/ Language: România / Genre:sf / Series: Lumea Fluviului

Lumea Fluviului • Planul misterios

Philip Farmer


PLANUL MISTERIOS

Philip José Farmer

Volomul III din seria „Lumea Fluviului”

Traducere de:

Gabriel Stoian

─——————————————————————──—————

DESCĂRCĂRI ÎN ALTE FORMATE

docx: https://is.gd/CssbkC

ePub: https://is.gd/gGJKLo

pdf: https://is.gd/rmwaAG

─——————————————————————──—————

Cu toate că unele dintre numele care apar în seria Lumea Fluviului sunt fictive, majoritatea personajelor au avut ori au existenţă reală. Chiar dacă nu v-am menţionat, sigur apăreţi în roman.

„Prinzând în iţe bietul Om, Ursita-i ţese ne-ncetat, Lipsit de noimă, un destin ce e ascuns şi-ntunecat.”

Kasidah, Haji Abdu al-Yazdi;

„Întâi sentinţa; verdictul după aceea.”

Alice în Ţara Minunilor

Cuvânt înainte

Cartea pe care o aveţi în faţă este volumul al treilea din seria lumea Fluviului. Potrivit planului iniţial, ea trebuia să reprezinte încheierea unei trilogii. Cu toate acestea, manuscrisul depăşea patru sute de mii de cuvinte. Dacă s-ar fi publicat într-un singur volum, ar fi devenit prea masiv şi greu de mânuit de către cititor.

Prin urmare, împreună cu editorul, am hotărât să-l împart în două. Acest roman va fi urmat de volumul al patrulea, intitulat Labirintul magic. El va încheia cu certitudine această etapă a seriei, explicând toate misterele apărute în primele trei volumme şi desfăcând nodul nelămuririlor, fie el gordian ori de altă natură.

După volumul al patrulea, romanele ce vor face referire la Lumea Fluviului nu vor fi considerate ca făcând parte din serie. Ele vor fi povestiri colaterale, care nu sunt legate în mod direct de misterele şi căutările personajelor din primele trei volumme. Hotărârea de a le scrie are la bază credinţa mea – şi a altora – că Lumea Fluviului e un concept prea cuprinzător pentru a-l comprima în doar patru romane. La urma urmei, avem o planetă pe care un singur fluviu, ori o mare foarte lungă şi îngustă, se întinde de-a lungul a 16.090.000 kilometrii, adică aproape 10.000.000 mile. Pe malurile lui se găsesc peşte treizeci şi şase de miliarde de oameni care au trăit începând cu Epoca de Piatră şi terminând cu prima parte a Epocii Electronice.

În primele patru volumme nu am găsit spaţiu suficient pentru a introduce multe dintre evenimentele care ar putea prezenta interes pentru cititori. De pildă, resuscitaţii nu au fost distribuiţi de-a lungul Fluviului potrivit înlănţuirii cronologice în care s-au născut pe Pământ. Se constată amestecul raselor şi al naţionalităţilor din secole diferite. Să luăm ca exemplu unul dintre miile de segmente situate de-a lungul malurilor. Asta ar însemna o porţiune de zece kilometri, iar oamenii ce o populează ar fi în proporţie de şaizeci la sută chinezi din secolul al III-lea după Hristos., treizeci şi nouă la sută ruşi din secolul al XVII-lea şi unu la sută persoane din orice timp şi loc.

Pornind de la anarhie, în ce mod ar putea aceşti oameni să formeze un stat durabil? Cum vor reuşi ei sau cum vor da greş în efortul de a se împăca unii cu alţii, alcătuind un organism care să-i apere împotriva statelor ostile? Ce probleme ar avea de înfruntat?

În cartea de faţă, Jack London, Tom Mix, Nur ed-din-el-Musafir şi Peter Jairus Frigate călătoresc la bordul goeletei Razzle Dazzle spre izvoarele Fluviului. Frigate şi Nur beneficiază de caracterizări cuprinzătoare în volumele trei şi patru. Cu toate acestea, spaţiul nu mi-a îngăduit să dezvolt alte personaje. De aceea, povestirile „colaterale îmi vor oferi prilejul să fac acest lucru.

Ele vor descrie întâlnirile echipajului de pe Razzle Dazzle cu unii reprezentanţi mai mult sau mai puţin importanţi din diverse domenii ale creaţiei umane. Printre aceştia ar trebui să se numere da Vinci, Rousseau, Karl Marx, Ramses al Il-lea, Nietzsche, Bakunin, Alcibiade, Eddy, Ben Jonson, Li Po, Nichiren Daishonin, Ashoka, o femeie din Epoca Glaciară, Ioana d’Arc, Ghilgameş, Edwin Booth, Faust şi alţii.

Unora le-a fost limpede că Peter Frigate seamănă în mod uimitor cu autorul. E adevărat că la baza acestui personaj se află persoana mea, însă între Frigate şi mine există aceeaşi similitudine ca aceea dintre David Copperfield şi Charles Dickens. Trăsăturile fizice şi psihice ale autorului constituie doar o trambulină pentru propulsarea realităţii în acea pararealitate care este ficţiunea.

Cer scuze cititorilor pentru sfârşitul abrupt al primelor trei volumme. Structurarea seriei a fost de asemenea natură, încât nu am putut intra în competiţie cu aceea existentă în Fundaţia lui Isaac Asimov. La Asimov, fiecare volum pare să aibă un sfârşit limpede, iar enigma e aparent dezlegată, doar pentru ca în următorul roman să se constate că precedenta concluzie a fost falsă ori înşelătoare.

Sper să închei seria, adică volumele de la unu la cinci (poate chiar şi al şaselea), înainte de a-mi veni vremea odihnei, aşteptând îmbarcarea pe fabulosul vapor.

PHILIP JOSE FARMER

Partea 1

LUMEA FLUVIULUI ERA BÂNTUITĂ DE VISE.

Aidoma unei Pandore a nopţii, somnul se vădea mai generos aici decât pe Pământ. Acolo, ţie ţi se rezerva una, iar vecinului, alta. Iar a doua zi, lucrurile se petreceau invers.

Aici însă, de-a lungul acestei văi nesfârşite şi al malurilor fără de capăt, Pandora îşi deschisese larg cutia cu comori, potopindu-l pe fiecare cu un belşug de daruri: spaime şi plăceri, amintiri şi speranţe, mistere şi revelaţii.

Miliardele de oameni se agitau, gemeau, scânceau, râdeau, răcneau, reuşind să se trezească şi afundându-se iarăşi în somnul raţiunii.

Maşinării impresionante izbeau în ziduri, iar din adâncuri se strecurau spre lumină tot felul de minunăţii. Adeseori, acestea nu băteau în retragere, ci rămâneau, aidoma unor stafii ce refuză să dispară la cântatul cocoşilor.

De asemenea, din motive obscure, visurile apăreau mai frecvent decât pe planeta-mamă. Actorii acestui nocturn Teatru al Absurdului insistau să li se încheie contracte pe termen lung pentru spectacole comandate de ei înşişi, nu de plătitori. Spectatorii deveneau neajutoraţi, incapabili să huiduie ori să aplaude, să azvârle cu ouă stricate ori să părăsească sala, să comenteze cu vecinii de scaun sau să aţipească.

Printre spectatorii-prizonieri se număra şi Richard Francis Burton.

CENUŞIE ŞI ÎNVÂRTEJITĂ, ceaţa forma scena şi decorul. Burton avea un loc la stal, ca orice elizabethan prea strâmtorat ca să-şi permită un loc într-o lojă. Deasupra lui se aflau treisprezece siluete, toate aşezate pe fotolii care pluteau în ceaţă. Una dintre ele stătea cu faţa spre celelalte, aşezate în semicerc. Bărbatul acela, doar el, juca rolul principal.

Era prezentă acolo şi cea de-a treisprezecea persoană, deşi ea se găsea în culise, şi doar Burton, din stal, o putea vedea – o siluetă întunecată, ameninţătoare, care, din când în când, chicotea sumbru.

Nu cumva asistase recent la nişte scene aproape identice, o dată în realitate şi de nenumărate ori în vis, deşi acum nu mai era în stare să le separe? Parcă se vedea pe sine, omul care murise de şapte sute şaptezeci şi şapte de ori, sperând zadarnic să-şi ducă de nas urmăritorii. În faţa lui se aflau cei doisprezece care se autointitulau Etici.

Şase dintre ei erau bărbaţi, şase, femei. În afară de doi, ceilalţi erau bine bronzaţi ori aveau pielea puternic pigmentată şi părul negru sau castaniu închis. Doi bărbaţi şi o femeie evidenţiau vagi pliuri epicantice, iar asta îl făcea să creadă că aparţineau vreunei rase asiatice. Asta, bineînţeles, dacă ar fi fost originari de pe Pământ.

În cursul scurtului interogatoriu, doar doi dintre cei doisprezece fuseseră apelaţi pe nume: Loga şi Thanabur. Nici unul nu părea să fie nume rostite în limbi pe care să le fi auzit vreodată, iar el avea ştiinţă de cel puţin o sută. Limbile suferă schimbări, desigur, şi era posibil ca aceasta să dateze din secolul LII după Hristos. Un agent de-al lor afirmase că provenea din acel veac. Spruce, fiindcă de el era vorba, fusese ameninţat cu tortura şi probabil minţise.

Loga era unul dintre cei doi cu pielea relativ deschisă la culoare. Cum el rămăsese aşezat şi Burton nu avusese la dispoziţie nici un amănunt care să-i slujească drept termen de comparaţie, Loga putea fi deopotrivă scund sau înalt. Avea trupul masiv şi musculos, iar pieptul năpădit de păr roşcat. Trăsăturile-i erau puternice şi neregulate: bărbia proeminentă, cu despicătura bine evidenţiată, falca inferioară clar conturată, nasul mare, acvilin, sprâncenele groase, gălbui, buzele pline, ochii de un verde-închis.

Celălalt bărbat cu ten deschis, Thanabur, arăta ca un adevărat conducător. Prin statură şi chip semăna atât de mult cu Loga, încât puteau fi chiar fraţi. Cu toate acestea, avea părul castaniu-închis. Un ochi îi era verde, deşi de o nuanţă neobişnuită, amintind de o frunză crudă.

Burton tresărise când Thanabur întorsese faţa spre el, îngăduindu-i să-i vadă şi celălalt ochi. În locul acestuia, al verdelui similar anticipat, se afla un giuvaer. Părea un diamant enorm, fixat în orbită, răsfrângând sclipiri albăstrui din numeroasele-i faţete.

Avea o senzaţie de nelinişte de fiecare dată când giuvaerul acela era îndreptat spre el. Care era rostul lui? Reuşea oare să vadă prin Burton ceea ce un ochi viu nu putea?

Dintre cei doisprezece, vorbiseră doar trei: Loga, Thanabur şi o femeie blondă, cu ochi mari, albaştri, zveltă, însă cu piept bogat. Din felul în care ea şi Loga schimbaseră câteva replici, Burton socotise că puteau fi soţ şi soţie.

Urmărindu-i în afara scenei, Burton remarcase iarăşi că deasupra capetelor fiecăruia, inclusiv al său, era câte un glob care se rotea, având multe culori schimbătoare şi braţe întinse, cu şase laturi, în verde, albastru, negru şi alb. Braţele reintrau în interiorul globului, doar pentru a fi înlocuite de altele.

Urmărind sferele rotitoare, înlocuirea braţelor cu altele, studiind personalităţile celor trei şi pe a sa, tonul vocilor, înţelesul cuvintelor, atitudinile care trădau anumite sentimente, încercă să le coreleze între ele. Nu reuşi să descopere legături revelatoare.

Când se petrecuse prima scenă, cea reală, nu-şi văzuse propria aură.

Replicile rostite nu corespundeau perfect cu acelea din timpul întâlnirii. Ca şi cum Stăpânul Viselor rescrisese întreaga scenă.

Loga, bărbatul cu păr roşcat, spuse:

— Am avut o serie de agenţi care te-au căutat. Jalnic de puţini, dacă ţinem seama de cei treizeci şi şase de miliarde şase milioane nouă sute de mii şase sute treizeci şi şapte de candidaţi care trăiesc în prezent de-a lungul Fluviului.

— Candidaţi la ce? întrebase Burton, cel de pe scenă.

În cursul primei confruntări, nu rostise acea replică.

— Asta-i treaba noastră, iar dacă vrei să ştii, află, îi răspunsese Loga, ai cărui dinţi sclipitori păreau inuman de albi. Tot el continuase: Nu ne-am închipuit că ne scăpai apelând la sinucidere. Anii treceau. Aveam şi alte lucruri de făcut, de aceea am retras toţi agenţii angajaţi în Cazul Burton, după cum îl denumisem, cu excepţia câtorva postaţi la ambele capete ale Fluviului. Nu înţelegem în ce fel, dar aveai cunoştinţă despre turnul de la pol. Mai târziu abia am aflat cum.

Burton, pe post de observator, gândi: Dar n-aţi aflat de la X.

Încercă să ajungă mai aproape de actori pentru a-i vedea mai bine. Unde era Eticul care-l trezise acolo unde se petrecuse resuscitarea? Cine îl vizitase în noaptea aceea furtunoasă, brăzdată de fulgere? Cine îi spusese că trebuie să-l ajute? Care dintre ei era renegatul ştiut doar sub numele de X?

Se zbătu să învingă ceţurile umede şi reci, la fel de eterice, însă la fel de rezistente, ca şi lanţurile fermecate cu care fusese legat lupul monstruos, Fenrir [În mitologia nordică, Fenris sau Fenrir este un monstru gigant sub întruchiparea unui lup. Prentru detalii, vezi https://is.gd/0tanzi, activ la data de 21.11.2019 (n.red.)], până la Ragnarok, ziua de apoi a zeilor.

— Oricum te-am fi prins, spusese Loga. Fiecare locaş din capsula de reformare – locul unde, în mod inexplicabil, te-ai trezit în timpul fazei de pre-resuscitare – are un contor automat, înţelegi? Mai curând sau mai târziu, orice candidat care depăşeşte numărul mediu de decese devine subiect de studiu. Asta se întâmplă îndeobşte destul de târziu, fiindcă nu avem personal suficient. Nu ne-am dat seama că tu ai reuşit să atingi uimitorul număr de şapte sute şapte zeci şi şapte de decese. Locaşul tău din capsula de pre-resuscitare era gol în perioada cât am efectuat investigaţia statistică. Cei doi tehnicieni care te văzuseră când te treziseşi în camera de pre-resuscitare te-au identificat după... fotografie. Am programat dispozitivul de resuscitare astfel încât el să dea alarma şi să ne anunţe imediat ce trupul tău urma să fie recreat şi aşa te-am adus în acest loc.

Însă Burton nu murise din nou. Eticii îl descoperiseră, nu avea idee cum, în vreme ce încă trăia. Fusese prins, deşi reuşise să fugă iarăşi. Oare aşa se întâmplase? Probabil că, în timp ce fugea pe întuneric, îl ucisese vreun fulger. Iar Ei îl aşteptaseră să apară în capsula de pre-resuscitare, încăperea uriaşă aflată, după cum presupunea el, undeva spre suprafaţa planetei ori în turnul situat lângă marea de la pol.

— Ţi-am studiat corpul în amănunt, explică Loga. În acelaşi timp, am cercetat fiecare componentă a... psihomorfului tău. Sau a aurei, dacă preferi această denumire.

Arătă spre globul care se rotea orbitor deasupra acelui Burton aşezat pe scaunul din faţa lui.

Iar atunci, Eticul făcu un gest straniu.

Se răsuci şi privi spre ceaţă, făcând un semn către Burton, cel care urmărea scena.

— N-am găsit nici un indiciu.

Silueta întunecată din culise chicoti.

Burton, cel din stal, strigă:

— Vă-nchipuiţi că sunteţi doar doisprezece! Văd treisprezece! Număr cu ghinion!

— Ceea ce contează e calitatea, nu cantitatea, rostise acel ceva din culise.

— După ce te vom trimite înapoi în Valea Fluviului, nu vei mai păstra nici o amintire despre cele petrecute aici, spuse Loga.

Burton, cel aflat pe scaun, spuse ceva ce nu rostise în cursul interogatoriului original:

— Cum mă veţi face să uit?

— Ţi-am derulat memoria ca pe o bandă magnetică, îl lămuri Thanabur. Vorbea de parcă ar fi ţinut o prelegere. Ori, fiind X, îl avertiza pe Burton. Sigur, ne-a trebuit mult timp s-o facem, având în vedere cele trăite vreme de şapte ani, de când te afli aici. Şi am consumat o cantitate enormă de energie şi materiale. Dar computerul folosit de Loga a fost programat să-ţi ruleze memoria cu viteză mare şi să se oprească doar la momentele când ai fost vizitat de acel renegat dezgustător. Prin urmare, ştim la fel de bine ca şi tine ce s-a petrecut în acele clipe. Am văzut şi auzit aceleaşi lucruri, am avut aceleaşi senzaţii, mirosuri. Am trăit până şi emoţiile tale de atunci. Din nefericire, ai fost vizitat doar noaptea, iar trădătorul se deghizase bine. Şi-a filtrat până şi vocea printr-un modulator, ceea ce a făcut imposibilă identificarea computerizată a vocii lui, sau a ei. Am spus „ei fiindcă tu n-ai văzut decât ceva albicios, fără trăsături identificabile, fie ele masculine ori feminine. Vocea părea a fi bărbătească, dar şi o femeie putea folosi un emiţător pentru a o face să pară astfel. Şi mirosul corporal a fost înşelător. Computerul l-a analizat şi a evidenţiat modificarea lui cu ajutorul unui produs chimic complex. Pe scurt, n-avem idee care dintre noi e acest renegat şi nici de ce el sau ea acţionează împotriva noastră. E aproape de neconceput ca o persoană care ştie adevărul să facă încercarea de a ne trăda. Singura explicaţie ar putea fi că persoana nu mai e în toate minţile. Iar acest lucru este la fel de imposibil.

În mod inexplicabil, Burton, cel din stal, ştia că Thanabur nu rostise aceste cuvinte în timpul primei înfăţişări, care constituise adevărata dramă. Mai ştia că visa, că uneori îi atribuia lui Thanabur lucruri pe care acesta nu le spusese. Exprimarea lui se întrupa din propriile gânduri, speculaţii şi fabulaţii ale lui Burton, toate născute ulterior.

Burton, cel de pe scaun, dădea glas unora dintre ele.

— Dacă puteţi citi gândurile cuiva – ca şi cum le-aţi înregistra de ce nu o faceţi în cazul semenilor voştri? Aţi încercat asta? Atunci sigur l-aţi fi descoperit pe trădător.

Stânjenit, Loga îi răspunse:

— Am declanşat o investigaţie, desigur. Numai că...

Înălţă din umeri şi făcu un gest de neputinţă din palme.

— Prin urmare, spuse Thanabur, persoana pe care o numeşti X te-a minţit. Nu e unul dintre noi, ci aparţine eşalonului inferior, fiind un agent oarecare. Îi convocăm pe toţi pentru o verificare a memoriei. Asta durează, bineînţeles. Dar avem timp destul. Renegatul va fi prins.

Burton, cel de pe scaun, interveni:

— Şi dacă toţi agenţii voştri sunt nevinovaţi?

— Nu fi ridicol, izbucni Loga. În orice caz, amintirile tale privind deşteptarea în capsula de pre-resuscitare vor fi şterse. La fel, amintirile privind vizita renegatului şi ale tuturor evenimentelor de atunci încoace vor deveni o pată albă. Ne pare sincer rău că trebuie să recurgem la o acţiune atât de violentă. Însă ea este necesară şi va veni vremea, sperăm noi, când vom putea oferi reparaţii.

Burton, aflat pe scaun, spuse:

— Dar... Îmi vor rămâne multe amintiri privind locul preresuscitării. Aţi uitat de câte ori m-am gândit la asta din momentul când m-am trezit pe mal şi până la vizita lui X. De asemenea, am povestit asta multor oameni.

— Bine, dar chiar îţi dau crezare? întrebă Thanabur. Iar dacă da, ce pot să facă? Nu, nu dorim să-ţi ştergem toate amintirile privind viaţa de aici. Asta ţi-ar provoca o tristeţe de nedescris şi te-ar îndepărta de toţi prietenii. Şi – Thanabur făcu o pauză – ţi-ar putea încetini progresele.

— Progresele?

— Vei avea timp să descoperi ce înseamnă asta. Dementul care susţine că-ţi oferă ajutor se foloseşte de tine pentru a-şi împlini scopurile. Nu ţi-a spus că, realizându-i planurile, îţi risipeşti şansele de a dobândi viaţa eternă. Bărbat sau femeie, acest trădător e rău intenţionat. Da, rău!

— Calm, calm, îl domoli Loga. Pe toţi ne îngrijorează situaţia asta, dar trebuie să ţinem seama de un lucru. Necunoscutul e... bolnav.

— Iar într-un fel, bolnav înseamnă rău, interveni bărbatul cu diamant în locul ochiului.

Burton, cel de pe scaun, îşi azvârli capul pe spate şi hohoti îndelung.

— Deci voi, ticăloşilor, nu ştiţi chiar totul?

Se ridică în picioare, susţinut de ceaţa cenuşie, care părea materială, şi strigă:

— Nu vreţi să ajung până la izvoarele Fluviului! De ce? De ce?

Au revoir, spuse Loga. Iartă-ne pentru purtarea violentă.

O femeie îndreptă un cilindru albastru, scurt şi ascuţit la capăt către Burton, cel aflat pe scenă, care se lăsă moale. Din ceaţă apărură doi bărbaţi îmbrăcaţi doar în kilturi albe. Ridicară trupul lipsit de vlagă şi dispărură cu el în negură.

Burton mai făcu o încercare să ajungă la oamenii de pe scenă. Nereuşind, gesticulă cu pumnul spre ei şi răcni:

— Monştrilor, n-o să mă prindeţi niciodată!

Silueta întunecată din culise aplaudă, însă lovirea palmelor între ele nu produse nici un sunet.

Se aşteptase să fie depus în zona din care îl răpiseră Eticii. Se trezi în schimb în Theleme, micul stat pe care îl întemeiase el însuşi.

Mai surprinzător era că nu-l lipsiseră de memorie. Îşi aduse aminte totul, până şi confruntarea cu cei doisprezece Etici.

Nu-şi dădea seama cum, dar X reuşise să-i păcălească pe ceilalţi.

Mai târziu îşi puse întrebarea dacă îl minţiseră şi dacă avuseseră cu adevărat intenţia de a-i afecta amintirile. Era absurd, însă nu le cunoştea planurile.

Cândva, fiind legat la ochi, Burton reuşise să joace două partide de şah simultan. Asta impunea doar pricepere, respectarea regulilor şi cunoaşterea tablei şi a pieselor. În acest joc însă, regulile şi valoarea pieselor îi rămâneau străine.

Planul ascuns nu avea nici o noimă.

GEMÂND, BURTON SE TREZI cu mintea confuză. Vreme de o clipă nici nu-şi dădu seama unde se găsea. Bezna ce-l înconjura era atât de densă, încât avu senzaţia că ea îi pătrunsese în adâncul fiinţei.

Se calmă doar auzind zgomote ce-i erau familiare. Vasul se freca de doc, iar apa clipocea lingând copastia. Lângă el, Alice respira încet. Îi atinse spinarea caldă şi delicată. De deasupra, unde Frigate executa cartul de noapte, răzbăteau paşi uşori. Se pregătea, probabil, să-l trezească pe căpitan. Burton n-avea idee ce oră era.

Se mai auzeau şi alte sunete bine cunoscute. Prin pereţii subţiri din lemn veneau sforăiturile gâlgâite ale lui Kazz şi ale femeii lui, Besst. Apoi, din compartimentul situat în spatele celui în care se aflau ei, răsună glasul lui Monat. Vorbea în limba lui maternă, dar Burton nu reuşi să distingă nici un cuvânt.

Monat visa, neîndoielnic, despre îndepărtata Athaklu. O planetă cu „climă neîmblânzită şi stranie, care se rotea în jurul uriaşei stele portocalii cunoscută sub numele de Arcturus.

Rămase o vreme înţepenit ca un cadavru, gândind: iată-mă aici, un bătrân de o sută unu ani având trupul unui tânăr de douăzeci.

Eticii făcuseră ca arterele rigide ale candidaţilor să fie iarăşi elastice, însă nu reuşiseră să elimine ateroscleroza sufletelor. Această obligaţie cădea în seama resuscitaţilor.

Visele lui explorau trecutul. Scenele interogatoriului apăruseră ultimele. Acum visa că retrăia visul pe care-l avusese cu puţin timp înainte să fi fost trezit de Ultima Chemare. Cu toate acestea, în vis se urmărea pe el însuşi; era participant, dar şi spectator.

Dumnezeu îl veghea de deasupra, aşa cum zăcea întins pe iarbă, plăpând ca un nou-născut. De astă dată, El nu avea barba lungă, neagră şi despicată şi nu era îmbrăcat ca un gentilom englez din cel de-al cincizeci şi doilea an de domnie al Reginei Victoria. Singurul Lui veşmânt era un prosop albastru înfăşurat în jurul taliei. Nu domina prin statură, ca în visul original, ci dimpotrivă, era scund, îndesat şi musculos. Părul de pe pieptul Său era des, cârlionţat şi roşcat.

Prima dată, Burton privise drept spre faţa lui Dumnezeu şi-şi recunoscuse propriul chip. Dumnezeu avea părul la fel de negru şi drept, aceleaşi trăsături ale feţei, aducând a arab, cu ochi negri, adânciţi în orbite, care păreau a fi vârfuri de suliţă împungând din bezna unei peşteri, pomeţii proeminenţi, buzele pline, bărbia voluntară şi despicată. Faţa lui nu mai purta cicatricele făcute de suliţa somaleză ce-i trecuse prin obraz, îi scosese câţiva dinţi, apoi se înţepenise cu marginile în cerul gurii, făcând ca vârful să-i iasă prin celălalt obraz.

Chipul i se părea cunoscut, însă nu-şi putea aminti numele posesorului. Acesta nu era nicidecum Richard Francis Burton.

Dumnezeu încă ţinea bastonul de fier în mână. Acum îl împungea pe Burton în coaste.

— Ai întârziat. De mult trebuia să-ţi plăteşti datoria, ştiai?

— Ce datorie? întrebă omul întins pe iarbă.

Burton, cel care urmărea scena, îşi dădu brusc seama că ceaţa lăptoasă se agita în jurul lui, lăsându-se ca un văl între cei doi. Iar în spatele lor se afla un zid cenuşiu, care se dilata şi se contracta, de parcă ar fi fost pieptul unui animal care respira.

— Îmi eşti dator pentru carne, spuse Dumnezeu. Îl îmboldi în coaste pe cel aflat la pământ. Lucru de neînţeles, Burton, cel care stătea în picioare, simţi durerea.

Bărbatul de pe iarbă se chinui să se ridice în picioare.

— Cel care mă loveşte n-o să scape nepedepsit.

Cineva pufni dispreţuitor, iar Burton-spectatorul simţi prezenţa unei siluete înalte şi neclare apărând în ceaţă.

— Plăteşte, domnule, spuse Dumnezeu. Altfel, mă văd silit să pun sechestru.

— Cămătar afurisit! strigă omul de pe iarbă. Am întâlnit semeni de-ai tăi în Damasc.

— Acesta e drumul spre Damasc. Ori ar trebui să fie.

Silueta întunecată chicoti iarăşi. Ceaţa îi învălui pe toţi. Burton se trezi năclăit de sudoare, apucând să audă ultimele scâncete scoase de el însuşi.

Alice se răsuci şi spuse cu glas somnoros:

— Dick, ai vreun coşmar?

— N-am nimic. Vezi-ţi de somn.

— Ai avut multe în ultima vreme.

— Nu mai multe decât pe Pământ.

— Vrei să stăm de vorbă?

— Oricum vorbesc dacă visez.

— Doar cu tine însuţi.

— Păi cine mă cunoaşte mai bine? Râse reţinut.

— Şi cine te poate trage pe sfoară mai bine?! spuse ea destul de muşcător.

Nu-i mai răspunse. Câteva clipe mai târziu, Alice respira în ritmul obişnuit al celor împăcaţi cu sine. Însă ea nu avea să uite cele discutate. Burton speră ca dimineaţa să nu le aducă o nouă ceartă.

Îi plăcea să discute în contradictoriu; asta îi îngăduia să răbufnească. Cu toate astea, certurile din ultima vreme nu-l mulţumeau, fiind oricând gata să sară cu gura.

Îi venea tare greu să-şi verse furia pe ea fără să fie auzit de toată lumea aflată pe vasul de mici dimensiuni. Alice se schimbase mult în decursul anilor petrecuţi împreună, păstrându-şi însă repulsia tipic feminină faţă de, aşa cum se exprima ea, spălarea rufelor în faţa tuturor. Ştiind prea bine asta, el o sâcâia, urla şi răcnea, simţind o deosebită satisfacţie atunci când o vedea cum dă înapoi. După aceea se simţea ruşinat de faptul că profitase de ea şi o umilise.

Iar toate acestea îl înfuriau şi mai rău.

Pe punte răsunară paşii lui Frigate. Se gândi să-l înlocuiască ceva mai devreme. Oricum nu va reuşi să adoarmă la loc; viaţa de adult pe Pământ îi fusese chinuită de insomnii la fel ca şi aici. Frigate i-ar fi recunoscător dacă ar putea să se culce. Îi venea greu să rămână treaz când era de cart.

Închise ochii. Încet-încet, întunericul făcea loc unei lumini cenuşii. Acum se văzu pe sine în camera aceea uriaşă, fără pereţi, podea sau tavan. Gol-puşcă, plutea în poziţie orizontală deasupra unui abis, rotindu-se încet ca într-o frigare invizibilă, pe care n-o putea simţi. Schimbându-şi poziţia, văzu că lateral şi dedesubt se aflau şi alte trupuri dezgolite. Asemenea lui, nici acestea nu aveau pilozităţi pe cap sau în zona pubiană. Unele trupuri erau incomplete. De la cot în jos, braţul unui bărbat din preajmă era lipsit de piele. Întorcându-se, mai văzu un trup care nu avea piele deloc şi nici muşchi faciali.

La o oarecare distanţă se afla un schelet, iar în interiorul cuştii toracice pluteau de-a valma mai multe organe.

Pretutindeni, trupurile erau fixate de cap şi picioare cu tije ce păreau din metal. Acestea se ridicau din podeaua nevăzută şi urcau spre un tavan invizibil, în şiruri lungi, cât putea cuprinde el cu privirea şi, pe verticală, corpurile, atât în sus cât şi în jos, pluteau răsucindu-se încet, unul deasupra celuilalt.

Ele formau rânduri verticale şi orizontale care, în lumina cenuşie, se întindeau spre infinit.

Urmărindu-le şi de astă dată, retrăi într-o oarecare măsură uimirea şi groaza din primele momente de după trezire.

El, Căpitan Sir Richard Francis Burton, consul al Majestăţii Sale în oraşul Trieste, din Imperiul Austro-Ungar, murise duminică 19 octombrie, 1890.

Acum trăia într-un loc ce nu era nici raiul, nici iadul despre care auzise.

Dintre milioanele de oameni pe care-i putea vedea, el era singurul viu. Sau treaz.

Rotindu-se, Burton se întreba, probabil, de ce fusese ales pentru a i se face această onoare nedorită.

Burton-privitorul ştia acum de ce.

Eticul pe care Burton îl cunoştea sub numele de X, elementul necunoscut, îl trezise înainte de termen. Renegatul.

Bărbatul suspendat atinsese acum una dintre tije, aceasta întrerupsese vreun circuit, iar toate trupurile începuseră să cadă, Burton nefăcând excepţie.

Privitorul retrăi acelaşi sentiment de groază de atunci. Era visul original, visul universal uman privind căderea. Neîndoielnic, el fusese moştenit de la primul om, maimuţa evoluată, capabilă de cunoaştere, pentru care căderea constituia o realitate înfiorătoare, nu doar un coşmar. Maimuţa sărise de pe o creangă pe alta, socotind, în mândria ei, că putea umple acel gol. Iar omul căzuse din pricina orgoliului care-i întunecase raţiunea.

Tot astfel cum trufia îl doborâse pe Lucifer.

În aceste momente, celălalt Burton se agăţase de o tijă şi rămăsese pe loc, în vreme ce restul trupurilor, încă rotindu-se încet, coborau pe lângă el, într-o cascadă de carne.

Ridică privirea şi văzu o maşinărie zburătoare, verde, de forma unei canoe, scufundându-se prin spaţiul dintre tijele aflate mai aproape. Nu avea aripi sau elice, părând a fi susţinută de un dispozitiv necunoscut ştiinţei vremii lui.

La prova se vedea un simbol: o spirală albă cu vârful spre dreapta, din care ţâşneau firişoare albe.

În realitate, peste copastia canoei zburătoare priviseră doi bărbaţi. Iar apoi, brusc, trupurile îşi încetiniseră viteza de cădere, iar el fusese prins de o forţă invizibilă care-i ridicase picioarele, desprinzându-le de bara metalică. Plutise în sus, răsucindu-se, trecând pe lângă canoe şi ajungând deasupra ei, apoi se oprise. Unul dintre oameni îndreptase spre el un obiect metalic de mărimea unui creion.

Urlând de furie, ură şi deznădejde, acel Burton articulase:

— Voi ucide! Voi ucide!

Ameninţarea era o vorbă-n vânt, lipsită de conţinut precum bezna care-i potolise brusc dezlănţuirea de mânie.

Acum, din obiectul zburător îl privea doar un bărbat. Cu toate că nu-i putea vedea faţa, lui Burton i se păru cunoscut. Oricum ar fi arătat, trăsăturile îi aparţineau lui X.

Eticul chicoti.

BURTON se ridică în şezut şi încercă să-l apuce pe X de gât.

— Pentru numele lui Dumnezeu, Dick! Sunt eu, Pete!

Burton îşi descleştă mâinile din jurul gâtului lui Frigate.

Pătrunzând prin uşa deschisă, lumina stelelor, la fel de strălucitoare ca luna plină a Pământului, contură silueta lui Frigate.

— Trebuie să intri de cart, Dick.

— Mai încet, rogu-te, murmură Alice.

Burton se rostogoli jos din pat şi pipăi îmbrăcămintea agăţată într-un cui. Deşi era transpirat, tremura. Cabina strâmtă pierdea din căldura degajată în cursul nopţii de cele două trupuri. Ceaţa rece se strecura insistent înăuntru.

— Brr! făcu Alice şi zgomotul ce urmă sugera că se învelea cu câteva prosoape groase. Burton surprinse sclipirea albă a trupului ei. Aruncă o privire spre Frigate, însă americanul se întorsese deja şi pornise către scară. Orice alte păcate ar fi avut, curiozitatea bolnavă nu-l caracteriza. Nici n-ar fi putut să-l acuze pe bietul om dacă s-ar fi uitat mai lung. Doar era pe jumătate îndrăgostit de Alice. N-o declarase niciodată, însă pentru Burton, Alice şi Loghu, tovarăşa de cabină a lui Frigate, acest lucru era evident.

La o adică, vina trebuia atribuită doar lui Alice. Îşi pierduse de mult inhibiţiile tipic victoriene. Deşi ar fi respins o asemenea acuzaţie, pesemne că-l stârnise fără să vrea, bineînţeles, pe Frigate, lăsându-se văzută în goliciunea ei.

Burton socoti că n-ar fi fost înţelept să deschidă subiectul. Cu toate că era mânios pe amândoi, s-ar face de râs dacă ar aduce vorba despre asta. Ca majoritatea oamenilor, Alice făcea baie în râu dezbrăcată, parcă ignorându-i pe cei aflaţi în preajmă. Frigate o văzuse de sute de ori complet goală.

Îmbrăcămintea de noapte era alcătuită din mai multe prosoape groase, ţinute laolaltă de cleme metalice situate sub ţesătură. Burton fixa prosoapele în aşa fel încât să alcătuiască un veşmânt care să-i acopere picioarele, corpul, dar şi capul. De centura din piele de peşte-cu-corn avea prinse un cuţit din cremene, o secure din şist cristalin şi o sabie din lemn. Tăişul acesteia era presărat cu fragmente minuscule de cremene, iar de capăt avea fixat un corn de peşte. De pe o policioară îşi luă o suliţă grea din lemn de frasin, cu vârful din corn, şi apoi urcă scările.

Ajungând pe punte, descoperi că ţinea capul deasupra ceţii. Frigate era la fel de înalt, iar capul lui părea detaşat de trup, plutind deasupra vălătucilor pufoşi de ceaţă. Deşi Lumea Fluviului nu poseda lună, cerul strălucea, fiind presărat cu stele şi uriaşi nori de gaz sclipitor. Frigate credea că această planetă se afla în apropierea centrului galaxiei din care făcea parte şi Pământul. Dar putea fi la fel de bine în orice altă galaxie.

Burton şi prietenii lui construiseră un vas şi părăsiseră Theleme. Spre deosebire de predecesorul său, Hagiul II era un cuter, având un singur catarg şi velatură triunghiulară longitudinală. La bord se îmbarcaseră Burton, Hargreaves, Frigate, Loghu, Kazz, Besst, Monat Grrautut şi Owenowe, o femeie din Pelasgia antică pre-elenă, pe care n-o deranja să împartă cabina cu un arcturan. Având acest echipaj ieşit din tipare, Burton, care dovedise un talent neîntrecut în a strânge sub comanda sa grupuri heteroclite de sprijinitori, călătorise în susul Fluviului vreme de douăzeci şi cinci de ani. Unul dintre oamenii alături de care trecuse prin multe aventuri, Lev Ruach, hotărâse să rămână în Theleme.

Hagiul II nu ajunsese atât de departe pe cât sperase. Cum pe vas nu era spaţiu suficient, membrii echipajului veneau în contact permanent şi prea apropiat. Se vădise absolut necesar ca oamenii să-şi petreacă perioade lungi de libertate pe mal, pentru ca astfel să scape de senzaţia de sufocare pe care le-o dădeau cabinele strâmte.

Când pătrunseseră în această zonă, Burton socotise că venise vremea unei noi şi îndelungate permisii. Ajunseseră la una dintre rarele porţiuni extrem de largi ale Fluviului, un lac de aproximativ 32 de kilometri lungime şi 9,6 kilometri lăţime. La capătul său apusean, lacul se îngusta, dând naştere unei strâmtori late de numai 321 de metri. Apele Fluviului bolboroseau la trecerea prin acest loc îngust dar, din fericire, vântul predominant bătea dinspre pupa, ajutând vasul să înainteze. Dacă Hagiul II ar fi trebuit să navigheze împotriva vântului, ar fi avut prea puţin spaţiu pentru a se deplasa în volte.

După ce privise strâmtoarea, Burton socotise că, deşi vor întâmpina greutăţi, vor putea trece mai departe. În orice caz, sosise momentul să răsufle cu toţii. În loc să tragă la mal, oprise vasul de-a lungul uneia dintre zecile de stânci care presărau zona din mijlocul lacului. Acestea erau înalte cât o turlă de biserică, având la poale porţiuni de pământ. Pe unele dintre ele se aflau şi pietre-potir, iar în jurul acestora se îngrămădeau colibe.

O asemenea insulă, situată foarte aproape de gura strâmtorii, avea şi câteva docuri plutitoare. Ele i-ar fi slujit mult mai bine dacă ar fi fost aşezate pe partea mai puţin afectată de curent, însă nu aşa stăteau lucrurile, astfel că traseră nava de-a lungul unuia. O legară cu odgoane de stâlpi, folosind saci din piele rezistentă de peşte-aligator, umplute cu iarbă, drept baloane de acostare. Locuitorii insuliţei se apropiară cu fereală de ei. Burton îi asigură neîntârziat de intenţiile sale paşnice, întrebând politicos dacă echipajul putea folosi piatra-potir.

Insularii erau douăzeci la număr – toţi scunzi, bruneţi, a căror limbă îi rămase necunoscută. Cu toate acestea, puteau folosi o formă modificată de esperanto, astfel că reuşiră să depăşească bariera lingvistică.

Piatra-potir era o structură masivă în formă de ciupercă, din granit cu vine roşiatice. Suprafaţa de deasupra îi venea lui Burton până la piept şi pe ea se găseau şapte sute de indentaţii aşezate în cercuri concentrice.

La scurtă vreme după apusul soarelui, fiecare persoană îşi aşeza cilindrul înalt din metal cenuşiu deasupra uneia dintre adâncituri. Vorbitorii de engleză îl numeau potir, pandora ori, pe scurt, dora, cutie de alimente, sufertaş, căldăruşa fericirii şi aşa mai departe. Cel mai cunoscut nume se dovedise cel folosit de misionarii Bisericii Celei de-a Doua Şanse. Era vorba de pandoro, cuvânt din esperanto. Cu toate că, în afară de baza sa, recipientul din metal cenuşiu era subţire cât hârtia de ziar, el nu putea fi îndoit, spart sau distrus.

Posesorii de potire se retraseră la circa cincizeci de paşi şi aşteptară. Cu un vuiet brusc, din coama pietrei ţâşni spre cer o flacără înaltă de aproape şase metri. În acelaşi timp, toate stâncile aliniate de-a lungul malurilor lacului scoaseră tunete şi scuipară flăcări spre înalt.

Un minut mai târziu, câţiva dintre oamenii scunzi şi bruneţi se căţărară pe pietre şi dădură jos potirele. Ceilalţi îşi găsiră adăpost sub un acoperiş de bambus, unde ardea un foc din lemne aduse de apă, şi dădură în lături capacele cilindrilor. În interior se aflau nişe cu ceşti şi farfurii adânci, toate pline cu băutură, mâncare, cristale de cafea solubilă sau ceai, ţigarete şi trabuce.

Potirul lui Burton conţinea mâncăruri cu specific italian şi sloven. Când fusese resuscitat prima oară, se trezise într-o zonă unde populaţia era alcătuită în principal din oameni care trăiseră în preajma oraşului Trieste, iar potirele acestora le ofereau de obicei feluri de mâncare cu care se obişnuiseră pe Pământ. Totuşi, cam o dată la zece zile, potirele le dădeau câte ceva total diferit. Uneori era vorba de mâncăruri englezeşti, franţuzeşti, chinezeşti, ruseşti, persane, sau specifice altor ţări. Se întâmpla ca oamenii să descopere şi feluri dezgustătoare, ca de pildă, carne de cangur, bine prăjită la suprafaţă, însă deloc pătrunsă, sau larve de insecte. Burton primise de două ori o asemenea masă, tipică aborigenilor australieni.

În această seară, cana pentru băuturi conţinea bere. Detesta berea, aşa că o schimbă cu vinul lui Frigate.

Potirele insularilor se umpluseră cu bucate ce-i aminteau lui Burton de bucătăria mexicană, însă tortilia avea umplutură din carne de vânat, nu de vită.

Cât mâncară şi stătură de vorbă. Burton îi trase de limbă pe localnici. Din descrierile lor, bănui că erau indieni precolumbieni care trăiseră într-o vale largă situată în deşertul sudic. Pe Pământ, făcuseră parte din două triburi care, deşi vorbeau limbi înrudite, nu se înţelegeau unul cu altul. În ciuda acestei bariere, cele două grupuri umane trăiseră alături în pace şi, deosebindu-se doar prin câteva amănunte, formaseră o singură cultură.

Socoti că aceştia erau oamenii pe care indienii pima de pe vremea sa îi numeau hohokam, adică Antici. Civilizaţia lor înflorise în zona căreia coloniştii albi aveau să-i dea numele de Valea Soarelui. Aici se înfiripase satul Phoenix de pe teritoriul Arizonei, devenit spre sfârşitul secolului al XX-lea, după cum aflase el, un oraş cu o populaţie de peste un milion de locuitori.

Aceşti oameni îşi ziceau ganopo. În cursul vieţii lor de pe Pământ săpaseră canale lungi de irigaţie slujindu-se doar de unelte din cremene şi lemn, transformând deşertul într-o grădină. Dispăruseră însă brusc, lăsându-le arheologilor americani sarcina de a găsi explicaţia. Fuseseră emise diverse teorii. Mai larg acceptată era aceea că invadatorii războinici dinspre nord îi şterseseră de pe faţa pământului, cu toate că nu existau probe pentru a susţine o astfel de afirmaţie.

Speranţele lui Burton de a descâlci misterul se risipiră imediat. Aceşti oameni trăiseră şi muriseră înainte ca societatea lor să fi dispărut.

Rămaseră treji până noaptea târziu, fumând şi bând alcool obţinut din lichenii ce acopereau turla stâncoasă. Spuseră tot felul de snoave, majoritatea obscene şi absurde, şi se tăvăliră pe jos de râs. Când le spuse istorioare arabe, Burton găsi necesar să elimine amănuntele mai puţin familiare ori să le explice atunci când erau relativ uşor de înţeles. Pricepură fără greutate poveştile despre Aladin şi lampa lui fermecată sau despre felul în care Abu Hassan trăsese un pârţ.

Aceasta din urmă era foarte apreciată de beduini. Burton stătuse deseori în preajma vreunui foc făcut cu balegă uscată de cămilă şi-şi făcuse ascultătorii să râdă în hohote, cu toate că o auzeau pentru a mia oară.

Abu Hassan era un beduin care renunţase la viaţa de nomad şi devenise neguţător în oraşul Kaukaban din Yemen. Se îmbogăţise şi, după moartea soţiei, fusese sfătuit de prieteni să se însoare iarăşi. După ce se împotrivi o vreme, cedă şi-şi aranjă căsătoria cu o femeie frumoasă şi tânără. Urmă un ospăţ cu pilaf din orez de diferite culori, şerbeturi şi câte altele, iezi umpluţi cu nuci şi migdale, precum şi un pui de cămilă copt întreg.

În cele din urmă, mirele ajunse să fie chemat în camera unde îl aştepta mireasa îmbrăcată cu veşminte bogate. Se ridică încet şi demn de pe divan dar, vai! Era ghiftuit de mâncare şi băutură şi în timp ce mergea spre camera nupţială, nici una nici două, îi scăpă un pârţ răsunător.

Auzindu-l, oaspeţii săi se întoarseră unii către alţii, prefăcându-se a nu fi băgat în seamă acest păcat social. Însă Abu Hassan se simţi profund umilit şi de aceea, pretextând că e împins de un îndemn natural, coborî în curtea casei, înşeuă un cal şi plecă, lăsându-şi de izbelişte averea, casa, prietenii şi mireasa.

Apoi luă o corabie spre India, unde deveni căpetenia paznicilor personali ai regelui. După zece ani îl apucă un asemenea dor de casă, încât era cât pe ce să moară din această pricină. De aceea porni spre locurile natale deghizat în fachir sărac. După ce înfruntă primejdiile unei călătorii lungi, se apropie de oraşul său şi, de pe un deal, privi către zidurile şi turnurile lui cu ochii plini de lacrimi. Cu toate acestea, nu îndrăzni să se aventureze în oraş înainte de a afla că atât el cât şi ruşinea pe care-o păţise trecuseră în uitare. Cutreieră astfel pe la marginea oraşului vreme de şapte zile şi şapte nopţi, trăgând cu urechea la discuţiile de pe străzi şi din pieţe.

După aceea, se întâmplă să rămână aşezat pe o bancă din faţa unei colibe, gândindu-se că acum putea să pătrundă în oraş sub adevăratul său nume. Numai că auzi o fată vorbind:

— Mamă, spune-mi în ce zi m-am născut, fiindcă trebuie să-i spun uneia dintre prietenele mele ca să-mi poată citi viitorul.

Iar mama îi răspunse:

— Tu, fiica mea, te-ai născut chiar în noaptea când Abu Hassan a tras pârţul.

Imediat ce auzi vorbele acestea, Abu Hassan se ridică de pe bancă şi plecă în grabă, zicându-şi:

— Iată că ziua când ai scăpat un vânt a devenit o dată ce va dăinui pe vecie.

Şi nu s-a oprit din drum, călătorind neîncetat până a ajuns în India unde, trăind autoexilat, a şi murit, Dumnezeu să-l aibă în paza Lui.

Povestirea se bucură de mare succes, însă, înainte de a o spune, Burton trebui să înceapă cu o lămurire: beduinii din acele vremuri considerau scăparea unui vânt în public drept o dezonoare. În realitate, trebuia ca toţi cei din preajmă să mimeze că nu au auzit nimic, fiindcă vinovatul îl putea ucide pe acela care atrăgea atenţia asupra unei asemenea isprăvi.

Aşezat cu picioarele încrucişate lângă foc, Burton băgă de seamă că Alicei părea să-i fi plăcut povestea. Ea trăise în epoca victoriană şi crescuse în sânul unei familii anglicane foarte pioase. Tatăl ei, episcop şi fratele unui baron, era urmaşul lui John de Gaunt, fiul Regelui Ioan, iar mama ei fusese nepoata unui conte. Contactul cu viaţa de pe Fluviu şi convieţuirea îndelungată alături de Burton o făcuseră să-şi piardă multe dintre inhibiţiile de început.

Trecu apoi la relatarea poveştii despre Sindbad Marinarul, cu toate că se văzu silit s-o adapteze la cunoştinţele populaţiei ganopo. Aceşti oameni nu văzuseră în viaţa lor o mare, astfel că ea deveni fluviu, iar pasărea roc, cea care-l purtase pe Sindbad, se transformă într-un uriaş vultur auriu.

La rândul lor, ganopo spuseră poveşti extrase din miturile lor despre creaţie, precum şi aventuri ale unui erou popular, şugubăţul Coiot Bătrân.

Burton îi întrebă despre adaptarea religiei lor la realitatea acestei lumi.

— O, tu, Burton, spuse căpetenia lor, lumea de după moarte nu e chiar aşa cum ne-o închipuiserăm noi. Nu-i tărâmul unde porumbul să crească mai înalt de-un stat de om într-o singură zi sau unde căprioarele şi iepurii să ne dea de furcă, dar să nu aibă scăpare de suliţele noastre. Şi nici nu ne-am reîntâlnit femeile şi copiii, părinţii ori bunicii. Iar printre noi nu se află, pentru a ne vorbi, nici spiritele munţilor, râurilor, pietrelor ori ale tufişurilor. Nu ne tânguim de asta. De fapt, suntem mult mai fericiţi decât în lumea pe care-am părăsit-o. Avem hrană bună şi din belşug şi nu trebuie să muncim ca s-o căpătăm, deşi, în primele zile, am fost siliţi să luptăm pentru a ne-o păstra. Avem apă mai mult decât suficientă, putem pescui după placul inimii, nu mai cunoaştem molimele care ne ucideau ori ne ologeau şi am uitat durerile şi chinurile bătrâneţii.

Spunînd acestea, căpetenia se încruntă; când rosti următoarele cuvinte, asupra tuturor coborî o umbră îngheţată, iar zâmbetele dispărură de pe feţele lor.

— Spuneţi-mi, străinilor, aţi auzit ceva despre reîntoarcerea morţii? A morţii eterne, vreau să zic. Noi trăim pe această insuliţă şi nu primim mulţi vizitatori. Dar, de la puţinii care au călcat pe aici şi de la cei cu care mai schimbăm o vorbă când mergem până pe maluri, am aflat lucruri ciudate şi tulburătoare. Se zvoneşte că, de câtva timp încoace, cei care mor nu mai renasc. Morţii rămân morţi, şi nu se mai trezesc a doua zi cu rănile vindecate, având alături potirul, pe un pământ departe de locul unde au murit. Spuneţi-mi, acesta-i adevărul, ori e numai una dintre acele poveşti pe care oamenii le scornesc din plăcerea de a-i îngrozi pe alţii?

— Nu ştiu, spuse Burton. E adevărat că noi am călătorit mii de kilometri... adică, în drumul nostru am trecut prin dreptul a nenumărate pietre-potir. În anul ce a trecut, am observat şi noi lucrul de care ne-ai vorbit.

Făcu o pauză pentru a-şi aduna gândurile. La două zile după marea resuscitare începuseră cele minore, cu alte cuvinte, translatările, cum li se spunea. Unii erau ucişi, alţii se sinucideau ori aveau accidente fatale însă, în zorii zilei următoare se trezeau iarăşi în viaţă. Cu toate acestea, niciodată nu apăreau în acelaşi loc în care muriseră, ci întotdeauna departe, adesea într-o altă zonă climatică.

Mulţi puneau asta pe seama unei forţe supranaturale. Alţii, printre care se număra şi Burton, credeau că totul poate fi explicat prin existenţa unei ştiinţe avansate. Supranaturalul nu-şi găsea locul aici. „Nu-i nevoie să dăm vina pe fantome”, obişnuia să zică Sherlock Holmes. Explicaţiile fizice erau de ajuns.

Burton ştia din propria-i experienţă că trupul unei persoane moarte putea fi copiat. Văzuse petrecându-se asta în spaţiul uriaş unde se trezise pentru scurtă vreme. Trupurile erau reproduse după un soi de modele, cu rănile vindecate, carnea bolnavă regenerată, membrele refăcute, cu ravagiile produse de bătrâneţe înlăturate, cu tinereţea renăscută.

Undeva sub scoarţa planetei se afla un imens convertor termionic energie-materie. Pesemne era alimentat de căldura miezului din nichel-fier. Maşinăria aceasta funcţiona prin complexul de pietre-potir, ale căror fundamente erau adânc înfipte în sol formând un circuit atât de complicat, încât depăşea orice închipuire.

Înregistrarea caracteristicilor celulelor aparţinând persoanelor moarte era făcută de ceva anume aflat chiar în pietre? Ori avea loc, aşa cum sugera Frigate, cu ajutorul unor sateliţi orbitali nevăzuţi, care supravegheau toate fiinţele vii, la fel cum se presupunea că procedează şi Dumnezeu, nelăsând să-i scape nici măcar moartea unei vrăbii?

Nimeni nu ştia ori, dacă avea idee, prefera să păstreze secretul pentru sine.

Conversia energie-materie prin sistemul de pietre-potir explica în acelaşi timp şi mesele gratuite pe care le găseau cetăţenii Lumii Fluviului în potire de trei ori pe zi. Baza fiecăruia dintre cilindrii din metal ascundea sigur un convertor minuscul şi un meniu programat electronic. Energia era transmisă potirelor prin intermediul complexului de pietre. În acest fel, energia electrică devenea materie complexă: carne de vacă, pâine, ba chiar şi bunuri de lux, precum tutun, marijuana, băutură, foarfece, piepteni, brichete, ruj de buze, gumă de visat.

Bucăţile de pânză semănând cu prosoapele erau furnizate tot prin sistemul pietrelor, însă potirele nu aveau nici un rol. Ele apăreau într-un teanc frumos aranjat în preajma resuscitatului şi a potirului său. În baza subterană a complexului de pietre-potir trebuia să existe un mecanism. Acesta putea proiecta, prin stratul de pământ gros de câţiva metri, configuraţia extraordinar de complicată a moleculelor ce alcătuiau corpul uman, potirele şi pânzeturile la exact un centimetru deasupra solului.

Practic, oamenii şi lucrurile se formau din aer.

Burton se întrebase câteodată ce s-ar întâmpla dacă persoana translatată s-ar forma accidental într-un loc ocupat de un alt obiect. Frigate susţinea că s-ar produce o explozie îngrozitoare. Din câte ştia Burton, o asemenea situaţie nu apăruse niciodată. Prin urmare, mecanismul „cunoştea modalitatea de a evita amestecarea moleculelor.

După cum arătase Frigate, exista totuşi un volum de aer pe care noul obiect apărut trebuia să-l disloce. Cum erau împiedicate moleculele de aer să se combine în mod fatal cu cele ale unui corp?

Nimeni nu putea găsi o explicaţie. Dar, într-un fel sau altul, mecanismul trebuia să disloce aerul, creând vidul necesar în care să apară trupul, potirul sau pânza. În acelaşi timp, se impunea ca vidul să fie perfect, iar ştiinţa de la sfârşitul secolului al XX-lea nu atinsese asemenea performanţe.

Pe de altă parte, totul se petrecea în linişte, fără explozia produsă de dislocarea bruscă a unei mase de aer.

Întrebarea referitoare la felul în care erau înregistrate trupurile nu-şi găsise încă un răspuns mulţumitor. Cu mulţi ani în urmă, fusese capturat un agent al Eticilor, pe nume Spruce. Acesta afirmase că un soi de cronoscop, instrument care putea vedea în trecut, înregistra celulele tuturor fiinţelor umane care trăiseră între anul 2000000 înainte de Hristos şi 2008 după Hristos.

Burton nu voia să creadă asta. Deplasarea vreunui obiect înapoi în timp, material sau vizual, i se părea imposibilă. Până şi Frigate îşi exprimase neîncrederea, afirmând că Spruce folosise probabil cuvântul „cronoscop” într-un sens figurat. Ori minţise.

Indiferent care ar fi fost adevărul, resuscitarea şi hrana din potire putea fi explicată în termeni pur fizici.

— Ce-ai păţit, Burton? îl întrebă căpetenia pe un ton politicos. Te-a prins vreun spirit în mreje?

Burton surâse şi spuse:

— Nu, mă gândeam. Şi noi am vorbit cu mulţi oameni care ziceau că, vreme de un an, nimeni n-a reapărut în zona iniţială. Bineînţeles, poate că în locurile prin care am trecut noi nu existau persoane transferate. Probabil că ei se aflau în alte părţi. La urma urmelor, Fluviul are cam...

Amuţi vreme de câteva clipe. Cum să facă înţeleasă ideea unui Fluviu care avea, probabil, cel puţin zece milioane de kilometri, unor oameni care nu cunoşteau nici un număr mai mare de zece?

— Ar putea fi atât de lung încât călătoria de la un capăt la celalalt ar dura cât vieţile bunicului, tatălui tău, plus a ta, puse laolaltă. De aceea, chiar dacă decesele de aici ar fi la fel de numeroase cât firele de iarbă dintre două pietre-potir, asta tot n-ar însemna mare lucru în comparaţie cu numărul oamenilor care trăiesc de-a lungul Fluviului. Chiar dacă am călătorit nespus de mult, tot n-am parcurs decât o porţiune neînsemnată a Fluviului. Ar putea exista destule locuri unde morţii au fost resuscitaţi. De asemenea, oamenii nu mai mor în număr aşa de mare precum în primii douăzeci de ani. Nenumăratele state mici au o situaţie stabilă. În prezent, puţine se bazează pe sclavie. Oamenii au întemeiat state capabile să păstreze ordinea în rândul cetăţenilor şi să-i apere de duşmanii externi. Oamenii răi, care tânjeau după puterea, hrana şi bunurile altora, au pierit. E adevărat c-au apărut altundeva, însă în acele locuri s-au trezit fără sprijinitori. Lucrurile s-au mai limpezit, cu toate că se mai înregistrează accidente, în primul rând la pescuit, apoi oamenii comit şi crime, mai ales pasionale. Acum nu mai mor atât de mulţi oameni. Probabil că în locurile prin care am trecut nu au apărut persoane translatate.

— Chiar crezi toate astea? întrebă căpetenia. Sau ne vorbeşti aşa doar ca să ne faci fericiţi?

Burton zâmbi din nou.

— Nu ştiu.

— Poate e adevărat ce ne spun şamanii Bisericii Celei de-a Doua Şanse, zise căpetenia, şi anume că lumea asta reprezintă doar un punct de trecere către o alta. Poate chiar mai bună. Ei susţin că dacă cineva se schimbă aici, devenind mai bun decât era pe Pământ, atunci ajunge pe o altă lume, unde sălăşluiesc spiritele cu adevărat bune. Din nefericire, şamanii afirmă insistent că nu există decât un spirit mare. Nu pot crede asta, fiindcă oricine ştie că există multe spirite, atât măreţe, cât şi josnice.

— Asta o zic ei, îi răspunse Burton. Dar de unde ştiu ei mai multe decât noi?

— Şamanii mai afirmă că unul dintre spiritele care au făurit lumea asta i-a apărut omului care a întemeiat biserica. El i-a spus că aşa stau lucrurile.

— Poate că omul care susţine aşa ceva e nebun sau mincinos, încercă Burton să lămurească situaţia. În orice caz, ar trebui să stau personal de vorbă cu el. Şi ar trebui să-mi ofere dovada că e spirit.

— Eu am renunţat să-mi bat capul cu asta, spuse căpetenia. Mai bine lăsăm spiritele în pace şi ne bucurăm de viaţă aşa cum e ea, devenind buni pentru propriul nostru trib.

— Probabil că asta-i cea mai înţeleaptă cale de urmat, recunoscu Burton.

Nu credea nici el ce spusese. Dacă lucrurile ar fi stat aşa, de ce era atât de hotărât să ajungă la izvoarele Fluviului, la marea aflată dincolo de munţii ce înconjurau Polul Nord, despre care se spunea că are în mijloc un turn impunător unde, neştiuţi, locuiau făuritorii şi conducătorii acestei lumi?

— N-aş vrea să te supăr, Burton, se scuză căpetenia, dar eu sunt unul dintre aceia care se pricep la oameni. Zâmbeşti şi povesteşti istorioare amuzante, dar te frământă ceva. Eşti mânios. De ce nu renunţi la călătoria cu vasul acela prăpădit ca să te aşezi undeva? Ai o femeie de treabă, iar un bărbat nici n-are nevoie de altceva. Locul ăsta e destul de bun. Ne bucurăm de pace, iar de hoţi nu s-a pomenit, în afara vreunuia aflat în trecere. Bătăile izbucnesc doar între bărbaţii care vor să se dovedească mai puternici decât alţii, ori între vreun bărbat şi femeia lui, fiindcă nu se mai înţeleg. Oricărui om de bun-simţ i-ar plăcea să trăiască aici.

— Nu mă simt jignit, îl linişti Burton, însă pentru a mă înţelege, ar trebui să-ţi istorisesc viaţa mea de aici şi de pe Pământ. Şi probabil că nici măcar tu n-ai pricepe. De fapt, cum ai putea, când nici eu însumi n-o înţeleg?

Apoi rămase tăcut, gândindu-se la căpetenia altui trib primitiv, care îi spusese cam acelaşi lucru. Asta se întâmplase în 1863, pe vremea când, fiind consul al Majestăţii-Sale pe insula Fernando Po şi Golful Biafra, din vestul Africii, îl vizitase pe Gelele, regele Beninului. Avea sarcina de a-l convinge pe rege să pună capăt comerţului cu sclavi şi sacrificiilor anuale de oameni. Misiunea fusese un eşec, în schimb strânsese material suficient pentru a scrie două volume.

Beţiv, afemeiat şi cu mintea împâclită de sânge, Gelele îl tratase de sus. În schimb, atunci când vizitase Beninul, regele acestuia crucificase un om în onoarea sa. În ciuda unei asemenea situaţii, se înţeleseseră destul de bine. De fapt, în cursul unei vizite anterioare, Burton primise titlul de căpetenie onorifică a gărzii amazoniene.

Gelele afirmase că Burton era un om bun, dar prea impulsiv.

Primitivii se pricepeau să pătrundă caracterul altora. Era o trăsătură esenţială, care-i ajuta să supravieţuiască.

Simţind că tulburarea lui Burton stânjenea atmosfera de bună dispoziţie a acestei întâlniri, Monat începu să spună poveşti despre planeta sa, Arcturus. La început, el îi uimise pe insulari prin originea sa non-umană. Cu toate acestea, nu întâmpină dificultăţi în încercarea de a-i atrage de partea sa, fiindcă ştia precis cum să influenţeze fiinţele umane pentru a se simţi în largul lor. Nici nu se putea altfel; de când se afla pe Lumea Fluviului trebuise să facă asta în fiecare zi.

După o vreme, Burton se ridică şi spuse că oamenii lui ar trebui să se culce. Le mulţumi membrilor tribului ganopo pentru ospitalitate, dar se răzgândise în ce privea hotărârea de a rămâne acolo câteva zile. Renunţă la ideea de a se odihni şi de a-i studia pe insulari.

— Tare mult am dori să mai rămâneţi aici, îl asigură căpetenia. Câteva zile sau chiar ani. Cum preferaţi.

— Vă mulţumim pentru invitaţie, spuse Burton. Apoi cită cuvintele rostite de un personaj din O mie şi una de nopţi: „Allah m-a blestemat să iubesc călătoria”. Pe urmă se cită pe sine: „Ca şi poeţii; călătorii alcătuiesc un popor de oameni mânioşi”.

Asta îl făcu să pufnească în râs şi plecă spre vas mai puţin întunecat la chip. Înainte de a se culca, fixă carturile. Frigate protestă, spunând că nu era nevoie să vegheze într-un loc atât de izolat, unde singurii locuitori păreau foarte cinstiţi. Burton îl puse imediat la punct, ceea ce nu-l surprinse câtuşi de puţin pe Frigate.

Ştia că Burton socotea dorinţa de a poseda drept resort principal al oricărei acţiuni umane.

BURTON se gândi la acest aspect şi la alte lucruri întâmplate în noaptea precedentă, fără a uita visele. Fumând un trabuc, rămase tăcut o vreme, avându-l pe Frigate în apropiere. Aglomerarea densă de stele şi nori subţiri de gaz pălea văzând cu ochii. În mai puţin de jumătate de oră aveau să apară zorile. Lumina lor va şterge de pe cer majoritatea corpurilor cereşti, iar restul vor dispărea cu puţin timp înainte ca soarele să se ridice deasupra peretelui muntos dinspre nord.

Ceaţa, ca o pătură pufoasă de lână, acoperea Fluviul şi câmpiile de pe ambele maluri. Mângâia dealurile împădurite pe pantele cărora licăreau câteva lumini. Dincolo de dealuri se aflau munţii, înclinaţi la un unghi de patruzeci şi cinci de grade până la înălţimea de aproximativ 305 metri, apoi ţâşnind drept în sus, netezi ca oglinda, până la circa 3.048 de metri.

În cursul primilor ani petrecuţi aici, Burton apreciase că munţii aveau înălţimea de aproximativ 6.100 de metri. Nu era singurul care greşea în felul acesta, într-o vreme când pentru calcule se folosea doar observaţia vizuală. După ce reuşise să-şi confecţioneze instrumente topografice destul de rudimentare, stabilise că pereţii muntoşi erau, în general, de două ori mai scunzi decât crezuse la început. Piatra albăstrui-cenuşie care-i alcătuia crea o iluzie optică. Pesemne că de aceea valea părea atât de îngustă, iar înălţimea versanţilor îi făcea pe locuitori să se simtă şi mai neînsemnaţi.

Era o lume a iluziilor fizice, metafizice şi psihologice. Precum pe Pământ, tot astfel şi aici.

Frigate îşi aprinse o ţigaretă. Se lăsase de fumat vreme de un an, însă acum, „îşi pierduse harul”, după cum se exprima el. De aceeaşi statură ca şi Burton, avea ochi căprui-deschis. Părul îi era aproape la fel de negru, cu diferenţa că, în razele soarelui, căpăta o nuanţă roşcată. Avea trăsături colţuroase: arcadele proeminente, nasul drept, de lungime obişnuită, cu nări largi, buzele pline, cea superioară fiind foarte lungă, şi cu gropiţă în bărbie. Această din urmă trăsătură părea să treacă neobservată din cauza fălcii neobişnuit de scurte.

Pe Pământ făcuse parte, printre multe altele, din acea categorie de oameni, rar întâlniţi, dar plini de energie, care colecţionaseră tot ce se chema literatură scrisă de, despre sau cu referire la Burton. Scrisese chiar şi o biografie a acestuia, însă o transformase într-un adevărat roman intitulat Un cavaler necizelat al Reginei.

Când îl întâlnise pentru prima oară, Burton rămăsese mirat că Frigate se prezentase drept scriitor de science fiction. Asta ce Dumnezeu mai e?

— Nu-mi cere să-ţi definesc genul, spusese Frigate. Nimeni n-a reuşit vreodată să-l explice deplin şi satisfăcător. Cu toate acestea, este... adică a fost un gen de literatură în care majoritatea întâmplărilor se petrecea într-un viitor fictiv. S-a numit science fiction fiindcă ştiinţa trebuia să joace un rol important în cadrul ei. Mai precis, dezvoltarea ştiinţei în viitor. Ea nu se mărginea la fizică sau lume, ci includea extrapolări din sociologia şi psihologia vremii în care trăise autorul respectiv. În realitate, orice acţiune care se desfăşura în viitor se chema science fiction. Cu toate astea, o povestire scrisă în 1960, de exemplu, care plasa acţiunea în 1984, era clasificată drept science fiction şi în 1984. În plus, o asemenea povestire putea să prezinte acţiuni din prezent sau trecut. Se presupunea însă că ea se baza pe ştiinţa din vremea autorului, iar el nu putea decât să extrapoleze, cu mai multă sau mai puţină precizie, ceea ce avea să devină ştiinţa. Din nefericire, această definiţie caracteriza povestiri în care nu apăreau elemente ştiinţifice, ori existau altele, prost înţelese de autor. În orice caz, s-au scris multe povestiri despre lucruri care nu aveau cum să se întâmple, în sprijinul cărora nu exista nici o dovadă ştiinţifică. Mă refer la călătoria în timp, lumile paralele, deplasarea cu viteză superioară luminii, stele vii, Dumnezeu coborând personal pe Pământ, insecte de mărimea unor clădiri, inundaţii la nivel planetar, sclavia prin intermediul telepatiei şi multe altele, care ar alcătui o listă nesfârşită.

— Şi cum de-a ajuns să capete numele de science fiction?

— Păi, de fapt, a trecut multă vreme până când un om pe nume Hugo Gernsbach a etichetat acest gen. Ai citit romanele lui Jules Verne şi Frankenstein de Mary Shelley, nu? Ele au fost considerate science fiction.

— Mie mi se par mai curând fantezii, spusese Burton.

— Da, însă orice ficţiune e rodul fanteziei. Diferenţa dintre fantezia de zi cu zi, pe care o numim literatură cultă, şi science fiction este că povestirile literare vorbeau despre lucruri care ar fi putut să se întâmple. Ele îşi plasau întotdeauna acţiunea în trecut sau în prezent. Povestirile science fiction descriau evenimente imposibile ori total neverosimile. Unii au vrut s-o numească literatură speculativă, însă termenul nu a avut priză la public.

Burton nu pricepuse pe deplin ce era literatura science fiction, însă asta nu-l deranja. Nici Frigate nu reuşise să explice clar, deşi dăduse numeroase exemple.

— De fapt, afirmase Frigate, genul science fiction a fost unul dintre lucrurile inexistente care au avut, totuşi, un nume. Mai bine să vorbim despre altceva.

Burton refuzase să abandoneze subiectul.

— Atunci tu te-ai ocupat de ceva ce nu exista?

— Ba nu, profesiunea de scriitor de science fiction a existat. Numai că science fiction era inexistent. Discuţia noastră începe să semene cu un dialog din Alice în ţara minunilor.

— Şi banii pe care i-ai câştigat cu scrierile tale au fost tot inexistenţi?

— Cam aşa ceva. Ei, asta-i o exagerare. N-am murit de foame, dar nici n-am ajuns să conduc un Cadillac placat cu aur.

— Ce-i acela un Cadillac?

Aducându-şi aminte acum de toate acestea, lui Burton i se păru straniu că femeia cu care împărţea aşternutul era Alice, sursa de inspiraţie a două dintre capodoperele lui Lewis Carroll.

Deodată, Frigate exclamă:

— Ce-a fost asta?

Burton privi către strâmtoarea aflată la est. Spre deosebire de alte zone, aici nu existau maluri. Dealurile se ridicau atât de abrupt pe toată lungimea strâmtorii, încât semănau cu nişte pereţi drepţi şi netezi. Mai jos de strâmtoare se vedea un obiect – ba nu, două – deplasându-se către el, părând suspendate deasupra ceţii.

Urcă scara de frânghie ca să se lămurească. Cele două obiecte nu pluteau prin aer. Părţile lor inferioare rămăseseră ascunse în ceaţă. Cel mai apropiat era o structură din lemn în vârful căreia se zărea silueta unui om. Cea de-a doua, mult mai departe, era un obiect mare, cu forme rotunjite.

— Pete! strigă el de sus. Cred că-i o plută! Una foarte mare! O poartă curentul şi vine drept spre noi! Are un turn unde se află pilotul. Nu se clinteşte, stă ca de lemn. Sigur a...

Mai mult ca sigur. Omul nu se mişcase deloc. Dacă ar fi fost treaz, ar fi văzut că pluta urma un drum de coliziune.

Burton îşi petrecu un braţ pe după o parâmă, îşi duse mâinile pâlnie la gură şi începu să răcnească în semn de avertisment. Silueta rezemată de balustradă nu se mişcă. Atunci renunţă să mai strige spre el.

— Trezeşte-i pe toţi! bubui el către Frigate. Repede! Trebuie să evităm ciocnirea!

Coborî imediat şi sări peste copastie, aterizând pe doc. Aici, fiind în plină ceaţă, nu putea vedea nimic. Trecându-şi degetele de-a lungul copastiei, găsi pe dibuite pilonii de legare trei fraţi. Cît se grăbi să desfacă două parâme, îi auzi pe ceilalţi agitându-se pe punte. Le strigă lui Monat şi Kazz să coboare pe doc pentru a dezlega şi parâmele de pe partea cealaltă.

În graba lui, se ciocni de un pilon şi vreme de câteva secunde ţopăi într-un picior, ţinându-se cu mâinile de genunchiul celălalt. Apoi îşi continuă treaba.

După ce termină de dezlegat parâmele de pe partea aceea, orbecăii de-a lungul copastiei. Între timp, cineva coborâse schela de acces. Urcă, trecându-şi mâinile de-a lungul balustradei şi ajunse la bord: Acum putea să vadă creştetul femeilor şi faţa americanului.

— Ce s-a întâmplat? vru să ştie Alice.

— Ai scos parii? îl întrebă el pe Frigate.

— Sigur.

Urcă iarăşi scara din frânghie. Cele două ambarcaţiuni urmau acelaşi curs care le aducea drept spre docuri. Omul aflat de cart nu făcuse nici o mişcare.

Dinspre insulă se auzeau deja voci. Băştinaşii se treziseră şi vroiau să ştie ce se întâmplă.

Din ceaţa cenuşie apărură capul şi umerii lui Monat. Furişându-se astfel, arăta ca un monstru dintr-un roman gotic. Ţeasta lui semăna cu aceea a unei fiinţe umane, însă trăsăturile mai pline îl făceau să pară doar pe jumătate uman. În partea inferioară a nărilor îi atârnau membrane subţiri care se legănau, însoţind mişcările capului. La capătul nasului avea o protuberanţă cartilaginoasă despicată adânc. Buzele subţiri, negre şi lipsite de păr, păreau de câine. Urechile fără lobi aveau forma cochiliilor.

Aflat undeva aproape, Kazz răcni către Monat. Burton nu-l zărea, fiindcă era cel mai scund om din echipaj, având doar un metru cincizeci înălţime. Apoi se apropie şi reuşi să-i distingă silueta pătrăţoasă.

— Scoateţi parii şi îndepărtaţi vasul de docuri! urlă Burton.

— Da’ unde dracu’ sunt? întrebă Besst.

— I-am scos eu din rastel, îl lămuri Frigate. Sunt pe punte.

— Urmaţi-mă, le spuse Burton, apoi slobozi o înjurătură, fiindcă se împiedicase de ceva şi căzuse lat. Se ridică imediat, însă dădu peste cineva. Judecând după formele pline, bănui că era vorba de Besst.

După câteva momente de bâjbâială, găsiră parii şi cei care-i mânuiau se aşezară de-a lungul copastiei. La ordinul lui Burton, ei împinseră cu capetele parilor în partea de sus a docului, fiindcă nu era loc între copastie şi perete pentru a-i putea propti în platforma bolovănoasă de pe fundul apei. Întrucât trebuia să învingă curentul, care era extrem de puternic la mijlocul lacului, cu greu reuşiră să urnească vasul din loc. După ce trecură de docuri, coborâră capetele parilor în apă şi împinseră proptindu-i în fundul stâncos. Chiar şi aşa, parii alunecau pe pietrele netede.

Burton ordonă întoarcerea ambarcaţiunii. Reuşind manevra, cei care împingeau cu parii la babord trecură la tribord să-i ajute pe ceilalţi, pentru ca vasul să nu fie purtat de curent către turla stâncoasă. În acest punct, atât platoul cât şi plaja se terminau brusc. Acum era necesar să menţină parii în poziţie orizontală şi să împingă în zidul turlei.

Burton auzi un glas necunoscut şi privi peste umăr. Silueta întunecată din turnul de cart se mişcase şi răcnea către cei de jos. Din ceaţă răzbătură vocile mai slabe ale altor oameni.

Obiectul întunecat şi rotunjit devenise mai mare. În lumina lunii, amintea de capul unui uriaş. Aprecie distanţa dintre turn şi celălalt obiect la vreo sută de metri. Asta însemna că pluta pe care se aflau era gigantică. N-avea idee cât de lată era şi spera să nu afle asta decât după ce vasul lui va ajunge de cealaltă parte a insulei.

În chiar clipa când se pregătea să-şi vadă de treabă, văzu un alt bărbat apărând în turn. Flutura din mâini şi vocea lui stridentă o acoperea pe a celuilalt.

— Se apropie! strigă Frigate.

Burton nu-l putea acuza pentru panica pe care-o declanşa. Şi el era agitat peste măsură. Toată greutatea aceea, alcătuită probabil din sute de buşteni, a cărei inerţie era uriaşă, se îndrepta spre Hagiul II.

— Împingeţi până vă daţi sufletul! răcni el. Dacă n-o faceţi, o să fim striviţi!

Bompresul navei, adică arborada mare ieşită în afară, trecuse deja de turlă. Alte câteva opintiri ale oamenilor săi aveau să ducă vasul după colţ, apoi el avea să fie purtat de curent dincolo de turlă, departe din calea primejdiei.

Urletele de pe plută răsunau puternic şi limpede. Burton îşi găsi un moment de răgaz, cât să privească spre turn. Era cam la 125 de metri. Şi încă ceva: latura lui se deplasase puţin. Asta însemna că pluta se rotise, ori fusese răsucită şi deviată pentru a nu se ciocni de partea centrală a insulei. Din nefericire, se mişca spre stânga, în loc de dreapta.

