Hanny Alders

 

De kopiist

Een mysterie in Arabisch Cordoba

 

Historische roman

 

Conserve

 

CIP-gegevens Koninklijke Bibliotheek, Den Haag: Alders, Hanny De kopiist, een mysterie in Arabisch Cordoba – historische roman ISBN 9789054293002, NUR 301 Trefw.: romans; oorspronkelijk

© 2010 Hanny Alders en Uitgeverij Conserve

 

Illustratie omslag afkomstig uit Quissad Bayad wa Riyad
© 2010 Rome, Biblioteca Apostolica Vaticana
Vat. ar. 368 folio 19R, gereproduceerd met toestemming van de Biblioteca Apostolica Vaticana, alle rechten voorbehouden Binnenzijde omslag (links): oorspronkelijke beeldgedicht met de Christusfiguur van Hrabanus Maurus © 2010 Rome, Biblioteca Apostolica Vaticana, Codex Reg. Lat. 124, fol. 8v

Vormgeving omslag: Jeroen Klaver

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

No part of this book may be reproduced in any form, photo print, microfilm or any other means without permission from the publisher.