/ Language: Русский / Genre:sf,

ЛюдинаМаятник На Украинском Языке

Василий Бережной


Бережной Василий Павлович

Людина-маятник (на украинском языке)

Василь Бережний

Людина-маятник

I.

Усi в лабораторiї помiтили: з приходом Флорiки доктор Лавро якось одразу i рiзко змiнився. Де й дiлася його нахмуренiсть, непривiтнiсть у стосунках з колегами. Такий уважний зробився, люб'язний, усмiхається, навiть лисина заблищала веселiше!

I все це через новеньку стажистку.

- Звернiть увагу на тi створiннячка, Флорiко! - кликав її до мiкроскопа, щоб показати холерний вiбрiон. - Яка функцiональна досконалiсть! Просто i ясно.

- А як ви вважаєте, Флорiко...

- Погляньте на геннi ланцюжки in vitro*, Флорiко! I отак цiлий день Флорiко та Флорiко.

______________ * У пробiрцi (лат.).

"Що вiн у нiй побачив такого? - знизувала плечима ставна бiлявка в накрохмаленому халатi.- Суха тараня, ноги - обидвi лiвi, та ще й дрiбне!"

Справдi, Флорiка не вирiзнялася красою, зате була запопадлива до роботи. Годинами сидiла над мiкроскопом, не розгинаючись, наче дивилась якийсь захоплюючий фiльм. А з пiддослiдними морськими свинками поводилась так, немов тi щось розумiли:

- Не треба жахатися! Укол не болючий, а для науки це дуже потрiбно...

В її великих очах тихо сяяла нiжнiсть. Може, оте сяйво i приваблювало Лавра?

Бiлява красуня не без зловтiхи думала: "Цiкаво, їй вiн також запропонує те, що й менi? На морських свинках експеримент удався, але ж ми - люди! Лавро обiцяв тодi золотi гори, навiть одруження, аби тiльки вона погодилась на експеримент. "Iсторичний експеримент". Фанатик. На кандидата в женихи вiн тодi зовсiм не надавався, але тепер..." Його загравання з Флорiкою викликало в бiлявки невиразний внутрiшнiй протест. Чимось вiн її все-таки зачiпав. Було щось у ньому небуденне, яскравинка, мiнлива гра iмпульсiв - те, що називають творчим неспокоєм. Профiль його особистостi не вмiщувався у звичних рамках. Залишивши практичну медицину, Лавро з головою поринув у науковi дослiдження, пропагував фiлософiю медицини, все мудрував з генетичним кодом: "Треба пiдiбрати ключик до цього шифру матiнки-Природи!" Колеги, позаочi, звичайно, вже давненько кепкують: серед медикiв Лавро фiлософ, а серед фiлософiв - медик. "I справдi, вдає iз себе хтозна-кого... Штукар. Але ж доктор... Досить вiдомий учений. У нього лише одна вада, але серйозна: окрiм науки, нiяких захоплень, навiть у преферанс не грає. Ще й iронiзує: "В азартну гру тiльки з Природою варто грати!" Вiн з тих, що не пристосовуються до обставин, а навпаки - пристосовують їх до своїх потреб. Сухар. А бач, як любенько та лагiдненько пiдсiв до робочого столика Флорiки. Щось дуже пильно розглядає предметне скло, бубонить... Певне, пiдбиває на експеримент. Бо яке до неї може бути почуття?"

Лавро насупив брови, чоло прокреслили вертикальнi зморшки.

- Бачите, Флорiко, лейкоцитарна формула вашої кровi значно вiдхиляється вiд норми. Давайте глянемо правдi в очi: катастрофи ще немає, але...

На обличчя Флорiки набiгла хмарина, дiвчина знiяковiла, на губах з'явилася винувата посмiшка.

- Я лiкуюся у протизобному диспансерi...

- Давно?

- Та вже тривалий час...

- Ну, от бачите, рутинна терапiя позитивного ефекту не дала, хiба не так?

Бiлявцi здалося, що Лавро тiшиться з неефективного лiкування Флорiки, але приглушує свою радiсть, навiть забарвлює голос у спiвчутливi тони, йому нехай що, аби провести свiй експеримент.

Не дiждавшись вiдповiдi, Лавро провадив далi:

- Але, як кажуть, не тiльки свiту, що в вiкнi. У вас, Флорiко, є перспектива на одужання! I не зиркайте на мене так недовiрливо. Я беруся поставити вас на ноги! Просто i ясно.

Дiвчина повернула до нього своє блiде обличчя:

- Справдi?

- Авжеж! Тiльки тут потрiбна... деяка смiливiсть.

Вiї у Флорiки затрiпотiли, як метелики:

- Смiливiсть?

Бiлявка не витримала, повернула голову з пишною зачiскою i, мило усмiхнувшись, кинула "шпильку":

- Тут, Флорiко, йдеться про смiливiсть нашого шановного експериментатора.

- Це само собою, Альбiно, - вибачливо посмiхнувся Лавро.

- Чого ж тодi, дозвольте спитати, ви шукаєте... жертв, хоча iсторiя науки знає не одного дослiдника...

- "Жертв"... - Лавро скривився, наче вiд кислицi. - Ох i язичок у вас, Альбiно... А втiм, ви вже не зможете дорiкнути... Я вирiшив теж.

- На собi?

- Так. Разом iз Флорiкою.

Це подiяло на Альбiну, як холодний душ. Деякий час вона неспроможна була вимовити й слова.

- Оце вже по-чоловiчому! - нарештi видихнула, труснувши золотистими кучерями.

- А буде ще й по-жiночому, як ви допоможете нам з Флорiкою, - поправив окуляри Лавро.

