/ Language: English / Genre:antique

��

Unknown


Stephani Per y Aborzalmakkastélya

Myknek, mindenért

E felnőtt olvasóknak írt regény alapjául a CAPCOM által felnőttek számára kiadott videojáték

szolgált.

Agonosz események forrásai mindig gonosz okok.

- Aisztophanész

I Előjáték

latham Weekly 1998. 06, 02..

Bizarr gyilkosságok Racoon Cityben

A negyvenkét éves Anna Mitaki megcsonkított holttestére tegnap este találtak rá egy elhagyatottterületen, Racoon City északkeleti részén lévő lakásának közelében. Ebben a hónapban őa negyedikáldozata a Victory-tó körzetében felbukkant, úgynevezett „kannibál gyilkosok"-nak.

A halottkém jelentése szerint a többi áldozatéhoz hasonlóan Miss Mitaki holttestén is találtakkannibalizmusra utaló jeleket. Testéből több darab hiányzikt a harapásnyomok egyértelműen emberielkövetőre utalnak. Két kocogó férji fedezte fel a megcsonkított testet, este kilenc óra tájban. Röviddelezután Irons parancsnok rövid nyilatkozatot adott ki, melyben megerősítette, hogy az RPD - a racoonivárosi rendőrség -erejét megfeszítve dolgozik, hogy a szörnyű bűncselekmény elkövetőit minél előbbrács mögé dugják. Jelenleg a városi vezetőkkel tárgyal, hogy a polgárok biztonságának érdekében azeddigieknél hatékonyabb védelmi intézkedéseket hozzanak. A „kannibálgyilkosok" kegyetlenmészárlásain kívül három másik - vélhetően vadállatok által okozón - haláleset is történt3

a Racoon melletti erdőben. Ezen utóbbi esetekkel együtt Összesen hétre emelkedett a rejtélyeshalálesetek száma...

***

Racoon Times 1998. 06.22.

A rettegés napjai Racoonban! Tovább emelkedett a halálos áldozatok száma!

Racoon City

Fiatal pár holttestére bukkantak vasárnap kora hajnalban a Victory Parkban. Deanne Rusch ésChristopher Smith a kilencedik és tizedik áldozata a várost május közepe óta rettegésben tartószörnyű gyilkosságsorozatnak. Eltűnésüket aggódó szüleik jelentették szombat éjszaka arendőrségnek, A keresésükre kivezényelt rendőrök a Victory-tó nyugati partján bukkantak rá a két 19éves fiatalra, hajnali két óra tájban. Jóllehet a rendőrség nem adott ki hivatalos közleményt, szemta-núk megerősítették, hogy a két fiatal a korábbi áldozatokhoz hasonló sérüléseket szenvedett. Barátaikszerint a páros az elhíresült „vadkutyák"-nak eredt nyomába> melyeket egyesek a kiserdőben vélteklátni. Terveik között szerepelt, hogy akár az egész városra kiterjedő kijárási tilalmat is megszegik,csak láthassanak egyet az állítólagos „éjszakai teremtmények" közül. Harris őrnagy délutánra hívtaössze a sajtó képviselőit, hogy beszámoljon a jelenlegi válsághelyzetről és a további, szigorúintézkedésekről.

3

Cityside 1998. 07.28.

A STARS különleges osztag Racoon megsegítésére siet! Racoon City

A hét elején három turistának veszett 'nyoma a Racoon környéki erdőben* Eltűnésük hírére a városihatóságok végre elszánták magukat a terület lezárására. Útakadályokat állítanak fel az Arhlay-hegység lábánál a hatos úton, és az erdő szélek feltűnő figyelmeztető táblákkal látják el. Brian Ironsrendőrfőnök a tegnapi nap folyamán bejelentette, hogy a STARS nevű különleges alakulat részt veszaz eltűnt turisták felkutatásában, és mindaddig együttműködik a városi rendőrkapitánysággal, amiga gyilkosságoknak és eltűnéseknek vége nem szakad városunkban,

