Harry Harrison

Halálvilág 2

Regény

PHOENIX KÖNYVEK

Debrecen

Az első kiadás eredeti címe: The Etical Engineer by Harry Harrison 1964

Fordította: Nemes István és Szegi György

Hungarian edition by Phoenix Könyvkiadó, 1993

PHOENIX

Könyvkiadó és Terjesztő Kft.

Első fejezet

— Egy pillanat — szólt Jason a telefonba, majd hirtelen oldalt fordult, és lelőtte a rátámadó szarvasördögöt. — Nem, nincs semmi fontos dolgom. Mindjárt átmegyek; talán segíthetek valamiben.

Kikapcsolta a telefont; a rádiós arca eltűnt a képernyőről. Amint elment a szarvasördög szétroncsolt teste mellett, az állat megmozdult, és maradék életerejét összeszedve szarvával lecsapott Jason acélkemény csizmájára. A férfi belerúgott a vonagló állatba, s az a fal tetejéről a dzsungelbe zuhant.

A határsávon álló őrtoronyban sötétség honolt, csak a monitorok képernyői és a műszerfal érzékelői világítottak. Méta rámosolygott a belépő Jasonre, majd ismét a vészjelző műszereket kezdte figyelni.

— Átmegyek az űrkikötő irányítótornyába — közölte Jason. — A Pyrrus körül orbitális pályán kering egy űrhajó, és ismeretlen nyelven próbál kapcsolatot teremteni velünk. Talán én segíthetek.

— Siess vissza! — bólintott Méta. Tekintete végigfutott a műszerek kijelzőin, valamennyi zölden világított.

Gyengéden magához húzta Jasont. Vékony karjának izmai éppoly acélosan duzzadt, mint egy férfié, de puha, meleg ajkairól sugárzott a nőiesség. Jason viszonozta a lány csókját. Méta hirtelen kibontakozott az ölelésből, és teljes figyelmét ismét a védelmi rendszer műszerei felé fordította.

— Ez a baj a Pyrrusszal — jegyezte meg Jason. — A túlzott koncentrálás. — Lehajolt, és játékosan megharapta a lány nyakát. Méta felnevetett, és megpaskolta a férfi arcát, anélkül, hogy szemét levette volna a műszerekről.

Jason elrántotta a fejét, de nem elég gyorsan.

Fájdalmasan vakargatta kivörösödött fülét.

— Micsoda amazon… — dünnyögte, miközben kiballagott a szobából.

Az űrkikötő irányítótornyában csak egy tizenéves fiú tartózkodott. Még sohasem hagyta el a Pyrrust, és csupán az anyanyelvén beszélt. Jason viszont, mint hivatásos szerencsejátékos, sok világban megfordult, így a galaktikus nyelvek legtöbbjét ismerte.

— Most nincs vele kapcsolatunk: a Pyrrus túloldalán jár — közölte a fiú. — Hamarosan visszatér. De ismeretlen nyelven beszél. — Elfordított egy kapcsolót, és a háttérzörejek közül lassan kivehetővé vált egy hang.

— …jeg kan ikke forsta… Pyrrus, kan dig hor mig…?

— Azt hiszem, nem lesz probléma — jelentette ki Jason a mikrofonért nyúlva. — Nytdanski nyelvjárás. A Poláris szektor valamennyi bolygóján ezt beszélik.

— Pyrrus til rumfarktskib — felelte Jason. A válasz hamarosan megérkezett a korábbi nyelven.

— Leszállási engedélyt kérek. Mik az űrkikötő koordinátái?

— A leszállási engedélyt megtagadom, és őszintén javaslom, keressen barátságosabb bolygót!

— Lehetetlen. Üzenetet hoztam Jason dinAltnak, és úgy tájékoztattak, ő ezen a bolygón tartózkodik.

Jason növekvő érdeklődéssel tekintett a recsegő mikrofonra.

— Az információja pontos: én vagyok Jason dinAlt. Mi az üzenet?

— Nem közölhetem nyilvános csatornán. Bemértem a rádióadás helyét, és leszállók. Kérem, közölje a pontos adatokat!

— Tudja, hogy öngyilkosságot követ el? Ez a galaxis legveszedelmesebb bolygója. Valamennyi életforma, a baktériumtól egészen az űrhajó nagyságú karmos sasig, az ember halálos ellensége. Igaz, hogy átmenetileg most fegyverszünet van, ám egy külhonira mégis csaknem biztos halál vár. Hall engem?

Semmi válasz. Jason vállat vont, és a radarernyőt kezdte figyelni.

— Nekem mindegy, a maga életéről van szó. De amikor majd kileheli a lelkét, ne mondja, hogy senki sem figyelmeztette. Megadom a leszállási engedélyt, ha megígéri, hogy az űrhajóban marad. Majd én átmegyek önhöz. Körülbelül ötven százalék esélye lesz, hogy a zsilipkamra fertőtlenítőberendezése elpusztítja a bejutó mikroorganizmusokat.

— Rendben — jött a válasz. — Nem akarok meghalni, csak az üzenetet szeretném átadni.

Jason közölte a leszálláshoz szükséges pályaadatokat.

A hajó karcsú teste megjelent a felhők között, majd lassan ereszkedni kezdett. A fúvókák hatalmas porfelhőt kavartak, a hajó nagy döccenéssel földet ért.

— Csapnivaló leszállás — jelentette ki a rádiós fiatalember, és megint a műszerei fölé hajolt. Semmi érdeklődést nem tanúsított a látogatóval szemben. A pyrrusiakból, úgy látszik, hiányzik a természetes kíváncsiság, gondolta Jason. Ebből a szempontból ő pontosan az ellentétük. A kíváncsiság hozta a Pyrrusra, ahol szakadatlan háború dúl az emberek és a bolygó élővilága között, amelynek ő is majdnem áldozatául esett.

Most pedig ismét a kíváncsiság hajtotta az újonnan érkezett űrhajó felé. Egy pillanatra elbizonytalanodott.

Eszébe jutott, hogy a rádiós nem tudja, mit beszélt az idegennel, mivel a beszélgetés a fiú számára ismeretlen nyelven zajlott. Senki sem tudja, hogy be akar szállni az űrhajóba, ezért ha baj éri, nem várhat segítséget.

— Tehát csak magamra számíthatok — motyogta, és felnevetett. Kezét pisztolya fölé tartotta, melyet erőtér rögzített az oldalához. Kezének közeledtére az erőtér hatása ellentétessé vált, és a fegyver a tenyerébe ugrott.

Mutatóujja hozzáért az érzékeny elsütőbillentyűhöz, és a csőből kivágódó sugárnyaláb szinte szétrobbantotta a célba vett távoli kaktuszt.

Jason tudta, hogy kitűnő reflexekkel rendelkezik, bár sohasem lesz olyan gyors, mint a pyrrusiak, akik a földi gravitáció kétszeresében nőnek fel, és egész életükben harcolniuk kell. Mégis úgy érezte, elég gyors ahhoz, hogy szükség esetén el tudjon bánni egy külhonival.

Mielőtt a Pyrrusra jött, gyakran került összeütközésbe a hatóságokkal és a rendőrséggel, de sohasem követett el olyan bűnt, amiért utánaküldenének valakit, hogy letartóztassa.

Vajon miért jött ez az űrhajó?

Bár az oldalán jól látszott az azonosítási szám, Jason mégis inkább a modern gyártmányú hajó alakját találta ismerősnek. De nem tudott rájönni, hol láthatta.

A zsilipkamra külső ajtaja nyitva állt, Jason belépett.

Az ajtó azonnal bezárult mögötte, ő pedig becsukta a szemét, amíg az erős ultraibolya sugárzás elpusztította a ruhájára tapadt mikroorganizmusokat. Végül kinyílt a belső ajtó, és Jason felkészülve az esetleges csapdára, belépett a kabinba.

Lába azonban erőtlenül megrogyott, érezte, hogy elesik. Pisztolya azonnal a tenyerébe ugrott, de már nem sikerült célba vennie a műszerfalnál ülő űrruhás férfit.

— Gáz… — Csak ennyit tudott mondani, és elvesztette az eszméletét, mielőtt a fémpadlózatra zuhant.

Amikor magához tért, pokoli fejfájás gyötörte, mely minden mozdulatára még hevesebben belenyilallt.

Kinyitotta a szemét, de az erős fény tovább fokozta fájdalmát, ezért ismét behunyta. Nem tudta, milyen gáz kábította el, de rendkívül gyorsan fejtette ki a hatását, és szervezete ugyanolyan gyorsan hatástalanította. Fejfájása hamarosan enyhült, és a szemét is ki tudta nyitni anélkül, hogy úgy érezze, mintha tűt szúrtak volna belé.

Hagyományos űrhajós fotelben találta magát, kezét és lábát leszíjazták. A mellette lévő széken egy férfi ült, és a műszerfal gombjait nyomogatta. Az űrhajó már a magasba emelkedett, lassan elhagyva a bolygó légkörét, kiért a világűrbe.

Jason alaposan szemügyre vette a férfit. Kicsit idősnek tűnt ahhoz, hogy rendőr legyen, de valójában nehéz volt pontosan megállapítani a korát. Egészen rövidre vágott haja úgy nézett ki, mint egy kerek házi sapka, de a szeme körüli ráncokat inkább a viszontagságos időjárás okozhatta, mint az eltelt évek. Magas, karcsú teste első pillantásra rendkívül soványnak látszott, de jobban megfigyelve Jason észrevette, hogy csak azért tűnik úgy, mert nincs rajta semmi súlyfelesleg. Oly sokat mozoghatott a szabad levegőn, míg csontjain nem maradt más, mint a sodronyszerű izmok és a naptól kicserzett bőr. Feje néha megmozdult a vékony nyakon, madárkarmokhoz hasonló ujjai boszorkányos gyorsasággal dolgoztak a műszerfalon. Kis idő múlva Jason felé fordult.

— Látom, felébredt. Altatógázt alkalmaztam. Nem szeretem használni, de ez látszott a legbiztonságosabb megoldásnak.

Ahogy beszélt, állkapcsa úgy ugrált fel-le, mint egy pénztári ablak. Mélyen ülő, kék szeme komoran bámult előre a sötét, bozontos szemöldök alól. Szavaiban és tekintetében nyoma sem volt a jó kedélynek.

— Nem túl barátságos fogadtatás — jegyezte meg Jason, miközben kipróbálta, mennyire erősen fogja kezét a szíj.

— Ha tudtam volna, hogy a személyes jellegű üzenete egy adag altatógáz, sohasem adtam volna leszállási engedélyt.

— Kénytelen voltam cselhez folyamodni — felelte az idegen. Szája olyan gyorsan nyílt és zárult, mint amikor a béka legyek után kapkod. — Ha lett volna más módja a foglyul ejtésének, nem használok gázt. Ám tekintve, hogy ön hidegvérű gyilkos hírében áll, ráadásul számtalan barátja is lehet a Pyrruson, ez látszott az egyetlen megoldásnak.

— Igazán nemes lelkű — morogta Jason. Dühítette a férfi önelégültsége. — A cél szentesíti az eszközt, ugye?

Nyitott szemmel jöttem, tehát ne panaszkodjak. De elárulná végre, ki maga, és miért csinálta mindezt?

— Mikah Samon vagyok. Visszaviszem önt a Cassyliára, ahol bíróság elé kerül, és elítélik.

— Cassylia… Tehát ezért tűnt olyan ismerősnek a hajó.

Kicsit meglep, hogy még mindig érdeklődést mutatnak irántam. De azt tudnia kell, hogy a kaszinóban nyert hárommilliárd-tizenhétmillióból igen kevés maradt.

— Cassylia nem akarja visszaszerezni a pénzt mondta Mikah. — És visszavitetni sem akarják, hiszen maga azóta a nemzeti hősük. Amikor kereket oldott a pénzzel, tudták, hogy abból egy vasat sem fognak viszontlátni. Ezért valóságos propaganda-hadjáratot indítottak a környező naprendszerekben, mindenfelé hirdetve: a „Hárommilliárdos Jason” az élő bizonyítéka, hogy a szerencsejátékon milyen hihetetlen összegeket lehet nyerni. A környező rendszerekből özönlöttek az emberek a kaszinókba, hogy megpróbáljanak a szerencsejáték révén könnyen, gyorsan meggazdagodni, ahelyett, hogy fáradságos munkával töltsék az idejüket.

— Ne haragudjon, ha kissé lassúnak tűnik ma az észjárásom — mondta Jason, és megrázta zúgó fejét —, de nem tudtam fogni agyilag az elhangzottakat. Miféle rendőr maga, aki bíróság elé akar cipelni, amikor régen elejtették a vádat?

— Nem rendőr vagyok — felelte Mikah, és szúrós szemmel nézett Jasonre. — Csak olyasvalaki, aki hisz az Igazságban, semmi több. Cassylia korrupt rendőrei és politikusai valósággal istenítik önt, mint a becsület és tisztesség mintaképét. Közben pedig becstelen módon egyre jobban meggazdagodnak. Szét akarom rombolni ezt a bálványt és a Gonoszt, amely megteremtette.

— Elég nehéz feladatnak látszik egyetlen ember számára — jegyezte meg Jason csendesen. — Van cigarettája?

— Természetesen sem cigarettát, sem szeszes italt nem tartok a hajón. És nem vagyok egyedül: akadnak követőim. Az Igazság Szervezet olyan erőt képvisel, amit már nem lehet figyelmen kívül hagyni. Rengeteg időt és energiát fordítottunk arra, hogy nyomon kövessük az életútját, de megérte. Végigjártunk minden helyet, ahol megfordult, Mahauttól egészen a galiptói Nebula Kaszinóig. Olyan mocskos dolgokat tudtunk meg magáról, hogy egy tisztességes ember gyomra felfordul tőle. Minden egyes helyen megszereztük a letartóztatásához szükséges engedélyt. A feltárt bizonyítékok alapján számtalan bolygón súlyos börtönbüntetést szabtak ki önre, sőt akadt, ahol halálra ítélték.

— Gondolom, az igazságérzetét cseppet sem zavarja, hogy a bíróságok a távollétemben hoztak ítéletet — fűzte hozzá Jason. — Sem az a tény, hogy én azokat az embereket kopasztottam meg a kaszinókban és

játéktermekben, akik balekok pénzét zsebelték be.

Mikah Samon néhány másodpercig fontolgatta Jason szavait, majd türelmetlenül legyintett.

— Sok más bűncselekményben is vétkesnek bizonyult.

Örülhet, hogy vétkei végül jó ügyet fognak szolgálni.

Mert ennek segítségével akarjuk megdönteni Cassylia hitvány, korrupt kormányát.

— Látja, hová juttatott a kíváncsiságom — morogta Jason. Megfeszítette a karját rögzítő szíjakat, de azok nem engedtek annyit, hogy ki tudott volna szabadulni. — Nemrég még élveztem a szabadságom, amikor a rádióhoz hívtak. Azután ahelyett, hogy hagytam volna lezuhanni egy domboldalon, megadtam a pontos pályaadatokat, és lehoztam az űrhajóját. Majd gyanútlanul besétáltam a csapdájába. Ezentúl meg kell tanulnom leküzdeni a kíváncsiságomat.

— Visszataszítónak találom, ahogy kegyelemért próbál könyörögni — jelentette ki Mikah. — Sohasem tennék szívességet egy olyan embernek, mint ön. De nem is kérnék tőle semmit.

— Soha, ez meglehetősen hosszú idő — jegyezte meg Jason csendesen. — Bárcsak józanul tudná mérlegelni a dolgokat.

— A szavai arra utalnak, hogy még bízik valamiben.

Halála előtt meg fogja ismerni az Igazságot. Ebben valóban a segítségére leszek, mindent elmagyarázok.

— Inkább egy kínvallatás — mondta Jason elcsukló hangon.

Második fejezet

— A számba fogja rakni az ételt, vagy eloldozza a kezem, amíg eszem? — kérdezte Jason gúnyosan. Mikah ott állt előtte a tálcával, és habozni látszott. Bárki vagy bármi is ez az ember, azt nem lehet rá mondani, hogy ostoba. — Én jobban örülnék, ha megetetne, mint egy kedves nővér.

— Egyedül is tud enni — felelte Mikah, és a tálcát letette az asztalra Jason elé. — De csak az egyik kezét oldozom el, nehogy gondot okozzon. — Megnyomott egy gombot a műszerfalon, és a jobb csuklót rögzítő pántok kinyíltak. Jason megmozgatta elzsibbadt ujjait, majd felemelte a villát.

Evés közben szeme alaposan végigkutatta a pilótafülke minden részét. Egy ügyes szerencsejátékos figyelme megakad olyan apró részleteken, amelyek felett mások talán elsiklanak. Egy pillantás a másik játékos lapjaiba, mindig megnöveli az ember esélyeit.

Megfigyelni mindent, azután a részletek szép lassan összeállnak. Végignézett a kabinon: műszerpult, képernyők, komputerek, kézikönyvek. Minden apróságot megfigyelt és memóriájában elraktározott. Később a részletek majd konkrét tervvé állnak össze.

Azonban egyelőre csak egy gondolat alapjainál és egy következtetés végénél járt. Az alaphelyzet: pillanatnyilag ennek a hajónak a foglya, útban Cassylia felé. A következtetés: nem akar fogoly maradni, Cassyliára pedig végképp nincs kedve visszamenni.

Már csak a kettőt összekötő megoldás hiányzott. A szabadulás egyelőre lehetetlennek látszott, de Jason mégsem adta fel a reményt. Bízott a szerencsében.

Elhatározta, hogy nyitva tartja a szemét, és türelmesen vár a megfelelő pillanatra. A gyors cselekvés fél siker.

Ha viszont az ember túl sokáig habozik, a kedvező pillanat elmúlik, és ez már önmagában balszerencse.

Eltolta maga elől az üres tálcát, majd cukrot tett a teába. Mikah kifejezéstelen szemmel bámult maga elé, amint gondolataiba merülve kortyolgatta teáját. Kissé összerezzent, amikor Jason megszólalt.

— Említette, hogy nem tart cigarettát a hajón. De azt bizonyára megengedi, hogy a sajátomra rágyújtsak? Csak elő kéne kotornia a zsebemből, mert így leszíjazva nem férek hozzá.

— Nem tehetem — felelte Mikah mozdulatlanul. A dohányzás káros az egészségre. Ha cigarettát adnék magának, elősegíteném, hogy rákot kapjon.

— Ne legyen ilyen ál szent! — vetette oda Jason.

Elégedetten tapasztalta, hogy Mikah elvörösödik. — A rákkeltő anyagokat egyébként is, már évszázadokkal ezelőtt kivonták a dohányból. De ha nem, akkor mit változtatna a helyzeten? Maga visszavisz engem Cassyliára, ahol biztos halál vár rám. Miért érdekli, hogy néhány évtized múlva esetleg tüdőrákot kapnék?

— Én nem így látom ezt. Vannak bizonyos szabályok, amelyeket életünk folyamán be kell tartanunk…

— Valóban? — vágott a szavába Jason. — Szerencsére nem olyan sok, mint ahogy maga szeretné. Akik ezeket az ostoba szabályokat kigondolják, sohasem látnak az orruknál tovább. Ellenzi például a drogok használatát. De a teát megitta, amely nagy mennyiségű koffeint tartalmaz, ami köztudottan erős stimuláló és vízhajtó hatású alkaloida. Az űrkikötők vendéglőiben ezért nem szolgálnak fel teát. Tehát a drogokkal és a cigarettával kapcsolatos álláspontját át kellene értékelnie.

Mikah elgondolkodott Jason szavain.

— Talán igaza van — bólintott végül. — De fáradt vagyok, nincs kedvem ezen vitatkozni. — Kivette a cigarettatárcát Jason zsebéből, és az asztalra dobta.

Azután töltött magának még egy csésze teát. — Ne haragudjon, Jason, amiért a kényelmét a saját értékrendemhez próbálom igazítani. A nagy Igazság érdekében néha apróbb igazságtalanságokat kell elkövetni. Alapjában véve megértő vagyok, de elvárom, hogy az emberek azoknak a szabályoknak megfelelően éljenek, amelyeket magam számára is kötelező érvényűnek tekintek. A szerénység persze nagyon fontos, ezért köszönöm, hogy felhívta rá a figyelmem. Az Igazság keresése nehéz feladat.

— A nagybetűs Igazság nem is létezik — jelentette ki Jason. Hangjából már eltűnt a harag. Nem akarta, hogy abbamaradjon a beszélgetés, hátha sikerül fogva tartójának figyelmét elterelnie a szabadon maradt jobb kézről. Szájához emelte a teáscsészét, de nem ivott belőle. A félig telt csésze indokolta, hogy szabad kezére továbbra is szüksége van.

— Nem létezik Igazság? — töprengett Mikah. — Ezt nem gondolhatja komolyan. A galaxist megtölti az Igazság; az Élet alapköve. Ez emeli ki az Emberiséget az állatvilágból.

— Nincs Igazság, sem Élet, sem Emberiség. Legalábbis nem abban az értelemben, ahogy ön gondolja: nagy kezdőbetűvel. Nem léteznek.

Mikah homloka összeráncolódott.

— Ezt magyarázza meg! — reccsent rá. — Nem elég világos.

— Szerintem az ön elmélete nem elég világos. Az igazság, kis i-vel, egy álláspont jellemzésének a módja.

Ám az Igazság, nagy i-vel, csak kitaláció, egy értelem nélküli főnév. Nincs jelentése, nincs semmi értelme.

Amikor kijelenti: „Hiszek az Igazságban”, valójában az mondja: „Nem hiszek semmiben.”

— Nagyon téved! — rázta a fejét Mikah, felemelve a mutatóujját. — Az Igazság filozófiai elvonatkoztatás, amely réven a tudatunk kiemelt minket az állatvilágból.

Ez a bizonyíték, hogy nem vagyunk állatok, hanem felsőbbrendű lények. Az állatok talán tudnak igazságosan cselekedni, de nem ismerik az Igazságot. Látnak, de nem látják a Szépséget.

— Ostobaság — morogta Jason. — Magával nem lehet vitatkozni. Mintha nem is azonos nyelven beszélnénk.

Egy időre felejtsük el, hogy melyikünknek van igaza, és tisztázzuk néhány alapvető fogalom értelmezését.

Kezdjük az elején: meg tudná határozni a különbséget az etika és az ethos között?

— Természetesen — jelentette ki Mikah elégedetten csillogó szemmel. — Az etika olyan tudományág, amely azzal foglalkozik, hogy meghatározza, mi jó és mi rossz, mi igaz és mi hamis. Az ethos, vagyis erkölcsi világkép a legfontosabb hitvallások, társadalmi normák, elvek összességét jelenti, amelyek egy adott csoportot vagy közösséget jellemeznek.

— Nagyon jó. Úgy látom, a világűr hosszú, magányos éjszakáit a könyvek böngészésével tölti. Most pedig pontosítsuk a két fogalom közti különbséget, mert ez a beszélgetésünk alapja. Az ethos elválaszthatatlanul hozzákapcsolódik egy adott társadalomhoz, nem lehet tőle elkülöníteni, mert akkor értelmét veszti. Egyetért ezzel?

— Nos…

— Egyet kell értenie, hiszen ez az ön definíciójából következik. Társadalmi normák nem léteznek társadalom nélkül, hiszen az emberek egymás közötti viszonyát jelentik. Nem?

Mikah bizonytalanul, de egyetértőn bólintott.

— Most, hogy ebben megegyezik a véleményünk, azt hiszem, tovább léphetünk. Az etika, az ön definíciójának megfelelően, általánosan fogalmazza meg a társadalmi szabályokat. Tehát, ön szerint, az etika törvényei abszolút értelműek, és valamennyi társadalomra érvényesek.

Egyetemesek, mint a gravitációs törvények.

— Nem tudom követni. .

— Számítottam rá. A magafajta emberek, amikor az egyetemes törvényekről fecsegnek, sohasem veszik figyelembe a kifejezések pontos jelentését. Azt hiszem, a természettudományok fejlődésével kapcsolatos ismereteim kissé hiányosak, de azt tudom, hogy az első gravitációs törvény egy zuhanó test megfigyelésén alapult. A testre hatott egy erő, amely egységnyi idő alatt meghatározott sebességre gyorsította. Ez törvényszerűség, de ki kell egészítenünk azzal, hogy „azon a bolygón”. Különböző gravitációs erővel rendelkező bolygókon a test gyorsulása eltérő eredményt mutat. A gravitációs törvény formulája a következő:

mM

F = ———

d2

— Ez alapján meghatározható a gravitációs erő mértéke bárhol a világegyetemben. A törvény megmásíthatatlan és mindenütt alkalmazható. Ha tud mondani igazi etikai törvényeket, akkor azoknak is ugyanilyen egyetemes érvényűeknek kell lenniük. Alkalmazhatók a Cassylián, a Pyrruson vagy bármelyik bolygón, bármilyen társadalomban. Most jutottunk el az ön álláspontjához.

Amit maga olyan fennkölten etikai törvényeknek nevez…

csupa nagybetűvel, mindössze primitív törzsi szokásokként alkalmazhatók, melynek segítségével a birkapásztorok rendet tartanak a házuk táján. Ezek a szabályok nem általános érvényűek, ezt még maga is beláthatja. Gondoljon vissza a különböző bolygókra, ahol megfordult valaha. Az emberi kapcsolatok számtalan módja kialakult. Próbáljon meghatározni tíz olyan törvényt, amely valamennyi társadalomban alkalmazható.

Lehetetlen feladat. De fogadni mernék, tud tíz olyan szabályt, amelyek betartását rám akarja kényszeríteni.

Ám ha csak az egyikről kiderül, hogy agyrém, hogyan tudná elhitetni velem, hogy a többi általános érvényű?

Magának semmi etikai érzéke sincs, ha a környezetére megpróbálja rákényszeríteni a saját, igaznak hitt elveit.

Bár ezzel megtalálta az öngyilkosság egy különleges módszerét.

— Sértegetni akar?

— Ez a szándékom. Mivel nem tudom más módon elérni, az önteltségén próbálok csorbát ejteni. Miért ítéli el a cassyliai pénzszerzésemet, amikor ez az ottani etikai értékrendnek megfelel? Játékkaszinókat tartanak fenn, ahol kizsebelik a balekokat, és ezen senki sem háborodik fel. Mivel én átvertem őket, megfelelek a társadalmi normáiknak. Ha elfogadják azt a törvényt, hogy a szerencsejátékban tilos csalni, akkor a törvényük etikátlan, nem pedig a csalás. Ha maga visszavisz engem, hogy az ottani törvények szerint ítélkezzenek fölöttem, akkor ez valóban etikátlan cselekedet, én pedig egy gonosz ember védtelen áldozata leszek.

— Pokolfajzat! — kiáltotta Mikah magából kikelve.

Felugrott, és öklével Jason orra előtt hadonászott. — Össze akar zavarni azzal, hogy mindent félremagyaráz.

Létezik egy magasabb szintű törvény, amivel nem ellenkezhet…

— Ez hamis álláspont, amit azonnal be is bizonyítok — mutatott Jason a polcon lévő könyvekre. — A saját könyveivel fogom bebizonyítani. Nézzük csak azt a vékony kis kötetet: Lull a szerzője, ha jól látom. Ugye, Ramon Lull Társadalomelmélet című könyve?

Mikah szeme kerekre nyílt.

— Ismeri Lull írásait?

— Hogyne — jelentette ki Jason fölényesen, holott a polcon korábban megfigyelt könyvek közül csak erre emlékezett, az idétlen címe miatt. — Hadd kukkantsak bele, és elmagyarázom, mire gondoltam. — Igyekezett természetes hangon beszélni, bár tudta, hogy az a pillanat közeledik, amit olyan gondosan előkészített.

Elgondolkodó arccal szürcsölte a teáját.

Mikah Samon levette a könyvet a polcról, és átnyújtotta. Jason belelapozott.

— Igen… ez az. Szinte tökéletesen példázza az ön gondolkodásmódját. Szereti Lull műveit?

— Kimondhatatlanul — felelte Mikah ragyogó szemmel.

— Minden sora valóságos élmény. Szinte árad belőle az Igazság, amelyet a modern kor zűrzavaros világában már elfelejtettünk. A misztikum és a valóság közötti összefüggések magyarázata. A jelképek értelmezése kristálytiszta logika alapján.

— Szerintem semmit sem magyaráz meg — rázta a fejét Jason. — Csak játszik a szavakkal. Kiválaszt egy fogalmat, elvonatkoztatja, majd kapcsolatba hozza más fogalmakkal. A tények nem felelnek meg a valóságnak, ezért értelmüket vesztik. Ez a kulcspontja a kettőnk világa közti különbségnek. Maga az értelem nélküli fogalmak világában él, és ezért elszakadt a valóságtól. Az én világom tényeken alapul, amelyek egytől egyig valóságosak, bizonyítottak, megcáfolhatatlanok és örök érvényűek. Léteznek.

— Mondjon egyetlen megcáfolhatatlan tényt! — szólította fel Mikah csendesen.

— Látja azt a vastag, zöld könyvet a konzol előtt? Az olyan tényeket tartalmaz, amelyeket ön is elfogad, és igaznak tart. Minden sora aranyat ér. Kérem, nyújtsa ide!

— mondta Jason fellelkesülve, és Mikah gyanútlanul besétált a csapdába. Jason felé nyújtotta a könyvet, amely olyan vastag és nehéz volt, hogy mindkét kezével kellett tartania.

— Most pedig nagyon figyeljen, és próbálja felfogni, amit hall, még ha esetleg gondot okozna is! — mondta Jason. Mikah gúnyosan elmosolyodott. — Ez itt egy csillagászati kalauz, telis-tele adatokkal. Bizonyos értelemben az emberiség történelme. Nézze a műszerfalon a hipertéri ugrás képernyőjét, és megérti, mire gondolok. Látja azt a vízszintesen futó, zöld vonalat?

— Mivel ez a hajó az enyém, és én irányítom, természetesen ismerem a műszerek kijelzőit — felelte Mikah. — Tárja elém a bizonyítékot!

— Türelem — bólintott Jason. — Megpróbálom érthetővé tenni. A zöld csíkon lévő vörös pont az űrhajó helyzetét jelöli. A képernyőn kiírt szám a tervezett érkezésünk helyének kódjele. Ez egy csillagot jelöl, amelynek gravitációs tere akkora, hogy a műszerek a hipertérben is érzékelni tudják. BD89-046-299. Nézzük csak! — Lapozgatni kezdett a könyvben. Nincs neve, csak további kódjelzéseket látok. Lakható bolygók is keringenek körülötte, de azt nem írja, hogy valóban élnek-e ott emberek.

— Hová akar kilyukadni? — kérdezte Mikah.

— Egy pillanat. Nézze csak a képernyőt! A vörös pont nemsokára eléri a zöld csík végén lévő zöld, úgynevezett, legnagyobb közelségi pontot. Amikor a zöld és a vörös pont találkozik…

— Adja ide azt a könyvet! — parancsolta Mikah, Jason felé lépve. Ösztöne azt súgta, valami nincs rendben. De egy kicsit elkésett.

— Itt a bizonyíték — kiáltotta Jason, és belevágta a vaskos könyvet a képernyőbe. Mielőtt a monitor darabokra tört, és előtűntek mögüle a bonyolult áramkörök, már a másik kötet is követte társát. Hatalmas csattanás hallatszott, felvillant egy lángnyelv, és az áramkörök elolvadtak.

A biztonsági komputerek azonnal kihozták az űrhajót a hipertérből, és hatalmas erőfeszítéssel fénysebesség alá csökkentették eszeveszett száguldását. Az utasok lába alatt remegett a fémpadlózat.

Mikah-t a hirtelen megváltozott gravitációs erőtér földhöz vágta. Jason, a székhez szíjazva, jobban viselte a ránehezedő nyomást; bár úgy érezte, mintha a gyomra kiszakadna a helyéről, és egy pillanatra elsötétült előtte a világ. Mikah emberfeletti erővel próbált lábra állni, miközben Jason gondosan célba vette a szétroncsolt képernyőt, és a tálcát is nagy erővel a könyvek után küldte.

— Ez hát a cáfolhatatlan tény — jelentette ki diadalmasan —, a krómozott, tükörfényesre polírozott tény: egyáltalán nem megyünk a Cassyliára!

Harmadik fejezet

— Ezzel kimondta a halálos ítéletünket! — jelentette ki Mikah. Arca elgyötörtnek látszott, de hangján sikerült uralkodnia.

— Nem egészen — felelte Jason vidáman. — Csak megsemmisítettem a hiperhajtómű irányítókomputerét, ami lehetetlenné teszi, hogy eljussunk egy másik naprendszerbe. De itt leszállhatunk bármelyik lakható bolygón.

— Amint sikerül kijavítanom a hibákat, azonnal folytatjuk utunkat a Cassyliára. Ezzel az akciójával semmit sem nyert.

— Talán mégis — felelte Jason közönyös hangon. Esze ágában sem volt folytatni az utazást, bármit gondolt is Mikah Samon.

A szétzúzott műszereket nézve, fogva tartója is erre a következtetésre jutott.

— Tegye vissza a kezét az ülés karfájára — parancsolta, és visszakattintotta a fémpántot Jason csuklójára. Mikah majdnem elesett, amikor a hajó irányt változtatott. — Mi volt ez? — kérdezte.

— A biztonsági rendszer működésbe lépett. A fedélzeti komputer ellenőrizte a sérüléseket, és megállapította, hogy súlyos műszaki hiba állt be. Ezért bekapcsolta a biztonsági áramköröket. Kézi vezérléssel kiiktathatja, de szerintem kár a fáradságért. A központi komputer pontosabban dolgozik, mint bármelyikünk. Jobbak az érzékelői, és minden adatot azonnal figyelembe tud venni. Megkeresi a számunkra alkalmas bolygót, és odajuttat minket a lehető legkisebb idő és energia felhasználásával. Amikor a légkörbe érünk, keressen leszállásra alkalmas helyet.

— Egyetlen szavát sem hiszem el többé — közölte Mikah fagyosan. — Kijavítom a hibát, addig is leadom a segélykérő jelzést. Talán valaki meghallja.

A hajó ismét megremegett, hirtelen valamennyi fény kialudt. A sötétben jól látszottak a műszerfal mélyéről felvillanó szikrák és lángnyelvek. Azután sziszegő hang hallatszott, és a lángok kihunytak. A fülkét hamarosan a biztonsági rendszer tompa fénye világította be.

— Ramon Lull könyvét nem kellett volna odavágnom.

Úgy látszik, a hajó gyomrát még jobban megfeküdte, mint az enyémet.

— Maga tiszteletlen és szentségtörő! — sziszegte Mikah összeszorított fogakkal. — Megpróbált elpusztítani minket. Semmibe vette a saját életét és az enyémet.

Megérdemli a legsúlyosabb büntetést, amit a törvény kiszabhat.

— Szerencsejátékos vagyok, de nem olyan rossz ember, mint ahogy ön gondolja — nevetett Jason. — Észrevettem egy halvány lehetőséget, és igyekeztem kihasználni.

Maga a biztos halál felé vitt engem. Ha a műszerek megrongálása következtében felrobban az űrhajó, legfeljebb ugyanarra a sorsra jutok. Tehát meg kellett próbálnom. Az ön helyzete merőben más, de ezt, természetesen, nem vehettem figyelembe. Végül is, az egész ügy a maga ötlete volt. Csak saját magát hibáztathatja a következményekért.

— Igaza van — mondta Mikah. — Sokkal óvatosabbnak kellett volna lennem. Elárulná nekem, mit tegyünk, hogy ezek után életben maradhassunk? A hajó irányíthatatlan.

— Megpróbálta kiiktatni a biztonsági rendszert? Az a nagy vörös kapcsoló hatástalanítja.

— Kikapcsoltam, de az is üzemképtelenné vált.

Jason kényelmesen hátradőlt, majd hosszasan hallgatott.

— Akkor olvassa el valamelyik könyvét, Mikah — mondta végül. — Hátha a filozófiából lelki vigaszt tud meríteni. Azt hiszem, semmit sem tehetünk. Minden a komputertől függ, és az épen maradt áramköröktől.

— Próbálkozzunk kisebb javításokkal?

— Maga talán komputer-mérnök? Mert én sem. A beavatkozásunkkal valószínűleg többet ártanánk, mint használnánk.

Két napig kóvályogtak az űrben, mire elérték az egyik bolygót. Az éjszakai oldal felől közelítették meg. Az atmoszférát sűrű felhőzet tette átlátszatlanná. Fényeket sehol sem láttak.

— Ha lennének a bolygón városok, látnunk kellett volna fényeket, ugye? — kérdezte Mikah.

— Nem feltétlenül. Lehetnek odalenn heves viharok vagy védőburokkal fedett városok. Az is előfordulhat, hogy az egész féltekét óceán borítja.

— De az is lehet, hogy egyáltalán nem élnek emberek a bolygón — jelentette ki Mikah lemondóan. — Még ha sikerülne baj nélkül leszállnunk, mit számítana?

Hátralévő életünket ezen az elhagyatott bolygón kéne leélnünk, valahol a galaxis csücskében.

— Ne legyen ennyire pesszimista! — mondta Jason. —

Mi volna, ha levenné a csuklómról ezeket a mandzsettákat? Nélkülük valószínűleg több esélyem lenne megúszni a leszállást.

— A becsületszavát adja, hogy nem próbál megszökni a leszállás alatt?

— Minek, úgysem hinne nekem. Ha szabadon enged az a maga kockázata. De szerintem a jelenlegi helyzetben tökmindegy, hogy mit gondol.

— Még van egy kis dolgom — mondta Mikah, és elfordult. Nem tette szabaddá Jason kezét.

Elérték az atmoszférát, és a hajó remegése heves rázkódássá erősödött. A szabadesés egyre növekvő sebességét nem csökkentették a hajtóművek. Éles sivítás hallatszott, a hajó külső burkolata a fehér izzásig hevült.

A légkondicionáló berendezés ellenére a belső hőmérséklet is rohamosan emelkedett.

— Mi történik? — kérdezte Mikah. — Maga jártasabb ezekben a dolgokban. Lezuhanunk…?

— Lehetséges. Két dolog történhet: a hajó hamarosan felrobban, és apró darabjai szétszóródnak a légkörben, vagy a komputernek végül mégis sikerül megoldania a helyzetet. Én bízom benne. Mostanában olyan komputereket készítenek, amelyeket ellátnak mindenféle biztonsági áramkörrel. A külső burkolat még kitart egy darabig, a hajtóművek sértetlenek, csak az irányítás hibásodott meg. Egy jó pilóta ilyenkor hagyná zuhanni az űrhajót, ameddig csak lehet, azután az utolsó pillanatban meredek szögben kiemelné. Tizenhárom G-s gyorsulást kibírnak az utasok, talán még kicsivel többet is. A hajótest valószínűleg összeroncsolódik a földet éréskor, de az nem számít. Reméljük, hogy ezt a manővert végre tudja hajtani a sérült komputer.

— Gondolja, hogy ez fog történni? — kérdezte Mikah aggodalmas arccal, miközben beszíjazta magát a nyomáscsökkentő ülésbe.

— Remélem, igen. Kikapcsolná a bilincseimet, mielőtt ágyba bújik? Borzalmas leszállásra kell számítanunk, és ha túléljük, gyorsan kell cselekednünk.

Mikah habozott, majd előhúzta fegyverét.

— Rendben van, eloldozom. De azonnal lelövöm, ha bármilyen trükkel próbálkozik. Ha épségben földet érünk, újra leszíjazom.

Kikapcsolta a karpántokat.

— Köszönöm — mondta Jason, a csuklóját dörzsölgetve.

A hirtelen fellépő lassulás belepréselte őket az ülésbe, tüdejükből nyögésszerűen préselődött ki a levegő. Mikah ölében ott hevert a fegyver, de olyan nehézzé vált, hogy fel sem tudta volna emelni. Ez egyébként is szükségtelennek látszott, mert Jason sem tudott megmozdulni. Szeme előtt színes karikák milliárdjai táncoltak, és közel járt az ájuláshoz.

A lassulás hirtelen abbamaradt.

Tovább zuhantak.

A két férfi mozdulatlanul meredt egymásra, a másodpercek elviselhetetlen lassúsággal teltek.

A földet érés előtti pillanatban a hajó éles szögben elfordult; Jasont hatalmas erő szakította ki a székéből.

Tehetetlenül gurult végig a kabin padlóján. Tudatának utolsó gondolata az volt, hogy a fejét próbálja védeni.

Karját felemelte, amikor nekicsapódott a falnak.

Jason úgy érezte, mintha a halál jeges keze tartaná fogva zsibbadt testét. Saját, hörgésének hangja riasztotta fel kábultságából. Rettenetesen fázott. Hirtelen rádöbbent, hogy hideg víz folyik az orrából és a szájából. Mikah szorosan fogta a vállát, és próbálta arcát a víz fölött tartani, miközben ő görcsbe ránduló testtel öklendezett. A hajó bugyborékolva tűnt el a mélyben. Jason kezdte megszokni a víz hidegét. Kissé megkönnyebbült, amikor egyik lába alatt szilárd talajt érzett.

— Próbáljon kijutni a partra — hörögte Mikah. — Nem tudom tovább tartani… még magamat sem…

Sikerült kivánszorogniuk a partra. Az utolsó métereket négykézláb tették meg, mint az állatok. Minden valószerűtlennek tűnt; Jason képtelen volt gondolkodni, csak mászott előre ösztönösen.

