/ Language: sr / Genre:sf,

Kirie

Poul Anderson


Pol Anderson

Kirie

Prevela Mirjana Živković

Na jednom visokom vrhu lunarnih Karpata stoji samostan Sv. Marte Vitanske. Zidovi su mu od žive stene; dižu se, tamni i vrletni put samog obronka planine, u nebo koje je uvek crno. Kao se približavate od severnog pola Platonovim putem, najpre vam u oči upada krst koji se uzdiže nad zdanjem, ocrtavajući se spram plavog diska Zemlje. Ali do vas ne dopire zvonjava zvona jer u bezvazdušnosti nema zvuka.

Možete ih čuti unutra, u kanonskim satima, kroz kripte, gde bruje mašine što stvaraju privid zemaljske životne sredine. Ukoliko se malo zadržite, čućete ih kako sazivaju na rekvijemsku misu. Postala je, naime, tradicija da se u samostanu Sv. Marte upućuju molitve za one koji su nestali u svemiru; a njih je sve više sa svakom proteklom godinom.

To nije glavni posao sestara. One su tu da se nađu bolesnima, siromašnima, bogaljima, osobama sišlim s uma, svima koje je svemir skrhao i odbacio. A Mesec je pun takvih, izgnanika koji više nisu kadri da izdrže Zemljinu silu teže ili za koje postaji bojazan da bi mogli da prenesu zarazu sa neke nepoznate planete; a možda glavni razlog njihovog izgnanstva leži u tome što su ljudi postali odveć zauzeti svojim granicama, tako da nemaju kad da se bakću posrnulima. Sestre podjednako često nose skafandre i svoju odoru, a u ravnopravne delove opreme spadaju im tašna sa prvom pomoći i brojanice.

Ali ipak im ostaje malo vremena za kontemplaciju. Noću, kada se Sunčev sjaj ne javlja pola meseca, kapci na kapeli nisu navučeni i svetlost zvezda sliva se kroz zastakljenu kupolu do sveca.

Zvezde ne trepere, a svetlost im je zimski studena. Jedna redovnica navraća tu što češće može, moleći se za pokoj duše svojih najbližih. A upraviteljica samostana vodi računa o tome da nikako ne izostane kada se peva godišnja misa, koju je zaveštala pre nego što se zaredila.

Requiem aeternam dona eis,
Domine, et lux perpetua luceat eis.
Kyrie eleison,
Christe eleison,
Kyrie eleison.

Ekspedicija do supernove u Strelcu sastojala se iz pedeset ljudskih bića i jednog plamena. Otisnuvši se sa Zemljine orbite, uputila se okolišnim putem da bi se nakratko zaustavila kad Epsilona Lire i ukrcala poslednjeg člana. Zatim je u etapama stala da se približava odredištu.

Posredi je bio paradoks: vreme i prostor predstavljaju međusobne vidove. Od eksplozije je proteklo više od stotinu godina kada su je primetili ljudi sa Poslednje Nade. Oni su sačinjavali deo istraživačke ekipe koja je već čitavo pokolenje ulagala napore da dokuči domorodačku civilizaciju stvorenja potpuno različitih od nas; ali jedne noći podigla su pogled prema nebu i ugledali svetlost koja je bila tako blistava da je pravila senke.

Udarni front stigao bi do Zemlje nekoliko stoleća kasnije. No, tada će već biti toliko slabašan da će se njegov jedini učinak ispoljiti u vidu nove sjajne tačke koja će se pojaviti na nebu. U međuvremenu, međutim, Brod koji hrli svemirom, kroz koji svetlost mora da puzi, bio bi u stanju da prati kroz vreme smrt velike zvezde.

Na pristojnijoj udaljenosti instrumenti su registrovali ono što je bilo pre eksplozije: usijanje koje je kolapsiralo u samo sebe, pošto su utrošene poslednje zalihe nuklearnog goriva. Jedan skok i ugledali su šta se zbilo pre jednog stoleća: konvulzija, oluja kvanta i neutrina, zračenje ravno onome koje stvara stotinu milijardi sunaca Galaksije.

