/ Language: Bulgaria / Genre:prose_classic,

Дивата Газела

Джордж Байрон


Джордж Байрон

Дивата газела

Все по юдейските бърда
        подскача тя сама,
пои я с изборна вода
        свещената земя.
Сияе неопитомен
възторг, в очите и стаен!

Какви красиви дъщери
        Юдея народи!
С походка лека ги дари,
        с очи като звезди.
Но няма, няма ги сега.
И кедрите шумят с тъга.

Щастлива си ти, палмо, днес
        виж жребия немил
на пръснатия и злочест
        народ на Израил:
от родната земя нали
не ще се корен отдели!

А ние в чуждите земи
        ще бродим, без да спрем,
далеч от бащин гроб сами
        най-сетне да умрем.
И храмът ни е поруган,
и тронът наш е подигран!

1814

Информация за текста

© Любен Любенов, превод от английски

© Георги Ленков, превод от английски

George Byron

1814

Сканиране: NomaD, 2008

Разпознаване и редакция: sir_Ivanhoe, 2008

Публикация

Джордж Гордън Байрон

Слънце на безсънните

Стихотворения

Английска. Първо и второ издание

Литературна група — ХЛ. 04/9536675331/5559-11-88

Предговор: Александър Шурбанов

Подбор: Любен Любенов

Превод: Григор Ленков, Любен Любенов, Цветан Стоянов, Александър Шурбанов, Евгения Панчева, Николай Бояджиев

Бележките са от: Юлия Стефанова

Рецензент: Александър Шурбанов

Съставител: Любен Любенов

Редактор: доц. Юлия Стефанова

Редактор на издателството: Владимир Левчев

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Николай Пекарев

Технически редактор: Ставри Захариев

Коректор: Евгения Джамбазова

Дадена за набор октомври 1988 г. Подписана за печат януари 1989 г. Излязла от печат март 1989 г.

Формат 70/90/32. Печатни коли 11. Издателски коли 6.42. УИК 6.97. Цена 1,28 лв.

Печат: „Георги Димитров“, София

Издателство „Народна култура“, София, 1988

Ч 820–1

THE WORKS OF LORD BYRON

Publisher by A. and W. Galignany Paris, 1822

THE POETICAL WORKS OF LORD BYRON

Lock & Co. Limited London, Melbourn and Toronto

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/6663]

Последна редакция: 2008-04-24 10:00:00