A sötétben felvillant egy halvány fény, és úgy látszott, mintha feléjük közeledne. Jason nem tudott beszélni, de hallotta, hogy Mikah hörögve kiált segítségért. A fény egyre közeledett, már látták, hogy egy magasba tartott fáklyának a lángja az. Mikah feltápászkodott a földről.

A jövevény olyan volt, mint egy lázálom. Alakja nagyjából emberi lényre hasonlított, csak kissé robusztusabbnak tűnt. Arcából félelmetes agyarak meredtek elő. Amint odaért hozzájuk, egy furkósbottal leütötte Mikah-t. A férfi hang nélkül összerogyott. Az idegen Jason felé fordult, de ő nem érzett annyi erőt magában, hogy védekezni tudjon. Megpróbált felállni, ujjai belemarkoltak a fövénybe, de a kimerültségtől visszazuhant…

Homály nehezedett a tudatára, bár még nem volt teljesen eszméletlen. Látta a fáklya vibráló fényét, miközben maradék erejét összeszedve a hátára fordult.

Lecsukódó szeme megpillantotta a fölé tornyosuló idegent, azután minden elsötétült előtte.

Negyedik fejezet

Az idegen mégsem ölte meg, legalábbis egyelőre nem.

Csak állt, és szótlanul bámult rá. Lassan teltek a másodpercek, és Jason még mindig életben volt.

— K ’e vi stas el…? — mondta az idegen. Jason rádöbbent, hogy mégiscsak emberi lény áll előtte. A feltett kérdés jelentése ott bujkált valahol kimerült agya mélyén. Úgy érezte, meg tudná érteni, bár ezt a nyelvjárást még sohasem hallotta. Válaszolni akart, de csak hörgésszerű hang hagyta el a torkát.

— Ven k’n lorcoy… r’pidu!

Közeledő lábdobogást hallott, és újabb fáklyák fénye villant fel a sötétben. Amint közelebb értek, Jason szemügyre vette az idegent, és megértette, miért vélte azt korábban, hogy nem ember. Egész testét szorosan egymáshoz varrt állatbőrök borították, a mellkasát védő vastag bőrlemezekre pedig, vörös festékkel, valami jelet rajzoltak. Fejét kagylóból készült sisak fedte, amely teljesen zárt volt, csak a szemnek vágtak két nyílást. A kagylóból kiálló ujj nagyságú tüskék félelmetes külsőt kölcsönöztek a sisak viselőjének. Az egyetlen emberi vonásnak mindössze a sisak alól kilógó dús, fekete szakáll látszott. Egyik vállán sötét alaktalan tárgy lógott, kezében pedig furkósbotot tartott, amivel Jason oldalát böködte. De Jason tudata annyira eltompult, hogy nem tanúsított ellenállást.

Egy mély, torokhangon kiadott parancs Jasontől ötméternyire megállította a közeledőket. Nem értette, miért nem engedi az idegen közelebb jönni a többieket, hiszen a fáklyák fénye ebből a távolságból még elég kevés fényt adott. Ezen a bolygón minden olyan érthetetlennek tűnt.

Néhány percre elveszíthette az eszméletét, mert amikor megint felnézett, a fáklyát a homokba szúrva találta, és a bőrruhás férfi éppen Jason csizmájának a lehúzásával foglalatoskodott. Jason rúgkapált, de csizmájának eltulajdonítását nem tudta megakadályozni.

Teste alig engedelmeskedett tudatának. Időérzékét elveszítette, az események ijesztő gyorsasággal történtek körülötte. Az idegen most Jason ruháját kezdte lecibálni, miközben gyanakvó pillantásokat vetett a körülötte állók felé.

De a mágneszárak működését nem ismerte, ezért dühös morgással próbálta széttépni az acélkemény öltözéket. Diadalmasan kiáltott fel, amikor véletlenül hozzáért a medikit kioldógombjához, és a kis gyógyítókészülék a kezébe pottyant. A csillogó doboz megszerzése elégedettséggel töltötte el. De amint az egyik injekciós tű, erős bőrkesztyűjén áthatolva, beleszúrt a tenyerébe, fájdalmas ordítással földhöz vágta a parányi szerkezetet, és beletaposta a homokba. A pótolhatatlan műszer elvesztése mozgásra késztette Jasont. Felült, és a medikit után nyúlt, de megint elvesztette az eszméletét.

Valamivel hajnal előtt az elviselhetetlen fejfájás magához térítette. Valaki rossz szagú prémekkel takarta be, amelyek egészen jól védték testét a hidegtől. Lehúzta arcáról a durva állatbőrt, és az eget nézte. A távoli csillagok hideg fénye pislákolt a fagyos éjszakában. Mély lélegzetet vett; a levegő égette a torkát, de kitisztította az agyát. Arra gondolt, hogy kábultságát az okozta, hogy a hajó lezuhanásakor feje nekicsapódott a falnak. Ujjai hatalmas dudort tapogattak ki a koponyáján. Biztosan agyrázkódást kapott, ami indokolja, miért nem tudott eddig normálisan mozogni és gondolkodni. A hideg levegő megdermesztette arcizmait, vonakodva bár, de mégis visszahúzta fejére az állatbőrt.

Kíváncsi volt, vajon mi történhetett Mikah-val, miután az ijesztő sisakú idegen letaglózta. Elég kegyetlen és váratlan sorsfordulat, amikor az űrhajó lezuhanását sikerült túlélnie. Jason nem érzett különösebb sajnálatot az ösztövér megszállott iránt, de mégiscsak neki köszönheti az életét. Mikah még kimentette őt a vízből, majd rögtön utána az a vadember agyonütötte.

Jason elhatározta, amint felépül, megöli a fickót. Kissé meglepődött magán, milyen hamar hatalmába kerítette a szemet szemért ősi ösztöne. Régen csak önvédelemből lett volna képes ölni, de a Pyrruson töltött hosszú idő és az ott látott számtalan halál, úgy látszik, megváltoztatta az értékrendjét. Érezte, hogy könnyek szöknek a szemébe. Lehúzta fejéről a takarót, a sötét égbolt szürkülni kezdett: hajnalodon.

Mikah Samon ott feküdt mellette, feje kilátszott a bőrök közül. Haját feketére festette az alvadt vér, de még lélegzett.

— Nehezebb megölni valakit, mint gondoltam — mormogta magában Jason. Fájdalmas mozdulatokkal felkönyökölt, és körülnézett, hogy láthassa, milyen világra került az űrhajón végrehajtott szabotázs következtében.

Sivár pusztaság vette körül; mindenütt fekvő emberek, mint egy elhagyott csatatéren. Néhányan már ébredeztek, kezdtek feltápászkodni, miközben a takaróként használt bőröket maguk köré csavarták. A tengert homokbuckák takarták el, de hallani lehetett a hullámok morajlását. A fagyos levegő könnyeket csalt Jason szemébe. A dűnék tetején megjelent egy ismerős alak, a sisakos férfi.

Hosszú kötelet tartott a kezében, azzal foglalatoskodott, majd fémes csilingelés hallatszott. Mikah Samon magához tért, és nyögdécselni kezdett.

— Hogy érzi magát? — kérdezte Jason. — Még sohasem láttam ilyen karikás szemet.

— Hol vagyok…?

— Ragyogó, eredeti kérdés! Nem gondoltam, hogy szokta nézni a tévében a történelmi űroperákat.

Fogalmam sincs, hol lehetünk, de adhatok egy rövid áttekintést arról, hogyan kerültünk ide. Persze, csak ha érdekli.

— Emlékszem, hogy partra úsztunk, azután egy szörnyeteg jött elő a sötétből, mint a pokol démona.

Harcoltunk…

— Azonnal fejbe vágta magát egy furkósbottal, ennyi volt az egész küzdelem. Nekem sikerült alaposabban szemügyre venni a démont, de én sem voltam olyan állapotban, hogy harcoljak vele. Valójában ember, csak az öltözéke annyira ijesztő. Úgy tűnik, ő a vezére ennek a hordának. Többet én sem tudok, illetve még annyit, hogy ellopta a csizmámat, amit vissza akarok szerezni, még akkor is, ha meg kell érte ölnöm.

— Ne áhítozzon anyagi javak után! — mondta Mikah komoly hangon. — És ne akarjon senkit megölni anyagi javak megszerzéséért! Maga gonosz ember, Jason… Az én csizmám is eltűnt, sőt azt hiszem, a ruhám is.

Mikah bekukkantott a testét borító állatbőrök alá, és megdöbbenten tapasztalta, hogy gyanúja helyénvalónak bizonyult.

— Belial! — bömbölte —, Asmodeus, Abadon, Apollyon és Baal-zebub!

— Ez igen! — mondta Jason csodálattal. — Látom, előszeretettel tanulmányozta a démonológiát. Csak felsorolta a neveket, vagy meg is tudja idézni őket, hogy a segítségünkre siessenek?

— Hallgasson, maga istenkáromló! Engem teljesen kiraboltak! — Felállt, a testét borító állatbőrök a földre estek, és a csípős széltől bőre kezdett elkékülni. — Megkeresem azt a gonosz teremtményt, és visszakövetelem tőle, ami az enyém.

Mikah el akart indulni, de Jason elkapta a bokáját, és megcsavarta. Mikah elesett, és kissé megint elkábult.

Jason betakarta a bőrökkel.

— Kvittek vagyunk — mondta. — Tegnap éjjel megmentette az életem, én pedig most az önét. Ha odamegy sebesülten, fegyvertelenül ahhoz a cserépkályha nagyságú vademberhez, olyan könnyedén megöli magát, mintha csak a fogát piszkálná. Jobb, ha megnyugszik, és nem kever bajt. Minden szorult helyzetből ki lehet jutni, csak meg kell találni a módját.

Már hozzá is látok: teszek egy kis sétát. Egyetért?

Fájdalmas nyögés volt az egyetlen válasz. Mikah újra elvesztette az eszméletét, fejsebéből megint szivárogni kezdett a vér. Jason felállt, maga köré csavarta a bőröket, hogy védjék a metsző széltől, elkeskenyedő végeiket pedig összekötötte. Azután addig rugdosta a parti fövényt, míg talált egy követ, amely jól beleillett a kezébe, és alkalmasnak látszott arra, hogy fegyverként használja. Elindult az alvó alakok között.

Amikor visszatért, Mikah is jobban érezte magát. A nap már jóval a horizont fölé emelkedett, az emberek valamennyien felkeltek. Körülbelül harmincan lehettek, férfiak, asszonyok, gyerekek. Legtöbben holmijuk rendezgetésével foglalatoskodtak, vagy a földön ülve üres tekintettel bámultak maguk elé. Senki sem törődött az idegenekkel. Jason Mikah felé nyújtott egy kátrányozott bőrcsészét.

— Igya meg! Víz, úgy tűnik, ez itt az egyetlen, ami iható. Élelmiszert nem találtam. — A kődarabot még mindig a kezében szorongatta. Mialatt beszélt, az egyik végét a homokba nyomkodta, hogy eltüntesse róla a rátapadt ragacsos, vörös anyagot és a hosszú hajszálakat.

— Kicsit körülnéztem, de nem sok látnivaló akadt.

Mindenütt ezek a bőrökbe bugyolált, nyomorult alakok.

Néhányuknál batyut láttam, másoknál vizestömlőket.

Mindent az erősebb kutya elv alapján osztanak el. Elég nehéz volt meggyőznöm őket, de végül sikerült vizet szereznem. Majd megpróbálok ennivalóhoz is hozzájutni.

— Kik ezek? Mivel foglalkoznak? — kérdezte Mikah fátyolos hangon. Az ütés utóhatásától még mindig szenvedett. Jason ránézett a bezúzott koponyára, és jobbnak látta, ha nem nyúl hozzá. A sebből még mindig szivárgott a vér. Ha a kétes tisztaságú vízzel lemosná a sebet, minden bizonnyal meg jobban elfertőződne, és az végzetes lenne.

— Csak egy dologban vagyok biztos — felelte Jason. — Ezek rabszolgák. Nem tudom, miért vannak itt, mit csinálnak, hová mennek, de a társadalmi helyzetük fájdalmasan egyértelmű. És a miénk is. Régi kedves ismerősünk, ott a dombtetőn, a főnök. A többiek egytől egyig rabszolgák.

— Rabszolgák! — kiáltotta elborzadva Mikah. A szó áthatolt pokoli fejfájásán. — Felháborító! A rabszolgákat fel kell szabadítani!

— Hagyjuk most a nagy szólamokat, és nézzük reálisan a helyzetet. Itt csak két rabszolga van, akiket fel kell szabadítani: maga meg én. Ezek az emberek szemmel láthatóan elfogadták a status quó-t, és nem látom okát, hogy változtassunk rajta. Addig miféle felszabadító hadjáratot nem akarok indítani, amíg nem látom tisztán a saját szabadulásom lehetőségét. Ez a bolygó hosszú ideig jól megvolt nélkülem, és bizonyára tovább kering majd a napja körül, miután én már itt hagytam.

— Gyáva alak! Az Igazságért kell harcolnia, és az Igazság fogja szabaddá tenni.

— Szinte hallom a nagybetűket megint — mondta Jason.

— Az egyetlen dolog, ami most szabaddá tehet engem, az én vagyok. És ez az igazság. A helyzet elég rossz, de nem kilátástalan, ezért figyeljen. A főnök neve Ch’aka, és valami portyázó vagy gyűjtögető körúton van. Azt reméltem, hogy megértem a nyelvüket, és így is történt.

A Téridő szektorban beszélt eszperantó elcsökevényesedett változata. A nyelv és az a tény, hogy ezek az emberek alig vannak magasabb szinten a kőkori kultúránál, azt bizonyítja, hogy elszakadtak a galaxis többi világától. Bár remélem, hogy nem teljesen. Talán létezik egy kereskedelmi központ valahol a bolygón, és ha igen, később meg fogjuk keresni. Egyelőre sok egyéb dolog miatt kell inkább aggódnunk, de szerencsére beszéljük a nyelvüket. Bár a szavak eltorzultak, egyes hangok kiestek, azt hiszem, némi erőfeszítéssel meg tudjuk érteni.

— Én nem beszélem az eszperantót.

— Akkor tanulja meg! Könnyű nyelv, még ebben az elcsökevényesedett változatban is. Csak tartsa nyitva a fülét. Ezek az emberek rabszolgaként születtek, és úgy nőttek fel, mindössze ennyit tudnak. Persze, akad némi nézeteltérés a rangsort illetően. Ha Ch’aka nem figyel, az erősebbek a gyengébbekre hárítják a munkát, de ezt a problémát majd én kézbe veszem. A legnagyobb gondunk Ch’aka, és jól elő kell készítenünk mindent, mielőtt összeakaszkodunk vele. Erős harcos, emellett vezére és útmutatója ennek a csürhének. Ráadásul elég ügyesen végzi a dolgát, tehát egy darabig próbáljunk meg engedelmes rabszolgák lenni.

— Rabszolga! Én! — Mikah fel akart ülni, de Jason visszalökte, a kelleténél talán egy kicsit durvábban.

— Igen, maga meg én. Ez az egyetlen lehetőségünk, hogy túléljük az adott helyzetet. Csinálja mindig azt, amit a többiek, engedelmeskedjen a parancsnak, és akkor jó esélye lesz, hogy életben marad, amíg sikerül megszöknünk.

Mikah válaszát túlharsogta a dűnék közül visszatérő Ch’aka bömbölése. A rabszolgák sietve talpra álltak, felszedték holmijukat, és széles láncot alkottak. Jason felsegítette Mikah-t, és tartotta, amíg a csatárláncban mindenki elfoglalta a helyét. Ekkor Ch’aka belerúgott a hozzá legközelebb állóba, és a csapat lassan megindult, mindenki éberen figyelte a földet. Jason nem értette, mit csinálnak, de nem is nagyon érdekelte. A fő, hogy kettőjüket egyelőre békén hagyták, így is elég nehéz volt a sebesültet vonszolnia. Szerencsére Mikah-nak sikerült annyira összeszednie magát, hogy kisebb segítséggel ugyan, de a saját lábán tudott menni.

Az egyik rabszolga hirtelen kiáltozni kezdett, és izgatottan mutogatott maga elé. A sor megállt. A rabszolga túl messze volt, hogy Jason láthassa, mitől lett olyan izgatott. A férfi lehajolt, egy kihegyezett karóval ásni kezdett, és hamarosan kihúzott a földből valami gömbölyded, ökölnyi tárgyat. Diadalmasan a magasba tartotta, és Ch’akához szaladt vele. A rabszolgahajcsár elvette a valamit, majd amikor a férfi megfordult, hogy a helyére fusson, barátságosan seggbe rúgta. A lánc tovább indult.

Még két ilyen titokzatos holmit találtak, és Ch’aka mindhármat bezabálta. Csak miután saját éhségét csillapította, jutott eszébe, hogy alattvalóiról gondoskodjon. Amint a következő gömböcöt megtalálták, magához szólította az egyik rabszolgát, és a hátán lévő kosárba tette. Ettől kezdve a kosarat cipelő férfi ott lépdelt közvetlenül Ch’aka mögött. Ch’aka gondosan odafigyelt arra, hogy a földből kiásott valamik mindegyike a kosárba kerüljön. Jason szerette volna tudni, mik azok, és ehetők-e, mert gyomra egyre hevesebben és követelődzőbben korgott.

A Jason mellett haladó rabszolga felkiáltott, és a homokra mutatott. Amikor a sor megállt, Jason elengedte Mikah-t. A férfi leroskadt a földre, és érdeklődéssel figyelte a rabszolgát, amint az hegyes botjával nekiesik a homokbuckának. Hamarosan kiásott egy ráncos, szürke, gömbölyded holmit, amely feltehetően gyökér vagy még inkább gumó lehetett. Ehetőnek látszott, csak nem a rabszolga számára, akinek szinte csörgött a nyála, és vakmerőségében megszagolgatta a gumót. Ch’aka felháborodott, és amikor a rabszolga bedobta a gumót a kosárba, akkorát rúgott a szerencsétlenbe, hogy az szinte visszarepült a helyére.

Nem sokkal később Ch’aka megálljt parancsolt, és a rongyos rabszolgákat maga köré terelte. Ch’aka a kosár fölött mutogatva rájuk, egyenként odahívta őket, és mindegyiknek adott egy vagy több gumót, önhatalmúlag eldöntve, ki mennyit érdemel. A kosár már majdnem kiürült, amikor botjával Jasonre mutatott.

— K ’e nam h’vas vi? — kérdezte.

— Mia namo estas Jason, mia amiko estas Mikah — felelte Jason eszperantó nyelven. Úgy látszott, Ch’aka megértette, mert bólintott, és morgott valamit, miközben kezével beletúrt a gumók közé. Arcát feléjük fordította, és Jason érezte, hogy figyeli, bár szemét a kagylósisak eltakarta. A bot megint felemelkedett.

— Honnan jöttetek? A lángoló hajó, amelyik elsüllyedt, a tiétek volt?

— Igen, az volt a mi hajónk. Nagyon messziről jöttünk.

— Az óceán túloldaláról? — Minden bizonnyal ez volt a legnagyobb távolság, amit Ch’aka el tudott képzelni.

— Az óceán túlpartjáról, igen — válaszolt Jason, mert nem volt kedve csillagászati oktatást tartani. — Mikor eszünk?

— A saját hazádban te gazdag ember vagy; van hajód, csizmád. De a csizmád most az enyém, és te magad is az én rabszolgám vagy. Mindketten a rabszolgáim vagytok.

— A rabszolgád vagyok — mondta Jason. — De még a rabszolgáknak is kell enniük. Hol az ennivaló?

Ch’aka kotorászni kezdett a kosárban, végül kihalászott belőle egy nyamvadt kis gumót. Kettétörte, és a felét odadobta Jason lába elé a homokba.

— Dolgozz keményebben, és akkor többet kapsz!

Jason felvette a gumót a földről, amennyire lehetett, ledörzsölte róla a homokot. Egy darabot odanyújtott Mikah-nak, a maradékot bekapta. Foga alatt csikorogtak a homokszemek; a gumónak olyan íze volt, mint az avas viasznak. legszívesebben kiköpte volna, de mégis leküzdötte. Rossz íze ellenére ennivaló volt, és be kellett érnie vele, míg jobbat nem tud szerezni.

— Miről beszéltek? — kérdezte Mikah, a gumót rágcsálva.

— Apró hazugságok. Azt gondolja, a rabszolgái vagyunk, és én egyetértettem vele. Persze, csak ideiglenesen — tette hozzá Jason, amint meglátta Mikah arckifejezését. — Ez egy ismeretlen bolygó; maga sebesült, nincs ennivalónk, vizünk, és nincs más ötletem, hogyan vészelhetnénk át ezt a helyzetet. Az egyetlen, amit tehetünk, hogy nem ellenkezünk a Csúfpofájúval.

Ha rabszolgának nevez minket, akkor rabszolgák vagyunk.

— Jobb lenne szabad emberként meghalni, mint megláncolva élni.

— Hagyja már abba ezeket az ostobaságokat! Jobb megláncolva élni, és kieszelni a módját, hogyan szabaduljunk meg. Szabadon élni sokkal kellemesebb, mint szabadként meghalni. Most pedig pofa be, és egyen!

Addig nem tehetünk semmit, amíg maga járóbetegnek számít.

A nap hátralévő részében tovább haladt a csatárlánc.

Jason Mikah-t támogatta, és közben talált két krenó-t, az ehető gumót. Alkonyatkor megálltak, és a földre roskadtak. A főnök szétosztotta az ennivalót. Jason, munkája elismeréseként, valóban nagyobb adagot kapott.

Mindketten hullafáradtak voltak, és lefekvés után azonnal elaludtak.

Másnap reggel ismét összeállt a lánc, és megkezdték gumókereső sétájukat. Útjuk során mindvégig a tengerparttal párhuzamosan haladtak. A sor szélén gyalogoló rabszolgának fel kellett másznia a dűnék tetejére, hogy folyamatosan figyelje a tengert. Egy alkalommal valami rendkívüli dolgot fedezhetett fel, mert leugrott a dűne tetejéről, és mindkét karjával hevesen integetni kezdett. Ch’aka azonnal odaszaladt hozzá, néhány szót váltott a felderítővel, azután félrerugdosta az útból.

Jason növekvő érdeklődéssel figyelte, amint Ch’aka a földre dobta testes csomagját, kibontotta, majd előhúzott belőle egy rendkívül hatékonynak látszó számszeríjat.

Egy beleépített csörlő segítségével kifeszítette a húrt. A bonyolult, aprólékosan kidolgozott szerkezet nem illett bele a primitív, rabszolgatartó társadalomba, és Jason nagyon szerette volna közelebbről is szemügyre venni.

Ch’aka előkotort egy nyílvesszőt, és a számszeríjra helyezte.

A rabszolgák a földre telepedtek, míg gazdájuk lehasalt, és a dűnék között kúszni kezdett a tengerpart felé. Néhány perccel később fájdalmas visítás hallatszott; a rabszolgák azonnal talpra ugrottak, majd a tenger felé kezdtek rohanni. Jason otthagyta Mikah-t, és az elsők között ért a partra.

A rabszolgák megálltak a szokásos távolságra uruktól; izgatott megjegyzéseket tettek a lövés pontosságát illetően, egyhangúlag dicsérve Ch’aka vadásztudományát. Jason kénytelen volt elismerni, hogy szavaik megfelelnek a valóságnak. Hatalmas, fényes szőrű állat feküdt a sekély vízben, a nyílvesző vége a nyakából állt ki, és a sebből szivárgó vér vörösre festette a vizet.

— Hús! Hús!

— Cha’aka megöli a rosmaró- t! Ch’aka csodálatos!

— Éljen Ch’aka, aki gondoskodik rólunk! — kiáltotta Jason. — Mikor eszünk?

De gazdájuk nem törődött a rabszolgák lelkes kiáltozásával. Leült a földre, és néhány percig pihent.

Azután újra felcsörlőzte a számszeríjat, kihúzta az állatból a nyílvesszőt, és a húrra illesztette. Azután beledöfte kését a rosmaróba.

— Hozzatok fát, és rakjatok tüzet! — parancsolta. — Opisweni, te fogod feldarabolni az állatot. Fogd a kést, és láss hozzá!

Azzal felült az egyik dűne tetejére, és fegyverét a közeledő rabszolgára szegezte. Opisweni kihúzta a kést az állat testéből, azután megkezdte a darabolást.

Mialatt dolgozott, Ch’aka nyílvesszőjének hegye a férfi hátára szegeződött.

— Meglehetősen bizalmatlan ember ez a mi rabszolgatartónk — dünnyögte Jason, miközben fáért indult a többiekkel. Bár Ch’aka birtokolta a fegyvereket, mégis állandóan rettegett az orgyilkosoktól. Ha Opisweninek eszébe jutott volna, hogy a kést másként használja, mint munkaeszközt, azonnal nyílvesszőt kapott volna a tarkójába. Hatásos módszer.

A rabszolgáknak sikerült elegendő hordalékfát összegyűjteniük. Amikor Jason visszatért, a rosmaró már nagyobb darabokban hevert. Ch’aka félrerugdosta embereit a farakástól, és batyujából elővett egy másik szerszámot. Jasont érdekelte, mi lehet az, ezért amennyire lehetett, közel furakodott, és az első körben foglalt helyet. Bár még sohasem látott tűzszerszámot, azonnal rájött a működési elvére. Valami forgó szerkezet recés fémkorongot forgatott egy tűzkövön. Hamarosan szikrák pattantak, és belekaptak az odakészített, száraz mohába.

A moha felizzott, Ch’aka pedig addig fújta, míg a parázs lánggá erősödött.

Vajon honnan szerezte Ch’aka a számszeríjat és a tűzszerszámot? Mindkét tárgy a rabszolgatartó nomád közösségnél fejlettebb kultúra létezésének bizonyítéka. A bolygóra érkezésük óta ezek voltak a civilizáció első jelei. Később, amikor mindenki a félig megsült húst zabálta, odahúzódott Mikah mellé, és elmondta neki a véleményét.

— Van még remény. Ezek az analfabéták sohasem tudnának számszeríjat és tűzszerszámot készíteni. Meg kell tudnunk, hogy az eszközök honnan származnak, és ott mi is elláthatjuk magunkat ilyesmivel. Láttam, amikor Ch’aka elővette a nyílvesszőt; fogadni mernék, hogy acélból készült.

— És az miért olyan fontos? — kérdezte Mikah.

— Ipari társadalmat feltételez, és talán csillagközi kereskedelmet.

— Akkor meg kell kérdeznünk Ch’akát, honnan szerezte őket, és azonnal távozunk. Azután érintkezésbe lépünk a hatóságokkal, megmagyarázzuk a történteket, és megkérjük őket, hogy juttassanak el minket a Cassyliára.

Addig nem tartom őrizetben, amíg oda nem érünk.

— Ez igazán kedves öntől! — húzta fel Jason a szemöldökét. Mikah valóban megszállott volt, és Jason megpróbált gyenge pontot találni erkölcsi páncélján. — Nem érezne bűntudatot, ha visszavinne oda kivégeztetni?

Azok után, hogy együtt voltunk a bajban, és megmentettem az életét?

— Nagyon bántana a dolog, Jason. Főleg mert rájöttem, hogy maga nem is olyan nagyon gonosz. Egy kis átneveléssel hasznos tagja lehetne a társadalomnak. De a személyes érzelmeim nem változtathatnak a tényeken: súlyos bűnöket követett el, amelyekért bűnhődnie kell.

Ch’aka hatalmasat böfögött, majd ráförmedt rabszolgáira:

— Eleget zabáltatok, disznók! Még elhíztok!

Csomagoljátok be a húst, és hozzátok! Sötétedésig még rengeteg krenót kereshetünk. Mozgás!

A sor megint összeállt, és lassan megindult a part menti fövényen. A gumókat kosárba gyűjtötték, egy forrásnál pedig megtöltötték ivóvízzel a tömlőket. A nap már közel járt a nyugati horizonthoz, és gyenge melegét felfogta néhány felhő. Jason borzongva nézett körül, majd megpillantott egy sor mozgó pontot a távolban.

Könyökével megbökte Mikah-t, aki még mindig annyira gyenge volt, hogy vonszolnia kellett.

— Úgy látszik, társaságot kapunk. Kíváncsi vagyok, mennyire illik ez bele a programba.

Az erősödő fájdalom elhomályosította Mikah látását.

De érdekes módon sem a többi rabszolga, sem Ch’aka nem figyelt fel a közeledőkre. A pontok eltávolodtak egymástól, és már sejteni lehetett, hogy egy másik gumókereső horda közeledik. Tagjai lehajtott fejjel kémlelték a földet; a két csoport lassan haladt egymás felé, a tengerparttal párhuzamosan.

A dűnék közelében állt egy durván összerakott kőhalom. Amint a vonal elérte, a rabszolgák megkönnyebbült sóhajjal a földre rogytak. Bizonyára ez volt a terület határa. Ch’aka odasétált a dombocskához, és lábát az egyik sziklára tette, majd türelmesen figyelte a másik gumókereső horda közeledését, ők is megálltak a határnál, és letelepedtek. A rabszolgák mindkét oldalon kifejezéstelen szemmel meredtek maguk elé; az érdeklődés leghalványabb jelét sem mutatták egymás iránt. A szomszédos horda vezére is közelebb jött, de Ch’akától tízméternyire megállt, és egy irdatlan kőbaltát kezdett lengetni a feje fölött.

— Utállak, Ch’aka! — bömbölte az idegen vezér.

— Utállak, Pasimba! — hallatszott a válasz. A formális köszöntés után elhangzott még néhány súlyos sértés, miközben mindketten megrázták fegyvereiket, majd leültek csendesen beszélgetni. Pasimba ugyanazt a félelmetes ruhát viselte, mint Ch’aka, legfeljebb apró különbségekkel. Pasimba sisakja a rosmaró koponyájából készült, amit néhány agyar és szarv tett még félelmetesebbé. De mindent egybevetve, a két ember között alig lehetett némi különbséget találni. Mindketten rabszolgatartók voltak.

— Ma megint elejtettem egy rosmarót. Tíz nap óta ez már a második — jelentette ki büszkén Ch’aka.

— Szerencsés partod van. Sok rosmaró. Hol van az a két rabszolga, amivel tartozol?

— Tartozom neked két rabszolgával?

— Tartozol kettővel. Ne tettesd magad hülyének!

Neked adtam az acélnyilakat. Az egyik rabszolga, amit cserébe kaptam, hamarosan meghalt. Tartozol még eggyel.

— Adok neked két rabszolgát. Kihúztam két másikat az óceánból.

— Jó partod van.

Ch’aka végigsétált a rabszolgái előtt, majd megállt a férfinál, akit kis híján agyonrúgott, mert meg merte szagolni az egyik gumót. Durván talpra rántotta a földről, majd csizmájával útnak indította a másik csapat felé.

— Ez megfelelő lesz — mondta.

— Túl sovány, nem tetszik.

— Nézd meg jobban: szikár, de izmos. Keményen tud dolgozni, és nem eszik sokat.

— Hazudsz!

— Utállak, Pasimba!

— Utállak, Ch’aka! Hol van a másik?

— Ez biztosan tetszeni fog. Az idegen, akit az óceánban találtam. Furcsa történeteket tud mesélni, és jól dolgozik.

Jason éppen idejében fordult meg, hogy a rúgás teljes erejét elkerülje, de még így is elvágódott. Mielőtt felállhatott volna, Ch’aka megragadta Mikah karját, és a másik tábor felé vonszolta. Pasimba alaposan megnézte, majd kijelentette:

— Nem jó rabszolga. Nagy lyuk van a fején.

— Keményen dolgozik — dicsérte Ch’aka a portékáját.

— A lyuk már majdnem begyógyult. Baromi erős.

— Adsz másikat, ha meghal? — kérdezte Pasimba bizalmatlanul.

— Adok. Utállak, Pasimba!

— Utállak, Ch’aka!

— Várjatok! — kiáltotta Jason. — Ne add el a barátomat!

Együtt jobban tudunk dolgozni. Inkább szabadulj meg valaki mástól…

A rabszolgák szájtátva figyelték az eseményeket.

Ch’aka, furkósbotját a magasba emelte, és bömbölve fordult Jason felé.

— Fogd be a pofád! Rabszolga vagy! Ha még egyszer beleugatsz a dolgomba, agyonütlek!

Jason veszteg maradt, mivel úgy látszott, ez az egyetlen dolog, amit tehet. Arra gondolt, mi fog történni Mikah-val. Ha nem hal bele a fejsérülésébe, akkor sem lesz képes elviselni a rabszolgasorsot. De pillanatnyilag nem tehetett érte többet; saját magára is gondolnia kellett.

Alkonyatig még tovább meneteltek. Amikor a másik horda eltűnt a távolban, letáboroztak. Jason keresett magának egy széltől védett helyet az egyik dűne tövében.

Zsebéből előhúzott egy darab sült húst, amit az előző étkezésnél tett félre. Elég rágós és zsíros volt, mégis lényegesen jobb, mint az az ízetlen krenó, amely a rabszolgák fő táplálékát képezte. Hangos csámcsogással rágta a cubákot, mire az egyik rabszolga odajött hozzá.

— Adsz egy kicsit belőle? — kérdezte panaszos hangon, és Jason akkor vette észre, hogy fiatal lány. Eddig valamennyi rabszolgát egyformának talált: kócos haj, bőrökkel borított test. Leszakított egy darabot a húsból.

— Nesze. Ülj le, és edd meg! Hogy hívnak? — Cserébe az ennivalóért szeretett volna némi információt kapni.

— Ijale — mondta a lány. Elvette a húst, de nem ült le.

Másik kezének mutatóujjával megvakarta a fejét.

— Honnan jöttél? Vagy mindig itt éltél, ahol most? — Hogyan kérdezzen egy rabszolgát, aki egész életében rabszolga volt?

— Nem itt. Először Bul’wajónál voltam, azután Fasimbánál. Most Ch’akához tartozom.

— Ki az a Bul’wajo? Olyan főnök, mint Ch’aka?

A lány bólintott, miközben a húst máj szólta.

— És a d’zertanók, akiktől Pasimba a nyílvesszőket kapta, azok kik?

— Te nem sokat tudsz — mondta a lány, miközben lenyelte az utolsó falatot, és lenyalta a zsírt az ujjairól.

— Eleget tudok ahhoz, hogy legyen nálam hús, amikor neked már nincs. Ezért ne élj vissza a vendégszeretetemmel. Kik azok a d’zertanók?

— De hát ezt mindenki tudja — vont vállat értetlenül a lány, és keresett egy puha helyet a homokban, ahová leülhet. — A sivatagban élnek, nagyon büdösek, de rengeteg szép holmijuk van. Az egyikük adott nekem valamit, ez a legszebb holmim. Ha megmutatom, nem fogod elvenni?

— Nem nyúlok hozzá, de szeretnék mindent megnézni, amit ők készítenek. Nesze, itt van még egy kis hús. És most mutasd a legszebb holmidat!

Ijale benyúlt a ruháján elrejtett zsebbe, majd előhúzta ökölbe zárt kezét. Majd büszkén tartotta Jason elé, és kinyitotta ujjait. Jason a tompa fény ellenére jól látta, hogy a lány egy vörös színű üveggolyót tart a tenyerében.

— Ugye, milyen szép? — kérdezte.

— Nagyon szép — mondta Jason. Őszinte sajnálatot érzett a lány iránt, akinek ősei űrhajókon érkeztek erre a bolygóra, és birtokukban volt egy hihetetlenül fejlett tudomány. Azután elszakadtak a külvilágtól, és utódaik erre a szintre süllyedtek: tudatlan rabszolgákká, akik szemében egy ócska kis üveggolyó felbecsülhetetlen érték.

— Jól van — mondta Ijale, és kezdte levenni a testét borító bőröket.

— A húst ajándékba adtam, nem kell fizetned érte!

— Nem akarsz engem? — kérdezte meglepetten a lány.

— Nem tetszem, ugye? Csúnyának találsz?

— Nagyon szép vagy — hazudta Jason. — Maradjunk annyiban, hogy fáradt vagyok.

Vajon a lány szép vagy csúnya? Ezt a kérdést nehéz lett volna eldönteni. A csapzott, kócos haj eltakarta arcának egy részét, a többit pedig vastag koszréteg rejtette el. Ajkai kicserepesedtek a széltől, és egyik arccsontján lila zúzódás látszott.

— Hadd maradjak veled ma éjszaka, még ha öreg vagy is ahhoz, hogy akarj engem. Mzil’kazi minden este akar engem, és gyakran megver. Nézd csak, most is figyel minket.

Egy férfira mutatott, aki tisztes távolból leste őket, és amikor Jason odafordult, még messzebb húzódott.

— Ne aggódj „Müzli” miatt! — mondta Jason. — Tisztáztuk a kettőnk viszonyát még a megérkezésem napján. Biztosan észrevetted a fején lévő dudort. — Egy kő után nyúlt, a leskelődő férfi azonnal elszaladt.

— Tetszel nekem. Megmutatom újra a legszebb holmimat.

— Te is tetszel nekem, de most ne mutasd meg. A túl sok szépség még elvakítaná a szemem. Jó éjt!

Ötödik fejezet

Ijale másnap Jason közelében maradt a véget nem érő krenókereső túrán. Amikor lehetett, kérdéseket tett fel a lánynak, és délre megszerezte a part menti síkság ügyeit illető összes információt. A rabszolgák titokzatosnak találták az óceánt; ellátta őket ehető állatokkal, halakkal, és időnként partra vetett egy-egy emberi holttestet. Néha láttak hajókat, de azokról semmit sem tudtak. A felségterületük másik oldalát sivatag határolta, amely még az óceánnál is barátságtalanabb és félelmetesebb volt. A sivatagban csak a d’zertanók éltek és a caróik. Ez utóbbiakat Jason szállítást végző állatoknak vagy gépeknek vélte, de ezt Ijale leírása alapján nem sikerült pontosan meghatároznia. Óceán, part, sivatag jelentette a lány számára a világot; el sem tudott képzelni olyat, ami azon túl lehet.

Jason viszont biztos volt benne, hogy létezik a bolygón fejlettebb kultúra; a számszeríj is ezt bizonyította. Mindenáron meg akarta tudni, honnan származik. Ennek érdekében rabszolga mivoltán változtatnia kell az első adandó alkalommal. Sikerült kifejlesztenie egy különleges képességet, amellyel Ch’aka nehéz csizmáját elkerülhette. A munka végső soron nem volt nehéz, és mindig akadt ennivaló. De rabszolgaként engedelmeskednie kellett a parancsnak, és ez nem adott neki lehetőséget arra, hogy megismerje a bolygó többi részét. De azt is tudta, hogy éppen ezért szökését rendkívül alaposan elő kell készítenie.

Délután újabb gumógyűjtő hordával találkoztak. Jason arra számított, hogy a találkozás az előzőhöz hasonlóan fog alakulni. Igen meglepődött, amikor nem ez történt.

Amint Ch’aka meglátta a közeledőket, haragra gerjedt; rabszolgái riadtan menekültek a szélrózsa minden irányába. Toporzékolt, hadonászott, furkósbotjával bőr mellvértjét ütögette, amivel tovább hergelte magát, végül a másik csapat felé rohant. Jason igyekezett a nyomában maradni, hogy szemtanúja lehessen a váratlan eseményeknek.

A másik csapat rabszolgái is szanaszét futottak, és csak egy bőrvértes, sisakos alak maradt a helyszínen. A két vezér gyorsan közeledett egymás felé, és Jason abban reménykedett, hogy hamarosan lebunkózzák egymást.

Ám közelebb érve lejjebb vették a tempót, majd szitkokat szórva megálltak.

— Utállak, M’shika!

— Utállak, Ch’aka!

A szavak ugyanazok voltak, mint korábban, de ezúttal a hangsúly egészen más értelmet adott nekik.

— Dögölj meg, M’shika! Megint átmerészkedtél az én területemre a rohadt húsú rabszolgáiddal!

— Hazudsz, Ch’aka! Ez a föld mindig az enyém volt.

— Takarodj innen!

Szavai végén Ch’aka olyan erővel sújtott le félelmetes bunkójával, hogy az kettészakította volna, akit eltalál. De M’shika számított erre, és idejében hátraugrott, miközben válaszcsapást mért ellenfelére. De Ch’aka könnyedén kitért a bunkósbot elől. Ezután gyors ütésváltás következett, amely semmi eredményt nem hozott azon kívül, hogy kicsit megmozgatta a levegőt. Majd egymásba kapaszkodva kezdtek dulakodni, ezáltal a harc végre komolyabbá vált.

Együtt gurultak a földön, fenyegető morgások közepette tépték, marcangolták egymást. A nehéz bunkókat nem használták, inkább a késeket és térdüket részesítették előnyben. Jason most értette meg, miért rögzített Ch’aka agyarakat a térdére. Küzdelmüket nem igazán lehetett kötöttfogású birkózásnak nevezni; mindketten arra törekedtek, hogy megöljék az ellenfelet.

De a bőrvértezet megnehezítette ezt a feladatot. A homok már tele volt körülöttük a ruhájukról letört agyarakkal, szarvakkal, elszórt fegyverekkel. Úgy látszott, az összecsapás döntetlenül végződik, amikor a két ellenfél szusszanásnyi időre megpihent, de azután újult erővel estek megint egymásnak.

