/ Language: România / Genre:antique

Alice in tara minunilor

Caroll Lewis


Lewis Carol

Aventurile lui Alice în Ţara Minunilor

Traducere de Popescu Bogdan

Traducere după:

„Lewis Caroll – Alice’ Adventures in Wonderland”

Editura didactică şi pedagogică – Bucureşti, 1971

Reproducerea textului englezesc a fost făcută după:

“The Annotated Alice

Alice’s Adventures in Wonderland and Through the Looking Glass”.

The World Publishing Company, Cleveland and New York, 1960

În   notele de   subsol   „(n.t.)”  înseamnă   „nota traducătorului în româneşte” iar    „(n.r.)” – „nota redactorilor lucrării după care s-a făcut traducerea în româneşte”.

Cu toţii în după-amiaza aurie

Cu toţi în după-amiaza aurie

Alene lunecăm

Pentru că ale noastre vâsle, cu prea puţină-ndemânare

De braţe mici sunt trase

În timp ce mânuţe mici în van se prefac

Hoinărelile să mi le îndrume

O, crudă Treime{1}! La asemenea oră

Sub o vreme de vis

Să cereţi o poveste de la un suflet prea slab

Ca să mânuiască cea mai mică pană!

Totuşi ce poate face-o biată voce singură

Contra trei guri deodată?

Poruncitoare, Prima îşi aruncă

Ordinul „să începi”;

Pe un ton mai prietenos, Secunda speră

„Or fi şi prostii în ea?”

În timp ce Terţia întrerupe povestea

Nu mai rar decât odată pe minut

Curând liniştea se-aşterne

Cu imaginaţia ele urmăresc

Copilul din vis mişcându-se într-o ţară

A minunilor sălbatică şi nouă

Vorbind prieteneşte cu păsările sau fiarele…

Şi crezând aproape că-i adevărat

Şi mereu, când povestea seacă

Fântânile fanteziei

Şi slab mai luptă cel ostenit

Să schimbe subiectul

„Restul data viitoare…” „Mai e şi data viitoare”

strigă vocile fericite

Aşa a crescut povestea Ţării Minunilor:

Încet, puţin câte puţin,

Straniile-i întâmplări au fost făurite

Şi-acum povestea-i sfârşită

Şi spre casă ne-ndreptăm o adunare fericită

Sub soarele care apune

Alice! Ia, o poveste copilăroasă

Şi cu mâini delicate

Aşeaz-o acolo unde-s împletite visele copilăriei

În vrăjita cunună a amintirii

Ca coroana veştejită a unui pelerin făcută din flori

Culese dintr-un ţinut îndepărtat.

CAPITOLUL 1

ÎN ADÂNCURILE GĂURII DE IEPURE

Alice începuse să se simtă foarte obosită stând pe bancă lângă sora ei şi neavând nimic de făcut: o dată sau de două ori trase cu ochiul la cartea pe care sora ei o citea dar nu avea poze sau dialoguri „Şi care e rostul unei cărţi” se gândi Alice, „fără poze sau dialoguri?”.

Aşa că continuă să reflecteze , pentru sine, (atât cât putea , pentru că acea zi fierbinte o făcea să se simtă foarte somnoroasă şi proastă), dacă plăcerea de a împleti o coroniţă din margarete merită efortul de a se apleca şi de a culege margaretele, când, repede, un Iepure Alb cu ochii roz trecu foarte aproape de ea.

Nu era nimic remarcabil în asta; nici Alice nu s-a gândit că ar fi ieşit din comun să audă iepurele spunându-şi: „Vai! Vai! O să întârzii! ( când se gândi după aceea mai cu luare aminte, îşi dădu seama că ar fi trebuit să se mire dar atunci i s-a părut destul de natural); dar când iepurele, imediat după asta, scoase din buzunarul veste un ceas, îl privi şi începu să se grăbească, Alice sări în picioare pentru că îi trecuse prin cap că  nu mai văzuse niciodată un iepure care să aibă vreun buzunar de vestă sau un ceas şi, arzând de curiozitate, o luă la fugă peste câmp după el chiar la timp pentru a-l putea vedea sărind într-o gaură de iepure mare de sub gardul viu.

Într-o clipă Alice se sări după el negândindu-se nici o clipă cum va mai ieşi de acolo.

Gaura de iepure mergea drept, ca un tunel, cine ştie unde şi, înainte să se gândească cum să se oprească, se pomeni căzând într-un puţ foarte adânc.

Ori puţul era foarte adânc ori ea cădea foarte încet; oricum avea tot timpul, pe când cădea, să se uite în jurul ei şi să se întrebe ce-o să se mai întâmple. Întâi încercă să se uite în jos şi să vadă încotro se îndreaptă dar era prea întuneric ca să distingă ceva; aşa că se uită pe pereţii puţului şi remarcă că erau „tapetaţi” cu bufete şi biblioteci; ici şi acolo văzu hărţi atârnate în cuie. Luă un borcan dintr-un pe când trecea pe lângă el: avea o etichetă: „Dulceaţă de portocale” dar, spre marea ei dezamăgire, era gol; nu vru să arunce borcanul, de teamă că ar putea omorî pe cineva acolo jos, în schimb reuşi să-l aşeze din „mers” într-un alt bufet.

„Ah” gândi Alice „după o căzătură ca asta n-o să mai zic nimic când o să mă rostogolesc pe scări! Ce curajoasă or să mă creadă toţi acasă! Dar n-o să le spun nimic despre asta chiar dacă aş cădea de pe acoperişul casei!” (Ceea ce s-ar fi putut să fie adevărat).

Jos, mai jos, şi mai jos… Se va termina oare vreodată căderea asta? „Mă întreb câte mile{1} oi fi căzut până acum” spuse ea cu glas tare „Trebuie că sunt undeva aproape de centrul pământului. Să mă gândesc: asta ar trebui să fie la 4000 de mile adâncime, cred…” (pentru că, ştiţi, Alice învăţase câteva lucruri de soiul ăsta la şcoală dar s-a gândit că acesta nu era un prilej bun să facă paradă de cunoştinţele ei, mai ales că acolo nu era nimeni care s-o  asculte; totuşi era bine să repete) „…da, cam asta-i distanţa exactă… Dar atunci mă întreb ce latitudine sau longitudine am (Alice nu avea nici cea mai vagă idee despre latitudine sau longitudine dar găsi că e caraghios să spună cuvinte mari).

Atunci începu din nou: „Mă întreb dacă cad drept prin pământ! Ce caraghios o să mi se pară să ies printre oameni care merg cu capul în jos! Antipatiile{1}, cred… (de data asta era mai de grabă bucuroasă că nu avea ascultători pentru că nu reuşea de loc să găsească cuvintele potrivite) „…dar o să trebuiască să întreb de numele ţării. Vă rog, doamnă, aici e Noua Zeelandă sau Australia? (şi încercă să facă o reverenţă pe când vorbea – imaginaţi-vă, să faci o reverenţă căzând prin aer! Credeţi că voi v-aţi descurca?) „Şi ce fetiţă ignorantă m-ar crede dacă am să întreb! Nu, nu se face să întreb; poate am să văd scris pe undeva”

Jos, mai jos, şi mai jos. Cum nu avea altceva de făcut, Alice începu iarăşi să vorbească: „Mă gândesc că lui Dinah o să-i fie dor de mine astă seară” (Dinah era pisica) „Sper că or să-şi aducă aminte de farfurioara ei cu lapte la cină. Dinah, draga mea! Aş vrea să fi fost cu mine aici jos! Nu sunt şoareci în aer, din păcate, dar ai fi putut  prinde un liliac şi, şti, arată exact ca un şoarece. Dar, mă întreb, mănâncă pisicile lilieci?” Şi lui Alice începu să i se cam facă somn şi începu să vorbească singură cu un aer visător: „Mănâncă pisicile lilieci? Mănâncă pisicile lilieci?” şi uneori: „Mănâncă liliecii pisici?”. Cum nu putea da răspuns la nici o întrebare nu prea mai conta în ce fel o pune. Aţipi şi tocmai începuse să viseze că se plimba de mână cu Dinah discutând foarte serios: „Dinah, spune-mi adevărul, ai mâncat vreodată un liliac?” când, deodată, buf!, buf! căzu pe o grămadă de vreascuri şi frunze uscate iar căderea se sfârşi.

Alice scăpase complet teafără şi într-o clipă sări în picioare; se uită în sus dar totul era în întuneric; dinaintea ei se deschidea alt tunel şi Iepure Alb, pe care-l mai putea vedea, se grăbi să-l coboare. Nu era nici o clipă de pierdut: Alice o porni ca vântul, tocmai la timp ca să-l poată auzi, înainte de a da un colţ: „Ah, urechile şi mustăţile mele, ce târziu e!”. Era chiar în spatele lui când dădu colţul dar Iepurele nu mai era de    văzut;    se  pomeni într-un hol lung care era luminat de un şir de lămpi atârnate de tavan.

Erau uşi de jur împrejurul holului dar toate erau încuiate; şi, după ce Alice merse în sus şi-n jos încercând toate uşile, ea se întoarse tristă spre mijlocul holului întrebându-se cum va mai putea să iasă.

Deodată dădu peste o măsuţă cu trei picioare, făcută toată din sticlă masivă; nu era nimic altceva pe ea decât o cheiţă de aur şi primul gând al lui Alice a fost că s-ar fi putut potrivi la una din uşile din hol; dar vai! Ori încuietorile erau prea mari ori cheia era prea mică, dar în orice caz nu putea deschide nici o uşă. Totuşi, la a doua încercare, dădu peste o perdea pe care n-o observase mai înainte, şi, în spatele ei era o uşiţă cam de cincisprezece ţoli{2}  înălţime; încercă cheiţa la încuietoare şi, spre marea-i încântare, se potrivi!

Alice deschise uşa şi văzu că dă într-un coridor îngust, nu mult mai mare decât o gaură de şobolan; îngenunche pe podea şi privi în lungul lui spre cea mai frumoasă grădină pe care aţi văzut-o vreodată. Cât şi-ar fi dorit să iasă din acea sală întunecoasă şi să se bucure de acel straturi de flori vesele şi de acele fântâni răcoroase; dar nici măcar capul nu-i putea trece prin uşă; „Şi chiar dacă mi-ar trece capul” se gândi biata Alice, „n-ar folosi la nimic fără să-mi treacă şi umerii. Ah, cât aş vrea să pot să mă strâng ca un telescop! Cred că aş reuşi dacă aş şti măcar cum să încep.” Pentru că, vedeţi, atâtea lucruri ciudate se întâmplaseră în ultimul timp încât Alice începuse să creadă că foarte puţine lucruri sunt cu adevărat imposibile.

Aşteptarea lângă uşiţă părea să fie zadarnică aşa că se întoarse la măsuţă nădăjduind să găsească altă cheie sau o carte cu reguli care să facă oamenii să se strângă ca telescoapele; de data aceasta găsi o sticluţă („Care, în mod sigur, nu era aici” spuse Alice) şi, legată de gâtul sticluţei, o etichetă de hârtie, frumos tipărită, cu litere mari „BEA-MĂ”

Era simplu să zici „Bea-mă” dar înţeleapta Alice nu se grăbi s-o facă. „Nu” zise Alice, „mă voi uita să văd  dacă scrie cumva pe ea „otravă” sau nu”; pentru că citise câteva istorioare despre copii care fuseseră mistuiţi de foc, mâncaţi de fiare sălbatice şi alte lucruri neplăcute, toate din cauză că nu şi-au amintit sfaturile pe care le primiseră de la prietenii lor, cum ar fi: un vătrai încins la roşu te va arde dacă-l ţii prea mult în mână sau: dacă te tai adânc la deget cu cuţitul este aproape sigur că va sângera; şi Alice nu uitase niciodată că dacă bei prea mult dintr-o sticlă pe care scrie OTRAVĂ este aproape sigur că n-o să-ţi priască mai devreme sau mai târziu.

Cum pe sticluţă nu scria „otravă”, Alice se încumetă să guste şi, găsind băutura foarte bună (de fapt avea o aromă amestecată de tartă de cireşe, maioneză, ananas, friptură de curcan, caramele şi pâine prăjită fierbinte unsă cu unt) o termină foarte repede.

„Ce impresie ciudată!” spuse Alice, „trebuie că mă strâng ca un telescop!”.

Şi chiar aşa era: nu avea acum mai mult de zece ţoli înălţime şi faţa i se lumină la gândul că acum avea mărimea potrivită pentru a trece, prin uşiţă, în acea grădină minunată. Totuşi aşteptă să vadă dacă micşorarea mai continua; se simţi un pic nervoasă din cauza asta „Pentru că, ştiţi,” îşi spuse Alice „s-ar putea să mă sfârşesc de tot, ca o lumânare. Mă întreb cum aş arăta atunci?”. Şi încercă să-şi imagineze cum arată flacăra unei lumânări după ce aceasta a fost stinsă pentru că nu-şi aducea aminte să fi văzut aşa ceva vreodată.

După un timp, văzând că nu se mai întâmplă nimic, se decise să meargă în grădină imediat; dar vai! Biata Alice, când se duse la uşă îşi dădu seama că uitase cheiţa de aur şi când se întoarse la măsuţă văzu că nu mai era posibil să ajungă la ea: o vedea desluşit prin sticlă şi încercă din răsputeri să se caţere pe un picior al mesei dar acesta era foarte alunecos şi, după ce îşi slei toate puterile, se aşeză jos şi începu să plângă.

„Hai, nu foloseşte la nimic să plângi aşa” îşi spuse Alice aspru „te sfătuiesc să încetezi imediat”. În general îşi dădea singură sfaturi bune (deşi foarte rar le urma) şi uneori se ocăra singură atât de tare încât îi dădeau lacrimile; îşi amintea că odată încercase să se tragă singură de urechi pentru că se amăgise pe sine într-un joc de criket încercând să joace împotriva sa pentru că acestui copil ciudat îi plăcea să se prefacă că sunt două persoane. „Dar acum nu foloseşte la nimic” se gândi Alice „să mă prefac că sunt două persoane! Vai, abia de-a mai rămas ceva din mine ca să faci o singură persoană respectabilă!”.

Curând ochii îi căzură pe o cutiuţă din sticlă care stătea culcată sub masă; o deschise şi găsi în ea o prăjitură mică pe care cuvintele „MĂNÂNCĂ-MĂ” erau scrise frumos cu stafide. „Ei bine am s-o mănânc” spuse Alice „şi dacă mă va face mai mare am să pot ajunge la cheie; dacă mă va face mai mică am să mă pot strecura pe sub uşă în grădină aşa că nu-mi pasă ce se întâmplă!”.

Muşcă o dată şi-şi spuse neliniştită: „Cum? Cum?” ţinându-şi mâna pe creştetul capului ca să poată simţi cum se va transforma; a fost destul de surprinsă să constate că rămăsese la aceeaşi înălţime. Desigur asta se întâmplă când cineva mănâncă o prăjitură dar Alice se obişnuise atât de mult să nu se aştepte la nimic altceva decât la lucruri ciudate încât i se părea prosteşte să trăiască normal.

Aşa că se puse pe treabă şi foarte repede termină prăjitura.

Capitolul 2

Bazinul cu lacrimi

„Curios şi curios{1}” strigă Alice ( era aşa de surprinsă încât uitase, pentru moment să vorbească corect engleza ). „Acum mă desfac ca cel mai mare telescop care a existat vreodată! Adio picioare!” (pentru că, atunci când se uită la picioare, acestea păreau ieşite din câmpul vizual, atât de tare se îndepărtaseră) „Ah, bietele mele picioruşe, mă întreb cine o să vă mai pună pantofii şi ciorapii pentru că eu, dragelor, sunt sigură că n-o să mai pot! Voi fi mult prea departe ca să mă mai necăjesc cu voi: va trebui să vă descurcaţi cum veţi putea mai bine…dar trebuie să fiu prietenoasă cu ele” se gândi Alice „altfel ele n-or să mai vrea să meargă unde vreau eu!… Cred că o să le dau o pereche de ghete noi la fiecare Crăciun”.

Şi începu să se gândească cum va reuşi: „O să trebuiască să le trimit prin poştă” se gândi „Şi ce caraghios o să pară să trimiţi cadouri propriilor picioare! Şi ce ciudat or să arate adresele!

D. sale Dlui Picior Drept al lui Alice

Carpeta Căminului, lângă Galerie

(Cu dragoste de la Alice)

Vai ce prostii vorbesc!”

Chiar în acel moment capul său se lovi de tavanul holului: de fapt acum ea depăşea destul de mult înălţimea de nouă picioare{2} şi imediat luă cheiţa şi alergă la uşa grădinii.

Biata Alice! Tot ce putea face era să se culce jos pe o parte ca să privească în grădină cu un ochi; dar să treacă dincolo era mai puţin probabil ca niciodată; se aşeză jos şi începu iarăşi să plângă.

„Ar trebui să-ţi fie ruşine de tine” spuse Alice „o fată atât de mare ca tine (şi avea toate motivele s-o spună) să înceapă să plângă aşa, te rog!” Dar ajunse tot acolo: vărsă galoane{3} întregi de lacrimi până ce în jurul ei se făcu un adevărat bazin cam de patru ţoli înălţime până la jumătatea holului.

După un timp auzi un zgomot slab de paşi la mare distanţă şi îşi şterse iute lacrimile ca să vadă ce se întâmplă. Era Iepure Alb care se întorcea, îmbrăcat frumos, cu o pereche de mânuşi fine într-o mână şi cu un evantai în cealaltă; venea în grabă mormăind: „Ah, Ducesa, Ducesa! Cât va fi de mânioasă fiindcă am făcut-o să aştepte” Alice se simţea atât de disperată încât era gata să ceară ajutor oricui; deci, când Iepurele se apropie de ea, începu cu o voce înceată şi timidă: „Vă rog domnule…”. Iepurele tresări violent, aruncă mânuşile şi evantaiul şi dispăru în întuneric cât putu de repede.

Alice ridică evantaiul şi mânuşile şi, cum holul era încins, începu să-şi facă vânt cu evantaiul şi începu să vorbească: „Of, of! Ce ciudat este totul astăzi! Şi ieri toate se petreceau normal. Mă întreb dacă n-am fost schimbată peste noapte. Să vedem: eram aceeaşi când m-am trezit de dimineaţă? Aproape că cred că pot să-mi amintesc mici diferenţe. Dar dacă nu-s aceeaşi, următoarea întrebare este „cine-s eu atunci?”. Of, asta-i marea enigmă!”. Şi începu să se gândească la toţi copii de aceeaşi vârstă cu ea pe care-i cunoştea ca să vadă dacă nu fusese schimbată în vreunul din ei.

„Sunt sigură că nu sunt Ada” spuse „pentru că părul ei cade în bucle atât de lungi… iar al meu nu are bucle de loc; şi sunt sigură că nu pot fi Mabel pentru că ştiu o mulţime de lucruri şi ea…ah, ea ştie atât de puţine! Mai mult decât atât  ea este ea şi eu sunt eu… Of, cât de enigmatic este totul! Am să verific dacă mai ştiu tot ceea ce ştiam. Să mă gândesc: patru ori patru fac doisprezece; patru ori şase fac treisprezece şi  patru ori şapte fac… Of, n-am s-ajung niciodată la douăzeci în ritmul ăsta! Oricum tabla înmulţirii n-are importanţă. Să vedem geografia: Londra este capitala Parisului şi Parisul este capitala Romei… nu, aşa nu merge. Sunt sigură! Trebuie că m-am transformat în Mabel! O să încerc să spun „Ce face…{1}”” Şi-şi încrucişă mâinile în poală şi începu să o spună dar vocea ei suna răguşit şi ciudat şi cuvintele nu erau aşa cum ar fi trebuit să fie:

„Ce face micul crocodil

Îşi îmbunătăţeşte coada sa strălucitoare ,

Şi toarnă apele Nilului

Pe fiecare solz auriu

Ce vesel pare când rânjeşte

Şi ce ordonat îşi întinde ghearele

Şi pofteşte înăuntru peştişorii,

Cu o gură zâmbitoare!”

„Sunt sigură că nu astea sunt cuvintele potrivite” spuse biata Alice şi ochii ei se umplură de lacrimi din nou „Trebuie că m-am transformat în Mabel până la urmă şi am să stau în acea căsuţă mică şi n-am să am aproape nici o jucărie cu care să mă joc şi…of!…atât de multe lecţii de învăţat! Nu, m-am hotărât: dacă sunt Mabel voi sta aici jos! Nu va folosi la nimic dacă-şi vor pune capetele jos şi-mi vor spune: „Vino sus, dragă”. Mă voi uita numai în sus şi voi spune: „Atunci cine sunt eu? Spuneţi-mi asta mai întâi şi, dacă îmi place să fiu acea persoană voi veni sus. Dacă nu – am să rămân aici jos până voi fi altcineva” dar vai!” strigă Alice „Aş vrea ca ei să-şi pună capetele jos! M-am săturat să stau aici singură – singurică”.

Pe când vorbea, se uită la mâini şi fu surprinsă să vadă că pusese o mânuşă d-e Iepurelui în timp ce vorbea. „Cum putut să fac asta?” se gândi „Trebuie că m-am micşorat din nou”. Se ridică şi merse la masă ca să se măsoare şi constată că avea acum cam două picioare{2} înălţime şi se micşora repede. Curând îşi dădu seama că aceasta era din cauza evantaiului pe care-l aruncă tocmai la timp pentru a se salva de la dispariţie.

„Am scăpat ca prin urechile acului” spuse Alice teribil de speriată de brusca schimbare dar foarte bucuroasă să constate că încă mai există. „Şi acum spre grădină!” şi alergă cât putu de repede la înapoi la uşiţă; dar vai! Uşiţa era încuiată şi cheiţa de aur stătea pe masa de sticlă ca şi mai înainte, „şi lucrurile stau mai prost decât oricând” se gândi bietul copil, „pentru că n-am fost niciodată atât de mică cum sunt acum! Şi susţin că  e păcat, asta e!”.

Pe când spunea astea, piciorul ei alunecă şi, într-o clipă, pleosc!: era cufundată în apă sărată până mai sus de bărbie. Primul ei gând a fost că a căzut cumva în mare, „Şi în cazul ăsta mă pot întoarce acasă cu trenul” îşi spuse (Alice fusese o dată la mare şi ajunsese la concluzia că, oriunde te-ai duce pe coasta britanică, o să găseşti câteva cabine de ştrand, câţiva copii săpând în nisip cu cazmale de lemn, apoi un rând de căsuţe închiriate iar în spatele lor o gară.). În orice caz îşi dădu curând seama că se afla în bazinul cu lacrimile pe care le plânsese când avea nouă picioare înălţime.

„Mi-aş dori să nu fi plâns atât” spuse Alice pe când înota încercând să iasă la mal. „Trebuie că sunt pedepsită acum să fiu înecată în propriile-mi lacrimi. Asta o să fie un lucru ciudat, sunt sigură. Oricum, totul este ciudat astăzi.”.

Chiar atunci auzi ceva plescăind în bazin în apropierea ei şi înotă într-acolo ca să vadă ce e: întâi s-a gândit că ar putea fi o morsă sau un hipopotam dar când îşi aduse aminte ce mică era acum, îşi dădu repede seama că nu era decât un şoarece care alunecase ca şi ea.