Zgaslo je, ostavivši za sobom prazninu na nebesima, a Gavran se približio. Pedeset svetlosnih godina pedest godina unutar sfere stao je da izučava sve manje jezgro ognja usred magle koja je blistala poput rasvete.

Dvadeset pet godina kasnije središnji globus još se više smanjio, a maglina se raširila i zatamnila. Ali s obzirom na to da je udaljenost sada bila znatno manja, sve je izgledalo veće i sjajnije: za golo oko bio je to prejak blesak da bi se neposredno moglo gledati u njega; spram njega, sazvežđa su se doimala utvarno bledo. Teleskopi su pokazivali plavo-belu iskru u srcu opalescentnog oblaka, tanano čipkastog po rubovima.

Gavran se pripravio za završni skok, u neposredno susedstvo supernove.

Kapetan Teodor Scili krenuo je da izvrši poslednji pregled. Brod je mrmljao oko njega, hitajući ubrzanjem od jedne gravitacije ka željenom nivou brzine. Pogon je hučao, regulatori su brujali, a ventilacioni sistem je zujao. Osećao je kako mu kosti prožima energetski napon. Ali okruživao ga je metal, go i nelagodan. Osmatračnice su prikazivale mnoštvo zvezda, sablasni luk Mlečnog Puta: ovaj vakuum, ispunjen samo kosmičkim zracima, tek koji podeok iznad apsolutne nule, stajao je nepojamno daleko od najbližeg ljudskog ognjišta.

Kapetan se spremao da povede svoju posadu tamo gde još niko pre njih nije bio, u uslove o čijim svojstvima niko ništa pouzdano nije mogao da kaže, a to je bilo i te kako teško breme za njegova pleća.

Našao je Eloizu Vaganer za njenim mestom, u skučenom odeljku koji je interkomskim vezama direktno bio povezan sa komandnim mostom. Privukla ga je muzika, čiju likujuću vedrinu nije upeo da prepozna. Zastavši na ulazu, ugledao ju je kako sedi za stolom na kome je stajao mali registrator.

„Sta je to?” upita on.

„Oh”, zausti žena. (Nikako nije mogao da je vidi kao devojku, premda jedva ako je prevalila dvadesetu.) „Ja… ovaj… čekala sam skok.”

„Trebalo je da čekate u punoj pripravnosti.”

„Ali šta mi je valjalo činiti?” uzvrati ona manje skrušeno nego što je nameravala. „Hoću da kažem ja nisam ni član posade ni naučnik.”

„Spadate u posadu. Vi ste specijalni tehničar za komunikacije.”

„Sa Luciferom. A on voli muziku. Kaže da smo mu po njoj bliži nego po bilo čemu drugom što zna o nama.”

Scili nabra veđe. „Bliži?”

Eloizine mršave obraze obli rumenilo. Ona se zagleda u sto, a šake joj se čvrsto stisnuše jedna u drugoj. „Možda to nije prava reč. Možda je to spokoj, sklad, jedinstvo… bog? Osećam šta je hteo da kaže, ali mi nemamo odgovarajuću reč.”

„Hm. Dobro, u svakom slučaju njegova dobrobit spada u vašu nadležnost.” Kapetan je osmotri sa izvesnim prisenkom odvratnosti na licu, koji je pokušao da izbegne. Već je i njeno nezgrapno i smeteno držanje bilo dovoljno neprijatno a kad se tome doda i izgled! Koščata, sa velikim stopalima i krupnim nosem, buljavih očiju i vrpčaste, prašinaste kose a osim toga i telepata, što ga je uvek nagonilo da se oseća nelagodno. Tvrdi da može da čita samo Luciferov um, ali da li je odista tako?

Ne. Ne treba misliti o tome. Samoća i prisustvo drugih bića mogu samo da skrhaju čoveka, čak i bez podozrenja ostalih ljudskih stvorenja…

Ako je Eloiza Vagoner odista ljudsko biće. Mora da je u najmanju ruku nekakav mutant. Svako ko je u stanju da misaono opšti sa jednim živim vrtlogom ne maže to da ne bude.