— Împingeţi! strigă Burton.

Se întrebă unde se găsea turnul. Chiar la prova, ori mai în spate? În acest din urmă caz, însemna că o mare parte a plutei era situată în faţa turnului. Cu alte cuvinte, undeva în ceaţă, partea ei frontală se afla foarte aproape de Hagiu.

Oricum, pluta nu avea cum să ocolească insula. Însă Burton se sinchisea prea puţin de rest, singura lui grijă fiind să scape cu vasul nevătămat.

Un om din turn răcnea ordine într-o limbă necunoscută către cei din ceaţă.

Prova Hagiului trecuse deja de turlă. Însă aici, curentul puternic împingea vasul către peretele stâncos, iar parii alunecau pe pietrele care erau mai netede decât cele prin dreptul cărora tocmai trecuseră.

— Împingeţi, nemernicilor, împingeţi! tună Burton la echipaj.

Se auzi un vuiet, urmat de o aplecare neaşteptată a punţii şi de o înclinare către zidul stâncos. Burton se trezi azvârlit în ceva dur şi orbitor de alb, apoi se înmuie şi totul îi deveni negru în faţa ochilor. Ca prin vis, îşi dădu seama că se prăbuşise pe spate şi acum zăcea întins pe punte, încercând să se ridice în negura cenuşie. De pretutindeni se auzeau urlete. Alături de plesnetele seci ale trunchiurilor rupându-se şi de o explozie năucitoare, provocată de izbirea părţii frontale a plutei de stânci, acestea fură ultimele zgomote pe care le mai putu percepe.

Partea 2

JILL GULBIRRA era orbită de ceaţă. Menţinându-şi ambarcaţiunea aproape de malul drept al Fluviului, reuşea să distingă neclar pietrele-potir. Păreau ameninţătoare, ca nişte broaşte uriaşe dintr-un pustiu înspăimântător.

Următoarea piatră putea fi şi capătul odiseei. Trecând prin dreptul lor, în cursul nopţii le numărase pe toate.

Acum, asemenea unei stafii dintr-o canoe fantomatică, continua să vâslească. Vântul murise, însă ea, deplasându-se vioi împotriva curentului, îl reînviase ori îi găsise un înlocuitor. Aerul umed şi apăsător îi mângâia faţa precum o perdea din ectoplasmă.

Văzu un foc lângă piatra care trebuia să fie destinaţia ei. La început fusese o scânteie. Acum crescuse, sclipind şters, ca spectrul unui foc. În preajma lui, voci de bărbaţi. Greu de atribuit unuia sau altuia.

Până şi ea, îi veni în minte, arăta ca spiritul unei maici. Trupul îi era înveşmântat în prosoape albe, legate laolaltă cu cleme magnetice. Unul dintre ele forma o glugă, astfel că, dacă ar fi zărit-o cineva prin ceaţa cenuşie, faţa i-ar fi apărut mai întunecată.

Puţinele lucruri personale stăteau îngrămădite pe fundul canoei. În aerul împâclit şi umed, ele păreau două animale, unul alb, celălalt cenuşiu. În apropiere se afla cilindrul metalic, înalt, de culoare gri, „gamela” ei. Dincolo de el era o legătură din prosoape în care învelise câteva obiecte. Un flaut din bambus. Un inel din lemn de stejar cu montură din jad lustruit, un dar de la iubitul ei, dispărut, din câte ştia, doar într-un anumit înţeles al cuvântului. O geantă din piele de peşte-dragon, plină vârf cu obiecte şi amintiri. Prinsă de legătură, dar invizibilă pe întunericul de acum, se afla o casetă din piele conţinând un arc şi o chivără cu săgeţi.

Sub banchetă ţinea o suliţă din bambus cu vârf din corn de peşte. Lângă ea, două bumeranguri grele, din lemn de stejar, şi o pungă în care avea două praştii din piele şi patruzeci de pietre.

Pe măsură ce focul se văzu mai strălucitor, vocile se auziră mai bine. Cine erau bărbaţii aceia? Paznici? Beţivi? Neguţători de sclavi sperând să prindă o persoană ca ea? Oameni care se sculau cu noaptea-n cap dorind să ajungă departe?

Zâmbi amar. Dacă se dovedeau violenţi, de violenţă vor avea parte.

Cu toate acestea, păreau mai curând afumaţi. Dacă vorbele auzite în aval erau adevărate, se afla pe un teritoriu paşnic. Nici Parolando, nici statele învecinate nu practicau sclavia potirului.

După cum fusese informată, putea sosi vâslind curajos chiar şi pe lumină. Avea să fie bine venită şi liberă să rămână ori să plece. În plus, era adevărat că oamenii de aici construiau o uriaşă navă aeriană.

Neîncrederea era însă o calitate înnăscută, de care nu ea se făcea vinovată. Aprecierea trebuia să ţină seama de întâmplările groaznice prin care trecuse. Prin urmare, voia să cerceteze pe întuneric. Era mai anevoios; chiar ineficient. Trebuia să aleagă între supravieţuire şi eficacitate, deşi, în ultimă instanţă, supravieţuirea însemna eficienţă maximă, indiferent cât timp şi efort i-ar solicita.

Moartea nu mai era un eveniment trecător pe Valea Fluviului. Resuscitările păreau să fi încetat şi, o dată cu ele, vechile spaime renăscuseră.

Acum focul licărea destul de limpede şi reuşi să vadă piatra de forma unei broaşte uriaşe. Văpaia se afla dincolo de ea. Prin dreptul flăcărilor se mişcau patru siluete, parcă schiţate cu negru. Simţi mirosul fumului de bambus şi pin şi i se păru că descoperă şi aroma trabucurilor. De ce Misterioşii Donatori le ofereau trabucurile acelea dezgustătoare?

Bărbaţii vorbeau o engleză guturală. Ori băuseră, ori engleza nu era limba lor maternă. Ba nu. Vocea care bubuia acum în întuneric aparţinea unui american.

— Nu! răcni el. Pe inelele fierbinţi ale blestematului Saturn, nu! Nu-i vorba de individualism nemăsurat! Vreau să construiesc ceva ce nu s-a mai văzut, o navă fabuloasă, o adevărată regină a cerurilor, un colos, un leviatan! Mai mare decât s-a pomenit ori se va pomeni pe Pământ ori pe Lumea Fluviului! O navă care să-i facă pe toţi să caşte ochii cât cepele, să simtă mândria de a se fi născut oameni! O frumuseţe! O namilă a aerului! Unică! Ceva ce n-a existat nicicând! Poftim? Dave, nu mă-ntrerupe! Imaginaţia mi-a luat-o razna şi-o las să zboare până reuşesc ce mi-am propus! Ba chiar mai mult de-atât!

— Milt, dar...

— Nu mi veni mie cu de-astea! Avem nevoie de tot ce-i măreţ, impresionant, din motive ştiinţifice şi pur logice. Doamne, prietene, trebuie să zburăm mai sus, mai departe decât a făcut-o orice dirijabil cunoscut! Trebuie să parcurgem probabil 16.900 de kilometri, depinde cât de departe e vasul! Doar Cel de sus ştie ce curenţi o să-nfruntăm! Şi trebuie să parcurgem toată distanţa dintr-un foc! M-auziţi, Dave, Zeke, Cyrano? Dintr-un foc!

Inima ei începu să bată neostoit. „Dave vorbise cu accent nemţesc. Sigur erau oamenii pe care-i căuta. Ce noroc! Ba nu. Ştiuse câţi kilometri avea de parcurs, numărase pietrele-potir aliniate de-a lungul malului şi i se spusese precis unde se afla Cartierul General al lui Milton Firebrass. În plus, ştia că David Schwartz, inginer austriac, era unul dintre apropiaţii lui Firebrass.

— Ne trebuie timp şi multe materiale, spuse unul dintre bărbaţi. Vorbea cu accentul celor din Maine. Sesizase cumva în vocea lui ceva care-i amintea ţipătul vântului în velatură, scârţâitul odgoanelor şi al lemnului vreunui vas în ruliu, bubuitul ca de tunet al valurilor, fluturarea pânzelor, ori căzuse victimă propriei imaginaţii prea bogate? Sigur era o închipuire.

„Încetează, Jill”, se apostrofă ea. Dacă Firebrass nu ar fi rostit, Zeke, acum nu ar mai asocia vocea lui cu năluca vreunui velier în largul mării. Trebuia să fie vorba de Ezekiel Hardy, căpitanul unei baleniere din New Bedford, ucis de un caşalot în largul coastelor Japoniei – oare în 1833? – care-l convinsese pe Firebrass că va deveni un timonier sau navigator excelent. După o pregătire cum se cuvine, desigur. Probabil că Firebrass are mare nevoie de oameni pentru alcătuirea echipajului dacă l-a primit pe căpitanul unei baleniere din secolul al XIX-lea. Pesemne că individul n-a văzut în viaţa lui un balon şi nici măcar vreun vas cu aburi.

Se zvonise că, deocamdată, Firebrass nu reuşise să găsească oameni cu experienţă în domeniul zborului. Bărbaţi, bineînţeles, întotdeauna, bărbaţi. Prin urmare, acceptase candidaţi cărora pregătirea să le fie de folos. Piloţi de avioane. Zburători cu baloane. Marinari. Până una-alta, zvonul că Firebrass avea nevoie de bărbaţi pricepuţi la zborul cu aparate mai uşoare decât aerul se răspândise în susul şi-n josul Fluviului, cale de 60.000, poate chiar 100.000 de kilometri. Mereu bărbaţii.

Ce ştia Firebrass despre construirea unui balon cu gaz? Adevărat, călătorise până spre Marte şi Ganimede, dăduse roată planetelor Jupiter şi Saturn, dar ce legătură avea asta cu dirijabilele? Într-adevăr, David Schwartz proiectase şi construise primul dirijabil rigid. Acesta fusese şi primul care avusese structura şi învelişul confecţionate din aluminiu. Asta se întâmplase în 1893, cu şaizeci de ani înainte de naşterea ei. Apoi se apucase să construiască o navă mai bună – parcă la Berlin, în 1895, nu? – însă activitatea încetase o dată cu moartea lui, în ianuarie 1897, corect?

Nu mai era sigură. Cei treizeci şi unu de ani petrecuţi aici şterseseră multe dintre amintirile de pe Pământ.

Se întrebă dacă Schwartz ştia ce se întâmplase după ce murise. Poate doar dacă ar fi întâlnit vreun pasionat al aparatelor zburătoare umplute cu gaz, un zeppelino-entuziast. Activitatea fusese continuată de soţia lui şi, cu toate astea, Jill nu descoperise numele ei mic sau cel de domnişoară, fiindcă nici una dintre cărţile citite nu se deranjase să le menţioneze. Era pur şi simplu Frau Schwartz. Ea contribuise la construcţia celui de-al doilea aparat, în ciuda faptului că era o simplă femeie. Iar un bărbat nătâng zburase cu nava din aluminiu care arăta mai curând a sticlă de termos decât a aparat de zbor, intrase în panică şi-l distrusese.

Din visul lui Schwartz şi din devotamentul soţiei n-a rămas decît un morman contorsionat de metal argintiu. Asta se întâmplă cu visele pe vreme cu vânt puternic, mai ales când la comandă se află o sculă mare cu creier liliputan şi curajos cât un şoarece. Ei, dacă dobitocia ar fi fost făcută de o femeie, numele ei ar fi rămas în istorie. Vedeţi ce păţeşte femeia când nu rămâne în bucătărie? Dacă Dumnezeu ar fi dorit...

Jill Gulbirra tresări, simţind o durere arzătoare în piept. Controlează-te, murmură către sine. „Ia-o calm, altfel strici totul.”

Se trezi din reverie. Cât o furase gândul la visul avut de Frau Schwartz, lăsase canoea în voia curentului. Focul devenise mai mic, iar vocile mai firave şi, totuşi, ea nu băgase de seamă. „Mai bine fii atentă, îşi zise ea. Trebuia să fie precaută, altfel n-o să convingă pe nimeni că avea calificarea necesară pentru a face parte din echipajul navei. Poate căpitan?

— Avem timp din belşug! bubui Firebrass. Nu-i vorba de un proiect cu guvernul, finanţat cu zgârcenie, în care să lucrăm cu cuţitul la gât! Vor trece treizeci şi şapte de ani ori mai mult până când Sam va ajunge la capătul Fluviului. Nouă ne vor trebui doi-trei ani să desăvârşim aparatul. Până atunci, o să folosim un balon captiv pentru pregătire. Iar apoi o să plecăm, sus de tot, către albastrul cel senin, şi marea înceţoşată de la Polul Nord, unde trăieşte nu Moş Gerilă, ci acela care ne-a oferit daruri ce-l fac pe Sfântul Nicolae să pară cel mai mare zgârciob din lume! Înainte, către Turnul Ceţurilor şi Măreţul Potir!

Se auzi apoi vocea celui de-al patrulea. Era baritonală şi plăcută, se vedea însă clar că engleza nu-i fusese limbă maternă. A ce suna? Avea un accent franţuzesc, dar... Da, bineînţeles. Acesta putea fi Savinien de Cyrano de Bergerac, dacă era să dea crezare celor auzite la mâna a nu ştiu câta. Nu-i venea să creadă că i se va oferi curând prilejul să discute cu el. Poate că nici nu va apuca, fiindcă pe Fluviu existau nenumăraţi impostori.

Vreme de o clipă se înstăpâni tăcerea ce nu putea fi întâlnită decât pe Valea Fluviului – când oamenii nu vorbeau. Nu tu păsări, animale (mai ales lătrat de câine), nici maşini monstruoase urlând, vuind, bâzâind, scârţâind, nici claxoane, sirene ţiuitoare sau asurzitoare, scrâşnete de frâne, radiouri date la maxim sau difuzoare gata să le sară membranele. Doar clipocitul apei lovindu-se de mal şi când şi când plescăitul vreunui peşte care sare din apă şi cade la loc. Plus pocnetele lemnelor aprinse.

— Aha! exclamă Firebrass. Grozav! Mai bun decât orice am avut pe Pământ! Şi libertate! Dar când, când or să apară zburătorii? Am nevoie de mai mulţi oameni experimentaţi, adevăraţi balonişti!

Schwartz scoase un plescăit – acum Jill îl putea auzi cum bea din sticla dusă la buze – apoi spuse:

— Ei, asta-i! Nu pari chiar atât de îngrijorat!

Canoea atinse malul şi Jill coborî din ea fără s-o răstoarne. Apa îi venea până la talie, însă bucăţile de pânză, bine legate cu cleme magnetice, nu permiteau apei reci să-i pătrundă până la piele. Se apropie şi mai mult şi ridică ambarcaţiunea grea, apoi porni înainte până ajunse pe mal. O lăsă jos şi o târî până ce o scoase cu totul din apă. Malul era la aproximativ treizeci de centimetri deasupra nivelului apei. Rămase nemişcată câteva clipe, cu gând să-şi pregătească intrarea în scenă, apoi hotărî să meargă neînarmată.

— Îi găsesc eu până la urmă, tocmai spunea Firebrass.

Jill se apropie, alunecând prin iarba scurtă.

— Eu sunt cea de care ai nevoie, rosti ea cu hotărâre.

Cei patru se răsuciră atât de brusc, încât fură cât pe ce să cadă şi trebuiră să se sprijine unul de altul. Se holbară nedumeriţi şi gurile şi ochii le deveniră nişte găuri negre în lumina nesigură. Ca şi ea, erau îmbrăcaţi cu prosoape, însă ale lor aveau culori vii. Dacă ar nutri intenţii duşmănoase, Jill ar putea să-i doboare pe toţi cu săgeţi înainte ca ei să pună mâna pe arme, asta în cazul că aveau aşa ceva. Apoi observă că posedau pistoale, aşezate pe marginea pietrei-potir de forma unei ciuperci.

Pistoale! Fabricate din fier! Deci era adevărat!

Deodată o spadă, o lamă lungă din oţel, cu vârful ascuţit apăru în mîna celui mai înalt dintre bărbaţi. Cu cealaltă mână, acesta îşi dădu gluga peste cap, dând la iveală o faţă lungă, cu nas proeminent. El trebuia să fie mult lăudatul Cyrano de Bergerac.

Cyrano rosti o frază în franceza secolului al XVIII-lea, din care ea înţelegea doar câteva cuvinte.

Firebrass imită gestul lui Cyrano.

— Cît pe ce să mă scap pe mine! De ce nu ne-ai anunţat că vii?

Îşi dădu şi Jill gluga jos.

Firebrass făcu doi paşi spre ea şi o privi cu atenţie.

— E-o femeie!

— Cu toate astea, eu sunt omul care vă trebuie! spuse Jill.

— Ce-ai zis?

— Nu mai înţelegi limbajul articulat? îl luă ea la rost.

Era mai curând mânioasă pe ea însăşi. Cu toate că mimase surpriza se dovedise atât de emoţionată, încât apelase la dialectul din Toowoomba. Chiar dacă ar fi vorbit în engleza shakespeareană, tot n-ar fi priceput-o. Îşi repetă spusele, apelând la engleza americană din vestul mijlociu, pe care o deprinsese cu mare greutate:

— Cu toate astea, eu sunt omul vostru. Şi, apropo, mă numesc Jill Gulbirra.

Firebrass se prezentă, fără a uita de ceilalţi, apoi spuse:

— Simt nevoia să mai beau ceva.

— Nici mie nu mi-ar strica, îl imită Jill. Greşim socotind că alcoolul ne încălzeşte, dar măcar ne face să credem asta.

Firebrass ridică o butelcă, primul obiect din sticlă pe care-l văzuse în ultimii ani. I-o întinse, iar ea bău scotch direct din ea, fără s-o mai şteargă la gură. La urma urmelor, în această lume nu existau germeni. În plus, ea nu avea prejudecăţi şi nu se jena să bea din aceeaşi sticlă cu un mulatru. Doar bunica ei fusese aborigenă, nu? Desigur, aborigenii nu erau negri, ci caucazieni bruneţi.

De ce se gândea la aşa ceva?

Ţinându-şi capul plecat în faţă şi mergând încovoiat, Cyrano se apropie de ea. O cercetă din creştet până-n tălpi, clătină din cap şi spuse:

— Mon dieux, are părul mai scurt decât al meu! Şi nu-i machiată! Sigur eşti femeie?

Jill plimbă scotch-ul prin gură şi-l înghiţi. Era delicios şi-i simţi căldura coborând.

— Să ne convingem, spuse franţuzul.

Îi puse mâna pe sân şi strânse uşor.

Jill îi trânti un pumn puternic în stomac. El se plecă în faţă, iar Jill îl lovi cu genunchiul în bărbie. Cyrano căzu ca un sac.

— Ce mama dracului?! exclamă Firebrass şi se holbă la ea.

— Tu cum ai fi reacţionat dacă te pipăia la boaşe ca să vadă dacă eşti bărbat?

— Pur şi simplu aş fi fost încântat, scumpo, îi răspunse Firebrass. Se zgudui de râs şi ţopăi, timp în care ceilalţi îl măsurară de parcă l-ar fi considerat nebun.

Cyrano se ridică pe palme şi genunchi, apoi în picioare. Era roşu la faţă şi pufnea furios. Jill vru să se tragă înapoi, mai ales după ce-l văzu că-şi ridică spada. Nu făcu totuşi nici un gest şi, cu voce stăpânită, i se adresă:

— Întotdeauna îţi permiţi asemenea libertăţi cu femei pe care nu le cunoşti?

Cyrano se cutremură. Roşeaţa din obraji pieri, iar rânjetul i se transformă în zâmbet.

— Nu, madame, şi vă cer iertare pentru purtarea lipsită de eleganţă. De obicei nu beau, fiindcă nu-mi place să-mi împâclesc mintea şi să devin sălbatic. Dar în seara asta sărbătoream plecarea vaporului cu zbaturi.

— Nu mai spune, îl contră Jill. Sper să nu se mai repete.

Deşi zâmbea, se blestema în gând pentru faptul că avusese o confruntare atât de nefericită cu un bărbat pe care-l admira foarte mult. Nu era vina ei, însă nu se aştepta ca el s-o ierte că-l doborâse atât de uşor în faţa altora. Nici un bărbat demn nu-i dispus să accepte un asemenea tratament.

CEAŢA SE SUBŢIASE. Acum nu mai aveau nevoie de lumina focului ca să-şi vadă chipurile. Cu toate acestea, vălătucii alb-cenuşii rămăseseră denşi, ajungându-le până la talie. Cerul se lumina, deşi soarele avea să depăşească piscurile dinspre est abia peste câteva ore. O dată cu stelele mai mărunte, norii de gaz, albi şi uriaşi, care acopereau o şesime din cer, îşi pierduseră din strălucire. Totuşi mii de stele gigantice încă ardeau în roşu, verde, alb şi albastru; însă, asemenea unor jeturi de gaz care se închid treptat, luminozitatea lor scădea văzând cu ochii.

Spre apus, din ceţuri se înălţau circa zece structuri impunătoare. Jill făcu ochii mari, cu toate că auzise destule zvonuri despre ele. Unele clădiri aveau patru şi cinci etaje, fiind construite din tablă de aluminiu şi fier. Fabrici. Însă hangarul din aluminiu era colosal.

— Era cel mai mare pe care l-am întâlnit, murmură ea.

— Şi încă n-ai văzut totul, o preveni Firebrass. Tăcu o clipă, apoi continuă pe un ton mirat: Deci ai venit să te înrolezi?

— Am mai spus-o o dată.

Firebrass era Şeful. Putea s-o angajeze ori s-o concedieze. Din nefericire, ea nu reuşise niciodată să-şi ascundă iritarea în faţa prostiei. Repetiţia însemna o risipă şi, prin urmare, devenea sinonimă cu dobitocia. Avea în faţă un bărbat care poseda titlul de doctor în astrofizică şi diplomă de inginer în electronică. Iar Statele Unite nu trimiseseră nătăfleţi în spaţiu, deşi oamenii aceia poate că nu sclipeau în mod deosebit. Pesemne că băutura îi făcea să pară nătângi. Asta se întâmpla oricărui bărbat. Şi oricărei femei, se grăbi ca să aducă o corecţie. Fii cinstită, Jill.

Firebrass se afla aproape de ea, suflându-i în faţă aburi de whisky. Era mai scund decât ea cu un cap, iar umerii largi, braţele musculoase şi pieptul lat contrastau ciudat cu picioarele lungi, slăbănoage. Avea ochii mari şi căprui, uşor injectaţi. Capul mare, fruntea proeminentă, părul auriu, atât de cârlionţat încât părea sârmos, pielea ca arama arsă. Ar fi trebuit să fie mulatru, însă genele caucaziene şi trăsăturile onondaga păreau predominante, Putea trece drept provensal ori catalan. Ori european de oriunde.

O măsură din cap până în picioare. Privirea lui îndrăzneaţă avea menirea s-o stârnească pentru a încerca să-l doboare ca pe Cyrano?

— La ce te gândeşti? întrebă Jill. La pregătirea mea de pilot? Sau la trupul ce se ascunde sub prosoapele astea lăbărţate?

Firebrass izbucni în râs. După ce încetă, spuse:

— La amândouă.

Schwartz părea stânjenit. Era scund şi firav, avea ochi căprui şi păr castaniu. Jill se uită urât la el, ceea ce-l făcu să se îndepărteze. Asemenea lui Cyrano, Ezekiel Hardy era cât ea de înalt. Avea falca îngustă, pomeţii bine evidenţiaţi, părul negru. Simţi căutătura ochilor lui albastru-deschis.

— O să repet asta, fiindcă trebuie să insist, spuse ea. Am o pregătire la fel de bună ca orice bărbat şi sunt gata s-o dovedesc. Reprezint un dar ceresc pentru voi. Am diplomă de inginer şi pot proiecta o navă până la ultimele detalii. Am efectuat 8.342 de ore de zbor cu patru tipuri diferite de baloane captive. Fac faţă oricărui post, inclusiv cel de căpitan.

— Cum poţi dovedi asta? vru să ştie Hardy. Dacă minţi...

— Dar documentele tale unde se află? îl puse Jill la punct. Chiar dac-ai fost căpitanul unei baleniere, pe cine impresionează? Ce calificare e asta pentru a deveni specialist în dirijabile?

— Gata, potoliţi-vă, spuse Firebrass. Să nu ne scotocim trecutul. Gulbirra, te cred. Consider că nu faci parte dintre impostorii pe care am fost nevoit să-i rabd prin preajmă. Oricum, trebuie să lămurim lucrurile. Deocamdată eşti mult mai bine pregătită decât mine pentru a comanda nava. Cu toate astea, eu sunt căpitanul, şeful, cel care hotărăşte! Eu le spun tuturor cum să joace de cum intră în scenă. Pe sol precum şi în aer. N-am renunţat la postul de mecanic-şef pe vasul lui Clemens ca să ocup o funcţie de nimic în proiectul acesta. Rămân Căpitanul Firebrass, şi te rog să nu uiţi asta nici o clipă. Dacă te declari de acord, semnezi şi parafezi cu sânge, atunci o să ţopăi de fericire şi-o să te primesc bucuros la bord. Ai putea deveni adjunct al comandantului – fără să amestecăm sexul în treaba asta – deşi nu-ţi promit solemn c-o sa rămână aşa. Încă n-am alcătuit lista definitivă a echipajului.

Făcu o pauză, clătină din cap şi o privi printre gene.

— Ţin să te anunţ încă de la început. Trebuie să juri pe onoarea ta – şi în faţa lui Dumnezeu, dacă ai vreunul – că te vei supune legilor statului Parolando. Fără ezitări, codeală şi mârâieli.

Jill şovăi. Îşi trecu limba peste buze, pe care şi le simţi brusc uscate. Dorea – ba nu; râvnea – să ajungă pe navă. O vedea cu ochii minţii chiar şi acum. Plutea pe deasupra lor, aruncând o umbră peste ea şi Firebrass, sclipind ca argintul în soarele imaginar.

— N-am de gând să renunţ la nici unul dintre principiile mele spuse ea. Vorbise atât de tare încât îi făcuse pe ceilalţi să tresară. Bărbaţii şi femeile sunt egali aici? Există vreo discriminare legată de sex, rasă, naţionalitate şi aşa mai departe? Mai ales în privinţa sexului?

— Nu, îi răspunse Firebrass. Din punct de vedere legal, vreau să spun. În realitate, personal vorbind, există, bineînţeles. Şi se mai practică, aşa cum s-a întâmplat mereu şi oriunde, discriminarea legată de competenţă. Aici avem standarde foarte ridicate. Dacă te numeri printre aceia care consideră că unei persoane trebuie să i se încredinţeze o slujbă doar pentru că aparţine unui grup care a suferit discriminări, te invit s-o laşi baltă. Ori să-ţi mişti fundul în altă parte.

Rămăsese tăcută un moment. Bărbaţii se uitară la ea, dându-şi seama de lupta ce se dădea în sufletul ei. Firebrass surâse iarăşi.

— Nu eşti singura care se chinuie, o consolă el. Ţin foarte mult, la fel ca şi tine, să devii membră a echipajului. Dar, ca şi tine, de altfel, am eu nişte principii. Făcu un semn cu degetul mare către Schwartz şi Hardy. Uită-te la ei. Amândoi oameni ai secolului al XIX-lea, Unul, născut în Austria, celălalt, în New England. Nu numai că mă acceptă drept căpitan, dar îmi sunt şi buni prieteni. Poate că-n sinea lor încă mă mai consideră un negru înfumurat, dar s-au încăiera cu oricine mi-ar spune asta în faţă. Corect, domnilor?

Ei încuvinţară din cap.

— După treizeci de ani petrecuţi în Lumea Fluviului orice persoană se schimbă. Dacă are în ea dorinţa de schimbare. Ce părere ai? Vrei să ştii cum sună constituţia statului Parolando?

— Bineînţeles. N-aş lua nici o hotărâre fără să ştiu în ce mă bag.

— A fost formulată de marele Sam Clemens, care a plecat cu vasul lui, Mark Twain, acum vreun an.

— Mark Twain? Cam vanitos, nu crezi?

— Numele a fost ales prin vot. Sam a protestat, dar nu prea convingător. Dar să termin ce aveam de spus. Există o regulă nescrisă potrivit căreia nimeni nu trebuie să-l întrerupă pe căpitan. Prin urmare: Noi, poporul din Parolando, declarăm prin prezenta...

În lungul lui recital nu apăru nici un moment de ezitare şi, din cîte-şi dădu ea seama, nici o greşeală. Lipsa aproape totală a materialelor scrise silise populaţia alfabetizată să se bizuie pe memorie. Aptitudinea care ajunsese la apogeu cândva doar în rândul popoarelor ce nu cunoşteau scrisul – şi al actorilor devenise acum generală.

Pe măsură ce vorbele se rostogoleau tot mai aprins, cerul se lumina. Ceaţa scăzuse, ajungându-le doar până la genunchi. Solul văii era încă acoperit de ceva asemănător zăpezii. Poalele dealurilor de cealaltă parte a câmpiilor nu se mai vedeau neclar. Iarba înaltă, tufişurile, arborii de fier, stejarii, pinii, tisele şi bambuşii nu mai apăreau ca într-o stampă japoneză, înceţoşat, ireal şi îndepărtat. Florile uriaşe ale plantelor căţărătoare ce se încolăceau în ramurile stejarilor începeau să capete culoare. La apariţia soarelui, ele aveau să strălucească în nuanţe vii de roşu, verde, albastru, negru, alb, galben, în dungi şi puncte de culori amestecate. Începeau să se distingă prăpăstiile dinspre apus care erau din piatră negru-albăstruie, cu porţiuni întinse de licheni verzi-albăstrui. Ici şi colo, cascadele îşi azvârleau apele pe povârnişurile munţilor.

Toate acestea îi erau cunoscute lui Jill Gulbirra, însă fiecare dimineaţă trezea în sufletul ei acelaşi sentiment de respect şi uimire. Cine făurise această Vale a Fluviului, lungă de milioane de kilometri? Şi cu ce scop? Cum şi de ce fuseseră resuscitaţi pe această planetă, atât ea cât şi alţi treizeci şi patru sau treizeci şi cât? de miliarde de oameni? Toţi cei care trăiseră începând cu anul două milioane înainte de Hristos şi terminând cu 2008 după Hristos păreau să fi fost ridicaţi din morţi. Excepţie făceau copiii care decedaseră înainte să fi împlinit cinci ani şi demenţii incurabili, deşi ea avea reţinere în folosirea termenului incurabil.

Cine erau cei care făcuseră asta? De ce?

Circulau tot soiul de zvonuri şi istorisiri ciudate, tulburătoare şi înnebunitoare despre oameni care apăruseră în mijlocul resuscitaţilor. Meteoric. Învăluiţi în mister. Li se spunea, între altele, Etici.

— Mă asculţi? o întrebă Firebrass.

Jill descoperi că el o privea atent.

— Îţi pot reproduce, aproape textual, tot ce ai spus până acum, îi răspunse ea.

Nu era adevărat. Rămăsese însă atentă – ca şi cum urechea i-ar fi devenit o antenă ce recepţionează o singură frecvenţă – la ceea ce i se părea important.

Din colibe începură să iasă oameni întinzându-se, tuşind, aprinzându-şi ţigări, îndreptându-se către latrinele cu pereţi din lemn de bambus, sau mergând spre Fluviu cu potirele în mână. Cei mai căliţi purtau doar un prosop în jurul taliei, însă majoritatea erau îmbrăcaţi din cap până în picioare. Beduinii Văii Fluviului. Fantome ale unui miraj.

— Bine, spuse Firebrass. Eşti gata să juri? Ori ai rezerve?

— Nicidecum, îi răspunse ea. Dar tu? Mă refer la persoana mea.

— Oricum n-ar avea importanţă. Surâse iar. Jurământul ăsta e preliminar. Vreme de trei luni rămâi în studiu, apoi vei primi votul oamenilor. Însă eu am drept de veto. După aceea, dacă eşti acceptată, depui jurământul definitiv. Înţelegi?

— Da.

Nu-i plăcea ideea, dar ce putea face? N-avea de gând să plece. Pe de altă parte, deşi nu-şi dădeau seama, şi ei aveau să dea un examen în faţa ei.

Aerul se încălzi. Cerul continuă să se lumineze înspre răsărit, iar stelele, cu excepţia câtorva gigante, îşi pierdură strălucirea. Se auziră sunete de goarnă. Cele mai apropiate veneau dinspre acoperişul unui turn de şase etaje, situat în mijlocul câmpiei, iar gornistul era un negru înalt, piele şi os, care purta un prosop stacojiu în jurul taliei.

— Sunt făcute din alamă, o lămuri Firebrass. La mică distanţă în amonte există câteva zăcăminte de cupru şi zinc. Le-am fi putut smulge oamenilor care trăiesc acolo, dar am preferat să negociem. Sam nu ne-a îngăduit să folosim forţa decât în caz de necesitate. La sud de aici, unde era odată Soul City, se găseau zăcăminte de criolită şi bauxită. Cetăţenii statului n-au vrut să respecte învoiala; schimbam arme din oţel pe minereuri – de aceea ne-am dus acolo şi le-am luat. În realitate, continuă el, făcând un gest cu mâna, acum Parolando se întinde pe lungimea de 64 de kilometri pe ambele maluri.

Bărbaţii îşi scoaseră toate hainele, cu excepţia legăturii din jurul taliei. Jill păstră pe ea un kilt vărgat în alb cu verde şi o ţesătură aproape transparentă care-i acoperea sânii. Dacă până atunci toţi arătaseră ca nişte arabi nomazi, acum păreau polinezieni. Locuitorii câmpiei şi ai colinelor se adunară pe marginea fluviului. Câţiva îşi lepădară toate hainele şi se azvârliră în apa rece, chiuind şi stropindu-se unii pe alţii.

Jill şovăi o clipă. Vâslind toată ziua şi noaptea, transpirase. Trebuia să facă baie şi, mai curând sau mai târziu, tot avea să se dezbrace. Îşi lăsă hainele jos şi alergă până la mal, apoi plonjă.

Când se întoarse înot, împrumută o bucată de săpun de la o femeie şi se spălă pe partea superioară a corpului. Ieşi din apă tremurând şi se şterse cu mişcări apăsate.

Bărbaţii se uitau fără fereală la femeia foarte înaltă, zveltă, cu picioare lungi, sâni micuţi, şolduri largi şi bine bronzată. Avea părul roşcat, scurt şi drept, şi ochi căprui. Faţa, din câte ştia ea însăşi, nu atrăgea atenţia în mod deosebit. Era agreabilă, dacă se treceau cu vederea dinţii mari şi puternici, şi nasul ceva cam lung şi coroiat. Moştenise dinţii de la bunica ei de culoare. Nu şi-i putea schimba. Şi nici n-ar fi vrut.

Privirea lui Hardy era îndreptată asupra părului ei pubian, extraordinar de lung, des şi roşcat. Nici o problemă, cu atât avea să se aleagă, mai aproape de ea oricum nu va ajunge vreodată.

Firebrass dădu ocol pietrei-potir şi reveni cu o suliţă. Sub capătul de oţel, legată de băţ, se afla o vertebră de peşte-cu-corn. Înfipse suliţa în pământ, aproape de canoe.

— Osul arată că suliţa îmi aparţine, o lămuri el. Am înfipt-o aşa pentru a-i anunţa pe toţi că barca nu poate fi împrumutată fără aprobarea mea. Trebuie să înveţi multe asemenea lucruri. Până atunci însă, Schwartz te va conduce la locuinţa ta şi veţi face un tur de recunoaştere. Te prezinţi la mine exact la amiază, sub arborele-de-fier de colo.

Arătă cu degetul un copac la vreo 90 de metri spre apus. Cu cei 300 de metri ai săi, domina totul şi avea scoarţa cenuşie, groasă şi crăpată, ramuri de 90 de metri lungime, încărcate de frunze uriaşe, lobate, dungate în roşu şi verde.

— Îl numim Şeful. Ne vedem acolo.

Goarnele răsunară din nou. Oamenii se strânseră în formaţii militare comandate de ofiţeri. Firebrass urcă pe o piatră-potir. Rămase în picioare, asistând la efectuarea apelului de dimineaţă. Caporalii raportară sergenţilor, aceştia locotenenţilor, care prezentară situaţia către adjunct. Apoi Hardy îi raportă lui Firebrass. Câteva momente mai târziu, oamenilor li se dădu liber. Cu toate acestea, nu se îndepărtară. Firebrass coborî de pe piatra în formă de ciupercă, iar caporalii îi luară locul. Ei aşezară potirele în adânciturile de pe suprafaţa pietrei.

Schwartz se afla alături de Jill. Îşi drese glasul.

— Gulbirra? Mă ocup eu de potirul tău.

Ea îl luă din canoe şi i-l înmână. Acesta era un cilindru metalic cenuşiu, cu diametrul de 45,72 centimetrii, înalt de 76,20, cântărind aproximativ 0,55 kilograme. O dată închis, capacul lui nu putea fi ridicat decât de către proprietar. Pe capac avea o toartă curbată. De ea era legat, cu o sfoară din fibre de bambus, semnul ei de identificare, un dirijabil minuscul, din lut ars. Purta iniţialele ei pe ambele laturi. Schwartz ordonă unui om să aşeze potirul ei pe piatră. Omul se grăbi s-o facă, privind mereu spre piscurile de la răsărit. Mai avea încă două minute. După acest răstimp, ca un balon, soarele apăru deasupra munţilor. Câteva clipe mai apoi, piatra scuipă flăcări albăstrui de peste nouă metri înălţime. Urletul produs de descărcarea electrică se îngemănă cu tunetele celorlalte pietre de pe ambele maluri ale Fluviului. După atâţia ani petrecuţi aici, Jill încă nu se obişnuise cu priveliştea sau zgomotul lor. Cu toate că ştia ce va urma, tresări. Ecoul se rostogoli reflectat de munţi, mai răsună o dată apoi se stinse cu un murmur. Toată lumea lua micul dejun.

SE AFLAU LA POALELE UNEI COLINE. Iarba înaltă, semănând cu alfa, fusese recent cosită la lungimea de un centimetru şi jumătate.

— Avem nişte maşini care fac asta, deşi de obicei folosim coase, spuse David Schwartz. Din iarbă obţinem frânghii.

— În locul de unde vin nu existau maşini, spuse Jill. Foloseam seceri din cremene. Dar şi acolo făceam frânghii din iarbă.

Era umbră şi răcoare. Ramurile arborelui-de-fier adăposteau dedesubt un întreg sătuc, o aşezare formată din colibe de formă pătrată sau rotundă, încropite din lemn de bambus. Multe dintre ele aveau acoperişuri înclinate, acoperite cu frunzele sângerii şi verzi ale arborelui-de-fier. O scară din frânghie ducea până la cea mai de jos creangă a colosului, aflată la 33 de metri înălţime. În apropierea ei se găsea o colibă, aşezată pe o platformă sprijinită de două ramuri. Ici şi colo, se vedeau şi alte scări din frânghie, precum şi colibe cocoţate pe platforme.

— Probabil că ţi se va da şi ţie una după perioada de probă, îi spuse Schwartz. Până atunci însă, acesta-ţi va fi căminul.

Jill intră pe uşa ce i se arătase. Bine cel puţin că nu trebuia să se aplece. Mulţi oameni erau scunzi şi de aceea li se construiau colibe cu uşi joase.

Îşi aşeză pe podea potirul şi legăturile cu obiecte personale. Schwartz o urmă înăuntru.

— A aparţinut unui cuplu ucis de un peşte-dragon. A ieşit din apă de parcă ar fi plecat din tun. A înghiţit un capăt al ambarcaţiunii de pescuit. Din nefericire, cei doi se aflau exact la capătul acela şi au fost înghiţiţi laolaltă cu lemnul bărcii. Păcat că asta s-a întâmplat după încetarea resuscitărilor. Tocmai de aceea presupun că nu vor apărea altundeva. N-ai auzit nimic despre noi resuscitaţi, aşa e?

— Nu, răspunse ea. Oricum, nimic sigur.

— De ce crezi că se întâmplă asta? Mai ales după atâţia ani de obişnuinţă...

— Habar n-am, răspunse ea tăios. Discuţia pe această temă o tulbura. Chiar, de ce le fusese refuzat atât de brusc darul nemuririi? Ducă-se naibii, spuse ea cu voce tare.

Aruncă o privire în jur. Podeaua era ascunsă sub iarba care-i ajungea până la şolduri. Firele îi zgâriau picioarele. Trebuia să le taie cât mai scurt şi să aducă apoi pământ să le acopere. Dar nici aşa nu avea cum să ucidă iarba. Rădăcinile ei mergeau atât de adânc şi erau atât de legate unele de altele, încât putea să crească şi în întuneric. Era limpede că-şi trăgeau seva din rădăcinile expuse la lumină.

De un cui atârna o seceră din oţel. Metalul era atât de obişnuit aici, încât această unealtă, nepreţuită în alte locuri, nu fusese furată.

Dădu roată camerei încet, ca să nu se taie în marginile ascuţite ale firelor de iarbă. Găsi astfel două vase din lut. Un altul, pentru păstrarea apei de băut, se afla pe o masă din bambus care nu se răsturnase sub apăsarea firelor care-i crescuseră în jur. Pe un alt cuier atârna o salbă din oase de peşte. Două paturi din lemn de bambus, cu perne şi saltele, făcute din pânză prinsă cu cleme magnetice şi umplute cu frunze, erau parţial ascunse de iarbă. Lângă ele zăcea o harfă confecţionată din carapace de peşte-ţestoasă şi intestine de peşte.

— Ei, nu-i mare lucru, zise ea. Dar la ce mă puteam aştepta?

— E destul de spaţioasă, totuşi, o încurajă Schwartz. Ai destul loc pentru tine şi prietenul tău... dac-o să-ţi găseşti vreunul.

Jill luă secera din cuier şi o trecu prin iarbă. Firele căzură ca nişte capete retezate.

— Ha-ha!

Schwartz o privi şi se întrebă dacă ea nu va renunţa la iarbă în favoarea lui.

— De ce presupui c-aş avea nevoie de-un amant?

— Păi, fiindcă toată lumea procedează la fel.

— Nu toată lumea, i-o reteză ea. Aşeză secera înapoi în cuier. Ce urmează în turul de prezentare?

Se aşteptase ca el să-i ceară să se culce cu el când vor rămâne singuri în colibă. Mulţi bărbaţi procedau astfel. Era evident că el ar fi vrut asta, însă nu îndrăznea. Avu o senzaţie de uşurare amestecată cu dispreţ. Apoi îşi zise că trăia un sentiment straniu, contradictoriu. De ce-l dispreţuia pentru că se purta exact aşa cum dorea ea?

Pesemne că se simţea trasă pe sfoară. Când, în ciuda avertismentelor, un bărbat devenea prea agresiv, ea îl lovea peste gât cu latul palmei, îl strângea de testicule şi-i dădea un pumn în stomac. În vreme ce el se tăvălea de durere, indiferent cât de impozant şi puternic ar fi fost, orice bărbat era luat prin surprindere. Toţi se vădeau neajutoraţi, cel puţin cât ţinea durerea simţită în testicule. După aceea... ei bine, mai toţi îi dădeau pace. Unii încercaseră s-o ucidă, dar era pregătită şi pentru asta. Nu ştiau cât de bine se pricepea să mânuiască un cuţit sau orice armă.

David Schwartz nu-şi dădea seama că scăpase ca prin urechile acului să fie schilodit şi marcat pentru totdeauna în mândria lui de bărbat.

— Poţi să-ţi laşi lucrurile în siguranţă aici. Încă n-am avut cazuri de furt.

— O să-mi iau potirul. M-aş simţi nesigură dacă nu l-aş avea mereu sub ochi.

El făcu un gest echivoc şi-şi luă un trabuc din punguţa de piele purtată pe umăr. Era unul din lucrurile oferite de potir în acea dimineaţă.

— Nu aici, îl sfătui ea. Acesta-i căminul meu şi nu vreau să pută.

El păru surprins, dar se mulţumi să ridice din umeri. Imediat ce ieşiră afară, îl aprinse şi îşi schimbă poziţia, pe direcţia vântului, pufăind hotărât şi lăsând fumul să se îndrepte spre ea.

Jill îşi reţinu remarca pe care ţinea atât de mult s-o facă. Ar fi dovedit însă lipsă de tact dacă l-ar fi jignit prea rău, dându-i astfel prilejul să-şi formeze o părere proastă despre ea. La urma urmelor, se afla în perioada de probă; era femeie, şi n-avea rost să şi-l facă duşman tocmai pe acest bărbat, care ocupa o poziţie importantă şi avea relaţii amicale cu Firebrass. Cu toate acestea, nu-şi va abandona principiile, nu-şi va pleca grumazul.

Ori o va face? Dorind să devină pilotul unei nave aeriene pe Pământ, îndurase o mulţime de mizerii. De fiecare dată, se mulţumise să zâmbească, apoi pleca acasă, unde sfărâma vesela şi scria cuvinte obscene pe pereţi. Copilării, însă îi fuseseră de ajutor. Acum se afla în aceeaşi situaţie pe care, până în urmă cu câţiva ani, n-o anticipase. Nu putea pleca în altă parte, fiindcă n-avea unde. Aici era singurul loc în care urma să se construiască unicul aparat de zbor de pe această lume. În plus, era vorba doar de o călătorie.

Schwartz se opri pe culmea colinei. Arătă către un drum marcat de pini. La capătul lui, cam la jumătatea pantei, se vedea o clădire lungă.

— Latrina pentru locuitorii zonei, explică el. Să-ţi deşerţi oala de noapte aici imediat ce te trezeşti. Urina într-o gaură şi excrementele în cea de alături.

Tăcu o clipă, zâmbi, apoi adăugă:

— De obicei, cei în probe au sarcina să îndepărteze mizeria în fiecare zi. O duc spre munte, unde se află fabrica de praf de puşcă. Excrementele sunt hrana viermilor. Produsul finit al digestiei lor e nitratul de potasiu şi...

— Ştiu asta, spuse ea, vorbind printre dinţi. Nu-s chiar aşa de proastă. În orice caz, procedeul e folosit unde se găseşte sulf.

Schwartz se legănă pe călcâie, pufăind încântat din trabucul pe care-l ţinea cu vârful în sus. Dacă ar fi avut bretele, sigur şi le-ar fi întins, făcându-le să pocnească.

— Majoritatea candidaţilor lucrează cel puţin o lună în fabrica asta. E neplăcut, însă asta îi învaţă cu disciplina. Pe de altă parte, îi elimină pe cei care nu sunt în stare de sacrificii.

— Non carborundum illegitimatus, zise ea.

— Poftim? făcu el, strâmbându-se.

— O zicătoare americană. Latină de baltă. În traducere, sună cam aşa: Nu le îngădui ticăloşilor să te toace mărunt. Sunt în stare să suport orice porcărie, numai să merite. După aceea, arăt ce-s în stare.

— Te ţii tare.

— Întru totul exact. Aşa trebuie să fii dacă vrei să supravieţuieşti într-o lume a bărbaţilor. Am crezut că lucrurile stau altfel aici. M-am înşelat, dar poate se vor schimba.

— Toţi ne-am schimbat, spuse el încet şi destul de trist. Dar nu întotdeauna în bine. Dacă în 1893 mi-ar fi spus cineva că voi apleca urechea la vorbele unei femei din înalta societate, nu ale unei târfe sau lucrătoare umile, dar nu oricum, ci exprimând idei urâte şi...

— În loc să se arate supusă, vrei să zici, rosti ea tăios.

— Îngăduie-mi să termin. Prostii egalitariste. Iar dacă mi-ai fi spus că n-o să mă deranjeze în mod deosebit, te-aş fi categorisit drept mincinoasă. Dar cât trăieşti, înveţi. Sau, în cazul nostru, mori şi înveţi.

Tăcu şi se uită la ea. Jill simţi un rictus incontrolabil în partea dreapta a gurii; îl privi pe Schwartz printre gene.

— Aş putea să te trimit la dracu’, spuse ea, însă trebuie să mă pun bine cu tine. Dar nu-mi cere să rabd prea multe.

— N-ai înţeles, îi răspunse el. Am zis că acum nu mă deranjează. Şi, vorba ceea, cât trăieşti înveţi. Nu mai sunt David Schwartz din 1893. Sper că nici tu nu ai rămas aceeaşi Jill Gulbirra din... când ai murit?

— În 1983.

Coborâră dealul în tăcere, Jill ducându-şi potirul în vârful suliţei pe care o purta pe umăr. Schwartz se opri la un moment dat să-i arate un torent care cobora dinspre dealuri. Izvorul lui era o cascadă din munţi. Ajunseră lângă un lac micuţ aşezat între două coline. Un bărbat stătea într-o barcă în mijlocul apei, ţinând în mînă o undiţă din lemn de bambus, iar pluta alunecase către un tufiş de pe mal, care stătea aplecat deasupra luciului. Omul părea a fi japonez.

— Vecinul tău. Îi explică Schwartz. Adevăratul lui nume e Ohara, dar preferă să i se spună Piscator. E mort după Izaak Walton, din care poate cita cuvânt cu cuvânt. Spune că un singur nume e de ajuns şi el şi l-a ales pe acela de Piscator. În latină înseamnă pescar. După cum vezi, se dă în vânt după peşte. De aceea se ocupă de prinderea peştelui-balaur, însă azi e ziua lui liberă.

— Interesant, făcu ea. Din câte-şi dădea seama, Schwartz o pregătea pentru ceva neplăcut. Umbra de zâmbet de pe faţa lui părea sadică.

— Pesemne că el va fi ofiţer 1 pe navă, spuse el. A lucrat ca ofiţer naval în marina japoneză şi la începutul Primului Război Mondial a fost ataşat Marinei Britanice ca observator şi cursant pe dirijabile. Mai apoi, a fost observator-cursant pe o navă aeriană italiană care efectua raiduri de bombardament asupra unor baze militare austriece. Prin urmare, are destulă experienţă pentru a fi trecut pe lista celor eligibili.

— Şi mai e şi bărbat. Jill zâmbi, fierbând în sinea ei. Cu toate că experienţa mea o depăşeşte pe a lui, el rămâne, totuşi, bărbat.

Schwartz se trase înapoi.

— Sunt sigur că Firebrass va numi ofiţerii numai în funcţie de merite.

Ea nu-i răspunse.

Schwartz îi făcu semn bărbatului din barcă. Acesta se ridică de pe banchetă şi, zâmbind, făcu o plecăciune. Apoi se aşeză, dar nu înainte de a-i arunca o privire care păru să o mângâie ca un fascicul radar metafizic, identificând poziţia ei în această lume şi depistând structura ei psihică.

Îşi imagina asta, desigur, dar socoti că Schwartz avea dreptate când spuse:

— Acest Piscator e un bărbat extraordinar.

În vreme ce se îndepărtau, ochii negri ai japonezului păreau s-o ardă în spate.

BEZNĂ DE JUR-ÎMPREJUR. Lăuntric, întuneric, colcăind de şerpuirea fulgerelor răsucite şi neclare. Puţin după aceea, într-un loc unde timpul nu exista, sclipi un fascicul luminos, care părea să fi pornit dintr-un aparat de proiecţie. Lumina era o şoaptă prin aer; în mintea ei, urla. Imaginile filmului apăreau pe un osciloscop cu raze catodice; o serie de litere, fragmente de cuvinte, semne şi simboluri – toate, elemente ale unui cod încă nedescifrat. Poate chiar indescifrabil. Ba, mai grav, lăsa impresia că se desfăşoară în sens invers, înfăţişând o realitate pe dos. Era un documentar făcut pentru televiziune, destinat telespectatorului prostit, aşezat în faţa ecranului. Da, derularea în sens opus reprezenta o tehnică excelentă. Imagini explozive menite să sugereze, să evoce ecouri, trezind amintiri, suprapunând frânturi de viaţă intimă cu rapiditate electronică. Amintind de răsfoirea paginilor unei cărţi ilustrate, de la coadă spre început. Dar textul, acesta unde dispăruse? Unde-i era mintea în vreme ce gândea imaginile? Nu vedea nici una. Nici acţiune. Doar fragmente disparate. Cât pe ce să priceapă, dar înţelesul îi scăpă ca printre degete.

Gemând, se trezi. Deschise ochii şi ascultă picăturile ploii duruind pe acoperişul înclinat.

Îşi aduse aminte prima parte a visului. Era visul unui vis ori ceea ce luase ea drept un vis. dar nu mai putea fi sigură. Ploua, iar ea stătea pe jumătate trează ori părea să fie astfel. Coliba se afla la 20.000 de kilometri de cea în care stătea acum. Însă era aproape identică, iar lumea dimprejur, aşa cum se vedea în lumina explozivă şi intermitentă a fulgerelor, nu părea cu totul altfel. Se răsucise, iar mîna ei nu dăduse de trupul pe care-l ştia alături.

Se ridicase şi privise în jur. În lumina unui fulger apropiat, care o făcuse să tresară, constatase că Jack nu era în colibă.

Coborâse din pat şi aprinsese o lampă. Nu numai că Jack nu era acolo, dar îi dispăruseră şi hainele, armele şi potirul. Jill alergase prin furtună să-l caute. Nu-l găsise. Dispăruse, şi nimeni nu ştia încotro şi de ce. Singurul om capabil să-i spună o ştersese în aceeaşi noapte. Şi el îşi părăsise consoarta fără să scoată o vorbă despre intenţiile lui. Jill era convinsă că fugiseră împreună. Cu toate acestea, din câte ştia, cei doi erau cunoştinţe întâmplătoare.

De ce se dovedise Jack lipsit de suflet, abandonând-o fără să-i dea o explicaţie? Ce vină avea ea?

Oare Jack socotise că trebuia s-o rupă cu o femeie care refuza să joace un rol secundar în relaţia lor? Îl cuprinsese iarăşi dorul de ducă? Îmboldit de aceste două motive, se sculase şi ridicase pur şi simplu ancora, cum îi plăcea lui să se exprime? Oricare ar fi fost adevărul, ea nu mai voia să trăiască alături de vreun bărbat. Jack fusese cel mai bun – ultimul are întotdeauna calitatea asta, aşa şi trebuie – dar nu suficient de bun.

Încă-şi trăia dezamăgirea când o întâlnise pe Fatima, turcoaica cu ochi migdalaţi. Fatima, una dintre sutele de concubine ale lui Mohammed al IV-lea sultan al Turciei în perioada 1618 – 1687, nu se culcase nici o dată cu el. Cu toate acestea, nu suferise prea mult din pricina lipsei de satisfacţii sexuale. În serai găseau destule tovarăşe de detenţie care preferau să iubească persoane de acelaşi sex, fie datorită înclinaţiilor naturale, fie condiţionării. Devenise favorita lui Kosem, bunica lui Mohammed, deşi relaţia lor nu fusese vădit lesbiană. Însă Turhan, mama lui Mohammed, dorea să preia controlul asupra guvernului, care-i era fidel lui Kosem, astfel că aceasta din urmă a fost prinsă de un grup de asasini angajaţi de Turhan şi ştrangulată cu cordoanele draperiei de la propriul ei pat. Fatima avusese ghinionul de a o sluji pe Kosem tocmai în acele momente şi de aceea împărtăşise aceeaşi soartă cu a stăpânei sale.

Jill o luase pe micuţa şi atrăgătoarea turcoaică în propria colibă după ce aceasta se certase cu iubita ei, o balerină de origine franceză decedată în 1873. N-o iubea, însă se simţea atrasă sexual şi, după o vreme, începu să ţină la ea. Totuşi Fatima era cam neştiutoare, ba chiar, şi mai grav, de needucat. Se dovedise egoistă şi avea să rămână astfel, era infantilă şi nu se putea schimba. După un an Jill deja se săturase de ea. Cu toate acestea, suferise cumplit când Fatima fusese violată şi maltratată de trei sikeli beţi născuţi în 1000 înainte de Hristos. Durerea ei crescuse când îşi dăduse seama deşi n-avea dovezi că Fatima murise pe vecie. Resuscitările încetaseră. Morţii nu se mai trezeau a doua zi în zori departe de locul în care îşi dăduseră duhul.

Înainte de a se lăsa pradă dezamăgirii, Jill îi doborâse cu arcul pe toţi ucigaşii Fatimei. Nici ei nu aveau să mai reînvie vreodată.

După câţiva ani, auzise zvonuri în legătură cu marele dirijabil care se construia în susul Fluviului. Nu ştia dacă era adevărat ori nu, însă putea afla într-un singur fel.

Aşa ajunsese aici, deşi îi trebuise mult timp.

DIN DEZVĂLUIRILE ZILEI, ziar de cinci pagini. Proprietar şi editor: statul Parolando. Redactor: S.C. Bagg. În colţul din stânga sus, deasupra titlului apare obişnuitul anunţ:

CAVEAT LECTOR

Potrivit legii, cititorul trebuie să depună acest ziar într-un recipient public de reciclare a doua zi după apariţie. În caz de urgenţă, poate fi folosit ca hârtie igienică. Recomandăm pagina de Scrisori către redacţie drept cea mai potrivită acestui scop. La prima abatere: mustrare publică. La a doua: confiscarea raţiei de băutură, tutun gumă de visat pe o săptămână. La a treia: exil cu interdicţia revenirii.

Notabil în secţiunea Proaspăt sosiţi:

JILL GULBIRRA

În pofida părerii multor persoane, o salutăm pe cea mai recentă candidată la cetăţenie. Această doamnă fudulă şi insipidă a apărut sâmbăta trecută din ceaţa premergătoare zorilor şi i-a acostat pe patru dintre bărbaţii noştri marcanţi. În ciuda uşoarei lor stări de ebrietate şi a gândurilor pofticioase, amănunte care pot produce o anumită împâclire a minţii, membrii cuartetului au înţeles în cele din urmă că neaşteptata vizitatoare călătorise cale de aproximativ 32.180 de kilometri sau 20.000 de mile, pentru găgăuţi şi mărginiţi. A făcut-o de una singură neviolată şi neagresată, într-o canoe, şi a trecut prin toată această odisee pentru a se asigura că proiectul aparatului nostru de zbor se desfăşoară conform planurilor. Deşi nu a cerut de-a dreptul să fie numită comandant al dirijabilului atunci când el va fi terminat, ea a dat de înţeles că ar fi spre binele tuturor dacă i s-ar încredinţa o asemenea funcţie.

După câteva înghiţituri din divinul produs al Caledoniei, cei patru au reuşit parţial să facă faţă atacului direct. Un martor ocular ne-o descrie în următorii termeni: înfăţişare de amazoană, purtare calculată, obraznică şi curaj de fier, necuviincios pentru o fiinţă care-şi merită numele de femeie.

Cei patru iluştri i-au cerut să-şi prezinte cartea de vizită. Ea le-a furnizat informaţiile solicitate, care, dacă sunt reale, pot impresiona pe oricine. Un cetăţean de vază care a dat un interviu pe această temă întreprinzătorului nostru reporter, Roger Nellie Higgh, afirmă că ea este ceea ce pretinde. Cu toate că n-a întâlnit-o niciodată în cursul existenţei sale terestre, a citit despre ea în diferite periodice şi o dată a şi văzut-o la televizor, o invenţie de la mijlocul secolului al XX-lea, pe care redactorul dumneavoastră, murind, nu a apucat să o vadă, şi pe care, potrivit părerii multora, nu aremotive s-o regrete.

Dacă nu cumva seamănă perfect din punct de vedere fizic cu adevărata Jill Gulbirra, s-ar părea că această femeie nu e una dintre numeroasele impostoare care au inundat Valea Fluviului de-a lungul vremii.

Biroul de Statistici Vitale alţii ar zice Mortalene-a pus la dispoziţie următoarele informaţii. Gulbirra Jill fără alt nume. Sex feminin, Nume de botez: Johnetta Georgette Redd. Născută la 18 februarie 1953, în Toowoomba, statul Queensland, Australia, numele tatălui: John George Redd. Numele mamei: Marie Bronze Redd. Strămoşi: scoţieni-irlandezi, francezi evrei; aborigenă australiană. Necăsătorită pe Pământ. A studiat la Canberra şi Melbourne. În 1973 a absolvit Institutul de Tehnologie Massachusetts, cu titlul de inginer în construcţii aeronautice. Permis de pilot pe avioane comerciale cu patru motoare.

Permis de pilot pe baloane captive. Navigator pe dirijabilul vest-german de transport pus la dispoziţia guvernului nigerian în perioada 1977-1978. Pilot de balon captiv la Goodyear, SUA, 1979. Pilot de dirijabil al şeicului Kuweitului, 1980-1981, Instructor de zbor la British Airways, 1982. În 1983 a devenit singura femeie-căpitan de aparat de zbor din Occident. Are la activ 8.342 de ore de zbor.

Decedată la 1 aprilie 1983, într-un accident de automobil în apropiere de Howden, Anglia, cu puţin timp înainte de a prelua comanda aparatului rigid de zbor Willows-Goodens, proaspăt autorizat.

Profesiune: evidentă din datele de mai sus.

Aptitudini: flaut, tragerea cu arcul la ţintă, scrimă, kendo, lupta cu beţe, arte marţiale, rea de gură.

E bună şi la bătaia cu pumnii, fiindcă l-a trăsnit pe distinsul nostru concetăţean, Cyrano de Bergerac, zis şi „Năsosul”, drept în bot, continuând cu o lovitură de genunchi la falcă, lăsându-l fără grai şi scoţându-l hors de combat. Acest fenomen s-a înregistrat ca urmare a faptului că el a pus mâna fără aprobare pe ţâţa ei. În mod normal, orice altă persoană care s-ar fi purtat atât de dur ar fi fost provocată la duel pe viaţă şi pe moarte – dincolo de graniţe, desigur, întrucât duelul e ilegal în statul nostru de drept, Parolando  – de focosul nostru franţuz. Însă el este atât de demodat, încât s-ar simţi, potrivit propriei sale exprimări, comme une imbecile, dacă ar trebui să lupte contra unei femei. În plus, se consideră vinovat pentru faptul de a fi făcut avansuri fără să fie invitat „verbal” sau „din ochi”.

La o oră după cină, întreprinzătorul nostru descurcăreţ a apărut la uşa colibei doamnei Gulbirra şi a bătut. S-au auzit câteva mormăieli, apoi o voce certăreaţă: Ce dracu’ vrei? Evident, presupusul interlocutor nu dădea doi bani pe identitatea vizitatorului.

— Domnişoară Gulbirra, sunt Roger Bligh, reporter la Dezvăluirile Zilei. Aş dori să-mi acordaţi un interviu.

— Ei bine, va trebui să aştepţi. Acum sunt pe oală.

Tânărul jurnalist şi-a aprins un trabuc ca să-şi omoare timpul. Şi-a pus în gând să folosească apoi chiştocul pentru a alunga mirosurile din colibă. După o vreme, auzi zgomote de bălăceală într-un lighean şi invitaţia:

— Intră. Dar să laşi uşa deschisă.

— Bucuros! a declarat neînfricatul.

A descoperit subiectul aşezat pe un scaun lângă masă, fumând marijuana. Din pricina aromei de trabuc şi marijuana şi a persistenţei mirosului rezultat din recenta ocupaţie a subiectului, la care se adăuga fumul scos de câteva lumânări din grăsime de peşte, nici condiţiile olfactive, nici vizibilitatea nu au fost optime.

— Domnişoara Gulbirra?

— Nu. Şoara.

— Ce semnifică acest titlu?

— Mă-ntrebi ca să-mi afli părerile, ori chiar n-ai habar? Pe-aici sunt destui oameni ai timpului meu. Sigur n-ai mai auzit cuvântul pînă acum?

Reporterul şi-a recunoscut neştiinţa.

În loc să-l lămurească pe domnul Bligh, subiectul a continuat:

— Care e situaţia femeilor în Parolando?

— Pe lumină sau pe-ntuneric? a dorit domnul Bligh precizări.

— Nu te obrăznici, a zis şoara Gulbirra. O să-ţi explic pe-nţelesul tău, ca să-ţi intre bine în cap despre ce vorbesc. Legal, adică teoretic, aici femeile au drepturi egale cu bărbaţii. Dar în practică, în realitate, care e atitudinea bărbaţilor faţă de femei?

— În primul rând pasională, regret că trebuie s-o spun, a

replicat reporterul.

— Îţi mai ofer o şansă, a declarat subiectul. După aceea, totul deveni o problemă de noroc şi de atracţie gravitaţională care se exercită dincolo de prag şi priveşte noada şi trabucul acela puturos.

— Scuze, a spus temerarul. Dar, la urma urmelor, eu am venit să vă iau un interviu, nu invers. De ce nu le întrebaţi pe cetăţencele-femei ce părere au despre atitudinea bărbaţilor faţă de ele? În concluzie, vă aflaţi aici să desfăşuraţi o cruciadă de emancipare a femeilor, ori să construiţi şi să conduceţi, dacă-mi pot permite să zic aşa, dirijabilul proiectat?

— Mă iei peste picior?

— Nimic mai departe de mine, s-a grăbit să declare neînfricatul nostru jurnalist. Avem păreri moderne, chiar dacă oamenii de la sfârşitul secolului al XX-lea constituie doar un procent redus. Statul este devotat ideii de a construi aparatul de zbor. În acest scop, se menţine o disciplină strictă privind orele de muncă. Dar, în măsura în care nu dăunează nimănui, cetăţenii pot face orice dracu le trece prin’ cap în timpul liber. Prin urmare, să începem. Ce înseamnă şoară, ca să nu fie luat drept uşoară?

— Nu cumva mă iei în balon?

— Jur pe un teanc de Biblii, dacă aş găsi aşa ceva pe aici.

— Pe scurt, e un titlu pe care membrele mişcării de emancipare a femeii l-au adoptat în anii şaizeci. Domnişoară şi doamnă spuneau prea multe despre comportamentul sexual al bărbaţilor. Domnişoară însemna necăsătorită, ceea ce stârnea automat o atitudine dispreţuitoare, asumată conştient ori instinctiv, din partea bărbaţilor, mai ales dacă domnişoara trecuse de vârsta măritişului. Dădea de înţeles că femeii în chestiune îi lipsea ceva şi că ea era moartă după ideea de a fi numită doamnă. Cu alte cuvinte, fără identitate proprie, privită ca simplu apendice al soţului, fiind un cetăţean de categoria a doua. De exemplu, de ce trebuia ca o domnişoară să fie cunoscută pe numele tatălui ei? De ce nu-l folosea pe cel al mamei?

— În acest din urmă caz, a răspuns destoinicul nostru reporter, numele ar aparţine, totuşi, unui bărbat, tatălui mamei.

— Întocmai. De aceea eu mi l-am schimbat din Johnetta Georgette Redd – bagi de seamă că amândouă aşa-zisele nume de botez sunt feminine ale unor nume masculine – în Jill Gulbirra. Tatăl meu a făcut un scandal monstru, şi până şi maică-mea a protestat ferm. Dar ea era o mătuşică supusă, lipsită de minte.

— Interesant, a spus domnul Bligh. Gulbirra? Ce nume e acesta? Slav? Şi de ce l-aţi ales?

— E-un nume folosit de aborigenii australieni, găgăuţă. Gulbirra e un cangur care prinde câini şi-i mănâncă.

— Cangur carnivor? Credeam că toţi sunt vegetarieni.

— În realitate s-ar putea nici să nu fi existat, dar aborigenii susţineau că ei trăiesc în deşert. Pesemne e vorba de vreun mit, dar ce importanţă are? Simbolismul contează.

— Deci vă identificaţi cu un Gulbirra? Îmi închipui ce semnificaţie are câinele.

În acest moment al discuţiei, şoara Gulbirra a zâmbit atât de înfricoşător, încât corespondentul s-a simţit obligat să dea peste cap doza de curaj pe care-o poartă întotdeauna în geanta de umăr.

— N-am ales numele acesta fiindcă simt o apropiere sau simpatie faţă de cultura negrilor, a zis şoara. Sunt aborigenă pe sfert, şi ce dacă? A fost o cultură înapoiată, dominată de masculi de la un capăt la altul. În care femeile deveneau simple obiecte, subiecte ale sclaviei, efectuând toate muncile şi fiind bătute de taţi şi soţi. Mulţi bărbaţi albi au descris în mod melodramatic decăderea societăţii aborigene, dar eu una cred că a fost lucrul cel mai potrivit. Simt o remuşcare pentru suferinţele care i-au însoţit descompunerea.

— Remuşcarea, spre deosebire de deflorare, se produce de obicei fără suferinţe, a spus domnul Bligh.

— Virginitatea! Acesta-i un alt mit masculin, inventat doar pentru a umfla ego-ul bărbătesc şi a impune opiniile sale privind dreptul de proprietate, a declarat cu amărăciune şoara Gulbirra. Din fericire, această atitudine a suferit modificări considerabile în epoca mea. Dar încă mai sunt o mulţime de porci, brute fosilizate, aşa le zic eu, care...

— Totul e foarte interesant, a îndrăznit s-o întrerupă neînfricatul nostru. Dar vă puteţi păstra părerile pentru rubrica Scrisori către redacţie. Domnul Bagg ar tipări orice declaraţie a dumneavoastră, indiferent cât de grosolană ar fi ea. Acum însă, cititorii noştri ar dori să ştie ce planuri profesionale aveţi. Cum vedeţi contribuţia dumneavoastră la Proiectul Aparatului de Zbor, potrivit titlului oficial? Cum credeţi că vă veţi adapta la ierarhia existentă?

Mirosul iute şi greu al marijuanei le acoperea deja pe toate celelalte. În ochii dilataţi de drog a apărut o sclipire sălbatică şi înspăimântătoare. Corespondentul nostru a considerat necesar să-şi susţină îndrăzneala pe cale de dispariţie cu o altă duşcă din divina butelcă.

— Potrivit oricărei logici şi graţie cunoştinţelor superioare, a experienţei şi capacităţilor mele, spuse ea rar, dar apăsat, eu ar trebui să răspund de proiect. Şi să devin căpitan al navei! Am verificat recomandările tuturor şi nu încape nici o umbră de îndoială că sunt de departe cea mai capabilă. Prin urmare, de ce nu mi se încredinţează construcţia aparatului? De ce nici măcar candidatura mea pentru funcţia de căpitan nu a fost luată în discuţie? Care e motivul?

— Vă rog să nu-mi spuneţi, a răspuns reporterul nostru. Pesemne fusese încurajat de lava lichidă ce-i alerga prin vine şi-i amorţise mintea, altfel chibzuită. Nu-mi spuneţi. Lăsaţi-mă să ghicesc. Nu s-ar putea spune – caut o explicaţie, vă rog să ţineţi seama de asta – că vi se încredinţează o funcţie inferioară doar fiindcă sunteţi femeie?

Subiectul s-a uitat lung la reporterul nostru, a tras încă o dată din ţigară, umplându-şi plămânii, făcând să-i tresalte sânii mici şi în cele din urmă, cu faţa uşor vânătă din pricina lipsei de oxigen dădu pe nări restul de fum. Îndrăzneţul şi-a adus aminte de imaginile cu balauri pe care le văzuse în copilăria sa terestră. Cu toate acestea, s-a gândit că bravura e bună numai în doze mici şi nu a făcut comentarii privind similitudinea.

— Ai priceput perfect, a spus ea. Se pare că nu eşti chiar atât de îngrămădit.

După aceea, prinzându-se de marginea mesei de parcă ar fi vrut să stoarcă lemnul, ’şoara s-a ridicat.

— Dar ce-ai vrut să spui prin doar o femeie?

— Vai, n-a fost decât exprimarea prin propriile mele cuvinte a gândurilor dumneavoastră, a afirmat cu grăbire cutezătorul reporter. A fost o ironie. Sau ceva, acolo...

— Dacă aş fi bărbat, a declarat ea, ceea ce, slavă Cerului, nu sunt, aş deveni imediat cel puţin secund. Iar tu n-ai sta aici rânjindu-te.

— O, vă înşelaţi în privinţa asta, a spus neînfricatul. Nu rânjesc. Există totuşi un element pe care l-aţi trecut probabil cu vederea. N-ar avea nici o importanţă sexul dumneavoastră; aţi putea avea cele mai mari boaşe din zona ce-ar însuma 40.000 de kilometri pătraţi şi tot nu vi s-ar da funcţia. Cu mult timp înainte de construirea Vaporului, mă refer la al doilea, nu la cel furat de Regele Ioan, s-a înţeles de la sine că Firebrass se va ocupa de proiectul aparatului de zbor. Treaba asta e prevăzută în constituţia statului Parolando, pe care cred că o cunoaşteţi fiindcă el însuşi v-a recitat-o de la un cap la altul. Aţi înţeles, sper, iar depunând jurământul, aţi şi acceptat situaţia. Prin urmare spuneţi-mi, la ce bun mai mârâiţi?

— Până la coadă, n-ai priceput o boabă, clovn nenorocit, răspunse ea. Problema e că acea regulă, acea lege arogant formulată pompos, nici nu trebuia redactată.

Reporterul nostru a mai dat peste cap o gură de aceea o încurajează prosteşte şi a declarat:

— Problema e că ea există. Iar dacă ar apărea şi un bărbat de două ori mai bun decât dumneavoastră, tot ar trebui să accepte ideea că nu poate obţine o funcţie superioară celei de secund. Ar deveni cel mult asistent-şef adjunct al proiectului de construcţie şi secund pe navă. Asta-i tot.

— Nu există fiinţă de două ori mai pregătită decât mine, a spus, decât dacă ar apărea vreun ofiţer de pe Graf Zeppelin. Ascultă, am început să mă satur.

— E cam înăbuşitor aici, şi cu fumul... a spus corespondentul nostru, ştergându-şi sudoarea de pe frunte. Cu toate acestea, aş dori să ştiu mai multe despre pregătirea dumneavoastră, despre viaţa pământească, înţelegeţi, chestii umane, de interes pentru cititori. De asemenea, ce vi s-a întâmplat imediat după Ziua Resuscitării. Şi...

— Speri să mi se tulbure minţile după chiştocul ăsta şi să mă dai gata cu graţia ta irezistibilă şi cu virilitatea? a întrebat ea. Pregăteşti terenul ca să te dai la mine?

— Doamne păzeşte! a declarat reporterul. E vorba doar de o vizită strict profesională. Pe de altă parte...

— Pe de altă parte, a continuat ea rânjind, ţi-e teamă de mine, nu? Toţi sunteţi o apă şi-un pământ. Trebuie să dominaţi, să vă simţiţi superiori. Dacă daţi de-o femeie inteligentă, care vă face faţă în luptă dreaptă, care vă e clar superioară, atunci vă dezumflaţi imediat ca nişte baloane sparte. Baloane cu robinet.

— Serios, şoară Gulbirra, nu vă... a îndrăznit neînfricatul , simţind că-i ia foc faţa.

— Ia dispari de-aici, micuţule, i-a tăiat-o subiectul.

Corespondentul a considerat că-i înţelept să se supună acestei solicitări imperative. Interviul, deşi incomplet din punctul nostru de vedere, se încheie aici.

A DOUA ZI SPRE SEARĂ, Jill luă un exemplar din Dezvăluiri de la standul de distribuţie din faţa clădirii ce adăpostea tipografia. Unii oameni, care citiseră deja ziarul, surâseră către ea, sau chiar rânjiră fără fereală. Îl deschise la pagina Proaspăt sosiţi, ştiind dinainte ce va găsi acolo şi fiind furioasă fără să mai citească articolul.

Paginile tremurară în mâinile ei. Interviul era destul de prost, deşi s-ar fi cuvenit să ştie că un om al secolului al XIX-lea precum Bagg va tipări o asemenea mizerie. Ce fusese omul? Redactor al vreunei foiţe amărâte dintr-un orăşel de frontieră al Arizonei? Da, întocmai. Tombstone. Firebrass îi spusese ceva despre el.

Cel mai rău o înfurie poza. Nu-şi dăduse seama atunci, dar cineva din mulţime o fotografiase în dimineaţa sosirii. O surprinsese într-o poziţie ridicolă, aproape obscenă. Goală, aplecându-se, cu sânii atârnându-i drept în jos, ca nişte ugere, ţinând prosopul cu o mână în spate şi cu cealaltă în faţă, ştergându-se între picioare. Privea în sus, ţinând gura deschisă, părând să aibă doar nas şi dinţi laţi.

Bineînţeles, operatorul mai luase şi alte instantanee. Dar Bagg îl alesese pe acesta doar ca s-o facă ţinta batjocurii.

Era atât de furioasă, încât aproape că-şi uită potirul pe tejghea. Rotindu-l într-o mână şi gândindu-se cum avea să-i spargă tărtăcuţa lui Bagg, în cealaltă luă ziarul – pe care voia să i-l bage undeva – şi porni ca o furtună către clădire. Când ajunse la uşă se opri.

„Fii matură, Jill, îşi spuse, reacţionezi exact cum speră, la fel ca toţi ceilalţi. Ia-o calm; nu te lăsa intimidată. Sigur, ai avea o mare satisfacţie dac-ai mătura puţin biroul cu el. Dar aşa ai pierde tot. Ai trecut prin momente şi mai grele şi ai ieşit cu fruntea sus.”

Merse spre casă cu pas măsurat, ţinând mânerul potirului atârnat pe braţ. În lumina ce scădea citi şi restul articolelor. Nu era singura pe care Bagg o defăima, calomnia şi batjocorea. Până şi Firebrass, deşi tratat cu mănuşi în articolul despre ea, era criticat cu asprime în altă parte, şi nu numai de Bagg. Pagina intitulată Vox pop conţinea o serie de scrisori semnate de cetăţenii scandalizaţi de politica dusă de Firebrass.

După ce traversă câmpia şi începu să urce drumul întortocheat printre coline, auzi un fluierat slab. Când se întoarse, îl văzu pe Piscator. Venind spre ea, îi zâmbi şi i se adresă cu un accent căpătat la Oxford:

— Bună seara, cetăţene. Pot să te însoţesc o bucată de drum? Vom fi mai fericiţi împreună decât singuri? Da sau nu?