Ch’aka oldotta meg a patthelyzetet azzal, hogy tőrét a földbe döfte, és amikor legközelebb odagurultak, fogaival megfogta a nyelét, majd keresett egy gyenge pontot ellenfele vértezetén. M’shika kibontakozott a szorításból, és feltápászkodott. Karján végigfolyt a vér, és vörösre festette ujjait. Ch’aka azonnal rávetette magát, de a sebesült felkapta bunkóját a földről, és kivédte a támadást. Miközben hátrabotorkált, sikerült felszednie a földről fegyverei nagy részét, majd gyorsan meghátrált.

Ch’aka egy darabig szaladt utána, végül feladta az üldözést. Helyette saját erejéről és ellenfele gyávaságáról ordibált hangzatos megjegyzéseket. Jason észrevett egy szarvat a földön, amely valamilyen tengeri állat testrésze lehetett, és gyorsan a ruhája alá rejtette, mielőtt Ch’aka észrevehette volna.

Amikor ellenfele túl messzire menekült, Ch’aka visszatért a küzdelem színhelyére, és összegyűjtött mindent, amit harcászati szempontból értékesnek tartott.

Mivel alkonyatig még maradt néhány óra, intett az embereknek, hogy folytassák a vacsorához szükséges mennyiségű krenó összegyűjtését.

Jason a földön ülve gépiesen rágta az adagját, amikor Ijale közelebb húzódott hozzá, és vállát Jason oldalához dörgölte, hogy megriassza a ruhája alatt tevékenykedő tetveket. A tetvektől lehetetlen volt megszabadulni; a durván kikészített állatbőrökben tenyésztek, és az emberi test adta nekik a táplálékot. Jason érezte, hogy az ő testét is birtokukba vették, mert egyre többet kellet vakaróznia.

Ez az apró kellemetlenség csak fokozta növekvő haragját.

— Elegem van ebből a rabszolgaéletből! — mondta, és felugrott. — Merre találok leghamarabb egy d’zertanót?

— Arra mindössze kétnapi járás — felelte a lány a sivatag felé mutatva. — De hogyan akarod megölni Ch’akát?

— Nem akarom megölni. Egyszerűen csak elmegyek.

Már túl sokáig élveztem a vendégszeretetét.

— Ezt nem teheted — suttogta a lány. — Meg fogsz halni.

— Ch’aka nem ölhet meg, ha nem vagyok itt.

— Mindenki rád fog vadászni. Ez a törvény. A szökött rabszolgákat mindig megölik.

Jason visszaült a földre, és elgondolkodva rágcsálta a krenót.

— Tehát te azt mondod, hogy maradjak még egy darabig. De egyelőre nincs szándékomban megölni Ch’akát, annak ellenére, hogy ellopta a csizmámat. Sőt azt sem látom tisztán, mit segítene rajtam, ha megölném.

— Te bolond vagy! Miután megölted Ch’akát, te leszel a vezér. Akkor azt csinálhatsz, amit akarsz.

Hát igen. Most már egyértelművé vált számára a társadalmi felépítés. Amikor rabszolgákat és rabszolgatartókat látott, azt hitte, hogy különböző osztályba tartoznak. De a valóságban mindannyian ugyanabba a társadalmi csoportba tartoztak. Az egyik farkas megeszi a másikat. Észre kellett volna vennie, amikor látta, hogy Ch’aka mindenkit távol tart magától, és éjszakára búvóhelyet keres magának. Hiszen bármelyik rabszolgája bármikor az életére törhetett, és megszerezhette a pozícióját. Mindez arra ösztönözte, hogy ölje meg Ch’akát, ha el akar szökni. Bár még mindig nem érzett hajlandóságot, mégis belátta, hogy meg kell tennie.

Aznap éjjel Jason megleste, amikor Ch’aka eltűnt a többiek szeme elől, és megfigyelte, milyen irányba távozik. Persze tudta, hogy a rabszolgatartónak is van annyi esze, hogy tegyen néhány kört, mielőtt nyugovóra tér. Jason mégis úgy gondolta, hogy egy kis szerencsével meg tudná találni, és akkor álmában megölheti. Nem szerette az éjféli merényleteket, és a bolygóra érkezese előtt az volt a véleménye, hogy álmában megölni valakit végtelenül aljas és gyáva cselekedet. De a különleges helyzetek különleges megoldásokat követelnek, és neki egyetlen porcikája sem kívánta, hogy nyíltan kiálljon a tetőtől talpig felvértezett emberrel. Akkor már inkább az orgyilkosság.

Nem sokkal éjfél után csendben kibújt a bőrök közül.

Ijale látta, hogy elmegy, nyitva volt a szeme, de a lány meg sem moccant. Jason halkan elindult a dűnék között.

Tudta, hogy nem lesz könnyű Ch’akát megtalálnia, de türelmesen kutatott, egyre nagyobb köröket átvizsgálva.

Rábukkant néhány szélfútta mélyedésre, kiszáradt patakmederre, és biztosra vette, hogy Ch’aka egy ilyennek a mélyén rejtőzött el.

Az a gondolat, hogy Ch’aka különleges előkészületeket tesz az orgyilkosok ellen, akkor villant az agyába, amikor egy vékony zsinórt megérintve kis csengettyű szólalt meg mellette. Eszébe jutott, hogy a bolygóra érkezését követő reggelen ugyanezt a hangot hallotta. Átkozta óvatlanságát, és lassan visszahúzta a kezét, amitől a kis csengő másodszor is megszólalt. A rabszolgatartó valószínűleg minden éjszaka körülveszi magát ezzel a biztonsági hálózattal, és a csengők azonnal felébresztik, ha valaki meg akarja közelíteni az éj leple alatt. Jason halkan elbújt egy kiszáradt patakmederben.

Hamarosan lábdobogás szakította meg a csendet, és Ch’aka robusztus alakja jelent meg a holdfényben.

Bunkósbotját a feje fölött lengetve egyenesen Jason felé tartott. Mielőtt a bunkó lesújtott, Jason oldalra hemperedett, majd felugrott, és futásnak eredt. Kavicsok repültek szanaszét a lába alól; tudta, ha elesik, vége van.

Mégsem tehetett mást: rohant tovább. A nehéz bőrvértet viselő Ch’aka nem tudott lépést tartani vele, és egyre jobban lemaradt. Káromkodott, átkokat ordibált, de nem sikerült Jasont utolérnie.

Jason levegő után kapkodva visszatért a táborhoz. A zaj bizonyára felébresztette a rabszolgákat, ezért elbújva, dideregve várt egy órát, míg minden elcsendesedett, és csak azután tért vissza a helyére. Hajnalodott, de nem jött álom a szemére. Azon tűnődött, vajon Ch’aka felismerte-e; az eseményeket átgondolva arra a meggyőződésre jutott, hogy nem.

Amint a nap felkelt, Ch’aka haragtól remegő alakja megjelent az egyik dűne tetején.

— Ki volt az? — bömbölte. — Ki merészelt éjszaka a közelembe jönni? — Gyanakvó pillantásokkal járta körül az ébredező tábort. De senki sem mozdult, csak a csizma elől igyekeztek elhúzódni. — Ki volt az? — kérdezte még egyszer, amikor éppen Jason fekhelyéhez ért.

Öt rabszolga Jasonre mutatott, Ijale félelmében megborzongott, és elhúzódott a közelből.

Jason nagyot káromkodott társai árulása miatt. Éppen idejében ugrott talpra, és hajolt el a lesújtó buzogány elől.

A kiélezett szarv ott lapult a zubbonya alatt, de egyelőre nem akart Ch’akával ilyen nyílt küzdelemben összecsapni. Azt remélte, talál erre más módot. Ezért inkább elszaladt, de az egyik rabszolga elgáncsolta.

Mindannyian ellene vannak! Mindannyian egymás ellen vannak, és egyikük sincs biztonságban a többiektől.

Nagy nehezen kijutott a táborból, azután felkapaszkodott az egyik dűne tetejére. Hirtelen megfordult, és homokot rúgott a nyomában loholó Ch’aka szemébe. De a rabszolgatartó elővette számszeríját, és ráillesztette az acélvesszőt a húrra. Jason tovább futott, ahogy a lába bírta. Ch’aka lassan követte a nyomokat a dűnék között.

Jason hamarosan elfáradt, és kénytelen volt belátni, hogy ez így nem mehet sokáig. Eljött az ideje az ellentámadásnak. A rabszolgákat eltakarták a dűnék, így a küzdelembe nem avatkozhattak bele. Jason elbújt egy szikla mögött, és amint Ch’aka a közelébe ért, rávetette magát. A meglepett vezér ösztönösen lesújtott bunkójával. Jason azonban kitért a buzogány elől; villámgyors mozdulattal megfogta ellenfele lendülő csuklóját, és a hatalmas test lendületét tovább vitte.

A sisakos férfi fejjel nekizuhant egy sziklának. Jason azonnal rávetette magát a hason fekvő alakra. Egyik karját villámgyorsan az álla alá dugta, és felfelé feszítette a fejét. Másik kezével pedig tövig vágta torkába a kiélezett szarvat. Vastag sugárban ömlött a vér Jason kezére, Ch’aka teste hevesen rángatózni kezdett, majd elernyedt, a férfi meghalt.

Jason feltápászkodott; lábai remegtek a kimerültségtől. Erős bőrszíjak rögzítették a kagylóból készült sisakot a fejre. Jason kioldozta őket, lehúzta a sisakot, és akkor látta, hogy Ch’aka középkorú férfi volt.

Haja teljesen megőszült, sőt szakállában is mutatkozott néhány szürke szál. Ahol a sisak eltakarta, ott arca sápadt maradt.

Meglehetősen sok időbe telt, mire leszedte a halottról a vértezetet, és magára öltötte; de végül elkészült vele.

Ch’aka lábán Jason megtalálta saját csizmáját; boldogan húzta a lábára. Ahogy Ch’aka a földön feküdt, úgy nézett ki, mint bármelyik rabszolgája. Jason belegurította a testet egy szélfútta gödörbe, majd betemette homokkal.

Azután sisakban és teljes vértezetben, hátán a batyuval, amelyben ott pihent a számszeríj, kezében pedig a bunkósbot, elindult a csendben várakozó rabszolgák felé. Amint odaért hozzájuk, azonnal felálltak, és gumókereső csatárláncot alkottak. Jason észrevette, hogy Ijale félelemmel teli szemmel néz rá. Tudni akarja, ki lett a párviadal győztese.

— Indulás! — kiáltotta Jason. Felismerve a hangot, a lány félénken elmosolyodott. — Új nap virradt rátok, rabszolgák! — mondta Jason, leginkább magának. — Tudom, hogy még nem hisztek benne, de eget rengető változások előtt álltok.

Füttyentésére a sor megindult, ő pedig elégedetten rágcsálta az első krenót, amit az egyik rabszolga futva hozott neki.

Hatodik fejezet

Aznap este tüzet raktak, és Jason úgy helyezkedett, hogy hátát védje a tenger. Levette a sisakot, melynek viselése egy idő után fejfájást okozott, majd magához hívta Ijalét.

— Megyek, Ch’aka, engedelmeskedem.

A lány odaszaladt hozzá, lekuporodott, és kezdte kibontani a testét borító bőröket.

— Milyen véleményed lehet a férfiakról? — sóhajtott Jason. — Csak beszélni akarok veled. És a nevem Jason, nem Ch’aka.

— Igen, Ch’aka — mondta a lány. Egy pillantást vetett a férfi sisak nélküli arcára, majd zavartan elfordította a fejét. Jason odatolta elé a krenóval teli kosarat.

— Látom, nem lesz könnyű változtatni a szokásokon.

Mondd meg nekem, hogy te vagy bárki a többiek közül, vágyott valaha a szabadságra?

— Mi az a szabadság?

— Azt hiszem, ezzel már válaszoltál a kérdésemre. A szabadság azt jelenti, hogy nem vagytok rabszolgák, azt csinálhattok, amit akartok.

— Én ezt nem akarom — borzongott meg a lány. — Akkor ki gondoskodna rólunk? Hogyan találnék krenót egyedül? Sok embernek együtt kell krenót keresnie, egymagában bárki éhen halna.

— Ha szabadok lennétek, akkor is együtt maradhatnátok, és együtt kereshetnétek a krenót.

— Ez butaság. Ha valaki találna egy krenót, azonnal megenné, és nem adna belőle a többieknek. Csak akkor adja oda, ha a gazda erre kényszeríti. Én szeretek enni.

Jason megvakarta serkenő szakállát.

— Mindannyian szeretünk enni, de ez még nem jelenti azt, hogy rabszolgának kell lennünk. Úgy látom, ha a környezetben nem történnek radikális változások, akkor senkit sem tudok felszabadítani, és Ch’akához hasonlóan nekem is meg kell szerveznem a védelmemet, ha életben akarok maradni.

Felvette a földről a bunkósbotot, és elhagyta a tábort.

Csendben tett néhány kört, majd felmászott a legmagasabb dűne tetejére. Elővette táskájából a „riasztóberendezést”. Ez vékony botokból állt, melyeket zsinór kötött össze. Leszurkálta a botokat körkörösen a domboldal homokjába, úgy, hogy a zsinór mindenütt kifeszüljön. A zsinóron kicsi acélcsengők lógtak, amelyek azonnal csilingelni kezdtek, ha valaki megmozdította a kifeszített madzagot. A kör közepén Jason biztonságban érezhette magát. Lefeküdt a földre, de egész éjszaka nem tudott elaludni; feszülten figyelte, mikor szólalnak meg a csengettyűk.

Reggel folytatták a menetelést. Elérték a határt jelző kőrakást, és a rabszolgák megálltak, de Jason intett nekik, hogy menjenek tovább. Boldogan engedelmeskedtek, abban a reményben, hogy végre látni fognak egy jó kis küzdelmet. Reményeik hamarosan kezdtek valóra válni, amikor késő délután a távolban megjelent a szomszédos törzs vékony csíkja, és egy ember rohant feléjük felháborodottan üvöltözve.

— Utállak, Ch’aka! — bömbölte Pasimba, de ezúttal így is gondolta. — A földemre merészkedtél, ezért megöllek.

— Még ne! — kiáltotta Jason. — És utállak, Pasimba! Ne haragudj, hogy megfeledkeztem a formaságokról! Nem akarom elvenni a földed, csak beszélni szerettem volna veled.

Pasimba megállt, de kőbaltáját készenlétben tartotta.

— Új hangod van, Ch’aka — mondta gyanakodva.

— Új Ch’aka vagyok. A jó öreg Ch’aka már alulról szagolja az ibolyát. Szeretném visszacserélni az egyik rabszolgát, és már itt sem vagyunk.

— Ch’aka jó harcos. Bizonyára jó harcos vagy, Ch’aka.

De mégsem olyan jó, mint én!

— Hiszek neked, Pasimba. Tíz rabszolga közül kilenc biztosan téged akarna vezéréül. Egyezzünk meg, és azonnal elviszem innen ezt a csűrhet. — Tekintete végigfutott a közeledő csatárláncon, Mikah-t kereste. — Azt a rabszolgát akarom visszakapni, amelyiknek lyuk van a fején. Adok helyette kettőt, akiket magad választhatsz ki. Mit szólsz ehhez?

— Jó csere, Ch’aka. Kiválaszthatod a legjobb rabszolgámat, én meg választok a tieid közül kettőt. De a lukasfejű már nincs itt. Túl sok baj volt vele. Egész nap fecsegett, és állandóan rugdosni kellett. Megszabadultam tőle.

— Megölted?

— Nem pocsékolok el egyetlen rabszolgát sem.

Elcseréltem a d’zertanókkal. Adtak érte nyílvesszőket.

Akarsz egyet?

— Most nem, Pasimba, de köszönöm az információt. — Belenyúlt a tarisznyájába, és elővett egy krenót.

— Tessék, fogadd el!

— Honnan szereztél mérgezett krenót? — kérdezte Pasimba leplezetlen kíváncsisággal. — Jó hasznát venném egy mérgezett krenónak.

— De hát ez nem mérgezett: ehető. Legalábbis amennyire ezek egyáltalán ehetők.

— Nagyon tréfás vagy, Ch’aka. Adok egy nyílvesszőt a mérgezett krenóért.

— Értsd meg, hogy nem mérgezett — bizonygatta Jason, és a másik férfi lába elé dobta a gumót.

— Én is ugyanezt mondanám. Jó hasznát fogom venni a mérgezett krenónak — mondta, majd Jason lába elé dobott egy nyílvesszőt, miközben felvette a gumót a földről, és elment.

Amikor Jason lehajolt a nyílvesszőért, azonnal észrevette, hogy törött, és csak agyaggal ragasztották össze, hogy egy darabig egyben maradjon, de gyakorlatilag már használhatatlan.

— Rendben van — kiáltotta Pasimba után, majd halkan hozzátette: — Csak várd meg, míg a barátod megeszi a krenót.

Miközben a határ felé vonultak, Pasimba gyanakvó pillantásai kísérték őket. Csak akkor nyugodott meg, amikor Jason hordája maga mögött hagyta a kőhalmot.

Jason a sivatag felé irányította csapatát. Mivel közben krenót is gyűjtöttek, így három napba telt, mire elérték a sivatag szélét. Elindulásuk előtt Jason meghatározta a pontos útirányt, de amint a tenger eltűnt a látóhatáron, már nem volt biztos benne, hogy jó irányban haladnak. A rabszolgák nem kérdeztek semmit, csak mentek, amerre ő mondta nekik. Útjuk során rengeteg krenót találtak.

Állatot mindössze egyet láttak, valami nyúlhoz hasonló, bundás, de rövid fülű teremtményt. Egy lyuk szélén üldögélt, Jason rálőtt a számszeríjjal, de nem sikerült eltalálnia. A harmadik napon Jason megpillantott a távolban egy keskeny, kékesszürke csíkot, amelyről hamarosan kiderült, hogy a sivatag.

Jason számara különösnek tűnt a beláthatatlan homoktenger, ahol nem nőttek fűcsomók, nem termett életet adó krenó, nem éltek állatok. Elképzelni sem tudta, hogyan tudnak ezen a kietlen vidéken megélni a d’zertanók. Talán a sivatagon túl szántóföldek, legelők, hegyek vannak. A sivatag fölött még felhőket sem lehetett látni.

— Hol találjuk a d’zertanókat? — kérdezte Jason a legközelebbi rabszolgát, aki azonnal elfordította a fejét.

Jasonnek eleinte akadt némi problémája a fegyelmezéssel, mert a rabszolgák csak akkor engedelmeskedtek, ha rugdosta őket. Ez a szokás annyira beléjük rögződött, hogy a parancs csak akkor volt parancs, ha rúgás is kísérte. Ellenkező esetben elengedték a fülük mellett. Az a törekvése, hogy javítson a rabszolgák életkörülményein, akadályba ütközött, és ezt az akadályt maguk a rabszolgák jelentették. Jason hangos káromkodással belerúgott a kérdezett rabszolgába.

— Odébb lesz egy nagy szikla, ott megtalálod őket jött azonnal a válasz.

A jelzett irányban Jason észrevett egy sötét pontot, és amint közelebb értek, láthatóvá vált, hogy kőfal. Az építmény olyan hatalmas volt, hogy rengetegen elférhettek a falai mögött. Jason féltette értékes rabszolgáit, ezért tisztes távolban megállította a sort, hagyta, hogy leüljenek, majd bunkóját a kezében tartva közelebb ment, és gyanakvón vizsgálta a falakat.

Sehol sem látott őröket, mégis tudta, hogy odabentről figyelik őket. Sejtése beigazolódott, amikor egy férfi jelent meg a fal tövében, és egyenesen feléjük tartott.

Könnyű öltözéket viselt, egyik karján kosár lógott.

Amikor egy közeli sziklához ért, leült a földre, maga mellé téve a kosarat. Jason csapdától félve alaposan körülnézett, de a környezetet biztonságosnak ítélte. A közelben nem látott olyan helyet, ahol fegyveres katonák el tudtak volna rejtőzni. Bunkósbotját készenlétben tartva odasétált az idegenhez, és tőle háromlépésnyire megállt.

— Üdvözöllek, Ch’aka — mondta az idegen. — Attól féltem, hogy a múltkori félreértés után többé nem foglak látni.

Továbbra is ülve maradt; miközben beszélt, ritkás szakállát simogatta. Simára borotvált koponyáját lebarnította a nap, akárcsak ráncos homlokát és orrát, amely elég nagy volt ahhoz, hogy biztos támaszt nyújtson egy formás napszemüvegnek. A napszemüveg kerete valószínűleg csontból készült, és egészen a szemre simult. A férfi öreg volt, Jason úgy gondolta, hogy nem jelenthet veszélyt a számára.

— Akarok valamit — jelentette ki Jason Ch’aka stílusában.

— Új hang, új Ch’aka. Légy üdvözölve! A régi Ch’aka egy kutya volt, remélem, sokat szenvedett, mielőtt kilehelte a lelkét. Ülj le, barátom, és igyál velem! — Kosarából előhúzott egy kulacsot és két bögrét.

— Honnan szerezted a mérgezett italt? — kérdezte Jason a helyi szokásokat utánozva. Ez a d’zertanó értelmes ember lehetett; azonnal észrevette, hogy Ch’aka személye megváltozott. — És mi a neved?

— Edipon — felelte az öreg, miközben visszatette a kulacsot és a bögréket a kosárba. — Mi járatban vagy?

Nekünk mindig kellenek rabszolgák, ezért remélem, sikerül üzletet kötnünk.

— Egy rabszolgát keresek, aki most nálatok van. Adok cserébe kettőt.

Az öreg elmosolyodott, bár a szemét eltakarta a napszemüveg.

— Szükségtelen utánoznod a tengerparti barbárok beszédmódját. A kiejtésedből arra következtetek, hogy tanult ember vagy. Melyik rabszolgát akarod?

— Amelyiket nemrég szereztétek Fasimbától. Ó hozzám tartozik. — Jason nyugtalanul nézett körül. Ez a vénember sokkal ravaszabb, mint amilyennek látszik, gondolta, és elhatározta, hogy még óvatosabb lesz.

— Ez minden, amit akarsz? — kérdezte Edipon.

— Pillanatnyilag igen. Átadod nekem a rabszolgát, azután még köthetünk további üzleteket.

Edipon hangosan felnevetett, Jason rosszat sejtve hátrálni kezdett, amikor az öreg a szájába dugta két ujját, és éles füttyentést hallatott. A homok megmozdult körülöttük, és titkos föld alatti üregekből emberek másztak elő. Összesen hatan voltak, mindegyiküknél pajzs és buzogány. Jason átkozta könnyelműségét, amiért hagyta, hogy az öreg által választott helyen találkozzanak. Ütésre emelte bunkóját, de az öregember addigra már a szikla mögé menekült. Jason dühösen ugrott oda a legközelebbi emberhez, aki még csak félig tudott előbújni föld alatti üregéből, és iszonyatos erővel lesújtott. A férfi kivédte pajzsával Jason ütését, de az ütés erejétől visszazuhant az üregbe. Jason menekülni próbált, de az egyik katona elállta az útját. Nem volt lehetőség kikerülni, ezért Jason teljes erővel nekiszaladt, és a földre döntötte. Bunkósbotjával akkora csapást mért a fickóra, hogy a védelmül maga elé tartott pajzs kettétört.

Szerencséjére társai addigra odaérkeztek, így Jasonnek velük kellett szembenéznie.

Rövid, heves küzdelem következett. Két támadó eszméletlenül feküdt a földön, a harmadik koponyájából pedig ömlött a vér, mire a túlerőnek sikerült Jasont legyűrnie. Hiába kiabált segítségért, rabszolgái mozdulatlanul ültek a földön, miközben a katonák megkötözték a kezét, és elvették fegyvereit. Az egyik katona intett a rabszolgáknak, akik azonnal felálltak, és engedelmesen követték.

A kőfalon szélesre tárult egy kapu, és Jason még haragjáról is megfeledkezett, amint megpillantott egy carót, amikről korábban Ijale beszélt. Kétségtelenül az volt. Most értette meg, hogy a tanulatlan lány miért vélte valamiféle állatnak. A jármű legalább tíz méter hosszú volt, alakja leginkább hajóra hasonlított. Az orrát állatfej alakúra formálták, sőt még szőrrel is bevonták. Hatalmas, ragyogó szempár meredt a semmibe, szájában félelmetes fogak látszottak. A jármű oldalán néhány lábat helyeztek el, hogy a szerkezet még jobban hasonlítson egy állatra.

De mindez egy civilizált hatéves gyereket sem tudott volna megtéveszteni. Az álcázást valószínűleg a rabszolgák félrevezetése miatt készítették. Egy tanultabb embernek azonnal szemet szúrt volna a lábak alatt elrejtett hat pár kerék, amelyeket ismeretlen anyagból készítettek, és mély futófelülettel láttak el. Motorokra utaló jelet nem látott, de örömmel szimatolta az égett benzin jellegzetes szagát. Ez a jármű az ipari forradalom korszakára jellemző, és vagy itt készült, vagy valahonnan vásárolták. De mindkét eset magában rejtette annak lehetőségét, hogy megszabaduljon erről az átkozott bolygóról.

Az ijedt rabszolgák némi rugdosás után felkapaszkodtak a caró fedélzetére, ahová a megkötözött Jasont is feltette négy tagbaszakadt fickó. Jason a fedélzet deszkáin feküdt, és a szerkezet működési elvén töprengett. A fedélzet elülső részében kinyílt egy ajtó, amely valószínűleg a gépházba és az irányítófülkébe vezetett.

— Indulunk — kiáltotta Edipon, és vékony karját a magasba lendítette. — Húzzátok fel a létrát! Narsisi, maradj elöl, és jelezd az utat! Én pedig lemegyek a szentélybe, és könyörögni fogok a szent erőknek, hogy baj nélkül eljuttassanak minket Putl’kóba. — Elindult a kabin felé, majd megállt, és az egyik katonához fordult. — Erebo, te lusta disznó, nem felejtetted el megtölteni az istenek víztartályait? Nem szeretném, ha útközben megszomjaznának!

— Megtöltöttem, megtöltöttem — mondta Erebo, egy fonnyadt krenót rágcsálva.

Amint végeztek az előkészületekkel, Edipon bement az irányítófülkébe, és becsukta maga mögött az ajtót.

Hamarosan zakatolás hallatszott odabentről, és fekete füst tört elő egy kipufogócsőből. Csaknem egy teljes órára volt szüksége a szent erőknek, hogy rászánják magukat az indulásra; nyögve, csikorogva lélegezték ki a fehér füstöt. Négy rabszolga ijedtében elájult, a többiek pedig beletörődéssel várták a halált.

Jason valaha érdeklődött a primitív gépezetek iránt, ezért nem lepte meg a magasba szálló gőzfelhő; közönyösen figyelte, hogyan döcög ki a nehézkes jármű a kapun, és vág neki a sivatagnak. A vastag füstből és a lassú haladásból arra következtetett, hogy a primitív szerkezet nem túl hatékonyan hasznosítja az energiát.

A rabszolgák sikoltoztak, többen át akarták vetni magukat a korláton, de ezeket az őrök sietve lebunkózták. Azután sorra járták a rabokat, és mindegyiknek a torkán leöntöttek valami sötét folyadékot, amitől azok elaludtak vagy meghaltak. Jason valószínűbbnek tartotta, hogy csak elaltatták őket, mert minek szállítanának hullákat a fedélzeten. Jason ezt logikusnak tartotta, de a rémült rabszolgák képtelenek voltak eljutni ennek a gondolatmenetnek a végéré. Ezért elkeseredetten küzdöttek az életükért.

Amikor Jason került sorra, türelmesen várta a folyadékot hozó őröket. Azután az egyik alól kirántotta a lábát, a másikat pedig gyomron rúgta. Ám a két őr kedvét nem szegte ez a kis akció: ráültek Jasonre, befogták az orrát, és beleöntötték szájába a sötét színű italt. A folyadék égette a torkát, de néhány másodperc múlva erős kábultságot érzett, majd egyre növekvő fáradtság tört rá, végül elaludt.

Hetedik fejezet

— Igyál még egy kicsit! — mondta egy hang. Hideg víz csapódott Jason arcába, és egy része a torkára szaladt, amitől köhögni kezdett. Valami kemény tárgy préselődött a hátának, és csuklója is rettenetesen fájt. Emlékezete lassan kezdett visszatérni: eszébe jutottak a harc, a foglyul ejtése és a cáron lejátszódott események részletei.

Amikor kinyitotta a szemét, észrevett egy sárgás fénnyel világító lámpát a feje fölött. Fájdalmasan hunyorgott, majd megpróbált felülni. Ismerős arc jelent meg előtte.

— Valóban maga az, Mikah, vagy ez csak lázálom?

— Nem menekülhet az Igazság elől, Jason. Szeretnék feltenni önnek néhány kérdést.

Jason felnyögött.

— Tényleg maga az. Ilyen szavakat még lázálmaimban sem hallottam. De előbb beszéljen az itteni viszonyokról.

Mivel korábban lett a d’zertanók rabszolgája, mint én, biztosan többet sikerült megtudnia. — Jason rádöbbent, hogy a csuklójában érzett fájdalmat nehéz acélbilincsek okozzák. A bilincseket lánc rögzítette egy vastag deszkához, amin Jason feje pihent. Miért vannak rajtunk ezek a bilincsek? Itt ilyen a vendégszeretet?

Mikah nem válaszolt a kérdésre, helyette visszatért saját témájához.

— Amikor utoljára láttam, maga Ch’aka rabszolgája volt, majd később a többi rabszolgával együtt behozták ide, megbilincselve, eszméletlenül. A mellettem lévő hely éppen megüresedett, kértem őket, hogy ide tegyék, hadd viseljem gondját, végül beleegyeztek. De most szeretnék megtudni néhány dolgot. Amikor levetkőztették, Ch’aka ruháját és sisakját viselte. Hol van most ő, és mi történt vele?

— Én vagyok Ch’aka — mondta Jason, majd torkát hirtelen összeszorította a köhögés. Egy fakupából hatalmasat kortyolt. — Ennyire bosszúvágyó, Mikah? Hol van most a „Tartsd oda a másik arcod is!” hangzatos jelmondata? Ne akarja elhitetni velem, hogy gyűlöli azt az embert, amiért bezúzta a koponyáját, majd elcserélte néhány nyílvesszőért? Mindenesetre örülhet, hogy a gonosz Ch’aka nincs többé. Ott pihen a tengerpart homokjában. Mivel az állása megüresedett, én elvállaltam a munkát.

— Megölte őt?

— Nos, tulajdonképpen… igen. De ne gondolja, hogy könnyű feladat volt; fegyverekkel rendelkezett, erős vértezettel, én meg csak a velem született ügyességemre hagyatkozhattam. De szerencsére az is elegendőnek bizonyult. Éjszakára riasztórendszerrel vette magát körül, ezért amikor álmában akartam végezni vele…

— Micsoda? — vágott közbe Mikah.

— Éjszaka akartam elkapni. Gondolja, hogy akad olyan épeszű ember, aki kiállna fegyvertelenül párviadalra azzal barommal? Végül mégis így történt, mert az apró kacatjai felriasztották álmából. Rövid küzdelemben legyőztem, és én lettem a Ch’aka. De uralkodásom nem mondható hosszúnak, sem dicsőségesnek. Megtudtam, hogy eladták magát a d’zertanóknak, ezért elmentem a sivatag széléig, ahol egy Edipon nevű gonosz, vén varjú csapdába ejtett. Most megint ugyanolyan rabszolga vagyok, mint a többiek. Ennyi az egész. Most mondja el maga, hogy hol vagyunk, és mi az ábra…

— Orgyilkos! Rabszolgahajcsár! — Mikah annyira elhúzódott, amennyire a láncok ezt lehetővé tették. — Két újabb bűnnel szaporodott aljas tetteinek sora. Hányinger fog el, ha arra gondolok, hogy valaha szimpátiát éreztem maga iránt, és megpróbáltam segíteni. Ezután is a segítségére leszek, de csak annyira, hogy életben maradhasson, és visszavigyem a Cassyliára, ahol bíróság elé kerül, és kivégzik.

— Szeretem a pártatlan bíróságokat — mondta Jason visszafojtva köhögését, majd ivott még egy pohár vizet. — Csak azt nem értem, miért vádol olyan dolgokkal, amelyeket ezen a bolygón nem tekintenek bűnnek.

Milyen furcsa lenne, ha egy kannibált elvinnének a civilizált társadalomba, és ott halálra ítélnék azért, mert odahaza jóízűen elfogyasztotta embertársait.

— Az emberevés olyan borzalmas bűn, hogy bárhol követi el valaki, halállal kell bűnhődnie érte.

— Ha valaki beoson a hátsó ajtón, és megeszi az embertársát, akkor igen. De ha az illető olyan törzshöz tartozik, ahol nemzeti eledel az ellenség roston sütve, akkor ez nem tekinthető bűnnek. Nem látja át, hogy az emberi cselekedeteket csak az adott környezet figyelembevételével szabad megítélni. A kannibalizmus egyes primitív törzsekben éppolyan természetes, mint az ön társadalmában a templomba járás.

— Istenkáromló! A bűn az bűn! Vannak olyan törvények, amelyeket minden társadalomban be kell tartani.

— Ó, nem, ilyen törvények nincsenek. Éppen ez az a pont, ahol a középkori nézetei csődöt mondanak.

Valamennyi társadalmi törvény relatív, és nem abszolút érvényű. Minden eszme csak meghatározott környezetben alkalmazható. Ha onnan kiragadjuk, értelmét veszti. Az itteni viszonyoknak megfelelően én igazságosan és becsületesen viselkedtem. Megpróbáltam a rabszolgatartómat álmában meggyilkolni, ami a legtermészetesebb módja, hogy egy törekvő ifjú az öreg vezér helyére lépjen. Biztos vagyok benne, hogy Ch’aka is így szerezte meg a vezérséget. Itt az erőszak szabja meg a törvényt. Amint átvettem a törzs irányítását, megfelelően gondoskodtam rabszolgáimról, bár ők ezt egyáltalán nem értékelték. Az egyetlen baklövésem, hogy elindultam a maga felkutatására ahelyett, hogy krenót gyűjtettem volna velük a partvidéken, így szépen belesétáltam egy ostoba csapdába, és megint visszasüllyedtem a rabszolgaságba.

Kivágódott az ajtó, és erős fény áradt a sötét helyiségbe.

— Talpra, rabszolgák! — kiabált be egy d’zertanó.

Panaszos nyögések hallatszottak, amint a rabszolgák ébredezni kezdtek. Jason úgy látta, hogy a helyiségben húsz rabszolga lehet, a széles deszkához bilincselve. A túlsó sarokban valami főnökféle lehetett, mert felállt, és embereit is elkezdte talpra rugdosni. Amikor mindenki felkelt, parancsokat osztogatott.

— Gyerünk, mozgás! Először enni fogunk. De közben egyikőtök se feledkezzen meg a bilincs végén lévő vasgolyóról. Bármit tesztek, ez mindig rajtatok lesz.

Próbáljatok meg együtt dolgozni, segíteni egymásnak, hogy az új fiúk is beletanuljanak a munkába. Aki becsületesen dolgozik, az itt eleget ehet.

— Fogd be a pofád! — kiáltotta valaki.

— …és ne panaszkodjatok mindenért — folytatta a férfi, ügyet sem vetve a közbeszólásra. — Most pedig csináljuk együtt: egy… megfogod a vasgolyót… kettő… felemeled a földről… három… elindul mindenki az ajtó felé.

Kitódultak a napfényre, és a csípős széltől Jason megborzongott, bár pyrrusi ruháját és Ch’aka bőrvértezetének egy részét rajta hagyták. Foglyul ejtői leszakították a ruhára erősített szarvakat és agyarakat, de magát a ruhát és a csizmát nem vették el. Mindezért hálás lehetett a sorsnak, de az a gondolat, hogy rabszolgaként, reménytelen helyzetben itt van ezen az eldugott bolygón, egy kicsit elkeserítette.

A rabszolgák helyet foglaltak egy hosszú padon, vasgolyóikat maguk mellé tették. Néhány rabszolga kerekeken guruló asztalt tolt eléjük, és langyos levest szolgált fel. Jason farkasétvágya azonnal elmúlt, amint a levest megkóstolva rájött, hogy krenóból készítették, így, megfőzve még ehetetlenebbnek tűnt, mint nyersen. De az életösztön azt diktálta, hogy ne legyen válogatós, ezért nagy nehezen leküzdötte az egészet.

Reggeli után egy másik udvarrészre terelték őket, ahol hatalmas forgószerkezet működött, amelyet körbe-körbe gyalogoló rabszolgák hajtottak. Jasonéket és további két csoportot a forgószerkezetet mozgató hosszú tolórudak mellé helyezték. A rabszolgahajcsár hangos parancsára tolni kezdték a rudakat, és a szerkezet beindult.

Munka közben Jason alaposan szemügyre vette a gépezetet, melynek mozgatásához szükséges energiát ők termelték. A körkörös mozgást valamilyen áttétel alternáló mozgássá alakította, mely egy hatalmas kőépítmény tetejéből kiálló csöveket emelgetett. Az egész úgy festett, mintha vizet akarnának kipumpálni a földből ezzel az elkeserítően alacsony hatásfokú szerkezettel. Ráadásul feleslegesen, hiszen a földből feltörő források és patakok bőven ellátnak mindenkit ivóvízzel. Jason orrát jellegzetes szag csapta meg, amiből arra következtetett, hogy a szerkezettel mégsem vizet termelnek. Mire gondolatmenetének végére ért, a csőrendszerből sűrű, fekete folyadék kezdett ömleni.

— Olaj! Hát persze! — kiáltott fel diadalmasan Jason.

De a többiek mogorván néztek rá, ezért inkább elcsendesedett, és tovább hajtotta a malmot.

Ez volt tehát a d’zertanók energiaforrása és hatalmuk titka. A falakon túl hatalmas hegyek emelkedtek, de az utazás folyamán a rabszolgák kábultan feküdtek, ezért nem tudhatták, milyen irányba és milyen messzire vitték őket. A zárt falak mögött nyersolajat pumpáltak a földből, amit uraik primitív gépezetek hajtására használtak. Az olaj vastag sugárban tört a felszínre, és újabb csövek egy másik épületbe juttatták. Ott vajon milyen primitív mesterkedés folyhatott? Hosszú kémény nyúlt a magasba, mely vastagon gomolygó, fekete füstöt árasztott. Az ablakokon pedig olyan iszonyatos bűz jött ki, hogy Jason azt hitte, mindjárt magasba emelkedik tőle a ház teteje.

Épp amikor megértette, mi történik az épületben, kivágódott az ajtó, és Edipon jött elő.

— Hé, Edipon, gyere ide, beszélni akarok veled! — kiáltott oda Jason. — Ch’aka vagyok, a ruhámról felismersz!

Edipon egy pillantást vetett felé, majd megvakarva az orrát, tovább indult. A rabszolgák ügyet sem vetettek Jasonre; hamar elfelejtették, milyen pozíciót töltött be közöttük, mielőtt idekerültek. De a felügyelő nagyon is tisztában volt Jason jelenlegi helyzetével: bömbölve rohant oda, és magasba emelte korbácsát. Jason fáradhatatlanul kiáltozott a válla fölött, mivel a kerék továbbhaladt.

— Hallgass meg! Én sok mindent tudok, és segíthetek neked… — A korbács lecsapott.

Jason nem adta fel ilyen könnyen.

— Én tudom, hogy az első párlat a legjobb. Aúú! — nyögte, amint a korbács másodszor is a hátán csattant.

Jason szavai semmit sem jelentettek a rabszolgáknak és a felügyelőnek, de Ediponra olyan hatással voltak, mintha parázsra lépett volna. Hirtelen megfordult; Jason még ebből a távolságból is láthatta, hogy sápadt arca hamuszürkévé változott.

— Állítsd meg a kereket! — kiáltotta.

Ez a váratlan utasítás mindenkit meglepett. A tátott szájú felügyelő leeresztette korbácsát, a rabszolgák megbotlottak egymás lábában, végül az egész szerkezet mozdulatlanná vált. A hirtelen beállt csendet csak Edipon sietős lépteinek csattogása törte meg. Odalépett Jasonhez, szóra nyitott ajkait annyira felhúzta, mint aki bele akar harapni valamibe.

— Mit mondtál? — kérdezte, szinte köpködve a szavakat, és kését félig kihúzta tokjából.

Jason elmosolyodott, de igyekezett kicsit visszafogni magát. Elképzelte Edipon kését a gyomrában, és ez meglehetősen letompította lelkesedését.

— Hallottad, mit mondtam, nem akarom megismételni mindenféle idegen előtt. Tisztában vagyok vele, mi történik itt, mivel olyan vidékről érkeztem, ahol egész nap ugyanezt csináljuk. Segíthetnék neked.

Megmutatom, hogyan készítsetek jobb anyagot, amitől a caró gyorsabban megy. Ha nem hiszel nekem, tegyél próbára. Szabadíts meg a bilincseimtől, és keressünk egy nyugodt helyet, ahol beszélgethetünk.

