Index

Woord vooraf

A – E
Een nieuwsgierig aagjeAap wat heb je mooie jongen spelenDaar komt de aap uit de mouwAbraham gezien hebbenWeten waar abraham de mosterd haaltEr zit een addertje onder het grasAdvocaat van de duivel spelenDe aftocht blazenAlarm slaanTwaalf ambachten, dertien ongelukkenVoor een appel en een eiNiet aan de bak komenDe bakens verzettenKomt voor de bakkerBakzeil halenDe balans opmakenUit de band springenDoor de bank genomenAan de bedelstaf rakenOp de beenIemand op het verkeerde been zettenDe beest uithangenDe griekse beginselen aanhangenEr bekaaid van afkomenIets te berde brengenNiet door de beugel kunnenVechten tegen de bierkaaiEen blauwtje lopenZonder blikken of blozenHet boetekleed aantrekkenDe bokkenpruik op hebbenOp de bonnefooiEen boom opzetten over ietsZijn eigen boontjes doppenEen bord voor zijn kop hebbenEen boterbriefje halenIn de bres springen voor iemandOm de hete brij heen draaienDat kun je wel op je buik schrijvenIn de clinch liggen met iemandMet consumptie sprekenAchter de coulissenCreatief boekhoudenHet gaat van een leien dakjeIemand op zijn dak krijgenDe dans ontspringenDe grootste gemene delerMaak je niet dikEen harde dobber hebben aan ietsIets in de doofpot stoppenIemands doopceel lichtenDe rode draadDe draak steken met iets of iemandDe druiven zijn zuurDat is de druppel die de emmer doet overlopenIets uit zijn duim zuigenEen vreemde eend in de bijtAan het eind van zijn latijn zijnOp zijn elfendertigstHet achter de ellebogen hebbenIemands evenknie zijn

F – J
Iemand op zijn falie gevenEen goed figuur slaanNaar de filistijnen gaanOp de fles gaanEen vrolijke fransGallisch worden van ietsGaren spinnen bij ietsZich gedeisd houdenAlle gekheid op een stokjeEen hard gelagHet gelag betalenHet gemunt hebben op iemandBij iemand in het gevlij proberen te komenEen graantje meepikken van ietsVan de graat vallenZijn gram halenIemand het gras voor de voeten wegmaaienDaar zitten veel haken en ogen aanZijn hachje proberen te reddenVan de hak op de tak springenZich iets op de hals halenDe handschoen opnemenEen heet hangijzerErgens heg noch steg wetenVan heinde en verreEen brave hendrikTegen heug en meugOnder één hoedje spelen met iemandIets op eigen houtje doenEen huishouden van jan steenGoed beslagen ten ijs komenIjs en weder dienendeMeer ijzers in het vuur hebbenSinds jaar en dagDe ware jakobIn een nieuw jasjeJoost mag het wetenIets aan de kaak stellenHet is doorgestoken kaartVan de kaart zijnAlles of iedereen over één kam scherenDe kar trekkenIemand op de kast jagenDat is kat in ‘t bakkieEen kat in de zak kopenVeel op zijn kerfstok hebbenIn een keurslijf zittenEen ondergeschoven kindjeOp de kleintjes letten