„Ar fi oare de vreun folos acum” se gândi Alice „să vorbesc cu şoarecele ăsta? Totul este atât de ciudat aici jos încât sunt aproape sigură că vorbeşte; oricum, încercarea moarte n-are” aşa că începu: „Hei, Şoarece, şti cumva cum se iese din acest bazin? M-am săturat să tot înot, Şoricelule!” (Alice se gândea că ăsta trebuie să fie modul potrivit de a vorbi cu un şoarece; nu mai făcuse aşa ceva niciodată dar îşi amintise că văzuse în cartea de gramatică a fratelui ei: „Un şoarece – al unui şoarece - unui şoarece – un şoarece – şoarece!”. Şoarecele se uită la ea şi ei i s-a părut că i-a făcut cu ochiul dar nu spuse nimic.

„Poate nu înţelege engleza” se gândi Alice. Cred că e un şoarece francez venit cu William Cuceritorul{1}” (dopă cunoştinţele ei de istorie, Alice  n-avea o idee foarte precisă cu cât timp în urmă s-au petrecut lucrurile). Aşa că începu din nou: „Ou est ma chatte?{2}”. Asta era prima propoziţie din cartea ei de franceză. Şoarecele tresări puternic şi păru că tot trupul îi tremură de frică. „O, vă cer iertare” strigă Alice speriată, înfricoşată că a rănit sentimentele bietului animal. „aproape uitasem că nu-ţi plac pisicile”.

„Nu-mi plac pisicile” strigă şoarecele cu o voce subţire şi pasionată. „Ţi-ar plăcea pisicile dacă ai fi ca mine?”.

„…Poate că nu”, spuse Alice pe un ton mângâietor, „nu te supăra. Şi totuşi aş vrea s-o să ţi-o pot arăta o dată pe Dinah, pisica noastră. Cred că ai căpăta o pasiune pentru pisici numai dacă ai vedea-o. E atât de dulce…” Alice îşi mai revenise puţin înotând leneş în bazin „şi stă şi toarce aşa frumos lângă foc lingându-se pe labe şi spălându-şi faţa… şi e atât de drăguţ şi de uşor s-o îngrijeşti… şi e atât de iscusită la prinsul şoarecilor… Oh, vă cer iertare!” strigă Alice din nou; de data asta Şoarecele se zbârlise de tot şi era sigură că trebuie să fie tare supărat. „N-o să mai vorbim despre ea dacă nu-ţi face plăcere”.

Noi, într-adevăr!” strigă Şoarecele care tremura tot, până-n vârful cozii „Ca şi când eu aş fi vorbit despre un asemenea subiect! Familia noastră a urât întotdeauna pisicile: scârboase, josnice şi vulgare fiinţe! Să nu le aud de nume!

„Sigur!” spuse Alice grăbită să schimbe subiectul conversaţiei „Vă… vă plac câi… câinii?” Şoarecele nu răspunse aşa că Alice îi dădu mai departe nerăbdătoare: „Este un câine aşa drăguţ aproape de casa noastră, mi-ar place să ţi-l arăt! E un terier cu ochii strălucitori şi are un păr aşa de creţ şi maro! Şi aduce lucrurile pe care i le arunci, stă pe două labe şi-şi cere mâncarea şi tot felul de lucruri de nici nu-mi aduc aminte… şi aparţine unui fermier, şti, şi el spune că e foarte folositor, valorează 100 de lire. El spune că omoară toţi şobolanii şi… Of!” strigă Alice  pe un ton  trist „Cred că iar l-am supărat” Şoarecele înota şi se depărta de ea cât putea de repede, tulburând apa în jurul lui.

Aşa că îl strigă blând: „Şoricelule drag, vino înapoi şi nu vom mai vorbi despre pisici, nici despre câini dacă nu-ţi face plăcere!” Când Şoarecele auzi asta se întoarse şi înotă încet către ea; faţa lui era palidă (de furie, se gândi Alice ) şi spuse cu voce înceată şi tremurătoare: „Hai să ieşim la mal şi-ţi voi spune povestea mea; şi atunci vei înţelege de ce nu-mi plac pisicile şi câinii.”.

Era şi timpul să iasă din bazin pentru că acesta se umpluse cu păsări şi animale care căzuseră în el; erau acolo: o raţă, un dodo{1}, un lory{2} , un vultur şi alte creaturi curioase. Alice o luă înainte şi toată adunarea înotă către mal.

Capitolul 3

O cursă electorală

şi o poveste lungă

Arătau într-adevăr ciudat toţi adunaţi pe mal – păsările cu penele înnoroite şi zburătocite, animalele cu blana lipicioasă şi udă – toţi erau supăraţi şi se simţeau prost.

Prima întrebare a fost, bineînţeles, cum să se usuce; s-au sfătuit iar după câteva minute Alice vorbea familiar cu ei ca şi când s-ar fi cunoscut de-o viaţă. A avut într-adevăr o discuţie în contradictoriu cam lungă cu Lory care, în cele din urmă se bosumflă si spuse numai atât: „Sunt mai bătrân decât tine şi ştiu mai bine” Şi cum Alice nu se lăsa şi voia să afle câţi ani are, şi cum Lory refuza cu tot dinadinsul să-şi spună vârsta, nu mai era nimic de zis.

În sfârşit Şoarecele, care părea o persoană cu ceva autoritate printre ei, strigă: „Aşezaţi-vă toţi şi ascultaţi-mă! Am să vă usuc eu imediat!”. S-au aşezat toţi imediat formând un cerc mare cu Şoarecele la mijloc. Alice îl fixa atent cu privirea pentru că era sigură că va răci dacă nu se usucă repede.

„Hm! Hm!” Spuse Şoarecele cu un aer important „Sunteţi gata? Acesta este cel mai uscat{1} lucru pe care-l ştiu. Linişte, vă rog! William Cuceritorul, a cărui cauză fusese susţinută de Papa, a spus Angliei, care avea nevoie de conducători, că fusese în ultimul timp obişnuit cu uzurparea şi cucerirea. Edwin şi Morcar, conţii de Mercia şi Normandia…”.

„Brr! Spuse Lory înfrigurată.

„Poftim?” spuse Şoarecele încruntându-se dar foarte politicos „Ai spus ceva?”.

„Nu eu” spuse Lory în grabă.

„Mi s-a părut c-ai zis ceva” spuse Şoarecele „Continui. Edwin şi Morcar, conţii de Mercia şi Normandia au trecut de partea lui; chiar Stigand, arhiepiscopul iubitor de patrie din Cantebury, găsi că e recomandabil…”.

„Ce-a găsit?” spuse Raţa.

„A găsit” replică Şoarecele înfuriat „cred că şti ce însemnă”.

„Ştiu destul de bine ce însemnă când eu găsesc un lucru,” spuse Raţa „de obicei o broască sau un vierme. Întrebarea e ce a găsit arhiepiscopul?”.

Şoarecele nu luă în considerare această întrebare şi continuă grăbit: „…a găsit de cuviinţă să meargă cu Edgar Atheling la William şi să-i ofere coroana. Conducerea lui William a fost, la început, moderată. Dar obrăznicia normanzilor… Cum te simţi acum draga mea?” continuă el întorcându-se spre Alice .

„La fel de udă ca şi înainte.” spuse Alice cu un ton plictisit „Nu dă semne să mă usuce de loc”.

„În acest caz” spuse Dodo cu un aer solemn şi ridicându-se în picioare „suspend această şedinţă pentru adoptarea imediată de măsuri mai energice”.

„Vorbeşte englezeşte!” spuse Vulturul „Eu nu pricep aceste cuvinte lungi; ba mai mult: cred că nici tu nu le înţelegi!” Şi Vulturul îşi lăsă capul în jos pentru a ascunde un zâmbet; câteva alte păsări chicotiră zgomotos.

„Ceea ce voiam să spun” zise Dodo cu un ton supărat „e că cea mai bună metodă de a ne usca ar fi o cursă electorală”.

„Ce este o cursă electorală?” întrebă Alice. Nu că voia prea tare să ştie dar Dodo se oprise ca şi când cineva se cuvenea să vorbească şi nimeni altcineva nu părea dispus să spună ceva.

„Cel mai bun mod” zise Dodo „de a explica un lucru este să-l faci” (şi cum voi probabil aţi încercat asta într-o zi de iarnă, am să vă spun cum s-a descurcat Dodo).

Mai întâi trasă o pistă de concurs într-un fel de cerc („forma exactă nu contează” spuse el) şi toţi fură plasaţi în lungul ei ici şi acolo. Nu a existat „Unu, doi, trei, start!” aşa că începură să alerge fiecare când a crezut de cuviinţă şi s-au oprit tot când au vrut şi era greu de ştiut când s-a terminat cursa. Totuşi, după ce au alergat cam o jumătate de oră şi erau destul de uscaţi, Dodo a strigat pe neaşteptate: „Cursa s-a terminat!” şi toţi s-au strâns în jurul lui întrebând: „Cine a câştigat?”.

La această întrebare Dodo nu putea răspunde fără o îndelungată meditaţie şi stătu un timp destul de lung cu un deget pe frunte, (poziţia în care îl vedeţi de obicei pe Shakespeare în portrete) în timp ce restul aştepta în linişte. În sfârşit Dodo spuse: „Toţi au câştigat şi toţi trebuie să ia premii”.

„Dar cine dă premiile?” întrebă corul.

„Cum… ea, bineînţeles” spuse Dodo arătând spre Alice cu un deget; şi întreaga adunare se înghesui în jurul ei strigând nu foarte clar: „Premii! Premii!”.

Alice nu prea ştia ce să facă şi, în disperare de cauză, băgă mâna în buzunar şi scoase o curie de bomboane (din fericire apa sărată nu intrase în ea) şi dădu la fiecare premii. Era exact câte o bomboană pentru fiecare.

„Dar ştiţi, şi ea trebuie să capete un premiu” spuse Şoarecele.

„Bineînţeles” spuse Dodo grav „Ce mai ai prin buzunare?” şi se întoarse către Alice .

„Doar un degetar” spuse Alice tristă.

„Dă-l încoace” zise Dodo.

Atunci toţi se înghesuiră iarăşi în jurul ei în timp ce Dodo prezentă solemn degetarul spunând: „Te rugăm să primeşti acest elegant degetar”; când termină acest scurt discurs, toţi aplaudară. Alice găsi acest lucru foarte absurd dar toţi se uitau la ea atât de serioşi încât nu îndrăzni să râdă; şi cum nu se putea gândi la ceva să spună, pur şi simplu făcu o reverenţă şi luă degetarul privind la ei cât putea de serios.

A urmat mâncarea bomboanelor; asta a produs ceva zgomot şi derutare pentru că păsările mari se plângeau că nu le-ajunge iar cele mici s-au înecat şi a trebuit să fie bătute pe spinare. Totuşi s-a terminat până la urmă şi cu asta şi s-au aşezat din nou în cerc  cerându-i Şoarecelui să le mai spună câte ceva.

„Mi-ai promis că-mi spui povestea ta” spuse Alice, „şi de ce urăşti p… şi c…” adăugă ea în şoaptă de teamă să nu se supere din nou.

„Povestea mea e o poveste*{1} lungă şi tristă!” spuse Şoarecele întorcându-se spre Alice şi oftând.

„E o coadă* lungă, în mod sigur” spuse Alice uitându-se în jos şi minunându-se de coada Şoarecelui; dar de ce spui că e tristă?”.

Şi s-a zăpăcit de tot în timp ce Şoarecele vorbea, astfel încât, din povestea lui, ea înţelese cam atât:

„Furia spuse unui

       şoarece pe care-l

              întâlnise

                  în

              casă:

                  hai să

                 mergem

               la judecată

                Te voi

              da în judecată.

                   Hai! Nu

                      voi accepta

                             nici o tăgadă

                                  Trebuie să

                                        Ne judecăm

                                          pentru că

                                        nu am

                                      nimic de făcut

                                    în această dimineaţă.

                                Spuse şoarecele

                              javrei:

                                    Un astfel de proces,

                                         stimate domn,

                                           fără juriu sau

                                                 judecători ar fi

                                                pierdere de timp.

                                           Voi fi judecător,

                                        voi fi juriu,

                                            spuse vicleanul

                                                  bătrân furios.

                                              Voi judeca

                                             întreaga

                                                 cauză şi

                                              te voi

                                                 condamna

                                              la moarte”

„Nu eşti de loc atentă!” spuse Şoarecele către Alice sever „La ce te gândeşti?”.

„Scuză-mă” spuse Alice smerită „aţi făcut a cincia cotitură cred”.

„Ba nu*{1}” strigă Şoarecele ascuţit şi foarte furios.

„Un nod*?!” spuse Alice gata să sară în ajutor şi uitându-se cu frică în jurul ei „Lasă-mă să te ajut să-l desfaci!”.

„Nu fac nimic de soiul ăsta” spuse Şoarecele ridicându-se şi plecând „M-ai jignit vorbind astfel de prostii”.

„N-am vrut” se apără biata Alice „Dar tu te superi aşa uşor!”.

Şoarecele mormăi ceva drept răspuns.

„Te rog întoarce-te şi termină-ţi povestea” strigă Alice după el. Iar ceilalţi strigară în cor: „Da, te rugăm, întoarce-te!”. Dar Şoarecele scutură din cap grăbit şi o porni puţin mai repede.

„Ce păcat că n-a rămas!” observă Lory când Şoarecele dispăru. Şi un Crab bătrân prinse ocazia ca să spună fiicei lui: „Draga mea, asta să-ţi fie lecţie să nu-ţi pierzi niciodată stăpânirea de sine!” „Taci din gură, tăticule!” zise tânăra Crab puţin cam răutăcios. „Tu poţi să te întreci şi cu răbdarea unei stridii!”.

„Aş vrea s-o fi avut pe Dinah aici, tare aş mai vrea!” spuse Alice cu glas tare fără să se adreseze nimănui în mod special. „Ea l-ar fi adus repede înapoi!”.

Şi cine e Dinah, dacă îmi pot permite întrebarea?” spuse Lory.

Alice răspunse nerăbdător pentru că era oricând gata să vorbească despre favorita ei: „Dinah este pisica noastră. Şi e atât de iscusită la prinsul şoarecilor cum nici nu vă închipuiţi! Ah, aş vrea s-o vedeţi vânând păsări! Numai ce zăreşte păsărica şi o şi înhaţă!”.

Aceste cuvinte au produs tulburare printre membrii adunării. Unele păsări se grăbiră să plece imediat: bătrâna Coţofană începu să se învelească cu grijă remarcând: „Trebuia să fi fost acasă: aerul de seară nu-mi face bine la gât” iar un canar strigă cu voce tremurătoare: „Haideţi, dragilor! Trebuia de mult să fiţi în pat!”. Sub diverse pretexte plecară toţi şi Alice fu curând lăsată singură.

„Aş vrea să n-o fi pomenit pe Dinah” spuse ea pe un ton melancolic. „Nimeni nu pare s-o placă aici jos şi sunt sigură că este cea mai bună pisică din lume! Ah, draga mea Dinah! Mă întreb dacă te voi mai vedea vreodată!”. Şi Alice începu să plângă pentru că se simţea foarte singură şi descurajată. În scurt timp totuşi auzi un zgomot de paşi la distanţă şi, nerăbdătoare, ridică ochii sperând că Şoarecele se răzgândise şi se întorcea să-şi termine povestea.

Capitolul 4

Iepurele îl trimite înăuntru pe Bill

Era Iepure Alb care mergea uitându-se împrejur cu atenţie ca şi cum ar fi pierdut ceva. Alice îl auzi mormăind pentru sine: „Ducesa! Ducesa! Ah, lăbuţele mele. Ah, blana şi mustăţile mele! Mă va executa aşa cum nevăstuicile sunt nevăstuici{1}! Unde am putut să le las oare?”. Alice ghici imediat că Iepurele caută evantaiul şi perechea de mânuşi de piele şi, cu bună-voinţă, începu să le caute; dar nu erau nicăieri; totul părea să se fi schimbat de când înotase ea în bazin şi marele hol, cu masa de sticlă şi uşiţa , dispăruse complet.

Curând Iepurele o observă pe Alice căutând şi îi spuse pe un ton furios: „Ah, Mary Ann, ce cauţi aici? Fugi imediat acasă şi adu-mi o pereche de mânuşi şi un evantai! Ai venit?!”. Şi Alice a fost atât de înfricoşată încât fugi imediat în direcţia pe care i-o arătase Iepure Alb fără să încerce să-i explice greşeala pe care-o făcuse.

„M-a luat drept servitoarea lui” îşi spuse ea în gând pe când fugea „Ce surprins o să fie când o să afle cine sunt! Dar mai bine i-aş duce evantaiul şi mânuşile – asta dacă le pot găsi”. Pe când îşi spunea astea dădu peste o căsuţă elegantă pe uşa căreia era o placă strălucitoare de alamă cu numele gravat pe ea: „Iepurele A.”. Intră fără să bată la uşă şi dădu buzna sus pe scări de frică ca nu cumva să o întâlnească pe adevărata Mary Ann şi să fie dată afară din casă înainte de a găsi evantaiul şi mânuşile.

„Ce ciudat” îşi spuse Alice în gând „să faci comisioane pentru un iepure!” Presupun că Dinah o să mă trimită şi ea după ceva! Şi începu să-şi imagineze ce se va întâmpla: „ „Dră Alice, vino aici imediat şi pregăteşte-te de plimbare” „Imediat, doică! Trebuie să păzesc gaura asta de şoarece până se-ntoarce Dinah să văd dacă nu cumva şoarecele iese” Numai că nu prea cred” continuă Alice „că or s-o mai ţină pe Dinah în acasă dacă va începe să comande aşa oamenilor!”.

Între timp intrase într-o odăiţă ordonată cu o masă lângă fereastră şi pe ea , aşa cum spera şi Alice, un evantai şi două – trei perechi de mânuşi de piele albă. Luă evantaiul şi o pereche de mânuşi şi când era gata să plece dădu cu ochii de o sticluţă care era lângă o oglindă. Aceasta nu mai avea etichetă pe care să scrie „BEA-MĂ” dar totuşi o desfăcu şi o puse la gură „Sunt convinsă că ceva interesant o să se întâmple” îşi spuse ea „dacă beau sau mănânc ceva; să vedem deci ce face această sticluţă. Sper să mă facă să cresc din nou pentru că m-am săturat să fiu o fiinţă aşa de mică!”.

Şi aşa se şi întâmplă; şi mult mai curând decât se aşteptase: înainte să bea jumătate din conţinutul sticluţei se trezi că dă cu capul de tavan şi trebui să se oprească ca să nu-şi rupă gâtul. Puse repede jos sticluţa spunându-şi: „E destul atât; sper să nu  cresc mai mult pentru că altfel n-am să mai pot ieşi pe uşă. Aş vrea să nu fi băut aşa de mult!”. Dar era prea târziu să-şi dorească aşa ceva. Creştea într-una şi foarte curând fu nevoită să îngenuncheze pe podea; în încă un minut nu mai avea loc nici aşa şi încercă să se lungească pe jos cu un cot sprijinit în uşă şi cu celălalt braţ pe după cap. Încă creştea şi, ca o ultimă soluţie, îşi scoase o mână pe fereastră şi un picior şi-l vârî în sus pe horn şi îşi spuse: „Acum nu mai pot să fac nimic indiferent ce s-ar întâmpla. Oare ce-o să ajung?”.

Din fericire pentru Alice, sticluţa magică îşi făcuse întreg efectul şi Alice nu mai crescu; totuşi era foarte incomod şi, cum nu părea a mai exista vreo şansă pentru ea să iasă din cameră, nu e de mirare că se simţi nefericită.

„Era mai plăcut acasă” gândi biata Alice „unde nu creşteai sau te micşorai într-una şi nici nu primeai ordine de la şoareci şi iepuri. Aproape că-mi doresc să nu fi coborât prin gaura aia de iepure; şi totuşi…este interesant acest fel de viaţă! Mă întreb ce s-o fi întâmplat cu mine! Când citeam poveşti îmi imaginam lucruri care nu se întâmplau niciodată şi acum iată-mă-s aici, în mijlocul lor. Ar trebui să fie scrisă o carte despre mine, aşa ar trebui! Şi când voi creşte am să scriu una; dar acum sunt mare…” adăugă pe un ton îndurerat „cel puţin aici nu mai e loc ca să cresc mai mult”.

„Dar atunci” se gândi Alice „n-am să ajung mai în vârstă decât sunt acum? Asta ar fi o alinare: să nu ajung niciodată o femeie bătrână…. Dar atunci voi avea tot timpul lecţii de învăţat! Ah, asta nu mi-ar plăcea !”.

„Ei, proasta de tine” îşi răspunse singură „cum crezi că ai să poţi învăţa aici? Abia de e loc pentru tine, unde să mai încapă şi cărţile?”.

Şi o ţinu aşa, întorcând problema şi pe o parte şi pe alta şi întreţinând o adevărată conversaţie. Dar după câteva minute auzi o voce afară şi se opri să asculte.

„Mary Ann! Mary Ann! Strigă vocea, „Adu-mi mânuşile imediat!” Apoi auzi un zgomot de paşi pe scări. Alice îşi dădu seama că este Iepurele venind s-o caute şi începu să tremure de se zguduia casa, aproape uitând că acum era de aproape o mie de ori mai mare decât Iepurele şi nu avea motive să-i fie frică de el.

imediat Iepurele ajunse la uşă şi încercă s-o deschidă ; dar cum uşa se deschidea în interiorul camerei şi cotul lui Alice apăsa puternic pe ea, încercarea fu zadarnică. Alice îl auzi spunându-şi: „Atunci am să ocolesc şi am să intru pe fereastră”.

„Asta nu!” gândi Alice şi, după ce aşteptă până i se păru că-l aude pe Iepure chiar sub fereastră, îşi întinse brusc mâna şi voi să-l înşface. Nu apucă nimic dar auzi un ţipăt slab, o căzătură şi un zgomot de sticlă spartă de unde Alice trase concluzia că, probabil, căzuse într-o răsadniţă de castraveţi sau ceva de soiul ăsta. Apoi auzi o voce furioasă – vocea Iepurelui: „Pat! Pat! Unde eşti?” şi apoi o voce pe care Alice n-o mai auzise niciodată: „Da, sunt aici! Sap să scot mere, Excelenţa voastră!”.

Sigur, sapi să scoţi mere!” spuse Iepurele furios „Hai, vino şi ajută-mă să ies de aici!” (Şi se auzi iarăşi zgomot de sticlă spartă).

„Acum spune-mi, Pat, ce-i aia în fereastră?”.

„În mod sigur e o mână, Excelenţă”.

„Mână, prostule, dar cine a mai văzut una de asemenea dimensiuni? Umple toată fereastra!”.

„Sigur, Excelenţa voastră, dar cu toate astea e o mână”.

„Oricum nu are ce căuta acolo; du-te şi ia-o!”.

Se aşternu o tăcere lungă şi Alice nu mai putu auzi decât şoapte când şi când: „ nu-mi place de loc, Excelenţă, de loc.”. „Fă ce-ţi spun, laşule!” şi până la urmă Alice îşi întinse iarăşi mâna şi iarăşi vru să înşface ceva. De data asta se auziră două ţipete şi mai multă sticlă se sparse. „Câte răsadniţe cu castraveţi sunt!” se gândi Alice. Oare ce vor mai face? Mă vor trage afară pe fereastră? Aş vrea să reuşească! Nu mai vreau să stau aici”.