- Ну, якщо зможу... - трохи розгубилася Альбiна, в очах її з'явився вираз настороженого очiкування.

- Я хочу, щоб ви провели цей експеримент.

- Я? - вражено перепитала Альбiна, тицьнувши пальцем у свої повнi груди. - Ваш експеримент?

- Так, саме ви. Я просто милуюся, спостерiгаючи, як ви фiлiгранно проводите операцiї. У вас висока експериментальна культура. Не скромничайте, в нашiй лабораторiї ви, Альбiно, перша.

Вона дивилася на обох - Лавра i Флорiку - здивовано i водночас злякано.

- Але ж ми ще не зачiпали генотипу людини. I нiхто в Союзi... i в цiлому свiтi...

- А чому б нам не розпочати? Все одно це мусить колись статися, як ви вважаєте? От давайте спробуємо. I для вас це нагода...

- Нагода для мене?

- А звичайно. Просто i ясно.

"Справдi, - подумала Альбiна, - вiн каже правду, це нагода..." Холодок остраху пройняв їй груди, вiдчула, що вiзьметься за цю операцiю, що це таки її шанс. Проте ще заперечувала:

- Але ж генетична карта людського органiзму ще не розшифрована, тут можуть бути...

- Несподiванки? - осмiхнувся Лавро. - Промахи? Хто ж вiд них застрахований? Парашут може й не розкритися.

"Фанатик. Самогубець", - змигнуло в очах Альбiни.

Флорiка не озивалася й словом, сидiла, схиливши голову, тiльки iнколи на її по-дитячому довiрливе блiде обличчя набiгала тiнь занепокоєння, дiвчина клiпала вiями.

Лавро кинув запитливий погляд на Флорiку i продовжував, звертаючись до Альбiни:

- Про ступiнь ризику ми вже говорили. Вовка боятись - в лiс не ходити, адже так, Флорiко?

- Так, - хитнула головою лаборантка i зажурено подивилась у вiкно на iнститутський сад, облитий багрянцем призахiдного сонця.

Робочий день закiнчувався, почувся дзенькiт посуду, шум i дзюркотання води з кранiв, глухе постукування металевих дверцят лабораторних шаф, куди на нiч ховали реактиви i препарати.

Флорiка наче прокинулась, швидкими рухами почала прибирати своє робоче мiсце.

- А знаєте що, дiвчата, - сказав, пiдводячись, Лавро, - якщо ви нiкуди не поспiшаєте, то заходьте до моєї комiрчини, ще трохи поговоримо. Згода?

Авжеж, згода! Обом кортiло якнайбiльше дiзнатися, що там визрiло у Лавровiй головi. Альбiна, внутрiшньо тремтячи, хотiла упевнитись остаточно, чи справдi їй випав шанс, ну, а Флорiка думала про свою недугу.

- Людина живе в океанi мiкробiв i бактерiй, - заговорив Лавро, ходячи по зеленiй килимовiй дорiжцi помiж Флорiкою i Альбiною, що вмостилися в крiслах одна проти одної. - Ви тiльки уявiть собi мiрiади цих невидимих напасникiв, тьма-тьмуща їх так i кишить навколо i в нас. Цi орди атакують нас удень i вночi, кожної митi. Дивно, як людина змогла вижити... Чи, може, спочатку планета була стерильна?

Лавро став бiля широкого вiкна, немов ждучи вiдповiдi на своє риторичне запитання, задер голову, щоб не впали окуляри, i згори вниз, як пiвень, скоса подивився на своїх слухачок. Оця його поза та й зверхнiй тон, - вiн говорив, наче перед студентською аудиторiєю, - дратували Альбiну, i вона опускала очi, щоб приховати невдоволення.

- Нi! - патетично вигукнув Лавро i знову заходив по кабiнету. Мiкросвiт з'явився набагато ранiше. Виживанням ми завдячуємо iмуннiй системi: вона виставляє бойовi загони супроти iнфекцiйних агентiв, захищає кожну клiтину нашого органiзму. Але чи може вона функцiонувати безперебiйно i безвiдмовно? Тут вiдповiдь однозначна: нi, не може. Усi структури цього свiту - текучi, мiнливi. Не становить винятку i наша iмунна система, просто i ясно. З плином часу в оборонних лiнiях органiзму з'являються проломи, ворожi загони обминають редути i проникають до фортецi. Настає iнтенсивне старiння, що зрештою веде до неминучого фiналу...

- "Лiнiї, редути... - невдоволено кривила губи Альбiна. - Йому все просто i ясно. Чи ти ба, який Цiцерон знайшовся! Замiсть того, щоб говорити про цитогенетику, розтiкається бiлкою по дереву... Хто тут потребує лекцiї? Краще вже дискусiя!"

- А я вважаю, вельмишановний докторе, - Альбiна поклала ногу на ногу i обхопила руками колiна, - що вирiшальний тут iнший фактор.

- Ну-ну, - Лавро спинився бiля вiкна, обiперся лiктем об лутку, - який же?

- В органiзмi є гени, якi завiдують процесом старiння.

- Ого! - криво посмiхнувся Лавро. - Запрограмоване старiння? А значить, i... смерть?

- Так, i смерть запрограмована. - В очах Альбiни змигнула тiнь. Генiв-могильникiв небагато - може, один на тисячу iнших, та коли вони починають дiяти - органiзм приречений.

- I коли ж вони починають? - заклiпала вiями Флорiка.

Альбiна подивилася на лаборантку, як ото вчителька на учня-тупака, i це було неприємно Лавровi. Чому, ну чому такi нещирi люди?

