/ / Language: Bulgaria / Genre:prose_classic

Баладична възхвала на Върховния съд

Франсоа Вийон


Франсоа Вийон

Баладична възхвала на Върховния съд1

Очи, уши, уста и нос, и кожа,
на всички вас, петте ми сетива,
такава мисия ще ви възложа —
да изречете следните слова:
„Върховен съд, щастливи сме с това,
че ни помилвахте, но на езика
не е по силите му да извика
самичък всички думи за прослава;
за нас е чест и радост най-велика
да хвалим този, който ни прощава!“

Кърви, сърце, или ще грабна ножа,
недей да си от камък — виж каква
скала в пустинята със помощ божа
под жезъла Мойсеев оживя;
къпи се в сълзи — хлипайки едва,
моли за прошка ти и нека блика
от теб любов към тази най-велика
с Върховния си съд и днес държава,
достойна за едната политика:
да хвалим този, който ни прощава!

Не искам, зъби, вас да ви тревожа
(разклатени сте не един и два!),
но вън от оркестрантската ви ложа
ще бъде музика, и то каква!
Пригласяйте им, дробове, черва —
и както тъне в тинята мръсника,
така смъртта във гроба ще натика
ведно с душичката му мекушава
навеки тялото на мъченика —
да хвалим този, който ни прощава!

Три дена, Ваша милост, и владика
не предоставя даже на длъжника
да се сбогува, както подобава,
че и без грош, прокуден да извика:
да хвалим този, който ни прощава!

Информация за текста

© Васил Сотиров, превод от френски

François Villion

La requeste de Villon,

Сканиране и разпознаване: sir_Ivanhoe, 2009

Редакция: NomaD, 2010

Издание:

Франсоа Вийон. Стихотворения

Френска. Първо издание

Илюстрации: Алекси Начев

Оформление: Стефан Груев

Редактор: Иван Теофилов

Художник-редактор: Николай Пекарев

Технически редактор: Олга Стоянова

Коректор: Стефка Добрева

ISBN 954-04-0024-4

ДФ „Народна култура“, София

François Villon. Œuvres. Editions Rencontre Lausanne, 1968

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/16809]

Последна редакция: 2010-07-14 18:30:00