Aşteptă o bucată bună de timp fără să mai audă ceva. Până la urmă auzi zgomotul unor roţi de şaretă şi a unei mulţimi de voci vorbind toate deodată; distinse următoarele cuvinte: „Unde-i cealaltă scară?…Cum? N-am avut de adus decât una. Cred că cealaltă e la Bill. Adu-o aici, tinere… Aşa, puneţi-le pe colţul ăsta… Nu; legaţi-le una de alta mai întâi. N-ajung nici până la jumătate… O să fie destul. Nu fi cusurgiu… Uite, Bill, prinde frânghia asta… O ţine acoperişul?… Fi atent la ţigla aia desprinsă. Ah, cade! Feriţi-vă capetele!” (se auzi o bufnitură puternică)… „Ei, cine a făcut asta?… Îmi închipui că Bill… Cine trebuia să coboare prin horn?… Ba nu! Tu trebuie!… Ba. Atunci Bill trebuie să coboare prin horn. Uite, Bill, stăpânul spune că tu trebuie să cobori prin horn”.

„Aşa, deci Bill trebuie să coboare prin horn, nu?” îşi spuse Alice „Se pare că vor să pună totul în spinarea lui Bill! N-aş vrea să fiu în locul lui pentru nimic în lume. Căminul ăsta e strâmt, sunt sigură, dar cred că pot să-l împing un pic cu piciorul!”.

Îşi trase piciorul cât putu mai jos în horn şi aşteptă până când un animal mic (nu  putea să-şi cea seama ce e) se auzi zgâriind şi dând din labe aproape deasupra piciorului ei. Atunci, spunându-şi „ăsta-i Bill”, îi trase un şut şi aşteptă să vadă ce-o să se întâmple.

Primul lucru pe care l-a auzit a fost corul tuturor vocilor strigând „Uite-l pe Bill!”, apoi vocea Iepurelui singură: „Prinde-l, tu, ăla de lângă gardul viu!” apoi linişte; apoi iarăşi un număr de voci: „Ţineţi-i capul sus; aşa, acum coniac…nu-l înecaţi; cum a fost, bătrâne? Ce-ai păţit? Povesteşte-ne!”.

În sfârşit auzi o voce slabă, tremurătoare: „Ei bine, nu prea ştiu. Destul, mulţumesc; mă simt mai bine dar sunt prea tulburat ca să vă pot spune; tot ce ştiu este că ceva m-a împins ca un arc şi m-am duce{1} în sus ca o rachetă!”.

„Asta a şi fost, bătrâne!” spuseră ceilalţi.

„Trebuie să ardem casa!” spuse vocea Iepurelui şi Alice strigă cât putu de tare: Dacă faceţi asta o pun pe Dinah pe voi!”.

Se aşternu o tăcere de mormânt şi Alice se gândi: „Oare ce vor face? Dac-ar avea un pic de minte ar da jos acoperişul.”. După un minut sau două începură să se mişte din nou şi Alice îl auzi pe Iepure spunând: „O roabă e de ajuns pentru început”.

„O roabă cu ce?” gândi Alice. Dar n-avu timp să se întrebe prea mult pentru că o ploaie de pietricele intră huruind pe fereastră şi unele o loviră în faţă. „Am să opresc eu asta” îşi spuse Alice şi strigă: „Ar fi bine pentru voi să nu mai faceţi asta!”. Ceea ce produse iarăşi o linişte de mormânt.

Alice băgă de seamă cu surprindere că pietricelele se transformau în  prăjituri în momentul în care atingeau podeaua. O idee nemaipomenită îi trecu atunci prin cap: „Dacă mănânc una din prăjiturile astea” se gândi ea „e aproape sigur c-o să se producă ceva schimbări cu mărimea mea. Şi cum nu e posibil să mă facă mai mare, trebuie să mă facă mai mică, presupun”.

Aşa că înghiţi una din prăjituri şi fu încântată să observe că începu să se micşoreze pe dată. Imediat ce a fost destul de mică să poată ieşi pe uşă, fugi din casă şi găsi afară o sumedenie de animale mici şi păsări aşteptând-o. Bietul Bill, Şopârla, era în mijloc, ţinut de doi hamsteri care-i tot dădeau să bea dintr-o sticlă. În momentul în care apăru, se repeziră cu toţii la Alice dar ea fugi cât putu de repede şi în curând se află în siguranţă într-o pădure deasă.

„Primul lucru pe care trebuie să-l fac” îşi spuse Alice pe când rătăcea prin pădure „este să ajung la mărimea mea normală; iar al doilea – să găsesc calea de a ajunge în acea grădină minunată. Cred că ăsta e cel mai bun plan”.

Părea, fără îndoială, un plan excelent şi foarte frumos aranjat; singura dificultate era că nu avea nici cea mai mică idee cum să se apuce să-l realizeze; şi, pe când privea atentă printre copaci, un lătrat ascuţit o făcu să-şi ridice repede capul.

Un căţel enorm se uita în jos spre ea cu nişte ochi mari şi rotunzi şi îşi întindea uşor o labă încercând s-o atingă. „Sărăcuţul de el!” spuse Alice pe un ton alintător şi încercă să-i fluiere; dar era grozav de speriată la gândul că ar putea fi înfometat, caz în care ar fi fost foarte probabil s-o mănânce, cu toate alintările ei cu tot.

Nedându-şi prea bine seama de ceea ce face, Alice ridică un beţişor şi i-l arătă căţeluşului; acesta sări pe toate labele deodată cu un scheunat de plăcere şi se prefăcu că se repede la băţ; atunci Alice se ascunse după un scaiete mare ca să se ferească de a fi călcată în picioare iar în momentul când apăru de cealaltă parte, căţelul se repezi din nou la băţ dându-se peste cap în goana sa. Atunci Alice, gândindu-secă ar putea să se joace de-a caii şi aşteptându-se în fiecare moment să fie trântită sub picioarele lui, fugi şi se ascunse din nou după scaiete; atunci căţelul începu o serie de scurte atacuri la băţ făcând câţiva paşi înainte şi foarte mulţi înapoi şi lătrând răguşit tot timpul până când, în cele din urmă, se aşeză jos gâfâind, cu limba scoasă şi cu ochi-i mari pe jumătate închişi.

Aceasta-i păru lui Alice o bună ocazie de a scăpa aşa că porni imediat şi fugi până obosi de abia mai sufla şi lătratul câinelui deveni foarte încet din cauza distanţei.

„Şi ce căţeluş scump” spuse Alice sprijinindu-se de o floare de piciorul cocoşului ca să se odihnească şi făcându-şi vânt cu o frunză.

„Mi-ar fi plăcut foarte mult să-l învăţ să facă giumbuşlucuri dacă…dacă aş fi avut mărimea potrivită pentru asta! Ah, aproape că uitasem că trebuie să cresc la loc! Să vedem…cum m-aş putea descurca? Presupun că ar trebui să mănânc sau să beau ceva; dar marea întrebare este „ce?””.

Marea întrebare era cu siguranţă „ce?”. Alice se uită împrejur la flori şi la iarbă dar nu văzu nimic care să arate ca ceva care ar putea fi mâncat sau băut în asemenea situaţie.

Era o ciupercă mare care creştea aproape de Alice, cam de aceeaşi înălţime cu ea; după ce se uită pe dedesubt şi pe toate părţile îi trecu prin cap că ar putea, la fel de bine, să se uite să vadă şi ce este deasupra ciupercii.

Se înălţă în vârful picioarelor şi aruncă o privire peste marginea ciupercii. Dădu cu ochii de o omidă mare, albastră, care stătea cu braţele încrucişate pe pălăria ciupercii fumând liniştită dintr-o narghilea lungă şi neobservând prezenţa lui Alice sau altceva în jur.

Capitolul 5

Sfat de la  Omidă

Omida şi Alice se uitau una la alta de ceva vreme fără să spună nimic; în sfârşit Omida a scos narghileaua din gură şi i s-a adresat lui Alice cu o voce înceată, adormită.

„Cine eşti?” a spus Omida.

Acesta nu era un început încurajator pentru o discuţie. Alice i-a răspuns intimidată:

„Nu prea ştiu, doamnă cine sunt acum; ştiu doar cine eram când m-am sculat azi dimineaţă dar m-am schimbat de câteva ori de-atunci”.

„Ce vrei să spui?” zise Omida aspru. „Explică-te!”.

„Nu pot să mă explic, din păcate, doamnă” spuse Alice „fiindcă nu sunt eu, înţelegeţi?”.

„Nu înţeleg” răspunse Omida.

„Din păcate n-am cum să vă explic mai clar” răspunse Alice foarte politicoasă, „pentru că nici eu nu mă pot înţelege; să ai atâtea mărimi într-o singură zi este foarte derutant.”.

„Nu este” spuse Omida

„Eee…Poate că nu ţi se pare încă” spuse Alice „dar când va trebui să vă transformaţi în crisalidă (o s-o faceţi într-o zi!) şi apoi în fluture o să vă simţiţi puţin…derutată, nu-i aşa?”.

„Câtuşi de puţin” spuse Omida.

„Poate că sentimentele dumneavoastră sunt un pic mai altfel” spuse Alice. „Dar ştiu că mie mi s-ar părea ciudat.”.

„Ţie!” spuse Omida dispreţuitor. „Cine eşti tu?”.

Această replică le-a adus înapoi de unde începuseră conversaţia. Alice se înfurie un pic pe replicile tăioase ale Omizii dar îşi luă o ţinută demnă şi spuse grav: „Cred că dumneavoastră ar trebui să-mi spuneţi cine sunteţi mai întâi”.

„De ce?” răspunse Omida.

Asta era altă întrebare grea. Şi cum, Alice nu se putea gândi la vreun motiv bun iar Omida părea a fi într-o foarte proastă dispoziţie, se întoarse şi plecă.

„Întoarce-te!” strigă Omida. „Am ceva important de spus”.

Desigur asta suna interesant şi Alice s-a întors.

„Ţine-ţi firea” spuse Omida.

„Asta-i tot?” răspunse Alice stăpânindu-ţi cât putea mânia.

„Nu” spuse din nou Omida.

Alice se gândi că, dacă tot nu avea altceva de făcut, ar fi putut să aştepte şi, poate într-un târziu, s-ar fi putut ca Omida să-i spună ceva ce să merite ascultat. Câteva minute Omida pufăi liniştită fără să vorbească; dar în cele din urmă îşi întinse braţele, scoase narghileaua din gură şi spuse:

„Deci crezi că te-ai schimbat, nu?”.

„Din păcate m-am schimbat, doamnă.” spuse Alice. „Nu-mi mai amintesc unele lucruri ca de obicei şi nici nu-mi pot păstra o mărime nici măcar zece minute!”.

„Nu-ţi poţi aminti care lucruri?” spuse Omida.

„Am încercat să spun poezia „Ce face albinuţa harnică{4}” dar a ieşit altceva!” răspunse Alice cu o voce foarte melancolică.

„Repetă „Eşti bătrân, tată William{5}”.

Alice îşi încrucişă mâinile şi începu:

„ „Eşti bătrân, tată William” a spus tânărul.

„Şi părul ţi-a ajuns foarte alb;

Şi totuşi tot timpul stai în cap…

Crezi că la vârsta ta e bine?”

„În tinereţea mea” a răspuns tata William fiului său

„Mi-era teamă că s-ar putea să-mi afecteze creierul; dar acum, când sunt sigur că n-am aşa ceva, de ce n-aş face-o într-una?”.

„Eşti bătrân”, spuse tânărul, „aşa cum spuneam

Şi te-ai îngrăşat peste măsură

Totuşi făcuşi o tumbă intrând pe uşă

Mă rog, de ce asta?”

„În tinereţea mea” spuse înţeleptul scuturându-şi pletele cenuşii

„Aveam membrele foarte subţiri

Folosind o pomadă: un şiling cutia

Vrei să-ţi vând câteva?”.

„Eşti bătrân” spuse tânărul „şi fălcile-ţi sunt prea slabe

Pentru ceva mai tare decât untura

Şi totuşi ai înfulecat gâsca cu oase şi cu cioc cu tot

Mă rog, cum ai reuşit?”.

„În tinereţea mea” răspunse părintele, „m-am dedicat avocaturii

Şi discutam fiecare caz cu nevastă-mea,

Şi forţa muşchilor fălcilor pe care-am câştigat-o atunci

Durează tot restul vieţii”.

„Eşti bătrân”, spuse tânărul, „cu greu şi-ar putea închipui cineva

Că ochii tăi au fost atât de siguri

Totuşi ţii un ţipar în echilibru pe vârful nasului

Ce te-a făcut atât de deştept?”.

„Am răspuns la trei întrebări şi e destul atât”.

Spuse tatăl. „Nu-ţi da aere!

Crezi că pot toată ziua s-ascult asemenea lucruri?

Şterge-o sau te-arunc pe scări!””

„Nu e bine” spuse Omida .

„Nu prea, din păcate” răspunse Alice cu timiditate; „unele lucruri s-au schimbat”.

„E greşit de la început până la sfârşit” spuse Omida hotărâtă; apoi se aşternu tăcerea pentru câteva minute.

Omida fu prima care vorbi:

„Cât de mare ai vrea să fi?” întrebă ea.

„Nu ţin la o mărime anume” răspunse Alice repede; „Numai că nu-mi place să mă schimb aşa de des, şti?”.

„Nu ştiu” spuse Omida.

Alice nu spuse nimic: nu mai fusese niciodată în viaţa ei contrariată atât de mult şi simţea că-şi pierde răbdarea.

„Eşti mulţumită acum?” întrebă Omida.

„Ei, mi-ar plăcea să fiu un pic mai mare.” Spuse Alice „Să fi înaltă de trei ţoli e o adevărată nenorocire”.

„E o înălţime foarte bună!” spuse Omida furioasă ridicându-se pe când vorbea (era înaltă exact de trei ţoli).

„Dar nu sunt obişnuită cu ea” spuse Alice pe un ton jalnic. Şi gândi în sinea ei: „Aş vrea ca aceste creaturi să nu se mai considere jignite aşa uşor!”.

„O să te obişnuieşti cu timpul” spuse Omida, luă narghileaua şi începu să fumeze din nou.

De data aceasta Alice aşteptă cu răbdare până când Omida se hotărî să vorbească din nou. După un minut sau două ea îşi lăsă narghileaua, căscă de câteva ori şi se scutură. După aceea se dădu jos de pe ciupercă şi plecă târându-se prin iarbă şi spunând: „O parte te va face mai înaltă iar cealaltă parte te va face mai scundă.”.

„O parte din ce? Cealaltă parte din ce?” se întrebă Alice în sinea ei.

„Din ciupercă” spuse Omida ca şi când Alice ar fi întrebat cu voce tare; şi într-o clipă dispăru.

Alice rămase singură privind gânditoare la ciupercă încercând să-şi dea seama unde erau cele două părţi ale acesteia; şi, fiindcă ciuperca era perfect rotundă, i se părea o misiune foarte dificilă. Totuşi, în cele din urmă, îşi întinse mâinile cuprinzând pe cât putu ciuperca şi rupse o bucată din marginea acesteia cu fiecare mână.

„Acum care-i una şi care-i alta?” îşi spuse ea şi muşcă un pic din bucata pe care o avea în mâna dreaptă ca să-i vadă efectul. În secunda următoare simţi o lovitură în bărbie: aceasta îi atinsese piciorul!

Era destul de speriată de această schimbare bruscă dar simţea că nu era timp să se piardă cu firea pentru că se micşora foarte repede; aşa că se puse pe treabă şi mâncă un pic din cealaltă bucăţică. Bărbia-i era atât de aproape de picior încât abia mai avea loc să deschidă gura. Dar până la urmă reuşi să înghită o bucăţică din ce avea în mâna stângă.

„Uf! În sfârşit capul mi-e din nou liber!” spuse Alice încântată dar încântarea i se prefăcu în îngrijorare în momentul când observă că nu-şi mai putea vedea umerii: tot ce putea vedea când se uita în jos era un gât enorm de lung care părea că se înalţă ca o tulpină dintr-o mare de frunze verzi care se întindea la picioarele ei.

„Ce-ar putea fi toată verdeaţa aia?” spuse Alice „Şi unde mi-or fi plecat umerii? Şi, of, bietele mele mâini, cum se face că nu vă mai văd?”. Şi le mişca pe când vorbea dar fără alt rezultat decât o mică agitaţie printre depărtatele frunze verzi.

Şi, fiindcă se părea că n-are nici o şansă să-şi aducă mâinile la nivelul capului, încercă să-şi aducă capul la nivelul mâinilor şi fu încântată să vadă că gâtul ei se putea ondula uşor în toate direcţiile ca un şarpe.

Tocmai reuşise să-l curbeze în jos într-un graţios zigzag şi se pregătea să-l scufunde în marea de frunze care se dovedi a nu fi nimic altceva decât vârfurile copacilor pe sub care hoinărise, când un sâsâit ascuţit o făcu să şi-l retragă repede: un porumbel mare îi zburase în faţă şi o bătea violent cu aripile.

„Şarpe!” ţipă Porumbelul.

„Nu sunt şarpe!” spuse indignată Alice. Lasă-mă-n pace!”.

„Şarpe şi iar şarpe!” repetă Porumbelul dar cu voce mai joasă şi, cu un fel de suspin, adăugă: „Am încercat în fel şi chip dar nimic nu pare să-i mulţumească!”.

„N-am nici cea mai vagă idee despre ce vorbeşti” spuse Alice.

„Am încercat la rădăcinile copacilor, la malul râurilor, în tufişuri” continuă Porumbelul fără să-i dea atenţie „dar şerpii ăştia! Nimic nu-i mulţumeşte!”.

Alice era din ce în ce mai încurcată dar crezu că nu foloseşte la nimic să mai vorbească până când Porumbelul n-ar fi terminat.

„Ca şi când n-ar fi de ajuns clocitul” spuse Porumbelul „trebuie să mai stau şi la pândă, de frica şerpilor, zi şi noapte! Uff! N-am închis un ochi de trei săptămâni!”.

„Îmi pare rău c-ai fost deranjat” spuse Alice care începuse să priceapă ce vrea Porumbelul.

„Şi tocmai când alesesem copacul cel mai înalt din pădure” continuă Porumbelul ţipând de  furie   „şi   tocmai   când credeam că n-o să mai am de-a face cu ei, tocmai atunci, zor-nevoie, să apară furişându-se din cer! Uşi, şarpe!”.

„Dar eu nu sunt şarpe, ţi-am mai spus” zise Alice „Sunt… Sunt…”.

„Ei, ce eşti?” spuse Porumbelul „Văd că încerci să inventezi ceva!”.

„Sunt… Sunt o fetiţă” spuse Alice cam îndoindu-se şi ea văzând ce de schimbări suferise în acea zi.

„Gogonată poveste, n-am ce zice” răspunse Porumbelul pe un ton dispreţuitor „Am mai văzut fetiţe la viaţa mea dar n-am mai văzut nici una cu un asemenea gât! Nu, nu! Tu eşti şarpe şi nu-ţi foloseşte la nimic să negi. Bănuiesc c-o să-mi spui că nici nu şti ce gust au ouăle!”.

„Cu siguranţă ştiu ce gust au ouăle” zise Alice care era un copil care spunea întotdeauna adevărul „dar, şti, fetiţele mănâncă aproape la fel de multe ouă ca şi şerpii”.

„Nu cred” spuse Porumbelul „dar, dacă e aşa, atunci sunt tot un fel de şerpi; e tot ce pot să zic.”.

Asta era o idee atât de nouă pentru Alice încât rămase tăcută un minut sau două, timp care i-a dat Porumbelului ocazia să adauge:

„Cauţi ouă, ştiu asta foarte bine. Şi ce mai contează pentru mine dacă eşti fetiţă sau şarpe?”.

„Contează mult pentru mine” spuse Alice grăbită; „dar întâmplarea face să nu caut ouă; şi chiar dacă aş căuta, nu le-aş vrea pe-ale tale: nu-mi plac crude”.

„Atunci şterge-o!” spuse Porumbelul pe un ton morocănos aşezându-se din nou pe cuibul său. Alice se ghemui între copaci cât putu pentru că gâtul i se tot încurca printre crengi şi la fiecare pas trebuia să se oprească şi să-l descurce. După un timp îşi aduse aminte că mai  avea  încă  în mâini bucăţile de ciupercă aşa că se puse pe treabă muşcând când dintr-una, când dintr-alta şi făcându-se ba mai înaltă, ba mai scundă, până reuşi să ajungă la înălţimea ei obişnuită.

Era atât de mult de când nu mai avusese nici pe departe înălţimea normală încât, la început, i se păru ciudat; dar se obişnui în câteva minute şi începu să vorbească singură ca de obicei: „Eh, jumătate din planul meu s-a înfăptuit. Ah, ce derutante pot fi schimbările astea! Nu sunt niciodată sigură ce-am să ajung în următorul minut! Oricum, iată-mă la înălţimea normală! Acum trebuie să ajung în acea grădină minunată… Mă întreb cum aş putea face asta?”. Pe când spunea acestea dădu peste un luminiş cu o căsuţă de aproape patru picioare înălţime în mijloc. „Oricine ar locui aici” se gândi Alice „nu se cade nicidecum să dau peste ei la înălţimea asta: i-aş speria îngrozitor”. Aşa că începu să mănânce din bucăţica de ciupercă din mâna dreaptă şi nu s-a aventurat să se apropie de casă decât când ajunse la nouă ţoli înălţime.

 Capitolul 6

Porcul şi piperul

Câteva minute stătu uitându-se la casă şi tocmai se întreba ce să mai facă când, deodată, un valet în livrea apăru alergând din pădure (ea-l consideră valet din cauza livrelei; altfel, judecând după faţa lui, l-ar fi numit peşte) şi bătu tare cu încheieturile degetelor la uşă. Îi deschise alt valet în livrea, cu o faţă rotundă şi ochi mari, ca o broască; şi amândoi valeţii, remarcă Alice, aveau părul pudrat şi buclat. Ea era foarte curioasă să ştie despre ce e vorba aşa că ieşi un pic din pădure ca să asculte.

Valetul – peşte începu prin a scoate de sub braţ o scrisoare mare şi o dădu celuilalt spunând pe un ton solemn: „Pentru Ducesă. O invitaţie de la Regină la criket”.

Apoi făcură amândoi o plecăciune iar pletele li se încurcară.

Alice râse aşa de mult de asta încât trebui să fugă înapoi în pădure de frică să n-o vadă; când mai trase cu ochiul într-acolo, valetul – peşte dispăruse iar celălalt stătea jos, pe pământ, holbându-e prosteşte la cer.

Alice merse timid la uşă şi bătu.

„N-are nici un rost să baţi” spuse valetul „şi asta din două motive: întâi pentru că sunt de aceeaşi parte a uşii ca şi tine; apoi pentru că fac un zgomot aşa mare înăuntru încât ar fi imposibil să te audă cineva.”. Şi cu siguranţă venea un zgomot extraordinar  dinăuntru: un vuiet constant, câte un strănut şi câte o bufnitură din când în când, destul de des, ca şi cum nişte vase sau ibrice s-ar fi spart.

„Mă rog atunci” spuse Alice „cum aş putea să intru?”.

„Ar putea să-ţi folosească la ceva întrebările tale” îi dădu înainte valetul fără s-o asculte „dacă uşa ar fi între noi. De exemplu dacă tu ai fi înăuntru ai putea să baţi şi eu te-aş lăsa să ieşi…”. El se uita tot timpul la cer când vorbea şi Alice socoti asta necuviincios „Dar poate că nu se poate abţine” îşi spuse ea „ochii lui sunt aproape în creştetul capului. Dar în orice caz ar putea să-mi răspundă la întrebări… Cum pot să intru?” repetă ea cu voce tare.