Jill se văzu silită să zâmbească. Piscator dădea vorbelor greutate într-un stil ce amintea de secolul al XVII-lea. Impresia era accentuată de pălăria lui, un cilindru înalt, înclinat spre partea superioară, cu borul larg. Îi aduse în minte pălăriile pelerinilor din New England. Era confecţionată din piele de culoare roşu-închis, obţinută de la peştele roşu fără solzi. În bor erau prinse câteva muşte din aliaj de aluminiu. Purta un prosop negru pe umeri, legat în jurul gîtului cu cleme. O altă pânză verde-închis îi servea drept kilt, iar sandalele erau tot din piele de peşte roşu.

Avea pe umăr o undiţă din bambus. În cealaltă mână îşi ţinea potirul. Sub braţ, lipit de corp, se vedea un ziar. Coşul din nuiele era agăţat de celălalt umăr.

Înalt pentru un japonez, creştetul lui îi venea lui Jill până în dreptul nasului, şi avea trăsături atrăgătoare, nu întru totul mongole.

— Presupun c-ai citit ziarul, spuse ea.

— Din nefericire, aproape în întregime, dar nu pune la inimă. Aminteşte-ţi ce le spune Solomon celor care-l batjocoresc, în Proverbe: „Batjocoritorul e urgia oamenilor”.

— Prefer umanităţii, îl corectă ea.

El o privi nelămurit.

— Dar ce?... A, înţeleg, ai ceva cu oamenii. Dar prin asta se înţeleg bărbaţii, femeile şi copiii.

— Ştiu, răspunse ea, ca şi cum ar fi repetat vorbele pentru a mia oara, ceea ce nu era departe de adevăr. Sunt conştientă de asta. Însă folosirea cuvântului om condiţionează pe vorbitor şi pe ascultător să înţeleagă prin asta doar bărbatul. Apelând la termenul umanitate sau persoane, îi faci pe oameni să presupună că Homo sapiens se referă la ambele sexe.

Piscator trase aer în piept printre dinţi. Jill se aştepta ca el să exclame: „Aşa deci!”, însă se mulţumi să zică:

— În coşul ăsta am trei lini delicioşi, dacă-i pot numi astfel. Seamănă extraordinar de mult şi au acelaşi gust cu cei pământeni. Nu sunt la fel de buni ca lipanul, să zicem, din apele repezi de munte. Prinderea lor cere îndemânare, fiindcă sunt peşti agili şi pofticioşi.

Jill socoti că omul sigur căpătase cunoştinţele de engleză citind Undiţarul desăvârşit.

— N-ai vrea să împărţim peştele în seara asta? O să-i am calzi la ora patru fix, lângă ceasul cu apă. Voi pregăti şi trotil din belşug.

Acesta era numele folosit de localnici pentru alcoolul obţinut din lichenii răzuiţi de pe versanţii muntelui. Se diluau trei părţi de alcool cu una de apă şi se adăugau flori uscate ale arborelui-de-fier, sub formă de pulbere. După ce florile dădeau lichidului o culoare purpurie şi o prospeţime de trandafir era bun de băut.

Jill şovăi câteva clipe. În general, n-o deranja viaţa solitară. Spre deosebire de contemporanele ei, nu intra în panică, nu dispera când trebuia să se descurce de capul ei. Însă prea multă vreme ţinuse solitudinea. Călătoria în susul Fluviului îi luase patru sute douăzeci de zile în cursul cărora fusese singură cuc. Noaptea mâncase şi stătuse de vorbă cu persoane necunoscute. Trecuse prin dreptul a 501.020.000 de oameni şi nu văzuse chipul nimănui pe care să-l fi cunoscut pe Pământ sau pe Lumea Fluviului. Nici măcar unul.

În timpul zilei rareori se apropiase îndeajuns de mal ca să poată recunoaşte trăsăturile feţelor. Relaţiile ei din cursul nopţii se limitau la câteva persoane. Se chinuia cu gândul că ar fi putut trece pe lângă vreo persoană pe care-o iubise pe Pământ ori la care ţinuse cât de cât. Erau unele pe care ar fi dorit să le reîntâlnească.

Probabil că cel mai mult tânjea după Marie. Ce simţise Marie când aflase că gelozia ei nechibzuită cauzase moartea amantei, Jill Gulbirra? Trăind cu sentimentul vinovăţiei, suferise cumplit, ori îşi luase viaţa? La urma urmelor, Marie avea înclinaţii sinucigaşe. Sau, pentru a spune lucrurilor pe nume, simţea mai curând îndemnul de a lua pastile cât să-şi pericliteze viaţa, dar niciodată suficiente pentru a nu putea fi salvată în ultima clipă. Jill cunoştea trei momente în care Marie fusese cât pe ce să moară. Dar nu reuşise.

Nu, Marie a suferit şi şi-a făcut reproşuri vreme de cel mult trei zile. Apoi sigur a înghiţit vreo douăzeci de pilule de fenobarbital şi i-a telefonat celei mai apropiate prietene, pesemne o amantă, gândi Jill, simţind o durere în piept – târfa! – iar aceasta a sunat la spital, astfel că au urmat golirea stomacului, antidotul şi aşteptarea plină de nelinişte pe hol, apoi veghea la căpătâiul patului, în vreme ce Marie a bolborosit dementă, cu mintea încă înceţoşată de drog, însă nu îndeajuns de aburoasă încât să n-o impresioneze până la lacrimi pe amantă. Nu voia să trezească în sufletul ei doar simpatia. Târfuliţa sadică trebuia să-i dea amantei şi câteva replici usturătoare, aducându-i critici despre care mai târziu să declare că nu-şi amintea să le fi făcut.

Apoi amanta a dus-o pe Marie în apartamentul ei şi a îngrijit-o câtva timp, iar după aceea... Jill nu îngăduia imaginaţiei s-o poarte mai departe. În astfel de momente simţea nevoia să râdă, deşi amar, de propria-i persoană. Trecuseră treizeci şi unu de ani de când ieşise ca vântul din casă şi plecase în trombă, făcând pneurile să scârţâie şi să scoată fum, şi gonise nebuneşte, neluând în seamă stopurile, iar apoi... apoi văzuse luminile orbitoare şi auzise claxonul turbat al uriaşului camion, trăsese disperată de volan pentru a roti automobilul Mercedes-Benz, simţise un gol îngheţat în stomac, percepuse apropierea necruţătoare a namilei şi...

Se trezise pe malul Fluviului alături de nenumăraţi alţii, goală, trupul ei de treizeci şi unu de ani fiind readus la starea de la douăzeci şi cinci – mai puţin o serie de imperfecţiuni. Coşmar în paradis. Ori ceea ce-ar fi putut fi paradis dacă multe fiinţe umane n-ar fi ţinut cu orice chip să facă din el un iad.

În urmă cu treizeci şi unu de ani... Timpul nu vindecase toate rănile, adică pe aceasta. Până acum ar fi trebuit să depăşească amestecul de mânie şi durere. S-ar fi cuvenit să nu mai simtă nimic pentru Marie. Dar nu se întâmplase aşa.

Îşi dădu brusc seama că japonezul o privea. Se aştepta să primească un răspuns la propunerea lui.

— Iartă-mă, zise ea. Uneori mă pierd în trecut.

— Şi mie-mi pare rău. Uneori... cel care foloseşte guma de visat ca mijloc de a scăpa de amintiri dureroase, tulburătoare sau, mai curând, de stări nedorite de spirit se... se pierde.

— Nu-i vorba de asta, spuse ea, încercând să-şi reţină furia din glas. Problema e că am trăit singură atâta vreme, încât am căpătat obiceiul de a visa cu ochii deschişi. Cât am vâslit în amonte, am făcut asta instinctiv. Câteodată realizam că parcursesem zece kilometri fără să-mi dau seama, în mod conştient, de cele întâmplate în acel răstimp. Dar acum, aflându-mă aici, unde am o slujbă care-mi cere să fiu permanent cu mintea trează, vei vedea că o să devin la fel de vioaie ca restul oamenilor.

Adăugase asta ştiind că Piscator ar putea-o turna lui Firebrass. Starea de visare cu ochii deschişi nu era tolerată la un ofiţer de zbor.

— Sunt sigur că aşa se va întâmpla, spuse Piscator. Tăcu o clipă, zâmbi şi urmă: Apropo, să nu te îngrijoreze rivalitatea dintre noi. Nu sunt un om ambiţios. Mă mulţumesc cu orice funcţie mi s-ar încredinţa, fiindcă sunt conştient de capacitatea şi de experienţa mea. Firebrass se poartă corect. Mă intrigă ţinta noastră, aşa-zisul Turn al Ceţurilor sau Mare Potir, sau cum o mai fi numit. De fapt, doresc să călătoresc într-acolo, să aflu secretul acestei lumi. Dornic, dar nu nerăbdător, dacă pricepi ce vreau să spun. Recunosc, nu am pregătirea ta, de aceea mă aştept să-ţi fiu subordonat.

Jill Gulbirra rămase tăcută câteva momente. Bărbatul acesta aparţinea unei naţii care, practic, îşi ţinea femeile în sclavie. Cel puţin pe vremea lui 1886-1965, aşa se prezentau lucrurile. Era adevărat că după Primul Război Mondial femeile obţinuseră unele libertăţi. Teoretic, el ar trebui să aibă o atitudine tradiţională faţă de femei. Îngrozitor. Pe de altă parte, Lumea Fluviului îi transformase pe oameni. Pe unii.

— Chiar nu te deranjează? întrebă ea. Serios, ce crezi în sinea ta?

— Eu nu prea mint. Asta pentru a menaja sentimentele oamenilor sau pentru a nu mai pierde vremea cu proştii. Cred că ştiu ce gândeşti. Ţi-ar sluji la ceva să ştii că unul dintre maeştrii mei din Afganistan a fost o femeie? Mi-am petrecut zece ani ca discipol al ei până să considere că nu mai eram la fel de prost ca la venire şi că puteam trece la următorul şeic.

— Ce făceai acolo?

— Aş fi încântat să discut despre asta cu alt prilej. Deocamdată, te asigur că nu am prejudecăţi faţă de femei sau persoane de altă naţionalitate decât japonezi. Am avut cândva, dar m-am debarasat de intoleranţă. De exemplu, la un moment dat, după Primul Război Mondial, vreme de câţiva ani am fost călugăr budist. Apropo, ştii ceva despre religia Zen?

— În perioada de după 1960 s-au publicat numeroase cărţi pe tema asta, răspunse Jill. Am citit şi eu câteva.

— Mda. Şi după aceea ai ştiut mai multe? întrebă el zâmbind.

— Oarecum.

— Eşti sinceră. Cum spuneam, după ce mi-am dat demisia din marină, m-am retras din lume şi am stat la o mănăstire din Ryukyu. După trei ani, un ungur a venit acolo ca umil novice. Când am văzut cum era tratat, am descoperit brusc ceea ce ştiusem în mod instinctiv, însă refuzasem să recunosc: faptul că, în afara mea, anii petrecuţi exersând disciplina Zen nu-i lecuise nici pe maeştri, nici pe discipoli, de prejudecăţile rasiale, de şovinism, aş zice, fiindcă se arătau ostili sau chiar dispreţuitori faţă de chinezi, indo-chinezi şi mongoli. Fiind pentru prima oară cinstit faţă de mine însumi, am recunoscut în sinea mea că practica religiei Zen nu ne pătrunsese adânc nici pe mine, nici pe ceilalţi. Sigur, trebuie să înţelegi că Zen nu-şi propune scopuri. Când îţi fixezi o ţintă, neglijezi calea. Ţi se pare o contradicţie? Aşa şi e. Totu-i o absurditate, la fel ca şi ideea de a te goli. Pesemne că starea de golire nu-i o prostie, însă metodele folosite pentru a ajunge la asta erau absurde, dacă vrei să-mi afli părerea. Aşa se face că, într-o dimineaţă, am plecat din mănăstire şi am luat un vas spre China. Mi-am început peregrinările, chemat parcă de o voce, pe care numai eu o auzeam, spre Asia centrală. Iar de acolo... ei bine, pentru moment ajunge. Voi continua relatarea mea altă dată, dacă eşti dispusă să mă asculţi. Văd că am ajuns aproape de căminele noastre. La revedere, până diseară. O să aprind nişte torţe, pe care le poţi vedea de la fereastra ta, ca sa te anunţ când începe mica noastră întrunire.

— Dar n-am zis c-o să vin.

— Cu toate astea, ai acceptat invitaţia, spuse el. Greşesc?

— Nu, dar cum de-ai ştiut?

— Nu-i vorba de telepatie, zise el, zâmbindu-i iar. O anumită postură, o relaxare a muşchilor, dilatarea pupilelor, o nuanţă a vocii, detectabilă doar pentru cei foarte instruiţi, mi-a spus că vrei să vii la petrecere.

Jill nu-i răspunse. Nu-şi dăduse seama că invitaţia îi făcea plăcere. Nici acum nu era sigură de asta. Oare Piscator o trăgea pe sfoară?

LA DOUĂ SUTE DE METRI de coliba lui Jill, pe culmea unei coline creştea un arbore-de-fier. În apropierea acestuia se afla locuinţa lui Piscator, adăpostită între părţile superioare a două rădăcini. Peretele din spate se sprijinea de un prag de pământ; faţada era susţinută cu piloni din bambus pentru a o împiedica să alunece pe panta abruptă.

Jill urcă dealul singură, dar era convinsă că sus va întâlni vreun nătărău. Ajunse sub colibă şi sui o scară din lemn de bambus care pătrundea înăuntru prin podea.

Construcţia era mai spaţioasă decât altele din zonă, având trei încăperi la parter şi două la etaj. După cum îi spusese un vecin, adăpostise cândva o comunitate. Asemenea tuturor organizaţiilor non-religioase alcătuite din occidentali, după o vreme se dezmembrase. Atunci se mutase Piscator în casă, dar Jill nu putea pricepe de ce şi-ar dori un bărbat o locuinţă atât de mare. Fiindcă reprezenta garanţie a prestigiului? Nu părea omul care să ia în seamă astfel de lucruri.

De-a lungul balustradei se aflau lămpi cu flacără acetilenică ale căror abajururi albe, verzi sau stacojii fuseseră confecţionate din intestine de peşte. Aşteptând-o pe Jill în capul scării, Piscator îi zâmbi. Purta un chimonou încropit din prosoape de diverse culori. Ţinea în mână un buchet de flori culese de pe viţele care se încolăceau în jurul ramurilor de sus ale arborelui-de-fier.

— Bine-ai venit, Jill Gulbirra.

Ea îi mulţumi, aspirând adânc mirosul puternic al florilor care amintea de caprifoi amestecat cu o aromă discretă de piele veche. O combinaţie ciudată, însă plăcută.

Ajungând în capul scărilor, intră în camera cea mai mare a casei. Tavanul, de care atârnau numeroase lampioane japoneze, avea de trei ori înălţimea lui Jill. Podeaua era acoperită ici şi colo de covoraşe din fibră de bambus. Mobilierul era confecţionat din acelaşi material, având forme simple şi perne moi pentru şezut. Unele dintre braţele fotoliilor, picioarele meselor şi stâlpii ce sprijineau tavanul erau totuşi din stejar sau tisă sculptate, reprezentând capete de animale, demoni, peştele-balaur şi fiinţe umane. Nu păreau să fi fost făcute de artişti japonezi, ci mai curând de vreunul dintre proprietarii anteriori.

Pe podea se găseau vase înalte, subţiate la mijloc şi cu gurile ca nişte clopote. Replici mai mici erau aşezate pe mesele cu tăblii rotunde şi picioare subţiri. Fuseseră modelate pe o roată de olărit, arse, apoi glazurate şi pictate. Pe unele se vedeau modele geometrice; altele înfăţişau scene marine din viaţa de pe Pământ. Bărcile erau cu vele triunghiulare; marinarii, arabi. Din marea albastru-verzuie săreau delfini albaştri; un monstru avea gura deschisă, gata să înghită o corabie. Cu toate acestea, întrucât în Fluviu trăiau peşti mari numiţi delfini, iar uriaşul balaur-de-fluviu semăna într-o oarecare măsură cu monstrul, era posibil ca artistul să fi reprezentat viaţa Fluviului.

De uşorul uşilor care dădeau în camerele alăturate atârnau fire pe care fuseseră întinse vertebre de peşte alb şi cu corn; acestea scoteau sunete cristaline când erau mişcate. Pe pereţi erau agăţate carpete ţesute din viţele arborelui-de-fier, iar deasupra ferestrelor erau întinse, pe rame din lemn de bambus, intestine transparente de peşte-balaur.

Una peste alta, deşi existau unele obiecte, precum lămpile cu gaz acetilenic, care nu puteau fi găsite altundeva, casa era reprezentativă pentru ceea ce unii numeau cultură riverană, iar alţii, polinezian-riverană.

Lumina lămpilor se străduia să străpungă norii groşi de fum de tutun şi marijuana. Pe un mic podium dintr-un colţ cânta un grup de instrumentişti. Oamenii îşi ofereau serviciile contra băutură, simţind în acelaşi timp că, făcând ceva folositor, au şansa de a se simţi bine. Muzicienii aveau tobe, flaut, ocarină din lut ars, harfă din carapace de peşte-ţestoasă şi intestine de peşte, o vioară făcută din lemn de tisă şi coarde din maţ de peşte, al cărei arcuş avea, în locul părului de cal, perişori extraşi din gura delfinului albastru, xilofon, saxofon şi trompetă.

Era imposibil de recunoscut, cel puţin pentru Jill, ce piesă se cânta. Până la urmă, socoti că aceasta îşi avea originea într-un cântec indian din America Centrală sau de Sud.

— Draga mea, dacă ar fi o petrecere intimă, şi nu una cu participare numeroasă, ţi-aş putea oferi ceai, spuse Piscator. Dar e imposibil. Potirul nu-mi dă ceai în fiecare zi, ci doar un pliculeţ pe săptămână.

Nu se schimbase chiar aşa de mult, astfel că ducea dorul ceremoniei ceaiului, atât de apreciată de toţi japonezii. Şi Jill resimţea lipsa plantei. Ca mulţi conaţionali, simţea că-i lipsea ceva esenţial dacă nu avea o ceaşcă de ceai la momentul potrivit.

Piscator introduse un pahar într-un vas uriaş din sticlă plin cu băutură şi i-l întinse. Ea sorbi, în vreme ce el îi spuse ce fericit era s-ovadă. Părea să fie sincer. Se simţi şi ea puţin atrasă de el, deşi ţinu să-şi reamintească pe dată că el provenea dintr-o cultură care-i îndemna pe bărbaţi să considere femeile drept obiecte, bune pentru muncă şi obţinerea plăcerilor. Apoi îşi atrase singură atenţia că nu trebuie să păcătuiască la fel ca toţi ceilalţi, pornind de la prejudecăţi. Îşi recomandă ca mai întâi să descopere şi să studieze faptele şi abia după aceea să emită judecăţi.

Gazda o conduse şi făcu prezentările. Aflat într-un colţ, Firebrass îi făcu un semn cu mâna. Cyrano îi zâmbi vag şi se înclină. După dimineaţa aceea se mai întâlniseră de câteva ori şi, deşi politicoşi, amândoi se arătaseră reţinuţi. Jill nu voia ca lucrurile să rămână astfel. La urma urmelor, el îşi ceruse scuze, dar vioiciunea lui de om al secolului al XVII-lea îi stârnea curiozitatea.

Îi salută pe Ezekiel Hardy şi pe David Schwartz, pe care îi vedea zilnic în biroul din hangar şi în fabricile din apropiere. Hardy şi Schwartz se arătau destul de prietenoşi; se lămuriseră deja că Jill avea cunoştinţe vaste în domeniul zborului, şi nu numai. Ea îşi ţinuse în frâu nerăbdarea şi mânia în faţa ignoranţei şi a superiorităţii pe care o afişau cei doi. Asta dăduse roade, dar Jill nu ştia cât va mai reuşi să-şi reprime sentimentele şi gândurile.

„Nu înghiţi totul”, îşi spunea Jill. „Exteriorizează-ţi simţămintele”.

De câte ori încercase asta, ducând totul până la capăt? Uneori reuşise, alteori nu. Şi totuşi, apăruse acest japonez, Ohara, care-şi luase numele neghiob de Piscator – cât de straniu – şi-i spusese că Zen era o prostie. Ei, nu chiar aşa. Dar omul îi dovedise că unii puneau prea mult preţ pe această religie. Asta o lovise, stricându-i părerea despre sine; se simţea jignită, ceea ce n-ar fi trebuit să se întâmple. Ar fi fost mai bine să râdă de el, măcar în sinea ei. Numai că omul păruse foarte sigur de ce spune.

Una dintre femeile pe care le cunoscu se numea Jeanne Jugan. Piscator o lămuri că ea fusese servitoare în Franţa natală, devenind apoi una dintre întemeietoarele Ordinului religios Romano-catolic al Surorilor în Slujba Săracilor din Bretania, în 1839.

— Eu sunt discipola lui, explică Jugan, făcând un gest din cap către Piscator.

Jill ridică mirată din sprâncene.

— Aha!

Nu i se oferi şansa de a continua discuţia fiindcă, luând-o uşor de cot, Piscator o conduse mai departe.

— Poţi sta de vorbă cu ea mai târziu.

Jill se întrebă din ce sectă, grupare religioasă ori de gândire făcea parte Piscator. Nu era membru al Bisericii Celei de-a Doua Şanse. Aceştia purtau întotdeauna la gât, atârnată pe un şnur, o vertebră spiralată de peşte-cu-corn sau o reproducere sculptată în lemn.

Cu toate acestea, următoarea persoană pe care o cunoscu purta într-adevăr respectivul semn, de fapt, trei, ceea ce arăta că era episcop. Samuelo, scund, foarte brunet şi cu trăsături acviline, se născuse pe la mijlocul secolului al II-lea după Hristos. Fusese rabin al comunităţii evreieşti din Nehardea, în Babilonia. După cum afirma Piscator, se bucurase de renume în vremea lui pentru cunoaşterea Legilor şi pentru câteva reuşite în domeniul ştiinţelor. Printre isprăvile lui se număra compilarea unui calendar al anului evreiesc. Aspiraţia la un titlu de glorie era justificată în primul rând de efortul de a adapta legea evreiască la cea a ţărilor unde trăiau evreii.

— Principiul lui era: „Legea statului primează”, spuse Piscator.

Samuelo îşi prezentă soţia, pe nume Rahelo. Ea era şi mai scundă, nu atât de brunetă, şi avea şolduri foarte late şi picioare solide, însă un chip de o senzualitate uimitoare. Răspunzând întrebărilor lui Jill, ea arătă că se născuse în ghetoul din Cracovia în secolul al XIV-lea. Piscator avea să-i povestească mai târziu că Rahelo fusese răpită de un nobil polonez şi întemniţată vreme de un an în castelul său. Săturându-se de ea, nobilul o alungase, dar după ce-i dăruise o pungă plină cu monede din aur. Soţul ei o ucisese fiindcă nu se recunoscuse dezonorată şi nu-şi pusese singură capăt zilelor.

Samuelo o trimise de câteva ori pe Rahelo să-i aducă de băut dintr-un vas plin cu suc de fructe, nealcoolizat. Pe urmă îi făcu semn să-i aprindă trabucul. Ea se arăta supusă de fiecare dată şi apoi se aşeza iarăşi în spatele lui.

Jill simţea îndemnul lăuntric de a-i lua la palme pe amândoi: pe ea, fiindcă accepta o asemenea degradare, iar pe el, pentru nesimţire. Îşi dădu seama că atunci când îşi spunea rugăciunea, Samuelo îi mulţumea lui Dumnezeu că nu se născuse femeie.

Mai apoi, Piscator îi spuse lui Jill:

— Episcopul şi soţia lui te-au înfuriat.

Nu-l întrebă cum de-şi dăduse seama, mulţumindu-se să zică:

— A suferit un şoc trezindu-se aici şi descoperind că nu e unul dintre aleşii lui Dumnezeu şi că toţi, închinători la idoli, canibali, mâncători de carne de porc, necredincioşi necircumcişi, şi alţi copii ai Domnului, se aflau în aceeaşi situaţie.

— Toţi am fost uimiţi. Şi îngroziţi. Tu nu?

Ea se uită lung la el o clipă, apoi zise:

— Bineînţeles. Eu am fost atee şi aşa am rămas. Socoteam că reprezint carne ce va deveni ţărână. Şi cu asta basta. M-am înspăimântat cumplit trezindu-mă aici. În acelaşi timp, nu chiar de la început, ci mai târziu, m-am simţit uşurată. Am gândit: deci asta e viaţa eternă. După aceea, în locul acesta la fel de ciudat, ce nu era nici rai, nici iad, am asistat la tot felul de lucruri stranii, înţelegi?

— Da. Zâmbi. Mă-ntreb ce-a gândit Samuelo când a văzut că lumea necircumcisă de pe Pământ fusese resuscitată fără prepuţ. Trebuie să fi surprins la fel de mult ca şi faptul că bărbaţilor nu le creştea barba. Pe de o parte, Dumnezeu împlinise circumcizia asupra tuturor neevreilor, prin urmare, trebuia să fie evreu şi El. Pe de alta, bărbaţii nu se mai puteau mândri cu bărbi lungi, urmând porunca Domnului, deci sigur El nu era evreu. Acest lucru, dar şi altele, ar trebui să ne schimbe modul de a gândi.

Se apropie de Jill, mijindu-şi spre ea ochii căprui-închis, apoi continuă:

— Membrii Bisericii Celei de-a Doua Şanse avansează câteva idei interesante pentru a explica de ce am fost sculaţi din morţi şi de către cine. Nu greşesc prea mult în legătură cu calea pe care trebuie s-o urmăm ca să ne atingem ţinta spre care se îndreaptă omenirea sau când e vorba despre poarta deschisă în faţa noastră de către necunoscuţii noştri binefăcători. Dar exactitatea înseamnă dreptate. Biserica tradiţională a rătăcit de la calea cea dreaptă sau, mai curând, de la singura cale. Asta nu înseamnă că n-ar exista şi altele.

— La ce te referi? întrebă Jill. Vorbeşti la fel de încifrat ca predicatorii.

— Vom vedea, dacă vei dori asta.

Cerându-şi scuze, Piscator se îndreptă spre masă, unde zăbovi să discute cu un bărbat care tocmai intrase.

Jill porni către Jeanne Jugan, vrând s-o întrebe ce înţelegea când se autointitula discipola lui Piscator, însă de Bergerac i se puse în cale. Acum zâmbea generos.

— A, domnişoară Gulbirra! Trebuie să-mi cer iarăşi iertare pentru acel nefericit incident. Băutura m-a făcut să mă port atât de impardonabil, adică nu tocmai, ci mai curând necivilizat! Rareori mi se-ntâmplă să beau mai mult de-un păhărel, fiindcă nu-mi place să-mi amorţesc simţurile. Alcoolul transformă oamenii în porci, iar eu nu vreau să devin un animal copitat, deşi mă dau în vânt după el tăiat feliuţe şi prăjit la tigaie sau perpelit la proţap. Numai că în noaptea aceea pescuiam...

— N-am văzut nimic să slujească la pescuit, îl corectă ea.

— Undiţele erau în spatele pietrei-potir. Iar ceaţa era deasă, îţi aminteşti, domnişoară?

— ‘Şoară.

— Şi discutam chestiuni despre Pământ, locuri şi oameni pe care-i cunoscuserăm, amici care-o terminaseră prost, copii decedaţi, părinţi care nu ne-au înţeles, duşmani, de ce ne aflăm aici şi câte altele, înţelegi? Eu mă-ntristasem gândindu-mă ce s-ar fi întâmplat pe Pământ, mai ales ce-am fi făcut eu şi verişoara mea Madeleine dacă am fi fost mai maturi sau mai puţin naivi pe vremea aceea. Şi uite-aşa...

— Te-ai îmbătat, încheie ea pe un ton grav.

— Şi te-am jignit, ‘şoară, deşi jur că n-am crezut când ai spus că eşti femeie. Ceaţa, îmbrăcămintea largă, mintea mea înceţoşată...

— Las-o baltă, spuse ea. Doar că... mi-am închipuit că n-o să mă ierţi nicicând, fiindcă ţi-ai pierdut din prestigiu lăsându-te luat la pumni de-o femeie. Mândria ta...

— Nu trebuie să generalizezi! reacţionă hotărât Cyrano.

— Ai dreptate. E-o slăbiciune pe care o detest şi totuşi greşesc mereu. Cu toate astea... cum să zic, mai toţi oamenii generalizează, nu ?

Rămaseră discutând multă vreme. Jill sorbi licoarea purpurie, simţind căldura crescând în stomac. Fumul de marijuana se îndesi, iar ea îşi aduse din plin contribuţia trăgând dintr-o ţigară pe care o ţinea între degete. Vocile crescură în intensitate şi râsetele se înteţiră. Câteva cupluri dansară, strâns îmbrăţişate şi făcând paşi languroşi.

Piscator şi Jugan păreau să fie singurii care nu beau. Piscator fuma o ţigaretă – prima, avu Jill impresia, de la sosirea ei până în acel moment.

Combinaţia de alcool şi droguri îi dădea o stare plăcută. Se minţea ca şi cum propria carne ar fi radiat o lumină de culoare roşiatică. Norii de fum aproape că prindeau forme evocatoare. Câteodată, surprindea cu coada ochiului câte-o siluetă mai clară, un balaur, un peşte, ba chiar şi un dirijabil. Din păcate, când întorcea capul spre ele, nu vedea decât vălătuci diformi de fum.

Când văzu o cadă metalică plutind pe lângă ea, îşi dădu seama că îşi făcuse plinul. Cât mai stătea acolo, trebuia să renunţe la băutură şi drog. Explicaţia apariţiei căzii era evidentă, fiindcă Cyrano îi povestise despre crime şi modul de pedepsire a făptaşilor în Franţa vremii lui. Falsificatorii, de pildă, erau întinşi pe roată. Călăul le rupea braţele şi picioarele cu o rangă, uneori transformându-i într-o masă de carne. Criminalii executaţi erau atârnaţi în pieţe publice şi lăsaţi să putrezească până când se desprindeau din lanţuri. Intestinele altora erau lăsate în căzi mari, neacoperite, astfel încât să fie învăţătură de minte pentru ceilalţi cetăţeni.

— Iar străzile erau inundate de gunoaie, ‘şoară Gulbirra. Nici nu era de mirare că oamenii cu bani se scăldau în parfumuri.

— Credeam că pe vremea aceea nu prea făceaţi baie.

— Adevărat, aprobă franţuzul. Vreau să spun că nu ne îmbăiam prea des. Baia era considerată nesănătoasă, necreştinească. Dar te obişnuiai cu duhoarea trupurilor nespălate. Adesea nici nu-mi dădeam seama, fiindcă înotam, ca să zic aşa, în duhoare, ca un peşte prin apă. Aici însă, dinpotrivă, având atât de puţine haine şi multă apă la îndemână, şi întâlnind nenumăraţi oameni care nu suferă mirosul de murdărie umană, deprinzi noi obiceiuri. Până şi eu, sunt nevoit să mărturisesc, la început nu vedeam de ce trebuie să fiu aşa de îngrijit, dar după câţiva ani am întâlnit o femeie pe care am iubit-o la fel de mult ca pe verişoara mea. Era Olivia Langdon...

— Doar nu te referi la soţia lui Sam Clemens?

— Ba da. Numele nu-mi spunea nimic pe vremea aceea şi nici acum nu înseamnă mare lucru. Am înţeles că el era marele scriitor al Lumii Noi – mi-a povestit destule despre cele întâmplate de când murisem, dar nu mi s-a părut ceva deosebit. Apoi eu şi Olivia am călătorit în josul Fluviului şi, pe neaşteptate, ne-am confruntat cu situaţia clasică de care se tem oamenii. L-am întâlnit pe fostul soţ terestru al tovarăşei mele de colibă. Încă ţineam la ea, deşi pasiunea se mai răcise. Fiecare făcea diverse lucruri pentru a-l irita, chiar scoate din minţi, pe celălalt, şi de ce nu? Astfel de situaţii sunt destul de obişnuite aici, unde bărbatul şi femeia au origini naţionale diferite, sau provin din perioade îndepărtate între ele. Cum se poate împerechea o persoană din secolul al XVII-lea cu una din secolul al XIX-lea? Ei bine, uneori o împerechere atât de nefericită poate fi reparată. Dar să adăugăm diferenţele de epoci celor care există în mod firesc între indivizi, şi ce concluzie tragi? De multe ori, relaţia e imposibilă. Eu şi Livy mergeam spre izvoare când am auzit despre vaporul ce se construia. Aflasem de căderea meteoritului acolo, dar nu ştiam că Sam Clemens pusese stăpânire pe el. Voiam să fac parte din echipaj dar, îndeosebi, să mai simt o dată în mână greutatea unei spade din oţel. Şi uite aşa, ‘şoară Gulbirra, am ajuns în acest loc. Pentru Sam şocul a fost cu adevărat puternic. O vreme mi-a părut rău pentru el şi am regretat că impusesem o revedere care nu era şi reîntregire. Olivia nu se arăta dornică să mă părăsească pentru Clemens, cu toate că pasiunea dintre noi nu mai era ce fusese la început. Avea un sentiment de vinovăţie că nu-l mai iubea. Mi se părea cu atât mai ciudat cu cât se ştia că se iubiseră mult pe Pământ. Existaseră, totuşi, multe neînţelegeri, duşmănii tăinuite adânc. Livy spunea că, în ultima perioadă a bolii ce i-a adus sfârşitul, n-a vrut ca el s-o vadă cum arăta. Asta l-a afectat foarte mult, dar ea n-a cedat. Am întrebat-o de ce n-a dorit să-l primească la căpătâiul ei. Mi-a răspuns că nu ştia. Pesemne din pricină că singurul lor fiu murise din neglijenţa lui Sam. Neglijenţă condamnabilă, aşa o numea ea, deşi pe Pământ nu se exprimase niciodată astfel. Eu am zis că asta se întâmplase demult, pe altă planetă. De ce mai păstra în suflet o asemenea supărare? Mai avea vreo importanţă acum? Nu era şi micuţul... am uitat cum îl chema...

— Langdon, îl ajută Jill.

— ...ridicat acum din morţi? Iar ea a zis da, însă nu avea să-l revadă pe Langdon. Murise când avea doi ani şi nici un copil sub cinci nu a fost resuscitat. Cel puţin aici. Poate pe altă lume. În orice caz, chiar de-ar fi fost, ce şansă ar fi avut să dea de el? Oricum, ar fi fost acum mare, nici măcar nu şi-ar fi amintit de ea. Doar Dumnezeu ştie ce fel de băiat ar fi fost. Putea fi resuscitat printre canibali sau indieni, necunoscător de engleză sau lipsit de maniere la masă.

Jill surâse şi remarcă:

— Ce spui sună de parcă ar veni de pe buzele lui Mark Twain, nu ale soţiei.

Cyrano îi întoarse surâsul şi spuse: Nu s-a exprimat aşa. Am fabulat eu, parafrazând vorbele ei. Erau la mijloc şi alte motive decât moartea accidentală a fiului. De fapt, nici nu-l găsesc vinovat pe Clemens. Ca orice scriitor, era foarte distrat când se gândea la subiectul vreunei povestiri. Şi mie mi se-ntâmpla. N-a observat când aşternuturile copilului au alunecat şi trupuşorul lui a rămas expus frigului. Mâna instinctiv calul care trăgea sania prin nămeţi, iar mintea îi era în altă lume, cea a ficţiunii. Cu toate astea, Olivia era sigură că de vină nu era doar neatenţia, cum credea el. Ea susţinea că nu se poate ca el să nu fi băgat de seamă, cel puţin în treacăt, care era situaţia copilului. Adevărul e că nu voia un băiat. Spre deosebire de majoritatea bărbaţilor, preferase fete. Pe de altă parte, copilul se dovedise plăpând încă de la naştere, un adevărat chin. Pentru Sam, vreau să zic.

— Asta vine în apărarea lui, conchise Jill. Mă refer la preferinţa pentru fete. Deşi, cinstită să fiu, presupun că predilecţia pentru fete evidenţiază aceeaşi nevroză ca şi aceea pentru băieţi. Cu toate astea, n-a suferit de şovinismul masculin care...

— Trebuie să înţelegi că Olivia nu a afirmat aşa ceva cât a trăit pe Pământ, o întrerupse Cyrano. Cel puţin aşa susţinea, deşi cred ca a nutrit astfel de gânduri şi, fiindu-i ruşine de ele, le-a alungat în adâncul sufletului. Însă aici, pe Valea Fluviului, când a devenit dependentă de soi-desant, aşa-zisa gumă de visat, şi-a perceput adevăratele simţăminte. Şi astfel, deşi încă-l iubea pe Clemens, într-un fel îl ura chiar mai mult.

— A abandonat obiceiul?

— Da. O tulbura în prea mare măsură. Deşi uneori trăia viziuni extatice ori fantastice, predominau cele îngrozitoare.

— Ar fi putut să continue, spuse Jill, dar sub îndrumare adecvată. Şi totuşi...

— Ce anume?

Jill strânse din buze, apoi urmă:

— Poate că n-ar trebui să mă arăt atât de critică. Am avut un guru, o femeie frumoasă, cea mai bună şi înţeleaptă fiinţă pe care am cunoscut-o, dar ea n-a reuşit să stăvilească dorinţa mea de a mă arunca cu capul înainte în... ei, n-o să intru în amănunte... a fost prea... groaznic? Ba nu, înspăimântător. M-am speriat. De aceea nu o să mai critic pe nimeni, cel puţin s-ar cuveni să încerc. M-am gândit să reiau, dar n-am încredere în modul sub care-l folosesc membrii Bisericii Celei de-a Doua Şanse, cu toate că ei se laudă c-ar avea tehnici excelente şi sigure. Nu m-aş încrede cu totul în nişte oameni care au convingeri religioase.

— Eu am fost un liber-cugetător, un libertin, după cum ne plăcea să spunem, afirmă Cyrano. Dar acum... nu mai ştiu. Pesemne că totuşi Dumnezeu există. Altfel cum s-ar explica lumea asta?

— Sunt nenumărate teorii. Le-ai auzit pe toate, fără îndoială.

— Multe, în orice caz, recunoscu Cyrano. Speram să aud una nouă de la tine.

În acel moment, sosirea câtorva persoane le întrerupse discuţia. Jill se desprinse din grup şi porni în căutarea altuia, o colonie temporară, căreia să i se alipească. În Lumea Fluviului, ca şi pe Pământ, toate cocktailurile sau petrecerile semănau. Vorbeai pe scurt, încercând să te faci auzit în vacarmul muzicii şi al conversaţiei generale, apoi schimbai partenerii ori grupul până făceai un tur complet al sălii. Dacă te atrăgea sau interesa vreo persoană, puteai aranja s-o întâlneşti cu altă ocazie, când credeai că vei avea şansa de a sta de vorbă în linişte, fără a fi întrerupt.

Demult, în vremurile de odinioară, când era lipsită de prejudecăţi, la astfel de reuniuni întâlnise bărbaţi sau femei care-o fermecaseră. Dar până în acele momente băuse sau consumase droguri pe săturate, de aceea era neinhibată. Îi venea uşor să se îndrăgostească de un trup sau de o minte – ori de ambele în acelaşi timp. Trezirea reprezenta îndeobşte şi o revelaţie. O dezamăgire. Nu chiar întotdeauna. Mai mereu.

Aici se afla la o petrecere unde toţi aveau trupurile unor tineri de douăzeci şi cinci de ani. Cronologic, ea avea şaizeci şi unu. Unii erau de o sută treizeci de ani, ba chiar peste. Cei mai tineri nu aveau sub treizeci şi şase de ani.

Coeficientul de inteligenţă trebuia să fie mare, dacă era adevărat că înaintarea în vârstă aducea cu sine şi înţelepciunea. Ea nu constatase valabilitatea acestei afirmaţii în cazul majorităţii oamenilor de pe Pământ. Experienţa era ceva dificil de evitat, deşi unii reuşiseră să o menţină la un nivel minim. Însă sub nici o formă nu conferea cuiva înţelepciune, acea capacitate de a înţelege mecanismele fundamentale ale umanităţii. Mai toţi vârstnicii pe care-i cunoscuse erau conduşi de reflexe condiţionate, aşa cum li se întâmplase când aveau nouăsprezece ani.

Prin urmare, era de aşteptat ca oamenii să nu fi profitat prea mult de pe urma experienţelor trăite aici. Cu toate astea, loviturile ca un ciocan ale morţii şi resuscitării îi deschiseseră pe mulţi la minte.

De pildă, absolut nimeni nu anticipase o astfel de viaţă după moarte, dacă ea merita acest nume. Nici o religie nu descrisese asemenea locuri ori evenimente, deşi, ca să spunem adevărul, religiilor care promiseseră paradis şi iad le lipseau amănuntele descriptive. Probabil că nu era chiar atât de revelator, întrucât foarte puţini oameni susţineau că văzuseră viaţa de dincolo.

Iar acest loc şi ridicarea din morţi sigur nu reprezentau ceva supranatural. Totul – ei bine, nu chiar totul, ci pe aproape – putea fi explicat în termeni fizici, nu metafizici. Asta nu-i împiedica pe oameni să creeze religii sau să le remodeleze pe cele vechi.

Religiile care nu avuseseră o escatologie a resuscitării sau a nemuririi în înţelesul occidental, budist, hinduist, confucianist sau taoist, erau discreditate. Cele care aveau – iudaismul, islamismul, creştinismul – erau de asemenea discreditate. Dar aici, ca şi pe Pământ, moartea unei mari religii era sinonimă durerilor facerii uneia noi. Mai existau, desigur, minorităţile care refuzau cu încăpăţânare, în ciuda oricăror dovezi, să recunoască neautenticitatea religiei lor.

Stând lângă Samuelo, fost rabin, în prezent episcop al Bisericii Celei de-a Doua Şanse, Jill se întrebă cum reacţionase el în primul an de viaţă pe această lume. Nu existase nici un Mesia venit să mântuiască Poporul Ales şi nici aleşi adunaţi laolaltă în Ierusalimul de pe Pământ. Fără Ierusalim, nu exista nici Pământ.

Era clar că nu-l doborâse destrămarea propriei sale credinţe. Reuşise să accepte că se înşelase. Cu toate că fusese un rabin devotat al timpurilor străvechi, mintea îi rămăsese vioaie.

În acel moment, Jeanne Jugan, care era gazdă, le oferi lui Samuelo şi lui Rahelo un fel preparat din muguri de bambus şi fille de peşte. El se uită la mâncare şi întrebă:

— Ce e?

— Peşte-broască, îi răspunse Jeanne.

Samuelo strânse din buze şi clătină din cap. Jeanne păru nedumerită, fiindcă se vedea că episcopului îi era foame, iar degetele lui erau la câţiva centimetri de peşte. Acesta, din câte ştia Jill, nu era considerat tabu de către legea mozaică. Se afla, însă, pe aceeaşi farfurie cu peştele fără solzi şi, prin urmare, era pângărit.

Jill zâmbi. Era mult mai uşor să schimbi convingerile religioase ale unei persoane decât obiceiurile ei alimentare. Un evreu credincios sau un musulman puteau renunţa la credinţa lor, dar aveau să simtă greaţă dacă li se oferea carne de porc. Un hindus, pe care Jill îl cunoscuse, devenise ateu pe Lumea Fluviului, dar nu suferea carnea. Deşi avea strămoşi negri, Jill nu suporta să mănânce viermi, deşi încercase. Descendenţa genetică nu avea nici o legătură cu problemele de regim, desigur; descendenţa socială era cea care hotăra preferinţele culinare. Dar nu întotdeauna. Unii oameni se puteau adapta destul de uşor. Trebuia să se ţină seama şi de gusturile individuale. Jill încetase să mai consume carne de oaie după ce părăsise casa părinţilor ei. O detesta. Şi prefera hamburgerul fripturii de vacă.

Rostul acestei reverii, socoti ea când se trezi la realitate, era să mai lepede din gânduri, la fel cum un scufundător se scutură de apă când iese la suprafaţă, ideea, în ansamblu, fiind că suntem ceea ce mâncăm. Şi mâncăm, de obicei, din cauza a ceea ce suntem. Iar ceea ce suntem este în parte determinat de mediul în care trăim şi moştenirea genetică. „În afară de mine, toţi din familia mea adorau carnea de oaie. O soră a împărtăşit indiferenţa mea faţă de friptura de vacă şi interesul pentru hamburgeri.

Din câte ştiu, fraţii şi surorile mele au manifestări heterosexuale. Eu sunt singura bisexuală. Şi nu vreau asta. Aş dori să fiu una sau alta, o uşă care se poate închide în clanţă, şi nu se leagănă în bătaia vântului. Vântul care mă poartă, bătând ba de la răsărit, ba de la apus, răsuceşte girueta când într-o direcţie, când într-alta.

În realitate, ea nu voia ceva clar. Dacă ar fi avut de ales – la o adică, de ce nu? – ar fi preferat să iubească femei.

Să iubească femeile. Limba engleză era cea mai cuprinzătoare din lume, însă avea şi neajunsuri. Deseori devenea prea ambiguă. Cei care iubeau femeile puteau fi bărbaţi, dar şi femei.

Asta era, spusese lucrurilor pe nume. Lesbiană. Şi nu se simţea ruşinată. Dar Jack? Il iubise. Ce-ar fi?...

Abandonase starea de reverie doar ca să se prăbuşească iarăşi în ea.

Aflat de partea cealaltă a încăperii, Firebrass o privea, deşi vorbea cu alte persoane. Observase tendinţa ei de a deveni rigidă, cu umerii căzuţi, ţinându-şi capul uşor aplecat spre stânga, pleoapele întredeschise şi ochii oarecum întorşi în sus? Iar dacă lucrurile stăteau astfel, stabilise că Jill era prea labilă şi, deci, nedemnă de încredere?

Intuind asta, Jill se simţi cuprinsă de panică. Offf, Doamne, dacă el îi respingea candidatura doar fiindcă, ocazional, devenea gânditoare? În exerciţiul funcţiunii nu era aşa! Niciodată. Dar cum să-l convingă şi pe Firebrass?

Trebuia să fie permanent atentă, reacţionând ca şi cum ar fi mereu în priză, pregătită, demnă de încredere. Ca orice fată-cercetaş.

Se apropie de un grup în centrul căruia trona episcopul Samuelo. Micuţul bărbat brunet le spunea celorlalţi una dintre poveştile despre La Varo. Jill auzise câteva, fiindcă participase la numeroase întruniri ale misionarilor şi discutase cu ei. În esperanto, limba oficială a Bisericii, La Varo însemna Bărbatul. El era numit şi La Fondinto, întemeietorul. Evident, nimeni nu ştia numele pe care-l avusese pe Pământ şi, de altfel, acesta nu era considerat important de către misionari.

Povestea lui Samuelo se referea la necunoscutul care, noaptea, în timpul unei furtuni, se adresase lui La Varo, aflat într-o peşteră din munţi, destăinuindu-i faptul că era unul dintre cei care resuscitaseră oamenii ce trăiseră pe Pământ şi remodelaseră planeta sub forma unei văi lungi.

Tot el îl îndemnase pe La Varo să întemeieze Biserica Celei de-a Doua Şanse. Îi dăduse câteva precepte pe care să le propovăduiască şi-i spusese că după ce le va face cunoscute de-a lungul Fluviului, va avea alte revelaţii. Din câte ştia ea, aceste noi „adevăruri” încă nu apăruseră.

Dar Biserica se răspândise pretutindeni. Misionarii ei călătoriseră pe jos ori pe apă. Se spunea că unii se deplasaseră în baloane. Cele mai rapide mijloace de transport fuseseră moartea şi resuscitarea.

În realitate, cei care-i uciseseră pe predicatorii Bisericii le făcuseră cel mai mare serviciu. Asta asigura răspândirea mai rapidă a credinţei de-a lungul Fluviului.

Martirajul era preferabil ca mijloc de călătorie, gândi Jill. Îţi trebuia însă mult curaj să mori pentru religia ta, mai ales acum, când, murind, rămâneai mort pe vecie. Auzise că în ultima vreme se înregistrase o îndepărtare de preceptele Bisericii. Nu ştia dacă asta se datora permanenţei morţii sau faptului că mişcarea îşi pierduse din interes.

Un bărbat din grup nu-i fusese prezentat. Piscator i-l arătase, totuşi, de cealaltă parte a încăperii, spunând:

— John de Greystock. A trăit pe vremea regelui Edward I al, Angliei. Secolul al XIII-lea? Am cam uitat istoria Marii Britanii, deşi am urmat un curs intensiv când eram cadet în marină.

— Edward a domnit între 1270 şi începutul anului 1300, am impresia, spuse Jill. Ţin minte că a stat pe tron treizeci de ani şi a murit când avea şaizeci şi opt. Îmi amintesc fiindcă, pentru acele vremuri, asta însemna mult, mai ales pentru un englez. Dacă ţinem seama de castelele acelea friguroase, bântuite de curent...

— Greystock a fost făcut baron de către Edward şi l-a însoţit în expediţiile din Gasconia şi Scoţia, reluă Piscator. Nu ştiu prea multe despre el. Doar că a fost guvernator al Civito de La Animoj – adică Soul City – un stătuleţ la vreo patruzeci şi unu de kilometri în aval. A sosit aici înaintea mea, nu cu mult înainte ca regele Ioan sa fure vasul lui Clemens. S-a înrolat în armata statului Parolando, a avut o ascensiune rapidă şi s-a distins în cursul invaziei împotriva statului Soul City...

— De ce ar fi cucerit Soul City? vru Jill să afle.

— Cei din Soul City au întreprins un atac mişelesc asupra statului Parolando, vrând să ia în stăpânire rezervele de fier. Cât pe ce să reuşească. Dar Sam Clemens şi alţi câţiva au aruncat în aer un baraj. Acesta fusese construit pe un râu de munte pentru obţinerea energiei electrice. Distrugerea barajului a eliberat milioane de metri cubi de apă. Invadatorii au fost măturaţi de puhoiul care a ucis şi mii de cetăţeni din Parolando. De asemenea, a şters de pe faţa văii fabricile de aluminiu şi oţelăriile. Apele au luat cu ele şi Miraculosul Vapor, dar el a fost recuperat nevătămat. Clemens a trebuit să reconstruiască totul pornind de la zero. Cât eram vulnerabili, cetăţenii din Soul City, având aliaţi din alte state, ne-au atacat din nou. Au fost respinşi cu pierderi grele. Cei din Parolando aveau mare nevoie de bauxită, criolit, cinabru şi platină, care se găseau în Soul City. Singurele zăcăminte de pe Vale. Bauxita şi criolitul erau necesare pentru fabricarea aluminiului. Cinabrul e minereul din care se obţine mercurul, iar platina e utilizată pentru contactele electrice ale multor aparate ştiinţifice şi reprezintă un catalizator absolut indispensabil în diverse reacţii chimice.

— Ştiu asta, spuse Jill cu oarecare asprime în glas.

— Iartă-mă, se scuză Piscator, zâmbind delicat. După atacul nereuşit al celor din Soul City, Greystock a ajuns colonel. Iar după invazia încununată de succes, a fost numit guvernator în Soul City. Clemens dorea un om hotărât, necruţător şi, asemenea multor lorzi feudali, Greystock era persoana cea mai potrivită. Cu toate acestea, acum câteva săptămâni, Soul City a devenit, prin propria voinţă, membră a Statelor Unite ale Parolando, având drepturi egale cu cele ale statului-părinte. Sigur, făcu Piscator şi zâmbi strâmb, zăcămintele minerale din Soul City sunt aproape epuizate. Proiectul „Aparat de Zbor” nu mai are nevoie de cei din Soul City. De asemenea, prin procesul pe care Greystock îl numeşte acumulare – un eufemism, după părerea mea – structura populaţiei de acolo s-a schimbat în mod considerabil. Cândva avea o majoritate reprezentată de negri americani din secolul al XX-lea şi o minoritate de arabi din epoca medievală – fanaticii wahhabi – şi vorbitori de dravidiană din India antică. Din cauza războaielor şi a conducerii ferme a lui Greystock, populaţia a devenit albă în proporţie de cincizeci la sută.

— Pare foarte sălbatic, spuse Jill. Cu scuzele de rigoare faţă de adevăraţii sălbatici.

— A trebuit să înăbuşe câteva răscoale. Nimeni nu era obligat să rămână în Soul City, înţelegi? Clemens nu îngăduia sclavia. Fiecăruia i s-a oferit şansa de a pleca, în pace şi cu toate bunurile, oriunde dorea. Mulţi cetăţeni au rămas, jurând să fie loiali statului Parolando, dar apoi au devenit sabotori.

— Luptători de gherilă?

— Nu tocmai. Ştii doar că topografia nu e potrivită activităţii de gherilă. Aşa. S-ar părea că o parte dintre locuitorii din Soul City au socotit sabotajele drept mod de distracţie.

— Distracţie?

— Le oferea ceva de făcut. Era mai bine decât să călătorească în derivă către vărsarea Fluviului. Pe de altă parte, mulţi dintre ei voiau să se răzbune. Trebuie să recunoaştem meritele lui Greystock, fiindcă de obicei a alungat orice sabotori prinşi asupra faptului. În realitate, i-a azvârlit în Fluviu. Aceste fapte devenite istorie s-au petrecut înainte de sosirea mea aici. În fine, Greystock a venit încoace fiindcă dorea să devină membru al echipajului aeronavei.

— Dar n-are pregătirea necesară!

— Adevărat, într-un anume sens. Relativ vorbind, nu provine dintr-o cultură cu o tehnologie avansată. Dar e inteligent şi preocupat şi poate învăţa. Şi, deşi a fost cândva baron englez şi guvernator în Soul City, e dispus să accepte chiar o funcţie umilă pe navă. Îl fascinează ideea zborului. Pentru el e sinonim cu vrăjitoria. Firebrass i-a promis că-l va lua, dacă nu va avea destui oameni calificaţi. Sigur, dacă s-ar întâmpla ca echipajul de pe Graf Zeppelin să apară aici...

Piscator zâmbi.

Greystock avea aproape un metru şi optzeci, fiind foarte înalt pentru perioada medievală. Părul îi era negru, lung şi drept; ochii, mari şi oţeliţi, sprâncenele, groase, nasul, uşor acvilin. Trăsăturile lui se armonizau pe faţa atrăgătoare, bărbătească. Avea umeri largi, talia îngustă, picioarele musculoase, dar lungi.

În momentul respectiv, tocmai discuta cu Samuelo, iar zâmbetul şi tonul îi trădau sarcasmul. Piscator spusese că Greystock detesta preoţii, deşi fusese foarte credincios în existenţa lui terestră. Evident, nu-i iertase pe clerici pentru pretenţiile false de a fi ştiut adevărul despre viaţa de după moarte.

Vorbind în esperanto, Greystock spunea:

— Dar nu se poate să nu-ţi fi dat seama cine şi ce fusese La Varo pe Pământ. Cărei rase îi aparţinea? Ce naţionalitate avea? Când s-a nascut, când a murit? Era un om preistoric, antic, medieval sau modern? Ce fusese pe Pământ, religios, agnostic sau ateu? Ce profesiune avusese? Ce educaţie? Fusese căsătorit? Avusese copii? Era homosexual? A rămas necunoscut în timpul vieţii? Ori era, poate, Cristos! De aceea rămâne el anonim, fiindcă ştie că nimeni n-o să-i creadă minciunile a doua oară?

Samuelo se strâmbă, dar îi răspunse:

— Ştiu puţine lucruri despre acest Cristos; doar ce mi s-a spus, adică nu prea multe. Am aflat doar prin viu grai despre el. Unii afirma că e foarte înalt, alb, dar foarte brunet, alţii că ar putea fi persan. Dar toate astea sunt neesenţiale. Nu contează originea ori înfăţişarea. Important e mesajul lui.

— Pe care l-am auzit rostit de mulţi predicatori ai Bisericii tale! exclamă Greystock. Şi nu cred în el nici cât în minciunile gogonate pe care afurisiţii de preoţi din epoca mea mi le serveau drept adevăruri venite din gura lui Dumnezeu!

— Acesta e privilegiul, nu dreptul tău, spuse Samuelo.

Greystock îl privi nedumerit. Nici Jill nu înţelegea ce însemnau acele vorbe.

— Voi, preoţii, vorbiţi numai pui şi ouă! rosti el cu voce tare şi se îndepărtă strâmbându-se.

Urmărindu-l, Piscator zâmbi.

— Un om periculos. Dar interesant. Ar trebui să-l convingi să-ţi povestească despre călătoria alături de un arcturan.

Jill ridică din sprâncene în semn de mirare.

— Da, a cunoscut o fiinţă care a venit pe Pământ de pe o planetă a sistemului Arcturus. Se înţelege, arcturanul a sosit împreună cu alţii, pe o navă, în 2002 după Hristos. Dar a fost silit să-i ucidă pe aproape toţi oamenii. A murit şi el, tot atunci. O poveste groaznică, dar adevărată. Firebrass îţi poate da amănunte. Se afla pe Pământ când s-au petrecut toate astea.

Dornică să stea de vorbă cu Greystock, Jill se strecură prin mulţime, îndreptându-se spre el. Dar Firebrass o opri înainte de a ajunge lângă englez.

— Tocmai mi s-a comunicat printr-un mesager că s-a stabilit legătura cu Mark Twain. Vrei să vii cu mine şi să participi la discuţie? Ai putea vorbi chiar cu marele Sam Clemens.

— Bineînţeles că vreau! răspunse ea. Mulţumesc pentru invitaţie.

Îl urmă pe Firebrass până la automobilul de teren, care se afla aproape de piciorul scării. Era făcut din oţel şi aluminiu şi avea cauciucuri pneumatice din nylon. Motorul cu şase cilindri era alimentat cu alcool obţinut din lemn.

Erau cinci pasageri: Firebrass, Gulbirra, de Bergerac. Schwartz şi Hardy. Vehiculul demară cu viteză, urmând văile înguste dintre dealuri. În lumina puternică a farurilor văzu iarba tunsă scurt cu ajutorul maşinilor, colibe ici şi colo, porţiuni unde bambusul creştea incredibil de repede, unele plante ajungând până la 31 de metri înălţime. Lăsând în urmă dealurile, maşina goni de-a latul câmpiei care unduia blând spre Fluviu.

Jill văzu luminile întreprinderii de prelucrare a aluminiului, oţelăria, distileria, atelierul de sudură, arsenalul, fabrica de arme, cea de ciment şi clădirea guvernului. Aceasta din urmă adăpostea ziarul şi birourile postului de radio; tot aici locuiau înaltele oficialităţi ale statului.

Uriaşul hangar se afla în aval, prin urmare vântul nu bătea dinspre fabrici. Pe munţii de la vest licăreau şiraguri de lumini. Ele marcau barajul care-l înlocuise pe cel aruncat în aer de Clemens.

Autovehiculul trecu de hangar. O locomotivă cu aburi, care funcţiona pe bază de alcool, trecu pufăind şi trăgând trei vagoane platformă încărcate cu bare de aluminiu. Pătrunse în interiorul luminat orbitor, opri şi cârligul unei macarale coborî spre ultimul vagon. Muncitorii se strânseră în jurul lui pentru a lega cablurile de oţel ale macaralei în jurul barelor.

„Primăria” era clădirea situată cel mai departe spre nord. Maşina se opri în faţa ei. Călătorii coborâră şi merseră printre două coloane dorice masive. Jill socoti că, din punct de vedere arhitectural, clădirea era oribilă. Nici nu se armoniza cu restul edificilor. Văzută de departe, această zonă arăta ca şi cum atât Partenonul, cât şi o porţiune din valea Ruhrului fuseseră teleportate într-un peisaj tahitian.

Birourile lui Firebrass se aflau în stânga intrării şi a holului imens. La uşă stăteau de pază şase gardieni, fiecare înarmat cu o carabină foc cu foc, folosind gloanţe din plastic de calibru 20,2 milimetri. Aveau, de asemenea, săbii şi pumnale. Studioul de radio era o încăpere spaţioasă, alături de sala de discuţii şi de biroul particular al lui Firebrass. Intrară în prima dintre ele şi văzură câţiva bărbaţi stînd în jurul operatorului. Acesta efectua reglaje ale instrumentelor indicatoare de pe panoul din faţa lui. Auzind uşa împinsă cu zgomot de către energicul său comandant, omul ridică privirea.

— Am vorbit cu Sam, spuse el. Dar legătura s-a întrerupt în urmă cu vreo treizeci de secunde. Aşteptaţi. Cred că-l recepţionez iar.

Din difuzor răzbătură ţiuituri şi pocnituri. Nivelul de parazitare se micşoră brusc şi auziră o voce care se detaşa din zgomot. Operatorul mai efectuă un reglaj şi-i cedă scaunul lui Firebrass.

— Aici Firebrass. Sam, tu eşti?

— Nu. O clipă.

— Sam la aparat, se auzi o voce guturală şi plăcută. Tu eşti, Milt?

— Sigur. Cum îţi merge, Sam? Ce mai faci?

— Jurnalul electronic mă anunţă că până azi am parcurs 792.014 mile. Poţi transforma în kilometri dacă vrei. Eu prefer vechiul sistem şi de aceea... ei, ştii doar. Nu-i rău după trei ani de călătorie, ce zici? Dar e întristător de-a dreptul. Până şi un melc ar ajunge la Polul Nord înaintea noastră, dacă ar merge în linie dreaptă. Pardon, descriind o curbă mare. Ar avea vreme să construiască şi-un hotel pentru noi şi să facă avere închiriind camere morselor până la sosirea noastră. Chiar dacă melcul ar face doar o milă pe zi, în timp ce noi opt sute. În medie. În ce priveşte... paraziţi, pocnituri...puţine necazuri.

Firebrass aşteptă ca audiţia să se limpezească, apoi vorbi din nou.

— Totul merge bine, Sam?

— Mulţumitor. Nu s-a întâmplat nimic ieşit din comun. Ceea ce înseamnă că avem mereu situaţii de urgenţă, necazuri, dar nici o revoltă în rândul echipajului. Când şi când a trebuit să-i dau papucii câte unuia. Dacă lucrurile continuă aşa, când o să înregistrăm un milion de mile parcurse, o să rămân singura persoană din echipajul care a părăsit Parolando.

Apărură iarăşi paraziţi. Apoi Jill auzi o voce care era atât de profundă, ca din adâncul unui puţ, încât simţi un fior rece pe şira spinării.

— Da? spuse Sam. A, bine, te-am uitat, deşi nu mi-e uşor să rabd răsuflarea ta beţivită în ceafă. Joe susţine că va rămâne aici. Vrea să te salute. Joe, salută-l pe Milt.

— Bună, Milt.

Un tunet într-un butoi.

— Gum merg lucrurile? Grojav, zper. Zam e gam trizt, fiindgă l-a părăzit gajica. Vizeajă iarăji urât dezpre Erik Bloodagze. l-am zbuz că dagă lază băutura o ză-ji revină. N-are nigi un motiv ză bea, fiindgă mă are pe mine ga egzemblu ztrălujit de abstinenză.

Jill se uită la Hardy şi-l întrebă:

— Ce nai...?

Hardy rânji şi-i răspunse:

— Daa, e sâsâit. Joe Miller e cât doi goliaţi puşi laolaltă, însă e sâsâit. Aparţine unei specii subumane pe care Sam a numit-o Titanthropus Clemensi, deşi, de fapt, cred că Joe reprezintă varietatea uriaşă a lui Homo sapiens. În fine, a dispărut acum vreo cincizeci-o sută de mii de ani. Sam l-a întâlnit cu mult timp în urmă şi de atunci sunt prieteni nedespărţiţi. Damon şi Pitias. Roland şi Oliver.

— Mai curând Mutt şi Jeff sau Laurel şi Hardy, Stan şi Bran, mormăi cineva.

— Hardy? se miră Hardy.

— Las-o cum a căzut, îl sfătui Firebrass. Bine, Sam. Totu-i pe bune. Avem un candidat pe cinste, material din care-o să facem un ofiţer clasa-ntâi. Australiană, pe nume Jill Gulbirra. Are peste opt sute de ore de zbor cu dirijabile şi e ingineră. Ce părere ai de chestia asta?

Câteva pocnete. Apoi:

— O femeie?

— Da, Sam, ştiu că pe vremea ta nu existau femei-piloţi sau ingineri de căi ferate. Dar în epoca mea am avut femei piloţi de avion, jockey şi chiar astronauţi.

Jill se calmă şi făcu un pas în faţă.

— Dă-mi voie să vorbesc cu el. Să-i spun câteva ticălosu...

— Nu se opune. E doar surprins, o linişti Firebrass, ridicând ochii spre ea. Las-o moale! Ce-ţi pasă? N-are nimic împotrivă. Chiar dac-ar avea, nu poate face nimic. Eu sunt Numero Uno aici.

— Sam, fata a spus c-ar fi încântată să te cunoască.

— Am auzit-o, spuse Sam şi chicoti. Ascultă... Pocnete, sîsîituri, bolboroseală. ...când?

— Paraziţii au acoperit totul, la naiba! exclamă Firebrass. Te pierd. Nu cred că mai putem păstra legătura mult timp. Uite, pe scurt. Sunt departe de a avea un echipaj complet, dar abia peste un an terminăm nava. Până atunci s-ar putea să-l completez. Dacă nu, ce dracu’? Piloţi de avion şi mecanici se găsesc cu duiumul şi pot fi pregătiţi pentru zborul cu dirijabilul. Ascultă.

Făcu o pauză, privi în jur – socoti că şi Jill putea să audă – şi întrebă:

— Mai ai veşti de la X? Ai...

Paraziţii îi acoperiră vocea; înghiţind-o şi încăpăţânându-se să persiste. După alte câteva încercări de a-l prinde pe Clemens, Firebrass renunţă.

— Ce-a însemnat chestia aceea cu X? îl întrebă Jill pe Hardy.

— Habar n-am. Firebrass susţine că-i o glumă pe care doar el şi Sam o pricep.

Firebrass închise aparatul de emisie-recepţie şi se ridică de pe scaun.

— S-a făcut târziu, iar mâine avem multe de rezolvat. Vrei să te ducă Willy acasă?

— N-am nevoie de protecţia nimănui, răspunse Jill. Şi nu mă deranjează să merg pe jos. Mulţumesc, oricum.

Apărată de prosoapele ataşate cu cleme magnetice, traversă cîmpia. Înainte de a ajunge la primul deal, văzu câţiva nori fugărindu-se pe cerul strălucitor. Scoase o lamă de gumă de visat din geanta de umăr, rupse jumătate din ea şi o vârî în gură. Nu mai mestecase de mulţi ani.

Acum, în timp ce plimba prin gură bucăţica având gust de cafea, se întrebă de ce hotărâse dintr-o dată, aproape fără să vrea, să încerce iarăşi. Ce motiv ascuns o îndemnase? Făcuse un gest aproape instinctiv. Dacă nu s-ar fi învăţat să-şi vegheze îndeaproape orice acţiune, poate că nici n-ar fi băgat de seamă ce făcea.

Spre nord izbucni un fulger. Apoi ploaia începu să cadă ca şi cum s-ar fi deşertat dintr-un tanc de balast. Îşi cuibări capul sub glugă şi-şi strânse umerii. Picioarele goale îi erau ude, dar prosoapele ce-i acopereau corpul nu reţineau picăturile de apă.

Dădu în lături zăvorul de la uşa colibei. După ce intră, îşi puse geanta jos, o deschise şi scoase bricheta masivă din metal pe care potirul i-o oferea de două ori pe an. Bâjbâi până la masa pe care se afla lampa cu alcool, un cadou de la Firebrass. Un fulger plesni ceva mai aproape şi în lumina lui reuşi s-o vadă.

Simţi o atingere pe umăr.

Scoase un răcnet şi se răsuci, scăpând bricheta pe jos. Lovi cu pumnul. O mână o strânse de încheietură. Izbi cu genunchiul, sperând că va nimeri în vintrele agresorului. Lovitura lunecă pe lângă coapsă şi o altă mână o apucă strâns de cealaltă încheietură. Se lăsă în jos şi atacatorul se păcăli. Chicoti şi o trase mai aproape de el. Acum, că dârele fulgerelor iluminau slab interiorul colibei. Jill reuşi să-l vadă neclar. Era cu nasul în apropierea feţei ei, ceva mai jos, fiindcă era mai scund.

Îşi lăsă capul în jos cu rapiditate, muşcă nasul şi smuci cu forţă nebună, ţinându-şi dinţii încleştaţi. Bărbatul ţipă şi-i dădu drumul, bălăbănindu-se înapoi şi ţinându-se de nas. Ea îl urmă şi, de astă dată, lovitura de picior în vintre nu-şi mai greşi ţinta. Cu toate că nu avea pantofi, degetele strânse ale piciorului îl azvârliră zvârcolindu-se la podea, cu mâinile împreunate în jurul organului genital.

Jill se ridică şi sări, aterizând pe coastele lui, care plesniră cu zgomot. Coborând de pe el, se aplecă şi-l apucă de urechi. El încercă să se înalţe, însă ea trase brusc spre exterior. Urechile se desprinseră cu un sunet ca de pânză sfâşiată.

Neluând în seamă durerea din vintre şi coastele sfărâmate, omul se ridică de la pământ. Jill îl izbi cu latul palmei peste gât. El căzu, iar ea se duse la masă şi aprinse lampa cu bricheta ţinută între degetele tremurânde. Mucul luă foc, apoi, pe măsură ce ea răsuci bulonul de alimentare, flacăra deveni strălucitoare. După ce-o reglă, se întoarse şi scoase un nou răcnet.

Omul se ridicase, smulsese o suliţă din rastelul de pe perete şi o aţintea spre ea.

Cu o mişcare instinctivă, dar cu o rapiditate fulgerătoare, Jill azvîrli lampa în el. Îll lovi drept în faţă, se sparse, iar alcoolul se împrăştie.

Flăcările explodară. Omul urlă şi porni să alerge orbeşte – avea ochii arşi – către ea. Ea scoase un ţipăt. Abia acum îl recunoscuse.

Strigă: „Jack!”, apoi el o atacă, strângând-o de gât cu mâinile în flăcări, o trânti pe spate, făcând-o să scoată un icnet şi lăsând-o fără suflare. Incapabilă să-şi recapete suflul, dar dorind cu disperare să scape din braţele lui fierbinţi, se smulse, eliberându-se şi îndepărtîndu-se printr-o rostogolire. Îmbrăcămintea ignifugă o salvase de arsuri.

Cu toate acestea, nu reuşi să se ridice în picioare, fiindcă el o apucase de tivul hainei şi o trăgea în jos. Clemele magnetice se desfăcură. Rămânând goală, sări în picioare şi alergă spre suliţa care zăcea acolo unde o scăpase el. Se aplecă s-o ia de jos, însă Jack sării asupra ei din spate, apucând-o de sâni cu mâinile cuprinse de flăcări şi pătrunzând-o fierbinte. Urletele amândurora răsunară, reluate de pereţii colibei, părând să crească în intensitate la fiecare Jill era arsă, friptă, pe dinăuntru, la fese, pe sâni şi în urechi ca şi cum şi ecoul se transformase în flăcări. Nu reuşi decât să se rostogolească până se opri în perete.

Acum Jack era pe coate şi genunchi, cu părul ars, ţeasta înnegrită, zbârcită şi adâncită, pielea crăpată dând la iveală sângele negru-roşiatic şi oasele negru-cenuşii. Singura lumină venea de la focul ce-i devora faţa, pieptul, pântecele şi penisul – care era tumefiat de pasiunea urii – iar fulgerele de afară izbeau pământul cu putere.

Jill se ridică şi fugi către uşă, vrând să iasă afară, unde binecuvântata ploaie avea să stingă focul şi să-i aline arsurile. El reuşi, totuşi, s-o agaţe de gleznă. Căzu cu un bufnet, rămânând iarăşi fără suflare. Jack era din nou deasupra ei, bolborosind cuvinte ciudate, de neînţeles – îi arsese şi limba? – apoi amândoi fură înghiţiţi de flăcări.

Ea scoase un ţipăt de durere neînchipuită, alunecând către un abis, care îşi deschise neîntârziat porţile şi o primi, apoi îşi continuă căderea către centrul acelei lumi, îndreptându-se spre miezul tuturor lucrurilor.

Faţa lui Jack atârna deasupra ei. Nu era legată de vreun trup, ci plutea liber, ca un balon. Părul roşcat şi ondulat, chipul mare, atrăgător, ochii albaştri şi strălucitori, bărbia puternică, buzele pline, zâmbitoare...

— Jack! murmură ea, şi atunci faţa se dizolvă, devenind alta, legată de un trup.

Faţa era lată, frumoasă, cu pomeţi proeminenţi, ochi negri, puţin oblici, părul drept şi negru.

— Piscator!

— Te-am auzit strigând. Se aplecă şi o luă de mâini. Te poţi ridica?

— Cred că da, spuse ea cu glas tremurător.

Cu ajutorul lui, se ridică destul de uşor. Îşi dădu seama că fulgerele şi tunetele încetaseră. Nici nu mai ploua, deşi apa încă picura din streşini. Uşa era deschisă, înfăţişându-i doar pânza întunericului. Norii încă nu dispăruseră. Ba nu, se zărea doar conturul unui deal care se ridica brusc. Dincolo de el se afla o spărtură în nori şi lumina puternică a unui nor de gaz în care erau parcă ţesute mii de stele gigantice.

Înţelese pe dată că era goală. Privi în jos şi-şi văzu sânii înroşiţi, de parcă ar fi stat lângă un foc. Observă cum roşeaţa dispare încet.

— Credeam că ai arsuri, spuse Piscator. Sânii şi zona pubiană îţi erau inflamate, înroşite. Dar nici urmă de foc.

— Focul era dinăuntru, lăuntric. Guma de visat.

El ridică din sprâncene.

— Aşa deci!

Ea râse.

O ajută până la pat şi ea se aşeză oftând. Arşiţa lăuntrică se mai potolise. Piscator o înveli cu prosoape şi îi dădu să bea apă de ploaie din butoiul din lemn de bambus aşezat în faţa uşii. Jill bău ţinând cana cu o mână şi sprijinindu-se pe cotul celeilalte.

— Mulţumesc, spuse ea. Trebuia să-mi dau seama ce-o să se întâmple dacă mestec gumă. Eram deprimată şi când mă aflu într-o asemenea dispoziţie ea are efecte stranii asupra mea. Totul mi s-a părut atât de real, de îngrozitor. Niciodată nu am pus la îndoială realitatea celor întâmplate, deşi mi-era clar că e o imposibilitate.

Membrii Bisericii Celei de-a Doua Şanse folosesc guma de visat ca mijloc terapeutic, însă tratamentul se face sub strictă supraveghere. Se pare că dă rezultate bune. Însă noi n-o folosim decît în etapele iniţiale de educare a unora.

— Noi?

— Al Ahl al-Hagg, devotaţii Realului. Ceea ce voi, occidentalii, numiţi sufi.

— Mi-am închipuit eu.

— Foarte bine, fiindcă am mai discutat pe tema asta.

Ea tresări şi întrebă:

— Când asta?

— Azi-dimineaţă.

— Guma trebuie să fie cauza. Gata, am terminat cu ea. Ducă-se naibi. Apoi se ridică în şezut şi spuse: Să nu-i povesteşti lui Firebrass despre întâmplarea asta, bine?

Piscator nu mai zâmbea.

— Treci prin nişte tulburări psihice extrem de puternice. Când îţi provoci arsuri, urme prin mijloace mintale... Înseamnă...

— N-o să mai mestec gumă. Să ştii că nu-i o promisiune goală. N-am devenit dependentă. Sunt stabilă din punct de vedere psihic.

— Eşti profund tulburată, constată el. Fii cinstită cu mine, Jill. Pot să-ţi spun aşa, nu? Ai mai avut asemenea crize? Dacă da, câte şi cît de grave au fost? Cu alte cuvinte, cât durează? Cât timp ţi-a trebuit să-ţi revii?

— În ultima vreme n-am avut nici o criză, după cum o numeşti ; îi răspunse ea.

— Foarte bine. N-o să zic nimănui. Asta dacă nu recidivezi. Trebuie să fii sinceră cu mine şi să-mi spui dacă o să mai ai vreuna, de acord? Doar nu vrei să primejduieşti nava doar pentru că doreşti cu disperare să fii membră a echipajului?!

— Nu, n-aş vrea, recunoscu ea, însă cuvintele îi veniră greu pe buze.

— Atunci, pentru o vreme, lăsăm lucrurile aşa cum sunt.

Ea se ridică din nou într-un cot, nesinchisindu-se că prosopul alunecase şi îi dezgolise sânul.

— Ascultă, Piscator. Fii cinstit. Dacă ţi se va încredinţa o funcţie inferioară mie, iar acest lucru e posibil în caz că Firebrass va acorda gradele în funcţie de experienţă, vei avea rezerve să execuţi ordinele mele?

— Nicidecum, spuse el zâmbind.

Ea se lăsă la loc pe pat şi trase prosopul.

— Provii dintr-o cultură care a menţinut femeile într-o poziţie inferioară. Practic, femeile voastre erau pe aceeaşi treaptă cu animalele de povară. Ele...

— Asta a fost demult, în trecutul defunct şi îndepărtat. N-am fost şi nici nu sunt un mascul tipic, japonez ori de altă naţionalitate. La urma urmelor, cu asta te-ai luptat întreaga viaţă, nu? Cu stereotipia.

— Ai dreptate, admise ea. Dar e un reflex condiţionat.

— Cred că ţi-am mai spus asta o dată. Repetiţia e uneori utilă în educaţie. Ar trebui să-ţi schimbi modul de a gândi.

— Şi cum să fac asta?

El şovăi o clipă, apoi spuse:

— Vei şti cum atunci când vei încerca. Şi pe cine să consulţi într-o asemenea problemă.

Jill îşi dădu seama că el se aştepta să o aibă discipol. Nu ţinea să accepte aşa ceva. Pur şi simpul nu credea în religia organizată. Deşi sufismul nu era o religie, membrii mişcării erau religioşi. Nu exista vreun sufi ateu.

