Gordon - Passiespel - 978 90 495 0002 3.pdf

Mary Gordon

Passiespel

Een utopisch divertimento

Vertaald door Tineke Funhoff

Copyright © 1998 Mary Gordon

Copyright Nederlandse vertaling © 2009 Tineke Funhoff en

Uitgeverij De Vliegende Hollander

Oorspronkelijke titel Spending

Oorspronkelijk uitgegeven door Scribner Paperback Fiction

Published by arrangement with Sterling Lord Literistic

Omslagontwerp Nico Richter

Omslagfoto Arnold Skolnick

==

isbn 978 90 495 0087 0 / nur 302

==

Uitgeverij De Vliegende Hollander is

een imprint van Dutch Media Uitgevers bv

==

www.dutch-media-trade.nl/devliegendehollander.asp

==

Deze digitale editie is gemaakt naar de eerste druk, 2009

Voor Nola Tully