Author Genre Language Books
Иван Вазов prose_classic Bulgaria Белимелецът ((Из живота на един разбойник))
Иван Вазов prose_classic Bulgaria Бикоглав
Иван Вазов prose_classic Bulgaria Бурната нощ
Иван Вазов prose_classic Bulgaria Дядо Нистор
Иван Вазов prose_classic Bulgaria Два врага ((Епизод из превземането на Пирот))
Иван Вазов prose_classic Bulgaria Г. Докузмерджанов на капъните ((Разговор, зачут от една стена))
Иван Вазов prose_classic Bulgaria Госпожата му
Иван Вазов prose_classic Bulgaria Gronde Maritza teinte de sang
Иван Вазов prose_classic Bulgaria Иде ли?
Иван Вазов prose_classic Bulgaria Една сцена
Иван Вазов prose_classic Bulgaria Епитропът
Иван Вазов prose_classic Bulgaria Искров и Райна
Иван Вазов prose_classic Bulgaria Истинският прогресист ((Историята на г-на Панделкина))
Иван Вазов prose_classic Bulgaria Из кривините ((Едно възпоминание))
Иван Вазов prose_classic Bulgaria Кандидат за „Хамама“
Иван Вазов prose_classic Bulgaria Хаджи Ахил (Портрет)
Иван Вазов prose_classic Bulgaria Княжеският трамвай ((Наблюдения))
Иван Вазов prose_classic Bulgaria Коледен дар
Иван Вазов prose_classic Bulgaria Първи май на г-на Старков ((Невинно разказче))
Иван Вазов prose_classic Bulgaria Саломоновският цирк
Иван Вазов prose_classic Bulgaria Среща
Иван Вазов prose_classic Bulgaria Цончовата мъст
Иван Вазов prose_classic Bulgaria В Пирин
Иван Вазов prose_classic Bulgaria В топлите вълни ((Бански наблюдения))
Иван Вазов prose_classic Bulgaria Вълко на война
Иван Вазов prose_classic Bulgaria Златната планина
Author Genre Language Books