„Dobro, kakvi su vam planovi?” upita Scili.

„Bah. Treći brandenburški koncert. On, Lucifer, i ne mari mnogo za moderne stvari. Baš kao ni ja.”

Ko bi rekao, pomisli Scili, a onda naglas reče: „Slušajte, skočićemo za pola sata. Niko ne zna gde ćemo se obreti. Ovo je prvi put da će se neko toliko približiti jednoj skorašnjoj supernovi. Jedino je izvesno da će unaokolo biti toliko snažnog zračenja da nas začas sve potre ukoliko bi se dogodilo da zaštitna polja otkažu. U svakom drugom pogledu raspolažemo samo teorijama. A jedno kolapsirajuće zvezdano jezgro toliko se razlikuje od svega ostalog u Vasioni da sam prilično skeptičan u pogledu valjanosti bilo koje teorije. Zbog toga sad nipošto ne smemo da se prepustimo sanjarenjima. Moramo da budemo sasvim spremni.”

„Razumem, ser”, prošaputa ona glasom koji ja namah izgubio uobičajenu oporost.

On pogleda mimo nje, mimo ofidijantnih očiju mernih i kontrolnih uređaja, kao da je tim pogledom mogao da prodre kroz čelik brodskog oklopa, pravo u svemir, gde je, znao je to, lebdeo Lucifer.

Slika stade da se obrazuje u njemu: plamena kugla promera dvadeset metara, svetlucavo bela, crvena, zlatna, kraljevski plava, plamenovi koji poigravaju poput Meduzinih pramenova, kometni rep koji bukti stotinu metara unazad, blistavost, sjaj, tvar iz samog pakla. Nimalo mu nije godila pomisao kako ta stvar hodi po njegovom Brodu.

Oduvek je držao do naučnih objašnjenja, iako su ona u ovom slučaju bila tek nešto bolja od pukih nagađanja. U višečlanom zvezdanom sistemu Epsilon Bika, u gasu i energiji koji su ispunjavali okolni prostor, zbivale su se stvari koje se ni u jednoj laboratoriji nisu mogle oponašati. Kuglasta munja na jednoj planeti možda je bila analogna, kao šta je i obrazovanje jednostavnih organskih jedinjenja u praiskonskom okeanu analogno životu koji se konačno razvio. U Epsilonu Bika magnetohidrodinamika je učinila ono šta je hemija uradila na Zemlji. Pojavili su se stabilni vrtlozi plazme, stali da rastu, da postaju sve složeniji, sve dok posle mnogo miliona godina nisu postali nešto što se naprosto mora nazvati organizmom. Bilo je to svojevrsno obličje sazdano od jona, jezgara i polja sile. Metabolisalo je elektrone, nukleone, rendgenske zrake; održavalo je svoju konfiguraciju tokom veoma dugog životnog veka; razmnožavalo se; mislilo je.

Ali šta je mislilo? Ono malo telepata koji su bili kadri da komuniciraju sa Bičanima, koji su i omogućili da ljudska rasa stekne svest o postojanju Bičana, nikada to nisu jasno rastumačili. I sami su predstavljali čudnu sojtu.

Kapetan Scili reče: „Želim da mu nešto saopštite.”

„Da, ser.” Eloiza smanji jačinu tona na kasetofonu. Oči joj iziđoše iz žiže. Kroz uši stadoše da joj ulaze reči, čije je značenje njen mozak (koliko li je samo delotvoran prenosilac bio?) dostavljao stvorenju koje je hitalo kroz svemir uporedo sa Gavranom na vlastiti reakcioni pogon. „Slušaj, Lucifere. Znam da si ovo često ranije slušao, ali želim da se uverim da si stvar potpuno razumeo. Tvoja psihologija nama je sigurno veoma strana. Zašto si pristao da pođeš sa nama? Ne znam. Tehničar Vagoner kaže da su te na to nagnale ljubopitljivost i sklonost ka pustolovinama. Je li to stvarno istina?