Ea era atee. În ciuda faptului că fusese resuscitată, nu credea în Creator. Mai precis, nu credea într-un Creator care dovedea vreun interes personal faţă de ea ori altă creatură. Oamenii ce-şi puneau credinţa într-o zeitate care considera fiinţele umane drept copii ai Lui – şi de ce era spiritul întotdeauna un el? de ce renunţăm la logică, fiindcă, la urma urmelor, Dumnezeu nu are sex, nu? – aşadar oamenii care credeau în El se autoamăgeau. Adoratorii lui Dumnezeu or fi fost inteligenţi, însă mintal, sufereau. Rotiţele din acea zonă a creierului dedicată religiei erau puse pe poziţia de aşteptare, dar se roteau. Ori circuitul religiei fusese deconectat de la restul intelectului.

Aceasta era o analogie nefericită. Oamenii îşi foloseau mintea pentru a justifica fenomenul non-intelectiv, bazat doar pe emoţii, ce se numea religie. Adeseori în mod strălucit. Dar, în ce-o privea pe ea, fără folos.

— Vei dormi, o preveni Piscator. Bun. Dacă o să ai nevoie de mine, n-ai decât să mă cauţi.

— Nu eşti doctor, spuse ea. De ce, mă rog?...

— Eşti puternică. Şi cu toate că uneori te porţi prosteşte, proastă nu eşti. Noapte bună.

— Noapte bună.

El se înclină grăbit şi ieşi, închizând uşa în urmă. Dădu să strige după el, dar se răzgândi. Vroia să-l întrebe ce făcuse în preajma colibei ei, descoperind-o astfel, dar era prea târziu. Şi nici nu avea importanţă. Şi totuşi... ce căutase acolo? Voise s-o seducă? Violul ieşea din discuţie, desigur. Era mai solidă decât el şi chiar dacă era maestru în arte marţiale, nici ea n-ar fi stat cu mâinile în sîn. Pe de altă parte, situaţia lui ca ofiţer de zbor ar fi fost grav ameninţată dacă l-ar fi acuzat de aşa ceva.

Nu, nu venise s-o seducă sau s-o violeze. Nu lăsa impresia că ar fi un astfel de om. În altă ordine de idei, indiferent cum s-ar fi purtat, nu toţi voiau acelaşi lucru? Ba nu, avea un aer... Detesta folosirea acelui termen imprecis şi neştiinţific: vibraţii – dar asta era. Însă nu unele care să aibă lungimea de undă clasificată drept „dăunătoare”.

Abia acum îşi dădu seama că el nu o rugase să-şi descrie trăirile. Dacă ar fi fost curios, ar fi reuşit să nu se dea de gol. Simţise, probabil, că ea va vorbi din proprie iniţiativă dacă ar fi vrut să retrăiască detaliile împreună cu el. Era un bărbat foarte sensibil, foarte delicat.

Ce însemna însă acel atac îngrozitor din partea lui Jack? Se temea de el, de bărbaţi, în general? De sexul tare? De sex în sine, cînd căpăta contur masculin? Nu putea crede aşa ceva. Dar iluzia? Autoamăgirea? Apariţia? Revelase anumite sentimente distructive şi de ură. Nu doar faţă de bărbaţi în general şi de Jack în special. Îi dăduse foc, dar se arsese şi se violase singură – într-un anumit sens. Ceea ce nu avea înţeles. Doar nu voia instinctiv să fie violată. Doar o femeie cu mintea bolnavă ar dori aşa ceva.

Se ura pe sine? Răspunsul era: da, uneori. Dar cui nu i se întâmpla asta?

Câtva timp mai târziu se prăbuşi într-un somn adânc. La un moment dat îl visă pe Cyrano de Bergerac. Duelau cu spade. Vârful rotit al armei o orbea şi, după ce îi aruncă lama în sus, el făcu un salt în faţă şi o împunse drept în burtă. Se uitase uimită către lama ce se retrăgea, însă din rană nu-i ţâşnea sânge. În schimb, pântecele i se umflă, ţuguindu-se, şi apoi din tumoare ieşise un mic pumnal.

Partea 3

CONTACTUL NEAŞTEPTAT cu apa rece îl trezi cu totul pe Burton. Vreme de o clipă rămase sub luciul apei şi, pe întuneric, nu-şi dădu seama încotro să înoate pentru a ieşi la aer.

Nu putea afla decât într-un sigur fel. După patru mişcări din braţe simţi presiunea asupra timpanelor crescând. Inversându-şi poziţia, înotă în direcţia socotită opusă. După părerea lui, se deplasa orizontal, însă apăsarea scăzu şi tocmai când începu să se teamă că nu-şi va mai putea reţine respiraţia, ieşi la suprafaţă.

În acelaşi timp, simţi o lovitură surdă în ceafă şi aproape că-şi pierdu iarăşi cunoştinţa. În mişcare, atinse cu mâna un obiect şi se agăţă de el. Deşi nu putea vedea nimic în ceaţa aceea, simţi lucrul care îl menţinea în plutire. Un buştean mare.

În jur era un adevărat balamuc: urlete, strigăte, un glas în preajma lui, cerând ajutor. De îndată ce-şi reveni în simţiri, dădu drumul buşteanului şi înotă spre femeia aflată în primejdie. Când se mai apropie, recunoscu vocea lui Loghu. După câteva mişcări, ajunse la ea, îndeajuns de aproape ca să-i vadă slab conturul feţei.

— Nu te speria, o sfătui el. Sunt eu, Dick!

Loghu îl apucă de umeri şi se scufundară amândoi. Se opuse, îndepărtând-o de el, apoi o prinse din spate.

Loghu spuse ceva în limba ei maternă, tokariana. Îi răspunse în aceeaşi limbă:

— Nu intra în panică. N-o să păţim nimic.

Gâfâind, Loghu spuse:

— M-am prins de ceva. N-o să mă duc la fund.

Îi dădu drumul şi pipăi prin apă. Un alt buştean. Coliziunea desprinsese buştenii din partea anterioară. Dar unde erau vasul şi pluta? Şi unde se aflau el şi Loghu?

Se părea că amândoi căzuseră prin gaura făcută când legăturile dintre buştenii plutei se rupseseră. Dar curentul dusese deja partea intactă lovind-o de stânci, strivind totul în cale. Fuseseră purtaţi pe după turlă şi acum pluteau în derivă?

Dacă aşa stăteau lucrurile, se aflau în vălmăşagul de buşteni şi bucăţi provenite din vapor. El şi Loghu se izbeau mereu de lemne.

Ea gemu:

— Cred că mi-am rupt piciorul, Dick. Mă doare rău.

Buşteanul de care stăteau agăţaţi era foarte gros şi lung, capetele fiind atât de depărtate, încât nu le vedeau prin ceaţă. Trebuiră să-şi înfigă unghiile în scoarţa aspră. Nu se mai puteau ţine de el multă vreme.

Deodată, prin ceaţa cenuşie răzbătu glasul lui Monat:

— Dick! Loghu! Sunteţi acolo?

Burton scoase un strigăt şi, un moment după aceea, ceva lovi ritmic în buştean. Îl izbi peste degete, făcându-l să urle de durere şi să alunece în apă. Se zbătu să se agaţe iar, şi atunci, ca un şarpe atacând, capătul unui par ţâşni din ceaţă. Îi şterse obrazul stâng. Puţin mai la dreapta şi l-ar fi năucit sau i-ar fi spart ţeasta.

Se apucă de el şi strigă să fie tras afară.

— Şi Loghu e aici, spuse el. Fiţi atenţi cu parul acela!

Monat îl târî până la marginea plutei, unde Kazz îl scoase din apă opintindu-se o singură dată. Apoi Monat împunse din nou bezna cu parul. O clipă mai târziu, o aduseră şi pe Loghu. Era semiconştientă.

— Aduceţi nişte haine şi înfofoliţi-o bine. Să aibă căldură, îl rugă el pe Kazz.

— Aşa vom face, Burton-naq, spuse omul de Neanderthal. Se întoarse şi dispăru înghiţit de ceaţă.

Burton rămase aşezat pe suprafaţa udă şi netedă a plutei.

— Unde-s ceilalţi? Alice a păţit ceva?

— Sunt toţi aici, în afară de Owenone, explică Monat. S-ar părea că Alice şi-a rupt câteva coaste. Frigate s-a rănit la un genuchi. Cât despre vapor, l-am pierdut.

Până să-şi revină din starea de şoc, văzu lumina câtorva torţe. Se apropiau, aruncând lumină cât să-i poată vedea pe oameni. Erau vreo zece, scunzi, bruneţi, cu ochi mari şi nasul coroiat, îmbrăcaţi din cap până-n picioare în ţesături vărgate în nenumărate culori. Singurele lor arme erau nişte cuţite din cremene, ţinute în teci.

Unul dintre ei vorbi într-o limbă despre care Burton crezu că e Nemitică. Dacă avea dreptate, aparţinea unei forme antice a respectivei familii de limbi. Nu reuşea să înţeleagă decât puţine cuvinte. Vorbi în esperanto, iar necunoscutul îi răspunse la fel.

Urmă un scurt dialog. Desigur, omul de cart adormise fiindcă se îmbătase. Supravieţuise căderii din turn în momentul ciocnirii plutei de insulă, antrenându-l şi pe cel pe care Burton îl văzuse urcând.

Cel de-al doilea om nu avusese acelaşi noroc. Îşi frânsese gâtul şi murise. Cât privea şansa pilotului, ea îl părăsise Fusese azvârlit peste bord de tovarăşii săi mânioşi.

Zgomotele puternice ca de moară, auzite de Burton înainte de ciocnirea vaporului, fuseseră provocate de izbirea prorei, ce avea forma unui V, de docuri şi de rocile dure aflate pe plajă. Drept urmare, legăturile din piele de peşte care fixau buştenii plesniră; totuşi porţiunea în V absorbise o mare parte a şocului, împiedicând pluta să se sfărâme în bucăţi.

O secţiune a părţii dinspre mal fusese smulsă, însă corpul ambarcaţiunii o împinsese înainte. Această învălmăşire de buşteni masivi pintenase Hagiul, strivindu-l.

Burton fusese azvârlit în faţă de ciocnirea cu stânca, apoi căzuse înapoi pe punte, după care fusese basculat şi alunecase în apă.

Membrii echipajului fuseseră norocoşi că scăpaseră cu viaţă. Ba nu, trebuia să ţină seama de dispariţia lui Owenone.

Aveau de aflat multe lucruri. Pentru moment, era cazul să se ocupe de răniţi. Îşi croi drum către locul în care zăceau ceilalţi, în lumina făcliilor. Alice îşi întinse braţele spre el, dar scoase un ţipăt când o îmbrăţişă.

— Nu mă strânge, spuse ea. Mă doare într-o parte.

Un bărbat se apropie de el şi-i spuse că primise sarcina de a se ocupa de ei. Câţiva oameni de pe plută duseră femeile, în vreme ce Frigate, sprijinit de Kazz, porni şchiopătând şi gemând. Începuse deja să se lumineze, aşa că putură vedea ceva mai departe. După ce parcurseră aproximativ 61 de metri, se opriră în faţa unei colibe mari din bambus, acoperită cu frunze ale arborelui-de-fier. Aceasta era fixată pe plută cu ajutorul unor frânghii din piele, legate la fiecare capăt de tacheţi prinşi în găuri făcute în buşteni.

În interiorul colibei se afla o platformă din piatră pe care ardea un foc mic. Răniţii fură aşezaţi în apropiere, pe paturi din lemn de bambus. Ceaţa se mai ridicase. Lumina crescuse şi tresăriră auzind un zgomot brusc amintind de explozia simultană a o mie de obuze de tun. Indiferent de câte ori ar fi auzit acest sunet, tot erau luaţi prin surprindere.

Pietrele-potir îşi sloboziseră energia.

— Azi am pierdut micul dejun, spuse Burton. Cu o mişcare bruscă, înălţă capul din pământ. Dar potirele? Le-a luat cineva?

— Nu, s-au pierdut o dată cu vasul, îl anunţă Monat. Faţa i se crispă de tristeţe şi începu să plângă tăcut. Owenone s-a înecat!

Se priviră în lumina focului. După încercarea prin care trecuseră, chipurile lor erau încă palide; chiar şi aşa, se albiră când îşi dădură seama de pierderea potirelor.

Cîţiva gemeau. Burton înjură. Şi lui îi părea rău de Owenone, însă de acum încolo el şi membrii echipajului său erau cerşetori, ajungînd la mila altora. Mai bine mort decât lipsit de potir; în vremurile de altădată, cei care şi le pierdeau puteau să-şi pună capăt zilelor, şi adesea chiar o făceau. În ziua următoare se trezeau, departe de prieteni şi pereche, dar măcar aveau propria sursă de mîncare şi bunuri de lux.

— Păi, vom mânca peşte şi pâine din ghindă, îi încurajă Frigate.

— Tot restul vieţii? exclamă Burton, rânjind. Asta ar putea ţine o veşnicie.

— Încercam să văd latura optimistă a situaţiei, spuse americanul. Deşi chiar şi aşa e cam albastră.

— Ce-ar fi să rezolvăm lucrurile pe măsură ce apar? spuse Alice. Deocamdată, aş vrea să vadă cineva ce-i cu coastele mele şi-s convinsă că şi Loghu ar prefera să-i fixeze cineva osul fracturat.

Bărbatul care-i condusese aici îi îngriji pe răniţi. După ce termină şi durerile pacienţilor se mai potoliseră cu bucăţi de gumă de visat, plecă. Burton, Kazz şi Monat îl urmară. Soarele alunga ultimele rămăşiţe de ceaţă – peste câteva minute aveau să se risipească cu totul.

Scena era înfiorătoare. Întreaga provă a plutei, în formă de V, se desfăcuse când vârful ei lovise plaja, iar partea de babord se strivise de un colţ al turlei. Docurile şi ambarcaţiunile populaţiei ganopo zăceau sfărâmate, îngropate undeva sub munţii de buşteni aflaţi pe plajă. Partea cea mai mare a plutei intrase pe plajă şi pătrunsese cel puţin 13 metri pe uscat. Câteva sute de oameni, o parte dintre plutaşi, stăteau pe marginea epavei, discutând aprins, dar fără a face altceva, mai constructiv.

Spre stânga, aduşi de curent, buştenii se îngrămădiseră în zidul vertical al turlei. Nici urmă de Hagiul sau de Owenone. Speranţa lui Burton, de a putea recupera măcar câteva potire, se vădea irealizabilă.

Privi în susul şi-n josul plutei. Cu toate că-şi pierduse porţiunea din faţă, încă era imensă. Probabil că avusese cel puţin 1.000 de metri lungime şi 122 lăţime în partea centrală. Şi pupa avea forma unui V.

În centru se afla obiectul mare, rotund şi negru pe care-l văzuse ciulind deasupra ceţii. Reprezenta capul unui idol de peste 9 metri înălţime. Întunecat, scund şi urât, el domina întreaga plută. Stătea cu picioarele încrucişate, iar şira spinării avea denivelări de mărimea şopârlelor. Capul era de demon, ochii albaştri larg deschişi privind fix, gura rânjită expunând numeroşi dinţi de peşte-rechin.

Aceştia, bănui Burton, fuseseră scoşi de la un peşte-balaur şi fixaţi cu gumă de culoare stacojie.

În mijlocul burţii uriaşe se găsea o gaură rotundă. În interiorul ei se vedea o vatră din piatră pe care ardea o grămăjoară de lemne. Fumul se ridica prin corp şi se vălătucea prin urechile ca de liliac ale idolului.

În faţă, aproape de marginea plutei, turnul de cart zăcea pe o parte, având suporturile retezate de la bază din cauza forţei coliziunii. Lângă el stătea întins un cadavru.

Ici şi colo se vedeau unele construcţii mari şi altele mici printre ele. Câteva se prăbuşiseră, iar una masivă stătea într-o rână.

Numără zece catarge înalte, cu pânze rectangulare, şi douăzeci mai mici, cu velaturi aurite. Toate velele erau strânse.

De-a lungul copastiei se aflau numeroase stelaje pentru bărci de diferite dimensiuni.

În spatele idolului se găsea cea mai impunătoare construcţie. Presupuse că era locuinţa căpeteniei ori templu. Ori şi una şi alta.

Deodată se auzi ţiuit de trompete şi duruit de tobe. Văzând oamenii mergând şuvoi către clădirea impunătoare, Burton hotărî să li se alăture. Oamenii se strânseră între idol şi construcţie. Rămase în ultimele rânduri de unde auzea ce se petrecea şi, în acelaşi timp, putea examina statuia. O zgârietură făcută pe ascuns cu un cuţit din cremene îl convinse că era făcută din lut ars acoperit cu vopsea neagră. Se întrebă de unde procuraseră aceşti oameni vopsea pentru corp, ochi şi gingii, căci spre marea întristare a artiştilor, pigmenţii se găseau greu.

Căpetenia, sau preotul-şef, era mai înalt decât ceilalţi, însă Burton îl depăşea cu un cap. Purta o capă şi un kilt cu dungi roşii, negre şi albastre, precum şi o coroană din lemn de stejar cu şase colţuri. Ţinea în mâna dreaptă un toiag lung de păstor, făcut din acelaşi lemn. Vorbi de pe o platformă aflată în faţa intrării în clădire, gesticulând mereu cu toiagul, fulgerându-i pe cei prezenţi cu ochii negri şi focoşi, şi rostind o avalanşă de vorbe din care Burton nu pricepu o iotă. După aproape jumătate de oră, omul coborî de pe podium, iar mulţimea se împrăştie în grupuri.

Unii merseră pe ţărm şi adunară buştenii care se desprinseseră din proră, apoi îi îngrămădiră pe puntea principală. Alţii se deplasară spre partea din spatele tribordului, unde prora în formă de V se unea cu corpul ambarcaţiunii. Ridicară nişte vâsle uriaşe şi le fixară în furcheţi. Apoi, ca un pâlc de sclavi de la galere, mişcându-se în ritmul dat de o tobă, începură să vâslească.

Era evident că încercau să rotească prora, astfel încât curentul să lovească ambarcaţiunea dintr-o parte şi să o urnească din loc. Imediat ce pluta ar fi avut o parte suficient de mare a tribordului expusă curentului, ea se putea roti şi desprinde de insulă.

Aceasta era teorie, însă practica o infirmă. Trebuia mai întâi ca buştenii să fie îndepărtaţi, după care era nevoie de folosirea unei pârghii în partea frontală pentru a o îndepărta de plajă.

Burton dorea să discute cu căpetenia, însă aceasta se afla în partea din faţă a idolului făcând temenele şi rostind o incantaţie către el. După atâtea călătorii, Burton învăţase că era primejdios să întrerupă un ritual religios.

Făcu un ocol, oprindu-se să privească bărcile din buşteni ciopliţi, canoele şi micile ambarcaţiuni cu pânze aflate în rastele sau pe glisiere, de-a lungul copastiei plutei. Apoi îşi vârî nasul prin clădirile mari. Majoritatea aveau uşile baricadate pe dinafară. Asigurându-se că nu-l vedea nimeni, intră în câteva.

Două dintre ele erau magazii pentru peşte uscat şi pâine din ghindă. Una gemea de arme. O alta era atelier în care se aflau două bărci cioplite, pe jumătate terminate, precum şi cadrul din lemn de pin al unei canoe. După o vreme, aceasta avea să fie acoperită cu piele de peşte. În cea de-a cincea clădire se îngrămădiseră tot soiul de obiecte: cutii pline cu inele din stejar pentru negoţ, oase spiralate şi coarne de peşte, mormane de tobe din piele de peşte sau de om, flauturi din lemn de bambus, harfe cu coarde din maţ de peşte, ţeste transformate în cupe, frânghii din fibre de bambus sau piele de peşte, maldăre de intestine uscate de peşte-balaur, potrivite pentru vele, lămpi din piatră pentru arderea uleiului de peşte, cutii cu ruj de buze, vopsele pentru machiaj, marijuana, ţigarete, trabucuri, brichete toate păstrate, neîndoielnic, pentru a fi oferite la schimb sau drept tribut, aproximativ cincizeci de măşti rituale şi multe altele.

Când pătrunse în cea de-a şasea clădire, nu-şi putu reţine un zâmbet. Aici se păstrau potirele. Cilindrii înalţi şi cenuşii fuseseră aşezaţi pe rastele din lemn, aşteptându-şi proprietarii. Numără trei sute cincizeci. Câte unul pentru fiecare dintre cei aproximativ trei sute douăzeci de plutaşi; însemna că treizeci prisoseau.

O cercetare care-i luă câteva clipe îl lămuri că toate, în afara celor treizeci, aveau etichete cu nume. Restul aveau nişte şnururi legate de mânerele de la partea superioară, iar capetele erau fixate de mici tablete din lut ars, pe care se vedeau inscripţii cuneiforme. Acestea reprezentau numele posesorilor. Cercetă câteva dintre semnele incizate care arătau la fel ca acelea pe care le văzuse în fotocopiile unor documente babiloniene şi asiriene.

Încercă să ridice capacele câtorva dintre cilindrii etichetaţi, însă nu reuşi, bineînţeles, probabil din cauza unui mecanism care împiedica deschiderea de către altă persoană decât proprietarul. Existau diverse teorii privind această operaţiune, una dintre ele fiind că un dispozitiv dinăuntrul potirului detecta câmpul electric al posesorului şi activa mecanismul de deblocare.

În schimb, potirele nemarcate erau de un alt tip, numit „papigratis” de unii vorbitori de limbă engleză.

Când cei treizeci şi şase de miliarde de morţi se treziseră tineri şi întregi la trup de-a lungul imensului Fluviu, descoperiseră şi un potir personal alături de ei. În acelaşi timp, fiecare dintre pietrele-potir avea în adâncitura ei centrală câte un potir. Acesta fusese pus la dispoziţie de către resuscitatori pentru a le arăta noilor cetăţeni cum funcţionează potirele.

Fiecare piatră scuipase flăcări, iar atunci când tunetele şi fulgerele încetaseră, oameni curioşi se căţăraseră pe ea pentru a vedea ce se afla în potirele lăsate acolo. Capacele erau ridicate şi arătau privitorilor ce conţineau. Minunea minunilor, bucuria bucuriilor! Interiorul avea spaţii pe care se aflau farfurii şi căni conţinând alimente şi diferite bunătăţi.

Data următoare când pietrele îşi descărcaseră energia, pe ele se aflau potirele personale, iar acestea se umpluseră cu tot ce era trebuincios, dar chiar şi aşa mulţi se plânseseră că nu era destulă varietate, fiindcă, prin natura sa, omul niciodată nu va fi mulţumit.

Papigratis deveniseră foarte valoroase; oamenii deveneau brute, furau şi ucideau ca să pună mâna pe ele. Dacă o persoană poseda un potir şi un papigratis, ea avea de două ori mai multă hrană şi bunuri de lux decât s-ar fi cuvenit.

Burton nu posedase niciodată aşa ceva, iar acum, pe rafturile din faţa lui erau treizeci.

Problema potirelor pierdute era rezolvată – dacă reuşea să-l convingă pe marele şef să se despartă de ele. La urma urmei, pluta lui era răspunzătoare de pierderea vasului şi a potirelor. Rămăsese dator echipajului de pe Hagiul .

Deocamdată, el şi membrii echipajului fuseseră trataţi cu respect. Burton se gândi la alte grupuri întâlnite, care n-ar fi făcut pentru ei altceva decât să-i azvârle peste bord – asta după violarea tuturor femeilor şi supunerea bărbaţilor la sodomie.

Cu toate astea, pesemne că exista o limită a ospitalităţii plutaşilor. Potirele papigratis nu erau nicidecum pe degeaba. Probabil că grupul le furase. Indiferent cum ar fi intrat în posesia lor, le păstrau pentru situaţii extreme, cum ar fi înlocuirea celor pierdute ori pentru a le oferi drept tribut în cazul când întâlneau vreun grup ostil extrem de puternic.

Burton părăsi clădirea, baricadă uşa în urma sa şi-şi continuă plimbarea dus pe gânduri. Dacă i-ar cere căpeteniei şapte potire, se putea lovi de un refuz. Asta l-ar face bănuitor pe individ, care ar instala pază în jurul tuturor clădirilor. Fără a mai pune la socoteală că s-ar putea înfuria la gândul că există hoţi la bord şi le-ar cere, politicos ori în alt fel, să părăsească pluta.

Trecând pe lângă idol, Burton văzu că şeful îşi terminase rugăciunea şi se îndrepta către insulă. Era evident că voia să supravegheze activitatea ce se desfăşura acolo.

Hotărî să aducă neîntârziat vorba despre potire. N-avea rost să mai amâne.

Celui care stă pe noadă şi norocul i se-nnoadă.

NUMELE LUI ORIGINAL ERA MUTU-SHA-ILI, ceea ce însemna „omul lui Dumnezeu” însă pentru vorbitorii de esperanto rămăsese Metusael. Altfel spus, Matusalem.

Delirând vreme de o clipă, Burton se întrebă dacă îl întâlnise pe cel ce slujise de model pentru venerabilul patriarh din Vechiul Testament. Nu. Metusael era babilonian şi nici nu auzise vreodată de evrei decât la trezirea pe Lumea Fluviului. Pe Pământ fusese inspector al grânarelor, iar aici devenise întemeietorul şi capul unei noi religii şi comandantul uriaşei plute.

— Într-o noapte, cu mulţi ani înainte, în timpul unei furtuni, pe când dormeam, în vis mi-a apărut un zeu, pe nume Rushhub. Nu auzisem niciodată de el, însă mi-a zis că fusese cândva un zeu atotputernic al strămoşilor mei. Urmaşii lor îl uitaseră şi nu exista decât un sătuc de la marginea împărăţiei unde era venerat. Dar zeii nu mor, cu toate că pot căpăta alte forme sau nume, iar el trăise în visurile multor oameni vreme de nenumărate generaţii. Acum hotărâse că venise vremea să părăsească lumea viselor. De aceea mi-a spus că trebuie să merg pretutindeni pentru a propovădui credinţa în Rushhub. Aveam să strâng laolaltă un grup de credincioşi şi să construiesc o plută uriaşă, cu care să-i duc pe oamenii mei în josul Fluviului. După mulţi ani, probabil peste câteva generaţii, aşa cum le ştiam pe Pământ, vom ajunge la capătul Fluviului, unde el se varsă într-un hău de la picioarele munţilor care înconjoară această lume. De acolo vom trece prin lumea subterană – o peşteră mare şi întunecoasă – apoi vom ieşi la o mare cu ape sclipitoare ce înconjoară un tărâm unde vom trăi în pace şi fericire alături de zei şi zeiţe. Înainte de a lansa pluta pe Fluviu trebuia să facem o statuie a zeului Rushhub şi s-o aşezăm pe plută pentru a o venera ca simbol al lui. Să nu spui, ca alţii, că suntem idolatri, care iau simbolul drept trupul zeului însuşi.

Burton socoti că individul era nebun, dar se feri să i-o spună în faţă. El şi echipajul său căzuseră în mâinile unor fanatici.

Din fericire, zeul îi spusese lui Metusael că enoriaşii săi nu trebuie să facă rău nimănui decât în legitimă apărare. Cu toate astea, ştia din propria-i experienţă că noţiunea de „legitimă apărare” putea fi interpretată de persoane sau grupuri în funcţie de interese.

— Rushhub însuşi mi-a zis că înainte de a pătrunde în tărâmul subteran, trebuie să spargem idolul în bucăţele şi să le azvârlim în Fluviu. Nu ne-a explicat de ce. S-a mărginit să precizeze că vom înţelege când vom ajunge la peşteră.

— Foarte bine, îl aprobă Burton. Dar sunteţi răspunzători de distrugerea vasului nostru. Pe de altă parte, ne-am pierdut potirele.

— Îmi pare rău de voi, dar nu vă pot ajuta prea mult. Ce vi s-a întâmplat reprezintă voinţa lui Rushhub.

Burton se simţi îndemnat să-l plesnească peste ochi. Reţinându-şi furia, spuse:

— Trei dintre oamenii mei sunt grav răniţi. Ne-aţi putea da măcar o barcă să ajungem la mal?

Metusael îl fulgeră cu ochii lui negri şi furioşi, apoi făcu un gest către insulă.

— Acolo e malul şi tot acolo găsiţi şi hrană. Mă voi îngriji ca răniţii voştri să fie transportaţi cu grijă şi vă vom da nişte peşte uscat şi pâine din ghindă. Până atunci însă, te rog să nu mă mai deranjezi cu rugăminţi. Am de lucru. Trebuie să repunem pluta în stare de plutire. Rushhub mi-a spus că sub nici un motiv nu trebuie să zăbovim în călătoria noastră. Dacă pierdem prea mult timp, s-ar putea să găsim porţile către tărâmul zeilor închise pe vecie. Atunci vom rămâne să jelim în faţa lor, căindu-ne zadarnic pentru lipsa noastră de credinţă şi hotărâre.

În acel moment, Burton se socoti îndreptăţit să comită orice faptă. Aceşti oameni îi erau datori, iar el nu le datora nimic.

Metusael se îndepărtase. Apoi se opri brusc şi arătă către Monat, care tocmai ieşise din clădire.

— Ce e acela?

Burton se apropie de el şi-i explică:

— Acela e un om din altă lume. El şi semenii lui au sosit de pe o stea aflată departe de Pământ. S-a întâmplat la o sută de ani după moartea mea, adică probabil patru mii de ani după ce-ai murit tu. A venit cu intenţii paşnice, dar pământenii au descoperit că poseda un... drog care putea împiedica îmbătrânirea. I-au cerut să le încredinţeze secretul, însă el a refuzat, spunând că pământenii şi aşa aveau destule probleme cu suprapopularea. Pe de altă parte, nici unei persoane nu trebuie să i se acorde şansa de a trăi etern decât dacă merită.

— Atunci greşea, îl contrazise Metusael. Zeii ne-au dat şansa de a trăi veşnic.

— Da, într-un fel. Şi totuşi, potrivit religiei voastre, doar un grup restrâns de oameni, adică aceştia de pe plută, vor deveni cu adevărat nemuritori. Am dreptate?

— Mi se pare greu, spuse Metusael. Dar asta e situaţia, şi cine suntem noi să întoarcem pe o parte şi pe alta dorinţele şi căile zeilor?

— Întâmplarea face, totuşi, ca noi să aflăm ce doresc zeii doar prin intermediul fiinţelor umane care vorbesc în numele lor. Încă n-am întâlnit omul de ale cărui motive şi metode să nu mă îndoiesc.

— Cu atât mai nechibzuit din partea ta.

— În afară de asta, urmă Burton zâmbind ca să-şi ascundă mânia, arcturanii, Monat şi semenii lui au fost atacaţi de pământeni. Au fost ucişi dar, înainte de a se stinge din viaţă, Monat i-a făcut să moară pe aproape toţi oamenii de pe Pământ.

Se opri. Cum să-i explice acestui ignorant că arcturanii îşi lăsaseră nava-mamă pe orbită circumterestră? Şi că Monat îi transmisese un semnal radio, iar ea proiectase un fascicul energetic de o asemenea frecvenţă încât nu muriseră decât oamenii?

Nici el nu înţelegea pe deplin, fiindcă pe vremea sa nu existaseră lucruri precum radioul sau navele spaţiale.

Metusael rămăsese cu ochii holbaţi. Privind din nou către Monat, spuse:

— E mare vrăjitor? El a ucis toţi oamenii aceia prin propriile puteri?

Vreme de o clipă, lui Burton îi veni în minte ideea de a se sluji de presupusele puteri vrăjitoreşti ale lui Monat drept mijloc de convingere. Dacă-l ameninţa pe acest om, poate reuşea să-i smulgă o barcă şi potirele. Dar, deşi ignorant şi dement, Metusael nu era nicidecum prost. Va întreba de ce nu împiedicase Monat distrugerea vasului Hagiul II şi rănirea tovarăşilor săi, dacă era un vrăjitor atât de desăvârşit. De asemenea, putea să-l întrebe pe Burton la ce-i mai trebuia o ambarcaţiune dacă Monat era în stare să le ofere tuturor putinţa de a zbura prin aer.

— Da, i-a ucis, întări Burton. Apoi s-a trezit pe malul Fluviului, neştiind motivele. Uneltele lui vrăjitoreşti au rămas pe Pământ, bineînţeles. Cu toate astea, el spune că într-o bună zi va descoperi materialele trebuincioase pentru a-şi face altele şi-şi va recăpăta puterile, devenind la fel de atotputernic. Iar atunci, toţi cei care l-au sfidat şi batjocorit vor avea motive întemeiate să se teamă de el.

Merita să-l pună pe gânduri pe Metusael, care spuse cu un surâs:

— Până atunci...

Burton pricepu. Până atunci, pluta va fi departe.

— În plus, Rushhub îşi va apăra supuşii. Zeii sunt mai puternici decât oamenii, chiar decât demonii din stele.

— În cazul ăsta, de ce Rushhub n-a împiedicat accidentul? vru să ştie Burton.

— Nu ştiu, dar sunt sigur că-mi va apărea într-un vis şi-mi va spune. Supuşilor lui Rushhub nu li se întâmplă nimic fără motiv.

Metusael îi întoarse spatele şi plecă. Burton reveni în clădire să-şi vadă echipajul. În clipa când dădu să păşească înăuntru, Kazz tocmai ieşea. Îşi dezbrăcase toate hainele în afara kiltului, arătându-şi trupul musculos, scund, cu oase puternice şi păros. Mergea cu capul aplecat în faţă, scoţând în evidenţă gâtul ca de taur. Fruntea îi era mică şi teşită; ţeasta lungă şi îngustă; faţa, lată. Arcadele îi erau masive, ca nişte întărituri osoase care-i încadrau ochii căprui-închis şi inteligenţi. Nasul turtit avea nări largi. Fălcile proeminente făceau ca buzele subţiri să-i iasă în evidenţă. Mâinile puternice păreau în stare să transforme pietrele în pulbere.

În ciuda înfăţişării înspăimântătoare, pe vremea lui Burton, nimeni din East End-ul londonez nu ar fi întors capul după el dacă l-ar fi văzut îmbrăcat.

Numele lui întreg era Kazzintuitruciabemss. În limba lui maternă, asta însemna Bărbatul-Care-A-Ucis-Colţul-Alb.

— Ce s-a întâmplat, Burton-naq?

— Tu şi Monat veniţi cu mine.

Când ajunseră în colibă, îi întrebă pe ceilalţi cum se simţeau. Alice şi Frigate spuseră că puteau păşi, dar de alergat, nici vorbă. Starea lui Loghu era evidentă. Nu simţea dureri fiindcă i se administrase gumă de visat, dar nu avea să-şi revină pe deplin decât peste patru-cinci zile. Atât îi trebuia unui os pentru a se suda la loc. Viteza fantastică de însănătoşire se datora unor elemente necunoscute, ţinând probabil de ceva aflat în hrană.

Indiferent de cauze, oasele se întremau, dinţii şi ochii pierduţi creşteau la loc, muşchii rupţi şi carnea arsă se refăceau, toate cu o iuţeală care îi uimise cândva pe locuitorii de pe Fluviu. Acum nimeni nu mai lua asta în seamă.

Burton abia apucă să le explice situaţia că apărură doisprezece oameni înarmaţi. Căpetenia lor spuse că primise poruncă să-i escorteze până pe insulă. Doi soldaţi o aşezară pe Loghu pe o targă şi o duseră afară. Sprijinit de Monat şi Kazz, Frigate şchiopătă după ei. Îşi croiră drum cu destulă dificultate prin învălmăşirea de buşteni şi ajunseră la mal. Aici fură întâmpinaţi de localnicii ganopo, cu toţii înfuriaţi, dar neputincioşi.

Soldaţii o depuseră pe Loghu într-o colibă, apoi plecară. Înainte de asta însă, căpetenia lor îl avertiză pe Burton să nu se mai apropie cumva de plută, el sau vreunul din membrii echipajului său.

— Iar dacă nu ne supunem? întrebă Burton cu voce puternică.

— Veţi fi azvârliţi în Fluviu. Probabil cu o piatră legată de picioare. Atotputernicul Rushhub ne-a spus să nu vărsăm sânge decât în legitimă apărare. Dar n-a menţionat nimic despre înecarea duşmanilor.

Cu puţin timp înaintea descărcării energetice a pietrelor-potir, Burton primi peşte uscat şi pâine din făină de ghindă.

— Metusael a zis că astea or să vă ţină în viaţă până puteţi prinde peşte şi face pâine.

— Îmi rezerv plăcerea de a-i transmite personal recunoştinţa noastră, îi spuse Burton căpeteniei. S-ar putea ca totuşi să nu-i placă modul în care o voi face.

— Asta a fost o simplă lăudăroşenie, ori pui la cale un fel de răzbunare? vru să afle Monat.

— Nu-mi stă în fire să mă răzbun, îl lămuri Burton. Nu vreau, totuşi, să rămânem fără potire.

Trecură două zile. Partea frontală a plutei rămăsese tot pe uscat. Aglomerarea de buşteni fusese dispersată, iar pluta împinsă câţiva metri către apă. Aceasta era o treabă anevoioasă, istovitoare. Întreaga populaţie a plutei, mai puţin conducătorul ei, se opintea în partea din faţă, folosind buşteni mai mici drept pârghii. De la răsăritul soarelui până la apus, din sute de gâtlejuri se ridica spre cer echivalentul babilonian al îndemnului „Hei rup! Unu-doi-trei, hei rup!”

Fiecare dintre aceste opinteli reuşea să împingă pluta imens de grea cel mult cu un milimetru. Uneori, pietrele prinse sub marginea din faţă a plutei alunecau puţin, iar aceasta din urmă, împinsă de curentul apei, urca înapoi pe plajă. Alteori, penele zburau din locul lor şi atunci se alegea praful de toţi centimetrii câştigaţi.

Cum vântul bătea din aval, pânzele de pe catarge erau desfăşurate. Metusael spera că vântul dinspre amonte le va oferi truditorilor vreun avantaj. Teoria ar fi dat roade dacă n-ar fi existat stânca aceea ca o turlă, care devia aproape toată briza.

Până în dimineaţa celei de-a treia zile, pluta fusese împinsă înapoi spre apă doar cu aproximativ un metru. Într-un asemenea ritm, ar mai fi fost necesare şapte zile de trudă.

În acest timp, oamenii ganopo nu stătură cu mâinile în sân. Nereuşind să împrumute o ambarcaţiune de la Metusael, trimiseră patru înotători puternici până pe celălalt mal, unde explicară cum stăteau lucrurile şi primiră cu împrumut o mică barcă. Se întoarseră cu o flotilă formată din douăzeci de bărci încărcate cu mai-marii statului local şi cu cei mai pricepuţi luptători. Şeful cel mare, un shawnee înalt, evaluă situaţia din ochi, apoi se sfătui cu căpetenile ganopo.

Urmară discuţii îndelungi, plângeri ale localnicilor, se oferiră o serie de sfaturi şi Burton luă cuvântul. Le povesti despre proviziile mari de bunuri de pe plută, omiţând cu bună ştiinţă să aducă vorba despre potirele prisoselnice, şi sugeră că babilonienii s-ar lipsi probabil de unele dintre rezerve dacă localnicii le-ar oferi oameni care să pună pluta în stare de plutire.

Căpetenia shawnee socoti că ideea era bună. Vorbi cu Metusael, care se arătă politicos, dar refuză ajutorul.

Nemulţumit, indianul shawnee reveni pe insulă.

— Coroiaţii aceia nu prea au minte, conchise el. Nu-şi dau seama că le putem lua totul fără să le mai lăsăm nimic? Au distrus ambarcaţiunile şi docurile ganopo şi n-au oferit nici o recompensă. Au scufundat vasul străinilor, care au plătit cu tutun şi băutură pentru a procura lemnul şi au trudit un an ca să-l construiască. Au provocat moartea unui membru al echipajului. De asemenea, i-au făcut pe străini să-şi piardă potirele. Fără potir, omul e ca şi mort. Şi ce oferă ei în schimb? Nimic. Îi batjocoresc pe ganopo şi pe străini. Sunt oameni răi şi merită o pedeapsă pe măsură.

— Ca să-nu mai vorbim de nepreţuitele bunuri pe care căpetenia şi acoliţii lui le obţin, murmură Burton în engleză către Monat.

— Ce-ai spus? întrebă căpetenia.

— Îi spuneam amicului meu, omul din stele, că dovedeşti mare înţelepciune şi ştii să deosebeşti binele de rău. Că ceea ce le veţi face năsoşilor va fi drept şi binemeritat, iar marele spirit vă va surâde.

— Limba ta exprimă multe lucruri în puţine cuvinte.

— Limba poporului meu nu are sensuri duble.

„Să mă ierte Dumnezeu pentru remarca asta”, gândi Burton.

Deşi căpetenia shawnee nu le spuse ce intenţiona să facă, lui Burton îi era limpede că punea la cale o incursiune în forţă. Probabil chiar în acea noapte.

Îi convocă pe ceilalţi în coliba sa.

— Nu mai fiţi aşa de abătuţi. Cred că până la urmă vom avea potire şi nu vom ajunge cerşetori. Trebuie, totuşi, să acţionăm chiar în noaptea asta. Loghu, Pete, Alice, ce ziceţi de ideea mea? Aveţi chef de puţină mişcare? De-o adevărată aventură?

Cei trei îi spuseră că puteau merge. Deocamdată le era imposibil doar să alerge.

— Prea bine. Iată cum vom proceda, în caz că nu aveţi vreo obiecţie. Şi chiar dacă aveţi, tot vom trece la acţiune.

LA MASA DE SEARA avură peşte, şi pâine, pe care le detestară chiar înainte de a lua prima îmbucătură. Localnicii ganopo se arătară, totuşi, amabili şi le dădură câteva ţigarete şi alcool pe săturate. Până să revină în colibă, chipurile pentru odihna de noapte, Burton dădu o raită pe plajă. Babilonienii se aflau deja în colibe, ori, strânşi în mici grupuri, stăteau de vorbă în faţa lor. După trei zile de chinuri grele şi fără mari progrese, erau morţi de oboseală şi aveau să adoarmă curând. Toţi, mai puţin paznicii rânduiţi de-a lungul plutei. Aceştia urmau să-şi aprindă torţe din pin îmbibate în ulei de peşte şi să umble de colo-colo la lumina lor, aşteptându-şi schimbul.

Grupurile cele mai numeroase erau la capătul din faţă al plutei. Metusael îi aşezase acolo pentru a fi sigur că oamenii lui Burton nu vor încerca să se strecoare să le fure din bunuri. Cât se plimbă, bruneţii scunzi îl urmăriră îndeaproape. El le zâmbi şi le făcu semne cu mâna. Ei nu-i răspunseră la salut.

Considerând că văzuse cum stăteau lucrurile, Burton reveni la coliba sa. În drum, trecu prin dreptul căpeteniei ganopo, care stătea în faţa colibei şi fuma dintr-o pipă mică din lut, oferită de orice potir o dată pe an.

Burton se lăsă pe vine lângă el.

— O, căpetenie, spuse, cred că pe plutaşi îi aşteaptă o mare surpriză în această noapte.

Omul îşi scoase pipa din gură şi întrebă:

— Ce vrei să spui?

— Căpetenia oamenilor de pe malul nordic ar putea să pornească în fruntea unei expediţii împotriva lor. Ai auzit ceva despre intenţiile lui?

— Nici o vorbă. Marea căpetenie a shaawanwaaki nu mi se destăinuie. Cu toate astea, nu m-ar surprinde ca el şi războinicii lui să nu mai tolereze jignirile şi insultele îndurate din partea năsoşilor.

— Dacă ar întreprinde raidul la care faci aluzie, când crezi că ar lucra?

— Demult, când shaawanwaaki se războiau cu oamenii de pe malul sudic, obişnuiau să traverseze Fluviul cu puţin timp înainte de crăpatul zorilor. La ora aceea, norii fiind încă deşi, nimeni nu-i putea vedea apropiindu-se. Curând după debarcare, soarele apărea şi norii se destrămau sub razele calde. Abia atunci atacau.

— Aşa am gândit şi eu, recunoscu Burton. Cu toate astea, mă frământă un amănunt. E uşor să traversezi un fluviu sau un lac mic pe ceaţă şi să nimereşti pe partea cealaltă. Dar insula asta e mică şi le va veni greu s-o găsească pe întuneric. Adevărat, turnul de piatră e foarte înalt, însă atacatorii se vor afla în ceaţă şi nu-l vor zări.

Căpetenia îndesă jarul din pipă şi spuse:

— Asta nu e grija mea.

— Pe turn există o brână, reluă Burton. E situată cu faţa spre malul nordic, dar o ieşitură din piatră i-ar împiedica pe plutaşi s-o vadă. Tot astfel, n-ar zări nici un foc de recunoaştere, care ar rămâne vizibil chiar şi pe ceaţă pentru oricine s-ar apropia de insulă dinspre nord. De aceea unii dintre oamenii tăi au trudit cărând lemn de bambus şi pin până sus?

Căpetenia rânji.

— Eşti curios ca un motan şi ai ochi de şoim. I-am promis căpeteniei shaawanwaaki să nu scot o vorbă despre treaba asta.

Burton se ridică.

— Înţeleg. Mii de mulţumiri pentru ospitalitatea voastră, chiar dacă nu vom mai avea prilejul să ne vedem.

— Dacă nu pe lumea asta, poate pe cealaltă.

Somnul veni greu. După ce se frământă şi se suci de pe o parte pe alta, rămase surprins când se trezi scuturat de Monat. Se eliberă din strânsoarea degetelor arcturanului şi se ridică din pat. Originar de pe o planetă care efectua o rotaţie completă în jurul axei tot în douăzeci şi patru de ore, Monat avea un ceas biologic de invidiat. Burton se bizuise pe el că-i va trezi la momentul potrivit.

Se mişcară cu fereală, discutând cu glas scăzut şi băură cafea solubilă. Cristalele, un dar din partea insularilor, degajau căldură când se dizolvau în apă.

După ce analizară planul încă o dată, ieşiră să se uşureze. Coliba era aşezată destul de sus, deasupra ceţii, iar asta le îngădui să vadă sclipirea slabă de pe turnul de piatră. Oamenii tribului shaawanwaaki o vor putea zări chiar şi pe ceaţă. Nici nu aveau nevoie de mai mult.

Frigate şi Burton erau singurii îmbrăcaţi complet când Hagiul se scufundase. Ceilalţi însă, aveau straie primite de la ganopo. Înveşmântaţi din cap până-n picioare, porniră prin ceaţă. Burton trecu în frunte, ţinând-o de mână pe Alice, ea pe Frigate şi aşa mai departe, până la ultimul. Bizuindu-se pe un simţ neobişnuit de orientare, îi conduse către mal. Acum puteau vedea licărirea torţelor în lumina neclară.

Burton îşi scoase cuţitul din cremene. Kazz avea o bâtă pe care şi-o confecţionase din lemn de pin cu ajutorul unui cuţit împrumutat de la un ganopo. Cuţitul lui Frigate trecuse în posesia femeii din Neanderthal, Besst. Restul rămaseră neînarmaţi.

Burton porni precaut înainte, până ajunse la marginea plutei. Între torţele aranjate de-a lungul ei rămăsese loc suficient pentru a se strecura nevăzut. Continuă să se deplaseze până când ieşi din câmpul vizual şi auditiv al paznicilor. Aşteptă ca ceilalţi, unul după altul, să-l ajungă din urmă.

— Asta a fost partea uşoară, îi lămuri el. De aici încolo, până vom da de o altă torţă, orbecăim. Mi-am fixat în minte locul unde se află clădirile şi bărcile, dar pe ceaţa asta... ei bine, urmaţi-mă.

În ciuda asigurărilor date celorlalţi, bâjbâi o vreme. Apoi, brusc, în faţa lui apăru silueta uriaşă şi întunecată a idolului, având un foc în pântecele golit. Rămase neclintit o clipă, calculând numărul aproximativ de paşi de la statuie până la clădirea unde se găseau potirele.

— Văd nişte lumini spre dreapta, îl avertiză Kazz.

Ţinându-se departe de torţe, Burton îi conduse pe ceilalţi până distinseră pereţii pătrăţoşi şi acoperişul conic al magaziei. Din faţa clădirii răzbăteau vocile paznicilor care vorbeau cu glas scăzut şi băteau când şi când din picioare. După ce ocoliră prin spate, Burton se opri pe cealaltă latură.

Ajuns aici, scoase de sub haine un colac de frânghie din piele împrumutat de la căpetenia ganopo, care nu-l întrebase la ce avea de gând s-o folosească. Asemenea colaci aveau şi Monat şi Frigate. Burton legă capetele între ele, făcând o singură frânghie. Lăsând-o pe Alice să ţină de un capăt, el dispăru în întuneric împreună cu Frigate, Monat, Loghu şi Kazz. Ştia că la capătul plutei, exact în faţa magaziei, se afla un stelaj cu bărci. De astă dată se apropie de ţintă fără să mai şovăie.

Avertizându-i pe toţi să se mişte prudent şi în tăcere, desprinse o canoe mare de pe rastel. Putea transporta zece oameni şi, deşi făcută din lemn uşor de pin şi piele de peşte, era foarte solidă.

După ce o aşezară pe apă şi-i fixară padelele, toţi, mai puţin Loghu, se întoarseră. Ea trebuia să vegheze ca nu cumva canoea să fie luată de apă.

Mergând de-a lungul frânghiei, reveniră numaidecât la magazie.

Abia ajunseseră când Kazz mormăi şi spuse:

— Vin şi alţii!

Flăcările torţelor deveniră vizibile.

— Se schimbă paznicii! îi linişti Burton.

Fură nevoiţi să dea ocol clădirii, fiindcă cei patru oameni înarmaţi veneau spre ei.

Burton privi spre cer. Era doar o năzărire, ori ceaţa se mai subţiase, luminându-se?

Aşteptară şi, în ciuda aerului rece şi umed, pe unii îi trecură sudorile. Gărzile schimbară câteva cuvinte şi, judecând după hohotele de râs, cineva spusese probabil o glumă, apoi cei ieşiţi din schimb le urară noapte bună celorlalţi. Torţele dovediră că doi mergeau spre locuinţele din partea posterioară a plutei. Ceilalţi doi merseră în direcţie opusă, făcându-i pe invadatori să se retragă neîntârziat.

Urmărindu-i de după un colţ, Burton spuse:

— Se despart. Kazz, crezi că poţi pune mâna pe unul dintre ei?

Cele două torţe aproape că dispăruseră când Burton o văzu pe una căzând la pământ. O clipă mai apoi cineva o ridică, şi lumina deveni tot mai puternică pe măsură ce se apropia de ei.

Burton îşi mutase deja grupul din spatele clădirii. Nu voia ca paznicul să treacă prin dreptul lor şi să vadă torţa.

Kazz îşi dăduse gluga pe spate. Dinţii lui mari cât nişte pietre de moară sticliră în lumina flăcărilor. Într-o mână ţinea suliţa grea din lemn de stejar, cu vârf lung din corn de peşte, pe care o luase de la paznic. La brâu avea o toporişcă şi un cuţit din cremene, fixat într-un mâner din lemn. Pe acestea le dădu lui Frigate şi Alicei. Bâta lui trecu în mâna arcturanului.

— Sper că nu l-ai ucis, şopti Monat.

— Depinde de cât de rezistentă i-a fost ţeasta, se scuză Kazz.

Monat se strâmbă. Manifesta un dezgust aproape bolnăvicios faţă de violenţă, deşi, în legitimă apărare, era un luptător de temut.

— Te stânjeneşte cumva piciorul? îl întrebă Burton pe Frigate. Crezi că poţi arunca securea la fel de bine ca înainte?

— Cred că da, îi răspunse acesta. Acum tremura, însă avea să-şi revină la izbucnirea bătăliei. Ca şi arcturanul, detesta brutalitatea.

Burton le spuse ce aveau de făcut, apoi îi conduse pe Kazz şi pe Alice spre partea din faţă a clădirii. Restul ocoliră, ajungând pe cealaltă latură.

Burton trase cu ochiul spre cei patru paznici care stăteau aproape unul de altul şi discutau. O clipă mai târziu, de după colţ apăru o torţă. Paznicii n-o observară decât prea târziu. Imediat ce băgă de seamă că ei se întoarseră spre purtător strigându-i ceva, Burton porni.

Cu trăsăturile ascunse de glugă, uriaşul Kazz se apropie de ei înainte de a i se cere să stea locului. Paznicii îşi închipuiseră, probabil, că era vreunul dintre cei ieşiţi din schimb, întorcându-se din cine ştie ce motiv.

Când descoperiră greşeala, era prea târziu. Kazz apucase suliţa aproape de capăt şi, folosind-o ca pe o bâtă, lovi un paznic în gât.

Având cuţitul în mâna stângă, Burton îl izbi în ceafă cu muchea palmei drepte pe un altul. Nu dorea să-l omoare şi-i poruncise sângerosului Kazz să nu folosească ascuţişul suliţei decât în caz de nevoie.

Din întuneric, toporişca lui Frigate vâjâi răsucindu-se şi-l nimeri în piept pe al treilea paznic. Arma nu fusese aruncată cu suficientă precizie ori Frigate încercase să nu ucidă. Dacă aşa stăteau lucrurile, aruncarea se dovedise superbă. Toporişca nimerise cu partea boantă, nu cu tăişul, iar omul se prăbuşise pe spate, pierzându-şi suflul. Până să-şi revină, Burton îl făcu să-şi piardă cunoştinţa cu o lovitură puternică, dată cu latul palmei în tâmplă.

Monat atacă în acelaşi timp cu ceilalţi, astfel că cel de-al patrulea paznic se nărui lovit în cap.

În momentele de tăcere ce urmară aşteptară să vadă dacă zgomotele luptei fuseseră auzite. Apoi ridicară torţele de pe punte, iar Burton deblocă uşa. Cei căzuţi fură târâţi înăuntru, unde Monat îi examină.

— Foarte bine lucrat. Sunt în viaţă cu toţii.

— Unii îşi vor reveni curând, constată Burton. Fii cu ochii pe ei, Kazz.

Ridică torţa deasupra stelajului cu potire fără stăpân.

— Nu mai suntem cerşetori.

Şovăi. Să ia doar şapte potire? De ce nu pe toate treizeci? Cele suplimentare puteau fi schimbate pe lemn şi pânze pentru noua navă pe care aveau s-o construiască.

Motoul său era Cinste, nu cinstiri, însă acum era vorba de răsplată, nu de hoţie.

Dădu ordin ca fiecare să ia câte cinci potire. Puseră mânerul mare al unuia pe după gât, lăsându-l să atârne pe spate, şi-şi trecură braţele prin mânerele altor patru. După aceea ieşiră din magazie, baricadară uşa şi urmară frânghia din piele până la canoe. Lăsară torţele pe punte, în faţa clădirii.

— N-ar fi momentul ca indienii să atace? întrebă Loghu.

— Aş zice că au pierdut momentul, îi răspunse Monat.

Îmbarcându-se pe canoe, se îndepărtară vâslind. Aveau ca destinaţie malul sudic, pe care intenţionau să-l urmeze în amonte până înainte de apariţia zorilor. Pe Burton îl îngrijora prezenţa potirelor de prisos. Dacă-i vedeau cu ele, autorităţile locale puteau să le confişte. Chiar dacă nu s-ar fi întâmplat aşa, indivizi lacomi puteau încerca să le fure.

Exista o singură modalitate de a le ascunde. Cele de prisos fură umplute cu apă. Tăiară bucăţi de frânghie şi legară un capăt de mânerul fiecăruia. Fixară celălalt capăt de rama ambarcaţiunii, trecând frânghia printr-o gaură făcută în bordajul din piele.

Rezistenţa opusă la înaintare era considerabilă, dar, din fericire, se aflau aproape de mal. Poposiră la un complex de docuri din preajma unei pietre-potir şi legară canoea de un pilot aflat sub un doc.

Se aşezară sub piatră şi aşteptară. O dată cu zorile, apărură şi zeci de oameni. Membrii grupului se prezentară şi cerură îngăduinţa de a folosi piatra. Cererea li se aprobă cu generozitate, întrucât localnicii de pe malul sudic erau paşnici. În realitate, se bucurau de prezenţa străinilor, o sursă de veşti şi de bârfe.

Ceaţa se risipi. Burton urcă pe piatră şi privi spre turlă. Baza ei se găsea la 2,5 mile nautice, ceea ce, de la înălţime, plasa orizontul la 4 mile depărtare. Descoperi clădirile mai mari şi idolul, însă flăcările pe care se aştepta să le vadă clocotind nu apărură.

Pesemne că indienii shaawanwaaki nu le incendiaseră. La urma urmelor, poate doreau să păstreze pluta intactă până să fie dusă pe mal şi desfăcută bucăţi. Buştenii erau la mare preţ.

În loc să-şi continue drumul în aceeaşi zi, Burton hotărî să le ofere oamenilor o binemeritată odihnă. În cursul după-amiezei sosi şi un grup de ganopo, între ei fiind şi căpetenia. Burton îl trase de limbă.

Căpetenia pufni în râs.

— Capsomanii aceia de indieni shaawanwaaki n-au nimerit pluta. N-au văzut focul, deşi nu-nţeleg cum se poate aşa ceva. În fine, au vâslit ore-n şir şi, când ceaţa s-a ridicat, s-au trezit că fuseseră purtaţi de curent cu cinci pietre mai la vale de insulă. Ce adunătură de neisprăviţi!

— Babilonienii v-au spus ceva despre canoea lipsă? Ca să nu mai vorbim de paznicii pe care a trebuit să-i scărmănăm niţel?

Consideră că era mai prudent să nu aducă vorba de potire.

Căpetenia râse iar.

— Da, au venit ca o furtună pe mal, înainte ca piatra să slobozească flăcări. Erau tare furioşi, dar n-au spus de ce. Ne-au cam maltratat, însă vânătăile şi insultele nu ne-au deranjat, fiindcă ne bucuram că v-aţi bătut joc de ei. Au cercetat insula de-a fir a păr, dar nu v-au găsit, bineînţeles. În schimb au descoperit focul şi ne-au întrebat ce-i cu el. Le-am spus că fusese un foc ritual. Nu m-au crezut. Cred că şi-au dat seama de adevăr. Nu trebuie să vă faceţi griji că vor trimite oameni după voi. Cu toţii, inclusiv Metusael, se chinuie să desprindă pluta de mal chiar azi. Se aşteaptă la un nou atac în cursul nopţii.

Burton vru să ştie de ce nu atacau indienii la vreme de zi. Aceştia i-ar fi copleşit numeric pe babilonieni.

— Fiindcă există un acord între statele din zonă de protejare a străinilor. Până acum, înţelegerea a fost respectată, din motive întemeiate. Celelalte state ar fi silite să pornească război împotriva agresorului. Cu toate astea, indienii sperau ca atacul să rămână secret. Dacă ar fi aflat cineva, ar fi afirmat că plutaşii refuzaseră să plătească pentru daunele ce ni le-au adus. Nu ştiu ce să cred. Pesemne că shaawanwaaki vor renunţa la idee. Totuşi, sunt mulţi printre ei care ar vrea să facă o incursiune doar ca să se mai distreze.

Burton nu mai apucă să afle ce li se întâmplase babilonienilor. Hotărî să plece în aceeaşi zi. După ce porniră la drum, traseră potirele la bord, le goliră şi le aşezară pe fundul canoei.

DUPĂ CE PARCURSERĂ 200 DE KILOMETRI, Burton descoperi o zonă potrivită pentru construcţia unei ambarcaţiuni. Decizia nu ţinea seama doar de cantitatea de lemn disponibilă, fiindcă pretutindeni se găseau din belşug pini, stejari, tisă şi bambuşi. Mai greu le era să găsească cremene şi cuarţ pentru tăierea arborilor. Aceste zone fuseseră restrânse chiar dintru început, unele locuri arătându-se bogate, altele relativ sărăcăcioase, iar unele lipsite cu desăvârşire. Războaiele pornite pentru cremene constituiseră un lucru obişnuit în vremurile de odinioară.

Substanţele minerale erau şi mai rare acum. Deşi dure, cremenea şi cuarţul se uzau şi de zăcăminte noi aproape că nu se auzise. Drept rezultat, sfârşitul anului 32 d.z.r. (după ziua resuscitării) marca, într-un fel, şi sfârşitul construcţiei de nave mari. Aşa se întâmplase cel puţin în statele prin care trecuse Burton şi era de presupus că situaţia se prezenta pretutindeni la fel.

Zona în care poposiseră era una dintre puţinele care avea rezerve îndestulătoare. Localnicii, în majoritate algonquini pre-columbieni şi câţiva picţi din epoca pre-romană, cunoşteau bine valoarea pietrelor. Căpetenia lor, un menomini pe nume Oskas, se târgui aprig cu Burton. Într-un târziu, declară că ultimul preţ pe care-l accepta avea să fie de şapte mii de ţigarete cu tutun, cinci sute cu marijuana, două mii cinci sute de trabucuri, patruzeci de pachete cu tutun de pipă şi opt mii de cupe cu băutură. Mai dădu de înţeles că ar dori să doarmă cu blonda, Loghu, cam la cinci zile o dată. În realitate, ar fi preferat asta în fiecare noapte, dar credea că celorlalte trei femei ale sale nu le-ar fi surâs această idee.

Lui Burton îi trebui ceva timp să-şi revină, apoi spuse:

— Asta depinde de ea. Nu cred însă că Loghu ori bărbatul ei se vor declara de acord. În fine. Ne ceri mult prea mult. Nimeni din grupul meu nu va avea băutură sau tutun vreme de un an.

Oskas ridică din umeri şi zise:

— Păi, dacă nu merită, atunci...

Burton convocă o întrunire a echipajului şi prezentă cererile lui Oskas. Kazz se opuse îndârjit.

— Burton-naq, mi-am trăit viaţa pe Pământ, adică patruzeci şi cinci de veri, fără whisky sau tutun. Dar aici am devenit sclavul lor şi dac-ar trece o zi fără vreuna dintre ele, sunt gata, cum te exprimi tu, să mă sui pe pereţi. Ştii c-am încercat să mă las de amândouă şi, înainte de scurgerea unei săptămâni, eram pe punctul de a-mi tăia limba. Eram turbat ca un urs de peşteră căruia i-a intrat un ghimpe în labă.

— Eu n-am uitat, întări Besst.

— Dacă n-o să avem de ales, va trebui s-o facem, spuse Burton. Ori mâncăm numai bunătăţi, ori construim nava. Dar avem potirele de prisos.

Se întoarse la Oskas şi, după ce fumară o pipă, trecură la negocieri.

— Femeia cu păr galben şi ochi albaştri spune că singura porţiune cu care o să te alegi din trupul ei are să fie piciorul, dar şi pe acela va trebui să ţi-l extragi din fund, şi n-o să-ţi fie tocmai lesne.

Oskas hohoti de râs şi se plesni peste coapsă. După ce-şi şterse lacrimile, spuse:

— Mare păcat. Îmi plac femeile spirituale, dar cu măsură.

— Din întâmplare, cu câtva timp în urmă am intrat în posesia unui potir suplimentar. Sunt gata să ţi-l dau în schimb pe un loc unde să ne construim vasul şi unde putem găsi materialele necesare.

Oskas nu-l întrebă de unde-l avea, deşi, bineînţeles, îl bănuia pe Burton de furt.

— Dacă-i aşa, atunci încheiem târgul, se declară el de acord.

Se ridică.

— Mă voi îngriji ca lucrurile să se aranjeze neîntârziat. Eşti sigur că blonda nu face pe năzuroasa?

Căpetenia luă potirul la fortăreaţa ce adăpostea consiliul, adăugându-l celorlalte douăzeci şi trei aflate acolo. Acestea fuseseră strânse de-a lungul anilor spre bunăstarea lui şi a adjuncţilor săi.

Aici, ca pretutindeni, aleşii voiau să fie siguri de privilegii alese.

Le trebui un an ca să construiască un nou cuter. Când îl terminaseră pe jumătate, Burton hotărî să nu-i dea numele predecesorilor săi, Hagiul I şi, respectiv, II. Amândouă avuseseră însă un sfârşit nefericit şi, cu toate că nega asta, se dovedea superstiţios. După discuţii cu membrii echipajului, fură de acord că numele de Snark Melco – rechinul era potrivit. Alicei îi plăcu numele, având în vedere asocierea cu acela al lui Lewis Carroll, şi îi spuse lui Frigate că-l aproba.

Zâmbind, ea recită un fragment din cuvântarea şefului de echipaj din Vânătoarea de Snark [vezi https://is.gd/FVyLPi activ la data de 22.11.2019 (n.red.)]:

Şi când o hartă, ditai, a mării şi-a luat
Pe care nu vedeau nici petic de uscat,
Toţi marinarii, mândri, nespus s-au bucurat,
Fiindcă doar astfel o pricepeau pe dat’.
Strigă deci şeful: „La ce bun mercator,
Meridiane, poli, ori tropic cu pretenţii?”
Iar oamenii-şi răcniră răspunsul într-un cor:”
Dreptate ai, căci sunt simple convenţii.
Deşi pe hărţi apar mici insule, strâmtori,
Aceasta este albă, lipsită de contururi
Şi căpitanului îi suntem, deci, recunoscători”
Grăiră marinarii fără să stea pe gânduri.

Burton râse şi el, dar nu-şi dădu seama dacă nu cumva Alice îi insulta în mod indirect calităţile de căpitan. În ultima vreme nu se înţelegeau prea bine.

— Să sperăm că voiajul pe noul vas nu va deveni un alt chin în opt crize! strigă Alice.

— Ei bine, spuse Burton zâmbindu-i fioros, pristavul ăsta ştie destule ca să nu încurce bompresul cu cârma! Şi nici nu va exista paragraful 42 în regulamentul vasului, adăugă el. Nimeni nu are dreptul să vorbească omului de la cârmă.

— Lucru decretat chiar de pristav în persoană, spuse Alice fără să zâmbească. Iar omul de la cârmă nu se va adresa nimănui.

Se lăsă un moment de tăcere. Simţiră cu toţii încordarea dintre cei doi, şi păreau stânjeniţi, temându-se de o nouă izbucnire de mânie a căpitanului lor.

Vrând să evite o asemenea situaţie, Monat pufni în râs şi spuse:

— Mi-amintesc poezia aceea. M-a atras în mod special: „Criza a Şasea, Visul Avocatului”. Staţi aşa, da, porcul era judecat fiindcă-şi părăsise cocina, iar Melco-rechinul, purtând robă şi perucă, îl apăra în instanţă.

Deşi acuza prea clar nu fusese rostită,
De ceasuri întregi: asistenţa uimită
Habar nu avea de-a porcului vină.

Făcu o pauză, îşi dădu ochii peste cap şi spuse:

— Mi-am adus aminte. Catrenul acela care m-a impresionat suna aşa:

Surâsu-mpietri în curând pe-al lor chip
Când temnicerul le spuse spre luare-aminte,
C-aşa o pedeapsă-i ca apa-.n nisip,
Căci porcul pierise cu mulţi ani ‘nainte.

Râseră cu toţii şi Monat spuse:

— Într-un-fel, versurile acestea concentrează esenţa justiţiei terestre, măcar în litera ei, dacă nu chiar în spirit.

— Sunt uimit, constată Burton, că în scurta şedere pe Pământ ai reuşit nu numai să citeşti atât de mult, ci şi să ţii minte foarte bine.

— Vânătoarea de Snark e o poezie. Cred că poţi înţelege mai bine fiinţele umane prin intermediul poeziei şi ficţiunii decât prin aşa-zisa literatură-document. De aceea m-am deranjat s-o învăţ pe de rost. În orice caz, un prieten pământean mi-a dat-o. Spunea că e una dintre cele mai mari opere ale metafizicii cu care se putea lăuda omenirea. M-a întrebat dacă arcturanii aveau ceva care s-o egaleze.

— Eşti sigur că nu te-a luat peste picior? întrebă Alice.

— Sigur.

Burton clătină din cap. Fusese un cititor împătimit şi avea o memorie aproape fotografică. Însă el trăise pe Pământ şaizeci şi nouă de ani, pe când Monat locuise acolo doar din 2002 până în 2008 după Hristos. Cu toate astea, cât voiajaseră împreună, Monat trădase cunoştinţe pe care o fiinţă umană nu le-ar fi putut acumula nici într-un secol.

Discuţia se încheie, fiindcă venise vremea să vadă de construcţia vasului. Burton nu uitase, totuşi, de înţepătura Alicei. Redeschise subiectul când se pregăteau de culcare.

Ea se uită la el cu ochi mari şi negri, care îşi găsiseră deja refugiul în altă lume. Bătea întotdeauna în retragere când el o ataca, iar asta îl făcea să-i crească furia până la punctul de fierbere.

— Nu, Dick, nu-ţi aduceam insulte. Iar dacă-i aşa, am făcut-o fără să-mi dau seama.

— Ba ai făcut-o în mod deliberat, aşa e? N-ai nici o scuză. Nu te poţi apăra susţinând că nu ştii să te controlezi în privinţa asta. Ceea ce crede subconştientul te reprezintă în aceeaşi măsură ca şi gândirea conştientă. E chiar mai grav. Îţi poţi reprima gândurile conştiente, dar de fapt crezi ce vrea entitatea aceea misterioasă.

Începu să păşească furios de colo-colo, iar în lumina slabă aruncată de focul scăzut chipul lui arăta ca al unui demon.

— Isabel m-a venerat, şi totuşi nu s-a temut să se certe violent cu mine, spunându-mi-o de fiecare dată când considera că făcusem ceva greşit. Tu, însă... tu păstrezi resentimentele până devii infamă, dar niciodată nu spui lucrurilor pe nume. Asta agravează situaţia. O ceartă la cuţite, cu urlete şi strigăte, nu-i strică nimănui. E ca o furtună cu fulgere şi tunete, înspăimântătoare când se petrece; dar totul se limpezeşte când se isprăveşte. Necazul cu tine e că ai fost crescută pentru a deveni o doamnă. Niciodată nu trebuie să ridici glasul când eşti furioasă, trebuie să fii întotdeauna calmă, şi stăpânită, şi aşezată. Însă entitatea aceea ascunsă, acel al doilea creier, acea moştenire de la strămoşii noştri, maimuţele, sfârtecă barele cuştii. Şi, în acelaşi timp, rupe din tine. Dar tu, tu nu vrei să recunoşti nicicum!

Alice îşi pierdu aerul visător şi porni să ţipe la el.

— Eşti un mincinos! Şi nu mi-o mai da exemplu pe nevastă-ta! Parcă ne-am înţeles să nu mai punem soţii şi soaţele faţă-n faţă, dar tu o faci de fiecare dată ca să mă scoţi din sărite! Nu-i adevărat că-mi lipseşte pasiunea. Între toţi bărbaţii, tu trebuie s-o ştii cel mai bine, şi nu mă refer la pat. Dar eu nu mă înfurii pentru fiecare vorbuliţă şi întâmplare măruntă. Mă enervez doar când o cere situaţia. Când merită să-mi ies din ţâţâni. Tu, însă... eşti într-o permanentă stare de furie.

— Asta-i o minciună!

— Eu nu mint!

— Să ne-ntoarcem la problemă, propuse el. Îmi pui la îndoială capacitatea de comandant?

Ea îşi muşcă buzele, apoi spuse:

— Nu-i vorba de cum conduci vasul sau cum îţi tratezi echipajul. Asta-i limpede pentru toată lumea, şi te pricepi. Nu, pe mine mă deranjează stăpânirea, mai bine zis, lipsa de stăpânire asupra propriilor emoţii.

Burton se aşeză, spunând:

— Hai să spunem lucrurilor pe nume. La ce te referi?

Ea se mută cu scaunul, şi se aplecă în faţă, astfel încât rămaseră ochi în ochi.

— În primul rând, nu suporţi să rămâi locului mai mult de-o săptămână. După ce trec trei zile, nu-ţi mai găseşti liniştea. În a şaptea zi, semeni cu un tigru care-şi măsoară cuşca în lung şi-n lat sau cu un leu ce se aruncă asupra gratiilor.

— Scuteşte-mă de comparaţii zoologice, o invită el. Pe de altă parte, ştii că am stat într-un loc şi un an încheiat.

— Da, când îţi construiai vasul. Când aveai de terminat un proiect, unul care să-ţi îngăduie să călătoreşti mai repede. Chiar şi atunci, tot făceai scurte călătorii, lăsându-ne pe noi să muncim. Tu trebuia să vezi ba una, ba alta, să verifici zvonuri, să studiezi obiceiuri ciudate, să mai descoperi vreo limbă pe care n-o ştiai. N-are importanţă ce scuze-ţi găseai. Trebuia să umbli. Ai o suferinţă-n suflet, Dick. E singura explicaţie pe care-o găsesc. Nu suporţi să rămâi mult într-un loc. Dar asta nu din pricina locului. Nici gând! Pe tine însuţi nu te suporţi. Trebuie să fugi ca să scapi de tine însuţi!

El se ridică şi începu să umble nervos.

— Deci tu susţii că nu mă suport pe mine însumi! Ce individ demn de milă! Nu se iubeşte, ceea ce-nseamnă că nimeni altcineva nu-l poate iubi!

— Prostii!

— Da, tot ce spui sunt simple prostii!

— Prostia e-n tine, nu în ceea ce zic!

— Dacă nu mă suporţi, de ce nu pleci?

În timp ce lacrimile îi brăzdau obrajii, Alice spuse:

— Te iubesc, Dick!

— Dar nu îndeajuns ca să-mi suporţi neînsemnatele excentricităţi, aşa e?

Ea îşi azvârli braţele spre cer.

— Neînsemnate?

— Simt nevoia de a călători. Şi ce dacă? Ai continua să mă sâcâi dacă aş avea vreo suferinţă fizică, să zicem herpes la picioare?

Ea zâmbi fugar.

— Nu, ţi-aş spune să te tratezi. Dar nu e vorba doar de o pornire, Dick. Parc-ai fi constrâns s-o faci. Se ridică şi-şi aprinse o ţigară. Fluturându-i-o pe sub nas, continuă: Uită-te la asta. Pe Pământ, în epoca în care am trăit, n-aş fi îndrăznit să fumez, nici măcar nu mi-ar fi trecut prin minte. O doamnă nu făcea aşa ceva. Mai ales una al cărei soţ aparţinea nobilimii, al cărei tată era episcop al bisericii anglicane. Şi nici n-ar fi blestemat sau băut fără măsură. Şi nici nu i-ar fi trăsnit prin cap să facă baie goală în văzul lumii! Şi totuşi, uite-mă, Alice Pleasance Liddell Hargreaves de la proprietatea Cuffnells, o doamnă bine crescută din înalta societate, făcând toate astea şi multe altele şi mai şi. Printre altele, ei bine, în pat fac lucruri la care romanele franţuzeşti pe care bărbatul meu le citea cu atâta interes nici măcar n-ar fi făcut aluzie. M-am schimbat. Tu de ce nu poţi? Ca să-ţi spun adevărul, Dick, m-am săturat de călătorii, de mişcare continuă, prizonieră pe un vas mic, neştiind niciodată ce-mi va aduce ziua de mâine. Nu-s laşă, ştii asta. Dar aş vrea să găsesc un loc unde lumea să vorbească englezeşte, unde oamenii să-mi semene, unde să fie pace, să mă pot aşeza, prinzând rădăcini. M-am săturat de călătoria asta eternă!

Burton era mişcat de lacrimile ei. Îi puse mâna pe umăr şi spuse:

— Şi ce putem face? Eu trebuie să merg mai departe. Uite, dra...

— Draga mea Isabel? Nu-s ea. Sunt Alice. Te iubesc, Dick, dar nu-s umbra ta, urmându-te oriunde te-ai duce, prezentă unde-i lumină, absentă unde-i beznă, un simplu element de decor.

Se ridică să stingă ţigara pe jumătate fumată într-o scrumieră din lut ars. Întorcându-se către el, spuse:

— Dar nu-i numai asta! Mai există ceva care mă supără nespus. Mă doare că nu ai deplină încredere în mine. Ai un secret, Dick, un secret foarte ascuns şi întunecat.

— Poate-mi spui tu care e, fiindcă eu nu-l ştiu.

— Nu minţi! Te-am auzit vorbind în somn. E-n legătură cu Eticii aceia, nu? În anii cât ai lipsit, ţi s-a întâmplat ceva despre care n-ai scos o vorbă către nimeni. Te-am auzit bolborosind despre alveole, despre cele şapte sute şaptezeci şi şapte de sinucideri. Şi-am auzit şi nişte nume pe care, treaz, nu le menţionezi. Loga. Thanabur. Mai vorbeşti şi despre Ecs şi despre necunoscutul misterios. Cine sunt aceşti oameni?

— Doar cel ce doarme singur poate păstra un secret, conchise Burton.

— De ce nu-mi poţi spune? N-ai încredere în mine, după atâţia ani?

— Aş face-o dac-aş putea. Dar ar fi prea primejdios pentru tine. Crede-mă, Alice, n-am spus nimic fiindcă trebuie să tac. Spre binele tău. Nu mai insista. N-o să cedez, şi-o să-mi ies din pepeni dacă vei continua să mă interoghezi.

— Prea bine. Dar în noaptea asta să-ţi ţii mâinile acasă.

Trecu multă vreme până să adoarmă. La un moment dat se trezi, dându-şi seama că vorbise în somn. Alice stătea în capul oaselor şi-l privea fix.

PE JUMĂTATE BEAT, ca de obicei, Oskas îl vizită pe Burton la ora prânzului. Pe Burton nu-l deranjă asta, mai ales că omul îi dădu o piele conţinând cel puţin doi litri de bourbon.

— Ai auzit zvonurile despre vaporul cel mare şi alb care vine din josul Fluviului? întrebă căpetenia indiană.

— Doar un surd n-ar fi aflat, îi răspunse Burton şi trase o duşcă zdravănă din whisky. Avea un iz de vin şi se duse ca uns pe gâtlej, nemaifiind nevoie să-l dilueze cu apă. Dar potirele oricum dădeau tot ce era mai bun.

