9

De Var Star was al twee dagen op weg in de ruimte toen Hober Mallow aan luitenant Drawt een enveloppe, een rolletje microfilm en een zilveren bol overhandigde. 

'Over een uur, luitenant, bent u bevelvoerend kapitein van de Far Star totdat ik ben teruggekeerd - of ... voor altijd!' 

Drawt wilde gaan staan, maar Mallow gebood hem te blijven zitten. 

'Wees stil en luister. Deze enveloppe bevat de exacte positie van de planeet waarheen u zich dient te begeven. Daar aangekomen, zult u twee maanden op mij wachten. Indien u, voordat deze twee maanden zijn verstreken door de Foundation wordt gelokaliseerd, dan bevat deze bol een verslag van de reis. 

Als ik daarentegen'- zijn stem klonk somber - 'na twee maanden niet terugkeer en de schepen van de Foundation u niet vinden, begeeft u zich naar de planeet Terminus om aldaar het verslag van de reis in te dienen. Begrijpt u?' 

'Jawel sir!' 

'En onder geen enkele omstandigheid dienen u of uw mannen mijn officiële rapport door persoonlijke verklaringen aan te vullen!' 

'En als wij worden ondervraagd, sir?' 

'Dan weet u van niets.' 

'Begrepen, sir!' 

Het onderhoud was afgelopen. Vijftig minuten later maakte een reddingsboot zich zachtjes van de Far Star los.