокс придвижи коня си няколко крачки напред, но Мойра го спря с жест.

— Не, Том. Почакай да дойдат и другите мъже от града. Ако той е убил татко, искам да умре, но ще ги изчакаме.

Том неохотно се подчини, и след малко дочухме тропот на множество копита. Появиха се цяла дузина мъже начело с Чейпин.

Той ми хвърли един бърз и разтревожен поглед, после се обърна към Канавал. Управителят на Бокс М му предаде бързо и пестеливо ситуацията.

Двамата с Макларън бяхме разговаряли, бяхме се споразумели спокойно и нормално като разумни хора. После изведнъж Макларън бе размислил. Малко след това беше открит мъртъв, а моя милост бе застанала до тялото му.

Доказателството както го беше представил беше безмилостно и необратимо. Единствено аз бях имал мотива и възможността да го убия, и никой друг.

Гледах лицата им и усетих как стомахът ми се свива. Ти си изправен до стената, Мат Бренан, казах си аз. С теб е свършено, ще увиснеш на въжето заради чуждо престъпление.

Мълвейни още не се беше върнал след като бе известил Бокс М за убийството на Макларън. Никъде нямаше и следа от Джоли Бенарас.

— Бих искал да ви обърна вниманието върху една подробност — изрекох внезапно аз.

Никъде не можах да зърна и следа от дружелюбие сред всички погледи които се обърнаха към мен.

— Чейпин — обърнах се аз към него, — би ли преобърнал Макларън?

Той погледна първо тялото, после отново мен, после скочи от коня и се приближи. Аз вече бях го повдигал от земята, но после пак го бях оставил така, както го бях намерил. Дочух сподавения стон на Мойра когато Чейпин се приведе да обърне тялото. Той го претъркули, после се изправи.

Изгледа ме озадачен. Другите просто чакаха, без разбират какво става.

— Вие ме обвинихте, защото той е тук, на територията на моя участък. Добре, аз ще ви кажа, че той не е бил убит тук. Да виждате някъде по пясъка кръв?

Стреснати всички забиха очи в мястото където лежеше тялото на Макларън. Пясъкът беше разровен, но нямаше и следа от кръв.

— Едната рана е кървяла много и трябва да е останала цяла локва кръв на мястото, където е лежал, като ризата му би трябвала да е прогизнала от кръв. И ако е бил убит тук, пясъкът щеше да прогизне също. Затова ви казвам, че той е убил убит някъде другаде, след което е бил пренесен и захвърлен тук.

— Но защо? — запротестира Чейпин.

— Вие ме подозирате, че аз съм го извършил, нали така? Каква друга причина може да има според вас? И още нещо — добавих аз, — изстрелът, който чух, е бил изстрелян вече в мъртвото му тяло!

— Как разбра това? — запита ме Фокс вече с променени очи.

— Един мъртъв човек не кърви. Огледайте го добре. Всичката кръв е изтекла от само една рана!

Изведнъж се видяхме обградени от още конници. Това бяха Мълвейни и момчетата Бенарас, всичките.

— Ще ви бъдем много благодарни — изрече Джоли, — ако се всички се дръпнете назад. Ние сме приятели на Бренан и не вярваме че той го е направил. А сега се отдръпнете.

Мъжете от Бокс М се поколебаха; това не им се понрави, но ги бяха изненадали отзад и нямаха почти никакъв шанс ако се стигнеше до престрелка.

Най-близките до мен конници се изтеглиха назад. Ситуацията вече се беше променила и аз можех свободно да говоря. Но единствената мисъл в главата ми беше да убедя Мойра, а нямах и най-малката представа как щяха да й подействат думите ми. Лицето й беше засенчено от скръб.

— Има хора, които искат да отстранят Макларън от пътя си. Защо ми е да го премахвам? Аз вече доказах, че мога да защитавам ранчото си… исках само мир.

Още конници се зададоха по пътя и аз разпознах червенокосия с когото веднъж вече бях имал сблъсък. До него яздеше Боди Милър.

Глава петнадесета

Боди Милър вкара коня си във вътрешния кръг и аз видях, че дяволът отново го беше обсебил. Тясното му и жестоко лице изглеждаше по-изострено от всякога; очите му бяха почти бели под периферията на ниско нахлупената му теснопола шапка.

Боди никога не беше се бръснал и светлорусите му косми покриваха челюстта му примесени с няколко по-тъмни кичура. Тези последните около ъгълчетата на устата му придаваха особено порочно изражение.

Той беше един гаден младеж, слаб, с тесни рамене, и дълги костеливи пръсти които никога не застиваха неподвижни.

Той се втренчи в мен, без дори да си направи труда да погледне тялото на Макларън, все едно че го нямаше. Уважавах чувствата вълнуващи в момента Том Фокс, неговото неистово желание да ме унищожи, защото това изразяваше безпределната му преданост към сюзерена му Макларън. Това обаче не се отнасяше за Милър. Той просто гореше от едно единствено чувство — да убива.

— Значи ти си бил, а? Един ден ще ти пръсна черепа.

— Не се бъркай, Боди! — заповяда с рязък глас Канавал, пристъпвайки напред. — Това не те засяга!

Омразата на Милър преливаше от очите му. Никога до този момент не бе приемал с охота заповедите на Канавал, и този път дори и не си направи труда да го скрие.

— Макларън е мъртъв — изрече той грубо. — Може би ти повече няма да си управител. Може би тя ще има нужда от някой по-млад за управител!

Циничната усмивка с която той съпроводи думите си беше повече от красноречива какво се криеше зад тях, и аз внезапно бях обзет от жаждата да убивам, и бях само на миг да го направя. Спря ме студеният и безстрастен глас на Канавал.

— Това ще го реши мис Мойра. — Той се извърна към нея. — Желаете ли да бъде още ваш управител?

Мойра Макларън изправи глава. Никога до този момент не се бях гордял така с някой близък човек, както с нея.

— Разбира се. — Гласът й беше равен и студен. — И първото ви задължение като мой управител ще бъде да изхвърлите Боди Милър.

Милър побеля от гняв, устните му оголиха венците, разкривайки едрите му неравни зъби, но преди още да успее да си отвори устата, аз се намесих.

— Не си отваряй плювалника, Боди. Просто не си го отваряй.

Стоях в спокойното и студено утро под надвисналите оловносиви облаци, заобиколен от група въоръжени мъже, изправен пред трупа на Руд Макларън, готов всеки миг да извадя револвера и да стрелям. Знаех, че трябва да убия този мъж или ще умра, и в този миг не исках да размишлявам повече. Исках да стрелям… веднага.

Злобата в погледа му беше невероятна.

— Двамата с теб все ще се срещнем някой ден — процеди той без да откъсва поглед от мен.

— На твоите услуги, Боди — изрекох аз и преднамерено му обърнах гръб.

Застанах до потока и си свих цигара, като гледах как мъжете качваха тялото на Макларън върху каруцата. Мойра избягваше погледа ми и аз не направих опит да се приближа до нея.

Чейпин и Канавал се бяха отдръпнали на една страна и си говореха тихо; след малко се обърнаха и тръгнаха към мен.

— Ние считаме, че ти си невинен, Бренан. Но имаш ли някаква представа кой може да го е извършил?

— Само, че е бил убит някъде другаде и след това е бил пренесен тук, за да хвърлят подозрението върху мен. И не вярвам да го е сторил Пайндър. Той не би застрелял в гръб Макларън. Руд не беше стрелец, не е ли така?

— Не… определено не беше.

— Но Джим Пайндър е стрелец… така че защо ще го застрелва в гръб? Същото нещо се отнася и за мен.

— Мислиш, че Парк ли се крие зад всичко това?

Аз отново повторих малкото, което бях научил от Лайъл, и онези подслушани няколко реплики в кантората на Букър.

Бандата на Слейд възнамеряваше да убие Канавал; каква друга причина би могла да се крие зад това, освен че Канавал беше дясната ръка на Макларън? А човекът наел ги да свършат тази работа беше Парк.

Както и очаквах, двамата ме изслушаха с резерви. Защото Морган Парк според тях нямаше никакъв видим мотив. Когато споменах доклада на пробирера, те просто го отхвърлиха с обяснението, че в района няма никакви минерали, така че нищо не би могло да свърже доклада с Парк. Нито пък Морган Парк имаше за какво да се бои от Руд Макларън, защото Макларън се беше отнасял благосклонно към посещенията на Парк в имението му, дори беше гледал на него като на бъдещ зет. Канавал ми съобщи, че Макларън няколко пъти бил питал Мойра защо не иска да се омъжи за Парк. Всичко, с което разполагах, бяха подозрения и няколко думи на един умиращ мъж… нищо повече.

Пушех и ги гледах как потеглят с каруцата. Мъжете от Бокс М бяха обкръжили четириколесната катафалка, една мълчалива почетна стража. Едва тогава тръгнах към Мойра.

Не знам дали ме видя да приближавам към нея. Тя пришпори коня си точно в този момент и потегли спокойно, а аз останах зад нея, обкръжен от малобройната си охрана, Мълвейни и момчетата на Бенарас.

Боб Бенарас бе останал в ранчото да го пази от неканени гости, и ме чакаше на двора.

— Тръгваме си за вкъщи — каза той, — но Джонатан и Джоли могат да останат с теб. В момента нямам работа за тях и не искам да бездействат.

Той не можеше да ме заблуди, но въпреки това му бях благодарен за помощта, и той го знаеше.

Известно време не се случи нищо.

Стените на къщата бързо започнаха да израстват когато вече четири чифта ръце се бяха ангажирали с издигането им. И четиримата бяхме млади и силни, а Мълвейни беше зидар. Той беше авторът на проекта на къщата, и на плана за работата ни. Забравили всичко, две седмици работихме като побъркани. Хълбокът ми отново възстанови еластичността си, а мускулите ми работеха с предишната си енергия. Чувствах се по-добре; започвах да заяквам.

Беше направено дознание по делото за убийството на Руд Макларън, но не бяха открити никакви улики или доказателства. Въпреки докладите на шерифа, който идва да разследва мястото два дни след убийството, много хора продължаваха да ме считат за неговия извършител. Просто нямаше кого другиго да заподозрат. Джим Пайндър дори бе отсъствал от околността, като си имаше непоклатимо алиби, защото същата нощ бе взел участие в някаква незначителна престрелка заради нечестна игра на карти в Хайт.

Макларън не беше оставил завещание, така че по закон ранчото беше наследено от Мойра. Но въпреки това нищо не беше уредено. Единствено Бокс М оттеглиха всичките си искове към Ту-Бар и каквито и да били части от участъка или водните източници.

Джим Пайндър остана във фермата си и не се мяркаше в Хатън Поинт.

На Боди Милър обаче започна да му се носи славата. Застрелял един човек в Хатън Поинт при скандал в един салон. Прострелял го още преди другият да успее да измъкне револвера си. Боди и Ред бяха докладвани, че се движат с голяма група хора извън закона от Хайт, много от които идваха от Робър Лууст. Разнесе се вестта, че в Бокс М се губели животни, и разказваха, че при тия новини Боди се скъсвал от смях. Пребил с револвера си един мъж в Силвър Рийф и бързо започнал да печели репутация на разбойник.

През цялото това време не спирах да размишлявам за Мойра. Веднъж дори отскочих до ранчото и разговарях с Канавал на двора. Мойра обаче не искаше да ме приеме.

Колкото и да беше странно, но ми се стори, че долових искрено съжаление в гласа на Канавал, когато ми предаваше думите й.

Той беше спокоен мъж, дистанциран, но дружелюбен. Косата му беше преждевременно посивяла; човек можеше да разговаря непринудено с него и да го чувства за свой приятел, макар че той не се задълбаваше във взаимоотношенията си. Той беше самотен вълк, който никога не се смесваше с останалите мъже от ранчото, като обикновено яздеше сам.

Не спомена нищо за бандата на Слейд, нито пък аз го запитах. Знаех, че сега беше по-близък на Мойра от всеки друг на света. Тя се осланяше на преценката му, макар и да знаеше достатъчно добре как да се оправя с една животновъдна ферма.

Макларън бе искал да уголеми земята си. Само две седмици след смъртта му Мойра започна да оползотворява максимално това, с което разполагаше. За пръв път в историята на Бокс М сеното беше окосено и подредено, а зърното беше посадено за фураж за конете.

Между Бокс М и Ту-Бар беше издигната ограда без врата по цялата дължина на границата им.

Деня, в който приключваха с издигането й, минах с коня през този район. Том Фокс отговаряше за работата.

Той потегли с коня си към мен като ме видя, че се приближавах. Враждебността му се беше стопила и ние спряхме конете си един до друг, като наблюдавахме строежа на оградата.

— Няма ли да има врата? — запитах аз.

— Не… няма да има.

Значи тя ми затваряше пътя към себе си, като се ограждаше. Ако Руд Макларън беше останал жив, можеше да се случи какво ли не, но сега смъртта му сякаш бе сложила край на всичко, веднъж и завинаги.

Мислите ми отново се насочиха към Морган Парк. Той се бе завърнал в ранчото си и от тогава не се беше мяркал насам, но това не можеше да ме накара да го изхвърля от ума си. Бандата на Слейд не даваше никакви признаци за присъствието си, и аз само можех да предполагам какво ли си мислеше Канавал.

Самият аз също бях претърпял промяна. Оня стар и неукротим дух за приключения беше възкръснал, но вече рядко надигаше глава. Работата беше тежка и аз поддържах здраво темпото. Скоро къщата ми беше завършена и градината, която бяхме планирали, вече започваше да се оформя. Дори бяхме присадили няколко дръвчета в двора на ранчото.

Направихме мебели и издигнахме тухлена стена около извора. Засяхме лози около къщата, а един ден отидохме до града и напълнихме каруцата с домакински принадлежности.

Същия този ден видях Мойра.

Връщаше се от пощенското отделение в станцията за смяна на конете и чакаше фургона си който идваше по улицата откъм универсалния магазин.

Тя излезе от сградата на слънце точно когато той приближаваше. Аз бях зад нея, и тъкмо стъпвах в стремето като извих глава към нея, отдалечен на почти на цял квартал.

Не можех да видя очите й, но когато нашият фургон приближи нейния видях я как извърна глава да изгледа гърнетата и тиганите, завити с нагънати индиански одеяла. Лицето й не се откъсваше от фургона и в този момент аз преметнах другия крак през седлото. В този момент тя ме съзря и извърна бързо глава. Още преди да я стигна тя се вмъкна във фургона си и потегли бързо.

Връщането ни в Ту-Бар беше бавно, защото всеки път когато погледнех назад, съзирах бледото и прекрасни черти на Мойра, виждах я застанала сама пред пощенската станция, проследявайки с поглед преминаващия покрай нея фургон. Всички тези вещи можеха да бъдат и на двамата. Зачудих се дали и на нея не беше й хрумнала същата мисъл?

Джоли Бенарас ме чакаше на двора.

— Ник се отби преди малко. Каза, че видял следи на изток оттук. Трима, може би четирима мъже.

Трима, може би четирима мъже… в безлюдната и неприветлива област на изток, местност, в която никой мъж не яздеше с охота.

— Къде ги е видял?

— Платото над Тъмния Каньон… доста дива местност.

— Може би е Боди Милър.

— Може би… макар че той не е на същото мнение. Боди не се отдалечава много от градовете. Умира да се прави на безжалостен убиец.

Кой можеше да е тогава?

Слейд и бандата му…

— Благодаря ти — казах аз, — утре ще наобиколя района и ще хвърля един поглед. Там отвъд има една долина където можем да закараме няколко крави да пасат, между другото. Ще проверя.

Ако това бяха хората на Слейд, какво очакваха тогава? Дали след убийството на Макларън вече им се струваше, че няма да имат повече удобен случай за друго убийство? Възможно беше да е така… но ако този който и да е си точеше зъбите за наследството на Макларън, то между него и мечтаната земя стоеше Канавал.

Пренесохме завивките в къщата и подредихме гърнетата и тиганите в кухненските шкафове. Влязох в широката всекидневна и се огледах. Изглеждаше гола и студена. Къщата беше готова, но още не беше станала човешка обител.

През нощите бях неуморен. Толкова много работа беше останала недовършена. Боди Милър се навърташе наоколо, и без съмнение крадеше от добитъка на Бокс М. Рано или късно обаче случаят щеше да го сблъска с работниците от ранчото и както разбирах от приказките, които се носеха, най-малкото, което го очакваше, беше въжето.

За капак на всичко наблизо сновяха и онези тайнствени конници на изток, сред онези загадъчни и тъмни каньони близо до хълмовете Сладката Алис.

Оседлах едно пони здрава порода и потеглих към потока Мейвърик където бях открил тялото на Руд Макларън. Конят ми издаваше тихи звуци в тъмнината докато се изкачваше по тревистия склон.

Спряхме до извора и аз пих, после напоих и коня си. В онзи ден по същото време на Макларън са му оставали само няколко часа живот… Изведнъж конят ми рязко наостри уши.