Uostalom, sad je to svejedno. Kroz pola sata izvešćemo skok. Približićemo se supernovi na samo pet stotina miliona kilometara. Tu ti stupaš na scenu. U stanju si da ideš tamo gde se mi ne usuđujemo, da osmatraš ono što mi ne smemo, da nam kažeš više nego što bi naši instrumenti bili kadri i da nam nagoveste. Ali najpre se moramo uveriti da možemo ostati na orbiti oko zvezde. To je i tvoja briga. Mrtvi ljudi ne mogu te više vratiti kući.

Dobro. Da bismo te uključili u polje skoka, bez opasnosti da ti se telo razori, moram isključiti štitnike. Obrećemo se u zoni pogubnog zračenja. Moraćeš se hitro odvojiti od broda, jer ćemo uključiti generator štitnika šezdeset sekundi posle prelaza. Tada moraš da ispitaš okolinu. Vrebaju te razne opasnosti, kao što su…”, i Scili poče da nabraja. „To je samo ono što možemo da predvidimo. Možda ćemo se susresti sa nečim što uopšte nismo mogli ni da naslutimo. U svakom slučaju, koliko ti se nešto učini kao pretnja, smesta se vrati, upozori nas i spremi se za skok natrag. Jesi li shvatio? Ponovi.”

Reči stadoše da naviru iz Eloize. Lekcija je bila tačno izdeklamovana; ali koliko je ona izostavila od stvarnog odgovora?

„Vrlo dobro”, reče Scili. „A sad nastavite sa koncertom ako želite. Ali prekinite deset minuta pre skoka i budite u stanju pripravnosti.”

„Da, ser.” Nije ga pogledala. U stvari, izgledalo je kao da uopšte nigde ne gleda.

Bat njegovih koraka stade da odzvanja hodnikom, sve dok se nije izgubio u daljini.

„…Zašto je ponovio iste stvari?” upita Lucifer.

„Boji se”, reče Eloiza. „Pretpostavljam da ne znaš šta je to strah”, reče ona.

„…Možeš li da mi pokažeš? Ne, nemoj! Već osećam da je bolno. Ne sme ništa da te boli.”

„Ja se više ne mogu bojati, sve dok tvoj um drži moj.” (Ispuni je toplina. Radost poče da poigrava u njoj poput plamičaka na površini nečega što se najpribližnije moglo opisati kao 'Otac je vodi za ruku kao sasvim malu jednog letnjeg dana da beru divlje cveće'; po snazi i blagosti Baha i boga.) Lucifer se izvi oko broda u likujućoj spirali. Iskrice zaigraše njegovim tragom.

„…Misli ponovo na cveće. Molim te.”

Ona pokuša.

„…Oni su poput (slike, na samoj granici onoga što je ljudski mozak bio u stanju da pojmi, vodoskoka procvalih bojama gama-zraka usred svetlosti, sveprožimajuće svetlosti). Ali tako tanušna. Tako kratkotrajna prijatnost.”

„Ne shvatam kako možeš da razumeš”, prošaputa ona.

„…Ti razumeš za mene. Nisam imao tu vrstu stvari da volim pre nego što si ti došla.”

„Ali ti imaš toliko toga drugog. Pokušavam da to delim s tobom, ali naprosto nisam sazdana da pojmim šta je to jedna zvezda.”

„…Baš kao ni ja šta je to jedna planeta. Pa ipak, mi se možemo dodirivati.”

Obrazi joj se ponovo obliše rumenilom. Ta pomisao stade da se kotrlja, utkivajući svoj kontrapunkt u taktove muzike. „…Zato sam i pošao, znaš. Zbog tebe. Ja sam vatra i vazduh. Nisam kušao svežinu vode, strpljenje zemlje, sve dok mi ti to nisi pokazala. Ti si mesečina na okeanu.”

„Ne, nemoj”, reče ona. „Molim te.”

Iznenađenost. „…Zašto? Da li te to boli? Zar nisi navikla na to?”

