/ / Language: Bulgaria / Genre:prose_classic,

Плачът На Ирод По Мариамна

Джордж Байрон


Джордж Байрон

Плачът на Ирод по Мариамна

Палачът, Мариамна1, днес
от мъката по теб убит е.
Мъстта се стапя в стон злочест
и жал гаси гнева в гърдите.
О, Мариамна, де си ти?
И виждаш ли оттам сълзите?
Дори и Бог да ме прости,
ти пак се вслушай във молбите!

Дали е мъртва? Та нима
послушаха речта ревнива?
Гневът ми хвърли мен в тъма
и мечът вдигнат мен убива.
Ти бездиханна си, любов!
Духът ми тъмен не отива
в небето: нито благослов
от Бог, ни прошка той добива.

Отнесе в гроба моя смях
жената, с мене трон делила.
Аз сам да стъпча пожелах
цветеца, търсил в мен закрила.
Грехът е мой, и адът — мой;
разруха в мен се е стаила.
Заслужих мъките безброй,
надвили всичката ми сила.

1815

Информация за текста

© Евгения Панчева, превод от английски

George Byron

1815

Сканиране: NomaD, 2008

Разпознаване и редакция: sir_Ivanhoe, 2008

Публикация

Джордж Гордън Байрон

Слънце на безсънните

Стихотворения

Английска. Първо и второ издание

Литературна група — ХЛ. 04/9536675331/5559-11-88

Предговор: Александър Шурбанов

Подбор: Любен Любенов

Превод: Григор Ленков, Любен Любенов, Цветан Стоянов, Александър Шурбанов, Евгения Панчева, Николай Бояджиев

Бележките са от: Юлия Стефанова

Рецензент: Александър Шурбанов

Съставител: Любен Любенов

Редактор: доц. Юлия Стефанова

Редактор на издателството: Владимир Левчев

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Николай Пекарев

Технически редактор: Ставри Захариев

Коректор: Евгения Джамбазова

Дадена за набор октомври 1988 г. Подписана за печат януари 1989 г. Излязла от печат март 1989 г.

Формат 70/90/32. Печатни коли 11. Издателски коли 6.42. УИК 6.97. Цена 1,28 лв.

Печат: „Георги Димитров“, София

Издателство „Народна култура“, София, 1988

Ч 820–1

THE WORKS OF LORD BYRON

Publisher by A. and W. Galignany Paris, 1822

THE POETICAL WORKS OF LORD BYRON

Lock & Co. Limited London, Melbourn and Toronto

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/6678]

Последна редакция: 2008-04-24 10:00:00