/ Language: Hungary / Genre:antique

Legendás állatok és megfigyelésük

Joanne K Rowling


1

Göthe Salmander Legendás állatok és megfigyelésük

ELŐSZÓ

Alkalmi kiadás ALBUS DUMBLEDORE előszavával

Göthe Salmander felkérését, hogy írjak előszót a Legendás állatok és megfigyelésük jelen Az Animus Kiadó és a Obskurus Könyvek

alkalmi kiadásához, nagy megtiszteltetésnek érzem, és örömmel teszek eleget neki. Salmander kitűnő

London, Abszol út 129./a közös gondozásában

műve megjelenése óta hivatalos tankönyv a Roxfort Boszorkány-és Varázslóképző Szakiskolában, és jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy tanulóink évről évre kiválóan szerepelnek a legendás lények Ez a könyv Harry Potter tulajdona

gondozása tantárgy vizsgáin. Ne higgyük azonban, hogy ez a munka csupán iskolai használatra készült.

... meg Ron Weasleyé, mert az övé szétesett

Minden valamirevaló mágusháztartásban megtalálható a Legendás állatok egy olyan példánya, mely Akkor miért nem veszel magadnak egy másikat?

nemzedékek ujja nyomát hordozza gyűrött lapjain, jelezve, hogy tulajdonosai benne kerestek bölcs A saját könyvedbe firkálj Hermione!

tanácsot, ha nem tudták, hogyan irtsák ki a kertet ellepő turkál, miként értelmezzék az augurey bús Szombaton bevásároltál egy rakás trágyagránátot! Vettél volna inkább egy új könyvet!

énekét, vagy hogyan szoktassák le róla kedvenc puffskeinjüket, hogy a vécékagylóból igyon. Ezen A tágyagránát szuper!

alkalmi kiadás mindazonáltal a varázslótársadalom művelésénél is nemesebb céllal lát napvilágot. A nagy múltú Obskurus Kiadó, alapítása óta most először, arra vállalkozik, hogy egy kiadványát muglik TARTALOM

számára is hozzáférhetővé teszi.

1. A szerzőről

A Comic Relief elévülhetetlen érdemeket szerzett az emberi szenvedés egyes legrosszabb fajtái 2. Előszó (Albus Dumbledore)

ellen vívott harcban - a mugli világban ez közismert tény, de nem titok varázslótársaim előtt sem, 3. Bevezetés (Göthe Salmander)

akikhez ezúton kívánok szólni. Fogadjuk el, hogy nem csak mi ismerjük a nevetés gyógyító erejét, 4. A műről

hanem a muglik is tisztában vannak vele. Ki is használják ezt az áldást, méghozzá igen ötletes módon: 5. Mit nevezünk bestiának?

segítségével adományokat gyűjtenek, s azokat emberéletek megmentésére, jobbítására fordítják - olyan 6. A muglik bestia-észleléseinek rövid története

varázslatot hajtva végre, amelyre valamennyien büszkék lehetnénk. 1985 óta a Comic Reliefhez 174

7. Az elrejtett mágikus bestiák

millió font (harmincnégymillió-nyolcszázhetvenkét galleon, tizennégy sarló és hét knút) folyt be.

8. A magizoológia jelentőségéről

Mostantól a varázslótársadalomnak is lehetősége nyílik rá, hogy segítse vállalkozásában a 9. A Mágiaügyi Minisztérium által meghatározott osztályok Comic Reliefet. A kötetet, melyet az Olvasó kezében tart, a Legendás állatok és megfigyelésük Harry 10. Legendás állatok A-tól Z-ig

Potter tulajdonában lévő példányának hasonmását, Harry és barátai tanulságos széljegyzetei egészítik ki.

Harry ugyan csak némi vonakodás után adta hozzájárulását könyve úgynevezett reprintjének

= CHUDLEY CSÚZLIK =

elkészítéséhez, de barátaink a Comic Reliefnél úgy vélik, az apró személyes adalékok még Weasley! Ha már belefirkálsz a könyvembe, legalább egy normális csapat nevét írd bele!

szórakoztatóbb olvasmánnyá teszik a kötetet. Göthe Salmander úrnak, aki már rég beletörődött abba, A SZERZŐRŐL

hogy remekművének példányait szorgos kezek könyörtelenül kidekorálják, szintén nem volt ellenvetése.

A Legendás állatok jelen kiadása a Czikornyai és Patzában és a mugli könyvesboltokban egyaránt GOETHIUS (GÖTHE) Artemis Fido Salmander ( jó kis név) 1897-ben született. A legendás megvásárolható. Pénzbeli adományaikat a mágusok a Gringotts Varázslóbankban fizethetik be bestiák iránti érdeklődés csiráját édesanyja plántálta belé, aki szenvedélyes hippogriff-tenyésztő volt. A (Ampókot keressék).

Roxfort Boszorkány-és Varázslóképző Szakkollégium elvégzése után Salmander a Mágiaügyi Nem maradt más hátra, mint figyelmeztetnem azokat, akik e sorokat olvassák, de nem Minisztérium Varázslényfelügyeleti Főosztályán helyezkedett el. Miután eltöltött két, saját bevallása vásárolták meg a könyvet, hogy a köteten tolvajátok ül. Egyúttal szeretném kihasználni az alkalmat és szerint �lélekölően unalmas� évet a Házimanó Áttelepítési Részlegnél, áthelyezték a Bestia Tagozathoz, megnyugtatni a mugli vásárlókat: a könyv oldalain bemutatott érdekes lények a képzelet szülöttei, így ahol a bizarr mágikus állatokról szerzett kimagasló tudása gyors előmenetelt biztosított számára.

nem jelentenek semmiféle veszélyt. A varázsló olvasónak csak annyit mondok: Draco dormiens Azzal együtt, hogy szinte kizárólag Salmander érdeme a Vérfarkasnyilvántartó 1947-es nunquam titillandus.

megalapítása, ő maga a kísérleti keresztezést tiltó törvényre a legbüszkébb. Az 1965-ben hatályba lépett

Albus Dumbledore

jogszabálynak köszönhető, hogy sikerült gátat vetni az új, szelídíthetetlen szörnyeteg-fajták kitenyésztésének Nagy-Britanniában. Salmander a Sárkányügyi Kutató és Ellenőrző Központ munkatársaként számos alkalommal járt külföldi kutatóúton. Ezek során gyűjtött anyagot világsikert BEVEZETÉS, A MŰRÖL

aratott Legendás állatok és megfigyelésük című művéhez, mely immár 52. kiadását éri meg. Göthe Salmandert a mágikus bestiák tanulmányozása, a magizoológia területén végzett munkásságért 1979-ben Jelen írás, a Legendás állatok és megfigyelésük sokévi utazgatás és kutatómunka gyümölcse.

a Merlin-díj ezüstfokozatával tüntették ki. A nyugalmazott tudós Dorsetben él feleségével Porpetinával Úgy tekintek vissza a hajdani hétéves varázslóra, aki szobájában üldögélve hosszú órákat töltött és három apró kneazle kedvencével: Hopszival, Moreival és Torkossal.

horklumpok boncolásával, hogy irigylem őt a rá váró utazások miatt. Igen, irigylem azt a turkabéltől szutykos kezű fiút, aki felnőve bejár majd éjsötét dzsungelt és verőfényes sivatagot, hegycsúcsokat és

2

süppedő mocsarakat, hogy megkeresse mindazon bestiákat, melyek e könyvben bemutatásra kerülnek.

Amint az a fentiek alapján belátható, a két lábon járás korántsem garantálta, hogy az adott Öt kontinensen kutattam odúk, vackok és fészkek után, száz országban tanulmányoztam a mágikus mágikus lényt valóban érdeklik a varázsvilág kormányzásával kapcsolatos ügyek. A kudarc annyira bestiák viselkedését - meggyőződtem képességeikről, megnyertem bizalmukat, és ha a szükség úgy elkeserítette Burdock Muldoont, hogy ünnepélyesen megfogadta: többé meg se próbálja nem varázsló hozta, úti üstömmel elkergettem őket.

tagokkal kibővíteni a Varázslótanácsot.

A Legendás állatok keletkezésének története 1918-ra nyúlik vissza, amikor is Augustus Ferreg Muldoon utódja, Madame Elfrida Clagg új meghatározást adott az �értelmes lény�

úr volt olyan kedves és megkérdezte tőlem, volna-e kedvem tudományos igényű kézikönyvet írni a kategóriának, abban a reményben, hogy sikerül szorosabb kapcsolatot kiépíteni más mágikus mágikus lényekről az Obskúrus Kiadó számára. A Mágiaügyi Minisztérium alacsony beosztású teremtményekkel. Kijelentette, hogy az �értelmes� státus feltétele az emberi beszéd képessége, s a hivatalnokaként kapva kaptam az lehetőségen, hogy kiegészíthetem szánalmas, heti két sarlós fizetésem, következő ülésre nyilvánosan meghívott minden olyan lényt, amelyik meg tudja értetni magát a tanács egyszersmind távoli tájakon tölthetem szabadságomat, új mágikus fajok után kutatva, így hát a Legendás tagjaival. Az eredmény azonban ezúttal sem volt kielégítő. A trollok, akik megtanultak néhány egyszerű

állatok elkészült - s immár 52. kiadását éri meg.

mondatot a koboldoktól, ismét nekiestek a berendezésnek. A jarveyk ide-oda futkároztak a széklábak Jelen bevezetésben igyekszem választ adni néhányra azon kérdések közül, melyek a mű 1927-között, és bokán haraptak mindenkit, akit csak értek. Közben megérkezett a kísértetek népes delegációja es megjelenése óta rendszeresen érkeznek hozzám a heti postazsákban. Az első és legfontosabb e (őket Muldoon idején kirekesztették, mondván, nem két lábon járnak, hanem a levegőben úsznak), de ők kérdések közül: Mit nevezünk legendás állatnak avagy bestiának?

hamar távoztak, mert, mint később kijelentették, felháborítónak találták, hogy �a tanács csak az élők a nagy szőrős izét, aminek túl sok a lába

igényeivel törődik, a holtak kívánságaira ügyet sem vet�. A kentaurok, akik Muldoon definíciója szerint

a bestiák közé tartoztak, de Madame Clagg jóvoltából értelmes lényekké avanzsáltak, meg se jelentek, MIT NEVEZÜNK BESTIÁNAK?

mert szolidaritást vállaltak a kirekesztett sellőkkel, akik a víz fölé emelkedve csak sellőül tudnak beszélni.

A �bestia� fogalom meghatározása évszázadok óta vita tárgyát képezi. Ez a tény talán A mágikus társadalom többsége által elfogadhatónak tartott definíció csak 1811-ben született meghökkentő lehet a magizoológia kezdő művelője számára, de könnyen rávilágíthatunk a problémára meg. A frissen kinevezett mágiaügyi miniszter, Grogan Stump elrendelte, hogy értelmesnek kell azzal, ha górcső alá vesszük a mágikus lények három faját.

tekinteni �mindazon lényeket, akik képesek felfogni a mágikus társadalom törvényeit, és felelősen részt A vérfarkasok életük nagy részét emberként (varázslóként vagy mugliként) élik. Havonta venni nevezett törvények megalkotásában�. ( A kísértetek kivételes elbánásban részesültek, mert ők -

egyszer azonban átalakulnak vérengző, négylábú bestiává, mely híján van minden emberi érzésnek.

holtak lévén - sérelmesnek találták az �élőlény�-t idéző �lény� titulust. Stump ennek

A kentaurok életmódja cseppet sem hasonlít az emberéhez: a vadonban élnek, nem viselnek

figyelembevételével alkotta meg a Varázslényfelügyeleti Főosztály ma is létező három tagozatát: a

ruhát, távol tartják magukat a mágusoktól és a mugliktól, intelligenciájuk mégis egyenértékű azokéval.

Bestia, az Értelmes Lény és a Szellem Tagozatot) A trollok képviselőit - a koboldok távollétében -

A trollok emberszabású lények, felegyenesedve járnak, képesek megtanulni egyszerűbb kihallgatták, és megállapítást nyert, hogy azok egy szót se értenek a hozzájuk intézett kérdésekből, így szavakat - de értelmi képességek terén a legbutább egyszarvú mögött is messze elmaradnak, s hát a trollokat kétlábúságuk ellenére a bestiák közé sorolták. A sellőket tolmácsok közvetítésével természetfeletti testi erejüktől eltekintve nem rendelkeznek semmiféle mágikus képességgel.

értesítették, hogy ezentúl értelmes lénynek tekintik őket. A tündérek, a pixik és a kerti törpék emberszerű

Tegyük fel most a kérdést: a fenti fajok közül melyik �értelmes lény� - vagyis méltó arra, hogy testalkatuk dacára egyértelműen bestiának ítéltettek.

törvény adta jogai legyenek és beleszólhasson a varázsvilág kormányzásába - és melyik �bestia�?