— Haa! făcu el, apoi continuă: Mi-e greu să dau crezare poveştilor. După cum e descris, vasul e propulsat de zbaturi. Asta ar însemna că are motoare făcute din fier. Nu cred că cineva ar putea strânge atâta minereu cât să fabrice motoare mari. Mai mult chiar, am mai auzit-că şi corpul e din metal. Pe toată planeta asta nu găseşti atâta metal din care să faci un vas mare. Dacă-i aşa mare cum se zvoneşte.

— Te-ndoieşti de toate, constată Oskas. Asta face rău la ficat. Şi totuşi, dacă zvonurile se adeveresc, atunci vaporul va sosi şi aici într-o bună zi. Aş vrea să am unul ca el.

— Tu şi un milion de alţii ca tine. Dar dacă cineva poate face un asemenea lucru, atunci are şi arme din fier, probabil chiar arme de foc. N-ai văzut niciodată aşa ceva, deşi ai şi tu câteva bombe cu praf de puşcă. Armele de foc sunt tuburi din metal care pot azvârli proiectile de metal la mari distanţe. Unele dintre ele pot trage atât de repede, încât nimeni nu apucă să slobozească nici măcar o săgeată înainte de a fi lovit de zece ori. Mai sunt şi tunurile. Tuburi uriaşe care aruncă bombe mari mai departe decât munţii de colo. Prin urmare, îţi dai seama că or fi încercat şi alţii să ia vaporul şi au pierit înainte de a se apropia de el cât să tragă o săgeată. Pe de altă parte, dacă l-ai avea, ce-ai face cu el? Pentru a funcţiona, un asemenea vas are nevoie de oameni pricepuţi.

— Din aceştia se mai găsesc, spuse Oskas. Tu, de pildă. L-ai putea face să meargă?

— Probabil.

— Te-ar tenta să mă ajuţi? Ţi-aş fi recunoscător. Ai fi primul dintre subşefi.

— Nu sunt războinic, spuse Burton. Şi nici lacom. Totuşi, de dragul conversaţiei, să zicem că m-ar interesa. Uite cum aş proceda.

Oskas rămase fermecat de planul complicat, dar fantezist, propus de Burton. Când plecă, promise că-i va mai trimite nişte whisky. Trebuia să continue această discuţie. Zâmbind cu gura până la urechi, Oskas se îndepărtă bălăbănindu-se pe picioare.

Burton îl socotea pe marele şef drept un flecar fără leac. Cu toate astea, nu-l deranja să-l mai poarte cu vorba. Asta îl va face să se simtă bine.

Adevărul era că Burton avea planurile lui.

Dacă zvonurile se adevereau, atunci vasul constituia un mijloc mai rapid de călătorie decât orice ambarcaţiune cu pânze. Într-un fel sau altul, voia să ajungă la bord. Nu prin forţă, ci prin şiretenie. Marele necaz era că nu vedea cum îşi putea realiza planul.

În primul rând, se putea ca vasul să nu oprească în această zonă. Pe de altă parte, probabil că nu avea loc pentru alţi pasageri. Şi, în sfârşit, de ce ar vrea căpitanul să-l primească şi pe el în echipaj?

În restul zilei rămase tăcut, cufundat în gânduri. După ce se culcă, stătu întins multă vreme, luând în calcul toate posibilităţile. Se gândi, între altele, să accepte planul lui Oskas. Apoi, în ultima clipă, îl putea trăda. Asta l-ar fi ajutat să intre în graţiile căpitanului.

Respinse ideea aproape instantaneu. În primul rând, chiar dacă Oskas era rapace şi trădător, el, Burton, s-ar simţi dezonorat dacă l-ar trăda. În al doilea, aproape sigur aveau să fie răniţi sau ucişi oameni de-ai lui Oskas. Nu voia să fie făcut răspunzător pentru asta.

Nu, trebuia găsită altă cale. Succesul ei depindea de oprirea vasului ori de distragerea atenţiei celor de la bord. Nu ştia cum să procedeze dacă el avea să treacă pe acolo în cursul nopţii. Se va descurca el cumva.

Zâmbind, adormi.

Trecură două luni. Peste o săptămână, urma lansarea la apă a lui Snark. Între timp, se înmulţeau veştile despre vasul cu zbaturi care se apropia. Acestea veneau pe calea tobelor, a fumului, a focului şi a semnalelor prin oglinzi din mică. Punându-le cap la cap, Burton îşi alcătuise în minte o imagine a vasului. Era pesemne mai mare decât orice vapor de pe Mississippi. Făcut din metal, fără îndoială, se deplasa cu cel puţin 15 mile, adică 24 de kilometri pe oră. Uneori, după spusele oamenilor, mersese de două ori mai iute. Calculele erau brute, bineînţeles, fiindcă nici unul dintre observatori nu avusese cronometru. Dar secundele puteau fi numărate în vreme ce vasul trecea de la o piatră-potir la alta.

Din primele relatări, Burton făcuse presupunerea că vaporul era cu aburi. Ultimele mesaje, totuşi, afirmau că el se aproviziona rareori cu lemn. Acesta slujea unui cazan care încălzea apă pentru duşuri şi producea abur pentru mitraliere. Burton nu putea înţelege cum erau propulsate gloanţele de către aburi. Monat sugeră că arma utiliza un sistem de sincronizare pentru împingerea proiectilelor în ţeava în care era eliberat un jet de abur sub presiune la intervale regulate.

Motoarele vaporului foloseau energia electrică obţinută de la pietrele-potir, când acestea se descărcau.

— Atunci n-au folosit doar oţel, ci şi cupru pentru bobinajul motoarelor electrice, concluzionă Burton. De unde au obţinut atâtea metale?

— Vaporul ar putea fi în principal din aluminiu, spuse Frigate. Iar aluminiul se foloseşte pentru bobinare, deşi nu are calităţile cuprului.

Informaţiile curgeau. Vasul avea numele înscris pe ambele laturi, cu caractere romane, scrise cu negru. Rex Grandissimus. Latinescul pentru „Cel mai Măreţ Rege, adică cel mai impunător prin purtare sau stil de viaţă. Potrivit informatorilor, comandantul său nu era altul decât fiul lui Henric al II-lea al Angliei şi al Eleanorei, cea care divorţase de Ludovic al VII-lea al Franţei, fiica Ducelui de Aquitania. Regele Ioan, poreclit Fără-de-Ţară, era căpitan. După ce faimosul lui frate, Richard Inimă-de-Leu, murise, Ioan devenise Joannes Rex Angliae et Dominus Hiherniae etc. Dobândise o reputaţie atât de proastă, încât exista o lege nescrisă în rândul familiilor de viţă regală din Anglia potrivit căreia nici un moştenitor la tron nu avea să mai primească numele de Ioan.

Imediat ce aflase numele căpitanului, Burton o anunţase pe Alice.

— Unul dintre strămoşii tăi comandă vaporul cu zbaturi. Poate facem apel la sentimentele de familie şi-l convingem să ne ia la bord, deşi, din câte spune istoria, se pare că nu şi-a iubit prea mult neamurile. A condus o revoltă împotriva propriului său tată şi se zice că şi-a ucis nepotul, pe Arthur, pe care Richard îl numise moştenitor la tron.

— N-a fost deloc mai rău decât alţi regi ai vremii, susţinu Alice. Şi a făcut şi unele lucruri bune, în ciuda părerii proaste a oamenilor. A introdus reforma monetară, a sprijinit întărirea marinei, a făcut tot ce-a putut pentru dezvoltarea comerţului, a încheiat construcţia Podului Londrei. De asemenea, a fost unul dintre puţinii monarhi ai timpului cu preocupări intelectuale. Citea cărţi în latină şi istorii franţuzeşti în limba poporului şi oriunde mergea, îşi lua cu el biblioteca. Cât priveşte respingerea de către el a Magnei Charta, evenimentul a căpătat proporţii nedorite. Revolta baronilor nu era în interesul oamenilor de rând; nu reprezenta o mişcare democratică. Baronii voiau privilegii speciale pentru ei înşişi. Libertatea pentru care luptau ei era libertatea de a-şi exploata supuşii fără să întâmpine opoziţia regelui. A luptat din greu împotriva lor şi a purtat războaie ca să menţină provinciile franceze sub stăpânirea coroanei britanice. Dar nu avea cum să evite toate astea; moştenise conflictele de la tatăl şi fratele său.

— Bravo! exclamă Burton. Îl faci să treacă drept sfânt.

— Departe de asta. Dar a ţinut mult mai mult la Anglia, la bunăstarea poporului său, decât orice rege dinaintea lui.

— Pesemne că ai citit şi te-ai gândit mult la el. Părerile tale se bat cap în cap cu tot ce-am citit eu.

— Am avut destul timp pentru asta când locuiam la Cuffnells. Şi mi-am format propriile păreri.

— Bravo ţie. Cu toate astea, rămâne adevărul că, într-un fel sau altul, acest monarh medieval stăpâneşte cel mai măreţ lucru, cea mai grozavă maşinărie din lumea noastră. Aflu eu adevărul când o să ajung la ei. Problema e, cum?

— Vrei să spui, cumva, cum o facem!

— Exact. Scuze. Ei, vom vedea.

Sărbătorind prin urale şi băutură, lansară la apă vasul Snark. Burton nu era fericit precum se cuvenea. Îşi pierduse interesul faţă de el.

În timpul festivităţilor, Oskas îl trase deoparte.

— Sper că nu ai intenţia de a pleca prea curând. Trag nădejde că mă vei ajuta să pun mâna pe marele vapor.

Burton simţi îndemnul să-l trimită la dracu’. Însă n-ar fi fost o dovadă de diplomaţie, întrucât căpetenia putea hotărî să-i confişte vasul Snark pentru a-l folosi el însuşi. Ba chiar mai rău, putea ceda tentaţiei de a o lua pe Loghu ca tovarăşă de pat. În timpul anului, o cam încolţise, deşi nu întreprinsese nimic violent. Ori de câte ori se îmbăta, ceea ce se întâmpla foarte des, îi cerea fără fereală să se mute la el.

Trecuseră prin multe momente jenante, când lăsase impresia că o va lua cu sila. Departe dea avea un caracter belicos, Frigate voise să-l provoace la duel, deşi socotise că această modalitate de rezolvare a problemei era stupidă. Dar onoarea şi bărbăţia i-o cereau şi nu vedea altă soluţie decât plecarea lor pe furiş într-o noapte. Ar fi trebuit să-i părăsească pe cei de care se simţea foarte apropiat după atâţia ani petrecuţi împreună.

— Nu, o să mori ori o să-l ucizi pe sălbaticul acela şi aşa o să-i întărâţi pe oamenii lui să te căsăpească, îi spusese Loghu. Lasă pe mine.

Loghu uimise apoi pe toată lumea, ca să nu mai vorbim de Oskas, provocându-l la o luptă pe viaţă şi pe moarte.

După ce-şi revenise din mirare, Oskas se cutremurase de râs.

— Ce? Să lupt cu o femeie? Eu îmi bat nevestele când mă supără, dar nu lupt cu ele. Dac-aş face-o, nici nu-ncape îndoială că te-aş ucide lesne. Toţi ar râde de mine; n-aş mai fi Oskas, Gheară de Urs, ci Bărbatul Care a Luptat cu o Femeie.

— Cu ce ne măsurăm? întrebase Loghu. Tomahawk? Suliţă? Cuţit? Ori cu mâinile goale? M-ai văzut la concursuri. Ştii ce bine mânuiesc orice armă. Adevărat, eşti mai masiv şi puternic, dar eu ştiu mai multe trucuri decât tine. Am avut câţiva dintre cei mai buni instructori din lume.

Uitase să spună că Oskas era din cale-afară de beat, gras şi cu totul ieşit din formă.

Dacă un bărbat ar fi cutezat să-i vorbească astfel, Oskas ar fi sărit la el. Dar aşa beat cum era, ştia că ar fi devenit o pradă uşoară. Iar dacă ar fi ucis femeia, se transforma în ţinta batjocurii tuturor. Dacă nu accepta provocarea, avea să se spună că se temuse de ea.

Zâmbind, Monat păşise între ei.

— Şefule, Loghu e cea mai bună prietenă a mea. Pe de altă parte, sunt prieten şi cu tine. Ce-ar fi să facem uitată povestea asta? La urma urmei, băutura din tine vorbeşte, nu Oskas, marele şef şi războinic plin de curaj atât pe Pământ, cât şi pe Lumea Fluviului. Nimeni n-o să te judece că ai refuzat să lupţi contra unei femei. Cu toate astea, nu e frumos să te legi de femeile altora. N-ai face-o dacă n-ai bea tot timpul. Prin urmare, eu propun ca de azi încolo să o tratezi pe femeia asta cu respectul pe care-l ceri altor bărbaţi faţă de femeile tale. Aşa cum ţi-a zis şi Burton, am fost cândva un magician neîntrecut. Încă mai am unele puteri şi nu voi şovăi să le folosesc dacă-i faci vreun rău lui Loghu. Cu mare părere de rău, e-adevărat, întrucât te respect foarte mult. Dar o voi face dacă mă sileşti.

În ciuda pielii tuciurii şi a rumenelii provocate de whisky, Oskas pălise. Apoi spuse:

— Da, băutura trebuie să fie de vină. Nimeni nu mă poate acuza pentru cele făcute când sunt beat.

În seara aceea n-au mai vorbit pe această temă, iar a doua zi, Oskas a pretins că fusese prea turmentat ca să-şi mai amintească despre petrecere.

Vreme de câteva luni se arătase rece, dar politicos, faţă de Loghu. În ultima vreme însă, reîncepuse să-i facă avansuri, deşi încă nu se apropiase de ea. Asta deoarece Loghu îi spusese, între patru ochi, pentru a nu-i ştirbi prestigiul, că-i va despica pântecele dacă îndrăznea măcar s-o atingă. După care avea să-i strivească testiculele.

Loghu povestise că Oskas se mulţumise să râdă de ea. Cu toate acestea, era conştient că, dacă îi va oferi prilejul, ea va face exact cum promisese. Oskas nutrea, totuşi, o pasiune nedomolită pentru ea. Cum se apropia momentul plecării, Oskas nu-i mai dădea pace. Acum, când discuta cu el, Burton nu uitase acest amănunt. Nu se cuvenea să-l facă a crede că mai avea puţin timp, şi după aceea va pierde orice şansă de a o vedea pe Loghu în patul lui.

— Nu, nu plecăm. Vom urma planul pe care ţi l-am descris, iar eu şi oamenii mei vom fi în primele rânduri la capturarea vaporului. După cum bine ştii, mi se pare esenţial să ajungem pe el când se opreşte pentru a extrage fulgere de la o piatră-potir. Dacă pleacă, n-avem nici o şansă. Uite, am calculat zona cea mai apropiată unde ar putea face escală. N-o pot fixa precis. Dar sunt în stare să apreciez, cu aproximaţie de patru-cinci pietre, unde are să tragă seara. Vasul nostru are nevoie de o cursă de probă. Mi-am propus să fac una mâine. Voi naviga în josul Fluviului, până la locul unde va opri marele vapor, ca să apreciez situaţia. Trebuie să cunoaştem terenul dacă vrem să atacăm cu şanse de reuşită. Vrei să ne însoţeşti?

Oskas îl privise tot timpul printre gene. Abia acum se limpezi la faţă şi zâmbi.

— Sigur că vin. Nici eu nu mă arunc orbeşte în bătălie.

Asta rezolva bănuiala nerostită de Oskas că Snark nu va reveni din voiajul de probă. Cu toate astea, îşi postă patru oameni într-o colibă din apropiere, care să stea cu ochii pe vas, dar nu scoase o vorbă faţă de Burton. În aceeaşi noapte, la adăpostul ceţii, toţi membrii echipajului se strecurară către dealuri. Ajunşi acolo, îşi recuperară potirele de prisos, pe care le ascunseseră într-o grotă de la poalele muntelui, şi le aduseră pe vas. Le puseră într-o ascunzătoare făcută în spatele unui perete de compartimentare, care părea foarte rigid.

A doua zi, după micul dejun, Oskas veni la bord cu şapte dintre cei mai buni luptători ai săi. Vasul deveni neîncăpător, însă Burton nu se plânse. Începu să ofere tuturor alcool din licheni aromat cu pudră din frunze de arbore-de-fier. Dăduse ordin ca propriul echipaj să dovedească maximă cumpătare. Pe la amiază, căpetenia şi oamenii lui se ameţiseră, vorbind cât îi ţinea gura şi hlizindu-se. Nici măcar mâncarea de la prânz nu se arătă suficientă pentru a-i mai trezi cât de cât. Burton continuă să-i îmbie pe oaspeţi cu băutură. Cu aproximativ o oră înainte de a opri undeva să ia cina, indienii abia mai puteau merge pe picioare ori zăceau adormiţi pe punte.

Le veni uşor să-i împingă în apă pe cei care mai erau cât de cât conştienţi, iar apoi să-i azvârle pe cei cu totul duşi. Din fericire, contactul cu apa rece îi trezi pe aceştia din urmă. Altfel, Burton s-ar fi simţit obligat să-i culeagă din apă şi să-i ducă la mal.

Călcând apa, Oskas ameninţa cu pumnul şi bolborosea în limba menomini şi esperanto. Prăpădindu-se de râs, Burton îi făcu un gest cu degetul mijlociu îndreptat spre cer. Apoi împunse aerul cu două degete întinse, primul şi cel de-al patrulea, semnul bine cunoscut al „deochiului”, care în vremurile moderne a ajuns să însemne „prostii”.

Oskas se înfurie şi mai rău şi descrise mult mai colorat modul în care avea să se răzbune.

Rânjind, Kazz azvârli potirul căpeteniei cu atâta precizie, încât îl nimeri drept în cap. Războinicii fură nevoiţi să se scufunde după el pentru a-l aduce la suprafaţă. Când apărură cu el, a fost necesar ca doi să-l susţină până-şi recăpătă cunoştinţa.

Lui Kazz i se păruse amuzant că-i făcuse un cucui lui Oskas. Ar fi considerat gluma şi mai grozavă dacă şeful s-ar fi înecat. Cu toate acestea, între ceilalţi membri ai echipajului, el trecea drept un bărbat cât se poate de sociabil, blând şi milos. Era un primitiv, iar aceştia, fie ei civilizaţi ori fără a cunoaşte scrisul, păstrau sentimentul apartenenţei la trib. Numai el era alcătuit din fiinţe umane, demne de a fi tratate ca atare. Cei din afara lui, deşi unii puteau fi consideraţi prieteni, nu aveau trăsături umane. Prin urmare, nu meritau un tratament pe deplin uman.

Deşi omul de Neanderthal îşi pierduse tribul pe Pământ, şi-l regăsise în oamenii de pe Snark. Aceştia constituiau familia şi tribul său.

SNARK NU OPRI SĂ AŞTEPTE VAPORUL cu zbaturi acolo unde spusese Burton. Ar fi fost o neghiobie să procedeze astfel. Închiriind sau furând o ambarcaţiune, Oskas s-ar fi putut înapoia curând pe teritoriul său. După aceea, ar fi venit cu mulţi războinici, înainte de sosirea lui Rex Grandissimus.

Cuterul navigă până dincolo de locul stabilit şi continuă să se deplaseze în josul Fluviului. În acest timp, văzură şi auziră mesajele trimise de Oskas prin intermediul heliografului, al semnalelor prin foc, fum şi tobe. Căpetenia susţinea că grupul lui Burton furase ţigarete şi băutură de la el, apoi îl răpise. Oferea o recompensă oricui îi prindea ori îi reţinea pe „răufăcători” până sosea el să-i ia în custodie.

Burton trebui să acţioneze neîntârziat pentru a contracara acest lucru, deşi era puţin probabil ca autorităţile micilor state să aresteze echipajul de pe Snark. Oskas nu se bucura de simpatie din cauza necazurilor pe care le pricinuise tuturor de-a lungul anilor. Cu toate acestea, se putea întâmpla ca indivizi organizaţi să încerce ceva împotriva lor.

Burton merse pe mal cu o cutie de tutun, băutură şi inele din lemn de stejar. Cu acestea, plăti pe şeful filialei locale a companiei de transmis semnale pentru a trimite un mesaj în numele său. În el spunea că Oskas minţea, adevărul fiind că acesta voia să ia o femeie, membră a echipajului, cu forţa, iar ea şi tovarăşii ei se văzuseră siliţi să fugă. Oskas îi urmărise, însă canoea de război se scufundase, iar el încercase să ajungă la bordul lui Snark.

Burton adăugă, de asemenea, că Oskas şi consilierii lui aveau o mare comoară, potire-gratis, al căror număr se ridica la cel puţin o sută.

Era o minciună, întrucât Oskas, beat fiind, îi spusese lui Burton că adjuncţii săi aveau doar douăzeci. Burton nu se sinchisi să dea alte proporţii adevărului. Acum îndreptase atenţia de la sine către căpetenia indiană. Aflând asta, oamenii lui aveau să facă un tărăboi de nedescris. Fără îndoială, vor cere ca bunurile obţinute cu ajutorul acestor potire să se adauge rezervelor comunităţii. De asemenea, Oskas trebuia să-şi facă acum griji în privinţa hoţilor. Nu numai oamenii lui, ci şi cei din multe alte state vor plănui cum să fure potirele cu pricina.

Oskas va avea prea multe pe cap ca să se mai răzbune.

Gândindu-se la asta, Burton chicoti.

Snark ajunse într-o zonă unde curentul Fluviului scădea în mod considerabil. Vasul întâlnise destule asemenea locuri unde apa nu mai putea curge la vale. Pe Pământ asta ar fi însemnat că el devenise lac, potopind Valea.

Totuşi, după ce depăşiră zona de curent zero, cuterul ajunse într-o porţiune unde apa căpătă viteză. Curgea iarăşi către gura îndepărtată, acea peşteră legendară ce dădea spre marea polară de nord. Se încercaseră felurite explicaţii pentru acest fenomen, dar nici una nu se dovedise convingătoare.

Una era că existau destule variaţii ale atracţiei gravitaţionale locale care să permită inerţiei Fluviului să depăşească lipsa pantei. Cei care ţineau la această teorie susţineau că misterioşii făuritori ai lumii instalaseră dispozitive subterane care creau un câmp gravitaţional mai slab în anumite zone.

Alţii sugerau că apa era pompată cu mare presiune prin ţevi aflate în adâncul Fluviului.

O a treia categorie considera că neîncetata curgere era provocată de o combinaţie de pompe de presiune şi generatoare de „atracţie gravitaţională uşoară”.

Un alt grup afirma că Dumnezeu decretase că apa putea să curgă la deal, prin urmare, n-avea rost să-şi mai bată capul cu fenomenul.

Majoritatea oamenilor nici nu se gândea la el.

Oricare ar fi fost cauza, Fluviul nu-şi oprea niciodată rostogolirea de-a lungul traseului său lung de milioane de kilometri.

La sfârşitul celei de-a doua zile, Snark trase la mal într-o localitate unde trebuia să oprească marele vapor din metal. Aflară vestea că Rex îşi întrerupsese croaziera pentru câteva zile. Echipajul său îşi îngăduise o scurtă permisie pe mal.

— Excelent! exclamă Burton. Putem ajunge acolo mâine şi avem o zi întreagă pentru a-l convinge pe căpitanul Ioan să ne primească la bord.

Deşi părea optimist, se simţea sceptic. Dacă planul lui dădea greş, va trebui să navigheze cu Snark prin zona controlată de Oskas la vreme de zi, fiindcă noaptea nu era vânt. Prevenit de sistemul de semnalizare, căpetenia îi va aştepta cu toate forţele. Burton socoti că ar fi trebuit să pornească direct în amonte după ce scăpase de indieni, trecând de ţara lor. Însă Snark ar fi fost depăşit de vaporul cu zbaturi, iar Burton ar fi pierdut ocazia de a discuta cu comandantul său.

Pentru ziua respectivă avusese parte de destule necazuri, şi până şi cele mai bine ticluite planuri ale şoarecilor şi ale oamenilor se pot nărui. Mai bine să se bucure de sosirea serii şi să vadă la faţa locului ce va face mâine. În ciuda acestui gând, era îngrijorat.

Localnicii de aici erau, în majoritate, olandezi din secolul al XVI-lea, o minoritate compusă din traci antici şi, în rest, oameni proveniţi din toate locurile şi epocile. Burton întâlni un flamand care, între alte celebrităţi, îi cunoscuse pe Ben Jonson şi pe Shakespeare. Tocmai stătea de vorbă cu el când un nou-sosit se alătură grupului aşezat în jurul unui foc de tabără. Era un alb de statură potrivită, subţirel, cu părul negru şi ochii albaştri. Rămase mut o clipă, uitându-se fix la Frigate. Apoi zâmbi cu gura până la urechi şi alergă spre el.

— Pete! strigă el. Pentru numele lui Dumnezeu, Pete! Eu sunt, Bill Owain! Pete Frigate, pe Dumnezeul meu! Tu eşti, Pete, adevărat?

Frigate păru surprins.

— Da. Dar cum spuneai că te cheamă?

— Bill Owain! Pentru numele Cerului, doar nu l-ai uitat pe Bill Owain, prietenul tău din copilărie. Pete, te-ai schimbat puţin. La început n-am fost sigur. Nu arăţi aşa cum te ştiam.

— Bill Owain! Nici eu nu te-am recunoscut în prima clipă, aşa mult timp a trecut!

Se îmbrăţişară, apoi schimbară grăbiţi impresii, pufnind mereu în râs. Frigate îl prezentă pe Owain:

— E-un fost coleg de şcoală. Ne ştim din clasa a patra primară. Am mers amândoi la Şcoala Centrală din Peoria şi am umblat împreună câţiva ani după aceea. Când, după ce-am muncit prin toată ţara, m-am stabilit în cele din urmă la Peoria, ne vedeam mereu. Nu prea des, fiindcă, aparţinând unor cercuri diferite, fiecare îşi avea viaţa lui.

— Chiar şi-aşa, spuse Owain, tot nu-nţeleg de ce nu m-ai recunoscut pe dată. Dar nici eu n-am fost sigur imediat. Te ţineam minte altfel. Nasul ţi-e o idee mai lung, iar ochii, de un verde mai închis, gura nu e la fel de lată, iar bărbia pare mai masivă. Cât despre voce, ţi-aminteşti cum te luau toţi peste picior fiindcă semăna perfect cu a lui Gary Cooper? Nu mai sună la fel ca atunci. Ei, ne mai lasă memoria, ce să facem?

— Da, aşa e. Ştii ceva, Bill? A mea n-a fost niciodată prea grozavă. Pe lângă asta, ne amintim unul de altul despre cum eram ca vârstnici şi bătrâni, iar acum arătăm de parc-am avea douăzeci şi cinci de ani. Şi nici nu purtăm hainele de altădată, iar asta creează un şoc, serios, când dai peste o persoană cunoscută pe vremea aceea. Am rămas trăsnit!

— Şi eu! Nu eram sigur! Ascultă, ştii că eşti prima persoană cunoscută pe Pământ pe care-o întâlnesc?

— Pentru mine, eşti al doilea, spuse Frigate. Iar pe primul l-am întâlnit acum treizeci şi doi de ani, şi nici n-aveam chef să-l văd în ochi!

Acela, îşi aminti Burton, fusese Sharkko. Un editor de cărţi cartonate de science fiction din Chicago, care-l înşelase pe Frigate într-un contract destul de încâlcit. Relaţiile ţinuseră câţiva ani, la capătul cărora cariera de scriitor a lui Frigate fusese aproape ruinată. Dar unul dintre primii oameni pe care îi întâlnise după resuscitare fusese Sharkko. Burton nu asistase la confruntarea aceea, însă Frigate relatase cum se răzbunase, dându-i individului un pumn în nas.

În ce-l privea, Burton întâlnise doar o persoană cunoscută pe Pământ, deşi avusese numeroase cunoştinţe în întreaga lume. Şi el s-ar fi lipsit de această întâlnire. Omul fusese unul dintre hamalii folosiţi în expediţia făcută pentru a descoperi izvorul Nilului. În drum spre Lacul Tanganyka Burton şi tovarăşul său. Speke, erau primii europeni care-l vedeau, hamalul cumpărase o sclavă, o fată de vreo treisprezece ani. Aceasta se îmbolnăvise prea grav ca să poată continua drumul, de aceea omul preferase să-i taie capul decât să îngăduie altcuiva să-i devină stăpân.

Burton nu fusese prezent pentru a împiedica acea crimă şi nici n-ar fi fost oportun să-l pedepsească pe individ. Prin lege, avea dreptul de a dispune cum dorea de sclava lui. Cu toate acestea, Burton avea să-l sancţioneze pentru alte lucruri, precum lene, hoţie sau distrugere de bunuri, şi punea biciul pe el ori de câte ori găsea vreun motiv.

Owain şi Frigate se aşezară să stea de vorbă despre vremurile de odinioară şi băură alcool din licheni. Burton băgă de seamă că Owain părea să-şi amintească de incidente şi prieteni comuni mai precis decât Frigate. Asta venea ca o surpriză, fiindcă Frigate dovedise o memorie foarte bună.

— Ţi-aminteşti că ne plăcea să vedem spectacolele de la cinematografele Princess, Columbia şi Apollo? întrebă Owain. Ţii minte sâmbăta aceea când am hotărât să aflăm câte filme putem vedea într-o singură zi? Ne-am dus la unul în două serii la Columbia, altul de trei la Apollo şi la un spectacol de noapte ţinut la Madison.

Frigate zâmbi şi dădu aprobator din cap. Însă expresia de pe faţa lui arăta că-şi amintea ca prin vis.

— Apoi a fost excursia la St. Louis cu Al Everhard, Jack Dirkman şi Dan Doobin. Vărul lui Al ne aranjase o întâlnire cu nişte fete; erau surori medicale, ţii minte? Le-am dus cu maşina la cimitirul... cum se numea?

— Al naibii să fiu dacă-mi amintesc, recunoscu Pete.

— Bine, dar pariez că n-ai uitat cum tu şi tipa v-aţi dezbrăcat, apoi ai început s-o fugăreşti prin tot cimitirul şi, încercând să sari peste un mormânt, ai căzut cât erai de lung peste o coroană şi te-ai înţepat în ghimpii trandafirilor! Bag mâna-n foc că-ţi aduci aminte asta!

Frigate surâse jenat.

— Cum să nu?

— Asta te-a răcorit de tot! Şi câte altele-am mai făcut! Ha-ha-ha!

Omul îşi mai aminti o serie de întâmplări. După o vreme discutară despre reacţia lor când se treziseră pe malul Fluviului. Li se alăturară şi alţii, întrucât acesta era un subiect preferat de mulţi. Ziua aceea fusese atât de înspăimântătoare, atât de impresionantă şi stranie, încât nimeni n-avea s-o uite: groaza, panica şi nedumerirea încă nu-i părăsiseră. Burton se întreba uneori dacă oamenii vorbeau atât de mult despre senzaţiile lor doar pentru că rememorarea era o formă terapeutică: sperau să alunge traumatismele printr-o descărcare verbală.

Toată lumea era de acord că fiecare reacţionase oarecum ridicol în acea zi.

— Ţin minte cât de băţoasă şi demnă eram, spuse Alice. Şi nu numai eu. Majoritatea dădeau semne de isterie. Cu toţii suferiserăm un mare şoc. Mare minune că n-a murit nimeni de inimă. Când te trezeşti într-un loc atât de straniu, după ce-ai murit, poţi face un atac pe loc, aşa cred.

— Pesemne că, puţin înainte de resuscitare, binefăcătorii noştri anonimi ne-au injectat vreun medicament care să diminueze şocul, opină Monat. De asemenea, guma de visat pe care-am găsit-o în potire a acţionat ca un soi de anestezie postoperatorie. Trebuie să spun, totuşi, că acţiunea ei a provocat unele reacţii de o sălbăticie înfiorătoare.

Alice se uită cu subînţeles la Burton. Chiar şi după atâţia ani, tot mai roşea amintindu-şi. Toate inhibiţiile lor sociale se şterseseră vreme de câteva ore, iar ei se purtaseră ca nişte nurci hrănite doar cu cantaridă. Ori ca şi cum se lăsaseră stăpâniţi de fantezii până atunci nemărturisite.

Discuţia îl avu apoi pe arcturan ca punct central. În ciuda purtării lui prietenoase, la început se lovise de rigiditatea mai tuturor, mai ales a celor ce nu-l ştiau. Originea lui, evident nepământeană, îi făcea pe oameni să se ferească de el ori le provoca repulsie.

Acum îl întrebară despre viaţa pe planeta natală şi despre experienţele trăite pe Pământ. Câţiva auziseră că arcturanii fuseseră siliţi să-i omoare pe aproape toţi locuitorii Pământului. Cu toate acestea, în afară de Frigate, nimeni dintre cei prezenţi nu trăise pe vremea când nava arcturană sosise pe Pământ.

— E ciudat, înţelegeţi, spuse Burton, deşi presupun că trebuia să ne aşteptăm. După părerea lui Pete, în 2008 după Hristos, existau opt miliarde de oameni. Şi totuşi, cu excepţia lui Monat şi Frigate şi a altei persoane, n-am cunoscut pe nimeni care să fi trăit la acea dată. Dar voi?

Nimeni nu întâlnise. De fapt, singurii localnici care trăiseră în secolul al XX-lea erau Owain şi o femeie. Ea murise în 1982; el, în 1981.

Burton clătină din cap.

— Sigur există cel puţin treizeci şi şase de miliarde de oameni pe Fluviu. Se cuvenea ca marea majoritate să fi trăit între 1983 – am ales această dată fiindcă n-am întâlnit decât trei persoane care au depăşit-o – şi 2008. Unde sunt, totuşi?

— Poate mai găsim câţiva la următoarea piatră, sugeră Frigate. Dick, la urma urmei, nimeni n-a făcut un recensământ. În plus, nici nu s-ar putea. Trecem zilnic pe lângă sute de mii de oameni, dar cu câţi ajungem să discutăm? Cu câteva zeci. Mai curând sau mai târziu, sigur o să-ntâlneşti pe cineva.

Îşi petrecură câtva timp făcând speculaţii privind posibilii autori şi motivele pentru care fuseseră resuscitaţi. Încercară, de asemenea, să descopere de ce creşterea pilozităţii faciale fusese inhibată, de ce toţi bărbaţii se născuseră circumcişi şi de ce femeile aveau himenul intact. Cât despre bărbierit, jumătate dintre bărbaţi socotiră absenţa bărbii drept un lucru bun, în vreme ce restul regretau că nu-şi puteau lăsa barbă şi mustaţă.

Unii se întrebară de ce potirele ofereau întâmplător ruj de buze şi alte produse cosmetice, atât bărbaţilor, cât şi femeilor.

Frigate emise părerea că, probabil, binefăcătorilor nu le plăcea să se radă şi că, la ei, ambele sexe îşi pictau feţele. Pentru el, asta era singura explicaţie.

Apoi Alice aduse vorba despre experienţa prin care trecuse Burton în camera de pre-resuscitare. Asta atrase atenţia tuturor, însă el le spuse că nu-şi mai aducea aminte nimic. Primise o lovitură în cap, care îi ştersese orice amintire.

Ca întotdeauna, când spuse această minciună, îl surprinse pe Monat zâmbindu-i şters. Îl bănuia pe arcturan că ocolea adevărul. Omul nu i-o spusese însă niciodată în faţă. Respecta dorinţa lui Burton de a ascunde adevărul, chiar dacă nu ştia motivele reale.

Frigate şi Alice prezentară povestea lui Burton aşa cum şi-o aminteau. Făcură câteva greşeli pe care el, se înţelegea de la sine, nu le putea corecta.

— Dacă aşa stau lucrurile, spuse un bărbat, atunci resuscitarea nu-i o chestie supranaturală. A fost făcută prin mijloace ştiinţifice. Uimitor!

— Da, îl aprobă Alice. Dar de ce nu mai suntem resuscitaţi? De ce s-a ajuns iarăşi la moartea permanentă?

Vreme de câteva clipe, se lăsară cu toţii stăpâniţi de un aer gânditor şi mohorât.

Kazz puse capăt tristeţii spunând:

— Există un lucru pe care Burton-nag nu l-a uitat. Treaba cu Spruce. Agentul Eticilor.

Asta născu noi întrebări.

— Ce sunt Eticii?

Burton luă o înghiţitură bună de scotch şi se apucă să povestească. Cândva, el şi alţi câţiva fuseseră capturaţi de stăpânii de sclavi ai potirului. Nu era nevoie să le explice mai mult. Toţi avuseseră de a face cu ei.

Burton le spuse cum fusese atacată ambarcaţiunea lui şi fuseseră închişi într-o îngrăditură. După aceea, ieşeau de acolo doar pentru a munci sub o pază straşnică. Tot tutunul, marijuana, guma de visat şi băutura le erau smulse. Ba mai mult, cei care-i luaseră prizonieri îşi păstrau jumătate din hrană pentru ei înşişi, dându-le acestora cât să nu moară de foame.

După câteva luni, Burton şi un bărbat pe nume Targoff conduseseră cu succes o revoltă împotriva stăpânilor de sclavi.

— La câteva zile după ce ne-am recâştigat libertatea, Frigate, Monat şi Kazz au venit la mine. M-au salutat, apoi Kazz a început să vorbească plin de emoţie: „Cu mult timp în urmă, înainte să pot vorbi engleza bine, văd eu un ceva. Încerc eu să-ţi spun pe loc, dar tu nu mă înţelegi. Zăresc un bărbat care n-are asta pe frunte. Prietenul meu de faţă, naq, după cum zice el când mi se adresează, arăta spre centrul frunţii lui şi spre ale noastre. Apoi a continuat: „Ştiu că nu poţi vedea. La fel şi Pete sau Monat. Nimeni altul. Dar mie nu-mi scapă dacă e pe fruntea cuiva. Doar la unul n-am văzut-o, dar n-am reuşit să-l prind. Apoi, într-o zi, întâlnesc o femeie care nu are semnul, dar nu te-am anunţat. Acum am văzut un al treilea fără el. Tot nu pricepeam.” Mi-a explicat însă Monat: „Vrea să spună că poate distinge anumite simboluri pe fruntea fiecăruia dintre noi. Iar asta, doar în lumina soarelui şi sub un anumit unghi. Toţi cei pe care i-a văzut până acum au avut semnele, în afara celor trei menţionaţi.” Kazz – tot de la Frigate am aflat – putea vedea dincolo de culorile spectrului solar altfel decât orice individ obişnuit. Adică în ultraviolet, fiindcă simbolurile apăreau albăstrui. Cel puţin aşa le descria Kazz. În afară de câţiva, toţi purtăm aceste semne. De parc-am fi vite arse cu fierul roşu. De atunci încoace, Kazz şi femeia lui, Besst, au fost cu ochii la frunţile oamenilor, când condiţiile de iluminare au fost propice, normal.

Ca întotdeauna, această veste dădu naştere uimirii, indignării şi chiar neîncrederii. Burton aşteptă până se stinse agitaţia şi continuă:

— Unii dintre voi, trăitori la sfârşitul secolului al XX-lea, poate ştiţi că aşa-numitul om de Neanderthal a fost reclasificat. Antropologii au socotit că nu reprezenta o specie distinctă, ci o variantă a lui Homo sapiens. Cu toate acestea, aşa cum se deosebea de noi prin înfăţişarea fizică şi dinţi, el avea şi capacitatea de a vedea în ultraviolet.

— Eu nu sunt om, ci femeie de Neanderthal, şi posed şi eu această calitate, spuse Besst.

Burton surâse şi explică:

— Mişcarea de emancipare a femeii a cuprins şi Epoca Pietrei. În fine, dacă-mi permiteţi, evenimentele probează că cine a făurit această lume şi ne-a marcat, ca să zic aşa, cu semnul bestiei, n-a ştiut că Homo neanderthalis avea o capacitate neobişnuită de a vedea. Asta înseamnă că Ei nu sunt atotştiutori. Ca să scurtez povestea, am vrut să ştiu numele persoanei căreia îi lipsea simbolul. Frigate mi-a răspuns: „Robert Spruce! Spruce fusese şi el sclav al potirului. Susţinea că-i englez născut în 1945. Doar atât ştiam. Am propus să punem mâna pe el şi să-l interogăm. Frigate a sugerat să-l prindem, fiindcă era posibil să fi plecat de mult. Din câte se pare, Kazz îi spusese lui Spruce că observase absenţa semnului de pe frunte. Spruce se albise şi câteva minute mai târziu o ştersese în grabă. Frigate şi Monat au trimis oameni să-l caute, dar aceştia s-au întors afirmând că nu-l găsiseră. Mi se părea că fuga lui era o recunoaştere a vinovăţiei, deşi nu înţelegeam ce vină ar fi avut. Câteva ore după aceea a fost descoperit ascuns pe dealuri. L-au adus în faţa proaspătului consiliu al noului stat întemeiat. Spruce era palid şi tremura, deşi ne privea sfidător drept în ochi. L-am informat că-l bănuiam a fi agent al Eticilor, dacă nu cumva era chiar unul dintre Etici. I-am mai spus că vom recurge la orice măsuri, inclusiv la tortură, pentru a-i smulge adevărul. Minţeam, fiindcă astfel nu ne dovedeam cu nimic mai breji decât cei care ne luaseră în sclavie. Spruce însă nu ştia asta şi a zis: „Dacă mă torturaţi, s-ar putea să vă primejduiţi viaţa eternă. Asta vă va trage înapoi de la călătoria voastră, va întârzia atingerea ţintei”. L-am întrebat care era acea ţintă, dar n-a catadicsit să răspundă. În schimb, ne-a spus: „Nu putem suporta durerea. Suntem prea sensibili”. Am mai încercat, dar nu voia să ne dea vreun răspuns. Atunci, unul dintre consilieri a sugerat să-l ţinem deasupra unui foc. A intervenit Monat, care i-a spus lui Spruce că provenea dintr-o cultură mai evoluată decât a Pământului. Se considera mai îndreptăţit decât noi să afle adevărul, şi nu l-a contrazis nimeni. Monat voia să-l cruţe de arsuri precum şi de suferinţa de a trăda. Pesemne, Monat putea emite nişte păreri despre Etici şi agenţii lor, Spruce urmând doar să le confirme sau nege. În felul acesta, Spruce nu va trăda încrederea ce i se acordase.

— Ciudat mod de a gândi, constată Bill Owain.

— Adevărat. Dar Monat spera să scoată ceva de la el. Nu intenţionam să folosim metode brutale de interogare, înţelegeţi? Dacă nu-l speriam, aveam de gând să recurgem la hipnoză. Atât Monat cât şi eu suntem pricepuţi la mesmerism. După cum s-a vădit, totuşi, n-a fost nevoie să ajungem la asta. Monat a zis: „Potrivit teoriei mele, sunteţi tereştri. Aparţineţi unei epoci mult ulterioare anului 2008. Probabil că sunteţi urmaşii puţinilor oameni care au supravieţuit acţiunii scannerului meu”. El bănuia că tehnologia necesară reconstrucţiei acestei planete într-o singură şi uriaşă Vale a Fluviului era extrem de avansată. Sugera că Spruce se născuse în secolul 1 după Hristos. Spruce i-a spus să mai adauge două mii de ani. Atunci Monat a făcut constatarea că nu fuseseră resuscitaţi toţi oamenii. Se ştia că aici nu apăruseră copii care muriseră înainte de a împlini cinci ani. Şi, deşi nu se putea dovedi, se părea că nici imbecilii sau idioţii nu beneficiaseră de resuscitare. Şi nici persoane care trăiseră după 2008, cu excepţia lui Spruce. Unde erau aceşti oameni? Spruce a sugerat un alt loc şi la atât s-a limitat răspunsul lui pe tema asta. Atunci, Monat l-a întrebat cum fuseseră înregistraţi pământenii. Cu alte cuvinte, ce dispozitive folosiseră Eticii pentru a face copii ale trupurilor noastre? Cum era evident că se folosiseră mijloace ştiinţifice, nu supranaturale pentru resuscitare, însemna că toţi, începând cu Epoca de Piatră şi terminând cu 2008, fuseseră studiaţi, reţinându-se structura fiecărei celule, iar înregistrările se aflau stocate undeva, pentru a fi folosite mai târziu la recrearea trupului. Monat afirma că înregistrările trebuia să fie plasate într-un convertor energie-materie, după care apărea copia. Efectele rănilor, ale loviturilor şi ale bolilor erau anulate. Membrele amputate şi organele extirpate se refăceau. Cu ochii mei am văzut o parte a acestui proces de regenerare când m-am trezit în spaţiul de pre-resuscitare. De asemenea, cei trecuţi de douăzeci şi cinci de ani erau întineriţi. Monat mai presupunea că trupurile din capsula de pre-resuscitare erau distruse după încheierea procesului de regenerare. Se făceau însă înregistrări ale noilor trupuri, iar ele se foloseau în etapa finală, marea resuscitare, când am apărut cu toţii în acea zi de neuitat. Monat bănuia că resuscitarea se realiza prin metalul sistemului de pietre-potir, adică toate pietrele sunt legate pe sub scoarţă, formând un fel de circuit, iar energia e furnizată de miezul topit, alcătuit din fier-nichel, al acestei planete. De aceea, Monat a spus: „Marea întrebare este: De ce?” „Dacă aţi avea puterea să faceţi toate astea, n-aţi considera că e datoria voastră etică?” Monat a zis că e gata să-l aprobe. Dar i-ar readuce la viaţă doar pe cei care merită a doua viaţă. Atunci Spruce s-a înfuriat. I-a reproşat că se aprecia drept egal al lui Dumnezeu. Fiecăruia, indiferent cât de prost, egoist, meschin, brutal etc., trebuia să i se ofere şansa de a se îndrepta, devenind demn de ceea ce primise. Asta nu ise va da nimănui de-a gata; fiecare trebuia să se înalţe moral. Monat a dorit să ştie cât va dura acest proces. O mie de ani? Două? Un milion? Spruce s-a mâniat şi a strigat: „Veţi sta atât cât va fi nevoie pentru a vă reabilita.” Apoi... După aceea a tăcut o clipă, sfredelindu-ne cu privirea de parcă ne-ar fi urât, şi a continuat: „Contactul permanent cu voi îi face chiar şi pe cei mai rezistenţi dintre noi să capete defecte umane. Până şi noi înşine trebuie să urmăm tratamente de reabilitare. Mă simt deja pângărit...” Unul dintre consilieri, voind să-l silească, a ordonat să-l punem pe foc până va vorbi din propria-i convingere. Spruce a strigat: „Ba nu! Ar fi trebuit s-o fac de mult! Cine ştie ce...”

Burton făcu o pauză pentru a crea un efect dramatic.

— Apoi Spruce s-a prăbuşit la pământ, mort!

Se auziră exclamaţii mutte de uimire, iar cineva a suspinat: Mein Gott! [Dumnezeule! (lb.germ. n.red)] Da, dar povestea nu se încheie aici. Cadavrul lui Spruce a fost dus pentru disecţie. Coincidenţa ar fi fost prea mare ca să bănuim un infarct. Nu numai că era prea comod pentru el, dar nu se mai auzise de aşa ceva. Cât a fost disecat, noi am comentat cele întâmplate. Unii credeau că ne minţise. Sau, mai curând, ne servise jumătăţi de adevăr. Am căzut de acord asupra unui singur lucru, şi anume, că în Vale existau oameni care erau, de fapt, agenţi ai Eticilor ori poate chiar Etici. Ei nu purtau acel semn pe frunte. Se părea însă că nu vom mai reuşi să-i depistăm folosind capacităţile vizuale ieşite din comun ale lui Kazz. Spruce avea să fie resuscitat la cartierul lor general. Le va comunica celorlalţi că ştiam deja despre simboluri. Şi, bineînţeles, îşi vor marca agenţii. Asta cerea timp, iar până atunci, Kazz îi putea depista şi pe alţii. Dar nu s-a întâmplat aşa. Nici el, nici Besst n-au mai văzut vreo persoană nemarcată. Trebuia să privească atent, în anumite condiţii, ca să descopere semnul. Trei ore mai târziu, chirurgul ne-a prezentat raportul. Nu remarcase nimic neobişnuit la Spruce. Nimic care să-l deosebească de alţi membri ai speciei Homo sapiens.

Burton făcu o nouă pauză semnificativă.

— În afara unui mic amănunt! O biluţă neagră! Doctorul o găsise pe suprafaţa proencefalului [Vezi prozencefal https://is.gd/cYbpqd activ la data de 22.11.2019 (n.red.)]. Era legată de nervi cu nişte fire extrem de fine. Asta ne-a făcut să credem că Spruce a gândit sau pur şi simplu a vrut să moară. Într-un fel sau altul, biluţa interacţiona cu procesele mintale, astfel că ea a transpus gândul morţii în faptă. Probabil că a gândit într-un anumit fel codificat, iar asta a eliberat otrava în organism. Doctorul n-a găsit nici o dovadă în acest sens, însă îi lipseau substanţele chimice necesare unei analize precise. În orice caz, pe trupul lui Spruce nu apăreau urme de violenţă. Ceva făcuse inima să se oprească, dar doctorul nu ştia ce anume.

— Deci ar putea exista asemenea oameni printre noi? întrebă o femeie. Chiar şi aici, în grupul nostru?

Burton dădu aprobator din cap şi toţi începură să vorbească în acelaşi timp. După cincisprezece minute de babilonie, se ridică şi făcu semn echipajului că sosise vremea culcării. În drum spre cuter, Kazz îl trase deoparte.

— Burton-naq, în momentul când ai menţionat că tu şi Monat sunteţi hipnotizatori... ei bine, asta m-a făcut să-mi aduc aminte ceva. Până acum nu m-am gândit... poate nu-i nimic ciudat în asta... doar...

— Ei?

— Nu-i nimic, asta-i sigur. Doar straniu. Vezi tu, i-am spus lui Spruce că nu-i vedeam semnul pe frunte. Câteva minute după aceea a plecat, dar am mirosit spaima în transpiraţia lui. Mai erau şi alţii de faţă, mâncau dejunul, Targoff, doctorul Steiborg, Monat, Pete şi nu mai ştiu cine. Targoff a propus întrunirea consiliului, deşi trecuse câtva timp de când Spruce plecase. Monat şi Pete au fost de acord. Dar voiau să-mi mai pună o serie de întrebări. Cum arătau semnele, înţelegi? Erau toate la fel, ori se deosebeau? Eu am zis că erau diferite. Multe dintre ele erau... cum să zic?... similare, da, aşa. Dar fiecare... ce naiba, doar ştii cum arătau, fiindcă le-am desenat.

— În afară de unele care arătau ca nişte ideograme chinezeşti, nu semănau cu nimic văzut de mine. Bănuiala mea e că sunt simbolurile unui sistem de numerotare, spuse Burton.

— Da, mi-amintesc ce-ai spus. Problema e că Monat şi Frigate m-au tras deoparte înainte de a veni împreună la tine să-ţi spunem ce s-a întâmplat. De fapt, am mers în coliba lui Monat.

Kazz se opri. Nerăbdător, Burton întrebă:

— Şi?

— Încerc să-mi aduc aminte. Dar nu pot. Am intrat în colibă şi atâta tot!

— Ce-nseamnă atâta tot?

— Burton-naq, înseamnă tot. Nu-mi amintesc absolut nimic din ce s-a petrecut în coliba aceea. Ţin minte c-am intrat pe uşă. După aceea, am mers cu Monat, Pete şi ceilalţi consilieri spre coliba ta!

Burton rămase destul de uimit, însă n-avea idee ce provocase această amnezie.

— Vrei să spui că nu-ţi aminteşti nimic din momentul când ai intrat până ai ieşit?

— Vreau să spun că nu-mi amintesc să fi ieşit. Dintr-o dată, gata, mă aflam la o sută de paşi de casa lui Monat şi mergeam vorbind cu el.

Burton se încruntă. Alice şi Besst stăteau pe doc, privind spre ei şi întrebându-se de ce rămăseseră în urmă.

— Extrem de ciudat, Kazz. De ce nu mi-ai spus până acum? La urma urmei, au trecut mulţi ani de atunci. Nu te-ai mai gândit la asta?

— Nu. Nu-i straniu? Nu mi-a venit în gând. Nu mi-aş fi adus aminte nici de intrarea în colibă dacă Loghu n-ar fi adus vorba de asta acum câteva zile. Ea m-a văzut intrând, dar atunci nu făcea parte din grup şi abia mai târziu a aflat ce s-a petrecut. Stătea întâmplător în pragul colibei pe care-o împărţea cu Frigate. Când au văzut-o acolo, s-au dus la a lui Monat. Doar accidental a amintit de asta ieri. Discutam cu ea despre vremea când eram sclavi ai potirului şi aşa a apărut şi numele lui Spruce. Atunci m-a întrebat ce-am stabilit eu, Monat şi Pete. Spunea că s-a întrebat uneori de ce ţinuseră ei să-mi vorbească în secret. N-a pomenit de acele momente fiindcă nu i s-a părut important. Nici nu era, numai că la curiozitatea ei, cum s-a redeschis subiectul, m-a întrebat. Ştii cât de curioase sunt femeile.

— Femeile au o curiozitate de pisică, spuse Burton şi chicoti. În vreme ce bărbaţii sunt curioşi ca maimuţele.

— Poftim? Ce înseamnă asta?

— Habar n-am, dar mi se pare tare înţelept. Găsesc eu o explicaţie cu altă ocazie. Aşa, deci comentariile lui Loghu te-au făcut să-ţi aminteşti evenimentele dinaintea intrării în coliba lui Monat?

— Nu chiar pe dată, Burton-nag. M-au pus pe gânduri vorbele ei. Mi-am încordat mintea. Auzeam ţesuturile plesnind. În cele din urmă, mi-am amintit, foarte neclar, că voiam să intrăm în coliba lui Pete. Apoi mi-a apărut în minte că Loghu era acolo şi Monat a propus coliba lui. Iar după o vreme... slab de tot, mi-a revenit în cap unde intrasem. Cât ai vorbit, nu m-ai observat stând încruntat lângă foc, de parcă aş fi avut o furtună în creier?

— M-am gândit c-ai băut şi mâncat prea mult, ca de obicei.

— Şi asta. Dar nu pârţurile mă chinuiau. Era o presiune asupra creierului.

— Fiindcă tot ţi-a răsărit asta în minte, sper că nu le-ai spus şi lui Monat sau Frigate?

— Nu.

— Nici să n-o faci.

Kazz avea fruntea teşită, dar prost nu era.

— Crezi că e ceva anapoda cu ei?

— Nu ştiu, îi răspunse Burton. N-aş vrea să fie aşa. După toţi anii ăştia... şi sunt buni prieteni. Cel puţin...

— Nu mi se pare posibil. Vocea lui Kazz trăda o mare suferinţă.

— Ce nu pare?

— Nu ştiu ce. Dar trebuie să fie ceva grav.

— N-am idee, recunoscu Burton. Ar putea exista şi altă explicaţie decât cea care mă chinuie. Oricum, să nu vorbeşti cu nimeni despre asta.

— Bine. Doar că... ascultă, cei doi au simboluri pe frunte. Le-au avut dintotdeauna. Dacă agenţii ăştia nu le aveau atunci, Pete şi Monat nu puteau fi aşa ceva!

Burton zâmbi. Kazz gândea la fel ca el. Cu toate acestea, trebuia să cerceteze. Cum s-o facă fără să le atragă atenţia? Desigur, poate n-aveau nimic de ascuns.

— Da, ştiu. Nu uita că şi Besst le-a văzut simbolurile. Deci avem o dublă confirmare, cu toate că nu ne trebuie. În orice caz, ţine-ţi gura până îţi dau eu dezlegare.

Porniră spre Snark.

— Nu mai înţeleg, spuse Kazz. Am un gust amar. Aş vrea să nu fi scos o vorbă. Loghu mi-ar spune câteva pe tema asta.

BURTON PĂŞEA NERVOS pe puntea învăluită în ceaţă. Deşi îi era cald datorită hainelor groase, îşi simţea faţa îngheţată. În zonă pătrunsese un front de aer neobişnuit de rece şi, ca urmare, ceaţa trona până la jumătatea catargului. Nu-şi putea vedea nici vârful degetelor dacă ţinea mâna întinsă.

Din câte ştia, în afara lui, toţi cei de la bord dormeau. Nu avea ca tovarăşi decât propriile gânduri. Dar şi acestea dădeau să se răzleţească, de parcă ar fi fost nişte oi pe panta unui deal. Trebuia să facă eforturi să şi le adune, să le aranjeze în ordine, făcându-le să se mişte laolaltă către păşune. Ce avea de oferit însă păşunea? Hrană amară.

Avea de parcurs treizeci şi trei de ani prin memorie. Era un proces selectiv, care se concentra asupra lui Monat şi Frigate. Ce acţiuni, ce vorbe de-ale lor dădeau de bănuit? Cum să alăture amănuntele obscure ca să obţină o imagine de ansamblu?

Nu avea cu cine să se sfătuiască. Poate că existau, iar el îi privea pe cei care l-ar fi putut ajuta, dar nu-şi dădea seama că ei reprezentau elementele lămuritoare.

Pe arcturan îl întâlnise prima oară în ziua aceea cumplită, când se trezise. Dintre toţi oamenii pe care-i văzuse în clipele acelea, Monat se purtase cel mai cu calm şi mai cumpătat. Evaluase situaţia uimitor de repede, cercetase împrejurimile şi înţelesese de îndată rostul potirelor.

A doua persoană care-i reţinuse atenţia în mod special fusese omul de Neanderthal, Kazz. Acesta însă nu încercase să-i vorbească dintru început. Doar îl urmase o vreme. Peter Frigate fusese cea de-a doua persoană cu care discutase. Iar acum, când rechema în minte clipele de atunci, constata că Frigate se purtase destul de simplu şi normal. Acest lucru era straniu dacă ţinea seama de afirmaţiile lui că suferise de angoase şi isterie.

Evenimentele ulterioare păruseră să confirme acest amănunt. Cu toate astea, din când în când, mai ales în ultimii douăzeci de ani, Frigate scăpase de metehne. Chiar reuşise să se stăpânească, ori îşi abandonase un rol, încetând să mai joace teatru?

Sigur, fusese o pură coincidenţă că a doua persoană întâlnită să fi scris şi o biografie a sa. Câţi biografi o fi avut? Zece sau doisprezece? Ce probabilitate era ca vreunul dintre ei să fie resuscitat la câţiva metri depărtare? Douăsprezece la treizeci şi şase de miliarde.

Apoi Kazz se alăturase celor pe care-i strânsese în preajmă. Apoi Alice. Şi Lev Ruach.

În cursul zilei, cât Kazz fusese timonier, rămăsese pe lângă el şi-i pusese tot felul de întrebări. Vorbise Kazz cu Monat şi Frigate în Ziua Resuscitării, când Burton nu fusese de faţă? Îşi amintea ceva ce-i dăduse de bănuit?

Kazz clătinase din capul masiv.

— Am rămas cu ei în câteva rânduri. Dar nu ţin minte nimic anormal. Cu alte cuvinte, ce putea fi mai ciudat decât situaţia aceea, Burton-naq? Totul a fost straniu atunci.

— În acea zi ai remarcat semnele de pe frunţile oamenilor?

— Da, câteva. Asta când soarele era sus pe cer.

— Ce-ţi aminteşti de Monat şi Frigate?

— În ziua aceea nu-mi amintesc să fi văzut semnele lor. Dar nici pe-al tău. Lumina trebuia să se reflecte sub un anume unghi.

Burton îşi scosese din geanta de umăr un vraf de foi de hârtie din lemn de bambus, un os de peşte bine ascuţit şi o călimară din lemn plină cu cerneală. Preluase timona, în timp ce Kazz desenase semnele de pe frunţile arcturanului şi americanului. Amândoi aveau trei linii orizontale paralele întretăiate de trei linii paralele verticale, juxtapuse unei cruci încadrate de un cerc. Liniile aveau aceeaşi grosime şi lungime, mai puţin la capete. Cele ale lui Monat se îngroşau spre dreapta; ale lui Frigate spre stânga.

— Dar semnul de pe fruntea mea? întrebă Burton.

Kazz trasă patru linii şerpuite pe orizontală, alături de un simbol semănând cu un „şi” (&). Sub el se afla o liniuţă orizontală, dreaptă şi subţire.

— Ale lui Monat şi Pete seamănă grozav, constată Burton.

La cererea lui, Kazz desenă simbolurile de pe fruntea fiecărui membru al echipajului. Nu semănau unul cu altul.

— Pe-al lui Lev Ruach ţi-l aminteşti?

Kazz dădu afirmativ din cap şi, câteva clipe mai târziu îi dădu desenul. Burton simţi o dezamăgire, deşi nu-şi dădu seama exact de ce. Simbolul lui Ruach nu aducea nici pe departe cu al suspecţilor principali.

Păşind agitat pe punte, Burton se întreba de ce se aşteptase ca semnul lui Lev să fie similar cu al celorlalţi doi. Ceva îl frământa, o anumită bănuială pe care nu reuşea să o exprime. Între cei trei exista o legătură, însă ea îi scăpa în chiar clipa când credea că e gata să o numească.

Gata, gândise de ajuns. Venise momentul să acţioneze.

Omul de Neanderthal semăna acum cu un morman de haine aşezat lângă peretele cabinei. Orientându-se după sforăitul lui, Burton se apropie şi-l scutură. Pufnind, Kazz se trezi imediat.

— E vremea?

— Da.

Întâi, Kazz trebui să urineze peste copastie. Burton aprinse un felinar cu ulei de peşte şi coborâră schela, ajungând pe doc. De acolo porniră încet de-a latul câmpiei, destinaţia lor fiind o colibă părăsită, aflată la vreo două sute de metri depărtare. Trecură pe lângă ea fără să o vadă, dar după un ocol, o găsiră. O dată intraţi, Burton închise uşa. Kazz aranjase de cu seară un maldăr de lemne şi talaş în vatra din piatră. Un minut mai târziu focul era aprins. Kazz se aşeză lângă el, pe un scaun împletit din bambus. Cum inspiră fumul care nu reuşea să iasă pe coşul cu tiraj prost, începu să tuşească.

Lui Burton îi veni uşor să-l hipnotizeze pe Kazz. Acesta fusese unul dintre subiecţii săi ani de zile, de fiecare dată când îi distra pe localnici etalându-şi calităţile.

Gândindu-se mai bine, îşi aminti că Monat şi Frigate fuseseră întotdeauna prezenţi în asemenea ocazii. Erau agitaţi? Dacă da, reuşiseră să nu se dea în vileag.

Burton îl plasă pe Kazz înapoi în timp, atunci când menţionase în faţa grupului adunat la dejun că Spruce nu avea semn pe frunte. Pornind de la acel eveniment, îl făcu pe Kazz să ajungă la momentul când intrase în coliba lui Monat. Aici întâmpină prima piedică.

— Te afli în colibă?

Privind drept în faţă, cu ochii părând întorşi asupra trecutului, Kazz îi răspunse:

— Sunt în prag.

— Continuă, Kazz.

Acesta se cutremură de efort.

— Nu pot, Burton-naq.

— De ce?

— Nu ştiu.

— E-n colibă ceva care te sperie?

— Nu ştiu.

— Ţi-a spus cineva că te pândeşte ceva rău înăuntru?

— Nu.

— Atunci n-ai motiv de teamă. Kazz, eşti un om curajos, nu?

— Ştii că sunt, Burton-naq.

— Atunci de ce nu poţi intra?

Kazz clătină din cap.

— Nu ştiu. Ceva...

— Ce-i cu el?

— Ceva îmi... spune... spune... nu-mi amintesc.

Burton îşi muşcă buza de jos. Arzând, lemnele scoteau pocnete şi sfârâituri.

— Cine-ţi spune asta? Monat? Frigate?

— Habar n-am.

— Concentrează-te.

Kazz se încruntă. Pe frunte îi apăruseră broboane de sudoare. Focul pocni din nou. Auzindu-l, Burton zâmbi.

— Kazz!

— Da.

— Kazz! Besst e-n colibă şi strigă! O auzi?

Kazz se îndreptă de spate şi privi în jur, ţinând ochii larg deschişi, nările dilatate, buzele dezvelindu-i dinţii.

— O aud! Ce-a păţit?

— Kazz! în colibă e un urs şi are s-o atace pe Besst! Ia-ţi suliţa şi du-te să ucizi ursul, Kazz! Salveaz-o pe Besst!

Kazz se ridică şi, strângând în mână o suliţă imaginară, sări înainte. Burton trebui să facă o mişcare fulgerătoare ca să se dea la o parte. Kazz se împiedică de scaun şi căzu pe burtă.

Burton se strâmbă. Oare şocul avea să-l trezească din transă? Nu, era din nou pe picioare, gata să alerge iarăşi.

— Kazz! Eşti în colibă! Uite ursul! Ucide-l! Ucide-l, Kazz! Omoară-l!

Mârâind, Kazz prinse suliţa fantomatică şi o înfipse.

— Haa! Haa! Urmă o cascadă de urlete guturale. Ştiindu-i limba, Burton le înţelese.

— Sunt Omul-Care-A-Ucis-Dintele-Alb! Mori, Împăroşatule-Care-Dormi-Toată-Iarna! Mori, dar iartă-mă! Trebuie! Trebuie! Mori! Mori!

Burton i se adresă cu glas tunător:

— Kazz! A fugit! Ursul a fugit din colibă! Besst e-n siguranţă!

Kazz încetă să mai lovească cu suliţa. Acum rămăsese drept, privind împrejur.

— Kazz! Suntem la câteva minute mai târziu. Kazz! Besst a plecat. Eşti în colibă. Înăuntru! Nu trebuie să te înfricoşezi! Ai intrat în colibă şi n-ai de ce să te temi! Cine mai e cu tine? Kazz! Eşti în colibă la câteva minute după ce-ai văzut că Spruce n-are semnul pe frunte. Cine se află cu tine?

Omul de Neanderthal îşi pierduse expresia fioroasă. Acum privi nedumerit spre Burton.

— Cine? Păi, Monat şi Pete.

— Foarte bine, Kazz. Acum... cine ţi s-a adresat primul?

— Monat.

— Ce ţi-a spus? Ce ţi-a vorbit Frigate?

— Frigate n-a scos un cuvânt. Doar Monat.

— Ce-a zis... ce spune?

— Monat zice: „Acum, Kazz, nu vei ţine minte nimic din ce s-a întâmplat în această colibă. Vom vorbi câteva clipe şi apoi ieşim. După ce pleci, nu-ţi vei mai aduce aminte că ai intrat sau ieşit din ea. Totul va deveni o pată albă. Dacă te va întreba cineva despre aceste momente, vei spune că nu-ţi aminteşti. Şi nu vei minţi, deoarece vei fi uitat totul. Adevărat, Kazz?

Omul de Neanderthal încuviinţă din cap. „De asemenea, Kazz, ca să fii sigur, n-o să ţii minte când ţi-am spus să uiţi că mi-ai spus mie şi lui Frigate că noi nu avem semne. Îţi aduci aminte, Kazz? Kazz clătină din cap. „Nu, Monat.” Oftă din rărunchi.

— Cine a oftat? întrebă Burton.

— Frigate.

Evident, era un oftat de uşurare.

— Ce altceva a mai zis Monat? Spune-mi ce-ai zis tu.

— „Kazz, când ţi-am vorbit prima oară, imediat după ce l-ai anunţat pe Frigate că nouă ne lipsesc semnele, te-am rugat să mă informezi orice ar afirma Burton despre întâlnirea cu o persoană misterioasă. Prin asta mă refer la cineva care se autointitulează Etic.

— Aha! exclamă Burton.

— Ţii minte, Kazz?

— „Nu”.

— „Sigur că nu. Ţi-am spus să uiţi. Dar acum te rog să-ţi aminteşti. Ţi-ai adus aminte, Kazz?” Urmară câteva momente de tăcere. Apoi omul de Neanderthal continuă: „Da, acum mi-am amintit.

— „Foarte bine, Kazz. Acum să ştergi totul din minte, dar ce ţi-am spus rămâne poruncă. Nu-i aşa?”

— „Da, aşa e.”

— „Ascultă, Kazz. Ţi-a spus Burton vreodată ceva despre acest Etic? Sau despre altcineva, bărbat ori femeie, care se prezintă drept unul dintre cei ce ne-au readus din morţi?”

— „Nu, Burton-naq nu a menţionat aşa ceva.”

— „Dar pe viitor, dacă-ţi spune, să vii la mine imediat să mă anunţi. Vei face asta numai când nu ne vede nimeni. Unde nu putem fi auziţi. Înţelegi?”

— „Da, înţeleg.”

— „Dacă, dintr-un motiv sau altul, nu mă găseşti, dacă sunt mort ori plecat undeva, să-i anunţi pe Peter Frigate sau Lev Ruach. Ai priceput?”

Burton rosti în şoaptă:

— Şi Ruach!

— „Da, pricep. O să le spun lui Peter Frigate ori lui Lev Ruach, dacă nu te găsesc.”

— „Şi să vorbeşti cu ei doar când nu-i nimeni în preajmă, să nu fiţi auziţi. Înţelegi?”

— „Da, înţeleg.”

— „Şi nu vei spune nimănui despre asta, doar mie, lui Frigate sau Ruach. Clar?”

— „Da, clar.

— „Foarte bine, Kazz. Aşa să faci. Acum vei pleca şi când o să pocnesc de două ori din degete n-o să mai ţii minte asta sau ce s-a întâmplat prima dată. Limpede?”

— „Da.”

— „Kazz, de asemenea... uf! Ne strigă cineva! N-avem vreme să ne căutăm scuze acum. Să mergem!”

Burton trebui să facă presupuneri privind înţelesul ultimei remarce. Monat era pe punctul de a-i sugera lui Kazz ce să spună în caz că era întrebat despre ce vorbiseră. Burton se putea considera norocos. În cazul în care Kazz ar fi relatat o poveste credibilă, atunci el n-ar fi avut motive să devină bănuitor.

— STAI JOS, KAZZ. Simte-te în largul tău, spuse Burton. Rămâi aşa câteva clipe. Eu plec. Monat are să sosească imediat să-ţi vorbească.

— Înţeleg.

Burton ieşi din colibă şi zăbovi un minut. Trebuia să se fi dat drept Monat când începuse şedinţa de hipnotism. Asta ar fi înfrânt mai lesne rezistenţa opusă de Kazz şi n-ar fi fost nevoie să recurgă la păcăleala cu ursul şi Besst.

Reintră şi spuse:

— Bună, Kazz. Cum îţi merge?

— Bine, Monat. Dar ţie?

— Grozav. Aşa, Kazz. Continuăm de unde a lăsat lucrurile prietenul tău, Burton. Ne întoarcem la prima oară când am vorbit cu tine, imediat după ce ai băgat de seamă că eu şi Frigate nu aveam semne pe frunte. Acum o să-ţi aminteşti momentul acela, fiindcă eu, Monat, îţi poruncesc aşa. Aminteşte-ţi clipa după ce l-ai anunţat pe Monat. Ai ajuns?

— Da.

— Unde vă aflaţi tu, Monat şi Frigate?

— Lângă o piatră-potir.

— Ce zi sau noapte e?

— Nu pricep.

— La câte zile după resuscitare?

— La trei.

— Spune-mi ce s-a petrecut după ce-ai vorbit cu ei despre absenţa semnului.

Exprimându-se cu glas monoton, Kazz descrise evenimentele imediat următoare. Monat spusese că el şi Frigate voiau să-i vorbească în secret. Traversaseră câmpia şi se opriseră pe dealuri. Acolo, în dosul unui arbore-de-fier, Monat îşi aţintise privirea asupra ochilor lui Kazz. Fără ajutorul nici unui dispozitiv mecanic, fără ca măcar să-l informeze pe Kazz ce făcea, Monat îl hipnotizase.

— Era ca şi cum ceva întunecat a curs dinspre el spre mine. Ceva negru şi copleşitor.

Burton îl aprobă cu un gest din cap. Îl văzuse pe Monat demonstrându-şi puterea, acel „magnetism animal”, cum se numea pe vremea lui. Era un hipnotizator mai puternic decât Burton, motiv pentru care el nu-i îngăduise niciodată arcturanului să încerce o şedinţă cu el. De fapt, Burton îşi luase măsuri de prevedere pentru a nu fi luat prin surprindere de Monat. Printr-un complicat proces de autohipnoză, îşi impusese să nu se lase hipnotizat de către acesta. Fiind totuşi îndeajuns de puternic pentru a înlătura bariera, Burton se ferise să rămână vreodată singur cu el.

Măsura de prevedere se bazase pe teama că Monat ar putea descoperi vizita Eticului. Acesta era secretul lui, despre care nu voia să se afle. Pe vremea aceea nu bănuia, desigur, că Monat era unul dintre Ei.

Se întrebă dacă şi Frigate era expert în hipnoză. Nu dăduse niciodată de înţeles aşa ceva. Cu toate acestea, refuzase să se lase hipnotizat de Burton. Scuza lui fusese că nu suporta gândul pierderii controlului de sine.

Kazz ţinea minte că, în timpul şedinţei, Monat îi semnalase Lui Frigate despre capacitatea omului de Neanderthal de a vedea simbolurile.

— N-am ştiut treaba asta. Va trebui să comunicăm la Cartierul General imediat ce găsim prilejul.

Prin urmare, gândi Burton, cei doi ţineau legătura din când în când cu Eticii. Cum o făceau? Aterizarea maşinilor zburătoare, pe care Burton le zărise o dată, era o metodă de comunicare? Aparatele acelea care dispăreau într-o clipită?

Cei doi îl urmăriseră îndeaproape. Acesta era unul dintre motivele pentru care Necunoscutul Misterios îl vizitase noaptea, în timpul unei furtuni. Eticul ştia că Monat şi Frigate făceau parte din grupul lui. Dar nu menţionase niciodată acest aspect şi nici nu-l prevenise.

Poate voise, dar trebuise să plece în grabă. Spusese că Eticii aveau să vină curând cu aparatele lor zburătoare. Şi plecase brusc. Chiar şi aşa, ar fi trebuit să aducă vorba despre o chestiune atât de gravă. Câteva cuvinte ar fi fost de ajuns. De ce n-o făcuse? Era posibil ca Monat şi Frigate să fi fost de partea lui? La fel şi Ruach. Nu trebuia să uite de el.

De ce i se rezervaseră trei agenţi? Unul n-ar fi fost suficient? Apoi, de ce i se încredinţase slujba asta unuia atât de bătător la ochi precum arcturanul?

Oricare ar fi fost motivele, chestiunea absenţei semnelor de pe frunţile celor trei agenţi era mai presantă. Evident, Eticii din primul sau al doilea eşalon nu posedau astfel de semne. Acum, după ce aflaseră că omul de Neanderthal le putea remarca, se asigurau că el nu va vorbi despre acest aspect.

Pe de altă parte, Monat îi spusese lui Kazz că, din acel moment, va vedea semne şi pe fruntea lui şi pe ale celor doi colegi.

Atunci de ce plasaseră un ordin astfel încât Kazz să vadă semnele chiar la cei ce nu le aveau?

Socotiseră, probabil, că nu era nevoie. Şansele de a întâlni alţi neanderthalieni, o populaţie redusă numeric, erau minime. Cu toate acestea, ar fi prevenit deconspirarea agenţilor.

Explicaţia putea fi simplă. Monat ar fi trebuit să descrie semnele purtate de fiecare agent din vale. În măsura în care aceştia se numărau cu sutele sau miile, după cum credea Burton, acest lucru s-ar fi dovedit imposibil.

Monat nu greşise gândind că întâlnirile cu oamenii de Neanderthal vor fi rare. Burton însuşi nu văzuse mai mult de o sută. Trecuse repede prin dreptul acestora în cursul unei zile.

Da, o întâlniseră pe Besst.

Încercă să-şi reînvie în minte împrejurările în care o găsiseră. Asta se întâmplase în urmă cu trei ani, când merseseră pe mal. Era o zonă populată în mare măsură de chinezi din secolul al XIV-lea după Hristos şi slavi antici. Besst trăia cu un chinez, însă de la început le dăduse de înţeles că dorea să plece pe vas cu Kazz. Era întuneric, aşa că n-ar fi observat nimic neobişnuit la Frigate sau Monat – în afară de neapartenenţa la umanitate a celui de-al doilea.

Cei doi se întâlniseră şi discutaseră până târziu în noapte. Când omul cu care împărţea coliba îi poruncise să-l urmeze, ea refuzase. Apăruse un moment de încordare în care chinezul părea că-l va ataca pe Kazz. Înţelepciunea avu câştig de cauză. Îşi dădu seama că, deşi mai înalt decât omul de Neanderthal, era mult mai slab. Kazz era scund, însă oasele masive şi musculatura îl făceau mai puternic decât orice om, mai puţin cel modern, antrenat. În plus, faţa lui fioroasă putea băga groaza în oricine.

Cei doi plecaseră pe vas să-şi petreacă noaptea împreună. Sigur adormiseră înainte de crăpatul zorilor. Putea Monat să fi ajuns la ea atunci? Probabil. Burton nu ştia cum de reuşise. Dar Besst nu spusese niciodată ceva despre semnele lui Frigate şi ale lui Monat.

Kazz termină de relatat şedinţa de hipnoză. Era scurtă şi Burton nici nu se aşteptase la mai mult.

Îl trimise pe Kazz după Besst, rugându-l să fie foarte discret. După câteva minute, se întoarse cu ea. Burton promise că-i va satisface curiozitatea mai târziu. Deocamdată, îi permitea s-o hipnotizeze? Pe jumătate adormită, ea se arătă de acord şi se aşeză pe scaunul ocupat până nu de mult de Kazz.

După ce-i spuse că era Monat, o făcu să-şi reînvie în minte şedinţa ei cu acesta. Aşa cum bănuise, aceasta avusese loc după ce Kazz adormise. Monat îi descrisese pur şi simplu semnele pe care tovarăşul ei trebuia să le vadă pe frunţile celor trei agenţi. Apoi îi ordonase să vadă acelaşi lucru. Toată problema se rezolvase foarte discret şi rapid.