„O să stau aici” spuse valetul „până mâine…”.

În acel moment uşa casei se deschise şi o farfurie zbură razant peste capul valetului, îi juli nasul după care se sparse de unul din copacii din spatele lui.

„…sau poate până poimâine” continuă valetul pe acelaşi ton, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

„Cum pot să intru?” întrebă Alice mai tare.

Trebuie neapărat să intri?” spuse valetul „Asta-i prima întrebare, şti…”.

Nu-ncăpea îndoială, numai că lui Alice nu-i plăcea să spună asta „E-ngrozitor” murmură ea pentru sine „felul în care  toate creaturile se ceartă. Asta te înnebuneşte”.

Valetul găsi că acesta este momentul potrivit ca să repete remarca sa cu câteva variaţii:

„O să stau aici zile-n şir”

„Şi eu ce să fac?” spuse Alice

„Ce vrei” răspunse valetul şi începu să fluiere.

„Of, n-are nici un rost să vorbeşti cu el” spuse Alice disperată; „e perfect idiot!”. Apoi deschise uşa şi intră.

Uşa dădea direct într-o bucătărie mare, plină de fum; Ducesa stătea în mijloc, pe un taburet cu trei picioare, alăptând un copil; bucătăreasa era aplecată peste foc amestecând într-un ceaun mare care părea a fi plin cu supă.

„Cu siguranţă e prea mult piper în supă” îşi spuse Alice printre strănuturi.

Cu siguranţă era prea mult piper în aer. Chiar şi Ducesa strănuta din când în când; cât despre copil, el când strănuta, când urla, fără o clipă de linişte. Singurele creaturi care nu strănutau erau bucătăreasa şi un motan mare care stătea întins pe piept şi rânjea cu gura până la urechi.

„Vă rog să-mi spuneţi” zise Alice un pic timidă pentru că nu ştia dacă se cuvine ca ea să vorbească prima „de ce rânjeşte motanul vostru aşa?”.

„E un motan de Cheshire{1}” spuse Ducesa, „de-asta. Porcule!”.

Spuse acest ultim cuvânt cu o asemenea violenţă încât Alice tresări; dar îşi dădu seama, după aceea, că e adresat copilului, nu ei, aşa că-şi făcu curaj şi continuă:

„Nu ştiam că motanii de Cheshire rânjesc într-una; de fapt nu ştiam că motanii pot să rânjească”.

„Toţi pot” spuse Ducesa „şi cei mai mulţi dintre ei o fac”.

„Nu ştiu nici unul care să o facă” spuse Alice politicoasă, făcându-i plăcere să intre în conversaţie.

„Adevărul e” spuse Ducesa „că nu şti multe”.

Lui Alice nu-i prea plăcu tonul acestei remarci şi crezu că ar fi bine să schimbe subiectul. Pe când încerca să găsească unul, luă ceaunul cu supă de pe foc şi se puse pe lucru aruncând cu tot ce-i cădea în mână în Ducesă şi-n copil… vătraiul fu primul aruncat; urmă o ploaie de crătiţi, farfurii şi vase. Ducesa nu le dădea atenţie nici atunci când o loveau iar copilul urla atât de tare încât era imposibil să-ţi dai seama dacă loviturile îl dureau sau nu.

„Te rog, vezi-ţi de treabă” strigă Alice sărind terorizată „Acu-i zboară frumuseţe de năsuc!” completă când o cratiţă neobişnuit de mare zbură pe deasupra nasului copilului încât aproape că-l rupse.

„Dacă toată lumea şi-ar vedea de treabă” spuse Ducesa pe un ton obosit „lumea s-ar învârti mai repede decât o face aşa”.

„Ceea ce n-ar fi un avantaj” spuse Alice care era bucuroasă să-şi etaleze cunoştinţele „Gândeşte-te ce încurcătură s-ar face cu ziua şi noaptea! Vezi, pământului îi trebuie 24 de ore ca să se rotească în jurul axei*…”.

„Apropo de topoare*{2}” spuse Ducesa, „taie-i capul!”.

Alice aruncă o privire înfricoşată bucătăresei ca să vadă dacă aceasta se gândea să execute porunca; dar bucătăreasa era ocupată să amestece supa şi nu părea să asculte, aşa că îi dădu înainte: „24 de ore cred; sau sunt 12? Eu…”.

„Nu mă mai plictisi” spuse Ducesa „Niciodată n-am putut să sufăr cifrele!”. Şi, acestea fiind zise, începu din nou să-şi alăpteze copilul cântând un fel de cântec de leagăn şi scuturându-l violent la sfârşitul fiecărui vers:

„Vorbeşte urât băiatului tău

Şi bate-l când strănută

Face asta doar ca să te supere

Fiindcă ştie că te enervează{1}”

REFREN

(la care iau parte bucătăreasa şi copilul):

„Uauu! Uauu! Uauu!”

cântând a doua strofă a cântecului Ducesa îşi arunca în sus copilul şi, bietul de el urla atât de tare încât Alice abia mai putu auzi cuvintele:

„Vorbesc sever cu băiatul meu

Şi-l bat când strănută

Ca să se poată bucura

De piper atunci când vrea!”

REFREN

„Uauu! Uauu! Uauu!”

„Uite, poţi să-l ţii şi tu un pic în braţe dacă vrei!” îi spuse Ducesa lui Alice aruncând cu copilul în ea. „Eu trebuie să mă pregătesc să joc criket cu Regina” şi ieşi repede din cameră. Bucătăreasa aruncă cu o tigaie după ea şi mai – mai c-o nimeri.

Alice prinse copilul nu fără dificultate fiindcă avea o formă ciudată şi-şi ţinea mâinile şi picioarele întinse în toate direcţiile „Ca o stea de mare” se gândi Alice. Bietul de el sforăia ca o locomotivă cu aburi când îl prinse şi e tot zbătea, aşa încât, în primele momente, abia – abia reuşi să-l ţină.

Imediat ce a aflat modul în care putea să-l ţină în braţe (adică să-l răsucească ca pe un fel de nod şi apoi să-l ţină strâns de urechea dreaptă şi de piciorul stâng ca să nu se desfacă) îl scoase la aer curat.

„Dacă nu iau copilul ăsta cu mine” se gândi Alice „în mod sigur o să-l omoare într-o zi sau două. N-ar fi o crimă să-l las aici?”. Spuse ultimele cuvinte cu voce tare şi micuţul grohăi drept răspuns (între timp renunţase la sforăit). „Nu grohăi” spuse Alice „ăsta nu-i un mod potrivit de-a te exprima”.

Copilul grohăi din nou şi Alice se uită curioasă la faţa lui să vadă ce-i cu el. nu încăpea îndoială că avea un nas mare care semăna mai degrabă cu un rât decât cu un nas adevărat şi ochi-i erau foarte mici pentru un copil; lui Alice nu-i plăcu deloc înfăţişarea micuţului „Dar poate că plângea” se gândi şi se uită din nou la ochii lui să vadă dacă are lacrimi.

Nu, nu lăcrima. „Dacă ai de gând să te transformi într-un porc, dragul meu” spuse Alice serioasă „eu n-o să mai am ce face cu tine. Ai grijă!”. Micuţul oftă din nou (sau grohăi: era imposibil să-ţi dai seama) apoi merseră un timp în tăcere.

Alice tocmai începuse să se gândească „Acum ce-o să fac cu creatura asta când o să ajung acasă?” când micuţul grohăi din nou atât de violent încât Alice se uită alarmată la el. De data asta nu mai era loc de îndoieli: nu era nimic altceva decât un porc şi ei i se păru că ar fi absurd să-l ducă în braţe mai departe.

Aşa că puse mica creatură jos şi se simţi uşurată să-l vadă tropăind liniştit spre pădure. „Dacă ar creşte” îşi spuse Alice „ar fi un copil îngrozitor de urât dar un porc frumos cred”. Şi începu să se gândească la alţi copii pe care-i cunoştea şi cărora le-ar fi stat bine ca purcei şi tocmai îşi spunea „Dacă cineva ar şti felul în care să-i schimbe…” când tresări la vederea motanului de Cheshire stând cocoţat pe o creangă a unui copac la câţiva yarzi{2} de ea.

Motanul doar rânji când o văzu pe Alice. Părea aşa de binevoitor… ea gândi  că are totuşi gheare foarte lungi şi dinţi ascuţiţi aşa că ar trebui să-l trateze cu respect.

„Motănel de Cheshire” începu ea timid pentru că nu ştia dacă o să-i placă numele; oricum el numai rânji; „Curaj, pân-acum e mulţumit” gândi Alice şi continuă: „ai putea să-mi spui pe ce drum ar trebui s-o apuc de-aici?”.

„Asta depinde foarte mult de locul unde vrei să ajungi” spuse Motanul.

„Nu prea-mi pasă…” spuse Alice.

„Atunci nu contează pe ce drum o apuci” răspunse Motanul.

„…atâta timp cât ajung undeva” adăugă Alice o explicaţie.

„Ajungi sigur” spuse Motanul „dacă mergi cât trebuie”.

Alice îşi dădu seama că asta nu era de tăgăduit aşa că încercă altă întrebare:

„Ce fel de oameni trăiesc pe-aici?”.

„Pe-acolo” spuse Motanul arătându-i cu laba dreaptă „trăieşte un Pălărier{1}, iar pe-acolo” şi-i arătă cu cealaltă labă „trăieşte un Iepure de Martie1. Vizitează-l pe care vrei: amândoi sunt nebuni1”.

„Dar nu vreau să mă duc printre nebuni” spuse Alice.

„N-ai ce-i face” răspunse Motanul „toţi sunt nebuni pe-aici. Eu sunt nebun; şi tu eşti nebună”.

„De unde şti că sunt nebună?” întrebă Alice.

„Trebuie să fii nebună” spuse Motanul „dacă n-ai fi fost n-ai fi venit aici”.

Alice nu credea că asta dovedea tot; oricum continuă: „Şi de unde şti tu că eşti nebun?”.

„Pentru început” spuse Motanul „recunoşti că un câine nu e nebun?”.

„Aşa cred” răspunse Alice.

„Atunci” continuă Motanul „câinii mârâie când sunt furioşi şi dau din coadă când sunt mulţumiţi. Eu în schimb mârâi când sunt mulţumit şi dau din coadă când sunt furios. Deci sunt nebun.”.

„Eu zic „tors” nu „mârâit”” spuse Alice.

„Zi cum vrei” spuse Motanul. „Joci criket cu Regina astăzi?”.

„Mi-ar plăcea foarte mult” spuse Alice „dar n-am fost invitată încă”.

„Ne vedem acolo” spuse Motanul şi dispăru.

Alice nu fu surprinsă de asta: se învăţase cu întâmplările ciudate… Când se mai uita încă la locul unde fusese, brusc Motanul apăru din nou.

„Apropo, ce s-a ales de copil?” întrebă Motanul „Aproape uitasem să te-ntreb”.

„S-a transformat într-un porc” răspunse Alice liniştită ca şi când reapariţia Motanul s-ar fi produs normal.

„Aşa mi s-a părut şi mie” spuse Motanul şi dispăru din nou.

Alice stătu un pic, aproape aşteptându-se să-l vadă apărând din nou, dar nu mai apăru şi, după un minut sau două, porni în direcţia în care i se spusese că locuieşte Iepurele de Martie. „Am mai văzut pălărieri” îşi spuse ea „Iepure de Martie trebuie să fie mult mai interesant şi poate, pentru că suntem în mai, n-o fi aşa nebun… măcar nu aşa nebun cum era în martie”. Zicând astea se uită în sus şi văzu din nou Motanul stând pe o creangă a unui copac.

„Ai spus „porc1” sau „smochină{1}”?”.

„Am spus „porc”” răspunse Alice „şi aş vrea să nu mai tot apari şi să dispari aşa brusc; mă zăpăceşti de tot!”.

„Bine” zise Motanul; iar după asta dispăru încet – încet, începând cu vârful cozii şi sfârşind cu rânjetul care rămase pe loc ceva timp după ce restul dispăruse.

„Ei, am văzut des un motan fără rânjet” gândi Alice „dar un rânjet fără motan…! E cel mai curios lucru pe care l-am văzut în viaţa mea.”.

Nu merse prea mult şi îi apăru în faţă casa Iepurelui de Martie. Ea crezu că aceea e casa pentru că hornurile aveau formă de urechi iar acoperişul era acoperit cu blană.

Era o casă atât de mare încât nu se apropie până când nu muşcă puţin din bucata de ciupercă din mâna stângă şi deveni înaltă cam de două picioare{2}; chiar şi aşa se apropie cu frică spunându-şi: „Şi dacă-i nebun – nebun? Aproape c-aş vrea să fi mers la Pălărier!”.

Capitolul 7

Ceaiul nebunilor

Acolo se afla o masă întinsă sub un copac din faşa casei iar Iepurele de Martie şi Pălărierul îşi luau ceaiul la ea; un Bursuc stătea între cei doi dormind buştean iar ceilalţi îl foloseau drept pernă punându-şi coatele pe el şi vorbind pe deasupra capului lui. „Foarte neplăcut pentru Bursuc” se gândi Alice „numai că, fiind adormit, nu cred că-l deranjează”.

Masa era mare dar toţi trei erau înghesuiţi la un colţ al ei. „Nu e loc! Nu e loc!” strigară când o văzură pe Alice venind. „E o grămadă de loc!” spuse Alice indignată şi se aşeză pe un fotoliu mare la un capăt al mesei.

„Ia nişte vin” spuse Iepurele de Martie pe un ton încurajator.

Alice se uită atent pe masă dar pe ea nu era decât ceai. „Nu văd vinul” remarcă ea.

„Nici nu este” spuse Iepurele de Martie.

„Atunci nu-i foarte frumos din partea voastră să-l oferiţi” spuse Alice furioasă.

„Nu-i foarte frumos din partea ta să te aşezi fără să fi poftită” spuse Iepurele de Martie.

„N-am ştiut că e masa ta” spuse Alice „e întinsă pentru mult mai mult decât trei”.

„Ar trebui să te tunzi” spuse Pălărierul care se uita la Alice de ceva timp cu mare curiozitate şi asta-i fu prima vorbă.

„Ar trebui să-nveţi să nu faci observaţii personale” spuse Alice cu severitate „E foarte urât”.

Pălărierul îşi deschise larg ochii la auzul acestora dar tot ce spuse fu: „De ce seamănă un corb cu un birou?”.

„O să ne distrăm un pic acum!” se gândi Alice „Mă bucur c-au început să spună ghicitori…” „Cred că pot să răspund la asta” adăugă cu voce tare.

„Vrei să spui că ai putea să-i găseşti răspunsul?” spuse Iepurele de Martie.

„Chiar aşa” răspunse Alice.

„Atunci ar trebui să spui la ce te gândeşti” continuă Iepurele de Martie.

„Asta fac” răspunse Alice în grabă „sau…cel puţin…cel puţin gândesc ceea ce spun; asta, să şti, e acelaşi lucru”.

„Câtuşi de puţin” spuse Pălărierul „Adică ai putea să spui la fel de bine că „văd ceea ce mănânc” e tot una cu mănânc ceea ce văd”!”.

„Ai putea la fel de bine să spui” adăugă Iepurele de Martie „că „îmi place ce iau” e-acelaşi lucru cu „iau ce-mi place”!”.

„Ai putea la fel de bine să spui” adăugă Bursucul, care părea a vorbi în somn „că „respir când dorm” e-acelaşi lucru cu „dorm când respir”!”.

„La tine e acelaşi lucru” spuse Pălărierul către Bursuc şi aici conversaţia încetă iar adunarea stătu în linişte câteva momente în timp ce Alice se gândea la tot ce ştia despre corbi şi birouri, ceea ce nu era prea mult.

Pălărierul fu primul care rupse tăcerea: „În cât suntem?” întrebă el întorcându-se către Alice; îşi scoase ceasul din buzunar şi se uita la el ruşinat, scuturându-l din când în când apoi punându-l la ureche.

Alice se gândi un pic apoi spuse: „În patru”.

„Două zile în urmă!” oftă Pălărierul.„Ţi-am spus eu că untul nu e bun pentru mecanism!” adăugă el uitându-se furios la Iepurele de Martie.

„Era untul cel mai bun” răspunse spăşit Iepurele de Martie.

„Da dar probabil c-au intrat şi ceva frimituri” bombăni Pălărierul „n-ar fi trebuit pus cu cuţitul de unt”.

Alice se uită peste umărul lui curioasă. „Ce ceas caraghios!” remarcă ea „Arată data dar nu arată ora!”.

„De ce-ar face-o?” mormăi Pălărierul „Ceasul tău arată anul?”.

„Bineînţeles că nu” răspunse Alice „dar asta pentru că anul rămâne acelaşi atâta vreme…”.

„Exact aşa stau lucrurile şi cu ceasul meu” spuse Pălărierul.

Alice era îngrozitor de încurcată. Remarca Pălărierului nu-i părea să aibă nici un înţeles şi totuşi era, categoric, spusă pe englezeşte. „Nu prea te înţeleg” spuse ea cât de politicos putu.

Bursucul a adormit din nou” spuse Pălărierul şi-i turnă un pic de ceai fierbinte pe nas.

Bursucul îşi scutură capul şi, fără să deschidă ochii, spuse: „Bineînţeles, Bineînţeles; tocmai asta voiam să spun şi eu”.

„Ai găsit răspunsul la ghicitoare?” întrebă Pălărierul întorcându-se din nou spre Alice.

„Nu, mă dau bătută” răspunse Alice „Care e?”.

„N-am nici cea mai vagă idee” spuse Pălărierul.

„Nici eu” spuse şi Iepurele de Martie.

Alice oftă plictisită „Cred că v-aţi folosi putea folosi mai bine timpul” spuse ea „ decât să-l risipiţi spunând ghicitori fără răspuns”.

„Dacă ai cunoaşte Timpul la fel de bine ca mine” spuse Pălărierul „n-ai mai vorbi despre risipirea lui; vreau să zic a domniei sale”.

„Nu-nţeleg ce vrei să spui” spuse Alice.

„Bineînţeles că nu-nţelegi!” răspunse Pălărierul dând din cap compătimitor „Aş putea să spun că n-ai vorbit niciodată cu Timpul!”.

„Poate că nu” răspunse Alice prudentă „dar ştiu că trebuie să-l bat când învăţ muzică”.

„A, asta e explicaţia” spuse Pălărierul. El nu suportă bătaia. Dacă te-ai fi menţinut în relaţii bune cu el, el ar fi făcut aproape tot ce-ai fi vrut tu cu ceasul. De exemplu, să presupunem că e ora nouă dimineaţa, ora când îţi începi lecţiile; n-ar fi trebuit decât să-i sugerezi Timpului şi, cât ai fi clipit din ochi, s-ar fi făcut unu şi jumătate – ora mesei!”.

„Ce n-aş da să fie aşa!” îşi spuse în şoaptă Iepurele de Martie.

„Ar fi nemaipomenit, cu siguranţă” spuse Alice gânditoare „doar că nu mi-ar fi foame”.

„Poate că nu de la început” spuse Pălărierul „dar ai putea să rămâi la unu şi jumătate cât ai vrea”.

„Aşa procedezi tu?” întrebă Alice.

Pălărierul sutură din cap trist: „Nu eu!” răspunse „Ne-am certat în martie anul trecut, chiar înainte de a fi înnebunit el… (şi arăt cu linguriţa spre Iepurele de Martie) … era la un mare concert dat de Regina de Cupă iar eu trebuia să cânt

„Sclipeşte, sclipeşte, micuţ liliac!

Mă-ntreb la ce eşti!”{1}

Poate că şti cântecul…”.

„Am auzit ceva asemănător” spuse Alice.

„Continuă aşa:

„Deasupra lumii tu zbori,

Ca o tavă de ceai pe cer.

Luceşte, luceşte…””

Aici Bursucul se scutură şi începu să cânte prin somn: „Luceşte, luceşte, luceşte, luceşte…” şi continuă aşa, astfel încât au fost nevoiţi să-l ciupească ca să-l facă să se oprească.

„Ei bine, abia terminasem prima stofă” spuse Pălărierul „când Regina urlă: „Ăsta omoară Timpul! Tăiaţi-i capul!”

„Ce sălbăticie!” exclamă Alice.

„Şi de-atunci” continuă Pălărierul trist „nu mai vrea să facă nimic din ce-i cer! E mereu ora şase”.

O idee strălucită ţi veni lui Alice în cap: „De-asta sunt atâtea servicii de ceai întinse aici?” întrebă ea.

„Da, asta e” spuse Pălărierul „e mereu ora ceaiului şi nu avem timp să spălăm ceştile”.

„Atunci vă tot mutaţi în jurul mesei presupun?” spuse Alice.

„Chiar aşa” răspunse Pălărierul „Pe măsură ce ceştile sunt folosite”.

„Dar ce se-ntâmplă când ajungeţi de unde aţi pornit?” se aventură Alice să întrebe.

„Ce-ar fi să schimbăm subiectul?” întrerupse Iepurele de Martie „M-am plictisit de asta. Propun ca domnişoara să ne spună o poveste”.

„Din păcate nu ştiu nici una” spuse Alice puţin alarmată de propunere.

„Atunci o să ne spună Bursucul!” strigară amândoi „Scoală-te, Bursucule!” şi-l ciupiră amândoi deodată.

Bursucul îşi deschise încet ochii „Nu dorm” spuse cu o voce guturală „Am auzit fiecare cuvânt al vostru, prieteni”.

„Spune-ne o poveste!” spuse Iepurele de Martie.

„Da, te rog!” insistă Alice.

„Şi termin-o repede” adăugă Pălărierul „altfel ai s-adormi înainte s-o termini”.

„Au fost odată teri surioare” începu grăbit Bursucul „pe nume Elsie, Lacie şi Tillie; şi ele trăiau pe fundul unui puţ…”.

„Ce mâncau?” întrebă Alice care era întotdeauna interesată în chestiuni legate de mâncare şi băutură.

„Mâncau melasă” spuse Bursucul după un moment de gândire.

„N-ar fi putut să mănânce asta” remarcă Alice „S-ar fi îmbolnăvit”.

„Păi erau bolnave” spuse Bursucul „foarte bolnave”.

Alice încercă o clipă să-şi imagineze cum ar fi un mod de viaţă aşa de ciudat dar asta o nedumeri foarte tare aşa că continuă: „Dar de ce trăiau pe fundul unui puţ?”.

„Mai ia nişte ceai” îi răspunse Iepurele de Martie foarte serios.

„N-am luat nimic până acum aşa că nu pot să iau mai mult”.

„Vrei să spui că nu poţi să iei mai puţin” spuse Pălărierul „e mai uşor să iei mai mult decât nimic”.

„Nu te-a întrebat nimeni” spuse Alice.

„Acum cine face observaţii personale?” întrebă triumfător Pălărierul.

Alice nu prea ştia să răspundă la asta aşa că se servi singură cu nişte ceai şi pâine-cu-unt apoi se întoarse către Bursucul şi repetă întrebarea: „De ce trăiau pe fundul unui puţ?”.

Bursucul se gândi iarăşi un moment apoi spuse: „Era un puţ de melasă”.

