/ / Language: Bulgaria / Genre:prose_classic,

Как Искам Пак Да Съм Дете…

Джордж Байрон


Джордж Байрон

Как искам пак да съм дете…

Как искам пак да съм дете,
        да скитам в наште пещери,
да плувам в синьото море,
        да бродя в здрачните гори!
Не съм саксонец горделив,
        на свобода съм се родил,
сред планините съм щастлив,
        прибоят морски ми е мил.

Вземи ми титлите, съдба,
        и нивите, орани с плуг —
презирам робските чада
        ведно с угодниците тук!
Върни любимия ми бряг —
        прибой на яростни вълни.
Там искам да се скитам пак,
        тъй както в детските ми дни.

Все още млад, разбирам аз,
        че тоя свят не е за мен.
Защо последният ни час
        е с мрачни сенки обграден?
Сънувах сънища добри,
        с блажени образи богат:
о, истино! — защо разкри
        с лъчи омразни тоя свят?

Обичах — но останах сам;
        дружах — но без другар съм днес.
Сърцето ми тупти едвам,
        обезверен съм и злочест.
Макар че с вино някой път
        лекувам болката в гръдта —
за кратко радва се духът,
        сърцето гасне в самота.

О, тези да търпиш злочест,
        с които злато, сан и власт
случайно те събират днес,
        да пиеш в празничния час!
Душите верни ми върни
        и чувствата от младостта;
и от сганта ме изтръгни,
        че тя убива радостта.

И ти, обичана жена,
        която всичко си за мен,
усмивката ти избледня
        и моят дух е вледенен.
Спокойно ще се разделя
        с разкоша тъжен, с пошлостта,
и тъй ще се задоволя
        със тишина и доброта.

Аз мразя тоя хорски шум;
        шума — не хората — презрях.
Жадува бездни моят ум —
        ще му подхожда мрака в тях.
О, ако бях с крила роден,
        то към гнездото си тогаз —
към Небесата — устремен,
        се бих успокоил и аз!1

1806

Информация за текста

© Любен Любенов, превод от английски

© Георги Ленков, превод от английски

George Byron

1806

Сканиране: NomaD, 2008

Разпознаване и редакция: sir_Ivanhoe, 2008

Публикация

Джордж Гордън Байрон

Слънце на безсънните

Стихотворения

Английска. Първо и второ издание

Литературна група — ХЛ. 04/9536675331/5559-11-88

Предговор: Александър Шурбанов

Подбор: Любен Любенов

Превод: Григор Ленков, Любен Любенов, Цветан Стоянов, Александър Шурбанов, Евгения Панчева, Николай Бояджиев

Бележките са от: Юлия Стефанова

Рецензент: Александър Шурбанов

Съставител: Любен Любенов

Редактор: доц. Юлия Стефанова

Редактор на издателството: Владимир Левчев

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Николай Пекарев

Технически редактор: Ставри Захариев

Коректор: Евгения Джамбазова

Дадена за набор октомври 1988 г. Подписана за печат януари 1989 г. Излязла от печат март 1989 г.

Формат 70/90/32. Печатни коли 11. Издателски коли 6.42. УИК 6.97. Цена 1,28 лв.

Печат: „Георги Димитров“, София

Издателство „Народна култура“, София, 1988

Ч 820–1

THE WORKS OF LORD BYRON

Publisher by A. and W. Galignany Paris, 1822

THE POETICAL WORKS OF LORD BYRON

Lock & Co. Limited London, Melbourn and Toronto

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/6646]

Последна редакция: 2008-04-24 10:00:00