Monat şi tovarăşul său avuseseră noroc. Înainte de a-l întâlni pe Spruce, Kazz mai văzuse doi oameni fără semne. Prima oară în Ziua Resuscitării. Strigase către om, întrebându-l de ce nu era însemnat. Acesta fugise, nu pentru că n-ar fi înţeles ce spunea Kazz, ci probabil pentru că nu-i pricepuse intenţiile.

Mai târziu, după ce-l cunoscuse pe Burton, Kazz încercase să-i comunice, dar nici unul nu vorbea încă limba celuilalt. Iar în zilele ce urmaseră, Kazz uitase cu desăvârşire, fiindcă toată lumea era preocupată de supravieţuire.

A doua persoană la care constatase absenţa semnului fusese o femeie, o mongolă. Asta se întâmplase la amiază, iar femeia tocmai ieşise din Fluviu, unde se îmbăiase. Kazz încercase să-i vorbească, însă omul ei, care era însemnat, o trăsese deoparte. Evident, gelozia. Intenţiile lui Kazz fuseseră încă o dată greşit interpretate.

În acele momente, Burton şi alţii stăteau de vorbă cu autoritatea locală în clădirea consiliului. Kazz rămăsese retras pentru a păzi ambarcaţiunea. După ce femeia plecase, câţiva oameni care voiau să discute cu el îi oferiseră lui Kazz alcool făcut din licheni. Oamenii nu mai văzuseră până atunci vreun neanderthalian, iar băutura constituise un stimulent care să-l determine să vorbească. Astfel că, atunci când restul echipajului revenise pe vas, Kazz era pe jumătate beat. Burton îl dojenise atât de aspru încât, de atunci înainte, nu se mai atinse de băutură cât timp stătea de pază.

Uitase astfel şi de femeie.

După ce o scoase pe Besst din transă, Burton rămase o vreme pe gânduri. Besst şi Kazz se foiră neliniştiţi şi-şi aruncară unul altuia priviri întrebătoare. Într-un târziu luă o hotărâre. Nu mai avea rost să-i lase nelămuriţi. Iar de acum înainte n-o va mai ocoli pe Alice. Nu-i datora nimic Necunoscutului, iar faptul că nu reapăruse putea însemna că el, Burton, nu mai avea motiv să păstreze taina. Pe de altă parte, deşi era secretos de la natură, acum dorea să împărtăşească şi altora experienţele sale.

Deşi le prezentă doar schematic, tot îi trebui o oră. Besst şi Kazz erau uimiţi şi voiau să-i pună întrebări. Ridică mâna şi ceru linişte.

— Mai târziu! Altă dată! Acum trebuie să-i luăm la întrebări pe cei doi. Arcturanul e mai dat naibii, de aceea îl vom prinde pe Frigate.

Le spuse ce aveau de făcut.

— Dar n-ar fi mai bine să-i dau una peste cap lui Monat şi să-l leg? Dacă se trezeşte cât ne ocupăm de Frigate?

— N-aş vrea să facem mai multă hărmălaie decât e nevoie. Dacă ne-aud Loghu şi Alice o să avem parte de-un tămbălău...

— Un ce?

— Scandal. Să mergem.

Cei trei porniră prin ceaţă. Burton concepu câteva noi întrebări pe care să i le adreseze lui Frigate. De pildă, Monat, Frigate şi Ruach ştiuseră că Spruce era agent. Avuseseră nenumărate ocazii să discute cu el cât fuseseră sclavi ai potirului. Iar după răscoală, Monat ar fi putut să-l hipnotizeze pe Kazz, făcându-l să vadă semnul pe fruntea lui Spruce. De ce n-o făcuse?

Dacă Monat nu reuşise să rămână singur cu Kazz după revoltă, atunci ar fi trebuit să-i spună lui Spruce să părăsească acele locuri imediat. Ori, cel puţin, să poarte un prosop în jurul capului când existau condiţii favorabile depistării semnului.

Spruce nu ştiuse că ei erau agenţi ca şi el? Probabil erau atât de numeroşi, încât fiecare îi cunoştea doar pe câţiva. Dar pe Monat ar fi trebuit să-l ştie toţi.

Se opri şi respiră adânc.

Necunoscutul Misterios nu spusese c-ar avea agenţi proprii. Era, totuşi, un renegat, şi probabil că atrăsese de partea lui câţiva oameni de încredere. Spruce fusese unul dintre aceştia? Monat aflase cumva? Şi scăpase de el evitând să-l prevină asupra calităţilor vizuale ale lui Kazz?

Părea puţin probabil. Dacă Monat ar fi aflat că Spruce era de partea Necunoscutului – şi cum putea face asta? – nu l-ar fi hipnotizat? Asta i-ar fi permis să-l identifice pe Necunoscut, presupunând, desigur, că Spruce ştia cine e.

Altă posibilitate nu exista. Monat ştia despre capacitatea lui Spruce de a se sinucide cu ajutorul biluţei de pe proencefal. De aceea nu-l speria ideea că Spruce ar fi silit să divulge vreo informaţie.

De asemenea, ar fi putut să-l folosească pe Spruce ca mesager. I-ar fi dat unele informaţii pe care să le transmită când Spruce urma să fie resuscitat la Cartierul General.

Monat participase la interogarea lui Spruce. Cât de mult îl distrase asta... Pe de altă parte, Monat îi adresase lui Spruce unele întrebări esenţiale.

Spruce fusese instruit de Monat să dea acele răspunsuri? Erau toate minciuni?

Dacă aşa stăteau lucrurile, de ce-ar fi minţit? De ce trebuia ca resuscitaţii să rămână ignoranţi?

Era posibil ca Spruce, acţionând din ordinul lui Monat, să se fi expus în mod deliberat, astfel încât să fie dat în vileag de Kazz.

Ajunseseră deja la bordul lui Snark. Cei doi neanderthalieni rămaseră sus. Burton coborî pe pipăite scara de tambuchi şi, numărând uşile cabinelor, se opri în faţa celei unde dormeau Frigate şi Loghu. Deschise uşa încet şi păşi înăuntru. Spaţiul era îngust, suficient să adăpostească două paturi suprapuse, înguste, lipite de peretele de compartimentare; mai rămânea loc cât să se poată coborî din ele. Cabinele cu cuşete erau singurele care ofereau cît de cât intimitate. Până şi oalele de noapte din bambus erau păstrate pe o poliţă de lângă perete.

În mod obişnuit. Frigate dormea în patul de deasupra. Burton păşi înainte cu mâinile întinse în faţă. Îl va trezi blând, spunându-i că e cartul lui, apoi îl va urma până pe punte. Acolo, Kazz îl va lovi în cap şi-l vor căra până la colibă.

Cum nu-l vor putea împiedica să se sinucidă de îndată ce se va trezi, Burton hotărâse să încerce hipnoza în vreme ce-şi revenea în simţiri. Avea să fie o procedură riscantă, dar trebuia s-o facă. Spre deosebire de Spruce, poate că Frigate nu era dispus să se sinucidă tocmai acum, când nu mai aveau loc resuscitări.

Totuşi, Burton gândea că acest lucru nu era valabil şi în cazul agenţilor.

Pipăi suprafaţa netedă a patului. Apoi îşi plimbă degetele pe materialul ce servea drept saltea. Încremeni.

Frigate nu era în pat.

Burton mai bâjbâi o dată de-a lungul aşternuturilor, deşi ştia că nu va găsi nimic. Erau calde. Rămase nemişcat o clipă. Frigate plecase să se uşureze fiindcă nu voise s-o deranjeze pe Loghu? Ori se trezise mai devreme şi hotărâse să discute cu căpitanul înainte de a intra de cart?

Ori se?... Burton se înfurie. Se strecurase din pat şi era acum cu Alice?

Ruşinându-se de asemenea gânduri, respinse ideea. Alice era cinstită. Nu l-ar înşela. Dacă ar fi vrut un alt amant, i-ar fi spus-o pe şleau. L-ar fi anunţat şi ar fi plecat. Nici nu credea că Frigate i-ar face aşa ceva, deşi poate că ideea îi trecuse prin minte.

Se aplecă şi întinse mâna până dădu de pânză. Degetele alunecară pe ea, trasară o curbă – sânii lui Loghu sub aşternut – apoi ieşi cu spatele şi închise uşa.

În tăcere, simţindu-şi inima bătându-i atât de precipitat încât îşi închipui că bubuitul ei se auzea pe tot vasul, trecu la cabina lui Monat. Lipindu-şi capul de uşă, trase cu urechea. Linişte. Se îndreptă, deschise uşa şi pipăi patul de sus. Monat nu era acolo, dar poate dormea în cel de jos. Chiar şi aşa, respiraţia lui nu se auzea deloc.

Îşi trecu mâna peste patul gol.

Blestemând în şoaptă, bâjbâi înapoi pe punte.

Kazz apăru din ceaţă cu pumnul ridicat ameninţător.

— Wallah! Ce s-a întâmplat?

— Au dispărut amândoi, anunţă Burton.

— Dar... cum se poate?

— Nu ştiu. Poate Monat şi-a dat seama că se petrece ceva. E cea mai sensibilă persoană pe care-am cunoscut-o; descifrează chiar şi cea mai neînsemnată expresie, depistează cea mai mică nuanţă din vocea cuiva. Ori te-a auzit pe tine trezind-o pe Besst, a făcut cercetări şi a intuit adevărul. După cât îl cunosc, ne-o fi ascultat la uşa colibei.

— Nici Besst, nici eu n-am făcut zgomot. Ne-am mişcat încet, ca nevăstuica furişându-se către un iepure.

— Ştiu. Uită-te în jur. Vezi dacă sunt toate bărcile.

Îl reîntâlni pe Kazz venind pe cealaltă parte a vasului.

— Nu lipseşte nici una.

BURTON le trezi pe Loghu şi pe Alice. În timp ce-şi beau cafeaua, le descrise în mare întâlnirile cu Eticii. Rămaseră uimite, dar păstrară tăcerea până termină de povestit. Abia după aceea îl asaltară cu întrebări, însă el promise că le va răspunde mai târziu. Curând aveau să vină zorile, ceea ce însemna că trebuia să-şi plaseze potirele pe piatră pentru dejun.

Alice rămase tăcută. Se vedea, după sprâncenele încruntate şi buzele strânse, că era furioasă.

— Îmi pare rău că a trebuit să-ţi ascund toate astea, îi spuse Burton. Dar vezi că era necesar? Ce se întâmpla dacă-ţi spuneam şi apoi te prindeau Eticii, aşa cum au făcut-o cu mine? Îţi citeau mintea şi descopereau că se înşelaseră crezând că şterseseră porţiuni semnificative din memoria mea.

— N-au făcut-o, spuse ea. De ce să se fi gândit la asta?

— De unde ştii? Oricum nu ţi-ai aminti.

Asta o uimi şi mai mult. Cu toate acestea, nu mai scoase o vorbă decât după dejun.

Totul se petrecea pe o vreme neobişnuită. În mod normal, soarele alunga imediat ceaţa. În zona tropicală, cerul se limpezea pe tot timpul zilei sau până la mijlocul după-amiezei, în zonele temperate. Tot aici, norii se adunau pe negândite, ploaia cădea vreme de cincisprezece minute, apoi ieşea soarele.

În acea dimineaţă, totuşi, între soare şi pământ se rostogoleau nori întunecaţi. Fulgerele licăreau de parcă din cerul strălucitor de deasupra norilor cădeau cioburi. Tunetul semăna cu bolboroselile unui uriaş aflat dincolo de munţi. Peste uscat se înstăpânise o lumină slabă, dând tuturor lucrurilor contururi galben-cafenii. Chipurile din jurul pietrei-potir arătau de parcă ar fi fost apăsate de o mare nenorocire.

Cu un aer neliniştit, Kazz şi Besst stăteau aplecaţi deasupra mâncării şi priveau împrejur ca şi cum ar fi aşteptat vreun musafir nepoftit. El murmură în limba lui:

— Ursul-Care-Strânge-Relele ne dă târcoale.

Lui Besst îi scăpă un sunet scheunat.

— Trebuie să ne găsim ascunziş într-o colibă. Nu-i bine să stăm lîngă apă când umblă el.

Şi ceilalţi lăsau impresia că vor să-şi caute o ascunzătoare. Burton se ridică şi spuse apăsat:

— Un moment, vă rog! Vreau să ştiu dacă-i lipseşte cuiva o barcă!

— De ce? întrebă un bărbat.

— Doi membri ai echipajului meu au dezertat azi-noapte şi au furat, probabil, o barcă pentru a fugi.

Uitând de ameninţarea furtunii, oamenii se împrăştiară să caute de-a lungul malului. La scurt timp, un bărbat anunţă că barca lui dispăruse.

— Sunt deja departe, spuse Kazz. Dar au luat-o în susul, ori în josul Fluviului?

— Dacă în zonă ar exista un sistem de semnalizare, am afla numaidecât, explică Burton. Asta în caz că n-au tras barca pe uscat şi s-au ascuns pe dealuri.

— Dick, ce facem acum? Dacă stăm să-i căutăm, nu mai ajungem la Rex, se tângui Alice.

Burton îşi înfrână dorinţa de a-i spune să nu-i aducă aminte de lucruri pe care le ştia prea bine. Alice încă fierbea; n-avea rost s-o facă să dea în clocot.

— Monat şi Frigate s-ar putea ascunde toată ziua, strecurându-se din nou la noapte pentru a fura altă barcă. Asta e, noi vom încerca să ajungem pe puntea vaporului cu zbaturi. Dar or să apară ei într-o bună zi, şi atunci...

— Îi facem fărâme? vru să ştie Kazz.

Burton ridică din umeri şi făcu un gest cu mâinile.

— Nu ştiu. Au un avantaj. Pot minţi ori muri. Până nu ajungem la turn...

Alice îl întrerupse, ochii ei trădând obişnuita stare de visare:

Şi-atunci, la sfatul lui, eu aş porni de-ndată
Pe-ntunecata cale unde, toţi o spun,
Se-ascunde tainic Turnul Negru; cu gând bun,
Urmatu-i-am îndemnul; speranţa deşteptată,
Mândria de-a zări sfârşitul unui drum,
Nu bucură atâta cât calea încheiată.

Deşi cutreierat-am lumea toată
Şi-amcercetat-o ani în şir, speranţa
S-a stins ca o nălucă ce nu rezistă-n faţa
Superbei biruinţe ce uneori îmbată.
Acum am îndrăznit să mai opresc o dată
Istovul inimii ce nu-şi găseşte soaţa.

Stăteau toţi pe coline, în rânduri adunaţi,
Ca să mă vadă iarăşi, o umbră vie încă,
Spre-aducere aminte! Prin flacăra adâncă,
Recunoscându-i, i-am acceptat ca fraţi,
Dar ridicându-mi cornul, suflat-am cu nesaţ
S-anunţ: „Infantul Roland spre Turnul Negru urcă.”

[Robert Browning (07.05.1812 – 12.12.1889), Childe Roland to the Dark Tower Came. Vezi https://is.gd/INWrSB activ la data de 22.11.2019 (n.red.)]

Burton surâse fioros.

— Browning ar fi... ar socoti că această lume e chiar mai stranie decât cea zugrăvită în extravagantul lui poem. Îţi apreciez sentimentele, Alice, chiar dacă el a spus-o înaintea ta. Prea bine, vom merge spre Turnul întunecat.

— Nu ştiu ce tot zicea Alice, interveni Kazz. Dar cum urcăm pe vapor?

— Dacă Regele Ioan are spaţiu pentru noi, o să-i ofer comoara noastră, potirele suplimentare. Asta i-ar ispiti până şi pe cei mai cumpătaţi oameni.

— Dar dacă n-are loc?

Rămase mut o clipă. Furnicătura din minte, acea senzaţie că scăpase din vedere posibilitatea agenţilor de a lua legătura între ei, îi revenise în vreme ce Alice recita versurile. Iar acum întrevăzu, ori i se păru că zăreşte, mijlocul de a alunga acea furnicătură, lanţul ce-i lega laolaltă pe agenţi.

Cum se recunoşteau unul pe altul? Monat nu constituia o problemă; era uşor de identificat. Dar ce semnale secrete ar folosi agenţii umani pentru a se recunoaşte?

Dacă posedau capacităţile omului de Neanderthal, puteau percepe absenţa semnului de pe frunţile semenilor. Să presupunem, totuşi, că nu aveau acea calitate.

Spruce rămăsese uimit aflând de talentul optic al lui Kazz. Deşi nu recunoscuse, purtarea lui dovedise că nu mai auzise de asemenea performanţe. Evident, pentru depistarea şi traducerea simbolurilor în limbaj inteligibil se foloseau maşinării. Asta ar avea loc probabil în celula de pre-resuscitare sau la Cartierul General.

Atunci, dacă nu puteau vedea simbolurile cu ochiul liber, aveau alt mijloc de identificare.

Poate, poate exista o anumită dată-simbol. Un moment din care nici un pământean nu mai era resuscitat, cel puţin pe această planetă. Potrivit lui Monat, Frigate, Ruach şi Spruce, acea dată fusese 2008 după Hristos.

Dacă nu era data reală? Dacă era înainte de 2008?

Nu avea habar care putea fi adevărata dată, deşi nu întâlnise pe nimeni, cu excepţia agenţilor, care să fi afirmat că trăise după 1983 după Hristos. De acum încolo îi va întreba pe toţi cei care trăiseră la sfârşitul secolului al XX-lea. Iar dacă 1983 era ultima dată la care muriseră, atunci va fi sigur că acesta era punctul de graniţă.

Prin urmare... pesemne că Eticii născociseră o ficţiune care să le îngăduie recunoaşterea imediată. Aceea că apucaseră anul 2008. Şi, desigur, relatau o anumită poveste privind evenimentele dintre 1983 şi 2008.

În concluzie, nu era adevărat că arcturanii uciseseră aproape toată umanitatea în acel an. Poate că îngrozitorul măcel nici nu avusese loc. În realitate, tot ce auzise despre acea perioadă putea fi o minciună. Cu toate acestea, nu trebuia să uite de Monat. El nu era pământean. Nu avea nici un motiv să respingă ideea că venise de pe o planetă a constelaţiei Paznicului de Urşi.

Deocamdată, nu avea cum să explice prezenţa lui pe Lumea Fluviului.

Până una-alta, Burton avea două mijloace de a prinde un Etic. Unul era Kazz; istorioara cu 2008, al doilea.

Umanitatea nu trăia doar într-o lume a lui ca şi cum, ci şi a lui dar dacă – prin urmare, agenţii fuseseră probabil recrutaţi după 1983, iar istorisirile lor puteau reflecta adevărul.

Existau multe posibilităţi. De exemplu, de unde să ştie dacă Monat, Frigate şi Ruach îi spuseseră adevărul despre ceea ce li se întâmplase când erau departe de el? Îşi aminti cum Frigate susţinuse că-şi întâlnise editorul care-l trăsese pe sfoară pe pământ. El declarase că se răzbunase, după îndelungi aşteptări, dându-i un pumn în nas.

Frigate avea destule vânătăi, căpătate, aparent, în lupta cu Sharkko şi banda lui. Dar ei puteau intra în conflict şi cu alţii. Frigate, prin caracterul lui, detesta violenţa, fizică sau verbală. Era în stare să inventeze scena răzbunării, dar n-ar fi dus-o niciodată până la capăt.

Se putea presupune că agenţii îşi creau legende bazate pe experienţa de viaţă a pământenilor reali. Dacă pe această planetă exista adevăratul Peter Jairus Frigate? Falsul Frigate putea trece drept omul care dovedise mare interes faţă de viaţa lui Burton. Aceasta ar fi fost o metodă de a se apropia de el, de a fi sigur că-l va accepta. La urma urmelor, oricui i-ar veni greu să întoarcă spatele propriului său biograf, persoanei care lasă impresia că-l venerează.

Şi totuşi, de ce-ar trebui ca un agent să-şi creeze o asemenea identitate? De ce n-ar folosi adevăratul om?

Pesemne se dovedea inutil, era mai uşor şi mai convenabil aşa. Cât priveşte întâlnirea dintre agent şi persoana imitată, acest lucru era cu totul improbabil.

Existau prea multe posibilităţi, prea multe întrebări nelămurite.

— Dick! Ce-ai păţit? o auzi pe Alice.

Cu o tresărire, se trezi din visare. În afară de echipajul său şi de omul căruia i se furase barca, toată lumea plecase. Individul îl măsura de parcă ar fi vrut să ceară daune, dar şovăia fiindcă nu avea cine să-l sprijine.

Pale de vânt biciuiau valurile ridicate pe Fluviu şi făceau să fluture beţele de pe acoperişurile colibelor. Snark se izbea de baloanele de acostare ale docului. Din gălbui-cafenie, lumina devenise cenuşie, făcând feţele celor din jur să pară şi mai sumbre. Dincolo de Fluviu, fulgerele îşi arătau colţii înfricoşători, iar tunetele răsunau ca urletele ursului într-o peşteră. Kazz şi Besst abia aşteptau o vorbă din partea lui ca să-şi caute un adăpost. Ceilalţi erau aproape la fel de agitaţi.

— Mă gândeam, spuse el. M-aţi întrebat ce facem dacă Regele Ioan n-are loc pentru noi. Ei bine, monarhii au puterea de a crea loc, dacă aşa poftesc. Iar dacă ne refuză, o să găsesc eu o cale de a urca la bord. Nimeni şi nimic n-o să mă împiedice!

Fulgerul lovi în apropiere, plesnind bubuitor, de parcă lumea ar fi crăpat în bucăţi. Kazz şi Besst o zbughiră în fruntea tuturor, îndreptându-se către prima clădire.

Stând în ploaia torenţială care se dezlănţui în urma fulgerului, Burton izbucni în râs şi strigă după ei:

— Înainte, către Turnul întunecat!

Partea 4

ÎN VIS, Peter Jairus Frigate bâjbâia prin ceaţă. Era gol-goluţ: cineva îi furase hainele. Trebuia să ajungă acasă înainte ca soarele să încălzească şi să alunge ceaţa, a cărei absenţă l-ar fi expus batjocurii lumii.

Iarba era udă şi tăioasă. După o vreme, obosi să tot meargă pe marginea drumului şi păşi pe asfalt. Din când în când, pe măsură ce înainta, ceaţa se mai subţia şi putea vedea copacii din dreapta.

Ştia în mod nelămurit că se afla undeva la ţară. Oraşul era încă departe. Dar dacă mergea îndeajuns de repede, putea ajunge acolo înainte de ivirea zorilor. Apoi va trebui să intre în casă fără să-şi scoale părinţii. Va găsi uşile şi ferestrele încuiate, ceea ce însemna că va trebui să arunce cu pietricele în geamul de la etaj din spate. S-ar putea ca zgomotul să-l trezească pe fratele lui, Roosevelt.

Dar fratele lui, deşi abia împlinise optsprezece ani, ajunsese deja un băutor înrăit, fustangiu, vuind prin cartier pe motocicletă lângă cutare şi cutărescu, amici de la Distileria Hiram Walker, îmbrăcaţi cu geci din piele şi purtând părul lung. Era duminică dimineaţă, aşa că la ora asta s-ar putea să sforăie, umplând cu duhoare de whisky cămăruţa din pod pe care o împărţea cu Peter.

Roosevelt era numit astfel după Theodore, nu Franklin Delano, pe care tatăl lor îl ura. James Frigate îl detesta pe „omul de la Casa Albă” şi se dădea în vânt după The Chicago Tribune, care-i era adus până-n prag în fiecare duminică. Fiul cel mare dispreţuia articolele de fond, toată tona aceea de hârtie, preferând benzile desenate. De când învăţase să citească, aştepta nerăbdător ziua de duminică dimineaţa, imediat după cacao, clătite şi ouă cu şuncă, pentru aventurile lui Chester Prostănacul şi ale prietenilor lui porniţi în căutarea oraşului de aur, Moon Mullins, Annie, micuţa orfană, şi marele ei tătic Warbucks, plus amicii lui, nemaipomenitul magician Punjab, şi Dl Stunt, care arăta ca Moş Crăciun, era bătrân ca Pământul şi putea călători în timp. Şi mai erau Ochelaristul Barney, şi Jack Zâmbăreţu’, şi Terry, şi Piraţii. Încântător!

Dar ce-i venise de se gândea la personajele acelea grozave de benzi desenate în vreme ce mergea gol-puşcă pe un drum de ţară cufundat în întuneric, umed şi ameninţat de nori? Nu era greu de răspuns. Îi dădeau senzaţia de căldură şi siguranţă, chiar fericire, de pântece plin cu bunătăţile gătite de mama, îi aminteau de radioul dat încet, de tatăl lui stând pe cel mai confortabil scaun şi citind părerile „Colonelului Balon Captiv”. Peter se lăfăia pe podeaua din camera de zi, cu pagina de benzi desenate desfăşurată în faţă, în timp ce mama îşi făcea de lucru în bucătărie, dându-le să mănânce celor doi fraţi mai mici şi surioarei care încă nu vorbea. Micuţa Jeanette, pe care o iubea nespus şi care avea să crească, presărând pe drum trei soţi şi nenumăraţi amanţi, precum şi sute de păhărele de whisky, blestemul familiei Frigate.

Toate acestea erau încă departe, ştergându-i-se din minte, înghiţite de ceaţă. Acum locuia în camera din faţă, fericit... ba nu, şi asta se ştergea... se afla afară, în curtea din spate, gol şi tremurând de frig şi de groaza că va fi prins fără haine, fără a avea posibilitatea să explice de ce păţise aşa ceva. Arunca cu pietricele în geam, sperând că zăngănitul lor îi va trezi pe frăţiorii şi pe surioara care dormeau în dormitorul minuscul, situat sub şi puţin lateral faţă de camera din pod.

Casa fusese cândva o şcoală de ţară cu o singură încăpere, în apropiere de oraşul Peoria, în mijlocul statului Illinois. Oraşul se extinsese şi în jur răsăriseră ca din senin nenumărate case, iar acum marginea lui se afla la jumătate de milă mai la nord. În timpul expansiunii acestei zone, casei i se adăugaseră un etaj şi instalaţia de canalizare. Era prima casă în care locuise şi avea toaletă în interior. Această fostă casă de ţară devenise într-un anume fel ferma de lângă Mexico, Missouri. Aici, la vârsta de patru ani, trăise cu mama, tata, fratele mai mic şi familia unui fermier care închiriase două camere familiei Frigate.

Tata, inginer de construcţii civile şi electrice un an de studii la Institutul Politehnic Rose din Terre Haute, Indiana, şi diplomă de absolvire a Şcolii Internaţionale prin Corespondenţă), lucrase un an la o uzină electrică din Mexic. În curtea din spatele fermei, Peter descoperise cu groază că găinile mâncau animale, iar el mânca găini care mâncau animale. Asta fusese prima revelaţie care-i arătase că lumea se baza pe canibalism.

Nu era drept, gândise el. Canibalul era o creatură care-şi mânca semenii. Se răsuci şi adormi la loc, pe jumătate conştient că se trezise între frânturile visului şi cugetase la fiecare dintre ele înainte de a trece la următorul fragment. Într-o singură noapte putea să aibă acelaşi vis de câteva ori. Ori visul reapărea în decursul anilor.

Specialitatea lui erau visele de ficţiune sau în serial. La un moment dat, în cursul carierei de scriitor, în vis se desfăşuraseră douăzeci şi unu de seriale. Încheiase zece dintre ele. Celelalte încă aşteptau, rămase în momente de tensiune, de când marele editor din ceruri le anulase pe toate în mod arbitrar.

Precum în viaţă, tot aşa şi în moarte. Niciodată nu reuşea... niciodată? Ei bine, aproape niciodată nu ducea ceva la bun sfârşit. Marele neisprăvit. Îşi dăduse pentru prima oară seama de asta când, tânăr cu probleme, îşi descărcase neliniştile şi chinurile faţă de consilierul celor din anul întâi de colegiu, care, întâmplător, era şi profesorul său de psihologie.

Profesorul – cum îl chema? O’Brien? – era un tânăr scund, subţirel, cu o fire înflăcărată şi un păr roşu şi mai înflăcărat. Purta întotdeauna papion.

Acum, Peter Jairus Frigate mergea prin ceaţă şi nu auzea nici un sunet în afară de huhuitul unei bufniţe aflate departe. Deodată, percepu un uruit de motor, două lumini sclipiră vag din faţă, apoi mai puternic, motorul urlă şi el îl imită. Se azvârli într-o parte, plutind lin, în timp ce automobilul masiv venea încet spre el. Aşa cum se deplasa centimetru cu centimetru prin aer, cu braţele fluturând, întoarse capul în direcţia lui. Acum îl vedea, dincolo de lumina orbitoare a farurilor: era un Duesenberg, automobilul elegant, lung şi scund, condus de Cary Grant în filmul pe care-l văzuse săptămâna trecută. Topper. La volan se afla o siluetă diformă, vizibili fiindu-i doar ochii. Erau ochii de un albastru-spălăcit ai bunicii sale de origine germană, mama mamei lui, Wilhelmina Kaiser.

Apoi răcni, deoarece automobilul cotise şi venea drept spre el, şi nu avea cum să scape de lovitură.

Se trezi gemând.

— Ai avut un?... Îl întrebă Eve, somnoroasă, apoi vocea se stinse într-o bolboroseală şi un sforăit delicat.

Peter coborî din pat, o alcătuire cu ramă din bambus şi picioare scunde, având nişte frânghii ca suport pentru salteaua făcută din prosoape legate laolaltă cu cleme magnetice în jurul frunzelor tratate. Podeaua din pământ era acoperită cu prosoape înnădite. Ferestrele aveau drept geam membrana intestinală, străvezie, de la peştele-cu-corn. Formele lor pătrăţoase străluceau slab, reflectând lumina cerului nocturn.

Porni împleticit spre uşă, o deschise, ieşi afară şi urină. Din acoperişul înclinat, acoperit cu iarbă, încă picura. Printr-o trecătoare între dealuri văzu focul arzând sub acoperişul unui turn de veghe. Flăcările conturau silueta gardianului care se rezemase de balustradă şi privea în jos, către Fluviu. Ele luminau şi catargele şi velatura unui vas pe care nu-l mai văzuse până atunci. Celălalt gardian nu era în turn, ceea ce însemna că se afla lângă vas. Pesemne îl trage de limbă pe căpitan. Nimic deosebit, fiindcă nu răsunaseră tobele care să dea alarma.

Reîntors în pat, se gândi la visul avut. Cronologia era amestecată, ceea ce nu surprindea în cazul viselor. Pe de o parte, în 1934, fratele Roosevelt avea doar şaisprezece ani. Motocicleta, slujba la distilerie şi blondele oxigenate aveau să apară peste doi ani. Familia nici nu mai locuia în casa aceea. Se mutase într-una mai nouă şi mai spaţioasă, la câteva intersecţii depărtare.

Mai apăruse şi silueta întunecată, sinistră şi amorfă din automobil, lucrul care avea ochii bunicii. Ce însemna asta? Nu i se întâmpla pentru prima oară că-l înspăimânta ceva întunecat şi cu capul acoperit, având ochii aproape incolori ai bunicii Kaiser. Şi nici nu era întâia dată că încercase să priceapă de ce apărea deghizată atât de monstruos.

Ştia că venise din Galena, Kansas, la Terre Haute s-o ajute pe mama să-l îngrijească imediat după ce se născuse. Mama îi spusese că bunica se mai ocupase de el când avea cinci ani. Nu-şi amintea totuşi s-o fi văzut înainte de a împlini doisprezece ani, când venise la ei într-o vizită. Dar era convins că-i făcuse ceva îngrozitor când era sugar. Ori ceva ce i se păruse îngrozitor. Era însă o bătrână blândă, deşi având tendinţa de a deveni isterică. Nici nu reuşea să se ocupe de toţi copiii fiicei ei când îi avea în grijă.

Acum unde era? Murise la vârsta de şaptezeci şi şapte de ani, după un lung şi dureros asediu al cancerului la stomac. O blondă delicată, ai cărei ochi păreau de un albastru-viu. Nu globii vârstaţi de vinişoare roşiatice, decoloraţi, pe care şi-i amintea. Îşi ţinea buzele subţiri strâns lipite, dar toţi adulţii din familia lui arătau la fel de sumbri. Fotogravurile cu tonuri cafenii înfăţişau chipurile unor oameni care dădeau impresia că înoată în necazuri, dar niciodată nu vor ceda sub povara lor.

Victorienii, judecând după fotografii, erau o adunătură de oameni rigizi, cu nasul pe sus. Familia germană a bunicii fusese plămădită din acelaşi aluat. Persecutaţi de vecinii lor luterani şi de autorităţi pentru că trecuseră la baptism, părăsiseră Oberellen, Turingia, îndreptându-se către ţara tuturor promisiunilor. Ambele laturi ale familiei lui Peter aleseseră mereu religii minoritare, de obicei una mai trăsnită decât alta. (Pesemne că şi-o căutau cu lumânarea.)

După ani de peregrinări, negăsind nici măcar o stradelă pavată cu aur, după slujbe înrobitoare, sărăcie chioară, moartea multor copii şi în cele din urmă a părinţilor, Kaiserii se făcuseră oameni. Deveniseră fermieri prosperi în apropiere de Kansas City, sau proprietari de magazine cu unelte în oraş.

Merita? Supravieţuitorii spuneau că da.

Când sosise în America, Wilhelmina fusese o blondă atrăgătoare cu ochi albaştri. La optsprezece ani se căsătorise cu un bărbat din Kansas cu douăzeci de ani mai în vârstă decât ea, probabil pentru a scăpa de sărăcie. Se spunea că bătrânul Bill Griffith era pe jumătate indian cherokee şi că făcuse parte dintre gherilele lui Quantrill, însă în ambele ramuri ale familiei lui Peter se vânturaseră tot soiul de tâmpenii. Întotdeauna încercau să pară mai buni sau mai răi decât erau în realitate. Oricare ar fi fost trecutul bătrânului Bill, mama lui Peter nu voia niciodată să discute despre el. Poate fusese doar hoţ de cai.

Unde era Wilhelmina acum? N-ar mai arăta stafidită şi cocârjată cum o ştia. Ar fi o fată atrăgătoare, cu forme pline, dar tot cu ochi albaştri şi goi, vorbind engleza cu un accent nemţesc supărător. Dacă ar întâlni-o, ar recunoaşte-o? Puţin probabil. Iar dacă da, ce putea afla de la ea despre traumele pe care le provocase nepotului sugar? Nimic. Nu şi-ar aduce aminte ceea ce i se păruse un incident neînsemnat. Ori, dacă şi-ar aminti, sigur n-ar recunoaşte că-l maltratase. Dacă fapta cumplită fusese comisă cu adevărat.

În cursul unor pasagere şedinţe de psihoanaliză, Peter încercase să străpungă umbrele întunecate ale memoriei reprimate pentru a ajunge la drama originală în care bunica juca un rol atât de important. Efortul dăduse greş. Alte încercări prin dianetică şi scientologie nu dăduseră nici un rezultat. Continuase să alunece dincolo de episoadele traumatizante, ca o maimuţă pe un stâlp mânjit cu unsoare, dincolo de naştere, spre vieţile anterioare.

După ce fusese femeie născând într-un castel medieval, dinozaur, prevertebrată în oceanul planetar şi pasager al secolului al XVIII-lea într-o diligenţă ce traversa munţii Pădurea Neagră, Peter abandonase scientologia.

Fantazările erau interesante, iar ele dezvăluiau câte ceva din caracterul lui. Dar bunica îi scăpa mereu.

Aici, pe Lumea Fluviului, încercase guma de visat ca armă pentru a străpunge umbrele dense. Sub îndrumarea unui guru, mestecase jumătate de lamă şi plonjase după perla ascunsă în adâncurile subconştientului. După ce traversase câteva viziuni oribile, îşi găsi gurul, bătut la sânge şi fără cunoştinţă, zăcând pe podea. Era evident cine făcuse asta.

Peter plecase de acolo după ce se asigurase că îndrumătorul său va trăi, fără sechele grave. Nu putea rămâne într-un loc unde s-ar fi simţit vinovat sau ruşinat de fiecare dată când l-ar fi văzut pe guru. Individul se arătase iertător, şi, de fapt, dorise să continue şedinţele – dacă Peter se lăsa legat în cursul lor.

Nu putea înfrunta violenţa pe care-o simţea sălăşluind în adâncul fiinţei lui. Teama de violenţa din sine îl făcea atât de speriat în faţa violenţei altora.

Greşeala, dragă Brutus, nu trebuie căutată în stele, căci ea zace în propriile noastre gene nenorocite. Ori în eşecul de a ne cuceri propriul sine. [Citat adaptat din Julius Caesar de W. Shakespeare. În original: „The fault, dear Brutus, is not in our stars/ But in ourselves, that we are underlings”. „Nu-i vina astrelor, ci-a noastră, Brutus,/ Că suntem subalterni”. (trad. Lucia Verona şi Horia Gârbea, William Shakespeare, Opere, vol X, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2010) (n.red.)]

Următoarea scenă, aproape inevitabilă, în această dramă a amintirilor era seducerea Wilhelminei. Ce uşor îi venea să considere această fantezie drept potenţial reală, întrucât exista posibilitatea s-o întâlnească. După câteva întrebări pe care şi le vor adresa unul altuia, vor constata că sunt bunică şi nepot. Apoi va urma o lungă discuţie în care îi va spune ce s-a întâmplat cu fiica ei, cu soţul tatăl lui Peter şi cu nepoţii, strănepoţii şi stră-strănepoţii. Oare se va îngrozi când va afla că stră-strănepoata ei s-a căsătorit cu un evreu? Neîndoielnic. Orice persoană născută la ţară în 1880 avea prejudecăţi adânc înrădăcinate. Sau dacă i-ar fi spus că sora lui se măritase cu un japonez? Sau că un frate şi un văr primar se însuraseră cu femei catolice? Sau că o stră-strănepoată trecuse la catolicism? Sau că un stră-strănepot devenise budist?

Pe de altă parte, poate că Lumea Fluviului o făcuse să-şi schimbe atitudinea, aşa cum li se întâmplase şi altora. Cu toate acestea, tot mai mulţi erau la fel de fosilizaţi din punct de vedere psihologic ca şi atunci când trăiseră pe Pământ.

Să-şi continue fantazarea.

După câteva păhărele şi trăncăneală, la pat?

Raţional vorbind, nimeni nu putea ridica obiecţii în cazul incestului aici. Nu rezultau copii.

Dar când gândesc oamenii raţional în asemenea situaţii?

Nu, mai bine n-ar scoate o vorbă despre rudenia lor decât după trecerea prin pat.

Aici eşafodajul se năruia. Dacă i-ar dezvălui adevărul, ar ruşina-o de moarte. Ar fi o cruzime. Şi, indiferent cât de mult voia să se răzbune, nu-i putea face asta. Nimănui altcuiva. În plus, ar fi o răzbunare pentru o fărădelege despre care doar îşi închipuia că fusese comisă. Chiar dacă aşa se întâmplase, poate era ceva ce doar un copil considera îngrozitor. Ori ceva interpretat anapoda de mintea lui de copil. Ori ceva ce ea, fiind un produs al vremurilor, ar fi considerat drept firesc.

Era interesant să te ducă gândul la relaţii cu bunica. În realitate, aşa ceva nu se va întâmpla. Era atras doar de femei inteligente, iar bunica lui fusese o ţărancă proastă. Şi vulgară, deşi nu în înţeles obscen sau lipsit de religiozitate. Îşi aminti când mâncase cu restul familiei de Ziua Recunoştinţei. Strănutase, iar mucii îi căzuseră pe bluză, iar ea îi adunase cu mâna şi-i depusese pe fustă. Tata pufnise în râs, mama părea şocată, iar el îşi pierduse pofta de mâncare.

Aşa se încheia toată fantazarea, dizolvându-se în dezgust.

Cu toate astea, poate că ea se schimbase.

La naiba cu toate, îşi zise, şi, întorcându-se pe o parte, adormi.

TOBELE RĂPĂIRĂ, trompetele din lemn răsunară. Peter Frigate se trezi în mijlocul unui alt vis. Era la trei luni după atacul de la Pearl Harbor, iar el, cadet, se afla la aerodromul Randolph şi instructorul de zbor tocmai îi ţinea o predică.

Locotenentul, un tânăr înalt cu o umbră de mustaţă şi picioare mari, părea la fel de furios ca şi bunicuţa Kaiser.

— Frigate, dacă mai virezi la stânga atunci când eu îţi spun să virezi la dreapta, aduc toată formaţia la sol şi refuz să mai zbor cu tine! Poate-ţi găseşti un instructor care nu dă o para chioară dacă elevul îl omoară ori nu! Isuse Cristoase, Frigate, puteam muri! N-ai văzut aparatul din stânga ta? Vrei să te sinucizi? N-am nimic împotrivă, dar nu ne amesteca şi pe ceilalţi în treaba asta! Şi fă-o în timpul liber, afară din aerodrom şi nu cu proprietatea guvernului! Ce dracu’ te-a apucat, Frigate? Mă urăşti?

— Nu v-am auzit, domnule, spuse Peter. Deşi transpira din cauza costumului gros de zbor şi a căldurii din cameră, tremura şi simţea nevoia dureroasă de a urina. Pur şi simplu n-aud nimic prin tuburile acelea!

— Tuburile sunt în ordine! Eu te-auzeam perfect! Iar la urechi n-ai nimic! Ai făcut controlul medical abia acum două săptămâni, nu? Voi, cadeţii ăştia pişăcioşi, sunteţi examinaţi când vă transferă aici! Ori nu-i aşa?

Peter dădu aprobator din cap şi spuse:

— Da, domnule, ca şi dumneavoastră.

Holbând ochii şi înroşindu-se la faţă, locotenentul se răsti:

— Ce vrei să insinuezi? Vrei să zici că şi eu sunt un cadet pişăcios?

— Nu, domnule, se grăbi Peter să salveze situaţia, simţindu-şi subţiorile năclăite de sudoare. N-aş spune niciodată despre dumneavoastră că sunteţi „pişăcios”, domnule.

— Dar ce-ai zice? se răţoi locotenentul, aproape răcnind.

Peter se uită din colţul ochilor la ceilalţi cadeţi şi instructori.

Majoritatea nu acordau nici o atenţie discuţiei ori se prefăceau că n-o iau în seamă. Unii râdeau.

— N-aş aduce vorba despre dumneavoastră.

— Poftim? Fiindcă nu merită să vorbeşti despre mine, aşa e? Frigate, îmi pui răbdarea la încercare ! Nu-mi place atitudinea ta nici la sol, nici în aer. Dar să ne întoarcem la subiect, cu toate eforturile tale de a-l ocoli! De ce dracu’ nu m-auzi când eu te aud foarte bine? Fiindcă nu vrei să-mi auzi vocea? Ei bine, e periculos, Frigate! Înspăimântător! Ştii câte dintre nenorocitele astea de BT-12 cu aripi boante intră în vrie? Blestematele au o tendinţă înnăscută de a intra în vrie, cadet. Chiar când un instructor îi spune unui cursant cu minte de găină să intre deliberat în vrie, şi pune mâna pe manşă, pentru a prelua comanda, ticăloasele continuă uneori să rămână în vrie! De aia n-am poftă să-ţi spun să virezi dreapta, iar tu să înţelegi că am ordonat să intri în vrie gândindu-te c-o să mă prinzi pe picior greşit. Nici n-apucam bine s-ajung la paraşută şi tu înfigeai aparatul în sol! Bun, ce necazuri ai cu urechile?

— Nu ştiu, spuse Peter cu un aer amărât. Poate am vreun dop. E o trăsătură moştenită, domnule. Trebuie să-mi scot dopurile din urechi o dată la şase luni.

— O să-ţi scot eu dopurile, domnule, şi nu numai din urechi! Doctorul nu te-a controlat şi acolo? Ba bine că nu! Aşa că nu-mi veni mie cu poveşti de-astea! Şi de ce? Dumnezeu ştie! Ori poate mă urăşti atât de mult că nu-ţi pasă dacă mori şi mă iei şi pe mine? Am dreptate?

Peter n-ar fi rămas uimit dacă l-ar fi văzut pe locotenent făcând spume la gură.

— Nu, domnule.

— Nu, ce?

— Nu, domnule, în toate privinţele.

— Adică respingi orice acuzaţie? Ai virat stânga, deşi am spus să virezi dreapta, sau nu? Să nu mă faci pe mine mincinos!

— Nu, domnule.

Locotenentul îşi trase sufletul, apoi reluă:

— De ce zâmbeşti, Frigate?

— Nu mi-am dat seama că zâmbeam.

Era adevărat. Se afla într-o stare de epuizare fizică şi psihică. Atunci de ce zâmbise?

— Frigate, ţi-ai pierdut minţile! răcni locotenentul.

Un căpitan care stătea lângă el se încruntă. Dar nu făcu nici o încercare să intervină.

— Frigate, nu vreau să te mai văd în ochi decât după ce vii cu dovadă de la doctor că n-ai nimic la urechi. Ai auzit?

Peter dădu din cap.

— Da, domnule, am auzit.

— Rămâi la sol până primesc raportul ăsta. Dar îl vreau până la ora decolării, mâine, când facem un nou zbor. Doamne, păzeşte-mă!

— Da, domnule, spuse Peter, cât pe ce să salute.

Asta ar fi oferit instructorului o scuză pentru a-l lua din nou la frecuş. Nu se permitea salutul în camera de pregătire a zborurilor.

Privi peste umăr în timp ce-şi preda paraşuta. Căpitanul şi locotenentul discutau cu înfocare. Ce spuneau despre el? C-ar trebui înlăturat?

Poate că aşa s-ar cuveni. Adevărul era că nu-şi auzea instructorul. Prin tuburi nu ajungeau la el decât jumătate din frazele bolborosite cu furie de locotenent. Iar asta nu din cauza urechilor. Sau a altitudinii. Sau a vreunei tulburări fizice în ce privea urechile lui.

Abia peste ani şi ani îşi dădu seama că de fapt nu voia să-l audă pe locotenent.

— Avea dreptate, spuse el.

— Cine-avea dreptate? întrebă Eve. Stătea în şezut pe pat, proptindu-se într-un cot, şi se uita la el de sus. Avea corpul acoperit cu prosoape multicolore fixate cu cleme, iar gluga încă îi umbrea faţa.

Peter se ridică în capul oaselor şi se întinse. În colibă era întuneric; sunetul tobelor şi al trâmbiţelor de lângă mal răzbătea slab. În apropiere, un vecin bătea în toba făcută din bambus şi piele de peşte de parcă ar fi încercat să trezească întreaga lume.

— Nimeni.

— Gemeai şi bolboroseai.

— Pământul rămâne mereu cu noi, spuse el şi tăcu, lăsând-o să înţeleagă ce va voi. Luă oala de noapte şi plecă spre coliba-depozit care se afla la vreo sută de paşi depărtare. Acolo salută o mulţime de femei şi bărbaţi veniţi cu aceeaşi treabă. Aruncară conţinutul oalelor într-o căruţă mare din lemn de bambus. După micul dejun, aceasta avea să fie scoasă din clădire de un grup de bărbaţi şi dusă până la poalele dealurilor din apropierea unui munte. Excrementele erau tratate acolo pentru obţinerea potasiului necesar la fabricarea prafului de puşcă. Frigate lucra două zile pe lună acolo şi patru ca santinelă.

De cealaltă parte a dealului pe care se afla coliba lor era o piatră-potir. De obicei, el şi Eve îşi duceau potirele acolo. În acea dimineaţă însă, Frigate voia să stea de vorbă cu echipajul vasului care sosise în timpul nopţii. Eve nu avea să se supere dacă pleca singur, fiindcă, avea de înşirat vertebrele de peşte-cu-corn pe sfoară, făcând coliere multicolore, la mare cerere ca podoabe. Frigate şi Eve le dădeau la schimb, contra tutun, băutură şi bucăţi de cremene. Frigate mai confecţiona arme-bumerang şi, întâmplător, canoe şi bărci scobite în lemn.

Îşi ducea potirul în mâna stângă, iar suliţa din lemn de tisă, cu vârf din cremene, în cealaltă. La centura din piele de peşte care-i încingea mijlocul avea prinsă o teacă în care purta o toporişcă din şist cuarţos. Chivăra cu săgeţi, având vârful din cremene şi prevăzute cu oase subţiri, cioplite, era atârnată pe umăr. Un arc din tisă, înfăşurat în hârtie din bambus, stătea legat bine de chivără, pentru a-l proteja împotriva umezelii de dimineaţă.

Micuţul stat al cărui cetăţean era, Ruritania, nu se afla în război şi nici sub ameninţarea acestuia. Legea care cerea tuturor să poarte armele era o reminiscenţă a vremurilor tulburi. Ca şi pe Pământ, legilor depăşite de aici le venea greu să moară. Inerţia socială persista pretutindeni, deşi împotrivirea ei la schimbare diferea de la un stat la altul.

Frigate merse printre colibele răsfirate pe câmpie. I se alăturară alte sute de oameni, îmbrăcaţi din cap până-n picioare la fel ca el, pentru a se feri de frig. Jumătate de oră după răsăritul soarelui, începură să-şi lepede hainele. Cât mâncă, Frigate căută din ochi feţe noi. Numără cincisprezece, membrii echipajului de pe goeleta abia sosită, Razzle Dazzle. Stăteau grupaţi, mâncând şi vorbind cu cei dornici să afle veşti. Peter se aşeză lângă ei pentru a privi şi asculta.

Căpitanul, Martin Farrington, cunoscut şi sub numele de Puştiul din Frisco, era un bărbat solid, de statură potrivită. Faţa lui atrăgătoare amintea de aceea a unui irlandez. Părul îi era roşcat şi buclat; ochii, mari şi de un albastru-închis; bărbia, voluntară. Vorbea foarte animat, zâmbind mereu şi spunând glume. Folosea fluent esperanto, dar nu perfect, şi se vedea că prefera engleza.

Secundul, Tom Rider, era cu vreo cinci centimetri mai scund decât Frigate, care avea un metru optzeci.

Înfăţişarea lui era cea pe care ziariştii de la revistele de două parale de pe vremea tinereţii lui Frigate o defineau drept „o frumuseţe aspră”. Nefiind la fel de musculos, se mişca mai iute decât căpitanul, însă cu o graţie şi cu o siguranţă care treziră invidia lui Frigate. Părul negru era drept, iar dacă pielea i-ar fi fost o idee mai arsă de soare, ar fi putut trece drept indian onondaga. Vorbea perfect esperanto dar, la fel ca Farrington, se arătă încântat să descopere în mulţime câţiva vorbitori de engleză. Avea o voce baritonală plăcută, tărăgănarea din sud-vest îmbinându-se cu pronunţia din Vestul Mijlociu.

Frigate află multe despre echipaj doar trăgând cu urechea la relatările lor nepăsătoare despre ei înşişi. Erau o adunătură pestriţă, obişnuită pentru vasele mai mari care mergeau ba în susul, ba în josul Fluviului. Femeia căpitanului provenea din America de Sud; cea a secundului trăise în secolul, al II-lea după Hristos. În oraşul Afrodita. Frigate îşi aminti că ruinele acestuia fuseseră descoperite de arheologi în Turcia, prin deceniul şapte.

Doi membri ai echipajului erau de origine arabă, un bărbat pe nume Nur el-Musafir Călătorul şi o femeie care fusese soţia unui căpitan de vas din Arabia de Sud, care făcuse negoţ cu imperiul Monomotapa, din Africa de Sud-Vest, în secolul al XII-lea după Hristos.

Mai era un chinez care-şi găsise sfârşitul pământesc prin înec, atunci când flota invadatoare a lui Kublay-Han fusese distrusă de o furtună, în timp ce se îndrepta spre Japonia.

Văzu şi doi care trăiseră în secolul al XVIII-lea, Edmund Tresillian, originar din Cornwall, care-şi pierduse un picior în 1759, când nava Vestala, sub comanda lui Hood, capturase vasul francez Bellona în largul Capului Finisterre. Privat de pensie, cu o soţie şi şapte copii, ajunsese cerşetor. Fiind prins furând o pungă cu bani, murise de friguri în închisoare, pe când aştepta să fie judecat. Cel de-al doilea bărbat, Cozens „Cel Roşu, fusese aspirant pe Wager, o navă comercială ce făcuse voiaje frecvente spre India şi, după renovare, însoţise flotila Amiralului Anson în călătoria sa în jurul lumii. Naufragiase în largul coastelor Patagoniei. După nenumărate suferinţe şi nenorociri, câţiva din membrii echipajului se întorseseră în lumea civilizată, unde guvernul spaniol din Chile îi întemniţase o vreme. Cu toate acestea, bietul Cozens fusese împuşcat mortal de căpitanul Cheap la câteva zile după naufragiu, fiind bănuit pe nedrept că ar fi pus la cale o răscoală pe navă.

John Byron, bunicul poetului, de asemenea aspirant la vremea aceea, îl dojenise pe Cheap pentru fapta lui (în Povestea Onorabilului John Byron Comandor într-o expediţie precedentă în jurul Lumii), cuprinzând o descriere a marilor nenorociri îndurate de el şi tovarăşii săi pe Coasta Patagoniei, începând cu anul 1740, pînă la revenirea lor în Anglia, 1746 etc., Londra, 1768.

Frigate posedase o primă ediţie a acestei cărţi, în care găsise o descriere a unui animal văzut de Byron, ce trebuie să fi fost un leneş uriaş.

Ar fi vrut să-l întâlnească pe Byron. Probabil că micuţul om fusese neînchipuit de rezistent dacă supravieţuise unor asemenea aventuri. Mai târziu devenise amiral, poreclit de marinarii săi „Jack Vreme Proastă”. Flota sa era lovită de furtuni mari aproape de fiecare dată când ieşea în larg.

Alţi membri ai echipajului care-i stârniră interesul erau un milionar din Rhode Island, amator de iahting, de la sfârşitul secolului al XX-lea; un turc din secolul al XVIII-lea, şef de echipaj care murise de sifilis, o boală obişnuită printre marinari în acea perioadă, şi Abigail Rice, pe Pământ soţia unui ofiţer maritim 2 pe o balenieră din New Bedford. Se vedea de la o poştă că Binns, amatorul de iahting, şi turcul erau amanţi.

După cum avea să afle mai târziu, Cozens, Tresillian şi Chang împărţeau graţiile lui Abigail Rice. Asta îl făcu pe Frigate să se întrebe ce făcea aceasta în vreme ce soţul ei îşi petrecea doi, până la trei ani pe mare, vânând balene. Probabil că nimic altceva decât ce trebuia. Pesemne sexualitatea reprimată pe Pământ explodase în ea aici.

Mai era şi Umslopogaas, Pogaas, pe scurt, un swazi, fiul unui rege peste o naţiune din sudul Africii care fusese în duşmănie cu marele popor zulus. Trăise în epoca expansiunii britanice şi a burilor şi a cuceririlor reuşite de Shaka, marele geniu militar. Pe Pământ ucisese doisprezece războinici în duel; aici, pe puţin cincizeci.

În ciuda priceperii în luptă, ar fi trecut nebăgat în seamă de istorie dacă, la bătrâneţe, n-ar fi fost inclus întâmplător în misiunea lui Sir Theophilus Shepstone. Alături de Shepstone se găsea un tânăr, Rider Haggard, pe care-l fermecaseră statura impunătoare şi povestirile incredibile ale bătrânului swazi. Haggard avea să-l imortalizeze pe Umslopogaas în trei romane, Nada Crinul, Ea şi Allen şi Allan Quatermain. Cu toate acestea a făcut din zwazi un zulus, ceea ce sigur îl deranjase pe cel care-i slujise de model.

Acum Pogaas îşi făcea de lucru pe lângă vas, rezemându-se într-o secure de război cu coadă lungă, confecţionată din cremene. Era înalt şi zvelt, cu picioarele extrem de lungi. Trăsăturile nu-i erau negroide, ci hamitice, cu buze subţiri, nasul coroiat şi pomeţii înalţi. Părea destul de prietenos, dar ceva din înfăţişarea lui dădea de înţeles până şi celor mai puţin receptivi că nu era cazul să fie luat în glumă. De asemenea, era singurul om din echipaj în stare să manevreze corabia fără ajutorul nimănui. Specialitatea lui era lupta.

Frigate se simţi extrem de măgulit când descoperi identitatea acestui bărbat. Nici nu-şi imagina! Umslopogaas!

După ce stătu de vorbă cu câţiva oameni din echipaj, Frigate reveni în apropierea ofiţerilor. Din cele auzite, aceştia nu se grăbeau să ajungă într-un loc anume. Căpitanul spusese, într-adevăr, că ar vrea să ajungă într-o bună zi la izvoarele Fluviului. Ceea ce avea să se întâmple peste vreo sută de ani.

Frigate îşi luă inima în dinţi într-un târziu şi-i întrebă pe căpitan şi pe Rider despre originea lor terestră. Farrington era născut în California, dar nu preciză data şi locul, iar Rider afirmă că se născuse în Pennsylvania, în 1880. Da, îşi petrecuse mult timp, mai precis, toată viaţa, în vest.

Frigate blestemă în barbă. Avusese impresia că cei doi îi erau cunoscuţi. Purtau, totuşi, părul mai lung decât pe Pământ şi absenţa hainelor obişnuite de acolo le dădea altă înfăţişare. Lui Rider părea să-i lipsească o pălărie mare şi albă şi o redingotă elegantă cu aspect vestic, bretele şi o pereche de cizme de cowboy. Plus un cal pe care să stea.

Când era copil, Frigate îl văzuse purtând exact asemenea haine, călare pe cal. Asta se întâmplase în timpul unei parade înaintea unui spectacol de circ – Sells şi Floto? N-avea importanţă. Frigate stătuse împreună cu tatăl său pe strada Adams, la sud de tribunal, şi aşteptase cu nerăbdare să-şi vadă eroul preferat al filmelor western trecând călare. Aşa se şi întâmplase, numai că, fiind beat, eroul căzuse de pe cal. Rămas nevătămat, urcase din nou în şa, îndepărtându-se în râsetele dispreţuitoare şi strigătele mulţimii. După aceea se trezise de-a binelea, fiindcă făcuse o demonstraţie extraordinară de călărie şi mânuire a lasoului în spectacolul numit „Vestul Sălbatic”, de după numerele principale.

La vremea aceea, Frigate îi considera pe beţivani drept leproşi morali şi ar fi trebuit să fie deziluzionat de Rider. Dar îl venera cu atâta înfocare, încât era dispus să-i ierte orice. Ce găunos putea să fie!

Frigate îl ştia bine pe Farrington din portrete, fiindcă le văzuse de multe ori în biografii şi pe supracoperte. Începuse să-i citească opera la vârsta de zece ani şi la cincizeci şi şapte scrisese un cuvânt înainte la o antologie Farrington de povestiri fantastice şi de science fiction.

Din anumite motive, cei doi eroi ai săi călătoreau sub identităţi de împrumut. El, Peter Frigate, n-avea de gând să-i dea de gol – decât dacă n-avea încotro. Ba nu, nici aşa n-o va face, dar de va fi silit să-i ameninţe cu asta, nu va da înapoi. Era în stare de orice, numai să ajungă la bordul navei Razzle Dazzle.

După o vreme, Puştiul din Frisco anunţă că el şi Tex vor discuta cu cei care ar dori să devină marinari. Aduseră două scaune pliante la capătul docului şi în faţa celor doi căpitani se formă o coadă a candidaţilor la „angajare”.

Frigate se aşeză imediat la rând. Avea în faţă trei bărbaţi şi o femeie. Asta-i oferi prilejul să audă întrebările şi să hotărască ce le va spune potenţialilor patroni.

AŞEZAT PE UN PLIANT DIN BAMBUS şi fumând o ţigaretă. Puştiul din Frisco îl măsură din ochi pe Frigate.

— Peter Jairus Frigate, nu? American. Din Vestul Mijlociu. Corect? Pari destul de bine făcut, dar ce experienţă de marinar ai?

— Pe Pământ, nu prea multă. Ieşeam într-o bărcuţă cu vele pe râul Illinois. Dar aici am navigat din plin. Am fost pe un catamaran cu un singur catarg vreme de trei ani şi un an pe o goeletă cu două catarge, ca a voastră.

Minţea. Rămăsese pe goeletă doar trei luni. Dar îi fusese de ajuns ca, practic, să ştie cum să tragă sforile.

— Hmm. Vasele astea făceau deplasări scurte sau voiaje lungi?

— Lungi, răspunse Frigate.

Se arătă recunoscător că omul le numise vase, nu bărci. Unii marinari ţineau la distincţia asta. Pentru Frigate, orice obiect plutitor se chema barcă. Farrington era însă om al mării, chiar dacă aici nu se putea vorbi despre aşa ceva.

— În zonele acelea, adăugă el, vântul bătea predominant din amonte. De aceea am navigat mai mult în volte strânse.

— Păi da, oricine e-n stare să navigheze cu vânt din pupa, remarcă Martin Farrington.

— De ce vrei să te îmbarci? Îl întrebă Rider pe neaşteptate.

— De ce? M-am săturat de viaţa de aici. Mai curând, sunt nemulţumit să fac acelaşi lucru în fiecare zi. Aş...

— Ştii cum e pe navă, spuse Farrington. Îngrămădeală, şi-ţi petreci mai tot timpul alături de câţiva oameni. Şi, până la urmă, fiecare zi seamănă cu precedenta.

— Ştiu şi asta, recunoscu el. Dar, ca să fiu sincer, aş vrea să merg până la capătul Fluviului. Catamaranul pe care eram se îndrepta într-acolo, dar a ars când ne-au atacat nişte proprietari de sclavi. Goeleta a fost scufundată de un peşte-balaur în timp ce-i ajutam pe nişte localnici să-l prindă. Asta mi-a amintit de Moby Dick şi baleniera Pequod.

— Iar tu erai Ishmael? îl ironiză Rider.

Frigate îl privi mai atent. Se ştia că Rider era capabil să recite la nesfârşit din Shakespeare, fiind un om educat. Dar poate că era vorba doar de prostii publicitare hollywoodiene.

— Cu alte cuvinte, dacă am fost singurul supravieţuitor? Nu, la mal au ajuns şase dintre noi. Dar am tras o spaimă...

— Ai?...

Farrington tăcu, îşi drese glasul şi se uită la Rider, care ridică din sprâncenele groase şi negre. Oare se gândea cum să reformuleze întrebarea?

— Cine comanda cele două ambarcaţiuni?

— Căpitanul catamaranului era un francez pe nume DeGrasse, iar cel al goeletei, un ticălos fără milă, Larsen. Un norvegian de origine daneză. Fusese căpitan pe o balenieră, aşa am impresia.

Nimic din ce afirma despre Larsen nu era adevărat. Dar nu putea rezista ispitei de a vedea reacţia Lui Farrington.

Căpitanul îl privi printre gene, apoi surâse şi rosti rar:

— Nu cumva Larsen ăsta era poreclit Wolf!

Peter nu schiţă nici un gest. Nu se lăsă atras în capcană. Dacă Farrington îşi închipuia că Peter încerca să-i spună pe ocolite că-l recunoscuse, nu-l va angaja.

— Nu. Dacă merita vreo poreclă, ea trebuia să fie „Ticălosul”. Avea vreun metru nouăzeci şi cinci şi era cam brunet pentru un scandinav. Ochi negri ca ai unui arab. L-ai cunoscut?

Farrington se linişti. Îşi stinse ţigara într-o scrumieră din lut ars şi-şi aprinse alta.

— Cât de bun eşti la tras cu arcul?

— Exersez de vreo treizeci de ani. Nu-s chiar Robin Hood, dar pot trage şase săgeţi în douăzeci de secunde cu o precizie acceptabilă. Douăzeci de ani am studiat artele marţiale. N-am căutat niciodată gâlceavă şi evit pe cât posibil încăierările. Am participat la aproape patruzeci de lupte mari şi la o mulţime de mai mică importanţă. Am fost rănit grav de patru ori.

— Când te-ai născut? întrebă Rider.

— în 1918.

Martin Farrington se uită spre Rider, apoi spuse:

— Cred c-ai văzut o groază de filme când erai puşti.

— Aşa făceam toţi.

— Ce studii ai?

— Am absolvit facultatea de literatură engleză, având secundar filozofie, şi am citit pe rupte. Doamne, ce dor mi-e să mai citesc ceva!

— Şi mie, spuse Farrington.

Se lăsă tăcere, apoi Rider interveni:

— În fine, amintirile noastre despre viaţa pe Pământ devin tot mai neclare.

Asta însemna că dacă Frigate îi văzuse, pe Rider jucând în filme, şi pe Farrington pe supracoperta unor cărţi, nu-şi amintea de ei. Întrebarea căpitanului privind studiile putea avea totuşi un dublu înţeles. Vroia un marinar care să vorbească inteligibil despre anumite chestiuni. Pe Pământ, oamenii lui Farrington fuseseră nişte brute neştiutoare de carte, nu tocmai prieteni de suflet. Până să ajungă la colegiu, tot astfel fuseseră şi mai toate cunoştinţele lui Frigate.

— S-ar părea că avem de discutat cu cel mult zece oameni, constată Farrington. O să alegem după ce vorbim cu fiecare. Până la amiază îţi dăm răspunsul.

Peter ţinea mult să fie ales, dar se temea că arătându-se prea interesat ar da de bănuit. Cum, din anumite motive, cei doi călătoreau cu nume de împrumut, pesemne că ar deveni bănuitori dacă cineva ar dori cu tot dinadinsul să fie preferat. Nu reuşea să-şi explice de ce.

— Am uitat ceva, spuse Rider. N-avem loc decât pentru un om. Nu-ţi putem lua şi femeia. Te deranjează?

— Nu-i nimic.

— O poţi avea pe Abigail, îl lămuri Rider. Asta dacă nu te deranjează s-o împarţi cu alţi trei bărbaţi. Şi dacă o să te placă, bineînţeles. Dar până acum n-a respins pe nimeni.

— E-o femeie lascivă, spuse Peter. Dar asta nu mă prea atrage.

— S-ar părea că te cam place Mustafa, remarcă Farrington, surâzător. E cu ochii pe tine.

Frigate aruncă o privire spre turc, iar acesta clipi jenat şi roşi.

— Asta chiar că mă lasă rece.

— Fă-l să înţeleagă asta clar şi n-o să te deranjeze nici el, nici Binns, îl sfătui Farrington. Eu nu-s homosexual, dar am trecut prin multe. Lucru valabil pentru oricine a trăit pe mare; de la Noe încoace, orice navă, fie ea comercială ori de altă natură, a fost un cuib de vipere şi sodomie. Făcând abstracţie de lipsa lor de interes faţă de femei, cei doi sunt adevăraţi bărbaţi. Şi marinari ai naibii de buni. Aşa că spune-le să-şi vadă de treabă. Sigur, dacă te acceptăm. Dar nu vreau să aud mârâieli că ţi-e greu fără femeie. Recuperezi când tragem la mal, iar dacă ne va părăsi vreun om, poţi să-ţi iei o femeie ca tovarăş de cabină. Însă va trebui să fie pricepută la treburi marinăreşti. Toată lumea pune osul la treabă pe nava mea.

— Abigail îmi pare tot mai apetisantă, spuse Frigate.

Farrington şi Rider pufniră în râs, iar Frigate se îndepărtă. Rămase o vreme în preajma docului, care fusese smuls cu multă sudoare apelor scăzute ale unui mic golf. Tăiate din stâncile de la poalele muntelui, blocurile de piatră fuseseră cărate până aici şi aşezate de-a lungul malului. De acolo porneau spre larg docuri din lemn, unde se aflau cu precădere bărci de pescuit, de transport şi catamarane. Tot aici stăteau acostate şi două plute uriaşe cu catarg. Acestea se foloseau la pescuitul peştelui-balaur. Câteva canoe de război, capabile să transporte câte patruzeci de oameni fiecare, erau trase pe uscat în apropierea plutelor. Alte canoe şi bărci cu vâsle ieşeau la pescuit în larg. Spre amiază, apele Fluviului erau presărate cu nenumărate ambarcaţiuni mari şi mici.

Razzle Dazzle era prea masivă pentru a încăpea între cheiuri. Stătea la ancoră lângă intrarea în golf, în spatele unui sparge-val alcătuit din blocuri mari de piatră neagră.

Era o navă frumoasă, lungă şi joasă, făcută din lemn de stejar şi pin. La construirea ei nu se folosise nici un cui din fier, iar cele din lemn fuseseră cioplite cu cremene. Velele erau confecţionate din piele de peşte-balaur prelucrată şi atât de subţire, încât devenise transparentă. Galionul din stejar reprezenta o sirenă cu bustul bogat, care ţinea în mână o făclie.

Vasul arăta minunat şi era de mirare că echipajul reuşise s-o apere de hoţi. Mulţi pieriseră pentru nave chiar mai puţin arătoase.

Măcinat de griji, trecu pe lângă Farrington şi Rider. Nici vorbă să termine examinarea candidaţilor. Vestea se răspândise, iar acum la coadă aşteptau vreo douăzeci de oameni, bărbaţi şi femei. Dacă urma tot aşa, interviurile aveau să dureze întreaga zi. Cum nu putea să le influenţeze în vreun fel, ridică din umeri şi se întoarse acasă. Eve plecase, ceea ce îi convenea. Nu era cazul să-i destăinuie intenţiile decât dacă avea să se îmbarce. Dacă îl respingeau, nici nu va fi cazul să aducă vorba despre asta.

În calitatea sa de cetăţean al Ruritaniei avea datoria să ajute la fabricarea alcoolului. Nu strica să lucreze măcar jumătate de zi. Activitatea l-ar fi ajutat să se gândească la altceva. Străbătu câteva trecători dintre dealuri. Mai avea de urcat patru culmi, una mai înaltă decât alta. Aici copacii erau mai deşi, iar colibele mai dispersate. Ajunse în vârful celui mai înalt deal, aflat la poalele muntelui. Peretele neted de piatră avea 1.228 de metri înălţime. Cam la 100 de metri depărtare duruia o cascadă, azvârlind într-un lac mii de litri de apă pe minut. De acolo, apa curgea printr-un canal lat care-şi croia albia printre dealuri, ajungând la Fluviu.

Trecând pe lângă focuri, instalaţii din piatră, sticlă şi lemn, în nări îl izbi mirosul de alcool. Urcă o scară din bambus până pe o platformă proptită de o suprafaţă stâncoasă de pe care lichenii încă nu fuseseră culeşi. Se prezentă la un şef de echipă, care îi dădu o răzuitoare din cuarţ, apoi luă dintr-un rastel un ciot de pin pe care erau scrijelite iniţialele lui Frigate. În lemn erau zgâriate linii orizontale şi verticale, primele reprezentând zilele lucrate, celelalte, lunile.

— La anul o să folosiţi un băţ pentru a răzui lichenii, îl preveni şeful. Trebuie să păstrăm cuarţul şi cremenea pentru a confecţiona arme.

Peter dădu tăcut din cap şi se apucă de treabă.

Cu vremea, rezervele de cremene aveau să se epuizeze. Tehnologia Lumii Fluviului va regresa. În loc să progreseze de la epoca lemnului la cea a pietrei, umanitatea de aici parcurgea drumul invers.

Frigate se întrebă cum va reuşi să-şi scoată din ţară armele cu vârf din cremene. Dacă pleca pe nava lui Farrington, potrivit legii, trebuia să-şi lase aici comorile.

Timpul lucrat de el era apreciat de şeful de echipă. În afară de ceasuri solare, alte tipuri nu existau. Puţina sticlă disponibilă se folosea la procesul de fabricare a alcoolului, astfel încât nu existau nici clepsidre. Chiar şi aşa, nisipul trebuincios obţinerii sticlei fusese importat dintr-un stat situat la 800 de kilometri în aval. Ruritania îl plătise cu câteva bărci pline cu tutun, băutură, plus stive întregi de piei şi oase de peşte-balaur şi cu corn. Tutunul şi alcoolul reprezentau contribuţia cetăţenilor care renunţaseră la raţia oferită de potire. Frigate se lăsase de fumat şi băut vreme de două luni, cât ţinuse perioada de sacrificiu. La sfârşitul ei, îşi continuase abstinenţa, schimbând ţigaretele şi trabucurile pe whisky. Dar, aşa cum se întâmplase şi pe Pământ, şi aici căzuse pradă demonului nicotină.

Munci îndârjit, răzuind plantele verzi-albăstrui de pe stânca întunecată şi îndesându-le în găleţi din bambus. Alţii le coborau legate cu frânghie până la sol, unde conţinutul lor era azvârlit în cazane.

Cu puţin timp înainte de amiază, luă pauza de masă. Până să coboare scara, aruncă o privire pe deasupra dealurilor. Deşi departe, corpul alb al navei Razzle Dazzle strălucea în razele soarelui. Într-un fel sau altul, avea să fie la bord când va ridica ancora.

Întorcându-se la colibă, observă că Eve nu sosise, de aceea coborî spre Fluviu. Şirul format de candidaţi nu părea deloc mai scurt. Merse de-a lungul liniei de demarcaţie a câmpiei, unde iarba scundă dispărea brusc, făcând loc ierburilor înalte ale dealurilor. Cum anume se forma o asemenea graniţă? Existau în solul dealurilor anumite substanţe chimice care împiedicau năvala ierbii de câmpie? Ori invers? Ori şi una şi alta? Şi de ce?

Poligonul de tragere cu arcul era la vreo jumătate de kilometru spre sud faţă de docuri. Jumătate de oră exersă, folosind o ţintă din iarbă aşezată pe un trepied din bambus. Apoi merse în zona rezervată gimnasticii unde, vreme de două ore, făcu o serie de sprinturi, triplusalturi, judo, karate şi lupte cu suliţa. Când încheie, era transpirat şi obosit. Dar nu-şi mai încăpea în piele de bucurie. Era minunat să aibă corpul unui tânăr de douăzeci şi cinci de ani, uitând cu totul de slăbiciunile bătrâneţii, de dureri şi suferinţe, îngrăşare, hernii, ulcere, dureri de cap, prezbitism şi câte altele. În locul acestora – forţa de a alerga sau înota iute şi mult, de a simţi nevoia de sex în fiecare noapte şi chiar în cursul zilei.

Cele mai nefericite alegeri le făcuse pe Pământ, acceptând la treizeci şi opt de ani o muncă de birou, ca desenator tehnic, iar la cincizeci şi unu de ani, devenind scriitor profesionist. Mai bine ar fi rămas oţelar. Era o muncă monotonă, dar în vreme ce prelucra metalul incandescent şi greu, mintea îi devenea vie, imaginând povestiri. Noaptea obişnuia să citească sau să scrie.

Abia când începuse să stea toată ziua pe scaun se apucase de băut. O rărise până şi cu lecturile. După ce bătea la maşina de scris opt ore pe zi, îi venea uşor să zacă în faţa televizorului toată seara dând pe gât bourbon şi scotch. Televiziunea, cel mai mare rău al secolului al XX-lea. După bomba atomică şi suprapopulare, desigur.

Ba nu, îşi zise, nu era corect. Nu-l obliga nimeni să stea ca un handicapat în faţa ecranului. Prin autodisciplina care-i îngăduise să scrie, putea închide aparatul, folosindu-l doar în momente bine alese. Dar sindromul lâncezelii îl luase cu totul în stăpânire. Mai erau însă şi emisiuni excelente, atât distractive, cât şi educative.

Lumea aceasta i se părea mai bună fiindcă nu avea televiziune, automobile, bombe atomice, produs naţional brut, state de plată, ipoteci sau chitanţe pentru servicii medicale. Nici poluare a mediului ori praf. Şi nimeni nu dădea o para chioară pe comunism, socialism sau capitalism, fiindcă ele nu existau. Asta nu era întru totul adevărat. Majoritatea statelor impuneau un soi de comunism primitiv.

Merse pînă la fluviu, se aruncă în apă şi-şi îndepărtă sudoarea. Apoi porni cu paşi iuţi (de-a lungul malului nu era permisă construirea de colibe mai aproape de treizeci de metri de el), până în zona docurilor. Îşi petrecu vremea până la masa de seară stând de vorbă cu prieteni. Între timp, îi urmări şi pe cei doi de pe Razzle Dazzle. Încă mai chestionau amatori, dar îşi umezeau destul de des gâtlejul cu băutură. Oare coada aceea n-avea să se isprăvească odată?

Chiar înainte de masa de seară, Farrington se ridică în picioare şi anunţă răspicat că nu mai primea nici o cerere. Cei aflaţi încă la rând protestară, însă el le spuse că se săturase.

Curând apăru şi şeful statului, „Baronul Thomas Bullitt”, însoţit de consilieri. Cât trăise se bucurase de renume. În 1775 explorase cascadele de pe fluviul Ohio în porţiunea ce avea să devină Louisville, Kentucky. Angajat de Colegiul „William şi Mary”, tot el prospectase zona. Iar după aceea dispăruse din istoric. Alături de el se afla aghiotantul, Paulus Buys, un olandez din secolul al XVI-lea. Cei doi îi invitară pe membrii echipajului de pe Razzle Dazzle la o petrecere dată în onoarea lor în acea seară. Îi invita în primul rând pentru a asculta relatări ale aventurilor echipajului. Locuitorii de pe malurile Fluviului se dădeau în vânt după bârfe şi povestiri interesante, fiindcă posibilităţile lor de distracţie erau reduse.

Farrington acceptă, dar preciză că şase membri ai echipajului vor rămâne de pază pe navă. Frigate porni o dată cu mulţimea până într-o piaţă mare, acoperită, unde se afla Primăria. Făcliile şi focurile alungau bezna, iar lumea începu să danseze tipul local de cadril, în acordurile unei orchestre. Puştiul din Frisco şi Tex rămaseră o vreme la serată şi discutară cu personalităţile statului, cu soţiile lor şi prietenii apropiaţi. Ca unul ce aparţinea gloatei, Frigate nu reuşi să pătrundă pe tărâmul sacru. Ştia totuşi că mai târziu petrecerea îşi va pierde din caracterul oficial. În timp ce stătea la rând să-şi primească litrul de alcool gratuit distribuit fiecărei persoane cu ocazia unor asemenea sărbători, se trezi alături de tovarăşa sa de colibă.