A vita természetesen ezután sem csitult el teljesen. Valamennyien ismerjük azoknak a A �bestia� kategória meghatározására tett korai próbálkozások igencsak átgondolatlanok szélsőséges elemeknek a véleményét, akik szerint a muglikat is a bestiák közé kellene sorolni; az is voltak.

köztudott, hogy a kentaurok elutasították az �értelmes lény� státust, s inkább bestiák maradtak; ( A

Burdock Muldoon, a Varázslótanács ( A Varázslótanács a Mágiaügyi Minisztérium elődje)

kentauroknak az ellen volt kifogásuk, hogy egy kategóriába sorolják őket olyan lényekkel mint a

egyik 14. századi elnöke úgy rendelkezett, hogy értelmes lénynek tekintendő a mágikus társadalom

banyák és a vámpírok. Kijelentették, hogy saját ügyeiket a varázslóktól függetlenül kívánják intézni.

minden olyan tagja, aki két lábon jár - a többiek viszont mind bestiák maradnak. Mikor aztán Muldoon a

Egy évvel később a sellők hasonló igényt fogalmaztak meg. A Mágiaügyi Minisztérium sajnálkozását

barátság jegyében és új mágikus törvények megvitatása céljából csúcstalálkozóra hívta az �értelmes�

fejezte ki, de eleget tett a kérésnek. A Varázslényfelügyeleti Főosztály Bestia Tagozatán belül

fajok és a varázslók képviselőit, nagy megdöbbenéssel tapasztalta, hogy elszámította magát. A terem

megalapították ugyan a Mágus-Kentaur Kapcsolatok Hivatalát, de még soha egyetlen kentaur sem

zsúfolásig megtelt koboldokkal, akik annyi kétlábú lényt hoztak magukkal, ahányat csak össze tudtak

fordult hozzájuk. Jellemző, hogy az �áthelyezik a Kentaur Hivatalba� kifejezést a főosztály

szedni. Bathilda Bircsók így írja le a jelenetet A mágia története című művében:

dolgozóinak zsargonjában azokra a munkatársakra használják, akik az elbocsátásukra számíthatnak) A teremben minden más hangot elnyomott a diricawlok rikoltása, az augureyk bugása és a a vérfarkasokat hosszú évek óta oda-vissza �passzolgatja� a Bestia és az Értelmes Lény Tagozat. E sorok fwooperek könyörtelen, idegborzoló éneke. A papírjaik fölé görnyedő boszorkányok és varázslók fejét írásakor működik egy Vérfarkassegítő Iroda az Értelmes Lény Tagozaton belül, a Vérfarkasnyilvántartó vihogó, fecsegő pixik és tündérek röpködték körül. Egy tucat furkósbotokkal felszerelt troll nekilátott és a Vérfarkasbefogó Egység viszont a Bestia Tagozat részét képezi. Számos kimondottan értelmes faj szétverni a berendezést, a banyák pedig fel-alá osontak, porhanyós húsú gyermekeket keresve. Az elnök, bestiának minősül, csak mert nem képes úrrá lenni brutális természetén. Az acromantulák és a mikor felállt, hogy megnyissa az ülést, nyomban elcsúszott egy rakás porlocktrágyán - erre átkozódva manticoreok tudnak beszélni, de habozás nélkül felfalnak bárkit, aki a közelükbe merészkedik. A szfinx kivonult a teremből.

rejtvényekben és találós kérdésekben beszél, s ha helytelen választ kap, dúvad módjára viselkedik.

3

A könyvben bemutatott bestiák leírásakor külön felhívom rá a figyelmet, ha az illető faj ez a szám növekedett. 1750-ben kiegészítették a Nemzetközi Varázstitokvédelmi Alaptörvényt a 73-as kategorizálása vita tárgyát képezi.

cikkellyel, amely ma is világszerte kötelező érvénnyel bír a mágiaügyi hatóságokra nézve: Térjünk most rá arra a kérdésre, amit a boszorkányok és varázslók leggyakrabban feltesznek a Minden varázsügyi kományzószerv felelős az illetékességi területén élő mágikus bestiák, magizoológiát érintő beszélgetésekben: Miért nem veszik észre a muglik ezeket a teremtményeket?

mágikus értelmes lények és kísértetek elrejtéséért, gondozásáért és felügyeletéért. Ha a fenti teremtmények bármelyike kárt okoz a mugli lakosságnak, vagy felhívja magára azok figyelmét, a A MUGLIK BESTIAÉSZLELÉSEINEK RÖVID ( hazugság) TÖRTÉNETE

Varázslók Nemzetközi Szövetsége az illető nemzet varázsügyi kományzószervét vonja felelősségre.

Sok varázsló talán meglepőnek tartja a tényt, hogy a muglik nem mindig zárkóztak el az AZ ELREJTETT MÁGIKUS BESTIÁK

általunk oly gondosan rejtegetett varázslatos és szörnyűséges teremtmények létezésének elismerésétől.

Elég csak futólag áttekinteni a középkori mugli művészetet és irodalmat, s máris nyilvánvalóvá válik, Képmutatás volna azt állítani, hogy a 73-as cikkelyt annak hatályba lépése óta mindig hogy sok olyan bestiát, amelyet ma a képzelet szülöttének tartanak, akkoriban létezőnek tekintettek. A mindenütt betartották. Az idősebb brit olvasók bizonyára emlékeznek az 1932-es ilfracombe-i sárkány, a griff, az egyszarvú, a főnix, a kentaur - ezek és más bestiák igenis szerepelnek a korszak mugli incidensre, melynek során egy elcsavargott walesi zöldsárkány leszállt egy napfürdőző muglikkal teli alkotásaiban, bár rendszerint szinte komikus pontatlansággal ábrázolják őket. A régi mugli bestiáriumok tengerpartra. Egy nyaraló varázslócsalád hősies fellépésének köszönhetően az eset nem követelt halálos alaposabb vizsgálata során azonban kiderül, hogy a mágikus lények többségét a muglik vagy egyáltalán áldozatokat. A később a Merlin-díj aranyfokozatával kitüntetett varázslók kimondták Ilfracombe lakóira nem vették észre, vagy valami egészen másnak vélték. Vessünk csak egy pillantás az alábbi, töredékben az évszázad legkiterjedtebb kollektív felejtés-átkát, kivédve a katasztrofális következményeket. ( 1972-

fennmaradt szövegre, melynek szerzője egy worchesteri franciskánus szerzetes, bizonyos Benedek barát:

ben megjelent, Muglik, akik tudják című könyvében Blenheim Stalk azt állítja, hogy Ilfracombe

Az ÚRnak mai napján, mi koron az Füves Kertben valéc, az Basilicumot félre hajtva

néhány lakója elkerülte a tömeges emléktörlést. �Egy Dumás Dirk csúfnevű mugli a mai napig

megpillantéc egy szörnyeteg nagy Menyét állatot. Az nem futa avagy reyteze el, miként az közönséges

hangoztatja a déli partvidék kocsmáiban, hogy »egy randa nagy repülő gyík« kilyukasztotta a

Menyét teszi, hanem reám veté magát, az Földre taszíta, és természet ellen való haraggal rikkantá: �Mit

gumimatracát.�)

turkálsz itt, kopasz?!� Annac utána belemart orromba, de oly vadul, hogy utána órák hosszán vérezéc.

A Varázslók Nemzetközi Szövetségének egyes nemzeteket ismételten meg kellett büntetnie a Az perjel vonakoda hinni, hogy ember hangián szóló Menyéttel találkozéc, és kérdé, vajh belekortyintéc-73-as cikkely megsértéséért. Tibet és Skócia az élen járnak a törvénysértők között. A jetit olyan sok e Bonifác testvér répaborába. Mivel orrom még a'koron is tsúf és véres vala, felmentetéc az Vecsernye mugli látta, hogy a Varázslók Nemzetközi Szövetsége végül úgy döntött, nemzetközi különítményt alól.

telepít a hegyekbe. A mai napig sem sikerült befogni a világ legnagyobb kelpiét, mely a Loch Ness-Egyértelmű, hogy mugli barátunk nem egy menyétre bukkant, mint hitte, hanem egy jarweyre, tóban lakik, és a jelek szerint kimondottan éhezi a közfigyelmet.

amely valószínűleg épp kerti törpéket próbált becserkészni.

Ezektől a szerencsétlen kisiklásoktól eltekintve mi, varázslók elmondhatjuk magunkról, hogy A téves értelmezés gyakran veszélyesebb a teljes tudatlanságnál. Ennek következtében a szép munkát végeztünk. Kétség sem fér hozzá, hogy a ma élő muglik túlnyomó többsége nem hisz muglik mágiaellenességét kétségkívül fokozta félelmük mindattól, ami egy-egy �füves kertben�

azokban a mágikus bestiákban, melyektől őseik még rettegtek. Úgy tűnik, még azok a muglik is, aki leselkedhetett rájuk. A varázslóüldözés abban az időben korábban sosem tapasztalt mértéket öltött, a porlocktrágyát vagy streelercsíkot találnak - botorság volna elvárni az ilyen nyomok maradéktalan sárkányok, hippogriffek és hasonló bestiák észlelése pedig további tápot adott a muglik hisztérikus eltüntetését -, megelégednek a legprimitívebb varázsmentes magyarázattal. ( A muglik eme szerencsés

hangulatának.

tulajdonságáról lebilincselő elemzést ad Mordicus Pete professzor A földhözragadtság filozófiája.

Jelen munkának mindazonáltal nem célja a boszorkányok és varázslók elrejtőzését megelőző

Miért boldogítja a muglikat a tudatlanság? című munkájában (Por & Penes, 1963)) Ha egy mugli sötét idők bemutatása. ( A varázslótörténelem e különösen véres korszakáról részletes leírás található

meggondolatlanul elmeséli valamely társának, hogy látott egy észak felé repülő hippogriffet, jó esélye

Bathilda Bircsók A mágia története című munkájában (Kispiros Könyvek, 1947)) Mi itt csupán azon van rá, hogy részegesnek vagy �flúgosnak� bélyegezzék. Bár keményszívűségnek tűnhet hagyni, hogy a legendás bestiák sorsával foglalkozunk, melyeket a hajdani mágusoknak ugyancsak el kellett rejteniük mugli szemtanúk ilyen sorsra jussanak, de ők még mindig jobban járnak, mint azok, akiket máglyára ahhoz, hogy a muglik elhiggyék: mágia nincs és sosem volt.

vetettek, vagy belefojtottak a falu kacsaúsztatójába.

A Mágusok Nemzetközi Szövetsége a nevezetes 1692-es csúcstalálkozón foglalkozott ezzel a Hogyan rejti hát el a varázslótársadalom a legendás állatokat?

kérdéssel. A világ nemzeteinek vezető varázslói nem kevesebb mint hét héten át folytattak gyakran Szerencsére vannak olyan fajok, amelyek önerőből is észrevétlenek tudnak maradni. A tebó, a pálcahegyre menő vitát a legendás lények nehéz problémájáról. Hány faj létezését tudjuk eltitkolni a demiguise és a bowtruckle esetében például sosem volt szükség a Mágiaügyi Minisztérium muglik elől, és melyek legyenek azok? Hol rejtsük el őket? Sok teremtmény nem is tudott róla, hogy beavatkozásra, hisz ezek a bestiák igen hatékony módon képesek álcázni magukat. Más fajok furfang ezekben a hetekben a sorsukról döntenek, mások maguk is részt vettek a heves szócsatákban. ( A

segítségével vagy a természetükből fakadó félénkség okán kerülik el a muglikkal való találkozást - példa

kentaurok, a sellők és a koboldok képviselőit sikerült rávenni, hogy jelenjenek meg a csúcstalálkozón) erre az egyszarvú, a mooncalf és a kentaur. Egyes mágikus teremtmények a muglik számára Végül megszületett a mindenki számára elfogadható határozat ( A koboldok nem értettek egyet

megközelíthetetlen helyen élnek, gondoljunk csak a borneói dzsungelben lakó acromantulára vagy épp a

vele), amely kimondta, hogy összesen 27, méretben a bundimuntól a sárkányig terjedő fajt kell elrejteni a főnixre, amely varázslat nélkül megmászhatatlan hegycsúcsokon fészkel. Végül, de nem utolsósorban muglik elől, azt az illúziót keltve, hogy e teremtmények mindig is csupán az emberi képzeletben léteztek.

vannak bestiák, amelyek olyan parányiak, olyan fürgék vagy oly könnyen összetéveszthetők közönséges A következő évszázadban, ahogy a varázslók nagyobb jártasságra tettek szert az eltitkolási technikákban,

4

állatokkal, hogy nem szúrnak szemet a mugliknak - ebbe a kategóriába tartozik a chizpurfle, a billywig felveszik a kapcsolatot a mugli miniszterelnökkel, s vele együttműködve dolgoznak ki hihető

és a crup.

varázsmentes magyarázatot a történtekre. A Loch Ness-i kelpi ismételt megmutatkozása miatt kialakult A fenti csoportokat leszámítva azonban igen sok az olyan bestia, amelyik, szándékosan vagy kritikus helyzetben épp az ügyosztály fáradhatatlan propagandamunkájának eredményeként sikerült jellegéből adódóan, külső beavatkozás nélkül felhívná magára a muglik figyelmét. Ezek a fajok rengeteg elhitetni a muglikkal, hogy a �szörny� létezését bizonyító fényképek mindegyike hamisítvány.