„Nu există aşa ceva” se înfurie Alice dar Pălărierul şi Iepurele de Martie începură: „Ssst! Ssst!” şi Bursucul spuse morocănos: „Dacă nu poţi să fi civilizată termină tu povestea”.

„Nu, te rog, continuă! Spuse Alice umilă „N-o să mai întrerup. Poate doar o dată…”.

„Doar o dată!” spuse Bursucul indignat. Oricum el acceptă să continue. „Şi aceste trei surioare învăţau să deseneze…”.

„Ce desenau?” întrebă As aproape uitând promisiunea făcută.

„Melasă” răspunse Bursucul fără să mai stea pe gânduri.

„Vreau o ceaşcă curată” întrerupse Pălărierul „Haideţi să ne mutăm cu un loc”. Şi se mută în timp ce vorbea iar Bursucul îl urmă: Iepurele de Martie se mută în locul Bursucului şi Alice, de voie, de nevoie, luă locul Iepurelui de Martie. Pălărierul fu singurul care ieşi în avantaj prin mutare iar Alice fu cea mai dezavantajată fiindcă Iepurele de Martie tocmai vărsase ceaşca cu lapte în farfurie. Alice nu mai voia să-l supere iarăşi pe Bursuc aşa că începu cu prudenţă: „Dar nu înţeleg: de unde luau melasa?”.

„Poţi să iei apă dintr-un puţ de apă” spuse Pălărierul „deci ar trebui să poţi lua melasă dintr-un puţ de melasă, nu-i aşa, proasto?”.

„Dar ele erau în puţ” spuse Alice către Bursuc fără să bage în seamă ultima remarcă a Pălărierului.

„Bineînţeles” spuse Bursucul şi-ncă adânc de tot”.

Acest răspuns o încură atât de tare pe biata Alice încât îl lăsă pe Bursucul să continue fără să-l întrerupă pentru un timp.

„Ele învăţau să deseneze” continuă Bursucul căscând şi frecându-se la ochi „şi desenau tot felul de lucruri… orice începe cu L”.

„De ce cu L?” întrebă Alice.

„De ce nu?” spuse Iepurele de Martie.

Alice rămase tăcută.

Bursucul, între timp, închisese ochii şi începuse să moţăie dar, fiind ciupit de Pălărier, se trezi din nou şi continuă „…care începe cu L, cum ar fi laţuri, luna, la-uri… (şti cum se spune că lucrurile sunt la fel)…ai mai văzut vreodată pe cineva să deseneze la-uri?”.

„Acum, că m-ai întrebat,” spuse Alice încurcată „…nu m-am gândit…”.

„Atunci, dacă n-ai gândit, n-ar trebui să vorbeşti” spuse Pălărierul.

Asemenea mojicie era mai mult decât putea Alice suporta; se ridică dezgustată şi plecă; Bursucul adormi pe loc şi nici unul dintre ceilalţi nu băgă în seamă plecarea ei deşi ea se uită înapoi o dată sau de două ori sperând c-o vor striga; ultima dată când îi văzu încercau să-l bage pe Bursuc în ceainic.

„Sub nici o formă n-o să mă mai duc acolo!” spuse Alice alegând un drum prin pădure „E cel mai prostesc ceai la care am fost în viaţa mea!”.

Tocmai când spunea acestea observă că unul din copaci avea o uşă care ducea chiar în interiorul lui. „Asta-i foarte curios!” gândi Alice „Dar ce nu e curios azi? Cred că aş putea să intru imediat”. Ceea ce şi făcu.

Se găsi iarăşi în holul cel lung aproape de măsuţa de sticlă. „De data asta o să mă descurc mai bine” îşi spuse Alice şi începu prin a lua cheiţa de aur cu care deschise uşiţa care ducea în grădină. Apoi începu să mănânce din ciupercă (păstrase o bucată în buzunar) până când ajunse înaltă cam de un picior; atunci trecu prin holişor după care se găsi, în sfârşit, în minunata grădină, printre florile strălucitoare şi fântânile răcoroase.

Capitolul 8

Terenul de criket al Reginei

O tufă mare de trandafiri se afla chiar lângă intrare. Trandafirii erau albi dar în jurul lor se aflau trei grădinari care-i vopseau cu roşu. Alice se gândi că ăsta-i un lucru foarte curios şi se apropie să-i privească; tocmai când ajunse în dreptul lor îl auzi pe unul din ei spunând: „Fi atent, Cinci! Nu mă mai împroşca cu vopsea!”.

„Nu e vina mea” răspunse Cinci pe un ton vinovat. Şapte mi-a dat peste mână”.

La care Şapte ridică ochii şi spuse: „Aşa, Cinci! Dă mereu vina pe alţii!”.

„Ai face mai bine să taci!” spuse Cinci „Am auzit-o pe Regină mai ieri spunând că ai merita să fi decapitat”

„Şi pentru ce?” întrebă cel care vorbise primul.

„Asta nu-i treaba ta, Doi” spuse Şapte.

„Ba este treaba lui!” spuse Cinci „Şi o să-i spun… era pentru că-i adusese bucătăresei bulbi de lalea în loc de ceapă”.

Şapte îşi aruncă pensula din mână şi tocmai începuse să vorbească: „Dintre toate nedreptăţile…” când dădu cu ochii de Alice care-i privea şi se opri brusc; ceilalţi se uitară şi ei în jur şi-i făcură lui Alice o plecăciune.

„Aţi putea, vă rog, să-mi spuneţi” spuse Alice un pic intimidată „de ce vopsiţi trandafirii?”.

Cinci şi Şapte nu ziseră nimic dar se uitară la Doi. Doi începu cu voce joasă: „Vedeţi, domnişoară, această tufă ar fi trebuit să fie o tufă de trandafiri roşii iar noi, din greşeală, am pus trandafiri albi; şi, dacă Regina ar afla, ne-ar tăia capetele la toţi. Aşa că, domnişoară, facem şi noi ce putem înainte să vină ea să …”. În acel moment, Cinci, care privise îngrijorat prin grădină, strigă: „Regina! Regina!” iar cei trei grădinari se aruncară imediat la pământ cu faţa în jos. Se auzi sunetul a mulţi paşi şi Alice se uită în jur, nerăbdătoare s-o vadă pe Regină.

Întâi veniră zece soldaţi de treflă. Aveau forma celor trei grădinari: lungi şi plaţi, cu mâinile şi picioarele  la colţuri; apoi veniră cei zece curteni; aceştia erau împodobiţi de sus şi până jos cu caro – uri şi mergeau doi câte doi ca soldaţii. După ei apărură copii regali; erau zece la număr şi , drăguţii de ei, veneau sărind fericiţi, mână-n mână, în perechi; aceştia aveau ca ornament semnul cupei. Urmară invitaţii, în special regi şi regine, printre care Alice recunoscu pe Iepure Alb; acesta vorbea repede şi nervos, zâmbind la tot ce i se spunea, şi trecu fără s-o ia în seamă. Apoi veni Valetul de Cupă ducând coroana Regelui pe o pernă de catifea purpurie. Şi, la urma acestei procesiuni, veneau Regele şi Regina de Cupă.

Alice nu prea ştia dacă trebuia să se aşeze cu faţa în jos ca cei trei grădinari dar nu-şi aminti să fi auzit vreodată de asemenea procesiune; „Şi apoi care ar mai fi rostul unei procesiuni” se gândi ea „dacă oamenii ar trebui să se pună toţi cu faţa în jos fără să vadă ceva?”. Aşa că rămase în picioare unde era şi aşteptă.

Când procesiunea ajunse în faţa lui Alice, se opriră cu toţii şi se uitară la ea iar Regina întrebă sever: „Cine-i asta?”. Se adresase Valetului de Cupă care doar făcu o plecăciune şi zâmbi drept răspuns.

„Idiotule!” spuse Regina dând din cap nerăbdătoare; apoi, întorcându-se spre Alice, continuă: „Cum te cheamă?”.

„Mă cheamă Alice, cu voia Majestăţii Voastre” spuse Alice foarte politicoasă dar adăugă în sine „Sunt doar un pachet de cărţi de joc, la urma urmei. N-ar trebui să-mi fie frică de ei!”.

„Şi ăştia cine sunt?” întrebă Regina arătând spre cei trei grădinari care stăteau cu faţa în jos în jurul tufei de trandafiri; pentru că, vedeţi, aşa cum stăteau cu faţa în jos, modelul de pe spatele lor era acelaşi cu al tuturor cărţilor din pachet, aşa că Regina nu avea de unde să ştie dacă erau grădinari, soldaţi, curteni sau copii de-ai ei.

„De unde să ştiu?” spuse Alice surprinsă de propriu-i curaj „Nu e treaba mea”.

Regina se făcu roşie ca focul de furie şi, după ce se uită fioroasă ca o fiară la Alice, începu să ţipe: „Tăiaţi-i capul! Tăiaţi-i…”.

„Prostii!” spuse Alice foarte tare şi hotărât iar Regina amuţi.

Regele îşi puse mâna pe braţul ei şi spuse cu timiditate „Stai puţin, draga mea, e numai un copil!”.

Regina îi întoarse spatele furioasă şi-i spuse Valetului de Cupă „Întoarce-i!”.

Valetul făcu asta foarte atent folosindu-se de un picior.

„Ridicaţi-vă!” spuse Regina cu voce ascuţită iar cei trei grădinari săriră imediat pe picioare şi începură să facă plecăciuni către Rege, Regină, copiii regali şi către toţi ceilalţi.

„Terminaţi!” ţipă Regina „Mă zăpăciţi” şi, întorcându-se spre tufa de trandafiri, continuă: „Ce făceaţi aici?”.

„Ca să facă plăcere Majestăţii Voastre” spuse Doi cu un ton foarte umil şi lăsându-se într-un genunchi pe când vorbea „încercam…”.

„Văd!” spuse Regina care, între timp, examinase trandafirii. „Tăiaţi-le capetele!” şi procesiunea porni mai departe, trei soldaţi rămânând să-i execute pe nenorociţii de grădinari care fugiră către Alice să-i apere.

„N-ar trebui să fiţi decapitaţi” spuse Alice şi-i puse într-o vază mare de flori care era acolo. Cei trei soldaţi se învârtiră un timp pe-acolo căutându-i apoi porniră în linişte după ceilalţi.

„Le-aţi tăiat capetele?” strigă Regina.

„Capetele lor au dispărut cu voia Majestăţii Voastre!” strigară soldaţii ca răspuns.

„Foarte bine” spuse Regina. „Şti să joci criket?”.

Soldaţii tăcură şi se uitau la Alice pentru că întrebarea îi era, evident, adresată ei.

„Da!” strigă Alice.

„Haide atunci!” urlă Regina iar Alice se alătură procesiunii întrebându-se ce-o să se mai întâmple.

„E…E o zi foarte frumoasă!” spuse o voce timidă lângă ea. Mergea alături de Iepurele Alb care se uita cu teamă la ea.

„Foarte frumoasă” spuse Alice „Unde-i Ducesa?”.

„Taci! Taci!” spuse Iepure Alb cu voce joasă şi grăbită. Se uită atent peste umăr şi apoi se înălţă pe vârfuri, îşi apropie gura de urechea lui Alice şi şopti „E condamnată la moarte”.

„Pentru ce?” întrebă Alice.

„Ai spus „păcat”?” întrebă şi Iepure Alb.

„Nu, n-am spus” răspunse Alice „Nu cred deloc c-ar fi păcat. Am spus „Pentru ce?””.

„A pălmuit-o pe Regină… „ începu Iepure Alb. Alice pufni în râs. „Taci!” şopti Iepure Alb înfricoşat „O să te-audă Regina! Cam întârziase şi Regina i-a zis…”.

„Ocupaţi-vă locurile!” tună Regina şi cei prezenţi începură să alerge care-n cotro lovindu-se unul de altul. În sfârşit, într-un minut sau două, se instalară şi jocul începu.

Alice nu mai văzuse în viaţa ei un teren de criket atât de curios: era numai gropi şi muşuroaie; mingile de criket erau arici vii iar crosele erau păsări-flamingo vii iar soldaţii trebuiau să se îndoaie şi să stea în mâini şi-n picioare ca să formeze porţile.

Cea mai mare dificultate pe care o întâmpină Alice era să mânuiască pasărea-flamingo: reuşi s-o apuce destul de comod sub braţ, cu picioarele atârnând, dar de cele mai multe ori, tocmai când îi îndrepta frumos gâtul şi era gata să lovească ariciul cu capul, gâtul se răsucea înapoi şi pasărea o privea în faţă cu o expresie atât de aiurită încât Alice nu se putea abţine să nu pufnească în râs; şi când reuşea în sfârşit s-o ţină cu capul în jos şi se pregătea s-o ia de la-nceput, era foarte înciudată să vadă că ariciul se desfăcuse şi era pe punctul s-o ia la sănătoasa; apoi era câte o groapă sau câte-un muşuroi în orice direcţie ar fi vrut să trimită ariciul iar soldaţii-porţi mereu se ridicau şi plecau spre alte părţi ale terenului; astfel Alice ajunse curând la concluzia că era într-adevăr un joc foarte dificil.

Toţi jucătorii jucau deodată, fără să aştepte la rând, certându-se tot timpul şi bătându-se pentru arici; şi în scurt timp Regina furioasă începu să bată din picioare şi să strige: „Tăiaţi-i capul!”; asta cam o dată pe minut.

Alice începu să se simtă stânjenită; mai precis nu avusese încă nici o dispută cu Regina dar ştia că asta s-ar putea întâmpla în orice clipă „…şi atunci” gândi ea „ce-o să se-aleagă de mine? Le place grozav să decapiteze oameni pe-aici; mare minune c-a mai rămas cineva viu!”.

Se uita în jur să găsească un fel de-a fugi de-acolo şi se întreba dacă ar putea fugi fără să fie văzută, când observă  o apariţie în aer; aceasta o încurcă foarte mult la început dar, după ce se uită mai bine, băgă de seamă că e un rânjet şi-şi spuse: „E motanul de Cheshire; acum o să am cu cine să vorbesc.”.

„Cum o mai duci?” întrebă Motanul imediat ce avu gură îndestul ca să vorbească.

Alice aşteptă să-i apară şi ochii apoi dădu din cap „N-are rost să-i vorbesc” se gândi ea „până n-are şi urechi, sau măcar una singură”.

Peste un moment apăru întregul cap iar Alice puse pasărea-flamingo jos şi începu să povestească jocul, fiind foarte bucuroasă că cineva o ascultă. Motanul păru că crede că-i destul din el vizibil aşa că nu apăru mai mult.

„Nu cred că joacă corect” începu Alice cu voce plângătoare „şi toţi se ceartă îngrozitor încât nu-ţi poţi auzi propria voce… şi se pare că nu au nici un fel de reguli; sau, dacă au, nimeni nu ţine seama de ele… şi nici nu-ţi dai seama cât de mult te pot încurca chestiile astea vii: de exemplu, uite, o poartă prin care trebuia să trec se ridică şi pleacă   în   partea-ailaltă a terenului…şi ar fi trebuit să lovesc ariciul Reginei numai că acesta a fugit când l-a văzut pe-al meu venind!”.

„Cum îţi place Regina ?”întrebă în şoaptă Motanul .

„De loc” spuse Alice „e-atât de…” dar tocmai atunci băgă de seamă că Regina se apropiase prin spatele şi asculta; aşa că Alice continuă „…probabil că o să câştige încât abia mai merită să pierzi timpul continuând jocul”.

Regina zâmbi şi trecu mai departe.

„Cu cine vorbeşti?” întrebă Regele îndreptându-se spre Alice şi privind capul Motanului cu multă curiozitate.

„E un prieten de-al meu…un motan de Cheshire” spuse Alice „permiteţi-mi să vi-l prezint”.

„Nu-mi place de loc cum arată” răspunse Regele „Dar poate să-mi pupe mâna dacă vrea”.

„Mai bine nu” spuse Motanul.

„Nu fi impertinent” spuse Regele „şi nu te mai uita aşa la mine!” şi se ascunse în spatele lui Alice în timp ce vorbea.

„O pisică poate să se uite la un rege{1}” spuse Alice. „Am citit asta undeva dar nu mai ştiu unde”.

„Mda, trebuie să dispară” spuse Regele foarte hotărât şi strigă la Regină, care tocmai trecea „Draga mea, aş vrea să faci să dispară motanul ăsta!”.

Regina avea un singur mod de rezolvare a problemelor mari sau mici: „Tăiaţi-i capul!” spuse ea fără ca măcar să se uite la el.

„O să aduc chiar eu călăul” spuse Regele nerăbdător şi plecă grăbit.

Alice se gândea că ar fi trebuit să se ducă să vadă cum mai merge jocul fiindcă auzise vocea Reginei strigând cu înflăcărare. O auzise condamnând trei jucători la moarte pentru că pierduseră rândul şi nu-i plăcea de loc situaţia, jocul fiind atât de încurcat încât nu ştiuse niciodată când e rândul ei. Aşa că plecă să-şi caute ariciul.

Ariciul tocmai se lupta cu alt arici şi ăsta-i păru un prilej bun să lovească un arici cu celălalt; singura problemă era că pasărea ei flamingo plecase în partea cealaltă a grădinii unde Alice o vedea încercând cu stângăcie să zboare într-un copac.

Până să prindă pasărea-flamingo şi până s-o aducă înapoi, lupta aricilor se terminase şi cei doi dispăruseră; „Dar nu mai contează prea mult” se gândi Alice „pentru că toate porţile au plecat din partea asta de teren”. Aşa că-şi luă pasărea-flamingo sub braţ ca să nu mai fugă şi se duse să mai vorbească cu prietenul ei.

Când ajunse înapoi la Motanul de Cheshire fu surprinsă să vadă o mare mulţime strânsă în jurul lui; călăul, Regele şi Regina se certau, vorbind toţi odată, pe când ceilalţi stăteau tăcuţi şi păreau foarte stânjeniţi.

În momentul când apăru Alice, fu solicitată de toţi trei să aplaneze disputa şi fiecare din ei îi repetă argumentele lui; fiindcă vorbeau toţi odată îi fu foarte greu să înţeleagă ce spun.

Argumentul călăului era că nu poţi să tai un cap dacă nu există şi trupul, că nu mai făcuse aşa ceva înainte şi n-o să se-apuce acum, la vârsta lui.

Argumentul Regelui era că orice are cap poate fi decapitat şi să nu se mai vorbească atâtea prostii.

Argumentul Reginei era că, dacă ceva nu se face cât ai bate din palme, îi va executa pe toţi (această ultimă afirmaţie făcea toată adunarea să fie atât de serioasă şi îngrijorată).

Alice nu se putu gândi la altceva de spus decât „Este al Ducesei; aţi face bine s-o întrebaţi pe ea”.

„E-n închisoare” spuse Regina; apoi către călău: „adu-o aici”. Şi călăul plecă ca din puşcă.

Capul Motanului începu să dispară din momentul când călăul plecă şi, până ca acesta să se întoarcă cu Ducesa, dispăruse de tot; Regele şi călăul începură să alerge ca disperaţii, care-ncotro, căutându-l în timp ce restul adunării se întoarse la joc.

Capitolul 9

Povestea falsului ţestos

„Nici nu-ţi închipui, draga mea, cât mă bucur să te revăd” spuse Ducesa, luând-o afectuos la braţ pe Alice; apoi plecară împreună.

Alice fu foarte bucuroasă s-o întâlnească într-o dispoziţie aşa bună şi se gândi că s-ar putea ca numai piperul s-o fi făcut aşa de sălbatică atunci când s-au întâlnit în bucătărie.

„Când voi fi ducesă” îşi spuse Alice (dar nu prea plină de speranţă) „n-o să ţin nici un pic de piper în bucătărie. Supa e foarte bună şi fără… Poate că piperul face oamenii iuţi la mânie” continuă ea foarte încântată că descoperise această nouă regulă „…iar oţetul îi face acri… muştarul îi face amărâţi…şi… şi zahărul candel face copii să fie aşa de dulci. Aş vrea ca toţi oamenii să ştie asta; atunci nu s-ar mai zgârci atâta la zahăr candel…”.

În acest timp aproape că uitase de Ducesă şi tresări când îi auzi vocea chiar lângă urechea ei: „Te gândeşti la ceva, draga mea, şi asta te face să uiţi să vorbeşti. Nu pot să-ţi spun acum care-i morala acestui lucru dar o să-mi aduc aminte imediat.”.

„Poate că asta nu are morală” se aventură Alice să spună.

„Da de unde, copila mea!” spuse Ducesa „Orice lucru are o morală; numai să şti s-o găseşti” şi se înghesui şi mai tare în Alice.

Lui Alice nu-i prea plăcea că se ţinea aşa aproape de ea fiindcă Ducesa era foarte urâtă şi apoi pentru că avea exact înălţimea potrivită pentru a-şi sprijini barba pe umărul ei; şi Ducesa avea o barbă foarte ascuţită. Cu toate astea nu-i plăcea să fie nepoliticoasă aşa c-o suportă cât putu mai bine.

„Jocul începe să se îmbunătăţească” spuse Alice pentru a-i mai face puţină conversaţie.

„Aşa e” spuse Ducesa „iar morala este „Ah, iubirea, iubirea care face pământul să se învârtească!””.

„Cineva spunea” şopti Alice „că lucrul ăsta îl fac toţi văzându-şi de treabă!”

„Ei, e cam acelaşi lucru” spuse Ducesa înfigându-şi barba în umărul lui Alice; apoi adăugă „şi morala aici este „Ai grijă de înţeles căci cuvintele îşi vor purta singure de grijă{1}””.

„Ce-i mai place să găsească câte o morală lucrurilor” gândi Alice.

„Îmi închipui că te-ntrebi de ce nu-mi pun mâna împrejurul taliei tale” spuse Ducesa după o pauză „Motivul este că nu ştiu cum s-ar comporta pasărea ta flamingo. Să-ncerc?”.

„S-ar putea să pişte” răspunse Alice precaută: n-avea cine ştie ce interes să vadă experimentul realizat.

„Aşa e” spuse Ducesa „Păsările-flamingo şi muştarul pişcă amândouă. Iar morala este „Cine se-aseamănă se-adună””.

„Numai că muştarul nu-i pasăre” remarcă Alice.

„Ai dreptate, ca de obicei” răspunse Ducesa „Ce mod clar de a pune problema ai!”.

„E un mineral{1} cred” spuse Alice.

„Bineînţeles” răspunse Ducesa, care părea dispusă să fie de acord cu tot ce spunea Alice „E nişte muştar de-al meu1 pe-aici pe-aproape iar morala este „Cu cât este mai mult pentru mine1, cu atât e mai puţin pentru tine””.

„Ştiu!” exclamă Alice care nu fusese atentă la ultimele cuvinte ale Ducesei „e o legumă. Nu arată ca o legumă dar este”.

„De acord cu rine” spuse Ducesa „Iar morala aici este  „Să fi ceea ce ai vrea să pari”…sau, mai simplu spus, „Niciodată să nu-şi închipui că nu eşti altfel decât ceea ce le-a părut altora că ceea ce ai fost sau s-ar fi putut să fi n-a fost altfel decât ceea ce tu fuseseşi, lor părâdu-li-se că eşti altfel”{2}”.

„Cred c-aş înţelege mai bine asta” spuse Alice foarte politicos „dacă aş scrie-o; dar aşa nu pot să urmăresc înţelesul”.

„Asta-i nimic pe lângă ceea ce aş putea spune dacă aş vrea” răspunse Ducesa încântată.