Eve Bellington îi făcu un semn cu mâna şi apoi se aşeză la coadă, în urma lui cu douăsprezece persoane. Era înaltă, cu o siluetă împlinită, păr negru, ochi albaştri, o adevărată frumuseţe din Georgia. Născută în 1850, murise la două zile după ce împlinise o sută de ani. Tatăl ei, un înstărit cultivator de bumbac, avea şi un bun renume de pe vremea cât fusese maior în cavaleria Confederaţiei. Plantaţia Bellington arsese când armata generalului Sherman mărşăluise prin Georgia, iar Bellington-ii rămăseseră fără o leţcaie. Tatăl său plecase apoi în California şi descoperise aur cât să devină coproprietarul unei companii de transporturi navale.

Evei îi plăcuse să redevină bogată, însă nu-l iertase că le lăsase pe ea şi pe mama ei să răzbată prin anii de ocupaţie şi de început ai Reconstrucţiei.

În acest răstimp, Eve locuise, împreună cu mama, la fratele tatălui ei, un tânăr atrăgător care era cu doar zece ani mai în vârstă decât ea. El o violase fără ca ea să-i opună o rezistenţă prea dârză (recunoştea Eve), la vârsta de cincisprezece ani. Când mama aflase că fiica ei e gravidă, îl împuşcase pe unchi în picioare şi în organele genitale. Acesta a supravieţuit câţiva ani în închisoare – un eunuc cu picioarele betege.

Apoi doamna Bellington se mutase în Richmond, Virginia, unde i se alătură şi soţul. Fiul Evei, născut din relaţia cu unchiul, crescu înalt şi prezentabil, fiind extrem de iubit. După o ceartă violentă cu bunicul, care-i era şi unchi, plecă să-şi caute norocul în vest. După o scrisoare primită din Silver City, Colorado, Eve nu mai avu nici o veste de la el. Potrivit unui raport trimis de un detectiv, dispăruse undeva în Munţii Stâncoşi.

Mama ei pieri într-un incendiu, iar tatăl făcu un atac de cord în timp ce încerca s-o salveze din flăcări. La scurtă vreme după aceea, primul soţ îi muri de holeră şi, înainte de a împlini cincizeci de ani, mai pierdu doi soţi şi şase din cei zece copii.

Viaţa ei semăna cu aceea a unei eroine de roman care ar fi putut fi scris de Margaret Mitchell în colaborare cu Tennessee Williams. Remarca aceasta, făcută de Peter, nu i se păruse prea amuzantă.

După mai bine de treizeci de ani petrecuţi pe malul Fluviului, Eve depăşise prejudecăţile pe care le avea faţă de negri şi ura faţă de poliţişti. Ba chiar se şi îndrăgostise de un yankeu. Peter nu-i spusese că străbunicul lui făcuse parte dintr-un regiment din Indiana care participase la marşul acela „infam” condus de Sherman. Nu voise să-i micşoreze afecţiunea faţă de el.

Înaintă până ajunse să-şi primească alcoolul în cana din steatit. Amestecă o parte alcool şi trei părţi apă într-o găleată din bambus şi se întoarse să stea de vorbă cu Eve, aflată încă la rând. O întrebă unde fusese toată ziua. Ea îi spuse că umblase de colo-colo, cufundată în gânduri.

N-o mai întrebă la ce-i fusese gândul. Ştia. Încerca să găsească o modalitate de despărţire care să nu pricinuiască dureri nici unuia. În ultimele luni se înstrăinaseră unul faţă de celălalt, iar dragostea dintre ei se răcise pe neaşteptate şi fără nici un motiv. Şi pe Peter îl preocupase subiectul. Dar fiecare îl aştepta pe celălalt să facă primul pas.

Peter îi promise că vor discuta mai târziu şi-şi croi drum prin mulţime către Farrington. Rider era pe podiumul de dans, chiuind şi rotindu-se cu consoarta lui Bullitt.

Aşteptă până când căpitanul termină de povestit aventurile avute în 1899 în timpul goanei după aur din Yukon. Relatarea lui privind pierderea câtorva dinţi din cauza scorbutului devenise o experienţă care stârnea râsul.

— Domnule Farrington, te-ai decis deja? îl întrebă Peter.

Farrington rămase o clipă cu gura deschisă, pregătindu-se să spună o nouă poveste. Clipi din ochii înroşiţi de băutură.

— A, da! Te numeşti... hmm... Frigate, corect? Peter Frigate. Cel care-a citit mult. Da, eu şi Tom ne-am hotărât. Vom anunţa numele celui pe care l-am ales în timpul petrecerii.

— Sper că eu voi fi acela, spuse Peter. Ţin mult să vă fiu alături.

— Entuziasmul are mare trecere, îi răspunse Farrington. Experienţa contează şi mai mult. Dacă le alături pe amândouă obţii un lup-de-mare pe cinste.

Peter trase adânc aer în piept şi forţă nota.

— Incertitudinea asta mă ucide. Poţi să-mi spui măcar dacă am fost scos din calcule? Dacă-i aşa, măcar am cu ce-mi îneca amarul.

Farrington surâse.

— Chiar aşa de mult înseamnă asta pentru dumneata? De ce?

— Vreau să ajung la capătul Fluviului.

Farrington înălţă din sprâncene.

— Zău? Crezi c-o să găseşti acolo răspuns la toate întrebările?

— Nu vreau milioane, vreau răspuns la întrebările ce mă frământă, rosti Peter. Asta-i replica unui personaj din Fraţii Karamazov, de Dostoievski.

Farrington se lumină la faţă.

— Grozav! Am auzit de Dostoievski, dar n-am avut norocul să citesc ceva de el. Cred că pe vremea mea nu exista nici o traducere din rusă. Eu, cel puţin, n-am găsit.

— Nietzsche a recunoscut că a învăţat multe despre psihologie doar citind romane ruseşti, aminti Peter.

— Nietzsche, zici? Cunoşti opera lui?

— Am citit-o şi-n engleză, şi-n germană. A fost un mare poet, singurul filozof german în stare să scrie şi altceva decât proză searbădă. Ba nu, greşesc, şi Schopenhauer a scris chestii care te ţin treaz şi nici nu-ţi provoacă o criză de nervi până termini o frază. Nu împărtăşesc întru totul concepţia lui Nietzsche privind Ubermensch. Omul e o frânghie întinsă între animal şi supraom. S-ar putea să nu fi citat exact, a trecut a naibii de multă vreme de când am citit Aşa grait-a Zarathutstra. În orice caz, cred că omul e aşa cum a zis el. Dar supraomul la care mă gândesc eu nu seamănă cu cel conceput de Nietzsche. Adevăratul supraom e acela care se eliberează de toate prejudecăţile, nevrozele şi psihozele, care îşi realizează întregul potenţial ca fiinţă umană, care se comportă firesc, animat de blândeţe, compasiune şi iubire, care gândeşte pentru sine şi refuză să urmeze exemplul mulţimii. Acesta e supraomul autentic. Să luăm ca exemplu conceptul nietzschean al supraomului aşa cum e întruchipat el în Lupul de mare, de Jack London. Făcu o pauză, apoi continuă: L-ai citit?

Farrington zâmbi.

 – De multe ori. Ce părere ai despre Wolf Larsen?

— Cred că reprezintă mai curând supraomul în concepţia lui London decât a lui Nietzsche. Aşa concepea el supraomul. Nietzsche s-ar fi îngrozit de brutalitatea lui Larsen. London l-a făcut să moară de o tumoare la creier. A vrut să arate că eroul lui, ca supraom, avea ceva maladiv. Poate c-a intenţionat să transmită acest lucru cititorului. Dacă e adevărat, atunci aluzia a scăpat majorităţii criticilor literari. N-au înţeles semnificaţia morţii lui Larsen. După părerea mea, London a arătat că omul, chiar supraom fiind, nu-şi poate nega originea animală. Face parte din Natură, şi oricare i-ar fi realizările intelectuale, oricât ar sfida Natura, el nu poate scăpa realităţii fizice. E un animal, prin urmare, cedează în faţa bolilor, în cazul acesta, în faţa unei tumori la creier. Cum au căzut vitejii în toiul luptei! Mai cred că Wolf Larsen era, în unele privinţe, ceea ce însuşi Jack London ar fi vrut să fie. El a trăit într-o lume brutală şi considera că trebuia să devină o suprabrută pentru a supravieţui. London a avut intuiţie; ştia ce înseamnă să fie unul dintre oamenii abisali. Socotea că masele îşi pot găsi alinare în faţa suferinţelor şi-şi realizează potenţialul uman prin socialism. A luptat toată viaţa pentru instaurarea lui. În acelaşi timp, a fost un individualist înrăit. Asta intra în contradicţie cu socialismul şi din această confruntare credinţele socialiste au pierdut teren. London nu semăna cu Emma Goldman. Adevărul e că fiica lui, Joan, l-a criticat pentru asta în studiul dedicat vieţii lui.

— Nu ştiam, recunoscu Farrington. Trebuie să-l fi scris după moartea mea. Ştii cumva ce s-a întâmplat cu ea, cum a murit?

— Am întâlnit un expert în opera lui London care a cunoscut-o bine, spuse Peter.

În realitate, expertul ţinuse legătura cu ea prin scrisori şi o întâlnise doar întâmplător. Peter nu se jena să exagereze lucrurile în ideea de a obţine locul râvnit pe navă.

— Ea a dus o vie campanie socialistă. Mi se pare că a murit în 1971. Cartea pe care a scris-o despre viaţa tatălui a fost foarte obiectivă, mai ales dacă ţinem seama că el divorţase de mama ei, părăsind-o pentru o femeie mai tânără. În fine, cred că London a vrut să devină un soi de Wolf Larsen, fiindcă asta l-ar fi făcut nepăsător la nenorocirile lumii. Un om căruia nu-i pasă de alţii nu poate fi atins de nimic. Cel puţin aşa-şi închipuie el. În realitate, îşi face singur rău. Pesemne că London şi-a dat seama şi a încercat să comunice acest ideal. În acelaşi timp, dorea să semene cu Larsen, chiar dacă asta însemna să aibă sufletul împietrit, devenind astfel o superbrută. Ca la toţi oamenii, în vastitatea psihicului scriitorilor există şi tendinţe contradictorii. Tocmai de aceea, după ce criticii îi disecă, marii scriitori rămân încă nişte enigme. Când cerurile fi-vor spânzurate şi oceanele-necate, tot omul va rămâne singura enigmă.

— Mi-a plăcut asta! exclamă Farrington. Cine-a scris-o?

— E.E. Cummings. Un alt vers la care ţin: Ascultaţi! Există un univers al dracului de bun alături... Să mergem acolo!

Peter avu impresia că forţa puţin nota. Cu toate acestea, Farrington părea încântat.

O dată ajuns pe navă, ar avea prilejul să pună în discuţie subiecte care l-ar putea deranja şi înfuria pe Farrington. De pildă, cunoştinţele lui despre opera lui Nietzsche fuseseră căpătate în discuţiile purtate cu un amic, Strawn-Hamilton. Făcuse câteva încercări să-l citească pe filozof în engleză, dar fusese atât de captivat de frazele poetice şi de maxime, încât nu pricepuse filozofia în întregul ei. Reţinuse ceea ce-i plăcuse din operă şi ignorase restul – aşa cum i se întâmplase şi lui Hitler. Asta nu însemna că Farrington îi semăna lui Hitler.

Cum se exprimase fiica lui? „Cei ce pier bucuroşi, supraoamenii, trăiesc în mod primejdios! Aceştia sunt mai ameţitori decât vinul”.

În ce privea ideile socialiste, Farrington nu citise decât Manifestul comunist al lui Marx. Dar, aşa cum afirmase fiica lui, ignorarea operei marxiste era comună în rândul socialiştilor americani de atunci.

Existau şi multe alte lucruri de discutat şi de condamnat. London dorise socialismul doar spre binele popoarelor germanice. Credea cu fermitate că bărbaţii erau superiori femeilor. Forţa însemna dreptate. Şi, într-un anumit sens, el nu era un adevărat artist. Scria doar pentru bani; dacă ar fi avut destui, ar fi renunţat la scris. Cel puţin aşa afirmase. Frigate se îndoia. Cine ajunge scriitor, rămâne scriitor.

— În sfârşit, oricâte s-ar putea spune împotriva lui London, Fred Lewis Palton a avut probabil ultimul cuvânt, afirmă Peter. El a susţinut că era uşor să-l critici, lesne să-l deplângi, dar imposibil să-l ignori.

Lui Farrington îi plăcu această remarcă în mod deosebit, însă decretă :

— Ajunge cât am vorbit despre London, deşi mi-ar plăcea să-l întâlnesc într-o bună zi. Ascultă. Ideea ta privind supraomul seamănă foarte mult cu omul ideal propovăduit de Biserica Celei de-a Doua Şanse. Aduce şi mai şi cu aceea a unui om din echipajul meu, înţelegi? Micuţul arab, deşi, nici vorbă să fie aşa ceva. E un maur spaniol, născut în secolul al XII-lea după Hristos. Dar nu face parte din Biserică.

Arătă către un bărbat pe care Frigate îl văzuse printre ceilalţi membri ai echipajului de pe Razzle Dazzle. Stătea în mijlocul unui grup de ruritanieni, având în mâini un pahar cu băutură şi o ţigaretă. Povestea ceva ce părea amuzant, fiindcă cei din jur râdeau. Foarte brunet şi cu nasul mare, avea în jur de un metru şaizeci şi trei, era slab, dar sugera tărie şi vigoare.

— Nur-ed-din el-Musafir, îl prezentă Farrington. Pe scurt, Nur.

— În arabă, numele înseamnă Lumina-Credinţei, Călătorul, spuse Peter.

— Ştii şi arabă? se miră Farrington. N-am fost niciodată în stare să prind vreo limbă în afară de esperanto.

— Am reţinut o mulţime de cuvinte din O mie şi una de nopţi, în traducerea lui Burton. Rămase tăcut o clipă. Ei bine, cum a rămas? Sunt scos din joc?

— Şi da, şi nu, îi răspunse Farrington. Râse văzând expresia de nedumerire de pe faţa lui Peter şi-l bătu pe umăr. Eşti în stare să-ţi pui lacăt la gură?

— Ca un călugăr trapist.

— Atunci o să-ţi spun ceva, Pete. Eu şi Tom l-am ales pe acel kanaka solid. Arătă cu mâna spre Maui, un marchesan uriaş care, cu o legătură albă în jurul taliei şi cu o floare mare roşie în părul des, creţ şi negru, semăna cu un polinezian. A fost şef de echipaj pe o balenieră, iar apoi harponier vreme de treizeci de ani. Pare al naibii de bun la bătaie. Eu şi Tom am căzut de acord că ar fi de departe cel mai potrivit. Dar n-a pus în viaţa lui mâna pe o carte, iar eu am nevoie de oameni educaţi în jurul meu. Sună cam pretenţios, dar ce dacă? Ţin să te anunţ că m-am răzgândit. Eşti ca şi angajat în ceea ce mă priveşte. Ba nu, stai o clipă! Nu te bucura încă. Trebuie să discut cu Tom. Aşteaptă. Mă-ntorc imediat.

Îşi făcu loc printre dansatori, îl apucă pe Rider de mână şi, în ciuda protestelor acestuia, reuşi să-l tragă deoparte. Peter îi urmări vorbind. Rider se uită la el în câteva rânduri, dar nu părea să se opună.

Peter se bucură că nu trebuise să joace asul ascuns în mânecă. Dacă n-ar fi fost ales, le-ar fi spus celor doi că le ştia adevărata identitate. N-avea cum să anticipeze reacţia lor. Pesemne că ar fi plecat imediat, neluându-l la bord dacă el ar fi ameninţat că-i dă în vileag. Ori poate l-ar fi luat, doar ca să-şi ţină gura, apoi l-ar fi azvârlit peste bord în largul Fluviului.

Probabil că Farrington îşi dăduse seama de trucul folosit de Peter. Sigur se întrebase de ce o persoană atât de familiarizată cu opera lui London nu fusese în stare să-l recunoască. În acest caz, Farrington considerase că Peter făcea un joc. Avea să-l accepte până vor ajunge departe pe Fluviu, apoi va dori să afle adevărul.

Cu toate acestea, Peter nu credea că riscă să fie ucis. Nici Farrington, nici Rider nu erau ucigaşi. Însă pe lumea asta unii se schimbau în bine, alţii în rău. N-avea idee cu câtă disperare şi îndârjire se făceau jocurile.

Rider se apropie, îi strânse mâna şi-i spuse că era bine venit la bord. Câteva minute mai târziu, Farrington opri muzica şi anunţă pe cine alesese ca nou membru al echipajului. Peter plecase deja cu Eve şi-i spusese vestea.

După o vreme, Eve rupse tăcerea:

— Ştiam că vrei să te îmbarci. Nu-i uşor să păstrezi un secret aici, Peter. Mă simt prost, mai ales că nu mi-ai spus că ai de gând să pleci.

— Am încercat să te găsesc, se scuză el. Dar erai plecată şi n-aveam idee unde.

Eve începu să plângă. Şi Peter îşi simţi ochii umezi. Ea îşi şterse lacrimile, smiorcăi şi spuse:

— Nu sunt amărâtă că mă părăseşti. Mă întristează că iubirea noastră a murit. Cândva credeam că va ţine o veşnicie. Trebuia să-mi dau seama că nu avea să fie aşa.

— Încă ţin la tine.

— Dar nu îndeajuns, aşa e? Nu te fac vinovat, Pete. Şi eu simt la fel. Numai că... aş fi preferat să rămânem ca la început.

— Vei găsi pe cineva. Cel puţin să nu ne despărţim detestându-ne unul pe altul.

— Preferam cearta. E destul de rău când doi se iubesc, dar nu se înţeleg. Dar să vezi cum dragostea se stinge... Nu suport indiferenţa.

— Ai trecut prin situaţii şi mai grele, o linişti el. Dacă ne-am mai fi iubit, aş fi rămas ori aş fi încercat să obţin îmbarcarea amândurora.

— Iar apoi m-ai fi detestat pentru asta. Nu, poate că-i mai bine aşa, altă cale nu există.

El o trase mai aproape, vrând să o sărute, însă ea îi oferi doar obrazul.

— Adio, Peter.

— N-o să te uit.

— N-o să ne ţină de cald, spuse ea şi se îndepărtă.

Peter se întoarse la petrecere. Oamenii se strânseră în jurul lui să-l felicite. Nu se simţea fericit. Eve îl amărâse şi avea o senzaţie de stânjeneală că devenise centrul atenţiei tuturor. Apoi Bullitt îi strânse mâna.

— Ne pare rău că pleci, Frigate, declară el. Ai fost un cetăţean model, însă ar mai fi ceva. Se întoarse către comandantul gărzii: Domnule Armstrong, te rog să confişti armele domnului Frigate.

Peter nu protestă, fiindcă jurase să le predea dacă ar fi părăsit Ruritania. Nu-şi dăduse însă cuvântul că nu le va fura. A doua zi, dis-de-dimineaţă, cât era încă întuneric, făcu exact asta.

Îşi spuse că muncise prea mult să-şi facă armele pentru a renunţa chiar atât de uşor la ele. Pe de altă parte, fusese rănit o dată luptând în slujba statului. Ruritania îi era datoare cu aceste arme.

Nu parcurse nici un kilometru în susul Fluviului când simţi îndemnul de a se întoarce să-şi predea armele. Criza asta de cinste ţinu doar o zi, după care îi trecu.

Ori cel puţin aşa îşi închipuise. Coşmarul reveni. De astă dată trecuse de punctul în care stătea gol în faţa casei. Azvârlea cu pietricele în fereastra dormitorului, nimerind, dar tot nu reuşise să-l trezească pe Roosevelt. Dădu roată, încercând cremoanele şi clanţele, iar când ajunse la uşa principală, o găsi descuiată. Se strecură până în camera din faţă, apoi în bucătărie şi făcu doi paşi spre uşa aflată pe partea opusă băii. Aceasta dădea spre o scară abruptă ce ducea în pod, o porţiune transformată în dormitor. Trebuia să meargă încet, călcând pe marginea treptelor. Scârţâiau îngrozitor dacă ar fi călcat pe mijlocul lor.

Abia atunci văzu că uşile de la dormitorul părinţilor şi al fraţilor mai mici erau deschise. Lumina lunii pătrundea prin ferestre. Nici nu mai trebuia menţionat că apăruseră deja zorile când deschisese uşa principală. Asta se petrecea în vis. În lumina destul de puternică văzu că patul cu cadru din alamă, lat şi demodat, al părinţilor era gol. La fel şi cel al surioarei lui. Se uită după colţ şi băgă de seamă că şi paturile lui Mungo şi James fuseseră părăsite.

Nici Roosevelt nu era în pat.

Panicat, aruncă o privire pe fereastra ce dădea în spatele casei. Nici câinele nu mai era în cuşca lui.

Toţi ai casei dispăruseră fără să lase vorbă.

Ce crimă nenumită făcuse?

Partea 5

— DIRIJABILUL DE ANTRENAMENT va fi gata peste o lună, începu Firebrass. Deocamdată, Jill Gulbirra e cea mai experimentată zburătoare, aşa că ea se va ocupa de pregătire. De fapt, o s-o numesc căpitan al dirijabilului. Jill, tu ce părere ai? Dacă n-o să fii comandant al navei mari, vei deveni şefa incontestabilă a celei mici. Să nu mai spui că n-am făcut nimic pentru tine.

Ceilalţi bărbaţi o felicitară, deşi unii o făcură cu un aer cam acru. Cyrano părea sincer încântat şi, dacă n-ar fi fost conştient de repulsia pe care Jill o simţea când cineva o atingea, fără îndoială că ar fi îmbrăţişat-o şi ar fi sărutat-o. Cedând emoţiei, Jill îl trase spre ea şi-l strânse fugar în braţe. Într-un fel, Cyrano încerca să facă uitată purtarea nedemnă de pe malul Fluviului.

Douăzeci de minute mai târziu, Firebrass, Messnet, Piscator, Jill şi zece ingineri începură să lucreze la planurile marelui dirijabil. Specificaţiile fuseseră stabilite de-a lungul a trei săptămâni de activitate febrilă ce ţinuse douăsprezece sau chiar paisprezece ore pe zi. În loc să traseze linii pe hârtie, realizaseră schiţele pe computer. Acesta era mai rapid, erorile se ştergeau imediat, permiţând efectuarea unor modificări, iar proporţiile erau verificate. Desigur, computerul trebuia mai întâi programat, şi Jill participă şi la această operaţiune. Îi plăcea o astfel de muncă. Îşi putea da frâu liber creativităţii şi avea şansa de a se juca cu relaţii matematice.

Activitatea în asalt provocase totuşi încordare. Pentru regăsirea echilibrului şi păstrarea unei forme fizice bune, Jill duela aproape în fiecare zi câte două ore. Exerciţiile de scrimă nu semănau cu cele de pe Pământ. Renunţaseră la spada uşoară şi suplă în favoarea unei arme mai rigide şi mai grele. În plus, fiecare parte a corpului putea deveni ţintă, ceea ce impunea ca spadasinii să poarte pantaloni cu întărituri.

— Acum doar ne jucăm, o preveni Cyrano. Vei învăţa să nu lupţi doar pentru puncte. S-ar putea să vină timpul când te vei strădui din răsputeri să-l împiedici pe adversar să te atingă, încercând simultan să-l străpungi până la prăsele.

Jill fusese o spadasină excelentă. Un mare antrenor, fost campion olimpic, îi spusese că, acordând suficient timp pregătirii, putea deveni o pretendentă în orice competiţie mondială. Îi fusese imposibil să urmeze sfatul lui fiindcă slujba nu-i îngăduia să petreacă prea mult timp pe planşa de antrenament, dar folosise orice şansă pentru a se pregăti. Îi plăcea scrima; în unele privinţe, era o ipostază fizică a şahului, alt sport la care ţinea.

Era o bucurie să simtă iarăşi arma în mână şi să-şi redobândească îndemânarea avută cândva, oricum nu întru totul uitată. Trăi o bucurie şi mai mare descoperind că putea învinge pe cei mai mulţi dintre bărbaţii care-i erau adversari. Deşi părea stângace, de îndată ce strângea între degete mânerul spadei, devenea numai graţie şi iuţeală.

Existau doar doi bărbaţi pe care nu-i putea depăşi. Unul era Radaelli, maestrul italian, autor al manualului Istruzione per la scherma di spada a di sciabola, publicat în 1885. Celălalt campion de neînvins era Savinien Cyrano de Bergerac.

Asta o mira pe Jill. Pe vremea lui, scrima nu devenise o adevărată artă. Ea evoluase ca tehnică abia spre sfârşitul secolului al XVIIl-lea. Cyrano murise la mijlocul secolului al XVII-lea, înainte de inventarea scrimei, iar bărbaţii luptau, adesea pe viaţă şi pe moarte, folosind tehnici spectaculoase, dar primitive. Italienii puseseră la punct structura de bază a duelului la începutul veacului al XVII-lea, însă tehnica nu ajunsese la apogeu decât la începutul celui de-al XIX-lea.

Cyrano îşi câştigase astfel renumele de cel mai mare spadasin al tuturor timpurilor fără a trebui să înfrunte tehnicienii desăvârşiţi ai secolelor ulterioare. Jill considera că reputaţia lui fusese umflată peste măsură. La urma urmelor, nimeni nu ştia dacă incidentul de la Porte de Nesle se petrecuse în realitate. Doar franţuzul ar fi putut spune, însă nu voia să vorbească despre el.

Cu toate acestea, deprinsese toate rafinamentele moderne de la Radaelli şi Borsody. La patru luni după ce începuse pregătirea, îi învingea constant pe educatorii săi. După cinci luni devenise invincibil. Aşa stăteau lucrurile şi în prezent.

Deşi destul de rigidă la început, Jill căpătă curând dezinvoltură şi începu să-i dea lui Cyrano o replică tot mai dârză. Nu erau rare cazurile când Jill câştiga mai mult de un asalt din cele cinci care se desfăşurau în şase minute, durata obişnuită a unei confruntări. Iar el obţinea întotdeauna patru puncte înainte ca ea să-l realizeze pe primul. Asta o făcu să creadă că îi oferea punctul doar ca să-i mai îndulcească înfrângerea. Odată, după o înfruntare în cursul căreia se înfuriase din pricina frustrării, îl acuză că o proteja.

— N-aş face aşa ceva nici dac-aş fi îndrăgostit de tine şi-aş ţine cu tot dinadinsul să nu-ţi rănesc sentimentele. Ar fi necinstit şi, deşi se spune că în dragoste şi război trebuie să rămâi cavaler, eu nu aprob asta. Nu, ai câştigat punctele pe drept, datorită iuţelii şi priceperii.

— Dar dacă am fi luptat pe viaţă şi pe moarte, cu vârful spadei neprotejat, m-ai fi ucis de fiecare dată. Totdeauna obţii primul punct.

Cyrano îşi ridică masca de pe faţă şi-şi şterse fruntea.

— Adevărat. Dar sper că nu ţi-ai pus în minte să mă provoci la duel. Încă eşti supărată pe mine?

— Pentru întâmplarea de pe malul Fluviului? Nu. Pe aceea am uitat-o.

— Ce te supără atunci, dacă nu-ţi cer prea mult?

Ea refuză să răspundă, iar el ridică din sprâncene şi făcu un gest din umeri, într-o atitudine pe deplin galică.

Cyrano era mai bun decât ea. Indiferent cât de mult ar fi exersat şi cât de hotărâtă ar fi fost să învingă – iar asta fiindcă nu voia să piardă în faţa nimănui, fie bărbat, fie femeie – tot pierdea. Odată îşi bătuse joc de ignoranţa şi credinţa lui în superstiţii, infuriindu-l în aşa măsură (şi o făcuse dinadins), încât Cyrano atacase cu o asemenea vigoare, că obţinuse cinci puncte în doar un minut şi jumătate. În loc să-şi piardă cumpătul, Cyrano devenise o flacără glacială, mişcându-se cu siguranţă şi iuţeală, atingând perfecţiunea în fiece mişcare, anticipând perfect orice gest al ei.

Jill se simţise cu adevărat umilită.

Şi încă pe drept cuvânt, îşi spusese, astfel că-şi ceruse iertare, deşi asta însemna o umilinţă de două ori mai mare.

— Am greşit cumplit bătându-mi joc de neştiinţa şi credinţa ta, recunoscu ea. N-ai nici o vină că te-ai născut în 1619 şi n-ar fi trebuit să te ridiculizez pentru asta. Am făcut-o însă ca să te enervez şi să obţin avantaj. Am procedat josnic. Promit să nu mai procedez astfel şi-mi cer preaplecat iertare. N-am vrut să se întâmple aşa.

— Deci ai vorbit atât de urât doar ca să mă tragi pe sfoară? întrebă el. Era doar o stratagemă pentru a câştiga puncte? Vorbele acelea atât de tăioase nu porneau din inimă?

Jill ezită o clipă, apoi recunoscu:

— Cinstit vorbind, scopul meu era de a te face să-ţi ieşi din sărite. Dar nici eu nu mi-am păstrat cumpătul. În acele momente, trăiam cu convingerea că eşti un ţărănoi, o fosilă vie. Doar furia m-a făcut să mă exprim în felul acela. În fond, ţi-ai depăşit cu mult contemporanii. În măsura în care ai putut, tu ai dispreţuit superstiţiile şi barbaria epocii tale. Te-ai dovedit un om de excepţie şi te respect pentru asta. Te asigur că nu vei mai auzi asemenea vorbe din partea mea. Şovăi din nou, apoi continuă: E adevărat că te-ai căit pe patul de moarte?

Franţuzul roşi. Făcu o grimasă şi spuse:

— Păi, sigur, ‘şoară Gulbirra. Am afirmat că-mi pare rău pentru păcatele şi necredinţa mea şi i-am cerut bunului Dumnezeu să mă ierte. Eu, care fusesem un ateu înrăit încă de la vârsta de treisprezece ani! Eu, care îi uram pe preoţii umflaţi, unsuroşi, împuţiţi, neştiutori, ipocriţi, care trăiau ca nişte paraziţi! La fel şi pe Dumnezeul lor crud, nemilostiv şi lipsit de simţăminte! Dar tu, care-ai trăit într-un veac mai liber şi mai îngăduitor, n-ai cunoscut ororile iadului, ale osândei veşnice! Nu poţi înţelege ce înseamnă să-ţi fie teamă că iadul te va înghiţi, înecându-te! Aşa am fost educaţi încă din fragedă copilărie, iar totul ne-a pătruns în carne, sânge şi-n străfundurile minţii! Şi astfel, când mi-am dat seama că mor din pricina acelei boli scârboase ce poartă nevinovatul nume de sifilis şi a unei lovituri în cap cu o bârnă, căzută întâmplător sau aruncată de vreun duşman de-al meu, eu, care voiam doar să iubesc umanitatea şi toate femeile... ei, dar unde voiam să ajung? A, da, ştiind sigur c-o să mor şi simţind groaza de diavol şi de chinurile veşnice care mă pândeau, am cedat în faţa surorii mele, căţeaua aceea ştirbă şi stafidită de viaţa în mănăstire, precum şi bunului meu prieten, Le Bret, şi-atunci am zis: „Da, mă căiesc, îmi voi mântui sufletul, iar voi, scumpă surioară şi tu, prieten drag, bucuraţi-vă, pesemne că voi ajunge în purgatoriu, dar o să mă scoateţi de acolo cu rugăciunile voastre, nu? De ce nu? Eram înspăimântat cum nu mi se mai întâmplase vreodată şi, cu toate astea, în adâncul sufletului nu credeam că voi ajunge la cazne. Aveam unele îndoieli, te rog să mă crezi. Dar la urma urmei, nu strica să mă căiesc. Dacă mi se oferea şansa de a fi mântuit de Cristos, şi bagă de seamă, fără să mă coste o para, şi exista rai şi iad, atunci aş fi fost un dobitoc să nu-mi mântui pielea nevrednică şi sufletul nepreţuit. Pe de altă parte, dacă totul nu era decât vanitate, nimicnicie, de vreme ce muream, ce mai aveam de pierdut? îi fericeam pe sora mea şi pe superstiţiosul şi generosul Le Bret.

— Ţi-a dedicat un panegiric înălţător, spuse Jill. În prefaţa la cartea ta, Călătorie în Lună, pe care a tipărit-o la doi ani după ce ai murit.

— O! Sper că n-a făcut din mine un sfânt! exclamă Cyrano.

— Nu, dar ţi-a prezentat frumos caracterul nobil, chiar dacă nu sfânt. Însă alţi scriitori... dar, asta e, trebuie să fi avut mulţi duşmani.

— Ce porci şi laşi au încercat să-mi pângărească numele şi reputaţia după ce-am murit şi nu mă mai puteam apăra?

— Nu-mi aduc aminte. Iar acum tot nu mai are vreo importanţă, nu crezi? Pe de altă parte, doar erudiţii cunosc numele defăimătorilor tăi. Din nefericire, majoritatea oamenilor te cunosc doar ca erou romantic, avântat, spiritual, patetic, oarecum don-quijotesc al unei piese de teatru scrise de un francez la sfârşitul secolului al XIX-lea. Multă vreme s-a crezut că erai deja cu minţile duse când ai scris Călătorie în Lună şi Călătorie spre Soare. Asta deoarece cărţile tale au fost sever cenzurate. După ce pioşii puritani ţi-au ciopârţit operele, unele dintre ele îşi pierduseră orice înţeles. Dar textele au fost refăcute pe cât a fost posibil şi, la vremea naşterii mele, ele se publicaseră în engleză în versiunea completă.

— Mă bucur să aflu asta! Ştiam de la Clemens şi de la alţii că devenisem un zeu literar, dacă nu chiar ca Zeus, măcar un Ganymede, un paharnic primit în rândul mărimilor. Dar remarca ta dispreţuitoare că aş fi fost superstiţios m-a rănit profund, domnişoară. După cum ai băgat de seamă, e adevărat că aveam convingerea că luna în descreştere sugea vlaga animalelor. Zici că asta e o prostie fără egal. Prea bine, recunosc atâta lucru. M-am înşelat, alături de milioane de alţi oameni ai vremii mele şi doar Dumnezeu ştie câţi alţii înaintea mea au crezut la fel. Asta era însă o eroare neînsemnată, inofensivă. Ce conta, cui îi făcea vreun rău, dacă trăia cu o asemenea convingere greşită? Superstiţia, marea eroare care dăuna milioanelor de oameni, era, te asigur, credinţa prostească, barbară, în vrăjitorie, în capacitatea fiinţelor umane de a face rău cu ajutorul farmecelor, a incantaţiilor, a pisicilor negre şi a înregimentării diavolului ca părtaş. Am compus o scrisoare împotriva credinţei sălbatice şi ignorante, ba chiar împotriva sistemului social. Am susţinut că ridicolele pedepse prevăzute de lege, torturile pline de cruzime şi sălbăticie, precum şi execuţiile dictate în cazul unor oameni nebuni sau nevinovaţi, toate făcute în numele lui Dumnezeu şi al luptei contra Răului, reprezentau chiar esenţa răului. Adevărat, scrisoarea la care mă refer, împotriva vrăjitorilor, nu a fost publicată cât am trăit. Pe bună dreptate. Aş fi fost torturat şi ars pe rug. Ea a circulat însă, printre amicii mei. Am dovedit că nu eram aşa cum m-ai caracterizat. Mi-am depăşit epoca în multe privinţe, deşi n-am fost, bineînţeles, singura persoană în situaţia asta.

— Ştiu. Şi mi-am cerut deja iertare. Vrei s-o mai fac o dată?

— Nu-i nevoie.

În ciuda nasului mare, zâmbetul generos îl făcea să pară frumos, ori cel puţin atrăgător.

Îşi ridică pocalul şi spuse:

— Din partea navei Minerva.

Partea 6

Înainte ca Sam să coboare din lift, pe ecranul radar fusese observat un obiect care trecuse lanţul muntos şi se apropia dinspre babord.

DIRIJABILUL COBORÎ DIN CERUL ORBITOR, semănând cu un ou argintiu ce părea să fi pornit din soare. Pentru oamenii stupefiaţi de la sol, dintre care puţini văzuseră ori auziseră vreodată despre aparate de zbor, obiectul era un monstru înspăimântător. Nici nu încăpea îndoială că unii îl considerau vreun vehicul cu care călătoreau fiinţele misterioase ce-i sculaseră din morţi. Prea puţini erau aceia care, cu un amestec de groază şi încântare, fluturau din mâini în semn de salut, convinşi că le era dat să asiste la o revelaţie.

Cum descoperiseră atât de uşor cei de pe Minerva poziţia lui Mark Twain? Uriaşul vapor remorca un balon mare, de forma unui zmeu, ce transporta un emiţător care transmitea semnale morse. Hardy, navigatorul de pe Minerva, ştia poziţia vaporului de pe harta aflată pe pupitrul său. În cursul voiajului ce ţinea de câţiva ani, Mark Twain transmisese prin radio date care îngăduiau locuitorilor din Parolando să-i cunoască ruta. În plus, localizând nava, navigatorul de pe Parseval trimisese un mesaj care îi permisese echipajului de pe Minerva să identifice poziţia aproximativă a vaporului.

Fiind la curent şi cu poziţia lui Rex, căpitanul Minervei ştia că vaporul lui Ioan Fără-de-Ţară era cam la aceeaşi latitudine cu Sam. Însă ceva mai spre est. Rex se afla doar la 140 de kilometri depărtare, asta dacă se trasa o linie dreaptă ca spinarea unui ofiţer prusac. Urmând însă albia Fluviului, vaporul lui Sam trebuia să voiajeze probabil 571.195 de kilometri până să ajungă în locul unde Rex se afla în acel moment.

Adresându-se prin intermediul emiţător-receptorului din nacela de navigaţie, Greystock ceru permisiunea de a survola nava Mark Twain.

Sam îl întrebă sec:

— De ce?

— Ca să vă salut, explică englezul. De asemenea, cred că tu şi echipajul aţi dori să vedeţi mai bine nava care-l va distruge pe Regele Ioan. Şi, ca să-ţi mărturisesc adevărul, eu şi oamenii mei am vrea să-ţi admirăm de aproape splendidul vapor. Făcu o pauză, apoi continuă: Ar putea fi ultima noastră şansă.

Sam se văzu redus la tăcere. După o pauză, ascunzându-şi cu greu tremurul vocii, spuse:

— De acord, Greystock. Apropie-te, însă nu ne survola. Poţi să zici că-s nebun, dar mă nelinişteşte să am deasupra capului un aparat de zbor care transportă patru bombe mari. Dacă se întâmplă vreun accident şi pierdeţi vreuna tocmai atunci?

Dezgustat, Greystock îşi dădu ochii peste cap şi rânji răutăcios către ceilalţi oameni aflaţi în nacelă.

— Imposibil să se întâmple ceva rău, spuse el.

— Zău? La fel a zis şi comandantul navei Maine când s-a dus la culcare. Nu, Greystock, fă cum te rog.

Evident dezamăgit, Greystock răspunse că va face întocmai.

— Vă dăm roată o dată şi apoi plecăm să îndeplinim misiunea.

— Mult noroc, se auzi vocea lui Sam. Sunt convins că nişte oameni minunaţi ca voi n-ar putea fi...

Nu reuşi să încheie ce avea de zis.

— Ştim că s-ar putea să nu ne mai întoarcem, spuse Greystock. Dar cred că avem şansa să atacăm nava Rex prin surprindere.

— Aşa sper şi eu. Nu uita însă că la bordul ei există două avioane. Va trebui să loviţi în primul rând puntea de decolare, ca să le imobilizaţi.

— N-am nevoie de sfaturi, rosti glacial Greystock.

Urmă o nouă pauză, mai apăsătoare decât cele de până atunci, apoi se auzi vocea puternică a lui Sam:

— Lothar von Richthofen decolează imediat în semn de salut. Vrea să zboare alături de voi şi să vă dea personal o binecuvântare. Asta-i tot ce pot face pentru el. Am avut mult de furcă să-l potolesc, fiindcă voia să vă însoţească. Şi el ar fi dorit să participe la atac. Numai că aparatele noastre au un plafon de zbor de maximum 3.660 de metri. Asta le face sensibile la curenţii descendenţi de deasupra munţilor. Pe de altă parte, ar avea nevoie de un rezervor suplimentar ca să poată reveni la bază.

Se auzi brusc vocea lui Lothar:

— Greystock, i-am spus lui Sam că ai putea să-mi pui la dispoziţie carburant pentru întoarcere.

— Nici o şansă!

Greystock privi spre sol pe hubloul din partea frontală. Balonul aflat la remorcă era tras la bord, dar aveau să mai treacă douăzeci de minute până să se încheie operaţiunea.

Uriaşul vapor era o frumuseţe, având cu un sfert de lungime în plus faţă de Rex şi fiind mult mai înalt. Jill Gulbirra susţinuse că Parseval era cel mai frumos şi mai mare artefact cunoscut pe Lumea Fluviului. Pe Pământ nu se construise ceva comparabil. Greystock gândea că acest vapor, potrivit părerii lui Clemens, „lăsa la o milă în urmă orice competitor”.

În acel moment observă cum, adus de un lift, unul dintre avioane apăru pe puntea de decolare şi câţiva membri ai echipajului începură să pregătească manevrele de catapultare.

Bărbatul îndesat îşi plimbă privirea rece ca gheaţa pe deasupra instrumentelor de control din gondolă. Pilotul, pe nume Newton, fost aviator în cel de-al Doilea Război Mondial, se afla la postul său. Hardy, navigatorul, şi Samhradh, secundul de origine irlandeză, stăteau în faţa cadranului de la babord. La bord mai erau alţi şase oameni, plasaţi în gondolele motoarelor.

Greystock se duse spre cabina cu arme, o deschise şi luă două pistoale grele Mark IV. Aceste revolvere din oţel, cu patru focuri, foloseau cartuşe din duraluminiu şi din plastic calibru 0,69. Luă unul cu mâna stângă, ţinându-l normal, iar pe celălalt, de ţeavă. Fără să-şi dezlipească ochii de la cei doi bărbaţi din dreptul geamului de la babord, veni tăcut până în spatele lui Newton. Îl izbi pe acesta cu patul pistolului drept în creştet. Pilotul căzu de pe scaun, ajungând pe podea.

Întinse fulgerător mâna stângă şi cu degetul mare închise comutatorul aparatului de emisie-recepţie. Auzind pocnetul produs de lovitura dată în ţeastă, ceilalţi doi bărbaţi se răsuciră. Stupefiaţi de scena din faţa ochilor, îngheţară.

— Să nu faceţi nici o mişcare, îi avertiză Greystock. Acum... puneţi-vă mâinile la ceafă.

Holbându-se de uimire, Hardy bolborosi:

— Ce-nseamnă asta, domnule?

— Ţine-ţi gura!

Făcu un gest cu pistolul către un dulap.

— Fixaţi-vă paraşutele. Nu cumva să încercaţi vreun atac asupra mea. Vă pot ucide pe amândoi.

— Tttu... ticălosule! Eşti un t-t-trădător! se bâlbâi Samhradh, al cărui chip, din palid, devenise congestionat.

— Ba nu, strigă Greystock, sunt un supus loial Regelui Ioan al Angliei. Surâse. Maiestatea-Sa mi-a promis postul de secund pe Rex când o să-i predau această aeronavă. Aşa-mi voi dovedi credinţa.

Samhradh privi afară pe hubloul de la pupa. Mişcările din gondola de comandă puteau fi văzute din gondolele motoare.

— Am lipsit jumătate de oră, pentru a discuta cu mecanicii, mai ţineţi minte? spuse Greystock. I-am legat pe toţi fedeleş, aşa că n-o să vă sară nimeni în ajutor.

Cei doi traversară gondola, deschiseră dulapul şi începură să-şi fixeze paraşutele.

— Cu el ce facem? întrebă Hardy, arătând spre Newton.

— Puteţi să-i puneţi paraşuta şi să-i faceţi vânt înainte de a sări voi.

— Dar mecanicii?

— Cum le va fi norocul.

— Vor muri dacă vei fi doborât! îl preveni Samhradh.

— Ghinionul lor.

După ce-şi legară paraşutele voluminoase, îl târâră pe Newton în mijlocul gondolei. Ţinând pistoalele aţintite asupra lor, Greystock se retrase câţiva paşi înapoi. Apoi apăsă butonul care comanda coborârea trapei din plexiglas de la babord. Cei doi îl împinseră pe Newton, care gemu, dincolo de marginea trapei. Samhradh trase de inelul de extracţie al paraşutei lui Newton şi după o clipă se aruncă în gol. Hardy se opri cu un picior pe marginea trapei.

— Greystock, dacă ne vom mai întâlni vreodată, o să te ucid.

— S-o crezi tu, spuse el. Mai bine sări, altfel mă răzgândesc şi n-o să mai ai şansa asta.

După aceea deschise din nou aparatul de emisie-recepţie.

— Ce dracu’ se petrece acolo? se auzi glasul răcnit al lui Clemens.

— Trei dintre oamenii mei au tras la sorţi pentru a stabili cine părăseşte aeronava, rosti mieros Greystock. Am constatat că sarcina e prea mare. Mai bine aşa; trebuie să câştigăm în viteză.

— De ce dracu’ nu m-ai anunţat şi pe mine? se răsti Clemens. Acum va trebui să întorc pentru a-i pescui.

— Ştiu, răspunse Greystock fără să stea prea mult pe gânduri.

Privi pe hubloul de la babord. Minerva trecuse de Mark Twain. Punţile vaporului erau înţesate de oamenii care admirau dirijabilul. Avionul, un monoplan cu aripă joasă, având un singur loc, se afla pe catapulta care era rotită pentru a avea vânt din faţă. Operaţiunile pentru coborârea balonului continuau.

Greystock se aşeză la pupitrul de comandă. După câteva minute coborâse aeronava până la 90 de metri deasupra apei. Apoi o întoarse şi porni către uriaşul vapor alb.

Acesta se oprise în mijlocul Fluviului, iar cele patru zbaturi se roteau cât să-l menţină pe loc. Prin sabordul de la pupa fusese coborâtă o şalupă mare, care acum dădea ocol vaporului pentru a-i recupera pe paraşutişti.

Ambele maluri forfoteau de mulţimea privitorilor şi cel puţin o sută de ambarcaţiuni cu pânze sau vâsle se îndreptau către oamenii care se zbăteau în apă.

Catapulta scoase un jet de aburi şi monoplanul ţâşni de pe punte. Fuselajul argintiu şi aripile sclipiră aruncând reflexe cenuşii şi aparatul începu să urce către aeronavă.

În difuzorul aparatului răsună vocea lui Clemens:

— John, ce mama tuturor dracilor ai de gând?

— Mă întorc să fiu sigur că oamenii mei n-au păţit nimic, răspunse el.

— Ce-i dobitocia asta? răcni Clemens cu glas piţigăiat. Chiar dacă ar creşte ca aluatul, creierul tău ar încăpea în debla unui ţânţar şi tot ar mai rămâne loc! Aşa se-ntâmplă dacă încerci să faci sită de mătase din coada unui câine răpciugos! L-am rugat pe Firebrass să nu îngăduie unui baron medieval să se apropie de un dirijabil! Ştii ce i-am spus: „Greystock face parte din teapa celor mai tâmpiţi, aroganţi şi nedemni oameni pe care-i poţi întâlni, aceea a nobililor medievali. Dumnezeule, Isuse Cristoase! Dar el, nu, o ţinea sus şi tare că ai disponibilităţi şi c-ar fi grozav de interesant să vadă cum te adaptezi la viaţa Epocii Industriale!

În difuzor bubui vocea lui Joe Miller:

— Laz-o mai moale, Zam. Dagă-l fagi albie de porşi, va refuja ză ataşe vaborul lui Ioan.

— Zine-ţi fleanga! îl imită Clemens în batjocură. Când voi avea nevoie de sfaturile unui paleoantropus, o să te anunţ.

— Nu-i gazul ză mă inzulzi doar fiindgă ezti zubărat, spuse Miller. Ia ji! Zi-a tregut cumva brin căpăzână că Greyztog pune la gale o porgărie? Poate z-a lăzat gumbărat de gunoiul aşela de Ioan.

Lui Greystock îi scăpă o înjurătură. Maimuţoiul acela uriaş şi păros era mult mai deştept decât lăsa să se creadă înfăţişarea lui ridicolă. Cu toate astea, exista posibilitatea ca, în furia lui, Clemens să nu ia în seamă avertismentul.

Dirijabilul, aplecându-şi botul la zece grade faţă de ţinuta de drum, zbura direct către vapor. Ajunsese la 31 de metri deasupra lui şi continua să coboare.

Avionul pilotat de von Richthofen trecu în viteză la mai puţin de 15 metri. Îi făcu semne cu mâna lui Greystock, însă avea un aer nedumerit pe chip. Pesemne ascultase în căşti discuţia purtată prin radio.

Greystock apăsă hotărât pe un buton. De sub sabordul prova al unei gondole motoare ţâşni o rachetă. Eliberat de greutatea proiectilului, dirijabilul căpătă altitudine. Racheta lungă şi zveltă se răsuci, scuipând foc pe ajutaje, şi dirijată de detectorul de căldură din partea frontală, porni către ţeava de eşapament a avionului argintiu. Cu toate că nu-l putea vedea pe von Richthofen, Greystock îşi imagină expresia de groază de pe chipul lui. Avea la dispoziţie aproximativ şase secunde să iasă din carlingă şi să-şi pună paraşuta. Chiar dacă ar fi reuşit, la acea înălţime existau puţine şanse să o mai deschidă.

Nu, nici n-avea de gând să sară. Von Richthofen răsuci în schimb avionul pe o aripă, pornind în picaj şi redresând aparatul exact la câţiva centimetri deasupra Fluviului. Apoi se văzu o explozie de lumină. Racheta şi aparatul deveniră o minge de foc şi fum.

Până în acel moment, membrii unei echipe de mecanici fuseseră într-o grabă disperată să pregătească un alt aparat pentru catapultare. Urletul sirenelor şi agitaţia turbată ce se stârnise brusc distrăsese atenţia celor care aveau în grijă balonul captiv, astfel că uitară ce trebuia să facă. Greystock gândi plin de speranţă că oamenii nu vor avea prezenţa de spirit să taie odgonul de remorcă. Uriaşul aerostat va constitui o povară supărătoare pentru nava care va încerca să efectueze manevre rapide.

Din difuzor răzbătură slab atât vaietul sirenelor, cât şi vocea aproape la fel de piţigăiată a lui Clemens.

Vaporul începu să capete viteză şi, în acelaşi timp, descrise o curbă. Greystock surâse. Sperase ca Mark Twain să-şi expună flancul. Apăsă un buton, iar nava aeriană, eliberată de greutatea altor două proiectile, de astă dată torpile, se înălţă brusc. Greystock ridică profundoarele pentru a apleca botul dirijabilului şi mai mult şi împinse maneta de acceleraţie până la maxim.

Torpilele izbiră apa şi ridicară o jerbă de stropi. Siajul lăsat de ele fierbea. Din difuzor se auzi scâncetul disperat al lui Clemens. Nava uriaşă ieşi din giraţie şi-şi continuă drumul cu viteză mare către malul stâng al Fluviului. De pe puntea ei ţâşniră câteva rachete. O parte descriseră câte un arc de cerc şi explodară imediat ce atinseră suprafaţa apei. Altele se îndreptară către dirijabil.

Greystock înjură în franceza normandă. Nu acţionase îndeajuns de repede, însă torpilele sigur aveau să lovească vaporul, iar dacă se întâmpla aşa, însemna că împlinise porunca Regelui Ioan.

Dar nu voia să moară. Nu-şi dusese misiunea până la capăt.

Gândi că ar fi trebuit probabil să arunce bombele la trecerea pe deasupra vaporului. Acesta virase exact când se apropiase foarte mult, iar el nu dorise să schimbe drumul prea brusc. Trebuia să fi anihilat echipajul dirijabilului mai devreme, iar apoi să-i fi spus lui Clemens că se apropie pentru ca toată lumea să poată admira aparatul în toată splendoarea lui.

În timp ce rumega aceste gânduri, apăsase toate butoanele pentru lansarea rachetelor. Acestea se îndreptau acum spre proiectilele pornite de pe vapor, căutându-le cu ajutorul detectoarelor de căldură, după cum şi celelalte procedau identic. Exploziile rachetelor care se găseau unele pe altele făcură dirijabilul să se cutremure. O pânză groasă de fum învălui tot ce se afla în faţa lui Greystock, împiedicându-l să mai vadă vaporul. Apoi aparatul ieşi din norii întunecaţi, apropiindu-se îngrijorător de mult de Mark Twain.

Pe rănile lui Cristos! O torpilă tocmai trecuse puţin pe lângă tribordul de la pupa, însă a doua avea să lovească ţinta! Ba nu, se înşelase! Ea atinse copastia cu o aripioară de ghidaj şi îşi schimbă drumul. Vaporul scăpase ca prin urechile acului!

Din vorbele lui Clemens, urlate piţigăiat, rezulta că nu va mai fi lansată nici o rachetă. El se temea că dirijabilul va exploda şi, purtat de vânt, se va prăbuşi în flăcări peste vapor.

Balonul captiv, târând cablul din plastic, plutea spre aval, ridicându-se lin.

Clemens uitase că dirijabilul nu lansase încă nici o bombă.

De jos ţâşni al doilea avion: un aparat amfibiu cu două locuri. Pilotul privea disperat în sus. Era prea aproape de ţintă şi avea viteză prea mare ca să poată efectua o mişcare de compensare spre dreapta pentru a trage cu mitraliera din partea frontală. Însă mitraliorul aflat imediat în spatele pilotului răsucea mitraliera cu ţevi duble spre dirijabil. Fiecare al zecelea glonţ avea să fie un trasor acoperit cu un strat de fosfor. Era suficient ca unul să lovească un compartiment pentru ca hidrogenul să ia foc. Minerva se găsea la doar 152 de metri depărtare de Mark Twain şi se apropia cu repeziciune. Motoarele funcţionau la capacitate maximă; se mai adăuga şi vântul de 16 kilometri pe oră bătând din spate, ceea ce însemna că vaporul nu avea timp să se tragă din calea colosului zburător.

Se rugă în gând să reuşească aruncarea bombelor înainte de a fi lovit de gloanţele trasoare. Poate mitraliorul va greşi ţinta. Exista şi posibilitatea ca avionul să treacă pe lângă dirijabil înainte ca omul să răsucească mitraliera.

Se apropia văzând cu ochii de copastia vaporului. Chiar dacă dirijabilul nu ar fi fost lovit de trasoare, el ajunsese atât de aproape de Mark Twain, încât explozia bombelor le va distruge pe amândouă.

Calculând cu aproximaţie momentul când dirijabilul avea să se afle deasupra vaporului cu zbaturi, Greystock programă febril toate mecanismele de lansare a bombelor. Apoi îşi părăsi postul de pilotaj şi sări prin sabord. Nu mai avea timp să-şi fixeze o paraşută. În plus, era prea aproape de luciul apei ca să mai apuce s-o deschidă. În timp ce cădea cu viteză tot mai mare, se simţi izbit de un val de aer fierbinte care deveni un adevărat vârtej. Se răsuci neputincios, nemaiavând vreme să-şi dea seama că pierduse funcţia de secund pe vaporul lui Ioan Fără-de-Ţară şi că din frumosul lui plan de a-l lichida pe Ioan şi de a deveni comandant pe Rex Grandissimus se alesese praful şi pulberea.

Partea 7

PETER FRIGATE SE ÎMBARCASE pe Razzle Dazzle la o săptămână după începutul celui de-al şaptelea an al erei resuscitării După alţi douăzeci şi şase era pe aceeaşi goeletă, dar se simţea deja descurajat şi sătul de viaţa pe vas. Oare avea să ajungă vreodată la izvoarele Fluviului?

De când pusese piciorul pe punte trecuse prin dreptul a 810.000 de pietre-potir. Asta însemna că parcursese aproximativ 1.303.390 de kilometri.

Pornise din zona ecuatorială şi-i trebuise un an şi jumătate să ajungă în regiunile arctice, deplasându-se nu în linie dreaptă, ci unduindu-se ca un şarpe. Dacă Fluviul ar fi fost drept ca o riglă ar fi ajuns la destinaţie în mai puţin de şase luni, poate chiar cinci.

Când pătrunseseră în regiunea arctică, la scurt timp după ce Fluviul cotise clar, pornind înspre sud, Frigate propusese să continue drumul spre nord pe jos. Munţii polari nu se vedeau, însă trebuie să fi fost destul de aproape. Ademenitor de aproape.

— Şi cum naiba trecem peste ei? întrebase Farrington.

Frigate făcuse un gest către zidul neştirbit de piatră care se ridica vertical la nord. În zona aceea avea înălţimea de 3.650 de metri.

— Cu un balon.

— Ţi-ai pierdut minţile? Aici vântul bate spre sud. Ne-ar îndepărta de munţi.

— Te referi la vântul de suprafaţă. Dar dacă situaţia meteorologică e la fel ca pe Pământ, vânturile polare de înălţime ar trebui să bată spre nord-est. Imediat ce s-ar înălţa îndeajuns, ajungând în calea lor, balonul ar porni în direcţie opusă, fiind împins către pol. Apoi, când ne-am apropia de munţii despre care bănuim că înconjoară marea, am coborî. Dacă sunt înalţi precum se zice, n-am avea nici o şansă să-i traversăm în balon.

Farrington pălise auzind propunerea lui Frigate.

— Nu ştiai că Puştiul din Frisco n-are habar de călătoria pe calea aerului? întrebă Rider cu un zâmbet pe faţă.

— Nu despre asta-i vorba! exclamă Martin fulgerându-i cu privirea. Dacă un balon ne-ar putea duce acolo, aş fi primul în nacelă. Dar nu-i adevărat! În orice caz, cum, Doamne iartă-mă, o să facem un balon?

Frigate trebui să recunoască absurditatea propunerii; nu puteau. Le era imposibil să-l construiască şi să-l umple cu hidrogen. Din câte ştia el, n-aveau materialele necesare. Nici aici, nici în altă parte.

Cu toate acestea, puteau lua în calcul o altă metodă. Ce-ar fi fost să construiască un balon cu aer cald care să ducă o frânghie până pe vârful muntelui?

Pufni în râs numai auzindu-se vorbind. Cum puteau confecţiona o frânghie lungă de 3.650 de metri şi atât de rezistentă încât să nu se rupă sub propria-i greutate? Cât de mare ar fi trebuit să fie balonul – capabil să ridice o asemenea frânghie? Cât Hindehburg? Şi cum s-o ancoreze pe culme?

Surâzând, Frigate propuse trimiterea unui om o dată cu ea. Acesta ar fi putut coborî acolo s-o fixeze.

— Las-o baltă! îl sfătui Farrington.

Frigate îi urmă bucuros îndemnul.

Având vânt din pupa, Razzle Dazzle îşi continuă drumul spre sud, iar echipajul se bucură să iasă din zona aceea îngheţată şi sumbră. În porţiunea pe care o străbăteau trăiau oameni din Epoca de Piatră, care pe Pământ populaseră regiunile arctice. Acum se împăcaseră cu situaţia.

Până în acel moment, goeleta traversase ecuatorul şi intrase în regiunea polară de sud de nouă ori. Acum se aflau iarăşi în zona ecuatorială.

Viaţa pe vas îl îngreţoşa pe Frigate. Nici măcar nu era singurul în situaţia asta. De câtva timp, permisiile la ţărm se prelungeau tot mai mult.

Într-o zi, în vreme ce-şi mânca dejunul pe mal, Frigate trăi două momente emoţionante într-o succesiune fulgerătoare. Unul se referea la hrana oferită de potir. Ani în şir sperase să capete unt de arahide şi o banană simultan. Ridicând capacul, îşi văzu visul împlinit. O cupă din metal cenuşiu era plină cu unt de arahide fin şi mirosind delicios. Pe un alt sertăraş se afla banana cu coajă galben-cafenie şi punctată. Zâmbind, salivând şi jubilând, coji fructul şi-i înmuie un capăt în untul de arahide. Pe punctul de a geme de plăcere, muşcă pofticios. Merita să fii resuscitat, măcar de dragul mâncării.

O clipă mai târziu, văzu o femeie trecând pe lângă el. Era foarte atrăgătoare, însă atenţia îi fusese atrasă în primul rând de un amănunt vestimentar. Se ridică în picioare şi, apropiindu-se de ea, i se adresă în esperanto:

Pardonu min, sinjorino. [Scuzaţi-mă, doamnă (n.red.)] Am remarcat brăţara aceea neobişnuită. Pare a fi din alamă!

Ea se uită la obiect şi-i răspunse:

Estas brazo.

Apoi, cu un Dank-on murmurat, acceptă ţigareta oferită şi o aprinse. Părea foarte prietenoasă. Ba chiar mai mult de-atât, părea să socotească altcineva, un bărbat înalt şi brunet care, încruntat, se apropie de ei.

Frigate se grăbi să-l asigure că nu-l interesa decât brăţara. Bărbatul păru să respire uşurat; dezamăgită, femeia se strădui să salveze situaţia şi, cu un gest din umeri, spuse:

— Provine din josul Fluviului. A costat o sută de ţigarete şi două coarne de peşte.

— Fără a mai aminti de unele servicii personale pe care le-a făcut, adăugă bărbatul.

— Vai, Emil, asta s-a întâmplat înainte de a mă muta la tine, interveni femeia.

— Ştii de unde e? vru Frigate să afle. Adică, unde a fost făcută?

— Cel care mi-a vândut-o venea din Nova Bohemujo.

Frigate îi dădu bărbatului o ţigaretă, iar gestul alungă starea de încordare. Emil îi spuse că Noua Boemie era un stat destul de mare, la nouă sute de pietre-potir în amonte. Cehii din secolul al XX-lea alcătuiau grosul populaţiei. Minoritatea era formată din membrii unui trib antic de gali, la care se adăuga, bineînţeles, acel unu la sută compus din oameni de pretutindeni şi din toate vremurile.

Până în urmă cu trei ani, Noua Boemie fusese mică, asemenea multor alte state din zonă, fiind populată de un amestec de slavi şi gali.

— Doar că şeful lor, un tip pe nume Ladislas Podebrad, a iniţiat un proiect acum vreo şase ani. Credea că în adâncuri s-ar găsi multe bogăţii minerale, îndeosebi fier. Oamenii lui au început să sape la poalele muntelui şi au făcut o groapă adâncă de dimensiuni enorme. Au consumat multe unelte din os şi cremene. Doar ştii cât de rezistentă e iarba.

Frigate încuviinţă din cap. Iarba părea făcută să reziste eroziunii. Rădăcinile îi erau foarte adânci şi întreţesute. La drept vorbind, nici nu ştia dacă nu era vorba de o singură plantă, un adevărat organism care se întindea pe ambele maluri ale Fluviului şi probabil şi prin albie. Iar rădăcinile ei încăpăţânate conţineau siliciu.

— Le-a trebuit mult până să îndepărteze stratul de iarbă, dar când au reuşit, dedesubt era doar praf. Au săpat mai adânc şi după ce-au ajuns la şaizeci de metri, au descoperit rocă. Cred că era calcar. Cât pe ce să renunţe, numai că Podebrad, care e un fel de mistic, le-a zis oamenilor că avusese un vis despre uriaşa cantitate de fier de sub stratul de rocă.

— Păi sigur, interveni femeia, numai că pe tine nu te văd muncind atât de îndârjit.

— Lasă, că nici tu nu te omori.

Frigate nu-i vedea rămânând împreună prea mult, dar nu scoase o vorbă. Se putea înşela. Pe Pământ cunoscuse perechi la fel, care-şi aruncau tot soiul de ironii şi se împungeau din prima zi de căsătorie şi până la moarte. Din anumite motive, care lui îi scăpau, cei doi aveau nevoie unul de altul.

Cu trei ani în urmă, visul lui Podebrad se împlinise, iar munca grea a oamenilor săi fusese răsplătită. Dăduseră de zăcăminte imense: minereu de fier, sulfură de zinc, nisip, cărbune, sare, plumb, sulf şi, în cantităţi mai mici, chiar platină şi vanadiu.

— Vrei să spui în straturi, da? întrebă Frigate nelămurit. Dar în natură ele nu există aşa.

— Nu, îl aprobă Emil. Însă asta a aflat Maria de la acel om. Zicea – şi i-am auzit şi pe alţii vorbind la fel – că avea impresia că minereurile fuseseră azvârlite acolo de vreun camion gigantic. Cei care au făcut lumea asta împinseseră totul laolaltă, înţelegi, parcă folosind un buldozer uriaş. După aceea fuseseră aşezate straturile de rocă, sol şi, la urmă, iarba.

Podebrad începuse să scoată minereurile şi activitatea continuă. În prezent, toţi oamenii lui erau înarmaţi cu arme de oţel, iar Noua Boemie îşi extinsese graniţele de la 12 la 60 de kilometri, pe ambele maluri ale Fluviului. Asta nu se făcuse însă prin cucerire. Statele învecinate ceruseră să fie înglobate, iar Podebrad le primise bucuros. Existau bogăţii suficiente pentru toţi.

În acest timp, alte state din zonă iniţiaseră proiecte similare. Le aplicau de trei ani, dar oamenii se aleseseră doar cu sudoarea, cu uneltele ciobite şi cu dezamăgiri.

Locul descoperit de Podebrad părea să fie singurul bogat în substanţe minerale. Ori celelalte gropi de gunoi – cum le numea Emil – fuseseră plasate mult mai adânc.

Emil arătă spre dealuri.

— Şi ţara noastră a săpat până la şaizeci de metri, însă în prezent astupăm groapa. Am dat de un strat de dolomită. Podebrad a avut noroc. El a nimerit peste piatră de calcar moale.

Frigate le mulţumi şi se îndepărtă agitat. Drept urmare a acestei discuţii, unsprezece zile mai târziu, Razzle Dazzle trăgea la mal în dreptul capitalei lui Podebrad. Mirosul Noii Boemii le pătrunsese tuturor în nări cu o zi şi jumătate înainte de a ajunge la graniţa sudică. Toată zona trăsnea a sulf şi a fum de cărbune.

De-a lungul malului se înălţau ziduri înalte din pământ. Armele din oţel, inclusiv cele de foc, erau la îndemâna oricui. Pe Fluviu patrulau patru vase mari cu zbaturi, acţionate de motoare cu aburi, fiecare dintre ele dotat cu două tunuri, precum şi un mare număr de vase mai mici, înarmate cu mitraliere.

Echipajul de pe Razzle Dazzle era uimit, dar şi destul de deprimat. Frumoasa vale ajunsese cuprinsă de pâclă. Până atunci socotiseră aerul curat, cerul de un albastru pur, câmpiile şi dealurile înverzite drept lucruri absolut fireşti.

Nur îl întrebă pe un localnic de ce trebuia să ruineze totul pentru producerea de arme.

— Am fost siliţi, explică acesta. Dacă n-am fi făcut-o, alte state ar fi încercat să ne fure minereurile şi ar fi trecut la acţiuni de cucerire. Ne-am înarmat ca măsură de autoapărare. Desigur, producem şi alte lucruri. Le vindem şi căpătăm mai mult tutun, băutură, hrană şi podoabe de care ne folosim, urmă el şi se bătu cu palma peste pântecele umflat.

— Potirele dau fiecărei persoane tot ce-i trebuie, ba chiar şi unele obiecte de lux. De ce să sfârteci pământul şi să împuţi aerul pentru a avea mai mult decât ai nevoie?

— Dar ţi-am spus de ce.

— Mai bine astupaţi groapa, spuse Nur. Sau, mai curând, să n-o fi săpat deloc.

Omul ridică din umeri. Apoi, cu o expresie de uimire, se apropie de Rider.

— I-ascultă, nu cumva eşti steaua de cinema Tom Mix?

Tom îi zâmbi şi-i răspunse:

— Nu-s, amiko. Mi-au mai spus şi alţii că aş semăna cu el.

— Te-am văzut... În fine, pe el... când a venit la Paris în cursul turneului european. Eu eram într-o călătorie de afaceri şi am rămas în mijlocul mulţimii ca să te... să-l aclam... Mergea călare pe Tony. Am trăit o experienţă unică. A fost actorul meu favorit din filmele cu cowboy.

— Şi-al meu, făcu Tom şi se îndepărtă.

Frigate îi chemă deoparte pe căpitan şi pe secund.

— Pari schimbat, Pete, constată Martin Farrington. Cred că te gândeşti la acelaşi lucru pe care l-am discutat cu Tom acum câteva clipe.

— Ei, cum puteaţi? se miră Frigate. Despre ce-i vorba?

Martin privi spre Tom şi surâse.

— Sigur, despre ce altceva? Discutam – atenţie – ne gândeam că tare bine ar fi să avem şi noi un vas cu aburi.

Frigate înlemni.

— Nu la asta mă gândisem! Ce vreţi să spuneţi, aveţi de gând să-l furaţi?

— Cam aşa ceva, răspunse Tom cu glas tărăgănat. Pot oricând să-şi facă altul. Ne gândeam ce repede ne-am deplasa în susul Fluviului cu unul dintre vasele acelea drăgălaşe cu aburi.

— În afară de aspectul etic, spuse Frigate, ar fi şi periculos. Presupun că noaptea sunt păzite.

— Ia te uită cine ne face morală, îl puse Martin la punct. Şi tu ai furat suliţa, arcul şi săgeţile, sau ai uitat?

Frigate roşi.

— Nu tocmai. Le făcusem cu mâna mea. Erau ale mele.

— Tot furt se cheamă, insistă Martin. Arboră un zâmbet fermecător şi-l bătu pe Frigate pe umăr. Nu-i cazul să te ruşinezi. Tu aveai nevoie de ele mai mult decât statul şi ai luat ceva ce putea fi lesne înlocuit. Noi ne aflăm într-o situaţie asemănătoare. Trebuie să ne deplasăm mai rapid în amonte.

— Ca să nu spun că merităm puţin confort, adăugă Tom.

— Vreţi să murim?

— Te oferi de bunăvoie? Eu unul n-aş ordona nimănui s-o facă. Dacă nu ţii să te bagi, n-o să ne împiedici pe noi, corect?

— Sigur că nu! îi asigură Frigate roşind iarăşi. Nu ridic obiecţii pentru că m-aş teme. Ascultaţi, aş face-o dac-ar fi necesar. Dar eu nu m-am gândit la asta. E vorba de ceva care ne-ar duce spre nord cu mult mai iute decât o navă cu aburi.

— Vrei să-l rugăm pe Podebrad să ne construiască o navă rapidă? întrebă Martin. Un iaht cu aburi?

— Nu, altceva. Nu mă refeream la ceva care să urce pe Fluviu, ci să treacă pe deasupra.

— Dă-mi o palmă să-mi revin, exclamă Tom. Vrei să zici un avion?

Tom părea încântat, însă Martin păli.

— Nu, n-ar merge. Adică, el ne-ar duce mult mai repede, dar ar trebui să aterizăm de câteva ori pentru alimentare şi nu putem produce combustibil. Mă gândeam la alt mijloc de deplasare prin aer.

— Doar n-o fi vorba de-un balon?!

— Ba da, de ce nu? Un balon ori, mai curând, un dirijabil.

PE TOM RIDER IDEEA ÎLL ATRĂGEA.

— Ba nu! spuse Farrington. E prea primejdios! N-am încredere în sacii ăia cu gaz. În plus, ar trebui folosit hidrogen, aşa-i? Păi ăsta ia foc una-două! mai zise el şi pocni din degete. Pe de altă parte, baloanele sunt o pradă uşoară pentru vânturi puternice şi furtuni. Şi-apoi, de unde-mi scoateţi mie un pilot? Unul de avion o fi uşor de găsit, deşi, eu personal, n-am întâlnit decât doi până acum. Pe deasupra, noi am alcătui echipajul, iar asta înseamnă că trebuie să ne pregătim. Dacă n-am înclinaţie pentru aşa ceva? Şi ar mai fi un motiv...

— Simţi furnicături pe la spate? făcu Tom zâmbind.

Martin se îmbujoră şi-şi încordă pumnii.

— Ce-ai zice dacă-ţi scot câţiva dinţi?

— Nu mi s-ar întâmpla pentru prima oară, spuse el, dar las-o mai moale, Frisco, încercam doar să descopăr motivele care te reţin. Într-un fel, voiam să te ajut.

Frigate ştia că pe Jack London nu-l preocupase zborul. Şi totuşi, un om care trăise atât de aventuros, dovedise un curaj bătăios şi se arătase de asemenea foarte curios trebuia să fie entuziasmat de călătoria cu un vehicul neîncercat.

Să-i fie teamă de zbor?

Tot ce se putea. Mulţi oameni care păreau să nu se teamă de nimic pe pământ erau înspăimântaţi când se ridicau de la sol. La urma urmei, era una dintre ciudăţeniile caracterului uman, de care nimănui nu trebuia să-i fie ruşine.

Cu toate astea, pesemne că Martin se ruşina să-şi dea teama pe faţă.

Frigate recunoscu în sinea lui că şi el se lăsa cuprins uneori de acel sentiment. Se mai debarasase de el, dar nu scăpase cu totul de povara lui. Nu se sfia să-şi recunoască temerile dacă găsea motive care să le justifice. Însă îi venea greu să-şi dezvăluie spaima când ea pornea din motive obscure.

Reacţia lui Farrington era oarecum normală. Era periculos, poate chiar o neghiobie să plece cu un balon în condiţii meteo imprevizibile. Îi chemară pe Nur şi pe Pogaas să le comunice ideea lui Frigate, iar acesta le spuse şi ce pericole îi puteau pândi.

— Cu toate astea, ţinând seama de timp, ar fi mai practic şi economic să călătorim cu balonul. La o adică, comparând cât ar dura călătoria cu balonul faţă de cea cu vaporul, mai multe pericole am avea de înfruntat pe apă.

— La naiba, nu de primejdii mă tem! Ştii asta prea bine! Doar că... Martin renunţă să mai continue.

Tom surâse.

— De ce rânjeşti? se răsti Farrington. Arăţi ca un sconcs după ce-a mâncat un rahat!

Pogaas surâse.

— Nu-i nevoie să te aprinzi pentru atâta lucru, spuse Tom. Întâi trebuie să aflăm ce gânduri are marele mahăr, Podebrad. Mai mult ca sigur că n-o să vrea să construiască un balon. De ce-ar face-o? Mai bine-am merge la reşedinţa lui să vedem ce părere are.

Nur şi Pogaas aveau treburi mai importante de rezolvat, şi până la urmă, căpitanul, secundul şi un matroz porniră spre clădirea impunătoare din piatră pe care le-o arătase un trecător.

— Sper că nu te-ai gândit serios să furi un vas cu aburi?! vru să ştie Frigate.

— Depinde, îi răspunse Tom.

— Nur nu va accepta aşa ceva, explică Frigate. Şi nici alţii.

— Atunci o să ne descurcăm fără ei, conchise Tom.

Se opriră în faţa casei lui Podebrad, care se înălţa pe vârful unui deal şi atingea cu acoperişul din bambus crengile unui pin înalt. Gărzile le permiseră să intre într-o sală de aşteptare. Secretara află ce doreau şi dispăru vreme de câteva clipe. Când reveni, le spuse că Podebrad îi va primi peste două zile, după ora prânzului.

Hotărâră ca în restul zilei să meargă la pescuit. Rider şi Farrington prinseră câţiva „crapi vărgaţi”, dar îşi petrecură mai tot timpul plănuind cum ar putea pune mâna pe un vas cu aburi.

Ladislas Podebrad avea părul roşcat şi era de statură potrivită, cu umeri largi şi musculoşi, gât ca de taur, buze subţiri şi bărbia masivă. Cu toate că arăta impunător şi se purtă cu răceală, îngădui ca întâlnirea să ţină mai mult decât se aşteptaseră ei. Totul merse bine, dar nu exact cum speraseră.

— De ce vă grăbiţi atât să ajungeţi la Polul Nord? Am auzit de turnul despre care se spune că e în mijlocul mării, dincolo de munţi inaccesibili. Nu ştiu dacă merită să dau crezare acestei poveşti. Dar pare plauzibilă. Poate chiar aşa o fi. S-ar putea ca lumea asta să fi fost făcută chiar de Dumnezeu. Dar e limpede că nişte fiinţe umane, ori semănând cu ele, au refăcut suprafaţa planetei. Ca om de ştiinţă, mi-e clar că resuscitarea noastră e provocată cu mijloace materiale, prin ştiinţă, nu prin intervenţia vreunei forţe supranaturale. Habar n-am de ce. Dar Biserica Celei de-a Doua Şanse are o explicaţie care sună destul de logic, deşi membrilor ei le lipsesc informaţiile sigure. De fapt, Biserica pare să ştie mai multe despre afacerea asta decât oricine altcineva, dacă mă pot exprima astfel.

Bătu darabana cu degetele lungi şi subţiri în tăblia mesei, în vreme ce toţi ceilalţi rămaseră tăcuţi. Urmărindu-l, Frigate se gândi ce discrepanţă exista între degetele lui şi mâinile mari şi pline, ca să nu mai vorbim de statura mătăhăloasă.

Podebras se ridică şi merse până la un dulăpior pe care-l deschise şi scoase dinăuntru un obiect.

Între degete ţinea un os spiralat de la un peşte cu corn.

— Ştiţi prea bine ce reprezintă. Membrii Bisericii îl poartă ca simbol al credinţei lor, deşi eu aş prefera ca la baza ei să fie mai multe cunoştinţe. Dar dacă ar şti mai multe n-ar mai avea nevoie de credinţă, nu? În privinţa asta, seamănă cu toate celelalte religii, fie de pe Pământ sau de aici. Ştim totuşi sigur că există viaţa de apoi. Ori mai curând, a existat. Acum, când oamenii nu mai sunt resuscitaţi după moarte, nu avem idee la ce ne putem aştepta. Nici măcar Biserica nu ne spune de ce au încetat translatările atât de brusc. Emit speculaţii că oamenilor li s-a oferit pesemne destul timp să se mântuiască, iar acum nu mai există nici o raţiune pentru continuarea resuscitărilor. Ori suntem mântuiţi deja, ori nu. Zău că nu ştiu care-i adevărul.