munkát adnak a Varázslényfelügyeleti Főosztálynak. A VFF, mely a Mágiaügyi Minisztérium második legnagyobb főosztálya ( A Mágiaügyi Minisztérium legnagyobb főosztálya a Varázsbűnüldözési

A MAGIZOOLÓGIA JELENTŐSÉGÉRŐL

Főosztály, amely bizonyos mértékig felügyeletet gyakorol a többi hat főosztály fölött - ez alól talán csak

a Rejtély-és Misztériumügyi Főosztály képez kivételt), feladatának ellátásakor a legkülönbözőbb A fent leírt intézkedések csupán utalni hivatottak a Varázslényfelügyeleti Főosztály eszközöket veszi igénybe, szem előtt tartva a gondjaira bízott számos faj szerteágazó igényeit.

tevékenységének hatókörére. Már csak az a kérdés van hátra, amelyre a szívünk mélyén mindnyájan Rezervátumok

tudjuk a választ: miért van az, hogy társadalmi és egyéni szinten egyaránt ilyen kitartóan védelmezzük és rejtegetjük a mágikus bestiákat, köztük azokat is, amelyek megátalkodottan vérszomjasak és A mágikus teremtmények elrejtését célzó intézkedések közül talán a legfontosabb a szelídíthetetlenek? A válasz egyértelmű: azért, hogy a boszorkányok és varázslók jövendő nemzedékei is rezervátumok vagy védett élőhelyek kialakítása. Mugliriasztó bűbáj tartja távol az illetékteleneket a gyönyörködhessenek különös szépségükben, képességeikben, miként az nekünk megadatott.

kentaurok és unikornisok lakta erdőktől és a sellők használatára kijelölt tavaktól, folyóktól. Különleges Munkám célja nem több mint bevezetni az olvasót a legendás bestiák színpompás, gazdag esetekben az illetékes mágiaügyi hatóság egész térségeket tesz feltérképezhetetlenné - jó példa erre a világába. A következő oldalakon hetvenöt faj leírása található, de biztosra veszem, hogy a magizoológia quintapedek szigete.

még az idén újabb fajt fedez fel, s így megjelenhet majd a Legendás állatok és megfigyelésük A védett területek némelyikét, így például a sárkányrezervátumokat, szakértő varázslók állandó ötvenharmadik, bővített kiadása is. Addig is legyen szabad elmondanom: nagy örömömre szolgál, hogy ellenőrzés alatt tartják. Ellentétben az egyszarvúakkal és a sellőkkel, akiknek eszük ágában sincs könyvemet forgatva, ifjú boszorkányok és varázslók nemzedékeinek sora megismerte és talán elhagyni kijelölt élőhelyüket, a sárkányok adandó alkalommal szívesen portyáznak a rezervátum határain megkedvelte az általam hőn szeretett mágikus bestiákat.

kívül. Olyan fajok is vannak, amelyek esetében a mugliriasztó bűbáj nem alkalmazható, mert a bestia saját varázsereje kioltja azt. Ilyen a kelpi, ami egyedüli életcéljának az emberek csalogatását tekinti, A MÁGIAÜGYI MINISZTÉRIUM ÁLTAL MEGHATÁROZOTT OSZTÁLYOK

valamint a pogrebin, ami maga szegődik az ember nyomába.

A kereskedelmet és a tenyésztést korlátozó intézkedések

A Varázslényfelügyeleti Főosztály minden ismert bestiát, mágikus értelmes lényt és szellemet A nagytestű vagy az átlagnál veszélyesebb mágikus bestiák tenyésztéséért, illetve kicsinyeik besorol egy öt kategóriából álló rendszerbe. A besorolás az adott faj tapasztalati úton megállapított vagy tojásaik kereskedelmi forgalomba hozásáért kiszabható súlyos büntetés elrettentő hatásának veszélyességét hivatott tükrözni. Az osztályok a következők: köszönhetően jelentősen csökkent az esélye annak, hogy egy-egy ilyen bestia rémisztgetni kezdje a A Mágiaügyi Minisztérium által meghatározott (M. M.) osztályok: muglikat. A Varázslényfelügyeleti Főosztály szigorú ellenőrzés alatt tartja a legendás állatok XXXXX - bizonyítottan varázslót ölt/idomításra, szelídítésre alkalmatlan kereskedelmét, a kísérleti keresztezésről szóló, 1965-ben hatályba lépett törvény pedig megtiltotta új vagyis Hagrid imádja

fajok létrehozását.

XXXX - veszélyes/kezelése szaktudást igényel/csak magasan képzett varázsló tud bánni vele de Hagridnak erről senki sem szólt.

XXX - képzett varázslóra nem veszélyes

Kiábrándító bűbáj

XX - ártalmatlan/szelídíthető

A mágikus bestiák elrejtésének szükségessége a hétköznapi varázslóra is feladatokat ró. A X � unalmas

hippogriffre például tulajdonosának a törvény szerint kiábrándító bűbájt kell szórnia, hogy a bestiát Egyes bestiák besorolása magyarázatra szorul. Ezekben az esetekben az indoklást lábjegyzet megpillantó muglik szeme káprázni kezdjen. A kiábrándító bűbájt naponta meg kell újítani, mivel formájában közlöm.

gyorsan hatását veszti.

Emléktörlő bűbáj

LEGENDÁS ÁLLATOK A-TÓL Z-IG

Ha bekövetkezik a legrosszabb, azaz a mugli lát valamit, amit nem lenne szabad neki, a kárenyhítés talán legcélszerűbb eszköze az emléktörlő bűbáj. Egyszerűbb esetekben a varázslatot a

ACROMANTULA

megpillantott bestia gazdája hajtja végre. Súlyosabb információ-kiszivárgás, vagy több muglira kiterjedő

M. M. osztály: XXXXX

észleletszerzés alkalmával azonban a Mágiaügyi Minisztérium gyakorlott amneziátorokat küld a xxxxxxxxx

helyszínre.

Az acromantula nyolclábú, emberi beszédre képes óriáspók. Őshazája Borneó, ahol a sűrű

A Félrevezetési Ügyosztály

dzsungeleket lakja. Jellemzői: egész testét sűrű, fekete szőrzet borítja; terpesztávolsága nagy, akár a négy A Félrevezetési Ügyosztály csak a legeslegsúlyosabb mágia-lelepleződéses esetekben lép és fél métert is elérheti. Ha izgatott vagy dühös, csáprágójával jellegzetes csattogó hangot hallat; mérgező

közbe. Egyes mágikus katasztrófák és balesetek túl szembeszökőek ahhoz, hogy a muglik külső segítség váladékot termel. Az acromantula ragadozó bestia. A nagytestű zsákmányokat kedveli. Harang alakú nélkül el tudják tussolni, félre tudják magyarázni őket. Ilyenkor a Félrevezetési Ügyosztály munkatársai hálóját a talajon szövi. Nősténye, mely nagyobb méretű a hímnél, lágy héjú, fehér, strandlabda méretű

5

tojásokat rak - egyszerre akár százat is. A kicsinyek 6-8 hét múltával kelnek ki. A Varázslényfelügyeleti A források szerint az első baziliszkusz kitenyésztője Hitvány Herpón volt. A párszaszájú Főosztály A-kategóriájú, kereskedelmi forgalomba nem hozható cikknek minősítette az acromantula görög feketemágus hosszas kísérletezés után jutott arra a felfedezésre, hogy a tyúktojásból, ha varangy tojását, így csempészése és árusítása súlyos büntetést von maga után.

kotlik rajta, hatalmasra megnövő, minden más hüllőnél veszélyesebb kígyó kel ki.

Az acromantuláról úgy tartják, mágusok tenyésztették ki - számos más, bűbájteremtette A baziliszkusz teste fénylő zöld, hossza a 15 métert is elérheti. A hím példányok skarlátvörös szörnyhöz hasonlóan eredetileg azzal a céllal, hogy varázsló-lakhelyeket, illetve kincseket őriztessenek fejtollaikról ismerhetők fel. A baziliszkusz méregfogával is ölni tud, de legveszélyesebb fegyvere vele. ( A beszélő bestiák általában nem maguktól tettek szert e képességükre. Ebből a szempontból

hatalmas, sárga szeme: aki belenéz, azonnal meghal. Ha elegendő mennyiségű táplálékhoz jut

kivételt képez a jarwey. A kísérleti keresztezés tilalma csak századunkban lépett életbe, tehát jóval az

(emlősöket és madarakat eszik, de a legtöbb hüllőfajt is elfogyasztja), a kígyók királya jelentős kort érhet

acromantula első dokumentált észlelése (1794) után) Az acromantula az emberét megközelítő értelmi meg. Hitvány Herpón baziliszkusza állítólag közel kilencszáz évig élt.

képességei ellenére nem idomítható; varázslókra és muglikra egyaránt rendkívül veszélyes. Azon Bár a baziliszkuszköltést a középkor óta törvény tiltja, tény, hogy e tevékenység igen könnyen híresztelést, mely szerint Skóciában is található egy acromantulatelep, nem erősíti meg semmiféle eltitkolható: elég kivenni a tojást a varangy alól, mikor megjelennek a Varázslényfelügyeleti Főosztály bizonyíték.

ellenőrei. Mivel azonban a baziliszkusznak csak párszaszájú tud parancsolni, a feketemágusok többsége Harry Potter és Ron Weasley megerősítik.

éppúgy tart a bestiától, mint bárki más. Bizonyára ennek tudható be, hogy legalább négyszáz éve senki

ASHWINDER

nem találkozott baziliszkusszal Nagy-Britanniában.

M. M. osztály: XXX

nagyon tévedsz

Az ashwinder a hosszabb ideje égő, őrizetlenül hagyott mágikus tüzek ( Mágikus minden

BILLYWIG

olyan tűz, amely varázsszer-adalékot, pl. Hop-port tartalmaz) parazsában keletkezik. A vékony, sápadt-M. M. osztály. XXX

szürke, siklószerű lény születése után nyomban elhagyja a tüzet, és elkúszik az épület sötétebb részei Ausztráliában honos rovar. Kb. 12 mm-es, s bár színe élénk zafírkék, sebes röpte miatt a felé. Útját hamucsík jelzi.

muglik csak elvétve veszik észre, mi több, gyakran a varázslók is csak akkor figyelnek fel rá, ha már Az ashwinder egyetlen óráig él. Miután talált egy félreeső helyet, s ott lerakta tojásait, megcsípte őket. Az állat szárnya a feje tetején helyezkedik el, s repülés közben a test többi részével egyszerűen elporlad. Tojása izzóvörös színű és tűzforró. Ha nem hűtik le a megfelelő bűbájjal, percek együtt propellerként forog. A potroh hosszú, vékony fullánkban végződik.

alatt felgyújtja a lakóépületet. Aki tehát észreveszi, hogy egy vagy több ashwinder szabadult el a házban, A billywig csípése szédüléssel és lebegéssel jár. A fiatal ausztrál boszorkányok és varázslók azonnal eredjen a nyomába, és sürgősen kutassa fel a ashwinder-fészket. A lehűtött tojás a szerelmi körében nemzedékek óta dívik a billywiggyűjtés szokása. A befogott példányokat csípésre ingerlik, hogy bájitalok értékes hatóanyaga, egészben elfogyasztva pedig gyógyítja a maláriát.

élvezhessék az említett mellékhatásokat. Tudnivaló azonban, hogy a túl sok csípés napokig tartó, Ashwinderrel a világ minden részén találkozhatunk.

irányíthatatlan lebegést okoz, súlyosabb allergiás reakció esetén pedig az elemelkedés krónikussá válhat.

AUGUREY (más néven irish phoenix)

A szárított billywigfullánkot bájitalok készítéséhez használják, s úgy tudni, a Bűvös Bizsere nevű

M. M. osztály: XX

népszerű édesség összetevői között is szerepel.