- Цi гени даються взнаки тодi, коли органiзм вибуває з еволюцiйної гри, - сказала Альбiна, - тобто коли зародковi клiтини перестають дiлитися, припиняють своє розмноження i поступово гинуть. А це починається, - Альбiна повернула голову до Флорiки, - в трохи старшому вiцi.

Флорiка полегшено зiтхнула, i це викликало ледь помiтну посмiшку в Альбiни.

- Та-а-к... - Лавро поправив окуляри. - Просто i ясно Значить, Природа створює для того, щоб знищити?

- Авжеж, вiдкинути все непотрiбно, використане в еволюцiйному процесi, а що?

Лавро сiв за свiй стiл, обiперся лiктями, сплiвши докупи пальцi обох рук.

- "Еволюцiйна гра"... Ефектно, - сказав пiсля деякої паузи. - Але це генна мiфологiя, ми ж займаємось iнженерiєю, генною iнженерiєю. Ось так. А вашу гiпотезу запрограмованої смертi легко спростовує статистика довгожителiв. Та якщо з царини мiфiв перейти до конкретної проблеми...

- Якої ж саме? - прохопилась Альбiна, пожадливо бажаючи, щоб вiн знову почав про експеримент.

- Здоров'я Флорiки. Рутиннi методи не дають ефекту в лiкуваннi бiлокрiв'я - спробуємо пересадку генiв. Просто i ясно. Менi також потрiбно посилити iмунну систему, але назвiмо цю операцiю: "Здоров'я для Флорiки". Нехай вона так i ввiйде в iсторiю науки.

- Та чи справа в назвi? - не втерпiла Альбiна. Оте "флорiкання" сидiло їй у печiнках. - Ближче до дiла.

В її уявi поставала картина операцiї. Тьмявий екран скануючого апарата. Несхибно ввести довгу голку шприца у мозок, у потрiбну точку - не так-то легко. Тiльки-но подумала про це, як вiдчула нервовий дрож в усьому тiлi. Пусте, нема чого боятися. От тiльки формальностi обов'язково...

- Ви добре володiєте цитологiчною технiкою, фрагменти вiдповiдних хромосом я приготував, отже дiло за вами. - Лавро втупив очi в Альбiну. - Ну то як, ви згоднi провести... цей експеримент?

Альбiнi раптом зробилося страшно. Збентежено опустила очi, обсмикнула сукню на колiнi, в неї аж губи зворухнулись, щоб сказати: "Нi!" Але стрималась. Ще кiлька секунд, i страх почав танути, наче крижина у теплiй водi. Геть нерiшучiсть i вагання! Хiба можна пропустити такий шанс? Але... Нiяких "але"! Carpe diem!*

______________ * Лови момент! (лат.).

I вже в її мозку сформувалась модель такого жаданого майбутнього. Епохальне вiдкриття! Сам же доктор Лавро визнає...

- Я от що думаю... - нарештi заговорила Альбiна. - А чи це можливо в умовах нашої лабораторiї? Хто нам дозволить?

Лавро зчепив i розчепив руки, ляснув долонями по столу.

- Все це я беру на себе. Створимо тут медико-генетичний центр. Обладнаємо двi сумiжнi палати. Згода, Флорiко?

Лаборантка якось в'яло, нiби знехотя, кивнула головою.

- Ну, якщо так, - в голосi Альбiни вже не було вагання, - то напишете розписки, обоє.

- Розписки? - заклiпала очима Флорiка. - Навiщо?

- Ну, мало чого... На всяк випадок. Iнакше я за цей експеримент не вiзьмусь.

- Добре! Добре! - повеселiло вигукнув Лавро. - Все оформимо як слiд. Головне, що ми вам довiряємо, Альбiно!..

"Якби ти мiг зазирнути в майбутнє, - не без зловтiхи подумала Альбiна, - може б, так не радiв..."

- Отже, домовились - здоров'я для Флорiки! - Лавро бадьоро вийшов iз-за столу. - Просто i ясно. Вище голови, дiвчата, iсторiя нас не забуде!

II.

Доктор Лавро повiльно виринав зi сну i нiяк не мiг прокинутись, - так знесилений плавець вiдчуває поверхню води, а прорвати тоненької плiвки не може. Напнулася - i тримає. Та навколо все бiльше i бiльше свiтла, крiзь повiки воно проймає сiткiвку, всотується в мозок. Ху-х... Очi розплющились, i вiн побачив матово-молочний екран. Лежачи на боцi, вiн дивився на нього i перед операцiєю, аж доки не заснув. Але тодi екран свiтився, добре видно було гiпоталамус та й iншi структури мозку. Навiть пiсля анестезiї вiн деякий час ще мiг стежити, як рухалась довга голка шприца... Пальцi в Альбiни не здригнулися, нiби вона робила цю операцiю не вперше.

Так, голова хоч i важка, але пам'ять не втрачена, це вже добре. А як там...

- Флорiко-о!..

- Ну от, знову... Тихiш-ше! Вона ще спить.

Зашурхотiв накрохмалений халат, i до кушетки пiдiйшла Альбiна. Лавро вдихнув тонкий аромат її духiв i остаточно проминувся.

- Як самопочуття? - схилилась до нього Альбiна.

- Та я наче нiчого, тiльки важкiсть у потилицi, а як там Флорiка?

- Табло висвiтлює - все в нормi. А що тут у вас? - Вона подалася до узголiв'я, де свiтилася iндикаторна панель, зачепила його полою халата. Теж усе добре, тiльки трохи пiдскочив тиск... Хочете встати? Зараз познiмаю...

Легкими дотиками пальцiв Альбiна швидко позбирала датчики, що були прикрiпленi до тiла лейкопластирем.

Доктор Лавро поволi пiдвiвся, намацав ногами капцi, несамохiть струснув головою, надiв окуляри i, обережно ступаючи, пройшовся по палатi.