Edipon reakciója kiszámítható volt. Ajkát rágta, Jasont fürkészte, ujjai a kés pengéjén játszottak. Jason ártatlanul mosolygott rá, vidáman megveregette a tolórudat, de közben hagyott elég időt a másiknak, hogy gondolkodjon. Mint ügyes szerencsejátékos, minden részletet figyelembe vett. Bízott benne, hogy Edipon kíváncsisága és tudományos érdeklődése győzi ösztönös vágyát, hogy elnémítsa a kellemetlenkedő rabszolgát. A kés visszasiklott a tokjába, Jason nagyot sóhajtott. Meleg helyzet volt még egy vérbeli szerencsejátékos számára is.

Jason nem szeretett a saját bőrére hazardírozni.

— Vegyétek le róla a bilincset, és vezessétek a szobámba! — mondta Edipon. A rabszolgák tágra nyílt szemmel figyelték, amint a kovácsot sietve előkerítették, és az levette Jason bilincseit.

— Mit akar csinálni? — kérdezte Mikah, de az egyik fegyőrtől kapott pofon a földre döntötte. Jason elégedetten vigyorgott, amint a nehéz bilincs lehullott róla, és az őrök elvezették. Szabad volt, és az is marad, ha sikerül meggyőznie Edipont, hogy ismeretei révén több hasznot hajthat, mint testi erejével.

Ez volt az első berendezett szoba, amelyet ezen a bolygón látott. A faragott bútorok hangulatossá tették a helyiséget. Edipon az íróasztal mellett állt, ujjai türelmetlenül kopogtak a fényesre csiszolt felületen.

— Bilincseljétek oda! — mutatott a falba rögzített karikára. Amint az őrök végrehajtották az utasítást, Edipon megállt Jason előtt, és előhúzta tőrét.

— Mondj el mindent, amit tudsz, különben megöllek!

— A múltam nyitott könyv előtted, Edipon. Olyan vidékről érkeztem, ahol az emberek ismerik a természet minden titkát.

— Mi a neve annak az országnak? Appsala kéme vagy?

— Erről az országról még sohasem hallottam. — Jasont meglepte, hogy Edipon milyen nyílt és őszinte vele szemben. Úgy érezte, itt az ideje, hogy eláruljon valamennyit az igazságból.

— Ha azt mondanám, hogy olyan bolygóról jöttem, amely egy távoli csillag körül kering, elhinnéd?

— Talán. Sok legenda szól arról, hogy őseink a csillagok közül érkeztek, de én mesebeszédnek tartottam.

— Pedig igaz. Az őseitek hatalmas hajókkal indultak el más bolygókról, átszelték a világűr végtelenjét, azután letelepedtek itt. Később megszakadt a kapcsolatuk a többi világgal, és tudományuk hanyatlani kezdett, míg a galaxis többi bolygóján tovább fejlődött a tudomány.

— Ostobaság!

— Egyáltalán nem. Minden ezt bizonyítja. Sohasem jártam a titokzatos épületeitek belsejében, mégis tudom, mi lehet odabenn, és hogyan működnek a gépeitek.

Lehet, hogy apró részletekben tévedek, de ismerem a működési elvüket, és az mindenütt azonos. Azt is tudom, hogyan lehet a nyersolajból olyan anyagot előállítani, amivel a caróitok működtethetők. Akarod, hogy elmondjam?

— Folytasd! — Edipon leült az asztal szélére, és a késének nyelével játszadozott.

— Nem tudom, ti hogyan nevezitek azt a szerkezetet, amivel a nyersolajat finomítjátok, de az eljárás lényege a frakcionális desztilláció, vagyis a szakaszos lepárlás. Az olaj különböző forráspontú vegyületek keveréke, ami azt jelenti, hogy légmentesen zárt edényben fokozatosan melegítve, először a legalacsonyabb forráspontú vegyület kezd gőzzé alakulni. A gőzt csöveken elvezetitek, és a csöveket hűtővízen átvezetve, a gőz ismét cseppfolyóssá válik. A tartályban lévő elegy hőmérséklete nem tud magasabbra emelkedni, amíg a legalacsonyabb forráspontú vegyület teljesen el nem párolgott. Miután ez megtörtént, a hőmérséklet emelkedni kezd, és a következő vegyület kezd gőzzé alakulni. Lényegében a forráspontkülönbség alapján tökéletesen elkülöníthetők egymástól olajat alkotó komponensek.

Mialatt Jason beszélt, Edipon szeme egyre kerekebbre nyílt, míg végül majdnem kiesett a fejéből.

— Démon! — kiáltotta, és hadonászni kezdett Jason orra előtt a késsel. — Nem láthatsz át a kőfalakon! Az eljárás titkát pedig csak a családom ismeri, erre megesküszöm!

— Ne izgasd fel magad, Edipon! Az én világomban ezt az elvet minden iskolás gyerek ismeri. — Egyensúlyát óvatosan az egyik lábára helyezte, hogy ki tudja rúgni a kést a vénember kezéből, ha az mégsem tudna lecsillapodni. — Én nem loptam el a titkodat, sőt ez csak egy morzsája az én világom tudományának. Ott minden farmer titokban pálinkát főz, amelynek ugyanez az elve.

Fogadni mernék, hogy tovább tudnám fejleszteni a berendezésed. Például, hogyan ellenőrződ az elegy hőmérsékletét forralás közben? Van hőmérőtök?

— Mi az a hőmérő? — kérdezte Edipon; annyira fellelkesítette a tudományos előadás, hogy a késéről is megfeledkezett.

— Látod, pontosan erre gondoltam. Megoldom a problémádat, ha kerítesz nekem egy üvegfúvót, bár egy bimetalt valószínűleg könnyebb lesz szerkeszteni. Ha az eljárás során nem szabályozod megfelelően a hőmérsékletet, akkor a komponensek összekeverednek. A belső égésű motorok működtetéséhez arra az anyagra van szükség, amelyiknek legalacsonyabb a forráspontja. Ez a benzin. A további párlatokból csinálhatsz petróleumot, amelyek nagyszerűen megfelelnek a lámpákba, majd paraffint, krémek gyártásához, míg végül az edény alján csak egy fekete massza marad, a bitumen. Ebből pedig tükörsima utakat lehet készíteni. Mit szólsz mindehhez?

Edipon nyugalmat erőltetett magára, de rángatódzó arcizma elárulta belső feszültségét.

— Amit elmondtál, az alapjában véve igaz, de néhány részletben tévedtél. Engem nem érdekel a hőmérő, sem a berendezés továbbfejlesztése. Generációk óta megfelel a családomnak, és nekem is. Azonban mégis segíthetsz nekem, és ha sikerül, akkor bőkezűen megjutalmazlak.

Utaztál az egyik cáron, és láthattad, hogy az utazás előtt a szentélyben imádkoztam a titkos erőknek, hogy elindítsák a szerkezetet. Meg tudod mondani, milyen erő mozgatja a carót?

— Remélem, ez az utolsó vizsgakérdés, Edipon. Azt javaslom, hagyd a szentélyt a csudába, és többet forgolódj inkább a gépteremben. Nos, egy ilyen gépezet sokféleképpen működhet, de nézzük az alapelvet.

Elindulásunk előtt feltöltetted a víztartályokat, valamint figyelembe véve a hosszas, csaknem egyórás előkészületeket, azt hiszem, gőzgépről van szó. Az elve a következő: hatalmas kazánban folyamatosan melegítik a vizet, majd a nagynyomású gőzt szelep megnyitásával beengedik egy hengerbe, amelyben dugattyú mozog. A nagynyomású gőz eltolja a dugattyút a hengerben, majd útjának végén egy másik szelep kiengedi a fáradt gőzt. A dugattyú pedig az alsó holtpontról tovább halad a felső holtpontig, ahol ismét nyílik a szelep, és beengedi a forró gőzt. A dugattyú végéhez kapcsolódó excenter az alternáló mozgást forgómozgássá alakítja, amely áttételek segítségével a kerekeket hajtja…

Jason megdöbbenve látta, hogy Edipon hirtelen az asztalra dobja kését, odaszalad hozzá, és mindkét kezével rázni kezdi ruhája gallérját.

— Tudod, mit mondtál? — kérdezte izgatottan. — Tudod, mit mondtál?

— Igen, tudom. Ez azt jelenti, hogy átmentem a vizsgán, vagyis pontosan ismertettem a működési elvet?

— Azt én nem tudom eldönteni, mert sohasem láttam az appsalák gonosz dobozának belsejét, amit te gőzgépnek nevezel. — Örömében körbetáncolta a szobát.

— Sokkal többet tudsz a gépezetről, mint én. Egész életemet annak szenteltem, hogy ellessem az appsalák féltve őrzött titkát. De te ismered ezt a titkot, és így megépíthetjük a saját gépezetünket!

— Nem tennéd ezt egy kicsit érthetőbbé? — kérdezte Jason. — Ilyen zavaros dolgokat még életemben nem hallottam.

— Mindent megmutatok neked, idegen. Te pedig megtanítasz minket az appsalák titkaira. Már magam előtt látom Putl’ko új hajnalát.

Kitárta az ajtót, majd a testőrökért és fiáért, Narsisiért kiáltott. Amikor beléptek, Jason felismerte közöttük az álmos szemű d’zertanót, aki korábban segített Ediponnak beindítani a nehézkes járművet.

— Fogd ezt a láncot, fiam, és tartsd készenlétben a bunkódat, hogy agyonüthesd ezt a rabszolgát, ha szökni próbál. De ha nem muszáj, akkor ne bántsd, mert túlságosan értékes a számunkra.

Narsisi megrántotta a láncot, de Jason megvetette a lábát, és nem mozdult. Mindenki döbbenten nézett rá.

— Csak néhány szót, mielőtt elindulunk. Az az ember, aki új hajnalt hoz Putl’ko életébe, nem rabszolga többé.

Ezeket a dolgokat most kell tisztáznunk. Nem bánom, ha őrök vesznek körül, és figyelik minden lépésemet, de nem leszek rabszolga.

— Te nem vagy közülünk való, ezért csak rabszolga lehetsz.

— Harmadik kategóriával gazdagítom a társadalmatokat, amit nevezzünk úgy: alkalmazott. Nem szívesen bár, de alkalmazottnak nevezem magam, aki kvalifikált munkát végez, és ennek megfelelő megbecsülésben részesül. Gondolkodjatok ezen! Ha megöltök egy rabszolgát, mit veszítetek vele? Semmit, bármelyik társa a helyébe léphet, és elvégzi ugyanazt a munkát. De ha engem megöltök, már egészen más a helyzet. Olyan agyvelő lesz a bunkósbot végére kenve, amely megoldhatta volna a gondjaitokat.

— Úgy érti, hogy nem ölhetjük meg? — kérdezte értetlenül Narsisi az apját.

— Nem, ő csak azt mondja, ha megöljük, senki sem tudja megcsinálni, amit ő. De nekem nem tetszik az ilyen beszéd. Csak rabszolgák és rabszolgatartók léteznek.

Mégis különös helyzet elé állított bennünket, ezért, azt hiszem, vissza kell adnunk a szabadságát. Hozzátok hát az alkalmazott urat, és majd meglátjuk, mennyire váltja be a hozzá fűzött reményeket.

Hatalmas, őrökkel körülvett épülethez sétáltak.

Kinyitották az egyik masszív ajtót, és Jason odabenn hét carót pillantott meg.

— Nézd meg ezeket — mondta Edipon. — A legcsodálatosabb konstrukciók, amiket valaha láttam.

Arra szántuk őket, hogy átvigyenek minket a sivatagon, és csapataink lecsaphassanak az ellenségre. De a hét jármű közül csak három működik.

— Motorikus hiba? — kérdezte Jason.

Edipon halkan káromkodott, miközben egy tágas udvarra vezette Jasont, ahol négy óriási méretű, fekete fémdoboz állt. Oldalukra koponyát és keresztbe tett velős csontot festettek.

— Azok az appsalai disznók elvitték az éghető folyadékunkat, és nem adtak cserébe semmit. Illetve adtak négy motort a caróinkhoz, de azok hamarosan elromlottak. Most kénytelenek vagyunk visszavinni nekik a rossz motorokat, és újakat kérni helyettük. De ezért rengeteget kell fizetnünk.

— Miért nem próbáljátok meg saját magatok megjavítani őket? Nem hiszem, hogy túlságosan bonyolult szerkezetek lennének.

— Azt nem szabad! Halálos vétek! — mondta Edipon, és valamennyi d’zertano ösztönösen eltávolodott a dobozoktól. — Egyszer megpróbáltunk felnyitni egyet a nagyapám idejében, mivel nem voltunk babonásak, mint a rabszolgák. És valóban látszott rajtuk, hogy ezeket emberek készítették, nem pedig istenek. De az appsalák nagyon ravaszak. Elrejtettek valamit a gépezetben, mert amikor az emberek szét akarták szedni, valamilyen gáz szivárgott ki belőle, amitől még a közelben dolgozók is valamennyien meghaltak, keserves kínok között…

Amikor ezt az appsalák megtudták, nagyot nevettek, és attól kezdve még drágábban adták a gépeiket.

Jason körüljárta a dobozokat, és igyekezett megfigyelni minden apró részletet. Narsisi mindvégig a nyomában lépkedett, és vitte utána a bilincset. A doboz valamivel magasabb volt, mint egy ember, és körülbelül kétszer olyan hosszú lehetett. Mindkét oldalán két-két rúd állt ki belőle, minden bizonnyal ezek voltak a kerekek tengelyei. Jason több helyen is látott kitüremkedéseket, bemélyedéseket, amelyek rendeltetését nem ismerte. Majd lábujjhegyre állva megpillantott az elülső részben egy kis kontrollpanelt.

— Kezd összeállni a kép, de most már elárulhatnád, hogyan kell üzembe helyezni a gépezetet.

— Előbb leszel te halott! — kiáltotta Narsisi. — Csak a családunk tagjai…

— Kussolj már! — szólt vissza Jason. — Nem emlékszel, miben állapodtunk meg? Segítek nektek, de csak ha szabad kezet kapok. Itt nincsenek titokzatos dolgok, ezt első pillantásra látni lehet. Kenőolajat, vizet és fűtőanyagot kell beönteni ezeken a nyílásokon. A kis korongok bizonyára a folyadékok szintjét jelzik. — Narsisi csodálkozva lépett hátrébb.

— Pontosan, ahogy elmondtad — jelentette ki Edipon. — Indulás előtt minden tartályt tele kell tölteni a megfelelő anyaggal. A tűz égni kezd ennek a gombnak a benyomásával. A szelepeket úgy kell szabályozni, hogy ez a kis mutató a zöld sávban maradjon. Amikor a kiáramló füst fehérré válik, akkor ennek a karnak a lenyomásával el lehet indulni.

— Amint sejtettem, a legegyszerűbbé tették számotokra a vezérlést, nehogy megértsetek valamit a gép működésének alapelvéből, így már érthető, hogy nem tudjátok pontosan, mit mutatnak a műszerek. A burkolatot valószínűleg dupla falúra készítették, hogy megakadályozzák a szétszerelést. A két réteg közti üreget mérgező gázzal töltötték meg. Ha valaki megpróbálja kinyitni, hogy belekukkantson, örökre elmegy a kedve a kíváncsiskodástól. Mégis azt hiszem, hogy ezeket a hatalmas gépezeteket nem azért készítik, hogy néhány hónap után a szemétre dobják őket. Tehát ha valamelyik elromlik, akkor megjavítják. Ilyenkor a biztonsági rendszert hatástalanítani kell. És azt hiszem, ezt én is meg tudom oldani.

— Nagyszerű kezdet!

— Egy pillanat, főnök. Még nem tudsz mindent a bérmunkáról. Mindig vannak olyan munkafeltételek, amelyeknek eleget kell tenni, és kölcsönös megegyezésre kell jutni. Ezeket örömest ismertetem veled.

Nyolcadik fejezet

— Képtelen vagyok megérteni, miért kell neked a másik rabszolga — jegyezte meg Narsisi. — Azt, hogy az asszonyt kéred, természetesnek tartanám. Az apám mindenesetre beleegyezett. Azt is mondta, hogy a fivéreim és én segítsünk neked mindenben, nehogy a motor titkát más is megszerezze.

— Akkor máris indulj, és hozd ide a Mikah nevű rabszolgát! Ó ugyanarról a világról jött, ahonnan én, és ez a szerkezet csak gyerekjáték a tudásához képest. Ha apád mégis akadékoskodik, mondd meg neki, hogy szükségem van szakképzett segítségre, aki tudja használni a szerszámokat, és aki pontosan végre tudja hajtani az utasításaimat. A fivéreidnek egészen másak az elképzelései ezekről a szerkezetekről. Sok esetben szentségtörésnek tartanák, ha egy beszorult csavarnak nagykalapáccsal megyek neki.

Jason egy olajoshordónak támaszkodott, és a következő műveleten törte a fejét. A nap nagy részét azzal töltötték, hogy farönkökre helyezték a motort, melyeken kigörgethetik a szabadba, a falutól minél messzebbre. Egy apró tévedés következtében kiszivárgó mérges gáz a szabadban nem jelent akkora veszélyt. Ezt végül Edipon is belátta, bár mindenáron azt akarta, hogy a gépezetet a legnagyobb titokban, zárt ajtók mögött szedjék szét. Az engedélyt a kiszállításra csak akkor adta meg, amikor a falutól távol keretre feszített bőrökből olyan magas korlátot készítettek, hogy azon ne láthasson át senki. Az egyetlen hátránya csak az volt, hogy megakadályozta a motor közelében a légmozgást.

Hosszas vita után Jason kezéről és lábáról eltávolították a nehéz bilincseket. Csak a lábára tettek egy könnyű láncot, amelytől zavartalanul lépkedhetett, csak akkor esett volna hasra, ha futni akar. Kezét teljesen szabadon hagyták. Edipon egyik fia viszont egész idő alatt felhúzott számszeríjjal figyelte. Mindenekelőtt néhány szerszámot kell kerítenie, amivel felfedheti a gépezet titkát.

— Keresd meg Edipont — mondta az egyik őrnek —, és tegyél egy lapáttal a gyomorfekélyére!

A d’zertanó főnök nem örült az újabb háborgatásnak.

— Külön szobát kaptál — dörmögte felháborodottan —, valamint a rabszolganőt, hogy főzzön neked, és hozzájárultam, hogy a másik rabszolgát is melléd tegyék, hogy segíthessen. De most már elegem van az újabb kívánságokból! Ki akarod szívni az összes véremet?

— Nem kell túldramatizálni a helyzetet. Csak néhány szerszámra lenne szükségem a munkámhoz. Szeretnék elmenni egy vasboltba vagy műszaki boltba, nem tudom, hogyan nevezitek az ilyesmit. Ez a gép számtalan csapdát rejthet magában; jó szerszámok nélkül nem lehet hozzáfogni a szétszereléséhez.

— Oda tilos belépned.

— Túl kell lépnünk az idejétmúlt szabályokon.

Az őrök kelletlenül álltak félre, és gyanakvó pillantásokkal ügyelték a rabszolgát. Egy öregember kulcsokat forgatott el a súlyos, vaspántos ajtó záraiban.

Jasont bevezették egy rosszul megvilágított helyiségbe.

— Micsoda primitív hely — morogta Jason, és odébb rúgott néhány kovácsoltvas szerszámot. Elnagyolt formák, lágyvas anyag, akárcsak a vaskor kezdetén; A lepárlókészülék durván összeforrasztott rézlemezekből készült. Bármikor kilyukadhatott volna, éppúgy, mint a kézzel hajlított hűtőcsövek. A szerszámok nagy része csak fogókból és kalapácsokból állt, amivel a kovács megmunkálja az izzó vasat. Az egyetlen értékes holminak a masszív esztergapad, és a hozzá tartozó fúró látszott. Persze mindezeket is emberi erő működtette. Az esztergapad szerszámos fiókjában talált néhány olyan acél szerszámot, amelyek képesek elvágni a vasat.

Örömmel fedezett fel egy csavarhúzó- és csavarkulcskészletet is, amelyek segítségével a caró kerekeit rögzítették a tengelyekhez.

Jason kiválogatta a használható szerszámokat, de kezdett sötétedni, ezért aznap már nem láttak munkához.

Amint elhagyták a raktárhelyiséget, két őr a szállásához vezette, amely egy kutyaól nagyságú bódéból állt. Az ajtót kívülről rázárták. Az egyetlen fényforrást egy petróleumlámpa jelentette.

Ijale egy parányi olajtűzhely fölé görnyedt, és ütöttkopott fazékban valamit főzött. Bátortalanul a férfira mosolygott, azután sietve megint a tűzhely felé fordult.

Jason közelebb ment hozzá, beleszagolt a fazékba, és megborzongott.

— Micsoda lakoma! Krenóleves, majd friss krenó krenó salátával. Holnap gondoskodnom kell egy kicsit változatosabb étrendről.

— Ch’aka hatalmas — suttogta a lány lehajtott fejjel. — Ch’aka erős…

— Jason a nevem, mint említettem. Ch’aka megszűnt, amikor elvették tőlem a ruháját.

— …Jason erős, mert a d’zertanók azt teszik, amit ő mond. A rabszolgája hálás érte.

Gyengéden maga felé fordította a lány arcát, akinek alázatossága meghatotta.

— Hát már sohasem tudunk megfeledkezni a rabszolgaságról? Együtt vagyunk ebben a bódéban, és együtt fogunk megszökni innen.

— Igen, tudom, hogy megszökünk. Te megölöd az összes d’zertanót, kiszabadítod a rabszolgáidat, és visszavezetsz minket a tengerpartra, ahol tovább gyűjthetjük a krenót.

— Nagyjából nekem is az az elképzelésem, hogy kiszabaduljunk innen, de akkor nem a tengerpart felé vesszük az irányt, hanem éppen ellenkezőleg: olyan messze megyünk a krenólelőhelyektől, amennyire csak lehet.

Ijale feszült figyelemmel hallgatta Jason szavait, miközben egyik kezével a levest kavargatta, a másik pedig mélyen a ruhája alatt kotorászott, és a csípések helyét vakarta. Jason arra lett figyelmes, hogy ő is vakaródzik. Amióta kimászott az óceánból, egyfolytában kínozzák ezek az apró élősdiek.

— Elég volt! — kiabálta, és öklével dörömbölni kezdett az ajtón. — Elfogadom, hogy ez a bolygó távol esik a civilizációtól, de az még nem ok arra, hogy megzabáljanak a tervek! — Odakintről lábdobogás, kulcsok csörgése hallatszott, végül kinyílt az ajtó, és megjelent Narsisi álmatag arca.

— Mi a fenét kiabálsz? Mi baj van?

— Vízre lenne szükségem.

— Kaptál vizet — felelte értetlenül Narsisi, és az edényre mutatott.

— A ti igényeiteknek megfelelően, de nem az enyémeknek. Legalább tízszer ennyi kéne, és most azonnal. Meg egy szappan, ha létezik egyáltalán ilyesmi ebben a barbár világban.

Sokáig kellett vitatkoznia, végül azzal győzte meg a fiút, hogy a víz rituális szertartások elvégzéséhez szükséges, hogy a másnapi motorszerelés sikeres legyen.

Hamarosan hoztak néhány vödör vizet és egy lapos tálkában folyékony szappant.

— Most különös dolgot fogunk csinálni — közölte Jason a lánnyal. — Vedd le a ruhádat!

— Igen, Jason — felelte Ijale, majd boldog mosollyal hanyatt feküdt, s széttárta combjait.

— Nem! Nem erre gondoltam. Meg fogsz fürödni.

Tudod, mi az a fürdés?

— Nem tudom — borzongott meg a lány —, de nagyon gonoszul hangzik.

— Na, gyere ide, és vedd le a ruhád! — parancsolta, a földben lévő mélyedésre mutatva. Idővel majd elszivárog belőle a víz.

A víz egy részét Jason megmelegítette a tűzön.

Közben a lány a fal mellett lapult, és félelemmel teli szemmel figyelte az eseményeket. Megborzongott, amikor Jason ráöntötte a vizet, sőt visítani kezdett, amint a szappanlé a hajára csörgött. Miközben Jason a lány haját dörzsölte, egyik kezével befogta a száját, nehogy Ijale sikoltozása becsalja az őröket. Szappanozni kezdte saját haját is, és a hab belefolyt a fülébe. Ezért nem hallotta az ajtó nyitódását, csak a belépő Mikah megbotránkozott hangját. A szikár ember megkövültén állt az ajtóban, és csontos ujjával Jasonre mutatott. A válla fölött Narsisi kukucskált be, lenyűgözve a rituális szertartás látványától.

— Micsoda fajtalanság! — harsogta Mikah. — Arra kényszeríti ezt a fiatal teremtést, hogy levetkőzzön maga előtt, miközben bámulja és fogdossa, holott nem kötött vele házasságot. — Eltakarta szeme elől a látványt. — Maga gonosz ember, Jason, a gonoszság démona, és mindezért bűnhődni fog!

— Kifelé! — bömbölte Jason, és a Ch’akától eltanult rúgással kilódította Mikah-t a kunyhóból. — A Gonosz csak a beszűkült agyában lakozik, maga ostoba fajankó!

Megmutatom a lánynak, mi az a fürdés, és mennyivel boldogabb lesz az élete bolhák és tetvek nélkül. Ezért kitüntetést érdemelnék, nem vádaskodást!

— Narsisi! Szükségem van erre a rabszolgára, de nem most, hanem csak holnap reggel. Addig zárjátok be valahová! — mondta, s azzal becsapta az ajtót.

Ijale vizes teste reszketett a hidegtől. Jason meleg vízzel leöblítette róla a szappanhabot, majd adott neki egy tiszta vászondarabot, hogy megtörülközzön. Amint Ijale testéről eltűnt a kosz, Jason látta, hogy a lány fiatal és csinos; melle feszes, dereka karcsú, csípője széles.

Eszébe jutott Mikah vádaskodása, és zavartan elfordította a fejét. Befejezte a mosakodást, a maradék vízzel kimosta a ruháit. A szokatlan tisztaságtól szégyenlősebbé vált.

Elfújta a mécsest, és a sötétben fejezte be a törülközést.

Végül lefeküdt, és a másnapi munkán kezdett gondolkodni, amikor érezte, hogy Ijale meleg teste hozzásimul. Egy pillanat alatt kiszaladt a fejéből a gépezettel kapcsolatos összes gondolat.

— Itt vagyok — mondta a lány teljesen feleslegesen.

— Érzem — felelte Jason. Megköszörülte a torkát; nehezen szánta rá magát, hogy magyarázkodjon. — Nem ezért fürdettelek meg…

— Pedig még nem is vagy öreg. Akkor meg mi a baj? — kérdezte Ijale.

— Egyszerűen csak nem akarok visszaélni a helyzettel, meg kell értened… — Kicsit zavarban érezte magát.

— Hogy érted ezt? Te olyan vagy, aki nem a lányokat szereti? — Csendesen sírni kezdett, majd testét egyre jobban rázta a zokogás. Jason átölelte a lány vállát.

* * *

Reggelire megint krenót kaptak, de Jason olyan jól érezte magát, hogy még ezt sem bánta. Teste rózsaszínű és illatos volt, mint egy kisbabáé, és a viszketés sem kínozta. A fémszövetből készült pyrrusi ruha rendkívül hamar megszáradt; Jasont kellemes érzés töltötte el, amint testére simult. Szemmel láthatóan Ijale is kiheverte a fürdés okozta megrázkódtatást, és így megtisztulva határozottan bájosnak tűnt. Jason elhatározta, hogy kerít valami normális ruhát a lánynak, mert a mosdásnak alig van értelme, ha reggelente ugyanazokba a mocskos bőrökbe bújik vissza.Jason frissen, tele ambíciókkal indult el a hideg reggeli levegőben munkahelye felé. Mikah már ott várta, nehéz bilincsei csörögtek minden mozdulatánál. Kissé mérgesnek látszott. Jason barátságosan rámosolygott, de ez olyan eredménnyel járt, mintha sót hintett volna társa nyílt sebére.

— Tegyetek rá is könnyű lábbilincset! — utasította Jason az őröket. — És igyekezzetek! Sok dolgunk lesz ma.

— A zárt motor felé fordult, megropogtatta ujjait, miközben azon töprengett, hogyan kezdjen a szétszereléshez.

A külső burkolat vékony fémből készült, amely nem sok titkot rejtett. Több helyen lekaparta a festéket, és felfedezte, hogy hatalmas lemezek összeforrasztásával készült. Fülét a fémfelülethez nyomva megkopogtatta a lemezt. A hangból arra következtetett, hogy valóban dupla falú burkolatról van szó, és a két fal közötti üreget folyadékkal töltötték fel. Ha egy repedésen kiszivárog a folyadék, a közelben mindenki meghal. Ennek csak annyi volt a célja, hogy elrejtse a motor titkát. A motort viszont javítani kell, ha meghibásodik, vagy nem? A szerkezet nagyjából kocka alakú volt, amelynek öt oldalát kétségtelenül védte a kettős fal. De mi a helyzet az alsó oldallal?

— Gondolkozz, Jason! — mondta magának, miközben letérdelt, és a gépezet alsó szélét nézegette. Sík lemez, amelyen négy bemélyedés található. A külső burkolatot olyan pontosan illesztették az alvázhoz, hogy a festékréteg lekaparása után sem látta a forrasztás nyomát.

Mégis úgy érezte, hogy a megoldás kulcsát az alvázon kell keresnie.

— Jöjjön ide, Mikah! — kiáltotta. A vézna ember vonakodva ment közelebb. — Jöjjön csak! Nézze meg ezt a középkori szerkezetet. Akar velem együttműködni a szétszedésében?

— Nem akarok, Jason. Attól tartok, hogy megrontott engem az érintésével, ahogy a többieket is.

— És most már nem tiszta…?

— Nem fizikai értelemben gondoltam.

— De én igen. Testileg megtisztulhat egy kis víz és szappan segítségével. A lelki üdve miatt pedig nem aggódom. Azért csak önmagával kell szembenéznie. De ha együttműködik velem, én kijuttatom innen, és elmegyünk abba a városba, ahol ezt a gépet készítették.

Mert ha van olyan hely ezen a bolygón, amely kapcsolatban állhat a galaxis többi lakott világával, az csak ott lehet, ahol ezt gyártották.

— Mindezt én is tudom, mégis habozok.

— Most apró áldozatot kell hoznia egy komolyabb ügy érdekében. Nem azért tette meg ezt az utat, hogy bíróság elé állítson? Ha nem segít, nem tudja végrehajtani a küldetését, és rabszolgaként rohad meg ezen a bolygón.

— Maga ördögien tud bánni a szavakkal, de ebben az esetben igaz, amit mond. Segítek magának, hogy megszabaduljunk innen.

— Nagyszerű. Lássunk munkához! Mondja meg Narsisinek, hogy hozasson három hosszú rudat, olyanokat, amivel a rabszolgák a malmot hajtják. És néhány lapátra is szükségünk lesz.

Hamarosan hozták a rabszolgák a hosszú rudakat, de csak a kifeszített bőrkerítésig, mert Edipon nem engedte, hogy belülre merészkedjenek. Jasonnek és Mikah-nak kellett fáradságos munkával bevonszolnia, és a d’zertanók, akik sohasem szoktak dolgozni, kinevették őket, amikor azt kérték, hogy segítsenek nekik. A rudakat nagy nehezen átdugták a gépezet alatt. Amikor mindegyik a helyére került, és lényegében ezek tartották az egész szerkezetet, Jason és Mikah kezdte kilapátolni a földet alóla. Amikor már akkora gödröt ástak, hogy kényelmesen tudtak mozogni az alváz alatt, Jason alaposan szemügyre vette a lemezt. Rendkívül egyenletesnek látszott.

Amint a széleken óvatosan lekaparta a festéket, előtűnt egy sima fémlemez, amelyet az egyik sarok közelében forrasztottak az alvázhoz. A többi oldalon nem talált ilyet.

— Nagyon trükkös fiúk ezek az appsalák — mondta magának, és megpróbálta lefeszíteni a lemezt egy kés hegyével. Amikor az egyik széle lehajlott, óvatosan húzni kezdte, miközben minden idegszálával figyelte, hogy nincs-e alatta valamilyen csapda elrejtve. A vékony lemezt eltávolítva, sima fémfelület jelent meg.

— Azt hiszem, elég ennyi mára! — jelentette ki Jason kezét egy rongyba törölgetve. Már sötétedett. — Elég jól haladtunk, és át akarom gondolni a következő lépést, mielőtt tovább haladnánk. Eddig mellettünk állt a szerencse, de nem hiszem, hogy a továbbiakban is ennyire könnyű dolgunk lesz. Remélem, magával hozta a neszesszerét, Mikah, mert most velem jön.

— Soha! Már így is elég mélyre süllyedtem…

Jason fagyos tekintettel nézett rá, és mutatóujjával mellbe bökte.

— Velem jön, mert ez nélkülözhetetlen a tervünk szempontjából. És ha felhagy az erkölcsi gyengeségem kritizálásával, akkor én sem piszkálom magát. Na, jöjjön!

Miközben Ijale és Jason megmosdott, Mikah Samon a kunyhó legtávolabbi sarkába húzódott, és hátat fordított nekik. Azután egy kifeszített bőr mögött ő is megmosakodott. Jason közben poénkodott valamin, és Ijale jóízűen nevetett, Mikah pedig azt hitte, hogy őt gúnyolják. A bőr válaszfal egész éjszaka a helyén maradt.

Másnap reggel az őrök ijedt pillantásaitól kísérve, Jason bebújt megint a gépezet alá. Az éjszaka jelentős részét gondolkozással töltötte, és elképzelése beigazolódott. Kését a sima fémfelülethez nyomta, és az puhábbnak bizonyult, mint a forrasztások. Valószínűleg nagy ólomtartalmú ötvözetből készült. De vajon mi rejlik mögötte? Késével tovább furkálta a fémet, és felfedezte, hogy az csaknem mindenütt egyforma vastag, két helytől eltekintve. Bedugta kezét a kivájt lyukba, és kitapintott két ismerős formát, amelyek akkorák voltak, mint a feje.

— Mikah, dugja be ide a kezét! Szeretném tudni, mi a véleménye erről.

Mikah megvakarta a szakállát.

— Még mindig eltakarja őket ez a fém. Nem vagyok benne biztos…

— Nem azt akarom, hogy biztos legyen benne, csak a véleményére vagyok kíváncsi.

— Óriási anyacsavarok, amelyek csavarmenet végére lettek feltekerve. De olyan nagyok…

— Nagynak kell lenniük, ha ezek rögzítik a külső burkolatot az alvázhoz. Azt hiszem, közel járunk a titok nyitjához, és hamarosan hozzáférünk a géphez. Most kell rendkívül óvatosnak lennünk. Még mindig nem tudom elhinni, hogy ennyire könnyen megy minden. Le kell mérnünk a csavarokat, és kulcsot kell készíttetni hozzájuk. Amíg én ezt rendezem, maga maradjon itt, és tapogasson ki minden részletet a két csavar körül. Előbb-utóbb le kell szednünk azokat a csavarokat. Csak a mustárgázt tudnám elfeledni…

A csavarkulcs elkészítése gondot okozott; a környék valamennyi kovácsmestere konzultált egymással a gyártást illetően. Az egyikük végül beletett egy hatalmas vasrudat a tűzbe, és hagyta, hogy fehér izzásig hevüljön.

Azután a kalapáccsal kezdte kialakítani a formát. Jason eleinte túl nagynak találta a kulcs száját, de a kalapálás során megfelelő méretűre szűkült. Amikor kivették a hideg vízből, és átnyújtották neki, határozottan ügyes munkának találta.

Edipon valószínűleg figyelemmel kísérte az eseményeket, mert amikor Jason visszament a géphez, már ott találta az öregembert.

— Bebújtam alá — mondta —, és láttam a csavarokat, amelyet az átkozott appsalák a puha fém alatt rejtettek el.

Ki gondolta volna! Elképzelni sem tudtam, hogy egyik fémet el lehet rejteni a másik alatt. Hogyan lehetséges ez?

— Roppant egyszerű. A belső szerkezet olvadáspontja sokkal magasabb, mint a külső burkolaté. Ezért amikor a gépezetet öntőformával veszik körül, és a folyékony fémet beöntik a formába, a belső szerkezetet nem éri károsodás. A városban sokkal magasabb szintű a fémipari technika, és számítanak a tudatlanságotokra.

— Tudatlanság! Sértegetni merészelsz?

— Félreértettél. Azt akartam mondani, hogy a városlakók azt hiszik, ezek az olcsó trükkök kifognak rajtatok. És mivel ez nem igaz, őket teszitek majd bolonddá, így már megfelel?

— Mi lesz a következő lépés?

— Eltávolítóm a két nagy csavart, és ha jól sejtem, akkor az egész külső burkolat, amelynek kettős fala a mérgező gázt tartalmazza, egyszerűen leemelhető lesz.

— Túl veszélyesnek tartom. A barátaink bizonyára más csapdákat is elhelyeztek. Ideküldök egy erős rabszolgát, hogy vegye le a csavarokat, mi pedig távolról figyeljük.

Ha a gáz megölné, nem veszítünk sokat.

— Jólesik, hogy aggódsz az egészségemért, de ezt a munkát én csinálom végig. Valóban túl egyszerűnek látszik, hogy levesszük azt a két csavart, és hozzáférünk a géphez. Ez nagyon gyanús. Az újabb csapdát viszont csak én vehetem észre, ezért nekem kell eltávolítani a csavarokat. Azt javaslom, vezesd az egész különítményt biztonságos távolságra.

Senki sem habozott egy pillanatig sem; az emberek futva távoztak a közelből. Jason egyedül maradt. A kifeszített bőrökből összetákolt kerítést mozgatta a szél, de ettől eltekintve minden nyugodt és csendes volt. Jason beleköpött a tenyerébe, majd bemászott a gödörbe. A csavarkulcs pontosan ráillett az anyára. Két kézbe fogva a kulcs nyelét, lábát nekifeszítette a gödör oldalának, és lassan maga felé húzta a kulcs hosszú nyelét.

Azután hirtelen abbahagyta. A feszítés hatására apró forgácsok estek le a csavarról, de az meg sem mozdult.

Jason érezte, hogy valami nincs rendben.

— Mikah! — kiáltotta, de többször meg kellett ismételnie még hangosabban, mire segédje vonakodva odajött. — Menjen el az olajfinomítóba, és hozzon egy kis kenőanyagot.

Jason összedörzsölte a hidegtől elgémberedett kezét.

Mikah hamarosan visszatért, Jason elvette tőle az olajat, majd intett neki, hogy menjen vissza a többiekhez.

Ezután még egyszer megnézte a csavart, és észrevette, hogy fordított menetű. Amikor az imént le akarta csavarni, még jobban rászorította.

A galaxis minden lakott bolygóján használnak csavarokat. Lehet, hogy a társadalom szerkezete, a kulturális élet, a szokások különbözőek, de a csavarok mindenütt egyformák. Akadnak kisebbek, nagyobbak, rövidebb vagy hosszabb menetűek, eltérő menetemelkedésűek, de az elvük azonos. Jobbra csavarva rászorul, balra csavarva lelazítható. De ezek az agyafúrt appsalák fordított irányú menetet készítettek.

Ezután már könnyen eltávolította a csavarokat, majd kimászott a gödörből, és futásra készen szimatolni kezdett. De nem érzett gázszagot. Intett a távolból figyelő csoportnak.

— Gyertek vissza! Ez a munka már csaknem elkészült.

Egymást lökdösve másztak a gödörbe, mindenki látni akarta, mi történt. Jason benyomott egy vésőt a külső burkolat és az alváz közé, és megmutatta nekik, hogy a kettő közötti kapcsolat megszűnt.

— Most már csak le kell az egészet emelni — mondta. — Persze csak óvatosan, ezért nem lenne jó, ha elkezdenénk húzgálni, rángatni. Elrejthettek még odabenn is egy-két csapdát. Nem tudom, mi történt volna, ha tovább húzom a csavarokat a rossz irányba. Biztosan nem ok nélkül fordították meg a menet irányát. Tudnál nekem jégtömböket szerezni, Edipon? Most tél van, ugye?

— Jégtömbök? Tél? — ismételte értetlenül Edipon.

Kicsit megzavarta a hirtelen témaváltás. Megvakarta hatalmas, kivörösödött orrát. — Hát persze hogy tél van.

És jégtömböket is lehet találni, hiszen a magasabban fekvő hegyi tavakat vastag jégpáncél borítja. De minek kell neked jég?

— Hozasd ide, és megmutatom! Minél nagyobb tömböket hozzanak az emberek. Nem fogjuk felemelni a dupla falú burkolatot; a gépet eresztjük le a gödörbe.

Mire a rabszolgák a távoli tavakból meghozták a jeget, Jason erős fakeretet helyezett a külső burok szélei alá. Ha a gépezetet leeresztik a gödörbe, a külső burkolat mozdulatlanul a helyén marad. Jason a gödörben egymásra rakatta a jégtömböket, egészen addig, hogy a gép súlya rájuk nehezedjen. Azután kihúzta alóla a tartórudakat. A jégre hatalmas súly nehezedett, ami a nyomás hatására lassan megolvadt. A gép szép lassan süllyedni kezdett, míg a dupla falú burkolat a fakereten maradt.

A hideg időjárás miatt a jég nem olvadt elég gyorsan, ezért Jason olajkályhákat hozatott, és azokkal melegítette. A jég olvadásával egyre több víz keletkezett, ezért Mikah árkot ásott, hogy elvezesse. A gép egyenletesen bújt ki a burkolat alól. Az olvadás nem fejeződött be alkonyatig, szinte egész éjszaka tartott.

