PETER SCHAAP 

De markt van Mendesarch

Na twee romans, De schrijvenaar van Thyll (SF 243) en Ondeeds de Loutere (SF262) verraste fantasy-auteur Peter Schaap zijn groeiende schare trouwe lezers met De Wolver (SF275). De wereld die in deze roman ook de Wereld heet, bevolkte Schaap met dwergen en magie op een manier die alleen maar als zeer oorspronkelijk kan worden omschreven.

SF-auteurs zijn wereldenbouwers, fantasy-auteurs zijn wereldenbedenkers en, in het verlengde hiervan: het behoeft geen uitleg dat die laatste groep het vooral van haar verbeelding moet hebben en via onderbewuste processen zoekt naar onbekende grazige weiden, en Peter Schaap weet het eindresultaat van die processen als geen ander in boekvorm om te zetten. In De markt van Mendesarch biedt hij de lezer een intrigerend kijkje in de wereld van Korrem Draafvoet, de hoofdpersoon uit De Wolver.