Az augurey Nagy-Britanniában és Írországban honos, de Észak-Európában is felbukkan néha olyat se eszem többet.

egy-egy példánya. Zöldesfekete tollazatú, sovány, mélabúsnak tetsző madár - megjelenésében némileg

BOWTRUCKLE

emlékeztet egy csökött, alultáplált keselyűre. Rendkívül félénk állat. Tüskés bokrokban fészkel, M. M. osztály: XX

táplálékát nagyobb rovarok és tündérek alkotják. Napjait túlnyomórészt könnycsepp alakú fészkében A bowtruckle faőrző kisbestia, Nyugat-Anglia, Dél-Németország és egyes skandináviai erdők megbújva tölti, csak szakadó esőben kel szárnyra.

lakója. Igen nehéz észrevenni, mivel kicsiny (max. 20 cm magas), és apró barna szemétől eltekintve egy Az augurey jellegzetesen mély, lüktető énekét egykor a halál előjelének hitték. A varázslók darab gallyas fakéregre hasonlít.

elkerülték az augurey-fészkeket, nehogy meghallják a szívszorító hangot. Mondják, több mágus is A bowtruckle rovarevő, s alapjában véve igen félénk, béketűrő lény. Ha azonban valaki ártó szívrohamot kapott, mikor bokrok közelében járva megütötte a fülét az augurey sírása. ( Ütődött Uricról

szándékkal közeledik az általa őrzött fához, köztudottan megvadul. A lomb közül leugorva támad, és

köztudott, hogy hálószobájában nem kevesebb mint ötven augureyt tartott házi kedvenc gyanánt. Egy

hosszú, hegyes ujjait az otthonát fenyegető favágó vagy kéregfaragó szemébe vájja. Ha fatetűvel

különösen csapadékos tél során Uricnak a madarak kitartó, panaszos énekét hallgatva, az a

kínálják, azt békésen elfogyasztja, s engedi, hogy a boszorkány vagy varázsló varázspálcának való ágat

téveszméje támadt, hogy ő maga elhalálozott, és kísértetté vált. Ezt követően számos próbálkozást tett

vágjon a fájáról.

arra, hogy átsétáljon háza falán, melynek következtében, ahogy biográfusa, Radolphus Condolens

BUNDIMUN

írja, �többrendbeli agyrázkódást szenvedett�. ) A kitartó vizsgálódások azonban végül kimutatták, hogy M. M. osztály: XXX

az augurey énekével csupán az eső közeledtét jelzi. ( Lásd Gulliver Pokeby: Miért nem haltam meg az

A világszerte elterjedt bundimun házi kártevő. A padló alatt és a szegélylécek mögött

augurey szavára? (Kispiros Könyvek, 1824.)) Azóta divattá vált az augureyt mint házi időjóst tartani, közlekedik, jelenlétét átható rothadásszag jelzi. A bundimun váladéka rothasztó hatású, a házak alapjait bár a madárnak a téli hónapokban tapasztalható szüntelen �óbégatása� sokak szerint elviselhetetlen. Az támadja meg.

augurey tolla pennaként nem használható, mivel taszítja a tintát.

Nyugalmi állapotában a bundimun pislogó, zöldes penészfoltra hasonlít, de ha megzavarják,

BAZILISZKUSZ (más néven a Kígyók Királya)

kidugja számos, pókszerűen hosszú lábát, és fürgén eliszkol. Port és piszkot eszik. Csutakoló M. M. osztály: XXXXX

ráolvasással megtisztíthatjuk otthonunkat a bundimunoktól, de ha már túl nagyra nőttek, sürgősen

6

értesítsük a Varázslényfelügyeleti Főosztályt (Kártevőmentesítési Alrészleg), mielőtt összedől a ház. A ezüstszürke bunda borítja. A demiguise-bunda igen értékes, mivel a szőrszálakból láthatatlanná tévő

hígított bundimunváladékot - felületaktív anyagként - mágikus tisztítószerekbe keverik.

köpeny szőhető.

CHIZPURFLE

DlRICAWL

M. M. osztály: XX

M. M. osztály: XX

A chizpurfle parányi, 1 mm-nél alig nagyobb élősködő. Testük atkaszerű, rágójuk aránytalanul A diricawl pufók testű, bolyhos tollazatú, repülésre képtelen madár. Mauritius szigetén nagy. A mágia vonzza őket, befészkelik magukat a crupok, augureyk és hasonló bestiák szőrébe, őshonos. Igen jellegzetes módon menekül: tollhullatva eltűnik, hogy aztán valahol másutt felbukkanjon.

tollazatába. Varázslóházakban is feltűnhetnek, ahol megtámadják a mágikus tárgyakat. Beleeszik (Ezzel a képességgel a főnix is rendelkezik, lásd lentebb!) magukat a varázspálcába, hogy elérjék annak mágikus magját, de az elmosatlan üstben is A faj érdekessége, hogy egykor a muglik is tudtak a létezéséről, bár ők �dodó� néven ismerték.

megtelepszenek, s bekebelezik az edényben maradt bájitalcseppeket. ( Mágikus tárgyak hiányában a

Mivel nem voltak tisztában vele, hogy a diricawl képes eltűnni, azt hitték, vadászaik kiirtották a fajt.

chizpurfle az elektromos szerkezetekre fanyalodik - azokat belülről rágja szét. (Az elektromosság

Tekintve, hogy ez a tény a jelek szerint rádöbbentette őket a többi élőlény válogatás nélküli pusztításának

mibenlétéről lásd Wilhelm Wigworthy: A brit muglik társasági és magánélete. Kispiros Könyvek,

veszélyeire, a Mágusok Nemzetközi Szövetsége nem tartja célszerűnek eloszlatni a diricawl kihalásának

1987.) A viszonylag új mugli elektromos szerkezetek rejtélyes meghibásodása nem egy esetben

tévhitét.

chizpurfle-fertőzéssel magyarázható) Bár a kereskedelemben számos, a chizpurfle elpusztítására

DOXY (más néven biting fairy)

alkalmas, szabadforgalmú irtóvarázsszer kapható, súlyosabb esetekben a Varázslényfelügyeleti M. M. osztály: XXX

Főosztály Kártevőmentesítési Alrészlegének segítségét kell kérni, mivel a mágikus anyagokon A doxyt gyakran összetévesztik a tündérrel (lásd lentebb!), pedig a két faj sok szempontból meghízott chizpurfle-k igen ellenállóak lehetnek.

különbözik. Bár méretük hasonló és egyformán emberszabásúak, a doxy könnyen felismerhető a testét

CLABBERT

borító sűrű fekete szőrzetről valamint plusz két karjáról, illetve lábáról. Szárnya vastag, ívelt és fényes, M. M. osztály: XX

bogárszárnyhoz hasonlatos. Doxykat szép számmal találunk Észak-Európa-szerte és Amerika hűvösebb A clabbert fán lakó bestia. Külseje alapján békával keresztezett majomra emlékeztet. Őshazája éghajlatú vidékein. Petéiket, melyekből egyszerre mintegy ötszázat raknak, a földbe ássák. Lárváik 2-3

Dél-Amerika, de exportált példányai világszerte megtalálhatók. Sima, szőrtelen bőre márványos zöld hét után kelnek ki.

színű, ujjai között repülőhártya feszül. Hosszú, mozgékony végtagjainak hála egy orangután A doxynak kétszer két sor apró, hegyes méregfoga van. Doxymarás esetén ellenszérum adása ügyességével lendül ágról ágra. Fejéből két kurta szarv áll ki. Széles szája - mely pofájának vigyorgó javallott.

kifejezést kölcsönöz - borotvaéles fogakat rejt. Táplálékát főként gyíkok és madarak alkotják.

DUGBOG

A faj legjellegzetesebb külső jegye a homlok közepén elhelyezkedő jókora hólyag, mely vörös M. M. osztály: XXX

színt ölt és villogni kezd, ha a bestia veszélyt érez. Amerikai mágusok egykor előszeretettel tartottak A dugbog Európa, Észak-és Dél-Amerika lápvidékeinek lakója. Ha mozdulatlan, könnyen clabberteket a kertjükben, hogy azok figyelmeztessék őket, ha mugli közeledik. A Mágusok Nemzetközi összetéveszthető egy fadarabbal, de ha közelebbről megszemléljük, észrevehetjük uszonyszerű

Szövetsége azonban súlyos pénzbüntetések kiszabásával visszaszorította ezt a gyakorlatot. A éjszakában tappancsait és éles fogait. A dugbog csúszva, kígyózva közlekedik a mocsárban. Főleg kisemlősöket világító, clabberthólyagokkal teli fa igen látványos volt ugyan, de túl sok muglit csábított arra, hogy fogyaszt, de súlyos sebet ejthet a sétáló ember bokáján is. Legkedveltebb csemegéje azonban a megkérdezze a szomszédot, miért hagyja fent még júniusban is a lámpafűzért.

mandragóra. Sok mandragóratenyésztővel előfordult már, hogy legszebb palántájának levelét félrehajtva,

CRUP

az alatt szétmarcangolt, véres cafatokat talált - a dugbog lakomájának maradékait.

M. M. osztály: XXX

EGYSZARVÚ (más néven unikornis)

A crup Anglia délkeleti részéről származik. Villás farkától eltekintve nagyjából úgy fest, mint a M. M. osztály: XXXX( Lásd a kentaurok besorolásához fűzött lábjegyzetet) Russelterrier. A crupot szinte bizonyosan mágusok tenyésztették ki, mivel varázslókkal szemben Az egyszarvú Európa északi erdőségeiben élő, gyönyörű bestia. Kifejlett állapotban homloka végtelenül engedelmes, a muglikhoz viszont ellenségesen viszonyul. Kiváló háztáji �tisztogató�: a kerti közepén szarvat viselő, hófehér lóként írható le, de a csikók eleinte arany-, majd pedig ezüstszínűek. Az törpétől a régi gumiabroncsig mindent megeszik. Crup-tartási engedély a Varázslényfelügyeleti egyszarvú alapvetően emberkerülő természetű, s adott esetben boszorkány közeledését szívesebben Főosztálytól szerezhető be. Az igénylőnek egyszerű vizsga keretében számot kell adnia arról a fogadja, mint varázslóét. Mivel igen gyors mozgású, rendkívül nehéz befogni.

képességéről, hogy muglilakta területen is kordában tudja tartani a bestiát. A gazda köteles 6-8 hetes Az unikornis szarva, vére és szőre komoly varázserővel bír. ( Akárcsak a lentebb jellemzett

korban fájdalommentes metszőbűbáj segítségével levágni a crupkölyök villás farkát, nehogy az feltűnjön

tündérek, az unikornisok is nagy népszerűségnek örvendnek a muglik körében - ez az ő esetükben

a mugliknak.

jogos is)

DEMIGUISE

ERKLING

M. M. osztály: XXXX

M. M. osztály: XXXX

Demiguise-t kizárólag a Távol-Keleten láthatunk, de ott is csak nehezen, mivel a bestia veszély Az erkling manószerű bestia, a németországi Fekete-erdőben őshonos. Nagyobb mint a gnóm esetén láthatatlanná válik - csak a befogásában jártas varázsló veszi észre.

(átlagosan 90 cm magas), arca hegyes, és jellegzetes, visító hangon nevet. Hangja hipnotikus erejű, A demiguise békés növényevő, karcsú emberszabású majomra emlékeztet. Nagy, szomorú, különösen a gyerekekre hat, akiket az erkling igyekszik elcsalogatni a felnőttektől, hogy azután felfalja fekete szeme csak ritkán csillan ki fejszőre mögül. Egész testét hosszú, vékony szálú, selymes, őket. A német Mágiaügyi Minisztérium szigorú óvintézkedéseinek köszönhetően az utóbbi

7

évszázadokban minimálisra csökkent az erklingek által elkövetett gyilkosságok száma. A legutóbbi Az Európa északi tájain honos glumbumble szürke, szőrös testű, repülő rovar.

ismert erkling-támadás, amely egy hatéves varázslógyermeket, Bruno Schmidtet ért, a bestia halálával Melankóliakeltő melaszt termel, melyet a hopszánglevél elfogyasztása után fellépő hisztéria gyógyítására végződött. Az ifjú Schmidt ugyanis fejbe csapta az erklinget apja kompakt üstjével.

használnak. A glumbumble gyakran költözik be méhkasokba, s fertőzi meg a mézet. Fészkét faodúban,

ERUPMENT

barlangban vagy más sötét, félreeső helyen építi. Csalánnal táplálkozik.

M. M. osztály: XXXX

GOLDEN SNIDGET

Az erupment termetes, nagy erejű afrikai bestia. Akár egy tonnát is nyomhat, s messziről M. M. osztály: XXXX( A golden snidget nem azért kapott XXXX besorolást, mert

könnyen összetéveszhető a rinocérosszal. Vastag, szürke bőre védelmet nyújt neki a legtöbb bűbájjal és

veszélyes, hanem mert befogását és bántalmazását a törvény szigorúan bünteti) átokkal szemben. Orrán vaskos, hegyes szarvat visel, farka hosszú, kötélszerű. Nősténye egyszerre egy Igen ritka, védett madárfaj. Teste tökéletesen gömbölyű, csőre vékony és hosszú, piros szeme borjút hoz a világra.

ékkőszerűen csillog. Rendkívül sebesen repül, s körbeforgó szárnyízületének köszönhetően hihetetlenül Az erupment csak akkor támad, ha felingerlik, viszont szinte minden támadása tragikus gyorsan képes irányt változtatni.

következményekkel jár. Szarvával, mely nem csak a bőrt, de még a fémpáncélt is átlyukasztja, olyan A golden snidget tolla és szeme olyan becses portéka, hogy a vadászó mágusok egy időben a nedvet fecskendez ellenfelébe, amitől az felrobban.

kihalás szélére juttatták a fajt. A hatóságok felismerték a veszélyt: védelem alá helyezték a golden Az erupmentek elszaporodásának az vet gátat, hogy a párzási időszakban a bikák nem ritkán snidgetet, és - legfontosabb intézkedésként - a kviddicsjátékban az aranycikesszel helyettesítették. ( A

felrobbantják egymást. Az afrikai varázslók különös óvatossággal kezelik a veszélyes bestiát. A

golden snidget a kviddicsjáték fejlődésében játszott szerepéről lásd Tudor Hushpush: A kviddics

erupment szarvát, farkát és robbanó nedvét egyaránt használják varázsfőzetek készítéséhez, jóllehet

évszázadai (Varázsütés Könyvek, 1952)) Snidgetrezervátumokat világszerte találunk.

mindhárom B-kategóriájú (veszélyes, csak szigorú ellenőrzés mellett használható) varázscikk.