„Te rog, nu te deranja să continui” spuse Alice.

„Nu vorbi de deranj; îţi fac cadou tot ceea ce am spus până acum”.

„Sărăcăcios cadou!” gândi Alice „Mă bucur că lumea nu dă asemenea cadouri de ziua de naştere!” dar nu se aventură s-o spună cu voce tare.

„Iar gânditoare?” întrebă Ducesa mai înfigându-şi un pic barba.

„Am dreptul să gândesc” spuse Alice tăios pentru că începuse să se simtă îngrijorată.

„Cam acelaşi drept” spuse Ducesa „ca şi dreptul porcilor de a zbura; iar mo…”.

Dar aici, spre surpriza lui Alice, vocea Ducesei se stinse chiar în mijlocul cuvântului ei preferat („morală”) iar braţul pe care îl avea sprijinit pe al lui Alice începu să tremure. Alice ridică privirea şi o văzu pe Regină în faţa lor, cu braţele încrucişate, încruntată.

„Ce zi frumoasă, Majestatea Voastră!” începu Ducesa cu voce joasă.

„Uite, să nu zici că nu ţi-am spus” strigă Regina bătând din picior „Ori tu ori capul tău trebuie să dispară, şi asta cât ai zice peşte! Alege!”.

Ducesa alese şi într-o clipită dispăru.

„Haide să continuăm jocul” spuse Regina către Alice; Alice era prea speriată ca să vorbească dar o urmă încet spre terenul de criket.

Ceilalţi invitaţi profitaseră de absenţa Reginei  şi se odihneau la umbră dar, imediat ce o văzură, se grăbiră să se-ntoarcă la joc iar Regina le atrase atenţia că încă un moment de întârziere i-ar fi costat viaţa.

Tot timpul c-t jucau Regina se certa într-una cu ceilalţi jucători şi striga: „Tăiaţi-i capul!” cei care erau condamnaţi erau escortaţi la închisoare de soldaţii care trebuiau astfel să renunţe la a mai fi porţi aşa că, cam într-un sfert de oră, nu mai erau porţi iar toţi jucătorii, mai puţin Regele, Regina şi Alice, erau închişi şi condamnaţi la moarte.

Regina plecă abia trăgându-şi sufletul şi-i spuse lui Alice: „Ai văzut Ţestosul Fals?”.

„Nu” răspunse Alice „nici măcar nu ştiu ce e aia un Ţestos Fals”.

„Este chestia din care se face supă de broască ţestoasă{3}”.

„N-am văzut şi nici n-am auzit de el” răspunse Alice.

„Haide atunci” spuse Regina „şi el o să-ţi spună povestea lui”.

Pe când mergeau împreună Alice îl auzi pe Rege adresându-se întregii adunări: „Sunteţi achitaţi cu toţii” „Asta-i bine!” îşi spuse Alice pentru că se simţea cam prost gândindu-se  la numărul de execuţii pe care-l ordonase Regina.

Foarte curând dădură peste un Grifon{1} care dormea la soare. (dacă nu ştiţi ce-i un grifon, uitaţi-vă la poză).

„Scoală-te, leneşule!” spuse Regina „Şi du-o pe această domnişoară la Ţestosul Fals să-i spună povestea lui. Eu trebuie să mă-ntorc să supraveghez nişte execuţii pe care le-am ordonat” şi plecă lăsând-o pe Alice singură cu Grifonul. Lui Alice nu prea-i plăcea cum arată creatura dar, una peste alta, se gândi că n-ar fi mai în siguranţă dacă s-ar duce după acea Regină  sălbatică; aşa că aşteptă.

Grifonul se ridică  se frecă la ochi şi se uită după Regină până când aceasta dispăru; apoi chicoti; „Ce amuzament!” spuse Grifonul jumătate sieşi, jumătate lui Alice.

„Ce-i aşa de distractiv?” întrebă Alice.

„…Ea…” puse Grifonul „Asta e doar închipuirea ei: nu execută pe toţi niciodată{2} să şti. Haide!”.

„Toţi spun „haide” pe-aici” gândi Alice în timp ce mergea încet după Grifon „Niciodată în viaţă nu mi s-a ordonat atâta; niciodată!”.

Nu merseră mult şi îl văzură pe Falsul Ţestos stând trist şi singuratic pe o lespede de piatră iar când se apropiară, Alice îl auzi oftând de parcă i se frângea inima. Ea îl compătimi din tot sufletul. „Ce are de oftează aşa?” îl întrebă pe Grifon. Iar Grifonul îi răspunse aproape cu aceleaşi cuvinte ca şi mai înainte: „E doar închipuirea lui: n-are nimic să şti. Haide!”.

Aşa că se apropiară de Falsul Ţestos care se uită la ei cu ochi mari, plini de lacrimi, dar nu spuse nimic.

„Această aici de domnişoară” spuse Grifonul, „te vrea să-ţi ştie povestea{3}”.

„O să i-o spun” spuse Falsul Ţestos  cu un oftat adânc. „Aşezaţi-vă amândoi şi să nu scoateţi un cuvânt până nu termin”.

Aşa că se aşezară şi nimeni nu corbi preţ de câteva minute. Alice se gândi „Nu văd cum o să termine dacă nu începe”. Dar aşteptă cu răbdare.

„Odată” începu în sfârşit Falsul Ţestos cu alt oftat adânc „am fost un Ţestos adevărat.”.

aceste cuvinte fură urmate de o tăcere prelungă întreruptă doar de câte o exclamaţie               „H i k r r h !” de-a Grifonului şi de oftatul adânc şi necontenit al Falsului Ţestos. Alice era cât pe ce să se ridice şi să spună: „Mulţumesc, domnule pentru interesanta dumneavoastră poveste” dar nu putu să nu se gândească că trebuie să mai urmeze ceva, aşa că rămase pe loc şi nu zise nimic.

„Când eram mici” continuă în sfârşit Falsul Ţestos mai calm deşi mai ofta încă din când în când „mergeam la şcoală în mare. Profesorul era un ţestos bătrân căruia noi îi spuneam Ţestosul…”.

„De ce îi spuneaţi Ţestosul dacă nu era ţestos?” întrebă Alice.

„îi spuneam Ţestosul pentru că ne învăţa{1}” spuse Falsul Ţestos înfuriat „Tu chiar eşti toantă!”.

„Ar trebui să-şi fie ruşine să pui întrebări aşa simple” adăugă Grifonul; apoi amândoi stătură tăcuţi uitându-se la biata Alice care era gata să intre în pământ de ruşine. În sfârşit Grifonul spuse către Falsul Ţestos: „Dă-i înainte, bătrâne, nu pierde toată ziua cu asta” iar Falsul Ţestos continuă cu aceste cuvinte:

„Da, mergeam la şcoală în mare deşi s-ar putea să nu crezi…”

„N-am spus că nu cred” întrerupse Alice.

„Ba da” spuse Falsul Ţestos.

„Ţine-ţi gura!” spuse Grifonul înainte ca Alice să mai poată spune ceva. Falsul Ţestos continuă:

„Am primit cea mai bună educaţie… de fapt în fiecare zi mergeam la şcoală…”

„Şi eu am fost la o şcoală de-asta{2}” spuse Alice „N-ar trebui să te fuduleşti aşa de tare cu asta”

„Cu materii suplimentare?” întrebă Falsul Ţestos puţin îngrijorat.

„Da” răspunse Alice, „Învăţam franceză şi muzică”.

„Şi spălatul?” întrebă Falsul Ţestos.

„Categoric nu!” răspunse Alice indignată.

„Eh, atunci şcoala ta nu era una chiar foarte bună” spuse Falsul Ţestos uşurat „la a noastră aveau, la sfârşitul listei, „franceză, muzică şi spălat – suplimentar””.

„Probabil că nu ţineai foarte mult la spălat” spuse Alice „atâta timp cât trăiai pe fundul mării”.

„Nu mi-am putut permite să le învăţ” spuse Falsul Ţestos cu un oftat „am făcut numai cursurile obişnuite”.

„Care erau astea?” îl ,întrebă Alice.

„Răsucitul3 şi zvârcolitul{3} bineînţeles” răspunse Falsul Ţestos „şi apoi diferite ramuri ale aritmeticii: ambiţia3, disragerea3, urâţificarea3 şi derâderea3.”.

„N-am mai auzit de urâţificare” se aventură Alice să spună. „Ce-i asta?”.

Grifonul îşi ridică ambele labe de surpriză „N-ai auzit de urâţire?!” Exclamă el „Dar a înfrumuseţa şti ce e cred?”.

„Da” răspunse Alice neîncrezătoare „înseamnă…a…face…ceva…mai frumos”.

Ei, atunci” continuă Grifonul „dacă nu şti ce-nseamnă a urâţi eşti o neroadă”.

Alice nu mai avu curajul să pună alte întrebări despre asta aşa că se întoarse spre Falsul Ţestos şi-l întrebă „Ce altceva ai mai învăţat?”.

„Mai era misteria{1}” răspunse Falsul Ţestos numărând materiile pe labe „misteria antică şi modernă, marinografia{2} apoi trăgăneala{3}…profesorul de trăgăneală era un ţipar care venea o dată pe săptămână; ne învăţa trăgăneala, întinsul{4} şi leşinul convulsiv{5}”.

„Cum e asta?” întrebă Alice.

„Eu nu pot să-ţi arăt” răspunse Falsul Ţestos „sunt prea ţeapăn. Şi Grifonul n-a învăţat”.

„N-am avut timp” spuse Grifonul. „În schimb mă duceam la profesorul de clasice. Era un crab bătrân.”.

„Nu m-am dus niciodată la el” oftă Falsul Ţestos „spuneau că predă râsul şi suferinţa{6}”

„Chiar asta făcea” spuse Grifonul oftând la rândul său; şi amândouă creaturile îşi ascunseră feţele între labe.

„Şi câte ore pe zi aveaţi lecţii?” zise Alice grăbită să schimbe subiectul.

„Zece ore în prima zi,” spuse Falsul Ţestos „nouă în a doua, şi aşa mai departe”.

„Curios orar!” exclamă Alice.

„De-asta le spune ore” remarcă Grifonul „pentru că, pe timp ce trece, rămân din ce în ce mai puţine.”.

Asta era ceva nou pentru Alice aşa că se gândi ceva timp înainte să spună: „Atunci a unsprezecea zi a fost, probabil, vacanţă?”.

„Bineînţeles că aşa a fost” spuse Falsul Ţestos.

„Şi în a douăsprezecea zi ce-aţi făcut?” continuă nerăbdătoare Alice.

„Destul cu lecţiile” întrerupse Grifonul foarte hotărât „Acum spune-i câte ceva despre jocuri”.

Capitolul 10

Cadrilul Homarului

Falsul Ţestos oftă din rărunchi şi-şi trecu o labă peste ochi. Se uită la Alice şi încercă să vorbească dar, câteva minute, vocea îi fu înecată de suspine. „Parcă ar avea un os în gât” spuse Grifonul şi începu să-l scuture şi să-i tragă pumni în spinare. În sfârşit Falsul Ţestos îşi recăpătă glasul şi, cu faţa scăldată în lacrimi, începu din nou:

„Poate că n-ai trăit prea mult în mare…”.

„Nu, de loc” spuse Alice.

„…şi poate n-ai fost niciodată prezentată unui homar…”.

Alice începu: „Am gustat o dată…” dar se opri brusc şi spuse „Nu, niciodată”.

„…aşa că n-ai cum să ai idee ce lucru minunat este cadrilul homarului!”.

„Nu, într-adevăr” spuse Alice „Ce fel de dans e?”.

„Hei” spuse Grifonul „vă aşezaţi într-un rând de-a lungul malului mării…”

„Două rânduri!” strigă Falsul Ţestos „Foci, ţestoase, somon şi aşa mai departe; apoi, după ce-ai curăţat tot locul de meduze,…”.

„Asta în general ia ceva timp” întrerupse Grifonul.

„faceţi paşi…”.

„Fiecare cu câte-un homar drept partener!” ţipă Grifonul.

„Bineînţeles” spuse Falsul Ţestos „Faceţi doi paşi, vă-ntoarceţi la parteneri…”.

„…schimbaţi homarii şi vă întoarceţi în aceeaşi ordine.” Continuă Grifonul.

„Apoi” continuă Falsul Ţestos „aruncaţi…”

„Homarii!” strigă Grifonul făcând un salt în aer.

„Cât puteţi mai departe în largul mării…”.

„Înotaţi după ei!” ţipă Grifonul.

„Faceţi o tumbă în mare!” strigă Falsul Ţestos zbenguindu-se nebuneşte de ici acolo.

„Schimbaţi din nou homarii!” urlă Grifonul cât îl ţinu gura.

„Înapoi pe uscat şi…ăsta-i primul pas” spuse Falsul Ţestos domolindu-şi brusc glasul şi cei doi care ţopăiseră ca nişte nebuni tot timpul, se aşezară trişti şi tăcuţi uitându-se la Alice.

„Trebuie să fie un dans drăguţ” spuse cu timiditate Alice.

„Ai vrea să vezi un pic?” întrebă Falsul Ţestos.

„Mi-ar plăcea foarte mult” răspunse Alice.

„Haide să încercăm primul pas!” spuse Falsul Ţestos către Grifon.

„Putem să-l facem şi fără homari. Cine cântă?”.

„Tu cânţi” spuse Grifonul „Eu am uitat cuvintele”.

Şi începură să danseze solemn în jurul lui Alice, călcând-o din când în când pe picioare când treceau prea aproape şi scuturându-şi labele din faţă ca să bată măsura în timp ce Falsul Ţestos cânta foarte lent şi trist:

„,,Vrei să mergi un pic mai repede?”

spuse-o albiţă unui melc

„Este-un delfin în spatele nostru

şi mă calcă pe coadă

Vezi ce nerăbdători merg homarii şi

ţestoasele!

Aşteaptă ei pe nisip; tu vrei să intri-n

dans?

Vrei, nu vrei, vrei, nu vrei

vrei, nu vrei să intri-n dans

N-ai de unde să şti

ce plăcut poate fi

Să ne-arunce cu homarii

în largul mării!”

Dar melcul răspunse: „Prea departe

prea departe” şi privi chiorâş…

Spuse că-i mulţumeşte frumos albiţei

dar el nu vrea să intre-n dans

Nu vrea, nu poate, nu vrea

nu poate, nu vrea să intre-n dans.

Nu vrea, nu poate, nu vrea

nu poate, nu vrea să intre-n dans.

„Ce importanţă are cât de departe

ajungem” îi răspunse prietenul solzos

„Mai e un mal, să şti, pe partea-ailaltă

Cu cât ne-ndepărtăm de Anglia suntem

mai aproape de Franţa

Deci nu păli, dragă melc

ci vino şi intră-n dans

Vrei, nu vrei, vrei, nu vrei

vrei, nu vrei să intri-n dans

Nu vrea, nu poate, nu vrea

nu poate, nu vrea să intre-n dans.

Vrei, nu vrei, vrei, nu vrei

vrei, nu vrei să intri-n dans”{1}.

„Mulţumesc, este un dans foarte interesant de urmărit” spuse Alice foarte bucuroasă  că s-a terminat în sfârşit „şi-mi place şi cântecul ăla curios despre albiţă”.

„Cât despre albiţă” spuse Falsul Ţestos „ele… le-ai văzut bănuiesc?”.

„Da” răspunse Alice „le-am văzut foarte des la cin…” se opri ea brusc.

„Nu ştiu unde-i Cin{1}” spuse Falsul Ţestos „dar dacă le-ai văzut atât de des şti desigur cum arată”

„Cred că da” răspunse Alice gânditoare „Îşi ţin coada în gură şi sunt presărate peste tot cu pesmet”.

„Te-nşeli” spuse Falsul Ţestos „pesmetul ar fi spălat de apa mării. Dar îşi ţin coada în gură, într-adevăr; şi motivul este…” aici Falsul Ţestos căscă şi închise ochii „Spune-i motivul şi tot ce mai şti” spuse el către Grifon.

„Motivul este” spuse Grifonul „că ele au vrut să se ducă la dans cu homarii aşa că au ajuns să fie aruncate în mare. Şi deci au trebuit să se rostogolească pe o distanţă mare. Aşa că şi-au luat coada în gură. Şi n-au mai putut să şi-o scoată. Asta-i tot.”.

„Mulţumesc” spuse Alice „e foarte interesant. Nu ştiam atât de multe despre albiţe”.

„Pot să-ţi spun şi mai multe dacă vrei” spuse Grifonul „Şti de ce le spune  albiţă?”.

„Nu, nu m-am gândit niciodată la asta” spuse Alice „De ce?”.

„Fiindcă dă lustru la ghete şi pantofi” spuse solemn Grifonul.

Alice rămase cu gura căscată „Dă lustru la ghete şi pantofi!” repetă ea mirată.

„Dar pantofii tăi cu ce sunt făcuţi?” întrebă Grifonul „Vreau să spun ce-i face aşa strălucitori?”.

Alice se uită la pantofi şi se gândi ceva vreme înainte să răspundă „Sunt făcuţi cu cremă neagră{2} cred”.

„Ghetele şi pantofii în mare” continuă Grifonul „sunt făcute numai cu cremă albă2.”.

„Şi din ce-s făcuţi?” întrebă curioasă Alice.

„Din limbi de mare şi ţipari, bineînţeles” răspunse Grifonul înciudat „Orice tont ar fi putut să-ţi spună asta”.

„Dacă aş fi fost în locul albiţei” spuse Alice care era încă cu gândul la cântec „i-aş fi spus delfinului „Stai de-o parte, te rog! Nu te vrem printre noi””.

„Erau obligaţi să-l ia cu ei” spuse Falsul Ţestos „Nici un peşte cu ceva minte nu s-ar duce undeva fără un delfin”.

„Chiar aşa?” spuse Alice foarte surprinsă.

„Bineînţeles” spuse Falsul Ţestos „Dacă un peşte ar veni la mine şi mi-ar spune că pleacă într-o călătorie, l-aş întreba „Cu ce delfin{3}?””.

„Nu cumva vrei să spui „scop3”?” spuse Alice.

„Vreau să   spun   ceea ce spun”  spuse Falsul  Ţestos  jignit. Iar  Grifonul adăugă   „Hai  s-auzim şi despre aventurile tale”.

„Pot să vă povestesc aventurile mele începând de azi de dimineaţă” spuse Alice intimidată. „N-are rost să-ncep cu ziua de ieri fiindcă ieri eram altcineva”.

„Explică asta” spuse Falsul Ţestos.

„Nu, nu! Întâi aventurile” spuse Grifonul nerăbdător „explicaţiile iau foarte mult timp”.

Aşa că Alice începu să le povestească aventurile ei de când îl văzuse pe Iepurele Alb. Era un pic nervoasă la început cu cele două creaturi care se apropiaseră foarte tare fiecare din câte-o parte şi-şi deschiseseră larg ochii şi gurile dar, continuând, mai prinse curaj. Ascultătorii ei au stat perfect tăcuţi până când ajunse la partea în care ea trebuia să spună „Eşti bătrân, tată William” Omizii şi cuvintele ieşeau anapoda; atunci Falsul Ţestos respiră adânc şi spuse „Asta-i foarte curios!”.

„Totul este cât se poate de curios” spuse Grifonul.

„Totul ieşea aiurea!” repetă Falsul Ţestos gânditor „Mi-ar plăcea s-o aud acuma încercând. Spune-i să înceapă” şi se uită la Grifon ca şi când ar fi crezut că acesta are vreo autoritate asupra lui Alice.

„Ridică-te şi repetă „Aceasta-i vocea leneşului”” spuse Grifonul.

„Ce mai ordonă creaturile…şi cum te fac să repeţi lecţiile!” se gândi Alice „Parc-aş fi la şcoală”. Cu toate astea se ridică şi începu s-o spună; dar atât îi împuiaseră capul cu Cadrilul Homarului încât abia mai ştia ce spune; iar cuvintele ieşeau într-adevăr foarte ciudat…:

„ „Aceasta-i vocea Homarului;

l-am auzit spunând

M-ai rumenit prea tare, trebuie

să-mi pudrez părul cu zahăr.

Ca o raţă cu pleoapele, aşa şi el cu

nasul

Îşi strânge centura, îşi aranjează nasturii

şi se aşază drepţi

Când nisipu-i de tot uscat, el e vesel

ca o ciocârlie

Şi-l compătimeşte pe Rechin

Dar când marea se înalţă şi

Rechinu-i pe-aproape

Vocea-i e timidă şi tremură

înspăimântat”{1}”.

„Asta-i altceva decât ce învăţam eu când eram mic” spuse Grifonul.

„Eu n-am mai auzit-o niciodată” spuse şi Falsul Ţestos „dar mi se pare o mare prostie”.

Alice nu mai spuse nimic; stătea jos cu faţa ascunsă în mâini întrebându-se dacă vreodată ceva se va mai întâmpla normal.

„Aş vrea să mi-o explice” spuse Falsul Ţestos.

„Nu poate s-o explice” spuse repede Grifonul „Continuă cu strofa următoare”.

„Dar despre poziţia de drepţi?” insistă Falsul Ţestos „Cum să se-ndrepte cu nasul?”.

„Este prima poziţie la dans” spuse Alice; dar era îngrozitor de încurcată şi abia aştepta să schimbe subiectul.

„Continuă cu strofa următoare” repetă Grifonul; „Începe aşa „Am trecut pe lângă grădina lui…””. Alice nu îndrăzni să  nu se supună, deşi era sigură că totul va ieşi pe dos, aşa că continuă cu voce tremurătoare:

„ „Am trecut pe lângă grădina lui

şi-am văzut

Cum Cucuveaua şi Pantera împărţeau

o plăcintă;

Pantera luă foaia, sosul şi carnea

Iar Cucuveaua luă farfuria

ca parte a sa din trataţie

Când terminară cu plăcinta, ca

favoare,

Cucuvelei îi fu permis să bage lingura-n

buzunar

Iar Pantera primi cu un mârâit

cuţitul şi furculiţa

Şi sfârşi banchetul prin…{1}””

„Ce rost are să repeţi toată chestia asta dacă n-o explici pe parcurs?” întrerupse Falsul Ţestos „Este de departe cel mai aiurit lucru pe care l-am auzit vreodată!”.

„Da, cred c-ai face bine să te opreşti” spuse Grifonul şi Alice fu foarte bucuroasă s-o poată face.

„Încercăm altă figură din Cadrilul Homarului?” continuă Grifonul „Sau preferi să ne cânte Falsul Ţestos încă un cântec?”.

„A, da, dacă Falsul Ţestos este aşa de drăguţ să ne cânte.” răspunse Alice atât de entuziasmată încât Grifonul spuse pe un ton aproape jignit „Hm! De gustibus…! Cântă-i „Supa de ţestoasă”, vrei, bătrâne?”.

Falsul Ţestos oftă din greu şi începu, cu vocea înecată de suspine, să cânte:

„ „Minunată Supă, aşa de gustoasă şi verde

Aşteptând într-un fierbinte castron!

Cine, pentru asemenea delicatesă, nu s-ar pleca?

Supă a serii, minunată Supă!

Supă a serii, minunată Supă!

Minuuuunată Suuuupă!

Minuuuunată Suuuupă!

Suuuupă a seeeerii

Minunată, minunată Supă!

Minunată Supă! Cui îi pasă de peşte,

Vânat sau altceva?

