/ Language: Русский / Genre:sf,

Синьосвiтна Богиня На Украинском Языке

Василий Бережной


Бережной Василий Павлович

Синьосвiтна богиня (на украинском языке)

БЕРЕЖНОЙ ВАСИЛЬ ПАВЛОВИЧ

Синьосвiтна богиня

Високий, трохи вузький у плечах Си поглядав на Ма, стримуючи легке роздратування. Яке їй дiло, де вiн буває у вiльний час? Та хоча б i розповiв - хiба зрозумiє? Тiльки й знає твердити: поверхня Землi - не наша сфера, туди не варто потикатися, навiть зазирнути заборонено. А чому? Хто заборонив? Давнi звичаї? I що їй сказати, як пояснити, що й вона, i все її поколiння безнадiйно вiдстали, що слова про традицiю - це ширма, якою вони хочуть вiдгородитися вiд невiдомого, незрозумiлого, якого вони смертельно бояться. Страх - ось їхнiй психологiчний комплекс! А мати дивилася на нього люблячими очима i думала: молоде, вважає, що йому все дозволено... I в кого вiн такий удався? Вищий за своїх однолiткiв на цiлу голову, мрiйник, запальний, мабуть, такий, як i отi, що живуть на поверхнi...

- Так де ж ти все-таки був? - Обличчя матерi набирає суворого виразу, але це зовсiм не впливає на юнака. Вiн знизує плечима.

- Хiба не однаково?

- Авжеж, нi. Ти ще не закрiпив трудових навичок, замiсть вiдпочити перед заняттями гасаєш невiдомо де.

- Гасаєш... - повторив Си. - А от i не гасаю!

- А що ж ти робиш?

- Я вивчаю свiт!

Це спантеличило Ма. Вона похитала головою:

- Це дуже небезпечно...

Вiн так i знав: страх! А що, коли б розповiв, як саме вивчає свiт, i не цей, а той, заборонений, неприступний, повний сонячного сяйва вдень i мерехтiння зiрок уночi? Вона, мабуть, затремтiла б з переляку!

- Отже, домовились: зараз ти нiкуди не пiдеш. Спожиєш необхiднi калорiї, а завтра - на практичнi заняття.

- У нас завжди тiльки практичнi заняття, - з досадою мовив. Си роздирало подвiйне почуття: вiн мав слухатися матiр, але зараз не мiг не пiти.- Заспокойся, Ма,-обома руками легенько стиснув їй плечi. - Я швидко повернуся.

- Будь обачний.

"I чого боятися? - думав, ступнувши на рухому стрiчку хiдника. - Невже Ма здогадується? То мусила б радiти - адже менi так гарно..."

Си довго кружляв тунелями, аж поки не дiстався до свого потаємного спостережного пункту. Це був його, тiльки його куточок у цьому безконечному плетивi пiдземних магiстралей.

Якось пiсля занять у цеху вiн попросився допомогти майстровi Слю лагодити вентилятора. Роботи там було небагато - замiнити гiдравлiчний пiдшипник, - i, звичайно, Слю зi своїм помiчником упоралися б самi, але майстровi сподобалася стараннiсть хлопця, i вiн узяв його з собою.

Вентиляторна установка, точнiше - повiтряна турбiна дiаметром бiля п'яти метрiв, працювала в одному з численних колодязiв-люкiв, що виходили на поверхню Землi. Система таких турбiн - це легенi пiдземного свiту. Вони цiлодобово постачають свiже повiтря у майстернi, фабрики, заводи та житла їхнього мiста. Си назавжди запам'ятав тi хвилини, коли вони мiняли пiдшипника. На той час Слю вимкнув турбiну, i юнак, просунувшись помiж лопатями, зазирнув туди, де ще нiколи не бував, - на поверхню Землi. Хлопець одразу ж ввiбрав у себе широкi простори, замкнутi рожевим вечiрнiм небом, дерева, зелену траву, щебет птаха i голос... дiвчини! Вона пройшла неподалiк од люка, порослого травою, i, певне, не помiтила його. Обiзвалась до когось там, а Си аж рота роззявив iз подиву. "Мабуть, вона десь тут мешкає, подумав. - От вилiзу колись..."

