/ / Language: Bulgaria / Genre:prose_classic,

Когато Планинец Млад Скитах На Воля…

Джордж Байрон


Джордж Байрон

Когато, планинец млад, скитах на воля…

Когато, планинец млад, скитах на воля
по снежния Морден1, над тъмната степ,
и гледах как пада потокът надолу,
как гони мъгли ураганът свиреп,
без знания хитри, без сложно изкуство
и груб като мойта скалиста страна,
във себе си пазех единствено чувство —
към теб, моя Мери, към тебе една.

Любов то не беше, защото тогава
не знаех дори тая дума любов,
но същият образ сега оживява
от дните предишни, там, в края суров,
все същият образ, запазен във мене,
щастлив бях сред цяла земя-планина
и моите мисли летяха, блажени —
за теб, моя Мери, за тебе една.

Пред утрото ставах, по пътища скрити
поемах със своето куче-водач,
бучеше Дий, аз й посрещах вълните
и песен шотландска дочувах до здрач.
А вечер в леглото, със папрат застлано,
лежах и сънувах те, цял в топлина,
и думи-молитви изричах отрано —
за теб, моя Мери, за тебе една.

Уви, изоставих аз своя край беден
и няма ги вече онез младини,
и вехна сега, от рода си последен,
и спомням си само предишните дни.
Да, слава получих, но тя е горчива,
душата ми хлад и умора позна
и плача по старата болка щастлива —
за теб, моя Мери, за тебе една.

И видя ли пак връх, забит във небето,
аз виждам ония скали над Колблин,
и видя ли поглед да сгрява сърцето,
аз виждам пак погледа нежен и син,
и зърна ли светла коса да се лее,
вълниста, развята без ред настрана,
за твоите къдри златисти копнея —
за теб, моя Мери, за тебе една.

А може би време ще дойде отново
да скитам и гледам върха заснежен,
все тъй извисен неизменно, сурово,
но Мери, но Мери не ще е до мен!
Тогава прости, свят на моята младост,
ти, Дий, устремила вълна след вълна —
че нямам ни дом аз, ни истинска радост
без теб, моя Мери, без тебе една!

1807

Информация за текста

© Цветан Стоянов, превод от английски

George Byron

1807

Сканиране: NomaD, 2008

Разпознаване и редакция: sir_Ivanhoe, 2008

Публикация

Джордж Гордън Байрон

Слънце на безсънните

Стихотворения

Английска. Първо и второ издание

Литературна група — ХЛ. 04/9536675331/5559-11-88

Предговор: Александър Шурбанов

Подбор: Любен Любенов

Превод: Григор Ленков, Любен Любенов, Цветан Стоянов, Александър Шурбанов, Евгения Панчева, Николай Бояджиев

Бележките са от: Юлия Стефанова

Рецензент: Александър Шурбанов

Съставител: Любен Любенов

Редактор: доц. Юлия Стефанова

Редактор на издателството: Владимир Левчев

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Николай Пекарев

Технически редактор: Ставри Захариев

Коректор: Евгения Джамбазова

Дадена за набор октомври 1988 г. Подписана за печат януари 1989 г. Излязла от печат март 1989 г.

Формат 70/90/32. Печатни коли 11. Издателски коли 6.42. УИК 6.97. Цена 1,28 лв.

Печат: „Георги Димитров“, София

Издателство „Народна култура“, София, 1988

Ч 820–1

THE WORKS OF LORD BYRON

Publisher by A. and W. Galignany Paris, 1822

THE POETICAL WORKS OF LORD BYRON

Lock & Co. Limited London, Melbourn and Toronto

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/6648]

Последна редакция: 2008-04-24 10:00:00