Мигновено застанах нащрек и проговорих няколко успокоителни думи на коня. Беше се приготвил да изцвили, но тихите ми слова го успокоиха. Вдигна глава в мрака към ранчото Бокс М.

Луната плетеше сребърната си паяжина в мрака. Оградата… Изправил се на седлото с ръка върху кобура с револвера аз предпазливо насочих коня към оградата, като внимателно местех коня си от сянка в сянка.

Внезапно дръпнах поводите.

Там в мрака стоеше един кон, извил глава към мен.

И в тъмнината дочух приглушено изхлипване… и конят ми продължи напред.

Бяхме съвсем близо вече до оградата когато другият кон изцвили. Изведнъж някаква сянка се изправи върху седлото.

— Мойра!

Тя застина за миг в седлото, после нададе тих крясък и пришпори коня си в галоп.

— Мойра!

Конят й се втурна напред, но в някакъв миг успях да различа бялото петно на лицето й в мрака когато се извърна към мен.

— Мойра, обичам те!

Но не последва никакъв отговор, отвърна ми единствено ехото на собствения ми глас и чаткането на отдалечаващи се копита.

Дълго време останах така покрай тънката телена ограда, втренчен мрака на нощта, заслушан с надеждата че отново ще чуя тропота на онези копита, които щяха да я върнат при мен.

Но не чух нищо повече… само една яребица нададе призивен крясък в нощта.

Глава шестнадесета

Джоли Бенарас приклекна и заби показалец в пясъка. Костеливите му плещи бяха настръхнали в утринния студ, а дясното му око се беше присвило от тютюневия дим.

— Разбира се, това място което ти наричаш амфитеатъра, се намира тук. А точно зад тази скала се намира един път. Можеш да се изкачиш с някой добър планински кон. Изкачиш ли се отгоре, стъпал си върху платото над Тъмния Каньон. Пътеката която видях го пресичаше напречно, някъде на шест мили. Има една седловидна скала над този път, така че когато я зърнеш тръгвай направо към нея. Ще откриеш следата откъм северната страна, ако вятърът вече не я издухал.

Джонатан беше отделил четиридесетина глави от моя добитък. Оседлах коня си и пъхнах уинчестъра в калъфа на седлото. После се метнах отгоре.

Подкарахме добитъка, но животните нещо не проявяваха охота да тръгнат по пътя. В Котънууд Уош се чувстваха много добре и не искаха да го напускат, но накрая успяхме да ги подкараме към хълмовете. Джонатан яздеше редом с мен, но щеше да ме напусне когато стигнехме каньона.

Държеше спенсъра в ръката си; беше високо и стройно момче, с тесен кръст и малко приведено в плещите. Лицето му беше леко посиняло от утринния хлад, и яздеше без да говори.

Аз също не проявявах особена охота да си чеша езика. Мисълта ми не беше съсредоточена върху текущата задача. Завеждането на стадото до каньона не представляваше проблем, защото животните не можеха да се върнат, тъй като ние им преграждахме пътя. Нито пък мислех за мисията която ми предстоеше, проследяването на групата мъже които Ник Бенарас беше зърнал близо до Тъмния Каньон.

Дали действително бях видял Мойра предната вечер? И ако беше така, дали беше чула призива ми? Неуморно подбутвах коня си напред. Бях ядосан на себе си, и частично на нея. Защо се държеше по този начин? Наистина ли вярваше, че съм убил баща й? И Канавал, и Чейпин бяха оттеглили подозренията си от мен, макар повечето от останалите ме считаха за извършител на престъплението.

Гледах раздразнено как се движеше добитъкът пред мен и ядосано ги подбутвах да бързат, което не беше много мъдро от моя страна. Джонатан само ми хвърли един бърз поглед, без да продума нищо; продължаваше да язди край мен.

Когато стигнахме амфитеатъра животните навлязоха в тревата, повдигнаха глави и се заоглеждаха. Ние се отделихме от тях и те бавно започнаха да се разпръскват, търсейки хубави участъци с трева.

Не се чуваше никакъв шум освен ромоленето на водата сред камъните. Джонатан пъхна пушката си в калъфа и преметна крак през седлото. Сви си цигара и ми хвърли поглед.

— Искаш ли да те придружа?

— Благодаря ти… няма нужда.

Той поднесе огънчето към цигарата си.

— Тогава ще поостана малко при кравите. Може някои да затъгуват за стария си дом.

Той спусна крака от седлото и ги пъхна в стремената.

Аз си мислех за Мойра.

— Успокой се, Мат. Много си напрегнат последно време.

— Не се тревожи… Ще се оправя.

Той беше прав, разбира се. Бях доста изнервен, раздразнен от държането на Мойра предната нощ и нямах никакво настроение да се мъкна по планините. Имах желание единствено да се бия.

Следата, за която ми беше говорил Джоли, си беше още на мястото. Вдигнах поглед, отстъпих малко назад и отново погледнах.

На това място скалата от червен пясъчник навсякъде беше висока седемстотин фута. Следата представляваше един почти невидим перваз обхождащ скалата, който можеше да бъде преодолян единствено само от спокоен кон. А аз яздех Бък, който беше повече от спокоен, роден и отгледан в планините, и корав. Бях убеден, че е способен да ходи и по въже.

Потеглихме нагоре без да бързаме. Наближаваше обед и слънцето напичаше силно. Скалата, по която се издигаше следата, се намираше в устието на един тесен каньон. Стената от отсрещната ми стена беше на не повече от петдесетина фута, и с процеса ми на изкачване това разстояние се скъсяваше все повече и повече, докато накрая вече беше достатъчно само да протегна ръка и да докосна отсрещната стена. Навлязох почти хиляда фута навътре в каньона, и изведнъж се озовах на върха.

Тук вятърът бръснеше здраво. Теренът беше равен като под, тук-там се мяркаха хилави снопчета трева, а в далечината зърнах няколко тъмни хвойни щръкнали като изправени остриета сред гора от копия.

Застанал неподвижен върху седлото, огледах повърхността на платото с огромно внимание. Оттук нататък вече щях да се приближавам все повече и повече към мъжете които не желаеха да бъдат видени. Почтените хора нямаха работа тук, а ако това бяха бандитите на Слейд, тогава те бяха обучени ловци на глави и много опасни.

Единствено вятърът нарушаваше покоя на местността. Небето над мен беше просторно и лазурно, без почти никакви облаци.

Подбутнах коня си напред, като търсех седловидната скала. Платото се простираше във всички посоки. Ноздрите ми долавяха аромата на пелин и кедър. По повърхността на платото бяха разпръснати храсти пустинен файв-спот, розово-пурпурно цвете с венчелистчета посипани с яркочервени точици, и купчинки рабитбуш.

Конят ми крачеше право напред, въздухът беше чист и хладината беше изчезнала… Внезапно в далечината пред мен зърнах тъмния силует на седловидната скала и се насочих към нея, като се озъртах на четири страни, готов да реагирам мигновено на появата човек или подозрително движение.

След като стигнах до скалата слязох от коня и го оставих да хрупка някаква жилава трева. Стеклата се и застинала почерняла лава по скалата предлагаше една естествена ниша за убежище и аз придърпах в нея Бък да го скрия от чужди погледи.

Изтегнах се върху тревата в сянката без да изпускам поводите то ръцете си. Бях изминал дълъг и труден път, а предната нощ си бях легнал късно и станал рано сутринта. След няколко минути задрямах. Не бях нито напълно заспал, нито съвсем буден. Трябва да бяха минали няколко минути, може би към половин час, когато внезапно ме стресна звука на приближаващ се конски тропот.

Мигновено скочих на крака и се озовах до главата на Бък, като му зашепнах успокоителни думички. Той се отпусна и зачака. Ездачът се приближаваше все повече и повече. Измъкнах уинчестъра си от калъфа и зачаках, опрял го на бедрото си.

И тогава изведнъж съобразих, че невидимият конник щеше да мине откъм отдалечената страна на скалите, където Джоли ми беше казал, че ще открия следата. Като внимавах да не вдигам никакъв шум, внимателно се заизкачвах сред струпаните скали към самата седловина. Когато платото ми се откри цялото, приклекнах и погледнах зад скалата.

Няколко минути не се виждаше нищо. Изведнъж в полезрението ми се появи кон, който вече крачеше спокойно. Възседнал го беше едър мъж, който не можеше да бъде никой друг освен… Морган Парк!

Беше се устремил към мястото, където и други конници вдигаха облачета прах. Това ми беше достатъчно. Дръпнах се назад и се смъкнах от скалите. Поведох коня за юздите и се устремих към едно място, откъдето можех необезпокоявано да наблюдавам какво ставаше напред.

Морган Парк язди някъде около миля и после свърна към ръба на скалата, където изведнъж се скри от погледа ми.

Изчаках няколко минути, защото можеше да се окаже, че е спрял за да наблюдава какво става зад него. После възседнах коня и потеглих напред, като се придържах доста настрани от следата която беше оставил. Следите от копитата на крупния му кон му бяха ясни и аз ги огледах. Другите отпечатъци бяха на няколко дни.

Денят беше горещ. Лека мараня замъгляше хоризонта. Нагорещеният въздух танцуваше и забулваше хълмовете Сладката Алис в далечината, където сякаш свършваше видимият свят. От време на време следата криволичеше и се доближаваше плътно до ръба на платото, откъдето се откриваше гледката на безброй каньони.

Но въпреки това когато стигнах мястото, където Парк се беше скрил от погледа ми, вместо да продължава по ръба на платото както бях очаквал, следата просто слизаше по-надолу и продължаваше.

Платото се простираше пред мен, очевидно чак до подножието на хълмовете Сладката Алис. Но аз познавах околността и бях наясно, че поне половин дузина каньони можеха да препречат пътя ми по платото преди да стигна подножието. Нямаше и следа от Морган Парк. Сякаш се беше стопил във въздуха.

Продължих да яздя докато стигнах до мястото, където следата се раздвояваше. Тук почвата бе отстъпила място на равна и гладка скала, и колкото и да се взирах, не можах да открия и най-малкия признак, който да ми подскаже коя посока е поел Парк.

Накрая реших да рискувам и поех следата която водеше плътно покрай ръба на платото.

Изведнъж ръбът на скалата се вряза рязко в равнината на платото и се появи една стръмна пътека водеща надолу. Момчетата Бенарас ми бяха казали, че това било Отровният Каньон. Така че се спуснах по пътеката и се озовах на дъното на един тесен каньон.

Срещнех ли някого тук, от двама ни щеше да оцелее само по-бързият с револвера. Нямаше човек способен да се изкачи обратно по пътеката под обстрел; пътят ми водеше само напред. Измъкнах пушката от калъфа и побутнах коня напред, готов всеки миг да стрелям.

Дъното на каньона беше покрито с пясък и с най-разнообразни по размери и форми скали. Стените му се издигаха отвесно и от двете ми страни. Растителността почти отсъстваше, но дъното беше покрито с доста дебел слой изсъхнали коренища свлечени от пороищата заливащи каньоните след всеки бурен дъжд.

Внезапно ноздрите ми доловиха пушек.

Дръпнах поводите и се заслушах, като душех въздуха. След секунди отново долових пушека на горящи дърва.

Мястото не ми предлагаше никакво прикритие, така че побутнах коня си още малко напред. От дясната ми страна се откри обрасъл с храсти проход. Скочих от седлото на земята и поведох коня през него, като се провирах между храсталаците докато накрая не се добрах до една малка полянка с трева. Завързах коня за един храст и се върнах назад, после изух ботушите си и продължих по чорапи.

Въздухът в каньона беше неподвижен. Беше ужасно горещо. Потта се стичаше по тялото ми под ризата. Ръката ми, в която държах пушката, се потеше обилно. Внимателно се прокрадвах напред сред мансанитата и скалите, като внимателно избягвах тръните.

Залегнах зад един храст, след което запълзях напред на лакти и колене в храсталака.

Въздухът беше неподвижен… жегата непоносима… листата на пустинния храст издаваха приятен и силен аромат. Застинах на място и се заслушах.

Ноздрите ми отново доловиха мириса на пушек… после слабо почукване от камъни, и едно слабо издрънчаване на ламарина о камък.

Запълзях напред като внимавах да не се подам от храсталака. Един гущер застанал върху парче скала ме загледа. Долните му клепачи почти закриваха очите му, а гушката му пулсираше. Ръката ми се протегна напред, той трепна и след миг изчезна зад камъка. Продължих напред и само след миг отново спрях, този път вече доловил човешки гласове.

Сега вече бях по-близо и можех да различавам отделните думи. Сврях се сред най-гъстата част на храсталака и се сгуших зад една скала, като се заслушах в разговора.

— Няма нужда от номера. Засега няма да ходим в Хатън Поинт.

— Двамата със Слейд приготвят лекарството… тръгваме.

— Не ми харесва.

— Никой не те пита. Слейд ще решава как да постъпи. — Тенекиеното канче отново издрънча. — Какво толкова се дърпаш? Слейд ще е свършил най-черната работа докато се намесим и ние. В Ту-Бар да има да няма не повече от двама, най-много трима души. Горе-долу толкова са и в Бокс М.

— Оня едрият може да си свърши работата и сам.

— Тогава двамата с теб ще останем с празни джобове.

Последва мълчание. Потта се стичаше на ручеи по гърба ми. Коляното ми беше изтръпнало, но не смеех да го раздвижа. Не виждах нищо пред мен, защото гъстият храсталака се простираше чак до началото на лагера им.

Избърсах си ръцете в предницата на ризата, и отново хванах пушката.

— Пайндър атакува днес. Като нищо може да ни оправи играта.

Пайндър… атакува?

Моето ранчо? Защото за кое друго би могло да стане дума? И докато си лежах тук в храсталака, Мълвейни и момчетата на Бенарас се биеха на живот и смърт. Рязко се раздвижих, но след миг се отпуснах. Не можех да стигна навреме, за да им помогна, а и момчетата Бенарас не бяха вчерашни хлапета. Нито пък Мълвейни. Имаха добра позиция, разполагаха и със солидни запаси от храна и вода.

— Кой ще се заеме с Бренан?

— Откъде да знам? Може би едрият.

— Няма да има много против.

— Допий си кафето. Искам да измия чашите и канчето.

— Не можеш. Слейд още не е ял.

Отново зацарува тишина. Внимателно изпънах крака си, после полека се оттеглих от скалата. Внимателно започнах да се връщам по обратния път сред храсталака.

Някаква клонче се закачи за ризата ми, после рязко се отскубна с остро свистене.

— Какво беше това?

Застинах на място, стиснал здраво пушката в ръце.

— О, нещо много си се изнервил. Я се успокой.

— Казвам ти, чух нещо.

— Сигурно е някакъв койот.

— Толкова близо до нас? Да не си луд?

Дочух шум от стъпки и мигновено насочих дулото на пушката към звука, като мислено броях колко крачки ми оставаха до коня. Къде ли бяха Морган Парк и Слейд? Можеше да ми се наложи да си обирам скоростно крушите, а единственият ми изход беше по стръмната пътека по склона, което беше немислимо ако бях под обстрел.

— Да не мислиш да проверяваш? Направиш ли го, значи си луд. — Говорещият се изкикоти. — Нещо много ти е силно въображението. А и да има някой там, какво от това? Той ще те види преди ти да го зърнеш.

Крачките се забавиха, колебливи… спряха. Кожена дреха се закачи в някакъв храст и и аз допрях пръста на спусъка на уинчестъра. Макар и да не го виждах, знаех отлично къде се намираше в момента мъжът и от толкова близко разстояние беше невъзможно да го пропусна с пушката. Както и да се развиеха по-нататък нещата, мъжът нямаше да оживее.

Тази мисъл явно не му хареса. Чувах буквално как му скърцаше мозъкът. Той изведнъж реши, че всичко само му се е счуло.

Остана на мястото си, а аз реших за рискувам и се дръпнах още малко назад. Този път вече всичко мина безшумно и аз се добрах до коня си.

Възседнах го и го насочих към обратно към стръмната пътека. Но когато я достигнах, реших да я подмина.

Зад един скален ръб дръпнах поводите и измъкнах кърпа да обърша лицето си.

После поведох коня навътре в непознатия каньон. Бях научил това, за което бях дошъл. Слейд и бандата му бяха тук. Изчакваха, преди да нанесат удара си. Дори сега в момента се срещаха с Морган Парк…

Може би утре?

Глава седемнадесета

Минаваше следобед когато най-накрая успях да се измъкна от Отровния Каньон. Почти невидимата диря ме отведе до устието на каньона и аз се измъкнах от него като се насочих право на изток. Заобикаляйки края му поех обратно към платото на Тъмния Каньон.

Залезът ме завари с още много път пред мен и когато конят ми започна да дърпа поводите на север, аз го оставих да води сам. След по-малко от десет минути ме изведе до един извор.