Кiлька разiв потiм пробирався до вентиляцiйного колодязя, зупиняв турбiну i виглядав назовнi. Бачив сонячний день, мiсячну нiч, якось спостерiгав дощ, а дiвчина не з'являлась. Повертався до житла розчарований, але намiру свого не облишив - чогось йому дуже кортiло порозмовляти з тiєю дiвчиною. Нарештi пощастило: одного разу тiльки-но виткнувся з колодязя, як побачив її! Брела по травi, хвиськаючи лозинкою, а коли їхнi погляди зустрiлися, стала як укопана.

- О, а ти де тут узявся? Як тебе звати?

- Си. Я звiдти, - вказав на округлий борт люка.

- Ти з пiдземелля? Ой, як цiкаво! Мама каже: там виробниче вiддiлення планети. Але я ще не бачила. Ти менi покажеш?

- Хоч зараз.

- Зараз менi пора додому.

- Приходь завтра, тiльки ранiше. Згода?

- Прийду.

Дiвчина сяйнула до нього усмiшкою i помахала бiлою рукою.

- До побачення!

- Ти ж тiльки нiкому...

- Нi-нi, це наша таємниця! - I побiгла, толочачи траву. А вiн пильно дивився услiд, аж поки її грацiозна постать не зникла за деревами.

Як вiн ждав цього побачення! Дiставшись до вентиляцiйного колодязя, став у повiтряному потоцi, притулившись до стiни спиною, i жадiбно ковтав свiже, прохолодне повiтря. Си вже знав, як потамувати шал вiтру, - пiдвiв руку до заглибини в бетонi i торкнувся вимикача. Повiтряний потiк одразу почав слабнути, стихати, крильчатка ще трохи покрутилася за iнерцiєю i зупинилась. Тепер можна вилазити. А що, як хтось увiмкне?.. Цiла ж служба стежить за роботою турбiн. Вiн вилiзе, а тим часом черговий увiмкне. Як же тодi назад? Звичайно, десь є транспортнi тунелi, якi виходять на поверхню Землi, але де вони? Перебравши всi можливi й неможливi способи забезпечити собi шлях додому, Си вирiшив: будь що буде i подрався нагору.

Диск сонця застряв мiж деревами i густо розфарбовував усе червонуватим свiтлом. Си зажмурився i впав у траву. Було незвично вiдчувати м'якiсть землi i зiм'ятої зеленi, чути шелестiння, якесь попискування, ледь вловиме дзеленчання. Звуки i запахи заполонили його миттю, живi звуки, живi запахи, зовсiм не такi, як у них пiд землею. Пiдвiв голову: чи не видно дiвчини? Нi, нема. Може, вона й забула про нього? Але ж казала: її цiкавить пiдземний свiт. А його оцей, пiднебесний. Як вони тут живуть?

Незабаром помiтив постать своєї незнайомки - легка, рухлива, нiби не йде, а летить. Бiла коротенька сукенка, засмаглi ноги. Вже здалеку усмiхається, i та усмiшка дивує хлопця: такої мiмiки там, серед своїх, йому не доводилось бачити. Цi, пiднебеснi, якiсь дивнi...

Схопився i подався навстрiч.

- Здрастуй!

- Здрастуй!

- Я рада, що ти прийшов. - її синi очi сяяли якось особливо, наче там прихованi свiтильники.

- Яка ти... Незвичайна.

- Це менi всi кажуть: незвичайна, гарна, приваблива, цiкава. А ти скажи щось iнакше!

Си ще раз поглянув на її очi, наче на осцилограф, i промовив:

- Ти Синьосвiтна Богиня!

Вона заплескала в долонi:

- Подiбного я ще не чула. Оригiнально!

Си серйозно запитав:

- А приємно бути богинею?

- Ще не знаю, бо щойно нею стала.

- У нас кажуть: ви всi тут боги.

- Цiкаво... Отже, ти мене слухатимеш?

- Це мiй обов'язок.

- Ага, от i добре...

Дiвчинi було приємно грати таку роль. Звелiла йти до рiчки, i хоч хлопець зовсiм не хотiв купатися, змусила забрести в воду. Вiн тiльки фiксував, з якою енергiєю Синьосвiтна Богиня розбризкує текучi мiнерали. Стояв у спецiвцi по пояс у водi, не вiдриваючи погляду вiд дiвчини.