GRAPHORN

FŐNIX

M. M. osztály: XXXX

M. M. osztály: XXXX( A főnix nem azért kapott XXXX besorolást, mert agresszív, hanem

A graphorn Európa hegyvidékeinek lakója. Megtermett, szürkésvörös szőrű, hajlott hátú lény.

mert kevés varázslónak sikerült megszelídíteni) Felegyenesedve jár nagy, négyujjú hátsó lábán. Hosszú, hegyes szarvát előszeretett használja, lévén igen A főnix fenségesen szép, hattyú nagyságú, karmazsinpiros madár. Hosszú arany farktollai, agresszív természetű. Néha tanúi lehetünk, amint egy hegyi troli graphornt próbál szelídíteni. Az efféle arany csőre és karma van. Egyiptom, India és Kína hegyormain fészkel. Igen magas kort érhet meg, kísérlet többnyire kudarccal végződik, ezért gyakori látvány a graphorn ejtette sebekkel borított troli. Az mivel képes újra meg újra regenerálódni: mikor teste elöregszik, lángra lobban, majd saját hamvaiból őrölt graphornszarv, mely sok varázsfőzet hozzávalója, méregdrága termék, hiszen a szarvat igen nehéz kismadárként új életre kel. A főnixek szelíd lények, kizárólag gyógyfüveket esznek, ember vagy állat megszerezni. A graphorn bőre még a sárkányénál is ellenállóbb, a legtöbb bűbáj lepattan róla.

halálát még soha nem okozták. Akárcsak a diricawl (lásd fentebb!), a főnix is képes bármikor eltűnni és

GRIFF

másutt felbukkanni. Éneke mágikus erővel bír: úgy tartják, bátorságot önt a tiszta szívűekbe, és M. M. osztály: XXXX

rettegéssel tölti el a gonoszokat. A főnixkönny gyógyító hatású.

A griff fejét és mellső lábát tekintve óriássasra emlékeztet - teste és hátsó lába viszont oroszlánt

FUTÓFÉREG

idéz. Őshazája Görögország. Csakúgy mint a szfinxet (lásd lentebb!), a griffet is gyakran alkalmazzák M. M. osztály: X

kincsek védelmére. Bár a griff nem épp szelíd természetű, tudunk egy esetről, mikor egy kis csapat jól A vastag, barna futóféreg nedves helyeken, vizesárkokban él. Legfeljebb 25 cm-esre nő meg, s képzett varázsló összebarátkozott eggyel. A griff nyers hússal táplálkozik.

gúnyból ráragasztott nevével ellentétben igen keveset mozog. Feji és farki végén, melyek tökéletesen

HIPPOGRIFF

egyformák, nyálkát termel, amit néha varázsfőzetek besűrítésére használnak. A futóféreg kedvenc M. M. osztály: XXX

tápláléka a salátalevél, de szinte bármilyen növényt elfogyaszt.

A hippogriff sasfejű, lótestű nagybestia. Európából származik, de mára az egész világon FWOOPER

elterjedt. Szelídítése szaktudást igényel! ( Hagrid nem olvasta ezt a könyvet? ) A hippogriff M. M. osztály: XXX

megközelítésekor nézzünk az állat szemébe, s békés szándékunkat jelezzük meghajlással. Ha a bestia A fwooper feltűnően élénk színű afrikai madár. Lehet narancssárga, rózsaszínű, citromzöld viszonozza a gesztust, odamehetünk hozzá.

vagy sárga. Tollából igen szép penna készíthető, de színpompás, mintás tojása is kedvelt. Éneke - bár A hippogriff elsősorban a földből kikapart rovarokkal táplálkozik, de szívesen elfogyaszt kezdetben kellemes hallgatni - hosszú távon őrjítő hatású ( Ütődött Uricnak meggyőződése volt, hogy a

madarakat és kisebb emlősöket is. Fészkét a földön építi, s egyetlen nagy, törékeny héjú tojást rak,

fwooper hangjának egészségmegőrző hatása van. Hogy ezt bizonyítsa, három hónapig szünet nélkül

melyből alig 24 óra múlva kikel az utódállat. A kicsi egy hét alatt megtanul repülni, de hosszabb utakra

hallgatta a madár énekét. Az illetékeseket sajnos nem sikerült meggyőznie a kísérlet pozitív

csak hónapok múltán tudja elkísérni anyját.

eredményéről, mivel anyaszült meztelenül jelent meg a Varázslótanács előtt, fején különös parókával,

HIPPOKAMPOSZ

amiről utóbb kiderült, hogy az egy döglött borz), ezért a fwoopert mindig némító átokkal verve árulják.

M. M. osztály: XXX

Az átkot havonta meg kell kell újítani. A fwooper-vásárláshoz külön engedély szükséges, mivel az állat A Görögországban őshonos hippokamposz deréktól előre ló, attól hátra hal. Bár a faj a tartása fokozott körültekintést igényel.

Földközi-tengerben honos, a sellők 1949-ben Skócia partjainál befogtak és megszelídítettek egy

GLUMBUMBLE

gyönyörű, kék-aranyderes példányt. A hippokamposz nagy, félig átlátszó héjú tojásában jól M. M. osztály: XXX

megfigyelhető az ebicsikó.

8

HORKLUMP

A kappa japán vízidémon, sekély tavak és folyók lakója. Majomra emlékeztet, de testét szőr M. M. osztály: X

helyett pikkelyek borítják. Feje tetején vízzel teli üreg található.

A horklump Skandináviából terjedt el, Európa északi részén. Gombára emlékeztető húsos, A kappa az élő ember vérével táplálkozik, de nem támad meg olyan személyt, akitől kap egy rózsaszín testén fekete, drótszerű sörtéket találunk. Gyorsan szaporodik, egy átlagos méretű kertet olyan uborkát, melybe az illető belekarcolta a nevét. Ha kappával kell harcolnunk, igyekezzünk elérni, néhány nap alatt megtolt. Fő tápláléka a földi giliszta, felkutatására izmos tapogatóit használja, melyeket hogy a bestia meghajoljon - ha ugyanis így tesz, fejüregéből kifolyik a víz, s a kappa elveszti minden gyökér módjára a földbe ereszt. A horklumb a kerti törpe kedvelt csemegéje, de más említésre méltó erejét.

hasznot nem hajt.

KELPI

IMP

M. M. osztály: XXXX

M. M. osztály: XX

Ez a Nagy-Britanniában és Írországban honos vízidémon, amellett hogy rengeteg féle alakot Kizárólag Nagy-Britanniában és Írországban előforduló kisbestia. Gyakran összetévesztik a képes ölteni, leggyakrabban hínársörényű ló képében jelenik meg. A hátára csalogatja a gyanútlan hasonló méretű (15-20 cm-es) tündérmanóval, bár az imp nem tud repülni, és korántsem nevezhető

vándort, majd nyomban beugrik a lakóhelyéül szolgáló folyóba vagy tóba, s a mélyben elfogyasztja színpompásnak (általában sötétbarna vagy fekete). A humora azonban épp olyan közönséges, mint a lovasát. A kelpi oly módon győzhető le, hogy elhelyező bűbáj segítségével felkantározzuk. Ettől tündérmanóé. A vizenyős, lapos területeket kedveli, de folyópartokon is tanúi lehetünk, amint kedvenc megszelídül, és kezessé válik.

elfoglaltságát űzi: megpróbálja fellökni, elgáncsolni az arra járókat. Az imp apró rovarokat eszik; A világ legnagyobb kelpije a skóciai Loch Nessben él. Kedvenc megjelenési formája a tengeri szaporodási szokásai hasonlóak a tündéréhez, de petéiből nem hernyók, hanem �kész�, kb. 2,5 cm-es kígyó (lásd lentebb!). A Mágusok Nemzetközi Szövetségének megfigyelői akkor jöttek rá, hogy nem utódok kelnek ki.

igazi tengeri kígyóval van dolguk, mikor tanúi voltak, hogy a bestia mugli kutatók közeledtére vidrává

JARWEY

változott, majd azok távozása után újfent kígyó alakját öltötte.

M. M. osztály: XXX

KENTAUR

A janvey Nagy-Britanniában, Írországban és Észak-Amerikában honos. Csupán annyiban M. M. osztály: XXXX( A kentaur nem agresszivitása miatt kapott XXXX besorolást,

különbözik egy nagyra nőtt menyéttől, hogy beszélni tud. Alacsony értelmi szintjéből kifolyólag

hanem mert különös tisztelettel kell bánni vele. Ugyanez vonatkozik a sellőkre és az egyszarvúakra is) azonban tartalmas eszmecsere nem folytatható vele: megnyilvánulásai rövid (s gyakran sértő) A kentaur fejét, törzsét és karját tekintve ember, deréktól lefelé azonban ló. A lótest színe kijelentésekre korlátozódnak, ezekkel viszont cseppet sem fukarkodik. A jarweyk életük nagy részét a változó. Mivel a kentaurok emberi értelemmel rendelkeznek és beszélni is tudnak, a fogalom szigorú föld alatt töltik; főleg gnómokra vadásznak, de zsákmányul ejtik a vakondot, a patkányt és a mezei egeret értelmezése szerint nem bestiák. A Mágiaügyi Minisztérium csak saját kifejezett kívánságukra sorolta is.

őket ebbe a kategóriába (lásd a Bevezetést).

JETI (más néven majomember, lapáttalpú, undok hólény)

A kentaur erdőlakó lény. Őshazája Görögország, de ma már Európa-szerte találunk kentaur-M. M. osztály: XXXX

közösségeket. A mágiaügyi hatóságok minden érintett országban kijelöltek olyan területeket, ahol a A Tibetben élő jeti feltételezhetően a troll rokona, de ez nem bizonyított, mert még senkinek muglik nem háborgathatják a kentaurokat - jóllehet, ez utóbbiak maguk is el tudnak bújni az emberek nem sikerült elvégeznie rajta a megfelelő vizsgálatokat. A jeti akár 4,5 méteresre is megnőhet, testét elől, így nemigen szorulnak varázslói védelemre.

tetőtől talpig hófehér bunda borítja. Mindent és mindenkit megeszik, ami és aki az útjába kerül, de fél a A kentaurok életéről keveset tudunk. Általánosságban elmondhatjuk, hogy varázslókkal és tűztől. Képzett varázslónak nem jelenthet gondot az elriasztása.

muglikkal szemben egyaránt bizalmatlanok, s tény, hogy nagyjából egyformán ítélik meg a két

JOBBERKNOLL

embercsoportot. 10-50 fős csordákban élnek. Azt tartják róluk, hogy jól értenek a gyógyításhoz, a M. M. osztály: XX

jövendőmondáshoz, az íjászathoz és az asztronómiához.

Az Európa és Amerika északi részén elterjedt jobberknoll apró testű, kék pettyes, rovarevő

KERTI TÖRPE (más néven gnóm)

madár. Érdekes tulajdonsága, hogy élete végégig néma, de halála percében hosszan felkiált.

M. M. osztály: XX

Búcsúdalával kiad magából minden hangot, amit életében hallott, visszafelé �öklendve fel� azokat. A A gnóm egész Észak-Európában és Észak-Amerikában elterjedt közönséges kerti kártevő.

jobberknolltoll az igazságszérumok és a memóriaital egyik hozzávalója.

Magassága kb. 30 cm, feje aránytalanul nagy, lába erős, csontos. Eltávolításának módja: a lábánál fogva

KÁKALAG

megforgatjuk, hogy elszédüljön, majd a kerítés fölött kihajítjuk a kertből. A törpementesítéshez jarweyt M. M. osztály: XX

is használhatunk, bár ezt a módszert manapság sok varázsló túl kegyetlennek tartja.

Nagy-Britannia és Írország tavaiban találhatunk rá erre a halványzöld, hegyes szarvú, apró

KlMÉRA

halakkal táplálkozó vízidémonra. A kákalag a muglikkal és a mágusokkal szemben egyaránt ellenséges, M. M. osztály: XXXXX

a sellőknek ellenben sikerült háziasítaniuk. Hosszú ujjai markolásra igen alkalmasak, viszont könnyen A kiméra ritka görög szörnyetegfaj. Oroszlánfeje, kecsketeste és sárkányfarka van. Rendkívül eltörnek.

veszélyes, gonosz és vérszomjas bestia. Egyetlen olyan esetet ismerünk, amikor valakinek sikerült Piton se ebből tanult.

elpusztítania egy kimérát, de a győztes varázsló annyira kimerült a harcban, hogy nem sokkal később

KAPPA

lezuhant szárnyas lováról (lásd lentebb!), és szörnyethalt. A kimératojás A-kategóriájú, kereskedelmi M. M. osztály: XXXX

forgalomba nem hozható cikknek minősül.

9

tuti, hogy Hagrid nemsokára szerez egyet.

úgy kúsza a bestia arcom iránt. Már államon erezem nyirkos érintését, midőn rémülten felültem az

KNARL

ágyban.