Irons parancsnok korábban maga ts a STARS tagja volt. Egy, a Citysíde-nak adott exkluzívtelefoninterjúban elmondta: „Itt az idő, hogy felhasználjuk e férfiak és nők képességeit, szakmaitudását annak érdekében, hogy biztosítsuk városunkban a nyugalmat és a rendet. Kevesebb, mint kéthónap alatt kilenc brutális gyilkosság történt a körzetben és legalább öt ember tűnt el nyomtalanul.Az események a racooni erdő közelében történtek. Mindezek alapján feltételezzük, hogy az elkövetőka Victory-tó környékén rejtőzködnek- A STARS rendelkezik a felkutatásukhoz és a megtalálásukhozszükséges tapasztalatokkal." A kérdésre, hogy a STARS bevetésével miért vártak eddig, Ironsparancsnok csak annyit mondott, hogy a STARS a kezdetektőlfogva segítséget nyújt az RPD-nek, ésszámára „jóleső érzés" hogy a különítmény mostantól kezdve minden idejét a válság megoldásánakszenteli. A STARS-ot, a Speciális Taktikai és Analitikai Rohamsza-szt New Yorkban, magánútonhozták létre, még 1967-ben.

Eredetileg a szélsőséges terroristák elleni harc jegyében hívták életre visszavonult katonák és a CIA,valamint az FBI volt operatív tisztjei. Marco Palmieri (korábban a Nemzetbiztonsági és Védelmi

Ügynökség igazgatója) irányítása alatt a szervezet feladatköre gyors ütemben bővült, a túszmentő

akcióktól a kódfejtésen át a lázadások kezeléséig, több különböző típusú akcióban bevetették egységeit. A helyi rendőri szervekkel együttműködve tevékenykedő csapat valamennyi elképzelhetőkihívásnak képes megfelelni Minden egyes STARS alegység komplex, minden eshetőségre felkészültcsapatot alkot. A STARS Racoon Cityben 1972-ben hozta létre irodáját. Az alapításhoz szükségesanyagi fedezetet néhány helyi, lokálpatrióta üzletember szolgáltatta. A csapatot jelenleg AlbertWesker kapitány vezeti, aki valamivel több, mint öt hónapja tölti be a tisztséget

1. fejezet

JÜ1 már akkor tudta, hogy el fog késni az eligazításról, mikor az ajtó felé menet kulcsait a kávéjábaejtette. A kulcscsomó halk csobbanás kísértében merült el, a forró kávé a kézfejérc, loccsant. Kezeönkéntelenül megrándult, és a szerencsétlen mozdulat miatt kicsúszott hóna alól a vastag iratköteg.Papírdarabok, feljegyzések szóródtak szét a rozsdabarna szőnyegen. Hitetlenkedve meredt aporceláncsészére. Francba! Hát ilyen nincs!

Órájára pillantott, majd a csészével kezében a konyha felé iramodott. Wesker pontban 19 órára hívtaössze a csapatot. ' Ami azt jelentette, hogy körülbelül kilenc perce maradt, eny-nyi idő alatt kellmegtenni a tízperces autóutat. Aztán már csak parkolóhelyet kell találni, felrohanni a szobájukba, éselfoglalni a helyét. Ez az első teljes körű eligazítás, mióta a STARS bekapcsolódott a nyomozásba. Apokolba is, az első éles eligazítás, mióta őt Racoon Citybe vezényelték, és úgy néz ki, máris késésselindít.

Jellemző, Évek óta talán ez az első eset, hogy igazán fontos odaérnem valahová, és én már a legelejénelszúrom!

Morogva sietett a mosogatóhoz. Feszült volt, és haragudott magára, hogy nem készült el hamarabb.Ó, ez az átkozott eset! Rögtön reggeli után kezébe vette az aktákat, és a napot azzal töltötte, hogyátrágta magát a tudósításo-

i

13

kon. Hosszú órákon keresztül tanulmányozta a rendelkezésre álló adatokat. Valami nyomot keresettapró, jelentéktelennek tűnó' részleteket, amik felett átsiklott a rendőrségi vizsgálók figyelme. Ahogytelt az idő, egyre csalódottabb és csüggedtebb lett! mert semmi újat nem tudott felfedezni.Kiöntötte a csésze tartalmát, a mosogatóból kíhalászta a kulcscsomót, és a bejárati ajtó felé viharzott.Menet közben farmerjába törölgette az átmelegedett, csöpögő kulcsokat. Leguggolt, hogyösszegyűjtse az irathalmazt, de azonnal megmerevedett, ahogy tekintete a legfelül fekvő fotóra esett.Ó> lányok...