Двамата с коня бяхме като пребити. Скоро мракът щеше да покрие всичко около нас, а пътеката ми беше много слабо позната. Изворът се намираше сред една малка горичка трепетлики в подножието на планините. Имаше следи от елен и диви коне, но подковани копита или човешки крака не бяха стъпвали в околността.

Смъкнах седлото от коня и набързо го изтрих със стиска суха трева, след което го приковах за колчето забито в гъстата трева. Колкото и силно нетърпение да ме беше обзело, нямах и най-малкото желание да се прибера у дома със съсипан кон.

Зад мен издигаха плещи хълмовете Сладката Алис, възнасящи се на поне хиляда фута над нивото на извора покрай който бивакувах. Слънцето бързаше да се скрие зад Сините планини, а аз приведен над мижавия огън приготвих вечерята си, разяждан и тормозен отвътре с мисли какво ли ставаше сега с ранчото ми.

С напредването на вечерта обаче безпокойството ми взе да намалява. Хълмовете бяха мълчаливи и тъмни. Откъм извора се разнасяше само тихият ромол на течащата вода и отпускащият шум от хрупкането на коня ми.

Сипах си още кафе и се облегнах на един дънер, като гледах да не съм много близо до огъня, за да не бъда осветен от пламъците му. Не се тревожех особено че някой може да ме види. Бях се отдалечил достатъчно от пътеката по платото, и ако Морган Парк решеше да се върне тази нощ, нямаше опасност да ме забележи.

Накрая угасих огъня, вмъкнах се под одеялата си и започнах да се унасям. Но в онези няколко минути преди сънят да ме сграбчи аз взех решение как да постъпя. До този момент ние само се бяхме защитавали; сега обаче щях да им покажа на какво е способен дори само един човек. Щях да нападна ранчото на Пайндър.

На разсъмване, когато дъната на каньоните още бяха забулени от дългите шлейфове на мъглите, аз вече бях на крак и си приготвях кафето. Закусих набързо и оседлах коня, след което препуснах бързо.

Ранчото на Пайндър лежеше сред ниски и нагънати хълмове обрасли с жилава трева и солтбеш. Тук-там се забелязваха отделни храсти сноубери. По склоновете бяха разпръснати пиньони и хвойни. Прибягвайки от ствол до ствол успях да се приближа близо до къщата.

Изглеждаше запустяла и безмълвна. Една вятърна мелница се въртеше лениво, а в корала кротко пасяха няколко коня. След малко видях един дебел и омазан готвач да излиза пред входната врата и да изхвърля тенджера с вода.

Той застана на стъпалата отпред, изтри лицето си с кърпа и после се прибра вътре. Изчаках го да затвори вратата, пак се метнах на коня и се приближих съвсем до къщата, после внезапно го пришпорих и влязох в двора в пълен галоп.

Както и бях очаквал, тропотът на препускащия коня накара готвача да затича до вратата. Той се втурна напред и аз мигновено дръпнах поводите с една ръка, а с другата насочих пушката към него.

Лицето му побеля, а след миг почервеня. Отвори уста да каже нещо, но аз скочих от коня, дръпнах го и го завързах. После го грабнах за яката, завлякох го вътре в къщата и го бутнах под кревата. След миг взе да реве с цяло гърло, така че се видях принуден да го измъкна и да му затъкна един парцал в гърлото.

После излязох навън и дръпнах вратата на корала, като подгоних всички нови коне и изтиках навън. Разрових се из помещението с инструментите и намерих една кутия с динамит който бяха използвали да взривяват скали. Върнах се в къщата и повдигнах един камък от задната стена на огнището, като пъхнах кутията с динамита на неговото място, после прокарах една тънка струйка от него в самото огнище.

Намерих няколко патрона от пушка и ги пръснах из огнището, като ги посипах с пепел. После внимателно положих няколко цепеници върху тях, след което напълних едно канче с вода за кафето и го поставих отгоре.

Върнах се обратно в храсталака и седнах на една тумбичка, откъдето се откриваше добър поглед към къщата, и се приготвих за дълго чакане.

Бавно мина един час. Хълмчето от листа, върху което бях седнал, беше меко и удобно. По едно време гърмяща змия пропълзя на няколко фута от главата ми. Един полски плъх подаде нос към мен иззад едно дърво. Приближи ме и ме огледа. В клоните на дърветата над мен свраки пищяха пронизително…

И в този момент съзрях конниците. Един поглед само ми беше достатъчен да разбера как се бяха развили събитията в мое отсъствие.

Каквото и да беше станало в Ту-Бар, тези мъже не се връщаха като победители. Бяха деветима, двама превързани, единият на лицето си, а другият носеше ръката си на превръзка. В седлото на един от конете беше проснат мъж, чиито крайници се поклащаха безсилно от двете страни на коня.

Вдигнах пушката и ги изчаках да се приближат до хълма и до къщата. После прикладих оръжието до рамото си и изстрелях три пъти едно след друго с възможно най-голямата бързина.

Кон изцвили рязко и подскочи във въздуха, като разпръсна групата. Един от ездачите сграбчи крака си, загуби равновесие и падна, като кракът му остана закачен за стремето. Конят му препуска петдесетина метра и чак тогава спря.

Всички се втурнаха да дирят прикритие, кой зад хамбара, друг зад къщата, а трети зад бараката, където спяха работниците.

Изпратих два куршума в стената на хамбара, после се извъртях и стрелях в пантите на кухненската врата. Два в долните, и два в горните панти. Спрях за малко и презаредих.

Вратата си остана мястото, но аз бях сигурен, че изстрелите ми бяха попаднали в целта си. Изместих малко прицела встрани и разбих едни прозорец, като се целех точно над ръба на перваза, където можеше всеки момент да се покаже нечия глава. После вдигнах пушката и разбих още един прозорец, като рязко извих дулото да посвия крилцата на един амбициозен кравар който се опитваше да ме простреля иззад вратата на хамбара.

Отново се прицелих над горната панта и полека обрах мекия спусък, като дръпнах накрая. Пушката изведнъж оживя в ръцете ми и вратата се люшна настрани. Бързо свалих прицела върху долната панта и я избих с още два изстрела.

Имах чудесна позиция. Лежах сред скали и храсталаци върху една тумбичка, откъдето покривах целия двор на ранчото, задната част на къщата и всеки инч от откритото пространство около бараката за спане на работниците. Никой от мъжете там не можеше да измъкне и да побягне към храсталака без да се изложи на изстрелите ми. Всички сгради на ранчото бяха обособени една от друга, така че нямаше никакви допълнителни прикрития.

Вратата вече беше паднала и аз отправих още два куршума през отвора, чух сподавения на вик на един от мъжете укриващи се вътре, после стрелях пак, като избих още от останалото стъкло на прозореца. Макара и да имах още патрони в пушката, използвах паузата за да я заредя магазина докрая.

Минаха няколко минути. Оставих пушката на земята до мен и си запалих цигара. Припълзях на ново и още по-удобно място, след което зачаках. Разнесоха се два изстрела от къщата, които се опитваха да открият местонахождението ми.

Изведнъж от хамбара се стрелна един мъж и хукна към обкованата с дъски водопойка. Оставих го да си потича и след като се скри зад нея, изстрелях два куршума над главата му; водата се изля от разбитите дъски и го обля целия. Следващият ми куршум се заби в пръста до главата му, когато направи опит да се раздвижи.

Изчаках малко и видях как дулото на пушката му се подаде навън. Позицията му сега беше малко по-добра, но той очевидно се мъчеше да се добере до ъгъла на корала от който би могъл да ме нападне във фланг. Пушката му беше подпряна върху ъгловия стълб в края на водопойката. Прицелих се внимателно в ръба на стълба точно над дулото и стрелях.

Пушката падна и мъжът се просна до нея, дали беше мъртъв или само засегнат от изстрела не разбрах, но повече опити да се прибяга от къщата или хамбара повече нямаше.

Следобедът мудно напредваше. Беше време да се размърдам, но аз изчаквах, исках да видя какво щеше да стане когато запалеха огъня да си сварят кафе.

По едно време им напомних, че още не съм си тръгнал, като изстрелях един куршум през вратата.

Пропълзях обратно до дисагите на коня си и измъкнах парче пастърма и манерката от седлото. После се върнах и се разположих отново на старото си място.

Едва привечер забелязах една струйка дим да се процежда през комина. Изхилих се от предвкусваното зрелище и зачаках. Не разполагах с много време. Здрачеше ли се и повече нямаше да мога да ги задържам по местата им, а позицията ми бързо щеше да стане опасна.

Димът през комина се усилваше. Възседнах коня, пъхнах манерката на мястото й и приготвих коня за рязък старт. Изстрелях още един куршум през вратата на хамбара, за да им напомня, че още не съм си тръгнал.

Пушекът се усили и след миг в къщата се разнесе експлозия.

Единият от патроните за пушката гръмна… последваха го и останалите три, бум, бум, бум! Диви крясъци се разнесоха из къщата и един мъж се втурна към вратата, но куршумът ми в стъпалото пред крака му за малко не откъсна палеца му, и той мигновено се оттегли вътре. Побягнах към коня, скочих на седлото и се метнах на седлото; почти в същия момент тежка експлозия разтърси къщата и дълъг пламък изригна през комина, който се разлюля и рухна върху покрива; стената на къщата се разтърси и в нея се образува огромна дупка, през която излетяха огън и пушек.

Това ми беше достатъчно. Сбутах коня и потеглих към хълмовете. Зад мен се разнесоха крясъци и ревове, но те не бяха успели да видят накъде поемам. Последва нова експлозия… извърнах се и видях, че част от покрива около падналия комин се беше срутил, а от дупката излизаха гъсти кълба дим.

Джим Пайндър вече беше наясно, че оттук нататък играта вече ставаше равностойна.

Насочих се към Ту-Бар избягвайки обичайните пътища. Момчетата сигурно вече се тревожеха силно за мен, а и беше възможно да са понесли загуби при атаката на Пайндър. Поне бях останал доволен от продължилата цял ден обсада на фермата на Пайндър.

Мълвейни ме видя като се приближих достатъчно и излезе да отвори вратата. С облекчение видях, че беше останал невредим. Момчетата на Бенарас излязоха когато слязох от коня си и двамата ухилено до ушите.

Джонатан ми разказа за битката. Двете момчета били излезли от ранчото когато забелязали приближаващите се конници. Прикривайки се последователно един друг те се завърнали достатъчно близко до ранчото, където вече Мълвейни ги прикривал докато се приберат вътре.

Бяха успели да ранят един от мъжете и да убият друг още преди да почне атаката. После продължили престрелката от бараката за работниците, където разполагали с всички оръжия на къщата заредени и под ръка.

Хората на Пайндър се оттеглили, после опитали втори път и отново били принудени да подвият опашка. После надали ухо и доловили разгорещения спор между нападателите. Пайндър настоявал за още една атака, но не получил подкрепа от хората си. Накрая си прибрали убития и препуснали назад.

Обсъдихме положението, като разгледахме един нов план за отбрана. И в този момент изведнъж ДЖонатан се плесна по челото.

— Хей, направо щях да забравя! Боди Милър прострелял Канавал!

— Канавал?

— Четири куршума, докато Канавал рухнал.

— Мъртъв ли е?

— Доколкото знаем, не.

— А Милър?

— Даже и драскотина нямал.

Канавал… победен от Боди Милър.

Канавал беше човек, с когото винаги можех да се спогодя. Той умееше да преценява нещата хладно и безпристрастно, и беше опасен във всички видове схватки, без да прави грешки или да действа прибързано. А и освен това Канавал означаваше защита за Мойра. А сега вече ставаше ясно, че тя щеше да се нуждае особено от нея.

Джонатан продължи да обяснява. В града се надигало особено силно настроение срещу мен, което се усилило много след последното му посещение там. Явно някой мътеше водата. Бил пуснат слух, че ние двамата с Милър, въпреки известната на всички вражда, сме били работели заедно, и че аз съм бил насъскал Милър срещу Канавал.

Огънят хвърляше отблясъци по лицата ни… Джоли беше вън на пост, а нощта беше спокойна. Не е трудно да воюваш с отделен човек или дори двама-трима. Но не е лесно да се изправиш срещу настроението на цяла общност.

Боди Милър обаче нямаше да спре дотук. Канавал беше голямо име от света на стрелците, а сега лежеше прострелян и може би умираше. Ненавистта на Боди щеше да се подхранва от този му триумф и той щеше да е готов на всичко, само и само да простреля и мен.

Нямах много време. Трябваше на всяка цена да се видя с Канавал ако беше още жив. Непременно трябваше да разговарям с него. Бях длъжен да му разкажа за Слейд и бандата му, и какво означаваше тяхното присъствие в околността.

А Милър едва ли имаше търпение да изчаква до следващото си убийство. Можехме да се сблъскаме всеки момент, и без значение дали шансът щеше да е на моя страна или не, бях длъжен да бягам от престрелката като дявол от тамян.

Тази вечер поемах към Бокс М.

Глава осемнадесета

Кий Чейпин тъкмо слизаше от коня си до верандата на къщата когато влетях в двора на Бокс М. Той тръгна към мен, и спря. Фокс крачеше срещу мен през двора с уинчестър в ръце.

— Изчезвай оттук, Бренан!

— Дошъл съм по работа.

— По работа! В хамбара и бараката те държат под обстрел, така че не мисли изобщо за револвера си.

— Не ме предизвиквай, Фокс. Няма да се хвана.

Конят ми тръгна към къщата и Фокс отстъпи крачка назад, поколеба се, после отново вдигна пушката. Усетих го, че се прицелва в гърба ми, въпреки че не го виждах, и прецених шансовете си, като не забравях онези насочени към мен дула от хамбара и бараката.

— Фокс! — Това беше гласът на Мойра, студен и равен. — Пусни господина да влезе.

Той бавно отпусна пушката и аз за миг дръпнах юздите.

— Радвам се, че тя те спря, Фокс. Добър мъж като теб не заслужава да умре.

Гласът ми беше искрен и той го улови, но озадаченият му поглед не слизаше от лицето му; обърна се и тръгна към бараката.

В очите на Мойра не прочетох «Добре дошъл». Лицето й беше хладно и безстрастно.

— Нещо ти трябва ли?

— Това ли единственият ти поздрав?

Погледът й не отрази нито изненада, нито се промени.

— Имаш някаква причина да очакваш повече ли?

— Не, Мойра. Сигурно нямам.

Онези врязани около устата й черти леко се смекчиха, но тя просто остана в очакване без да сваля погледа си от мен.

— как е Канавал?

— Почива си.

— В съзнание ли е?

— Да… но не иска да вижда никого.

В този момент от прозореца на къщата се разнесе гласът му.

— Бренан, ти ли си? Влизай, човече!

Мойра се поколеба, и аз за миг си помислих, че тя ще откаже да ме приеме. И тогава тя отстъпи назад и аз влязох вътре. Тя ме последва, а после дойде и Чейпин.

Видът на Канавал направо ме разтърси. Беше изпит като мъртвец, с огромни очи хлътнали в бледото му лице. Ръката му трескаво разтърси моята.

— Внимавай с тоя малък дявол, Мат! Много е бърз! Прониза ме още преди да съм извадил револвера си. Като гърмяща змия е! Свива се на топка и след миг се е разгънал като пружина!

Улови ме за ръкава.

— Исках да ти кажа още нещо. Открих следи недалеч от къщата. На едър мъж който е носил тежък товар. Не са твои. Едър мъж… дребни стъпки.

В този момент всички си мислехме за едно и също нещо. Видях го в разтревожените очи на Мойра. Морган Парк имаше малко крака. Чейпин бавно изпусна въздуха от гърдите си.

— Бренан, тъкмо се канех да намина край теб когато си тръгна оттук. Имам съобщение за теб. Вчера пристигна в Силвър Рийф.

Съобщението представляваше телеграма, още неразпечатана. Скъсах плика и прочетох:

От няколко месеца нямам никакви вести от брат ми. Морган Парк отговаря на описанието на Парк Кантуел, търсен за убийство и присвояване на федерални фондове. Идвам при вас на запад.

Лио Д’Арси Полковник от 12 кавалерийски полк

Подадох телеграмата на Чейпин без да произнеса и дума, който я прочете на глас. Лицето на Мойра съвсем побеля, но остана безмълвна.

— Спомням си за случая — произнесе Чейпин. — Парк Кантуел беше капитан от кавалерията. Открадна някъде към двадесет хиляди долара, и когато работата се разкри, уби командира си и изчезна. Заловиха го, после успя да се измъкне от затвора, като уби още двама души докато бягаше. За последен път се чу, че са го видели в Мексико преди пет или шест години.

— Няма ли някаква вероятност да е станала грешка?

— Не мисля.

Чейпин хвърли още един поглед към телеграмата.

— Ще ми я дадеш ли? Искам да я покажа на шерифа Тарп.

— Какво искат Парк и Букър? — запита Канавал.

