/ / Language: Bulgaria / Genre:prose_classic,

Видението На Балтазар

Джордж Байрон


Джордж Байрон

Видението на Балтазар

I

На царски пир голям
        сатрапите шумят;
хиляда лампи там
        като слънца блестят.
За всеки е бокал
        от злато отреден —
свещеният метал
        е с вино осквернен.

II

И всеки изведнъж
        уплашено съзря
една ръка на мъж
        стената как допря
и странни букви как
        по нея зареди,
и като жезъл пак
        след туй ги проследи.

III

И царят се смути,
        треперейки от страх,
и пира прекрати,
        и каза блед и плах:
— При мен да доведат
        най-мъдрите тозчас;
и нека разчетат
        те надписа за нас.

IV

Халдейската страна
        се слави с мъдреци,
но никой не узна
        ни ред какво гласи.
Бе Вавилон прочут
        с гадатели добри,
но дългият им труд
        пак нищо не откри.

V

Един пленен младеж
        узна заповедта
и надписа зловещ
        разчете през нощта.
В салона светъл сам
        той тайната разкри.
Пророчеството там
        се сбъдна призори:

VI

„Цар Балтазар1 без бой
        ще падне повален;
ненужен прах е той
        под плащ-саван червен;
пред царския чертог
        мидиец вече бди;
на трона му висок
        персиецът седи!“

1815

Информация за текста

© Любен Любенов, превод от английски

George Byron

1815

Сканиране: NomaD, 2008

Разпознаване и редакция: sir_Ivanhoe, 2008

Публикация

Джордж Гордън Байрон

Слънце на безсънните

Стихотворения

Английска. Първо и второ издание

Литературна група — ХЛ. 04/9536675331/5559-11-88

Предговор: Александър Шурбанов

Подбор: Любен Любенов

Превод: Григор Ленков, Любен Любенов, Цветан Стоянов, Александър Шурбанов, Евгения Панчева, Николай Бояджиев

Бележките са от: Юлия Стефанова

Рецензент: Александър Шурбанов

Съставител: Любен Любенов

Редактор: доц. Юлия Стефанова

Редактор на издателството: Владимир Левчев

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Николай Пекарев

Технически редактор: Ставри Захариев

Коректор: Евгения Джамбазова

Дадена за набор октомври 1988 г. Подписана за печат януари 1989 г. Излязла от печат март 1989 г.

Формат 70/90/32. Печатни коли 11. Издателски коли 6.42. УИК 6.97. Цена 1,28 лв.

Печат: „Георги Димитров“, София

Издателство „Народна култура“, София, 1988

Ч 820–1

THE WORKS OF LORD BYRON

Publisher by A. and W. Galignany Paris, 1822

THE POETICAL WORKS OF LORD BYRON

Lock & Co. Limited London, Melbourn and Toronto

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/6675]

Последна редакция: 2008-04-24 10:00:00