Terra Nova


Een kort verhaal van

Ursula Visser

 

Dit korte verhaal is geheel een werk van fictie. De namen, personen en incidenten zoals geportretteerd, komen uit de auteurs verbeelding. Elke gelijkenis met bestaande personen, levend of dood, gebeurtenissen of plaatsen berust geheel op toeval.

Schrijver: Ursula Visser
Uitgever: PeruBo Publishing
Coverontwerp: Ursula Visser/ Depositphotos
Woordredactie: Tamara Geraeds, www.tekstbureaucharizma.nl
ISBN 9789492702005
2017 © Ursula Visser

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.