M. M. osztály: XXX

Az álnok szörnyeteg iparkoda megfojtani engem oly módon, hogy rátapadt arcomra, Az Európa és Amerika északi felén honos knarlt a muglik általában sündisznónak nézik.

betakarván szájam, nemkülönben orrlikam. Hanem én hadakoztam ellene, bőrömön tapasztalva elborító Külsőre a két faj valóban tökéletesen egyforma, de van köztük egy fontos viselkedésbeli különbség. A hűvösségét. Segedelmet híni nem bírtam, megmarkolám hát jó varázsos pálcám. Arcomon a bestiával, sün, ha élelmet tesznek ki neki a kertbe, elfogadja és elfogyasztja az adományt. A knarl ezzel szemben a életető ájer híján mind inkább elkábulék, de figyelmem erőnek erejével a bódító átokra irányozám, gesztusból arra következtet, hogy a ház lakója csapdába akarja csalni őt, és bosszúból feldúlja a kertet, annak utána penig - mivel az átok nem gyűrte le a szörnyet, habár likat égetett az ajtóba - a hátráltató nem kímélve se növényt, se díszeket. Nem egy mugli gyermek szenvedett már el méltatlanul büntetést rontásra, amely sajna épp oly kevés eredményt hozott. Kótyagosan vergődve tovább kapálódzék, s oldalt olyan vandál cselekedetért, melynek valódi tettese egy sértődött knarl volt.

fordulván lezuhantam az ágyról. A lethifold immár körbe csavarodott testemen.

KNEAZLE

Tudván, hogy hamarost eszméletem veszítem az ájer hiányától, megmaradt erőmet M. M. osztály: XXX

öszvegyűjtvén pálcámat a bestia halált hozó redőire szegeztem. Felidézem a napot, melyen a városi A kneazle-t, ezt a macskaszerű kisbestiát Nagy-Britanniában tenyésztették ki, de ma már a Köpkő Klub elnökének választaték, és elvégeztem a patrónusbűbájt.

világ minden részébe exportálják. A kneazle bundája foltos, pettyes vagy tarka, füle feltűnően nagy, Azon nyomban friss ájer legyintette meg arcomat. Felpillantván látám, hogy patrónusom farka az oroszlánéhoz hasonló. Okos, önálló, esetenként agresszív állat, de ha megkedvel egy szarvával eltaszítá tőlem a halálos árnyat, amely a sarokba hulla, s azonmód eliszkolt.

boszorkányt vagy varázslót, remek házi kedvenc válik belőle. Különleges képességei közé tartozik, hogy Amint az Belby drámai hangú beszámolójából is kiderül, a lethifoidot csak a patrónusbűbájjal felismeri az alattomos, gyanús egyéneket, és biztos ösztönnel hazavezeti eltévedt gazdáját. Keresztezhető

győzhetjük le. Mivel azonban a nyavalyás szinte mindig az alvó embert támadja meg, többnyire nincs a macskával; egyszerre legfeljebb nyolc kölyköt fiadzik. Kneazle (a cruphoz és a fwooperhez hasonlóan) lehetőség varázslással védekezni ellene. Megfojtott áldozatát a lethifold ott helyben, az ágyban csak engedéllyel tartható, mivel külseje elég szokatlan ahhoz, hogy felkeltse a muglik érdeklődését.

megemészti. Azután - kissé megvastagodott állapotban - elhagyja a házat, s épp oly nyomtalanul eltűnik,

LEPRIKÓN (más néven ír manó)

mint az áldozatul esett ember.( A lethifoldtámadások áldozatainak számát gyakorlatilag lehetetlen

M. M. osztály: XXX

megállapítani, mivel a bestia nem hagy nyomot. Azt már könnyebb megmondani, hány önző és

A leprikónok értelmesebbek a tündéreknél, s jóindulatúbbak az impeknél, a pixiknél vagy épp

gátlástalan varázsló próbálta lethifold-martaléknak beállítani magát. A legutóbbi ilyen csalást Janus

a doxyknál - de azért pajkos kis bestiák. Kizárólag Írországban fordulnak elő. Színük zöld, magasságuk

Thickey követte el, 1973-ban. A varázsló eltűnt az ágyából, az alábbi, kusza betűkkel írt üzenetet

kb. 15 cm. Kezdetleges ruhájukat levelekből készítik. Képesek az emberi beszédre - ezzel egyedül állnak

hagyva az éjjeliszekrényen: �Jaj, rám mászott egy lethifold, mindjárt megfulladok!� A nyomok

az �aprónépbe� tartozó fajok között -, de sosem kérvényezték, hogy vegyék fel őket az értelmes lények

hiánya meggyőzte róla a családot, hogy Janust valóban az említett szörnyeteg ölte meg. A feleség és a

sorába.

gyermekek mély gyászának az a felkavaró hír vetett véget, hogy Janus öt mérföldnyire otthonától, a

A leprikón elevenszülő. Erdőkben, illetve erdős vidékeken él, de szereti felhívni magára a

Zöld Sárkány fogadóban tartózkodik, ahol élettársi kapcsolatot folytat a tulajdonosnővel) muglik figyelmét, ennek következtében majdnem olyan gyakori figura a mugli gyermekirodalomban,

LOBALUG

mint a tündér. Az aranyhoz megtévesztésig hasonló anyagot termel, ami néhány óra múlva eltűnik - ezt M. M. osztály: XXX

roppant szórakoztatónak tartja. ( Én nem R.W. ) Levelekkel táplálkozik, s bár megrögzött csínytevő

A lobalug az Északi-tenger fenekén él. Ez a 25 cm hosszú, meglehetősen primitív lény hírében áll, nem tudunk róla, hogy valaha is súlyos kárt vagy maradandó sérülést okozott volna bárkinek.

mindössze egy gumiszerű csőből és egy méregzsákból áll. Ha veszélybe kerül, összehúzza méregzsákját,

LETHIFOLD (más néven living shroud)

és tartalmát támadója felé pumpálja. A sellők fegyverként használják a lobalugot, egyes varázslók pedig M. M. osztály: XXXXX

bájitalokba keverik lefejt mérgét. A méreg felhasználását szigorú előírások korlátozzák!

A lethifold - szerencsére - ritka bestia, s csak a trópusokon fordul elő. Fekete köpenyhez

MACKLED MALACLAW

hasonlít, vastagsága kb. l cm (az áldozat bekebelezése és megemésztése után egy ideig valamivel M. M. osztály: XXX

vastagabb). Éjjelenként a földön siklik. A lethifoldról szóló legelső beszámoló szerzője Flavius Belby A mackled malaclaw szárazföldi állat, Európa sziklás partvidékein él. Annak ellenére, hogy mágus, aki 1782-ben pápua új-guineai nyaralása során túlélt egy lethifoldtámadást.

némileg hasonlít a homárra, semmiképp sem tanácsos megenni, mert húsa magas lázat és visszataszító Hajnali egy óra tájt, midőn végre elnyomott volna az álom, egyszerre halk suhogás ütötte meg zöldes bőrelszíneződést okoz. A mackled malaclaw páncélja világosszürke, sötétzöld pöttyökkel.

fülem. A� hiszemben, hogy a künt magasló fa lombjának zaját hallám, megfordultam ágyamban, hátamat Nagysága nem haladja meg a 30 cm-t. Főleg apró héjas állatokat fogyaszt, de nagyobb testű

mutatván az ablaknak, s akkor pillantásom egy forma és alak nélkül való, éjfekete árnyra ese, mely zsákmánnyal is megbirkózik. Csípése különös mellékhatással jár: a sérültet az eset után kb. egy hétig hálószobám ajtaja alatt siklott befelé. Mozdulatlanul feküdtem, találgatván, vajh mi vethet ily árnyékot balszerencse üldözi. Akit mackled malaclaw csípett meg, legalább egy héten át ne kössön fogadásokat, egy szobában, melyet csupán a hold világa ér.

és ne kezdjen kockázatos vállalkozásokba, mert biztos kudarcra számíthat.

Mivel nem mozdulék, a lethifold bizonnyal azt hitte: kiszemelt áldozata aluszik.

MANTIKÓR

Módfelett elborzadék viszont, midőn látnom kellett, hogy az árnyék mászni kezd felfelé M. M. osztály: XXXXX

ágyamon. Hamarost könnyű terhét is érzem testemen. Mint holmi lebegő szélű, hullámzó fekete köpeny,

10

A mantikór emberfejű, oroszlántestű, skorpiófarkú görög szörnyeteg. Épp olyan ritka s épp elragad. Minden közeledőre rátámad, különösen ha tojásait védi, amelyek héját a legtisztább, puha olyan vérszomjas, mint a kiméra; úgy tartják, halkan dudorászik, miközben elfogyasztja áldozatát. A ezüst alkotja.

mantikór bőre visszaver szinte minden ismert bűbájt, szúrása azonnali halált okoz.

ORRONTÓ FURKÁSZ

MOKE

M. M. osztály: XXX

M. M. osztály: XXX

A furkász Nagy-Britanniában honos. Ez a fekete, bolyhos szőrű, hosszú orrú, ásólábú kisbestia A moke kb. 25 cm hosszú, ezüstös zöld gyík. Nagy-Britanniában és Írországban lelhető fel.

szenvedélyesen szeret mindent, ami csillog. A koboldok föld alatti kincseket kerestetnek vele. Bár a Bármikor képes összezsugorodni, ennélfogva a muglik még soha egyetlen moke-ot se vettek észre.

furkász szelíd, sőt kedves állat, otthoni tartásra nem alkalmas, mert nagy károkat okozhat A moke-bőrt a varázslók nagy becsben tartják, mivel kiváló erszény, pénztárca készíthető

ingóságainkban. Vackát mélyen a föld alatt - akár 20 méter mélyen - készíti, s egyszerre 6-8 fiókát ellik.

belőle. A pikkelyes bőr idegen közeledtére összezsugorodik, csakúgy mint az élő állat, így a

PADLÁSSZÖRNY

zsebmetszők, tolvajok nehezen találják meg.

M. M. osztály. XX

MOONCALF

A padlásszörny csúf, de nem különösebben veszélyes lény. Külsőre pedig elég ijesztő, kissé M. M. osztály: XX

nyálkás testű, és fogszabályzásra is szorulna. Általában varázslók birtokában lévő házak padlásán vagy a A mooncalf rendkívül félénk teremtés - csak teliholdkor merészkedik elő odújából.

pajtában lakik, ahol összefogdossa és elfogyasztja a pókokat, molylepkéket. Gyakran hallat panaszos Halványszürke teste sima. Esetlenül vékony lába jókora, lapos lábfejben végződik. Két dülledt, kerek hangokat, néha kisebb tárgyakat hajigál céltalanul, de alapjában véve jámbor, együgyű lény, legfeljebb szeme a feje tetején helyezkedik el. Elhagyatott helyeken a mooncalfok hátsó lábukra állva bonyolult rámordul arra, aki elbotlik benne. A Varázslényfelügyeleti Főosztályon belül működő Padlásszörny koreográfiájú táncot - sokak szerint egyfajta násztáncot - lejtenek a holdfényben. A búzaföldeket gyakran Különítmény minden esetben eltávolítja a bestiákat a muglikézbe kerülő ingatlanokból, de a varázslók érdekes geometriai alakzatokban tapossák ki, nagy fejtörést okozva ezzel a mugliknak.

számára a padlásszörny jelenléte általában kedvelt társalgási téma, sőt, sok családban házi kedvencnek Holdfényben táncoló mooncalfokat látni felejthetetlen élmény, emellett hasznos is lehet: ha tekintik.

ugyanis napkelte előtt összegyűjtjük az ezüstszínű ürüléket, s azzal trágyázzuk a mágikus növények,

PIXI (más néven tündérmanó)

virágok ágyasait, a palánták rendkívül gyorsan és nagyra nőnek. Mooncalfokat világszerte találunk.

M. M. osztály: XXX

MURTLAP Lockhartnak XXXXXX

M. M. osztály: XXX

Tündérmanókkal leggyakrabban az angliai Cornwallban találkozhatunk. Acélkék színűek, A murtlap patkányszerű lény, Nagy-Britannia partvidékeinek lakója. Hátán tengeri rózsára max. 20 cm nagyok és szerfölött pajkosak. Nagy örömüket lelik különféle csínyek, heccek emlékeztető kinövés található. Ez a �lobonc�, ha pácolva megesszük, ellenállóbbá tesz az átkokkal, elkövetésében. Bár szárnyuk nincs, tudnak repülni; fülénél fogva felkapják az óvatlan embert, és fa vagy rontásokkal szemben. Túl nagy mennyiségben fogyasztva azonban csúnya vörös szőr nő tőle a épület tetejére helyezik áldozatukat. Magas, vékony, csacsogó hangokat hallatnak, de beszédük csak a fülünkben. A murtlapok héjas állatokat esznek, valamint azoknak a lábát, akik botor módon rájuk többi pixi számára érthető. Elevenszülők.

lépnek.

PLIMPY

NOGTAIL

M. M. osztály: XXX

M. M. osztály: XXX

Ennek a gömbölyű, márványos testű halnak két hosszú, úszóhártyás lába van. A mély tavak A nogtail Európa, Oroszország és Amerika ritkán lakott területein előforduló démon. Csökött lakója. A fenéken fel-alá járkálva gyűjti táplálékát, mely elsősorban vízicsigákból áll. Nem különösebben malacra hasonlít. Hosszú lába, tömpe farka és keskeny, fekete szeme van. Belopakodik az ólba, és a veszélyes állat, bár néha megcsipkedi az úszó ember lábát, ruházatát. A sellők, akiket bosszant a plimpy malacokkal együtt szopja a kocát. Minél tovább teheti ezt észrevétlenül, minél nagyobbra nő, annál több jelenléte, úgy bánnak el vele, hogy csomót kötnek a lábára. A mozgásképességét vesztett plimpynek, kárt okoz a gazdaságnak, ahova beköltözött.

hogy újra úszni tudjon, ki kell csomóznia lábát, az pedig órákig is eltarthat.

