Джордж Байрон

О, тази арфа на певеца-цар…

I

О, тази арфа на певеца-цар1,
почитан тук, възлюбен на Небето,
която увенча с божествен дар
самата Музика на битието!
Разкъсани са струните й — скръбно е сърцето.
Мъже стоманени размекна тя,
облече ги с достойнства вместо броня,
в уши шептя и над души трептя —
Запали в тях магията на тона.
Тъй лирата Давидова по мощ надмина трона.

II

Тя славата на Царя възвести,
на Бога пя тържествено осанна,
накара всеки дол да заехти
и всеки рид пред нея да се скланя.
Гласът й литна на възбог и вечно там остана.
Но в този свят, макар и вече глух,
Предаността и Любовта живеят
и те зоват копнеещия дух
към звуци, дето сякаш там се реят,
в такива сънища, които и сред бял ден греят.

1814

Информация за текста

© Александър Шурбанов, превод от английски

George Byron

Сканиране: NomaD, 2008

Разпознаване и редакция: sir_Ivanhoe, 2008

Публикация

Джордж Гордън Байрон

Слънце на безсънните

Стихотворения

Английска. Първо и второ издание

Литературна група — ХЛ. 04/9536675331/5559-11-88

Предговор: Александър Шурбанов

Подбор: Любен Любенов

Превод: Григор Ленков, Любен Любенов, Цветан Стоянов, Александър Шурбанов, Евгения Панчева, Николай Бояджиев

Бележките са от: Юлия Стефанова

Рецензент: Александър Шурбанов

Съставител: Любен Любенов

Редактор: доц. Юлия Стефанова

Редактор на издателството: Владимир Левчев

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Николай Пекарев

Технически редактор: Ставри Захариев

Коректор: Евгения Джамбазова

Дадена за набор октомври 1988 г. Подписана за печат януари 1989 г. Излязла от печат март 1989 г.

Формат 70/90/32. Печатни коли 11. Издателски коли 6.42. УИК 6.97. Цена 1,28 лв.

Печат: „Георги Димитров“, София

Издателство „Народна култура“, София, 1988

Ч 820–1

THE WORKS OF LORD BYRON

Publisher by A. and W. Galignany Paris, 1822

THE POETICAL WORKS OF LORD BYRON

Lock & Co. Limited London, Melbourn and Toronto

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/6661]

Последна редакция: 2008-04-24 10:00:00

1