67

Van der Schraaf, een lange man met een uitgestreken mager gezicht en donkere kooloogjes, stond op de hoek van de straat te wachten. Hij stapte in om tijdens de laatste vijftig meter nog wat nieuwtjes door te geven. “Ze hebben mij altijd verteld dat de salarissen in het onderwijs niet wat je noemt royaal zijn,” begon hij, “maar deze docent woont in een kast van een vrijstaand huis met een enorme tuin eromheen.”

“Misschien heeft hij leuk geërfd,” opperde Barend. “Of aan een goedlopende taalmethode meegeschreven,” vulde Leendert aan.

“Hij staat in de buurt bekend als een eenzelvige man,” vervolgde Van der Schraaf onverstoorbaar. “Ik heb een over-buurman gesproken. Liebermann krijgt nooit visite en is bij wijze van spreken vijftig van de tweeënvijftig weekenden per jaar gewoon thuis. Geen avontuurlijk type, dus. Eigenlijk gewoon een doodsaaie man. Wat is je strategie, collega?”