ROBERT A. HEINLEIN

Aan zijn veters omhoog

De schrijverscarrière van Robert A. Heinlein (i907-1988) begon tegelijk met die van Isaac Asimov; sinds de jaren vijftig worden deze auteurs samen met A. E. van Vogt als de grote drie van het genre genoemd.

Heinlein kan worden beschouwd als een stijlvemieuwer die door zijn vakmanschappelijke inzet en revolutionaire ideeën een grote lezersschare voor het genre won. Niet voor niets opende Meulenhoff in 1967 haar serie met een Heinlein-titel: Verdwaald tussen de sterren, gevolgd door Het pad van de roem (SF 35), De maan in opstand (SF 47) en Zwerftocht tussen de sterren (SF 59).

Aan zijn veters omhoog wordt vrij algemeen aangemerkt als HeinIeins beroemdste korte verhaal. Zelden werden de paradoxen van het tijdreizen zo consequent uitgewerkt.

Een hommage.