/ Language: Bulgaria / Genre:prose_classic, / Series: Живот втора употреба

Търся Французойка!

Димитър Бежански


Димитър Бежански

Търся французойка!

— Ето! — каза жена ми и ме посочи на влезлия с нея господин.

Той ме огледа с воднист синьозелен поглед и мълчаливо кимна. После приближи до мен и опипа с показалец торбичките под очите ми.

— Пие, да?

— Малко! — отвърна жена ми. — Само като го черпят.

— Ай сий! Разбира! — отново кимна онзи. — А пуси? Смокинг?

— Но смокинг! — излъга жена ми. — Отказа ги! — И добави: — Вчера!

— Ай сий!

— И зъбите са му здрави! — пак излъга жена ми. Непознатият обаче явно не й повярва, защото ме хвана с едната си ръка за носа, а с другата — за брадичката и надникна в устата ми.

Това вече беше прекалено! Пернах го през ръцете и скочих от фотьойла.

— Гергано! — креснах. — Къв е тоя педераст!

— Шшшт! — изшътка мойта. — Какви думи употребяваш! Господинът разбира български! Освен това не е педераст, а бисексуален!

— Добре! — продължих да крещя аз. — Какво прави тоя бисексуален педераст вкъщи и защо занича в устата ми?!

— По-тихо! — умоляващо преплете пръсти жена ми. — Човекът е англичанин. Бизнесмен. Дошъл е да инвестира в България.

— И по тая причина трябва да ми разгледа сливиците, така ли?

— Стига си викал! — скастри ме тя. — Излагаме се пред човека! Казах ти — дошъл е да инвестира в България. Но докато другите бизнесмени купуват заводи и телекомуникационни компании, той купува хора. Решил е да си вложи парите в българи!

Отново рухнах във фотьойла.

— И ти ме продаваш?! — едва успях да промълвя.

— Е, какво толкова! — вдига рамене жена ми. — Знаеш ли каква цена ти сложих? Три милиона! При това — не долара, а английски лири! Знаеш ли какъв е курсът на английската лира в момента?

После извади някакви документи от чантичката си, хвана чужденеца подръка и го поведе към масата в столовата.

Останах във фотьойла, онемял от учудване и гордост. Господи! Моята Гергана ми е турила цена, по-висока от цената на завода в Провадия! Ми че тя е по-умна от цялото ни правителство! Ама и мен явно си ме бива, щом е решила толкова много да иска!

В следващия миг скочих и тихо, на пръсти, се измъкнах от хола. Мааму стара! Ще потърся начин да се продам на някоя французойка! Не ги харесвам бисексуалните англичани!

Информация за текста

© 2001 Димитър Бежански

Източник: http://bezmonitor.com

Публикация:

Димитър Бежански, „Търся французойка“, ISBN 954-715-099-5

(c) Димитър Бежански, 2001, (c) Доньо Донев, 2001, (c) ВСУ „Черноризец Храбър“ — Варна, 2001

Публикува се на http://bezmonitor.com с любезното съгласие на автора.

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/3017]

Последна редакция: 2007-06-19 23:02:13