- Ти не любиш купатися? - гукнула вона.

- А навiщо?

- Ну... приємно!

- А корисно?

- Може, й корисно... Головне ж - приємно. Дивись!

Вона кинулася пливти, легко змахуючи руками, бурунячи прозору воду. Певно, їй i справдi було приємно, бо довго не хотiла вилазити. I сонце нiби чекало на неї - великий кармiнний диск непорушно стояв на обрiї, з'єднуючи небо i землю. Облитi рожевим свiтлом трави, рiчка, дерева, дiвчина - все це вражало юнака. Звичайно, вiн уже багато чув про Живу Природу, бачив навiть фiльми, але щоб отак вiч-на-вiч... Легенда, казка наяву! В його пам'ятi зафiксовано давнiй переказ про зустрiч отакого, як вiн, юнака з подiбною богинею. Погляд її очей спопелив того хлопця, а вiн ось дивиться-вдивляється i нiчого, поки що нiчого!

Синьосвiтна усмiхнулася:

- Чого ти так дивишся?

- Менi цiкаво.

- А що саме тобi цiкаво?

- Усе. Що ви робите отут, на поверхнi?

- Вчимося, займаємося мистецтвом... А ви?

- Дорослi працюють, юнi вчаться працювати, - сказав Си. - А що таке мистецтво?

- Хiба ти не знаєш?

- Нi. Там тiльки виробництво. Наш сектор виготовляє бiлки, а мистецтво... Це, певно, полiмери?

Синьосвiтна засмiялась:

- Який ти чудний! Полiмери... Мистецтво - це компонування кольорiв, звукiв. От я, наприклад, кохаюся в музицi. Мене хвилює звучання променiв. Ось бачиш - фоноскоп, - дiстала з сумочки невеличку тьмяну призму, - зараз ми почуємо, як звучить Сонце.

I справдi, як тiльки на призму впало сонячне сяйво, почулися звуки притишенi, мов зiтхання. Си з цiкавiстю спостерiгав, як цi коливання повiтря впливали на дiвчину. Обличчя її набрало якогось iншого виразу, очi наче дивились i не бачили, змiнився навiть ритм дихання.

- Ти справдi Богиня! Ти змусила зазвучати Сонце.

- I зорi теж менi пiдвладнi. Ось зараз Сонце сховається, i ми послухаємо музику зiрок!

- Але я вже мушу йти, вже подають сигнал.

- Який сигнал?

- Я його чую. А ти нi?

- Не вигадуй. Просто ти пообiцяв мамi...

- Пообiцяв. Але сигнал... Я мушу, мушу йти.

Хлопець занепокоївся.

- Я теж зараз пiду, - трохи розчаровано сказала дiвчина.

- Не гнiвайся, Богине. По сигналу кожен з нас мусить бути на своєму мiсцi.

Си пiдступив до дiвчини, вдивлявся в її очi.

- Ти знову так дивишся... Це небезпечно!

- Я знаю. Я чув легенду: очi богинь спопеляють.

- I не боїшся?

- Так то ж у казцi. А насправдi... Я можу навiть доторкнутися до тебе. Дозволяєш?

Тiєї самої митi вiн вiдчув гострий iмпульс застереження, заборони. Але бажання дiткнутися до дiвчини було таке сильне, що ця психiчна енергiя вмить перемогла, вiдкинула усi бар'єри. Дiвчина не встигла й губiв розтулити, як вiн обома руками мiцно вхопив її за талiю.

- От ба...

Си не договорив - руки вiдсмикнулися самi собою, усе тiло йому скорчилось, наче од високовольтного удару, вiн тут же упав на землю i закляк.

- Що з тобою? - скрикнула дiвчина.

Хлопець мовчав.

- Тобi погано?..

Схилилась - не дише.

Чимдуж побiгла до мами, i в очах її був переляк. Ледве спромоглася розповiсти про пригоду. Страх не облишив дiвчини навiть пiсля того, як їй пояснили, що бiороботам не можна доторкатися до людей, що на такий випадок запрограмоване коротке замикання їхнього органiзму.

Синьосвiтна Богиня не спала всю нiч, все допитувалась: чи його оживлять? Мама гладила їй руку i тихо казала:

- Оживлять, оживлять. Спи, дитинко, оживлять...