/ / Language: Bulgaria / Genre:prose_classic,

Саул

Джордж Байрон


Джордж Байрон

Саул

Много мъртви възкресила,
ти пророка призови:
„Призрака на Самуила1,
в миг пред царя се яви!“

Сред облак чер излезе от земята,
от плаща му избяга светлината.
В очите от стъкло бе смърт стаена.
Без капка кръв бе всяка черна вена.
А костите му бяха оголели,
без жили и без плът, мъртвешки бели.
Излязоха от устни вцепенени
словата глухи, ветрища пленени,
и цар Саул2 се строполи тогава.
Светкавица дъба така сразява.

„Кой сега от сън дълбок
буди мъртвия пророк?
Ти, Сауле? Гледай тук
тоя вцепенен юмрук.
Аз такъв съм, но след ден
ти ще бъдеш като мен.
Ще ви срещна там отвъд —
и бащата, и синът,
и в предсказания час
свойта пръст ще смеся с вас.
Вий ще легнете в калта
със безчет стрели в гръдта,
ще се вдигне мечът сам,
за да те спаси от срам.
Трон загубил и живот,
с теб ще свърши твоят род.“

1815

Информация за текста

© Евгения Панчева, превод от английски

George Byron

1815

Сканиране: NomaD, 2008

Разпознаване и редакция: sir_Ivanhoe, 2008

Публикация

Джордж Гордън Байрон

Слънце на безсънните

Стихотворения

Английска. Първо и второ издание

Литературна група — ХЛ. 04/9536675331/5559-11-88

Предговор: Александър Шурбанов

Подбор: Любен Любенов

Превод: Григор Ленков, Любен Любенов, Цветан Стоянов, Александър Шурбанов, Евгения Панчева, Николай Бояджиев

Бележките са от: Юлия Стефанова

Рецензент: Александър Шурбанов

Съставител: Любен Любенов

Редактор: доц. Юлия Стефанова

Редактор на издателството: Владимир Левчев

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Николай Пекарев

Технически редактор: Ставри Захариев

Коректор: Евгения Джамбазова

Дадена за набор октомври 1988 г. Подписана за печат януари 1989 г. Излязла от печат март 1989 г.

Формат 70/90/32. Печатни коли 11. Издателски коли 6.42. УИК 6.97. Цена 1,28 лв.

Печат: „Георги Димитров“, София

Издателство „Народна култура“, София, 1988

Ч 820–1

THE WORKS OF LORD BYRON

Publisher by A. and W. Galignany Paris, 1822

THE POETICAL WORKS OF LORD BYRON

Lock & Co. Limited London, Melbourn and Toronto

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/6671]

Последна редакция: 2008-04-24 10:00:00