Jason és Mikah kivörösödött szemmel figyelte a folyamatot. Amikor a d’zertanók hajnalban visszatértek, a gépezet a gödör alján lévő ragacsos sárban pihent.

— Trükkös fiúk ezek az appsalák, de Jason dinAlt sem mai gyerek — dünnyögte magában. — Látjátok azt a bögrét a gépezet tetején? — mutatott egy kisebb hordó méretű, vastag falú üvegedényre, amelyet zöld folyadékkal töltöttek meg. — Ez is egy csapda. Az alsó csavarok, amelyeket levettem, hosszú rúddal kapcsolódnak az üveghengerhez. Ha a csavart a másik irányba tekertem volna, a rudak szétroppantják a hengert, és kiszabadul a mérges gáz.

— Ebből a folyadékból keletkezik a gáz?

— Igen, mert most nyomás alatt van, ezért cseppfolyós.

Kiszabadulva csökken a nyomás, és légneművé válik. A dupla falú burkolatot is bizonyára ezzel töltötték meg. Az lesz a legjobb, ha egy mély gödörbe elássátok a burkolatot is, meg ezt az üvegedényt is. Remélem, több meglepetést már nem okoznak.

— Meg tudod javítani a gépet? Tudod, mi a baja? — lelkesedett Edipon.

— Egyelőre nem. Még nem is néztem át. De azt hiszem, olyan nehéz lesz megjavítani, mint krenót lopni egy vak embertől. Éppolyan primitív szerkezet, mint az olajlepárlótok. Ha csak tizedannyi energiát fordítanátok a gépek fejlesztésére, mint amennyit a titkok rejtegetésére, már repülőgépeket gyártanátok.

— Nem büntetlek meg a megjegyzésedért, mivel fontos szolgálatot tettél nekünk. De most meg fogod javítani ezt a gépet és a többit is. Új hajnal virrad ránk!

Jason ásított egyet:

— Rám most egy új éjszaka vár. Aludnom kell, mielőtt folytatom a munkát. Addig a fiaid letörölhetnék a vizet a gépről, nehogy megegye a rozsda. Azután, ha felkeltem, meglátom, mit tehetek azért, hogy ez az ócskavas elinduljon.

Kilencedik fejezet

Edipon jó hangulata továbbra sem múlt el, ezért Jason kihasználta a lehetőséget, hogy minél több kedvezményt csikarjon ki tőle. Közben azt állította, hogy további csapdákra gyanakszik, ezért a szerelést ezután is a szabadban végezhette, és nem a gondosan őrzött, zárt épületben. Rögtönzött tető védte őket az időjárás viszontagságaitól. A gép köré, Jason instrukciói alapján, állványszerkezetet építettek, hogy bárhol kényelmesen hozzá lehessen férni.

Az első gép hibáját egy eldeformálódott tengely okozta. Jason újra kovácsoltatta. Amikor az egyik hengert leszerelte, látta, hogy az annyira kikopott, hogy ujja elfért volna a dugattyú és a henger fala között.

Amikor a dugattyúra gyűrűket tetetett, duplájára nőtt a kompresszió. A caró, amelybe visszaszerelték, kétszer akkora sebességet ért el, mint korábban. Edipon a keblére ölelte Jasont, és különleges jutalmat ígért neki. Mint utóbb kiderült, ez egy kis darab húst jelentett naponta, amely némi változatosságot jelentett az állandó krenóevésben. Valamint az őrséget is megkettőzték Jason mellett, nehogy az értékes vagyontárgy megszökjön.

Jason fáradhatatlanul szövögette tervét, miközben egy sor olyan holmit készíttetett, amelyeknek semmi köze sem volt a javításhoz. Amikor ezek már szépen gyűltek, elhatározta, hogy segítőtársakat keres.

— Mit csinálnál, ha adnék neked egy bunkósbotot? —

kérdezte egy tagbaszakadt rabszolgától, akivel együtt vittek egy gerendát a műhelyhez. Narsisi és fivérei hallótávolságon kívül maradtak. Már beleuntak az őrzés mindennapos rutinmunkájába.

— Mit kezdenék egy bunkósbottal? — kérdezte a rabszolga. Száját nyitva felejtette, homloka összeráncolódott a túlfeszített agyműködéstől.

— Pontosan ezt kérdeztem. De vigyük tovább a gerendát, amíg gondolkozol. Nem akarom, hogy az őrök felfigyeljenek ránk.

— Ha bunkóm lenne, ölnék! — jelentette ki izgatottan a rabszolga, ujjai vágyódva markoltak a levegőbe, mintha ott lenne az áhított fegyver.

— Szeretnél engem megölni?

— Ha bunkóm lenne, megölnélek. Nem vagy nagyon erős.

— De ha én adnám neked a bunkót, nem lennék a barátod? Miért nem másvalakit ölnél meg?

Ez a merőben új gondolat meghökkentette a rabszolgát. Zavartan vakargatta a fejét, mire Narsisi odament hozzájuk, és visszazavarta a férfit a taposómalomhoz! Jason nagyot sóhajtott. Később más rabszolgáknak is feltette ezeket a kérdéseket.

Egy kis időbe beletelt, mire ezek a gondolatok végigjárták az egész tábort. De végül minden rabszolga belátta, hogy a d’zertanóktól nem várhatnak mást, mint nehéz munkát és korai halált. Jason viszont egészen mást ajánlott nekik: fegyvereket, lehetőséget, hogy megöljék uraikat és még másokat is, amikor majd Appsalába érnek.

Elég nehezen jutottak arra a végkövetkeztetésre, hogy nem Jasont és egymást kell megölniük, amint fegyverekhez jutnak. Rendkívül kockázatos tervnek látszott, főleg a városba érkezésük utáni részleteket illetően. Szerencsére a rabszolgák nem tudtak ilyen hosszú távon gondolkodni. Ezen a bázison ötven d’zertanó tevékenykedett, mindannyian férfiak. A családjuk egy faluban lakott, a hegyek között. Nem látszott nehéz feladatnak megölni az itteni d’zertanókat, vagy elkergetni őket. Mire erősítéssel visszatérnek, Jason és szökött rabszolgái messzire jutnak. Már csak egyetlen részlet hiányzott a tervből, és egy újonnan érkezett rabszolga réven ez is megoldódott.

— Otthon, édes otthon! — nevetett Jason, amint bebújt a bódé szűk ajtónyílásán, és kiszáradt kezét zsírral dörzsölte be. Mikah-t utánalökték, majd rájuk zárták az ajtót. Jason belülről is ráfordította a reteszt.

— Ma új rabszolgákat hoztak — mondta —, és az egyikük Appsalából való. Katonának látszik, akit valamilyen összecsapás során fogtak el. Biztos benne, hogy itt nem sokáig hagyják élni, ezért boldogan fogadta az ajánlatomat.

— Ez férfibeszéd, amit én nem értek — jelentette ki Ijale, és visszament a tűzhelyhez.

— Mindjárt megérted — jelentette ki Jason megérintve a lány vállát. — Ez a katona tudja, merre van Appsala, és elvezet minket oda. Eljött az ideje, hogy a szökésre gondoljunk.

Most már mindketten feszülten figyeltek.

— Hogyan lehetséges ez? — suttogta a lány.

— Mindent kiterveltem. Szereztem olyan szerszámokat, melyek segítségével bejuthatok bárhová. Vannak fegyvereim és harcra kész rabszolgáim.

— Mi a terve? — kérdezte Mikah.

— Fellázítom a rabszolgákat, és amíg ők a d’zertanókkal harcolnak, mi csendesen kereket oldunk.

— Lázadást akar kelteni?! — ordította magából kikelve Mikah. Jason azonnal rávetette magát, a földre döntötte, és befogta a száját. Ijale ráült Mikah lábaira.

— Mi ütött magába? Talán élete hátralévő részét ócska gépezetek javításával akarja tölteni? Annyira szigorúan őriznek minket, hogy nem szökhetünk meg egykönnyen; szövetségeseket kell keresnünk. Azt hiszem, az összes rabszolga segítségére szükségünk lesz.

— Forradalom… — motyogta Mikah.

— Persze hogy forradalom. Ezeknek a szegény ördögöknek is az egyetlen lehetősége a szabadulásra.

Barmokként bánnak velük, kedvük szerint verik vagy ölik őket. Ne sajnálja a d’zertanókat, mindegyikük legalább tízszeres gyilkos. Maga is látta, hogy embereket vertek halálra. Gondolja, hogy nem érett meg a helyzet a forradalomra?

Mikah lecsillapodott, ezért Jason lassan levette kezét a szikár ember szájáról, de továbbra is készen állt, hogy szükség esetén belefojtsa a kiáltást.

— Természetesen én is elítélem őket — mondta Mikah.

— Az emberi társadalom hiénái. Nem érzek irántuk szánalmat, és azt hiszem, el kell törölni őket a föld színéről, mint Szodomát és Gomorrát. De ez nem mehet forradalom útján. A forradalom roppant gonosz dolog.

— Mondja meg őszintén, Mikah, a jelenlegi kormányok hány százaléka jutott hatalomhoz forradalom útján?

Kiegyensúlyozott, demokratikus kormányok, amelyeket a régi rendszer ellen lázadó tömegek hívtak életre. Hogyan lehetne megszabadulni egy gonosz hatalomtól, ha az nem akarja önként átadni a helyét a jobbnak? Amikor szavazás útján nem megy, le kell lőni őket.

— Nem szabad véres forradalmat csinálni!

— Rendben van — bólintott Jason. — Adjunk neki más nevet. Legyen börtönlázadás. Látom, ez sem nyerte el a tetszését. Vagy nevezzük egyszerűen csak szabadulásnak.

Ezek a szerencsétlen emberek letépik láncaikat, és visszatérnek arra a földre, ahonnan elrabolták őket.

Hajlandó nekem segíteni ebben?

— Még mindig forradalom.

— Nevezze, aminek akarja — mondta Jason. — Vagy segít végrehajtani a tervem, vagy itthagyjuk. Erre szavamat adom. — Evett néhány kanál levest, míg kissé lecsillapodott.

— Nem tudom megtenni, nem tudom megtenni — nyögte Mikah, és kihűlt levesét bámulta, mintha attól várna tanácsot. Jason hátat fordított neki.

— Nehogy úgy végezd, mint ő! — figyelmeztette Ijalét, és kanalával a háta mögé mutatott. — Soha többé nem lesz lehetőséged arra, hogy változtass az életmódodon. A te néped persze csak a kézzel fogható dolgokat fogadja el, és nem érti az elvont fogalmakat. Ez a lóképű bohóc viszont csak az elvont fogalmak világában tud élni, és teljesen elszakadt a valóságtól. Most is biztosan azon töpreng, hány angyal táncolhat egyszerre egy tű hegyén.

— Nem azon töprengek — mondta Mikah. — Bár régebben foglalkoztatott ez a kérdés. Olyan problémát vet fel, amin nem egykönnyen teszi túl magát az ember.

— Valóban?

Ijale lehajtotta a fejét:

— Ha ő téved, és én is, akkor te lehetsz csak az egyetlen, akinek igaza van. — Ijalét szemmel láthatóan elégedettséggel töltötte el ez a gondolat.

— Kedves tőled, hogy ezt mondod — mosolygott rá Jason. — Persze én is tévedhetek néha, de azért tudom, mi a különbség az elvont dolgok és a tények között — mondta, és gúnyosan megveregette a saját vállát.

— Öntelt szörnyeteg! — kiáltotta Mikah.

— Csendesebben!

— Bánom, hogy eddig is segítettem magának. Ostoba voltam: azt hittem, hogy ez a kötelességem. — Az ajtóhoz ugrott, és dörömbölni kezdett.

— Őrség! Őrség!

Jason ledobta a tányért, hogy elhallgattassa Mikah-t, de a kiömlött levesen megcsúszott, és elesett. Mire feltápászkodott, már kinyílt az ajtó. Ha akkor elérte volna Mikah-t, biztosan kiszorítja belőle a lelket, mielőtt az az idióta szóra nyitja a száját.

De elkésett. Narsisi bedugta a fejét az ajtón, Mikah pedig drámai pózt öltve Jasonre mutatott.

— Fogjátok le, és bilincseljétek meg ezt az embert!

Elmondta, hogy fel akarja ellenetek lazítani a rabszolgákat.

Jason hátrafordult, és a mögötte lévő zsákból előhúzott egy kalapácsot.

— Áruló! — kiáltotta dühtől elvakultan, és Mikah után vetette magát, aki az ajtó felé húzódott. Narsisi mozdulatlanná dermedt Mikah szavaitól. De reflexei nem hagyták cserben. Egyik kezével elkapta Jason lendülő csuklóját, bunkója pedig nagyot csattant Jason kézfején.

A kalapács azonnal a földre esett.

— Azt hiszem, legjobb lesz, ha mindketten velem jöttök. Apám tudni fogja, mit tegyen — mondta Narsisi, és kilökdöste őket az ajtón. Visszatolta helyére a reteszt, majd odahívta őrködni az egyik fivérét. A lábbilincsek miatt lassan haladtak; Mikah emelt fővel, mint egy mártír, Jason összeszorított fogai közt káromkodva.

Edipon nem volt ostoba, ha rabszolgalázadás került szóba. Hamarabb átlátta a helyzetet, mielőtt Narsisi befejezte a beszámolóját.

— Számítottam rá, úgyhogy nem lep meg. — Csillogó szemmel fordult Jason felé. — Tudtam, hogy eljön az idő, amikor a helyemre törsz, ezért engedtem, hogy ezt a rabszolgát magad mellé vedd, és megtanítsd mindenre.

Amint vártam, elárult téged, hogy átvegye a helyed, amit ezennel felajánlok neki.

— Elárultam?! Én mindezt nem önös érdekből tettem!

— A legtisztább érzések vezérelték — nevetett Jason hűvösen. — Egy szavát se hidd el ennek a hitszegőnek, Edipon! Én nem szerveztem semmiféle lázadást, csak így akar kitúrni a helyemről.

— Maga rágalmaz engem, Jason! Én még sohasem hazudtam; lázadást szervezett, maga mondta nekem…

— Csend legyen! Különben agyonveretlek benneteket.

Majd én igazságot teszek. Mikah rabszolga elárulta Jason rabszolgát. Az a tény, hogy Jason rabszolga lázadást szervezett, vagy sem, teljesen lényegtelen. A segédje nem akart volna a helyébe lépni, ha nem biztos abban, hogy el tudja látni elődje feladatát. Ez a legfontosabb. A munkásosztállyal kapcsolatos elméleteid amúgy is az idegeimre mentek, Jason, ezért örülök, hogy veled együtt azoknak is vége. Bilincseljétek a többi rabszolgához!

Mikah, te pedig megkapod Jason szobáját, valamint asszonyát, és nem öllek meg addig, amíg jól végzed a munkádat. Ha becsületesen dolgozol, sokáig élhetsz.

— Mindig csak a legtisztább érzelmek vezérelték tetteit, Mikah! Nem ezt mondta? — kiáltotta vissza Jason a válla fölött, miközben az őrök kirugdosták a szobából.

Jason bukása igen gyorsan végbement. Fél óra múlva már nehéz bilincsekkel a csuklóján és a bokáján üldögélt a többi rabszolga között. Amint az ajtó becsukódott, megvizsgálta a bilincseket a tompa fényben.

— Mi lesz most a lázadással? — suttogta közelebb hajolva a mellette lévő rabszolga.

— Jó kérdés! — nevetett fel fanyarul Jason. Ő is közelebb húzódott a rabszolgához, hogy alaposabbra megnézze. A fickó szeme eléggé különösen állt: mindkettő más irányba nézett. — Ismerősnek tűnik az ábrázatod. Ugye, te vagy az, aki csak tegnap érkeztél?

— Igen, a nevem Snarbi, jó harcos vagyok, lándzsás.

Ügyesen bánok a buzogánnyal és a tőrrel is. Eddig hét embert öltem meg, és feltehetően még kettő belehalt később a sérüléseibe.

— Hiszek neked, Snarbi, főleg mert tudod az utat Appsalába.

— Az egész birodalmat bejártam.

— Akkor a felkelés folytatódik. Csak a terven annyit módosítunk, hogy ezt a sok rabszolgát nem szabadítjuk fel, hanem csak mi ketten fogunk megszökni.

— Nagyszerű ötlet. Nincs szükségünk ezekre a primitív fickókra, csak gátolnának minket. Gyorsan és pontosan kell cselekednünk, mindig ez volt a jelszavam.

— Én is így vagyok ezzel — mondta Jason, miközben csizmájából megpróbált előhúzni egy ügyes kis szerszámot. Még akkor rejtette oda, amikor Mikah elárulta. Narsisi elleni kalapácsos támadása is csak ezt leplezte.

Jason nagy nehezen előhalászta csizmájából a szerszámot. A parányi acélreszelővel néhány perc alatt levágta lábáról a bilincset.

— Te varázsló vagy? — suttogta Snarbi.

— Inkább műszerész. Bár ezen a bolygón a kettő ugyanaz. — Körülnézett, de a kimerült rabszolgák már mind mélyen aludtak. Becsavarta a reszelőt egy bőrdarabba, hogy csökkentse a zajt, majd nekilátott csuklója kiszabadításának. — Snarbi — kérdezte halkan —, ugyanahhoz a lánchoz bilincseltek minket?

— Igen, az egész sort ez köti össze. A túlsó vége pedig átmegy a falon lévő nyíláson. De ha elvágod a láncot, és csak a saját bilincsedből húzod ki, akkor a melletted lévő rabszolga sem veszi észre, hogy megszöktél. A csuklónkra tett vaspánttal nem kell törődnünk. Nem zavar minket a mozgásban.

— Be szoktak jönni éjszakánként az őrök, hogy ellenőrizzék a rabszolgákat?

— Amióta én itt vagyok, egyszer sem jöttek be éjszaka.

Tehát reggelig nem vesznek észre semmit.

A láncot kihúzták a csuklójukon lévő vaspánt karikájából, majd csendesen letették a földre.

— Vajon áll-e őr az ajtó előtt? — kérdezte Jason.

— Nem tudom. De kétlem, hogy minden rabszolgát őriznének. Ehhez nincs elég emberük.

Az ajtó nem nyílt ki, amikor lassan lenyomta a kilincset. Belenézett a kulcslyukba, de nem látott keresztül rajta. Megpróbálta átdugni rajta a parányi reszelőt, de az félúton elakadt.

— Ezek a barmok benne felejtették a zárban a kulcsot.

— Egy bőrdarabot kidugott az ajtó alatt, majd addig piszkálta belülről a kulcsot, míg az végre kiesett. Amikor visszahúzta a bőrdarabot, a kulcs ott feküdt a közepén.

Csendesen kinyitották vele az ajtót, azután tekintetük alaposan körüljárta a sötét udvart.

— Gyerünk! Tűnjünk el innen! — mondta Snarbi, de Jason elkapta a torkát, és visszahúzta.

— Hát nincs józan ész ezen a bolygón?! Hogyan akarsz eljutni Appsalába élelem meg víz nélkül? És hogyan viszed el? Ha életben akarsz maradni, kövesd az utasításaimat! Először is bezárjuk ezt az ajtót, hogy a szökésünket ne fedezzék fel reggelig. Azután keresünk valami szállítóeszközt. Egyetértesz?

A válasz mindössze egy fájdalmas hörgésből állt.

Jason engedett ujjai szorításán, amitől egy kevés levegő juthatott társa tüdejébe. Megkönnyebbült sóhaj jelentette beleegyezését, azután hűségesen baktatott Jason mögött, amint az épületek közötti sötét utcákon haladtak.

Nem okozott különösebb gondot észrevétlenül maradniuk, mivel a fallal körülvett olajfinomító őrei csak külső támadásra számítottak. Ugyanilyen könnyen sikerült megközelíteniük Jason kifeszített bőrökkel körülvett javítóműhelyét. Bebújtak azon a nyíláson, amit Jason már korábban kivágott, és vékony cérnával rögzített.

— Ülj le itt, és ne nyúlj semmihez! — mondta a félelemtől reszkető Snarbinak, majd odalopakodott a gépezethez, kezében kalapácsot szorongatva. Elégedetten tapasztalta, hogy Edipon egyik fia, akire a gép őrzését bízták, önfeledten szunditól. Jason szabad kezével levette az őr sisakját, majd jó nagyot húzott fejére a kalapáccsal, amitől álma még mélyebbé vált.

— Lássunk munkához! — mondta Jason, meggyújtva egy olajlámpát.

— Mit csinálsz? — kérdezte rémülten Snarbi. — Észrevesznek, és megölnek minket. Szökött rabszolgák vagyunk…

— Nyugodj meg, Snarbi, az őrök nem láthatják meg kintről a fényt. Erről már korábban meggyőződtem. Azért választottam ezt a helyet. Lesz egy kis munkánk indulás előtt: össze kell raknunk egy carót.

A nemrég felújított és eddigi legjobb motor a próbapadon feküdt. Csak be kellett helyezni a caróba. A kerekek ott hevertek szanaszét, előbb azokat tették fel.

Míg Jason a gépezet üzembe helyezésével foglalatoskodott, Snarbi, követve az utasításokat, feltöltötte a tartályokat vízzel, üzemanyaggal és kenőolajjal. Végül feltettek a caró fedélzetére egy zsák krenót, amit Jason már hosszú ideje gyűjtögetett. Mindez elég sok időt vett igénybe. Már közeledett a hajnal, és nekik még sötétben el kellett volna indulniuk. Mégsem tudta rászánni magát az indulásra.

Úgy érezte, nem hagyhatja sorsára Ijalét, de ha visszamegy érte, Mikah-t is magával kell vinnie.

Akármilyen marha, mégiscsak megmentette az életét.

Talán tartozik neki ennyivel, de úgy döntött, hogy ez az utolsó eset…

— Tartsd szemmel a gépezetet! Hamarosan visszajövök — mondta Jason.

— És én mit csináljak addig? Magamra maradok ezzel a gonosz gépezettel? Soha! Eléget és felfal engem!

— Legyen eszed, Snarbi! Ezt a guruló szerkezetet emberek építették, és amikor elromlott, én magam javítottam meg. Semmiféle démon nem lakozik benne.

Olajat éget el, abból nyeri a hőt. A hő gőzzé alakítja a vizet, és a gőz mozgatja ezt a dugattyút, ami a kerekeket hajtja. Talán nem tudod pontosan megérteni, de az a lényeg, hogy nem kell félned tőle. Ez fog minket eljuttatni Appsalába. Maradj itt, és tedd, amit mondtam, különben belukasztom a koponyádat! Megértetted?

Snarbi bambán bólintott.

— Nagyszerű. Annyi dolgod lesz mindössze, hogy itt ülsz, és figyeled ezt a zöld korongot. Ha a mutató elhagyja a zöld sávot, mielőtt visszaérek, ezt a kart elfordítod ebbe az irányba! Világos?

Jason visszament az olajfinomító csendes, sötét épületei közé. Tőr és bunkósbot helyett egy hatalmas pallossal fegyverezte fel magát, amit az unott, közönyös őrök orra előtt készített el. Mindent alaposan megvizsgáltak, amit kihozott a műhelyből, vagy odavitt, de ott azt csinálhatott, amit akart, nem törődtek vele. Ezt kihasználva Jason készített magának néhány hasznos fegyvert. Pár agyagedényt feltöltött benzinnel, és a dugót kanóccal látta el. Ebből az úgynevezett Molotov-koktélból készített egy egész ládára valót.

Visszajutni éppolyan könnyűnek bizonyult, mint kiszökni, de amikor az épületek közé ért, egy kicsit mégis megkönnyebbült. Tudta, hogy túl nagy kockázatot vállal a rabszolgalány és Mikah kiszabadításával, de mégsem tudta sorsukra hagyni őket. Egy közeli épület mögül kikandikált, hogy megnézze, hagytak-e őrt a bódé előtt.

Az őr ott bóbiskolt, de hirtelen valami felriasztotta szendergéséből. Valószínűleg az erős benzinszag ébresztette fel, és pontosan abba az irányba nézett, ahol Jason igyekezett visszahúzódni a ház árnyékába.

— Ki van ott? — kiáltotta az őr, és a ház felé kezdett futni. A sarokhoz érve éppen beleszaladt a pallosba, amely keresztülfúrta a nyakát. Az őr döbbenten nézte a nyakából kiálló pengét: még sohasem látott kardot.

Hörgő, gurgulázó hangot hallatva rogyott össze. Jason átugrotta a holttestet. Mire az ajtót kinyitotta, már távoli lábdobogás hallatszott. Beszaladt a bódéba.

— Kifelé, gyorsan! Megszökünk! — kiáltotta, és sietve kifelé lökdöste Ijalét. Minden lelkesedését beleadta abba a rúgásba, amely Mikah-t kirepítette az ajtón. A szikár ember éppen Edipon mellkasán landolt. Jason gyorsan odaugrott a két, földön fekvő alakhoz, és a kard markolatával leütötte Edipont, majd felrángatta Mikah-t a földről.

— Rohanjon a külső javítóműhelyhez! — parancsolta Jason. — Már indulásra készen vár minket egy caró, amivel megszökhetünk.

Mindenhonnan kiáltások hallatszottak, és egyre több d’zertanó szaladt feléjük. Jason az olajlámpa lángjánál meggyújtotta az egyik Molotov-koktél kanócát. Amint a kanóc lángra lobbant, az üveget a közeledő katonák közé hajította. A palack széttört a földön, és szikrák szóródtak szét, de a kiömlő benzin nem lobbant lángra.

Jason káromkodott, és a második üveg után nyúlt. A d’zertanók megtorpantak a földön szétfolyt benzin látványától. Abban a pillanatban földet ért a második bomba. Hirtelen valóságos lángfal emelkedett a katonák előtt. Kihasználva a helyzetet, Jason a többiek után futott.

Amint a falakon kívülre értek, Jason bereteszelte maga mögött a hatalmas kaput. Mire azt szétzúzzák, ők már messzire juthatnak. A sivatag csendjét éles, sivító hang törte meg.

— Megcsinálta! — kiáltotta lelkesen Jason. — A gőzgép indulásra kész!

A sötétben beleütközött Mikah-ba és Ijalébe. A férfit sietve talpra rugdosta.

A hirtelen kialakult zűrzavar lehetővé tette, hogy sértetlenül eljussanak a műhelyig. A d’zertanókat még sohasem érte éjszakai támadás, mert kétségtelenül azt hitték, hogy valami ismeretlen ellenség támadt rájuk nagy erőkkel. Az óriási fejetlenségben mindenki összevissza szaladgált. A lángokban álló épület és a közeléből elvonszolt Edipon köré gyülekeztek a d’zertanók, és tanácstalanul várták a parancsot. De Edipon még mindig eszméletlenül feküdt, fejéből szivárgott a vér.

A zűrzavarban senki sem vette észre, hogy pár rabszolga megszökött. Csak akkor figyeltek fel rájuk, amikor nyílt terepen futottak keresztül. Ekkor néhány katona utánuk iramodott. Jason egyenesen a caró felé rohant, nem vesztegetve arra az időt, hogy az üldözőket félrevezesse. Most minden azon múlott, hogy a jármű készen áll-e az indulásra. Ha nem, akkor csapdába kerültek. Jason hatalmas lendülettel feldöntötte a bejáratnál álló őrt, és egyenesen a géphez rohant. Snarbi az egyik kerék mögött lapult, de Jason siettében figyelemre sem méltatta. Amint az irányítópult mögé ugrott, a szelepek félelmetes erővel fújták ki a fáradt gőzt. A tartályban lévő víz hőmérséklete kielégítőnek tűnt. A dühödt d’zertanók már a műhely bejáratánál jártak. Jason egy palack Molotov-koktélt vágott közéjük, ami kissé lelohasztotta lelkesedésüket. A felbőszült kiáltások félelmetes, fájdalmas sikolyokká alakultak.

Jason összeszedte a maradék palackokat, és azokat is a lángok közé hajította. Az üldözők biztonságos távolságra vonultak vissza, de Jason sejtette, hogy néhány ifjú titán mégiscsak megpróbál a közelükbe jutni.

Gyorsan felzavart mindenkit a, caróra. A katonák már a műhely bőrfalait döngették. Jason üzembe helyezte a gőzgépet. Ha minden tökéletesen működik, akkor megmenekülnek, de ha nem…

— Mikah, tolja előre azt a kart, amikor szólok! — mondta Jason.

— Mi történt? — kérdezte Mikah. — Kirobbantotta a forradalmat? Ha igen, akkor ne számítson a segítségemre…

— Megszökünk; nem tudom, ez megfelel-e önnek.

Csak Ijale, egy idegenvezető meg én. Ha van kedve, velünk tart; persze nem kötelező.

— Csatlakozom önökhöz. Semmi rosszat nem látok abban, hogy megszökjek egy ilyen primitív helyről.

— Örülök, hogy így döntött. Akkor szíveskedjen végre előretolni azt a kart! Szeretném, ha ez a gőzgép már a sivatagban száguldana, minél messzebb ettől az erődtől.

A völgyszoroson kell keresztülvágnunk, ugye, Snarbi?

— Igen, mindvégig a völgy vonalát követve — mondta a rabszolga a korábbi fojtogatástól még mindig kissé érdes hangon. Jason elégedetten hallgatta.

— Kapaszkodjon mindenki, azt hiszem, itt az ideje, hogy induljunk.

Jason gyorsan végignézett a műhelyen, hogy megbizonyosodjon róla, minden értékes szerszám a fedélzetre került. Az utasok elhelyezkedtek. A másodpercek lassan teltek. Úgy látszott, a műhely falai már nem sokáig tudnak ellenállni a katonák bunkósbotjainak.

— Induljunk már! — sikoltozott Snarbi. — Csapdába kerültünk! Sohasem jutunk ki innen!

Jason állón vágta, majd többször beleverte fejét a padlóba; a kancsal vitéz végül elcsendesedett.

— Én kedvelem ezt az egyszerű embert — jelentette ki Mikah. — Maga egy brutális alak, Jason. A természetes reakciói miatt büntette meg. Hagyjon fel az ilyesmivel, és imádkozzon velem!

— Ha ez a sajnálatra méltó fiatalember elvégezte volna, amit rábíztam, akkor már messze járnánk innen. És ha a futás után még maradt annyi levegő a tüdejében, hogy imádkozzon, akkor inkább fújja a tüzet a kazánban! Az ima nem juttat ki innen minket, csak a túlhevült gőz.

Hangos dübörgések és ordibálás közepette az egyik helyen benyomultak a d’zertanók. Néhány másodperc múlva a másik fal is leomlott. Az egyelőre mozgásképtelen caró csapdába került. A két csoport fenyegetően közeledett. Jason az utolsó két üveg Molotov-koktélt a tömeg közé vágta, majd gyorsan az indítókarhoz ugrott, és előretolta. Sziszegő hang töltötte be a levegőt, és a caró lassan megindult. Ijedt sikoltások hallatszottak; a katonák fejvesztetten menekültek a jármű útjából. A számszeríjak vesszői süvítve szálltak el a szökevények feje mellett, de szerencsére csak a ládákat és a zsákokat találták el.

A sebesség egyre fokozódott, kidöntötték az előttük álló falat. A nyílvesszők lassan elmaradoztak. Jason odakiáltott Mikah-nak, hogy segítsen a gépet szabályozni. A jármű annyira felgyorsult, hogy csaknem irányíthatatlanná vált. Le kellett lassítani, de Jason nem tudta egyszerre kezelni valamennyi kart.

— Próbálja meg tartani az irányt! — kiabálta. Amikor minden megfelelően működött, kimerültén rogyott le a földre. Úgy érezte, mintha a csontjait mozsárban törték volna össze. Ijale bátortalanul leült mellé. Egyelőre nem látták jelét, hogy üldöznék őket.

— Kelj fel, Snarbi! — mondta Jason. — Én megszabadítottalak benneteket a rabszolgaságból, most rajtad a sor, hogy elvezess minket Appsalába. Sajnos, nem volt időm reflektorokat szerelni erre a járműre, de remélem, így is rábukkanunk a helyes irányra.

Snarbi feltápászkodott, és méltóságteljes léptekkel a caró elejébe ment. Jason a szelepeket szabályozta, Mikah a kormányrudat kezelte Snarbi útmutatásának megfelelően, Ijale pedig közelebb húzódott Jasonhez, és a vállára hajtotta a fejét. Jason gyengéden megveregette a lány vállát.

— Pihenj csak! — mondta. — Innentől kezdve már csak sétakocsikázás.

Tizedik fejezet

Hat nappal Putl’ko elhagyása után készleteik már csaknem teljesen kifogytak. A hegyeket füves legelők váltották fel, ahol patakok csörgedeztek, és növényevő állatok csordái legelésztek, tehát nem kellett attól tartaniuk, hogy éhen vagy szomján halnak. Inkább az üzemanyag látszott pótolhatatlannak. Délután Jason betöltötte az utolsó előtti hordóval. Alkonyatkor megálltak, mert húskészletük is elfogyott. Snarbi magához vett egy számszeríjat, és elindult, hogy lőjön valamit vacsorára. Kancsalsága ellenére ő bánt a legjobban ezzel a fajta fegyverrel. A carótól való ösztönös félelme alábbhagyott. Vállára vette a számszeríjat, és egykedvűen fütyörészve belegázolt a térdig érő fűbe. Jason rossz előérzettel nézett utána.

— Nem bízom ebben a zsoldosban — dünnyögte.

— Hozzám beszélt? — kérdezte Mikah.

— Tulajdonképpen nem, de ha már itt van, hadd kérdezzek valamit. Észrevette, hogy mennyire megváltozott a táj? Nem talált különösnek semmit az út során?

— Nem. Az egész táj olyan, mintha emberi kéz még sohasem érintette volna.

— Akkor maga vak, mert én láttam egy-két különös dolgot az utóbbi napokban. Ijale! — kiáltott a lánynak, aki egy darab krenót sütött a kazán tetején. — Hagyd a fenébe azt a vacakot, úgysem lesz jobb ízű, akármit csinálsz vele. Remélem, Snarbi szerencsével jár, és akkor sült húst vacsorázunk. Mondd csak, nem vettél észre semmi különöset az utóbbi napokban?

— Kétszer haladtunk át letiport fűsávon, ami úgy nézett ki, mint a caró nyoma. Egyszer pedig láttam egy kövekből kirakott tűzhelyet, de az nagyon régi lehetett.

— Ugye, nem volt semmi említésre méltó, Mikah? — mondta Jason összevont szemöldökkel. — Látja, a sokévi krenókeresés mennyire kifinomítja a megfigyelőképességet.

— Én nem tartozom a vadak közé. Nem várhatja el tőlem, hogy minden apróságot észrevegyek.

— Hát az biztos! Már megszoktam, hogy magától csak bajt várhatok. De most mégis a segítségére lenne szükségem. Ma lesz Snarbi utolsó szabadon töltött éjszakája, és nem akarom, hogy ő legyen őrségben. Mi ketten fogjuk váltani egymást.

Mikah meglepődött.

— Nem értem. Mit jelent az, hogy Snarbi utolsó szabadon töltött éjszakája?

— Szerintem nyilvánvaló, még az ön számára is, ha figyelembe vesszük a helyi társadalmi szokásokat. Van fogalma arról, mit csinálunk Appsalába érkezésünk után?

Engedelmesen követjük Snarbit, mint ahogy a birkák mennek a vágóhídra? Nem tudom, mit tervez Snarbi, de hogy tervez valamit, az biztos. Amikor a városról érdeklődöm, csak általános dolgokat közöl.

Természetesen mint zsoldos katona nem sokat tudhat a városról, de annál biztosan többet, mint amennyit elárul.

Az a szándékom, hogy holnap reggel megkötözöm Snarbit, keresek egy nyugodt helyet, ahol elrejthetem, azután szétnézek a városban.

— Meg akarja bilincselni ezt a szerencsétlen embert, mint egy rabszolgát, minden ok nélkül?

— Nem csinálok belőle rabszolgát, csupán megakadályozom, hogy csapdába csaljon minket. Ez a caró elég értékes ahhoz, hogy bármelyik gazdag polgár jó árat fizessen érte. Főleg ha ügyes kezű rabszolgákat is kap a járművel.

— Hallani sem akarok erről! — kiáltotta Mikah. — Maga alaptalanul megvádolta ezt az embert. Semmi bizonyítéka nincs ellene, csak a puszta gyanakvása. Minden ember ártatlan, míg bűnösségét nem bizonyították.

— Nos, ez az ember bűnös, mivel egy velejéig romlott társadalomnak a tagja. És bármikor, bárhol ennek megfelelően fog cselekedni. Maga nem tanult még eleget ideérkezésünk óta?…Ijale! — A lány éppen a krenósütéssel foglalatoskodott, és szemmel láthatóan oda sem figyelt a vitára. — Mondd el, mi a véleményed?

Hamarosan olyan helyre érkezünk, ahol Snarbinak a barátai élnek. Szerinted mit fog csinálni?

— Köszön a barátainak? Talán ad nekik krenót. — Elégedetten mosolygott bölcs válaszán.

— Nem egészen erre gondoltam — mondta türelmesen Jason. — Mi történik, ha együtt megyünk a barátaihoz, és ők meglátnak minket és a carót?

A lány riadtan ugrott talpra.

— Nem mehetünk vele! A barátai azonnal elfognak minket, majd eladnak rabszolgának, és elveszik tőlünk a carót. Meg kell ölnöd Snarbit, mielőtt a városba érünk!

— Vérszomjas boszorkány… — kezdte Mikah, de hirtelen elhallgatott, amint észrevette, hogy Jason a kalapács után nyúl.

— Nem képes felfogni? — kérdezte Jason. — Ha Snarbit megkötözöm, akkor az itteni etikának megfelelően cselekszem. Ez olyan, mint amikor valaki kézzel fogja meg a csirkehúst. Persze, kicsit lágyszívű vagyok, mert ha valóban betartanám a társadalmi szabályokat, akkor meg kellene ölnöm, mielőtt gondot okoz nekünk.

— Lehetetlen. Nem tudom elhinni. Nem ítélkezhet egy ember sorsa fölött ilyen kétes feltételezések alapján.

— Nem ítélkezem — mondta Jason növekvő türelmetlenséggel. — Csak gondoskodom arról, hogy ne keverhessen minket bajba. Nem kell segítenie, de ne próbálja keresztezni az utamat. És az éjszaka egy részében őrködnie kell. Ami pedig majd reggel történik, abba ne üsse bele az orrát. Az az én lelkiismeretemet fogja terhelni.

— Mindjárt visszaér… — suttogta Ijale. Néhány másodperc múlva Snarbi megjelent a caró közelében.

— Sikerült leterítenem egy cervót — jelentette ki büszkén, és ledobta eléjük az állatot. — Daraboljátok fel, és süssétek meg a legjobb falatokat!

Teljesen ártatlannak látszott; bűnösségéről csak sunyi pillantásai árulkodtak. Ezt a hatást viszont kancsal szeme is kelthette. Jason néhány percig azon töprengett, hátha eltúlozta kissé a fenyegető veszély nagyságát. De Snarbi nem érezhet bűntudatot, amiért megpróbálja rabszolgává tenni, vagy megölni őket. A helyében minden barbár rabszolgatartó ezt tenné. Jason átkutatta a szerszámládáját, hogy találjon valamit, amiből bilincset lehetne fabrikálni.

Az ízletes vacsora után nyugovóra tértek, és hamarosan elaludtak. Jason tele hassal alig tudott ébren maradni. Éjfél felé már képtelen volt nyitva tartani a szemét, ezért felébresztette Mikah-t.

— Maga következik. Tartsa nyitva a szemét meg a fülét, és ne felejtsen el időnként odapillantani! — intett hüvelykujjával Snarbi felé. — Azonnal keltsen fel, ha bármi gyanúsat észlel!

Jason hamar álomba merült, és csak hajnalban ébredt fel. A tájat sűrű köd borította. A közelében két, szőrmékbe burkolódzott alak feküdt. Jason döbbenten látta, hogy az egyikük Mikah.

Dühösen lerúgta magáról a szőrméket, és megragadta Mikah vállát.

— Mi a fenét csinál? Alszik? Magának kéne őrködni!

Mikah kinyitotta a szemét, és megnyugtatóan pislogott.

— Őrködtem, de hajnal felé Snarbi felébredt, és azt mondta, hogy szívesen levált. Nem tudtam visszautasítani.

— Mit nem tudott csinálni?! Nem emlékszik, hogy figyelmeztettem…?

— Én nem tekintek bűnösnek egy ártatlan embert a maga túlzott gyanakvása alapján. Ezért hagytam, hogy őrködjön.

— Hagyta, hogy őrködjön! — kiabálta Jason. — És hol van most? Talán őrködik valaki?

Mikah körülnézett, és látta, hogy kettőjükön kívül csak az éppen ébredező Ijale van a fedélzeten.

— Úgy tűnik, elment. Méltatlan volt a bizalmamra; legközelebb nem engedjük meg neki, hogy őrködjön.

Jason rúgásra emelte a lábát, de aztán belátta, hogy semmi értelme, és a gőzgéppel kezdett foglalkozni. Az égéstérben lángra lobbant az olaj, lassan melegedni kezdett a kazánban a víz. Ellenőrizte az üzemanyagtartályt, és szomorúan tapasztalta, hogy csaknem teljesen üres. A tartalék hordóban még lett volna annyi, hogy biztonságos távolságra juttassa őket, mielőtt Snarbi bajt hozhatna rájuk. De a hordó eltűnt Snarbival együtt, aki az utazás során megfigyelte, hogy Jason mindig újratölti a tartályokat, így rájött az üzemanyag fontosságára.

