Джордж Байрон

Шильонски сонет1

Безсмъртен дух на свободата! Ти
блестиш най-силно в тъмния зандан:
защото твоя пламък там е сбран
в сърцето, що с любов по теб тупти.

Когато гинат твоите синове
в окови, под студен и тежък свод —
ти, свобода, възкръсваш за живот
и славиш се по всички ветрове.

Шильон! Свещено място и олтар
е твоят зеленясал праг — прекрачен
преди столетия от Бонивар2;
и стъпките му тук, под тоя мрачен
свод, още екнат — като личба строга,
Зоват от тиранията към Бога!

1816

Информация за текста

George Byron

1816

Сканиране: NomaD, 2008

Разпознаване и редакция: sir_Ivanhoe, 2008

Публикация

Джордж Гордън Байрон

Слънце на безсънните

Стихотворения

Английска. Първо и второ издание

Литературна група — ХЛ. 04/9536675331/5559-11-88

Предговор: Александър Шурбанов

Подбор: Любен Любенов

Превод: Григор Ленков, Любен Любенов, Цветан Стоянов, Александър Шурбанов, Евгения Панчева, Николай Бояджиев

Бележките са от: Юлия Стефанова

Рецензент: Александър Шурбанов

Съставител: Любен Любенов

Редактор: доц. Юлия Стефанова

Редактор на издателството: Владимир Левчев

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Николай Пекарев

Технически редактор: Ставри Захариев

Коректор: Евгения Джамбазова

Дадена за набор октомври 1988 г. Подписана за печат януари 1989 г. Излязла от печат март 1989 г.

Формат 70/90/32. Печатни коли 11. Издателски коли 6.42. УИК 6.97. Цена 1,28 лв.

Печат: „Георги Димитров“, София

Издателство „Народна култура“, София, 1988

Ч 820–1

THE WORKS OF LORD BYRON

Publisher by A. and W. Galignany Paris, 1822

THE POETICAL WORKS OF LORD BYRON

Lock & Co. Limited London, Melbourn and Toronto

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/6688]

Последна редакция: 2008-04-24 10:00:00

1
2