Cine-ar da mai mult de doi bani pe orice altceva,

O, minunată Supă?

O, minunată Supă

Minuuuunată Suuuupă!

Minuuuunată Suuuupă!

Suuuupă a seeeerii

Minunată, minunată Supă!”

„Refrenul din nou!” ţipă Grifonul iar Falsul Ţestos tocmai începuse să-l repete când se auzi un strigăt de departe: „Începe procesul!”.

„Haide!” strigă Grifonul şi, luând-o pe Alice de mână, plecă în grabă fără să aştepte să se sfârşească cântecul.

„Ce proces e ăsta?” gâfâi Alice alergând; dar Grifonul nu-i răspunse decât „Haide!” şi începu să alerge şi mai repede iar, din ce în ce mai stins, îi ajungeau din urmă, purtate de briză, melancolicele cuvinte:

„Suuuupă a seeeerii,

Minunată , minunată Supă!”.

Capitolul 11

Cine a furat tartele?

Regele şi Regina de Cupă stăteau pe tronul lor cu o mare adunare îngrămădită în jurul lor: tot felul de păsărele şi fiare şi întregul pachet de cărţi; Valetul stătea dinaintea lor, înlănţuit, cu câte un soldat de fiecare parte ca pază; în apropierea Regelui se afla Iepurele Alb cu o trompetă într-o mână şi cu un sul de pergament în cealaltă. Chiar în mijloc se afla o masă şi pe masă o farfurie mare cu tarte care arătau aşa de bine încât lui Alice îi lăsă gura apă… „Aş vrea să se termine procesul mai repede” se gândi ea „şi să se servească gustările!”. Dar nu părea să fie vreo şansă să se întâmple aşa; aşa că Alice începu să se uite la tot ce o înconjura ca să-i treacă timpul mai repede.

Alice nu mai fusese vreodată într-un tribunal dar citise despre acestea în cărţi şi fu încântată să constate că ştie numele pentru aproape tot ce vedea.

„Ăla-i judecătorul” îşi spuse ea „fiindcă are peruca mare”.

Judecătorul, că tot veni vorba, era Regele; şi fiindcă purta coroana peste perucă, nu părea deloc să se simtă bine şi, cu siguranţă, nu-i stătea bine de loc.

„Şi asta-i loja juraţilor” mai gândi Alice; „iar aceste douăsprezece creaturi (fu obligată să le numească „creaturi” pentru că unele din ele erau animale iar altele păsări) cred că sunt juraţii”. Îşi repetă de două – trei ori acest ultim cuvânt fiind mândră de el pentru că credea, şi pe bună dreptate, că foarte puţine fetiţe de vârsta ei  cunoşteau sensul acestui cuvânt. Dar şi „oamenii din juriu” s-ar fi potrivit la fel de bine.

Cei doisprezece juraţi scriau foarte preocupaţi pe nişte tăbliţe. „Ce fac?” şopti Alice către Grifon „N-au voie să scrie nimic până nu-ncepe procesul.”.

„Îşi scriu numele” răspunse tot în şoaptă Grifonul „de frică să nu şi-l uite înainte de terminarea procesului”.

„Proştii!” începu Alice cu voce tare şi indignată; dar se opri brusc pentru că Iepurele Alb strigă: „Linişte în sală!” iar Regele îşi puse ochelarii şi privi atent în jur ca să descopere cine vorbise.

Alice văzu, uitându-se peste umărul lor, că toţi juraţii scriseseră „Proştii!” pe tăbliţele lor şi îşi dădu seama că unul din ei nu ştia cum se scrie „prost” şi trebui să-l întrebe pe vecinul său. „Ce harababură o să fie pe tăbliţele lor înainte de sfârşitul procesului!” se gândi Alice.

Unul dintre juraţi avea un beţişor care scârţâia. Alice, bineînţeles, nu putea să suporte aşa ceva şi, dând ocol sălii şi strecurându-se în spatele lui, găsi curând prilejul să i-l ia. Făcu asta atât de repede încât bietul jurat (era Bill, şopârla) nici nu-şi dădu seama ce s-a întâmplat cu el; deci, după ce-a cotrobăit peste tot căutându-l, fu obligat să scrie restul zilei cu degetul iar asta nu avea nici un rost pentru că degetul nu lăsa nici o urmă pe tăbliţă.

„Aprod, citeşte rechizitoriul!” spuse Regele.

La aceasta Iepurele Alb suflă de trei ori în trompetă apoi desfăcu sulul de pergament şi citi:

„Regina de Cupă a făcut nişte tarte

Toate într-o zi de vară;

Valetul de Cupă a furat tartele

Şi le-a dus departe!{1}”

„Daţi-vă verdictul” spuse Regele către juraţi.

„Nu încă, nu încă!” întrerupse grăbit Iepurele „Mai e mult până atunci!”.

„Cheamă primul martor” spuse Regele; şi Iepurele Alb suflă de trei ori în trompetă şi strigă: „ Primul martor!”.

Primul martor era Pălărierul. Veni cu o ceaşcă de ceai într-o mână şi o bucată de

pâine-cu-unt în cealaltă. „Îmi cer scuze, Majestate, c-am venit cu astea” începu el „dar nu-mi terminasem ceaiul când au venit după mine”.

„Ar fi trebuit să fi terminat” spuse Regele „Când ai început?”.

Pălărierul se uită la Iepurele de Martie care-l urmase în sală braţ la braţ cu Bursucul. „Cred că era în paisprezece martie” spuse el.

„Cincisprezece” spuse Iepurele de Martie.

„Şaisprezece” spuse şi Bursucul.

„Notaşi asta” spuse juriului Regele; iar juriul notă repede toate cele trei date pe tăbliţe, le adună apoi exprimară rezultatul în şilingi şi penii.

„Scoate-ţi pălăria” îi spuse Regele Pălărierului.

„Dar nu-i a mea” răspunse Pălărierul.

„Furată!” exclamă Regele întorcându-se către juriu care consemnă imediat acest fapt.

„Le am de vânzare” adăugă Pălărierul ca explicaţie „Eu n-am pălărie. Sunt pălărier.”.

Regina îşi puse ochelarii şi începu să-l cerceteze cu privirea pe Pălărier care păli şi începu să se frământe.

„Spune ce ai de spus” spuse Regele „şi nu fi emoţionat; dacă nu, te execut pe loc”.

Asta nu păru să-l încurajeze prea mult pe martor; continuă să se mute de pe un picior pe altul uitându-se stânjenit la Regină şi, de emoţie, muşcă o bucată mare din cană în loc de pâine-cu-unt.

Chiar în acel moment Alice avu o senzaţie ciudată care o îngrijoră până când văzu ce era: începuse să crească. La început se gândi că ar fi trebuit să se ridice şi să plece din sală dar, răzgândindu-se, rămase pe loc atâta timp cât mai avea loc.

„Ai face bine să nu te mai îndeşi aşa” spuse Bursucul care stătea lângă ea „Abia mai respir”.

„N-am încotro” răspunse Alice cu blândeţe „cresc”.

„N-ai dreptul să creşti aici” spuse Bursucul.

„Nu vorbi prostii” îi răspunse Alice mai cu curaj „şi tu creşti, să şti”.

„Da, dar eu cresc într-un ritm rezonabil” spuse Bursucul „nu în stilul ăsta caraghios” şi se ridică morocănos şi se duse în cealaltă parte a sălii.

În tot acest timp Regina nu-şi dezlipise privirea de la Pălărier şi, tocmai când Bursucul traversa sala, ea-i spuse unuia dintre ofiţerii săi: „Adu-mi lista cântăreţilor de la ultimul concert!” la care nenorocitul de Pălărier începu să tremure atât de tare încât îi săriră pantofii din picioare.

„Spune ce ai de spus;” repetă Regele furios „dacă nu te execut indiferent dacă eşti sau nu emoţionat”.

„Sunt om sărac, Majestate” începu Pălărierul cu voce tremurătoare „şi abia dacă mi-am început ceaiul de-o săptămână – două şi ba cu pâinea-cu-unt care se tot subţia …şi cu clipocitul ceaiului…”.

„Clipocitul cui?” spuse Regele.

„Începea cu ce…” răspunse Pălărierul.

„Bineînţeles că „clipocit” începe cu „C”” spuse Regele tăios „Mă crezi tâmpit? Continuă!”.

„Sunt om sărac” continuă Pălărierul „şi aproape toate îmi clipoceau după asta… numai că Iepurele de Martie a spus…”.

„N-am spus!” întrerupse Iepurele de Martie grăbit.

„Ba ai spus!” răspunse Pălărierul.

„Neg!” spuse Iepurele de Martie.

„Neagă” spuse Regele „nu luaţi în seamă asta”.

„Oricum Bursucul a spus…” continuă Pălărierul privind îngrijorat să vadă dacă şi acesta va nega; dar Bursucul nu negă nimic fiindcă dormea buştean.

„După asta” continuă Pălărierul „Mi-am mai tăiat nişte pâine-cu-unt…”.

„Dar ce-a spus Bursucul?” întrebă unul din juraţi.

„De asta nu-mi aduc aminte” spuse Pălărierul.

„Trebuie să-ţi aminteşti” spuse Regele „dacă nu, te execut”.

Nenorocitul de Pălărier îşi aruncă cana şi pâinea-cu-unt şi căzu în genunchi „Sunt om sărac, Majestate” începu el.

„Eşti un orator foarte prost” spuse Regele.

La asta unul dintre hamsteri ţipă aşa că fu înăbuşit de ofiţerii din sală (cum „a înăbuşi” e un cuvânt cam greu, o să vă explic cum au făcut-o. Aveau un sac mare de pânză care se putea strânge la gură cu nişte baiere; în acest sac au băgat hamsterul, cu capul în jos, apoi s-u aşezat pe el.).

„Mă bucur c-am văzut cum se face şi asta!” gândi Alice. „Am citit de-atâtea ori în ziare, la sfârşitul proceselor: „Aplauzele au fost imediat înăbuşite de ofiţerii din sală” şi n-am înţeles ce înseamnă până acum”.

„Dacă asta-i tot ce şti, poţi să te ridici jos” continuă Regele.

„Nu pot să urc mai jos{1}” spuse Pălărierul „sunt deja pe podea”.

„Atunci poţi să te aşezi” răspunse Regele.

Aici alt hamster ţipă şi fu şi el înăbuşit.

„Ei, cu asta s-a terminat cu hamsterii!” gândi Alice „Acum o să meargă mai bine”.

„Mai bine să-mi termin ceaiul” spuse Pălărierul privind îngrijorat la Regină care citea lista cântăreţilor.

„Poţi să pleci” spuse Regele iar Pălărierul părăsi sala în grabă fără ca măcar să-şi mai pună pantofii.

„…şi tăiaţi-i capul afară” adăugă Regina vorbind către ofiţerii ei; dar Pălărierul dispăruse înainte ca vreun ofiţer să ajungă la uşă.

„Cheamă următorul martor!” spuse Regele.

Următorul martor era bucătăreasa Ducesei. Aceasta ducea cutia cu piper în mână şi Alice ghici cine era înainte ca bucătăreasa să intre în sală după strănuturile care începuseră să se audă dintr-o dată.

„Spune ce-ai de spus” zise Regele.

„Ba!” răspunse bucătăreasa.

Regele se uită la Iepurele Alb care spuse cu voce joasă: „Majestate, trebuie să examinaţi acest martor”.

„Dacă trebuie, trebuie” spuse Regele pe un ton melancolic şi, după ce-şi încrucişă mâinile şi se încruntă la bucătăreasă până era cât pe ce să-i sară ochii din cap, începu grav: „Din ce sunt făcute tartele?”.

„Din piper, în cea mai mare parte” răspunse bucătăreasa.

„Melasă” se auzi o voce somnoroasă în spatele ei.

„Înşfăcaţi Bursucul ăla!” ţipă Regina „Decapitaţi-l, daţi-l afară din sală, înăbuşiţi-l, ciupiţi-l, tăiaţi-i mustăţile!!!”.

Câteva minute toată adunarea fu într-o frământare să dea Bursucul afară şi, când se linişti, bucătăreasa dispăruse.

„Nu contează!” spuse Regele uşurat „Cheamă următorul martor” şi adăugă în şoaptă către Regină: „Draga mea, tu ar trebui să examinezi martorul următor. Mie îmi dă dureri de cap!”.

Alice îl privi pe Iepurele Alb căutând pe listă să vadă ce sau cine va fi martorul următor „…pentru că n-au obţinut cine –ştie –ce dovezi până acuma” îşi spuse ea. Imaginaţi-vă surpriza ei când îl auzi pe Iepurele Alb strigând cât îl ţinea gura: „Alice!”.

Capitolul 12

Mărturia lui Alice

„Aici!” strigă Alice aproape uitând, în vălmăşagul momentului, cât de mare crescuse în ultimele minute; şi sări aşa de grăbită încât răsturnă loja juraţilor cu poala fustei, prăvălindu-i pe cei din juriu în capul mulţimii de sub ei şi acum zăceau toţi împrăştiaţi amintindu-i de un bol cu peştişori aurii pe care-l răsturnase din greşeală cu vreo săptămână în urmă.

„Ah, vă rog să mă scuzaţi!” exclamă Alice înspăimântată şi începu să-i culeagă cât de repede putea pentru că accidentul cu peştişorii era încă proaspăt în mintea ei şi avea o vagă idee că juraţii trebuiau culeşi imediat şi puşi la loc în loja lor iar dacă nu – ar fi murit.

„Procesul nu poate continua” spuse Regele cu voce gravă „până când toţi juraţii nu-şi reiau locurile… toţi” repetă el apăsat uitându-se urât la Alice.

Alice se uită la loja şi văzu că, în grabă, pusese Şopârla cu capul în jos iar bietul de el dădea încet din coadă, fiindu-i aproape imposibil să se mişte. Imediat Alice îl luă şi-l aşeză cum trebuie „Nu c-ar avea vreo importanţă” îşi spuse ea „Cred c-ar fi la fel de folositor procesului cu coada în jos ca şi cu capul în jos”.

Imediat ce juriul îşi reveni un pic după şocul de a fi răsturnaţi şi-şi recuperă tăbliţele şi beţişoarele, se puseră pe lucru să scrie o relatare a accidentului; toţi mai puţin Şopârla care părea prea copleşit ca să mai facă altceva decât să stea cu gura căscată holbându-se la acoperişul sălii.

„Ce şti despre asta?” o întrebă Regele pe Alice.

„Nimic” răspunse Alice.

„Nimic, nimic?” insistă Regele.

„Nimic, nimic” spuse Alice.

„Asta e foarte important” spuse Regele întorcându-se către juriu. Aceştia tocmai începuseră să-şi noteze aceasta pe tăbliţe când Iepurele Alb întrerupse: „„Neimportant” a vrut desigur să spună Majestatea Voastră” spuse el pe un ton plin de respect dar încruntându-se şi strâmbându-se în timp ce vorbea.

„Neimportant am vrut să spun, desigur” spuse Regele grăbit şi continuă pentru sine în şoaptă: „important…neimportant…neimportant…important…” ca şi când ar fi vrut să vadă care cuvânt sună mai bine.

Unii juraţi scriseră „important” alţii „neimportant”. Alice văzu asta fiindcă era destul de aproape ca să privească peste umerii lor „dar n-are nici cea mai mică importanţă” îşi spuse ea.

În acest moment, Regele, care fusese ocupat să-şi noteze ceva în carneţel, strigă: „Linişte!” apoi citi din carneţel: „Regula patruzeci şi doi. Toate persoanele mai înalte de o milă{1} trebuie să părăsească sala”.

Toţi se uitară la Alice.

„N-am o milă înălţime” spuse Alice.

„Ba ai” spuse Regele.

„Ai aproape două” spuse şi Regina.

„Oricum n-o să plec” spuse Alice „apoi asta nu-i o prevedere regulamentară; ai inventat-o chiar acum”.

„E cea mai veche regulă” spuse Regele.

„Atunci ar trebui să fie numărul unu” spuse Alice.

Regele pălişi-şi închise repede carneţelul. „Daţi-vă verdictul” spuse el către juriu cu voce tremurătoare.

„Mai sunt nişte probe, Majestate” spuse Iepurele Alb în grabă „această hârtie tocmai a  fost găsită”.

„Ce scrie?” întrebă Regina.

„N-am deschis-o încă” răspunse Iepurele Alb „dar se pare că-i o scrisoare scrisă de prizonier către…către cineva”.

„Aşa trebuie să fie” spuse Regele „dacă nu cumva a fost scrisă către nimeni, ceea ce nu prea se obişnuieşte, să şti”.

„Cui îi este adresată?” întrebă cineva din juriu.

„Nu este adresată de loc” spuse Iepurele Alb „de fapt nu e nimic scris pe dinafară”. În timp ce vorbea despături hârtia apoi adăugă „Nu-i o scrisoare; este o poezie”.

„Este scrisul prizonierului?” întrebă alt jurat.

„Nu, nu este” spuse Iepurele Alb „şi asta-i cel mai ciudat lucru” (Cei din juriu se uitară unii la alţii încurcaţi).

„Trebuie c-a imitat scrisul altcuiva” spuse Regele (Juraţii se luminară la faţă).

„Majestate,” spuse Valetul „n-am scris-o eu şi nu se poate dovedi c-am făcut-o: nu e nici o semnătură pe ea”.

„Dacă n-ai semnat-o” spuse Regele „asta nu face decât să agraveze lucrurile. Probabil c-ai avut intenţii urâte; altfel ai fi semnat-o ca un om cinstit”.

La asta se auziră aplauze unanime: era primul lucru inteligent pe care Regele-l spusese în ziua aceea.

„Asta-i dovedeşte, desigur, vina” spuse Regina aşa că tăiaţi-i…”.

„Nu dovedeşte nimic!” spuse Alice „Nici măcar nu ştiţi despre ce-i vorba!”.

„Citeşte-o” spuse Regele.

Iepurele Alb îşi puse ochelarii „De unde să încep, Majestate?” întrebă el.

„Începe cu începutul” spuse Regele foarte grav „şi continuă până ajungi la sfârşit; atunci opreşte-te”.

Se aşternu o tăcere de mormânt în sală iar Iepurele Alb citi:

„Mi-au spus c-ai fost la ea

Şi i-a spus despre mine

M-a caracterizat frumos

Dar a spus că nu ştiu să înot

Le-a trimis vorbă că n-am plecat

(Ştim că-i adevărat);

Dacă ea o să forţeze lucrurile

Ce-o să se-aleagă de tine?

Eu i-am dat ei una, ei i-au dat lui două

Tu ne-ai dat trei sau mai multe

Toate s-au întors de la el la tine

Deşi înainte erau ale mele

Dacă eu sau ea s-ar întâmpla să fim

Judecaţi în această afacere

El are-ncredere-n tine c-o să-i eliberezi

Aşa cum eram

Ideea mea era că tu ai fost

(Înainte ca ea să aibă acest atac)

un obstacol pus între

el şi noi înşine şi ea

Nu-i spune că ea îi plăcea cel mai mult

Pentru că asta trebuie să fie întotdeauna

Un secret pentru restul

Între tine însuţi şi mine.”.

„Asta-i cea mai importantă probă pe care-am obţinut-o” spuse Regele frecându-şi mâinile „deci acum juriul…”.

„Dacă vreunul din ei poate să explice asta” spuse Alice (crescuse atât de mult în ultimele minute încât nu-i mai era frică deloc să-l întrerupă) „îi dau şase penii. Nu cred că e vreun înţeles în asta”.

Toţi cei din juriu îşi notară pe tăbliţe: „Ea nu crede că e vreun înţeles în asta” dar nici unul din ei nu încercă să explice conţinutul versurilor.

„Dacă nu are nici un înţeles” spuse Regele „asta ne scuteşte de-o groază de complicaţii pentru că n-avem nevoie să-l mai căutăm. Cu toate astea nu ştiu” continuă el întinzând hârtia cu versuri pe genunchi „Dar mi se pare că înţeleg câte ceva „…a spus că nu ştiu să înot…” nu şti să-noţi, nu?” adăugă el întorcându-se spre Valet.

Valetul scutură trist din cap „Fac eu impresia că înot?” spuse el (ceea ce, cu siguranţă nu făcea, fiind făcut în întregime din carton).

„Până aici toate bune” spuse Regele” apoi continuă mormăind „ „Ştim că-i adevărat…” ăsta desigur e juriul… „Dacă ea o să forţeze lucrurile…” asta trebuie să fie Regina… „Ce s-ar alege de tine?” Chiar aşa, ce s-ar alege?… „I-am dat una, ei mi-au dat două…” Ehei, astea trebuie să fie tartele, să şti…

„Dar continuă: „Toate s-u întors de la el la tine”” spuse Alice.

„Da, uite-le acolo!” spuse Regele triumfător arătând tartele de pe masă „Ce poate fi mai clar ca asta? Apoi … „înainte ca ea să aibă acest atac…” Tu n-ai avut niciodată atacuri, draga mea, aşa-i?” spuse el către Regină.

„Niciodată!” spuse Regina furioasă aruncând cu o călimară în Şopârlă (bietul Bill renunţase să mai scrie pe tăbliţă cu degetul fiindcă îşi dăduse seama că acesta nu lăsa nici o urmă; dar acum începu din nou folosindu-se de cerneala care îi curgea pe faţă, atât cât îi ajunse).

„Atunci aceste cuvinte nu ţi se potrivesc” spuse Regele uitându-se prin sală şi zâmbind. Se lăsă o tăcere de mormânt.

„E un joc de cuvinte!” adăugă Regele furios şi toată lumea începu să râdă „Juriul să-şi dea verdictul” spuse Regele pentru cam a douăzecea oară în acea zi.

„Nu, nu!” spuse Regina „Întâi sentinţa, apoi verdictul”.

„Ce tâmpenie!” spuse Alice cu voce tare „Să dai întâi sentinţa!…”.

„Ţine-ţi gura!” spuse Regina înroşindu-se.

„Nu vreau!” răspunse Alice.

„Tăiaţi-i capul!” urlă Regina cât o ţinu gura. Nimeni nu mişcă.

„Cui îi pasă de voi?” spuse Alice (crescuse la înălţimea ei normală între timp) „Nu sunteţi decât un pachet de cărţi!”.

La asta întregul pachet se ridică în aer şi se năpusti căzând asupra ei; ea dete un ţipăt scurt, jumătate de frică, jumătate de furie şi încercă să le gonească lovindu-le cu mâinile dar se trezi întinsă pe bancă cu capul în poala surorii sale care, cu blândeţe, îi dete la o parte câteva frunze care căzuseră din copaci pe faţa ei.

„Trezeşte-te, Alice, dragă!” îi spuse sora ei „Ce mult ai dormit!”.

„Am avut un vis aşa de ciudat!” spuse Alice. Şi-i povesti surorii ei, aşa cum îşi amintea ea, toate acele aventuri ale ei despre care voi tocmai aţi citit; şi când termină sora ei o sărută şi-i spuse „A fost un vis ciudat, fără-ndoială dar acum fugi înăuntru şi bea-ţi ceaiul; se face târziu”. Aşa că Alice se ridică şi fugi gândindu-se ce vis minunat avusese.

Dar sora ei rămase exact aşa cum o lăsase Alice: cu capul sprijinit pe mână, privind apusul de soare şi gândindu-se la micuţa Alice şi la minunatele ei aventuri până când începu şi ea să viseze.

