Джордж Байрон

Песен на Саул пред последния му бой1

Главатари и бойни, ако в битката свята
мойто тяло пронижат мечът зъл и стрелата,
вий за царя си паднал нито миг не жалете,
а във войните гатски своя меч погребете.

А ти, който щита ми носиш редом със мене,
ако войнът Саулов за уплаха спомене,
във нозете си в кърви с точен удар просни ме,
та срамът му да черни само моето име.

Взех си с другите сбогом, с теб оставаме двама,
мой потомъко царствен2, моя радост голяма!
Днес корона ни чака, мощ и воинска слава.
Или царствена гибел — само тя ни остава.

1814

Информация за текста

© Евгения Панчева, превод от английски

George Byron

1814

Сканиране: NomaD, 2008

Разпознаване и редакция: sir_Ivanhoe, 2008

Публикация

Джордж Гордън Байрон

Слънце на безсънните

Стихотворения

Английска. Първо и второ издание

Литературна група — ХЛ. 04/9536675331/5559-11-88

Предговор: Александър Шурбанов

Подбор: Любен Любенов

Превод: Григор Ленков, Любен Любенов, Цветан Стоянов, Александър Шурбанов, Евгения Панчева, Николай Бояджиев

Бележките са от: Юлия Стефанова

Рецензент: Александър Шурбанов

Съставител: Любен Любенов

Редактор: доц. Юлия Стефанова

Редактор на издателството: Владимир Левчев

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Николай Пекарев

Технически редактор: Ставри Захариев

Коректор: Евгения Джамбазова

Дадена за набор октомври 1988 г. Подписана за печат януари 1989 г. Излязла от печат март 1989 г.

Формат 70/90/32. Печатни коли 11. Издателски коли 6.42. УИК 6.97. Цена 1,28 лв.

Печат: „Георги Димитров“, София

Издателство „Народна култура“, София, 1988

Ч 820–1

THE WORKS OF LORD BYRON

Publisher by A. and W. Galignany Paris, 1822

THE POETICAL WORKS OF LORD BYRON

Lock & Co. Limited London, Melbourn and Toronto

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/6672]

Последна редакция: 2008-04-24 10:00:00

1
2