— Лайъл каза, че Парк искал само пари, и то колкото може по-бързо. Въпросът е само как е възнамерявал да ги изкара…

До този момент Мойра не беше ме погледнала. Няколко пъти се бях опитвал да уловя погледа й, но тя упорито гледаше встрани. Нямаше значение дали вярваше, че имам или не пръст в убийството на баща й; тя очевидно не желаеше да има нищо общо с мен.

Дрезгавото дишане на Канавал беше единственият звук в спокойната стая. Вън сред мескитовите храсти някъде пееше цикада. Беше горещо и задушно…

Обърнах се обезкуражено към вратата. Канавал ме спря.

— Сега накъде?

Да се върна в Ту-Бар? Там нямах някаква належаща работа; важните неща сега за мен бяха навсякъде другаде. И изведнъж ми проблясна къде щях да отида. Имах да свърша една работа, която не търпеше отлагане, и която бях да длъжен да свърша, ако не исках да ми се повдига от собствения ми лик пред огледалото. Беше нещо, което не можех да поверя на никого другиго.

— Отивам да се видя с Морган Парк.

Мойра се извърна към мен Мойра се извърна към мен с недоизречен върху устните й протест.

— Недей… виждал съм го да убива мъж с голи ръце — запротестира Чейпин.

— Той няма да ме убие.

— Какво представлява всичко това? — Гласът на Мойра беше унищожителен. — Евтино и детинско желание за мъст? Или просто да се намираме на приказка? Нямаш никакво право да отиваш в града и да сееш неприятности! Повече от лекомислено е да се сбиваш с Морган Парк само защото някога те е бил!

— Защитаваш ли го? — запитах аз с неприятен глас. Аз самият се чувствах неприятно.

Чудех се, беше ли възможно действително да обича този мъж? Дали не съм бил сляп досега? И колкото повече мислех за това, толкова по-голям гняв ме обземаше.

— Не! Не го защитавам! Защитавам теб, защото присъствах на първата ви битка и разбрах, че ти ще имаш нужда от защита!

Едва ли можеше да намери по-точни думи, който да ме възпламенят повече.

Гледаше ме с разширени очи и побеляло лице. За миг очите ни се сблъскаха, после се обърнах и излязох от къщата, а вратата се затръшна след мен.

Бък усети настроението ми, и вече пристъпваше нетърпеливо още докато го водех за поводите, и потегли в галоп докато преметна крак през седлото.

Значи аз съм щял да имам нужда от защита, така ли било? Гневът буквално ме влудяваше и аз ругаех горчиво във вятъра докато конят ми препускаше напред. В душата ми царуваше единствено желанието да унищожавам и руша.

За мой късмет това се оказа печелившо, защото още след първия завой се врязах в бандата на Слейд.

Не бяха ме чули като яздех. Скалата която ни разделяше допреди миг и силният вятър бяха заглушили всички звуци. Внезапно бяха връхлетени от безумен ездач, който се вряза в редиците им и още докато смаяните конници да осъзнаят какво става конят ми се вряза между двама ездачи и ги изхвърли от седлата им. Бък изблъска с рамо коня на Слейд, а аз измъкнах револвера и замахнах с него. Халосах най-близкия конник по ухото и той полетя през глава от коня си сякаш поразен от мълния. Извъртях се и в следващия миг избих с изстрел револвера от ръката на друг ездач. Слейд бясно се мъчеше да укроти полуделия си кон и аз се пресегнах и го ударих между ушите с шапката си.

Конят му изцвили пронизително, подскочи на задните си крака и се втурна в бесен галоп, а Слейд панически се мъчеше да се закрепи на гърба му. Единият му крак се бе измушил от стремето при сблъсъка с коня ми и не можеше да го намери. Последната ми гледка от него беше как се скрива в един облак прах.

Всичко това се разигра само за няколко секунди. Предимството ми беше че ги бях връхлетял в бясно настроение и готов да убивам всичко и всеки.

Четвъртият ездач се мъчеше да се прицели в мен, но го беше страх да натисна спусъка, за да не засегне някой от дружките си в прашния хаос от мъже и коне. Пришпорих коня си и в същия миг и двамата стреляхме, но и двамата пропуснахме. Той се опита да укроти коня си. На Бък ситуацията изобщо не му се понрави и бясно се мъчеше да се измъкне от кълбото сплетени ездачи. Оставих го води сам, като стрелях бързо към мъжа в седлото. Изстрелът ми трябва да го беше засегнал в ухото, защото той изквича като нажилен от рояк пчели фермер, а след миг вече Бък ги поваляше в устрема си към пътя за града.

Оставих го да тича на воля, докато през това време презареждах пушката си, като с всеки изминат миг се чувствах по-добре, готов за всичко. След малко градът се изправи пред мен и аз препуснах но централната му улица и рязко дръпнах поводите, като го оставих на коняра да го изтрие и успокои.

На Кати О’Хара й беше потребен само един поглед, за да разбере че бях настроен само за бой.

— Морган Парк е в града — предупреди ме тя. — В салона е.

Това ми беше всичко, което исках да знам. Обърнах се и тръгнах по улицата. Схватката допълнително ме бе натегнала като струна и бях готов на всичко. Исках мъжа, който ме беше ударил без предупреждение, страшно много го исках. Трябваше да го направя, ако не исках после да живея с изгарящия срам и унижение.

Морган Парк действително беше там. Дотук всичко се нареждаше добре. Седеше на една маса с Джейк Букър. Явно след смъртта на Макларън и обезвреждането на Канавал вече считаха, че са в безопасност, щом си позволяваха да ги виждат заедно на публични места.

Не губих и секунда.

— Букър — произнесох аз, — ти си един дяволски хитър мошеник и тарикат, но освен това съм чувал, че играеш на едро и си много умен. Затова ти се чудя как си се хванал на едно хоро с един крадец и убиец.

Това ги свари абсолютно неподготвени, и преди още да се съвземат и да предприемат каквото и да било, сграбчих масата за ъгъла, изблъсках я встрани и после шибнах с шапката си Морган Парк по бузата.

Той скочи от стола си с нечленоразделен рев и аз го посрещнах с един ляв който разцепи устните му. Кръвта шурна от разбитата му уста и аз замахнах с дясната ръка, като вложих всичката сила, която имах.

Ударът ми се стовари върху брадата му и той замря като вкопан на място.

Примига няколко пъти и се втурна. Съмнявах дали някога му беше хрумвала мисълта, че може да бъде пребит като куче. Размаха огромните си юмруци. Единият от тях успя да ме халоса в главата и сребърни камбанки зазвучаха в ушите ми. Другият замахна към корема ми, но аз успях да блокирам удара му. Извъртях се и стоварих един десен прав който го отхвърли в плота на бара.

Изправи се със скок и аз го изблъсках с едно ляво кроше докато стъпваше на краката си. Ударът ми изплющя върху лицето му и алена ивица цъфна върху разбитата му страна. Замахна с двете си ръце и аз усетих онзи стар метален привкус в устата си докато се гмурках под удара му замахвайки на свой ред с двата си юмрука.

Той замахна отдясно и аз отново се гмурнах като в същото време му стоварих един ляв прав в ребрата, после се извъртях и му стоварих и десния си юмрук на същото място. Той изръмжа и аз се опитах да отстъпя назад, но той беше феноменално бърз и силен. Хвърли се върху мен и аз му стоварих един измъчен удар в лицето преди да влезем в клинч. Ръцете му ме обхванаха, но аз заврях глава под брадичката му и извих гръбнак. Това го спря, и ние се вкопчихме един в друг. Смъкна ръцете си по-надолу и ме подхвърли нагоре, докато в същото време успях да му стоваря един съкрушителен удар в лицето.

В момента, в който ме пусна, успях да го сграбча за косите с дясната си ръка и той изрева. Стоварихме се на пода и двамата; търкаляхме се здраво, докато в един момент успях да се изправя преди него.

Около нас се беше събрала голяма тълпа, но макар и да крещяха с цяло гърло, не чувах нищо. Влязох в близък бой, за да избягна огромните му пестници, но той ме намери с един десен прав в главата, и после с ляво кроше. Притисна към плота на бара и сграбчи една бутилка. Замахна към главата ми, но аз се гмурнах под удара му и го изблъсках в гърдите. Той политна надолу, а инерцията ми ме подхвърли покрай него.

Изправи се със скок и в същия момент го намерих. Ударът ми го отблъсна половин крачка назад, той залитна и рухна на пода. Скочих върху раменете му и забих шпорите в бедрата му. Той изпищя в агония и се подхвърли целия от пода. Полетях през главата му, като се приземих на четири крака, и той ме изрита претъркулвайки се към мен.

Скочихме на крака и закръжихме един около друг. И двамата вече бяхме напълно изтощени. Гневът, който ме бе заслепявял, вече го нямаше. Това беше битка на живот и смърт и аз можех да победя само ако използвах всяка частица опит и хитрина които бях научил до този момент.

Ризата му беше цялата в дантели. Никога не го блях виждал разсъблечен до този момент. Имаше гръден кош и рамене на гигант. Връхлетя върху мен и аз го намерих с ляв прав, след което закръжихме един около друг замахвайки диво с юмруци в близък бой. Предимството му в ръст и сила се компенсираше от моят бързина.

Кръжах около него, финтирах, и когато той замахна, аз му забих един десен прав в корема. Миг по-късно го повторих. После му стоварих един ляв във вече разнебитената физиономия, и когато ръцете му се вдигнаха нагоре, стоварих сдвоения си юмрук в тялото му. Сипех непрестанни удари в стомаха му. Той забави темпото, опитвайки се да се съвземе, но аз му стоварих едно ляво кроше и го подпрях в слънчевия възел с един десен прав. Той изръмжа и за пръв път от началото на схватката коленете му се подгънаха. Застанал широко разкрачен, засипах с удари главата и тялото му с колкото сила имах. Той се опита да ме сграбчи и за миг се разкри нацяло. Мигновено отскочих встрани стоварих с всичка сила десния си юмрук в лицето му.

Юмрукът ми го улучи право в брадичката докато пристъпваше към мен. Той застина на място, олюля се и после падна, стоварвайки се върху въртящите се врати и претъркулвайки се върху стъпалата на пред бара, където остана да лежи проснат.

Дръпнах се от вратата, поех чашата с уиски, която някой ми подаде, и я изгълтах на един дъх. Сърцето ми биеше като парен локомотив, а цялото ми тяло блестеше от пот и кръв. Дъхът ми изскачаше на едри пресекулки и аз залитнах, подпирайки се на бара, за да не падна.

Някой изрева предупреждение зад мен и аз се извърнах. Морган Парк бе застанал изправен пред мен с широко разкрачени стъпала. Замахна и ме удари в момента на обръщането ми. Ударът му се стовари върху челюстта му и изпитах усещането сякаш някой ме беше халосал с тъпата страна на брадва. Залитнах и се стоварих по гръб върху плота на бара с зашеметена глава и докато се борех да запазя съзнание не спирах да се удивлявам как беше възможно толкова едър мъж като него да има толкова малки стъпала.

Повтори удара си и аз политнах към пода, после се опита да ме изрита в главата с онези негови смъртоносни островърхи ботуши. В последния миг успях да извия глава и това ме спаси; ботушът му само ме бръсна по черепа.

Сега беше моят ред да се търкалям на пода в безсъзнание. И в този момент някой ме заля с кофа вода. Седнах на пода и се свестих. Мойра бе застанала пред мен с кофа в ръка.

Бях прекалено зашеметен за да се чудя допълнително как се озовала тук, но в този момент някой произнесе:

— Ето го!

Парка бе застанал пред мен с ръце върху бедрата си, хилейки ми се мръсно през разбитите си устни.

Втурнахме се един към друг и как съм успял си остана тайна за мен. И двамата вече бяхме порядъчно разнебитени. Но аз бях длъжен да пребия Морган Парк или да го убия с голи ръце.

Бихме се в близък бой, след което изведнъж рязко се дръпнах назад и когато се втурна към мен, аз му стоварих един десен ъперкът. Той залитна, и аз отново го ударих.

— Спрете, побъркани глупаци! Спрете или ще хвърля и двама ви в затвора!

Шерифът Уил Тарп беше застанал на вратата с насочен срещу нас револвер. Студените му сини очи не издаваха дори и най-малък намек, че се шегува.

Около него се бяха събрали поне двадесет души. Кий Чейпин беше сред тях… и Боди Милър.

Парк отстъпи заднишком вратата, после се извърна. Изглеждаше като мъртвешки пиян.

Цял час след това плисках лицето си в гореща вода.

После отидох в конюшнята и пропълзях плевника над конюшнята, като си взеха едно одеяло и пушката. С револверите си не се разделях дори и за секунда.

Отвън някой се раздвижи и промърмори по улицата. Под мен конете пристъпваха от крак на крак и хрупаха зобта си. Пребитите ми мускули постепенно се разхлабиха, а юмруците ми се отпуснаха и аз заспах.

Глава деветнадесета

Блестящите слънчеви лъчи се прокрадваха през процепите между дъските когато се пробудих и аз останах да лежа така, усещайки цялото си тяло пребито. Погледах мушиците които танцуваха в лъчите и после се претърколих настрана.

Плевникът бе станал като фурна. Приседнах в сеното и внимателно докоснах лицето с пръсти. Беше подуто и отекло. Раздвижих пръсти да придойде кръвта в тях и в същия момент дочух шум на стълбата. Извих глава и видях Морган Парк втренчен в мен. Никога не можех да сбъркам погледа на човек прекрачил отвъд границите на нормалността.

Стоеше пред, като само главата и раменете му се подаваха над пода на плевника, и ненавистта буквално извираше от очите му. Не направи никакво движение, само ме гледаше, и аз разбрах, че беше дошъл да ме убие.

Можех да съборя от стълбата. Можех да го застрелям, но не се възползвах от предимството си. Това беше мъжът, без значение нормален или не, когото бях длъжен да пребия като куче, ако исках да преживея остатъка от живота си като мъж. Зад решението ми не се криеше никаква логика. Той просто се беше възползвал от беззащитността ми в онзи момент… не можех да си го представя другояче.

Замрял за миг, проумях каква сериозна опасност ме заплашваше. Вече знаех добре каква огромна жизненост криеше грамадното му тяло, имах представа колко бърз можеше да бъде.

Той се изкачи по стълбата и аз го посрещнах изправен. Видях, че и той не беше в по-добро състояние от мен когато тръгна към мен. Но аз все пак бях в по-добра форма. Тренировките ми с Мълвейни ме бяха подготвили добре за сблъсъци като този.

Не се втурна като овен към мен. Просто застана така с ръце на хълбоците си, без да откъсва поглед от мен. Този предимството беше на негова страна.

Страната на плевника където беше стълбата се отваряше към хамбара. Паднеше ли оттам човек, означаваше да се осакати. Останалата част от плевника, с изключение на няколко квадратни фута, беше затрупана със сено. В това тясно пространство ръстът и теглото му бяха преимущество.

Устата ми беше пресъхнала и умирах от жажда. Той не отделяше очи от лицето ми и аз го усетих точно в момента в който се накани да се хвърли върху мен. Засили се, без да бърза. Морган Парк беше дошъл, за да убива.

Сближихме се и аз замахнах. Той пое удара ми с рамото си и продължи напред, като ме изблъска обратно в сеното. Внезапно се хвърли извивайки се. Претъркулих се под удара му, но теглото му ме хвърли обратно в сеното, защото юмруците вече бяха останали без сила.

Той започна да ме обработва със студена животинска ярост, с поглед обзет от онзи налудничав садистичен блясък. В главата ми избухваха мълнии с всеки пореден удар.

Преднамерено се отпуснах надолу към края на сеното и се хвърлих с цялата си тежест върху краката му. Той залитна и в невъзможност да ме достигне, отстъпи крачка назад и замахна с крак да ме изрита. Хвърлих се с рамото върху него и той падна на пода. Скочих покрай него, сграбчих едно въже и се плъзнах на пода на хамбара.

Той се изправи и тръгна към стълбата. Близо до вратата някой извика:

— Пак започнаха!

И в този миг Морган Парк се нахвърли върху мен.

Сега вече трябваше да приключа, веднъж и завинаги с него. Избягнах първия му удар и забих един ляв прав в разцепената му уста; от разбитите устни шурна кръв. Този път обаче беше значително по-бавно от предишния ден и кръвта изглежда го разтревожи доста. Финтирах, после го изблъсках здраво в ребрата. Извъртях се на място и стоварих посрледователно три здрави удара в корпуса му преди да посегне към мен, после отново се извих и този път го ударих в лицето.

Той беше озадачен. Изгаряше от желание да ме убие, но но аз внимателно избягвах ръцете му. Той замахна и аз се плъзнах под удара му с дясно кроше в челюстта му.

Това го замая за миг, аз направих широка крачка и стоварих сдвоения си юмрук в челюстта му. Ударът ми го събори на пода. Отстъпих крачка назад и го зачаках да се изправи.