- Ну, що ж, координацiя рухiв не втрачена, я все пам'ятаю, голова хоч i не свiжа, та почуваюсь майже нормально, залишається виждати, як запрацюють пересадженi гени. Спасибi, Альбiно. Хоч наш академiк i побоювався, експеримент "Здоров'я для Флорiки" почався нiбито вдало. А як там вона сама?

- Чого це ви, докторе, все "майже" та "нiбито"? Ось погляньте на свою... пiдопiчну - одразу переконаєтесь...

- Гра вiдбулася, але...

- Нiяких "але"! - посварилась пальчиком Альбiна.

Лавро ще вiдчував себе її пацiєнтом i говорив тихим, нерiшучим голосом.

- Але... Finis coronat opus*.

______________ * Кiнець - дiлу вiнець (лат.).

Флорiка спала здоровим сном, - докторовi Лавру досить було одного погляду на осцилограф, щоб перекопатися в цьому. Зелена лiнiя альфа-ритму* пульсувала з побiльшеною амплiтудою, пiби виводила якусь плавну мелодiю. Здавалося, Флорiка ввi снi дослухається до тiєї мелодiї, i то з великою приємнiстю. Так, сон у неї здоровий. Уповiльнене дихання, ледь розтуленi порожевiлi губи, зволожена слиною бiлизна зубiв, i на щоках уже проступає легенький рум'янок. Доктор Лавро з якоюсь невиразною заздрiстю дивився на лагiдне, спокiйне обличчя дiвчини - разюча змiна! Де й дiвся сiрий, землистий колiр, що так непокоїв його ще вчора.

______________ * Ритм спокою.

- Чудова реакцiя, - пошепки сказав Лавро.

Флорiка раптом зворухнулась i розплющила очi. Не клiпала вiями, а зосереджено дивилась на Лавра, нiби пiзнаючи.

- Як почуваєшся, Флорiко? - збентежився вiн.

- Нiчого... Добре... А ви? - В її голосi почулася тривога. - Ви наче постарiли рокiв на десять!

Лавро пiшов до своєї палати, сiв бiля столика, пiдсунув до себе невелике овальне дзеркало на пластмасовiй пiдставцi. Так, обличчя посiрiло й осунулось, на лобi пролягли двi зморшки. Справдi, нiби постарiв. I втома... Руки й ноги обважнiли... Треба було таки обiйтися без наркозу, але ж Альбiна...

- Трохи є, - сказав, повернувшись у палату до Флорiки. Дiвчина вже сидiла на лiжку в бiлому накрохмаленому халатi, Альбiна заповнювала "iсторiю хвороби". - Але це, я гадаю, пiсляоперацiйне... Просто i ясно.

Флорiка зiтхнула:

- Якби ж то...

Альбiна тiльки поглянула скоса i продовжувала писати.

- В кожному разi, я ще не почуваюсь дiдом, - спробував посмiхнутись Лавро, але замiсть посмiшки на обличчi з'явилась болiсна гримаса.

Так, вiн ще не став дiдом, але в глибинi єства вiдчув: реле старiння ввiмкнулося, процес наростатиме. I якщо тисячi процесiв у нашому тiлi проходять незалежно вiд нашої свiдомостi, то цей, без сумнiву, викликаний ним самим. Вирiшив, бач, погратися з Природою. Ну, що ж... Страху нема, тiльки цiкавiсть: що буде далi?

- От що, Флорiко, - сказав спокiйним голосом, ще й лагiдно подивився на неї, - крiм наукового щоденника, який веде Альбiна, ми мусимо завести i свої - треба записувати суб'єктивнi спостереження: вiдчуття, думки, настрiй.

- А навiщо?

- Потiм, опрацьовуючи увесь зiбраний матерiал, ми зможемо краще, всебiчно проаналiзувати експеримент. Просто i ясно.

"Оце витримка, - заздрiсне почуття кольнуло Альбiну, - говорить, як про стороннiх. Але реакцiя несподiвана: вiн марнiє, а вона повниться силою. Наскiльки вiн старший? Та нi, це не має значення". Уголос промовила:

- Особистi щоденники - це прекрасно, доктор Лавро. I треба якомога детальнiше фiксувати найменшi порухи, все знадобиться.

"Фiксувати" в основному випало на долю Лавра. Самопочуття Флорiки полiпшувалось з кожним днем, i вона коротко нотувала: "Настрiй хороший, апетит є, аналiзи кращають". Натомiсть доктор Лавро списував цiлi сторiнки, помiчаючи, як пiдупадає, розладнується його здоров'я. Симптоми швидкого старiння не забарилися. Почали тремтiти руки, вiн впустив термометра; iншого разу не змiг налити реактив у мензурку; стало важко читати, лiтери попливли перед очима - довелось мiняти окуляри; з'явилися сонливiсть, задишка, загальна втома. Десь через два мiсяцi вiн почувався як восьмидесятилiтнiй. Геть посивiв i почав горбитись. Лягав охоче, вставав з великим трудом. Аж тепер зрозумiв, чого постогнує його старенька мати: все тiло нило, наче побите.

"Генна аномалiя, - кволо посмiхався Лавро на прийомi у терапевта. - Але смак до життя ще є, жити цiкаво".

Рiзке ослаблення органiзму доктор Лавро зносив майже спокiйно, та коли його почали не впiзнавати знайомi, а в тролейбусi навiть лiтнi люди давали йому мiсце, - стривожився не на жарт. Щось тут не так. Операцiя, безперечно, проведена фiлiгранно... Невже якийсь гандж у штамi? Виключено. Тодi що ж?!

Увечерi покликав Флорiку - дiвчина зайшла до палати ставна, здорова, кров з молоком.