Bár tudta, hogy az idő sürget, képtelen volt elszakadni a kis, vérfoltos arcoktól. Az egész napfokozódó feszültség görcsös csomóba húzta össze gyomrát. Mély lélegzetet vett. Csak sóhajtoznitudott, minden másra képtelen volt ebben a percben, ahogy a bűntény helyszínén készült fotót nézte.Becky és Priscílla McGee. A nagyobbik lány kilenc, a kisebbik hétéves volt. Csak...! Korábbanfélretette ezt a képet, nem bírta rászánni magát, hogy alaposabban szemügyre vegye. Elszántanbizonygatta magának, hogy nincs ott semmi, amit látnia kellene. Nincs, nem lehet ott semmi fontos.De ez nem igaz, ugyebár? Megjátszhatod magad egy darabig, vagy akár be is ismerheted, hogy mostmár minden másképp van. Minden megváltozott, mióta meghaltak.

Amikor Racoonba érkezett nagyon bizonytalanul mozgott az új, ismereden környezetben. Erősstressznek volt kitéve, és abban sem volt biztos, hogy egyáltalán a STARS-nál akar-e maradni. Jómunkát végzett, de tulajdonképpen csak az apja, Dick miatt kezdett bele a dologba.

Miután vádat emeltek ellene, Dick erősködött, hogy változtasson életmódján. Eltartott egy darabig, deapja kitartó

4

fúvóit. Üjra és újra elmondta, hogy egyetlen bebörtönzött ^..yalentine is sok, sőt beismerte, hogyhibázott, mikor Jillt ^iíiirra a pályára irányította, amin ő egész életében mozgott. A lány számáraelőélete miatt nem sok választási lehetőség adódott Rá kellett jönnie, hogy a STARS az egyetlen olyan„munkaadó" amely méltányolja szakértelmét, és nem törődik azzal, hogy mivel foglalkozottkorábban, milyen úton került hozzájuk. A fizetés tisztességes volt, a munka izgalmas-M ' nak, sőtkockázatosnak ígérkezett - ezek nélkül Jill képtelen : ;lett volna meglenni. Beállt a csapatba, és egy időután azon kapta magát, hogy élvezi a dolgot

Visszatekintve, a váltás bámulatra méltó egyszerűséggel sikerült Dick boldog volt neki pedig

lehetősége nyílt megismerni a tisztességes emberek életét. Az átállás azonban bizonyos szempontból

nehezebben ment, mint ahogy azt előzetesen gondolta. Az apja börtönben ült, férjjelölt sehol a láthatáron - életében először, igazán magányosnak érezte magát.

A törvényt szolgálta... Nevetséges, nem? Pedig igaz. Dick Valentiné lánya rálépett az Amerikai Ütra,az igazságért és törvény betartásáért dolgozik. Becsületesen. Az Alfa egység tagjává vált. Csinoskülvárosi házban él. Őrültség!

Párszor komolyan fontolóra vette, hogy hagyja az egészet, feladja az ájtatos törvénytisztelőszemforgatást, eltűnik a városból, és visszamegy oda, ahonnan jött

A sors nem így akarta. Egy napon váratlanul bekopogtak hozzá a szemben lakó kislányok, éskönnyek között, pityergő hangon megkérdezték, hogy „tényleg rendőrnek tetszik lenni a néninek",mert hogy szüleik dolgoznak és elveszett a kutyájuk,

. Beckyazöld iskolai egyenruhájban volt, a kis Pris pedig ove-tállban - mindketten ijedten szipogtak.A kutyakölyök csak néhány háznyira csavargott el, semmi komoly feladvány; |ill ilyen könnyenszerzett magának ktx új barátot A lányok azonnal bizalmukba fogadták. Iskola után nagyvirágcsokrokat cipeltek át neki, hétvégenként pedig rajzfilmslágereket fújva játszottak az udvarában.A gyerekek nem változtatták meg nézeteit, és továbbra is magányos volt, de a távozás terveit egyidőre félretette. Életének huszonhét éve során első ízben egy közösség tagjának kezdte érezni magát.Egy közösség tagjának, amelyben élt és dolgozott. A változás apránként és fokozatosan ment végbe,szinte észre sem vette.

Másfél hónapja aztán Becky és Pris elkóborolt. A családjuk a Victory Parkban piknikezett, a gyerekekaz erdőben tűntek el. Aztán... A világtól elzárt kisvárost azóta is rettegésben tartó, kegyetlenmészárosok első két áldozatává váltak.

