/ / Language: Bulgaria / Genre:prose_classic,

Край Реките На Вавилон

Джордж Байрон


Джордж Байрон

Край реките на Вавилон1

Ний ридаехме там, край водите
вавилонски, ний спомняхме с плач
как вилнееше в дни страховити
над земята ни родна палач.
Тя загуби си в скръб дъщерите,
за да гаснат от сутрин до здрач.

Долу, волна, течеше реката,
ний поглеждахме тъжно брега.
Те поискаха песен позната,
но не щяхме да пеем сега.
Да изсъхне ръката, която
нашта арфа допре пред врага!

Нека тя поне бъде свободна,
нека вече не вижда я друг!
Щом отнета е славата родна.
Знак последен да бъде тя тук.
И сред нашата мъка безплодна
да не цапаме нейния звук.

1813

Информация за текста

© Цветан Стоянов, превод от английски

George Byron

1813

Сканиране: NomaD, 2008

Разпознаване и редакция: sir_Ivanhoe, 2008

Публикация

Джордж Гордън Байрон

Слънце на безсънните

Стихотворения

Английска. Първо и второ издание

Литературна група — ХЛ. 04/9536675331/5559-11-88

Предговор: Александър Шурбанов

Подбор: Любен Любенов

Превод: Григор Ленков, Любен Любенов, Цветан Стоянов, Александър Шурбанов, Евгения Панчева, Николай Бояджиев

Бележките са от: Юлия Стефанова

Рецензент: Александър Шурбанов

Съставител: Любен Любенов

Редактор: доц. Юлия Стефанова

Редактор на издателството: Владимир Левчев

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Николай Пекарев

Технически редактор: Ставри Захариев

Коректор: Евгения Джамбазова

Дадена за набор октомври 1988 г. Подписана за печат януари 1989 г. Излязла от печат март 1989 г.

Формат 70/90/32. Печатни коли 11. Издателски коли 6.42. УИК 6.97. Цена 1,28 лв.

Печат: „Георги Димитров“, София

Издателство „Народна култура“, София, 1988

Ч 820–1

THE WORKS OF LORD BYRON

Publisher by A. and W. Galignany Paris, 1822

THE POETICAL WORKS OF LORD BYRON

Lock & Co. Limited London, Melbourn and Toronto

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/6680]

Последна редакция: 2008-04-24 10:00:00