- Що, вам погiршало? - заклiпала повiками Флорiка.

- Може, й погiршало. - Доктор Лавро скрушно зiтхнув. - Я, мабуть, приляжу. А ти посидь коло мене. Враження таке, нiби зсуваюсь по схилу гори i нi за що зачепитися...

"О боже, як вiн подався! - подумала дiвчина. - Бiдний доктор Лавро... Де блиск його очей? Де мiцна статура?"

- Кажете, нема за що зачепитися? - обiзвалась якомога бадьорiше. - Але ж треба, треба щось робити!

Флорiка знову заклiпала вiями, на очах блиснули сльози.

- Ну, не слiд так побиватися. Експеримент, скажемо так, наполовину вдався: ти позбулася лейкемiї...

- Невже ви змирились iз своїм становищем? - стрiпнула головою Флорiка. - Докторе, я вас не впiзнаю!

Голос її зiрвався на фальцет, це був крик самої душi - подив, обурення, заклик, i Лавро стрепенувся, немовби прокинувся з тяжкого задушливого сну. Сiв на лiжку, ноги намацали капцi. Вловивши змiну в його психiчному станi, Флорiка продовжила штурм:

- Чим ви займаєтесь, докторе? Самi спостереження. Пасивнiсть, цiлковита пасивнiсть. Схаменiться, поки ще не пiзно. Чуєте? Саме зараз необхiдна ваша знаменита мозкова атака, збурення думки.

Доктор Лавро пiдвiвся, мовчки заходив по палатi, потираючи пiдборiддя. Бурмотiв, нiби й не помiчаючи Флорiки:

- Так, так. Справдi... гм... Наче хтось стороннiй.

Нарештi пiдiйшов до Флорiки, поклав їй на плече свою старечу руку з набухлими венами, бадьорячись, сказав:

- Маєш рацiю, треба дiяти. Гра ще не програна, ми ще пiдкинемо дещо матiнцi-Природi. Просто i ясно.

Флорiка усмiхнулась, як дитина, тiшачись, що вдалося "ввiмкнути" доктора.

"Гра в однi ворота. - Лавро намагався опанувати сум'яття в головi. - Та це поки що... Рахунок треба розмочити. Не може ж так бути". I раптом, як блискавка серед мороку: гамма-iнтерферон!* Вони ж недавно синтезували цей чудо-бiлок, отут, в оцiй лабораторiї. Це ж допомiжна армiя для iмунної системи, гроза вiрусiв!

______________ * Бiлок, здатний придушувати вiруси iнфекцiйних захворювань.

- А що, коли ввести iнтерферон, Флорiко? Метелики її повiк радiсно змахнули крильми.

- Оце iдея! Iнтерферон - це ж чудово!

- Але чи згодиться Альбiна? Вона така налякана...

- Хто наляканий? - Дiвчина стенула плечима. - Анiскiлечки. Цi експерименти їй потрiбнi для докторської.

- Ну, якщо так... Хоча й не похвалилась.

- Нi-нi, - Флорiка припала до грудей, - не треба Альбiни!

- Чому? - здивувався ошелешений Лавро. - Та отак - не треба, i все.

Лавро погладив її по м'якому волоссю, як дитину.

- Дивно... В неї такi вправнi руки i зiрке око. Що ти проти неї маєш?

Флорiка знiтилась, не знала, що й сказати. От не лежить її душа до Альбiни - i край.

- Ну, знаєте, окремi штрихи... Нещира вона, потайна. Ви, може, й не повiрите... Я помiтила: чим гiрший ваш стан, тим кращий у неї настрiй. Експеримент, на її думку, удався повнiстю, розумiєте?

Доктор Лавро на те лише гмукнув щось невиразне, пiшов за ширму, переодягнувся в смугасту пiжаму, що висiла на ньому, як на кiлку. В постелi натягнув на себе бiле простирадло i, склавши на грудях руки, заплющив очi. Флорiка здригнулась: мрець!

- Будете вже спати? - запитала.

- Та нi, дiвчинко, давай обмiркуємо становище Може, й справдi обiйдемось без Альбiни?..

Губи у Флорiки смикнулися, дiвчина не змогла стримати посмiшки.

- Авжеж! Авжеж!

- Я ось як думаю: штами мiкробiв, якi вироблятимуть iнтерферон, можна буде ввести пiдшкiрно, наприклад, пiд лопатку...

- Просто i ясно! - Флорiка з задоволенням скористалась його улюбленим виразом.

Лавро кволо посмiхнувся:

- Завтра попросимо в академiка препарат.

Флорiка пiшла до своєї палати в гарному настрої - вперше за цi мiсяцi. Надiя пiдтримує людину хоч у якiй скрутi.

Чи потрiбно детально розповiдати, як вiдмолоджувався доктор Лавро? Не за день i не за два, звичайно, але сила пiсля введення гамма-iнтерферону прибувала кожної митi. З'явився апетит, пожвавiшала хода. Почав набирати вагу.

- Просто i ясно, - сказав у вiдповiдь на захоплення Флорiки. - Iмунна система працює оптимально.

Тепер у щоденник записував тiльки приємнi звiстки:

"Щаслива рука у Флорiки! Старiсть вiдступає з усiх життєво важливих пунктiв, вузлiв i центрiв. Полiпшилась робота серцево-судинної системи, органiв дихання, активiзувалися обмiннi процеси. Приємно молодiти!"

Молодiсть верталася, як в уповiльненiй кiнозйомцi, тiльки кадри прокручувалися назад.

Альбiна ходила похмура, дратiвлива; "флорiкання" їй так дошкуляло, що одного разу не стрималась:

- Даремно радiєте, органiчних змiн iнтерфероном не вилiкуєш...