A nogtail rendkívül fürge, igen nehéz elkapni, de ha egy fehér kutya kiűzi a birtokról, nem tér

POGREBIN

vissza többet. A Varázslényfelügyeleti Főosztály Kártevőmentesítési Alrészlege tucatnyi albínó ebet tart M. M. osztály: XXX

készenlétben erre a célra.

A pogrebin orosz démon. Alig 30 cm magas, teste szőrös, hatalmas, szürke feje viszont

NUNDU

csupasz. Ha kuporog, fényes, gömbölyű kőre hasonlít. Előszeretettel szegődik az ember nyomába, akit M. M. osztály: XXXXX

árnyékként, pontosabban annak árnyékában maradva követ. Valahányszor az árnyék gazdája hátranéz, a Ez a kelet-afrikai bestia, mely óriásira nőtt leopárdhoz hasonlít, a világ talán legveszélyesebb pogrebin azonnal lekuporodik. Néhány óra után a kiszemelt áldozaton a kedélybetegség tünetei szörnyetege.Hatalmas termete ellenére zajtalanul jár, és már a lehelete is mérgező. Legkevesebb száz jól mutatkoznak: levertség, mélabú lesz úrrá rajta. Mikor végül megáll és térdre rogy, hogy az élet képzett varázslónak kell összefognia a legyőzéséhez.

értelmetlenségén keseregjen, a pogrebin ráveti magát, s megpróbálja felfalni. A támadás azonban

OCCAMY

könnyen visszaverhető: megteszi bármilyen egyszerű bűbáj vagy bódító átok, de egy jól irányzott rúgás M. M. osztály: XXXX

is megfelel a célnak.

Az occamy a Távol-Keleten és Indiában honos. Tollas, kétlábú, szárnyas és kígyótestű lény,

PORLOCK

testhossza a 4,5 métert is elérheti. Tápláléka főleg patkányból és madarakból áll, de néha majmokat is M. M. osztály: XX

11

A porlock az angliai Dorsetben és Írország déli részén honos lóőrző lény. Füvet eszik. Bundája Ezek a törpeszerű lények csatamezők földi üregeiben és egyéb olyan helyeken élnek, ahol bozontos, sűrű fejszőrzete merev, hajszerű, orra feltűnően nagy. Felegyenesedve jár patás lábán, rövid valaha emberek vérét ontották. Bűbájjal vagy ártással könnyen elűzhetők, de komoly veszélyt jelentenek karja négy tömpe ujjban végződik. A kifejlett példányok kb. 60 cm magasak. A porlock félénk lény, a magányos muglikra, akiket éjszaka megtámadnak, és megpróbálnak agyonverni. A rőtsipkások főleg életét lovak őrzésével tölti. Istállókban összegömbölyödve pihen a szalmán, a legelőn a lovak között Európa északi részén gyakoriak.

keres helyet magának. Az emberrel szemben gyanakvó, közeledtére mindig elrejtőzik.

RUNESPOOR PUFFSKEIN

M. M. osztály: XXXX

M.M. osztály: XX

A háromfejű runespoor őshazája az afrikai Burkina Faso. 180-200 cm-es, élénk narancssárga Nekem volt egy ilyenem. - És mi lett vele? - Fred gurkónak használta.

testét fekete csíkok díszítik. Igen feltűnő állat, ezért a Burkina Faso-i Mágiaügyi Minisztérium egyes A puffskein világszerte elterjedt. Ez a gömbölyű testű, vajszínű, puha bundájú lény rendkívül erdőkben feltérképezhetetlen rezervátumokat jelölt ki számára.

szelíd, a simogatást és a dobálást egyaránt jól tűri. Igénytelen, így gondozása egyszerű; ha jól érzi magát, A runespoor, bár nem különösebben agresszív lény, egykor a feketemágusok kedvelt állata volt mély, zümmögő hangot hallat. Időről időre kidugja hosszú, vékony, rózsaszínű nyelvét, s táplálékot

- nyilván feltűnő, félelmet keltő külseje miatt. A faj sajátos viselkedési szokásait azon párszaszájú keresve körültapogatózik a házban. Az ételmaradéktól a pókig mindent elfogyaszt, s előszeretettel dugja varázslók leírásaiból ismerjük, akik birtokoltak és kifaggattak ilyen lényeket. Ezekből a feljegyzésekből fel nyelvét az alvó varázsló orrába, hogy elmajszolja az orrváladékot. Ez a szokása igen népszerűvé tette kiderül, hogy a kígyó egyes fejei más és más célt szolgálnak. A (szemből nézve) bal oldali fej a tervező: a mágusgyermekek körében, akik házi kedvencként tartják.

kitalálja, merre menjen és mit csináljon a kígyó. A középső fej az álmodozó (a runespoor gyakran

QUINTAPED (más néven Hairy MacBoon)

napokig mozdulatlanul fekszik, gyönyörű látomásoknak, képzelgéseknek adva át magát). A jobb fej, M. M, osztály: XXXXX

melynek feladata a kritizálás, szüntelen, idegesítő sziszegéssel kommentálja két társa teljesítményét. A A quintaped vérszomjas, emberevő hajlamú ragadozó bestia. Alacsony súlypontú testét és öt kritikusnak veszélyes méregfoga van.

tuskóvégű lábát sűrű, vörösesbarna szőr borítja. Egyetlen helyen, a Skócia legészakibb pontja fölött A runespoor általában rövid életű, mivel fejei hajlamosak a civakodásra. Gyakori az olyan található Drear-szigeten fordul elő. Jelenléte miatt Dreart feltérképezhetetlenné tették.

példány, amelyiknek hiányzik a jobb feje - ennél a bal és a középső fej összefogtak, és leharapták A legenda szerint a Drear-szigetet egykor két varázslócsalád, a McClivertek és a MacBoonok bírálójukat.

lakták. A McClivert klán feje, Dugald és a MacBoonokat vezető Quintius egy alkalommal részegen A runespoor - a mágikus lények között egyedülálló módon - száján préseli ki tojásait. A párbajoztak, s a tusa során Dugald életét vesztette. A hagyomány úgy tartja, hogy a bosszúszomjas runespoor-tojás az agyserkentő bájitalok értékes hozzávalója. Ennek és magának a bestiának évszázadok McClivertek ezután egyik éjjel körülvették a MacBoon-házat, és a klán minden egyes tagját ötlábú óta virágzó feketepiaca van.

szörnnyé változtatták. Később kiderült, hogy ezzel hibát követtek el, ugyanis a varázslónak hírhedten

SÁRKÁNYOK

ügyetlen MacBoonok szörnyalakban összehasonlíthatatlanul veszélyesebb ellenfélnek bizonyultak. A M. M. osztály: XXXXX

visszaváltoztatásra tett kísérletek rendre kudarccal végződtek, s az ötlábúak az egész McClivert klánnal A mágikus bestiák talán leghíresebb és az egyik legnehezebben elrejthető csoportja.

végeztek. Ilyenformán egyetlen pálcaforgatásra képes ember se maradt a szigeten, következésképpen az Nőstényeik általában nagyobbak és agresszívebbek a hímeknél, de az utóbbiakhoz is csak speciálisan átváltoztatott MacBoonoknak bele kellett törődniük, hogy örök időkig szörnyként fognak élni.

képzett, hozzáértő varázsló közelítsen! A sárkánybőr, -vér, -szív, -máj és -szarv komoly varázserővel A legenda talán igaz, talán nem. Bizonyosságot nem szerezhetünk, hisz egyetlen McClivert bíró, keresett cikkek, a sárkánytojás azonban A-kategóriájú, kereskedelmi forgalomba nem hozható vagy MacBoon se maradt, aki elmesélhetné, mi történt őseivel. A quintapedek nem tudnak beszélni, és árunak minősül. A sárkányok családjába tíz faj tartozik. Ezek néha kereszteződnek egymással, így ritka mindeddig sikeresen kivédték, hogy a Varázslényfelügyeleti Főosztály mágusai befogják és hibridek jöhetnek létre. A telivér fajok a következők:

visszaváltoztassák akár egyetlen példányukat is. Jobb híján feltételeznünk kell hát, hogy a �Hairy

ANTIPODEAN OPALEYE

MacBoon�-ok - ha csúfnevük valóban eredetüket tükrözi - elégedettek jelenlegi bestia állapotukkal.

Az opaleye Új-Zélandon honos, de bizonyítottan átvándorol Ausztráliába is, ha eredeti

RAMÓRA

élőhelyén túlszaporodik. Sárkánytól szokatlan módon nem hegyvidékeken, hanem völgyekben él.

M. M. osztály: XX

Mérete közepes, tömege mindössze 2-3 tonna. Talán a legszebb sárkányfajta. Pikkelye A ramóra az Indiai-óceánban élő ezüstszínű hal. Erős varázsa segítségével lehorgonyozza a szivárványszínekben játszik, csillogó, sokszínű szemében nincs pupilla - innen a neve. Élénkpiros lángot hajókat, megvédi a tengeri utazót. A Varázslók Nemzetközi Szövetsége nagy eszmei értékűnek fúj. Viszonylag békés természetű, többnyire csak akkor öl, ha éhes. Kedvenc tápláléka a juh, de nyilvánította a ramórát, s számos törvényerejű rendelettel védi a halorzó mágusoktól.

tudvalevőleg nagyobb zsákmányállatokat is elejt. A hetvenes évek végén lezajlott kengurumészárlást

RÉEM

feltehetőleg egy hím opaleye követte el, amelyet egy domináns nőstény elűzött területéről. Az opaleye M. M. osztály: XXXX

tojása sápadtszürke, a fészekhez tévedő muglik általában őskövületnek tartják.

A réem rendkívül ritka, aranybőrű óriásbivaly, az észak-amerikai és távol-keleti vadonok

HEBRIDAI FEKETESÁRKÁNY

lakója. Vére emberfeletti erőt kölcsönöz annak, aki megissza. E varázslatos nedű azonban a beszerzési Ez a Nagy-Britanniában honos sárkányfajta agresszívebb walesi rokonánál. Minden egyes nehézségek miatt szinte soha nem bukkan fel a szabadpiacon.

példánya 250 méteres vadászterületre tart igényt. A hebridai fekete hossza a kilenc métert is elérheti.

RŐTSIPKÁS

Pikkelye durva, szeme fénylő, bíborpiros. Hátán borotvaéles taréjsort, farka hegyén nyílhegy alakú tüskét M. M. osztály: XXX

visel. Szárnya a denevérére emlékeztet. Fő tápláléka a szarvas, de néha nagytestű kutyákat, sőt

12

szarvasmarhát is felragad a földről. A feketesárkányokkal kapcsolatos vadőri teendőket hagyományosan A svéd sróforrú tetszetős külsejű, ezüstöskék pikkelyű sárkány. Bőre keresett varázsiparí a hebridai MacFusty mágusklán tagjai végzik el.

nyersanyag, védőkesztyűt és pajzsot készítnek belőle. Orrlyukain vakító kék szúrólángot fúj, mely

KÍNAI GÖMBLÁNGSÁRKÁNY (más néven oroszlánsárkány)

másodpercek alatt hamuvá égeti a csontot és a legvastagabb gerendát is. A statisztikák szerint a Az egyetlen távol-keleti sárkányfaj. Külseje igen szembetűnő. Testét sima, vörös pikkelyek sárkányfajok közül a sróforrúak ölték meg a legkevesebb embert, de mivel főként vad, lakatlan borítják, fitos orrban végződő pofáját aranyszínű tüskék veszik körül, szeme látványosan kidülled. Nevét hegyvidékeken élnek, ezt nem kell különösebb érdemnek tartanunk.

annak köszönheti, hogy ha ingerlik, orrlyukain át gomba alakú tűzgomolyagot fúj. Testsúlya 2-4 tonna, a

UKRAINIAN IRONBELLY

nőstény nagyobb, mint a hím. Élénkpiros, arannyal pöttyözött tojásának héja nagyra becsült varázsszer a A legnagyobb testű sárkányfaj, egyes példányok súlya a hat tonnát is eléri. Alkatánál fogva kínai mágiában. A gömblángsárkány agresszív, de fajtársai közelségét a többi sárkánynál jobban tűri.

nehézkesebben és lassabban repül, mint a vipertooth vagy a longhorn, mégis rendkívül veszélyes, hiszen Néha még vadászterületét is hajlandó megosztani egy-két másik sárkánnyal. Mindenféle emlőst akár egy házat is romba tud dönteni pusztán azzal, hogy leszáll rá. Az ironbelly pikkelye fémszürke, elfogyaszt, de legjobban a sertést és az embert kedveli.

szeme mélyvörös, karma feltűnően hosszú és hegyes. 1799-ben egy ironbelly felragadott a Fekete-tenger