„Ja, ovaj, mislim da je to posredi.” Ona zabaci glavu unazad. „Ne! Nek me vrag odnese ako počnem sebe da sažaljevam!”

„…A zašto bi? Zar nam na raspolaganju ne stoji svekolika stvarnost i nije li ona puna sunaca i pesama?”

„Jeste. Za tebe. Nauči me.”

„Ako ti mene zauzvrat budeš naučila…”

Misao se prekide. Kontakt je ostao, nemušti, onakav kakav je ona oduvek zamišljala da mora preovlađivati među ljubavnicima.

Ona se mrko zagleda u čokoladno lice fizičara Mazundara, koji se nenadano pojavio na vratima.

„Šta želite?”

Fizičar je bio iznenađen. „Samo sam želeo da se uverim da je sa vama sve u redu, gospođice Vagoner.”

Ona se ujede za usnu. On je više od svih ostalih na brodu uložio napora da bude ljubazan prema njoj. „Izvinite”, reče ona. „Nisam nameravala da se izderem na vas. Živci.”

„Svi smo na rubu živaca.” On se osmehnu. „Iako je ova pustolovina više nego uzbudljiva, biće baš lepo vratiti se kući, zar ne?”

Kući, pomisli ona; četiri zida jednog stana iznad neke prebučne gradske ulice. Knjige i televizija. Mogla je da pročita referat na narednom naučnom skupu, ali niko je ne bi pozvao na prijem posle toga.

Jesam li toliko užasna? upita se ona. Znam da mi izgled nije nikakav, ali nastojim da budem ljubazna i zanimljiva. Možda, u stvari, previše nastojim.

„…Ne kad sam ja u pitanju…”, reče Lucifer.

„Ti si nešto drugo”, uzvrati mu ona.

Mazundar zažmirka. „Molim?”

„Ništa”, uzvrati ona žurno.

„Razmišljao sam o jednoj stvari”, reče Mazundar, tek da bi nastavio razgovor. „Lucifer će se po svoj prilici sasvim približiti supernovi. Da li ćete i dalje moći da održite kontakt sa njim? Zar dejstvo vremenske dilatacije neće u prevelikoj meri promeniti frekvenciju njegovih misli?”

„Kakva vremenska dilatacija?” Ona se usiljeno zakikota. „Ja nisam fizičar. Samo sitan bibliotekar za koga se ispostavilo da se odlikuje neobičnom nadarenošću.”

„Nisu vam kazali? Tja, smatrao sam da to svi znaju. Stvar je, naime, u ovome: snažno gravitaciono polje vrši podjednak uticaj na vreme kao i velika brzina. Grubo govoreći, procesi se tu odvijaju sporije nego u običnom svemiru. To je razlog što je svetlost sa masivne zvezde crvenija. A u jezgru naše supernove zapretane su gotovo tri solarne mase… Osim toga, ono je steklo takvu gustinu da mu je snaga privlačenja na površini, ovaj, neverovatno velika. Prema našim časovnicima biće mu potrebno beskonačno dugo vremena da se smanji do Švarcšildovog prečnika; ali neki posmatrač na samoj zvezdi iskusio bi celo to smanjivanje u znatno kraćem intervalu.”

„Švarcšildov prečnik? Molim te objasni.” Eloiza shvati da to Lucifer govori kroz nju. „Ukoliko budem mogao bez pozivanja na matematiku. Vidite, masa koju treba da izučavamo tako je velika i tako koncentrisana da gravitacija nadmaša sve druge sile. Ništa ne može da uspostavi ravnotežu sa njom. Proces se nastavlja sve do nivoa na kome nikakva energija više ne može da se otisne. Zvezda tada praktično iščezava iz vasione. U stvari, teorijski govoreći, sažimanje se odvija do nulte zapremine. No, kao što rekoh, iz naše perspektive to će trajati zauvek. Osim toga teorija ne uzima u obzir neke činioce kvantno-mehaničke prirode koji počinju da dejstvuju tek pred kraj. Oni još nisu u potpunosti proučeni. Nadam se da će upravo ova ekspedicija uneti tu više svetlosti.” Mazundar slegnu ramenima. „U svakom slučaju, gospođice Vagoner, samo sam se pitao da li će možda frekvencioni pomak onemogućiti vašeg prijatelja da komunicira sa nama kada se nađe sasvim blizu zvezde.”