У Флорiки захмарилось лице, глибоко в очах пiд густими вiями темнiв сум. По всьому було видно - дiвчина потерпає за свого доктора Лавра. .Вiн же, власне, вилiкував її вiд невилiковної недуги! Та й уся їхня лабораторiя прихильно i доброзичливо стежила за перипетiями Лаврової "гри з Природою". От лише Альбiна...

Тим часом фiльм про омолодження демонструвався далi i нарештi дiйшов до останнього кадру: доктор Лавро став майже таким, як був перед початком свого експерименту. В усiх вiдлягло вiд серця: старiсть вiдступила!

- Просто i ясно, - посмiхався Лавро до Флорiки. - Гру ми виграли, хоч Природа уперто боронилася!

Помолодiлий учений був на пiднесеннi: в особистому планi - взаємнiсть Флорiки (вони вирiшили одружитися), в науковому - залишалося систематизувати багатющий матерiал i написати монографiю. Вважав своїм обов'язком також допомогти Флорiцi в роботi над кандидатською. Авторитетнi вченi не мали сумнiву, що доктор Лавро - завтрашнiй академiк. Лише Альбiна не приховувала невдоволення, мабуть, образилась, що нiхто її участi в експериментi не вiдзначав.

Уже був призначений день реєстрацiї шлюбу, Флорiка примiряла чудову сукню з бiлого шовку i таку ж бiлоснiжну фату - в цьому нарядi та ще й у вiнку вона була просто чарiвна. Певне, вiдчувала це й сама, бо довго крутилася перед люстром. А тодi, тяжко зiтхнувши, сiла бiля вiкна й чомусь зажурилася. Наче передчувала лихо. Задзвонив телефон - аж здригнулася,

- Ти не хвилюйся, дорогенька, - кволим голосом обiзвався Лавро, - я щось трохи занедужав...

- Якi симптоми?! - скрикнула Флорiка.

- Симптоми старостi...

- Зараз приїду. - Флорiка поклала трубку i почала скидати весiльне вбрання.

III.

- Цей напад - наче пенальтi, - пробував жартувати Лавро. Вiн знову лежав у своїй палатi, вкритий бiлим простирадлом. - Тут гол невiдворотний. Два - один на користь матiнки-Природи. Просто i ясно.

Флорiка заклiпала повiками i нiчого не сказала. їй не подобалось, що доктор, такий талановитий учений, зводить усе до якоїсь гри.

- А може, це звичайна хвороба? Ну, скажiмо, грип.

- Нi, золотко, iнфекцiї не виявлено. Це розлад гомеостазу*.

______________ * Гомеостаз - сталiсть внутрiшнього середовища органiзму.

- То що - знову iнтерферон?

- Та ось побачимо. Генна iнженерiя має досить великий арсенал засобiв, ти ж знаєш. Я хочу запросити ще геронтологiв.

- Це iдея,- обличчя Флорiки прояснiло.- Там є чудовi фахiвцi. Я ось прочитала в реферативному журналi...

Доктор Лавро мовчки слухав її мiркування, одразу вловивши, до чого йдеться. Тому, коли вона виговорилась, пообiцяв:

- Не хвилюйся, люба, Альбiни я не запрошу.

Тiєї ночi довго не мiг заснути, лежав розбитий i безсилий. Круговерть думок то пiдносила до галактик, то кидала в глибину живої молекули. Наказував собi заснути, не думати зовсiм, але... Думки напливали, нiби хмари з-за обрiю, i не можна було спекатися їх, сховатися. Виринали й виринали. 1 наче це й не його мозок працював, а чийсь iнший, вiн тiльки спостерiгав збоку, вiдсторонено. "Скiльки проблем! Скiльки запитань без вiдповiдей! Ось хоча б... Та навiщо ламати голову? Однаково ж не докопаєшся, якi сили лiплять i живлять ген, мiкроскопiчний бiлковий ланцюжок... їх тисячi в живому органiзмi, це грандiозна система, справжнiй тобi зоряний космос. В космiчних формуваннях - iєрархiя, а тут? Чи є серед генiв головнi й допомiжнi? Досить. Спати, спати, спати... А все ж таки, як ген передає команду клiтинi, як вiн керує велетенським комбiнатом? Як це здiйснюється? Якi тут бiохiмiчнi контакти? Як та якi... Можеш "якати" скiльки завгодно... Хоч би трохи поспати... От iще таємниця: програма життя органiзму здiйснюється незалежно вiд свiдомостi... Скiльки ще кодiв не розшифровано... А де, власне, взявся генофонд на планетi?.. Як..."

Нарештi сон вiйнув на Лавра темним крилом, чоловiк зiщулився, огорнутий якимсь предковiчним страхом. Так, певно, вжахнулася первiсна людина, пiдвiвши голову i зазирнувши в океан Космосу. Вiдчув себе таким малесеньким, що годi й сказати. А проте - стиснув кулаки i посварився в небо:

- Гра ще не закiнчена! Я ще заб'ю гол!

У вiдповiдь пролунало зi смiхом:

- Ну що ж, дай боже нашому телятi вовка з'їсти!

Лавро опустив кулаки i прокинувся. Бiля нього сидiла Флорiка, поруч вивищувалась Альбiна. Побачивши, що вiн розплющив очi, знову засмiялась:

- Кому це ви погрожували, докторе? Чи не самому господу-богу?

Лавро нерозумiюче поводив очима, i Флорiка пояснила:

- Уже день, а ви не вставали. Коли чуємо - крик... - Взялася за руку, намацуючи пульс. - Датчики поставимо?

