/ Language: Bulgaria / Genre:prose_classic, / Series: Живот втора употреба

Делириум Тременс Или За Ползата От Онези Животинки

Димитър Бежански


Димитър Бежански

Делириум тременс или за ползата от онези животинки

Преди години изпих по грешка няколко глътки анилинова боя и изкарах една нощ на системи в токсикологията на „Пирогов“. Съседи по легло ми бяха четири войничета, натровени с бензин, един старец, пострадал от развалена копърка и един алкохолик с делириум тременс.

Някъде след полунощ войничетата и старецът заспаха, будни останахме само аз и алкохоликът. Аз трябваше да съм буден, за да звъня на сестрата, когато свърши поредната ми банка с глюкоза, а той не можеше да заспи, защото непрекъснато го тормозеха някакви животинки. Какви ли номера не му въртяха, проклетниците! Друсаха му леглото, местеха радиатора на парното, хапеха му одеалото.

— Ето, ето! — сочеше той с треперещ ноктест показалец. — Ето! Плете се, плете се, обърне се и стане на котка!

Напразно се опитвах да го убедя, че няма никакви животинки — да спи спокойно.

— Неее — клатеше глава алкохоликът. — Ти с твоите очи не можеш да ги видиш! Само аз с моите очи ги виждам!

И от тона му не можеше да се разбере — съжалява ли или се гордее с този факт.

— И дома идват! — оплака ми се човекът. — И там не ми дават мира!

— И като идват, какво правят? — попитах.

— Па гледат телевизия.

— Ами ти изгаси телевизора и ти ще си отидат! — посъветвах го аз.

— Бе аз го гася, ама те пак го пущат! Ето — плете се, плете се…

— … обърне се и стане на котка! — довърших аз фразата му.

— Нали? — зарадва се той. — Нали ги видя и ти!

Така и не успях цяла нощ да го убедя, че няма никакви животинки в стаята, да заспива вече, стига се е кокорил!

Някъде призори сънят ме надви. Събудих се от гласа на сестрата, дошла да включи новата банка с гликоза.

— Пратих една от животинките да я извика — обясни ми алохоликът. — Иначе щеше да си заминеш като нищо, знам ги аз тия работи! Абе и между тях понякога има свестни, мамка им животинска!

И се усмихна загадъчно.

Информация за текста

© 2001 Димитър Бежански

Източник: http://bezmonitor.com

Публикация:

Димитър Бежански, „Търся французойка“, ISBN 954-715-099-5

(c) Димитър Бежански, 2001, (c) Доньо Донев, 2001, (c) ВСУ „Черноризец Храбър“ — Варна, 2001

Публикува се на http://bezmonitor.com с любезното съгласие на автора.

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/3020]

Последна редакция: 2007-06-19 23:02:13