„Sumnjam.” Bio je to i dalje Lucifer; ona je predstavljala njegovo oruđe, ali sve do sada uopšte nije shvatala koliko je to prijatno da te koristi neko kome je stalo do tebe. „Telepatija ne predstavlja talasnu pojavu. To i ne može biti, budući da se prenosi trenutno. Njoj ni udaljenost nije granica, već znatno pre rezonanca. Kad se jednom nađemo na vezi, bili bismo kadri da je održavamo makar nas razdvajao i ceo svemir; ne znam ni za jednu materijalnu pojavu koja bi u ovom pogledu mogla da nas osujeti.”

„Shvatam.” Mazundar uputi devojci dug pogled. „Hvala”, reče on najzad, nelagodno. „Ah… moram da pođem do svog položaja. Srećno.” On krenu odmah, ne sačekavši odgovor.

Eloiza to nije primetila. Um joj je postao baklja i pesma. „Lucifere!” viknu ona glasno. „Je li to istina?”

„…Mislim da jeste. Svi pripadnici moje rase su telepate, tako da o ovim stvarima raspolažemo većim znanjima nego vi. Iskustvo nas navodi na zaključak da tu nema granica.”

„Uvek ćeš moći da budeš sa mnom? Uvek ćeš to hteti?”

„…Ako ti to želiš, meni će biti milo.”

Kometno telo se izvi i zaigra, a plameni mozak se tiho nasmeja. „…Da, Eloizo, veoma bih voleo da ostanem s tobom. Niko još nije.” Radost. Radost. Radost.

Nisu ti mogli nadenuti bolje ime, Lucifere, htede ona da kaže, a možda je i stvarno rekla. „Mislili su da je posredi dobra šala. Smatrali su da, ako te budu prozvali po đavolu, moći će da te učine bezbedno sitnim kao što su i oni. Ali Lucifer nije pravo đavolovo ime. Jedna molitva na latinskom čak se i Hristu obraća kao Luciferu. Oprosti mi, bože, ne mogu da se toga ne prisetim. Zameraš li mi? On nije hrišćanin, ali mislim da mu to i nije potrebno; mislim da nikada ne sme da iskusi greh, Lucifer, Lucifer.”

Ona oseti kako muzika odjekuje, neumorno i bez prestanka.

Brod izvede skok. U jednom pomaku parametarskih linija sveta on prevali rastojanje od dvadeset pet svetlosnih godina do uništenja. Svi su to shvatili na svoj način, izuzev Eloize koja je to takođe doživela sa Luciferom.

Osetila je udar i začula besan krik metala; nosnice joj je ispunio miris ozona i paljevine i otpočeo je beskrajni pad u bestežinskom stanju. Ošamućena, teturavo je posegla prema interkomu. Reči zapucketaše u vazduhu. „…jedinica se rasprsla… natrag EMF talas… otkud znam na koliko da podesim tu đavolju stvar?… Pažnja, pažnja…” A sve su to nadjačavali zvuci sirena za uzbunu.

Užas proključa u njoj, sve dok nije zgrabila raspeće oko vrata i dok se nije domogla Luciferovog uma. A onda stade da se smeje, ispunjena ponosom zbog njegove moći.

On se odvojio od broda istog časa kad su stigli. Sada je lebdeo na istoj orbiti. Svuda unaokolo, maglina je ispunjavala svemir nestalnim dugama. Gavran mu nije izgledao kao metalni cilindar, kakav bi se prikazao ljudskim očima, već kao treperenje, budući da su štitnici odražavali ceo spektar. Ispred je stajalo jezgro supernove, sićušno na ovoj razdaljini, ali blistavo, blistavo.