A fotó remegett kezében! a látvány nem kímélte amúgy is megtépázott idegeit. Becky a hátán feküdt,szeme üvegesen meredt az égre, a hasán szaggatott szélű lyukak tátongtak. Pris mellette feküdtkiterítve, karjai széttárva. Vékony combjából nagy izomdarabokat téptek ki kegyetlenül. Mindkettő-jüket szó szerint kizsigerelték, borzasztó kínok közepette véreztek el. Ha sikoltottak is, senki semhallotta...

Elég! Ők nincsenek többé, és neked pontosan emiatt kell végre tenned valamit!

Ügyetlenkedve, kapkodva rakta vissza az iratokat a dossziékba, majd mélyeket lélegezve kilépett aházból, A langyos levegőben frissen vágott fű illata terjengett. Valahol az utcában vidám kutyaugatáshangjai keveredtek a szórványos gyerekzsivajba,

A háza előtti járdán parkoló szürke, ütött-kopott kocsihoz sietett. Beindította az autót és lehajtott ajárdáról. Egész idő alatt tudatosan kényszerítette magát, hogy ne nézzen a" komor, néma McGee-házra.

5

Ai ablakot lehúzva, a legnagyobb megengedett sebességgel hajtott végig a széles, külvárosi utcákon,gondosan figyelve a gyerekekre és a háziállatokra. Nem volt sok belőlük az utcán. Amióta kezdetétvette a véres gyilkosságok sorozata, a szülők nagy része még fényes nappal sem engedte ki gyerekeités állatait a házból.

A háromajtós kis kocsi megrázkódott; Jill felgyorsított a sztráda felhajtóján. A meleg, száraz szélkisöpörte arcából a hosszú hajtincseket Valamivel jobban érezte magát, valahogy úgy, mint akiszerencsésen felébred egy rémes álom kellős közepén. A fák árnyékai hosszúra nyúltak az úton.A sors úgy akarta, hogy a Racoon Cityben történtek az 6 életére is jelentős hatást gyakoroljanak.Képtelen volt tovább játszani a magányos extolvaj szerepét, már ő maga sem hitte el, hogy csak azértállt be a STARS-i102, hogy örömet szerezzen apjának, és hogy ne csukják le. Az, amit a csapatnálcsinált, több volt, mint egyszerű munka.

Ez már személyes ügy! Ez a lényeg. Csak ez számít.

A gyerekek halottak, gyilkosaik szabadok és készek újra ölní...

A jobb oldali ülésen fekvő dosszié tetejébe belekapott a szél; csapkodni kezdett. A lapok kilenc emberhalálának dokumentumai voltak. Kilenc ember - kilenc lélek. Az egyiket Beckynek, a másikat PriscillaMcGee-nek hívták. Jill a jobb kezét a nyughatatlan iratkötegre tette, és meg-küdött magának, nemszámít milyen áron, de meg fogja találni a felelősöket Bármi is történt a múltban, bármi lesz is ajövőben, ő megváltozott, és képtelen megnyugodni, míg az ártatlanok gyilkosai büntetlenekmaradnak.

***

-Hé, Chris!

Chris elfordult az italautomatától, és Forest Speyerre nézett, aki a kihalt előcsarnokban közeledett felé. Forest napbarnított kölyökképén széles vigyor ült. Néhány évvel idősebb volt Chrísnél, de úgynézett ki, mint egy lázadó tinédzser, A haja hosszú volt, általában szegecsekkel kivert bőrdzsekitviselt, bal vállára egy cigarettázó koponyát tetováltatott egy whiskyvel felfűtött éjszakán.Boszorkányos kezű ezermester volt és a legjobb lövész, akit Chris valaha ismert.

- Szevasz Forest, mizújs? - Chris felkapott egy doboz ásványvizet az automata adagolójából, és órájárapillantott. Még maradt pár perce az eligazításig, Forest Ölnyi felszerelést cipelt, egy rakás golyóállómellényt, lőszertartóval ellátott derékszíjakat, különféle táskákat. Kék szeme élénken, sőt harciasanvillogott, amikor megállt Chris előtt.

