Ik vertrouw je-Voorplat MiD-HR.jpg

Francesco Abate & Massimo Carlotto

Ik vertrouw je

==

Vertaald uit het Italiaans door Etta Maris

Oorspronkelijke titel: Mi fido di te

Oorspronkelijk uitgegeven door: Einaudi 2007

© Francesco Abate & Massimo Carlotto

© Vertaling uit het Italiaans: Etta Maris

© Nederlandse uitgave: Lebowski, 2008

Omslagontwerp: René Abbühl, Amsterdam

Foto omslag: © Bilic / photocuisine / Corbis

==

isbn 978 90 488 0404 7 / nur 302

==

Lebowski is een imprint van Dutch Media Uitgevers bv

==

www.lebowskipublishers.nl

==

Deze digitale editie is gemaakt naar de eerste druk, 2008