KÖZÖNSÉGES WALESI ZÖLDSÁRKÁNY

vizéről egy (szerencsére üres) vitorláshajót. Azóta az ukrán mágiaügyi hatóságok folyamatos A walesi zöldsárkány remekül beleolvad hazája buja zöld mezőibe, bár fészkét a hegyvidéken megfigyelés alatt tartanak minden egyes példányt.

rakja, ahol - az állomány fennmaradását biztosítandó - rezervátumot jelöltek ki számára. Az ilfracombe-i

SELLŐ (más néven szirén, triton, szelki, merro)

incidens ellenére (lásd a Bevezetőt!) ezzel a sárkányfajjal van a legkevesebb gond. Az opaleye-hoz M. M. osztály. XXXX( Lásd a kentaurok besorolásához fűzött lábjegyzetet) hasonlóan főleg juhokra vadászik, az emberek elől elbújik. A walesi zöldsárkány jellegzetes, meglepően Sellőket világszerte találunk, bár külsejük épp oly változatos, mint az embereké. Akárcsak a dallamos üvöltése könnyen felismerhető. Tüzet karcsú csóvákban fújja. Tojása földszínű, zölddel kentaurokéról, a sellők életmódjáról, szokásairól is vajmi keveset tudunk. A sellő nyelvet beszélő

pöttyözött.

varázslók szerint magas szervezettségi szintű, az élőhely függvényében változó létszámú csapatokban

MAGYAR MENNYDÖRGŐSÁRKÁNY

élnek, s egyes közösségek lakóépületei valódi remekművek. A kentaurokhoz hasonlóan a sellők is A legveszedelmesebbnek (ez nem vicc) tartott sárkányfaj. Kimondottan óriásgyíkszerű testét visszautasították az értelmes lény státust, s inkább bestiák maradtak (lásd Bevezetés).

fekete pikkelyek borítják. Szeme sárga, szarvai és a farkából kiálló tüskék bronzvörösek. Kivételesen A legrégebbi feljegyzésekben említett sellők a görög szirének és tritonok. A mugli hosszú lángcsóvát tud fújni, akár 15 métereset is. Cementszürke tojásának héja rendkívül kemény.

irodalomban és festészetben oly gyakran ábrázolt gyönyörű hableányok a melegebb vizek lakói. A Áttöréséhez a kicsinyek kikelésükkor a farkukat használják, amelyen addigra kifejlődnek a tüskék. A skóciai szelkik és az írországi merrók kevésbé szépek ( rondák), de, mint minden sellő, ők is rajonganak a magyar mennydörgősárkány kecskét, juhot és - ha teheti - embert eszik.

zenéért.

NORVÉG TARAJOSSÁRKÁNY Kicsi Norbert

SHRAKE

A norvég tarajos meglehetősen hasonlít a mennydörgőhöz, de nem faroktüskéi vannak, hanem M. M. osztály: XXX

erőteljes, szurokfekete taréjok sorakoznak a gerince mentén. Fajtársaival szemben különösen ellenséges, A sharke az Atlanti-óceánban élő, tüskékkel borított testű hal. A hagyomány szerint az első

állománya napjainkra erősen megcsappant. Alig van olyan nagy testű szárazföldi emlős, amit ne shrakerajt hajós varázslók alkották a 19. század elején, mégpedig azért, hogy megtorolják a mugli fogyasztana el, és - sárkánytól szokatlan módon - a vízi állatokat se veti meg. Egy bizonyítékokat halászok inzultusait. A mélyben úszó shrake-k azóta is cafatokra szaggatják a tengernek azon a részén nélkülöző beszámoló szerint 1902-ben a norvég partok közelében egy tarajossárkány elragadott egy halászó muglik hálóit.

bálnaborjút. A tarajos tojása fekete, kicsinyei a többi fajhoz képest korán (már 1-3 hónapos korukban)

STREELER

elkezdenek tüzet fújni. PERUVIAN VIPERTOOTH A legkisebb, egyben a leggyorsabb röptű az M. M. osztály: XXX

ismert sárkányfajok közül. Testhossza mindössze 4,5 méter. Fején kurta szarvakat visel, pikkelye sima, A streeler óriási csiga. Két fontos jellemzője van: óránként változtatja a színét, és mérgező

rézvörös, hátát fekete taréjfoltok mintázzák. A fogaiból csöpögő méreg rendkívül veszélyes. A nyálkás nyoma kiégeti a növényzetet. A streeler egyes afrikai országokban őshonos, de a tapasztalatok vipertooth - bár jól elél kecskén és szarvasmarhán - annyira kedveli az emberhúst, hogy a 19. század szerint Európában, Ázsiában és Amerikában is felnevelhető. Kaleidoszkopikus színváltozása szemet vége felé a Varázslók Nemzetközi Szövetségének exterminátorok bevetésével kellett gondoskodnia a gyönyörködtető látvány, ezért egyesek házi kedvencként tartják. Mérges váladéka azon kevés anyagok vészesen megnövekedett vipertooth állomány csökkentéséről.

egyike, melyek alkalmasak a horklump elpusztítására.

ROMANIAN LONGHORN

SZALAMANDRA

A hosszúszarvú pikkelye sötétzöld, fején hosszú, csillogó aranyszínű szarvpár pompázik -

M. M. osztály: XXX

azzal sebesíti meg áldozatát, mielőtt megpörkölné azt. Őrölt szarva értékes bájital-hozzávaló. A A szalamandra kis testű, tűzlakó, lánggal táplálkozó gyík. Teste fényes fehér, de a tűz hosszúszarvú őshazájában terül el ma a világ legjelentősebb sárkányrezervátuma, ahol nemzetközi hőfokától függően kéknek vagy skarlátpirosnak is tűnhet. A szalamandra, ha borssal etetjük, akár hat varázslócsapat tanulmányozhatja közvetlen közelről a különféle sárkányokat. A hosszúszarvúakat órán át is kibírja tűz nélkül. Egyébként addig él, amíg ki nem alszik a tűz, amelyben született. A napjainkban intenzív szaporítási programnak vetik alá, mivel számuk az utóbbi években - elsősorban a szalamandravér gyógyító és regeneráló hatású.

virágzó szarvkereskedelem miatt - erősen lecsökkent. A sárkányszarv ma B-kategóriájú, forgalmazható

SZÁRNYAS LÓ

varázscikk.

M. M. osztály: XX-XXXX

SVÉD SRÓFORRÚ SÁRKÁNY

13

Szárnyas lovak a világ minden táján élnek. Számos változatuk ismert, többek között az abraxan

mágikus bestiák közül a tündéreknek van a legjobb mugli sajtója) a mágusok gyakran használják (óriási termetű, aranysárga, rendkívül erős), az aethonan (pej, Nagy-Britanniában és Írországban dekorációs célokra. A tündérek erdőkben és erdei tisztásokon élnek. Nagyságuk 2-12 cm között változik, népszerű), a granian (szürke, igen gyors) és a ritka thestral (fekete, láthatatlanná tud válni, sokak szerint testük az emberi test miniatűr mása, de a rovarokéhoz hasonló szárnyuk is van. A szárny alfajtól függően balszerencsét hoz). A szárnyas lóra, akárcsak a hippogriffre, gazdájának rendszeres időközönként átlátszó vagy sokszínű lehet.

kiábrándító bűbájt kell szórnia (lásd Bevezetés!).

Gyenge varázserejüket a tündérek a rájuk leső ragadozók, pl. az augurey elriasztására

SZFINX

használják. Veszekedős természetűek, de mivel végtelenül hiúak is, kezessé válnak, ha lehetőségük M. M. osztály: XXXX

nyílik díszítő elemként működni. Emberi küllemük dacára nem tudnak beszélni, egymás között magas Ezt az egyiptomi eredetű, emberfejjel és oroszlántesttel rendelkező bestiát a varázslók több zümmögő hangokkal kommunikálnak.

mint egy évezrede használják értékes tárgyak és titkos rejtekhelyek őrzésére. A szfinx igen fejlett értelmű

A tündér legfeljebb ötven petét rak, azokat levelek alsó oldalán rögzíti. A petékből színpompás lény, kedveli a rejtvényeket, találós kérdéseket. Általában csak akkor támad, ha illetéktelenek közelítik hernyók kelnek ki, melyek 6-10 napos korukban bebábozódnak, hogy egy hónap múltán kifejlett, meg az őrizetére bízott helyet vagy tárgyakat.

szárnyas egyedként szülessenek újjá.

TEBÓ

TÜZES RÁK

M. M. osztály: XXXX

M. M. osztály: XXX

A tebó Kongóban és Zairéban honos hamuszínű varacskos disznó. Igen veszélyes bestia, s Nevük ellenére a tüzes rákok inkább megtermett teknőcre emlékeztetnek. Páncéljukat ékkövek mivel képes láthatatlanná válni, lerázni és befogni egyaránt nehéz. Értékes bőréből pajzs és védőruházat sokasága díszíti. Őshazájukban, a Fiji-szigeteken egy partszakaszt védelmi övezetnek jelöltek ki készül varázslók számára.

számukra - nem csak az értékes páncéltól esetleg kísértésbe eső muglik távoltartására, hanem a

TENGERI KÍGYÓ

gátlástalan varázslók miatt is, akik díszes üstként használják a páncélt. A tüzes rák egyébként hatásosan M. M. osztály: XXX

meg tudja védeni magát: hátsójából lángot szór támadójára.

Tengeri kígyók az Atlanti-és a Csendes-óceánban, valamint a Földközi-tengerben élnek.

A tüzes rák - külön engedéllyel - kedvtelésből tartott állatként importálható.

Jóllehet külsőre riasztóak, nem tudunk olyan esetről, hogy emberre támadtak volna - a muglik hisztérikus

A VÉRFARKAS ok nem mind gonoszak (más néven farkasember)

hangvételű beszámolói minden valóságalapot nélkülöznek. A tengeri kígyónak a lóéhoz hasonló feje és M. M. osztály: XXXXX( Ez a besorolás természetesen csak az átalakult vérfarkasra

hosszú kígyóteste van, melyet gyakran hullámszerű púpokban a víz fölé emel.

vonatkozik. Két telihold között a vérfarkas épp oly veszélytelen, mint a közönséges ember. Szívszorító

TROLL

beszámolót olvashatunk egy varázslónak a e kórral vívott küzdelméről ismeretlen szerző Veres száj,

M. M. osztály: XXXX

érző szív című, klasszikussá vált művében (Varázsütés Könyvek, 1975)) Én lenni Monstro, én lenni büdös

A vérfarkas, bár feltételezhetően Európa északi feléből ered, világszerte megtalálható. Az A troll 6 méter magas, egy tonnát is meghaladó súlyú, félelmetes bestia. Közismert róla, hogy ember csak harapás útján válik vérfarkassá. Erre az áldatlan kórra nincs igazi gyógyír, de a bájitaltani rettentően erős és nem kevésbé buta, ráadásul kiszámíthatatlan és gyakran agresszív. Őshazája kutatásoknak köszönhetően a legrosszabb tünetek ma már kiküszöbölhetők. A farkas kórban szenvedő

Skandinávia, de ma már Nagy-Britanniában, Írországban és más észak-európai régiókban is előfordul.

varázsló vagy mugli egész hónapban normálisan él, de teliholdkor bestiává változik. A vérfarkas abban A trollok morgásokból álló primitív nyelven kommunikálnak, bár egyes példányokról tudjuk, különbözik a legendás lények túlnyomó többségétől, hogy kifejezetten az emberre vadászik.

hogy megértik az emberi beszédet, sőt néhány egyszerűbb szót is ki tudnak mondani. Az értelmesebb egyedek kiképezhetők őrző-védő munkára.

* A könyv számos belefirkálást tartalmaz kézírással (talán éppen ezek a legviccesebbek) A trollnak három típusát ismerjük: a hegyi, az erdei és a folyami trolit. A kopasz, világosszürke amelyeket a megfelelő helyekre dőlt írással illesztettem be. (Elminster) bőrű hegyi troll a legnagyobb termetű s egyben a legvadabb változat. Az erdei troll halványzöld, egyes példányainak bőrén zöld vagy barna színű, vékony szálú, kusza szőr nő. A folyami trollnak két kurta szarva van, bőre vörhenyes, esetenként szőrös. Ez a típus gyakran hidak alatt áll lesben.

A trollok nyers húst esznek, s nem válogatnak az áldozatokban: a vadállatoktól az emberig bármit zsákmányul ejtenek.

TÜNDÉR

M. M, osztály: XX

A tetszetős külsejű, de korlátozott értelmi képességű tündéreket ( A tündérek igen nagy

népszerűségnek örvendenek a muglik körében, s a mugli gyermekmesék gyakori szereplői. Az un.

�tündérmesékben� olyan, fejlett egyéniséggel rendelkező szárnyas lényekként ábrázolják őket, akik

társalogni tudnak az emberekkel (bár stílusuk jobbára émelyítőén érzelgős), mi több, varázspálcájuk

van. A muglik elképzelése szerint a tündérek virágsziromból, kivájt kalapos gombából és hasonló

anyagokból készült házikókban laknak. Összességében meglehetős bizonyossággal állíthatjuk, hogy a