Met dank aan

Phia Damsma, arabiste, voor haar niet-aflatende steun, inspirerende kritiek, hulp bij de research en het Arabisch; prof. dr. Remke Kruk, hoogleraar Arabische taal en cultuur aan de Universiteit Leiden en dr. A. Schippers, docent Semitische talen aan de Universiteit van Amsterdam voor hun advies en aanwijzingen voor de te raadplegen literatuur; Jacqueline Zirkzee voor haar welkome kritische blik; mijn dochter Beatrice voor de Latijnse vertalingen; mijn man Bob, dochter Lisette en uitgever Kees de Bakker voor hun steun en stimulans.