Jasont elöntötte a harag. Tudnia kellett volna, hogy nem bízhat Mikah-ban, hiszen ismerte az etikával kapcsolatos nézeteit. Szűrős szemmel nézett a sovány férfira, aki közönyösen rágcsált egy darab hideg sültet.

— Cseppet sem zavarja, hogy rabszolgává tett minket?

— Azt tettem, amit helyesnek ítéltem. Az ember morális lény. Ez különbözteti meg az állatoktól.

— De amikor olyan emberek közé kerül, akik vádállatok módjára élnek, hogyan tud életben maradni?

— Maga is ugyanúgy él, mint ők, Jason, mégsem kerülheti el a sorsát, hiába ügyeskedik folyton. Miért nem próbál maga is emberként viselkedni, tudatosan cselekedni, annak megfelelően, hogy mit tart jónak, vagy rossznak. Ha az agyát nemcsak a mindennapi gondok töltenék ki, sokkal boldogabban élhetne.

— És boldogabban halhatnék meg — mondta Jason.

Tétova mozdulatot tett a kardja felé, de azután mégsem vette fel. — Én pedig azt sajnálom, hogy megpróbáltam ráébreszteni a valóságra. Belátom, hiábavaló erőfeszítés volt. A világtól elrugaszkodott, ostoba elméletei teljesen kitöltik az agyát, így éli le az életét, és semmi sem tudja kizökkenteni ebből.

— Legalább egy dologban egyetértünk. Én éppúgy hiába próbáltam megmutatni önnek az igaz utat, az Örök Törvényt.

A kazán hőmérséklete megfelelő szintre emelkedett, de az üzemanyag mutatója a nullán állt.

— Szedj össze egy kis ennivalót reggelire, Ijale! — mondta Jason. — Az üzemanyag kifogyott; elhagyjuk a járművet.

— Összepakolok egy batyut, és gyalog szökünk tovább…

— Semmi értelme. Snarbi ismeri ezt a vidéket. Még jóval hajnal előtt elment, tehát már útban lehet visszafelé a cimboráival. Gyalog nem juthatnánk messzire, tehát jobb, ha takarékoskodunk az erőnkkel. De ezt a gőzgépet nem kaparintják meg sértetlenül — jelentette ki határozott hangon Jason. — Felhúzta a számszeríjat, és ráhelyezte a nyílvesszőt. — Menjetek távolabb, és hasaljatok a földre!

Rabszolgává fognak tenni, de szükségük lesz a szakértelmemre. Ha kell nekik a gépezet, fizessenek érte!

Jason biztonságos távolságra a carótól lehasalt a földre, és számszeríjával célba vette a kazánt. A harmadik nyílvessző belefúródott a kazán oldalába, aminek következtében hatalmas robbanás rázta meg a levegőt. Vas- és faszilánkok repültek szanaszét. Távoli kiáltásokat és kutyaugatást hallottak.

Amint Jason felállt, közeledő alakokra lett figyelmes.

Néhányuk csaholó kutyát vezetett pórázon. Bizonyára órák óta erőltetett menetben haladtak, futásuk mégis lendületesnek tűnt. Jól képzett harcosok lehettek, mindegyikük bőrvértet viselt, és számszeríjat. Félkört alkottak; kutyáikat laza pórázra engedték. Amint a caró roncsaihoz értek, megtorpantak. Snarbi két társával előreszaladt.

— Mostantól… Hertug nagyságos úr… rabszolgái…

vagytok! — lihegte Snarbi. Túlságosan kimerültnek látszott ahhoz, hogy pontosan fel tudja mérni a helyzetet.

— Mi történt a caróval? — sikoltotta, amint alaposabban szemügyre vette a füstölgő roncsot. Hamarosan felfogta, hogy a jármű megrongálódásával a rabszolgák értéke hihetetlenül megnőtt.

Snarbi átkutatta a terepet, mire nagy nehezen megtalálta Jason szerszámládáját. Társai kissé tartózkodón követték, de amikor meggyőződtek róla, hogy a varázseszközök érintésétől egyikük sem halt szörnyet, közelebb merészkedtek. A csapat vezetője jelt adott az indulásra, a katonák nehéz bilincset tettek a három rabszolgára, és közrefogták őket.

— Jól van, megyek már! — mondta Jason. — De szeretném előbb befejezni a reggelimet. Előre sejtem, hogy most hosszú ideig csak krenót fogok enni, ezért szeretnék még utoljára sült hússal jóllakni.

A katonák parancsnoka értetlenül fordult Snarbihoz.

— Ki a fene ez? Van valami akadálya annak, hogy megöljem?

— Azt nem teheted! — jelentette ki Snarbi hullafehér arccal. — Ő az egyetlen, aki meg tudja javítani ezeket az ördögi masinákat. Sőt Hertug nagyságos úr talán addig kínozza, míg újabbakat is készít.

Jason megtörölte zsíros ujjait a fűben, és felállt.

— Mehetünk, uraim! Útközben elmondhatnák nekem, hogy ki ez a Hertug nagyságos úr, és mi fog velünk történni!

— Majd én elmondom — felelte Snarbi, amikor elindultak. — Ő a perssonók főnöke. Én is a perssonók katonája voltam, amíg fogságba nem kerültem.

Személyesen ismerem Hertugot, és ő hisz nekem. A personnóknak nagy hatalma van Appsalában, és számtalan titkot ismernek. Mégsem olyan hatalmasak, mint a trozelligók, akik a caró és a jetiló titkát ismerik.

Tudom, hogy gazdag jutalomban részesülök, ha a caró titkát átadom a personnóknak. — Arcát odatolta Jasonéhez. — Elmondod nekik a titkot, különben halálra kínozlak.

Amint Snarbi lelkesen magyarázva ment mellette, Jason csizmája hegyével finoman elgáncsolta az árulót.

Snarbi akkorát esett, hogy beleremegett a föld, majd a menet átgyalogolt rajta. Káromkodva feltápászkodott, de senki sem törődött vele. Jason pedig végképp nem, hiszen anélkül is volt elég gondja.

Tizenegyedik fejezet

A várost körülvevő hegyekből nézve Appsala úgy festett, mint egy vödör vízzel leöntött tábortűz. Amint közelebb értek, Jason megfigyelte, hogy a sűrű, fekete füstöt zömök, vaskos kémények ontják. A város a tengerparton épült, és az öböl apró szigeteit is sűrűn borították lakóházak. A kikötőkben hatalmas tengerjáró hajók vesztegeltek. Jason tekintete izgatottan futott végig a tájon, űrkikötőt vagy más csillagközi kereskedelemre utaló jelet kutatva.

A csatornában vitorlás hajó várta őket; a három rabszolgát a fedélzetre vitték, majd erős bilincsben egy raktárhelyiségbe lökték őket. Jason odamászott a raktár oldalához, és kikukucskált a deszkák közti résen. Korábbi jókedve hamarosan visszatért.

— Utazásunk a végéhez közeledik, de mielőtt a romantikus, ősi Appsalába érkeznénk, előbb végigkalauzolnak bennünket a csatornákon. Mindkét oldalon szigeteket látok, ahol a gazdasági és lakóépületeket erős kőfalak veszik körül. Az egész város hatalmas erődítményrendszernek látszik, mintha lakói hadban állnának az egész világgal. Bár még valószínűbb, hogy az egyes erődítményeket a klánok és törzsek egymás ellen építették. A mi Júdásunk is erről beszélt.

Amióta erre a bolygóra érkeztünk, megismerhettük az emberi önzés és gyarlóság különböző szintjeit. Ch’aka primitív krenógyűjtögető hordáját, a d’zertanók iparosodó világát, de a romlottság és gonoszság itt, a zárt falak között éri el a tetőpontját. Csak az erő és brutalitás a hatalom eszköze, minden embernek társai hulláin kell felkapaszkodnia a hatalom csúcsára. A találmányokat féltve őrzött titkokként rejtegetik egymás elől, mindegyik csak szűk csoport előnyszerzésére szolgál. Még sohasem találkoztam az emberi önzés ilyen magas szintjével, szinte csodálatos, hogy a homo sapiens erre is képes.

A hajó fara nekiütközött a kikötő stégjének, Jason felborult.

— Úgy látszik, megérkeztünk — mondta.

Kívülről lábdobogás és kiáltozás hallatszott, és a hajó megállt. A három rabszolgát a fedélzetre ráncigálták. A hajó egy dokkban pihent, körülöttük sűrűn épült emeletes házak látszottak, melyeket magas várfal vett körül. A csatorna bejáratát gigantikus méretű kapu védte, amely éppen becsukódott mögöttük. A városból nem láthattak többet, mert egy épületbe vezették őket, majd hosszú folyosókon át hatalmas szobába jutottak. A teremben nem voltak bútorok, csak egy emelvényen álló régi, faragott trón. A trónon ülő férfi minden bizonnyal Hertug nagyságos úr lehetett. Ősz haja a vállára omlott, ujjai gondosan nyírt, fehér szakállában turkáltak. Orra kerek volt, és vörös, szeme pedig halványkék, mint a víz.

Kétágú villájára nagy élvezettel szúrt fel egy krenót.

— Meg tudod nekem mondani — kiáltotta hirtelen Hertug —, hogy miért nem öltek meg titeket azonnal?

— Rabszolgák vagyunk, Hertug, a te rabszolgáid. — A teremben állók egyhangúlag felmordultak. Jason figyelemre sem méltatta őket. Amint a kórus elcsendesedett, Mikah szólalt meg bátortalanul.

— Én nem vagyok senkinek a rabszolgája.

A katonák parancsnoka lesújtott számszeríjának vaskos nyelével Mikah tarkójára. A szikár ember egyetlen hang nélkül összerogyott.

— Új rabszolgát hoztunk neked, nagyságos Hertug — mondta a parancsnok.

— Melyikük az, aki ismeri a caró titkát? — kérdezte Hertug; Snarbi Jasonre mutatott.

— Ez az, méltóságos uram. Tud carót építeni, és olyan masinát, amelyik a carót hajtja. Saját szememmel láttam.

De tud még tűzlabdákat is csinálni, amelyekkel lángra lobbantotta a d’zertanók házait. — Snarbi elővette a ládából Jason szerszámait és a benzines üvegeket. Hertug elhúzta a száját.

— Miféle bizonyíték ez? — kérdezte, majd Jasonhez fordult. — Ezek a holmik semmit sem jelentenek. Hogyan tudnád nekem bebizonyítani, rabszolga, hogy igaz, amit ez az ember állít?

Jason játszadozott a gondolattal, hogy letagadja tudását, ezáltal bosszút áll az áruló Snarbin, aki bajba keverte őket, de azután meggondolta magát. Snarbi alapvetően nem volt gonosz; azt tette, amit ebben a társadalom bárki megtett volna a helyében. De Jason mégis inkább azért döntött úgy, hogy titkait feltárja, mert egyetlen porcikája sem kívánta, hogy azokat kínvallatás útján szedjék ki belőle.

— Én minden titkot ismerek, ezért a bizonyítás módja roppant egyszerű: ha adsz megfelelő szerszámokat és anyagokat, készítek neked olyan gépezetet, amelyik gurul, úszik, repül, a hátán pörög, esetleg beszél, ugat vagy brekeg, ahogy neked megfelel.

— Építesz nekem egy carót?

— Természetesen, ha elkészítteted a hozzá szükséges szerszámokat. De mindenekelőtt azt szeretném tudni, hogy a te klánodnak mi a specialitása. Tudod, mire gondolok: a trozelligók motorokat építenek, a d’zertanók olajat bányásznak és finomítanak, ti mit csináltok?

— Nem tudhatsz olyan sokat, mint állítod, ha még sohasem hallottál a perssonók dicsőségéről.

— Én nagyon messziről jöttem, a hírek pedig lassan terjednek ezen a vidéken.

— De nem a perssonók dicsőségét hirdetők — mondta Hertug felháborodottan. — Mi kapcsolatban állunk az egész országgal, és mindig pontosan tudjuk, hol az ellenség. Olyan varázslatét ismerünk, amely fényt gyújt gömbök belsejében, vagy egyetlen pillanat alatt megbénítja az ellenséges katona szívét.

— Ezek szerint a ti klánotoknak a birtokában van az elektromosság titka, örömmel hallom. Ha megfelelő műhelyt tudsz biztosítani a számomra…

— Megállj! — vágott közbe Hertug. — Kifelé mindenki, csak a sciulók maradhatnak! Nem, az új rabszolga is marad, barmok! — kiáltott az őrökre, akik már fogták Jason karját, hogy kivonszolják őt is a teremből.

Csupán néhányan maradtak a helyiségben, mindegyikük ruhájának mellkasi részét élénk színű villámok díszítették. Nyilvánvalóan ők voltak az elektromosság tudományának beavatottjai. Szemmel látható bizalmatlansággal és szakmai féltékenységgel szemlélték Jasont.

Hertug törte meg a csendet.

— Az imént egy titkos szót használtál. Kitől hallottad ezt? Ne próbálj hazudni, mert azonnal megöletlek.

— Nem mondtam neked, hogy mindent tudok?

Készítek neked egy carót, és az elektromos berendezéseiteket is továbbfejlesztem, ha akarjátok.

— Tudod, mi rejlik a titkos üzenetközvetítőben? — kérdezte Hertug, és egy erős ajtóra mutatott a terem túloldalán, amely előtt őrök álltak. — Sohasem járhattál odabenn, ezért ha elmondod, hogy mi rejlik ott, igazi varázsló vagy.

— Mintha ez már egyszer megtörtént volna velem — sóhajtott Jason. — Rendben van. Elektromos áramot vegyi úton is elő lehet állítani, de kétlem, hogy ez elegendő energiát biztosítana nektek. Generátorra gyanakszom, aminek az a lényege, hogy egy dróttekercs belsejében mágnesrudat mozgatunk, akkor a tekercsben indukált áram keletkezik. Azt mondjátok, hogy kapcsolatban álltok az egész országgal. Nem hiszem, hogy telefonnal rendelkeznétek, inkább szikratávíró lehet ez a szerkezet.

Igazam van? — A jelenlévők zavart topogása és dünnyögése elárulta, hogy jó helyen kapisgál.

— Van egy ötletem: kifejlesztem neked a telefonhálózatot, Hertug. Nem kell többé a szikratávíró billentyűjét kattogtatni, hanem belebeszélsz itt egy kagylóba, és az ország másik végén tökéletesen értik a szavaidat.

Hertug apró disznószeme mohón felcsillant.

— Tudjuk, hogy valamikor régen létezett ilyen távközlési rendszer. Rengeteget kísérleteztünk azzal, hogy újra megalkossuk, de sohasem sikerült. Te meg tudnád csinálni?

— Igen, bár előbb egyezséget kéne kötnünk. De mielőtt ígéretet tennék, látnom kell a felszereléseteket.

Ez némi vitát okozott a jelenlévők közt, végül a józan ész győzött a régi szokások felett. A titokzatos ajtó megnyílt Jason előtt. Hertug mutatta az utat, Jason mögött pedig két sciulo lépkedett, kezüket tőrük markolatán tartva. Végül a többi sciulo is bement a szentélybe, az ajtónál mindannyian buzgón imádkoztak.

Jason majdnem elröhögte magát.

A szoba egyik falából hosszú rúd meredt elő. Forgását bizonyára rabszolgák biztosították különféle áttételeken keresztül. A rúd valami borzasztóan primitív szerkezethez csatlakozott, amely fáradhatatlanul nyögött, csattogott és kattogott. Rendkívül egyszerű áramfejlesztő generátor lehetett, amely a tekercs és a mágnesrúd segítségével a mozgási energiát alakította át indukált árammá. Jason először megdöbbent, de aztán belátta, hogy ennél többre nem is számíthatott.

— Látom, téged is lenyűgöztek ezek a csodák — mondta Hertug, Jason döbbent arcát figyelve.

— Le vagyok nyűgözve, az biztos, de csak a szerkezetek rendkívül primitív kivitelezésétől.

— Szentségtörő! — sikoltotta Hertug. — Öljétek meg!

— Ne siesd el! — mondta Jason, hallotta, hogy a pengék kicsúsznak hüvelyükből. — Ne érts félre! Az a generátor a világ nyolcadik csodája. Bár leginkább azt találom csodának, hogyan képes elektromos áramot fejleszteni.

Bizonyára sokéves kutatói munka áll mögötte. Mégis, ha tehetek néhány apró módosítást, kevesebb energiával sokkal több áramot nyerhettek. Azt te is tudod, hogy egy tekercsben elektromos áram keletkezik, ha mágnest mozgatsz benne…

— Ezeket az elméleteket nem vitatom meg egy hitetlennel — mondta hűvösen Hertug.

— A tudomány örök, bármilyen fétist teremtetek körülötte — jelentette ki Jason elkapva két kísérőjének csuklóját. Amint megfeszítette a Pyrruson edződött karizmait, a tőrök földre hullottak. A többi sciulo nyugtalanul mocorgóit, de nem mertek parancs nélkül támadni. — Megpróbáltál már valaha elektromos áramot fejleszteni olyan módon, hogy a tekercset vezeted át a mágneses mezőn? Ez megtízszerezné a rendszer hatásfokát…

— Mi mindig azt a módszert követtük, amelyet elődeink.

— Tudom, tudom, ezt nem először hallom, amióta erre a bolygóra érkeztem. — A fegyveres sciulók körülvették, miközben tőreiket fenyegetőn kivonták hüvelyükből. — Döntsd el végre, Hertug, hogy megöletsz vagy nem, és tudasd szándékodat a fiúkkal!

— Még ne öljétek meg! — mondta Hertug egy másodpercnyi habozás után. — Talán igaz, amit állít.

Hátha mégis segítségünkre lehet szent gépezeteink működtetésében.

Amint a közvetlen fenyegetés elmúlt, Jason alaposabban szemügyre vette a szoba nagyrészét elfoglaló gépezetet.

— Ha jól sejtem, az ott a szent üzenettovábbító szerkezet.

— Valóban — felelte meglepődve Hertug.

A mennyezetből rézdrótok csatlakoztak egy ütöttkopott dobozhoz. A dobozból egyetlen köteg vezeték bújt elő, és az üzenetközvetítő billentyűhöz csatlakozott.

A kívülről jövő adásokat egy tű karcolta bele a forgó viaszkorongba. A korongokat időnként kicserélték, behelyezték egy olyan szerkezetbe, amely letapogatta a bevésett jelzéseket, és azokat kattogó hanggá alakította.

Az egész eljárás rendkívül lassúnak és nehézkesnek tűnt.

Jason lelkesen összedörzsölte a tenyerét.

— Nagyságos Hertug! — kezdte Jason alázatos hangon.

— Alaposan áttanulmányoztam szent üzenetközvetítő berendezéseteket, és meg kell hogy mondjam, csodálattal adózom építőjének. Az istenek vezérelték kezét e gépezet megalkotásában. De az istenek nekem is elárultak egy titkot, melynek segítségével továbbfejleszthetem elődöm csodálatos alkotását.

— És mi lenne az? — kérdezte Hertug kíváncsi tekintettel.

— Egy akkumulátoró. Tudod, mit jelent ez?

— A szó szerepel a régi szentírásban, de ennél többet egyikünk sem tud róla. — Hertug megnyalta kiszáradt ajkát.

— Ez egy olyan szerkezet, amely az elektromos áramot elraktározza, mint ahogy egy palackot teletöltesz vízzel, és ha szükséged lesz rá, előveszed.

— Ha ezt meg tudod csinálni, nagy jutalomban részesülsz. De ha becsapsz…

— Ne fenyegess, Hertug! Ezen már túljutottunk. A jutalmad sem kell. Csupán néhány apróságot kérek, ami kényelmesebbé teszi az életemet, amíg dolgozom: leveteted a bilincseimet, kapok elegendő krenót és vizet, meg ilyen apróságok. Azután, ha meglátod, amit alkottam, és szeretnél még sokkal többet, akkor megegyezhetünk. Rendben van?

— Gondolkodni fogok az ajánlatodon — felelte Hertug.

— Egy szimpla igen vagy nem jobban megfelelne. Mit veszíthetnél vele?

— A társaid foglyok maradnak, és azonnal kivégeztetem őket, amint rájövök, hogy megpróbálsz becsapni.

— Nagyszerű ötlet! Sőt ha találnál addig is Mikah számára valami nehéz, fizikai munkát, annak még jobban örülnék. Mindenekelőtt szükségem lenne néhány különleges anyagra; egy széles szájú kancsóra és rengeteg ónra.

— Ón? Sohasem hallottam róla.

— Dehogynem. Ez az a fehér fém, amit rézzel ötvöztök, amikor bronzot akartok előállítani.

— Stanó. Hatalmas készlettel rendelkezünk.

— Hozasd ide, és azonnal munkához látok!

Jason számára a megfelelő anyagok összegyűjtése jelentette a legnagyobb problémát. A perssonók nem rendelkeztek üvegfúvókkal, viszont mindenféle üvegedényt meg tudtak vásárolni a Vitristo klántól. Az üvegfúvók számtalan hasznos tárgyat állítottak elő, mint például borospalackot, poharakat, kancsót meg efféléket.

De Jason a megszokottól eltérő formát igényelt, aminek gyártásától az üvegfúvók eleinte vonakodtak, de a beígért készpénz meggyőző érvként hatott. Alaposan szemügyre vették Jason cserépből készített modelljét, és elkészítették a kívánt formájú üvegedényt. Hertug kicsit húzta a száját, amikor a fizetésre került a sor, de végül mégiscsak előköhögte a megbeszélt összeget.

— Szörnyű halálod lesz, ha az akkumulátoró nem fog működni — mondta Jasonnek.

— Bízzál bennem! — nyugtatta meg Jason. Visszatért a munkásokhoz, akik az utasításai alapján az óntömbökből vékony lemezeket kalapáltak.

Megérkezésük óta Jason sem Mikah-t, sem Ijalét nem látta, de különösebben nem aggódott miattuk. Ijale jól alkalmazkodott a rabszolgaéletmódhoz, tehát tudott magára vigyázni. Mikah viszont, aki mindig lázadozott a rabszolgaság ellen, nagyobb bajban lehetett. De legutóbbi árulása óta Jason nem viselte annyira szívén a sorsát.

— Megérkezett — jelentette be Hertug, és valamennyi sciulo köréjük sereglett, miközben egyikük kicsomagolta az üvegedényt.

— Nem rossz — mondta Jason, és a fény felé tartotta, hogy láthassa, elég vastagra készítették-e. — Csak az a baj, hogy körülbelül négyszer akkora, mint amit megrendeltem.

— Nagy fizetség, nagy edény — bölcselkedett Hertug. — Miért baj az, hogy nagyobb, talán a kudarctól félsz?

— Nem félek semmitől, csupán sokkal több munkát és anyagot igényel egy ekkora méretű modell elkészítése.

És kissé veszélyes is lehet.

Jason kibélelte az üvegedényt az ónlemezekkel, körülbelül kétharmad magasságig, majd külső felületét is beburkolta vele. Azután gumiszerű anyagból dugót készített az üvegkorsó nyílásába, amely jó szigetelőanyagnak látszott. Mielőtt a gumi teljesen megszilárdult, acéldrótot dugott át rajta a korsó belsejébe, végül egy acélgömböt helyezett a korsó gumival szigetelt tetejére.

— Készen van — jelentette ki.

— De… mit fog csinálni ez az izé? — kérdezte értetlenül Hertug.

— Mindjárt bemutatom — mondta Jason. A gumin átdugott acéldrótot hozzáillesztette a belső ónburkolathoz, másik végét pedig az acélgömbhöz rögzítette. Ez fog csatlakozni a generátor negatív pólusához. Ha a generátort beindítjuk, a gömb feltöltődik elektromos árammal…

— Ostobaság! — jegyezte meg egy idősebb sciulo.

— Várj türelemmel, és meglátod! — mondta csendesen Jason. A Leyden-kancsó elvét még gyerekkorában látta egy kézikönyvben, és már elég homályosan emlékezett a részletekre. Ő is csak remélni tudta, hogy működni fog.

A generátor pozitív sarkát egy acéldrót segítségével a korsó külső ónburkolatához kapcsolta, negatív pólusát pedig az acélgömbhöz.

— Indítsátok be a generátort! — kiáltotta, és hátrább lépett.

A generátor hatalmas nyögések közepette lendült mozgásba, de semmi látványos dolog nem történt. Jason hagyta egy darabig töltődni a kancsót, mivel nem ismerte sem a generátor teljesítményét, sem a kancsó kapacitását.

Tudta, hogy további sorsa ennek a kísérletnek az eredményétől függ. Néhány perc múlva a sciulók türelmetlenül morgolódni kezdtek, ezért Jason megszakította az áramkört.

— Leállíthatjátok a generátort, az akkumulátoré megtelt bűvös energiával. — Körülnézett, és felemelt az asztalról egy üveggömböt, amelynek a belsejében izzószálat helyeztek el. Azt remélte, sikerül az égőt felvillantania a kancsó energiájával.

— Szentségtörés! — sikoltott fel az idős sciulo, aki már korábban is akadékoskodott. — Ez egy felszentelt eszköz, amelyen csak a szent erő folyhat keresztül, különben azonnal megsemmisül. Ez az idegen azt állítja, hogy a szent erőt bezárta ebbe a kancsóba; ne higgyetek neki!

Hazug szentségtörő!

— A helyedben én ezt nem tenném… — mondta Jason az idős embernek, aki a kancsó felé nyújtotta a kezét.

— Semmiféle mágikus erő nem lehet ebben… — Hirtelen torkára fagyott a szó, amint a gömböt és közeledő ujjat parányi villám kötötte össze. A sciulo hörgésszerű hangot hallatott, és összeesett. Egyik társa letérdelt mellé, és megvizsgálta, majd rémült tekintettel nézett a kancsóra.

— Meghalt — suttogta.

— Mindannyian hallottátok, hogy figyelmeztettem — mondta Jason. Úgy érezte, mellészegődött a szerencse. — Ő volt a szentségtörő! A titokzatos erőt bezártam a kancsóba, és ő kételkedett ebben, ezért az erő elpusztította. Aki kételkedik a szavamban, ugyanilyen sorsra jut. Nekünk sciulóknak az a feladatunk — emelte ki magát nyomban a rabszolgaszerepkörből —, hogy a szent erő segítségével Hertug dicsőségét növeljük. Ezt sohasem szabad felednünk! — Rémült, zavarodott tekintetek fordultak a földön fekvő alak felé.

— A szent erő képes gyilkolni — jelentette ki Hertug mosolyogva. — Ez jó hír. Régóta tudom, hogy éget, és sokkot okoz, de most láthattuk, hogy ölni is tud. Az ellenségeinket földre sújtjuk vele.

— Kétségtelenül — mondta Jason —, de akadnak még más csodák is. Villanymotor, amely felemel vagy elvontat bármit, olyan lámpák, amelyek nappallá varázsolják az éjszakát, és sok egyéb. Mindez a tiéd lehet, Hertug.

— Azonnal láss munkához!

— Amint megállapodtunk néhány apróságot illetően.

— Nem tetszik nekem ez a hang.

— Még kevésbé fog tetszeni, ha meghallod a részleteket. — Közelebb lépett Hertughoz, és a fülébe súgta: — Mit szólnál egy olyan gépezethez, amelyik lerombolja az ellenség falait…

— Kifelé mindenki a szobából! — parancsolta Hertug.

Amint kettesben maradtak, apró, vérben forgó szemét Jasonre emelte. — Milyen egyezséget ajánlasz?

— Szabadságot kérek, és olyan pozíciót, miszerint én lennék a személyes tanácsadód, rabszolgákat, gazdagságot, lányokat, jó ételeket, egyszóval mindent, ami az ilyen személyt megilleti. Cserében elkészíteni neked az összes szerkezetet, amiről beszéltem, sőt még sokkal különbeket. Ez semmi ahhoz, amire képes vagyok, és minden a tiéd lehet…

— Minden ellenségem elpusztítom! Én leszek Appsala ura!

— Én is erre gondoltam. Ami neked jó, az jó nekem is.

Nem kérek mást, csak kényelmes életet és minden eszközt, amire a munkámhoz szükségem lesz. Nem vagyok nagyravágyó, megelégszem azzal, hogy behúzódjak a laboratórium falai közé, te pedig uralkodhatsz az egész világ fölött.

— Túl sokat kérsz…

— Sokat is ajánlok. Gondolkozz rajta néhány napot, addig én nekilátok a munkának.

Jasonnek eszébe jutott a szikra, amely megölte az idős embert, és ez új reménnyel töltötte el. Talán sikerül végre megszabadulnia erről az átkozott bolygóról.

Tizenkettedik fejezet

— Mikor lesz készen? — kérdezte Hertug a munkapadon lévő szerkezetre bökve.

— Holnap reggel, ha egész éjszaka dolgozom — felelte Jason. — De mielőtt ezt befejezném, egy kis meglepetéssel szolgálok. Rájöttem, hogyan lehet továbbfejleszteni a jelenlegi távközlési rendszereteket.

— Arra semmi szükség. Már a dédnagyapám idejében is ugyanígy működött…

— Nem akarok semmit megváltoztatni, hiszen dédnagyapáink mindent jobban tudtak. Csak egy új szerkezetet szeretnék hozzákapcsolni. Nézz ide…! — Egy kis dobozt tett Hertug elé. — El tudod olvasni az üzenetet?

— Persze, de ehhez sokkal több energiára van szükség, és ismeretlen titok lappang mögötte, amelynek eddig nem sikerült a nyitjára bukkannunk.

— Nincs itt semmi titok, azonnal elmagyarázom!

— Szentségtörő!

— Ugyan, dehogy. Nézz csak ide! Ez itt a B, az ábécé második betűje.

Hertug az ujján kiszámolta, majd bólintott.

— Igen, a második betű, de mit akarsz ezzel mondani?

Jason igyekezett leplezni türelmetlenségét.

— Az ábécé minden betűjét kódjellel láttam el.

Összesen huszonhat betűről van szó. Mindegyiknek olyan kódjelet adtam, amelyik rövid és hosszú jelzések kombinációjából áll. Táá-ti-ti-ti vagy ti-táá-ti-ti, az egyik a B, a másik az L betű. Érthető?

— Kicsit lassabban, mert zsong a fejem tőle…!

— Aludj rá egyet! Reggelre elkészítem ezt a szerkentyűt, és akkor bemutatom működés közben.

Hertug kiment a szobából, miközben magában dünnyögött valamit. Jason elvégezte az utolsó simításokat az új generátoron.

— Minek nevezed ezt? — kérdezte Hertug körbejárva a magas, díszes faládát.

— Dicsőséges Hertugnak, mivel ez a szerkezet méltóságod dicsőségét hirdeti. Legjobb lenne egy templomban elhelyezni, vagy egy hatalmas tér közepén, ahol mindenki megtekinthetné.

A láda belsejéből morajlás hallatszott.

— Most figyelj! — mondta Jason. A láda felső részén két rézkarika látszott, amelyek között apró kék villámok cikáztak. Hertug meglepetésében levegő után kapkodott.

— Ez bizonyára lenyűgözi majd az embereket — mondta Jason. — Ha megfigyeled, látni fogod, hogy három rövid villámot három hosszú követ, végül ismét három rövid következik. Ti-ti-ti, táá-táá-táá, ti-titi. D. H.

D. vagyis Dicsőség a Hertug Dinasztiának. Rendkívül hatásos eszköznek tartom, amely éjjel-nappal hirdeti dicsőséged.

Hertug csodálattal nézte a pattogó szikrákat.

— Holnap felállíttatom a templomban. De van rajta néhány titkos részlet, amelyeket senkinek sem szabad meglátnia, ezért aranylemezekkel kéne beburkolnunk őket…

— Meg gyémántokkal, hogy díszesebb legyen; annál jobban fog tetszeni az egyszerű halandóknak!

Jason boldogan figyelte a D. H. D. kód villanásait, ami egy külhoni számára az S. O. S. segélykérő jelzésnek felelt meg. Bármelyik űrhajónak fognia kell a rádiójeleket, ha az atmoszféra közelébe érkezik. Ott pedig már pontosan be tudják mérni az adás helyét. Ha sikerülne fabrikálnia egy vevőkészüléket, azonnal megtudná, amint Appsala fölé érkeznek…

A segélykérő jelzés folyamatos kibocsátása nem hozta meg a várva várt eredményt. Egyelőre nem tehetett mást, mint várt, hogy véletlenül erre téved egy hajó. Gondolni sem mert arra, hogy élete hátralévő részét ezen az isten háta mögötti bolygón kell leélnie. Addig is igyekezett saját kényelmét biztosítani.

— Gondolkodtam a kéréseden — mondta Hertug, és elfordította tekintetét a villogó doboztól. — Kapsz egy külön szobát, néhány rabszolgát, elegendő élelmet és ünnepnapokon bort vagy sört is.

— Meg egy kis töményét…

— Nincs szükség töményebb szeszre. Perssono borát a Mount Malvigla déli lejtőin termelik, és nagyon kedvezően hat a férfiak potenciára.

— Azt hiszem, ezen a téren is lesz mit továbbfejlesztenem. De mindenekelőtt az angolvécét kell meghonosítanom, ha nem akarok reumát kapni. Úgy érzem, rengeteg tennivalóm lesz a közeljövőben, amihez rengeteg pénz szükséges. Tehát először a pénzszerzés módját kell kitalálni. Gondolom, nincs ellenedre, ha megsokszorozom a vagyonod?

— Egyáltalán nincs — mondta Hertug elégedetten vigyorogva.

— Akkor holnap ezzel fogjuk kezdeni. Ha megengeded, most rendbe tenném a szállásomat, és alszom egy keveset. Azután összeírom, hogy milyen anyagokra és eszközökre lesz szükségem.

— Rendből van, de ne feledkezz meg a pénzszerző masináról sem!

— A lista elején fog szerepelni!

Bár Jason szabadon mozoghatott a szentélyben, valamint a műhelyekben, két őr állandóan a nyomában kullogott, és még azt is gyanakvón figyelték, amikor egy falat krenó csúszott le a torkán.

— Tudod, hol van az új szállásom? — kérdezte Jason az őrség parancsnokát, egy Benn’t nevű brutális barmot.

— Aha — felelte Benn’t, majd végigvezette Jasont a szűk folyosókon és lépcsőkön. Végül megállt egy nehéz keményfa ajtó előtt, és az övén lógó kulcsot bedugta a zárba.

— Ez a szállásod — mondta, és nagyot sercintett.

— Amely a rabszolgákkal teljes — jegyezte meg Jason megpillantva a falhoz láncolt Mikah-t és Ijalét. — Nem vagyok hajlandó többet dolgozni, ha ez a két rabszolga csak dekoráció lesz a falamon. Ki tudod szabadítani őket?

Benn’t kedvetlenül kotorászott a zsebében, végül meglelt egy kisebb kulcsot, és átnyújtotta Jasonnek.

Azután kiment, és bezárta az ajtót.

— Tudtam, hogy kitalálsz valamit, és nem esik bántódásod — mondta lelkesen Ijale, miközben Jason levette róla a láncokat. — Azért egy kicsit mégis aggódtam érted…

Mikah merev arccal figyelte, amint Jason és Ijale rendet rak a szobában, majd hűvösen megjegyezte:

— Elfelejtette levenni a bilincseimet.

— Jó helyen vannak — felelte Jason. — Addig sem tud bajt keverni.

— Sértegetni akar?

— Csak az igazat mondtam. Elbaltázta a szépen alakuló lehetőségeimet a d’zertanóknál. Nagy nehezen mégis sikerült megszöknöm, és magammal vittem, pedig jobb lett volna, ha sorsára hagyom. Az ostobasága révén sikerült Snarbinak kereket oldania, és most megint rabszolga vagyok. Mindezt csak magának köszönhetem.

— Én mindvégig azt tettem, amit helyesnek tartottam.

— A tettei mégis többször bajba sodortak mindhármunkat.

— Maga kicsinyes és bosszúálló, Jason dinAlt!

— Átkozottul igaza van, úgyhogy maradjon továbbra is a falhoz bilincselve.

Jason átkarolta Ijale vállát, és körbe vezette a szobán.

— Elég tágas helyiség, az eddigiekhez képest — mondta a lánynak. — Még bútorok is vannak… Nézd meg ezeket az ágyakat, Mikah biztosan értékelné! — Kinyitotta az ablakot, és elébük tárult a csatorna látképe. A házak ablakain halvány fény szűrődött ki, és érezni lehetett a friss tengeri levegőt. — Tüzet kéne rakni a kályhában…

— Krenó! — sikoltotta önfeledten Ijale, amint a sarokban felfedezett egy kosár krenót. Jason megborzongott. A lány megszagolta az egyik gumót. — Még egészen friss, tíznapos lehet, legfeljebb tizenöt.

Finom levest főzök belőle!

— Csak azt ne! — nyögött fel Jason.

Miközben tüzet rakott, meghallotta Mikah ordibálását a másik szobából.

Átment, hogy megnézze, mit akar.

— Gonosztevő! — kiabálta Mikah, a láncait csörgetve.

— Az vagyok — felelte Jason, és visszaindult, hogy folytassa a tűzrakás műveletét.

— Várjon! Nem hagyhat így itt! Civilizált emberek vagyunk. Szabadítson meg ezektől a láncoktól, és megígérem, hogy nem okozok több bajt!

— Ez nagyon kedves öntől, Mikah, öreg cimbora, de már a könyökömön jönnek ki a világtól elrugaszkodott elméletei. Ezért csak addig bízom magában, amíg látom, hogy mit csinál. Rendben van, megszabadítom a láncaitól.

Jason kinyitotta a láncokat rögzítő zárat, de a vaspántot Mikah nyakán hagyta.

— Elfelejtette kinyitni a nyakamon lévő vaspántot! — reklamált azonnal Mikah.

— Elfelejtettem? — kérdezte Jason egy ragadozó vigyorával az arcán. — Nem felejtettem el, hogyan árulta el a tervem Ediponnak, és a nyakpántról sem feledkeztem meg. Amíg rabszolga, addig nem tud elárulni, tehát maradjon továbbra is rabszolga.

— Számíthattam volna erre; maga egy kutya, nem civilizált ember! Nem adom többé a szavam, hogy segítek magának, szégyellem a gyengeségem, hogy eddig a segítségére voltam. Maga a Gonosszal cimborái, és én egész életemben ellene harcoltam, tehát ezentúl maga ellen kell harcolnom.

Jason ütésre emelte a kezét, de azután elnevette magát.

— Mindig sikerül meglepetést okoznia, Mikah.

Hihetetlen, hogy egy ember képes ennyire figyelmen kívül hagyni a tényeket, a logikát és a valóságot. Örülök, hogy mostantól ellenem harcol, legalább jobban figyelek a hátam mögé. Az eddigi segítségében úgysem volt semmi köszönet. A továbbiakban tehát rabszolgának tekintem, és eszerint is bánok magával. Fogja azt a vödröt, zörgessen az őröknek, és hozzon vizet valahonnan!

Mikah engedelmesen távozott a szobából; Jason kedvetlenül rágcsálta az ételt, amit Ijale különös gonddal készített.

Amikor telerakta a hasát, és lábát kellemesen melengette a tűz, Jason egészen jól érezte magát. Ijale mellette ült az ágyon, és néhány szakadt bőrdarabot varrt össze. A másik szobából áthallatszott Mikah láncainak csörgése. Későre járt, Jason fáradt volt, de lefekvés előtt össze akarta állítani a listát, amit Hertugnak megígért.

Ekkor kivágódott az ajtó, és Benn’t csörtetett be egy fáklyát tartó őr kíséretében.

— Velem jössz! — mondta határozott hangon Benn’t.

— Hová és miért? — kérdezte Jason.

— Gyerünk! — unszolta Benn’t kellemetlen hangon, miközben kardját előhúzta hüvelyéből.

— Jól van, megyek már — mondta Jason, miközben feltápászkodott. Magára terített egy állatbőrt, és elindult az ajtó felé. Az ajtónál álló őr eltűnt; a földön sötét folt éktelenkedett. Jason vissza akart fordulni, de az ajtó becsukódott mögötte. Benn’t kardjának hegye a torkának szegeződött.

— Ha megmoccansz, vagy segítségért kiáltasz, ledöflek — mondta a testőrkapitány.

Jason átgondolta a lehetőségeit, és jobbnak látta, ha nem kiabál. Nem igazán a fenyegetéstől riadt vissza, hiszen tudta, hogy bármikor lefegyverezheti támadóját, de kíváncsi volt a fejleményekre. Gyanította, hogy erről az akcióról Hertugnak nincsen tudomása. Kíváncsi volt, hová akarják vinni.

Döntését hamarosan megbánta, amint egy rosszízű fadarabot feszítettek a szájába, és annyira megkötözték, hogy karját mozdítani sem bírta. Még egy kard hegye bökött az oldalába, és lassan felvezették az épület lapos tetejére.

