/ Language: Bulgaria / Genre:prose_classic,

Щастлива Си. И Аз Бих Искал…

Джордж Байрон


Джордж Байрон

Щастлива си. И аз бих искал…

Щастлива си. И аз бих искал
        да съм щастлив, а не злочест.
От твойто щастие бях свикнал
        и аз да съм щастлив до днес.

Честит е твоят мъж — от болка,
        от мъка бих се разболял;
о, колко бих го мразил, колко,
        ако любов не бе ти дал.

Видях детето ти и мислех,
        че ще умра ревнив, свиреп,
но то невинно се усмихна
        и го целунах зарад теб.

Целунах го с въздишки скрити,
        че в него татко му познах,
но то ме гледаше с очите,
        в които все тъй влюбен бях.

О, сбогом! Щом си тъй ревнива,
        аз няма да пророня глас,
но по-далеч от теб! — не бива
        твой. Мери, пак да стана ад.

Все мислех: гордостта и дните
        са угасили в мен страстта;
ала сърцето ми в гърдите
        запърха пак от любовта.

А помня как по-рано тръпно
        от твоя поглед бях в захлас,
но днес туй би било престъпно —
        не трепва нито нерв у нас.

Ти пак се взираш в мене с нежност,
        но няма туй да ме смути:
спокойната ми безнадеждност
        единствено съглеждаш ти.

Не бива тая страст проклета
        пак споменът да разгори.
Къде е тайнствената Лета?
        Стихни, сърце! Или умри!

1808

Информация за текста

© Любен Любенов, превод от английски

George Byron

1808

Сканиране: NomaD, 2008

Разпознаване и редакция: sir_Ivanhoe, 2008

Публикация

Джордж Гордън Байрон

Слънце на безсънните

Стихотворения

Английска. Първо и второ издание

Литературна група — ХЛ. 04/9536675331/5559-11-88

Предговор: Александър Шурбанов

Подбор: Любен Любенов

Превод: Григор Ленков, Любен Любенов, Цветан Стоянов, Александър Шурбанов, Евгения Панчева, Николай Бояджиев

Бележките са от: Юлия Стефанова

Рецензент: Александър Шурбанов

Съставител: Любен Любенов

Редактор: доц. Юлия Стефанова

Редактор на издателството: Владимир Левчев

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Николай Пекарев

Технически редактор: Ставри Захариев

Коректор: Евгения Джамбазова

Дадена за набор октомври 1988 г. Подписана за печат януари 1989 г. Излязла от печат март 1989 г.

Формат 70/90/32. Печатни коли 11. Издателски коли 6.42. УИК 6.97. Цена 1,28 лв.

Печат: „Георги Димитров“, София

Издателство „Народна култура“, София, 1988

Ч 820–1

THE WORKS OF LORD BYRON

Publisher by A. and W. Galignany Paris, 1822

THE POETICAL WORKS OF LORD BYRON

Lock & Co. Limited London, Melbourn and Toronto

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/6653]

Последна редакция: 2008-04-24 10:00:00