Зад мен се беше събрала тълпа, но този път бяха мълчаливи, хора, ужасени от гледката разкрила се пред очите им.

Морган Парк се изправи и този път се втурна с приведена глава срещу мен, размахвайки диво юмруци. Дръпнах се мигновено встрани, протегнах крак и го препънах; той полетя тежко на пода. Отново се изправи решен на всичко. И когато се обърна към мен аз го ударих.

Ударът ми се стовари върху челюстта му така както брадва се стоварва върху ствол на дърво. Политна и падна, този път по лице. Остана така неподвижен и замрял и аз разбрах, че боят ни беше приключил.

Умората изведнъж смаза плещите ми; бях се наситил за цял живот на размяната на юмруци. Вдигнах шапката си и минах покрай мълчаливите мъже. Взех пушката си и я напъхах в калъфа й до седлото. Никой не пророни и дума, но всички гледаха втренчено разбитото ми лице и разкъсани дрехи.

На вратата се сблъсках с шерифа Уил Тарп. Той спря и ме измери с поглед.

— Не ти ли казах повече да не се биеш в този град, Бренан?

— Какво трябваше да направя? Да го оставя да ми счупи главата ли? Той ме е проследил до тук.

— По-добре си почини — предложи Тарп. — И когато си поемеш дъх, махни се от града за известно време.

Направих крачка към вратата, но той отново ме спря.

— Арестувам Парк за убийство. Имам официално потвърждение на информацията ти.

В момента обаче жадувах единствено само за студена вода. Поне една бъчва.

И въпреки това докато вървях към ресторанта на Майка О’Хара от ума ми не излизаше онова ведро вода изляна върху главата ми в салона. Дали наистина беше Мойра или само така ми се е сторило?

Измих лицето си и позакърпих ризата си, след което влязох в ресторанта. Кий Чейпин вече беше там.

Говори малко докато се хранех и ми предаде пестеливо събитията. Челюстта ме болеше здраво и аз дъвчех много внимателно.

— Букър е още в града — каза Чейпин. — Какво ли е намислил?

В момента това много не ме вълнуваше. Но докато още изпия кафето си започнах да се удивлявам. Това вече беше моята родина, моят дом. Беше важно за мен, както беше важна и Мойра.

— Дали не ми се е привидяло или Мойра наистина беше там снощи?

— Не ти се е присънило. Беше там.

Налях си още една чаша кафе и размислих над факта. Значи тя не ме беше отблъснала изцяло.

— По-добре отскочи до доктор Уест. Лицето ти има нужда от малко закърпване.

Чистият въздух отвън ми подейства добре. С пълен стомах вече се чувствах като нов човек. Гълтах с наслада кристалния планински въздух и се наслаждавах на топлите слънчеви лъчи.

Крачех по улиците с пълни гърди. Бях бръкнал в торбата на света и бях избрал този град. Тук бях решил да остана, да пусна корени, да построя ранчо. Старият Бол ми беше завещал фермата си, и аз бях дал дума. Вече преставах да бъда онзи буен и непокорен млад ездач и се превръщах в постоянен заселник. Беше му дошло времето, но аз исках и още нещо. Исках Мойра.

Доктор Уест живееше в една малка бяла къщичка обградена от розови храсти. Високи тополи се издигаха в дворчето й, а зад бялата ограда се виждаше и късче зелена ливада. Това беше единствената боядисана ограда в града.

Висок мъж със сурово лице и сив кичур в косите ми отвори вратата. Усмихна се при вида ми.

— Не се и съмнявам, че се казвате Бренан. Току-що се върнах от приятеля ви.

— Как е той?

— Има три счупени ребра и счупена челюст. Ребрата са счупени от предната вечер, поне така мисля.

— Той е неукротим.

— Той беше опасен мъж, Бренан. И е още такъв.

Той ме прегледа и опипа лицето ми, след което станах от кушетката и препасах колана с револверите. Пръстите ми бяха като изтръпнали. Непрекъснато ги раздвижвах, като се опитвах да разхлабя мускулите. Какво ли щеше да стане, ако след малко се сблъсках с Джим Пайндър? Или с оная невестулка, Боди Милър?

Вдигнах сомбрерото си и в този миг си припомних нещо.

— Предай на шерифа Тарп да провери дали ботушите на Морган Парк не отговарят на ония следи които Канавал откри. Обзалагам се, че са същите.

— Мислиш, че той е убил Макларън ли?

— Да.

На стъпалата пред вратата спрях, като се опитвах да наместя шапката си върху превръзките на главата ми. Не беше лесно.

Градинарски ножици затракаха сред розовите храсти. Обърнах се и се взрях в очите на Мойра Макларън.

Тъмната й коса беше събрана на тила; за пръв път я виждах с такава прическа. Хареса ми най-много от всички досега, които бях виждал.

— Как е Канавал? — запитах аз.

— По-добре е. Фокс ръководи ранчото.

— Той е добър мъж.

Шапката отново се озова в ръцете ми. Завъртях я из пръстите си. Никой от двама ни явно не искаше да проговори онова, което му беше на ума. Мислех, че я обичам, но ме беше страх да го произнеса.

— В Ту-Бар ли си отседнал?

— Къщата вече е готова — изрекох аз и я изгледах право в очите. — Завършена е … но е празна.

Гласът й леко трепереше и тя клъцна с ножиците прекалено ниско едно розово стебло.

— Ти… не живееш ли в нея?

— Да, аз съм там, но теб те няма.

И ето, отново бяхме пред решителен разговор. Нахлупих шапката и забих поглед в ботушите си. Бяха напукани и загубили първоначалния си цвят.

— Не трябваше да го казваш. Между нас не може да има нищо общо. Ти… ти си убиец. Гледах те как се биеше. Ти изпитваше удоволствие.

Обмислих го малко и трябваше да се съглася с нея. Имаше право.

— Защо не? Аз съм мъж… а боят е мъжка привилегия от доста време на тая земя.

— Много е лошо… и винаги ще бъде така.

Смъкнах шапката си и пак я нахлупих.

— Може би… но докато съществуват хора като Морган Парк, Джим Пайндър и Боди Милър, винаги ще има нужда от хора като мен които да застават насреща им.

Тя ми хвърли един бърз поглед.

— Но защо трябва непременно ти да бъдеш този човек? Мат, не се бий повече! Моля те, недей!

Отстъпих малко назад, макар че ми се искаше да се втурна към нея и да я сграбча в прегръдките си.

— Не забравяй Боди Милър. Не мога да избягам от него, освен ако някой не успее да го застреля.

— Но ти не си длъжен да го правиш! — Очите й пробляснаха гневно. — Всичко е толкова глупаво! Защо трябва да постъпваш така?

— Защото съм мъж. Не мога да живея в един женски свят. Трябва да бъда сред мъжете, и само те могат да ме съдят. Избягам ли от Милър, няма да има място за мен на тази земя. И Милър ще продължи да убива хора.

— Но ти можеш да се махнеш оттук! Можеш да отидеш в Калифорния, където да подхванеш някой бизнес заради мен! Мат, ти би могъл…

— Не, оставам тук.

Последваха още реплики, изпълнени със силни думи, и после се разделихме, без да сме постигнали някакъв напредък.

Но тя ме беше разтревожила със забележката си за Боди Милър. Той не слизаше от коня си и нямаше да се откаже от удоволствието да се изправи срещу мен. Само като си припомних лицето му на невестулка и разбрах, че в тази земя имаше място само за един от двама ни. А ръцете ми бяха целите изранени, а пръстите вдървени.

Боди Милър сигурно вече треска го тресеше. Трябваше да яздя с повишено внимание. Един миг само да се отпуснех и повече моменти нямаше да има.

Как можех да остана жив без да го убия?

През целия път до ранчото не ми излизаше от ума високото момиче с тъмни коси застанало сред розовите храсти…

Глава двадесета

Джонатан Бенарас се втренчи в лицето ми, после извърна поглед, не желаейки да ме притеснява с въпроси.

— Голям бой падна… но накрая опра пешкира.

Бенарас се захили с бавната си усмивка и лукав присмех надзърна от сивите му очи.

— Ако видът му е по-лош и от твоя, струва си да го погледне човек.

Разказах им накратко случилото се докато свалях седлото от коня. Слушаха ме с видима наслада. Джоли се показа иззад хамбара и ме загледа.

— Татко ще остане доволен като чуе… Морган Парк му беше много неприятен.

— Трябваше и аз да присъствам — развесели се Мълвейни. — Трябва да е било много весело.

Влязохме в къщата, където вечерята вече беше сервирана, седнахме на масата и за пръв път се нахранихме като хората — а не край огъня. Но от ума ми не излизаше момичето, което исках да седи на тази маса, и животът, който исках да изградя с нея, и как тя отхвърляше и двете неща.

Никой не говореше. Огънят пукаше в камината, и се разнасяше приглушеното дрънчене на съдове. След като се нахранихме, Джоли Бенарас изчезна в мрака с пушката си. Излязох на верандата и се загледах в тъмната алея.

Първото нещо, което ни предстоеше да разучим, беше какво са замислили Букър и Морган Парк, а единствената улика до този момент беше онзи доклад на пробирера за среброто.

Реших, че трябва да огледаме мястото, където граничеха Ту-Бар и Бокс М. На следващия ден ми предстоеше да мина оттам и да огледам собственолично мястото. Не откриех ли нищо там, трябваше да обиколя околността, защото непременно трябваше да има някакви следи.

На разсъмване потеглихме двамата с Мълвейни. Ирландецът беше находчив и хитър мъж. При такъв оглед не беше лошо да имам до себе си човек като него. Освен това беше работил и в мините и имаше известна представа от руди.

Утрото настъпи когато ние вече бяхме открили следата по пътя към платото на Тъмния каньон и я загубихме близо до Приказния каньон. Вдясно, но далеч от нас, лежаха хълмовете Сладката Алис.

Маранята караше всичко около нас да танцува… Избърсах лицето и врата си с кърпа. Срещнахме само следи от елен, и веднъж едни на пустинен вълк.

Кръстосвахме пустинята наляво и дясно, като се взирахме за още следи. Попаднахме на още еленови отпечатъци… на следи от планинска овца, на една изсъхнала и сбръчкана кожа на антилопа, придружена с няколко разхвърляни кости, оглозгани от вълчи зъби. И в този момент видях още нещо…

Пресни следи на подкован кон.

Извъртях се на седлото, вдигнах шапката си и я размахах. Измина цяла минута преди Мълвейни да зърне знака ми, след което сбута мулето си и препусна към мен. Показах му следите.

— Най-много отпреди два часа са — каза той.

— Дали не е човек от бандата на Слейд? — предположих аз, но сам не си повярвах.

Тръгнахме по следата без да говорим. На едно място конят се бе подхлъзнал и обърната от подкованото копито земя още не беше изсъхнала. Очевидно конят бе минал след като слънцето бе подминало следата, най-вероятно през последния час. Земята беше поизсъхнала, но не съвсем.

Яздехме бързо, но с повишено внимание. След един час вече усещахме, че сме съвсем близо. В мястото, където каньонът се разделяше на два ръкава, открихме къде си беше налял манерката и приготвил непознатият ездач.

Огледахме добре оставения огън и научихме още нещо за него. Този мъж не беше Слейд, защото неговите хора бяха добри в заличаването на следите; бандата му беше съставено от сурови мъже които прекарваха целия си живот сред суровата прерия. Този, който беше напалил огънят, беше използвал неподходящи за това дърва, а в мястото, което беше избрал, и най-лекият повей на вятъра щеше да издуха пушека право в лицето му.

Следите от ботушите бяха дребни. Край тях се валяха угарка от пура, малко сдъвкана и изпушена едва до половината.

Краварите рядко пушеха пури, като при това много добре знаеха кои дървета горят добре и кои не. А що се отнася до огньовете, те бяха израснали край тях.

След малко се наканихме да продължим, но изведнъж спряхме. Следите бяха изчезнали.

Този мъж бе дошъл дотук, напоил коня си, приготвил вечерята си, и после изведнъж бе изчезнал.

Скалните скали около нас не предлагаха никакъв изход за бягство. Земята около извора беше недокосната с изключение на няколко квадратни ярда. Следите водеха до тях… и после изчезваха.

— Преследвали сме призрак — подхвърли Мълвейни и малко остана да се съглася с него.

— Нека да си мислим, че е човек. Как би постъпил един мъж?

— Дори и змия не може да изпълзи по тези скали, така че както е дошъл, така трябва и да е тръгнал.

Нямаше никакви следи, земята беше недокосната навред. Обиколихме и двата каньона, но без резултат. Мълвейни провери единия ръкав, аз другия.

Водех коня си за юздата и оглеждах внимателно земята. Дивите коне бяха пасли из каньона, като са напредвали бавно, на стада най-малко по двадесетина коня във всяко. И изведнъж видът на следите рязко се променяше. Конете бяха препуснали като луди!

Колкото и да гледах отпечатъците на копитата, не можах да зърна никакви други следи освен тези на дивите коне.

Какво ли би могло да ги изплаши? Някоя гризли? Може би, но тук на юг гигантските мечки бяха доста голяма рядкост. Вълк… едва ли. Дивият жребец трудно можеше да се изплаши от вълк, дори и от някой едър представител. А и един вълк трудно би подгонил див жребец в такова тясно място. Тогава може би лъв? Разбира се, един лъв стъпал на близките скали лесно можеше да докопа плячката си. Но дори и лъв не би ги накарал да побягнат толкова бързо. Биха препуснали, разбира се, но и толкова бясно.

Имаше само едно нещо, което беше способно да подплаши до такава степен дивите коне… и то беше човек.

Следите бяха оставени най-много преди няколко часа. Дори беше възможно и час.

И в този момент съзрях нещо, което веднага ме накара да застана нащрек. При проследяване следотърсачът търси за признаци, които не са присъщи на оглежданото място. И на един мансанитов храст видях откъснат кичур овча вълна.

Скочих от коня и измъкнах кичура от храста. Не беше нито на дива овца, нито на бигхорн. Вълната принадлежеше на мериносова овца, от добра порода.

Никоя овца не би успяла да стигне сама до този отдалечен каньон, а пък и кой ли би си довел овцете и защо?

Изведнъж всичко стана ясно. Мъжът, когото бяхме проследили, беше обвил копитата на коня си с овнешка кожа, за да не оставят следи.

Върнах се при Мълвейни и му показах вълната, като му обясних с няколко думи замисъла на непознатия.

— Добра идея… но и това нямяа да го спаси.

Пътят, който извеждаше от каньона, водеше на североизток, като накрая ни отведе до едно високо пронизвано от ветровете плато, на което се извисяваха самотни скални кули и няколко тревисти храсти. Възседнахме конете си и потеглихме.

В далечината Сините планини издигаха могъщите си хребети на десет хиляди фута в небето, но дори и около тези склонове не се събираха никакви облаци. А между нас и тези гигантски скални образования се намираше Дантевия Ад с неподозирани огромни размери, безплодни и безлюдни.

— Може никога да не го открием — произнесе накрая Мълвейни. — Тук можеш да се разминеш с цяла армия и пак да не забележиш нищо.

— Ще го открием.

Смъкнах шапката и избърсах веждите си от потта, после изтрих и шапката си. Очите ми примижаха под палещите лъчи на слънцето. Потта бе проникнала в ъгълчето на едното ми око и ме смъдеше. Лицето ми беше изпръхнало и ме болеше. Яздехме сред жегата; единствените звуци които се разнасяха в тишината беше тропотът от копитата на конете ни. Променяха се единствено далечните сенки в каньона и кухините в отдалечените склонове.

Имах известна представа за местността, по-голямата част от която дължах на стария Бол или момчетата на Бенарас, които бяха сред малцината бели хора дръзнали да яздят в тази пустош. Много надалеч пред нас, някъде около планинските подстъпи, видях някакъв скален ръб. Това можеше да бъде единствено платото Солената река, над което се възвисяваше Катедралния хълм. А някъде вече съвсем далеч, толкова далеч, че едва се различаваха на хоризонта, се издигаше планината Шей.

Мъжът, когото преследвахме, се намираше нейде из този гигантски лабиринт от каньони. Но не беше отишъл много навътре.

Вярно, сега конят му не оставяше преки следи, но след като вече знаехме какво да гледаме, все щяхме да забележим признаци от минаването. А конят му не можеше да се движи бързо.

Продължихме напред. Жегата ставаше убийствена, а монотонната крачка на конете почти хипнотична. Поклатих глава и изтрих ръцете си в ризата.

Лицето на Мълвейни беше обтегнато и обляно в пот. Скулите и челюстта му бяха силно изгорели от слънцето. Той си сви цигара и я запали, като я захапа плътно между равните си устни покрити със стари белези.

— Дяволска местност!

Очите му се обърнаха към мен.

— Даа.