A katona magasba tartott fáklyával mutatta az utat, a többiek csendesen követték. Amikor a tető széléhez értek, Jason majdnem átesett a korláton, mert a sötétben semmit sem látott. Azután a fáklya fényében észrevette, hogy a katonák kötelekkel és csomókkal bajlódnak. Jason érezte, hogy hirtelen eltűnik lába alól a talaj, és egy kötélen siklik az öböl felé. Amint lába elérte a tenger vizét, ügyes kezek húzták a szárazra. Jason az árnyékok alapján úgy ítélte, hogy egy hajó fedélzetére került.

A matrózok nem törődtek vele, sietve arrébb rugdosták az útból, és folytatták munkájukat. Az utazás hosszából ítélve nem mehettek messzire, legfeljebb néhány szigetnyire. Amint a hajó kikötött, Jasont partra tették; Benn’tet már nem látta sehol, ismeretlen katonák állították talpra, kivették szájából a fadarabot, majd belökték egy vasajtón.

Odabenn hét ember ült, mindegyikük félelmetes maszkot viselt, kezüket hatalmas pallosok nyelén pihentették. A szobát olaj mécsesek tompa fénye világította be, füstjük nehézzé tette a levegőt.

Jason hűvösen felnevetett, és körülnézett, ülőhelyet keresve. Mivel egyetlen üres széket sem látott, felvett egy sárkányfejet ábrázoló mécsest, és az asztalhoz sétált.

A lámpát letette a földre, ő pedig helyet foglalt az asztal szélén.

— Állj fel, halandó! — mondta a központi figura. — A mastregulók előtt leülni halálos vétek!

— Én inkább ülve maradok — jelentette ki Jason, és kényelmesen elhelyezkedett. — Nem azért raboltatok el, hogy megöljetek, ezért azt javaslom, hagyjuk a csudába ezt a színjátékot, és térjünk mindjárt a tárgyra!

— Hallgass, különben meghalsz!

— Ekskremento! — mondta Jason gúnyosan. — A maszkjaitok éppen olyanok, mint a tengerparti rabszolgatartóké. Bizonyára neszét vettétek, hogyan javítgattam a cárokat, kémeitek jelentették, miként készítettem szikrákat vető dobozt a templom számára, ezért értem küldtétek a gorilláitokat, hogy tudásom a ti javatokat szolgálja. Itt vagyok, rendelkezzetek velem!

— Tudod, kikkel beszélsz? — kérdezte fenyegetőn az egyik maszkos alak. Jason alaposan szemügyre vette.

— A mastregulókkal? Ezt mondtatok! Bizonyára ti vagytok a város leghatalmasabb és leggonoszabb varázslói, akiknek valamilyen tudás a birtokában van, és a világ minden kincséért sem bocsátanátok a többi klán rendelkezésére.

— Tudod-e, mi van ebben? — kérdezte a maszkos

idegen, és Jason orra elé tartott egy üveggömböt, amelyben valami sárga folyadék fortyogott.

— Nem. De őszintén szólva nem is érdekel.

— Ez a gömb mágikus folyadékot tartalmaz, amitől elszenesedik a kezed, ha hozzáérsz.

— Nagy dolog! Biztosan kénsav van benne, gondolom, ezért terjeng a levegőben ez a záptojásszag.

Szavai nagyon is elevenébe találhattak, mert a hét álarcos ember egymás felé fordult, és élénk sugdolózásba kezdett. Jason felállt, és közelebb ment hozzájuk. Kicsit unta már a természettudományos kvízjátékokat, az elrablást, rabszolgaságot és alkudozást. Ezek az emberek valamiért nem akarták felfedni a kilétüket, de ez a gondolat mégsem foglalkoztatta. Jó oka volt, hogy vissza akarjon térni a Perssono klánhoz.

Jasonnek eszébe jutott, hogy meglehetősen zűrzavaros élete folyamán hányszor kellett megszöknie valahonnan… leggyakrabban a rendőrség elől. De ezalatt legalább megtanulta, hogy ki kell várnia a legalkalmasabb pillanatot. Úgy érezte, ez a pillanat most érkezett el.

A mastregulók hibát követtek el, amikor Jasont őrizetlenül hagyták. De bizonyára megszokták, hogy előttük mindenki reszket a félelemtől. Pedig valószínűleg egytől egyig vénemberek lehettek; a jobb szélső szinte annyira öreg volt, hogy reszketett a keze a pallos markolatán.

— Ki árulta el neked a sulfurika acidó titkát? — kérdezte a központi alak. — Beszélj, kém, különben kitépem a nyelved!

— Ne tedd! — mondta Jason térdre rogyva előtte, miközben kezét imára kulcsolta. — Bármit, csak azt ne! — Könyörgése közben egyre közelebb csúszott a maszkos alakokhoz. — Az igazság úgyis hamarosan kiderül, nem leplezhetem tovább… Itt van az az ember, aki elárulta nekem a titkot — mutatott a szélen ülő idős férfira.

Kezével tétova mozdulatot tett az öreg pallosa felé.

Az idős férfi felugrott, de a többiek azonnal rávetették magukat. Jasonnek a kialakult fejetlenségben sikerült a kardot megkaparintania.

— Halál az árulóra! — kiáltotta Jason, majd a sárkánymintás függönyt leszakította, és a dulakodók fejére borította. A letépett függöny mögül előtűnt egy titkos ajtó. Sietve bebújt a szűk ajtónyíláson, és végigfutott egy keskeny folyosón, végül felborított két talpig felfegyverzett őrt. Mindhárman nagyon meglepődtek, és Jason igyekezett kihasználni a helyzetet.

Egyiküket földre sújtotta a kard markolatával, a másik pedig elejtette fegyverét, amint az éles penge a karjába vágódott. A pyrrusi tréning meghozta eredményét.

Gyorsabban mozgott, és cselekedett, mint bárki ezen a bolygón. Reflexei még akkor is megmentették, amikor tovább futott a folyosón, és a sarkon Benn’tbe ütközött.

— Köszönöm, hogy idehoztál! Nem volt elég bajom…

— mondta Jason félreütve a másik kardját. — Tudom, hogy az orgyilkosság a legtermészetesebb dolog Appsalában, mégsem kellett volna megölnöd a saját embered! — Jason kardja lecsapott a testőrkapitány torkára, akkora sebet ejtve rajta, hogy Benn’t feje csaknem leesett a földre. A pallos nehézkes fegyver volt, de ha egyszer mozgásba lendült, nem állhatta útját semmi. Jason tovább futott, míg a bejárati ajtónál álló őrökbe nem botlott.

Egyetlen előnyét a katonák meglepetése jelentette, ezért igyekezett olyan gyorsan cselekedni, ahogy csak tudott. A katonák jól képzett harcosok voltak, könnyedén elbántak volna Jasonnel, de hátulról jövő támadásra nem számítottak. Egyikük azonnal összeesett, a másik karjából sugárban ömlött a vér. Jason észrevette, hogy a lépcsőn az egyik maszkos alak szalad lefelé. Csak a szeme sarkából látta, mert a kapu kinyitása lefoglalta minden figyelmét.

— Meghalsz! — kiáltotta az álarcos, és egy üveggömböt hajított Jason felé.

— Kösz! — kiáltotta Jason, amint elkapta a kénsavat tartalmazó üveggömböt, és a zsebébe dugta. Sietve behúzta, majd bereteszelte maga mögött a vaspántos ajtót.

Odabentről élénk lábdobogás és kiáltozás jelezte, hogy már szervezik az üldözést. Jason meg sem állt a kikötőig, ott pedig elkötött egy csónakot. A csatorna vizének áramlása azonnal elsodorta a parttól. Még látta, amint az ajtót kiszakítja a türelmetlen tömeg, és a felbőszült katonák a kikötőbe rohannak. De Jason hajója már olyan messze ringatózott, hogy a sötétben nem is láthatták.

Tizenharmadik fejezet

Jason buzgón evezett; a mozgás kellemesen felmelegítette testét. Később hagyta, hogy az ár vigye tovább a csónakot. Néha láthatatlan akadálynak ütközött, de azután tovább sodródott, míg végül észrevette, hogy már másik csatornában halad, amely szigetek és hatalmas kőfalak között kanyarog. Amikor már biztos volt benne, hogy üldözői nem találhatják meg, kikötött az egyik szigeten, és kiugrott a partra, bokáig süllyedve a nedves homokba. A csónakot kivonszolta, amilyen messzire csak tudta, nehogy a hullámok elsodorják.

Azután visszamászott a csónakba, és a hidegtől reszketve várta a hajnalt. A nap első sugarai pocsék hangulatban találták.

Körülötte hajók körvonalai bontakoztak ki a sötétből, mögöttük pedig alacsony, zömök épületek. Az egyik kunyhóból egy férfi mászott elő, de amint meglátta Jasont és a csónakot, felsikoltott, és eltűnt. Odabentről élénk vita hangjai szűrődtek ki; Jason kiugrott a csónakból, suhintott néhányat a pallossal, hogy megmozgassa elgémberedett izmait.

Tucatnyi férfi közeledett felé a parton, mindannyian bunkósbotokkal felfegyverkezve, mégis szemmel láthatóan reszkettek a félelemtől.

— Menj innen! Hagyj minket békességben élni! — mondta a vezetőjük. — Vidd innen az átkozott csónakod, mastreguló, és hagyd el a partunkat! Mi egyszerű halászok vagyunk…

— Nem akarok nektek rosszat — felelte Jason a pallos markolatára könyökölve. — Én sem kedvelem a mastregulókat.

— De hát a csónakod az ő jelüket viseli.

— Tőlük loptam.

A halászok zavarodottan morgolódtak, néhányuk elszaladt, de akadtak olyanok is, akik térdre rogytak, és buzgón imádkoztak. Az egyik halász Jason felé hajította bunkósbotját, de a pallossal könnyedén félreütötte.

— Végünk van — sopánkodott a vezér. — A mastrégulók bizonyára követtek, és ha itt találnak téged, mindannyiunkat megölnek. Menj tovább, és vidd innen ezt a csónakot.

— Van abban valami, amit mondasz — bólintott Jason.

Bármerre menne a csónakkal, rögtön lelepleznék. Vízre bocsátotta a csónakot, melyet hamarosan elsodort az áramlás.

— Azt hiszem, a problémát megoldottuk — jelentette ki Jason. — Most pedig vissza kell jutnom a perssonók erődítményébe. Melyikőtök vinne oda?

A Kalászok sorban hátat fordítottak, és szó nélkül hazafelé indultak. Jason odaállt a vezetőjük elé, nehogy ő is kereket oldjon.

— Nem is tudom… — mondta férfi, arcának cserzett bőre elsápadt.

— Ne habozz sokat! Amint odaérünk, bőségesen megfizetlek, csak nevezd meg az árat!

A férfi felnevetett, és ki akarta kerülni Jasont.

— Értem, mire gondolsz — mondta Jason, kardját sorompóként tartva a férfi elé. — A hitel szót nem nagyon kedvelitek.

Jason elgondolkodva nézte kardja markolatát, melyet gyémántok és rubinok díszítettek.

— Ha adsz egy kést, leszedem a markolatról ezeket a köveket. Egy vöröset kapsz, amikor elindulunk, egy zöldet, amint megérkeztünk.

A megállapodás némi vitát okozott, de az előlegbe felajánlott két rubin végül eloszlatta a halász kételyeit; azonnal útnak indította bárkáját. A halász bizonyára nagyon jól ismerte a város hajózási útvonalait, mert hamarosan megálltak egy hatalmas kapu előtt. A férfi esküdözött, hogy ez a Perssono erőd egyik bejárata.

Jason már megismerte a helyi szokásokat, ezért arra gondolt, hogy lehet ez éppen egy egészen más erődnek a bejárata, sőt akár a mastregulóké is. Ezért a bárkában maradt, amíg egy katona jelent meg a kapu mellett, aki ruháján a perssonók címerét viselte. A halász, legnagyobb csodálkozására, megkapta a gyémántot, gyanakvón körülnézett, és gyors evezésbe kezdett, hogy minél hamarabb eltávolodjon a parttól. Jasontől elvették a kardot, és azonnal Hertug elé vezették.

— Áruló! — kiabálta magából kikelve Hertug. — Szövetkeztél az ellenséggel, és megöltétek az embereimet, hogy megszökhess, de most a kezemben vagy…!

— Lassan a testtel! — mondta Jason ingerülten, és lerázta magáról a karját tartó őröket. — Önként jöttem vissza, és ez még Appsalában is jelent valamit. A mastregulók raboltak el egy áruló katonád segítségével…

— Mi a neve?

— Benn’t. Ő szervezte meg az elrablásomat, megölte az embereidet, és elvitt a mastregulókhoz. De én nem akartam nekik dolgozni, ezért megszöktem tőlük. Itt a bizonyíték, hogy igazat beszélek. — Jason előhúzta zsebéből a kénsavat tartalmazó üveggömböt, és Hertug orra elé tartotta, aki azonnal holtsápadttá vált.

— A perzselő víz — hebegte.

— Pontosan. És amint a megfelelő anyagokat a rendelkezésemre bocsátód, annyit állítok elő belőle, amennyit akarsz. De nem akarom, hogy még egyszer elraboljanak, ezért elmondom a tervem, ha kiküldőd ezeket az embereket a szobából.

Hertug idegesen harapdálta az ajkát, és a testőröket nézte.

— Visszajöttél hozzám — mondta. — Miért?

— Azért, mert szükségem van rád, mint ahogy neked is rám. Neked sok embered van, pénzed, hatalmad, nekem pedig nagy terveim… De előbb küldj ki mindenkit a szobából.

Az asztalon lévő kis tálkáról Jason elvett egy krenót, és rágcsálni kezdte. Hertug erősen gondolkodott.

— Visszajöttél… — mondta megint. Szemmel láthatóan megdöbbentette ez a tény. — Rendben van, beszélgessünk!

— Négyszemközt.

— Ürítsétek ki a termet! — parancsolta, de elővigyázatosságból a térdére fektetett egy felhúzott számszeríjat. Jason tudomást sem vett róla, sokkal rosszabbra számított. Az ablakhoz sétált, és egy pillantást vetett a városra. A vihar elmúlt, a felhők mögül előbújt a nap.

— Még mindig uralni akarod ezt a várost? — kérdezte Jason.

— Folytasd!

— Korábban már említettem, hogy hozzá tudlak segíteni, és most is komolyan gondolom. Ismerem valamennyi klán féltve őrzött titkát. Megmutatom, hogyan finomítják a d’zertanók az olajat, hogyan állítják elő a mastregulók a kénsavat, és hogyan készítenek a trozelligók gőzgépeket. Sőt sokkal hatékonyabb fegyvereket is tervezhetek. A csapataid minden csatát megnyernek majd, lesöpröd a térképről a vetélytársaidat, és te leszel a világ ura. Mit szólsz ehhez?

— Supren la Perssonoj! — kiáltotta lelkesen Hertug.

— Gondoltam, hogy ez lesz a válaszod. De közben az én kényelmemről se feledkezzünk meg. Sokat nélkülöztem az utóbbi időben, ideje, hogy változtassunk ezen.

Tizennegyedik fejezet

A nappalok egyre hosszabbodtak, az eső sem áztatta annyit Appsala utcáit, a felhőket messzire repítette a friss tengeri szél. Mindenütt virágok nyíltak, illatuk áthatotta a levegőt. De Jason alig vette észre a természet szépségét, munkája minden figyelmét lekötötte. A kutatások költségei a csillagos égig emelkedtek, és Hertug nagyokat sóhajtva vakargatta szakállát. De Jason mindig megalkotott egy-egy újabb csodát, ilyen volt például a neonvilágítás és az olvasztókemence, amelyben a fémeket könnyen megmunkálhatták. Ez utóbbi akkor nyerte el igazán Hertug tetszését, amikor egy trozelliót szorosan a külsejéhez bilincseltek, és ő hamarosan mindent elárult, amire Hertug kíváncsi volt.

Később Jason kibontotta a mastregulóktól zsákmányolt üveggömböt, és nagyszerű savas akkumulátort készített a kénsav segítségével. Mivel elrablása miatt még mindig neheztelt a mastregulókra, gyors rajtaütést szervezett ellenük, aminek eredményeként rengeteg kénsavat és vegyi felszerelést zsákmányoltak. A puskaporkészítés nem hozta lázba, de segédei nagy lelkesedéssel dolgoztak a robbanógolyók előállításán.

Tovább kísérletezett a gőzgépekkel, végül kifejlesztett egy könnyű, de rendkívül hatékony hajómotort. Közben nem feledkezett meg a telefonról és a hangosbeszélőről sem. Sőt egy kezdetleges lemezjátszót is fabrikált, amely ámulatba ejtett mindenkit. A hajókat víz alatti propellerrel látta el, amely hihetetlenül megnövelte a gőzmotorok hatásfokát. De legjobban annak a parányi lepárlókészüléknek örült, melynek segítségével alkoholt tudott előállítani a saját szobájában.

— Nem is olyan rossz itt — jelentette ki. Elégedetten dőlt hátra a kényelmes karosszékben, és nagyokat kortyolt a legújabb főzetből. Kellemes tavaszi levegő áramlott a szobába. Egyik találmánya segítségével a krenót sikerült kiszorítania a háztartásból, és liszt, valamint élesztő segítségével végre friss kenyeret is süthettek a parányi kemencében. Mikah nagy gonddal sütötte a gömbölyű zsemléket.

— Maga miért nem iszik valamit, Mikah?

— A bort nem szeretem, mert sok gyomorsavat termel, a tömény szeszt pedig elvből elutasítom…

— Ahogy gondolja, én nem erőltetem. Akkor igyon vizet, de a munkával igyekezzen, nem várhat reggelig.

— Tudom, hogy a rabszolgája vagyok — mondta sötét tekintettel Mikah, és megérintette a nyakán lévő vaspántot, majd engedelmesen visszatért a munkájához.

— Csak saját magát hibáztathatja ezért. Ha megbízhatóbb lenne, szabadon engedném. Mindössze azt kell megígérnie, hogy nem okoz nekünk több gondot.

Remélem, sikerült olyan viszonyba kerülnöm Hertuggal, hogy a maga esetleges baklövéseit eltussolhassam.

— Nem! Maga a Sátánnal cimborál. Ne tegyen nekem szívességet! — mondta Mikah, és sokatmondó mozdulattal végigsimította nyakpántját — Sohasem fogom megígérni, hogy a segítségére leszek, és csak arra a percre várok, hogy bíróság előtt láthassam.

— Úgy látom, nem hagy kétséget a szándékát illetően —

mondta Jason felhörpintve a pohár tartalmát. — Mit gondol, hová vezet a túlzott szabadság, mit tenne, ha szabadon engedném?

— Semmit, a rabszolgája vagyok.

— Igen, és mindketten tudjuk, hogy miért. De ha szabad lenne, azt hiszi, tehetne valamit a szabadulásunk érdekében? Az égvilágon semmit. Nekem sem sikerült.

Találtam egy kevés félvezetőt, néhány kristályt, és készítettem belőlük egy detektoros rádiót. De semmiféle adást sem fogtam. Az egész istenverte bolygón csak mi ketten vagyunk külhoniak. Nem fogtam rádióadást, csupán az atmoszféráról visszaverődő saját S. O. S.

jelzésem.

— Miket hord itt össze?

— Nem mondtam még? Készítettem egy S. O. S jelzést kibocsátó berendezést, bár a hatósugara csak a sztratoszféráig terjed, és mialatt a jelzéseket sugározza, Hertug dicsőségét hirdeti.

— Magának semmi sem szent!

— Nem tudom, most mi baja van. Csak ennek a klánnak a birtokában van az elektromosság titka, és ez az egyetlen lehetőségünk, hogy segélykérő jelzést küldhessünk. Ha véletlenül erre téved egy hajó, ennek segítségével azonnal megtalál minket.

— Mikor? — kérdezte hirtelen felélénkülve Mikah.

— Talán öt percen belül, de lehet, hogy csak ötszáz év múlva. Még ha keres is minket valaki, a galaxisnak ebben a szektorában több ezer bolygót kell átkutatnia. Kétlem, hogy a pyrrusiak fáradoznának a felkutatásommal; mindössze egyetlen űrhajóval rendelkeznek, és azt is másra kell használniuk. Mi a helyzet a maga híveivel?

— Bizonyára imádkoznak értem, de sohasem indulnának a felkutatásomra. Minden pénzünket felemésztette annak az űrhajónak a megszerzése, amit maga olyan könnyedén elpusztított. De talán erre tévednek kereskedők vagy utazók…

— Talán. Ezt hívják úgy a kártyában, hogy „vak szerencse”. Mint mondtam, öt perc és ötszáz év között lehet valahol az esélyünk.

Mikah lehajtott fejjel, magába roskadva gubbasztott a földön. Jason megsajnálta.

— Ne kenődjön el annyira! Most egész jól állnak a dolgaink. Hasonlítsa össze a jelenlegi helyzetünket és a krenógyűjtő sétákat! Bútorozott szobánk van, melegben lehetünk, ágyban alhatunk, kapunk elég ennivalót.

Ráadásul esélyt látok arra, hogy kivezessem ezt a népet a sötétségből. Azt hitte, hogy mindent Hertug dicsőségéért teszek?

— Nem értek semmit.

— Ez nem lep meg. Nézze, itt ez a statikus társadalom, ahol a találmányokat, a tudományos ismereteket egymás elől rejtegetik. Ki kell mozdítani a társadalmi haladást erről a holtpontról. És ennek én vagyok az egyetlen eszköze. Ha semmiféle hirtelen változás nem áll be, ez a sötét korszak még évszázadokig tarthat. De én le tudom dönteni a fejlődés útjában álló gátakat. Én ismerem az összes titkot, amit a többi klán egymás elől rejteget. Ha mindezt egyetlen ember, mondjuk Hertug rendelkezésére bocsátom, felborul a sok évszázados egyensúly, talán kialakul egy kisebb háború, de végül a tudomány nem lesz többé titok, a hatalom eszköze…

— Háború? — kérdezte Mikah, orrlukai kitágultak, és megint a régi, sötét fény sugárzott szeméből. — Azt mondta, háború?

— Ezt a szót használtam — felelte Jason, nagyot kortyolva az erős szeszből. — Egyszer valami bölcs azt mondta, hogy nem készíthetünk omlettet anélkül, hogy feltörnénk a tojást. Marhára igaza volt. Ha ezt a világot magára hagyjuk, elkering még jó darabig a napja körül, miközben az emberek rabszolgaságban élnek, és a tudomány nem a tömegek jólétét szolgálja, hanem egyes emberek hatalmát. Ez a fanatikus Hertug mindenáron diktátor akar lenni. Egye fene, én hozzásegítem, mert a jó ügy érdekében teszem. Közben már kiválogattam néhány értelmes, tökös fiatalembert, akiknek nyugodtan kezébe adhatom a tudást, mert tudom, hogy nem fognak visszaélni a hatalmukkal. A sötétség korszaka lezárult, újabb gépek és eszközök jönnek…

— Maga egy szörnyeteg! — mondta Mikah összeszorított fogakkal. — Az önzése arra sarkallja, hogy háborút robbantson ki, mely ártatlanok ezreit fogja elpusztítani. De én megakadályozom, az életem árán is…

— Mit karattyol…? — kérdezte Jason ásítva. Kicsit fejbe vágta a házi készítésű brandy.

De Mikah nem válaszolt. Hátat fordított, száját görcsösen összeszorította, és gondolataiba merült.

A Perssono birtok közepén magas szökőkút állt, amelyet rabszolgák működtettek. Itt mindig sokan megfordultak, beszélgettek, tanácskoztak. Mikah kancsóját belemerítette a vízbe, és a közelben álló rabszolgák arcát figyelte. Az egyikük nagyon ismerősnek tűnt, emlékezett rá, hogy néhány héttel korábban beszélgetett vele, de most mégis elfordította a tekintetét. Amikor a tűzifáért indult, megint észrevette az ismerős arcot. Mikah közelebb húzódott a férfihoz.

— Segíteni fogok neked — súgta oda Mikah, amint elment mellette. A férfi gonoszul mosolygott rá.

— Végre megjött az eszed. Ne félj, minden rendbe jön…

A tavaszt igazi, meleg nyár követte. Napközben szinte elviselhetetlen volt a forróság, és a levegő csak éjszakára vált hűvössé. Jason az esti félhomályban újabb találmányon dolgozott az olajkályha melegénél, Mikah pedig kis vödrével éppen vízért ment. Jason egy fiatal technikus segítségével éppen ki akarta próbálni az új gőzgépet, amikor kivágódott az ajtó, és egy csurom vér katona botorkált be. Vállából nyílvessző tolla meredt elő.

— Megtámadtak minket a trozelligók! — nyögte.

Jason gyors parancsokat osztogatott, de mielőtt azokat bárki végrehajthatta volna, katonák özönlöttek a terembe.

Jason felkapott az asztalról egy nemrégiben kifejlesztett fegyvert, amely a számszeríj sorozatvető változatának felelt meg, és káromkodva az egész tárat a katonák közé lőtte.

Azután végigszaladt egy hosszú folyosón, miközben az egész erődítményt fegyvercsörgés és halálhörgés töltötte be. Kinézett egy ablakon, és látta, hogy a csata hamarosan véget ér anélkül, hogy érdemlegesen beleavatkozhatna.

A neonlámpák jól megvilágították a várudvart. A trozelligók a várfalakról özönlöttek befelé, és mindenkit lemészároltak, aki ellenállást tanúsított. Hirtelen kinyílt egy hatalmas kapu, és szervezett ellentámadásba ütköztek. A csata kimenetele bizonytalannak látszott, az udvar kövezete síkossá vált a kiömlő vértől, mindenütt halott katonák hevertek. A sebesültek visszahátráltak társaik védelmi gyűrűjébe, majd a két sereg ismét összecsapott. Jason nem tehetett mást, mint szomorúan nézte a borzalmas eseményeket.

Hirtelen nyomasztó érzés fogta el, eszébe jutott saját szobája, és mindenáron tudni akarta, mi történt a társaival. Visszaszaladt a folyosón. Amint berohant a laboratóriumba, megbotlott egy holttestben. A hatalmas szobában még nem ért véget a heves küzdelem. Jason felvette az asztalról a nemrég készített láncos buzogányt, és elszánt léptekkel a szobája felé indult. Mindent vér és holttestek borítottak, a dolgozószoba olyan volt, mint egy mészárszék.

— Ijale! — kiáltotta. — Hol vagy? — Buzogányával lesújtott a rárontó katona sisakjára. A férfi elesett, társát is magával rántva. Jason kiugrott a szoba közepére.

— Ő az! — kiáltotta egy hang. A támadók legtöbbje azonnal felé fordult; katonák rontottak rá, megpróbálták feldönteni, elgáncsolni. Láncos buzogánya eszeveszetten csapott jobbra-balra, miközben hátát a falnak vetette. Az egyik ajtón hirtelen berontott egy csapat perssonó.

Jason letörölte inge ujjával a szemébe csorgó izzadságot. A támadókat elsöpörte a testőrök túlereje.

Legtöbbjük az ajtó felé húzódott, de sokan közülük kiugrottak a csatornára nyíló ablakokon. Jason elkapta az egyik fiatal harcos gallérját, aki már félig kibújt az ablakon, és vágyódva nézte a csatornában úszó társait.

— Jól van, menj utánuk! — mondta, és kilökte a katonát az ablakon. Azután szájába fogta a buzogány láncát, és lassan mászni kezdett lefelé a kötéllétrán. Amikor a létra végére ért, és lába megérintette a csatorna vizét, bevárta a mögötte jövő testőrt. Az éjszaka sötétjében lassan elhaltak a zajok, tökéletes csend vette körül őket. Jason testét fáradtság öntötte el.

— Remélem, előbb-utóbb jön erre egy hajó! — mondta a testőrnek. Azután karjukat a kötéllétrába kulcsolva csendesen várakoztak. Hamarosan egy hajó közeledett, fedélzetén Hertug állt kivont karddal.

Amint Jason a fedélzetre ugrott, Hertug kérdésekkel árasztotta el.

— Mi volt ez a támadás? Miért törtek ránk? — ordította.

Jason a hajó korlátjára támaszkodott.

— Az egész támadás arra irányult, hogy engem elfogjanak.

— Micsoda? Nem hiszem, hogy…

— Pedig ez az igazság. Először megtámadták a tengeri kaput, de ez csak elterelő hadmozdulat volt. Azután a fő erők a laboratóriumot és a dolgozószobát vették célba, hiszen ebben az időben ott szoktam tartózkodni.

— De hát ki akar téged elrabolni, és miért?

— Még nem jöttél rá, hogy jelenleg én vagyok a legértékesebb vagyontárgy Appsalában? A mastregulók jöttek rá erre először. Nekik legalább sikerült elrabolniuk.

Ezek után számítanunk kellett volna a trozelligók támadására. Bizonyára megtudták, hogy értek a gőzgépek készítéséhez, ami az ő monopóliumuk.

A hajó orra nekiütközött a partnak, és Jason nagy huppanással a homokra zuhant.

— De honnan ismerték a ház belső elrendezését, honnan tudták, hogy hol van a műhely és a szobád? — kérdezte Hertug.

— Ezt csak egy belső ember árulhatta el nekik. Sőt ő eresztette le a támadóknak az ablakból a kötéllétrát.

— Meg fogom találni ezt a rohadékot, és ízekre szaggatom… — hörögte Hertug.

— Én már rájöttem, ki az — mondta Jason. Amikor a dolgozószobában harcoltunk, valaki felkiáltott: „ő az”. A támadók még sohasem láthattak, és a hang is ismerősnek tűnt. Az én kedves rabszolgám, Mikah, megint elárult engem.

Tizenötödik fejezet

— Megfizetnek ezért! Mind megfizetnek ezért! — morogta Hertug a fogai közt. Majd meghúzta Jason kis üstijét, amitől az orra a szokottnál is jobban kivörösödött.

— Örömmel hallom — mondta Jason, és közelebb jött, újabb kancsó pálinkával egyensúlyozva. — Kezdődjék a háború!

— Nem korai? — pislogott Hertug. — Gondolod, hogy eléggé felkészültünk rá?

— Betörtek a kastélyodba, megölték a katonáidat, elsüllyesztették a…

— Halál a trozelligókra! — kiáltotta Hertug, és korsóját a falhoz csapta.

— Ez az, sőt! Ne felejtsd el, hogy ezek a sunyi orgyilkosok a hatalmadra törnek. Nem hagyhatod ennyiben! Ha most nem indítunk ellenük háborút, később már nem lesz rá lehetőségünk! Ha a trozelligók idemerészkedtek, hogy elraboljanak engem, akkor valószínűleg nagyon aggódnak. Mivel ez a támadásuk kudarcot vallott, később visszajönnek, de akkor már sokkal nagyobb erőkkel. Talán szövetségre lépnek a többi klánnal. Már mindannyian félnek tőled, Hertug.

Nekünk kell először támadnunk, mielőtt szövetségre lépnek, és eltörölnek minket a föld színéről. Addig kell sorjában levernünk őket, és biztos lesz a győzelmünk.

— Mégis várnunk kéne…, sokkal több emberre van szükségünk…

— Két napunk maradt mindenre. Azalatt összeállítom az inváziós flotta felszerelését. Te pedig összeszedsz minden használható embert. Legelőször a trozelligó erőd ellen vonulunk, és az új gőzkatapulttal porig romboljuk a falakat.

— Kipróbáltad már?

— Még néhány apróság hiányzik, de két nap múlva működni fog, majd meglátod. Hajnalban munkához látok, te pedig küldj hírnököket mindenfelé, és gyújtsd az embereket! Halál a trozelligókra!

— Halál rájuk! — ismételte Hertug, és gonosz vigyorral csengetett a szolgáknak.

Még nagyon sok tennivaló akadt, ezért Jason le sem feküdt aludni. Amikor elálmosodott, eszébe jutott Mikah árulása. Azt is szerette volna tudni, hogy mi történt Ijalével; dühödten folytatta tovább a munkáját. Még abban sem lehetett biztos, hogy a lányt életben hagyták-e.

Mindenesetre magukkal vitték. Mikah minden bizonnyal tudja ezekre a kérdésekre a választ.

Az egyik hajót gőzmotorral és hajócsavarral látták el, valamint oldalát és fedélzetét erős vaslemezekkel burkolták. A hajó orrlemezeit készítették a legvastagabb anyagból. Jason először úgy tervezte, hogy a gőzkatapultot a hadihajóra szerelteti, de óriási túlsúlyt jelentett volna, ezért végül egy lapos fenekű uszályon helyezték el, a hozzá tartozó kazánnal, üzemanyagtartállyal és a gondosan tervezett lövedékekkel együtt.

A bosszúvágytól fűtött perssonó sereg hajóra szállt.

Felbőszült kiáltozásuk ellenére Jasonnek mégis sikerült néhány órát aludni. A második nap hajnalán a flotta elindult.

Elöl haladt a páncélozott csatahajó, fedélzetén Jasonnel és Hertuggal, és ez vontatta az uszályt is.

Mögöttük különböző méretű bárkák sokasága haladt, amelyek a katonákat szállították. Az egész város tudott az eseményekről, ezért aki tehette, elmenekült a közelből, míg a megerősített trozelligó erődben talpig felfegyverzett katonák fegyelmezetten várták a támadást.

Jason gőzgépe éles füttyjelet hallatott, és a flotta megállt.

— Miért nem támadunk? — kérdezte Hertug.

— Mert a gőzkatapult hatótávolsága elér odáig, ők viszont ilyen messziről nem tehetnek kárt bennünk. Nézd csak! — Hatalmas, acélhegyű nyílvesszők csapódtak a vízbe, harmincméternyire a hajó orrától.

— Jetiló nyilak — borzongott meg Hertug. — Egy alkalommal láttam, amint hét emberen ment keresztül egy ilyen nyíl, és nem veszített a sebességéből.

— Most bemutatom neked, milyen a tudományos hadviselés.

A falakon álló katonák harsány ordítása és fegyvereik fenyegető csörgetése nem tette hatékonyabbá a jetiló lövedékeket. Ezért hamarosan elcsendesedtek. Jason átszállt az uszályra, és elégedetten tapasztalta, hogy segédei már gondosan lehorgonyozták. Amíg a kazánban felhevült a gőz, gondosan beállította az irányzékot.

Elég egyszerű, de hatásos szerkezet volt, és Jason sokat várt tőle. Lényegében a régi kőhajító gépek elvén működött, de itt a kanálszerű rudat gőzerővel hajtott dugattyú lendítette a magasba. Azután a felcsapódó rúd nekiütközött egy keresztfának, és megállt, a kanálszerű mélyedésben elhelyezett tárgy pedig a tehetetlenség törvényének megfelelően tovább repült. Előzőleg kipróbálták a szerkezetet, és az tökéletesen működött.

— Teljes gőznyomást! — adta ki Jason a parancsot. — Tegyetek követ a kanálba! — Többféle bombát készített, de arra különös gondot fordított, hogy a súlya mindegyiknek megegyezzen. Ezalatt még egyszer ellenőrizte a dugattyúkat és a hengereket.

— Rajta! — kiáltotta, és beeresztette a nagynyomású gőzt a hengerbe. A tolórúd hihetetlen sebességgel lendítette magasba az óriási kanalat. A kanál nyele nekicsapódott a keresztfának, és a golyó süvítve száguldott az erődítmény felé. A perssonók feszülten figyelték a golyó útját, és kissé elkedvetlenedtek, amikor az átrepült a vár fölött, és a túloldalon a csatornában landolt. A trozelligók vidám rikoltozása hallatszott.

— Ez csak próbalövés volt, hogy beállíthassuk a hatótávolságot. A következő már a várudvarra fog érkezni.

Előkészítették a kőhajítót az újabb lövésre. Jason beindította a szerkezetet. Ezúttal is csak a trozelligók nevettek, mert a golyó a támadók egyik bárkáját találta el, és süllyesztette víz alá.

— Nem ér semmit ez az istenverte masina — mondta ingerülten Hertug.

— A kőhajító gépeknél mindig adódtak távolságbeli problémák, míg a hatósugarat pontosan be nem mérték.

Figyeld csak meg a következő lövést. — A szerkezet sokkal nagyobb erővel tudta elhajítani a köveket, mint azt Jason előre sejtette, ezért a keresztfát előbbre állíttatta, hogy a lövedék szinte a vízfelszínnel párhuzamosan repüljön.

— Ez a lövés lesz az igazi — jelentette ki magabiztosan, és útjára bocsátotta kőgolyót. A lövedék a várfal tetejét találta el, hatalmas rombolást okozva. A trozelligók korábbi gúnyos nevetését döbbent csend váltotta fel.

— Reszketnek a félelemtől — örvendezett Hertug. — Támadás!

— Várjunk még vele — magyarázta Jason türelmesen. — Az ostromgépek legnagyobb előnye abban rejlik, hogy lerombolják a várfalakat a támadás megindítása előtt, így az ostrom sokkal kisebb emberáldozattal jár.

A következő lövedékek az első közelében csapódtak be, hatalmas lyukakat ütve a várfalon.

— Tegyetek fel egy speciális lövedéket! — adta ki Jason a parancsot. Ez egy olajjal átitatott rongyokból készült golyó volt, belsejében kőnehezékeket helyeztek el, és az egészet kötelekkel tekerték körbe.

Amikor a rongylabdát a kanál mélyedésébe helyezték, Jason meggyújtotta, és csak akkor lövette ki, amikor már lángolt az egész. A becsapódás erejétől szinte szétrobbant, és az olajjal átitatott rongyok nagy kiterjedésű tüzet okoztak.

— Még küldünk nekik néhányat ebből a fajtából — mondta Jason elégedetten dörzsölve tenyerét.

Amikor a külső várfal romokban hevert, a tornyok leomlottak, a háztetők lángban álltak, az elkeseredett trozelligók ellentámadással próbálkoztak. Jason számított erre, ezért mindvégig szemmel tartotta az erődítmény kapuját, amely most lassan kinyílt.

— Tüzet szüntess! — adta ki a parancsot, és aggodalmas pillantást vetett a nyomásmérőre. — Hagyjátok, hadd hűljön le egy kicsit. Agyonütlek benneteket, ha felrobbantjátok ezt a kazánt! — mondta a fiatal segédeknek. Átugrott az egyik bárkára, és utasította a legénységet, hogy vigyék a csatahajóhoz. Hertug nagy csörtetéssel követte.

— Mindig Hertug vezeti a támadást! — kiáltotta, és kihúzta kardját a hüvelyéből; a széles mozdulattal csaknem a vízbe lökte egyik emberét.

— Felőlem vezetheted — mondta Jason —, csak ne hadonássz azzal a karddal, mert még leütsz valakit. És húzd le a fejed, ha közelebb érünk az ellenséghez!

Amint Jason felkapaszkodott a csatahajó fedélzetére, észrevette, hogy a trozelligók nehézkes, oldallapátos hajója kifutott a vár kapuján, és egyenesen feléjük tart.

Jason vérfagyasztó történeteket hallott erről a hajóról, és örömmel látta, hogy a szóbeszéd ellenére csak egy rozoga, páncélozatlan bárka.

— Teljes sebességgel előre! — kiáltott bele a szócsőbe.

Átvette a hajó kormányzását.

A két hajó gyorsan közeledett egymáshoz. A jetiló nyílvesszők tömkelege csapódott a páncélzatnak, majd a vízbe hullottak. Nem tudtak kárt tenni az erős vaslemezekben. Az ütközés már elkerülhetetlennek látszott. Az ellenséges hajó kapitánya bizonyára megijedt az alacsony építésű, páncélozott hajótól, amely darázsként száguldott feléjük, és az utolsó pillanatban rájött, hogy a frontális ütközés inkább az ő hajójukban tenne nagyobb kárt. Ezért villámgyorsan félretekerte a kormányt, és megpróbált kitérni az ütközés elől. De Jason nem hagyta elszökni őket. Elfordította a kormányt, hogy az orrpáncél a másik hajó oldalának ütközzön.

— Kapaszkodjatok! Mindjárt összeütközünk! — kiáltotta, és egy pillanattal később a csatahajó páncélozott orra belefúródott az ellenséges hajó oldalába, szétroncsolva a hajtókereket, hatalmas rést ütve, miközben mindenfelé fadarabok repültek. De az ütközés lefékezte a csatahajó lendületét.

— Ellengőz! Szabadítsuk ki a hajó elejét! — kiáltotta Jason a szócsőbe.

Egy ellenséges katona, aki az ütközéskor a vízbe esett, felkapaszkodott a csatahajóra, és harsány kiáltással támadt Jasonre. Hertug karja lesújtott a katona nyakára, a vér messzire spriccelt, majd Hertug belelökte a haldoklót a vízbe. Az ellenséges katonák kezdték összeszedni magukat, és egyre többen ugráltak át a csatahajóra.

Hertug visszahúzódott a páncélozott hajóhíd biztonságába, éppen idejében, mert egy nyílvessző fúródott a feje fölötti deszkába.

A csatahajó motorja keményen dolgozott, a két hajótest nyögött és recsegett, mégsem tudtak elszakadni az ellenségtől. Jason nagyokat káromkodott, miközben jobbra-balra forgatta a kormányt. A hajó teste megremegett, és végre kiszabadult, majd egyenletes tempóban távolodott a roncstól. Az oldallapátos azonnal süllyedni kezdett, szerkezete hirtelen összeroppant.

— Láttátok, hogyan pusztítottam el a ránk támadó hajót? — kérdezte Hertug önelégülten.

— És vajon te láttad-e, hogyan ütöttem lyukat az oldalába, miközben te csak a kardoddal hadonásztál? Ó!

