Inhoudsopgave

 

Over de auteur

Voorwoord

1. Sociale ziekten en het medisch model

2. Hoe meer welzijnszorg hoe meer problemen

3. Van de wieg tot het graf: de totale preventie

4. Illich en Marx

5. Welzijnsmarketing en welzijnsbehoeften

6. Professionalisering

7. De marxistische welzijnsideologie

8. Sociale technologie

9. Wetenschap en macht

10. Alternatieven