/ / Language: Bulgaria / Genre:prose_classic,

На Романтиката

Джордж Байрон


Джордж Байрон

На романтиката

Ти, златен блян великодушен,
кралице на детинска радост,
повела в танца си въздушен
редици лъчезарна младост,
най-сетне чара твой забравям,
не бродя с тебе из мъглите
и твоите земи оставям
на Истината за земите.

И все пак трудно се напускат
мечтите на души невинни,
де призрачни лъчи се спускат
и всички нимфи са богини,
де ярките бои не стихват
между фантазии игриви
и щом жените се усмихват,
усмивките не са фалшиви.

Но мога ли все да лудея
по твойта облачна позлата,
да виждам в всяка дама фея,
Пилад1 — във всеки свой приятел?
Не, за жената вече зная,
че винаги в лъжа се врича
и че приятелят накрая —
пред мене — себе си обича.

Сега властта ти аз отритвам,
далеч оттеглям се, разкаян,
с измислени криле не литвам,
не слушам твоя глас омаен.
Глупак съм бил, за да се влюбвам
по поглед някакъв разискрен,
по стон един да се погубвам,
да се топя по плач неискрен.

Лъжлива вече ми се струваш,
презирам пъстрата ти врява,
де сред Изкуственост царуваш
и сред Чувствителност болнава,
де сълзи глупави изпръскват
нашарените ти олтари
и истинската скръб отблъскват
зарад измамите ти стари.

Ела сега във траур цяла,
с венци от бурен увенчана,
поток съчувствие изляла,
от хиляди въздишки пяна;
и хорът ти от горски деви
тук пажът мъртъв ще оплаква,
че пя той твоите напеви,
но повече не те очаква.

Вий, нимфи, винаги готови
да леете сълзи трагични,
пламтящи в приказни огньове,
трептящи в страсти фантастични,
ще жалите ли вий, кажете,
изменника, далеч отминал?
Поне със песен почетете
незрелия певец загинал!

Прощавайте, свещта догаря,
часът дойде, сърца честити!
Бездънна пропаст се разтваря
и в нея вие ще лежите!
Забрава чака там безбрежна,
с води катранени и пълни.
Вас с вашата кралица нежна,
уви, тя бързо ще погълне!

1806

Информация за текста

© Цветан Стоянов, превод от английски

George Byron

1806

Сканиране: NomaD, 2008

Разпознаване и редакция: sir_Ivanhoe, 2008

Публикация

Джордж Гордън Байрон

Слънце на безсънните

Стихотворения

Английска. Първо и второ издание

Литературна група — ХЛ. 04/9536675331/5559-11-88

Предговор: Александър Шурбанов

Подбор: Любен Любенов

Превод: Григор Ленков, Любен Любенов, Цветан Стоянов, Александър Шурбанов, Евгения Панчева, Николай Бояджиев

Бележките са от: Юлия Стефанова

Рецензент: Александър Шурбанов

Съставител: Любен Любенов

Редактор: доц. Юлия Стефанова

Редактор на издателството: Владимир Левчев

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Николай Пекарев

Технически редактор: Ставри Захариев

Коректор: Евгения Джамбазова

Дадена за набор октомври 1988 г. Подписана за печат януари 1989 г. Излязла от печат март 1989 г.

Формат 70/90/32. Печатни коли 11. Издателски коли 6.42. УИК 6.97. Цена 1,28 лв.

Печат: „Георги Димитров“, София

Издателство „Народна култура“, София, 1988

Ч 820–1

THE WORKS OF LORD BYRON

Publisher by A. and W. Galignany Paris, 1822

THE POETICAL WORKS OF LORD BYRON

Lock & Co. Limited London, Melbourn and Toronto

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/6647]

Последна редакция: 2008-04-24 10:00:00