63

“Maar je snapt toch wel wat dat betekent?” riep Barend fel. Hij begreep niet hoe Leendert Vosmeer met de voeten op tafel rustig in zijn koffie kon zitten roeren. “Die Joziasse heeft eerst Robert van der Waal in elkaar geslagen, van hem gehoord wie de foto’s had en is vervolgens linea recta naar Duijker gegaan om bij hem het pakketje op te halen. Maar Duijker werkte niet mee en kreeg een paar fatale klappen.”

“Misschien heb je gelijk. Als die Robert wil getuigen – wat ik niet verwacht – dan kunnen we onze vriend Jasper Joziasse in elk geval opnieuw verhoren en hem geweldpleging onder zijn neus smeren. We zoeken de hoofdinspecteur even op voor overleg, Barend. Goed werk, jongen!”

“Wat doen we dan hierna?”

“Ben je wel eens in die club op de Nieuwendijk geweest?”

“Nee.”

“Daar gaan we eerst heen. Het ziet er op het oog heel gezellig uit met die lichtjes en de foto’s aan de gevel, maar dat is uiterlijke schijn. Het is een onderneming die met strakke hand geleid wordt. De security is daar perfect geregeld. Als daar een fotograaf op de stoep staat dan heeft de baas van die tent dat vooraf goedgekeurd.”