Разклати манерката да прецени колко вода ни оставаше, после си изплакна устата, като задържа известно време водата в устата си преди да я погълне. Моята жажда се беше усилила неимоверно от дочутия плисък на водата в манерката му. Отворих моята и направих дълбока глътка.

След като я затворих, обходих с поглед околността, като го местех последователно от по-далечните предмети към по-близките.

И нищо…

Продължихме напред, зърнахме още няколко дървета, и след малко едно гладко петно в праха.

— Не може да е далече…

Мълвейни имаше право. Наближавахме целта си. Но кого преследвахме? Що за човек беше той? Не беше равнинец, нито кравар. Но въпреки това имаше представа за околната пустош, и освен това беше хитър и предпазлив.

Изтрих отново челото си, и изпсувах тихо жегата. Потта се стичаше по ребрата ми и аз разтрих врата на коня като му проговорих успокоително.

— Ще имаме нужда от вода — каза Мълвейни.

— Да.

— Той също.

— Може би той знае къде се намира близкия извор. Едва ли е тръгнал като някакъв слепец.

— Едва ли.

Разговорът ни секна и ние продължихме да яздим, а телата ни се поклащаха в ритъма на крачещите коне… Слънцето бавно започна да клони към залез. Трябваше да е някъде към късен следобед. Исках да пийна още вода, но не се осмелих. Щеше ми се да сляза от коня, за да взема някакво камъче да го посмуча, но усилието ми се стори прекалено голямо.

Бяхме като унесени от жегата и монотонното движение. И двамата изпаднахме в полудрямка върху седлата.

И в този момент се разнесе изстрел.

Той ни сепна и ние мигновено опънахме поводите, за да се раздалечим един от друг.

Не усетихме да просвистява куршум покрай нас, чухме само равния и тъп удар от сблъсъка на куршума не много далеч от нас. След миг последва още един.

— Той не стреля в нас.

— Да се скрием някъде… бързо!

Изстрелите се бяха разнесли от каньона, следата водеше натам, така че ние се приближихме плътно до ръба над бездните, и тръгнахме надолу като се придържахме непрекъснато вдясно от следата.

Само да ни зърнеше някой и бяхме мъртви; щяхме да се озовем в капана на планините подобно на хартиени птици забодени върху стената.

Глава двадесет и първа

Когато стигнахме до дъното спряхме конете си сред облак от прах и скочихме от тях да потърсим убежище сред една гъста горичка и храсталаци. Дори и конете ни долавяха напрежението, застанали с вдигнати глави и нащрек.

Всичко беше замряло. Някъде в далечината камък се търколи по склона. Потта се стичаше зад ухото ми и аз доловях мириса на прах и напечените от слънцето листа. Дланите ми бяха изпотени и те и аз ги избърсах в ризата си; не се разнасяха никакви звуци.

Като внимавах седлото ми да не изскърца скочих долу с уинчестъра в ръка и като махнах на Мълвейни да ме изчака, аз се отдалечих в гъсталака.

Застанал в края на горичката виждах на не повече от тридесет ярда в едната посока и двадесет в другата. Над нас се надвесваха скалните склонове и пясъкът в каньона лежеше замрял под палещото слънце. Тук-там сред скалите се забелязваха тънки ивици сенки.

Някъде наблизо ромолеше вода, което правеше жаждата ми още по-непоносима. Вратът ми беше сгорещен и лепкав, а ризата бе залепнала за плещите ми. Оглеждах стените на каньона с някакво лошо предчувствие докато прехвърлях пушката от едната ръка в другата. Избърсах ръцете си в джинсите и реших да рискувам, като се покажа от укритието си и се пъхна в тази шестинчова ивица сянка по стената. Промъкнах се до една издатина в скалата и надзърнах внимателно зад нея.

На около шестдесет ярда от мен стоеше оседлан кон с приведена глава. Огледах наоколо, но не видях нищо повече, и в този момент зърнах едва видими отвъд една бяла огладена от водата скала, ботуш и крак.

Близо минута не откъсвах поглед от тях. Нищо не се помръдваше, нито се чуваше някакъв звук. Напреднах внимателно готов за всякаква изненада с пръст върху спусъка. Само откъслечни клокочения на водата нарушаваха тишината. И в този момент видях мъртвеца.

Че беше мъртъв, беше извън всяко съмнение. Черепът му беше облян в кръв, а над окото си имаше дупка от куршум. Очевидно така и не беше разбрал какво го е поразило. Това служеше също така като предупреждение. Мъжът, който можеше стреля толкова майсторски, не беше човек за подценяване.

Лицето му ми се стори сякаш познато от някъде и като се вгледах по-отблизо видях подутината върху главата му. Това беше онзи конник на Слейд който бях успял да закача при сблъсъка ни по пътя.

Куршумът го беше ударил над окото и след това бе отишъл надолу, което сочеше, че е бил застрелян от засада; може би стрелецът се беше скрил някъде сред стените на каньона. Прокарах една мислена права линия и зърнах на предполагаемото място върху скалата малка зелена туфа.

Мълвейни дойде след като го повиках тихо. Загледа мъжа.

— Това не е онзи, подир който вървим.

— Това е човек от бандата на Слейд — казах му аз.

Продължихме напред; оттук нататък тайнственият непознат повече не си беше правил труда да прикрива следите си. Мъжът, когото преследвахме, вече бе забавил значително стъпка.

Внезапно видяхме отпечатък от ботуш, рязко очертан в праха и съвсем ясен. Нещо се преобърна в мен.

— Мълвейни, това следата на човека който е застрелял Макларън!

— Но Морган Парк е в затвора — възрази ми той изучавайки отпечатъка. Той знаеше, че бях ходил до ранчото да видя следата за която ми беше споменал Канавал.

— Той е бил…

Конят ми рязко изправи глава с разширени ноздри. Сграбчих го за муцуната и сподавих изцвилването му. После проследих погледа му.

На по-малко от стотина ярда от нас някакъв странен сивокафяв кон беше завързан за колче близо до една тревиста туфа.

— Знаеш ли — произнесох аз замислено, — когото и да следим, той вече сигурно си мисли, че се е отървал от преследвача си. И вече се чувства в безопасност.

СКрихме конете си в едно странично каньонче и се изкатерихме по скалната стена да огледаме наоколо. От върха на платото се откриваше цялата заобикаляща ни равнина. Под южния край на срещуположната ни стена се виждаха купчина древни развалини, а зад тях се откриваха дълбоки каньони.

Оглеждаха терена пред нас и изведнъж видях един човек да излиза от една скална пукнатина носейки тежка раница. Той я положи на земята и свали палтото си, после с един копач и лост започна да разбива една гънка над пукнатината от която беше изскочил.

Мълвейни виждаше мъжа, но не и това, което правеше в момента.

Докато му обяснявах какво виждам, мъжът в далечината взе лоста и замахна силно към гънката. Скалата се пукна, после поддаде и рухна сред купчина отломъци и прах. След малко прахът се слегна. Скалната пукнатина вече не се виждаше.

Мъжът се огледа внимателно на всички страни, после скри оръдията си, вдигна пушката и раницата, и тръгна в посока към нас. Гледах го как се приближава и видях, че носеше черни джинси, силно прашасали в момента, и малка шапка. Лицето му не се виждаше под козирката й, но нищо от походката му не ми напомняше някога да съм го виждал.

Той изчезна от погледа ми, и дълго време след това не се чу никакъв звук.

Той не можеше да ни види, поне така си мислехме двамата с Мълвейни, но все пак се смъкнахме долу по скалите чак до дъното на каньона. Тъкмо се насочихме към страничния каньон където бяхме скрили конете си, когато се раздадоха два бързи изстрела.

Спогледахме се озадачени. Но никакъв звук повече не се чу докато изминахме нелекия път обратно до страничния каньон.

Мълвейни пръв видя какво беше станало и изпсува злобно. Това беше първият път, в който го чувах да псува.

Конят и мулето му лежаха проснати в локва кръв. Манерките ни бяха изпразнени и смачкани с камъни. Намирахме се на тридесет мили от най-близкото ранчо, и пътят ни дотам минаваше през може би най-дивата пустош на земята.

— Има вода, но няма с какво да я носим. Дали мислиш, че е разбрал кои сме?

— Ако е местен човек, няма начин да не познава коня ми — изрекох горчиво аз. — Това беше най-добрият кон който някога съм имал.

Това ми позволи да науча още неща за нашия човек, който и да беше той. Той беше абсолютно безмилостен. Той не бе прогонил животните, а просто ги беше застрелял. А и освен това беше благоразумен. Разбираше, че би се изложил на голяма опасност, ако се опиташе да ни приложи и на нас същия номер, който бе погодил на човека от бандата на Слейд.

— Ще разгледаме онова място, което затрупа с камъни. Трябва да е нещо много важно.

Почти се беше смрачило когато успяхме да изкопаем достатъчно от срутената скална маса, за да се доберем до тайната му. Мълвейни удряше с всичка сила скалата с копача си. Изкърти едно парче и ми го подаде с очи блеснали от възбуда.

— Сребро! Най-голямото находище, което някога съм виждал! По-богато даже и от онова в Сребърния каньон!

Парчето руда блестеше в дланта му докато го въртеше и го оглеждаше от всички страни. Значи заради това бяха загинали Макларън и останалите.

— Богато е — потвърдих аз, — но аз предпочитам Ту-Бар пред това тук.

— Но виж само колко е красиво!

— Тогава пъхни си го в джоба, защото ни чака дълъг път.

— Сега?

— Тази вечер… докато е хладно.

Сенките бавно се удължаваха докато крачехме напред и гъстият мрак полека се спускаше задушавайки в прегръдката си каньоните и планините. Разменяхме от време на време по някоя приказка и така се добрахме до Каньона на руините, откъдето се изкатерихме по една седловина на хълмовете Сладката Алис, и после се спуснахме до един извор от другата страна.

Там си починахме и се напихме до насита, като през цялото време не спирах да мисля и да си припомням различни неща.

Лагерът на Слейд, където бях видял бандитите му, не беше много далеч от мястото, където се намирахме в момента, там имаше вода и подслон, като те бяха сигурни, че единствено Морган Парк знаеше за скривалището им освен тях. Хората извън закона не обичаха много-много да си показват носа навън, и аз се съмнявах да са се преместили на ново място. А където имаше и бандити, там неизбежно щеше да има и коне.

Десетте мили до този момент ги бяхме извървели за пет часа, и нощта вече преваляше. По-голямата част от изминатия ни път лежеше по дъното на каньона. А сега ни предстоеше да прекосим платото на Тъмния каньон… грешка, тъкмо този беше каньонът, в който се криеха!

Колкото и да беше тъмно, не разменихме и думичка, докато вървяхме напред. Някъде в мрака клокочеше вода и прохладната влага в каньона ни действаше особено ободрително след жегата на проточилия се ден.

Чухме някой да пее преди да видим светлината на огъня. Стените на каньона улавяха и усилваха звуците. Няколко ярда по-нататък забелязахме огъня и отражението му върху нечие лице.

Там имаше трима мъже и единият от тях пееше докато си почистваше пушката.

Пристъпихме на границата на светлината хвърляна от огъня когато ни забелязаха, но аз вече държах уинчестъра си насочен срещу тях, а Мълвейни ги сочеше със страховития си четиристволен пистолет.

Слейд не беше глупав мъж. Замря на място с ръце на открито. Лицето му побледня, доколкото беше способен на това, и той зачака примирено.

— Кои сте вие?

Лицата ни бяха скрити зад периферията на шапките ни, а телата ни частично се затуляха от храстите.

— Казвам се Мат Бренан, и нямам никакво желание да си създаваме взаимно неприятности. Искаме само два добри коня. Можете да ни ги отстъпите доброволно или ще се наложи да ги вземем насила. Нашите — добавих аз, — бяха застреляни от същия човек, който уби партньора ти.

— Лот е убит?

Слейд ме огледа докато се мъчеше да осмисли новините. Никой от тях нямаше желание да предприема нещо лекомислено. Но въпреки това уинчестърът ми не слизаше от тях.

— Той се е сблъскал с един човек, когото преследвахме. Получил е куршум между очите. — Вдигнах ръка и бутнах шапката на тила си. — После застреля конете ни.

— Проклет да е всеки, който убива коне! Кой беше той?

— Оставя следа като тази на Морган Парк, но Парк е в затвора.

— Вече не е — каза Слейд. — Снощи е успял да духне от пандела един час след свечеряване. Измъкнал един стоманен прът от решетката в онази порутена стена и духнал.

Но мъжът, когото бяхме видели, не беше достатъчно едър, за да бъде Морган Парк. И въпреки всичко тая новина заслужаваше да я запомним.

— А с конете какво става?

— Вземете ги. Ние изчезваме.

— От резервните ли са?

— Имаме цяла дузина резервни коне. В нашия бизнес е жизнено важно да имаш под ръка отпочинали коне със свежи сили. — Той ми се ухили и бавно се отпусна на лакът. — Сърдиш ли ми се още, Бренан?

— Не… само бъди внимателен.

— С тия оръжия дето сте ги насочили срещу нас? Има си хас… Какво е това оръдие дето го държи приятелят ти? Дулото му стига да се пъхне цял човек вътре барабар с шапката.

Мълвейни отиде да вземе конете, и след малко ги доведе. Бяха оседлани и оглавени.

Слейд направи гримаса, като видя седлата, но не каза нищо.

— Да имаш някакви други вести?

Той ми се ухили злобно и отмъстително.

— Да. Боди Милър дрънка наляво и надясно в града, че ти си бил негова плячка.

— Здрав апетит има това момче. Дано само да не глътне нещо, дето ще му разстрои храносмилането.

Възседнахме конете.

— Ще ги оставим в градската конюшня.

— По-добре недейте — каза Слейд. — В горичката зад къщата на Армстронг има един корал. Там ги оставете.

Конете бяха отпочинали и изпълнени с желание да препускат, и ние отпуснахме юздите им. Толкова хубаво се чувствах отново на седлото, но двамата с Мълвейни вече бяхме каталясали след този дълъг преход пеша.

Яздехме без да говорим, защото нямаше какво да си кажем. Звездите избледняваха и небето бавно започна да посивява на изток, а след малко се обагри в бледожълто над планините зад нас. Розовите багри на зората обляха планинските склонове пред нас и ние забавихме конете си, като влязохме в утъпканите дири и загледахме изгрева на слънцето.

Денят ни завари да яздим по улицата на Хатън Поинт.

Глава двадесет и втора

Озовахме се в един мълчалив и притихнал град, но плевникът беше пълен със сено и двамата се нуждаехме от здрав отдих, каквото и да ни очакваше за напред, можеше да почака.

Два часа по-късно, сякаш по сигнал, внезапно се разбудих. Оставих Мълвейни да пухти доволно в съня си, плиснах няколко шепи вода на очите си и се запътих към ресторанта на Майка О’Хара. Първият човек, когото видях след като прекрачих прага, беше Мойра. А вторият — Кий Чейпин.

— Съжалявам — каза Чейпин. — Току-що чухме новините.

Недоумяващото ми изражение трябва да му беше подсказало, че не знам за никакви новини, но нямах никакво желание да ги чуя.

— Губиш Ту-Бар.

— какво говориш?

— Джейк Букър е представил документ предоставящ му правото на собственост върху Ту-Бар. Закупил е всички права от един племенник на стария Бол. Подал е тъжба за Бокс М, с твърдението, че ранчото в действителност никога не е било собственост на Руд Макларън, а било принадлежало на негов братовчед, който сега бил мъртъв. Букър открил един роднина на този братовчед и закупил собствеността.

— Това е кражба.

— Ако подаде документите си в съда, става много лошо.

Той продължи да обяснява, че Букър бил хитър адвокат, и въпреки двамата свидетели, можел да обоснове сериозна искова молба.

Каза, че според Букър преди няколко години, докато се лекувал от една огнестрелна рана, Макларън бил продал с нотариален акт ранчото на братовчед си и че било повече от очевидно, че оттогава насам не си го е изкупил обратно.

Лицето на Мойра беше пребледняло и не беше трудно да разбера защо. Ако Букър успееше да прокара и защити в съда тъжбата си, тогава Мойра, вместо да бъде една млада и независима притежателка на животновъдна ферма, щеше да представлява една нещастница която си търси работа. Знаех, че Макларън беше хвърлил много пари в благоустройството на фермата, и банковите му сметки съвсем бяха отънели.

— Това, което е по-важното сега — продължи Чейпин, — е, че Букър съдебно решение, с което се блокират всички банкови депозити, спират се всички разпродажби, и се замразява всичко както си е докато не бъде решен случаят.

Приседнах на един стол. Бързо събрах мислите си. Букър едва ли би дал и пукнат петак за исковете си, ако не мислеше, че ще може да ги защити в съда. Този мъж беше особено опасен.

На мили наоколо нямаше адвокат способен да се пребори с мръсните номера на Букър. Това, което беше започнало като война за земя, се беше превърнало в една грандиозна кражба осъществена от един изпечен мошеник адвокат. А никой от нас не разполагаше с достатъчно пари, за да се справим с него.