Most érte el kazán a víz szintjét! — kiáltotta Jason a sistergő roncsra mutatva. A hirtelen lehűlt kazán szétrepedt, és hatalmas gőzfelhő tört a magasba.

— Tiporjuk le a túlélőket! — parancsolta Hertug, de Jason elengedte szavait a füle mellett.

— Víz van a hajótérben! — jelentette az egyik matróz, felkapaszkodva a fedélzetre. — Egyelőre bokáig ér.

— Biztosan az illesztéseknél sérült meg a burkolat mondta Jason. — Erre az esetre készítettem el a szivattyút, és ezért hoztuk magunkkal a rabszolgákat. Állítsátok munkába őket!

— Ez a győzelem napja — jelentette ki Hertug, véres kardját nézegetve. — Bánhatják a disznók, hogy megtámadtak minket!

— De majd akkor mennyire bánják, mire lemegy a nap — mondta Jason. — Akciónk az utolsó fázishoz érkezett.

Tudják az embereid a dolgukat?

— Magam ismertettem velük több ízben, és az általad készített tervrajzokat is kiosztottam. Mindenki a jelre vár.

— Hamarosan annak is eljön az ideje. Te maradj itt a kapitányi hídon, én pedig még leadok néhány lövést a gőzkatapulttal.

Jason átment az uszályra, és kilövetett még néhány tűzgömböt, nehogy a tetők és faszerkezetek égése alábbhagyjon. Azután következett néhány félelmetes robbanógolyó, melyek becsapódásuk után ököl nagyságú kődarabokká robbantak. Végül a tengeri kaput zúzta szét tömör kőgolyókkal. Az út megnyílt az inváziós csapatok előtt. Jason magasba emelte a karját, és beugrott a csónakba. A csatahajóról három éles füttyjel hallatszott, és a várakozó perssonók támadásba lendültek.

Mivel Jason nem talált megbízható embereket, akikre rá merte volna bízni a feladatokat, ezért mindent neki kellett csinálnia. Ó volt az akcióparancsnok, tűzmester, hajókapitány és minden más; lába már remegett az ide-oda futkosástól. Csoda, hogy fel tudott mászni a csatahajó fedélzetére. Alig várta, hogy a csapatok bejussanak az erődbe, és akkor már rájuk bízhatja a véres munka hátralévő részét. Ő elvégezte a saját feladatát: meggyengítette a védelmet, lerombolta a falakat, és jelentős emberveszteséget okozott. Innentől csak a hagyományos várostrom maradt hátra, a teljes győzelemig. A vitorlás és evezős hajók már félúton jártak, amikor a csatahajó elindult, de gőzmotorja segítségével hamarosan megelőzte őket. A páncélburkolat könnyedén nyitott utat a tengeri kapu roncsai közt. A perssonó sereg bősz kiáltásokkal követte.

A trozelligók minden erejüket a dokkoknál vonták össze, így néhány perc alatt rendkívül heves küzdelem alakult ki. Hertug híres, válogatott testőrei szálltak partra elsőként, utat nyitva a többiek számára.

Jason előhúzott egy üveg vésztartalékként őrzött brandyt, és nagyot húzott belőle. Az erős ital szétáradt a testében, úgy érezte, új erőre kap tőle. Azután teletöltött egy bögrét, hogy a következő kortyokat nyugodtan ízlelgesse, miközben a hajóhídról figyelte a csata eseményeit.

Amikor a két sereg összecsapott, már sejteni lehetett a csata kimenetelét. A védőket pszichikailag megtörte az iszonyú rombolás látványa, ezenkívül számbelileg is lényegesen alulmaradtak. A beözönlő perssonók visszaszorították a védőket; hamarosan megtisztították a kikötőt és a várudvart. Már csak egymástól elszigetelt helyeken folyt harc a vár termeiben és folyosóin.

Elérkezett az idő, hogy Jason végrehajtsa személyes jellegű feladatát. Felvett a földről egy pajzsot, majd előhúzta övéből a láncos buzogányt, amely legutóbb is olyan jól bevált. Tudta, hogy Ijale a várban van, és meg akarta találni, mielőtt valami baj érné. Felelősnek érezte magát a lány sorsáért; még mindig boldogan gyűjthetné a krenót a tengerpart fövényén, ha ő nem zuhan le éppen ott. Végső soron őmiatta keveredett bele ebbe a háborúba, tehát neki is kell kiszabadítania innen. Sietve ugrott partra.

A tetők már porig égtek, csak az üszkös, füstölgő gerendák maradtak. Amerre ment, halott katonák feküdtek a hatalmas vértócsákban, sebesültek fájdalmas nyögése hallatszott. Jason a lábával belökött egy ajtót. A tágas ebédlőbe érkezett, ahol az utolsó ellenállók vívták elkeseredett küzdelmüket a túlerővel szemben. A konyhai rabszolgák az asztalok alatt kuporogtak, csak a főszakács rontott Jasonre egy mészárosbárdot lobogtatva. A láncos buzogány egyetlen csapásával lefegyverezte a támadót, majd megígérte neki, hogy agyonüti, ha nem árulja el azonnal, hol találja Ijalét. A főszakács esküdözött, hogy örömest megmondaná, de fogalma sincs róla, hol lehet a lány. A rabszolgák reszkettek a félelemtől, egyetlen szót sem tudott kihúzni belőlük. Jason továbbment.

Az élénk kiáltozás, és fegyvercsörgés mágnesként vonzotta Jasont az utolsó, elszigetelt ellenállási góchoz.

A csata már csak a lovagteremben zajlott. A két csapat hihetetlen gyűlölettel és elszántsággal gyilkolta egymást.

Egy boltíves emelvényen íjászok jelentek meg, és nyílzáport zúdítottak a támadókra, akik azonnal megtorpantak, és maguk elé tartották pajzsaikat. A védők szintén erős sorfalat alakítottak ki velük szemben.

Páncélos lovagok védelme alatt díszes ruhába öltözött csoport igyekezett a kijárat felé. Nyilvánvalóan ők voltak a Trozelligó család tagjai. Egyikük megpillantotta Jasont, kardjával felé mutatott, miközben izgatottan magyarázott valamit a társainak. A csoport hirtelen szétvált, és Jason megpillantotta a fogva tartott Ijalét, amint az egyik katona tőrét a lány nyakához szorítja. Szándékuk nyilvánvalónak látszott: ha nem állítja le a támadást, Ijale meghal. Fogalmuk sem volt arról, mit érez a lány iránt, de azt tudták, hogy fontos számára. A támadók perceken belül lemészárolják valamennyiüket, tehát mindent meg kell próbálniuk.

Jason tehetetlen dühében félelmetes ordítást hallatott, és a tömegbe vetette magát. Tudta, hogy a perssonók teljes győzelmét már semmi sem állíthatja meg, ilyen helyzetben már nem lehet nyugodtan leülni, és békefeltételekről tárgyalni. Rajta kívül senkit sem érdekelne Ijale halála. Oda kell érnie, mielőtt megölik!

Elérte az egymásnak feszülő pajzsok vonalát. Egy nyílvessző néhány centiméterrel húzott el a feje mellett.

Eszeveszetten csapkodott a buzogánnyal, és ez a fékevesztett támadás kimozdította helyéről a védők sorfalát. Egy kardpenge csapott le a sisakjára, amitől kissé megszédült, de buzogánya azonnal szétloccsantotta támadója koponyáját.

Jason nem törődött semmivel, ellenállhatatlanul vágta keresztül magát az ellenség sorfalán. A mögötte törtető katonák viszont igyekeztek egymást fedezni, és megtartani a zárt alakzatot, így egyre jobban eltávolodott tőlük.

Jason hirtelen megpillantott egy ismerős alakot a díszes ruhát viselő csoport tagjai közt. Az áruló Mikah volt az! Ott állt a szerencsétlen Ijale mellett, akit már semmi sem menthetett meg a haláltól, mert Jason nem tudott időben odaérni. Mielőtt a tőr véget vetett volna a lány életének, Mikah előrelendült, és földre döntötte Ijale fogvatartóját. Jason nem láthatott többet, mert egyszerre több oldalról támadtak rá, és minden figyelmét az életéért vívott küzdelem foglalta le.

Nem győzhetett a túlerővel szemben, legfeljebb tarthatta magát addig, míg saját emberei odaérnek.

Érezte, hogy csak néhány lépésre vannak mögötte, hallotta diadalmas üvöltésüket, amint összeroppant előttük az ellenség védelmi vonala. Jason sisakját újabb csapás érte, ösztönösen csapott buzogányával a támadó felé, majd rögtön utána egy másiknak is lyukat ütött a koponyáján. De még mindig túl sokan voltak. És mintha mindenki csak őt akarta volna elpusztítani. Ekkor egy idősebb férfi lépett elé, ruhájából ítélve a vár ura lehetett.

— Pusztulj, démon! — kiáltotta, és hosszú kardjával Jason felé döfött. A hideg penge pokoli fájdalmat okozva járta át Jason mellkasát, és egy pillanattal később kijött a hátán.

Tizenhatodik fejezet

A fájdalom nem volt elviselhetetlen, csak az a tudat, hogy meg kell halnia. Az öregember megölte. Vége mindennek. Szinte bosszúvágy nélkül felemelte pajzsát, és nagyot taszított vele az öregen, aki az ütéstől elkábulva hátratántorodott. A kard Jason testében maradt.

— Hagyd! — hörögte Jason, amint Ijale felemelte megbilincselt kezét, hogy kihúzza. A lány szeme könnybe lábadt a borzalmas látványtól.

A csata véget ért; Hertug bambán állt Jason előtt. A halállal szembeni tehetetlenség érzése kiült az arcára.

— Hozzatok vásznat! — parancsolta Jason fájdalomtól eltorzult arccal. — Nyomjatok vászondarabokat a sebre, amint kihúzzák a kardot!

A katonák erős karjai felemelték a sebesültet, a tiszta vásznak készen álltak. Hertug közelebb lépett, és Jason egy pillanatra megint érezte az iszonyú fájdalmat. Azután lefektették a szőnyegre, mellkasáról leszaggatták a ruhát, a vér lassan szivárgott a sebre szorított pólya alól.

Mielőtt elvesztette eszméletét, arra gondolt, vajon miért ragaszkodik ilyen görcsösen az élethez. Azért, hogy tovább szenvedjen? Egyszerűen csak vége lesz az életének, és kész; meghal ezen az isten háta mögötti bolygón, ahol primitív az orvostudomány, és az antibiotikumokról még nem is hallottak…

Jason maradék erejét összeszedve próbált visszatérni a valóságba, Ijalét pillantotta meg, a lány tű és cérna segítségével varrta össze a sebét. Azután megint elsötétült előtte minden. Egy pillanattal később újra világosság vette körül, napfény áradt be az üveg nélküli ablakokon. Torka kiszáradt, és fájdalmasan felnyögött:

— Vizet… — suttogta. Megdöbbentette hangjának erőtlensége.

— Azt mondták, nem adhatok neked vizet, mert csak ártanék vele — mutatott Ijale Jason sebére.

— Szerintem tökmindegy… nekem úgyis végem… — A közelgő halál gondolata elszomorította. Hertug arcát pillantotta meg. A férfi egy parányi faládikót mutatott neki.

— A sciulók szerezték ezt neked. A bede gyökeréből készült kivonatot tartalmazza, amely megszünteti a fájdalmat. De ne egyél túl sokat belőle, mert veszélyes lehet.

De nem nekem, gondolta Jason, ha ez valami kábítószer, már úgysincs hátra annyi időm, hogy rászokjak.

Bármi volt is a dobozban, határozottan jót tett. A fájdalom elmúlt, szomjúsága is csillapodott, sőt szinte könnyűnek és gondtalannak érezte magát.

— Hogyan végződött a csata? — kérdezte Hertugot, aki karba tett kézzel bóbiskolt az ágya mellett.

— Miénk a győzelem. A Trozelligó család tagjai a rabszolgáink, a klánjuk nem létezik többé. Néhány katonának sikerült elmenekülnie, de ők nem keverhetnek bajt. Megszereztük a gépek és a műhelyek titkait. Ha látnád azokat a csodálatos masinákat… — A gondolatra, hogy Jason talán sohasem láthatja meg őket, sőt talán mást sem, Hertug megint magába roskadt.

— Fel a fejjel! — mondta Jason. — Ha legyőztük az egyiket, legyőzzük valamennyiüket. Nincs már olyan erős klán, amelyik ellenállhatna neked! Csak addig kell leverni őket, mielőtt szövetkeznek. Kezd azzal, amelyiket legjobban utálod. De arra vigyázz, nehogy a technikusaikat megöljék a katonáid. Valakinek meg kell őriznie a titkokat Appsala számára. Igyekezz, és a tél beállta előtt Appsala ura lehetsz!

— Olyan temetésed lesz, amilyet még nem látott a világ — tört ki elérzékenyülten Hertug.

— Ebben egy percig sem kételkedtem! Aztán ne fukarkodjatok a kiadásokkal!

— Gyászünnepet rendelek el, és a papok egész nap imádkozni fognak a lelked üdvéért. Testedet pedig Elektro Isten szentélyében fogjuk elhamvasztani…

— Mindig erre vágytam!

— Azután hamvaidat hajók viszik majd ki a nyílt tengerre, és a katonák szétszórják a szélben.

— Ez már igazán túlzás, Hertug. Sohasem gondoltam, hogy ennyire szentimentális vagy.

Az ajtó felől hangos lánccsörgés hallatszott, majd néhány rabszolgát lökdöstek a helyiségbe. Jason végignézett rajtuk. Legtöbbjük különféle dobozokat és más tárgyakat cipelt, kivéve az utolsót, aki csak a nehéz láncokat emelte fel, hogy járni tudjon tőlük. Jason a rabszolgában Mikah-t ismerte fel. Egy hatalmas rúgástól a szoba sarkába repült, és ott összerogyott.

— Ki akartam végeztetni az árulót, de azután arra gondoltam, hogy biztosan örömöd leled benne, ha te magad kínozhatod halálra. Az elektromos kemence hamarosan felhevül, és apránként sütögetheted meg a gazembert, és előtted fog haladni Elektro Istenhez vezető utadon, hogy jelezze érkezésed.

— Igazán rendkívül figyelmes vagy — mondta Jason, Mikah görnyedt alakját figyelve. — Bilincseljétek a falhoz, azután hagyjatok magunkra bennünket. Valami különleges kínhalált szeretnék kitalálni.

— Ahogy óhajtod — felelte Hertug. — A kínzások terén mindig érdekeltek az újdonságok.

— Ebben biztos voltam, Hertug.

Amint magukra hagyták őket, Ijale egy konyhakéssel fenyegetőn megindult Mikah felé.

— Ne tedd ezt, kérlek — mondta Jason —, semmi jó sem származna belőle!

A lány engedelmesen letette a kést, majd egy vizes szivaccsal megmosta Jason verejtékes arcát. Mikah felemelte a fejét, és Jason szemébe nézett. A katonák alaposan helybenhagyták, arca csupa kék-zöld foltból állt, egyik szeme eltűnt egy lila színű daganat mélyén.

— Elmondaná, mi a fenéért árult el, és miért akart elfogatni a trozelligókkal?

— Halálra kínozhat, akkor sem mondok semmit!

— Maga napról napra hülyébb, Mikah. Senki sem akarja megkínozni. Csak egyszerűen szeretném megérteni, mi járt a fejében, amikor elárult, mi motiválta?

— Azt tettem, amit legjobbnak láttam.

— Maga mindig azt teszi, amit legjobbnak vél, csakhogy ostobán gondolkodik. Nem tetszett, ahogy magával bántam?

— Semmiféle személyes érzelem nem befolyásolta a döntésemet. Az emberiség boldogabb jövője érdekében tettem.

— Szerintem inkább a jutalomért, egy új munkahelyért, de legfőképpen, mert haragudott rám. — Jason szándékosan sértegette Mikah-t, ismerve gyenge pontjait.

— Soha! Ha tudni akarja, azért tettem, hogy megakadályozzam a háborút!

— És ezt pontosan hogyan képzelte?

Mikah lilára vert szeme ellenére méltóságteljesen nézett Jasonre, bilincsei megcsörrentek, amint vádlón felemelte mutatóujját.

— Az egyik este, amikor már meglehetősen sokat ivott, elmondta nekem, hogy háborút akar kirobbantani, semmibe véve, hogy ez hány ártatlan emberi életet követel. Úgy éreztem, meg kell akadályoznom a vérontást. Már korábban tudomást szereztem arról, hogy a trozelligók érdeklődnek irántunk, és meg akartak vásárolni minket. Később kapcsolatba léptek velem, és felajánlották, hogy segítenek megszökni, ha nekik akarunk inkább dolgozni. Eleinte nem adtam nekik választ, mert tisztában voltam azzal, hogy szöktetésünk nem mehet végbe véráldozat nélkül. De amikor meghallottam a háborús terveit, fontolóra vettem, hogy mit lehetne tenni. A háború elkerülhetőnek látszott, ha a trozelligók megszöktetnek minket.

— Maga tényleg rendkívül ostoba — jelentette ki Jason; Mikah elvörösödött.

— Nem érdekel a rólam alkotott véleménye. Ha még egyszer döntenem kéne, akkor is ugyanezt a megoldást választanám.

— Pedig most már tudja, hogy az a csapat, amelyikhez átállt, semmivel sem különb ennél. Úgy láttam, éppen ön akadályozta meg, hogy az egyik katona megölje Ijalét.

Ezt mindenesetre szeretném megköszönni, annak ellenére, hogy maga juttatta szerencsétlent abba a helyzetbe.

— Ne mondjon köszönetet, a körülmények kényszerítették őket, hogy Ijale életét fenyegessék. Nem hibáztatom ezért őket…

— Most már mindegy. A háborúnak vége, elindítottam az ipari forradalmat, és vele együtt a gazdasági fejlődést.

Most már nélkülem is tovább halad a folyamat. Az egyetlen, amit nem tudok megbocsátani, hogy a maga árulása miatt kell meghalnom.

— Ostobaság!

— Ostobaság, maga szűk látókörű bolond! — Jason fel akart ülni, de mellkasába olyan erős fájdalom nyilallt, hogy visszazuhant a párnára. — Azt hiszi, azért fekszem itt, mert elfáradtam? A maga árulása folytán rabolták el Ijalét, és azzal fenyegették, hogy megölik a szemem láttára. Ezért kellett belevetnem magam a küzdelembe, végül beleszaladtam egy hosszú pengéjű kardba, amely felnyársalt, mint egy disznót.

— Nem értem, miről beszél…

— Látom, nehéz a felfogása. Keresztülszúrtak egy karddal. Az anatómiai ismereteim nem tökéletesek, de azt hiszem, létfontosságú szervem nem sérült. Ha a szívem vagy a májam járta volna át a kardpenge, már nem beszélgetnék itt magával. De a seben keresztül bejutott fertőző mikroorganizmusok hamarosan befejezik munkájukat. A bolygó primitív orvosi színvonala mellett nem sok jóra számíthatok.

Mikah-t nagyon felkavarták a sebesült szavai, de ez Jasont cseppet sem vidította fel. Behunyta a szemét, hogy egy kicsit pihenjen. Amikor felébredt, már hajnalodott.

Megkérte Ijalét, hogy hozzon neki egy keveset a bedegyökér kivonatából. A lány gyengéden megtörölgette Jason homlokát.

— Nem emelkedett a lázam, ugye? — kérdezte, Ijale arckifejezését figyelve.

— Miattam sebesültél meg — suttogta a lány, majd hirtelen zokogni kezdett.

— Butaságot beszélsz. Mindig tudtam, hogy nem természetes halállal fogom végezni. Azon a bolygón, ahol születtem, csodálatosan sütött a nap, béke és nyugalom honolt. Mindenki sokáig és rettentő unalmasan élt. Elhatároztam, hogy otthagyom azt az unalmas helyet.

Inkább rövid, de mozgalmas életre vágytam. Most pedig adj még abból a bedegyökérből, hogy elfeledjem a gondokat.

A bede nagy hatású kábítószert tartalmazhatott, mert Jason hosszú ideig kábultan feküdt. Amikor felébredt, semmi sem változott körülötte; Ijale még mindig ott ült mellette, Mikah a távoli sarokban gubbasztott szótlanul.

Valószínűleg arra gondolt, vajon mi fog történni vele, ha Jason meghal, és ez szemmel láthatóan nyugtalansággal töltötte el.

Amint Jason behunyt szemmel feküdt az ágyon, dübörgő hangra lett figyelmes, amely szinte megrázta a levegőt, majd hirtelen elhalt. Feltámaszkodott a könyökére, és a lányt hívta.

— Ijale, hol vagy? Gyere ide gyorsan!

A lány szaladva jött a másik szobából. Jason közben a kinti zajokat figyelte rémült kiáltozások a csatorna, és a várudvar felől. Vagy csak a magas láz következtében hallucinál? Ijale megpróbálta visszanyomni a párnára, de nem sikerült neki. Jason odakiáltott Mikah-nak.

— Hallotta az előbb azt a zajt?

— Aludtam… Valamit hallottam, de azt hittem, álmodom…

— Mi volt az?

— Úgy hangzott… de nem, az lehetetlen!

— Miért lenne lehetetlen? Ezt a jellegzetes hangot csak a légkörbe érkező űrhajó hajtóműve adhatja.

— De itt nincsenek űrhajók…

— Most már igen, maga idióta. Mit gondol, miért készítettem azt a rádióadót?! — Fejében vadul cikáztak a gondolatok, mit tegyen.

— Ijale! — kiáltotta, közben benyúlt a párnája alá, és előhúzta az ott rejtegetett erszényt. — Menj gyorsan Elektro Isten templomába, de ne hagyd, hogy útközben megállítsanak, ez most a legfontosabb. Add az összes pénzt a papoknak, és mondd meg nekik, hogy hatalmas istenek érkeznek az égből, ezért az imát kibocsátó szerkezetet semmiképpen sem szabad leállítaniuk. Ha az istenek nem találják meg, hogy honnan jön a jelzés, akkor egészen más helyen fognak leszállni, és abból nagy baj lehet!

Ijale lélekszakadva elrohant, Jason pedig visszahanyatlott a párnára. Lehetséges, hogy valóban egy űrhajó érkezett a légkörbe, és fogta az S. O. S. jelzést?

Talán még gyógyszerek és orvos is van a fedélzeten, aki meg tudja állítani ezt az előrehaladott fertőzést. Minden űrhajót ellátnak alapvető orvosi felszereléssel. A remény hihetetlen erőt adott neki. Még arra is képes volt, hogy Mikah-ra mosolyogjon.

— Az az érzésem, Mikah, öregfiú, hogy nem kell több krenót zabálnunk. Remélem, nem csüggeszti el nagyon ez a gondolat!

— Ha kijutunk innen, nem nyugszom, amíg bíróság elé nem kerül. Olyan súlyos bűnöket követett el, amelyekért bűnhődnie kell. Azonnal szólok a kapitánynak, hogy értesítse a rendőrséget…

— Hogy tud valaki ezekkel a beteges gondolatokkal ilyen sokáig élni? — mondta hűvösen Jason. — Még most is kivégeztethetem, és akkor nem lesz, aki vádat emeljen ellenem.

— Minden romlottsága ellenére, azt hiszem, képtelen lenne erre. Maga mégiscsak megbecsüli az emberi életet.

— Nocsak! Nem hittem, hogy messzebbre lát az orránál.

Mielőtt Mikah válaszolhatott volna, megint felharsant a hajtómű bömbölése, de ezúttal jóval közelebbről, és amint az űrhajó lassan ereszkedett, a zaj szinte az elviselhetetlenségig fokozódott.

— Vegyi hajtóanyag! — próbálta Jason túlharsogni a zajt. — Kisebb hajó lehet, amelyik rendelkezik planetáris hajtóművel, vagy egy nagyobb hajó kompja. Biztosan fogták a rádióüzenetemet, mert a közelben szállnak le…

Ebben a pillanatban Ijale robbant be a szobába holtsápadt arccal, és elbújt Jason ágya mögött.

— A papok eltűntek, mindenki világgá szaladt, vagy elbújt valahová. Hatalmas tűzokádó sárkány száll le az égből, hogy elpusztítson mindannyiunkat. — A hirtelen beállt csendben a lány szavai kiáltozásként hallatszottak.

— Nyugodj meg, Ijale! — mondta Jason. — Add ide az asztalról a papírt meg a tollat! Írok néhány sort, és te odaviszed az űrhajóhoz! — A lány félelemtől reszketve nézett rá.

— Nem kell félned, Ijale! Ez ugyanolyan hajó, amilyenben már utaztál, csak a levegőben úszik, nem a vízen. Emberek vannak benne, akik nem fognak bántani.

— Nagyon félek…

— Ne félj, nem esik bántódásod! Az emberek azért jöttek ide azzal a hajóval, hogy segítsenek nekem. Talán meg tudnak gyógyítani.

— Akkor odamegyek — jelentette ki egyszerűen. Felállt, és nyugalmat erőltetve magára az ajtó felé indult.

Jason a lány után nézett.

— Tudja, Mikah, amikor nem gondolok magára, néha csodálatot érzek az emberi faj iránt.

Lassan teltek a percek, Jason türelmetlenül sodorgatta ujjaival a takaró sarkát. Közben teljes figyelmét a kinti zajokra összpontosította. Fémes koppanások hallatszottak, majd néhány halk robbanás. Csak nem támadták meg az űrhajót? Bosszankodott saját tehetetlensége miatt, és megpróbált felkelni, de belátta, hogy már nincs hozzá elég ereje. Visszafeküdt az ágyra, és keserűen gondolt arra, hogy a sorsa most mások kezében van.

Újabb robbanások hallatszottak, ezúttal már az épület belsejéből, melyeket hangos kiáltások és sikolyok követtek. Futó lépteket hallott a folyosóról, majd Ijale szaladt be az ajtón, mögötte pedig Méta, füstölgő sugárpisztolyát lövésre készen tartva.

— Elég nehezen találtatok rám! — jegyezte meg Jason kötekedő hangon. Közben mohó szemmel nézte Méta bájos arcát és nőies idomait, melyet a testhez simuló ruha erősen kihangsúlyozott.

— Megsebesültél? — sietett Méta az ágyhoz, miközben figyelme továbbra is az ajtóra irányult. Keze gyengéden megérintette Jason arcát, majd lecsatolta övéről a medikitet, és a férfi karjára rögzítette. A kis műszer céltudatosan dolgozott: parányi tűt nyomott a bőr alá, vérmintát vett, és analizálta. Majd kikereste a megfelelő vakcinát, és a vénába fecskendezte.

Méta közelebb hajolt hozzá, és megcsókolta, majd egy pillanattal később mellbe lőtte az ajtón berontó katonát.

Ez a mögötte jövőket egy kissé elbizonytalanította.

— Ne öld meg őket! — nyögte Jason. — Csak engem akarnak megvédeni… Azt is mondhatnám, hogy a barátaim.

— De nem az én barátaim! Amint kiléptem a kabinból, primitív fegyverekkel lövöldöztek rám. Sőt a fiatal lányra is, aki a leveled hozta. Rájuk omlasztottam az egyik falat, akkor kissé visszahúzódtak. Jobban érzed magad?

— Még nem tudom, de legjobb lenne minél előbb visszajutnunk a kabinhoz. Remélem, tudok járni… — Megpróbált felállni, de az erő kiszaladt a lábából, és összecsuklott. Méta visszafektette az ágyra, majd gondosan betakarta.

— Itt kell maradnod, amíg jobban leszel. Ilyen állapotban nem mozoghatsz.

— Sokkal rosszabb, ha itt maradok. Ha ennek a várnak a parancsnoka, Hertug, megtudja, hogy el akarok menni, akkor mindent el fog követni, hogy megakadályozza.

Nem számít neki az emberveszteség. El kell tűnnünk innen, mielőtt a kis buta agya eljut erre a következtetésre.

Méta szeme körbejárta a szobát, egy pillanatra megállt Ijalén, majd tovább siklott, mintha a lány csak egy bútordarab lett volna. Végül megpillantotta Mikah-t.

— Veszélyes ez a falhoz bilincselt alak? — kérdezte.

— Néha igen, jobb, ha szemmel tartod. Ő rabolt el a Pyrrusról.

Méta átnyújtott Jasonnek egy hatalmas sugárpisztolyt.

— Tessék; biztosan meg akarod ölni.

— Látja, Mikah — mondta Jason jóleső érzéssel simogatva a fegyver markolatát —, mindenki azt akarja, hogy megöljem. Vajon miért van ez?

— Nem félek a haláltól — felelte Mikah.

— Pedig jobban tenné! — Jason rászegezte a fegyvert. — Szinte hihetetlen, hogy valaki ennyi ideig kitartson az ostoba elméletei mellett.

Majd Métához fordult.

— Már olyan sok embert elpusztítottam ezen a bolygón, hogy belefáradtam. Ez az alak talán segíthetne lemennem a lépcsőn, egyedül képtelen leszek rá.

Méta egy pillanat alatt megfordult, pisztolya azonnal a markába ugrott, és lőtt. Mikah csodálkozva tapasztalta, hogy még mindig életben van; kezéről lehullott a bilincs.

A lövés csak a láncot szelte ketté. A lány egy tigris könnyedségével lépett Mikah elé, és fegyverének csövét erősen a férfi gyomrához nyomta.

— Jason nem akarja, hogy lelőjelek — suttogta, még jobban belepréselve fegyverét Mikah hasába. — De én nem teszem mindig azt, amit ő mond! Ezért, ha élni akarsz még egy darabig, akkor te viszont azt teszed, amit én mondok. Szereld le az asztal lapját, és készíts belőle hordágyat. Te fogod Jasont a hajóhoz vinni. Ha bármilyen problémát okozol, azonnal lelőlek.

Megértetted?

Mikah reklamálni akart, de a lány elszánt tekintetétől torkára fagyott a szó. Némán bólintott.

Ijale bátortalanul odalépett Jason ágyához. Egy szót sem értett az idegen beszédből.

— Mi történik itt, Jason? — kérdezte félénken. — Mi volt az a fényes doboz a karodon? Láttam, hogy ez a nő megcsókolt; biztosan ő az asszonyod. De te erős férfi vagy, lehet két asszonyod is. Kérlek, ne hagyj itt!

— Ki ez a lány? — kérdezte Méta hűvösen. A pisztolyát tartó erőtér bizonytalanul zümmögött, nem tudta, mitévő legyen: tartsa szorosan a fegyvert, vagy lökje a lány kezébe.

— Egy helybéli rabszolga, aki segített nekem — felelte Jason. Igyekezett közömbös hangon beszélni. — Ha itt hagyjuk, biztosan megölik. Magunkkal kell vinnünk…

— Nem hiszem, hogy okos dolog lenne — jegyezte meg Méta villogó szemmel. Ha egy pyrrusi nő szerelmes, akkor egyszerre igazi pyrrusi, és igazi nő: rendkívül veszélyes kombináció. Szerencsére az ajtó felől zaj hallatszott, és a lány kétszer tüzelt, mielőtt Jason megállíthatta volna.

— Várj! Ez Hertug, egy pillanatra láttam a ruháját, mielőtt visszaugrott a folyosóra.

Bátortalan hang szólalt meg odakinn.

— Nem tudtuk, hogy ő a barátod, Jason. Néhány őr félelmében rálőtt, de már megbüntettem őket. Barátok vagyunk, Jason. Engedjetek be, és beszélgessünk!

— Nem értem a szavait — mondta Méta —, de valami nem tetszik a hangjában.

— A megérzésed tökéletes, kedvesem — mosolygott rá Jason. — Akkor sem lehetne kétszínűbb, ha olyan volna, mint a kaméleon.

Jason úgy érezte, a gyógyszerektől sokat javult az állapota, bár kicsit még nehezére esett tiszta fejjel gondolkodni. Még nem múlt el a veszély, és egy ilyen kitűnő harcos, mint Méta sem tud egymaga legyőzni egy egész hadsereget.

— Gyere be nyugodtan, Hertug — invitálta Jason kedves hangon. — Senki sem fog bántani egy apró félreértés miatt. — Majd odasúgta Métának: — Ne lőj, de légy nagyon óvatos! Megpróbálom kiszedni belőle, hogy mi a szándéka, de készülj fel mindenre!

Hertug bedugta a fejét az ajtón, és körülnézett.

Amikor látta, hogy nem lőnek rá, bátortalanul belépett.

— Ügyes kis fegyvere van a barátodnak, Jason — jegyezte meg, miközben Méta ruháját tanulmányozta. — Illetve barátnődnek. Mondd meg neki, hogy köthetnénk vele üzletet. Öt rabszolgát kap a fegyverért.

— Hetet.

— Rendben van, akkor adja ide!

— Ezt nem lehet, régi családi ereklye. De a hajón van egy másik, mindjárt odamegyünk, azután megkapod.

Mikah közben elkészült a rögtönzött hordággyal. Méta segítségével ráfektették Jasont. Hertug megtörölte vörös orrát a keze fejével; kis disznószeme mindent megfigyelt.

— A hajón bizonyára vannak olyan, dolgok, amelyek meggyógyítanak téged — jelentette ki Hertug. Ez a megjegyzése meglepő intelligenciáról tanúskodott. — Nem fogsz meghalni, hanem az égbe repülsz a hajóval?

Jason színpadiasán felnyögött.

— Már haldoklóm, Hertug. A hajón fogják elhamvasztani a holttestemet, és hamvaimat szétszórják a csillagok között.

Hertug hirtelen az ajtó felé iramodott, de Méta félúton utolérte, hátracsavarta a karját, és a fegyver csövét a bordái közé nyomta.

— Mi a terved, Jason? — kérdezte halkan a lány.

— Fogja Mikah a hordágy elejét, Ijale és Hertug pedig a végét. Nyomd a pisztolyt az öregfiú hátába, és talán ép bőrrel eljutunk az űrhajóig.

Lassan elindult a menet. A vezér nélkül maradt katonák nem tudták, mit tegyenek. Jason néhány lövéssel értésükre adta, hogy jobb, ha távolabb húzódnak. Jason rendkívüli módon élvezte az utazást, kényelmesen elhelyezkedett a hordágyon, és a fedezék mögül kibukkanó fejekre lövöldözött. Minden nehézség nélkül elérték az űrhajót.

— Most jön a legnehezebb rész — mondta Jason. Egyik karjával átölelte Ijale nyakát, a másikkal Mikah-ra nehezedett, és megpróbált talpra állni. — Maradj az ajtónál, Méta, és lőj le mindenkit, aki közelebb merészkedik. Ezek egy pillanatig sem fognak habozni, és megölik akár Hertugot is, csak hogy elkapjanak minket.

— Gondoltam, hiszen ilyen a háború — felelte a lány.

— Azt hiszem, a pyrrusiak jobban átlátják ezeket a dolgokat. Maradj itt, de kérlek, légy nagyon óvatos! Én beindítom a hajtóműveket. Aztán siess utánam; nem vagyok még olyan állapotban, hogy el tudjam vezetni az űrhajót. Rendben van?

— Persze. Indulj már!

Jason beleroskadt a másodpilóta székébe, és a műszerekkel kezdett babrálni. Néhány másodperccel később Méta elfoglalta a pilótaülést, és az űrhajó a levegőbe emelkedett.

— Minden primitívségük ellenére bizonyos dolgokban nagyon ügyesek — vélte Méta. — Az egyik épületből elővontattak valami füstölgő gépet, amely hatalmas kőgolyót hajított az űrhajó felé. Szerencsére nem találta el, én pedig azonnal szétlőttem a szerkezetet. Hertug viszont ezalatt kereket oldott.

— Valóban rendkívül ügyes masinákat készítenek — mondta erőtlenül Jason. Még szerencse, hogy nem volt ideje tökéletesíteni a kőhajító gépet!

Tizenhetedik fejezet

Méta rutinos mozdulatokkal vezette a kompot a bolygó körül keringő űrhajóhoz. A súlytalanságtól Ijale halálra rémült, ezért gyorsan belenyomták egy nyomáskiegyenlítő fotelbe. Jason is kényelmesen elhelyezkedett, és a hirtelen rátörő kimerültségtől azonnal elaludt.

Amikor felébredt, fájdalmai csaknem teljesen megszűntek, bár még rendkívül gyengének érezte magát.

Nagy nehezen átevickélt az irányítófülkébe, ahol Méta a komputer programozásával foglalatoskodott.

— Kaja! — hörögte Jason, és bohóckodva a torkához kapott. — Csont és bőr vagyok, ha nem segítesz rajtam, rögtön éhen halok…

Méta szó nélkül átnyújtott neki egy tubus sűrített tápszert. Jason azonnal észrevette, hogy a lány valamiért haragszik. Szájába vette a tubus végét, és beszürcsölte az egészet.

— Ez jólesett! — jelentette ki erőltetett vidámsággal. — Egyedül jöttél ezzel a hajóval, Méta?

— Persze hogy egyedül — felelte a lány, és olyan szemmel nézett rá, mintha azt kérdezné: Normális vagy te egyáltalán? — Megengedték, hogy elvigyem a hajót, de senki sem tudott velem jönni.

— Hogyan találtál meg? — kérdezte Jason. Próbált olyan témát keresni, amivel felvidíthatná a lányt.

— Az űrkikötő rádiósa megjegyezte a hajó jelzését, amelyik elvitt téged. Kerk azonosította, hogy cassyliai.

Azonnal elmentem a Cassyliára, és körülszimatoltam egy kicsit. Megtudtam, hogy a hajó nem érkezett vissza.

Végigtanulmányoztam a két bolygó közti legvalószínűbb útvonalat, és három olyan bolygót találtam, amely szóba jöhetett. Ezek közül kettő modern űrkikötőkkel rendelkezik, tehát tudniuk kellett volna rólatok, még akkor is, ha a bolygó lakatlan részén zuhantatok le.

Maradt a harmadik bolygó. Amint elértem az atmoszférát, a műszerek azonnal észlelték a segélykérő jelzést. Siettem, ahogy tudtam… Mi a szándékod ezzel az asszonnyal?

Az utolsó szavakat rendkívül fagyosan mondta. Ijale alázatos arccal üldögélt a nyomáskiegyenlítő székben.

Bár a szavakat nem értette, mégis félelem fogta el.

— Még nem gondolkodtam rajta…

— A te életedben csak egy asszonynak van helye, Jason. Nekem. És megölöm, aki erről másként vélekedik.

Méta ezt kétségtelenül komolyan gondolta. Ha Ijale élni akar, akkor jobb, ha minél messzebbre megy a féltékeny pyrrusi asszonytól. Jason mindezt gyorsan átgondolta.

— Leszállunk az első civilizált bolygón, és otthagyjuk.

Van még annyi pénzem a bankszámlámon, amiből évekig eléldegélhet. Aztán később megint küldök neki. Biztosan tud majd boldogulni; ha a krenókereső rabszolgahordában életben tudott maradni, akkor bárhol megél.

Elképzelte Ijale könyörgését, amint elmondja neki, hogyan határozott, de akkor Mikah szólalt meg mellettük; szemében különös fény ragyogott.

— Majd én gondját viselem, és megmutatom neki az igaz utat.

— Csodálatos ötlet! — vágta rá Jason diadalmasan, majd Ijaléhez fordult, és a lány anyanyelvén elmondott neki mindent. — Mikah magával visz téged, és gondodat fogja viselni. De én is adok neked pénzt, nehogy hiányt szenvedj valamiben. Majd Mikah elmagyarázza, amit tudnod kell a pénzről. Mindig figyelmesen hallgasd végig, amit mond, azután tedd pontosan az ellenkezőjét!

Akkor nagyjából simán fognak menni a dolgok.

— Nem akarlak elhagyni! Vigyél magaddal! Örökre a rabszolgád maradok! — zokogta a lány. Jason torka összeszorult.

— Mit mondott? — érdeklődött Méta.

— Maga nagyon gonosz ember, Jason — rázta a fejét Mikah. — Tudja, hogy a lány mindig engedelmeskedni fog magának, bármit teszek.

— Ezt őszintén reméltem — mondta csendesen Jason. — Arra születni kell, hogy valaki olyan fanatikus bolond legyen, mint maga. Mindenki más képes normálisan szemlélni a világot, és örülni tud az élet apró ajándékainak.

— Maga a megtestesült Gonosz, és bűnhődni fog minden cselekedetéért! — Mikah jobb keze eltűnt az ajtónyílás mögött, és előhúzott valahonnan egy sugárpisztolyt. — Átveszem a hajó parancsnokságát.

Kötözze meg a két asszonyt, nehogy valami butaságot csináljanak! Azután a Cassylia felé vesszük az irányt.

Méta a műszerfal előtt ült, háttal Mikah-nak, és a komputer billentyűit nyomkodta. Ötméternyire lehetett a rájuk szegeződő fegyvertől. Lassan felemelte a fejét, és Jasonre mosolygott.

— Azt mondtad, nem akarod megölni.

— Még mindig nem akarom megölni, de semmi kedvem a Cassyliára menni — felelte Jason, és kedvesen visszamosolygott a lányra, majd a műszerek felé fordult.

Két villámgyors lépés neszét hallotta a háta mögül, amelyet egy földre zuhanó test tompa puffanása követett.

Egyetlen lövés sem dördült el, s ettől Jason megkönnyebbülten sóhajtott fel, miközben arra gondolt, hogy Mikah megint alulmaradt a vitában.