„…Ne boj se (on je pomilova). Shvatam. Turbulencija je prostrana, ovde blizu mesta eksplozije. Obreli smo se na području gde je plazma naročito gusta. Nezaklonjen za trenutak pre no što se zaštitno polje uključilo, glavni generator izvan broda pretrpeo je kratki spoj. Ali bezbedni ste. Moći ćete da izvršite opravke. A ja, ja sam u okeanu energije. Nikada se življe nisam osećao. Hodi, plivaj po ovim talasima sa mnom.”

Glas kapetana Scilija trže je u stvarnost. „Vagoner! Kažite tom Bičaninu da se da na posao. Otkrili smo izvor zračenja na orbiti koju presecamo i možda je on prejak za naše štitnike.” On izloži koordinate. „Šta je to?”

Po prvi put Eloiza oseti uznemirenost u Luciferu. On se izvi i odvoji od broda.

A onda do nje dopreše njegove misli, podjednako žive kao i pre. Nedostajale su joj reči za strašni sjaj koji je videla u njemu: lopta jonizovanog gasa promera milion kilometara, u kojoj je svetlost blistala, a električna pražnjenja sevala, pojavi se iz magle oko nezapretenog srca zvezde. Stvar nije mogla izazvati nikakav zvuk, jer svemir je ovde mereno Zemljinim parohijskim aršinima predstavljao gotovo potpuni vakuum; ali ona je ipak čula grmljavinu i osećala je nepojamnu silinu koja je izbijala iz formacije.

Lucifer reče kroz nju: „Masa izbačenog materijala. Mora da je izgubila radijalnu brzinu usled trenja i statičkih gradijenata i bila odvučena na kometnu orbitu, dok su je u kompaktnom stanju držali unutrašnji potencijali. Kao da ovo sunce pokušava da izrodi planete…”

„Naleteće na nas pre nego što stignemo da ubrzamo”, reče Scili, „i blokiraće nam štitnike. Ako znate neku molitvu, sad je prilika za nju.”

„Lucifere!” uzviknu ona, jer nije želela da umre i ostavi njega samog.

„…Mislim da je mogu skrenuti”, reče joj on smrknutim načinom kojim joj se još nikada nije obratio. „…Izmešaću svoja polja sa njenim i oslobodiću energiju da pijem; i nestabilnu konfiguraciju; da, možda vam mogu pomoći. Ali pomozi mi, Eloizo. Budi na mojoj strani.”

Njegova sjajnost ustremi se prema neodoljivom obličju.

Ona oseti kako se haotični elektromagnetizam hvata ukoštac sa njegovim. Osetila je kako je bio odbačen i rastrgan. Sama je iskusila taj bol. Borio se da sačuva vlastitu koheziju, a borba je bila i njena. Čvrsto su se prepleli, Bičanin i gasni oblak.

Sile koje su ga uobličavale stiskale su poput ruku; izlivao je silu iz svog jezgra, odvlačeći ogromnu, retku masu sa sobom niz magnetsku bujicu koja je kuljala sa sunca; gutao je atome i odbacivao ih natrag, sve dok se preko nebesa nije obrazovao mlaz.

Ona je sedela u svom odeljenju, upirući se da mu pruži potporu i snagu; okrvavljenim pesnicama neprekidno je udarala po stolu.

Sati su lagano prolazili.

Konačno, do nje je jedva doprla poruka koju je on iscrpljeno procedio. „…Pobeda.”

„Tvoja”, procedi ona kroz plač.

„…Naša.”

Posredstvom uređaja, ljudi ugledaše kako blistava smrt promiče mimo njih. Razleže se veselje.

„Vrati se”, reče mu Eloiza.

„…Ne mogu. Odveć sam istrošen. Izmešani smo, oblak i ja, i sunovraćamo se ka zvezdi. (A onda, poput ranjene ruke koja se pruža da donese utehu.) Ne boj se za mene. Kako se budemo približavali crpiću svežu snagu iz njenog sjaja, sveže tvari iz njene magline. Biće mi potrebno neko vreme da se zavojito iskobeljam iz njenog privlačnog stiska. Ali kako bih mogao da ti se ne vratim, Eloizo? Čekaj me. Odmori se. Spavaj.”