Лавро кивнув, усе ще нерозумiюче поглядаючи на Альбiну. Чого вона тут? Дивно, але тепер i йому її присутнiсть була неприємна. Може, через той смiх i плаский дотеп? В усякому разi, йому вiдлягло вiд серця, коли вона пiшла.

Далi фiльм Лаврового життя розкручувався за тим же сценарiєм - загальна слабiсть, задишка, втрата ваги, сивина... Терапiя нiскiлечки не допомагала, руйнiвнi сили не зважали нi на якi пiгулки, з кожним днем дiяли агресивнiше. Навiть геронтологам не вдалося вплинути на хiд подiй.

Доктор Лавро танув як свiчка, i нiяк було зарадити чоловiковi, окрiм як знову ввести гамма-iнтерферон. Чому вiн не пiшов на це, хоч Флорiка пропонувала одразу пiсля "пенальтi"? Вiн, бачте, вирiшив продовжити спостереження якомога довше, щоб нагромадити якнайбiльше матерiалу i "таки розкрити таємницю". Сам собi слiдчий!

- Хочу докопатися... Це ж аномалiя в роботi генного апарата. Наче хилитається маятник: молодiсть - старiсть, молодiсть - старiсть. Той маятник - це я, Флорiко, я - людина-маятник.

Дiвчина клiпала очима i зiтхала, їй дуже кортiло, щоб маятник зупинився на позначцi "Здоров'я", щоб у нареченого було все гаразд i їхнє життя ввiйшло в нормальне русло. Та ба! Не такий Лавро, щоб заспокоїтись, очi його вiдкритi на свiт, пожадливi до iнформацiї. Ну, а про генетику й говорити нiчого, тут вiн готовий життя вiддати за краплину iстини.

Флорiка, чергуючи бiля недужого довгими вечорами, кожного разу нагадувала про iнтерферон, та марно.

- Встигнемо, - вiдмагався Лавро, - ще мало цитологiчних аналiзiв. Краще ось поглянь у вiкно - якi великi зорi! Наче поближчали... Знаєш, Флорiко, менi часом здається, що я вже колись був, i ти була зi мною, i все це вже було. Ось i зараз виринає якийсь тьмавий, невиразний спогад...

- Генетична пам'ять?

- Можливо. В цьому парадоксальному свiтi все можливе, але от нiяк не проклюнеться головне, якась подiя... Чорна пляма та й тiльки, наче вугiльний мiшок у космосi. Знаєш, що це таке? Скупчення пилу. Цього "мiшка" не побачиш i в найбiльшi телескопи, вiн проявляє себе, закриваючи зорi... Отак i в нашому мозку...

Доктор Лавро говорив тихо, бурмотiв собi пiд нiс, Флорiка ледве розбирала. Замовк - подумала, що задрiмав, i вже пiдвелася навшпиньки, щоб тихенько вийти. Коли ж нi, знову обiзвався:

- Альбiна... Де це вона, що не з'являється? її вже з тиждень нема...

Ще не розтанули в повiтрi звуки цих слiв, як дверi зi скрипом прочинилися, i в тiнi (туди не сягало свiтло нiчника) стала темна постать. Флорiку наче струмом ударило: Альбiна!

А Лавро не здивувався нiскiлечки, нiби передчував, що вона прийде.

- Це ви, Альбiно? А я щойно про вас згадував.

Альбiна пiдiйшла до його лiжка, лiвою рукою притискувала якийсь згорток до грудей.

- Лежите, докторе? - поперхнулася дивним смiшком.

- Та лежу.

- Ну й будете лежати.

- Чому? - заперечив Лавро. - Я - людина-маятник, буду хилитатися туди-сюди.

- Людина-маятник? Х-ха-ха! Дотепно. Ну й хилитайтесь... - Насупилась, почала розгортати пакет. - Я ось принесла вам подаруночок... Щоб не скучали.

Шмати впали додолу, i на долонi в Альбiни застрибала химерна лялька тонкi ноги-пружинки, зубатий рот, на кулястiй головi - невеличкi рiжки.

- Подобається? Це - мiй синок Гена, тобто Ген, отой самий, що вiдає смертю. Бач, який жвавий... Ну, годi кривлятися, перелякаєш доктора.

Лавро сперся па лiкоть i уважно придивлявся до Альбiниного обличчя, Флорiка не могла й слова сказати, лише клiпала вiями. Альбiна ж поколихала ляльку та й поклала в постiль до Лавра.

- Що означає цей спектакль? - стримано спитав вiн, уже здогадуючись, що сталося.

Альбiна хихикнула, кивнула на ляльку:

- Не здогадуєтесь? А ви ж такий проникливий, докторе... Просто i ясно, як ви мовите. Це той Геник, якого я ввела вам у гiпоталамус. Ви сказали: нагода для мене, от я й використала нагоду...

- Що?! - скрикнула Флорiка.

- ...Мiй любий пiдопiчний Геник, завiдує старiнням, - провадила своє Альбiна, зовсiм не звертаючи уваги на Флорiку. - А ви не вiрили, докторе, заперечували.

- Але ж я сам приготував культуру для операцiї.

- Ваша культура - х-ха-ха! - попливла в раковину, а шприц я наповнила оцими...

- А для Флорiки?

- Варто було б ввести i їй... Ширший був би експеримент. Але ви так пильно стежили за ходом операцiї... Потiм вона заснула, i я використала свiй шанс.

- Це ж злочин! - сплеснула руками Флорiка.

- Науковий експеримент - злочин? Х-ха-ха! Оце зморозила...

Флорiка прожогом кинулася до дверей. Зупинив її приглушений вигук доктора:

- Вернись! Дiвчина знехотя стала.

- Я хотiла подзвонити... викликати бригаду. Чи ви не бачите, що з нею?

