/ Language: English / Genre:antique

a.pdf

Unknown


STEPHANI PERRY

Az Iszonyat foka

A fordtás az alábbi kiadvány alapján készült:

RESIDENT EVIL CALIBAN COVE

by Stephani Perry

Pocket Books, a division of Simon & Schuster, Inc. 1230 Avenue of the Americas, New York, NY 10020

Copyright © 1998 Capcom Co., Ltd./1998 Capcom USA, Inc. RESIDENT EVIL is a trademark of Capcom Co., Ltd.

All rights reserved, including the right to reproduce this book or portions thereof in any form whatsoever.

Fordtotta: SZENTE MIHÁLY

ISBN: 963 9441 66 X

Hungarian translation © Szente Mihály, 2002

Lektor: Szántai Zsolt

Tördelés: FONTOLÓ STÚDIÓ, Jakab Zsolt

Sznre bontás: A Sz nvonal 2000 Kft.

Felels kiadó: Szakts László

Felels szerkeszt: Szántai F. Andrea

Debreceni Kinizsi Nyomda Kft.

Felels vezet: Börds János

PROLÓGUS

Raccoon Times, 1998. július 24.

Lángok martaléka lett a Spencer birtok!

Raccoon City. A Victorytó környékén élk hatalmas rob

banásra ébredtek csütörtökön, hajnali két óra tájban. A bé

késen alvó városon végighullámzó, mennydörg robaj az

elhagyatott, évek óta üresen álló Spencer birtok megsem

misülésekor keletkezett. A helysznen tomboló tűzvész berob

bantotta a kastély alagsorában tárolt vegyszereket. Az erd

szélén nemrégiben felálltott rendrségi torlasz áttörése ko

moly késlekedést okozott a tűzoltóknak, akik gy képtelenek

voltak idejében megérkezni a helysznre, és eredménytelenül

próbálták felvenni a harcot az idközben kiterjedtté váló

tűzvésszel. A torlaszt a közelmúlt gyilkosságsorozata miatt

emelték. A tűzoltók három órán keresztül küzdöttek a tom

boló lángokkal. A mintegy harminc éve épült kastély és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló épületek gyakorlatilag megsem

misültek.

A kastélyt az európai származású arisztokrata, Lord

Oswell Spencer épttette. A tulajdonos egyike volt a multina

cionális gyógyászati vállalat, az Umbrella Részvénytársaság

alaptóinak. Az épületet a hres, többszörösen kitüntetett ép

tész, George Trevor tervezte. A kastélyt eredetileg nyaralónak

szánták az Umbrella Rt. vezetsége számára, de nem sokkal

elkészülte után, eddig ismeretlen okból bezárták. Amanda

Whitney, az Umbrella szóvivje szerint, a birtok egyes részeit

raktározási céllal továbbra is üzemben tartották. Olyan ipa

ri tiszttóanyagokat és oldószereket tároltak itt, melyeket a

vállalat használt. Whitney tegnapi nyilatkozatában elhang

zott, hogy a cég felelsséget vállal a katasztrófáért. Kijelentet

te: „Súlyos mulasztás történt részünkrl. Azok a vegyszerek

már sokkal korábban is balesetet okozhattak volna, már rég

el kellett volna szálltani a készletet, és hálát adunk Istennek,

hogy senki sem sérült meg.”

A tűz keletkezésének oka még tisztázatlan, de a szóviv el

mondta, hogy az Umbrella a saját vizsgálóbizottságát is a

helysznre küldi, és alaposan átkutatják a romokat, hogy ki dertsék a katasztrófa pontos okát...

Raccoon Weekly, 1998. július 29.

A STARS már nem nyomoz a gyilkosok után!

Raccoon City. A város vezetségének tegnap tartott sajtó

értekezletén nagy meglepetést kelt bejelentés hangzott el.

A STARS, a Speciális Taktikai és Analitikai Rohamszakasz

raccooni irodájának tagjait visszavonják a kilenc brutális

gyilkosság, valamint az t eltűnt személy ügyében folyó nyo

mozástól. Edward Weist, az önkormányzati testület egyik

tagja kijelentette, hogy ezen intézkedés okai az „égbekiáltó

an ügyetlen intézkedések”, amelyek miatt küldetésük kataszt

rófához vezetett. A helyi iroda tizenegy ügynöke közül hat