Întâi o visă chiar pe Alice: simţi mânuţele ei mici strânse pe genunchiul ei şi văzu ochii ei strălucitori şi vioi uitându-se într-ai săi…auzi vocea ei şi văzu acea clătinare din cap pe care Alice o făcea ca să-şi ţină la spate părul hoinar care-i intra mereu în ochi…şi când asculta sau părea că ascultă, toată curtea se însufleţi de ciudatele creaturi din visul surorii ei.

Iarba îi foşni la picioare când Iepurele Alb trecu în grabă…Şoarecele înspăimântat împroşcă în lacul de alături…auzi clinchetul ceştilor de ceai când Iepurele de Martie şi prietenii lui îşi beau ceaiul fără de sfârşit şi vocea ascuţită a Reginei ordonând executarea nefericiţilor ei invitaţi…încă o dată, porcul – copil strănută pe genunchii Ducesei în timp ce farfuriile şi vasele se spărgeau peste tot în jurul ei…încă o dată ţipătul Grifonului, scârţâitul beţişorului Şopârlei şi tusea hamsterului înăbuşit umplură aerul amestecate cu suspinele nefericitului Fals Ţestos.

Aşa că rămase pe loc, cu ochii închişi şi mai-mai că se crezu şi ea în Ţara Minunilor deşi ştia că nu avea decât să deschidă ochii ca totul să redevină monotona realitate…iarba ar fi foşnit numai din cauza vântului, lacul ar fi clipocit cu mişcarea trestiilor…clinchetul ceştilor      de    ceai   ar fi  devenit sunetul tălăngilor oilor iar strigătele ascuţite ale Reginei – vocea băiatului ciobanului…şi strănutul copilului, ţipătul Grifonului şi toate celelalte zgomote ciudate s-ar fi schimbat (ştia) în larma învălmăşită a ogrăzii forfotitoare…iar mugetul depărtat al vacilor ar fi luat locul suspinelor adânci ale Falsului Ţestos.

În sfârşit îşi imagină cum, aceeaşi surioară a ei, peste timp, va fi ea însăşi o femeie matură; şi cum îşi va păstra, prin ani, inima pură şi iubitoare din copilărie; şi cum îşi va aduna copilaşii ei şi le va face ochii să strălucească vioi spunându-le o mulţime de poveşti foarte ciudate, poate chiar visul ei de demult despre Ţara Minunilor; şi cum se va întrista de toate supărările lor simple şi cum se va bucura de toate bucuriile lor simple, aducându-şi aminte de propria-i copilărie şi de minunatele zile de vară.

Anexă

I

Împotriva prostiei şi răutăţii{1}

de Isaac Watts

(Capitolul 2 – „How doth the little buissy bee”)

Ce face albinuţa harnică?

Foloseşte fiecare oră cu lumină

Şi-adună miere toată ziua

Din fiecare floare deschisă!

Cu ce îndemânare îşi construieşte fagurele!

Ce frumos întinde ceara!

Şi munceşte din greu să pună bine

Dulcea mâncare pe care-o face.

În opere de muncă sau de-ndemânare

Ar trebui să fiu harnic şi eu

Fiindcă Satan găseşte o răutate

Şi pentru mâinile proaste.

Cu cărţi sau muncă sau joc sănătos

Să-mi petrec primii ani

Aşa voi putea să dau în fiecare zi

Un răspuns bun.

II

Liniştea bătrânului şi cum a câştigat-o

de Robert Southey

(Capitolul 5 – „Eşti bătrân, tată William”)

„Eşti bătrân, părinte William” spuse tânărul

„Puţinul păr ce ţi-a rămas e argintiu

Eşti sănătos, părinte William, un bătrân inimos

Acum spune-mi motivul, te rog”

„În tinereţea mea” părintele William răspunse

„Mi-am amintit că tinereţea zboară repede

Şi n-am abuzat de sănătatea şi vigoarea mea la început

Fiindcă s-ar putea să am nevoie de ele la sfârşit”.

„Eşti bătrân, părinte William” spuse tânărul

„Şi plăcerile trec o dată cu tinereţea

Totuşi tu nu plângi zilele ce-au trecut

Acum spune-mi motivul, te rog”

„În tinereţea mea” părintele William răspunse

„Mi-am amintit că tinereţea nu e veşnică;

M-am gândit la viitor orice-am făcut

Şi niciodată nu m-am supărat pentru trecut

„Eşti bătrân, părinte William” spuse tânărul

„Şi zilele-ţi sunt numărate;

Eşti vesel şi-ţi place să vorbeşti despre moarte

Acum spune-mi motivul, te rog”

„Sunt vesel, tinere” părintele William răspunse

„Fie ca motivul să-ţi atragă atenţia;

În tinereţea mea mi-am adus aminte de Dumnezeu

Şi El nu mi-a uitat vârsta.

III

Vorbeşte frumos

Atribuit de unii lui G. W. Longford

iar de alţii lui David Bates

(Capitolul 6 – „cântecul de leagăn”)

Vorbeşte frumos! E mult mai bine

Să conduci prin iubire decât prin frică

Vorbeşte frumos; nu strica cuvintele prin asprime

Când poţi să faci un bine aici!

Vorbeşte frumos! Iubirea abia şopteşte

Legământul ce uneşte cu-adevărat inimile

Şi frumoasele inflexiuni ale Prieteniei curg

Glasul afecţiunii e cald

Vorbeşte frumos copilaşului!

Caută să-i câştigi iubirea;

Învaţă-l cu voce caldă şi blândă

Poate n-o să-l ai prea mult

Vorbeşte frumos tânărului pentru că el

Are destule de suportat

Ca să treacă prin viaţa asta cum va putea mai bine

Această sarcină de îngrijorare!

Vorbeşte frumos cu bătrânul

Nu necăji inima roasă de griji

Pentru care nisipul vieţii aproape s-a scurs

Lasă-l să plece în pace!

Vorbeşte cald săracului;

Nu face vocea ta să fie auzită;

Are destule de-ndurat

Fără un cuvânt rău!

Vorbeşte frumos rătăcitului, ştiind

Că s-ar putea să fi trudit în van

Poate asprimea l-a făcut aşa;

Adu-l pe drumul cel bun!

Vorbeşte frumos! Celui ce şi-a dat viaţa

Să supună încăpăţânata voinţă a omului

Când elementele erau în conflict sălbatic

Spune tu „Pace, rămâi”

Vorbeşte frumos! E o picătură

Aruncată-n adâncul ocean al inimii

Binele, bucuria ce o aduce

Eternitatea ţi le va arăta.

IV

Steaua

De Jane Taylor

(Capitolul 7 – „cântecul” Pălărierului)

Luceşte, luceşte, steluţă,

Mă întreb ce eşti!

Sus, deasupra lumii, atât de sus

Ca un diamant pe cer

Când strălucitorul soare dispare,

Când el nu mai luminează nimic

Atunci tu-ţi arăţi luminiţa

Luceşte, luceşte, toată noaptea

Atunci călătorul în întuneric

Îţi mulţumeşte pentru mica ta sclipire

El n-ar putea să vadă pe unde s-o ia

Dacă tu n-ai sclipi aşa

În cerul albastru-ntunecat tu străluceşti

Şi adesea prin perdea mă priveşti

Fiindcă tu niciodată ochii-ţi nu închizi

Până n-apare soarele pe cer

Fiindcă strălucitoarea ta sclipire

Luminează călătorul în întuneric

Deşi nu ştiu ce eşti

Luceşte, luceşte, steluţă.

V

Păianjenul şi musca

De Mary Howitt

1799-1888

(Capitolul 10 – cadrilul homarului)

„Intră în salonul meu!”

spuse păianjenul unei muşte

„Ăsta-i cel mai drăguţ salonaş pe care

l-ai cercetat vreodată

Drumul spre salonul meu este scara spiralată

Şi am să-ţi arăt multe lucruri curioase

când ajungi”

„A, nu, nu, nu” spuse musculiţa „să

mă rogi e în zadar

Fiindcă cine urcă pe scara-ţi spiralată

nu mai coboară niciodată.”{1}

VI

Leneşul

De Isaac Watts

(Capitolul 10 – „Aceasta-i vocea leneşului”)

Acesta-i glasul leneşului; l-am auzit plângându-se

„M-aţi sculat prea devreme, trebuie să mă culc la loc”

Ca uşa-n balamale, aşa şi el în pat

Se-ntoarce pe partea cealaltă cu capul greu

Mai dorm un pic, mai lenevesc un pic:

Aşa şi petrece jumătate din zi şi din orele-i fără număr

Şi când se scoală stă cu mâinile încrucişate

Sau se plimbă agale sau stă degeaba.

Am trecut pe lângă grădina lui şi-am văzut măceşul sălbatic

Mărăcinii şi scaieţii cresc din ce în ce mai mari

Hainele ce-târnă pe el se transformă-n zdrenţe

Şi bani-i se risipesc până ajunge să-nfometeze sau să cerşească

I-am făcut o vizită sperând să aflu

Că se preocupă totuşi să-şi cultive mintea

Mi-a povestit visurile sale, a vorbit despre mâncare şi băutură

Dar de-abia citeşte-n Biblia lui şi nu-i place niciodată să gândească.

Mi-am spus atunci „Asta să fie o lecţie pentru mine”

Acest om nu e decât o imagine a ceea ce-aş putea ajunge

Dar mulţumesc prietenilor mei pentru grija lor pentru educaţia mea

Prieteni care m-au învăţat la timp să-mi placă să muncesc şi să gândesc.

VII

Steaua serii

De James M. Sayles

(Capitolul 10 – „cântecul” Falsului Ţestos)

Minunată stea în cer eşti atât de strălucitoare…

Încet păleşte argintia-ţi lumină

Când te-ndepărtezi de pământ

REFREN

Minunată stea

Minunată stea

Stea a serii, minunată stea

În ochiul închipuirii tu pari a spune

Urmează-mă, haide departe de pământ

În sus aripile spiritului tău încearcă

S-ajungă tărâmurile iubirii dincolo de cer

Luceşte, o, stea a iubirii divine

Şi fie ca iubirea din sufletul nostru să te-nconjoare

Pe când tu te-ndepărtezi

Stea a amurgului, minunată stea.

VIII

Cântecel pentru copii

(Capitolul 11 – „Rechizitoriul” citit de Iepurele Alb reprezintă primele versuri ale unui cântecel pentru copii; iată-l)

Regina de Cupă a făcut nişte tarte

Toate într-o zi de vară;

Valetul de Cupă a furat tartele

Şi le-a dus departe!

Cameristele-atunci şi servitorii

S-au holbat la Regele de Cupă

„Înţeleg” a spus el solemn

„Cel care-a furat tartele cu prune

Pe buze trebuie să aibă o pată vineţie încă

De sucul din ele.

Să-şi ascundă păcatul, gura şi barba

Să şi le şteargă a uitat!”

Toţi se uitară să vadă cine-ar putea fi

Dar Valetul, din câte ştiu,

Începu să-şi şteargă gura şi barba

Deşi nici o pată nu avea.

Postfaţa traducătorului

Dacă mi s-ar cere să definesc Ţara Minunilor în care micuţa Alice îşi trăieşte un vis de vară, aş spune că acest tărâm, ciudat şi minunat în acelaşi timp, este chiar lumea reală. Lumea reală văzută cu ochi de copil. Asta pentru că toate personajele sunt portrete ale unor persoane care ar putea exista în realitate; astfel putem regăsi Regina de Cupă în viaţa de toate zilele ca fiind o femeie stăpână pe o anumită avere pe care nu doreşte s-o împartă cu nimeni: toţi cei care intră pe „ternul ei de criket” sunt condamnaţi la moarte. Regele de Cupă este un fel de victimă a personalităţii foarte puternice a Reginei: o consultă cu teamă înainte de a lua orice hotărâre deşi el e „Regele”. Ducesa – o femeie ignorantă, inferioară până şi nebunei de bucătărese care aruncă cu tot ce nimereşte după stăpâna ei. Copilul Ducesei nu poate ajunge decât un porc, ceea ce şi devine în timp ce Alice îl ţine în braţe. Soldaţii din pachetul de cărţi de joc sunt portretizări ale unor oameni care, supuşi tiraniei Reginei de Cupă, nu mai au cum să-ţi arate adevăratul caracter; de frica decapitării ajung până la a vopsi în roşu o tufă de trandafiri albi ceea ce semnifică fuga de răspundere în faţa ameninţării cu moartea.

Animalele sunt personificate unele de imaginaţia copilului (Grifonul sau Falsul Ţestos, de exemplu) iar altele de denumirea lor care se dă şi unor oameni cu anumite caracteristici (Dodo – un om încet, prost şi căruia nu-i place societatea; porcul – omul ignorant care strică orice prietenie prin comportarea sa grosolană; Motanul de Cheshire – omul care râde de toată lumea, cu sau fără motiv, şi care, atunci când e tras la răspundere, dispare etc.).

Alte animale sunt personificate datorită unor expresii cum ar fi: „Nebun ca un iepure de martie” (în închipuirea lui Alice acest om nebun ia forma unui iepure care nu apare tocmai normal).

Iepurele Alb are un loc special în acest univers al metaforelor realizate inconştient de Alice: el este acela care o introduce în această ţară; este poate singurul personaj care poate fi asemuit cu un om normal, echilibrat; este legătura cu lumea reală: când îl vede, în holul cu uşiţe, Alice aleargă la el să-i ceară ajutor pentru a ieşi de acolo; în timpul procesului Valetului de Cupă el este acela care, după citirea rechizitoriului, aduce martori spre a dovedi vina acestuia.

„Armata” Reginei de Cupă este asemuită cu un pachet de cărţi de joc în care, ca şi într-o armată reală, se găsesc cărţile inferioare (Doi, Trei, Cinci) – soldaţii -, cărţile medii (Zece, Valetul de Cupă) – gradele inferioare – şi cărţile superioare (Regine şi Regele de Cupă) – gradele superioare - .

Îngheţarea fiecărei scene după ce Alice părăseşte locul desfăşurării ei, îngheţarea timpului din „Ceaiul nebunilor” şi finalul cărţii, în care sora ei mai mare şi-o imaginează pe Alice povestind copiilor ei visul de odinioară pe care aceştia l-ar fi trăit cu aceeaşi intensitate, reprezintă faptul că această lume este veşnică; ea va dura atât timp cât pe lume vor fi copii; în această lume se poate intra o singură dată în viaţă indiferent dacă copilul care intră are  cinci sau cinci zeci şi cinci de ani.

Sunt sigur că fiecare din noi am intrat odată, cu mai mult sau mai puţin timp în urmă, în gaura Iepurelui Alb; dacă am fost perseverenţi, ca micuţa Alice, am reuşit să ajungem şi în grădina cu flori frumoase şi vesele cu toate că uşiţa care ducea acolo era foarte mică şi nici măcar capul nu ne încăpea prin ea şi cu toate că piciorul mesei de sticlă era alunecos, prea alunecos ca să ne căţărăm pe el şi să luăm cheiţa uitată acolo.

Mărturisesc că, atunci când am terminat de citit această carte, am avut senzaţia că m-am trezit dintr-un vis frumos, întocmai ca Alice.

Traducătorul

1 Autorul se referă la cele trei surori Liddell (n.r.).

{1} O milă- aproximativ 1609m (n.t.)

1 Alice confundă „Antipatiile” cu „Antipozii” (Australia) (n,t,)

2 Un ţol are aproximativ 2,5cm (15 ţoli = 38,1cm) (n.t.)

1 Alice spune „curiouser and curiouser” în loc de „more and more curious (din ce în ce mai curios); prima             expresie este greşită gramatical. (n.t.)

{2} 9picioare fac aproximativ 2,70m (n.t.)

{3} Un gallon=4,343 l (n.t.)

1 Alice vrea să-şi amintească poezia „How doth the little buisy bee” („Ce face albinuţa harnică”) de I. Watts (în anexă) (n.t.)

2 2picioare – aproximativ 61cm (n.t.)

1 William Cuceritorul (1027 – 1087), Duce de Normandia,  a cucerit Anglia în 1066 în urma bătăliei de la Hastings (n.t.)

2 Unde mi-e pisica? (fr.) (n.t.)

1 Dodo este o pasăre, dispărută astăzi, care mai trăia încă în secolul al XVII-lea în Madagascar. Era greoaie şi avea mărimea unui curcan. În vorbirea familiară înseamnă o persoană greoaie, stângace. Expresia „Dead like a dodo” înseamnă mort sau dispărut (ca un dodo) (n.t.)

2 Lory este o specie de papagal australian care se hrăneşte cu nectar şi zeamă de fructe (n.t.)

1 Şoarecele foloseşte cuvântul „uscat” cu sens figurat, adică arid sau, referitor la o expresie, care nu spune nimic (n.t.)

1 Cuvintele însemnate „*” formează un joc de cuvinte (în limba engleză), „poveste” fiind traducerea lui „tale” iar „coadă” – a lui „tail”, cuvinte care au pronunţia identică. Alice înţelege „coadă” în loc de poveste. (n.t.)

1 Alt joc de cuvinte; „nu” este traducerea lui „not” iar „nod” – a lui „knot” cuvinte care au pronunţii identice. (n.t.)

1 Aşa cum nevăstuicile sunt nevăstuici – absolut sigur (n.t.)

1 Bill vrea să spună: „…şi m-am dus în sus…” dar greşeşte acordul verbului („…up I goes…” în loc de „…up I go…”) (n.t.)

{4} Vezi anexa (n.t.)

{5} Aluzie la poemul pedagogic „The old man’s comforts and how he gained them” (vezi anexa) (n.t.)

1 „Motan de Cheshire” se spune despre cineva care râde într-una, chiar fără vreun motiv aparent (n.t.)

2 Cuvintele marcate „*” reprezintă traducerea din engleză a cuvântului „axes” care înseamnă şi „axe” dar şi „topoare” (n.t.)

1 Variantă a cântecului de leagăn din anexă (n.t.)

2 Un yard are 91 cm (n.t.)

1 În sec. al XIX se foloseau curent expresiile: „Mad like a hatter” (Nebun ca un pălărier) şi „Mad like a March hare” (Nebun ca un iepure de martie) ambele având sensul de „Nebun de legat”, „Nebun de-a binelea” (n.t.)

1 În limba engleză cuvântul „porc” (pig) nu diferă decât printr-o singură literă de cuvântul „smochină” (fig) iar Motanul nu înţelesese bine ce-i spusese Alice (n.t.)

2 Un picior are aproximativ 30 cm (n.t.)

1 Variantă a poeziei „Steaua” de Jane Taylor (vezi anexa) (n.t.)

1 „O pisică poate să se uite la un rege” (A cat may look at a king) este un proverb englezesc cu înţelesul că există lucruri pe care inferiorii le pot face în prezenţa superiorilor. (n.t.).

1 Aluzie la un proverb englezesc: „Ai grijă de bănuţi căci galbenii îşi vor purta singuri de grijă” (Take care of pence and the pounds will take care of themselves) „Morala” Ducesei are înţelesul „Ai grijă de lucrurile mari şi amănuntele vor veni de la sine”, adică exact opusul înţelesului proverbului la care se face aluzie (n.t.)

1 Ducesa şi Alice fac un joc de cuvinte cu diferitele înţelesuri al cuvântului englezesc „mine” (al meu; pentru mine sau mină; carieră). Alice îl spune cu înţelesul de „mină; carieră” iar Ducesa, în morală, cu înţelesul de „al meu; pentru mine”. (n.t.)

2 O frază din care nici Ducesa, nici Alice nu înţeleg nimic pentru că este o înşiruire de cuvinte fără nici un înţeles. (n.t.)

3 Aşa-zisa supă de broască ţestoasă era preparată din ţeasta unui viţel, ţeastă ce se numea „falsă ţestoasă” (mock turtle) (n.t.).

1 Grifonul este un animal mitologic, jumătate vultur, jumătate leu (n.t.).

2 Grifonul vrea să spună „Nu execută pe nimeni niciodată” dar, se pare, se încurcă în cuvinte (n.t.).

3 Grifonul iar se încurcă în cuvinte; a vrut să spună: „Această domnişoară aici de faţă (…) vrea să-ţi ştie povestea”. (n.t.).

1 În engleză cuvintele „ţestos” (tortoise) şi „ne învăţa” (taught us) sunt asemănătoare ca pronunţie iar Falsul Ţestos le confundă; nu şi Alice (n.t.).

2 Alice se referă la o şcoală fără internat, la care elevii vin în fiecare zi ca şi Falsul Ţestos la şcoala din mare (n.t.).

3 Cuvintele însemnate cu „3” au în engleză pronunţii foarte asemănătoare cu următoarele cuvinte: „citire”, „scriere”, „adunare”, „scădere”, „înmulţire”, şi respectiv „împărţire”; în plus, cuvântul „urâţificare” nu există nici în română nici în engleză, el fiind inventat de Falsul Ţestos prin analogie cu „înfrumuseţare”, cuvânt format în engleză astfel: „beauty” (frumuseţe) – „beautify” (a înfrumuseţa) – „beautification” (înfrumuseţare); la „urâţificare” s-a ajuns la cuvântul „uglification”, cuvânt inexistent. (n.t.).

1 Falsul Ţestos spune „mystery” în loc de „history” (istorie). (n.t.).

2 Falsul Ţestos spune „seaografy” în loc de „geografy” (geografie). (n.t.).

3 Cuvintele „trăgăneală” (drawling) şi „desen” (drawing) pot fi uşor confundate în engleză dacă nu se ţine seama de context. (n.t.).

4 Cuvintele „întinsul” (stretching) şi „schiţarea” (sketching) pot fi uşor confundate în engleză dacă nu se ţine seama de context. (n.t.).

5 Cuvintele „leşinul convulsiv” (fainting in coils) şi „pictura în ulei” (painting in oils) pot fi uşor confundate în engleză dacă nu se ţine seama de context. (n.t.).

6 „Râsul şi suferinţa” (laughing and grief) seamănă ca pronunţie cu „latina şi greaca” (Latin and Greek); altă confuzie a Falsului Ţestos şi a Grifonului. (n.t.).

1 O variantă a cântecului din anexă (n.t.).

1 Alice a vrut să spună „cină” dar s-a oprit la „cin…” iar Falsul Ţestos a crezut că e vorba de o localitate numită Cin

2 În engleză „albiţă” se spune „whiting” iar „cremă neagră de ghete” se spune „blacking”. Cum „white” înseamnă „alb” iar „black” înseamnă „negru”, prin analogie cu formarea cuvântului „blacking” s-a format şi „whiting” care mai înseamnă şi „albiţă”. (n.t.).

3 Cuvintele marcate cu  „3” , în engleză sunt asemănătoare (porpoise – delfin  şi purpose – scop) iar pronunţia este identică. (n.t.).

1 Parodie după o poezie moralizatoare din secolul XIX (vezi anexa) (n.t.).

1 Ultimele cuvinte trebuiau să fie „(…) a mânca pe Cucuvea” dar Falsul Ţestos întrerupe. (n.t.).

1 „Rechizitoriul” reprezintă primele versuri dintr-un cântecel pentru copii. Continuarea se găseşte în anexă. (n.t.).

1 Pălărierul vrea să spună „Nu pot să cobor mai jos” dar, de emoţie, încurcă cuvintele. (n.t.).

1 O milă are aproximativ 1,5 Km (n.t.).

1 Din volumul „Cântece divine traduse într-un limbaj simplu pentru uzul copiilor” 1715 (n.r.).

1 S-a reprodus numai prima strofă a poeziei. (n.r.).