Внезапно една мисъл ми хрумна.

— Канавал знае ли за това?

Чейпин нетърпеливо махна с ръка.

— Той не може да направи нищо. Той е само един управител и нищо повече.

Кати О’Хара ми донесе кафе, което беше с добър вкус.

Шерифът Тарп беше напуснал града, съпроводен от наскоро пристигналия полковник Д’Арси. Били отишли до ранчото на Морган Парк да го търсят.

— Трябваше да отскочат до Тъмния каньон — казах аз.

— Защо там? — изгледа ме любопитно Чейпин. — Какво ще накара някой да ходи там?

— Само там може да се крие.

Изядох в мълчание закуската, която ми донесе Кати О’Хара. Морган Парк беше свободен и нямаше да има нищо против да ми пръсне черепа при удобен случай. Боди Милър по всяка вероятност беше в града. Каквото и имаше да се върши, трябваше да го върша бързо, и независимо от това колко добър можех да бъда с пушката или в юмручен бой, юридическите капани за мен бяха пълна загадка. Нямах никакъв шанс да сразя Букър на негова собствена почва.

Мойра не ме погледна. Поговори малко с Кий Чейпин, който беше приятел на баща й.

— Мойра — обадих се аз, — по-добре изпрати някого до ранчото да съобщи на Канавал какво се е случило.

Тя пак не погледна към мен.

— Какво може да направи той? Това може само да го разтревожи допълнително.

— Няма значение, просто последвай съвета ми.

Тя се напрегна малко, отхвърляйки предложението ми.

— Дори още по-добре, накарай Фокс и няколко от работниците ти да го докарат в града с каруца.

— Но аз не…

— Направи както ти казах. — Резкият ми тон сякаш я разтърси. Тя вдигна поглед и очите ни се срещнаха. След малко ги сведе, но на мен за миг ми се стори, че прочетох нещо в тях…

— Мойра — изрекох нежно аз — нали искаш да запазиш ранчото си? То може да бъде спасено. Доведи канавал тук и му предай какво се е случило. Намери свидетел, вземи показание от него и го накарай да се подпише под него.

— За какво говориш? какво показание?

— Направи както ти казвам.

Довърших се дан последна глътка кафето си, взех шапката си и я нахлупих. После си свих цигара. Очите ми оглеждаха внимателно улицата отвън докато правех това, нямаше и следа от Милър.

Но в този момент видях още нещо. Един съсипан сивокафяв кон беше привързан за оградата на корала. Едва се виждаше между сградите.

— Кой е собственикът на този кон?

Чейпин се приближи до прозореца и погледна навън. Поклати глава.

— Нямам представа.

Кати тъкмо прибираше масата и хвърли поглед.

— На Джейк Букър е. Тази сутрин го яздеше.

А Джейк Букър имаше малки крака.

Мълвейни тъкмо се измъкваше от плевника когато стигнах до него. Той ме изслуша, после изтича до канцеларията на конюшнята и взе един отпочинал кон.

Кий Чейпин беше застанал на вратата на ресторанта когато минах покрай него.

— Докарай Канавал тук. Ще имаме открито обсъждане на проблемите. Изпрати някой да повика и Джим Пайндър.

Той ме изучава няколко секунди.

— Мат, какво знаеш?

— Достатъчно… поне така мисля. Достатъчно, за да спася Бокс М и вероятно да открия човека убил Макларън.

Без да се бавя обиколих целия град, магазин по магазин, салон по салон. Търсех Боди Милър, но никъде нямаше и следа от него, нито от съдружника му.

Кий Чейпин и Мойра ме чакаха в ресторанта на Майка О’Хара. Седнах при тях и без да им давам възможност да си отворят устата им нахвърлих по най-пестелив начин плана си. Мойра слушаше изненадана, както забелязах, макар че това не трябваше да я изненадва, защото й бях говорил доста по тези неща преди. Чейпин само кимаше от време на време.

— Може и да сполучим — съгласи се той с мен. — Поне можем да опитаме.

— А Тарп?

— Ще остане на наша страна. Той е стабилен мъж, Мат.

— Добре, тогава. Сутринта ще имаме представление.

Зад мен се разнесе нечий глас, който добре познавах, нисък, уверен в себе си и присмехулен.

— Браво! Представление на разсъмване. Това ми харесва, Бренан.

Беше Боди Милър.

Усмихваше ми се когато се обърнах, но очите не участваха в усмивката.

Това беше Боди, човекът, който искаше да ме убие… Боди убиецът.

На сутринта слънцето изгря чисто и горещо. На развиделяване небето беше без едно облаче, и далечните планини трепереха в маранята на собствените си склонове. Пустинята се губеше сред топлинните вълни, а някакъв покой бе захлупил пустинята и града, нещо като някакво неясно предчувствие, което сякаш пристъпваше на пръсти за да не вдигне и най-малкия шум.

На улицата прекрачих съвсем сам. Всичко беше безлюдно, все едно че се намирах в някой град на духовете; навред цареше тишина нарушавана единствено от скърцането на ботушите ми по дървения тротоар. И в този момент, сякаш разпръснал магията за миг, барманът излезе от салона и започна да мете пред входната врата.

Хвърли ми един поглед, кимна в знак, че ме е познал, и после набързо приключи с метенето и се шмугна обратно в бара.

От една странична улица изскочи мъж с две дървени ведра и се огледа предпазливо наоколо. След като се увери, че няма никой, той тръгна да пресича улицата, като я оглеждаше внимателно в двете посоки.

Седнал в един от полираните от безброй панталони столове пред салона отправих поглед към далечните сини планини. След няколко секунди вече можеше да не съм жив.

Не беше много хубаво утро, в което да умре човек, но кое ли утро пък е хубаво да се умира? Но въпреки това след малко двама мъже, аз и другият, щяхме да се срещнем нейде в града и и единият от нас, а може би и двамата, щяхме да паднем мъртви.

Мълвейни се появи на улицата и остави коня си в конюшнята. Приближи към носейки оръжия достатъчни за започване на война.

— Събрал съм всички момчета. Само след час ще бъдат тук. Джоли вече е в града.

Някаква жена се изправи в един прозорец от втория етаж и погледна надолу. Внезапно се извърна и напусна прозореца сякаш някой я беше повикал отвътре.

— Посмее ли да изникне и Ред в тая суматоха — каза Мълвейни, — той е мой.

— Имаш го.

Мъжът с двете ведра забърза уплашено по улицата; при всяка негова стъпка ведрата пръскаха вода.

Шерифът Тарп още не се беше завърнал. Нямаше и следа от Пайндър, Морган Парк или Боди Милър.

Майка О’Хара беше застлала масата с бяла покривка и сервираната храна изглеждаше чудесна.

— Трябва да се засрамиш! — изрече ми грубо тя. — Това момиче не можа да мигне цяла нощ от страх, че може да те убият.

— Тревожела се е за мен?

— Като полудяла е! Заради теб и онзи Боди Милър!

Вратата се отвори и влезе Мойра. Тъмната й коса беше навита хлабаво на тила й, а очите й изглеждаха необичайно големи върху бледото й лице. Тя избягваше погледа ми и добре, че беше така. Защото това беше особен ден, в който нямах право да проявявам абсолютно никаква слабост, дори и към нея.

Влезе Чейпин, след него полковник Д’Арси. Веднага го познах. Точно зад тях беше Джейк Букър. Очите му гледаха самодоволно.

Още не бяха седнали по местата си, когато се появи и Джим Пайндър.

— Радвам се да те видя, Джим — казах аз и видях как се разтърси лицето му при думите ми. — Оказа се, че сме се били заради друг човек.

Той застана с ръце на бедрата си оглеждайки стаята. Чейпин познаваше, за Д’Арси беше чувал. Не даде признак да познава Букър.

Извърнах се и изгледах Букър.

— Това е мирна конференция, Букър. Битките в тази околия свършват днес.

Той ме изгледа и бавно примигна с очи. Беше мъж със слабо лице и кожа обтегната по скулите му. Ясно виждах, че беше разтревожен. Беше от тези хора, които искаха винаги да знаят малко повече за ситуацията от всеки друг. А това за него беше изненада, и той още не беше решил как да реагира.

— Не съм казвал нищо за помирение — изрече Пайндър с равен глас. — Дойдох тук, защото разсъдих, че си готов да продадеш.

— Не, не за продажба. Ранчото си е мое. Мисля да си го задържа. Но ние организираме движение за помирение. Кий Чейпин и шерифът Тарп също участват в него. Чейпин е поканил градските търговци и бизнесмени да вземат участие. Ти също можеш да се включиш или можеш да останеш отвън, но ако не се присъединиш към нас, ще се наложи да купуваш хранителните си припаси в Силвър Рийф. Този град ще бъде затворен за теб. Всеки един от нас ще скрепи с подпис декларацията за мир, която влиза в сила утре на изгрев слънце.

— Ти уби брат ми.

— Той ме преследваше, за да ме убие. Има разлика. Виж — изрекох аз — тази война ти струва много пари. Имаш нужда от пари, както всички нас. Или ще подпишеш, или няма да можеш да прекарваш добитък. Всички знаят, че си достатъчно смел, за да се изправиш срещу мен, но какво ще докаже това?

Той се загледа вироглаво в масата; думите бяха разумни и той го знаеше. Накрая произнесе:

— Ще го обмисля. Трябва ми малко време.

— Това ще ти отнеме точно две минути.

Той повдигна глава и очите му се впиха в мен. Знаеше добре, че от двама ни аз бях по-бързият с револвера. И въпреки това аз говорех за примирие. Знаех, че тази война му бе струвала огромни разходи и никой разумен човек не би се отказала с лека от възможността за прекратяването й.

Внезапно устата му се изкриви в кисела гримаса. Неохотно повдигна рамене.

— Не оставяш на човек много избор, Бренан. Нека бъде мир.

— Благодаря ти. — Протегнах му ръка. Той я изгледа, но накрая я пое. Кати О’Хара му напълни чашата.

Той изгледа кафето, после мен.

— Трябва да прекарам едно стадо. Единственият път с вода лежи през твоя участък.

— Какъв проблем би могло да бъде това? Надявам се само прекарването да не ти отнеме повече от седмица.

Вратата се отвори и вътре влезе Фокс, подкрепящ Канавал. Той беше блед и изпит, но очите му бяха будни и оживени.

— Мис Мойра би могла да се подпише вместо мен. Тя е собственикът — каза той. — Но аз съм за мирното разрешение.

— Ти също подпиши — настоях аз. — Искаме да се подсигурим срещу всички възможни изненади.

Джейк Букър бе станал целият слух, разтревожен вече какво да мисли.

Сега вече реши да говори.

— Това е абсолютна безсмислица както всички добре го знаете. И двете ферми ми принадлежат по право. Имате двадесет и четири часа на разположение да се изнесете от тях.

В този в стаята влезе шерифът Тарп. Той седна без да каже нищо. Измъкна лулата си с преднамерено бавни движения. Беше възрастен, но внимателен, и умен.

— Ние няма да се изнесем, Букър. И ти никога не ще успееш да ни прогониш.

— Да не ме заплашвате? — изрече със задоволство Букър, щастлив, че всичко това ставаше пред очите на шерифа.

Игнорирах въпроса му и вместо това си налях още кафе, като забавих отговора си.

— На какво почива искът ти за Бокс М?

— Върху документ за прехвърляне на собствеността — изрече той бързо. — Ранчото беше продадено на Джей Колинс, стрелеца. Колинс беше убит. Наследи го неговият племенник. Аз купих от него Бокс М и всички принадлежности към него.

Канавал вдигна поглед към мен. Усмихна се леко, и после кимна.

— Значи ето каква била работата.

— Джейк — произнесох аз — позволи ми да те представя на Джей Колинс.

Букър проследи жеста ми и изгледа Канавал. Лицето му изведнъж стана два пъти по-бяло. Понечи да проговори, но думите заседнаха в гърлото му. Но никой не изпитваше съмнение, че аз говоря истината. Без съмнение Канавал отговаряше на всичко което той беше научил за Колинс.

Мойра се втренчи в Канавал; той отвърна погледа й и се усмихна.

— Ето защо знаех толкова много за майка ти. Тя беше единствената личност, което наистина съм обичал… докато не срещнах племенницата си.

— Мама ми е разказвала за теб, но аз никога дори и не съм си помислял…

Обърнах се към Букър. Само за минута половината му план беше сринат, а аз добре знаех, че в такива случаи половин означаваше нищо.

И въпреки всичко той отчаяно търсеше някакъв начин да се измъкне. Знаеше добре, че ние няма да блъфираме, че ако искът който бяхме направили за Канавал стигнеше до съда, той щеше да бъде признат.

Той сведе поглед и аз почти долавях хода на мислите му.

А сега накъде? А сега какво?

Глава двадесет и трета

Това наистина беше представление, но оттук нататък вече бях като в мъгла. Разчитах на шока, който току-що му бях причинил, и се надявах, че той си мисли, че аз знам повече отколкото казвам. Това, което се канех да кажа, беше вярно, но нямах с какво да го докажа.

— Що се отнася до Ту-Бар, разполагам със свидетели и искът ми ще бъде уважен в съда. — Дотук нещата горе-долу бяха ясни. А сега… — Но това едва ли ще има някакво значение за теб, Букър.

Сега вече наистина се разтревожи, точно както го исках. Той не беше сигурен какво още криех в ръкава си. Фактът, че Джей Колинс беше жив, беше нещо, върху което никога не би размишлявал.

Вдигна поглед към; очите му бяха забулени в непроницаемост. Но един малък тик в ъгълчето на окото му го издаваше.

— какво искаш да кажеш с това?

— Ти ще увиснеш на въжето, Букър. За убийство.

Никой не произнесе нищо. Букър си пое рязко дъх, но само толкова. Той дори и не протестира, само изчакваше.

— Ти си убил Руд Макларън защото планът на Парк е бил прекалено бавен за теб. Също така си убил и един от хората на Слейд из засада. Ние проследихме следата оставена от коня ти на мястото на това престъпление, Букър, и ако си мислиш, че западният съд няма да вземе под внимание думата на един апах-следотърсач, правиш голяма грешка.

Джейк Букър се изпъна на стола си. Огледа стаята, но не откри никъде приятелски поглед; но той беше човек, който никога не разчиташе на приятели, просто защото човек като него не можеше да има такива.

— Лъжи — махна с ръка той, — всичко това са само лъжи. Аз познавах Макларън само по лице. Нямам никаква причина да убивам този човек, нито пък възможност.

Канавал ме изгледа със съмнение. Тарп просто чакаше, но вече с известно нетърпение. Ако имаше човек тук, който ми вярваше в този момент, това беше само Мълвейни.

Стаята беше притихнала. Чувах часовника да тиктака, а Кати О’Хара беше застанала на праг на кухнята и слушаше.

Усетих погледите им върху себе си, и добре съзнавах в какво положение се намирам. И въпреки това изпитвах сигурност. Внимателно започнах да изграждам тезата си. Съзнавах, че точно и само сега беше моментът да бъдат убедени. Напуснеше ли Букър стаята, щеше да избяга. Не успеех ли да ги убедя, примирието, което бяхме договорили, щеше да пропадне.

— Нямам представа как Букър е успял да го измъкне от къщата. Вероятно под някакъв претекст. Може би за да му покаже среброто, а може би да му покаже нещо, което уж аз съм планирал.

Самият факт, че Букър, когото Макларън познава само по репутацията му, ще се вдигне да бие целия този път за да му сподели някаква много важна тайна, е било достатъчно да изкара Макларън от леглото.

Няма особено значение какъв е бил претекстът, използван от Букър. Той го застрелва, качва трупа му на коня и откарва тялото му на моя земя. После отново го прострелва, като се надява, че изстрелът ми ще ме привлече в близост до трупа, така че да оставя следи около тялото.

Мойра ме наблюдаваше с много внимателни очи, а Том Фокс се беше придвижил до мен, без да откъсва очи от Букър. Двама други работници от Бокс М също се бяха придвижили, единият до вратата, а другият зад Букър.

Никой не забеляза тия размествания освен мен и Букър. По челото му изби пот. Очите му трескаво затърсиха погледа на шерифа Уил Тарп, но ако шерифът го беше забелязал, с нищо не даде да се разбере.

— Арнълд Д’Арси е бил открил сребърното находище и е попълнил иск за него. Морган Парк го проследява, за да го убие. Той беше страшно ревнив, както всички знаем, но това е било най-малкото зло. Рано или късно Арнълд Д’Арси щеше да го види и щеше веднага да разбере кой се крие зад това име.

А такова разпознаване означава арест и съдебен процес. Следите на Д’Арси го отвеждат до среброто, и след убийството му Морган Парк е само на една ръка разстояние от пари достатъчни да му осигурят охолен живот в Южна Америка.

