/ / Language: Bulgaria / Genre:prose_classic,

На Прощаване С Нюстедското Абатство

Джордж Байрон


Джордж Байрон

На прощаване с Нюстедското абатство1

О, Нюстед, ветрове в твоите бойници свирят;
        дом на моите деди, вече лъхаш на смърт;
твоите рози сред парка пустеещ умират,
        на бодили и бурени правейки път.

От бароните, бодили своите васали
        през Европа на поход в юдейската степ,
само гербът и щитът, при буря звъняли,
        са последните тъжни реликви във теб.

Няма пак да разпалва в гърдите ми пламък
        Робърт с арфата, както в далечните дни;
Джон от Хористан спи в Аскалонския замък2,
        на арфиста ръцете смъртта вледени.

Пол и Хюбърт лежат в долината на Креси3:
        теза краля и Англия паднаха там.
Мои славни деди! Всеки славен и днес е,
        помним вашата гибел и подвиг голям.

А при Марстън със Руперт4 четирмата братя
        осветиха с кръвта си пролята пръстта —
на английския крал защитиха правата,
        предпочели, от вярност към него, смъртта.

Сбогом, сенки на храбрите! С вас се сбогува,
        тоя замък напускайки, вашият внук.
Тоя спомен сърцето му пак ще вълнува,
смелост той ще му вдъхва в чужбина и тук.

Ако взора му тъжен сълза замъглява,
        не от страх е смутен във прощалния час.
И потеглил далеч с дух, жадуващ за слава,
        няма никъде той да забрави за вас.

Той за вашата доблест и чест е достоен
        и заклева се горд, че ще помни за тях.
И живял като бас, станал истински воин,
        той праха си ще смеси със вашия прах.

1803

Информация за текста

© Любен Любенов, превод от английски

George Byron

1803

Сканиране: NomaD, 2008

Разпознаване и редакция: sir_Ivanhoe, 2008

Публикация

Джордж Гордън Байрон

Слънце на безсънните

Стихотворения

Английска. Първо и второ издание

Литературна група — ХЛ. 04/9536675331/5559-11-88

Предговор: Александър Шурбанов

Подбор: Любен Любенов

Превод: Григор Ленков, Любен Любенов, Цветан Стоянов, Александър Шурбанов, Евгения Панчева, Николай Бояджиев

Бележките са от: Юлия Стефанова

Рецензент: Александър Шурбанов

Съставител: Любен Любенов

Редактор: доц. Юлия Стефанова

Редактор на издателството: Владимир Левчев

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Николай Пекарев

Технически редактор: Ставри Захариев

Коректор: Евгения Джамбазова

Дадена за набор октомври 1988 г. Подписана за печат януари 1989 г. Излязла от печат март 1989 г.

Формат 70/90/32. Печатни коли 11. Издателски коли 6.42. УИК 6.97. Цена 1,28 лв.

Печат: „Георги Димитров“, София

Издателство „Народна култура“, София, 1988

Ч 820–1

THE WORKS OF LORD BYRON

Publisher by A. and W. Galignany Paris, 1822

THE POETICAL WORKS OF LORD BYRON

Lock & Co. Limited London, Melbourn and Toronto

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/6644]

Последна редакция: 2008-04-24 10:00:00