Dankwoord

Vier mensen zonder wie…

Bren Abercrombie, wiens ogen pijn doen van het lezen ervan

Nick Abercrombie, wiens oren pijn doen van het horen erover

Rob Abercrombie, wiens vingers pijn doen van het omslaan van de bladzijden

Lou Abercrombie, wiens armen pijn doen van het mij overeind houden

En ook…

Matthew Amos, voor stevig advies in een wankele tijd

Gillian Redfearn, die verder dan het begin heeft gelezen en het me liet veranderen

Simon Spanton, die het kocht voordat hij het uit had