Но той трябва да е проумял, че по никакъв начин не бива да свързва името си с това на Д’Арси. Арнълд е попълнил иск за находището. Той не може да направи нищо докато не приключи работата по оценката на находището, а дори и тогава трябва да има предвид иска на човек, който е изчезнал, а следствието би могло да разкрие някаква връзка; това е бил риск, който той не се е осмелил да поеме.

Това беше предположение, в по-голямата си част, но единствената възможна логика, която можеше да обясни фактите.

И докато горещото утро се превърне в един още по-горещ, аз успях да си оплета кошницата. Не разполагах с много доказателства, но логиката беше достатъчна.

Видял се в неспособност да се възползва от откритието си, Морган Парк отива при Букър. Адвокатът има възможност да намери купувач, без да намесва името на Парк в сделката, и ако и двете ферми могат да се придобият, исковете дори биха могли да бъдат предявени в тайна. Д’Арси очевидно беше подкупил писаря на съда да си държи устата затворена за откритието.

Морган парк е бил доволен да работи заедно с Руд макларън, вярвайки, че един ден ще спечели. Но в същото време беше поддържал връзка и с Джим Пайндър.

Тук Пайндър кимна кратко.

И аз вече навлязох в тази гореща зона на конфликтни интереси и въжделения.

Присъединяването ми към Бол беше нарушило равновесието на силите, като бе направило отмъкването на Ту-Бар повече от съмнително.

Морган Парк все още вярва, че може да спечели. Той е мъж, който до този момент не е претърпявал поражение, и е бил сигурен в себе си. Джейк Букър обаче не е изпитвал такава увереност. Макар и Букър в мое присъствие да беше изразил силно съмнение, че съм замесен в прострелването на Лайъл, той в действителност вярваше в това. И това го правеше още по-обезпокоен.

Букър е искал претенциите за собственост за себе си. Винаги е имало вероятност Морган Парк да бъде убит или арестуван. Букър вече се е бил заровил в миналото на Парк, усещайки че някаква голяма тайна се крие там.

Работата по оценката на находището която Д’Арси беше извършил по исковете отдавна е била приключила, но Морган Парк не се е осмелил да ги заведе в съда и предизвика задаването на неудобни въпроси. Исковете за сребърното находище обхващат земята, за която претендират и Ту-Бар, и Бокс М, и ако могат да се придобият и двете…

— Лъже. — Букър вече се беше овладял. Сега се бореше за живота си и го съзнаваше, но въпреки това дори и в тази ситуация си оставаше адвокат и не можеше да не види, че пледоарията ми беше изградена върху много оскъдни доказателства.

Том Фокс беше висок и корав мъжага. Той се приведе над масата.

— За някои от нас това е напълно достатъчно, Букър — изрече спокойно той. — Да имаш някакви доводи, които да отхвърлят въжето от шията ти?

Букър побеля целият.

— Законът ще ме защити. Тарп е тук… и никой съдебен състав на земята няма да произнесе присъда при тези доказателства. А за онази следа, която твърдиш, че си намерил, откъде знаеш, че вятърът или дъждът не са заличили?

Не можех да бъда сигурен в това. Нито пък който и да е от останалите присъстващи тук. Канавал ме погледна, също и Тарп. Нямах какво да възразя на това.

— О, само ми го дайте! — обади се безгрижно Фокс. — Всички знаем отлично, че е мошеник. Само ми го дайте. Руд макларън беше добър стопанин, и аз бях с Канавал когато той откри тази следа. Не съм апах, но мога да разчитам следи. Само ми го дайте. Ей там долу на пътя има един много здрав дъб с яки клони.

Джейк Букър притисна разтреперани ръце към масата. Беше здравата изплашен. Тарп, Чейпин, Канавал и аз можехме да бъдем убедени с доводи и доказателства. Но не и при Фокс. Тези неща него просто не го вълнуваха.

Фокс се обърна към мъжа до вратата.

— Джо, докарай още един кон. Ще ни трябва.

Тарп започна да тъпче лулата си. Никой не проговори или помръдна. И тогава Кий Чейпин се облегна назад. Столът му изскърца малко, и Букър се раздвижи, хвърляйки бърз поглед към Фокс.

Нищо от думите ми, който бях хвърлил в лицето на Букър, не бе предизвикало нещо повече от презрение. Защото нищо от казаното от мен можеше да издържи в съда срещу пледоарията която щеше да развие Букър. Но тук вече се намесваше Фокс, който правеше онова, което на мен ми беше забранено. Букър бе надзърнал в очите на Фокс и бе прочел там присъдата си, която не подлежеше на обсъждане.

Отпечатъкът от ботуш за опитния следотърсач е това, което е поставеният подпис за адвоката.

Джейк Букър беше мошеник и интригант. Той не беше от особено смелите. Уил Тарп не проронваше дума. Чейпин очевидно си беше измил ръцете. Оставих Фокс да говори. А Джейк Букър беше изплашен не на шега.

Останалите бяхме способни на блъф, но не и Фокс. Останалите бяхме подвластни на съмнението, но не и Фокс. Устата на Букър се изкриви и лицето му заблестя от пот.

— Не… не.

Той се огледа около нас. Заби погледа си в мен.

— Не можеш да го оставиш да ме обеси. Нямаш право на това без съдебен процес.

— Макларън след решението на съдебен процес ли го застреля?

Букър закърши ръце върху масата. Знаеше, че зад него има човек. А Фокс стоеше изправен пред него. И никой не си мърдаше пръста за това.

— Морган Парк го уби — изрече трескаво Букър. — не бях аз.

Той вече говореше. А веднъж вече започнал, можеше и да продължи. Не е бил Парк, и всички го знаехме вече.

— Къде се намира сега Парк?

— Мъртъв е… Парк уби коня му докато се измъкваше. Отиде при онзи апах-следотърсач на Пайндър. Апахът имаше един много добър черен кон. Морган Парк го събори от седлото когато апахът отказа да му го даде… индианецът го простреля и го свали от седлото.

— Ти видя ли го? — запита Д’Арси.

— Да… ще откриете тялото му в една долчинка на запад от Битър Флатс. Парк се беше запътил към Силвър Рийф.

Букър седеше без да мръдне, силно напрегнат, и очакваше отговора ни, но ние не бързахме да проговорим. Размърда се несигурно върху стола си. Тарп не обелваше и дума, а Букър знаеше много добре, че когато шерифът си тръгнеше оттук, още на мига щеше да бъде извлечен от Фокс и останалите работници от Бокс М. Което означаваше, че след трийсет минути щеше да увисне на въжето.

— Кажи ни истината — обади се накрая Чейпин. — Стигнеш ли до съдебен процес, ще имаш шанс да спасиш шията си.

— Ако призная ли? — запита той горчиво. — какъв шанс бих имал тогава?

— Ще поживееш още няколко седмици — намесих се брутално аз. — Няма да са две или три минути, както сега.

Той се отпусна на стола си.

— Нямам какво да признавам — каза той. — Морган парк го уби.

Уил Тарп се надигна от мястото си.

— Вие ме помолихте тук да приключа едно мирно събрание. Бокс М, Ту-Бар и фермата на Пайндър са съгласни на помирение, нали така?

Задружно отговорихме и той кимна със задоволство.

— Добре… а сега ви моля да ме извините, но имам важна работа в северната част на околията. Ще отсъствам три дни.

Цяла минута беше потребна на Букър да проумее какво означаваше за него това. Той вдигна трескаво поглед и зашари умолително с очи. Мъжът зад него се раздвижи и някаква дъска на пода изскърца.

Кий Чейпин се изправи и протегна ръка на Канавал.

— Ще се радвам, ако ме придружиш отсреща, Канавал. — Той обърна глава към Мойра. — Идваш ли и ти?

Tя се изправи. Кати О’Хара беше изчезнала. Джим Пайндър се надигна се надигна и той, с мрачна усмивка върху лицето.

Всички тръгнаха вкупом към вратата и Букър се заоглежда като луд. Фокс стоеше усмихнат пред него. Зад него се намираше и другият работник от Бокс М. Отвън до вратата третият работник беше довел допълнителния кон.

— Почакайте!

Букър скочи на крака. Лицето му беше жълто-бяло и имаше вид на призрак.

— Тарп! Не можеш да го направиш! Не можеш да ме изоставиш така!

— Не те разбирам? Аз нямам работа с теб!

— Но… но съдебният процес? Какво ще стане с него?

Тарп повдигна рамене.

— Какъв съдебен процес? Ние не разполагаме с достатъчно доказателства, за да те задържим. Ти самият го каза. — Той се извърна и тръгна към вратата. — Нямам работа с теб, Букър.

Фокс беше извадил револвера си. Работникът от Бокс М зад Букър изведнъж го сграбчи. Отстъпих назад с отпуснати ръце.

— Почакайте за минута! Хей, Тарп…

Шерифът вече беше излязъл, но държеше вратата отворена. Другите бяха на тротоара до него.

— Тарп! Аз го направих! Ще говоря.

На масата имаше един бележник, в който Кати О’Хара записваше менютата си. Хвърлих го пред Букър, и му подадох мастилницата с перо.

— Напиши го — казах аз.

Той се поколеба, сведе поглед към масата. Ръцете му, трепереха, и целият го тресеше.

— Добре — произнесе накрая той.

Мъжът който го беше хванал отзад, го пусна, и Букър седна. Тарп се върна в стаята. Той ми хвърли един поглед и ние зачакахме, застанали наоколо, докато перото жалостиво скърцаше.

Джоли Бенарас се показа на вратата.

— Боди Милър е изчезнал — каза той. — Напуснал е града.

Мойра още стоеше отвън на тротоара. Останалите се бяха разотишли. Отворих вратата и пристъпих навън.

— В Ту-Бар ли се връщаш? — запита ме тя.

— Дори и един убиец трябва да си има дом.

Тя ми хвърли един бърз поглед.

— Мат, не ми го припомняй повече, моля те.

— Ти каза това, което ти беше на ума, нали?

Вдигнах крак да стъпя на стремето, но тя внезапно ми заприлича твърде много на едно малко момиченце, което е било нашляпано за някакво прегрешение.

— Започна ли да си приготвяш чеиза? — запитах я внезапно аз.

— Да, но…

Пуснах поводите на коня който ми беше довел Бенарас.

— Тогава ще се оженим и без зестрата ти.

В следващия миг и двамата се смеехме като луди и аз я целувах насред улицата където можеше да ни види цялото население на Хатън Поинт. Хората бяха наизлезли от салоните и магазините и ни приветстваха с усмивки, и аз отново я целунах.

После я пуснах и преметнах крак през седлото.

— Утре на обед ще се върна — казах аз.

И отново напуснах Хатън Поинт.

Глава двадесет и четвърта

Чувствали ли сте се някога толкова добре, че светът да ви изглежда като една огромна ябълка? Точно такива чувства изпитвах в този момент.

Бяхме осъществили замисленото си, и бяхме установили траен мир между трите ферми. Вече можехме да живеем заедно, и можехме да наторяваме богато земите си, като добитъкът ни наддадаше на тегло.

На територията на участъка имаше трева, в рекичките плискаше вода, а къщата, която бях построил, щеше да приюти жената, от която се нуждаеше, за да стане вече дом. От пушека на битките си бях издигнал дом и спечелил жена. Светът беше мой.

Морган Парк беше мъртъв… беше загинал от насилие, точно както и беше живял, загинал, защото бе посегнал на човек, който го беше изпреварил, нехаещ за другите, вярващ, че силата му беше достатъчна да се справи с всяко препятствие по пътя си. Само че един апах бе стрелял от земята и куршумът беше пронизал черепа му.

Сега си отивах у дома. Щях да подготвя къщата си за жената, която щях да си взема, щях да се погрижа за конете си в корала и накрая щях да се преоблека и да се върна в града, където ме очакваше невестата ми.

Пътят към Ту-Бар криволичеше около едно плато и навлизаше в една просторна пустинна равнина, отвъд която се виждаха острите планински върхове на скалистите планини отвъд Сухото плато.

Заек изскочи от един храст и се втурна през жилавата трева, и тогава пътят се сниши в една кухина, където растяха хвойни. И там по средата на пътеката стоеше Боди Милър.

Беше застанал с ръце върху бедрата си и се смееше като луд, а от очите му надзърташе дяволът. От другата страна пътеката беше Ред, който държеше конете им.

Отдавна неподстригваната коса на Милър закриваше яката на ризата му. Косъмчетата в ъглите на горната му устна изглеждаха по-дълги и по-тъмни. Но двата препасани револвера не предизвикваха усмивки.

— Много ще ми е жал да застрелям този голям мъжага тъкмо в най-щастливия час на живота му.

Конят който яздех, беше плашлив и не ме познаваше. Нямах представа как ще реагира ако започнеше престрелка. Трябваше да скоча на земята. Но не разполагах с никакво време. Боди беше уверен в себе си, но нямаше как да знае дали след мен не идваше някой друг.

Изведнъж забих шпорите в хълбоците на коня и когато той скочи върху Боди, аз скочих от другата страна. Приземих се и направих два скока, като едновременно с това измъкнах револвера и стрелях виждайки мигновеното движение на ръцете на Боди.

Револверите се озоваха в ръцете му и от дулата им се изтръгнаха пламъци и аз усетих в същия миг как и моят оживя в ръката ми. Куршумите ни се разминаха един с друг, макар че моят го изпревари с частица от секундата въпреки колебанието преди да се прицеля точно.

Куршумът му одра рамото ми оставяйки усещането за ужилване от цял кошер пчели, но моят куршум обаче го удари право в гърдите и той залитна, с внезапно разширени и разтърсени очи.

И изведнъж старият дявол в мен подаде глава. Бях побеснял така, както никога до този момент не ми се беше случвало. Тръгнах към него, а двата ми револвера бълваха огън и олово.

— Какво става? Май нещо не ти харесва, а?

Ревях с цяло гърло докато крачех към него, а револверите ми не спираха да бълват смърт, като куршумите разкъсваха плътта му.

— Сега вече знаеш как са се чувствали другите, Боди. Много гадно нещо е да умреш само защото някакъв боклук иска да си докаже колко е корав. А ти не си корав, Боди, ти си просто един гаден и мръсен хлапак.

Той се олюля, целият облян в кръв. Беше по-слаб от мен, кръвта му обагри ризата в алено, а устата му беше станала още по-широка след разкъсалия я куршум.

Той се втренчи в мен, но не проговори. Нещо още продължаваше да го крепи прав, но той вече беше свършен и аз ясно го виждах. Стоеше под яркото обедно слънце втренчен в лицето ми, последното лице което щеше да отнесе в гроба си.

— Съжалявам, Боди. Защо не си остана при кравите?

Той направи малка крачка назад, и револверът се изплъзна от пръстите му. Опита се да проговори, но устните му успяха да изрекат думите, и тогава коленете му се подгънаха и той се строполи на земята.

Застанал над рухналото тяло погледнах Ред. Краварят направо не можеше да повярва на очите си. Втренчи невярващ поглед в пронизаното от куршумите тяло на Милър, и после вдигна очи към мен.

— Ще си отида… само ми дай възможност.

— Имаш я.

Той се метна на седлото си, и пак погледна към тялото на земята. Изучаваше като току-що станал от сън.

— Значи не беше толкова корав, а?

— Никой не е достатъчно корав — казах аз, — особено с олово в корема си.

Ред препусна с коня си, а аз останах сам в слънчевия следобед и гледах тялото на Милър в краката си.

Не можех да го оставя така, а и не исках пак да го видя на връщане в града. Наблизо до пътеката имаше една долчинка, малка падина, където се стичаше водата преди поеме по новото си русло. Дотътрих го там и го зарових, като струпах и няколко камъка отгоре.

Издялах един кръст седнал под сянката на една хвойна, и използва една стара задна дъска от фургона паднала край пътеката, като издялах следните думи:

ТОЙ ИЗИГРА ПОСЛЕДНАТА СИ РЪКА

1881

Не беше много за един човек, но и Боди не спадаше много към тази категория.

Някъде край някой лагерен огън Ред можеше да се изтърве, някой ден, някъде. Рано или късно историята щеше да плъзне, но това искаше време, а на мен репутацията ми на стрелец вече не ми беше нужна. Бях преситен от нея.

Рамото ме болеше, но само от разкъсаната кожа. Щях да се погрижа за него когато стигнех до ранчото си. Време беше да потеглям.

Далеч пред мен назъбените планински вериги на дивите земя бяха самотни и пустинни в късния следобед. Залязващото зад гърба ми слънце си избираше върховете един по един и ги обагряше в злато. Следобедът си отиваше и аз вече се прибирах в ранчото си, прибирах се у дома с хладината на настъпващата вечер… а утрешният ден ме очакваше с моята сватба.

Информация за текста

© Луи Ламур

© Тодор Стоянов, превод от английски

Silver Canyon,

Източник: Преводачът

Свалено от «Моята библиотека» [http://www.chitanka.info/lib/text/15854]

Последна редакция: 2010-04-07 17:00:00