57

De collega’s uit Breda wisten na een klein uur al te melden dat hij voluit Gerhard Johann Liebermann heette. Hij was 42 jaar, ongehuwd, van Oostenrijkse ouders en werkte als leraar Duits in Tilburg. Hij was nu op vakantie naar het oosten van Duitsland. Zijn jongere zuster Emma logeerde gedurende die tijd met haar gezin in Gerhards huis. Hij werd omstreeks 26 augustus weer verwacht. De zus schrok heel erg toen er politie aan de deur verscheen; haar eerste conclusie was dat haar broer bij een ernstig ongeval betrokken was geraakt. Maar toen ze hoorde dat Gerhard alleen werd verzocht een paar vragen te beantwoorden over iemand die hij kende, iemand die wèl verongelukt was, was ze zó opgelucht dat ze onmiddellijk zijn 06-nummer gaf. Hij had gisteren nog gebeld, zei ze. Hij zat op een camping aan de Oostzee. “Die Gerhard Liebermann is nooit met justitie in aanraking geweest, collega,” zei de Bredase rechercheur. “Hij komt in geen enkele politiedatabank voor. Maar daar heb je intussen zelf ook al naar gekeken, denk ik?” Leendert Vosmeer bedankte hem.

“Dat van die vakantie klopt niet,” zei Barend. “De videobeelden wijzen anders uit!”

“We gaan hem straks bellen,” opperde Leendert. “En dat hoeft geen kort gesprek te zijn. De kosten van bellen naar een gsm in het buitenland zijn tenslotte voor rekening van de ontvanger!”