Domnilor, pe Pământ am fost ateu, membru al Partidului Comunist din Cehoslovacia. Aici însă, am cunoscut un om care m-a convins că religia n-are nici o legătură cu raţiunea. Baza existenţei religiei, cel puţin, fundamentele nu au nimic în comun cu raţiunea. După actul de credinţă urmează, desigur, motivarea credinţei, justificarea ei pseudologică. Cu toate astea, nici Isus, nici Marx, Budha, sau Mahommed, nici hinduşii, nici confucianiştii, taoiştii sau evreii nu au avut dreptate în legătură cu lumea de apoi. În lumea asta au existat mai multe lucruri anapoda decât în aceea unde ne-am născut.

Păşi până la birou, se aşeză pe scaun şi puse osul pe tăblie.

— Sinjoroj, astăzi intenţionam să anunţ convertirea mea la religia propovăduită de Biserica Celei de-a Doua Şanse, precum şi demisia mea din fruntea statului Nova Bohemujo. Peste câteva zile urma să mă îmbarc şi să pornesc în amonte, către Virolando, despre care am convingerea că există. Iar acolo voiam să-i pun câteva întrebări lui La Viro, conducătorul şi fondatorul Bisericii. Dacă avea să-mi dea răspunsuri mulţumitoare sau dacă recunoştea că nu ştie tot ce vreau să aflu, mă puneam la dispoziţia lui, mergând unde ar fi nevoie, făcând tot ce mi s-ar cere. Dar dacă informaţiile pe care le deţin sunt corecte, şi n-am nici un motiv să cred că am fost minţit, Virolando e la milioane de kilometri depărtare. Mi-ar trebui jumătate de viaţă pământească pentru a ajunge acolo. Pe nepusă-masă, aţi venit cu o propunere. Sunt uimit că nu mi-a trecut şi mie prin minte aşa ceva. Asta poate pentru că mă interesa mai mult călătoria decât scopul ei. Călătoriile te recompensează mai mult prin posibilitatea autocunoaşterii decât în alt fel, nu? Poate că tocmai de aceea mi-a scăpat esenţialul. Da, domnilor, vă pot construi un balon. Cu o singură condiţie. Va trebui să mă luaţi cu voi.

— NU VĂD CUM AM PUTEA REFUZA o asemenea propunere, Sinjoro Podebrad, spuse Farrington după o tăcere stânjenitoare. Cred că pot vorbi în numele tuturor.

Frigate şi Rider dădură aprobator din cap.

— Ne-ai prins la strâmtoare. Iar asta nu pentru că m-aş opune să mergi alături de noi. La o adică, sunt încântat. Însă... ce facem dacă nu găsim piloţi cu experienţă? Ajunşi în aer, am înnebuni dacă n-am avea habar să manevrăm aparatul sau să evităm diferite situaţii.

— Se rezolvă. Dar va dura mult până construim nava. Dacă nu găsim ingineri care să se priceapă la proiectarea unui asemenea aparat, ori măcar să calculeze specificaţiile, va trebui să pornim de la zero. Între timp, putem căuta un pilot. Deşi sunt foarte puţini, la depărtare de două mii de kilometri în susul sau josul Fluviului trebuie să existe şi omul care ne trebuie. Ori ar putea să existe. La drept vorbind, şansele sunt foarte limitate.

— Eu mă pricep la baloane, spuse Frigate. Am citit o mulţime despre aparate de zbor mai uşoare decât aerul. Am şi zburat cu un balon captiv pe distanţe scurte. Asta nu înseamnă că sunt expert, desigur.

— Poate că va trebui să ne pregătim singuri, Sinjoro Frigate. În acest caz, orice cunoştinţe sunt bine venite.

— Sigur, dar asta s-a întâmplat demult. Am uitat multe lucruri.

— Nu prea inspiri încredere, Pete, îl avertiză Puştiul din Frisco pe un ton şuierat.

— Încrederea creşte o dată cu experienţa, interveni Podebrad. Domnilor, eu voi începe lucrările neîntârziat. O să amân anunţul privind convertirea mea până în preajma plecării. Nici un membru al Bisericii sau cineva care propovăduieşte rezistenţa pasivă n-ar putea fi şeful acestui stat.

Frigate se întrebă cât de pătruns era acest om de religia pe care o îmbrăţişase. El socotea că acela care credea în preceptele Bisericii ar fi declarat-o fără întârziere, indiferent de consecinţe.

— Imediat ce încheiem discuţiile, mă voi duce să pregătesc producţia de hidrogen. Ţinând seama de materialele disponibile, cred că metoda cea mai bună ar fi reacţia dintre acidul sulfuric diluat şi zinc. Industria noastră producătoare de acid sulfuric a funcţionat o vreme. Am avut şansa de a descoperi atât platină cât şi vanadiu, dar în cantităţi limitate. Bine-ar fi să producem aluminiu, dar...

— Navele Schutte-Lanz erau făcute din lemn, remarcă Frigate. Pentru un balon n-ar fi nevoie de prea mult lemn.

— Lemn! pufni Farrington. Doar n-ai vrea să zbor într-un dirijabil făcut din lemn?!

— Lemnul s-ar folosi doar la chilă şi la nacelă, îl lămuri Frigate, învelişul ar putea fi confecţionat din maţe de peşte-balaur.

— Asta ar însemna să pierdem timpul pescuind, spuse Podebrad şi se ridică. Am mult de lucru astăzi, însă mâine m-aş putea întâlni cu voi la masa de prânz. Atunci vom lămuri amănuntele. Până una-alta, vă doresc o zi bună.

În timp ce părăseau clădirea, Farrington îi vorbi lui Rider pe un ton grav:

— Dacă vrei să afli părerea mea, e o nebunie ce facem.

— Mie-mi pare o idee grozavă, îl contrazise Tom. Ca să fiu sincer, m-am cam săturat să călătoresc pe apă.

— Înţeleg, dar bâjbâind în încercările noastre de a învăţa să zburăm cu dirijabilul ăsta blestemat, am putea muri! Dacă ne dăm seama că aşa nu ajungem nicăieri? Ar însemna curată pierdere de vreme.

— Nu mai recunosc în tine pe cel care a fost de atâtea ori în stare să treacă oameni prin torentul White Horse din Alaska doar pentru câţiva bănuţi. Sau care a făcut trafic de stridii... spuse Frigate, apoi se albi la faţă.

Rider şi Farrington înlemniră şi trăsăturile chipurilor li se înăspriră.

— Ţi-am spus o mulţime de poveşti despre Yukon, dar n-am scos o vorbă despre torentul de la White Horse, rosti Farrington rar. Ai tras cu urechea?

Frigate trase adânc aer în piept şi explică:

— La naiba, n-a fost nevoie să fac asta! V-am recunoscut pe amândoi din prima clipă!

Rider sări brusc în spatele lui, iar Farrington strânse în mână mânerul cuţitului din cremene.

— Bine, ia-o înainte, oricine-ai fi tu, i se adresă Rider cu glas monoton. Direct pe navă. Şi te sfătuiesc să nu te ţii de prostii.

— Dar tu călătoreşti incognito, nu eu! exclamă Frigate.

— Fă cum te sfătuiesc.

Frigate ridică din umeri şi încercă să zâmbească.

— E limpede că voi doi nu vreţi să vă ascundeţi doar identitatea. Prea bine. O să merg. Doar n-o să mă omorâţi, nu?

— Depinde, rosti sever Rider.

Coborâră dealul şi traversară câmpia. Lângă doc, singurul membru al echipajului era Nur, care discuta cu o femeie.

— Să nu sufli o vorbă, Pete, îl preveni Rider. Şi nu uita să zâmbeşti.

Privindu-l drept în ochi pe micuţul maur, Frigate se strâmbă, sperând că acesta va remarca ceva nelalocul său – fiindcă era extrem de sensibil la gesturi neînsemnate – însă Nur se mulţumi să fluture din mână. După ce ajunseră în cabina căpitanului, Frisco închise uşa şi-l sili pe Frigate să se aşeze pe marginea patului.

— Am stat alături de voi douăzeci şi şase de ani, începu Frigate. Douăzeci şi şase! Şi n-am spus nimănui adevăratele voastre nume.

Farrington se lăsă pe scaunul de la biroul său. Jucându-se cu cuţitul, spuse:

— Aşa ceva nu stă în natura umană. Cum de ţi-ai ţinut gura atâta vreme? Şi de ce?

— Mai ales asta, făcu şi Rider, postat lângă uşă şi ţinând un stilet din corn de peşte în mână.

— Se vedea că nu voiaţi să se ştie. De aceea, fiindu-vă prieten, n-am spus nimic, deşi m-am întrebat ce vă făcea să fiţi atât de secretoşi.

Farrington privi spre Rider.

— Tu ce părere ai, Tom?

Rider făcu un gest din umeri şi spuse:

— Am făcut o greşeală. Trebuia să râdem ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Ori să recunoaştem şi să inventăm vreo poveste pentru a ne justifica.

Farrington lăsă cuţitul şi-şi aprinse o ţigară.

— Da, aşa gândim în aceste momente. Dar ce facem acum?

— După toată mascarada asta, Pete şi-a dat seama că avem ceva de ascuns, remarcă Rider.

— A şi zis-o.

Rider vârî stiletul în teacă şi-şi aprinse ţigara. Frigate se întrebă dacă nu cumva sosise clipa să încerce o evadare. Şansele de reuşită erau reduse. Deşi mai scunzi decât el, cei doi erau foarte puternici şi iuţi. În plus, o asemenea tentativă l-ar fi făcut să pară vinovat de ceva.

Vinovat de ce?

— E mai bine aşa, făcu Tom. Nu te mai gândi la fugă. Calmează-te.

— Deci voi vă gândiţi să mă ucideţi?

— După atâţia ani, spuse Rider râzând, ar fi trebuit să-ţi dai seama că nu putem ucide cu sânge rece nici măcar un necunoscut, iar la tine ţinem destul de mult, Pete.

— Bun, dacă aş fi ce credeţi voi, ce-aţi face?

— Cred că m-aş strădui să mă enervez, ca să pot ucide cu sânge rece.

— De ce?

— Dacă nu eşti cu adevărat Peter Frigate, atunci ştii.

— Dar cine dracu’ aş putea fi?

Se lăsă tăcere. Într-un târziu, Farrington stinse ţigareta într-o scrumieră fixată de tăblia biroului şi spuse:

— Tom, problema e că a stat alături de noi mai multă vreme chiar şi decât o nevastă. Dac-ar fi fost unul dintre Ei, de ce-ar mai fi rămas? Mai ales că ne-a recunoscut din prima clipă? Am fi fost răpiţi încă din noaptea aceea.

— Probabil, recunoscu Tom. Nu ştim decât un sfert din ce se petrece. Sau poate de două ori mai puţine lucruri, şi acelea doar minciuni. E posibil să fim luaţi drept nişte fraieri.

— Să fiţi răpiţi de Ei? se miră Frigate.

Martin Farrington aruncă o privire spre Tom şi spuse:

— Ce facem acum? N-avem cum să-l identificăm. Am greşit. Trebuia să-i servim o minciună. Acum trebuie să-i povestim totul.

— Dacă-i unul dintre Ei, n-are rost, răspunse Rider. N-o să afle nimic nou. Mai puţin problema cu Eticul. Iar dacă-i agentul Lor, n-ar fi fost pus să ne urmărească decât în cazul în care Ei ar fi bănuit legătura noastră cu El.

— Da, am cam sărit calul. Şi nici n-avem aşa ceva pe aici. Ia stai, dacă Pete e agent, de ce ne-ar fi propus construirea unui dirijabil? De ce-ar vrea un agent să ajungem la turn?

— Ai dreptate. Doar dacă nu cumva...

— Hai, zi odată.

— Dacă nu cumva există o încurcătură, iar el e la fel de neştiutor ca şi noi.

— Ce vrei să zici cu asta?

— Ascultă, în ultima vreme, în loc să dorm sau să-mi omor timpul cu vreo femeie, m-am gândit. Mi-am dat seama că se petrec unele lucruri misterioase. Nu mă refer la ceea ce ne-a spus Eticul. Am în vedere încetarea bruscă a procesului de resuscitare. Nu ţi-a trecut prin minte că planul original nu prevedea asta?

— Cum adică, cineva a dat planul peste cap? Iar asta a modificat totul şi acum toată lumea bâjbâie?

— Da, şi nici agenţii nu ştiu mai multe decât vreunul dintre noi.

— Ceea ce înseamnă că Pete e agent şi încearcă, pur şi simplu, să ajungă acasă.

— Adică ne-a găsit şi n-a mai reuşit să facă nimic, iar atunci a mers alături de noi? Şi a propus construirea balonului, nu de dragul nostru, ci fiindcă vrea să ajungă acolo mai curând?

— Cam aşa ceva.

— Păi am ajuns de unde-am plecat. Pete ar putea fi unul dintre Ei.

— Dacă ai dreptate, rămâne cum am zis. N-o să afle nimic nou de la noi.

— Bun, dar el ne-ar putea spune multe. Multe de tot!

— Ai de gând să-l baţi pentru a-l face să vorbească? Dacă e chiar Frigate?

— Oricum n-aş face-o decât dacă aş şti că miza e mare. Ba, pe naiba, nici măcar aşa.

— Am putea pleca lăsându-l aici, sugeră Farrington.

Tom zâmbi strâmb şi zise:

— Zău? Ţi-ar plăcea, nu? N-ar mai trebui să-ţi încredinţezi nevolnicul trup şi inima plăpândă unui aparat de zburat.

— Mai ai puţin şi mă înfurii, Tom.

— Bine, n-o să mai scot o vorbă pe tema asta. Ştiu că nu eşti deloc laş. Da, dar ce facem? Bagă de seamă, dacă plecăm cu goeleta, până ajungem noi la Polul Nord, lucru nesigur, Peter o să rezolve totul.

— Uf, drace! făcu Farrington. Cum să fie unul dintre Ei? Sunt superiori fiinţelor umane, am dreptate? Iar Pete sigur nu-i un supraom. Nu te supăra pe mine, Pete.

Tom îl măsură printre gene pe Frigate.

— Poate se preface doar că-i om. Numai că nu cred c-ar fi cineva în stare să facă jocul ăsta vreme de douăzeci şi şase de ani.

— Atunci să-i spunem. Ce-avem de pierdut? Pe de altă parte, după douăzeci şi nouă de, ani, m-am săturat să tot păstrez secretul.

— Întotdeauna ai fost slobod la gură.

— Ia te uită cine vorbeşte, bătrânul gură-spartă în persoană!

Farrington îşi aprinse o nouă ţigaretă. Rider îi urmă exemplul, apoi continuă:

— Vrei şi tu una, Pete?

— Încercaţi să mă ucideţi cu fum, văd eu, constată Frigate şi scoase o ţigaretă din sacul purtat pe umăr.

— Nu mi-ar strica un păhărel.

— Nici nouă. Tom, fă cinste. Apoi îi povestim totul. Doamne, ce uşurare!

— ERA O NOAPTE ÎNTUNECOASĂ şi furtuna vuia, spuse Tom, apoi zâmbi pentru a da de înţeles că imita dinadins formularea tipică de la începutul oricărui roman de groază. Eu şi Jack...

— Să rămână Martin, Tom. Sau ai uitat? Chiar şi când suntem numai noi doi.

— Sigur, dar pe vremea aceea erai doar Jack. În fine, îl cunoşteam pe Puşti, dar încă nu eram buni amici. Colibele noastre se învecinau, amândoi eram pescari pe o goeletă de patrulare a unui mare războinic. Într-o noapte, când ieşisem din schimb şi dormeam în colibă, m-am trezit brusc. Dar nu tunetele şi fulgerele îmi stricaseră somnul, ci o bătaie uşoară pe umăr. La început am crezut că era Howardine, femeia cu care trăiam. O mai ţii minte, Puştiule?

— Era o frumuseţe, îl lămuri Martin pe Frigate. O scoţiancă roşcovană.

Frigate se foi şi spuse:

— Aştept să aflu esenţialul.

— Gata, atunci fără înflorituri. Nu era ea, fiindcă dormea dusă. Apoi, în lumina unui fulger am zărit o siluetă stând ghemuită lângă mine. Am dat să mă trag înapoi, băgând încet mâna sub pernă, unde ţineam toporişca. Dar n-am putut face nici o mişcare. Cred că eram drogat sau sub influenţa vreunei vrăji. „Vai mie!”, am gândit. Mi-a făcut-o tipul, m-a paralizat şi acum am s-o încasez. Sigur mă voi trezi în altă parte, însă n-aveam chef să plec. Lumina câtorva fulgere mi l-a înfăţişat în amănunt. Rămăsesem uimit. Nu speriat, pricepi, ci doar uimit. Era învăluit într-o mantie mare şi neagră. Părea să n-aibă cap! Vreau să spun că îl avea acoperit cu un glob mare, ca un acvariu. Avea o culoare întunecată, astfel că nu i-am zărit chipul. Însă el mă vedea. Deşi incapabil de mişcare, puteam vorbi şi l-am întrebat: „Cine eşti? Şi ce vrei?” Am spus asta destul de tare ca s-o trezesc pe Howardine, dar ea nici nu s-a clintit în vremea asta. Socot că era şi ea amorţită, dar mai rău decât mine. Străinul avea o voce groasă şi mi-a răspuns în engleză: „N-am timp, de aceea n-o să intru în amănunte. Numele meu n-are importanţă. Oricum nu ţi l-aş putea spune, fiindcă Ei te-ar putea descoperi şi l-ar afla derulându-ţi toată memoria.” M-am întrebat ce însemna chestia cu derularea memoriei. Întreaga afacere începea să pară ciudată. Ştiam că nu visez, deşi aş fi vrut să fie aşa. „Dacă vor, Ei pot afla tot ce-am vorbit şi făcut aici”, a mai zis. „E ca şi cum ar avea un film al amintirilor tale. Pot şterge ceea ce nu trebuie să ţii minte, chiar dacă tu nu vrei asta. Dar dacă o vor face, voi mai avea prilejul să-ţi vorbesc.” „Despre cine vorbeşti?” am întrebat eu. „Despre oamenii care au restructurat planeta asta şi v-au resuscitat”, mi-a răspuns el. „Şi-acum ascultă şi nu mă mai întrerupe”. Puştiule, tu mă ştii. Nu înghit orice, dar tipul ăsta vorbea de parcă lumea ar fi fost o fermă a lui, iar eu, doar un lucrător oarecare. Dar spune şi tu, ce puteam face? „Ei locuiesc într-un turn aşezat în mijlocul mării polare”, a zis el. „Pesemne c-ai auzit despre asta. Câţiva oameni au reuşit să treacă munţii care înconjoară marea”. Când a zis asta, am vrut să-l întreb dacă el lăsase frânghia, pentru ca oamenii să se caţăre pe stâncă şi să sape tunelul. Dar pe vremea aceea nu ştiam povestea. „Ei n-au ajuns totuşi în turn”, a continuat el. „Unul dintre ei a murit căzând de pe munte drept în mare. Lui i s-a îngăduit translatarea în Valea Fluviului”.

Tom făcu o pauză să-şi tragă răsuflarea.

— Aflase el cumva despre asta. Necunoscutul a continuat: „Dar ceilalţi n-au fost resuscitaţi”. Ei... mai bine nu. Cum vedeţi, spuse Tom zâmbind, nu ştia totul despre egipteni. Habar n-avea că unul dintre ei a scăpat. Ori, dacă avea ştire, avea motive să nu-mi spună. Cu toate astea, nu cred că aflase. Altfel nu l-ar fi lăsat să fugă. Deşi... poate că aşa s-a întâmplat. La un moment dat, necunoscutul mi-a spus: „Iuţeala cu care se transmit veştile pe Valea Fluviului e uimitoare. Cred că ştirile trec din gură-n gură. După ce a fost translatat, omul care a căzut de pe munte şi-a povestit păţaniile şi vestea s-a răspândit pretutindeni. Recunoaşte! Ai auzit de istoria asta?” „Până acum, nu”, am spus eu. „Da, dar sigur o vei auzi curând. O să pleci în amonte şi-o vei afla, modificată în fel şi chip, dar are la bază un grăunte de adevăr. Sunt sigur că v-aţi întrebat de ce aţi fost resuscitaţi şi plasaţi aici, nu?” Eu am dat din cap, iar el a continuat: „Semenii mei, Eticii, au făcut asta pur şi simplu ca experiment ştiinţific. V-au adus aici pe toţi, au amestecat rasele şi naţiile care au trăit în diferite epoci, doar pentru a vă studia reacţiile. Pentru a le înregistra şi clasifica. După aceea, – şi zicând asta, vocea lui a explodat de indignare – „după ce vor face experienţe pe voi, după ce vă vor fi dat speranţa că veţi trăi etern, vor încheia proiectul! Veţi căpăta moartea eternă! Nu veţi mai fi resuscitaţi. Veţi redeveni ţărână şi aşa veţi rămâne! „Asta mi se pare o cruzime de neînchipuit”, am zis eu, uitând că nu-mi dăduse voie să vorbesc. „E inuman de crud”, a întărit el. „Au puterea de a vă da viaţa eternă! Adică aţi trăi atâta vreme cât există şi Soarele. Chiar mai mult, fiindcă aţi putea fi transportaţi pe altă planetă, cu un Soare în plină activitate. Dar nici vorbă! N-o vor face! Ei afirmă că nu meritaţi nemurirea”. „Asta e de-a dreptul lipsă de etică”, am spus eu. „Şi atunci, de ce-şi zic Etici?” Vorbele mele l-au făcut să amuţească o clipă, după care a zis: „Pentru că ei consideră că ar fi lipsit de etică să îngăduie unei specii atât de nenorocite şi nedemne să trăiască etern”. „E clar că n-au o părere prea bună despre noi”, am conchis eu. „Nici eu”, mi-a răspuns necunoscutul, „numai că, proaste sau bune, părerile despre umanitatea luată en masse n-au nimic în comun cu aspectele etice”. „Cum poţi iubi o persoană pe care-o dispreţuieşti?” am întrebat eu. „Nu-i uşor”, mi-a răspuns, „Însă acest lucru rămâne valabil pentru tot ce-i cu adevărat etic. Nu mă sili să pierd timpul cu aşa ceva”. A licărit o luminiţă albăstruie şi astfel am văzut că-şi scosese mâna de sub mantie. În jurul încheieturii se afla un dispozitiv ceva mai mare decât un ceas de buzunar, care emitea acea lumină albăstruie. N-am putut zări ce avea pe cadran, dar din aparat se auzea un zvon de voci, ca dintr-un radio cu volumul dat la minimum. N-am distins cuvintele, însă totul suna ca o limbă străină pe care n-o mai auzisem până atunci. Iar lumina aceea mi-a înfăţişat globul, care era întunecat şi părea din sticlă. Omul avea o mână mare, cu degete lungi şi zvelte. „Nu mai am timp”, a remarcat el şi a băgat mâna sub mantie, iar coliba s-a scufundat într-o beznă brăzdată când şi când de vreun fulger. „Nu-ţi pot spune de ce te-am ales”, a urmat el, „însă aura te arată drept candidat posibil pentru această misiune”. Ce-o fi aceea aură? m-am întrebat eu. Ştiam cum era explicat în dicţionar, dar aveam senzaţia că el se referea la cu totul altceva. Şi care-o fi misiunea? Deodată, ca şi cum mi-ar fi ghicit gândurile, necunoscutul a scos din nou mâna de sub mantie. Lumina albăstruie strălucea mai puternic, atât de orbitor, încât abia de puteam să-l zăresc. Acum îi vedeam totuşi mâinile cu care ridica globul. Mi-am închipuit că dacă-mi voi încorda privirea voi reuşi să-i disting măcar forma capului sau câte ceva din trăsăturile feţei. Cu toate acestea n-am văzut decât globul mare de deasupra capului. Nu globul din sticlă, fiindcă pe acela îl ţinea într-o parte. Obiectul de deasupra creştetului său se rotea, împrăştiind nenumărate culori şi era atât de sclipitor, încât nu-mi puteam dezlipi ochii de la el. Din când în când din el porneau nişte antene care ţâşneau brusc şi se retrăgeau în obiectul rotitor. Nu vă ascund că am tras o spaimă cumplită. Ori poate nu era teamă, ci un fel de fascinaţie îngrozită. Era ca şi cum aş fi avut un înger în faţa ochilor şi nu-i ruşinos să te temi de un înger.

— Lucifer a fost înger, constată Frigate.

— Da, ştiu, am citit şi eu Biblia. Şi Shakespeare. Poate n-am trecut prin şcoală, dar m-am autoeducat.

— N-am vrut să dau de înţeles că ai fi un ignorant, îl lămuri Frigate.

Martin pufni şi spuse:

— Voi doi nu prea credeţi în îngeri, aşa e?

— Eu unul, nu, recunoscu Tom, dar el aşa arăta. Oricum, nu cred că aura asta e vizibilă în mod obişnuit. Pesemne că mi-a arătat-o cu ajutorul acelui obiect purtat la încheietura mâinii. Ea a dispărut brusc, iar strălucirea albăstruie a pierit imediat. Prea repede ca să-i văd faţa. Un nou fulger i-a evidenţiat silueta şi am remarcat că-şi pusese globul înapoi pe cap. Acum ştiam ce voia să spună prin aură. Mi-am dat seama din spusele lui că şi eu aveam una. Şi era vizibilă.

— Mai rămâne să susţii că eşti înger, îl zeflemisi Martin.

— „Tu poţi, chiar trebuie să mă ajuţi”, mi-a spus necunoscutul. „Vreau să porneşti în susul Fluviului, către turn. Dar mai întâi o să-i povesteşti acestui Jack London întâmplarea din noaptea asta. Trebuie să-l convingi că spui adevărul şi să-l determini să te însoţească. Dar cu nici un preţ să nu comunici altcuiva că am vorbit cu tine. Nimănui. Noi, Eticii, suntem puţini la număr, şi rareori ne aventurăm afară din turn. Duşmanii mei au agenţi printre voi. Nu mulţi, în comparaţie cu restul oamenilor. Sunt însă deghizaţi ca resuscitaţi şi sigur mă caută. Până la urmă, vor bănui că am recrutat ajutoare din rândul locuitorilor Văii. De aceea vor încerca să te găsească. Dacă se întâmplă aşa ceva, te vor duce în turn, îţi vor derula memoria, o vor citi, eliminând porţiunile referitoare la mine. Apoi te vor readuce în Vale. Şi London are o aură de tigru, de aceea trebuie să ţi-l faci însoţitor. Spune-i că o să vă caut şi atunci se va convinge. Tot astfel veţi afla amândoi mai multe”. Apoi s-a ridicat şi a adăugat: „Abia atunci”.

L-am privit fix în clipa în care un fulger i-a luminat silueta întunecată, mantia şi globul. M-am întrebat dacă nu cumva înnebunisem. Am încercat să mă ridic şi n-am putut. După vreo jumătate de oră, paralizia mi-a trecut şi am ieşit afară din colibă. Furtuna trecuse, iar norii începuseră să se risipească. Dar nu l-am mai zărit.

Martin continuă povestea. Tom venise la el în următoarea seară şi-l făcuse să promită că va păstra pentru sine ceea ce va afla. Martin nu ştia dacă era cazul să creadă. S-a convins că nu era vorba de o minciună când şi-a dat seama că Tom n-avea nici un motiv să inventeze o asemenea istorie fantastică.

Incidentul avusese loc, dar nu putea fi o farsă jucată de cineva necunoscut?

Tom a rămas pe gânduri şi apoi s-a întrebat dacă nu cumva London jucase rolul necunoscutului, luându-l în râs. Curând au înţeles amândoi că nici ei, nici alţii n-ar fi posedat globul de sticlă sau instrumentele acelea. Şi cum s-ar fi reuşit falsificarea aurei?

Puştiul din Frisco începuse să nu-şi găsească locul. Îi plăcuse ideea de a construi o navă cu pânze pentru a porni la drum. Fie că povestea era adevărată, fie că nu, ea îi oferea un stimulent, dădea un sens vieţii lui. Tom îl aproba întru totul. Turnul a devenit astfel un fel de Sfânt Graal.

— M-am simţit mizerabil când a trebuit s-o părăsesc pe Howardine fără o vorbă. Puştiul nu se înţelegea prea bine cu femeia lui, o tipă înaltă şi fără sare, cu un semn pe umăr – mă-ntreb ce-o fi găsit la ea – aşa că el n-a avut ce regreta părăsind-o. Am urcat de-a lungul Fluviului cale de câteva sute de pietre-potir, apoi am început să ne facem goeleta. Ni s-a alăturat şi Nur, care ne-a ajutat. E singurul rămas din echipajul cu care am pornit.

Ducându-şi degetul la buze, Tom păşi pisiceşte către uşă. Îşi lipi urechea de tăblie şi ascultă vreme de o secundă. Apoi o deschise brusc.

Micuţul maur, Nur-el-Musafir, stătea lângă uşă.

FĂRĂ A PĂREA SURPRINS ORI SPERIAT, Nur întrebă în engleză:

— Pot intra?

— Bineînţeles! explodă Tom.

Cu toate acestea, nu manifestă intenţia de a-l trage cu forţa înăuntru. Ceva din înfăţişarea micuţului bărbat brunet dădea de înţeles că urmările ar fi fost neplăcute în cazul vreunui gest violent.

Fierbând de furie, Farrington se ridicase în picioare.

— Trăgeai cu urechea?

— Evident.

— De ce? vru să ştie Tom.

— Fiindcă la urcarea pe vas mi-am dat seama din expresia de pe feţele voastre că se întâmpla ceva ciudat. Peter era în primejdie.

— Mulţumesc, Nur, spuse Frigate.

Tom Rider închise uşa, iar Martin gemu:

— Simt nevoia să mai beau ceva.

Nur se aşeză pe un dulăpior, iar Martin dădu pe gât două guri de whisky.

— Ai auzit tot? întrebă Tom.

Nur dădu afirmativ din cap.

— Mai bine stăteam pe punte cu portavocea la gură, ca să afle toată lumea! răcni Martin.

— Mama naibii! exclamă Tom. Acum avem şi problema asta pe cap.

— Aşa cum nu-i nevoie să-l ucizi pe Peter, mă poţi lăsa şi pe mine în viaţă, spuse Nur. Îşi scoase un trabuc din sacul de umăr şi-l aprinse. Le-am auzit pe femeile voastre spunând că se vor întoarce repede. N-avem prea mult timp.

— Joacă tare, nu crezi? făcu Tom către Martin.

— Ca un agent cu experienţă.

Nur pufni în râs:

— Greşiţi. Mai curând ca unul care a fost ales de un Etic! Uitaţi-vă bine la mine. Trebuia să vă întrebaţi cu mult timp în urmă de ce m-am alăturat vouă de la început şi am rămas, în ciuda tuturor chinurilor prin care am trecut în călătoria asta.

Martin şi Tom rămaseră cu gura căscată.

— Da, ştiu la ce vă gândiţi, urmă Nur. Dacă aş fi agent, aş pretinde că-s unul dintre cei recrutaţi de Etici. Credeţi-mă, nu-s agent.

— Şi cum să verificăm asta? Poţi dovedi?

— Dar cum aflu eu că voi nu sunteţi agenţi? Aveţi vreo dovadă?

Căpitanul şi secundul rămaseră fără grai.

— Când ai vorbit cu necunoscutul misterios? îl întrebă Frigate. Şi de ce nu i-ai spus lui Tom că te-ai vârât în chestia asta?

Nur ridică din umeri.

— A apărut la scurt timp după ce l-a vizitat pe Tom. Nu ţin minte exact când. Cât priveşte a doua întrebare, nu-ţi pot răspunde. Am o bănuială că Eticul nu ne spune adevărul. Poate ne trage pe sfoară spunându-ne doar o parte din ce ştie. N-am idee de ce, dar sunt tare curios.

— Poate c-ar trebui să-i lăsăm aici pe cei doi, sugeră Martin.

— Dacă procedaţi aşa, îl preveni Nur, eu şi Peter plecăm pe calea aerului şi o să ajungem înaintea voastră.

— Parc-ar parafraza cântecul lui Bobby Burns, cel pe care-l fredonezi mereu, i se adresă Tom lui Martin.

Martin pufni nemulţumit şi zise:

— Tom, nu-s agenţi ai duşmanilor de care vorbea vizitatorul tău. Altfel ne-ar fi înşfăcat de mult. Prin urmare, trebuie să-i credem. Dar tot nu pricep de ce nu ne-a anunţat Eticul despre Nur.

Tom propuse un toast în cinstea grupului proaspăt închegat şi băură cu toţii. Curând auziră zgomotul făcut de sosirea femeilor. Când ele intrară în cabină, bărbaţii râdeau de o glumă spusă de Martin, însă avuseseră vreme să fixeze o întâlnire undeva, pe un deal.

În ziua următoare se văzură cu Podebrad, care-i prezentă personalului său tehnic. Se apucară imediat să studieze specificaţiile pentru balon.

Frigate arătă că acesta trebuia să fie construit în funcţie de scopul propus. Dacă doreau să ajungă doar la izvoare aveau nevoie de o navă suficient de mare care să poată stoca tot combustibilul necesar călătoriei. Plafonul ei de zbor trebuia să fie de peste 4.572 de metri. Dacă ţineau să traverseze munţii care înconjurau marea polară, aveau nevoie de unul care să urce la peste 9.144 de metri.

Asta în cazul că erau adevărate poveştile privind înălţimea lor. Nimeni nu ştia sigur.

Le-ar fi luat prea mult timp să proiecteze şi să construiască un dirijabil pentru zborul lung, la mare altitudine. Acesta ar fi necesitat un echipaj numeros şi, deci, multe ore de pregătire. La altitudini mari, motoarele ar fi avut nevoie de supraîncărcare. În plus, vânturile ar fi fost mai puternice decât la altitudini mai mici. Prea puternice. Zeppelinul ar fi trebuit să aibă şi rezerve de oxigen pentru echipaj şi motoare. Se punea şi problema jivrajului motoarelor.

Frumos ar fi fost să-l echipeze cu motoare cu reacţie. Acestea erau însă ineficiente la mică altitudine şi viteză redusă. Ele nu puteau fi folosite decât la aparate de mare altitudine. Din nefericire, le lipseau metalele necesare pentru fabricarea unor asemenea motoare.

Podebrad le spuse că era exclusă construirea unui dirijabil mare. Pe el îl interesa doar tipul mai mic şi nerigid. Acesta ar fi reuşit traversarea munţilor, menţinându-se la o altitudine de peste 3.962 de metri. Era conştient că munţii aveau 6.096 de metri în unele porţiuni. Aparatul urma să zboare de-a lungul lor până găseau unii mai puţin înalţi.

— Asta ar solicita mai mult combustibil, deoarece călătoria ar fi mai lungă, remarcă Frigate.

— Evident, spuse Podebrad. Aparatul ar trebui să fie îndeajuns de mare pentru a face faţă unei astfel de situaţii.

Era clar că Sinjoro Podebrad avea ultimul cuvânt.

În ziua următoare, Proiectul Zeppelin intră în lucru şi se încheie după opt luni, cu patru luni mai devreme decât se apreciase iniţial. Podebrad scosese sufletul din tehnicieni.

Nur îl întrebă cum vor găsi Virolando fără hărţi.

Cehul îi spuse că vorbise cu câţiva misionari care erau de acolo. Potrivit relatărilor, Virolando se afla în apropierea regiunii arctice în care Fluviul curgea în sens invers. Era la circa 50.000 de kilometri depărtare de izvoare şi uşor de identificat din aer. Cum era situat pe malul unui lac foarte mare de forma unei clepsidre şi avea exact o sută de turle din stâncă, nu se putea confunda.

Cu alte cuvinte, dacă nu cumva exista şi o copie a acestuia.

Mai târziu, Frigate spuse:

— Am îndoieli privind apartenenţa lui la sectă. Cei pe care i-am cunoscut erau calmi şi foarte înţelegători, însă tipul ăsta ne-ar putea da lecţii de purtare glacială.

— Poate că-i agent, remarcă Nur.

Acest gând îi făcu pe ceilalţi să amuţească.

— Dacă e, spuse Nur, n-ar vrea să construiască un zeppelin capabil să zboare la mare altitudine pentru a traversa munţii polari?

— Nu cred că un aparat ar putea atinge o asemenea altitudine, îşi dădu Frigate cu părerea.

Indiferent ce-ar fi fost, Podebrad ştia să obţină rezultate. Cu toate că nu găsise pilot, avea destui ingineri capabili să conducă cele zece-douăsprezece vase. Aşa hotărî ca piloţii să se pregătească singuri.

Aleseră trei echipaje, astfel încât să se găsească înlocuitori dacă, dintr-un motiv sau altul, vreunul dintre oameni se dovedea inapt. Frigate, Nur, Farrington, Rider şi Pogaas începură să aibă îndoieli încă din perioada pregătirii la sol. Nici unul nu se pricepea la motoare, ceea ce însemna că aveau nevoie de pregătire. De ce i-ar folosi Podebrad când avea ingineri şi mecanici experimentaţi?

Pornise cu ideea unui echipaj format din opt persoane dar, credincios promisiunii, cei cinci de pe Razzle Dazzle erau numiţi în primul echipaj. Podebrad participa la fiecare ridicare în aer, deşi doar în calitate de observator.

Frigate simţi o nelinişte când făcu primul zbor, însă experienţa căpătată pe baloane îl ajută să-şi depăşească tracul de început.

Echipajele se antrenau pe rând. Apoi zeppelinul uriaş, semirigid, efectuă câteva zboruri de probă de 600 de kilometri. Trecu peste cele patru şiruri de munţi, ceea ce permise echipajului să vadă văi despre a căror existenţă nu se ştiuse, deşi se aflau practic foarte aproape.

În seara dinaintea plecării, echipajele participară la o mare petrecere dată în cinstea lor. Echipajul de pe Razzle Dazzle era de faţă, mai puţin femeile cu care convieţuiau căpitanul, secundul şi Frigate. Se înţelege de la sine că ele se supăraseră fiindcă fuseseră uitate. Deşi îşi găsiseră deja alţi amanţi, nu-i iertaseră încă pe foştii companioni.

Nur sosise în Noua Boemie fără însoţitoare, astfel că nu avea motive să simtă vreun regret.

Cu puţin timp înainte de miezul nopţii, Podebrad îi trimise pe toţi acasă. Ascensiunea avea să înceapă înainte de răsăritul soarelui, iar echipajul trebuia să fie treaz chiar mai devreme. Oamenii din grupul lui Farrington se culcară într-o colibă din apropierea uriaşului hangar din lemn de bambus care adăpostea dirijabilul şi, după ce flecăriră o vreme, adormiră. Se aşteptaseră ca Podebrad să-şi anunţe demisia şi plecarea în timpul petrecerii. Dar n-o făcuse. Probabil că intenţiona să amâne totul până în clipa când se va afla pe aeronavă.

— S-o fi gândit că ar fi linşat, spuse Martin.

Frigate adormi ultimul sau cel puţin aşa îşi închipui el. Era posibil ca Martin să mimeze somnul. Deşi nu se arătase temător, încă detesta ideea de a se ridica în aer.

Prea încordat ca să adoarmă, Frigate se perpeli mai toată noaptea. Întotdeauna adormea greu înaintea evenimentelor importante; aşa i se întâmplase în preziua unor meciuri de fotbal sau curse de atletism. De cele mai multe ori, insomnia făcuse loc epuizării în ziua următoare, astfel că nu se putuse arăta la înălţime. Până şi îngrijorarea că nu ar fi îndeajuns de pregătit îl făcuse de multe ori să dea greş.

Pe lângă acestea, zburând pe avioane ale Flotei SUA în tinereţe şi cu baloane în floarea vârstei, cunoştea prea bine primejdiile care îl puteau pândi.

Se trezi din somnul iepuresc când auzi motoarele urlând şi elicele rotindu-se.

Se rostogoli jos din pat, deschise uşa şi privi afară. Deşi nu reuşi să scruteze prin ceaţă, îşi dădu seama că sursa zgomotului nu putea fi decât una singură.

Îi trebui aproape un minut să-i trezească pe ceilalţi. Purtând doar kilturi şi având prosoape groase pe spinare, se năpustiră către hangar. În câteva rânduri se izbiră de colibe, împiedicându-se mereu-mereu. În cele din urmă, urcând panta uşoară a câmpiei, ajunseră cu capetele deasupra valului de ceaţă.

În lumina sclipitoare a stelelor, văzură lucrul de care se temuseră cel mai mult.

Pe pământ rămăseseră bărbaţi şi femei, ovaţionând pe jumătate adormiţi. Aceştia traseră dirijabilul din hangar cu ajutorul frânghiilor. Acum, după ce-şi încheiaseră treaba, priveau nava ridicându-se încet. Deodată, apa care constituia balastul se revărsă pe pământ, udându-i pe mulţi dintre spectatori. Ceva mai mobil acum, aparatul având forma unui trabuc se înălţă şi porni spre amonte. Cu toate luminile aprinse în cabinele situate sub chila lungă de formă triunghiulară, care ţinea pe toată lungimea, dirijabilul sclipea. În dreptul unui hublou reuşiră să distingă silueta lui Podebrad.

Urlând şi blestemând, porniră în goană. Ştiau însă că nu puteau face nimic pentru a stopa decolarea.

Farrington înşfăcă o suliţă proptită de marginea hangarului şi o aruncă spre aparat, însă ea nu-şi atinse ţinta şi căzu, cât pe ce să lovească o femeie. El se trânti la pământ şi începu să lovească deznădăjduit cu pumnii în iarbă.

Rider sărea pe loc, fluturându-şi braţele furios.

Nur clătină din cap.

Pogaas răcni blesteme în limba maternă.

Frigate izbucni în lacrimi. Ceilalţi pierduseră nouă luni din cauza lui. Dacă nu i-ar fi trecut prin minte ideea dirijabilului, ar fi parcurs deja cel puţin 50.000 de kilometri.

Cel mai grav lucru era că Razzle Dazzle fusese vândut. Şi nu pe mai nimic. Pe cinci sute de ţigarete, băutură şi unele favoruri personale.

Mai târziu se aşezară mohorâţi în apropierea unei pietre, aşteptând erupţia de energie şi umplerea potirelor. Localnicii aflaţi în jurul lor făceau un zgomot infernal, discutând despre fostul lor lider şi blestemându-l. Membrii echipajului de pe Razzle Dazzle rămaseră tăcuţi. În cele din urmă, Martin Farrington spuse:

— Ei bine, putem oricând să furăm goeleta.

— N-ar fi cinstit, constată Nur.

— Ce vrei să spui cu asta? Nu m-am gândit s-o luăm înapoi fără să plătim. Le vom înapoia exact ce ne-au dat pe ea.

— Nu vor fi de acord cu o astfel de tranzacţie, îl lămuri Tom.

— Şi ce vor cere în schimb?

Tăcură cu toţii, fiindcă se iscă agitaţie. Un bărbat tocmai anunţase că un consiliu îl alesese pe noul şef al statului. Era Karel Novak, adjunctul lui Podebrad. Unii ovaţionară, însă majoritatea erau prea deprimaţi ca să-i intereseze o asemenea veste.

— De ce credeţi că ne-a făcut-o? vru să ştie Martin. Eram la fel de pricepuţi ca şi ceilalţi şi promisese că ne ia cu el.

— Adevărul e, spuse Frigate cu un glas tremurător ce-i trăda amărăciunea, că eu nu pilotam la fel de bine ca Hronov şi Zeleny. Podebrad ştia că dacă m-ar fi respins, voi veţi face un scandal monstru. De aceea a decolat fără să ne ia pe nici unul.

— Scârbă nenorocită! răbufni Tom. Nu. Nu de asta. De fapt, erai destul de bun.

— Nu vom şti niciodată, se consolă Martin. Ia spuneţi-mi, credeţi că Podebrad ar putea fi agent? O fi aflat ceva despre noi şi de aceea ne-a abandonat cu degetul în gură?

— Mă-ndoiesc, spuse Nur. Ar putea fi. Pesemne că la început avea intenţia de a construi un vas cu aburi cu care să plece spre izvoare. Apoi am apărut noi şi i-am vârât altă idee în căpăţână: dirijabilul. Numai că am luat plasă.

— Dacă e agent, cum de-a aflat despre noi?

Frigate îşi înălţă capul.

— Asta era! Poate vreuna dintre femeile pe care le-am părăsit v-a auzit din întâmplare discutând. Uneori, vă trezeaţi vorbind prea tare. Ori pesemne că v-au auzit Eloise sau Nadja bodogănind în somn. Ca să se răzbune, i-au spus totul lui Podebrad, iar el a hotărât să ne lase aici.

— Nici una dintre ele n-ar fi fost în stare să-şi ţină gura, spuse Tom. De mult s-ar fi dat de gol.

— N-o să ştim niciodată, spuse Martin, clătinând din cap.

— Zău? îl îngână Tom. Ei, află că dacă-l prindem din urmă pe Podebrad, cu mâinile mele îi rup gâtul.

— Dar mai întâi îi frâng eu picioarele, nu se lăsă Farrington.

— Ba nu, eu vreau să construiesc o casă cu şase etaje, spuse Frigate, cu o singură fereastră, la ultimul etaj. După aceea îl executăm după o metodă specific cehească. Prin defenestrare.

— Poftim? făcu Tom.

— Îl aruncăm pe fereastră.

— Răzbunarea imaginată reprezintă o metodă recomandată pentru eliberarea furiei, explică Nur. Mai bine-ar fi, totuşi, să nu simţi nevoia de a te răzbuna. Acum trebuie să facem ceva, nu să spumegăm de furie.

Frigate se ridică grăbit în picioare.

— Mi-a venit o idee! Nur, vrei să ai grijă de potirul meu? Mă duc să discut cu Novak.

— Tu şi ideile tale! strigă supărat Farrington. Ne-au adus deja destule necazuri! Întoarce-te!

Frigate se îndepărtă fără să-l bage în seamă.

Partea 8

PARSEVAL PLUTEA PE DEASUPRA ABISULUI încet şi maiestuos. Atât botul cât şi elicele erau înclinate în sus. Torentul de aer care năvălea prin spărtură scădea în intensitate când atingea partea superioară a canionului, iar dirijabilul nu trebuia să se lase prins de curentul descendent. Cyrano era silit să calculeze forţa cu precizie, menţinând nava la aceeaşi altitudine, înaintând totuşi către centrul găurii boltite. O eroare, oricât de neînsemnată, putea propulsa aeronava în jos, izbind-o de marginea canionului şi frângând-o în două.

Jill socoti că n-ar fi riscat să intre prin acel spaţiu dacă ar fi fost căpitanul navei. Ar fi preferat să dea un ocol muntelui, în căutarea altei porţi. Asta însemna, totuşi, un consum prea mare de combustibil. Luptând împotriva unor vânturi atât de puternice, motoarele consumau extrem de mult, încât n-ar mai fi putut reveni în Parolando. Dirijabilul n-ar fi ajuns nici măcar până în apropierea lui Mark Twain.

Cyrano transpira de încordare, însă ochii îi rămăseseră sclipitori şi pe chip i se citea dorinţa de a reuşi. Nu arăta speriat, chiar dacă era. Jill trebui să recunoască în sinea ei că în situaţia de faţă Cyrano se dovedea cel mai bun. Având reflexe perfecte, el sigur nu va îngheţa de frică. Pentru Cyrano, situaţia era asemănătoare unui duel. Vântul izbea; el para lovitura; vântul riposta; el găsea replica cea mai adecvată.

Acum se aflau înconjuraţi de norii groşi care se năpusteau prin spaţiul gol.

Brusc, pătrunseră.

Deşi erau încă orbiţi de ceaţă, reuşiră să citească indicaţiile radarului. În faţa lor se afla o mare, la un kilometru dedesubt. Era înconjurată de munţi. Iar în faţa lor, în mijlocul mării, la 48,5 kilometri, se zărea un obiect care se ridica deasupra apei, cu toate că părea strivit de masivitatea munţilor.

Privind la tubul cu raze catodice de pe tabloul de comandă, Cyrano spuse:

— Iată şi turnul!

Stând în faţa aparaturii de la babord, specialistul radar confirmă observaţia vizuală.

Firebrass ordonă ridicarea navei la altitudinea de 3.050 de metri. Elicele nu puteau fi aduse în poziţie orizontală pentru a înălţa dirijabilul mai rapid, întrucât el trebuia să facă faţă vântului puternic.

Cu toate acestea, în timp ce luau înălţime, constatară că vântul scăzuse în intensitate. În momentul când avea să atingă altitudinea dorită, aparatul putea porni drept înainte. Deocamdată, viteza de deplasare a dirijabilului faţă de sol era de 80,5 kilometri pe oră. Pe măsură ce se apropia de turn, se mişca tot mai repede.

Cerul era mai sclipitor decât în amurg, fiind luminat de soarele lipsit de vlagă, dar şi de stelele adunate ciorchine.

Aparatele radar puteau cerceta acum întreaga zonă, atingând partea superioară a celui mai îndepărtat perete. Suprafaţa aproape circulară a mării avea 97 de kilometri lăţime. Zidul situat de cealaltă parte avea aceeaşi înălţime ca şi cel apropiat.

— Turnul! exclamă Firebrass. Are 1,7 kilometri înălţime şi 16 kilometri lăţime!

Mecanicul-şef Hakkonen îl întrerupse pentru a-i raporta că pe corpul navei începuse să se formeze gheaţă. Încă nu cuprinsese totuşi hublourile cabinei de comandă, deoarece acestea erau făcute din plastic rezistent la frig.

— Cyrano, coboară la 1.530 de metri, ordonă Firebrass. La altitudinea aceea aerul e mai cald.

Vărsându-se în mare, apele Fluviului încă păstrau căldura chiar după trecerea prin regiunea arctică. În depresiunea aceea adâncă şi rece, apa ceda atâta căldură, încât temperatura de la 1.524 de metri era de două grade Celsius. Mai sus însă, aerul umed devenea o capcană de gheaţă.

În timp ce dirijabilul cobora, operatorul radar raportă că interiorul lanţului muntos nu era la fel de neted ca suprafaţa lui exterioară. Se remarcau spaţii goale şi protuberanţe, de parcă făuritorii muntelui socotiseră că nu era nevoie să termine şi interiorul.

Radarul depistase brâna îngustă descrisă de Joe Miller. Ea ducea de pe vârful muntelui până la poale. Mai observară o brână asemănătoare mergând de-a lungul apei şi dispărând în dreptul unei deschizături de vreo 3 metri înălţime şi 2 lăţime.

Nimeni nu scoase o vorbă. Doar Jill se întrebă cu voce tare de ce fusese făcută gaura prin care se strecurase dirijabilul.

— Poate-i pentru navele lor aeriene, dacă au cumva, emise Firebrass o părere. Ar putea fi folosită ca rută care să nu treacă pe deasupra muntelui.

Părea o explicaţie mulţumitoare.

— Pesemne, spuse Piscator. Cu toate acestea, explozia de lumină care l-a speriat atât de rău pe Joe Miller nu putea fi cauzată de razele soarelui trecând prin deschizătură. În primul rând, chiar dacă ar fi fost aşa, razele n-ar fi iluminat partea superioară a turnului. Joe a zis că ceaţa se dispersase vreme de o clipă. Chiar şi aşa, razele n-ar fi atins turnul. Iar dacă s-ar fi întâmplat asta, Joe ar fi trebuit să se afle în linie cu razele şi cu turnul. Imposibil, fiindcă brâna pe care stătea nu merge atât de departe ca să-l plaseze în aceeaşi linie.

— Poate că lumina orbitoare provenea de fapt de la nava pe care a văzut-o o clipă după aceea, spuse Firebrass. Cobora şi pesemne că, într-un fel sau altul, motoarele ei scoteau flăcări pentru a reduce viteza de coborâre. Lui Joe i s-a părut că era vorba de razele soarelui.

— Tot ce se poate, admise Cyrano. Ori lumina era un semnal pornit din turn. Dacă Joe stătea pe brână şi turnul e destul de înalt pentru a-l vedea de la 48,5 kilometri depărtare, cum putea percepe maşinăria zburătoare, care e mult mai mică?

— Poate nu era chiar atât de mică, spuse Firebrass.

Rămaseră tăcuţi o clipă. Jill încercă să aprecieze mărimea unui aparat care putea fi zărit de la o asemenea distanţă. Nu ştia ce ar trebui să fie, însă considera că sigur avea un kilometru lăţime.

— Nu-mi place să mă gândesc la asta, recunoscu Cyrano.

Firebrass îi ordonă să conducă dirijabilul în cerc, dând roată mării. Radarul arăta că suprafaţa turnului circular era netedă şi neîntreruptă, cu excepţia deschizăturilor aflate la aproximativ 243 de metri sub vârf.

Apărea şi o diferenţă între înălţimea exterioară şi cea interioară. În interiorul pereţilor înalţi de 243 de metri se găsea suprafaţa netedă a unei piste de aterizare de aproape 16 kilometri lăţime.

— Deschiderile de la baza peretelui sunt ceva mai coborâte faţă de centru, constată Firebrass. Asta pentru ca apa să se poată scurge prin deschizături.

Le atrase atenţia în mod deosebit singura protuberanţă de pe „Pista de aterizare. Plasată în sud – din centrul turnului nu se putea pleca decât spre sud – aceasta era o emisferă cu diametrul de 16 metri şi înălţimea de 8 metri.

— Dacă aceea nu-i o intrare, sunt gata să înghit un prosop, anunţă Firebrass, apoi clătină din cap. Sam o să fie dezamăgit auzind asta. Nimeni nu poate pătrunde în turn decât pe calea aerului.

— Încă n-am intrat, murmură Piscator.

— Serios? Nu-i o noutate. Dar bineînţeles c-o să încercăm. Atenţie la mine, vă rog. Sam a ordonat să facem doar o expediţie de cercetare. Cred că încercarea de a pătrunde în turn se încadrează în ideea de cercetare.

Firebrass era aproape întotdeauna debordant, însă acum părea să tremure din tot trupul şi se aprinsese la faţă ca niciodată. Până şi vocea îi devenise nesigură din cauza emoţiei.

— Înăuntru ar putea exista arme defensive, automate ori acţionate de oameni. Nu putem afla decât intrând acolo, dar n-aş vrea să periclitez securitatea navei mai mult decât e cazul. Jill, eu şi un grup restrâns o să coborâm cu un elicopter. Rămâi la comandă, ceea ce înseamnă că devii căpitan, chiar dacă e vorba de scurt timp. Orice s-ar întâmpla, ţi-ai împlinit visul. Să menţii nava la 1000 de metri deasupra turnului şi tot atât de departe. Dacă ni se întâmplă ceva, te întorci cu nava la Sam. Acesta e un ordin. Dacă văd ceva dubios, o să strig. Imediat după aceea te îndepărtezi. Văd eu cum ajung înapoi. Ai priceput?

— Am înţeles, domnule.

— Dacă domul acela are vreo intrare, ne-ar trebui un dispozitiv electronic sau o cheie universală ca să ajungem înăuntru. Depinde. Ei nu cred c-am putea intra. După părerea mea, nu e nimeni acolo. Ori, cine ştie, poate e cineva care aşteaptă să vadă ce facem pentru a trece la acţiune după aceea. Să sperăm totuşi că mă înşel.

— Domnule căpitan, aş vrea să vă însoţesc, spuse Cyrano.

— Rămâi aici. Eşti cel mai bun pilot. Mă vor însoţi Anna, Haldorsson, fiindcă e şi pilot de elicopter, Metzing, Arduino, Chong şi Singh. Asta în cazul că se oferă voluntari.

Obrenova le telefonă celorlalţi, aflaţi la posturile lor, apoi raportă că ei ţineau morţiş să meargă.

Folosind sistemul de comunicare, Firebrass îi informă pe ceilalţi membri ai echipajului despre constatările făcute cu ajutorul radarului. Îi anunţă şi în legătură cu debarcarea unui grup.

Abia încheiase când primi un mesaj din partea lui Thorn. Firebrass ascultă vreme de o clipă apoi spuse:

— Nu, Barry, am destui voluntari.

Îndepărtându-se de telefon, îi anunţă pe ceilalţi:

— Thorn dorea foarte mult să meargă alături de mine. Părea tare nefericit că l-am refuzat. Nu-l ştiam atât de entuziasmat de aventura asta.

Jill telefonă la hangar şi-i comunică lui Szentes, intendentul, să pregătească elicopterul numărul 1 pentru zbor.

Firebrass dădu mâna cu toţi cei prezenţi în cabina de comandă, mai puţin cu Jill. Pe ea o strânse în braţe. N-ar fi putut spune dacă-i plăcuse sau nu. I se părea incompatibil cu calitatea de ofiţer şi semăna prea mult cu un adio. Firebrass credea cumva că nu va reuşi să se întoarcă? Ori Jill îi atribuia lui propriile ei temeri?

Oricare ar fi fost adevărul, o frământau sentimente contradictorii. Nu-i plăcea că fusese tratată altfel decât ceilalţi, dar o emoţiona faptul că el ţinea la ea în mod deosebit. Mare minune că nu făcuse ulcer din cauza numeroaselor stări contradictorii prin care trecuse atât de frecvent. Dar oricum nu auzise să fi suferit cineva de ulcer pe lumea asta. Încordarea şi nervozitatea păreau să se manifeste doar la nivel psihic, asemenea halucinaţiilor pe care le avusese.

O clipă mai apoi îşi pierdu calitatea de excepţie. Cyrano îl rugase pe Piscator să-i ţină locul câteva clipe, se ridicase şi-l îmbrăţişase călduros pe căpitan, în timp ce lacrimile îi şiroiau pe obraji.

— Dragul meu prieten, nu mai fi atât de trist! Chiar dacă mă pândesc primejdii, nu te teme. Eu, Savinien de Cyrano de Bergerac, voi fi alături de tine.

Firebrass scăpă din strânsoare, îl bătu pe franţuz pe umăr şi începu să râdă.

— Hei, n-aş vrea să credeţi că vom păţi ceva. Nu-mi luam adio, ci numai la revedere. Ce naiba! Nu mai poate omul să?... Uf, în fine. Hai, Cyrano, treci înapoi la postul tău. Zâmbi arătându-şi dinţii albi contrastând cu tenul închis şi le făcu un semn cu mâna. Pe curând!

Cu un aer foarte preocupat, Anna Obrenova îl urmă. Metzing, părând foarte mohorât şi amintind de un cavaler teuton, ieşi în urma ei.

Jill dădu imediat ordin ca nava să ocupe poziţia cerută de Firebrass. Parseval începu să coboare în cerc. Când pătrunse în ceaţă, aprinseră reflectoarele, însă, deşi puternice, acestea nu băteau mai departe de 150 de metri. Dirijabilul se instală pe poziţie, rămânând locului cu botul în direcţia din care bătea vântul, şi opunându-se acestuia cu o forţă egală. Patru tuneluri luminoase străpungeau ceaţa, însă ele nu scoteau la iveală altceva decât nori cenuşiu-întunecaţi. Turnul se afla în faţă şi ceva mai jos, rămânând invizibil, părând totuşi să constituie o prezenţă ameninţătoare, întinzându-şi tentacule care căutau să apuce nava.

Nimeni nu vorbea. Cyrano îşi aprinse un trabuc. Piscator stătea în spatele operatorului radar şi urmărea indicaţiile de pe cadrane. Radiotelegrafistul era concentrat în faţa cadranelor, căutând transmisii pe toate frecvenţele spectrului. Jill se întrebă ce spera acesta să recepţioneze.

După cincisprezece minute lungi cât o oră, Szentes îl apelă pe căpitanul pro tempore. Bocaportul din pântecele navei fusese deschis, elicopterul îşi încălzise motorul, urmând să decoleze din clipă în clipă.

În glasul lui Szentes răzbătu încordarea.

— ‘Şoară Gulbirra, avem o mică problemă, de aceea vă anunţ înainte de decolare. A apărut Thorn, şi a încercat să-l convingă pe căpitan să-l ia la bordul elicopterului. Căpitanul i-a ordonat să-şi reia postul.

— Şi a executat ordinul?

— Da. Căpitanul mi-a cerut să verific. Însă domnul Thorn n-avea cum să ajungă în secţiunea anterioară a navei.

— Prea bine, Szentes. Mă ocup eu de asta.

Jill închise şi înjură în şoaptă. Asta era bună, ajunsese comandant pentru un sfert de ceas şi avea deja de rezolvat o problemă de disciplină. Ce-l apucase pe Thorn?

Avea o singură soluţie. Dacă nu lua în seamă purtarea lui Thorn, va pierde controlul asupra navei şi respectul echipajului.

Telefonă cabinei de comandă auxiliară din partea anterioară. Îi răspunse Salomo Coppename, un surinamez, secund al secţiunii pupa.

— Arestează-l pe domnul Thorn. Duceţi-l în cabina lui sub escortă şi postaţi pază la uşă.

Coppename ar fi vrut să ştie ce se petrece, însă nu puse nici o întrebare.

— Mă suni imediat ce apare.

— Am înţeles.

Lumina intermitentă de pe tabloul de comandă se stinse. Bocaportul din pântecele navei fusese închis. Radarul preluă elicopterul numărul 1, care cobora spre partea superioară a turnului.

În difuzor răsună brusc o voce:

— Aici Firebrass.

— Vă auzim clar, îi răspunse operatorul radio.

— Şi eu vă recepţionez bine. Voi ateriza la aproximativ o sută de metri depărtare de dom. Radarul nostru funcţionează perfect, deci nu vom avea probleme. Sper că peretele ne va apăra de vânt la aterizare. Jill?! Mă auzi?

— Sigur, căpitane.

— Ce-ai făcut cu Thorn ?

Jill îi raportă şi Firebrass spuse:

— La fel aş fi procedat şi eu. Când mă întorc o să-l întreb de ce s-a agitat atât. Dacă... dacă mi se întâmplă ceva, ia-l tu la întrebări. Dar ţine-l sub pază până isprăvim cu turnul.

Jill îi ordonă lui Aukuso să conecteze recepţia radio la sistemul de comunicare al navei. Nu vedea nici un motiv să le ascundă celorlalţi ce se discuta.

— Acum cobor. Vântul a slăbit. Jill, eu...

— Se deschide bocaportul din pântecele navei! exclamă Cyrano şi arătă către o luminiţă intermitentă ce apăruse pe tabloul de control. Mon Dieu! Apoi împuse cu degetul spre fereastră.

Nici nu era nevoie să facă gestul. Cei prezenţi în cabina de comandă priveau la mingea de foc apărută brusc în semiobscuritatea din jur.

Jill gemu.

— Căpitane! Recepţie, căpitane! strigă Aukuso.

Nu primi nici un răspuns.

DIN DIFUZORUL SISTEMULUI DE COMUNICAŢII răzbătu un ţârâit.

Urnindu-se cu greu, de parcă ar fi înotat prin vată de zahăr, Jill făcu legătura.

— Căpitane, se auzi vocea lui Szentes, Thorn a furat elicopterul amfibie! Dar cred că l-am prins pe ticălos! Mi-am golit pistolul în el!

— A apărut pe radar! constată Cyrano.

— Szentes, ce s-a întâmplat?

Jill se zbătu să scape din materia cleioasă în care simţea că se îneacă. Trebuia să alunge acea amorţeală, să-şi recapete capacitatea de analiză şi de a lua hotărâri.

— Thorn a părăsit zona hangarului, aşa cum a ordonat comandantul. S-a întors însă imediat după decolarea elicopterului, de data asta înarmat cu un pistol. Ne-a silit să intrăm în compartimentul cu provizii şi a dezactivat sistemul de comunicaţii cu un glonte. Apoi ne-a încuiat înăuntru. A uitat că acolo e păstrat şi armamentul. Ori şi-o fi închipuit că va pleca înainte ca noi să scăpăm. În fine, am spart încuietoarea şi ne-am repezit afară. Dar era deja în elicopter şi se ridica de pe platforma de decolare. Am tras în el în vreme ce aparatul ieşea din hangar. Şi ceilalţi şi-au descărcat armele în el. Căpitane, ce se petrece?

— Voi anunţa echipajul când voi afla, spuse Jill.

— Căpitane?

— Da.

— S-a întâmplat ceva ciudat. Thorn a plâns tot timpul cât ne-a silit să intrăm în compartimentul cu provizii, chiar şi când ne ameninţa că trage dacă încercăm să-l oprim.

— Terminat, rosti Jill şi închise aparatul.

Operatorul aparaturii în infraroşu raportă:

— Incendiul n-a fost stins.

Operatorul radar, pălind în ciuda tenului brunet, spuse:

— Incendiul acela e de la elicopter. A ajuns pe puntea de aterizare a turnului.

Jill scrută prin ceaţă. Nu vedea decât nori învârtejindu-se.

— Am depistat celălalt elicopter, anunţă omul de la radar. Coboară. Către baza turnului. O clipă mai apoi, adăugă: Acum s-a aşezat pe suprafaţa mării.

— Aukuso, vorbeşte cu Thorn.

Senzaţia de paralizie dispărea încetul cu încetul. Se simţea încă debusolată, dar acum era capabilă să descopere oarece ordine în haos.

După un minut, Aukuso anunţă:

— Nu răspunde.

Radarul arăta că elicopterul amfibiu plutea pe apă la 30 de metri depărtare de turn.

— Mai încearcă, Aukuso.

Firebrass era probabil mort. Acum i se împlinise dorinţa, ajunsese căpitan.

— Doamne! N-am vrut să se întâmple aşa!

Încă amorţită, îl apelă pe Coppename şi-i comunică să vină în cabina de comandă pentru a prelua funcţia de secund. Alexandros avea să devină ofiţer 1 în secţiunea posterioară.

— Cyrano, ne ocupăm mai târziu de Thorn. Deocamdată trebuie să aflăm ce s-a întâmplat cu Firebrass şi ceilalţi. Făcu o pauză, apoi continuă: Trebuie să aterizăm pe partea superioară a turnului.

— Sigur, de ce nu? încuviinţă Cyrano.

Palid la faţă, îşi încleştă fălcile. Părea totuşi să se stăpânească perfect.

Parseval trecu prin nori, dirijat de radar. În jurul turnului exista un puternic curent ascensional, însă el îşi pierdu din forţă imediat ce dirijabilul ajunse deasupra cupolei.

Reflectoarele plasate sub burta aparatului se aprinseră, măturând uriaşa suprafaţă cenuşie de metal. Cei din cabina de comandă văzură flăcările, dar nu reuşiră să distingă elicopterul.

Încet, dirijabilul alunecă prin dreptul incendiului. Acum, elicele erau poziţionate orizontal, făcând colosul să coboare.

Cu delicateţe, pilotul îl aşeză pe partea superioară a turnului. În condiţii ideale, vântul nu ar fi suflat deloc. Cu toate acestea, miile de găuri de drenaj făcute la baza peretelui permiteau existenţa unui curent de 8 kilometri pe oră. Pe scara Beaufort, asta ar fi însemnat o briză uşoară. Vântul mângâia obrajii. Dacă ar fi existat vreun copac, frunzele lui ar fi foşnit, iar o giruetă s-ar fi învârtit uşor.

Un profan n-ar fi luat în seamă vântul, dar suprafaţa uriaşă făcea nava instabilă, împingând-o uşor, dacă forţa curentului n-ar fi fost compensată. Dirijabilul putea fi izbit de zid dacă nu opunea rezistenţă.

Din nefericire, nu găsiră nici un catarg de fixare. De asemenea, nava nu putea fi coborâtă în contact direct cu terenul de aterizare. Spre deosebire de Graf Zeppelin şi Hindenburg, Parseval nu avea gondola de comandă prevăzută cu o roată pentru a împiedica structura posterioară să atingă terenul. Întrucât cabina de comandă fusese plasată în partea anterioară, nava nu putea ateriza fără a-şi distruge ampenajul vertical.

Aveau totuşi frânghii la bord. Acestea fuseseră luate pentru cazul în care ar fi trebuit să aterizeze pe câmpia de lângă Fluviu. Ele ar fi fost aruncate, în speranţa că oamenii de la sol s-ar fi oferit să dea o mână de ajutor ca membri suplimentari ai echipajului.

Jill dădu câteva ordine. Constatând că vântul pierdea din forţă, Cyrano răsuci aparatul lateral, lăsându-l să fie împins cale de câţiva kilometri către peretele turnului. Apoi descoperi că vântul bătea din cealaltă direcţie, având ca punct de pornire cele mai apropiate deschizături în perete.

Când radarul semnală că botul dirijabilului se afla la jumătate de kilometru de perete, inversă elicele cu viteză redusă. Nava încremeni, iar trapa din burta ei se deschise.

Lăsară frânghiile spre sol şi, câte patru, cinci oameni coborâră cu ajutorul lor. Pe măsură ce grupurile de oameni atingeau solul, nava pierdea din greutate şi devenea mai instabilă. Cu părere de rău, Jill ordonă eliberarea unei părţi din hidrogenul aflat în rezervoare. Aceasta reprezenta singura modalitate de a compensa sustentaţia, deşi Jill n-ar fi vrut să piardă gazul. Balastul putea fi aruncat mai târziu pentru ca nava să-şi recapete stabilitatea.

Din partea frontală şi din cea posterioară fură aruncate alte frânghii. Oamenii de la sol se agăţară de ele, stăpânind nava.

Cyrano îngădui dirijabilului să plutească spre zid, fără a folosi elicele. Acestea porniră din nou înainte ca botul să atingă peretele şi nava se opri.

Doi oameni alergară până la zid şi verificară viteza vântului în dreptul deschizăturilor. Comunicând prin aparate de radio-recepţie, se asigurară că vântul care trecea prin ele era îndeajuns de puternic pentru a împiedica aparatul să se ciocnească de zid.

Alţi oameni coborâră pe frânghii, iar valvele eliberară cantităţi suplimentare de hidrogen. Aceştia îi ajutară pe ceilalţi care stăteau agăţaţi de frânghiile din partea posterioară.

Unii se grăbiră să-i ajute şi pe cei din faţă. După ce traseră dirijabilul până ce acesta aproape atinse zidul cu botul, trecură prin câte trei găuri frânghiile, folosind cârlige ca să le prindă afară, iar apoi să le tragă înăuntru. Le legară, pe urmă rotiră coada până când dirijabilul ajunse să stea paralel cu zidul. Acum nava plutea la douăzeci de metri distanţă de perete.

Jill nu anticipa modificări ale vântului. În caz că se înşela, pagubele ar fi fost enorme. O uşoară atingere a navei de zid ar fi distrus dispozitivele de transmisie şi elicele de pe partea stângă.

Din bocaportul situat în burta aparatului se lăsă o scară. Jill şi Piscator ieşiră grăbiţi din cabina de comandă, coborâră printr-un pasaj şi apoi pe scară. Ţinând o valijoară neagră în mână, doctorul Graves îi aştepta.

Elicopterul se prăbuşise la 30 de metri de dom. Luând ca reper flăcările, porniră prin ceaţă către aparat. Apropiindu-se de epavă, inima lui Jill bătea tot mai tare. I se părea imposibil ca un bărbat puternic şi sclipitor ca Firebrass să fi murit, însă el zăcea la câţiva metri de rămăşiţele cuprinse de foc, acolo unde fusese azvârlit de forţa şocului. Ceilalţi se aflau încă înăuntru, iar cadavrul carbonizat al unuia dintre oameni stătea în capul oaselor pe scaun.

Aplecându-se deasupra siluetei, Graves îi întinse lampa lui Piscator. Fumul amestecat cu ceaţă le aduse în nări duhoarea greţoasă de benzină şi carne arsă. Jill simţi că-i vine să verse.

— Nu mai clătina lampa! răsună glasul tăios al lui Graves.

Jill reacţionă imediat şi făcu efortul de-a privi cadavrul. Hainele îi fuseseră pulverizate; pielea, pârlită din cap până în picioare. În ciuda arsurilor, trăsăturile erau încă recognoscibile. Nu stătuse prea mult în mijlocul flăcărilor. Pesemne fusese proiectat de suflul exploziei înainte de prăbuşirea aparatului. Dispariţia părţii superioare a capului putea fi pusă pe seama căderii de la înălţime.

Jill nu înţelese de ce doctorul mai examina cadavrul şi tocmai voia să i-o spună, când acesta se ridică. Întinse către ea palma larg desfăcută.

— Priveşte.

Ea aduse lampa mai aproape. Obiectul din palmă era o sferă de mărimea unei gămălii de chibrit.

— Era plasată în proencefal. Nu ştiu ce naiba reprezintă. După ce-o curăţă de sânge, adăugă: E neagră.

Apoi împachetă bila într-o bucată de pânză şi-i dădu drumul în valijoară.

— Ce vrei să faci cu cadavrele?

Jill aruncă o privire la masa fumegândă de metal contorsionat.

— N-are rost să risipim spumă pentru a stinge incendiul, spuse ea cu voce lipsită de orice inflexiune. Apoi privi către oamenii care îi urmaseră. Peterson, du cadavrul la navă. Dar întâi să-l înfăşori în ceva. Restul veniţi cu mine.

Câteva minute mai târziu, se opriră în faţa domului. Reflectoarele de pe dirijabil îl luminau, făcându-l să arate ca umbra unui iglu de eschimoşi. Folosindu-şi lampa, Jill văzu că domul era alcătuit din acelaşi metal cenuşiu ca şi turnul, făcând corp comun. Cu alte cuvinte, nu se vedeau semne de sudură ori de unire. Arăta ca o umflătură a suprafeţei.

Ceilalţi se traseră din faţa intrării, aşteptând ca ea să hotărască următorul pas. La 10 metri depărtare, zidurile descriau o curbură spre interior, formând un coridor larg de aproximativ 3 metri şi înalt de 2,5. Pereţii erau din acelaşi material cenuşiu. După vreo 30 de metri, coridorul cotea brusc. Dacă aceasta era intrarea în turn, ea se afla după acea cotitură.

Puţin deasupra deschizăturii se vedeau două simboluri în altorelief. Cel de deasupra era un semicerc şi înfăţişa cele şapte culori fundamentale. Sub el apărea un cerc înăuntrul căruia se găsea o cruce cu o buclă în partea superioară, semnul egiptean ankh. [Ankh este o hieroglifă egipteană, simbol a vieții lungi. Detalii: https://is.gd/om5TxR activ la 23.11.2019 (n.red.)]

— Un curcubeu deasupra simbolului vieţii şi resuscitării, constată Jill.

— Iartă-mă, spuse Piscator. Crucea dinăuntrul cercului e şi simbolul astrologic-astronomic pentru Pământ. Însă crucea e simplă, fără a avea o buclă.

— Curcubeul simbolizează speranţa. Şi dacă vă amintiţi de Vechiul Testament, reprezintă semnul prin care Dumnezeu făgăduieşte mântuirea poporului Său. Mai semnifică şi sipetul cu aur de la capătul curcubeului, Oraşul de Smarald al lui Oz şi multe alte lucruri.

Piscator o privi cu ochi cercetători.

Cuprinsă de un amestec de teamă şi respect, Jill rămase tăcută vreme de câteva clipe, sperând să depăşească această stare, apoi spuse:

— Intru. Aşteaptă aici, Piscator. Când ajung la capătul coridorului, o să-ţi fac semn să vii şi tu. În caz că nu păţesc ceva. Dacă mi se întâmplă, indiferent ce, tu şi restul oamenilor vă întoarceţi la navă şi plecaţi de aici. Vă ordon. Tu vei fi căpitan. Coppename e bun, însă nu are experienţa ta, iar tu eşti şi cel mai stăpân pe sine.

Piscator zâmbi.

— Firebrass ţi-a ordonat să nu aterizezi dacă păţeşte ceva. Cu toate acestea, tu ai coborât. Crezi c-aş accepta să plec văzându-te în primejdie?

— N-aş vrea să periclităm nava şi nici viaţa oamenilor.

— Vom vedea. Voi acţiona în funcţie de situaţie. Nici tu n-ai proceda altfel. Nu trebuie să uităm de Thorn.

— Să luăm lucrurile pe rând, sugeră ea, apoi se întoarse şi porni spre intrare. Când ajunse mai aproape, începu să respire greoi.

Holul era inundat de o lumină slabă.

După ce şovăi câteva secunde, îşi continuă drumul. Când trecu de arcadă, se trezi cuprinsă brusc de o lumină orbitoare.

JILL SE OPRI.

— De unde vine lumina asta? întrebă Piscator.

— Nu ştiu. Mi-e imposibil să-i detectez sursa. Priveşte. Nici umbră n-am.

Începu să păşească încet înapoi, apoi rămase din nou pe loc.

— Ce-ai păţit? Ai...

— Habar n-am. Parc-aş înota prin miere! Nu pot respira şi trebuie să mă zbat ca să fac încă un pas.

Aplecându-se spre bariera invizibilă, dar perceptibilă, ca şi cum ar fi păşit contra unui curent puternic, Jill reuşi să mai facă trei paşi, apoi, gâfâind, se opri.

— Sigur e un soi de câmp. Nu văd nimic material, dar mă simt ca o muscă prinsă în plasa unui păianjen!

— Nu cumva nasturii magnetici de la haine interferează cu acest câmp? strigă el.

— Nu cred. Dacă ar fi fost aşa, nasturii s-ar desface, şi nu e cazul. O să-ncerc, totuşi.

Destul de ruşinată că se dezbrăca în faţa a cincizeci de bărbaţi, îşi desfăcu nasturii magnetici. Temperatura aerului era de câteva grade peste zero. Tremurând, cu dinţii clănţănindu-i, încercă din nou să traverseze cu forţa zona care opunea rezistenţă. Însă nu reuşi să avanseze nici un centimetru mai mult.

Se aplecă să-şi adune straiele şi observă că putea face asta cu uşurinţă. După ce făcu înapoi doi paşi şi simţi forţa slăbind, se îmbrăcă la loc.

Ajunsă iarăşi la intrare, îl îndemnă pe Piscator:

— Acum încearcă tu.

— Crezi c-o să reuşesc eu? Bine, merită să încerc.

În pielea goal