K – O
Dat gaatje niet in de kouwe kleren zittenIemand over de kling jagenIets aan de grote klok hangenGeen knip voor de neus waard zijnDe knoop doorhakkenOude koeien uit de sloot halenEen koekje van eigen deeg krijgenIets met een korreltje zout nemenEen kruiwagen met springende kikkers voortduwenEen stief kwartiertjeIets aan zijn laars lappenAan lagerwal rakenDat is van hetzelfde laken een pakTegen de lamp lopenEen lans breken voor iemand of ietsVan leer trekken tegen iemand of ietsLeven in de brouwerij brengenEen lijk in de kastIets of iemand links laten liggenIemand de loef afstekenIemand in de luren leggenEen blauwe maandagDoor de mand vallenHeel wat in zijn mars hebbenKorte metten maken met iets of iemandLaten we elkaar geen mietje noemenOnder het mom van…Iemand monddood makenDat is mosterd na de maaltijdEen mouw aan iets passenIets uit de mouw schuddenIemand iets op de mouw speldenMunt slaan uit ietsIemand blij maken met een dode musHet naadje van de kous willen wetenZich uit de nood werkenMijn naam is haasNiet over één nacht ijs gaanIemand met de nek aankijkenUit zijn nek kletsenZich in de nesten werkenDe noodklok luidenMet de noorderzon vertrekkenIn zijn nopjes zijnIemand op zijn nummer zettenZich niet onbetuigd latenHet onderspit delvenDe vermoorde onschuld spelenDoor het oog van de naald kruipenKijken alsof je je laatste oortje versnoept hebtOverstag gaan

P – T
Het paard achter de wagen spannenOver het paard getild zijnOp het slechte pad rakenBij de pakken neerzittenIemand een pak slaag gevenVoor pampus liggenZijn pappenheimers kennenParels voor de zwijnen werpenAls pasen en pinksteren op één dag vallenEr met de pet naar gooienIets onder de pet houdenNaar iemands pijpen dansenIemand op zijn plaats zettenOnder de plak zittenIemand een pluim gevenOp de pofEr een potje van makenEen proefballon oplatenErgens een punt achter zettenIn de rats zittenVan de regen in de drup komenAlle registers opentrekkenIn rep en roer zijnDe revue passerenEen razende roelandHet roer omgooienOver de rooie gaanRood staanMet de rug tegen de muur staanIn zijn sas zijnZijn schaapjes op het droge hebbenSchaduwIemand aan de schandpaal nagelenDat is schering en inslagAchter de schermenEen schip met zure appelenOp de schopstoel zittenUit zijn schulp kruipenDat is geen sinecureEen slag in de luchtEen slag om de arm houdenEen slippertje makenZijn snor drukkenVoor spek en bonenSpijkers op laag water zoekenSpuit elf geeft ook een straaltje modderTe hard van stapel lopenSteen en been klagenZijn stokpaardje berijdenHet loopt stormIemand op straat zettenVan streek zijnAan de strijkstok blijven hangenEen stuk in de kraag hebbenDe tand des tijds doorstaanIemand aan de tand voelenDat slaat als een tang op een varkenOp zijn teentjes getrapt zijnMag ik even een teiltje?Het tij kerenOver zijn toeren zijnDe touwtjes in handen hebbenIn de tredmolen lopenEen rijdende treinMet stille trom vertrekkenIemand om de tuin leiden

U – Z
Een uiltje knappenEen uitbrander krijgenTe elfder ureTot in de kleine uurtjesHet uur uHet uur van de waarheidEen uur in de wind stinkenIets hoog in het vaandel hebben staanOp de valreepDat varkentje zullen we wel eens even wassenIemand een veer in zijn kont stekenHet veld ruimenUit het veld geslagen zijnOp verhaal komenVerstek laten gaanErgens verzeild rakenNa veel vijven en zessenIets door de vingers zienMet de natte vingerDe vlag dekt de ladingWeten wat voor weesje in de kuip hebtHet is wees noch visBij de vleetIemand achter de vodden zittenAan de vooravond van iets staanIemand het vuur na aan de schenen leggenTussen twee vuren zittenBuiten de waard rekenenIemand de wacht aanzeggenIets in de wacht slepenVan twee walletjes etenVan wanten wetenDe vuile was buiten hangenOp zijn wenken bediend wordenBuiten westen rakenDat is geen wet van meden en perzenOude wijn in nieuwe zakkenDat heeft hem geen windeieren gelegdDoor de wol geverfd zijnOp zwart zaad zittenIemand in het zadel helpenIemand de zak gevenIn zak en as zittenVan lichte zedenIemand om zeep helpenAlle zeilen bijzettenOnder zeil gaanZijn ziel aan de duivel verkopenDat zet geen zoden aan de dijkIn zwang