© 2008 Wit Zand bvba
Eerste druk, februari 2008
Tweede druk, maart 2008

Omslagontwerp: Marjo Starink
Omslagillustratie: Carla van de Puttelaar
Auteursfoto: Bart Castelein

ISBN 978 90 450 1558 3
D/2008/0108/520
NUR 301

www.uitgeverijatlas.nl