GERARD  O'DONOVAN

KRUISIGING

-

H&W

VAN HOLKEMA & WARENDORF

Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv, Houten - Antwerpen


En laat voortaan niemand mij meer tegenwerken, want ik draag de littekens van Jezus op mijn lichaam.

- Paulus in de brief aan de Galaten, 6:17