Over de auteur

Hans Achterhuis (1942) studeerde filosofie en theologie in Utrecht en Straatsburg, waar hij promoveerde bij Roger Mehl. Hij publiceerde Camus, de moed om mens te zijn (1969). De uitgestelde revolutie (1973) en Filosofen van de derde wereld (1975). Van zijn hand verschenen zeer veel artikelen en kritieken in tal van bladen, o.a. in de welzijnssfeer. Hans Achterhuis is als filosoof verbonden aan de universiteit van Amsterdam. Hij doceert daar vooral filosofie aan andragogen. In 1984 verscheen van hem Arbeid, een eigenaardig medicijn, in 1988 Het rijk van de schaarste.