- Wesker kiadta a startparancsot Maríni rajának. A Bravó kezdi a keresést. Indulunk...Forest a hatás kedvéért lehalkította hangját és lelassította beszédét. Még mindig szélesen vigyorogva,felszerelését az egyik székbe hajította.

- Mikor? - húzta össze szemöldökét Chris.

- Most Mihelyt beizzítom a masinát. - Beszéd közben felvette a kevlármeilényt. - Amíg az Aifísoküldögélnek és jegy-zetelgetnek, mi megyünk és szétrúgjuk pár kannibál seggét

Semmit ne tégy önbizalom nélkül..

- Jó, jó, nem kell a púder, csak figyelj a saját seggedre is, oké? Nagyjából tudom, hogy mit gondoltok,de félek nem olyan egyszerű a helyzet. Érzésem szerint,nem arról van szó, hogy pár nyálas fatökűszórakoztatja magát odakinn az erdőben. Itt valami sokkal durvább dolog folyik.

- Te már csak tudod!

6

Forest hátravetette a haját és a derékszíját babrálta. Látszott rajta, már a küldetésre koncentrál. Chrismég mondani akart valamit, de aztán úgy döntött, hallgat. Hencegés ide vagy oda? Forest profi volt,magától is tudta, mire vigyázzon.

Biztos vagy ebben, Chris? Biztos lehetsz bármiben is? Talán Billy is elég óvatos volt?Elfojtott egy sóhajtást, majd barátságosan belebokszolt Forest vállába és elindult a szűk, első emeletihelyiség felé. Csodálkozott, hogy Wesker külön-külön veti be a csapatokat. Jóllehet általános szabályvolt, hogy a kevésbé tapasztalt csapat teszi a kezdőlépést, Chris érzése szerint ezt az akciót nemlehetett hétköznapinak nevezni. A rájuk bízott ügyben sok a halott, és ez a tény egymagában elég a„spécik" agresszívabb fellépéséhez. Ilyenkor még a türelmesebb kollégáknak ÍS könnyebben eljár akeze, és az ujjak igencsak nyugtalanul babrálgatják a fegyverek ravaszát.

Ráadásul az akciónak A! kategóriát kellett volna kapnia, mert bizonyos jelek szerint a gyilkosokszervezetten együttműködtek, de Wesker még mindig valamiféle gyakorlatozás -ként fogta fel azegészet,

A többiek szintén másképp gondolkodnak. Szimpla, hétköznapi kéjgyilkosságok? Na persze, őknemismerték Billy t...

Chrisnek eszébe jutott az előző heti, éjszakai telefonhívás. Gyerekkori barátja csengetett rá késő éjjel.Már jó ideje nem hallott Bíílyről, de tudta, hogy kutatóként dolgozik az Umbrellánál. Racoon Citygazdasági virágzása túlnyomó részben ennek a hatalmas gyógyszeripari vállalatnak köszönhető. Aváros lakosságának tekintélyes része ennek, a szinte az egész világon forgalmazó cégnek dolgozott.Billy soha nem volt az a fajta, aki megijed az árnyékától. Éppen ezért a hangjában csengő rémültkétségbeesés azonnal felrázta, és mély aggodalommal töltötte el Christ

6

Billy dadogott valamit arról, hogy életveszélyben van, sőt, hogy valamennyien életveszélybenvannak. Aztán arra kérte Christ, vacsorázzanak együtt valahol a város szélén. Azóta nem jelentkezett.Senki nem hallott felőle soha többé. Chris újra meg újra végiggondolta a történteket. Álmatlan éjsza-kák hosszú-hosszú óráin át győzködte magát, hogy nincs kapcsolat Billy eltűnése és a racoonitámadások között.

Bárhogy is erőlködött, képtelen volt legyűrni azt az egyre erősödő érzést, hogy valami nagyonmocskos ügy húzódik a háttérben, és a barátja tudott róla. A zsaruk átvizsgálták Billy lakását, de nemtaláltak semmi bűncselekményre, vagy bármiféle törvénytelen ügyletre utaló jelet Chrísnek az Ösz-tönei mégis azt súgták, hogy barátja már halott, és olyasvalaki ölte meg, aki azt akarta, hogy örökrehallgasson arról, amit megtudott.

És úgy néz ki, egyedül maradtam a kételyeimmel Irons széles ívben tesz az egészre, a srácok meg azt

hiszik, hogy az elvesztett barát miatt vagyok így letörve.