- Що б там не було, а нiяких бригад... Такий експеримент... А як ви, Альбiно, одержали цi бiлки?

- О, це було не просто. В клiтинi вони розмiщуються на рiвнi шостої хромосоми... Я їх вивела in vitro.

От уже цей доктор Лавро! Вiн розбалакує так, нiби не його самого, а когось iншого ця божевiльна кинула в лабети старостi. Флорiка страшенно обурена. Що тут з нею теревенити? Негайно в психолiкарню! А вiн цiкавиться деталями "ризикованого експерименту", розпитує як та що.

- Просто i ясно: ми продовжимо початий експеримент, адже так, Альбiно?

- Е, нi! - злякано замахала руками. - З мене досить.

- Чому?

- Мене й так совiсть мучить. Ось тут, - показала на груди, - особливо вночi, наче вогнем пече. Оце вiддала вам Геника - може, полегшає.

- А ще як i записи, документацiю... Адже вела?

- Звичайно, там уся бiографiя Геника.

Флорiка ступила до неї, поклала руку на плече:

- То ходiмо, вiддаси.

- Е, нi! Це мiй секрет, - посварилася пальцем на Флорiку. - Бач, яка хитра! - I вже до Лавра: - Я сама принесу, тiльки нехай не йде за мною назирцi, добре?

- Гаразд.

Коли Флорiка сiла бiля доктора, вiн задумливо сказав:

- Отепер ми знаємо, як воно сталося... Просто i ясно. А я не вiрив у тi гени...

- Я й зараз не вiрю. Можливо, збiг обставин, випадок.

- Не виключено, але все-таки... Мусимо переконатись. Почулися швидкi кроки, Альбiна прочинила дверi, подала товсту папку Лавровi.

- Тут увесь родовiд мого Геника. Це вiн, рогатий чаклун, перетворив вас на маятника. Глядiть, вiн примхливий, схоче - зупинить!

Доктор Лавро поклав папку на тумбочку i, поправивши подушку, лiг, втомлено заплющив очi.

Альбiна знову посварилася пальцем на Флорiку i навшпиньках пiшла з палати. У дверях обернулася, пошепки сказала:

- Нехай вони з Геником посплять.

Флорiка, також легенько ступаючи, вийшла в коридор, увiмкнула титан, почекала, поки вiн закипить, i палила бiлий лабораторний чайник. Може, Лавровi схочеться вночi пити. Вимкнула свiтло, щоб уже йти до своєї палати, коли вiн обiзвався:

- Я не сплю, Флорiко, я все думаю...

Присiла на лiжко, нервово сказала:

- Є про що... Вона з самого початку була менi несимпатична.

А Лавра охопив незнаний досi настрiй - напруга вiдхлинула, на душi полагiднiло.

- Часом треба стати вище симпатiй i антипатiй. Ти .знервована, люба, мабуть, iди вже вiдпочивай.

А сам не втерпiв, увiмкнув настiльну лампу i розгорнув папку... Боже, скiльки думок викликали з небуття скупi записи, схеми, фотознiмки! Попрацювала Альбiна... I це ж поза планом, самотужки, тихцем. Так... А де ж ключик до цього гена? їх небагато в органiзмi бiля шостої хромосоми. Якби створити антиген... Отодi нiякої старостi люди не знали б...

Доктор Лавро аж усмiхнувся на цю думку. Оце перспектива... "Антистаростин"... Нi, не пiдiйде, краще - "антиген". Одержав iн'єкцiю - i нiякої тобi старостi! Просто i ясно.

Раптом рiзкий напад втоми повернув його до дiйсностi. Коли б на водi не змiг би рукою ворухнути, втонув би. А тут зсунувся на постiль i довгенько лежав, дослухаючись до того, що дiялось у нього в грудях. Дихав поверхнево, бо з'явилися неприємнi вiдчуття бiля серця, у скронях тонко дзвенiло. Виходить, що не дуже воно просто i не зовсiм ясно...

"Ну-ну, ти там не лiнуйся, - подумки звернувся до свого серця, - працюй нормально, нам ще треба забити гол".

На свiтанку доктор Лавро заснув, йому наснилося, наче вiн жене м'яч до ворiт, а там стоїть, розкарячившись i наставивши рiжки, Альбiнин Геник... Сильним i точним ударом Лавро посилає м'яч пiд верхню перекладину, але прокляте одоробло встигає пiдхопити його на роги, - чути шипiння, i трибуни смiються голосом Альбiни, Лавро озирається - там сидять самi Альбiни, тисячi, десятки тисяч Альбiн! Вiн знову жене м'яча, i той чортiв Геник знову проколює його рогами, а тi, на трибунах, регочуть, аж заливаються. "Головою! Головою!" Вiн б'є головою, але спотикається i падає.

- Вам погано? - Флорiка гладить йому чоло, долоня її знiмає жар, i Лавро нарештi приходить до тями.

- Треба ввести гамма-iнтерферон, - пошепки, нiби по секрету каже вiн. Виграємо час...

Ця незвичайна iсторiя продовжується. Маятник Лаврового життя коливається з певною, вже установленою амплiтудою. За минулий рiк вiн чотири рази змiнював молодiсть на глибоку старiсть. Науковi дослiдження по синтезу гiпотетичного антигена, розпочатi вченим, ведуться силами всiєї лабораторiї.

Флорiка захистила кандидатську i тепер спецiалiзується на цитологiї. А одруження вони вiдклали до того дня, коли буде завершено програму дослiджень.

- Просто i ясно, - усмiхається доктор Лавро. - Нас поєднає ланцюжок того самого бiлка, що вимкне старiсть, хоча вiн i має бути мiкроскопiчним.