Odneli su je u brodsku bolnicu. Lucifer joj je poslao snove o plamenom cveću, o radosti, o suncima koja su njegov dom.

Ali ona se konačno probudila, uz vrisak. Lekar je morao da joj da jake sedative.

* * *

On nije stvarno shvatio šta znači uhvatiti se ukoštac sa nečim tako žestokim da je kadro da izobliči sam prostor i vreme.

Brzina mu se zapanjujuće povećavala. To je bilo prema njegovim merilima; sa Gavrana su, pak, videli kako danima pada. Svojstva materije su se promenila. Više nije mogao da se dovoljno snažno i brzo otisne u svemir.

Zračenje, ogoljena jezgra, čestice rođene, uništene, pa ponovo rođene sve se to slivalo i promicalo kroz njega. Tvar od koje je bio sazdan stala je da otpada, sloj po sloj. Jezgro supernove predstavljalo je beli delirijum pred njim, smanjivalo se kako se on približavao, postajalo sve sitnije i gušće, toliko sjajno da je pojam sjajnosti prestao da ima bilo kakav smisao. Konačno, gravitacione sile uspostaviše punu vlast nad njim.

„…Eloizo!…”, viknu on u agoniji rastakanja.

„…Oh, Eloizo, pomozi mi!”

Zvezda ga proguta. Bio je izdužen beskrajno dugo, zgusnut beskrajno gusto i tako minuo iz postojanja.

* * *

Brod je krstario na bezbednoj udaljenosti. Mnogo se još moglo naučiti.

Kapetan Scili došao je u posetu Eloizi u brodsku bolnicu. Devojka se u fizičkom pogledu oporavljala.

„Nazvao bih ga čovekom”, reče on kroz brujanje mašina, „ali bojim se da mu time ne odajem dovoljno počasti. Mi nismo bili istog soja, a on je ipak dao život da spase nas.”

Posmatrala ga je očima koje su izgledale neprirodno suve. Jedva je uspeo da razabere njen odgovor. „On jeste čovek. Zar takođe nema besmrtnu dušu?”

„Pa, ovaj, da, ako verujete u dušu, da, onda se slažem.”

Ona odmahnu glavom. „Ali zašto ne može da se upokoji?”

On potraži pogledom medicinsko osoblje i ustanovi da su sami u skučenoj metalnoj prostoriji.

„Ne razumem vas”, reče, potapšavši je po ruci. „Znam da vam je dobar prijatelj. Pa ipak, otišao je milostivom smrću. Brzom, lakom; i ja bih voleo da me zadesi takav kraj.”

„Za njega… da, pretpostavljam. Sigurno je tako. Ali…” Nije mogla da nastavi. Najednom stavi dlanove preko ušiju. „Prekini! Molim te!”

Scili promrmlja nešto u znak utehe i iziđe. U hodniku je sreo Mazundara. „Kako joj je?” upita ga fizičar.

Kapetan se namrgodi. „Ne valja. Nadam se da neće sasvim da otkaže pre no što stignemo da je odvezemo do psihijatra.”

„Šta nije u redu?”

„Misli da može da ga čuje.”

Mazundar otvori stisnute pesnice. „Nadao sam se da do ovoga neće doći”, prodrhta on.

Scili se osloni na zid i sačeka.

„Čuje ga”, reče Mazundar. „Odista ga čuje.”

„Ali to je nemoguće! On je mrtav!”

„Setite se vremenske dilatacije”, uzvrati Mazundar. „Sunovratio se sa neba i u času iščezao, da. Ali po vremenu supernove. A ono se razlikuje od našeg. Za nas, završni kolaps zvezde traje beskonačan broj godina. A telepatija nije ograničena udaljenošću.” Fizičar stade žurno da hoda, brzo se udaljujući od kabine. „Zauvek će ostati sa njom…”